PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Danskere uden fagforening søger hjælp hos advokaten

Flere danskere vælger fagforeningen fra. Mange af dem bruger i stedet egen rådgiver, når der opstår tvister med arbejdsgiveren.

Hos Advodan Glostrup København hjælper man lønmodtagere, der ikke er medlem af en fagforening, med juridisk rådgivning, når der er problemer med arbejdsgiveren. Ofte handler det om at få løn eller ferie udbetalt eller om en erstatning efter en uretmæssig fyring eller bortvisning.

Generelt oplever Advodans kontorer en stigende interesse for hjælp til ansættelsesret i takt med, at mange danskere vælger fagforeningen fra.

 

Beskytter lønmodtageren

"Vi fører ikke statistik på området, men vi får flere sager end for år tilbage, hvor vi skal hjælpe lønmodtagere med at få erstatning eller godtgørelse fra arbejdsgiveren,” fortæller Kristian Weber fra Advodan Glostrup København. 

 

Lovgivning beskytter medarbejderne

”Ansættelsesretten beskytter medarbejderen mere end arbejdsgiveren, så der er som regel gode muligheder som lønmodtager for at få sit krav igennem. Men det kræver, at man er villig til i første omgang at betale selv. Alternativt er der gode muligheder for at søge om fri proces som lønmodtager, hvor staten dækker sagsomkostningerne. Retshjælpsdækningen i husforsikringen dækker desværre ikke,” fortsætter Kristian Weber og understreger, at han ikke indleder en sag, medmindre han vurderer, at der er gode chancer for at vinde den.

 

Fokus på løsning

Hans kollega fra Advodan Holbæk København, Christian Vestergaard Løvgren, oplever også, at der er en stigende efterspørgsel på juridisk rådgivning fra danske lønmodtagere uden fagforening. 

”Hvis vi kan klare problemet ved at ringe til arbejdsgiveren og rejse et krav, gør vi det. Det handler om at minimere omkostningerne og få en aftale, som begge parter accepterer. Inden der træffes beslutning om at videreføre en sag ved domstolene, foretager vi altid i samråd med klienten en vurdering af procesrisikoen og en afvejning af de med sagen forbundne omkostninger,” siger Christian Vestergaard Løvgren.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om dine ansættelsesforhold?

Vil du vide mere?

Vis flere

83 kommentar

0 / 700 tegn

Snorre

Hej Jer er ansat i flexjob, som jeg er rigtig glad for, men syntes min løn er for lav, så jeg begynder at undersøge reglerne inden for flex og finder udad at lønnen skal fastsættes efter sammenlignelig overenskomst, hvis der ikke er en på arbejdspladen, Det har jeg gjort min arbejdsgiver opmærksom på, men det mener han ikke gælder for ham, men gælder det ikke for alle der er i flex lige meget hvor eller tager jeg fejl ? Jeg er i fagforening, men er først blevet meldt ind efter min kontrakt er skrevet under, så de kan ikke hjælpe. Mvh Snorre

Kristian Weber

Hej Snorre Det er vanskeligt at besvare spørgsmålet uden at kende de konkrete ansættelsesforhold, men ved en flexjob-ordningen vil kommunen almindeligvis godkende ansættelsesvilkår og løn. Ved ansættelse med løntilskud, følger det af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Du er velkommen til at kontakte mig/os for en drøftelse. Med venlig hilsen

Sofie

Hej Kristian Jeg er blevet opsagt i min prøveperiode, og jeg er indforstået med at der er 14 dages opsigelsesvarsel. Min arbejdsgiver ringede til mig slut januar og sagde at de blev nødt til at opsige mig, her fik jeg at vide at jeg ville modtage opsigelsen på mail indenfor et par dage. Her 14 dage efter havde jeg stadig ikke modtaget en mail med opsigelsen, så jeg skrev til min chef og gjorde opmærksom på dette. 30 minutter efter jeg sender beskeden modtager jeg mailen med opsigelsen. Her skriver de at opsigelsen er gyldig fra slut januar. I min kontrakt står der at en opsigelse fra begge parter skal ske skriftligt. Må de gerne opsige mig over tlf, selvom der står noget andet i min kontrakt?

Kristian Weber

Hej Sofie Tak for spørgsmålet. Hvis der er uenighed om, hvornår du blev opsagt, og dermed beregningen af opsigelsesvarslet, kan det få betydning, om kontraktens skriftlighedskrav er fulgt. Jeg kan ikke komme det nærmere uden at kende indholdet af dine ansættelsesvilkår (evt. overenskomst). Med venlig hilsen

Charlotte

Hej Er offentlig ansat i en region, hvor jeg i 3,5 år har arbejdet på 3.holdskift, men uden at være blevet godtgjort med erstatningsfridag/nedskrivning i normtiden for søgne- og helligdage. Alle mine kolleger i resten af organisationen nedskrives i normtiden, når man arbejder inden for 8-16. Yderligere er der lavet en lokalaftale med en normperiode på 12 uger, og en klausul på, at timer udover 37t skal udbetales med 50% overtid. Tvisten har til dato kørt i 11mdr. ml. HR og Fagforening. HR afd mener det er et meget "kompliceret" regnestykke. Jeg mener, at jeg og mine kolleger i teamet har ret til 3,5 får timer for søn- og helligdage udbetalt med de 50% overtid. Hvordan er jeg stillet?

Rolf Ledertoug

Hvis er et enkelt svar, så havde der nok ikke verseret en tvist i 11 måneder, men under alle omstændigheder vil et svar kræve en grundigere oplysning om de faktiske forhold og gennemgang af overenskomsten. Hvis du ikke er fagforeningsmedlem, men gerne vil købe dig til rådgivning, så anbefaler jeg at du kontakter dit lokale Advodan kontor. Med venlig hilsen

Anders

Hej Jeg er blevet ubettiget bortvist efter 6 år i en ledelsesstilling. Årsagen til bortvisning er skrevet som "Performance does not meet management expection". Dette er så uklart og udefineret. Mine årlige evalueringer sammen med min tilsvarende leder i de første 5 år af min ansættelse har været 100% . Kun i år har jeg ramt 80% så jeg er fuldstændig uforståelig overfor årsagen til min fyring. Jeg ved, at min leder har personlige problemer med mig og det har ikke noget med min performance at gøre. Det kan også ses i at jeg ingen advarsel har haft før men han valgte at fyre mig på en dag og kald det performance problemer. Er dette en sag, I kan hjælpe mig med?

John

Hej Jeg har været ansat i en Indisk virksomhed i Danmark, Min kontrakt og arbejdssted er et dansk cvrnr, men kontrakten nævner ikke specifikt at jeg er ansat under funktionærloven, men mener at jeg stadig burde være underlagt funktionærloven jvf mit arbejdes karakter. Desuden har arbejdsgiveren indskrevet at bonus kun udbetales hvis man er ansat i hele bonusperioden, Og i funktionær loven står der at man skal have for det antal måneder man arbejdede i perioden. Har jeg en sag at gå efter her, da de ikke vil udbetale 7 måneders bonus, da de henviser til at jeg ikke har været ansat i hele perioden?

Emilie

Hej. Jeg har i en længere periode (1,5 år) været på en arbejdsplads med en meget upassende kollega, som kommer med sexulle hentydninger og går og tager på min og mine kvindelige kollegaer. Jeg har over et års tid haft fat i min leder (og det ved jeg at mine kollegaer også har) men hun har valgt ikke at gøre noget ved det, da hun “ikke ved om det er sandt”. Jeg fik hende så endelig til at gå videre med problemet til HR her i sidste uge, som så er kommet med svaret at de ikke kan fyre ham, da der ingen beviser er for det. Jeg vil gerne vide om jeg har en mulig sag her, for det er noget der påvirker mig negativt på min arbejdsplads.

Rolf Ledertoug

Kære Emilie Jeg er i tvivl om jeg skal forstå din mail således at du psykisk er så påvirket af sagen, at du overvejer en sygemelding. I givet fald skal du tale med en læge, da jeg som advokat ikke kan vurdere om det er nødvendigt for dig at sygemelde dig. Du bør under alle omstændigheder tage fat i din chef og/eller HR afdelingen på ny og bede om, at de tager samtaler med den pågældende medarbejder, og hvis intet hjælper, så må du overveje at tage fat i Arbejdstilsynet og oplyse om problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Det er ikke rimeligt, hvis en kollegas upassende adfærd betyder at man må forlade en arbejdsplads, men det er selvfølgelig også en mulig løsning, at du, for at passe på dig selv, søger andet arbejde.

Simon

Hej. Jeg har arbejdet som rengøringsassistent i 3 weekender, hvorefter jeg har opsagt mit job pga. helbredet og arbejdsforhold. Jeg har dog ikke fået løn for de 3 weekender trods der forespurgt flere gange hos arbejdsgiver. Kontrakten er ikke nået at blive underskrevet. Jeg har på skrift at de vil overfører lønnen, men de er aldrig modtaget. Er der nogen lovgivning som forpligter arbejdsgiver til at udbetale den manglende løn? Tak for svar. Mvh. Simon

Karin

Hej. Er ude i et vikariat hvor virksomheden følger en overenskomst, men ikke er medlem. Kan de på den baggrund selv vælge hvad lønnen ligger på eller skal de følge overenskomsten?

Kaltrina Fazliu

Kære Karin En arbejdsgiver og en medarbejder kan selv aftale, hvordan lønnen skal sammensættes og hvad lønnen skal ligge på, men det er vigtigt, at aftalen bliver nedfældet på skrift, således at der ikke senere opstår tvivl vedrørende det aftalte. Såfremt der i det konkrete tilfælde er tale om, at virksomheden følger en overenskomst, men at du ikke er medlem af en af overenskomstparterne, så afhænger det af, hvad der konkret står i din ansættelseskontrakt vedrørende lønnen/vederlaget. Såfremt der henvises til overenskomsten, vil udgangspunktet være, at overenskomsten bliver fulgt også selvom du ikke er medlem af en af overenskomstparterne. Det er dog igen muligt, at du og arbejdsgiver indgår en aftale om ikke at følge overenskomsten vedrørende lønfastsættelsen.

Jannik

Hej jeg arbejder som rengøringsassistent mit spørgsmål drejer sig om jeg får en tid fx. kl 07:45 på firmaets adresse så mener jeg jo at arbejdes tiden starter der men min arbejdsgiver mener den første starter ved ankomst ved første kunde fx kl 08:15 hvilket jeg på ingen måde kan forstå for så skulle de jo bare sige at jeg skal møde kl 08:15 på kundens adresse eller er det mig der er helt gal på den

Steen Marslew

Hej Jannik Umiddelbart lyder det til, at du har ret - i hvert fald hvis din arbejdsgiver har pålagt dig at møde ind på kontoret, før du kører ud til første arbejdsopgave. Men det kan godt afhænge af din ansættelseskontrakt og en evt. overenskomst. Du kan henvende dig til din lokale ADVODAN-advokat og få konkret rådgivning om din situation.

Tarik

Hej Jeg var arbejde som buschauffør i Arriva, og jeg er blevet opsagt fra Arriva. Jeg mener at måden det er blevet gjordet på er forgået på uretfærdig måde, hvilken jeg ikke synes er i orden. Jeg synes, det er ikke så godt at leder lyve og undertrykke... alt hvad han har skrevet i opsigelse er falsk. Hvad gør jeg ?

Bjarne

Opsigelsens udgangspunkt var at jeg ikke indfriede forventningerne til min nuværende stilling, efterfulgt af jeg ikke havde den IT tekniske tyngde. Når jeg høfligt spurgte ind til hvad min nuværende Leder mener at jeg ikke indfriede i nuværende stilling, så tog samtalen et andet udgangspunkt, da så handlede opsigelsen om at hun havde tanker om hvordan organisationen skulle se ud fremadrettet, og at her passede min profil ikke. Her nævnte Leder at jeg faktisk havde indfriet min rolle tilfredsstillende På intet tidspunkt er jeg blevet varslet om at der skulle ske en ændring af min rolle ærgerligt at der er kun 700 tegn at gøre godt med

Camilla

Hej Jeg er ansat i Detail. Jeg har været i konflikt med min chef, fordi jeg har udtrykt mig om vores manglende kommunikation og samarbejde. Det har resulteret i at han har givet mig en skriftlig advarsel om at jeg ikke lever op til min stilling. Samtidig har han direkte udtrykt at han ikke er interesseret i at jeg kommer tilbage på arbejde. Jeg synes selfølgelig at advarslerne er utroværdig og uberettiget. Den kommer til at forfølge mig resten af min ansættelsestid i virksomheden. Min chef har givet mig 2 valgmuligheder; jeg kan tage et job i en anden butik, men en stilling under, eller jeg kan sige op, så vi han gerne fritstille mig i opsigelsesperioden. Hvad gør jeg?

Steen Marslew

Hej Camilla. Du har ikke pligt til hverken det ene eller det andet. Hvis du herefter opsiges, kan du evt. få godtgørelse for usaglig opsigelse, afhængig af dit arbejdsområde, omstændighederne og din anciennitet. Du skal dog under alle omstændigheder protestere skriftligt overfor advarslen, hvis den ikke er velbegrundet, således at du tager ”luften ud af den”. Mvh. Steen Marslew

Jonas

Hej, Funktionær ansat på 8. år. Har et spørgsmål angående at føle sig overvåget på arbejdspladsen, da jeg har fået at vide fra en kollega, at denne i er blevet sat til at holde øje med og notere dag for dag hvad tid jeg forlader arbejdspladsen, og rapportere til ledelsen. Dette har åbenbart stået på i en periode. Er dette tilladt uden jeg er blevet informeret om at kollegaen er blevet sat til dette? PFT.

Steen Marslew

Hej Jonas Der er i lovgivningen grænser for, hvilke kontrolforanstaltninger en arbejdsgiveren kan iværksætte – og der er også regler om varsling mv., hvis det f.eks. drejer sig om videoovervågning. Det er imidlertid ikke min opfattelse, at den type ”kontrolforanstaltning”, som du beskriver her, er omfattet af særlige regler eller kræver særskilt varsling. Så selv om det kan virke ubehageligt, er der desværre ikke umiddelbart så meget du kan gøre ved det. De oplysninger, som der indsamles om dig, skal dog behandles i henhold til almindelige GDPR-regler.

Samir

Hej Jeg har et spørgsmål vedr. ferie som timelønnet konsulent. Jeg er ansat i henhold til ferieloven. Kan min arbejdsgiver løbende sende arbejde til mig i løbet af de uger jeg afholder ferie, således at der ophober sig flere ugers arbejde i løbet af min ferie? Og dermed flere ugers dobbelt arbejde/overarbejde efter endt ferie?

