PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bodeling ved skilsmisse: Sådan undgår du, at aftale tilsidesættes

Hvis du og din ægtefælle vælger at gå fra hinanden, skal jeres bo deles. I nogle tilfælde giver det mening at lade den ene part få en større del af boet end den anden. Men selvom I er enige om det, kan en sådan aftale faktisk tilsidesættes senere.

Som gift par har I som udgangspunkt formuefællesskab, men formuefællesskabet ophører den dag, Statsforvaltningen modtager en anmodning om separation eller skilsmisse. Derefter skal der ske en bodeling.

Ved en bodeling skal den formue I hver især har på dagen, hvor Statsforvaltningen modtager anmodningen om separation eller skilsmisse, deles med den anden part. Formuen kaldes bodel og består af hver persons aktiver fratrukket passiver. Hvis bodelen er positiv, skal den deles med den anden part, hvorimod den ikke deles, hvis bodelen er negativ.

"Som udgangspunkt skal der ske ligedeling, men det sker jævnligt, at parterne af den ene eller anden grund bliver enige om en skævdeling, hvor den ene part får en større del af boet end den anden. Det kan fx være, at I ejer et hus sammen, og at det er i begges interesse med en hurtig afslutning af sagen. Måske kan den ene part ikke få lov at låne til den fulde salgspris, men parterne bliver i stedet enige om at lade vedkommende overtage huset for et lidt mindre beløb, så begge parter kan komme hurtigt videre," forklarer advokat Signe Brodtkorb fra Advodan og uddyber:

"I princippet har den ene part så fået en større del af boet end den anden, men det er sket efter gensidig aftale."

 

Undgå at en skævdeling af boet senere bliver tilsidesat

Der er ingen problemer i at lave en aftale om skævdeling, men der kan opstå problemer senere hen, hvis man ikke har lavet en såkaldt bodelingsoverenskomst, der beskriver aftalen.

"Måske stiger huspriserne pludselig eller måske får personen, der endte med at købe huset, en ny partner, og så er den gamle partner måske ikke længere interesseret i, at vedkommende i sin tid fik en større del af boet. I sådanne tilfælde risikerer I at stå med et problem, hvis I ikke har en bodelingsoverenskomst og derved kan bevise, at aftalen er indgået, og boet rent faktisk er delt," lyder det fra Signe Brodtkorb.

"I værste fald kan det betyde, at den ene part senere kræver en ny bodeling og på dette tidspunkt kræver at få sin ret til halvdelen af boet opfyldt. Selv hvis skævdelingen er sket efter gensidig, skriftlig aftale, kan der opstå problemer senere hen, hvis ingen af parterne har fået rådgivning af en advokat."

- Der er mulighed for, at den ene part kan få aftalen om bodeling tilsidesat som urimelig, hvis der er tale om en større skævdeling, og vedkommende kan gøre gældende, at han/hun ikke forstod det. Derfor opfordrer vi altid til at få en advokat til at rådgive og lave aftalen, så denne tilsidesættelsesmulighed så vidt muligt udelukkes, runder Signe Brodtkorb af.

 

Tre gode råd når I skal lave en bodelingsoverenskomst

  • Lav en skriftlig bodelingsoverenskomst der underskrives af begge parter

  • Husk at medtage alle aktiver og passiver, også dem I er fuldt ud enige om

  • Få juridisk rådgivning ved advokat. En advokat må ikke repræsentere begge parter i en bodelingssag, og I kan derfor ikke være repræsenteret af den samme. 

Du kan her læse mere om bodeling ved skilsmisse

4 kommentarer

Susan

Vi har lavet bodelings overenskomst som er underskrevet af begge parter og advokat. I den står at min x skal betale 1500 kroner til mig hver måned til dækning af hjemme boende studerende. Nu efter bare et år vil han ikke betale mere. Er en sådan aftale vi har lavet juridisk bindende eller er det bare surt for min og de unge mennesker

Signe Brodtkorb

Hej Susan, Det er nødvendigt at se formuleringen i aftalen for at vurdere det. Du kan evt sende mig en kopi på sibr@advodan.dk eller kontakte en familieretsadvokat i nærheden af dig for rådgivning om, hvad du kan gøre. Mvh Signe Brodtkorb

Frank

Hej Findes der er skabelon til en bodelingsoverenskomst, som er juridisk holdbar? Og i givet fald, kan sådan en købes ?

Signe Brodtkorb

Hej Frank, En bodelingsoverenskomst er som udgangspunkt en individuelt udformet konkrete aftale. Jeg er ikke bekendt med at der skulle være sådan en blanket, og jeg tænker heller ikke at det ville være løsningen, da de ikke er individuelle og ikke laves med samtidig rådgivning. Det er væsentligt, at parterne rådgives, hvis der sker en skævdeling, så der ikke er risiko for senere tilsidesættelse. I kan skrive det ned selv, men hvis du vil være sikker på at aftalen er fuldstændig og at denne holder fremadrettet, må jeg opfordre dig til at kontakte en advokat for rådgivning. Mvh Signe Brodtkorb

Hanna

Signe Brodtkorb! Vil du hjælpe mig ,med min sag ? Ja vi står begge to på skødet. Med venlig hilsen Hanna

Signe Brodtkorb

Hej Hanna, Jeg har sendt dig en direkte mail. Mvh Signe Brodtkorb

Hanna

Jeg har fået skilsmisse 12/4. Efter 44års ægteskab. Min mand bliver i huset i 2 år. Men jeg er bange for at han ikke vil dele værdierne.Hvad gør jeg? Jeg vil ikke have hustru bidrag. Jeg har kun min folkepension og bolig ydelse. Jeg bor i Valby i en 2 et halvt værelses lejlighed.

Signe Brodtkorb

Hej Hanna, Tak for din besked. Når I er blevet skilt skal der laves en deling af boet. Det kræver, at der er plus på bundlinjen af jeres bodele hver især, for at der reelt er noget at dele, men uanset hvad skal økonomien skilles ad og fælles aktiver/passiver gøres op og skilles ad. Som udgangspunkt vil det være bedst at få tingene skilt ad snarest og ikke vente de 2 år, du skriver han vil blive i huset. Hvis I ejer huset i fællesskab (står på skødet begge 2) skal det i så fald sælges, inden der kan laves en endelig bodeling, og du må derfor overveje at kræve at det sættes til salg med det samme. Hvis han ikke vil være med til det, eller i øvrigt ikke vil være med til at dele det der måtte være af overskud i boet, vil jeg anbefale dig at tage kontakt til en advokat som kan hjælpe dig med sagen og rådgive dig om evt. at indbringe sagen for skifteretten, hvis sagen er egnet til dette. Mvh Signe Brodtkorb