PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

De 3 største misforståelser i forhold til arv

Når familier rammes af dødsfald, ender det alt for ofte i konflikter, fordi den, vi har mistet, ikke har forberedt sig på, hvad der skal ske med arven. Her får du gode råd til, hvordan du sikrer, at du og din familie ikke falder i de typiske arve-fælder.

3 misforståelser om arv

1. misforståelse: Ægtefællen arver det hele, hvis den anden dør.

Forkert! Den efterlevende ægtefælle arver halvdelen af boet, og børnene arver den anden halvdel.

Advokatens bedste råd: Kend din situation.

Find ud af hvad der sker, når du dør. Rigtig mange ved alt for lidt om, hvad der sker, når en ægtefælle, far eller mor dør. Og det sker jo en dag, så du kan lige så godt forberede dig.

2. misforståelse: Børnene i en sammenbragt familie arver automatisk fra en fælles pulje, når den sidste ægtefælle dør - bare man er gift.


Forkert! Det er kun børnene til den sidste ægtefælle der dør, som arver fra boet - med mindre man har sikre de øvrige børn med testamente.

Advokatens bedste råd: Tænk livet færdigt – hvad sker der, når den ene dør?

Det er vigtigt at tænkte frem i tiden, derved undgår du mange konflikter og ubehagelige situationer senere hen.

Selv om I er gift, arver børnene halvdelen af boet, med mindre den efterladte ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo.

3. misforståelse: Hvis man er gift og har fælles børn, behøver man ikke et testamente.

Forkert! Selv om I er gift, arver børnene halvdelen af boet, med mindre den efterladte ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo. Uden et testamente kan vedkommende dog ikke gifte sig igen uden at skulle betale børnene deres del af arven. Det kan betyde, at den efterladte måske ikke længere har råd til at blive boende i huset.

Advokatens bedste råd: Lav et testamente – hvem ønsker du skal arve efter dig?

Med et testamente kan du sikre, at din arv går til dem, du ønsker. Du har fx mulighed for at begrænse dine børns arv til 1/16 og dermed sikre din ægtefælle muligheden for at blive boende i huset, så længe hun eller han ønsker det.

 

Du kan her læse mere om testamente og uskiftet bo.

Vil du vide mere?

371 kommentar

0 / 700 tegn

Birgitte

Hej Rikke. Min mand står til at arve fra sin ene forælder. Han har ingen gæld, men jeg har studiegæld og forbrugsgæld(alle med betalingsaftaler og ingen er misligeholdt)- oprettet før jeg blev gift med ham. Vil hans arv gå til mine kreditorer/studiegæld, fordi vi er gift?

Helle

Hej RIkke. Tak fordi man må stille spørgsmål til dig her. Det er ang. arven efter min far. Der er 2 arvinger, mig og min søster, som er bobestyrer, men jeg tror, hun måske har gjort en fejl, men vil ikke gå videre med det, før en professionel fortæller, om jeg har ret eller tager fejl: Min far har givet mig ca. 35.000 Kr i arveforskud. Jeg mener, at det så er boet, jeg skylder de 35.000 kr, og eftersom jeg også er arving, betyder det, at min søster skal have halvdelen af dette beløb mere i arv, end mig. (Altså at hun får ca.17.500 Kr mere i arv, end mig). Hun har imidlertid trukket hele beløbet til sig og derefter delt resten af beløbet på min fars konto mellem os. Har jeg ret? Mvh. Helle

Rikke Frødstrup

Kære Helle Tak for dit spørgsmål. Jeg forstår dit spørgsmål således, at der er enighed om, at din søster skal godskrives, at du har modtaget kr. 35.000 i forskudsarv. Hvis du og din søster skal arve lige meget – enten som følge af arveloven eller i henhold til din fars testamente – er det min opfattelse, at din søster har ret, da I på den måde ligestilles.

Jane

Hej Rikke. Min mors mand gik bort i oktober 2021. Dertil blev alle deres fælles konti og hans privat konti indefrosset i banken. De bor til leje og bilen står i min mors navn. Hvad forståes ved “boet”? Er det hvad der er tilbage på de indefrosne konti? Jeg ved at skifteretten kontakter de kreditorer der måtte være og min stedfar har haft noget gæld hos intrum (som min mor ikke har skrevet under på) som de nu kræver min mor betaler. Kan de det? Min mor har fået udbetalt hendes mands pension og livsforsikring hos de 2 pensionsselskaber efter dødsfald. Tæller det med som formue? Skifteret har rådet til uskiftet bo men forstår ikke hvorfor når de ikke ejer noget sammen.? Jane

Rikke Frødstrup

Kære Jane Tak for dit spørgsmål. Jeg forstår det således, at din mor og stedfar var gift, og når man er gift har man som udgangspunkt formuefællesskab (medmindre man har aftalt særeje), hvilket medfører at alle aktiver og passiver indgår i boet, såfremt boet efter førstafdøde skal skiftes. Din stedfars kreditorer vil i den forbindelse kunne gøre krav på dækning af gæld. Pension og forsikringssummer udbetalt til din mor indgår ikke i boets formue, da disse beløb udbetales uden om boet. Din mor har ret at sidde i uskiftet bo, såfremt din stedfars børn giver samtykke hertil. Uskiftet bo forudsætter ikke at man ejer noget sammen. Det der er afgørende er hvorvidt man har formuefællesskab, og hvis man har det, er det muligt at sidde i uskiftet bo, såfremt særbørnene giver samtykke.

Tobias

Hej Rikke. :) Jeg har familie i udlandet, som af forskellige grunde ønsker at jeg skal give afkald på min arv. Det er i det pågældende EU-land almindelig praksis, at afkald kompenseres økonomisk. Desuden behandles afkaldet og kompensationen efter arveloven (ikke som gave). Mit spørgsmål er, om man i Danmark også kender til "kompensation for arveafkald", og hvordan det i så fald behandles (gave eller arv). En falden arv i udlandet vil jo som regel kun beskattes i det andet land og efter dets love/regler (ingen dobbeltbeskatning). Mens gaver fra udlandet beskattes i Danmark. Det er derfor ret væsentlig, om en kompensation vil anerkendes som en udenlandsk arvesag. Med venlig hilsen, Tobias

Mike

Hey Rikke min far er lige gådet bort men jeg vil ikke ta i mon hans arv han ejer kun et hus med gæld i og det vil jeg ikke ha men så er spørgsmålet om jeg må ta nogle. Af de ting som har personligt vadi for mig eller om man ikke på ta nogen af hans ting jeg er den eneste søn tilbage men har ikke råd til og få hans gæld os vis jeg vil ta i mod arven ☺️

Rikke Frødstrup

Kære Mike Såfremt du giver afkald på arven efter din far, må du desværre heller ikke overtage indboeffekter. Har du undersøgt om boet er insolvent? Det kan jo være at husets værdi overstiger gælden, og dermed kommer du ud med et overskud. Som arving må man gerne undersøge om der er overskud i boet, og hvis det viser sig, at det er insolvent, kan man altid bakke ud af boet.

Kirsten

Hej Hvis alt i et indbo bliver sat til salg samlet, må en arving så købe det?

Ebbe

Hej Rikke. En kvinde på 45 år er eneste barn i et ægteskab, hvor moderen netop er afgået ved døden. Hun er enebarn, ugift og har ikke børn. I familien er der således kun hende, datteren, og hendes formuende far tilbage. Hendes bedsteforældre er alle døde. Hendes nu afdøde mor er adopteret. Nærmeste/eneste slægtninge er faderens to brødre. Faderen er alvorligt syg. Der er et meget dårligt forhold mellem de to, og hun ønsker at bryde forbindelsen. Spørgsmål: Der er opstået tvivl om et evt. arveforhold til afdøde, adopterede moders evt. søskende. Hvis disse måtte eksistere, arver de så efter datteren på lige fod med faderens brødre?

Gisela

Hej Rikke Min far er lige død, og jeg vil gerne skifte boet. Kan jeg få lov til det uagtet hvad min mor og søster siger? Sagen er den, at min min mor har formue, men umiddelbart virker den til pludselig at være blevet mindre (ihvertfald en million mindre). Min mor er under udredning for demens, og jeg mistænker, at hun er i gang med at forære min søster sin formue. Derfor vil jeg gerne have min arv efter min far (25% af hans bo) således at dette ikke foræres bort også, hvordan gør jeg bedst det?

Rikke Frødstrup

Kære Gisela Du kan desværre ikke gennemtvinge et skifte hvis dine forældre var gift, havde formuefællesskab (ikke særeje) og fælles børn. Når man er gift, har formuefællesskab og har fælles børn, har man som længstlevende ægtefælle ret til at sidde i uskiftet bo, og i så fald har du som datter ikke krav på at få udredt arv efter din far. Hvis din mor misbruger det uskiftede bo, kan du som arving begære boet skiftet på et senere tidspunkt. Jeg vil anbefale dig, at du kontakter en advokat og drøfter dette med vedkommende.

Pia

Min bedstefar på min fars side boede og døde på Færøerne i 1982. Hans færørske kone døde 10 år efter. De fik 3 børn. Min bedstefar har været gift før med min farmor i Danmark og fik 2 børn med hende. Min far dør i 1995. Min far har 3 børn, hvor jeg er den ælste. Jeg mener, at vi også må være de rette arvinger efter min far? Vi har dog intet fået.

Bertil

Hej Rikke. Min bror (1) gik for nylig bort. Han havde ingen børn og vores forældre er også døde. Vi var tre brødre. Bror (2) er også død for år tilbage, han var gift med en nulevende enke (som er gift påny). Bror (3) er så mig selv. Mit spørgsmål er om enken arver efter bror (1) eller om jeg står som alene arving? Det er ikke testamente. Mvh Bertil Johannesen.

Henriette

Hej Rikke Jeg har mistet min far i dec. 2020. Hans nye kone sidder i uskiftet bo men de har skrevet testamente hvor vi søskende skal dele i 4 lige store dele når hun dør. Min far og jeg mistede min mor i færdselsulykke da jeg var 10 år (40 år siden). Min fars ny kone har efter min fars død droppet al kontakt med mig og min familie. Der er en del genstande fra min afdøde mor og nu far i hendes hjem. F.eks. min mors stel, min farfars møbler(han var snedker) og en del porcelæn, og billeder. Hvad vil du råde mig til at gøre her? Jeg er meget ked af dette men har aldrig følt mig tæt med hende. Jeg vil bare gerne have de ting der altid har tilhørt min familie. Mvh Henriette

Hanne

Hej Rikke Min onkel er død. Da min mor er død, er det min Moster og jeg der skal dele arven...jeg har en multihandikappet søster, der bor på et hjem. Vi skal så dele min mors andel lige, eller hvordan er det ?

Bettina

Hej Rikke. Min mor er død for en lille måned siden, Først sagde hendes mand at han ville sidde i uskiftet bo. Nu her efter et kort stykke tid vil han gerne skifte. Jeg har en bror og min mors mand har også 2 børn . Vi er alle voksne. Mine spørgsmål går på at, kan han inden han når i skifte retten, nå at flytte penge fra hans konti til sine børn så der ikke er så meget at skifte om ? og hvordan opgøres hjemmet.. de havde mange design møbler, nogen var erhvervet før de blev gift.. Min mor havde enkelte smykker som hun arvede efter min mormor, indgår de i arven igen. ?? Jeg er ikke helt sikker på at hans datter har rent mel i posen, og ved ikke helt om hun vejleder ham i at flytte penge. Har jeg krav på at se et regnskab inden der bliver skiftet. Jeg forstår det sådan, at det er kun min mors værdier fra pengeinstituttet skifte retten får automatisk. Så i princippet kan han skjule penge når han møder op i retten for at vise værdier...? Han har et sommerhus han ejede inden de blev gift og har en mindre bil, han har aktier og designmøbler. Efter hvad jeg ved så skulle det være fælleseje, da han har skiftet med sine børe efter hans første kone døde. Hvad gør jeg. mvh Bettina

Rikke Frødstrup

Kære Bettina I forbindelse med at boet efter din mor skal skiftes, skal der bl.a. udarbejdes en åbningsstatus som angiver hvilke aktiver og passiver der var på dødsdagen. Hvis din mors ægtefælle måtte have hævet penge fra konti vil man kunne se det af kontoudtog, som du har ret til at se. Du kan også anmode om at se kontoudtog forud for dødsdagen, hvis du har mistanke om, at der er hævet fra konti eller overført til f.eks. ægtefællens datters konto. Såfremt din mor og dennes ægtefælle havde formuefællesskab skal ægtefællens aktiver og passiver også indgå i boet, og det uanset at de måtte være erhvervet før ægteskabet. Hvis der er tale om designermøbler kan du anmode om, at disse vurderes. Du har også ret til at arve indbo, som måtte have affektionsværdi for dig – f.eks. din mors smykker. Når boet skal skiftes skal I tage stilling til om det skal være et privat skifte, som bl.a. forudsætter at alle arvinger er enige eller om det skal være et bobestyrerbo, hvor der vil blive udpeget en advokat til at behandle boet. eg vil anbefale, at du anmoder skifteretten om at boet bliver udleveret som et bobestyrerbo.