Steen Marslew

Hej Samir. Dit spørgsmål har faktisk ikke så meget med ferieloven at gøre. Det afgørende er, hvad du har aftalt med din arbejdsgiver i forhold til antal arbejdstimer, herunder om (og i givet fald hvordan og hvornår) du har pligt til at udføre arbejde udover det aftalte timetal. Du må derfor kigge i din ansættelseskontrakt og/eller en evt. overenskomst eller lokalaftale på arbejdspladsen. Mvh. Steen Marslew

Anne

Hej Jeg fik ændret mine ansættelsesvilkår (efter 18 år som funktionær) og takkede nej tak og blev derfor jeg opsagt. I hvor lang tid efter udløbet efter min opsigelsesperiode kan jeg klage over uberettiget fyring. Jeg fik ændret mit arbejdssted og tror det handlede om, at min arbejdsgiver skulle af med mig efter alvorlig, pludselig sygdom.

Morten

Hej Jeg har et spørgsmål vedrørende hvem der skal betale jeres honorar. . Hvis i tager en sag mod en arbejdsgiver og vinder den, er det så arbejdsgiver som betaler jeres honorar ? Hilsen Morten

Steen Marslew

Hej Morten. Udgangspunktet er, at den ”tabende part” skal betale sagens omkostninger. Men det er retten som bestemmer, hvor stort beløbet skal være, og det fastsættes på baggrund af nogle faste takster. Så det er ikke i alle tilfælde, at beløbet dækker de reelle udgifter til retsafgift og advokat. Mvh. Steen Marslew

Thomas

Kære Rolf og Steen, Jeg sidder idag i en ledende stilling hvor firmabil indgår som en del af min samlede lønpakke. Firmaet har nu ændret deres firmabilspolitik, hvilket desværre betyder at jeg at jeg ikke kan opretholde mit nuværende niveau af firmabil. På baggrund af dette overvejer jeg derfor at afgive min firmabil i fremtiden. Mit spørgsmål er derfor: kan jeg bede min virksomhed om økonomisk kompensation for dette, da jeg betragter dette som en lønnedgang i min samlede lønpakke? På forhånd tak, Thomas

Pernille

Skal man som sygeplejerske være en del af dansk Sygeplejeråd, for at få del i den overenskomst der bliver forhandlet hjem?

Lone

Jeg er funktionæransat på 37 timer. Har været i firmaet 4år. Blev hjemsendt i Corona tiden og nød det faktisk da jeg ikke var glad for at arbejde i et dårligt arbejdsmiljø. Jeg var stresset og udbrændt, så hjemsendelsen gav mig et tiltrængt pusterum. Efter næsten 2 måneder med fuld løn blev jeg kaldt på arbejde igen. Jeg spurgte min chef om jeg kunne få en ugentlig fridag da jeg havde fundet ud af at det havde jeg brug for. Det gik han med til og vi aftalte at nedregulere min løn med en dagsløn, Det hjalp mig til at finde lidt arbejdsglæde igen at jeg havde en fridag midt i ugen, men det dårlige arbejdsmiljø fortsatte. Efter 4 måneder blev mit kollega flyttet til en anden afdeling fordi hun ikke længere kunne holde ud at arbejde under presset fra vores leder. Det betød at de tog min fridag fra mig og satte mig på fuld tid igen. Jeg protesterede kraftigt og sagde grædende at det måtte de ikke for jeg kunne ikke holde det ud. Jeg er 61 år og har selvfølgelig forsøgt at finde andet arbejde uden held. Jeg er stresset og frygter jeg ryger i en sygemelding, men jeg har endnu ikke fået min fulde løn tilbage da det skulle gælde her fra d. 1. Oktober. Mit spørgsmål er så om jeg får fuld løn under sygdom, eller den nedsatte løn. Vi lavede ikke ny kontrakt da vi nedregulerede lønnen. Min kontrakt lyder på 37 timer i ugen med overenskomst ml. HK/privat og dansk textil

Steen Marslew

Kære Lone. Det vil være din aktuelle løn som er afgørende for, hvilken løn der udbetales under sygdom. Så hvis det er aftalt eller varslet, at du skal tilbage på fuld tid den 1/10, og du bliver sygemeldt inden, så vil det være den nedsatte løn, som skal udbetales i resten af september, mens du skal have fuldtidsløn med virkning fra 1/10. Mvh. Steen Marslew

joan thomsen

spørgsmål ang. løn. Min mand er ikke i fagforening, og er i idag i andet job. men i hans tidligere job har en kollega haft et løntjek gennem hans fagforening og der er fundet fejl som gør er det er betalt 3-4000 kr for lidt i løn hver mdr. Fagforeningen gjorde krav overfor arb. giver som skal betale. Kan en advokat hjælpe med at gøre samme krav overfor arb.giveren så manglende løn kan blive udbetalt ?

Emilie

Hej Jeg var ansat som ufaglært afløser på et plejehjem og der havde jeg været i knap to år. Den 23. Januar i år, blev jeg overfaldet af en dement beboer og min læge konstateret at jeg havde fået en hjernerystelse ud fra alle de gener at jeg havde. Jeg fik tilbudt 3 psykologsamtaler af min chef, det var det eneste. Så kaldte hun mig ind på kontoret en dag (det var min fødselsdag den dag) og sagde ordret at pga. den ulykke var sket, så var de nødt til at bryde samarbejdet med mig. Jeg var rystet og i chok. Jeg stod altid klar når der var brug for hjælp, men da jeg havde brug for hjælp, valgte hun at fyre/bryde samarbejdet med mig. Der kører en sag vedr. ulykken ved AES. Men mit spørgsmål går på, om det som lederen valgte at gøre, var i orden? Jeg har tænkt meget på det, og har nu været sygemeldt et halvt år pga den ulykke. Mit billede af en god leder er at passe på sine medarbejdere og ikke bare afskedige dem når de kommer til skade. Jeg er ikke medlem af en fagforening, da jeg er HF-studerende og bare havde arbejdet på plejehjemmet ved siden af skolen. Så jeg kan ikke rigtig gøre noget på den front. Jeg ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen Emilie

Steen Marslew

Hej Emilie. Det kommer helt an på dine ansættelsesvilkår, om du har mulighed for at "gøre noget" i relation til opsigelsen. Du kan samle dine dokumenter sammen og henvende dig til din lokale ADVODAN-advokat. Her kan du få hjælp og rådgivning - og selvfølgelig en prisoplysning om advokatens forventede salær. Mvh. Steen Marslew

Claus Jensen

Trods medlem af 3F har jeg har gennem ca. 2.5 år været ansat som chauffør i et firma, som følger en Krifa-overenskomst. For ganske nyligt modtog samtlige medarbejder en SMS hvorunder vi blev afkrævet en svar hvorom vores fagforenings-medlemsskab angik. Videre fremgik det at pga. den konflikt 3F gentagne gange havde udsat firmaet for, havde man valgt at "konflikte tilbage" - hvilket betød af medlemmer af 3F ikke kunne være ansat. Kort tid efter modtager jeg en fyreseddel hvori grunden krystalklart angives som mit forsatte medlemskab af 3F. Således anser jeg at Foreningsfrihedsloven § 1-4. er tilsidesat Til trods for mit medlemskab af fagforeningen som har været orienteret vejen igennem, men lader kraftigt vente på sig - tillader jeg mig denne henvendelse om jeres opfattelse desangående. Venligst Claus Jensen

Steen Marslew

Hej Claus. Det fremgår af foreningsfrihedslovens § 1, at en arbejdsgiver ikke må undlade at ansætte en ansøger til en ledig stilling eller afskedige en lønmodtager, fordi denne er medlem af en forening eller af en bestemt forening. Men det har du allerede undersøgt, kan jeg se! :-) Udfra din beskrivelse er jeg enig med dig i, at loven er overtrådt. Dette kan udløse en godtgørelse på helt op til 2 års løn, hvis opsigelsen ikke underkendes. Jeg synes da, at du skal lægge pres på 3F, så sagen kan blive kørt. Mvh. Steen Marslew

Claus Jensen

Hej Steen Jeg takker for dit svar og følger dit gode råd. Venligst Claus

jørn møller

Kan en ansatte optjene anciennitet i et firma hvis vedkommen ikke er medlem af hverken a-kasse eller fagforening.

Steen Marslew

Hej Jørn. Ja - din anciennitet som ansat er ikke afhængig af medlemskab af hverken a-kasse eller fagforening. Mvh. Steen

Steen Marslew

Hej Jørn. Ja - din anciennitet som ansat er ikke afhængig af medlemskab af hverken a-kasse eller fagforening. Mvh. Steen

Rikke M.

Når jeg blev ansat 01.08.2008 som funktionær og har haft uafbrudt ansættelse indtil nu, hvor jeg har fået min opsigelse (modtog opsigelsen den 28.01.2020). Min sidste ansættelsesdag bliver dermed den 31.07.2020. Vil det ikke lige akkurat give mig ret til 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse?

Thorup

Hejsa Jeg har i over 10 år været ansat som trappevasker/sanitør i ejendommen jeg bor i. Jeg er formand for bestyrelsen. Jeg har nu erfaret at man vil fyre mig som sanitør. Jeg er funktionær ansat. Der er ingen, for mig at se, salig begrundelse for at fyre mig. Jo,- den nye bestyrelse kan måske ikke lide mig. Der har længe været tale om at kontrakten skal ændres til en billigere pris. Jeg er helt indstillet på at hvis andre udbydere kan udføre jobbet til en lavere pris, skal jeg gå ned løn, men de tilbud jeg er blevet fremvist matcher slet ikke den kontrakt jeg har. Skal der ikke fremlægges en kontrakt som tager udgangspunkt i min kontrakt, så der er en reel sammenligning. HK anbefaler mig at lægge sag an for usaglig opsigelse, men jeg synes det er synd og skam at jeg skal ligge og slås med den ejendom jeg selv bor i. Og er en del af bestyrelsen i. Jeg kommer jo i sidste ende til at betale for min egen “sag”. Hvordan skal jeg forholde mig. Har jeg egentlig ikke et krav på at selv om. De ønsker kontrakten ændret, har jeg et krav på at stå “først” i køen. Eller skal jeg bare kaste mig ud i en sag mod stedet hvor jeg selv bor og den bestyrelse jeg selv er en del af? Hilsen Thorup

Steen Marslew

Kære Thorup. Hvis et flertal i bestyrelsen vælger at opsige dit ansættelsesforhold, kan du ikke gøre så meget ved det. Du har til gengæld mulighed for at rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse. Når du har været ansat som funktionær i mere end 10 år, kan godtgørelsen udgøre op til 4 måneders løn. Mvh.Steen Marslew

Michael

Hej Jeg har været ansat i 12 år som tekniker på min afdeling. Den 4 oktober blev jeg indkald til møde af min sektionsleder som fortalte mig at han vil forflytte mig til en anden afdeling af vores virksomhed i en anden by. Jeg forlangte en ny kontrakt, men blev afvist. Sammen aften modtog jeg indkaldelse til tjenstlig samtale den 9 oktober, grundet min dårlig opførsel under mødet den 4 oktober, lederen mente at jeg har reageret vred på hans plan til at forflytte mig til en anden by. Efter samtalen den 9 oktober blev jeg bortvist fra arbejdet dagen efter, med samme begrundelse, at jeg har været vred. Jeg har nu fået den 22 oktober bortvisningen på skrift og fra det fremgår at jeg har været suspenderet i perioden fra den 9 oktober til den 22 oktober, men nu er jeg endelig bortvist på skrift. Grundlaget for min endelig bortvisning er, at jeg har været vred under møderne den 4 oktober og den 9 oktober. I referatet fra mødet den 9 oktober står der ikke nogen steder at jeg har været vred. Jeg har også skrevet insigelse inden den skriftlige bortvisning, at jeg har ikke været vred. Der foreligger ikke referat fra mødet den 4 oktober. Jeg undrer mig over, om man kan bortvises på grund af ens subjektiv vurdering. Det er min leder og en HR- repræsentant som har vurderet at min opførsel under møder den 9 oktober var vred, og derfor bortvises jeg og min løn stoppes fra den 22 oktober. Som nævnt før, har jeg været ansat i denne virksomhed i 12 år. Håber I kan hjælpe mig. Mvh. Michael

kitt

Jeg er desværre ikke i en fagforening, som kan hjælpe mig i denne sag. Jeg er nu meldt ind men de kan kun hjælpe mig telefonisk da jeg er meldt ind efter opsigelsen. Jeg er opsagt og i følge funktionærloven har jeg ret til 3 måneders opsigelse. Dette er telefonisk bekræftet af min fagforening. Virksomheden vil kun give mig en måned som står i min kontrakt. Jeg har fremsendt mit krav på mail med den juridiske begrundelse som fagforeningen oplyste mig, men virksomheden vil kun acceptere en henvendelse fra en fagforening og beder mig ikke kontakte dem yderligere. Hvad gør jeg?

Annette

Hej Steen Jeg har et par problemer med en tidligere arbejdsgiver Jeg blev opsagt forrige år, og da der var forskellige ting som bla. fejl i min kontrakt, som jeg havde rykket for gentagende og mange gange, samt han prøvede via en tidligere ansat at presse mig til at sygemelde mig således at han kunne få sygedagpenge, og ja lidt andre ting, indgik vi et forlig Jeg viste godt han var i økonomiske problemer, eftersom jeg sad med regnskabet, men jeg viste ikke at dagen inden han underskrev forliget, der havde Skat været ude og lave første krav om udlæg, dette orientere han heller ikke Dansk Håndværk om, som forhandler for ham Han går kort tid efter konkurs, lavede en virksomhedsoverdragelse men lod mig blive i konkursboet som den eneste og han informerede mig heller ikke herom, selvom loven foreskriver det, og da LG ikke dækker alt, skylder han mig stadig penge, da det var et enkeltmands virksomhed Boet er nu afsluttet og der var ikke penge til nogen af os kreditorer, og ja han nægter jo at betale selvom han hæfter for gælden Men der er et aspekt mere, han går flere steder, ja sågar i retten og siger alverdens løgne om mig, det er både ved andre virksomheder og privatpersoner, dem som jeg har talt med ved godt det ikke er sandt det han siger, men han siger det jo ret sikkert også andre steder, og jeg ved fra min ansættelse ved ham, at han også har gjort det med andre Nu har jeg konkrete skriftlige beviser, ud over et par mundtlige tilsagn, hvor han beskylder mig for ikke at kunne mit arbejde, lyve, manipulere, og nu har jeg altså erfaringer indenfor mit fag siden 1999, og er aldrig opsagt pga. manglende faglighed Et vil jeg gerne have mine penge, to så vil jeg gerne have ham stoppet i de her løgne, vi bor i små samfund her ude i Vestjylland og jeg har et familie navn, så det her kan direkte skade mig og mine jobmuligheder Hvad kan jeg gøre ?? Mvh

Kent

Hej. Jeg er ambulancebehandler i en forholdsvis ny regional ambulancetjeneste. I foråret 2017 var jeg ude for en arbejdsskade hvor jeg kom tilskade med min ryg. Jeg har derefter i perioder haft en sygedage, da min ryg låser og jeg ikke kan sidde i en ambulance. Efter flere sygesamtaler og sidst med mulighedserklæring aftalte vi at jeg skulle gå ned i tid. September 2018 gik jeg 25 % ned i tid. (Selvbetalt) sagen om tab af erhvervsevne kører stadig i AES. Her i sommers blev jeg indkaldt til en tjenstlig samtale, og fik en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarsel var fortsat for mange sygedage, og at jeg havde lavet vagtbytteri uden at lave er returbyt* * Når man skal af med en vagt kan man finde en at kollega at bytte med så man tager en vagt på et andet tidspunkt. Hvis man bytter en vagt uden at tage en vagt retur giver man ofte den som tager vagten et beløb. Det sker hele tiden. I vores vagtbyttegruppe er det dagligt at vagter bliver “solgt” på denne måde. Det samme har jeg gjort nogle gange, og nu indgår det sørme i en skriftlig advarsel. Jeg har snakket med HR som siger at man ikke må bytte på denne måde. Fair nok, men så skal de jo melde det ud til ALLE ansatte, ellers er det jo forskelsbehandling. Det vil HR ikke melde ud, så mine kollegaer bytter fortsat på denne måde, men det er kun mig som får en skriftlig advarsel for det. Det virker som om HR ikke kan acceptere at jeg har dårlig ryg efter den arbejdsskade, og de har bare skulle finde noget at give mig en skriftlig advarsel på. Skal jeg bare acceptere at dette? Håber det giver mening.

Steen Marslew

Hej Kent. Jeg er enig i dine betragtninger – men det står desværre din arbejdsgiver frit for at give en advarsel, selv om den forekommer urimelig. Det eneste, du kan gøre, er at protestere skriftligt mod advarslen. Så tager du ”luften” ud af den, hvis de senere vil bruge den i forbindelse med en opsigelse. Mvh. Steen Marslew

morten

Hej.Jeg er en på 47år blev ansat i et jern og metal virksomhed for ca. 1 1/2 år siden. (skrothandel) sidste weekend fik jeg tandpine og havede ingen piller,epufen 600mg og pinex har en ven som har dem efter hofteopertion. dem fik jeg først søndag nat ved 24 tiden måtte melde mig syg da jeg var helt bombet, der går 1 dags tid mere syntes jeg har det underligt,ingen ro i kroppen kan ikke sove hovede pine ondt i maven.prøver at slå stress op og syntomer passer på det som meste som jeg har konstateret.Vi har en hård leder derude som pisker os rundt 2 gange er jeg faldet i søvn på scooter om fredagen begge gange,den sidste her kunne ha kostet mig livet,kørte ind i et skilt og røg vidre ud på kørebanen,hvor 3 biler måtte hårdt på bremsen,de alle kom ud og hjalp mig.Er så sygemeldt men lederen ikke ejeren ringer som det passer ham,spørg ind til hvornår jeg kommer,for der jo travlt og kan høre det ik mig han tænker på,en tyran agtig mand.Må man behandle folk på den måde? knokler altid en vis del ud.men det stresser en mere han ringer op til mig.v.h.Morten

Steen Marslew

Hej Morten. Nej - din leder bør ikke kontakte dig under din sygdom. Du må lade være med at tage telefonen, så længe du er sygemeldt. I yderste konsekvens kan det betragtes som misligholdelse fra virksomhedens side, hvis du chikaneres under sygdom. I så fald kan du kontakte din lokale ADVODAN-advokat, som kan hjælpe dig med at rejse indsigelse og køre en evt. sag. Mvh. Steen

Mikkel

Hej Jeg har nogle betænktninger vedr. kontrak. lønseddel, kørsel, arbejdstid, mundtlige aftalebrud. kontrak spørgsmål løn i kontrakt og på lønseddel stemmer ikke overens. der står i kontrakten at kørsel til og fra arbejde er uden for arbejdstiden, hvortil jeg fik udbetalt kørsel ud. fik dog stillet arbejdsbil til rådighed efter at have sagt ja til aften/nat arbejde uden tillæg, med det krav at den ikke privat. hertil skal sige at jeg havde 2 deltidsarbejde inden og kun sagde ja til arbejdet da jeg blev lovet en fast fuldtidsarbejde, som allerede gik galt den første vinter, hvor min personlige gæld eksploderede da jeg gik fra min 17,000 udbetalt til maks 10.000 igennem hele vinteren 2 år i træk. så følte mig presset til at bryde 11 timers reglen for at få min økonomi til at hænge sammen. har ansættelses kontrak. (fysisk) lønsedler. (mail) timer skulle skrives pr besked og kun som timer og ikke med tidsregistrering (arbejde både fuldtid dag og derefter aften uden tillæg) (pr sms som er gemte) det meste aften/nat kan læses ud fra beskederne. har været sygemeldt flere gange uden min accept. er blevet lovet flere ting som faldt til jorden. er der mulighed for at jeg kan tilsende samtlige data jeg har inklusiv skatteopgørelser for årene, hvortil jeg skriver en mail med inforståede ting (kommandoer og interne retningslinjer påduttet af chefen)

Sina

Hej. Jeg har brug for jeres hjælp ang. opsigelse. Jeg er startet i arbejde den 01.10.18 og er blevet opsagt og fritstillet den 11.03.19 med sidste ansættelsesudvalg den 31.03.19. (Funktionærlovens opsigelsesvarsler er gældende for ansættelsesforholdet) Nu er jeg i tvivl om opsigelsesvarslet er rigtig? Jeg må lige tilføje, at opsigelsen kom uventet mandag morgen kl. 08.00, hvor jeg mødt ind på arbejde. Min chef fortalte med ganske få ord, at han siger mig op og så måtte jeg aflevere nøglen og køre hjem igen. Jeg var chokeret og samtidig følte jeg mig presset til at underskrive, hvad jeg så har gjort. Jeg har lige læst om risikoen for karantæne mhp. dagpenge, hvis man accepterer en for kort opsigelsesvarsel. Venlig hilsen Sina

Tanja Jakobsen

Hej Steen Min mand er blevet opsagt fra sit job med 4 måneders fristillelse, sagen er at han ved at det firma der skal udbetale løn til ham i 4 måneder, ikke vil udbetale lønnen, da arbejdsgiveren venter på at min mand melder ham konkurs, problemet er at min ikke står i fagforening og at vi syntes alt hvad vi kan finde frem til omkring dette kommer til at koste os penge og gør vi ikke krav på lønnen mister vi mange penge for de 4 måneder, arbejdsgiveren har fået besked fra økonomiske rådgiver at han ikke skal melde sig insolvent eller konkurs men lade evt tillige ansatte gøre det. Hvad gør man i sådan en sitation ? På forhold tak for svar

Tanja Jakobsen

Hej igen Steen Dette er en tilføjelse til ovenstående indlæg fra mig: Vi har lige fundet ud af at alle tidligere medarbejder er kommet med over i et nyt firma og får løn der igennem som er blevet oprettet i hans kæreste navn. Må man det ? Og tænkte også må rådgiver, rådgive om ikke at betale løn til ansatte og vente på man så melder virksomheden konkurs ? Det hele virker lidt rådne!

Steen Marslew

Hej Tanja. Jeg vil nøjes med at forholde mig til din mands situation :-) - og ikke til andre medarbejderes situation og evt. ansvar for rådgivning mv. Hvis din mand ikke modtager sin løn til forfaldstidspunkt - og heller ikke modtager den efter et påkrav med en kort frist til at betale - kan der indgives konkursbegæring, og der kan herefter rettes henvendelse til Lønmodtagernes Garantifond med henblik på at få dækket løn og feriepenge mv. I kan få hjælp til dette hos den lokale ADVODAN-advokat. Mvh. Steen Marslew

Lone Kristensen

Jeg er blevet fyret af min tidligere arbejdsplads indenfor den 3 måneders prøveperiode og det skete efter at jeg fortalte at jeg var gravid. Arbejdsgiver har kun ytret tilfredshed med mit arbejde og jeg har fået en fin andbefaling. Arbejdsgivers grund til fyring er at arbejdspladsen flytter fra Jylland til Kbh... men der vil stadig være en afdeling i Jylland og jeg mener at mine arbejdsopgaver stadig vil være på arbejdspladsen i Jylland - Det modsiger min chef, men samtidig blev jeg spurgt om jeg stadig ville arbejde for hende i en periode på timebasis, uden at være ansat.... så det synes jeg beviser at mine arbejdsopgaver stadig er samme sted. Jeg var ansat i fleksjob 4 timer om ugen. Da jeg for ca. 8 år siden blev fleksjobber fik jeg at vide af kommunen at der ikke var nogen grund til at være medlem af fagforening når jeg var fleksjobber så derfor står jeg uden hjælp nu. Tror I at jeg har en sag mod uretmæssig fyring?

Steen Marslew

Kære Lone. Når din arbejdsgiver på opsigelsestidspunktet var klar over, at du var gravid, er det arbejdsgiveren der skal bevise, at graviditeten ikke havde nogen indflydelse på opsigelsen. Det kan i praksis være meget svært - men det lykkes da af og til i praksis. Hvis dine jobfunktioner er blevet i Jylland, vil jeg mene, at du har en god sag. Og selv om de er flyttet til Sjælland, vil det kunne gøres gældende at din arbejdsgiver burde have tilbudt dig at flytte med. En billig mulighed for dig er at forelægge sagen for Ligebehandlingsnævnet. På deres hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig. Alternativt kan du altid få hjælp af din lokale ADVODAN-advokat. mvh. Steen Marslew

Supawan Ponguttha

Jeg har fået min løn for december måned 2018. Lønnen udgør kroner 25.000,00. hvilket er korrekt og angivet korrekt på lønseddel som måneds løn. Min løn for januar er helt forkert og angivet med timeløn hvilket ikke er korrekt. Jeg havde det samme problem sidste måned, hvor det så blev rettet. men nu siger direktøren at jeg er sat til timeløn uden at varsko mig og følge min ansættelses kontrakt som er en funktionær stilling. jeg er klar til at sende et påkrav men har brug for at en advokat bakker mig op

Kristian Rosendal

Hej med jer, Jeg ønsker at klage over sagsbehandlingen hos min fagforening, Lederne, ifm. en sag om uberettiget fyring. Jeg kan ikke finde et klagenævn - hvilke muligheder har jeg? Mvh. Kristian

Kristian Weber

Hej Kristian Tak for henvendelsen. Mig bekendt er der ikke en central klagesinstans, men visse organisationer/foreninger har interne og uvildige klageorganer, som du kan forsøge at klage til. Med venlig hilsen Kristian Weber

Sabrinanielsen

Hejsa jeg arbejder på en arbejdes plads der er under 3f restrations og bryggeri overenskomst. Jeg har arbejdet 189 timer men ikke fået ocerarbejde de påstår vi ikke har overarbejdes tillæg eller afspasering kan det passevar detsvær ik i en fagforening😓 På minlønsedl står der også kun 160 timerdesidstepenge er sat ind som feriebertigt løn

Kristian Weber

Hej Sabrina Tak for spørgsmålet. Du skal have løn for det antal timer, du har arbejdet. Om du har ret til overarbejdsbetaling, udover den normale løn, beror på indholdet af din kontrakt og overenskomsten. Jeg vil foreslå at du starter med at spørge din arbejdsgiver, om du har modtaget den rigtige løn og om du har modtaget de tillæg, som du eventuelt måtte være berettiget til. Med venlig hilsen Kristian

Kolja Lichtenberg

Hej. Jeg blevet ansat hos et firma i september, med lovning på læreplads fra d.1/1/2019. Jeg kom derefter ud for en arbejdsskade på jobbet, og er imellemtiden blevet fyret, samt min løn er blevet sat til 76kr i timen, som ufaglært - ikke ikke er i lære. Fyreseddelen er endnu ikke underskrevet af mig, da jeg stadig er sygemeldt. hvordan skal jeg forholde mig til dette, mht. Den manglende løn samt fyring i sygeperioden? Jeg er desværre ikke meldt ind i en fagforening, så derfor søger jeg hjælp her, da jeg står meget uforstående over for denne situation. Mvh Kolja.

Steen Marslew

Hej Kolja. Hvis du ikke er ansat under en overenskomst, skal lønnen fastsættes efter aftale. Jeg ved ikke hvilken aftale du har indgået med din arbejdsgiver. Samtidig er der som regel ikke noget i vejen for, at en medarbejder kan opsiges under sygdom. Der er dog i nogle overenskomster fastsat regler om dette - så også på det punkt må du lige undersøge, om du er ansat under en overenskomst. Mvh. Steen Marslew

Thorup

Hejsa Jeg er blevet afskediget efter mere end 30 år. Ved prikkerunden, var der en anden medarbejder i en lignende stilling/samme team, med mindre anccenitet som ønskede at fratræde sin stilling frivilligt, hvilket medarbejderen ikke fik lov til. Er jeg så ikke usagligt opsagt?

Louis Elkjær

Hej. Jeg står med et problem, jeg har udført arbejde i November og December måned 2017 for en virksomhed. her har jeg fået min løn, men mangler løn fra lønningsperioden. 14-12-17 - 20-01-18. Jeg har været ansat uden en kontrakt, igennem en daglig leder, som pr. 1 januar, sagde op, men står nu uden den sidste løn. jeg har rykket for lønnen og snakket med indehaver adskillige gange og sendt mails. der kommer ufatteligt få svar og flere løgn historier om hvorfor jeg har ikke har fået min løn endnu. 2 måneder senere. Efterfølgende finder jeg ud af, at der er 10 andre kollegaer der heller ikke har fået deres løn. Han påstår at, mine timesedler er blevet væk. og han ikke kan give mig løn før han har fundet disse. Vi er fra Aalborg og har udført arbejdet i Tyskland, og han mener at timesedlerne fra den manglende løn ligger på kontoret i tyskland og at de skal hentes før han kan give mig løn, og dette har så taget 2 måneder. Jeg har udført 420 timers arbejde over de 2 måneder. Han har lovet en af mine kollegaer over sms, at lønnen bliver kørt i næste uge. her er mine spørgsmål. Har jeg stadig en gældende ansættelseskontrakt når jeg ikke har noget på skrift, hvis ja, hvordan ved jeg så hvad mine ansættelsesforhold er? Er jeg stadig Lønmodtager, eller betragtes jeg som Freelancer? Har jeg stadig ret til min løn? Hvis han går konkurs, er jeg så stadig berettiget til min løn igennem Lønmodtagernes garantifond? Hvis lønnen ikke går ind endnu engang, hvad skal jeg så gøre for at få mine penge?