Gitte

Hej Rikke Jeg bor sammen med min kæreste på 4 år, vi har 2 børn hver hvor 3 af dem bor her hveranden uge. Jeg flyttede ind til min kæreste med mine 2 børn i hans hus som han også havde boet med sin tidligere kone i. (Hun er købt ud) Mit spørgsmål går på hvad der sker hvis han dør? Hans børn er 12 og 20 og de skal selvfølgelig arve hans formue (og hus) hvis han dør. Vi har til dels fælles økonomi men han er selvstændig og har formue og det har jeg ikke. Han har ikke noget godt forhold til sit yngste barns mor og da datteren kun er 12 år vil det være hende der kommer og bede mig og mine børn om at flytte med det samme hvis min kæreste skulle dør. Men hvordan er reglerne om indboet, vi har købt en del møbler mens vi har boet sammen, får jeg lov at tage dem med når vi bliver smidt ud af eks konen?

Rikke Frødstrup

Kære Gitte Tak for dit spørgsmål. Så længe I ikke er gift og ikke har oprettet testamente, arver I ikke hinanden. Det betyder, at alt det som din kæreste måtte eje, herunder hus, konti, bil og indbo som måtte være købt i hans navn(afgørende er hvad der står på kvittering for købet eller hvem der har betalt for indboet) tilfalder hans børn, og børnenes mor vil kunne kræve, at indboet bliver udleveret til børnene. På samme måde tilfalder alt hvad du måtte eje dine børn, hvis du dør først. Jeg vil klart anbefale jer, at oprette et testamente, så I sikre hinanden bedst muligt. I er meget velkomne til at kontakte mig på tlf. 4614 5018.

Nora

Hej Rikke. Jeg skal giftes med min samlever. Han har ingen børn, kun 1 bror og 4 nevøer/niecer. Jeg har 2 voksne særbørn. Hvis jeg dør og min mand sidder i uskiftet bo og han senere dør, hvem arver så hans andel ? Vil hans bror og nevøer/niecer nogensinde komme til at arve noget på et eller andet tidspunkt.?

Rikke Frødstrup

Kære Nora Tak for dit spørgsmål. Hvis du dør først, og din ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo indtil han måtte afgå ved døden, vil arven efter ham blive fordelt med 50% til dine børn og 50% til hans forældre, og hvis ikke de har overlevet ham, så vil hans bror arve. Dette kan I lave om på, hvis I ønsker det, ved at oprette et testamente, som fordeler arven anderledes. Jeg vil under alle omstændigheder anbefale jer at tale med advokat og evt. oprette testamente, og I er meget velkomne til at tage kontakt til mig på tlf. 4614 5018.

Jonas

Hej Rikke, Jeg skal på et tidspunkt arve efter min morbror. Han har en større formue i aktier og jeg ved man normalt kan arve selve aktierne såfremt man ønsker dette, der skal selvfølgelig betales boafgift enten med egne midler eller ved at sælge dele af aktie portfolioen. Min morbror har dog valgt at bruge 30% ordningen ved at testementer penge til et velgørende formål (hvilket jo også er ganske fornuftigt da jeg så slipper billigere) mit spørgsmål er dog har jeg stadig mulighed for at arve aktier selvom det går gennem 30% ordningen eller kan jeg kun få arven udbetalt "kontant".

Henrik

Hej Rikke. Jeg har 2 søstre. Vi er voksne. Vores far giftede sig nogle år efter vores mors død. Hans nye kone har en voksen datter. Han blev syg for et par år siden, hvor vi efterfølgende var til møde hos advokaten og fik at vide at de havde lavet et testamente hvor vi 3 "kun" ville få vores tvangsarv når han døde, men til gengæld ville vi blive medarvinger, minus den første tvangsarv, når hans nye kone gik bort. Til mødet fik vi også at vide at de før testamentet havde lavet en ægtepagt og at denne skulle ophæves da den ellers konfliktede med testamentet. Min far gik bort for ca 1 måned siden og jeg kontaktede advokaten for at få noget info omkring testamentet og skifteret osv. Og den advokat jeg snakkede med nævnte bl.a. at den ægtepagt var ophævet. Men nu har enken kontaktet en anden advokat som siger at den ikke er ophævet, og samtidig påstår at vi ikke skal arve enken når hun går bort. Han påstår også at et af punkterne i testamentet lyder noget i retning af at: længslevende kan ændre i testamentet som det passer vedkommende?? Det lyder helt hen i skoven i mine ører. Så er det jo ligegyldigt at lave et testamente. Det er vel for at sikre førstafdødes ønsker for fremtiden. Jeg ved godt at det meget konkret og at der er ubekendte, men håber du kan give os dit besyv med.

Elle

Hej Rikke. Vores forældre er skilt, og i tilfælde af død, skal min bror og jeg jo arve. MEN, min bror har igennem årene “lånt” nogle penge af dem, så han siger at det sidste der er skal jeg arve helt. Hvordan gør vi det bedst? Kan min bror og jeg lave en testamente hvor han frasiger sig alt eller hvad? Også i tilfælde af at min bror sku dø før vores forældre. Så arven kun går til mig, og ikke børnebørn mm.

Rikke Frødstrup

Kære Elle Tak for dit spørgsmål. Ifølge arveloven skal du og din bror dele al arv efter jeres forældre. Hvis der skal ændres herpå er det nødvendigt, at jeres forældre laver et testamente hvor de f.eks. bestemmer, at din bror alene skal arve sin tvangsarv på 1/8 og således at du arver resten. Du og din bror kan ikke bestemme over arven via et testamente. Din bror kan også give et arveafkald. Jeg vil dog anbefale at I drøfter dette med en advokat, inden I evt. går den vej.

Palle

Hej Rikke Som forældre må man give børnene, børnebørn 68.700,- pr forældre pr år. Bestemmer forældre ikke selv, hvordan de fordeler beløbet mellem børnene, altså hvem forældrene ønsker skal have og ikke skal have? I testamente er der samtidig noteret hvem der skal arve mest muligt, og hvem der skal have deres tvangsarv.

Vibeke

Hej Rikke Min søster er afgået ved døden og hun havde ingen nævneværdig formue, men livsforsikringer hvor min mindreårig niece og nevø er indsat som begunstigede, og derfor går midlerne udenom boet direkte til min niece og nevø, som min søster har ønsket. Midlernes størrelse er af en størrelsesorden som gør, at forvaltningskonti oprettes, og jeg skal forvalte midlerne sammen med forvaltningsafdelingen - jfr. testamentet. Spørgsmålet går i retning af min søsters ægtefælle, idet min søster for nylig er blevet gift uden ægtepagt og ægtefællen har formue. Jeg har fået indtryk af, at ½ af ægtefælles formue skal indgå i min søsters bo pga. manglende ægtepagt. Det har aldrig været min søsters hensigt, og spørgsmålet er hvorvidt værgen for min niece og nevø (den anden af børnenes biologiske forældre) kan frasige sig på de 2 mindreåriges vegne, at ½ af ægtefælles midler indgår i boet?

Rikke Frødstrup

Tak for dit spørgsmål. Det er korrekt, at din søsters ægtefælle har krav på arv efter din søster. Såfremt der ikke er oprettet ægtepagt om særeje eller testamente, har ægtefællen krav på ¾ af det samlede bo. Det samlede bo omfatter ægtefællens og din søsters aktiver fratrukket passiverne. Livsforsikringen indgår ikke, men tilfalder børnene. Din søsters ægtefælle har mulighed for at give et arveafkald, såfremt han ikke ønsker at arve hende.

Lone

Hej Rikke Jeg hat et spørgsmål omkring arv. Jeg skriver på min onkels vegne. Arveret efter et ægtepar der ikke har børn. Paula og Ernst er gift. Paula er enebarn og Ernst er ud af en søskendeflok på 6. Ernst død først. Da Paula dør , er der kun en søskende (Carl) til Ernst, der stadig lever. Carl får at vide , at han ikke er arve berettet, da han ikke er beslægtet med Paula. Dem der arver efter Paula er niecer og nevøer, der er børn af søskende til Ernst. Hvordan kan det være at Carl, der er bror til Ernst ikke er arve berettet , med niecer og nevøer der er en led længere ude er, da de heller ikke er beslægtet med Paula. Den eneste levende beslægtet Paula har er en fætter. Hvad sker der hvis der er lavet fejl i en arvesag. På for hånd tak MVH. Lone

Rikke Frødstrup

Kære Lone Jeg kan forstå, at Paula og Ernst ikke efterlod sig livsarvinger, og jeg har også forstået at Paula ikke havde giftet sig efter at Ernst døde. I så fald skal arven efter Paula (som længstlevende) fordeles med halvdelen til Ernsts slægtsarvinger og Paulas slægtsarvinger, medmindre der måtte være oprettet testamente, som måtte bestemme noget andet. Slægtsarvinger omfatter søskende, dvs. Carl, og søskendes børn, hvis der er søskende der ikke har overlevet afdøde. Da Paula ikke efterlod sig slægtninge tilfalder al arv Ernsts slægtninge, hvorfor arven skal fordeles blandt bror Carl samt nevøer og niecer til Ernst. Hvis der er tale om fejl ved bobehandlingen kan man kontakte skifteretten.

Mia

Kære Rikke Situationen er at min far døde sidste år. Han var gift og har 2 særbørn. Min farmor sidder i uskiftet bo efter min farfars død. Hvem arver min fars andel i boet når det engang skal gøres op? Er det min fars kone eller min søster og jeg? Kh. Mia

Bettina

Kære Rikke Min mor døde for ca 14 dage siden. Jeg har ikke haft kontakt med hende i nogle år, og den dag hun døde blev jeg ringet op af min mors svigerinde som oplyste mig om situationen. Hun læste ligeledes op fra et brev som hun sagde hun havde fundet blandt min mors efterladte papirer. I brevet stod der at jeg ikke skulle arve andet end tvangsarven, og at min mors svigerinde skulle arve resten. Min mors svigerinde oplyste ikke om brevet hun havde fundet var et rigtigt testamente, og om det var noteret eller skrevet under af vitterlighedsvidner. Så jeg ved ikke om det var et ægte brev. Nogle dage efter ringer jeg til skifteretten for at høre om jeg skal forvente at blive kontaktet af skifteretten i forbindelsen med min mors død da jeg er hendes eneste barn. Damen fra skifteretten siger at det skal jeg ikke nødvendigvis regne med da de ikke altid kontakter børn, men kun dem der har stået for begravelsen og at det ikke er sikkert at jeg arver noget som helst. Hun sagde yderligere at hun ville holde et telefon møde med min mors svigerinde og så afgøre sagen der. Men jeg er så ikke blevet informeret. Jeg er ret overbevist om at der var penge i boet, og mit spørgsmål er så, skal jeg ikke kontaktes når jeg er eneste barn og jeg skal arve tvangsarven. Har jeg ret til at få opgørelse over hvordan boet er gjort op og hvad der har været i boet. Kan de ( skifteretten ) helt undlade at kontakte mig, og hvis ja hvorfor ? Jeg talte med min mors svigerinde inden min mors begravelse, og da hun læste brevet fra min mor op, men nu efter boet skal gøres op undlader hun at skrive eller ringe, så jeg kan ikke lade være med at tænke at der er noget galt. Derfor vil jeg gerne bede om din hjælp i forhold til hvad jeg skal forholde mig til i denne sag.

Rikke Frødstrup

Hvis formuen efter din mor er under 47.000 kr. efter betaling af begravelsen, vil boet blive udleveret som et boudlæg til den der anmoder om det. Vedkommende skal i så fald sørge for at f.eks. lejebolig bliver tømt. Hvis formuen er større end 47.000 kr. vil du som datter have krav på arv. Spørgsmålet er herefter om det brev som din mors svigerinde omtaler er et gyldigt testamente. Det kan du få afklaret via skifteretten. Skifteretten skal endvidere oplyse dig om der er tale om et boudlæg eller ej.

Cendie

Hej Rikke Min mor døde i august 2020 og i vinteren skulle vi 2 døtre så dele boet. Min lillesøster har boet hos min mor i 4 år (2016-2020) hvor jeg på hendes forlangen, er bandlyst fra hjemmet. Vi er begge i vores 30'ere. Vi har ingen kontakt, da forholdet os døtre imellem er meget konfliktfyldt. Under bodelingen bliver jeg beskyldt for, at ha fjernet et halssmykke vores mor har arvet. Det har jeg ikke. Senere afslører min søster hun har gemt smykket for ikke at dele det. Der er desværre ting, dog uden værdi, som lader til at være "forsvundet" under tømningen af boet, som vi selv står for. Min søster tjekker alle mine kasser, men jeg føler ikke samme nødvendighed overfor hende. Det burde jeg i bagklogskabens lys have gjort. Smykket er ikke kommet for en dag - kan jeg gøre noget i den anledning? Skifteretten er ikke færdige med boet endnu...

Henrik

Min kone har et særbarn K og vi har 2 fælles børn. Vi har skrevet testamente og af specielle grunde valgt, at K skal arve mindst muligt. Hvis min kone dør før mig, hvor stor en brøkdel af hendes boslod, skal K så arve og kan K give arveafkald mod at få en gave fra mig af samme størrelse som den arv, som K ellers er berettiget til?

Rikke Frødstrup

Kære Henrik Hvis din kone dør først, starter du med at udtage halvdelen af jeres formue, som din bodel og den anden halvdel falder i arv efter din kone. Jeg kan forstå at særbarnet ifølge jeres testamente alene skal arve tvangsarv efter din kone. Tvangsarven udgør 1/8 (eller 1/16 af den samlede formue) som hun skal dele med jeres to fælles børn. Særbarnet kan godt give et arveafkald mod at modtage et kontantbeløb. I skal i den forbindelse være opmærksomme på, at der skal svares gaveafgift med 15% af alt hvad der overstiger det afgiftsfriegaveløb, og som i 2021 udgør kr. 68.700.

Gitte

Hej. Min mormor er 93 år og dement, hun skal flytte på plejehjem. Hvad er juridisk korrekt at gøre med de ting der ikke kan være på plejehjemmet? Fra værktøj, madpapir til kaffestel osv. ? Og hvem skal/må pakket hendes ting? Hvad med opsigelse af TV, internet osv. må vi pårørende gøre det. Afmeldelse fra PBS ? Min mor og moster er ikke enig. ?vh. Gitte

Rikke Frødstrup

Kære Gitte Det er din mormor der skal bestemme hvad der skal ske med hendes ejendele, ligesom hun skal give samtykke til opsigelse af abonnementer mv. Hvis ikke hendes pårørende kan blive enige om hvad der skal ske, og hvis ikke din mormor er i stand til at sige hvad der skal ske, kan du overveje at søge et værgemål. Da hun er dement er hun næppe i stand til at give dig eller andre fuldmagt til at kunne handle på hendes vegne, hvorfor et værgemål kan være vejen frem.

Anne

Mine forældre var gift, men boede hver for sig. Nu er min far så død, og min mor har valgt at sidde i uskiftet bo. Hvordan står min bror og jeg i forhold til arv efter vores far? Må vi vente og se, om der er noget tilbage, når vores mor dør? Eller skal hun tilsidesætte de 50%, ham og jeg skal dele?

Rikke Frødstrup

Kære Anne Da dine forældre var gift, har jeres mor ret til at sidde i uskiftet bo, uden at I fælles børn skal give samtykke. I børn har først krav på arv, når jeres mor dør eller såfremt hun måtte vælge at skifte i levende live. Jeres mor har ret til at råde over formuen, men må ikke misbruge boet – f.eks. ved at give store gavebeløb til en ny kæreste. Jeres mor er ikke forpligtet til at hensætte 50% af formuen.

Annemette

Hvis mine forældre er flyttet fra hinanden for knapt 20 år siden, men aldrig blevet lovformeligt separeret eller skilt, hvor står så mine søskende og jeg ift. arv ved den ene forælders dødsfald? Arver den tilbageværende forælder eller arver vi børn?

Rikke Frødstrup

Kære Annemette Tak for dit spørgsmål. Såfremt dine forældre fortsat måtte være gift, og ikke har oprettet testamente som måtte bestemme noget andet, vil længstlevende starte med at udtage halvdelen af formuen som sin bodel, og den anden halvdel skal betragtes som arv efter den førstafdøde, og vil blive fordelt med 50% til længstlevende og 50% til jer børn, til deling.

Inger

Jeg har desværre ikke kontakt med min far og hans kone. Hvordan sikrer jeg mig, at jeg bliver informeret, når min far dør? Har man som arving mulighed for at få information om, hvordan boet behandles og hvem der gør det?

Rikke Frødstrup

Kære Inger Når din far dør vil skifteretten kontakte dig, medmindre ægtefællen udtager boet som et boudlæg (hvis formuen er under kr. 46.000 i 2021). Hvis du bliver gjort bekendt med at din far er død har du ret til at blive orienteret om boet via skifteretten eller den advokat eller kontaktperson, som måtte behandle boet. Skifteretten kan oplyse dig navn på advokaten eller boets kontaktperson.

Dorte

Jeg er gift. vi har et særbarn hver. Ingen fællesbørn. vi har fælleseje. Jeg har formue - min mand har gæld som jeg ikke hæfter for. Hvad sker der med min formue, hvis min mand dør før mig.

Anna

Min samlevers kone døde og han valgte at skifte bo if sin datter, da han købte hus sammen med mig. Han betalte huset, da jeg ingen formue havde. Jeg står som ejer af huset sammen med ham. Dog står der i skiftepapirerne, at jeg har lånt halvdelen af beløbet, som vores hus kostede af ham. Hvad sker der if arv, hvis han skulle dø engang før mig? Kan jeg blive siddende i huset og hvem arver hvad? Jeg har to børn.

Rikke Frødstrup

Kære Anna Hvis din samlever dør før dig vil boet efter ham, have et krav svarende til din gæld til din samlever. Kravet skal betales i forbindelse med at boet gøres op. Du kan godt blive boende i huset hvis du har mulighed for at indfri gælden til boet og udreder arv til datteren. Som samlevende arver I ikke hinanden, medmindre I måtte have oprettet testamente. Dvs. din samlevers datter arver alt efter din samlever. Jeg skal derfor anbefale, at I opretter testamente, såfremt I ikke allerede måtte have gjort det.

Anna

Min samlevers hustru døde og han valgte at skifte bo if sin datter. Han har købt hus sammen med mig, dvs han har betalt, da jeg ingen formue havde. Jeg står som ejer af huset sammen med ham, dog står der, at jeg har lånt halvdelen af husets værdi af ham, da vi købte det og da han skiftede bo. Jeg har to børn. Hvordan er loven if, hvis han en dag skulle dø før mig if arv. Kan jeg sidde i huset og hvem arver hvad? Vi agter at blive gift inden alt for længe.

Rikke Frødstrup

Kære Anna Hvis din samlever dør før dig vil boet efter ham, have et krav svarende til din gæld til din samlever. Kravet skal betales i forbindelse med at boet gøres op. Du kan godt blive boende i huset hvis du har mulighed for at indfri gælden til boet og udreder arv til datteren. Som samlevende arver I ikke hinanden, medmindre I måtte have oprettet testamente. Dvs. din samlevers datter arver alt efter din samlever. Jeg skal derfor anbefale, at I opretter testamente, såfremt I ikke allerede måtte have gjort det.

Christa

Kære Rette vedkommende (Rikke). Min far er pensionist og gift med en kvinde der har 2 børn (begge over 18 år) som min far adopterede da de var små. Selv har jeg 2 søskende. Min far har altså 3 biologiske børn og 2 adoptiv børn. Han ønsker ikke at alt skal tilkomme konen og hendes børn, når han går bort. Han har en andelsbolig, som hans kone gerne må blive boende, men han ønsker at jeg skal stå som "andelsejer" af den. Det føler jeg ikke er retfærdigt i forhold til min 2 søskende. Uanset så har jeg rådet ham til at få lavet et testamente, men hvad er det konkret at han skal sikre sig ved oprettelse af testemente, så hans kone og adoptiv børn ikke risikere at gå med det hele eller måske noget overhovedet hvis min far kan have indflydelse på det? Det er min far der i sin tid købte andelen, har opsparing og har likvide midler generelt. Hans kone har ikke.

Susanne

Hej, Min mand har overtaget sine forældres sommerhus, og det står kun i hans navn. Vi har været gift i 27 år. Min mand mener, at såfremt han dør før mig, vil jeg automatisk arve halvdelen, da vi har fællesøkonomi. Er det korrekt? Og hvordan kan jeg bevise, at vi har fællesøkonomi, for vi har hver sin bankkonto i 2 forskellige banker?

Tina

Hey. Jeg har en søster der lige har fået konstateret kræft. Det der ligger hende mest på sinde er om hendes mand el hendes børn arver hvis hun dør FØR vores far, der efterlader sig et hus der er betalt ud, og dermed efterlader sig nogle penge når huset bliver solgt. Hun vil helst have at hendes børn arver deres Morfar. Skal hun oprette et testamente til fordel for hendes børn?

Nina

Hejsa :-) Jeg mistede min mor for 2 uger siden. Min mor var skilt fra min far og gift med ny mand sidste år. Det hus de boede i, står så vidt jeg ved i mors nye mands navn, han har derudover en bil, som er i hans navn. Min mor og hendes nye mand fik ikke lavet testamente, og han vil nu have at vi (mors tre døtre) skriver under på at vi frasiger os arv. Som han siger, så er det til dækning af udgifter til begravelse. Jeg vil ikke noget splid, men får en knude i maven over bare at skrive under, når jeg ikke har nogen idé om, hvad der er at arve. Jeg vil gerne have at det går retfærdigt til. Mine søstre og jeg vil naturligvis ikke have noget af husets eller bilens værdi, men vil gerne vide hvad der er derudover. Hvordan finder vi ud af hvad der er at arve? Og kan man lave en ordning med at min mors nye mand beholder bil og hus og derudover deler vi mors arv? Hilsen Nina

Dorthe

Hej, min farmor som var enke døde omkring 1993. Hun havde på det tidspunkt fire levende sønner. Min far døde et par år før min farmor. Nu undrer jeg mig over at jeg ikke har arvet efter hende. Jeg er selv enebarn. Kan der være sket en fejl dengang? Og i så fald er der så noget at gøre ved det? Venlig hilsen Dorthe

Rikke Frødstrup

Kære Dorthe Såfremt der var tale om et meget lille bo (i dag hedder grænsen kr. 41.000) kan én af børnene have udtaget boet som et boudlæg, og det betyder at der ikke er arv til øvrige arvinger jf. arveloven. Såfremt der var tale om en fejl da boet blev behandlet, har jeg svært ved at se at du kan gøre noget ved det nu. Der er gået for lang tid, og et evt. krav må anses for at være forældet.

Marianne

Vi er et ægtepar der har 2 piger Den ene er gift den anden har været gift og har 2 børn fra et tidligere ægteskab. Børn er 10 og 12. år nu flytter hun i hus med kæreste. Så spørger Jeg, hvordan kan vi sikre at arv efter os tilkommer min datter og Vores børnebørn. Når vi er faldet bort

Jacob Jensen

hej har en kæreste som har 2 søskende. Deres far boede i udlandet men døde sidste år. Er det lovligt at de 2 søskende ikke informere min kæreste om da han dør. hun har heller ikke hørt noget fra det offentlige hvordan kan det være. Hvis der har været noget arv fra ham, skulle min kæreste så ikke have hørt noget og må søskende godt nægte at give nogle ting som feks minder af billeder til deres søster.

Peter A

vi er 2 søskende der på et tidspunkt skal arve efter vores fælles far. (Likvid beholdning.) 2 søskende med hver 2 børn og ægtefælle. Er det rigtig forstået: I stedet for at vente til far afgår ved døden, Er det muligt at dele arven nu(hvis far er indforstået.) hvis ja - vil en kombination af skattefrie gaver og forskudsarv, give den mindst mulige afgift ?

Rikke Frødstrup

Kære Peter Din far har mulighed for at give afgiftsfriegavebeløb til dig, din bror, jeres respektive ægtefæller og børn hvert år, og på den måde minimere den boafgift som givetvis skal afholdes, når boet efter ham skal gøres op. Gaveafgiften og boafgiften er 15 %, når det gælder gaver og arv til dig og din bror samt jeres børn, så om han giver gaver der overstiger det afgiftsfrie beløb (arveforskud) eller om man venter til boet skal gøres op, gør ingen forskel.

Benjamin.

Hej Mit spørgsmål. Er min far døde for et par år siden Han havde 5 søskende. Og hans mor. Min farmor. Jeg er nysgerrig. Efter. Om det er korrekt. Som. Jeg har forstået. Det. Når min far er død. Er det mig der vil gå ind som arving Istedetfor. Min far. Er det ikke korrekt ? Samt. Når familien mødes og laver planer om min farmor og hendes. Ting. Og velbefindende. Burde jeg vel indrages i dette ikke sandt ? Nu er det at hun er meget dement. Og jeg finder ud af at de nu har flyttet Hende fra hendes lejlighed. Og er begyndt at smide ting ud. Derfra. Og om der muglivis. Er blevet delt noget. Ved jeg ikke. Men undre mig meget over at de Ikke så meget som deler planer med mig. 😳? Mvh. Benjamin

Rikke Frødstrup

Kære Benjamin Tak for dit spørgsmål. Det er korrekt forstået, at du har en legal arveret efter din farmor, nu hvor din far er afgået ved døden. Familien har dog ikke pligt til at inddrage dig i forbindelse med flytning af farmor til plejehjem etc. Hvis du er bekymret for din farmors forhold, herunder om familien råder over hendes formue uden hendes samtykke, kan du overveje at ansøge om, at hun kommer under værgemål. Det gør du via familieretshuset.