Annette Palisz

Hej Jeg har pr 31/1-18 modtaget min opsigelse med fritstilling. I opsigelsen bliver jeg opsagt med et varsel på 3 mdr., da jeg har været ansat siden 1/1-2017. Jeg bekræfter at have modtaget opsigelsen, men gør opmærksom på at jeg iflg. min kontrakt har 6 måneders opsigelse, idet jeg har forhandlet mig til dette. Jeg gør samme dag opmærksom på dette og skriver at jeg gerne hører nærmere. den 2/2 har jeg jeg endnu ikke hørt noget og skriver en ny mail hvor jeg gør opmærksom på at jeg forventer at modtage en ny opsigelse men korrekt opsigelsesvarsel samt ny dato for opsigelsen. Jeg taler med min chef og han siger at han i så fald at det er 6 mdr. gerne vil gøre brug af min arbejdskraft i den periode. Idag 9/2 modtager jeg så ny opsigelse uden fritstilling, men datoen er stadig 31/1-2018. Jeg mener at datoen bør være 9/2 således at jeg dermed er opsagt i februar og ikke januar. Er dette korrekt? Eller kan han rette i den gamle opsigelse (idet han jo benytter sig af den oprindelige opsigelsesdato) og samtidig ændre forholdene (vedr fritstillingen) ? På forhånd tak. med venlig hilsen Annette Palisz

Steen Marslew

Hej Annette. Man kan godt "berigtige" opsigelsen, så den får den rigtige længde men løber fra samme tidspunkt. Det er imidlertid lidt mere vanskeligt at svare på, om din arbejdsgiver samtidig kan trække fritstillingen tilbage. Som udgangspunkt er der givet et "påbud", som din arbejdsgiver må stå ved - men på den anden side er forudsætningerne nu ændret drastisk for din arbejdsgiver. Det er umiddelbart min vurdering, at din arbejdsgiver godt kan trække fritstillingen tilbage, når der (trods alt) kun er gået 9-10 dage fra opsigelsen er afgivet første gang. Mit forslag er, at du forsøger at indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at du arbejder eller står til rådighed nu, mens de sidste 3 måneder af opsigelsesperioden bliver en fritstillingsperiode. Mvh. Steen Marslew

Michelle

Jeg er ansat i Staten som HK og er ikke medlem af HK, men er akademiker og medlem af a-kasse hos magistrenes. jeg har været ansat i 10 år og sidste år fik jeg en ny kontrakt fra 18,5 til 25,5 timer da jeg skulle hjælpe direktionssekretæren men forskellige opgaver. Min enhed får så de 7 timer refunderet fra direktionen. Så langt så godt. Sekretæren har nu skiftet behov og vil hellere have servicebetjente på og troede at hun blot kunne "fyre" mig men men jeg har den kontrakt. Nu skal min chef og direktøren afgør fremtiden!!!!! i en arbejdsplads som er kendt for elendig ledelse og stor problemer med stress mv. Kan min arbejdsplads: 1- sige "vores behov er ændret" de 7 timer bortfalder? og jeg får løn i 6 måneder, da jeg har 10 år i staten eller får jeg nul? 2- skal de hvis de vil noget andet med de 7 timer fyre mig med de 25, 5 timer og får jeg 6 måneders opsigelse mv.jeg miste både min løn og mit tillæg. Eller? jeg skal nemlig klædet min chef på. i mine øjne er sekretæren 70 år og burde sendes på pension i stedet for at genere mig.

Steen Marslew

Hej Michelle. Hvis de ekstra 7 timer ikke specifikt er aftalt med en tids- eller opgavemæssig begrænsning, så er de blevet en del af dine almindelige ansættelsesvilkår. De 7 timer kan herefter kun varsles væk med dit opsigelsesvarsel (6 måneder), hvorefter de falder bort. Du kan dog også vælge at betragte varslingen som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet, således at du fratræder efter de 6 måneder. Mvh. Steen Marslew

NF

Hej Hvordan er man generelt stillet uden fagforening? I min faggruppe bliver der pt forhandlet overenskomst. I den forbindelse reklameres der stort med, at man skal huske at melde sig ind i fagforeningen, således at man er dækket i tilfælde af strejke ell. lockout. Men hvad så, hvis jeg ikke ønsker at være medlem af en fagforening? Kan jeg undgå at blive en del af konflikten, og bare passe mit arbejde og modtage min løn som vanligt? Jeg har svært ved at se fagforeninger som andet end en lidt forældet tradition. Er jeg utilfreds med arbejdsvilkårene, er det mig frit for at gå. Bliver jeg uretmæssigt behandlet, vil jeg hellere allieres med en advokat. Måske er jeg naiv og uerfaren? Mvh

Dj

Hej! Jeg har netop opsagt en stilling efter knap 14 dage i en virksomhed omfattet af serviceoverenskomsten. Ved samtalen en mandag bruger min daværende chef betegnelsen "fast afløser" hvor det aftales at jeg skal overgå til funktionærstilling senest 1.2.2018. Det skal nævnes at arbejdsgiver ringer til mig en fredag og spørger om jeg kan starte mandag fordi nogle havde sagt op og nu havde de brug for akut hjælp. Grundet virkelig dårligt arbejdsmiljø har jeg som nævnt valgt at sige op med henvisning til paragraf 2b. stk 2 i overenskomsten der siger at der for afløsere ikke eksisterer gensidig opsigelsesvarsel. Dette gør jeg i god tro da arbejdsgiver selv bruger betegnelsen fast afløser hvor der ikke er fast timetal samt at jeg selv kan sige til og fra mht. opgaver - akkurat som en afløser. Men nu nægter min tidligere arbejdsgiver dette udsagn og vil ikke give mig løn. Det er ord mod ord, men jeg mener bestemt at jeg kan bevise med mine timer samt korrespondence med virksomheden at jeg er blevet spurgt om opgaver, hvor jeg har kunnet sige til og fra som en afløser. Hvad er mine chancer for at få min løn tror du?

Steen Marslew

Hej DJ. Hvis der ikke er indgået en ansættelseskontrakt, vil du faktisk have mulighed for både at rejse krav om manglende løn og godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt. Du kan kontakte dit lokale ADVODAN-kontor og høre mere om mulighederne. Mvh. Steen Marslew

Dj

Hej Steen, og tak for dit svar! Jeg tænker at jeg ikke kan bede om godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt, da jeg kun har været der i 14 dage. Jeg har vel først krav på en kontrakt efter 4 uger, ikke? Problemet er, at som ansat på almindelige vilkår, eller i hvert fald ikke som afløser, er der 14 dages opsigelsesvarsel, og da jeg kun har været der i 14 dage mener min tidligere arbejdsgiver ikke at jeg skal have løn, da han nu nægter at have ansat mig (mundtligt) som afløser. Er der en eller anden form for juridisk definition på at være afløser, eller kan det bevises med arbejdets karakter og eventuelt sms korrespondence mellem vagtplanlæggeren og mig selv, hvor jeg bliver spurgt om jeg kan tage en vagt pga. sygdom og lign.? Eller skal der mere til? Jeg er virkelig vred og føler mig trådt på min retfærdighedssans, fordi min tidligere arbejdsgiver tror han kan sno sig uden om at udbetale min løn ved at sige jeg aldrig har været afløser, men at "afløsning har været en del af mit job" som han siger. Hvad skal der til for at jeg kan bevise at jeg har været afløser, når det er ord mod ord?

Steen Marslew

Hej DJ. Jo - du kan godt rejse krav om godtgørelse for manglende kontrakt alligevel - det ligger fast i retspraksis. Og den manglende kontrakt er jo netop det, der støtter din sag - det bliver op til din arbejdsgiver at dokumentere, at du rent faktisk var fastansat, hvis du har lidt dokumentation der antyder det modsatte. Mvh. Steen Marslew

Dj

Hej Steen Ok - så er jeg med. Jeg har en fornemmelse af at jeg står ret godt, da jeg mener mine beviser klart indikerer at jeg har tiltrådt en afløserstilling. Det er lige fra sms-korrespondence til min arbejdslog (jeg har taget screenshots af mine opgaver, tider, steder og timeantal), som viser at det er tilfældige opgaver og til selve måden jeg blev ansat på. Endda at jeg fik firmabil til rådighed netop pga de mange skiftende opgaver. Det er blevet en principsag for mig nu, da jeg hører rygter om, at det ikke er første gang han forsøger sig med det her nummer overfor ansatte, der hurtigt smutter fordi det psykiske arbejdsmiljø er fuldstændig kaotisk. Jeg har faktisk min fagforening med inde over, men jeg ville lige høre en anden side, og hvis de ikke kan eller vil hjælpe mig hele vejen, så kontakter jeg jer (lokalt). Mange tak for dine svar - de var en stor hjælp :)

Ida

Jeg har blev i april, ansat som pædagogmedhjælper i en børnehave i Københavns Kommune, men da en køkkenassistent i en anden børnehave, i samme Klynge, som det hedder, blev langtidssygemeldt blev jeg med en uges varsel, rykket over til at tage tjansen i køkkenet to dage om ugen, hvilket jeg skulle i hele den tid personen er langtidssygemeldt. Jeg havde på ingen måde lyst til at arbejde i køkkenet, så sagde op selvom, at jeg var rigtig glad for at arbejde i børnehaven som pædagogmedhjælper. Må de gerne, lave min arbejdsstilling om på den måde og enddog med så kort varsel?

Steen Marslew

Hej Ida. Normalt kan man ikke lave "væsentlige ændringer" i et ansættelsesforhold, uden at dette først skal varsles med den pågældendes sædvanlige opsigelsesvarsel. Det er derfor afgørende, hvad der står i din ansættelseskontrakt og hvilket opsigelsesvarsel, der er gældende. Det er dog lidt problematisk i forhold til en evt. sag, at du valgte selv at sige op - i hvert fald hvis du ikke har taget forbehold om et krav. Du kan kontakte dit lokale ADVODAN-kontor og få yderligere råd og vejledning. Mvh. Steen Marslew

Carina Kreutzmann

Hej Min arbejds giver har valgt at fyre mig bla. Fordi jeg ikke har tjekket på SMS i en periode , hvor de viste min tlf var lukket og jeg derfor ikke kunne tjekke ind. Hun siger så der er klager på mit arbejde der ikke er rettet op på. Hun har bare ikke fortalt mig hvad klagerne går ud på hvordan retter man så op ?. Jeg skrev en lang smører til hende om hvordan jeg udføre mit arbejde jeg fik tilbage lyder fint. Hun skrev også hun havde været i butikken og den så fin ud ( arbejder med rengøring) hvad kan man gøre i sådan en sag. Jeg mener det er en uberettiget fyring. Bor i Hjørring. Ydeligere spørgsmål til sagen kontakt mig endelig. Håber på snarligt svar. Venlig Hilsen Carina Kreutzmann

Carina Kreutzmann

Glemte at sige det er 8 timer om ugen 1 en halv time om dagen man til fredag. Har ingen advarsler fået hverken mundlig eller skrifligt der kom bare en opsigelse Per mail hvor de skriver jeg ikke lever op til forventningerne. Jeg har ikke skrevet under. Bad så om forklaring og så kommer den med indtjekning Per SMS som jo så i en periode ikke har været mig muligt , hvilket jeg har gjort opmærksom på Per e mail. Og så at der er kommet klager og jeg ikke har rettet op , men ved ikke hvad hun snakker om. Har været på arbejdspladsen siden Marts , men de skrifede firma i August som tog mig med over. Det er jo så dem der nu har fyret mig sidste arbejdsdag er 17 November. Håber sgu i kan hjælpe mig for jeg mener ikke de må det der.

Steen Marslew

Hej Carina. Jeg forstår det således, at du ikke er funktionær. Hvis der skal rejses krav om godtgørelse for uberettiget opsigelse, er det derfor afgørende, om din arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst, som indeholder regler om dette. Ellers er der desværre normalt ikke så meget at gøre. Hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, kan du rette henvendelse til dit lokale ADVODAN-kontor, som kan vejlede dig videre med sagen.

Linda

Min ex mand blev 1 juni opsagt i sin stilling efter 12 år, så han har 6 måneders opsigelse han har de sidste 5 til 6 år haft bijob med rengøring i firmaet, den første juni blev han opsagt i begge job i samme opsigelse, pludselig den 3/10 får han mail om at han er fritstillet pr dags dato, samtidig står der i brevet at hans bijob ophøre pr dags dato, det står som om at lønnen også ophøre med det samme, må de godt det Linda

Henriette

Jeg har en datter, der i 4 mdr. har været ansat i en tøjforretning. Hver mdr. har de lovet, at få styr på weekend tillægget, men nu efter 4 mdr. er det stadig ikke sket. Den første mdr. brugte de b-kort, trods de havde fået af vide, at de skulle bruge hovedkortet og det betyder 2000 kr mindre. Det har de så også lovet at få rettet, så pengene kunne tilbageføres, men det er hellere ikke sket. Min datter havde ikke kontrakt, trods de hele tiden lovet hende sådan en. Min datter er ikke i en fagforening, da jeg ikke regnede med det var nødvendigt, så længe det var et sabbatår. Hvordan kan hun få de penge retur ?

Helle

Jeg blev opsagt efter næsten 9 års ansættelse den 1. juni (med fratræden den 30. november), fordi jeg - i følge chefen - havde holdt en rygepause uden at registrere det i tidssystemet. Chefen løj om at det var ham selv, der havde set mig den pågældende dag, men den dag var han til møde et helt andet sted i landet. Efterfølgende løj han og sagde, at det havde han aldrig sagt, det var nu en anden, der havde set mig holde rygepause. Chefen har ikke fremlagt beviser for sin påstand, og jeg mener bestemt, at jeg altid har registreret min tid behørigt i systemet. Jeg har ikke modtaget nogen konkret advarsel med chance for at rette op på "forseelsen" fremadrettet, hvilket ellers er et krav i følge lokalaftalen. Vedkommende chef blev min chef som følge af omstruktureringer en måned før han opsagde mig. Jeg har aldrig modtaget faglig eller personlig kritik under mine tidligere chefer i virksomheden, tværtimod. Begrundelsen i min opsigelse blev ændret til, at jeg ikke ville acceptere de ændringer i mine opgaver, som omstruktureringen medførte og derfor betragtede mig som opsagt. Jeg har skriftligt accepteret ændringerne og har udtrykt at jeg så frem til det. Denne løgn foreslog chefen selv da han fyrede mig, for at jeg skulle stå bedre i a-kassen vedr. karantænereglerne. Jeg accepterede fordi jeg var i choktilstand og ikke kunne overskue min situation. Er der grundlag for en sag om usaglig opsigelse? Og hvordan står jeg efter at have accepteret en anden opsigelsesgrund (jeg har den rigtige opsigelsesgrund på diktafon)?