Didi Roth

Min mor og far blev skilt i 1970. Min mor giftede sig med min stedfar i 1972. Jeg har en storebror, som min stedfar adopterede efter nogle år, men af en eller anden grund, fik han aldrig adopteret mig. Min stedfar døde pludseligt og uventet som relativt ung i maj 1997. Da han døde, skrev min storebror åbenbart under på, at min mor kunne sidde i uskiftet bo. Jeg blev hverken orienteret eller informeret om noget i den forbindelse. Har jeg egentlig ikke krav på det, eller er det kun livsarvinger? Synes bare det ville have været rart, hvis min mor havde orienteret mig i 1997. Først 17 år senere, i 2014, fortæller min mor mig, at hun sidder i uskiftet bo, og at min bror har skrevet under på det. Jeg undrer mig selvfølgelig over, at det kun er ham, der er blevet spurgt, hvorefter min mor fortæller, at det er fordi jeg ikke blev adopteret af min stedfar. Hun siger, at dette ikke har indflydelse på min arv, fordi det er hende, der vil dø sidst, og dermed vil min bror og jeg arve lige meget. For at være sikker, spørger jeg en jurist til råds. Denne oplyser, at min mor ikke har givet mig rigtige oplysninger, eftersom min bror vil arve 75% af boet, mens jeg vil arve resten. Dette kan kun ændres ved at oprette testamente, oplyser juristen. Da jeg orienterede min mor og dette, sagde hun, at det var hun ikke vidende om. Kan det passe, at hun ikke er blevet orienteret om dette forhold, da min stedfar døde? Kort tid efter jeg orienterede hende om juristens udmeldinger i 2014, sage min mor, at hun havde været hos en advokat og oprettet testamente. Kan jeg, og har jeg ret til, at få bevis for, min mor taler sandt uden at skulle involvere hende? Som jeg forstår det, så arver min bror og jeg STADIG IKKE lige meget, da han, SELVOM der er oprettet testamente, vil arve 12,5% mere end jeg. Min bror og jeg er opvokset på lige vilkår med min stedfar og min mor. Kan jeg på forhånd, på nuværende tidspunkt, gøre indsigelse imod, at jeg ikke arver det samme som min bror? Det mest utrolige er, at min stedfar faktisk forsøgte at adoptere mig et års tid inden han døde, men han fik afslag, fordi jeg var for gammel på det tidspunkt til at bleve adopteret, sagde myndighederne. Reglerne er blevet lavet om siden, så der i dag ikke er nogen aldersbegrænsning for, hvornår man kan blive adopteret. Det er jo helt urimeligt, at min bror og jeg ikke arver ens efter vores fælles mor. Er der slet ikke en instans, man kan rette henvendelse til og gøre opmærksom på denne helst urimelige situation? Det var jo min stedfars dybtfølte ønske, at min bror og jeg skulle arve lige meget efter dem begge. Og hvad med broafgift, skal jeg så også betale mere end min bror? Jeg arvede nogle penge i 2026, som min stedfars far og mor havde testamenteret til mig, og dengang skulle jeg betale 40% i boafgift, mens min mor, bror og onkel kun skulle betale 15%, alene fordi vi ikke fik lavet den adoption i tide. På forhånd tak for svar. Didi

Rikke Frødstrup

Kære Didi Tak for dine spørgsmål. Det er korrekt forstået, at din bror arver 75% og du arver 25%, når din mor dør, medmindre hun opretter testamente, som jeg kan forstå at hun har gjort. Hvorvidt det kan være korrekt, at din mor ikke er blevet vejledt om ovennævnte i forbindelse med at din stedfar afgik ved døden, skal jeg ikke kunne sige. Det er ikke sikkert at hun overhovedet har fået noget rådgivning i forbindelse med, at hun valgte at sidde i uskiftet bo. Du blev ikke hørt i sin tid, da du ikke er livsarving efter din stedfar. Du kan ikke forlange at se en kopi af din mors testamente, og du har heller ikke mulighed for at gøre indsigelser til testamentet - på forhånd. Din mor har ret til at lave testamente uden at rådføre sig med dig og din bror. Hun bestemmer indholdet af testamentet. Det eneste hun er begrænset af er at du og din bror har krav på jeres tvangsarv. Din tvangsarv efter din mor udgør 1/8 af formuen efter din mor. Du kommer ikke til at betale 36,25 % i boafgift, men kan slippe med 15%. Håber at dette gav svar på dine spørgsmål.

Jørgen

Min far er død. Han var gift - men ingen fælles børn. Vi er 3 særbørn der nu skal tage stilling til om hans ægtefælle må sidde i uskiftet bo. Vi har ingen nærmere kendskab til hans og ægtefællens økonomi og får heller ingen oplysninger herom, så lidt svært at tage stilling til spørgsmålet. Men der findes sandsynligvis ubelånt andelsbolig. Midler i banken kendes ikke. Der er jo reglen om at ægtefællen kan kræve at sidde i uskiftet bo hvis den fælles formue udgør under ca kr. 780.000 Værdi af andel skal/kan kræves vurderet, sammen med oplysning om midler i banken. Ægtefællen får tilkendt tj.mandspension efter min far - tæller denne værdi med i beløbsgrænsen for ægtefælledudlæg ? Vi er ikke enige i søskendekredsen om samtykke. Kan dem der ikke give samtykke få udbetalt sin del af arven - 25% til deling og den der ikke giver samtykke får ret til halvdelen af det kommende bo efter min fars ægtefælle til sin tid ? 50% til deling mellem særbørnene ? Eller udskyder man bare den beregnede arveandel ? Skal jeg give besked til skifteretten at der ikke meddeles samtykke og hvad sker der så ? Min fars ægtefælle rykker for samtykke - men er tvivl om hvad der måske bliver tilbage eller skal man sikre sig det man kan få nu ? Kan man kræve at skifteretten udpeger en bobestyrer ? mvh Jørgen

Rikke Frødstrup

Kære Jørgen Tak for dine spørgsmål. Indledningsvist kan jeg oplyse, at det ikke er en betingelse for uskiftet bo, at formuen udgør mindre end kr. 780.000. Længstlevende kan sidde i uskiftet bo hvis parterne havde formuefællesskab (ikke særeje) og hvis der gives samtykke fra særbørn. Formuens størrelse har ikke nogen betydning. Det beløb du formentligt henviser til, og som i 2020 udgør kr. 790.000, er beløbsgrænsen for hvornår man som ægtefælle har ret til at udtage boet som ægtefælleudlæg, og dermed udtage al arv. Hvis formuen udgør mindre end kr. 790.000 - inklusiv pensioner og forsikringer - kan længstlevende udtage boet, uden at skulle svare arv til børnene. Ja du bør informere skifteretten om, at du ikke ønsker at give samtykke til uskiftet bo og du kan samtidig anmode om, at der udpeges en bobestyrer, da jeg kan forstå at dette også er dit ønske. Du skal ikke være nervøs for om ægtefællen bruger formuen, da det er aktiverne pr. dødsdagen der tages udgangspunkt i, når arven beregnes. Man kan godt lave et delvist skifte, dvs. man skifter med et eller to børn. De børn der skiftes med vil i så fald modtage deres arv efter den afdøde. Størrelsen afhænger af om der er lavet testamente. Hvis ikke der er lavet testamente udgør arven 1/4 af formuen, som de beregningsmæssigt skal dele med alle børn. Inkl. de børn der ikke skiftes med.

Erik Hansen

hej. Jeg Erik Hansen , tidliger Erik Jakobsen. Mistede min far i ca 90erne, og har ikke andre søskende . Mit spørgsmål er . Arver jeg min farmor? jeg ved desværre ikke hvad hun hedder eller bor om hun lever, da jeg ikke har haft noget kontakt med hende. Kan i hjælpe mig måske finde hende død/ levende da jeg intet da jeg intet ved om dette. Det eneste jeg ved er min far boede i Brønshøj og hed Arne hermod Jakobsen , hans mor/ farmor ved jeg intet om. Håber I kan hjælpe mig.

Anne

Min mormor døde for lidt over et år siden, hun var enke og havde 6 børn. Min far, hendes søn, døde et år forinden hende og derfor tilfalder en del af arven mig. For et par uger siden fik vi besked fra skifteretten om, at boet nu var endelig opgjort, samt at Skat har godkendt, hvorfor det nu skulle være klart til udbetaling. Vi er seks arvinger, og den samlede sum ligger omkring en million, som skal deles lige mellem os seks. Jeg står selv i en svær økonomisk situation, og arven ville være en stor hjælp - derfor vil jeg høre om der findes nogen øvre grænse for, hvornår arven udbetales, ligesom at skifteretten og skat efter boets opgørelse har 3 1/2 måneder sagsbehandlingsfrist. Eventuelt om du har erfaringer med, hvor lang tid det typisk vil tage. Har hørt fra bekendte at der kan gå 'mange mange måneder', hvilket jo er en bred kam.

Annette

Min mand er afgået ved døden, vi har et testamente, som er godkendt af min mands børn, som betyder, at jeg kan sidde i uskiftet bo. Jeg kan dog vælge af skifte. Mit spørgsmål er så, hvordan opgøres værdien af løsøre. Hvad hører med til løsøre. Er det alt - altså også borde, stole, seng, bestik, smykker og mit tøj? Hvordan værdiansættes det? Mvh Ann

Rikke Frødstrup

Kære Annette Tak for dit spørgsmål. Som udgangspunkt hører alt inventar til indbo. Dine personlige effekter som f.eks. smykker indgår dog ikke. Indboet skal i princippet værdiansættes til hvad det kan sælges for til tredjemand. Hvis der er uenighed om værdiansættelsen, eller hvis der er tale om dyre designermøbler eller kunst, skal indboet vurderes af en vurderingsmand.

Kirsten

Hej Når der skal beregnes tvangsarv hvordan gøres det så. Hvis formuen f.eks er 4 mill. Der er 1 fællesbarn og 2 særbørn. Hvor meget skal de 2 særbørn have i tvangsarv. Jeg er klar over at ægtefællen får halvdelen , altså 2 mill som sin egen andel, og derefter mener jeg at 1,5 mill ligeledes kan tilfalde ægtefælle. Skal de sidste 500.000 deles mellem de 3 børn selvom fællesbarnet ikke får udbetalt arv før begge ægtefæller er døde. Mvh Kirsten

Rikke Frødstrup

Kære Kirsten Tvangsarven udgør 1/8. Det betyder at afdødes børn, herunder egne og fælles, skal modtage 1/8, hvis boet skiftes efter førstafdøde. Hvis formuen udgør 4 mio. er det korrekt forstået, at længstlevende starter med at udtage boslod på 2 mio. og der falder herefter 2 mio. i arv efter førstafdøde. Heraf har børnene, herunder fælles børn, efter førstafdøde krav på 1/8, dvs. i alt kr. 250.000 (til deling). Håber at dette gav svar på dit spørgsmål.

Annette

Min mand og jeg har oprettet testamente for snart 10 år siden, hvor min mands børn har skrevet under på at jeg kan sidde i uskiftet bo hvis jeg skulle leve længst. Da jeg ikke har nogen børn ønsker jeg at min nevø skal arve mig mest mulig og det har vi også fået skrevet ind i testamentet, han skal dog betale mere i arveafgift, end min mands børn, men sådan er det. Mit spørgsmål er jeg kan gøre noget mere for at sikre at min nevø får sin arv, hvis min mand skulle være længstlevende. Er det ikke rigtig forstået, at den længstlevende i princippet kan bruge alle pengene eller forære dem væk til egne arvinger, så der ikke er noget tilbage til den andens arvinger? Det vil jeg gerne sørge for at undgå, så jeg ikke skal gå og tænke på det.

Rikke Frødstrup

Kære Anette Det er korrekt forstået at længstlevende i princippet kan vælge at bruge hele formuen eller at give pengebeløb til egne arvinger, og på den måde forbruge formuen. Det kan du ikke ændre på. Men hvis du har en bekymring herom synes jeg, at du skal få ændret testamentet, således at det fremgår at din nevø arver et beløb eller en brøkdel efter dig, såfremt du måtte blive førstafdøde. På den måde sikrer du dig, at din nevø modtager arv efter dig.

tom nielsen

hej min kone og jeg har et fælles hus og en fælles opsparing ! min kone har 2 børn hvor jeg ikke er faderen. hvis jeg dør tilfalder alt vel min kone ? hvis hun dør hvad så ? kan jeg sidde i uskiftet bo ? eller skal alt deles i 3 dele ? mvh tom

Rikke Frødstrup

Kære Tom Hvis du dør først vil din hustru, ifølge arveloven, arve alt efter dig. Hvis din hustru dør først har du kun mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis din hustrus børn giver dig et samtykke hertil. Hvis ikke de giver et samtykke skal boet skiftes, og i følge arveloven arver du halvdelen efter din hustru og børnene arver den anden halvdel, til deling. Inden arven bliver fordelt har du dog krav på boslod som svarer til halvdelen af den fælles formue, dvs. samlet set modtager du 3/4 og børnene modtager 1/4 af formuen. I kan overveje at lave et testamente som fordeler arven på anden vis. Drøft gerne dette med en advokat.

Mette koldt

Min bror og jeg har arvet en andelslejlighed efter vores mor døde hun er den sidste,har hørt af omveje hvis min bror bor i lejligheden med sin kone,og da det er min lejlighed også,skal han så betale noget til mig.vi ved at vi skal dele det lejligheden koster,det er en andelslejlighed,vi har ikke nogle problemer ellers.

Nete

Hej Vi er 3 søskende der skal arve efter vores mor der sad i uskiftet bo. På grund af uenighed er vi blevet pålagt en bobestyrer, efter krav fra den ene arving. Boet efterlade et sommerhus, og en del indbo, er det korrekt at hvis en arving er uenig i salg af sommerhus og indbo, så er det gældende. Jeg mener at have læst, at hvis 2 arvinger er enige om salg, så er det gældende.

Anita Juul hansen

Vores forældre har været gift i 59 år. Kun Vores far står på hus og sommerhus. De har ingen gæld. Vores mor har parkinson vores far begyndende dement. Vores mor spørger nu til hvad hvis vores far dør før hende eller bliver så dement, så han bliver umyndiggjort, hvordan vil det få betydning for vores mor økonomisk?...vil der blive beskikket en værge som bestemmer over det økonomiske og udbetaler til vores mor. Eller vil hun selv få økonomisk råderum ?