Mohamed

Hi min gamle cheff vill ikke betale min løn kan du hjælp

Esperanza

Jeg er sygeplejerske og har nu næsten 3 måneders ansættelse. Jeg har i min tid været uenig med min arbejdsgiver da jeg mener de giver mig for mange nattevagter i stedet for de andre 2 nye. Dette har jeg udtrykt irritation og frustration overfor dem. De har vist mig et ark med tal hvori det fremgår at jeg kun har 3-5 nattevagter mere, og i forhold til andre ansatte ligger jeg ens. Jeg spørger hvorfor der er andre der har 1-2 måneder uden nattevagter og hvis de har særordninger, hvilket de svarer nej til. Desuden undskylder de med at der er andre der har haft ferie, så derfor ser det sådan ud - det passer bare ikke. Jeg har nu søgt en anden stilling, hvor de var interesseret i at ansætte mig, men da de ringede til min chef fortalte de mig at de ikke længere ville hyre mig, da hun havde givet mig en dårlig anmeldelse. Hun fortalte at jeg havde haft konflikter med hende og den assisterende sygeplejerske, samt konflikter med mine kollegaer. Hertil kan jeg svare at jeg skrev til min kollega via Facebook at hun havde talt ned til mig og været flabet overfor mig, hvilket gjorde det svært især når man var ny. Hun kunne ikke genkende det men undskyldte, og vi havde efterfølgende en snak på arbejdet. Hun er så gået videre med det til min chef. Jeg har ikke hørt om dette gør hendes anbefaling og derfor konfronterer jeg hende med dette over telefonen, hvortil hun svarer at der er flere sygeplejersker der er kommet til hende kede af min adfærd og mails. Jeg referer til den korrespondance og samtale med min kollega og hun havde ikke noget modsvar. Er det lovligt det her? Skal hun ikke have mere styr på fakta? Og kan man overhovedet udtale sig sådan uden at tale med mig først?

Peter

Som enlig delefar til 4 i en 7/7 ordning, har jeg desværre måtte fravælge fagforeing og A-kasse pga økonomi. Det har aldrig været et problem indtil nu... i en meget kompliceret sag, hvor jeg selv mener at være blevet behandlet rigtig skidt og i strid med lovgivningen. Jeg skal prøve at beskrive så præcist som muligt...for jeg afviser ikke at det er mig der tager fejl, men det virker grotesk på mig og folk der hører om det. Jeg er ansat i Virksomhed xx på deltid ved siden af mit fuldtidsjob. Jeg er ansat i en stilling der lyder på 10 timer pr uge. Jeg får en stilling i en anden afdeling hos samme virksomhed til 20 timer pr uge den 20.feb 2017 Jeg beder gentagne gange om at få kontrakt og anciennitet overført. Leder udtaler at det er der styr på og kontrakten er på vej med posten. På arbejdsdag 7 rammes og lammes i arbejdsmæssig forstand pga en rygskade. jeg er stadig i hospitalsbehandling for denne på snart 6. måned. i første omgang modtager jeg intet i løn...ikke engang de timer jeg har været på job. ny afdeling nægter at udbetale løn under sygdom, og mener det gammel afdelings opgave. 14 dage for sent modtager jeg et a conto beløb på de timer jeg har været der. Gammmel afdeling udbetaler det og sender regningen videre til ny afdeling internt. Lang periode med kamp mellem afdelingerne hvem der skal betale løn under sygdom. Jeg bliver dermed gidsel i sagen. Gammel afdeling oplyser at sagen er klaret og at der er kontakt på vej fra ny afdeling til underskrift, og de derefter vil udbetale løn under sygdom. Jeg modtager intet. Endnu en kamp mellem afdelingerne og mig som gidsel. Ender med at gammel afdeling udbetaler løn i henhold til gammel kontrakt 10 timer pr uge (jeg har 15 vidner og mails der kan dokumentere at jeg blev ansat på 20 timer i ny afdeling) Jeg har aldrig modtaget en lønseddel. Jeg har fået at vide af bagveje at jeg er opsaggt efter 120 dages reglen, men aldrig modtaget en opsigelse. Jeg får stadig mails fra arbejdsgiver med opgaver der skal laves. Ren kaos for at sige det mildt... jeg har lange udskrifter af samtaler med gammel afdeling hvor leder er MEGET rystet over forløbet, og 110% på min side når jeg siger at jeg er blevet skidt behandlet. Spørgsmålet er.... 1) kan det være rigtigt at jeg ikke har krav på lønrefusion på 20 timer, med en anciennitet på 1,5 år og kan bevise ansættelsen, på trods af lovbrud ved ikke at give mig en? 2) kan det være rigtigt at man kan opsige ansatte uden opsigelse, og stadig sende dem arbejdsrelateret materiale? Hvad gør jeg herfra?

Aly

Kan jeg får ret til dagpengene hvis jeg har arbejdet fra 2013 til 2015 med 14000kr løn, 2016 jeg gik på barsel og i år fra januar måneder arbejdet jeg med 18000 kr og i april jeg blev fyret.Min akkase vil ikke give mig dagpenge selvom de har sagt jeg har ret med nu efter jeg blev fyret de siger at jeg har ikke ret. Mange tak! Mvh Aly

Kristian Weber

Hej Aly Tak for spørgsmålet. Retten til dagpenge forudsætter at en række betingelser er opfyldt, herunder at man har oparbejdet anciennitet hos a-kassen, at man har oppebåret en indtægt af en vis størrelse i de seneste 3 år og at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Jeg kan ikke ud fra dit spørgsmål se, om a-kassens afslag og begrundelse herfor er i overensstemmelse med regler, men du er velkommen til at kontakte en ADVODAN advokat herom. Med venlig hilsen Kristian Weber

Mette Larsen

Hej, jeg er blevet fritstillet fra mit arbejde med fire måneders varsel. Dertil har jeg fået en måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse. De skriver desuden at lønnen frafalder, såfremt jeg finder nyt arbejde i fritstillingsperioden jf. Funktionærloven §3. Kan de det? Der står samtidig at jeg er forpligtiget til at søge og tage arbejde i perioden, men at jeg ikke må tage arbejde i konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden? Kan de kræve det? Jeg har ikke fået hverken mundtlig eller skriftlig advarsel inden min opsigelse. Er det uberettiget fyring? Hvad kan jeg kræve i fratrædelsesgodtgørelse, hvis der er tale om uberettiget fyring og hvor stærkt står jeg, hvis jeg kræver mere end den ene måned de vil give mig? På forhånd tak for svar. Mvh Mette

Rolf Ledertoug

Hej Mette, De første 3 måneder af din fritstillingsperiode kan du få dobbelt løn, men ikke den sidste måned, jf. funktionærlovens § 3. Når du er fritstillet skal du fortsat opfylde din loyalitetsforpligtelse overfor din arbejdsgiver. Det betyder bl.a., at man ikke må påtage sig arbejde i konkurrerende firma samtidig med at du får løn fra din oprindelige arbejdsgiver. Du har dog mulighed for selv at sige din stilling op. Mest sandsynligt kan du opsige med 1 måneds varsel til udløbet af en måned, men det bør du kunne læse i din ansættelseskontrakt. Husk at så stopper lønnen jo også tidligere. Du skriver intet om begrundelsen for opsigelsen. Derfor kan jeg ikke svare dig på om opsigelsen er saglig eller ej, men det er ikke altid nødvendigt med en advarsel inden en opsigelse for at den er gyldig. Det kommer an på de konkrete omstændigheder. Jeg synes du skal ringe til en ADVODAN advokat og drøfte sagen.

Jesper Nissen

Hej Jeg er timelønnet og ansat under industriens overenskomst. Jeg har anciennitet siden juni 2011 Jeg var i januar til sygefraværssamtame grundet knas med ryggen i november/december den 29/5-17 bliver jeg deltidssygemeldt af lægen i 4 uger, så jeg kun skal arbejde 30 timer om ugen. Dette vil arbejdsgiver ikke imødekomme, trods lægeerklæring. Lægen fuldtidssygemelder mig i stedet 6/6, med lægeerklæring. 9/6 modtager jeg en opsigelse pr anbefalet brev, der er dateret 8/6-17 Hvor der står jeg er opsagt pr 28/7-17 grundet fravær. Det sidste halve år har jeg haft 1-2 sygedage, ferie, feriefri og lidt selvbetalt fri, der dog har været aftalt med daglig leder. Spørgsmålet er om den saglig begrundet? Mvh Jesper

Rolf Ledertoug

Hej Jesper, Din mail indeholder ganske naturligt begrænsede oplysninger, og jeg er lidt i tvivl om i hvilket omfang/hvor længe, du har været sygemeldt. Industriens overenskomst 2017-2020 § 38 indeholder nogle regler om opsigelse af syge medarbejdere, som jeg synes du skal læse og sammenholde med din egen sygeperiode og anciennitet. Hvis du har sygemeldt dig korrekt og henset til din anciennitet, kan det umiddelbart se ud til, at du er afskediget på et tidspunkt, hvor dette ikke kunne ske med rette. Mvh. Rolf Ledertoug

Frank

Jeg blev 10. maj 2017 ansat i et mellemstort firma, som foretager facaderens. Vi går 4-5 mand på en opgave. Den 1. juni kommer formanden på rutinemæssigt visit, og er synligt ophidset over manglende fremskridt på opgaven, og bliver kun mere ophidset jo mere jeg prøver at forklare mig. Det ender med at han griber fat i mig og truer med øretæver. Han siger, at hvis jeg vælger at gå videre med episoden, vil han gøre mit fremtidige liv i firmaet svært for mig. Da han er kommet ned igen og er kørt, vælger jeg at køre hjem og ringer til en af cheferne og fortæller om hændelsen. Han forstår og fortæller, at det ikke er første gang. Fredag går uden tilbagemelding, og jeg har ikke mod på at møde op, så længe jeg ikke har en forsikring om, at formanden kan holde sig i skindet. Mandag er helligdag, tirsdag skriver jeg til alle tre chefer/ejere med min version af hændelsen og siger op. Cirka en uge senere sender jeg min timeopgørelse lydende på sammenlagt 119 timer og beder om bekræftelse på modtagelsen, samt at det fyldestgørende til at foretage lønafregning. Jeg har intet hørt siden min opringning bemeldte torsdag. Jeg nåede aldrig at få en ansættelseskontrakt, men har forskelligt andet incl. evt. vidneudsagn fra et par kolleger til bevis for min ansættelse, og har nu en grum mistanke, at jeg ikke får min løn. Hvordan er jeg stillet? Er det fx. jer eller går man til Lønmodtagernes Garantifond? Jeg er ikke i fagforening/a-kasse. Venlig hilsen Frank

Steen Marslew

Kære "Miss J" Det vil føre for vidt at prøve at besvare dine spørgsmål i vores gratis brevkasse - den er beregnet til korte spørgsmål og korte svar. Du kan tage kontakt til din lokale ADVODAN-advokat og få en vurdering af, om du har en sag eller ej. Mvh. Steen Marslew

Miss j

Jeg bliver fastansat 1/1-2015 i lille virksomhed privat hjemmepleje med ca 60 medarbejder på daværende tidspunkt uden overenskomst den kommer i løbet af 2015 da den træder i kraft går jeg ned i løn pga dette . Under min ansættessamtale bliver jeg spurgt om jeg med tiden ville have mere ansvar,self med mere i løn når tid er, hvilket jeg svare ja til, der går ca 1 1/2 måneder så har det, i starten er kun 5 kollegaer lidt ruter osv jeg har ansvaret for, men i takt med virksomheden vokser bliver det til mellem 12-14 kollegaer og flere adm. opgaver. Det er aftenvagt med 7/7 Og længere dage og mine fri uge bliver jeg også kimet med med spørgsmål, forventning om jeg klare opgaver som at bestille vikar osv jeg tager mange ex vagter i min fri uge og i lange perioder er jeg den eneste ansvarshavende for begge uger Jeg spørg flere gange på 8 måneder om jeg ikke snart skal have et tillæg for min fonktion som ansvarshavende får ikke et svar Pludselig får jeg en ny kontrakt med leder løn og paragraf 5 og 10, og mit tillæg som ansvarshavende Jeg har aldrig tjekket min lønseddel for jeg havde i min vildeste fantasi ikke troet jeg vil blive snydt, med alt de timer jeg lage i det.. Det ville hun aldrig gøre tænkte jeg Undervejs i væksten i virksomheden som nu er på ca 180, Er vi blevet flere med ansvar osv jeg har et godt samarbejde med top ledelsen det kniber med nogle mellemleder jeg gør opmærksom på dette flere gange og forklare jeg får det psykisk dårligt da jeg føler de beskylder mig for ik at udfører mine opgaver de tilbage holder oplysninger som er relevante for at løse de opgaver vi skal og det hele peger på mig, i takt med det bliver værre og værre trækker jeg mig også meget og fastholder jeg ikke vil forstyrres i min friuge osv Hver gang jeg siger noget til ledelsen om problemet får jeg bare svaret vi kikke på det, vi finder en løsning, nu sker der snart noget og sidst jeg sagde hvordan det påvirket mig psykisk og jeg følte mig ekstrem mobbet, vi kan ikke gøre noget selvom vi er klar over problemet Nu føler jeg mig også udsat fra ledelsen Jeg opdager på min lønseddel her d.1/6 at der er trukket 13000kr for reducering af ferie jeg kontakter min ledelsen da jeg ikke har forståelse for dette. Jeg holder 4 ferie dage sidst i april 2017 hvor jeg for en kort periode bliver sat i DV da der er nye ledelsesform som vi skal have, da dette bliver aftalt spørg jeg til min løn og få at vide at denne er uændret jeg vil få det samme i løn der forventer jeg jo mine tillæg er med da dette ellers ville det skulle varslet, da det er en væsenlig ændring af min løn på ca 5000kr og vi aftaler jeg går i DV/Av 32 timer om ugen fordelt på 4 dage hverdage. Dette bliver ikke varslet kun aftalt mundligt Da dette kun holder en månede da alle nye ledere opsiger deres stilling bliver jeg varsler tilbage i ren av på 4 dage jeg godkender dette, på et tidspunkt siger min leder at min fridag er noget jeg har bedt om ?? Jeg siger så NEJ jeg bliver spurgt om jeg vil arbejde de 32 timer på 4 dage så ikke mit krav Jeg opdager så der er trukket 13000 kr for 4 fridage hvor jeg får et svar om at jeg er på ferie en uge og som av skal jeg betale for 2 uger skal siges det er kun 4 da jeg er i det gamle rul med DV/av og det er i det gamle ferie år kan hun så trække fra det nye ?? Og hvordan ser det ud med mobbe sager ?? Mvh miss J

Miss J

Glemte lige at skrive i december bliver en af mine opgaver at taste timer på vikar og ex arbejde, jeg bliver så bekendt med at flere og flere ikke får for de timer de skal og jeg har tastet da de kommer til mig og siger at jeg ikke har taster det rigtige, når jeg så gennemgår det sammen med dem, og det er få hvor det ikke passer med de timer jeg har tastet Så tænker man self på om det så ikke bliver snydt med min løn Men det er svart om jeg tør gøre noget for hun er ligeglad med regler osv det sidder hun åbenlyst og siger og hun sætter bare advokat på ved det mindste har jeg flere eksempler på

Bent

Jeg er netop blevet opsagt med grunden "At jeg ikke levede op til de forventninger man forventet af den funktion jeg havde" Nu har jeg så aldrig fået at vide at jeg ikke levede op til de forventninger før jeg læser det i opsigelsen. Jeg har bedt om en saglig skriftlig begrundelse men det nægter de at give mig. Er det en saglig opsigelse?