Rikke Frødstrup

Kære Anita Hvis din far dør før din mor, har din mor mulighed for at sidde i uskiftet bo, og skal dermed ikke udrede arv til jer børn, ligesom at hun har ret til at råde over hele formuen. Det forhold at hus og sommerhus måtte stå i din fars navn ændrer ikke herpå. Hvis din far bliver meget dement kan det blive nødvendigt med en værge, som tager sig af hans økonomi. Det kan f.eks. være en af jer børn der bliver udpeget til værge. I bør dog få undersøgt om I kan nå, at få udarbejdet en fuldmagt. Hvis der laves en fuldmagt hvor jeres far f.eks. giver fuldmagt til at I børn kan tage jer af al økonomi, kan man undgå et værgemål. Kontakt gerne en advokat vedrørende dette.

Niels Nielsen

Til den det måtte vedrøre, Min kærestes mor er desværre død fornyligt, og boet skal nu gøres op mellem hendes far, hendes bror og hende selv. Der er dog opstået en klar formodning om, at der findes konti i både moderens og faderens navn, som faderen ikke oplyser de to søskende om. Er der nogen måde man kan kræve aktindsigt i samtlige økonomiske instanser, både dem som står i den afdøde mors navn og faderens, som stadig er i live? Dette selvfølgelig helst uden en bobestyrer, da der i så fald ikke vil være noget at arve efter salæret var betalt. På forhånd mange tak, Med venlig hilsen, Niels

Pernille Rasmussen

Til den et måtte vedrøre, Min mor døde for nogle måneder siden, og ud over tristheden og savnet, har der meldt sig en meget kompliceret sag i forbindelse med arven. Selvom jeg har læst hele lovgivningen flere gange, kan jeg slet ikke gennemskue, hvilke(n) paragraf min situation falder under. Jeg håber I kan hjælpe mig. Vi er i alt fire børn. T., som er særbarn til min afdøde mor, M. og D., som er børn af min far, fra et tidligere ægteskab, og mig selv, som er barn af både min mor og min far (siger sig selv). Altså har T. og jeg en mor til fælles, og M., D., og jeg en far til fælles. Min far vil gerne sidde i uskiftet bo, hvilket på sin vis er rimeligt nok, men det har T. modsat sig. Han er kun 11 år yngre end min far, og er bange for ikke at kunne gøre brug af sin arv, hvis han først får den som halvfjers-årig. Jeg har ikke noget problem med, at min far sidder i uskiftet bo, efter han og T. har klaret deres mellemværende. Det jeg dog vil sikre mig er, at når min far en gang går bort, så modtager jeg det samme beløb, som min bror T. modtog fra min mors arv, inden den resterende del af boet skal gøres op mellem mig selv og mine to søskende på min fars side. Er der en paragraf der dækker mig ind i forhold til den angivne problematik, eller er der et særligt dokument, som skal tegnes? Tusinde tak for jeres tid, det vil være en kæmpe hjælp for mig, hvis I kan svare på mit spørgsmål. De venligst hilsener, Pernille

Rikke Frødstrup

Kære Pernille Eftersom at T ikke vil give din far samtykke til at sidde i uskiftet bo, er det korrekt forstået at boet efter din mor skal skiftes, set i forhold til T. Din far kan godt sidde i delvist uskiftet bo med dig. Jeg kan forstå at du gerne vil sikre dig, at du modtager det samme i arv som T efter jeres mor, når din far dør. Du kan selvfølgelig ikke være sikker på, at din far efterlader sig noget overhovedet, når han dør, men jeg vil anbefale at din far får oprettet et testamente, hvor arven bliver fordelt på en måde, så du bliver tilgodeset. Jeg vil anbefale at I kontakter en advokat, som kan bistå jer med udarbejdelse af testamentet.

Bente

min far har siddet i uskiftet bo i 20 år.. og har stiftet tårnhøj gæld... Der er enkelte ting som vi børn gerne vil have af indboet. Vores far siger vi skal tage det nu inden han dør for så snart han er dø tilfalder huset og indboet banken.. kan det være rigtigt

Olena

Min mand og jeg har været gift i 15 år. Vi har ingen fælles børn. Jeg har et barn fra et tidligere ægteskab, han har to børn fra et tidligere ægteskab. Alle børn over 18 år. Hvis vi begge dør (fx. ulykke), hvordan man deler en arv mellem børn?

Randi

Mht ægtefælleudlæg hvad sker der så, hvis formuen kommer over max beløbet som i 2020 er 790000,-. Hvis den samlede formue feks er 850000,- pga livsforsikring skal tælles med. Vil det så være bedre at foretage et privatskifte, hvor det kun er afdødes formue og gæld der tæller med? Her er der tale om et ægteskab og særbørn, der ønsker at arve.

Peter

Hvordan er arveloven gældende ift lejeloven? Jeg overvejer at udleje mit hus til en af mine 5 børn og hendes samlever og deres børn i en periode på 7-10 år. Mine fem børn skal arve mig ligeligt Hvad nu hvis jeg dør i denne periode pga ulykke eller sygdom: Kan jeg så i lejeaftalen sørge for at mit ene barn og hendes samlever kan blive boende i en rimelig periode (fx 2 år efter dødsfald) eller betyder arveloven, så at de øvrige fire børn kan gøre krav på deres arv i forlængelse af min død. Altså er det sådan at arveloven overruler lejeloven? Med venlig hilsen Peter

S.

Hej Jeg nogle spg. Ang. Rettigheder, inventar og arv. Jeg bor bor sammen med min kæreste gennem 15 år. Han har 2 børn. Jeg har ingen børn. Vi er ikke gift og har ikke skrevet testamente endnu. Han er ejer af huset vi bor i. Hvilke rettigheder har jeg til at blive boende hvis han dør før mig? Overtager jeg hans gæld til huset i så fald? Er det rimeligt at han sikre mig i huset indtil jeg finder noget andet at bo i efter hans død, f.eks. I form af et beløb så jeg kan betale udgifter? Er det nok at skrive ned i et testamente hvordan inventar skal deles mellem hans børn og jeg ? Arver jeg noget overhovedet når vi ikke er gift? Går hans pensions ordninger til mig fordi vi er nærmeste pårørende?

Rikke Frødstrup

Kære S Da I ikke er gift og ikke har oprettet testamente har du ikke ret til at arve huset efter din kæreste. Du kan måske godt overtage huset, men så bliver det mod at betale købesummen til din kærestes arvinger, herunder at overtage gælden i huset. Jeg skal ikke kunne sige hvad der er rimeligt, men det er ikke usædvanligt at man som samlevende vælger at oprette testamente og på den måde sikrer hinanden, og det er da også min anbefaling, at I bør oprette et testamente. I testamentet kan I også tage stilling til fordeling af indboet. For så vidt angår din kærestes pension bør du/I sikre jer, at der ikke er begunstiget en anden end dig. Det er en god idé, at kontakte pensionsselskabet og få dem til at oplyse hvem der vil få udbetalt pensionen ved din kærestes død.

Freddy

Kan mit barnebarn arve mit indbo, da hun har været med til og købe dem på rejser, de har ikke den store værdi, hun er 27 år. men stor værdi for os 2 jeg har 2 børn og kun et barnebarn. Jeg har ikke den store værdier 40.000 kr. banken ingen bil og fast ejendom. Skal jeg indsætte henne som bobestyrer, eller kan man lave et testamente hvor man beskriver ens bo deling På forhånd tak Freddy Rasmussen

Lone

Hej Mit spørgsmål er: Min mand har desværre ikke langt igen. Vi er gift med 2 mindreårige børn. Kan jeg sidde i uskiftet bo eller skal jeg skifte med børnene? Vil det være en god ide at vores sommerhus bliver skødet over i mit navn eller giver det ingen forskel? Tak for svar

Rikke Frødstrup

Kære Lone Hvis I er gift, har formuefællesskab (ikke særeje) og fælles børn kan du vælge at sidde i uskiftet bo. Jeg synes dog at du skal drøfte det med en advokat inden du tager stilling, da det kan være en god idé at få skiftet boet, hvis du har økonomisk mulighed for det. I behøver ikke at overdrage sommerhuset til dig nu. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel.

Kirstine

Jeg har arvet et stort stykke fredet jord sammen med min bror og min søster, efter min far. Hvordan forholder det sig, hvis jeg ønsker at sælge jorden, og mine søskende ikke vil sælge? Kan jeg kræve fælleseje ophørt? Og hvordan foregår det i så fald: skal jorden vurderes og deles i tre, eller skal den sælges samlet og fortjenesten deles i tre? Eller kan vi kun sælge, hvis vi alle tre er enige om at jorden skal sælges? Mvh.

Lise

Hej Min mor er døende og ejer huset, hvor min far og min mor bor sammen. Kan min far få lov til at blive boende i huset. Hvilke muligheder har han. Kan han blive skrevet på skødet, og hvad koster det. Kan han blive siddende i uskiftet bo, uden at skulle betale skat eller anden afgift?

Rikke Frødstrup

Kære Lise Tak for din henvendelse. Hvis dine forældre ikke har særeje, men formuefællesskab og fælles børn, har din far mulighed for at hensidde i uskiftet bo. Det betyder at du og evt. søskende ikke skal have arv efter jeres mor, og din far kan vælge at blive i huset eller sælge det. Det bestemmer han selv. Der skal ikke betales boafgift i forbindelse med, at din far udtager boet som et uskiftet bo, men det koster kr. 500 i retsafgift. Jeg vil anbefale at I kontakter en advokat inden I tager endelig stilling til om din far skal vælge uskiftet bo eller ej.

Rasmus

Jeg har mistet min far her for et par dage siden. Vi har ikke haft kontakt sådan rigtig i de sidste på år men vi er 2 børn til ham og vi ved simpelthen ik hvordan vi skal forholde os og hvad vi skal forholde os til i forhold til arv og skifteret og sådan nogle ting. Jeg ved ik om der ligger noget testamente fra ham men jeg ved han boede sammen med en ny kvinde dog ikke gift med hende. Og det er hende der har informeret os om han er afgået. Så jeg søger nok lidt vejledning i hvad man gør i sådan en situation

Kate

Jeg mistede min samlever den 15/11-19 og vi var ikke gift og havde ingen testamenter. Døden kom uventet og jeg arver ikke min samlever, det gør hans 2 børn fra et tidligere ægteskab. Vi har pt det bedste forhold og det vil jeg gerne bevare, men jeg er i tvivl om nogle ting i min situation. Derfor har jeg nogle spørgsmål: 1. er det klogt af mig at det er afdødes datter, der laver boregnskabet? 2. er det helt sikkert at jeg ikke har rettighed til andet end halvdelen af afdødes og min ejendom? 3. i perioden hvor huset er til salg, skal arvingerne da være med til at betale for forbrug? Jeg er stadig i huset og passer på at det bliver behandlet ansvarligt og har lige betalt for olie, for at holde en vis varme i huset her i vinteren 2020, desuden har jeg lige fået tømt kloak. Udgifter som er forbrug, men som er nødvendige for at bevare husets standard og for at fremme et salg. Arvingernes bank er ikke sikker på at de skal være med til at betale for disse poster, men jeg kan på den anden side ikke se, hvorfor jeg skal være dårligere stillet, fordi jeg ikke døde først. 4. jeg har spurgt min bank om en halvdel af et hus kan gå på tvang, og det sagde de ja til, og jeg har selvfølgelig ikke ubegrænsede midler, hvis salget trækker ud. Jeg har beskrevet situationen for arvingerne, og ved ikke hvordan de stiller sig, hvis jeg pludselig ikke kan betale mine udgifter mere, især hvis jeg alene står for olie og kloak og måske for evt. vedligehold af selve huset, hvis der pludselig sker skade på rør, tag, eller fx fyr. Jeg håber at i kan hjælpe mig ved at svare på disse spørgsmål. på forhånd tak

F. Hansen

Hej - Jeg har en bekendt som ikke har familie og vil efterlade et beløb til hvert af mine børn (2 stk). Han har sendt det til en dansk advokat, som nu er bosat i Sydafrika. Han har fået et dokument tilbage, hvor mine børn står som at modtage legater (lavere beløb end han ønskede) Han har fået forklaret at beskatningen er mere fordelagtig og derfor er beløbet mindre for ikke at overstige en bestemt beskatningsgrænse. Giver det mening ? Min bekendt er med i en bestemt trosretning (som jeg ikke er) og advokaten hører med i "menigheden". Det hele er lidt mystisk. Vh F. Hansen -

Kirsten

Må man give 100000 væk som pengeoverførsel til en datter, uden at give den anden, når man sidder i uskiftet bo. Hvad er reglerne om hvordan man forvalter et uskiftet bo?

Rikke Frødstrup

Kære Kirsten Når man sidder i uskiftet bo må man gerne råde over formuen, man må bare ikke misbruge boet. Man må som udgangspunkt også gerne give gaver til det ene barn, uden at give gaver til det andet. Det hele komme dog an på en konkret vurdering, hvor man bl.a. ser på den samlede formue, gavens størrelse og hvad der hidtil har været af traditioner, når man skal tage stilling til om kr. 100.000 vil være at betragte som misbrug af det uskiftede bo. Husk at der skal betales gaveafgift hvis du giver dit barn kr. 100.000. Du må give op til kr. 65.700 (2019) afgiftsfrit. Der skal betales 15 % i afgift af resten.

Lis

Min mand ejer vores hus ,men jeg har kautioneret . Vil jeg arve huset automatisk ,hvis han dør før mig. Vi har to voksne børn , og vi er gift.

Rikke Frødstrup

Kære Lis Jeg forstår dit spørgsmål således, at I ikke har testamente. Hvis din mand dør først skal boet efter ham gøres op. Boet gøres op ved at man tager samtlige aktiver (hus, konti, bil mv. ) og trækker passiver (gæld) fra. Af det overskud starter du som ægtefælle med at tage halvdelen. Den anden halvdel er det der falder i arv efter din mand. Heraf har du som ægtefælle krav på halvdelen og jeres børn har krav på den anden halvdel til deling. Du har som ægtefælle ret til at udtage ejendommen mod at udrede arv i kontanter til jeres børn. I bør overveje at lave et testamente hvoraf det bestemmes at længstlevende arver mest muligt efter førstafdøde, og således at I sikrer hinanden mest muligt. Jeg vil anbefale at I kontakter en advokat og drøfter dette yderligere med denne.

Gitte

Min bror er lige død. Der er ikke testamente. Han var gift igen, og har 2 voksne børn fra tidligere ægteskab. Han har købt hus med nuværende ægtefælle. Spørgsmålet er, hvis huset er vurderet til 2.2 mill, hvordan gøres det op? Hvis ægtefælde køber hans del i huset, frigives evt. overskud til arv og fordeling?

Rikke Frødstrup

Kære Gitte Når boet efter din bror skal gøres op tager man alle aktiver (hus, konto, bil mv.) og trækker samtlige passiver (gæld i huset, kassekredit mv) fra. Heraf tager ægtefællen halvdelen som sin bodel (hvis der er formuefællesskab), og resten falder i arv efter din bror. Arveloven siger at halvdelen heraf tilfalder ægtefællen, og den anden halvdel tilfalder hans børn til deling. Ægtefællen har ret til at overtage huset mod at udrede arv til børnene.

Anette

Jeg har fundet ud af, at min biologisk far er død for ca. 4 uger siden. Jeg har kontaktet Skifterettet i den kommune han er registeret i. Har fortalt at Jeg tror der er en halv søster eller bror mere. Ifølge dødsannoncen lyder det til at der kun er en kone. Jeg har aldrig haft kontakt til ham, men han har betalt børnepenge til mig. Jeg er årgang 1961, og blev i bortadopteret d. 11.02.1972 - inden det nye adoptions rettigheder trådte i kraft d. 01.10.1972. Kan oplyse at jeg ikke arvede efter den nye adoption "far". Min mor og adoptions far var kun gift i ca. 6 år. Vil jeg blive kontaktet og vil jeg evt. arve? KH Anette

Rikke Frødstrup

Kære Anette Er man blevet bortadopteret i perioden 1. januar 1957 - 30. september 1972, som jeg kan forstå at du er - afhænger arveretten af adoptionsbevillingen. Det skal fremgå af denne hvis du har beholdt arveretten efter din biologiske far. Hvis ikke det fremgår heraf har du ikke længere arveret efter din biologiske far. Hvis du ifølge adoptionsbevillingen har en arveret efter din far vil jeg anbefale dig at kontakte skifteretten, så der kan blive givet besked til den som måtte behandle boet efter ham.

Dorthe Appelgren

Hej . Jeg er meget i tvivl om min mands børn fra et tidligere ægteskab arver mig. Vi er gift, har ingen fælles børn - skal de have en del af min formue hvis han dør først ? Skal have lavet et testamente. KH. Dorthe

Rikke Frødstrup

kære Dorthe Hvis din mand dør først siger arveloven, at du som ægtefælle udtager 3/4 af det samlede bo (bodel og arv), og børnene efter din mand arver 1/4 af det samlede bo. Det kan I ændre på ved at oprette et testamente, og således at børnene alene arver tvangsarv efter deres far, hvilket vil betyde at arven vil udgør 1/16 af det samlede bo. Jeg vil anbefale at I kontakter en advokat og hører nærmere herom.

Else Marie Sørensen.

Jeg har nogle spørgsmål. Hvis min mand dør.skal vores søn arve det halve af vores fælles formue.jeg tænker pensioner ,hus ,opsparing. Kan man lave en testamente på at det kun skal gå til ægtefælde .? Der er kun min mands navn på vores skøde.Vil der være et problem med det.?Vi er gift og har et fælles barn. Hvad vil det koste at lave en testamente på hinanden.? Mvh Else Marie Sørensen

Rikke Frødstrup

Kære Else Marie Hvis I er gift og har en fælles søn, vil jeres søn arve 1/4 af den samlede formue. For så vidt angår pensionen vil det normalt være således, at denne vil gå til ægtefællen uden om boet, men det skal I undersøge nærmere hos pensionsselskabet. I kan med et testamente bestemme, at jeres søn alene skal arve 1/16 af den samlede formue efter førstafdøde, og samtidig kan I bestemme, at jeres søn arver alt efter længstlevende af jer - hvis det er ønsket. Det har ingen betydning at det alene er din mands navn der er anført på skødet. Honoraret for oprettelse af testamente vil normalt udgøre omkring kr. 6.000 inkl. moms. Hertil kommer at der skal betales kr. 300 i afgift.

Jimmi

hej min far lægger død syg,, og er ved at død,,, jeg har ikke råde til begravelse og bisættelse, og er enebarn, og han har ikke anden i familien, og ingen venner til at betale, han kan ikke skrive et testamente der han er syg,, og har ikke lavet et testamente ,, så jeg ville bede kommune at de må overtag, altså de kommer til at betale det hele, da jeg ikke har penge til det ,, vis jeg beder kommune om det og de betaler og har ansvaret for det ,, modtage jeg så ikke min arv ? da han har 267,000 kr på konto i dag,, hilsen Jimmi der er helt ny i det her, og ikke har forstand på det

else

får jeg mindre i arv efter min afdøde halv bror,der er 4fire hel søskende får de mere end jeg.mhv.ek

Rikke Frødstrup

Kære Else Jeg forstår dit spørgsmål således, at du har en bror, og at I har samme mor eller far, og at din bror derudover har 4 søskende, og at de alle har samme mor og far, som din bror. Hvis din bror dør, og ikke efterlader sig ægtefælle eller livsarvinger, vil arven efter ham gå til forældre. Hvis ikke der er forældre, vil arven gå til søskende. Arven vil i så fald blive fordelt med halvdelen til farens børn, og halvdelen til morens børn, og på den måde vil du få mindre end de øvrige søskende.

Ingelise

Hvis man låner sin søn et rentefrit anfordrings-lån, har jeg set på en standard formular, at der skal stå, at "lånet forfalder til fuld indfrielse ved långivers død". Det giver god mening, hvis man er ene om at låne pengene ud. Men hvis man er et ægtepar, der låner pengene til deres fælles søn, gælder det så kun ved begge långiveres død eller gælder det også ved den ene långivers død? og hvad skal der så stå?

Tim

Kan man testamentere sit bortadopterede barn, hvad der svarer til tvangsarven, der altså her fungerer som et rent fordelingsprincip mellem arvingerne, selvom adoptionen var en såkaldt "stærk adoption", der afbrød samtlige "naturlige" arveforhold mellem barn og forælder? Er der altså en fri ret til testering fra den oprindelige forælders side på dette område, selvom den stærke adoption stadig er gyldig og opretholdes? Dette synes tilfældet i h.t. Hornslet m.fl: Adoptionsloven, København 1974, side 221-222: "Ønsker den virkelige slægt, at barnet skal arve, må der oprettes testamente til fordel for barnet"(side 222). Dette gælder adoptionsbevillinger "udfærdiget 1.januar 1957 eller senere, eller som er tillagt nye retsvirkninger (...)", altså efter overgangen fra "svag" til en stadig i dag også efter udgivelsesåret 1974 knæsat "stærk" adoption. Venlig hilsen Tim

Tina

Min mand skal arve mindst muligt efter sine forældre. Kan jeg arve dem i stedet? (vi er gift) Venlig hilsen Tina

Gerda

For mange år siden oprettede jeg testamente, hvor der bl.a. står: Jeg ønsker at blive brændt,og urnen nedsat i familieplænen. Februar i år udfyldte jeg en blanket "Spredning af aske over åbent hav" behøver jeg bekoste ændring af testamentet, eller gælder blanketten fra Februar trods ordlyden i testamentet

Rikke Frødstrup

Kære Gerda Normalt anbefaler jeg ikke at man anfører ønsker omkring begravelse i sit testamente, da man kan risikere at testamentet først bliver fundet frem, når man er blevet begravet. Du behøver ikke at lave ændring i dit testamente omkring begravelsen. Dine ønsker fra februar 2019 skal følges, uanset at der står noget andet i testamentet. Det er dog min anbefaling at du samtidig med at du har oprettet den nye blanket, orienterer dine nærmeste omkring dine ønsker.

Lea

Hej, min mor er kommet på plejehjem og min far sidder tilbage i huset, som ejes af min mor. Særeje. Han overvejer at sælge det, og det er min mor indforstået med. I den forbindelse vil min søster gerne udleje et hus til ham, men det vil være næsten dobbelt så dyrt som det, han sidder med i dag. Hun siger, han bare kan betale med de penge der frigives ved hussalget, men for mig lyder det til, at han så bare tager vores fælles arv og putter i min søsters hus. Kan jeg gøre noget?

Rikke Frødstrup

Kære Lea Jeg forstår dit spørgsmål således, at begge dine forældre lever, men at din mor er kommet på plejehjem, og at din far nu overvejer at sælge huset, og at leje et hus ejet af din søster. Det at din far overvejer at leje et hus, som måtte være dyrere end det hus han bor i i dag, er der ikke noget, som du kan gøre noget ved. Dine forældre råder frit over deres formue, og det er ikke noget som du som datter kan rykke ved - og det uanset at det eventuelt måtte være en dårlig løsning for din far.

Lisbeth

Er det muligt at indsætte sit barnebarn som arving til en del af arven og i givet fald hvordan beskattes dette? I dette tilfælde er der et voksent barn og et barnebarn og ingen ægtefælle eller samlever. På forhånd tak.

Rikke Frødstrup

Kære Lisbeth Du kan via et testamente bestemme at dit barnebarn skal arve en andel efter dig. Hvis du også efterlader et barn, skal dette barn have hvad der svarer til tvangsarven, som udgør 1/4 af arven efter dig. Resten kan du via testamentet bestemme skal tilfalde dit barnebarn. Dit barnebarn skal betale det samme i boafgift som dit barn - det vil sige 15 %.

Maria

Min mor døde for godt 2 år siden. Hun var gift med min stedfar, og min far er død for mange år siden. Der blev ikke skiftet, da de blev gift - min bror og jeg skrev under på, at vi kunne vente til mor var væk! Dog havde min far et firma, som min bror overtog, og jeg fik så kr 100.000. Boet efter min mor er endnu ikke gjort op, da deres fælles hus ikke er solgt. Det skal sælges senest 3 år efter dødsfaldet, og nu ryger det snart på tvangsauktion, da min stedfar ikke vil sætte prisen ned. Han hævede alle mors likvider incl aktier/obligationer mm. inden hendes død (han havde hendes nem-id) + de havde et hus i udlandet, som min mor betalte det halve af kontant. Han 'glemte' bare at få hende på skødet! Kan han selv købe huset for restgælden for at sikre, at vi ingenting får? Al indbo er stort set fra vores fars tid, men det må vi heller ikke røre... Håber på svar.

Rikke Frødstrup

Kære Maria Det lyder som om at I har brug for at få gennemgået sagen hos en advokat. Din stedfar kan f.eks. ikke bare hæve din mors penge umiddelbart inden dødsfaldet uden at det har betydning for dødsboet. Spørgsmålet er også om ikke der er behov for at der kommer en bobestyrer på. Går ud fra at boet i dag er et privat skifte. En bobestyrer vil f.eks. kunne bestemme at prisen på ejendommen skal sættes ned, så den kan blive solgt.

Maria

Tak for dit svar. Der er advokat på sagen, og det er offentligt skifte. Vi er bare bekymret over, om han selv må købe huset på tvangsauktion, da vi kan se, at vi så intet får - hverken fra vores mor eller far. Ender vi bare med en stor advokatregning, selvom det er hans advokat? Begravelse til ca 80.000 kr er også betalt af min bror og jeg.

Rikke Frødstrup

Kære Maria Som arving må man gerne byde på boets hus som kommer på tvangsauktion. Bobestyrer bør dog i samarbejde med mægler sørge for, at huset i første omgang bliver solgt ved almindeligt frit salg. Bobestyrerens honorar er en del af boets udgifter, og dermed kommer I som arvinger til at være med til at dække udgiften, ligesom at begravelsesudgifterne er en udgift, som boet skal dække og dermed mindskes arven til jer.