Karina

Hej. Jeg har været ansat som salgskonsulent og efter længere tids sygemelding pga. stress og depression har jeg set mig nødsaget til at sige op. Jeg var fortsat sygemeldt, da jeg sagde op i starten af marts med fratrædelse ultimo april. I forbindelse med at jeg lagde min opsigelse blev jeg bedt om også at medbringe arbejdstelefon, computer, arbejdstøj mm. Desuden medbragte jeg en lægeerklæring løbende til primo april og jeg gjorde opmærksom på, at de måtte give mig besked, hvis de ville have lægeerklæring for den sidste del af perioden. Det er jeg dog ikke blevet bedt om. Der blev skrevet til mine kollegaer, at jeg havde sagt op og ville være sygemeldt til jeg fratrådte. På mine to sidste lønudbetalinger har jeg ikke modtaget mit biltilskud, der ellers er en del af min løn i henhold til min kontrakt. På min sidste lønseddel er jeg ydermere blevet trukket for 8 feriedage, som jeg ikke har afholdt. Jeg har i marts måned afholdt ferie og brugt feriedage på det, på trods af min sygemelding, da jeg jeg havde brug for at komme væk fra de vante omgivelser. Hvordan skal jeg forholde mig i en sag som denne? Mvh. Karina

lars dele

hej jeg har følgene problem jeg har været ansat som inspektør i et rengørings firma i 7 år de sidste 3 år ca også som arbejdsmilijørepresentant blev fritstillet den 24 april 2017 pga omstrukturering med løn i 5 måneder er der en sag at køre her jeg er ikke i en fagforening m.v.h lars dele

Nielsen

Hej Jeg er godtnok medlem af en fagforening men føler mig rigtig dårlig behandlet der. Jeg har været ansat i en virksomhed i 16 år. I januar bliver jeg sygemeldt fra mit arbejde pga en konflikt med en af mine medarbejdere, og igennem flere måneder har der været et rigtig dårlig arbejdsklima. Efter en uge får jeg en skriftlig advarsel for noget jeg ikke har sagt til både kunder og leverandører, men har ikke talt med nogen som helst siden jeg gik hjem. Henvender mig i min fagforening og de vil ikke gøre indsigelser imod min advarsel. Mit firma fortæller til folk at jeg er sygemeldt med stress, hvilket jeg ikke er, men det siger fagforeningen også at de godt kan gøre... dog har de sendt en mail til dem om at de gerne vil have det stoppet. Min virksomhed ønsker ikke et konfliktløsningsmøde med mig men har tilbudt mig en opsigelse med nedsat varsel 3 mdr (har 6 måneder) i henhold til min kontrakt, og hvis jeg ikke vil tage imod denne, så vil de bare gøre brug af 120 dages reglen, hvilket jeg nu går og venter på. De har givet virksomheden besked om at vi så bliver nød til at vente på det. Kan man virkelig godt bare omgåes funktionærloven på den måde ??

Jesper

Hej Jeg er blevet opsagt pga omstrukturering, om fredagen og mandagen starter der så en mand med sammen kvalifikationer som mig + der startede en lærling. Er dette en lovlig fyring ? Har været ansat i ca 1,5 år som timelønnet.

Steen Marslew

Hej Jesper. Det kunne umiddelbart lyde som om, at der ikke er tale om en saglig opsigelse. Men hvis der skal gøres noget ved det, kræver det at dit ansættelsesforhold enten er omfattet af funktionærloven, eller at der på anden måde er aftalt regler om godtgørelse for usaglig opsigelse, f.eks. i en kollektiv overenskomst. Hvis du er omfattet af regler om usaglig opsigelse, kan du rette henvendelse til dit lokale ADVODAN-kontor og få hjælp til at rejse et krav overfor din arbejdsgiver. Mvh. Steen Marslew

Randi

Hej Hvor kan man søge hjælp når det drejer sig om en overflytning fra en fagforening til en ny fagforening som ikke er sket? Metal har slettet alt om personen da der blev ønsket ny fagforening og 3f har oprettet person som nyt medlem. Står nu uden arbejde og dagpenge da der ikke er noget der kan overflyttes til 3f, det er at stå mellem 2 stole og ikke kan få penge nogen steder fra. Hvordan kan man få overflytningspapir til at dokumentere det ? vh Randi

Michelle

Mit spørgsmål omhandler Funktionærloven, opsigelse. Jeg har en kontrakt hvorpå jeg bliver ansat 01-08-2016 med start af 3 måneder prøvetid. Jeg har dagens dato givet min opsigelse. Ville jeg så ikke kun være dækket af 30dags varsel? da min prøvetid stoppede 01-11-2016

naima abdulahi

Hej mit navn er naima og jeg er lige blevet opsagt af min arbdersgiver selv om jeg kun har været sygemedt mindre end 10 dage og jeg har en lægeerklæring som siger at jeg er sygemeldt 3uger det skal lige siges at jeg aldrig har haft et godt forhold for den arbjders giver jeg har haft det sidst 13-15 måneder, og det hele startede med at jeg tog et frivillige kursus der ikke var møde pligt men da jeg havde misset et par dage så sagde min leder at jeg ikke behøvede gå der længere da hun ville tilmedlt mig på et senere kursus efter julen. jeg har været syge siden den 10.12.2016 men jeg sku først på arbejde den 14 og 15 december men så ringede min leder pludslige og sagde at jeg sku på arb den 14-15 men at jeg skulle kom til et møde den 16.12..2016,og da sagde jeg til hende over tlf at jeg ikke kan kom da jeg er sygemeldt og har en lægeerklæring på 3uger. Det næste der sker er at jeg får endnu et sms på at jeg sku kom den 21.12.2016 od jeg ringede og fortælt dem at jeg er syge og ikke har mulighed for at kom til et møde, Nu er jeg så blev opsagt af min stilling og for mig ser det udtil at det IKKE kan være lovligt det har gang i plus har jeg fået et brev at det vil trække min løn fra den 14.12.2016 til dags dato,er det overhoved LOVLIGT at fyre mig på den måde el trække min løn når jeg har en lægens ord på et stykke papir at jeg er sygemeldt, håber i kan hjælp mig da jeg ikke aner hvad der er op el ned plus jeg er helt ned med stress. MVH Naima abdulahi

Jeanette

Hej. Jeg er lige blevet fyret efter knapt 6 år og er blevet frtistillet pr dags dato. Har sidate arbejdsdag d.18.12.16. Mit spørgsmål lyder: Jeg har været så dum ikke at være medlem i en a kasse el fagforeningen hvilket jeg fortryder dybt. Hvad gør man så??? Mvh jeanette

Ida Andersen

Hej Jeg er blevet opfordret til at gå denne vej da jeg efter 13 års ansættelse bliver fyret i 2015. Jeg er pædagogisk assistent og arbejdede 30 timer ugentlig, men måtte desværre gå lidt ned i tid ..altså en delvis sygemelding grundet stress symptomer og smerter i nakke lænd. Jeg har været gennem scanninger som viste 4 gange diskusprotusioner i nakke og 2 hele prolapser i lænden med betændelstilstand i ryghvirvlerne siden hen. jeg havde 15 timer til sidst og trods store smerter mødte op på arbejdspladsen men føler jeg blev direkte gået efter da jeg konstant skulle stille på kontoret og forsvarer mig..selv om lægeerklæringer og papirer fra systemet om mine undersøgelser var til stede. Jeg mener helt klart at jeg jo bestemt havde og har et handicap og det har man udnyttet selvom jeg prøvede så godt jeg kunne..jeg må lige efterfølgende sige at jeg siden hen har været igennem hele systemet med ressource ydelse og er pr.marts 2016 kommet igennem med en førtidspension. Den sidste dag for mig på jobbet var forfærdentlig for jeg blev hentet efter weekend og skulle pludselig intet anende sidde med 2 fra ledelsen som først lige skulle høre noget om timer og dernæst fik jeg at vide at jeg ikke kunne være der hvor jeg havde mit virke hver dag nemlig som støtte på nogle børn sammen med en anden .Jeg fik at vide at de ville flytte mig til siddende udskrivning af børn hver dag og der knækkede filmen..for er der noget min ryg ikke kan så er det at sidde så længe af gangen og så synes jeg heller ikke det var rimeligt da jeg heller ikke har fået varsel om hverken møde eller ændringer af mit job. jeg gik grædende hjem og måtte sygemelde mig og fik efterfølgende en mail om et møde som jeg ikke var i stand til at komme til men skrev til dem. Efterfølgende inden for kort tid med post et møde om en tjenestemands samtale og hvor der stod at hvis jeg ikke var i stand til at komme skulle jeg sende yderligere en lægeerklæring. Det gjorde jeg så anbefalet og 4 dage senere blev jeg telefonisk ringet op af min leder at jeg skal fortælle dig at du er fyret....jeg blev noget underlig og sagde bare, må jeg spørge hvad grund og hun svarede med at det var ikke forenligt med skolens drift og det var det.. jeg Skriver fordi andre siger at det slet ikke er ok og jeg har heller ikke skrevet under på noget jeg har fået fyringen telefonisk og siden hen et brev. Kan jeg gøre noget ..ikke fordi jeg ønsker mig tilbage men jeg er så klart bevidst om at hun er gået efter mig grundet min situation og at hun har været meget efter mig. vh Ida

Stine

"Jeg har ikke været indkaldt til en mulighedssamtale grundet 2 skriftlige opfordringer fra lægen." jeg mente på trods af 2 skriftlige opfordringer fra lægen. Lægen understregede vigtigheden af en samtale for at "patienten kan få det bedre".

Steen Marslew

Hej Stine. Jeg er nødt til at vide, hvad du er beskæftiget med - og hvor længe du har været ansat. Hvis der f.eks. er tale om funktionærarbejde, er der noget der tyder på, at du ikke har været ansat ret længe, hvis du kun har 1 måneds opsigelsesvarsel. I så fald er der desværre ikke noget i vejen for, at du kan blive opsagt uden videre, heller ikke selvom begrundelsen reelt er dit sygefravær. Mvh. Steen Marslew

Stine

Hej Jeg er sygemeldt fra mit arbejde med stress. Har i først omgang været sygemeldt én uge og herefter forsøgt at vende tilbage, men grundet manglende forståelse og samarbejde fra ledelsens side angående hvilke opgaver jeg ville kunne klare ved min tilbagevenden, gik jeg ned med flaget igen og blev sygemeldt på fuld tid. Det er nu ialt 2 uger og går ind i den 3. uge nu. Jeg har ikke været indkaldt til en mulighedssamtale grundet 2 skriftlige opfordringer fra lægen. Torsdag 29/9 modtager jeg mail hvori der står at de ikke kan tilbyde en tilbagevenden på deltid, og de glæder sig til at få mig tilbage når jeg er helt rask. Hertil indkaldes jeg til en sygefraværsamtale tirsdag d. 4/101. Fredag d. 30/9 modtager jeg med bud et brev uden afsender på hvori der ligger en afskedigelse dateret 30/9 med ophør af ansættelse med udgangen af oktober. Begrundelsen lyder: "Vi må desværre konstatere, at ansættelsesforholdet ikke længere lever op til vores forventninger." Jeg har på intet tidspunkt i min ansættelse været indkaldt til en snak om forventninger eller min mangel på at opfylde dem. Kl 11.32 skriver jeg til min kollega for at få snakket og få støtte. Hun sender mig et billede af en mail hun og en anden kollega har modtaget kl 11.29 fra min chef hvori der står at hun dd. har valgt at afskedige mig og det ikke er pga sygdom men fordi jeg har været svær at samarbejde med i lang tid. Jeg føler mig så forkert behandlet på så mange områder, jeg føler at noget som burde være en privat sag ikke skal deles med mine kolleger uden mit samtykke og jeg føler at min afskedigelse er usaglig. Jeg er medlem af a kasse men ikke af fagforening. Hvad kan jeg gøre?

Jannie Mejer

Jeg havde fået nyt job pr. 01.10.16 – men da hele projektet omkring jobbet er faldet til jorden, er jeg blevet opsagt inden tiltrædelse. Ifølge ansættelseskontrakten har jeg ikke prøvetid. Jeg modtager opsigelsen d. 08.09. og virksomheden opsiger mig pr. 01.11. med fritstilling og 1 måneds løn og pension. Det betyder, at de følger reglen om opsigelse inden 6 måneders ansættelse. Efter at have læst på nettet, står der flere steder at opsigelsesvarslet først kan træde i kraft pr. 01.10., hvor jeg skulle være tiltrådt jobbet – dvs at opsigelsen først er gældende fra d. 01.12., når det er løbende måned + en måned. Det skal nævnes, at jeg er blevet headhuntet til dette nye job – og på den baggrund sagt mit nuværende job op, hvor jeg efterfølgende ikke har kunnet blive genansat på grund af forestående besparelser. Så udover, at virksomheden ikke kan tilbyde mig jobbet alligevel – er de årsag til at jeg nu som 57-årig står arbejdsløs. Spørgsmålet er nu om jeg i virkeligheden har krav på 2 mdrs løn og pension – hvis opsigelsesvarslet først gælder fra d. 01.10. ? Dette kunne lidt bedre kompensere for min vanskelige situation. Venlig hilsen Jannie

Martin Thomsen

Hej Advodan Sagen er jeg er blevet sygemeldt med ryggen. Har været ansat i firmaet siden januar 2016 Jeg har så været så uheldig at jeg er røget ned med ryggen. Og har så været ved lægen og da firmaet efterspørger en lægeattest. Så bliver jeg får jeg udarbejdet en med min læge, bliver så indkaldt til møde hvor jeg skal medbringe denne. Og dagen efter får jeg besked om at jeg er blevet fyret. Via telefon og modtager et par dage efter min fyreseddel i brev. Mit spørgsmål er. Kan de fyrer mig når jeg har været ansat i over 3 måneder. Pga sygdom Skal man ikke have 120 sygedage inden de kan det? Hilsen Martin

Rolf Ledertoug

Hej Martin, Helt generelt kan jeg oplyse dig om, at 120-dages reglen i funktionærloven indeholder en regel om arbejdsgivers mulighed for at opsige en funktionær med forkortet varsel ved sygdom ud over 120 dage, hvis dette er aftalt i ansættelseskontrakten. Den bestemmelse kan ikke have betydning for din situation. Om opsigelsen af andre grunde er usaglig kan jeg ikke vurdere uden hverken at vide mere om hvad der er sket og uden at kende vilkårene i din ansættelseskontrakt og om ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven og/eller en overenskomst. Hvis du ikke er medlem af en fagforening, så foreslår jeg at du ringer til dit lokale ADVODAN kontor for at få svar på dine spørgsmål. Mvh. Rolf Ledertoug

Christine Kræmer

Jeg er blevet opsagt fra min stilling, og eftersom det er sket inden udløb af prøveperioden, er der nok ikke noget rent juridisk galt i det. Men findes der ikke en eller anden form for "etisk regelsæt" der begrænser hvor meget ledere og chefer må lyve og love? Eller er det bare ærgerligt hvis man ikke har noget på skrift? Mvh. Christine

Rolf Ledertoug

Hej Christine, Dit spørgsmål er meget åbent og derfor svært at besvare på en måde, som er relevant for dig, da du ikke beskriver, hvad der er sket. Men ja, udgangspunktet for de fleste ansættelser er, at de frit kan opsiges i prøvetiden. Hvis du skal have et konkret svar, foreslår jeg at du kontakter dit lokale ADVODAN kontor telefonisk. mvh. Rolf Ledertoug

Christine Kræmer

Hej Rolf. At opsigelsen i sig selv er ganske lovlig er jeg ikke i tvivl om. Funktionærloven er meget tydelig i spørgsmålet om opsigelse i prøveperioden, og da der er tale om en større koncern, er jeg heller ikke i tvivl om at de selvfølgelig sørger for at alt skriftligt ligger inden for lovens rammer. Mit spørgsmål går mere på, om det kan være rigtigt at de, fuldt lovligt, kan love mig videre ansættelse i anden stilling i virksomheden for så at bakke ud i sidste øjeblik? Jeg havde på fornemmelsen, at det var for at holde mig på arbejdspladsen til den nye kunne tiltræde, og spurgte derfor min leder, flere gange, og direkte om det var sikkert at jeg kunne blive eller om det, som netop beskrevet, var for at sikre arbejdskraft. Jeg blev af leder her forsikret om, at jeg selvfølgelig kunne blive.

Rolf Ledertoug

Hej Christine, Hvis jeg forstår din ny mail korrekt, så er du opsagt fra én stilling i virksomheden. I opsigelsesperioden taler I om, at du kan tilbydes en anden stilling i koncernenen, men du får aldrig et egentligt skriftligt tilbud i form af ansættrelseskontrakt eller ansættelsesbevis. I denne situation vil det være din bevisbyrde at løfte, at der var indgået aftale om ny ansættelse i anden stilling. Da det sædvanlige er, at ansættelsesaftaler indgås skriftligt, hvilket også er et krav efter ansættelsesbevisloven. Derfor vil du få ganske vanskeligt ved at bevise, at din arbejdsgiver har afgivet et bindende tilbud til dig, at du har accepteret det og at din arbejdsgiver herefter er bundet af en ny aftale. Det vil nok også være vanskeligt for dig at bevise, at din arbejdsgiver har haft en bevidst forhalingsstretegi for at holde dig til arbejdet i opsigelsesperioden, hvor du jo under alle omstændigheder havde en arbejdsforpligtelse. Mvh Rolf Ledertoug

Christine Kræmer

Der stod i min opsigelse at de tilbød anden stilling hvis dette havde interesse. Jeg underskrev dog ikke denne, da grundlaget for opsigelsen var som taget ud af det blå og jeg derfor stod uforstående overfor denne. (Den seneste melding ovenfra lød på at det gik godt, og ingen af grundene i opsigelsen er tidligere nævnt på nogen måde) Den bad jeg selvfølgelig om, men kunne ikke få en afklaring af min leder (der havde underskrevet opsigelsen) da det ikke var ham der havde skrevet selve dokumentet og derfor ikke kunne redegøre for hvad det der stod egentlig betød. Dvs. jeg er selvskudt i foden grundet manglende viden om jura og for meget tro på det ærlige menneske

Janne Aaltonen

Jeg arbejder som kok og blev rokeret/flyttet fra den ene kantine til den anden mens jeg var på sommerferie. Det var på en fredag kl. 14.30 når jeg fik det at vide at jeg skulle starte på en anden kantine på mandag, dvs. lidt over 2 døgn senere.

Rolf Ledertoug

Hej Janne, Dit indlæg indeholder ikke et egentligt spørgsmål, men jeg går ud fra, at du gerne vil have afklaret om din arbejdsgiver med så kort varsel kan flytte dig fra arbejde i én kantine til en anden. For at kunne besvare dette skal du fremkomme med flere oplysninger, fx. om afstanden mellem de to kantiner, oplysninger om hvad der står i din ansættelseskontrakt om arbejdssted, om du tidligere har arbejdet i begge kantiner etc. Jeg foreslår at du kontakter dit lokale ADVODAN kontor for en indledende drøftelse, hvor du kan fremkomme med flere oplysninger og det kan afklares hvad din retsstilling er. Mvh. Rolf Ledertoug

Janne Aaltonen

Hej Rolf, Afstand mellem kantinerne er. ca. 50 m. På min ansættelseskontrakt står det at arbejdssted er/var på den første kantine. Jeg har ikke arbejdet på den nye kantine før. Håber de her svare hjælper lidt af vejen.

Rolf Ledertoug

Hej Janne, Væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet skal varsles med samme varsel, som dit opsigelsesvarsel. Din arbejdsgiver burde have anført begge kantiner som dit arbejdssted i dit ansættelsesbevis, men måske han mener at have gjort det, eller formuleringen er upræcis. Med en afstand på 50 meter mellem de 2 kantiner, og når jeg lægger til grund, at arbejdsopgaverne i de to kantiner er ens, så forekommer det ikke umiddelbart for mig som en væsentlig ændring, der skal varsles. Du skal selvfølgelig også have din relation til din arbejdsgiver in mente. Derfor er mit råd, at du drøfter situationen med din arbejdsgiver. Muligvis vil din arbejdsgiver være villig til at flytte dig tilbage, hvis dialogen herom er positiv. Mvh. Rolf Ledertoug

Alex Kristensen

Hej... Jeg har fået nyt Arb i juni, og 2 måneder inden min tiltrædelse finder jeg ud af at firmaet har taget 11 dage formeget af mine feriedage. Jeg har fået bekræftede fejlen af min nærmeste leder og han har også bedt lønkontoret om at udbetale pengene i juni. Nu blokerer direktøren for overførslen, med den begrundelse at han syntes at det er mærkeligt at jeg først finder ud af fejlene i april (den første fejl sker oktober, og næste i december, sammenlagt 11 dage). Jeg føler mig lidt klemt da jeg vil videre uddanne mig i det nye firma, og skal bruge det gamle firmaets signatur på en EUD test. Og jeg vil derfor ikke smække alt formeget med dørene. Gennem hele forløbet har jeg holdt en sober, men nu er min toldmodighed ved at være brugt op. Har i nogle råd til hvordan jeg skal gribe sagen an?

Steen Marslew

Hej Alex. Du må starte med at afklare med dig selv, om det er vigtigst at have en god dialog, eller om det er vigtigst for dig at få de manglende feriepenge udbetalt. Hvis du kan dokumentere, at du har krav på feriepengene, kan de inddrives af din lokale ADVODAN advokat. Et alternativ er, at du går i dialog med virksomheden om en forligsmæssig løsning, således at du får nogle at feriepengene udbetalt og samtidig sikrer, at du får den nødvendige underskrift på den nævnte test. Mvh. Steen Marslew

Michael Jensen

Hej, Jeg er desværre ikke længere medlem af en fagforening, har ellers været medlem det meste af mit arbejdsliv. Så læser jeg at jeg evt kan få rådgivning hos jer - Mine spørgsmål er faktisk meget simple 1) Jeg er blevet opsagt grundet en episode som er fundet sted med en anden kollega, som jeg har det godt med. Vi er lidt frie og åben i vores sprog på lageret, åbenbart har omgivelserne misforstået episoden og følt at jeg har haft truende adfærd overfor min kollega, hvilket jeg ikke har, vi har mange gange "lavet sjov" Men dette resulterede i at omgivelserne har efterfølgende følt utryghed flere steder. Jeg har ingen advarsel eller samtale fået med chefen så efter både han og jeg har afholdt ferie, blev jeg kaldt ind og fået fyreseddel i hånden, og blevet fortalt at jeg kunne gå hjem og i opsigelses perioden skulle afvikle mine overarbejdstimer samt ferie dage. Efter min mening mener jeg ikke at de kan tvinge mig til og afholde mine overarbejdstimer samt ferie. Jeg blev opsagt d.25/7-16 og har 7 kalenderdages opsigelse i følge min kontrakt. I kontrakten står der heller ikke nævnt hvordan forholdende er ved opsigelse og afholdelse af overarbejde ferie! Så forstår ikke de nævner at jeg skal afholde mine timer i opsigelsesvarslet for de 7 kalenderdage gør jo at jeg så er opsagt pr.30/7-16. Håber I kan hjælpe.

Jesper Lund

Kære Advodan Efter 28 år som selvstændig, blev jeg i januar måned i år, ansat som servicetekniker i et lille firma. Firmaet der er et ApS. er ejet i fællesskab af to personer, hvoraf den ene kører et andet og langt større firma, og altså så vidt jeg ved, bare er med på den økonomiske del. Jeg fik oplyst at jeg nok først fra ca. 1. april ville få mulighed for fuld tid, og det passede fint ind i mine planer. Fra uge 2 til 13, havde jeg i gennemsnit 20 timer/uge, og ganske som lovet, steg min arbejdstid herefter til fuld tid. Nogle uger har jeg haft en del mere end 37 timer og nogle desværre med færre timer. I de travle uger med helt op til 55 arbejdstimer har jeg aldrig modtaget overtidsbetaling. Jeg blev fra starten lovet en ansættelseskontrakt, og trods adskilligere mundtlige, samt en enkelt eller to skriftlige rykkere, modtog jeg den aldrig. Jeg fik dog at vide at det var en helt standard ting, og fik udleveret en kopi af en anden medarbejders kontrakt (fra den anden indehavers firma) så jeg kunne se hvordan den så ud. Her opdagede jeg endvidere at jeg også skulle have pension efter 3 måneders ansættelse. Det har jeg heller aldrig fået. Jeg har i hele ansættelsesperioden fået en del ros for mit omhyggelige og samvittighedsfulde arbejde, og har altid haft en god tone overfor både chef og kunder, men tirsdag den 27. juli gik det helt galt. Jeg havde lavet en minimal fejl på en installation, og kom tilbage til kunden for at korrigere dette. Kunden var vildt urimelig og beskyldte mig for at have lavet indgreb på en installation jeg overhovedet ikke havde været i nærheden af, og han mente at jeg skulle lave hele hans installation om. Det kunne jeg jo selvsagt ikke tilbyde, og efter en kort dialog, slog han pludselig om, kaldte mig arrogant, og bad mig om at forlade bygningen. Jeg forsøgte efter bedste overbevisning at tale ham til rette, men uden held. På vej ud, blev kunden endvidere personlig, og til sidst knækkede filmed for mig, og jeg svarede desværre igen i mindre pæne vendinger. Dybt rystet ringede jeg min chef op og fortalte ordret hvad der var sket og sagt, og han tog det pænt og bad mig blot udføre næste job. Om aftenen da jeg kom hjem, var jeg stadig dybt rystet over oplevelsen, og tænkte at jeg ville dele den med mine venner på Facebook. Set i bakspejlet var det nok ikke så smart, men jeg havde ikke tænkt på at det på nogen måde hverken kunne komme videre til min chef, eller for den sags skyld skade nogen. Næste morgen, den 27. juli, blev jeg kaldt til møde på firmaets kontor hvor jeg blev bedt om at aflevere nøgler, firmabil m.m. hvorefter jeg blev fyret og bedt om at forlade firmaet. Begrundelsen var at man ikke kunne acceptere at jeg havde hængt firmaets kunde ud på den måde på Facebook. Ret forundret over deres viden om mit lille indlæg, slettede jeg det selvfølgelig via min mobiltelefon under samtalen, men det ændrede ikke noget. Jeg er 57 år gammel, og må tilstå at jeg ikke kender Facebook i en grad så jeg havde fantasi til at tro mit private indlæg kunne skade nogen, men man skal åbenbart lære så længe man lever. Jeg modtog ingen skriftlig afskedigelse, og jeg har derfor efterfølgende udbedt mig en sådan da jeg godt kan lige at have orden i tingene. Jeg er ikke i fagforening da en ven havde fortalt mig at jeg ikke kunne blive optaget før jeg havde en ansættelseskontrakt, så jeg ved ikke hvor jeg kan gå hen med ovenstående. Jeg er ked af aldrig at have fået den lovede ansættelseskontrakt, samt overtidsbetaling, pension og i samlet 4 uger, ikke fuld tid som lovet. Kan i ud fra ovenstående fortælle mig om jeg skal søge hjælp hos f. eks. jer for en mere retfærdig behandling ? På forhånd tak. Med venlig hilsen Jesper Lund

Steen Marslew

Hej Jesper. Du har ret til godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt. Om du også har mulighed for at kræve manglende overarbejdsbetaling og pension - og evt. manglende løn i en opsigelsesperiode - kan jeg ikke svare på, uden at have gennemgået sagen nøjere. Du kan altid søge hjælp hos din lokale ADVODAN-advokat. Mvh. Steen Marslew

Emil

Min tidligere arbejdsgiver vil ikke udbetale lønnen for den sidste måned hvori jeg var ansat. Jeg har gentagende gange rykket for den, men kun blevet mødt med tavshed, eller dårlige undskyldninger. Jeg er medlem af en fagforening, men de vil ikke hjælpe grunden for lidt anciennitet. Hvad er mine muligheder?

Ahmet

Jeg er forholdsvis nyansat i en virksomhed, hvor virksomheden har en overenskomst med en fagforening, og virksomheden havde fulgt landsoverenskomsten, helt uvidende at der var løn niveau forskel mellem storKøbenhavn, ydre københavn og resten af landet. Derfor har nogen af mine kollegaer fået mindre time sats end de burde, dette blev løst ved et forlig mellem fagforeningen og virksomheden, som stillede beløbet til rådighed hos fagforeningen, det hele lyder til at være helt ok. Problemet er at fagforeningen nægter at tilbagebetale medarbejdernes tilgodehavende medmindre de melder sig ind som fuldtidsmedlemmer i fagforeningen og har været medlem i mindst 3 måneder. Er det lovligt at fagforeningen kan satte sig på folks penge og tvinge dem til at blive medlemmer hos dem og kræve fuldtids kontingent. Fagforeningen vil ikke give noget på skrift, men vil heller ikke udbetale pengene til medarbejderne. Er det ikke ulovligt at tvinge folk til at blive medlem af en fagforening ? Mine kollegaer ønsker juridisk hjælp, er det en sag i kan tage ?