Peder

Skal høre hvordan gør vi hvis vi har et firma og gerne ville gør hvis jeg dør først så min kone arver hele firma Jeg har to børn fra tidlig forhold og de skal helst ikke kunne få noget af det firma Men skal også kunne være sådan så hvis vi bliver skilt at det ikke er min kone det tager hele firma men det er 50/50

birgitte

Hej Min mosters mand er nyligt gået bort. Han har ingen børn, forældre eller søskende. Vi (mine to søstre og jeg) er som hans nærmeste pårørende arvinger. Men vi mener måske han har skrevet testamente men hvordan finder vi ud af det? Hvis nu han har testamenteret alt også indbo til kræftens bekæmpelse, kan man så som pårørende forespørge på at få udleveret personlige familie ting? Kan man kontakte statsforvaltningen eller? med venlig hilsen Birgitte

Rikke Frødstrup

Kære Birgitte For at få undersøgt hvorvidt der er oprettet et testamente skal I kontakte skifteretten. Hvis f.eks. Kræftens Bekæmpelse er indsat i testamentet til at skulle arv alt efter jeres onkel, er det muligt at I som pårørende kan rette henvendelse til Kræftens Bekæmpelse vedrørende udlevering/køb af personlige effekter, som måtte have affektionsværdi for familien.

Lene

Mine børns far er kommet på hospice og er døende. Han ønsker gerne, at sønnen arver hans 2-værelses-andelslejlighed. Lejligheden er beliggende i Københavns Kommune. (Børnenes far og jeg er i øvrigt ikke sammen længere). Sønnen er på kontanthjælp, og bor i øjeblikket på et klubværelse uden køkken og bad og med “dele-toilet”. Vil han kunne arve lejligheden? Jeg har læst i lov om socialpolitik § 14, stk. 2, at “der ses bort fra den formue, der er nødvendig til opnåelse eller opretholdelse af “nødvendig boligstandard”.

Rikke Frødstrup

Kære Lene Når man modtager kontanthjælp må man ikke have formue der overstiger kr. 10.000. Som udgangspunkt skal kommunen ved opgørelse af formuen se bort fra andelsboligens værdi, hvis din søn bor i andelsboligen. Hvis der er en betydelig friværdi i boligen, kan kommunen ud fra en konkret vurdering henvise din søn til at optage lån i andelsboligen. Det forudsætter dog, at din søn kan klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet.

Erik

Min mor er enke efter min afdøde far, Hvis jeg dør før min mor, hvem arver så efter min mors død. Går arven til min ægtefælle? Bh Erik

Peder

Min hustru døde desværre tidligere på året, vi er gift og har lavet gensidigt testamente, hvor i vi hver i sær ønsker at stille hinanden bedst muligt, ved den enes død. Og dermed ønsker vi vores børn gjort til tvangsarvinge, som skal have mindst muligt. Vores ene barn, anfægter til stadighed de vurderinger som er gjort af professionelle, samt ønsker at der bruges penge på vurderinger, hvor vurderingernes pris, vil overstige det vurderedes værdi. De øvrige børn, ønsker ikke at arve; hvor meget kan en tvangsarving bestemme og fortrække en bobehandling og hvornår bør bobestyreren gøre opmærksom på, at testamentets vilje er at stille efterlevende ægtefælle bedst muligt., hvorfor man ikke blot kan ønske, at alt skal vurderes om igen og igen, samt kaste gode penge efter dårlige. Jeg føler at jeg konstant skal forsvare mig overfor påstande og føler mig samtidig ramt på min ejendomsret over det som vi som ægtefæller har skabt gennem mange år. Skal jeg til at rådgive mig med en egen advokat, da jeg mener at bobestyreren, kun agerer i forhold til tvangsarvingen og ikke hører, hvad vi andre i familien ønsker.

Rikke Frødstrup

Kære Peder Tak for din henvendelse. Som arving, herunder tvangsarving, har man ret til at blive hørt i forbindelse med bobehandlingen, og man har ret til at bede om at aktiver bliver vurderet. Men der er selvfølgelig også en grænse for hvor mange vurderinger mv. bobestyrer skal acceptere og skal iværksætte. Det kan være svært at svare på dine spørgsmål, da jeg ikke kender sagens nærmere omstændigheder, men du skal være velkommen til at ringe til mig på tlf. 4614 5018, så vi kan drøfte din sag.

Karina

Hejsa Et forhåbentlig enkelt spørgsmål: min morbror ligger for døden og min mor er det eneste levende søskende af en flok på 7. Søskende bliver ikke nævnt i arveloven? Spiller det nogen rolle om hvornår øvrige søskende døde? Den ene bror døde som 3 årig i 50'erne, og kun få af søskende fik egne børn. Som jeg forstår det, vil min mor arve 50 % og resten af arven deles ligeligt mellem søskendebørn? Der foreligger ikke noget testamente og der er heller ikke nogen stor arv, men jeg er blevet lidt nysgerrig da samme situation egentlig vil komme til at gælde mig selv og mine søskende en dag...

Rikke Frødstrup

Kære Karina Tak for dit spørgsmål. Hvis din mors bror ikke efterlader sig forældre, vil det være hans søskende der arver ham. Jeg kan forstå at det alene er din mor der er tilbage, og at nogle af de andre søskende har efterladt sig børn. Hvis f.eks. det er 3 søskende der efterlader sig børn og så din mor, vil arven blive fordelt i 4 lige store portioner, hvoraf din mor tager den ene. Er der f.eks. flere børn efter den ene søskende, skal disse børn dele den 1/4 der måtte komme til dem.

Lillian Hansen

Hej med jer . Mine forældre blev skilt for mange år siden . Min far fik et barn efterfølgende . Vi er 4 børn der skal arve efter ham ,så vi andre 3 skrev under på at bodelingen skulle varetages af den ene arving . Nu er der opstået det at den ene har trukket sin underskrift tilbage , hvilket så betyder at bodelingen overgår til advokat . Mit spørgsmål er så om vi andre kan nægte at betale noget af vores arv til Advokat ,da det ikke er os der har bedt om det ? Er det så sådan at den arving der har bedt om en advokat selv skal betale for denne ? Mvh Lillian

Sophus

Hejsa. Har et spørgsmål. Min mor døde i 2011, der var testamente imellem os tre børn og hendes nye mand om at vi skulle arve mindst muligt. Dette er jo naturligvis afsluttet. Testamente siger også at vi så arver efter hendes nye mand som ingen arvinger har, eller at vi skal arve hvis han beslutter sig for at gifte sig igen. Vedr. Indbo Jeg ønskede dengang at arve indbo Altså i form af småtterier af værdi, men ting som min moder efterladte og kun et par ting. Dette ville hendes mand ikke da alt mindede ham om hende. Min ene bror ønskede ikke noget lige nu, men så ingen problemer i at jeg fik noget og den sidste syntes det var irrelevant da vi jo ville arve dette efter hans død. Nu har han solgt det sted som de boede på sammen og flyttet til en anden by med en ny samlever. Dog ikke gift. Til min bror har han sagt at han ville tage det han skulle bruge af indbo og så kunne vi komme og tage resten og det vi ikke ville have lod han hente af firma der gør sådan noget. Min bror har kontaktet ham flere gange for at høre til hvornår vi kunne komme og til sidst mødt op på adressen og fundet at alt var ryddet. Nu har vi forsøgt at få kontakt og skrevet at vi undre os over at han er fraflyttet uden at tage kontakt vedr indbo. Det har han ikke reageret på men nu her en måned efter svaret med at vi ikke er arvinger til indbo ! Det har vi vel uanset ikke ? Hvad gør vi og hvordan hvis han har fået det hele hentet. Er det ikke misvedligeholdelse af arv. Det skal siges at han handler helt igennem psykopatisk og mine brødre fortryder nu efterfølgende også at de ikke kunne se igennem dette dengang. Hans nye kæreste, som også drikker har tilmed tilkendegivet at hun nok skulle hjælpe Kurt med at få brugt alle pengene så der ikke blev noget tilbage. Gode råd? Vi ved at boligen han har solgt har været med kr. 200000 under bordet, som han selv stolt har fortalt om. Dette bør naturligvis oplyses til skat ikke ?

Rikke Frødstrup

Kære Sophus Tak for din henvendelse. Som ægtefælle har man fortrinsret til at udtage indbo efter afdøde. I har som børn dog ret til, at udtage indbo som har en særlig affektionsværdi for jeres familie. Det lyder dog som om at boet er gjort op, og indboet er delt. Derfor kan det være svært at gøre noget nu. Det samme gælder det forhold, at ægtefællen nu er flyttet sammen med en ny og at der er lagt op til, at hele formuen skal anvendes. Så længe at jeres mors ægtefælle ikke sidder i uskiftet bo, er der ikke så meget I kan gøre ved det. Jeg vil dog anbefale, at I kontakter en advokat som kan gennemgå sagen, herunder testamentet for at se om der er noget der kan gøres.

Annmette

Min mand har en søn fra før vi blev par og gift.... kan vi tilbyde ham en straks arv.... altså et beløb her og nu og derefter arver han så ikke.. når mand eller jeg dør.... vi har lavet testamente for de 3 sammmen bragte børn vi har. Sønnen fra tidligere har min mand aldrig haft noget med at gøre og iøvrigt ville det fremgå af en dna test at han ikke er hans søn, men det er vist forældet at lave om på....

Jesper Schytte

Min mor er netop afgået ved døden, og min søster raner fra boet, selv om vi endnu ikke har lavet aftaler om fordeling af indboet. Min søster har ikke haft kontakt med min mor de sidste 1½ år, da hun under en af min mors indlæggelser på sygehus fjernede ting fra boet i den tro, at min mor dengang døde. Der er oprettet testamente omkring de økonomiske forhold, men ikke for indboet. Her har min mor sat små sedler bag på de forskellige ting som særlige møbler, malerier m.v. Disse sedler har min søster fjernet på et tidspunkt kort efter min mors død. Men min mor har også ændret en masse små håndskrevne sedler eller noter. Disse er alle daterede og mange er blevet lavet om indenfor det sidste år, da hun vidste, hvad vej, det gik. Sedlerne omfatter dels foræringer af indbo (der stadig står i hjemmet), mens hun var i live, men også beskeder om: "Marie skal arve...." Og ind imellem beskeder som "Konrad skal have...." Gælder disse sedler som lovligt overdraget indbo / lovlig arveadkomst ? Venlig hilsen

Birthe

Hej, min mands søster er gået bort, og de var 3 søskende, nu 2, og afdøde har 2 voksne børn. Når deres mor (enke) dør, arver børnebørnene. Men arver de deres mors andel (1 3.), eller skal arven deles i 4?

Leif

Kan en bobestyrer kræve penge tilbage til boet-penge som er hævet i banken inden vedkommende døde

Rikke Frødstrup

Kære Leif Hvis det er bobestyrers vurdering, at der er tale om forskud på arv eller misbrug, så kan bobestyrer bestemme at beløbet skal betragtes som forskud på arv, og dermed fratrækkes den endelig arv eller bestemme at beløbet skal retur til boet. Såfremt arvingerne ikke er enige heri kan der anlægges sag ved Skifteretten, som herefter træffer afgørelse.

Lotte

Vores mor er død nu og sad i uskiftet bo efter vores fars død. Hun solgte deres fælles hus og købte en andelslejlighed. Nu har vi fundet et lånebevis, hvor hun for år tilbage har lånt 200.000 kr. I lejligheden. Det ser ud som om, at det er med vores (børns samtykke) pga. Uskiftet bo. Vi har dog aldrig givet samtykke til det. Nu vil banken naturligvis have deres penge. Kan vi gøre noget eftersom vi tænker, de har lånt hende dem på forkert grundlag?

Anne-Mette

Hej Er det korrekt at når den sidste forælder dør efter at have siddet i uskiftet bo må der være der være det dobbelte i boet før der skal betales arveafgift. Arvingerne er fællesbørn.

Yvonne

Gælder det også fast ejendom og inventar

Kristina

Hvad hvis et gift par dør i en trafikulykke, de har sammen 2 børn, derudover har faren 1 barn. Hvordan arver de?

Linda Miettinen

Min stedfar dør. Der er oprettet et testamente i 1976 til fordel for min mor, hvis han dør først og os børn (2) når han dør. De er blevet gift i mellemtiden. Min mor dør i 2017 og min stedfar er lige død i 2019. På min stedfars side er 2 brødre og en søster. Hvordan er arvefordelingen, når der foreligger et testamente? Er brødre og søster tvangsarvinger, når min stedfar ikke har andre børn end os to stedbørn? Vi er ikke adopteret!

Rikke Frødstrup

Kære Linda Tak for din henvendelse. Sådan som jeg forstår dit spørgsmål, så har din mor og stedfar oprettet et testamente hvoraf fremgår, at du og din søster/bror skal arve ham, når han dør. Det betyder at I kommer til at arve ham. Din stedfars søskende er ikke tvangsarvinger i boet efter ham, og har dermed ikke krav på arv efter ham, nu hvor han har oprettet et testamente, som bestemmer at arven skal tilgå jer. Det er alene ægtefælle og livsarvinger, som har status som tvangsarvinger jf. arvelovens bestemmelser.