Steen Marslew

Kære Ahmet. Det er ikke ulovligt at indgå såkaldte "eksklusivaftaler" som tvinger medarbejderne til at være medlem af en bestemt fagforening. Og hvis den pågældende overenskomst kun gælder for medlemmer af fagforeningen, kan foreningen faktisk godt vælge at kræve medlemskab af foreningen, før løntilgodehavendet bliver udbetalt. Mvh. Steen Marslew

Karina Pedersen

Hej. Jeg er desværre ikke i en fagforening. .og det fortryder jeg inderligt med den behandling jeg har fået. Jeg blev 15/1-16 ansat som kundekonsulent ved en virksomhed. Det gik os rigtig fint og det hele. Efter en måned Ca er jeg så uheldig at jeg styrter på min scooter for at undgå at blive jordet ned af en fartbilist som drejede lynhurtigt og skarp til højre mens jeg kommer på cykelstien. Jeg styrter så jeg hamrer mit hoved (med hjelm) ned i jorden. .vrider mit håndled og får mit ben i klemt mellem scooter og asfalt. Jeg var helt ny.. så jeg er så dum at møde på arbejde dagen efter trods mine skader. Men kastede op flere gange og var helt væk. Forklarer hvad der er sket. Og jeg bliver sendt akut til læge. Dagen efter mødet jeg igen (vidste ikke jeg fik løn når man var syg) havde forresten fået hjernerystelse ..forstuvet mit håndled ..og mit ben var blå som en smølf.. jeg bliver derfor sendt hjem igen. Og får at vide jeg skal blive hjemme ugen ud. (Det var onsdag) da jeg kommer på arbejde mandag bliver jeg kaldt ind til en syge samtale hvor jeg får en munding advarsel. Efter det går der Ca 1 måned ..mødte jeg syg op på arbejd igeb.hvor jeg bliver sendt hjem pga det. Ringer så om morgenen dagen efter at jeg ik var helt rask og tog en ekstra dag.da jeg kommer tilbage 2 dage senere. Bliver jeg kaldt en til samtale igen hvor jeg får en skriftlig advarsel.så nu måtte jeg ik være syg mere. Så her d 7 maj. Brækker jeg min fod. Og tager på skadestuen. Dagen efter uden smertestillende eller noget tager jeg på arbejde. Men holdt det slet ik ud. Og fik lov at tage hjem. Dagen efter tager jeg derud igen. Men heller ikke der KU jeg holde det ud. Ringer så om eftermiddagen for at sige jeg gerne ville sygemelde mig. Det måtte jeg os godt men sku bare være klar over at hvis jeg gjorde blev jeg opsagt. Så ham ville råde mig til at komme på arbejde dagen efter. Det gjorde jeg så. Og blev kaldt ind til endnu en samtale ..hvor vi fik lavet en lille ordning med at jeg ku være der et par timer og så blev meldt syg resten af dagen. Det kørte sådan i en uge. Efter den uge var jeg helt udkørt ..udmattet ..træt.. græd hele tiden..sov ik..havde intet overskud og havde ingen koncentrations evne. Tager til læge og hun sygemelder mig med stress. Først en uge.der var leder og HR ik glade for. Efter den uge skal jeg til opfølgning og hun sygemelder mig indtil d 21/6. Det ringer jeg og fortæller. De forlanger selvfølgelig en lægeerklæring. .så det fik jeg bestilt. De vil så ha jeg kommer ind til en fraværs samtale ugen efter. Det var jeg ik helt så glad for. Men jeg sku. Og hvis jeg var SÅ SYG at jeg ikke ku (meget nedladende tone) måtte vi ta den telefonisk. Men de var os så bøvlet for mig. .For jeg sku med 2 busser.og med krykker og brækket fod er det ik nemt. Men så siger hun. . Nej men det er jo ikder du er sygemeldt for... Dagen inden samtalen ringer ..mailer og skriver SMS om at jeg ik havde overskuddet til at komme ud til samtalen. Men intet svar.eller noget. Dagen efter om aftenen får jeg en besked fra min kollega.. som så fortæller at jeg er opsagt fra d 30/6 . Total udvidende spørger jeg Hvad ?? Ringer igen til teamleder samt HR. De tager den ik. Fredag d 3/6 ligger der så et brev i postkassen. .opsigelse... den er så dateret d 31/5. Og samtalen jeg sku ha været til var d 2/6. Så de havde allerede opsagt mig inden den samtale. Jeg er så rasende.. og især fordi jeg er sygemeldt. Men det er virkelig useriøst at de ikke svarer på hverken tlf..mail eller sms. Har overvejet at ringe til en fagforening og forklare .. men tvivler på de vil hjælpe. Mvh Karina Pedersen

Karina Pedersen

Glemte at skrive . At efter den uge med 2 timer om dagen. Forlangte de at jeg sku møde fuldtid ..9timer igen. Havde så ondt. Sad og græd overfor teamlederen.af frustration og smerter.

Steen Marslew

Kære Karina. Det lyder som en rigtig træls oplevelse. Opsigelsens saglighed kan du desværre (rent juridisk) ikke gøre så meget ved. Du har været ansat i under 1 år og kan derfor ikke rejse krav om godtgørelse. Men - hvis du reelt først har modtaget opsigelsen EFTER 31/5, så har du faktisk 3 måneders opsigelsesvarsel. Og varslet løber først fra juni måned, således at du tidligst kan fratræde den 30. september 2016 - og således ikke den 30. juni 2016. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ikke kan komme igennem med kravet overfor din arbejdsgiver. Mvh. Steen Marslew

Bettina Johansen

Ikke medlem af en fagforening længere. Vores tillidsrepræsentant vil ikke gå med til møde ved en af ledernes brev omkring "vejledende samtale"...hvad det nu handler om er jo uvist, udover der skal tales om Social trivsel og faglige kompetencer?! Jeg er socialrådgiver og været det gennem 13 år nu. Der er overenskomst mellem KL og DS. Men hendes argumenter for deltagelse på dette møde jeg skal have med 2 ledere er, at når man ikke er medlem af en fagforening, må hun ikke deltage...om end ej heller som bisidder. Det følger ikke den overenskomst der foreligger. Hvad skal jeg gøre? På forhånd tak.

Steen Marslew

Hej Bettina. Det er korrekt, at tillidsrepræsentanten ikke har pligt til at deltage i en samtale med din arbejdsgiver sammen med dig, når du ikke er medlem af den fagforening, som har indgået overenskomsten. Men du har ret til at have en anden bisidder med, og det skal du benytte dig af. Mvh. Steen Marslew

Lise

Hej Steen Du nævner at medarbejder har ret til en bisidder på trods af at vedkomne ikke er medlem af fagforeningen. Hvor finder jeg lovgivning omkring bisidder. Jeg ved at du i samtale med det offentlige altid har ret til en bisidder. Hvad nu hvis en virksomhed ikke har en overenskomst. Og du bliver kaldt til samtale ved din chef. Har du som medarbejder så ret til bisidder.? Og i hvilken lovgining står det.? Er det noget virksomheden skal have formuleret eller kan du som medarbejder støtte dig til anden lovgvning eks. arbejdsmiljø loven eller?

Brian

Hej.. Jeg er tilfældig gået ned stress og depression. Problemet er at min tidligere arbejdsgiver har fyret mig på grund af, at min arbejdsgiver mener, at jeg ikke har meldt mig syg, men det er en direkte løgn. Men det ligger helt klart, at min arbejdsgiver og jeg har været hos min læge nogle dage efter min sygmelding for at følge op på min situation. Så der må ligge en journal hos min læge der bekræfter min sygmelding og vores tilstedeværelse. Jeg har været ansat i det firma, som er omtalt i 13 år, som smed. Problemet er nu, at han fralægge sig betaling for supplerende sygpenge og ti uges opsigelse med løn. Det virker sådan, at han prøver at snyde sig udenom og det virker som om han prøver at lave sine egne regler. Jeg mener selv at virksomheder der ligger på dansk grund skal holde sig til overenskomsten. Hilsen Brian

Rolf Ledertoug

Hej Brian, Det lyder som en skidt situation. Lægen kan måske bekræfte din oplysning om, at du har sygemeldt dig, hvilket så kan bruges som bevis i en evt. sag mod din arbejdsgiver. Jeg foreslår at du straks kontakter dit lokale ADVODAN kontor og beder om hjælp til at skrive til din arbejdsgiver og om muligt rejse et krav. Du spørger også om dit ansættelsesforhold er reguleret af en overenskomst. Det er ikke sikkert, men det bør fremgå af dit ansættelsesbevis. Advokaten kan også hjælpe dig med at undersøge det.

Nicki Henriksen

Jeg er blevet rådet til at, køre en sag da de efter sigende har fyret mig uretmæssigt. Men vil gerne høre en sagførers mening? Ansat fra 1/5-14 Afskediget fra d.2/5-16 Ca 120 timers syg alt i alt også medregnet skader på arbejdets de 120 timer. For de arbejder time ikke dag. Og en arbejdsdag vare 12 timer så i alt på 365 dage et år har jeg 10 dage syg ca og fyret kun og kun på det grundlag Fra d.23/12-15. Til d.14/1-16, led jeg af hæmorider på størrelse med golfbolde, og dagen før juleferien slutter får jeg sprænger den ene lige ved siden af min anus og alt indtørret blod presses ud. Det resultere i åbent sår som hver gang jeg har været på wc skal vaskes grundig da det risikeres infektion at tørrer sig. Jeg arbejder ved maskinværksted og jeg som Overfladebehandler og da der er rigtig meget jern støv, blev jeg både sygemeldt af læge og fik af vide af teamleder jeg ikke måtte være derude i frygt for infektion ( lignede ting de havde med arbejder for par år siden med samme problem han mødte med det åbne sår og bøvlede derefter med infektion i 6 måneder) og derfor MÅTTE jeg ikke være der. Men så mens jeg er sygemeldt møder jeg HR Chef mens jeg handler ind i netto som hun nok ikke er tilfreds med da jeg er sygemeldt hele denne uge ag både læge og teamleder. Hvad hun nok ikke vidste var jeg godt måtte komme rundt bare ikke i støvet og beskidte omgivelser og (måske tilfældigt) får så advarsel 2 dage efter for for meget sygefravær. Søndag D.3/4-16 er jeg på arbejde som jeg plejer fra kl 18:30- ca24:30. Jeg er ved at sætte nogle propper i huller på 14 tons jernemne inden den skal gritblæses og på et tidspunkt får jeg et vrid i ryggen( mener det er arbejdsrelateret skade og ikke kan betegnes som sygdom/sygefravær) men ligger ikke mærke til dette før det begynde at gøre hamrende ondt og brænde fra lænden og ned og gå i højre ben. Jeg fortæller dette til min formand og går derefter til sikkerheds manden som ikke skriver rapport da jeg ikke kan fortælle om det var en ligge stol, kontorstol eller om det var da jeg rejste mig fra under emnet jeg fik vrider da det kom stille og roligt i løbet af 30-45 min. Jeg var ved min læge dagen efter (mandag) og blev henvist til kiropraktor og sygemeldt hele ugen, der blev jeg røngten foto af nederste del af ryggen og havde derefter 3 behandlinger kiropraktoren. Det var en nerve der sad i klemme . Søndag d.10 var jeg stadig meget øm og meget lidt jeg kunne lave, selvom min læge havde sagt jeg skulle bare sige til hvis det var for slemt, ville han forlænge sygemelding. I frygt for den advarelse jeg modtog januar mødte jeg op, efter jeg havde anskaffet en kæmpe spændebånd til at stytte ryggen og undgå forkerte bevægelser, kæmpede mig igennem til kl 05:30 mandag morgen da jeg skal til møde med tillidsmand og teamleder, der ville informere mig om jeg er fristillet, at aflevere id-kort og nøgler og så afskediget fra d.2/5-16

Rolf Ledertoug

Hej Nicki. Jeg vil anbefale at du kontakter din arbejdsgiver for at sikre dig, at de har anmeldt ulykken til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis din arbejdsgiver ikke vil anmelde ulykken, så bør du selv tage kontakt til Arbejdsskadestyrelsen og anmelde ulykken. Vedrørende afskedigelsen, så er det nok nødvendigt, at jeg både modtager kopi af din ansættelseskontrakt og din fyreseddel før jeg kan give dig et kvalificeret svar. Du er velkommen til at maile mig dette materiale direkte på role@advodan.dk sammen med dit telefonnummer, så kan vi drøfte sagen telefonisk bagefter.

Miri

Jeg er ansat som flexjobber i en grundejerforening som ejendomsfunktionær. Arbejdstiden er fastsat til gennemsnitlig 9, 25 timer ugentligt. Den ene uge arbejder jeg så mandag & onsdag fra 14.45- 18.15 og søndag fra 9.45- 14.15 Den anden uge arbejder jeg tirsdag og torsdag fra 8.45-12.15 og så forfra igen og igen og igen. Det er en fastlagt arbejdsplan! Vi høre ind under mønsters overenskomst, men jeg er ikke selv betalende medlem! Da jeg afholdte min tvunget hovedferie i år, kunne jeg se på min lønseddel, at jeg ikke havde fået mine normale tillæg, som jeg normalt får efter kl 17 (på 50 %) på hverdagsvagterner, og 100 % som jeg får på søndagsvagter. Jeg har læst at I 1976 blev det fastlagt i højsteretsdomstolene, at man ikke kun måtte lønne folk i dagvagt, hvis de har varierede men faste arbejdstider! Jeg kontaktede min arbejdsgiver og stillede spørgsmålstegn til min manglende løn under ferien. De svare: At jeg er ikke berettiget til overarbejdstillæg under ferien, da jeg ikke fysisk er på arbejde! Jeg spørger så: Hvorfor udbetaler i aftentillægene og søndagtillægene som overarbejdstimer, når det ikke er overarbejdstimer, men det er mine fastlagte arbejdstider i min faste arbejdsplan? Svaret var, at det har de fået besked på af vores overenskomst at, det er sådannen vores overenskomst er! Så jeg får ferie med "løn" men ikke en fuld løn, tilsvarende som jeg normalt ville have fået som hvis jeg var fysisk på arbejde? Så jeg mister ergo penge på at holde min tvunget hovedferie! 😔 Kan dette virkelig være rigtigt? Under mange andre overenskomster som FOA, DET FAGLIGE HUS, HK er man berettiget til fuld løn svarende til den løn, du ville få, hvis du var fysisk på arbejde altså inklusiv dine tillæg! Jeg kan bare ikke bruge disse fagforeninger da de ikke kan forhandle i forhold til min overenskomst! Mønsters overenskomst er kun tiltænkt folk der arbejder man-fredag fra 8-16. Men ikke folk som mig, der er ansat i flexjob på en privatejet genbrugsstation dér arbejder udfra pladsens faste åbningsdage og tider. Alt skriger inden i mig om, at det her på ingen måder kan eller burde være rigtigt. Jeg har jo ikke mindre faste udgifter, fordi jeg holder ferie regningerne skal stadigvæk betales og man kan jo ikke "nægte" at afholde sin hovedferie og hvis man kan, mister jeg vel bare pengene ud til den blå luft. Mvh Miri