Lone

Min voksen datters far bor i USA, han er dansk men har boet der i mange år. Han har kun hende og ingen andre børn. Han bor med en kæreste og han har et firma. Vil datteren arve ham når han dør ? Vil hun automatisk få besked ( de har ingen kontakt) . Venligst lone

Gitte Moosdorf

Min mands far døde 2016. Han var gift og havde en datter med sin nye kone. Vi ved ikke om der var lavet testamente eller andet. Og troede egentlig at min mand skulle skrive under på at hun kunne sidde i uskiftet bo, hvilket han selvfølgelig ville gøre. Men hørte ikke noget. Under 1 år efter solgte hun huset til min mands søster og svoger, som så lejer det ud. Hun flyttede til en lejlighed. Vi er ikke ude på at skabe ballade og splid, men har snakket lidt om at det måske var en bevidst handel så min mand ikke skulle komme fra “ sidelinjen” og gøre krav på noget. Mvh Gitte Moosdorf

Rikke Frødstrup

Kære Gitte Tak for din henvendelse. Da din mand er hvad vi kalder særbarn, skal han give et samtykke til uskiftet bo, så det er korrekt forstået. Hvis hun har valgt at skifte boet efter din mands far burde din mand mindst have modtaget hvad der svarer til tvangsarv på 1/8 efter sin far. Arven kan nemlig begrænses til 1/8, såfremt der var oprettet testamente. Der er også den mulighed, at ægtefællen har udtaget boet som et ægtefælleudlæg. Det er en mulighed hun har haft, hvis boet var mindre end kr. 760.000. I kan forsøge at tage kontakt til skifteretten og bede dem oplyse, hvordan boet er blevet behandlet, da I ikke har hørt noget.

Hanne

Min mor oprettede i 2011 et testamente til fordel for min bror og jeg, hvoraf fremgår at alt hvad hun ejer skal tilfalde min bror og jeg med navns nævnelse. Min mor er på det tidspunkt ikke gift - så der er alene min bror og jeg som arvinger. I 2018 gifter min mor sig uden at oprette særeje, ægtepagt eller lignende og ej heller nyt testamente. Mit spørgsmål er - arver min mors mand alene tvangsarv eller arver han halvdelen af min mors boslod - som var der ikke et testamente fordi der ikke er anført noget oprindeligt i testamentet om at andre begrænses til tvangsarv (for der var jo ikke andre på det tidspunkt)?

Rikke Frødstrup

Kære Hanne Tak for dit spørgsmål. Såfremt din mor dør først,m vil din mors ægtefælle starte med at tage halvdelen af den fælles formue som sin bodel. Den anden halvdel er det som falder i arv efter din mor. Din mor har så oprettet et testamente, som bestemmer hvad der skal ske med arven efter hende. Da hendes situation har ændret sig efter at hun har oprettet testamente, må man ind og fortolke testamentet. Din mors ægtefælle har mindst krav på sin tvangsarv efter din mor, og den lyder på 1/8. Om han har krav på yderligere kommer an på indholdet og en fortolkning af testamentet. Jeg vil anbefale jer at søge advokatbistand og få gennemgået testamentet, og så vil jeg endvidere anbefale at din mor får oprettet et nyt testamente, som tager udgangspunkt i hendes nye situation.

tina hansen

Hej Min far døde for 2,5 år siden Og på hans bisættelse dag skulle jeg skrive under på at min mor måtte side i huset......jeg er meget i tvivl om hvad min ret er til arv efter min far På forhånd tak

Rikke Frødstrup

Kære Tina Tak for dit spørgsmål. Du skriver at du skulle skrive under på, at din mor kunne blive i huset, da din far døde. Det lyder som om at din mor sidder i uskiftet bo, og at du dermed ikke har modtaget arv efter din far. Ifølge arveloven kan din mor vælge at sidde i uskiftet bo efter din far, såfremt de var gift, havde delingsformue og fælles børn. Det er en ret som følger af arveloven og ikke noget som du som barn skal give tilladelse til. Hvis din mor sidder i uskiftet bo vil du først arve din far, når din mor afgår ved døden. Når det sker vil boet blive gjort op og arven fordelt. Håber at dette gav svar på dit spørgsmål.

Lou

Hej jeg er adopteret i 1976. Mine adoptivforældre adopterede efterfølgende et barn til inden de blev skilt i 1978. Min far har Ingen bio eller juridiske børn, udover mig. Min adoptivmor blev gift igen. Hun har 1 bio barn og 1 adoptivsøn. Jeg har ikke kontakt til hverken hende eller de 2 børn. Jeg er selv samboende med 2 særbørn og et voksent barn der er flyttet hjemmefra og min samlever (igennem 1 år), har også 1 særbarn. Mine spørgsmål er; 1) ifht. min adoptivfar - Kan man skrive adoptivbørn ud af evt. testamente og i stedet indsætte/ begunstige en partner han ikke bor sammen med? og hvad sker der med hans pension. 2) ifht. min adoptivmor og hendes sønner, hvordan fordeler arven sig her i tilfælde af hun dør først? Hvis hendes mand dør først? Jeg har som sagt ingen relaton til denne familie, men juridisk er hun stadig min mor. Jeg ved ikke om der er oprettet testamente, men da jeg skal giftes og købe hus med min samlever, er det vigtigt for mig at vide lidt mere inden jeg går selv går ind og opretter testamente mm.

Rikke Frødstrup

Kære Lou Tak for din henvendelse. ad 1) Da du er blevet adopteret af din adoptivfar har du en tvangsarveret efter ham. Tvangsarven udgør 1/4 som du skal dele med øvrige livsarvinger efter din adoptivfar. Resten kan han testere over ved et testamente. ad 2) Når din adoptivmor dør, vil du have en arveret efter hende på lige fod med hendes øvrige livsarvinger. Hvis ikke hun har oprettet testamente vil arven efter hende blive fordelt med 1/2 til hendes ægtefælle og 1/2 til jer børn. Hvis hendes ægtefælle dør først, vil din adoptivmor arve 1/2 efter ham, og hans børn vil arve den anden 1/2, og når din adoptivmor så dør vil du og hendes øvrige børn arve alt efter hende til deling. Din mor kan dog vælge at oprette testamente, hvor hun begrænser arven til dig, så du alene får tvangsarven på 1/4, som du skal dele med de øvrige livsarvinger. Det forhold at du nu skal giftes og købe hus, har ikke noget at gøre med ovennævnte. Det kan dog være en god ide, at søge juridisk bistand inden I gifter jer, og i den forbindelse kan I drøfte testamente og evt. ægtepagt.

Søren Andersen

Jeg har lige mistet min stedfar og prøver at styr på regler m.m. Min mor og stedfar har været gift i 27 år, og han har 3 børn fra tidligere med 2 forskellige kvinder. De bor i en lejet bolig. Bilen samt campingvognen står udelukkende i min mor`s navn da han har noget gammel gæld som vi ikke kender størrelsen af. Værdien af indboet er meget begrænset, der findes ingen frie midler. Spørgsmålene er Indgår bilen og campingvognen i boet eller er det udelukkende min Mors ejendom. Er det rigtig forstået at hans pensioner og evt. Livsforsikring som tilgår min mor ikke skal indgå i boet og derved deles med de 3 børn og eventuelle kreditorer Med venlig hilsen Søren

Rikke Frødstrup

Kære Søren Tak for dine spørgsmål. Jeg kan forstå, at din mor og stedfar var gift, men du skriver ikke noget om hvorvidt der var særeje. Jeg vil derfor gå ud fra, at der ikke var særeje, og at de dermed havde delingsformue. Det betyder, at værdien af din mors aktiver, herunder bil og campingvogn, også indgår i boet, når arven efter din stedfar skal beregnes. Pensioner og forsikringer tilfalder din mor uden om boet, og indgår derfor ikke ved beregning af arv, ligesom at kreditorerne ikke kan gøre krav om betaling af deres tilgodehavender heraf. Mvh Rikke Frødstrup

Alma

Når en ægtefælle dør, og der er yngre børn i ægteskabet. kan der så laves et særligt testamente så ægtefællen får mindre end de 50% af arven, men i stedet tilfalder de efterlevende børn, så de får mest muligt.

Camilla Pedersen

Hvis der er lavet testamente på at længstlevende arver og at jeg først kan få min arv efter min mor, når han dør. Er der så en mulighed for at få det omstødt eller?. Og kan han lave testamentet om så jeg ikke arver alligevel?. Julehilsener Camilla

Rolf Ledertoug

Hej Camilla, Jeg forstår dit spørgsmål således, at din mor har oprettet et testamente til fordel for din stedfar. Et sådant testamente har du ikke nogen indflydelse på, men det skal selvfølgelig respektere arvelovens regler. Om din stedfar kan ændre sit testamente efter din mors død afhænger af indholdet af det testamente, som de har oprettet sammen.

Camilla Pedersen

Hej Rolf. Tak for dit svar. De har oprettet testamentet sammen imens begge var friske for at sikre hinanden. Der står ikke noget om at han kan ændre testamentet. Jeg har en kopi af testamentet. Jeg ved at han har ændret det en gang fordi hans datter ikke skulle arve ham, men en af hans kammerater istedet for. Jeg har også en kopi af ændringen. Kan man bede om at få forskud på sin arv og hvilke forudsætninger kan gøre sig gældende i sådan en situation. ?

Rolf Ledertoug

Hej Camilla, Jeg synes du skal kontakte dit lokale ADVODAN kontor for at få gennemgået testamentet og din situation, således, at du kan få helt konkrete svar på dine spørgsmål. Mine svar vil altid være generelle da jeg ikke kender indholdet af testamente mm. Der er muligheder for, at man kan modtage arveforskud, hvilket selvfølgelig kræver din stedfars accept og medvirken. Det kan du samtidig drøfte med advokaten, så du kan få en konkret rådgivning ud fra din situation.

Liz

Min kærestes far er død og efterlader sig 5 børn. De 4 andre søskende er halvsøskende til min kæreste, de havde samme far men ikke mor. Min kærestes efterlevende mor har 2 børn, men min kæreste er deres eneste fællesbarn. Hans halvsøster på moderens side har anden far. Afdøde var tilsyneladende ikke separeret fra min kærestes mor, selvom de begge altid har sagt dette. Min kæreste er deres eneste fælles barn. Jeg har fuldmagt til at ordne alt vedr. boet efter min kærestes far. Der foreligger intet testamente. Opgjort bo er på omkring 300.000,- Er det korrekt forstået at min kærestes mor arver halvdelen efter min kærestes far og de 5 efterlevende børn deler den anden halvdel ligeligt? Er det korrekt forstået at ved min kærestes mors bortgang, arver han og hans søster (moderens datter) halvdelen hver og min kærestes fars andre børn ingenting arver? I tilfælde af at moderen opretter testamente til fordel for min kæreste med maximum arv, og minimum arv til datteren, hvordan fordeles det så? Hvordan forholder det sig med skiftet bo/uskiftet bo for moderen i forhold til arven fra faderen. Kan moderen uden problemer give gaver (ikke arveforskud) til sin søn på maxbeløbet hvert år uden at give noget til datteren? Min kærestes halvsøskende på faderens side har ikke haft kontakt med deres far i +/- 20 år. Kan de give arveafkald og i så fald, bliver arven så fordelt ligeligt på de børn der ikke gør. Jeg er godt klar over at de skal informeres om at såfremt de er på overførselsindkomst, vil det være uhensigtsmæssigt at give arveafkald. Umiddelbart er det overskueligt for mig at stå for dette, men vil du anbefale at en advokat tager over? Jeg er rimelig skarp, men er ikke advokat. På forhånd tak!

Rolf Ledertoug

Hej Liz, Allerede pga. antallet af dine spørgsmål synes jeg, at du skal tage kontakt til dit lokale ADVODAN kontor og få hjælp. Hvis din kærestes forældre fortsat er gift, så er der måske også mulighed for, at hun kan udtage det hele efter reglerne om suppleringsarv for ægtefælle. Ellers kan hun evt. vælge at sidde i uskiftet bo med din kæreste. Der er mulighed for, at afdødes 4 andre børn giver afkald på falden arv, men her skal man også træde varsomt og søge advokatbistand, så det gøres rigtigt. En løsning kunne også være et samtykke til uskiftet bo fra de samme børn, men om det er rette løsning kræver at nogen tager en grundig drøftelse med din kærestes mor om fordele og ulemper. Endelig bør hendes testamente udfærdiges på baggrund af, at man har fundet ud af hvilken af de øvrige løsninger, man arbejder videre med. Kort sagt er det en rigtig god idé at søge advokatbistand til at finde rundt i de mange muligheder.

Liz

Hej Rolf Af hjertet 1000 tak for dit hurtige svar. Det kommer bag på mig at ægtefællen kan arve det hele som "suppleringsarv". Det gør jo unægteligt hele denne komplicerede opstilling MEGET nemmere, og vil derfor være den foretrukne mulighed for afvikling af boet. Det må betyde, at den eneste fuldmagt jeg har brug for, for at hjælpe dem videre, er min kærestes mors. Er der noget der skulle kunne forhindre at boet bliver behandlet som "suppleringsarv" fx at afdøde og efterlevende ægtefælle ikke har haft samme folkeregisteradresse eller andre forhold? Sammenlagt overstiger både afdødes og erfterlevende ægtefælles formue IKKE 760.000,- På forhånd tak igen...

Finn Juel-Eriksen

Jeg agter at sælge mit sommerhus til min fattet, men ønsker indføjet i skødet, at jeg har den fulde råderet over huset til min død. Skal jeg betale skat af denne råderet, for så vil jeg overdrage huset ved testamente. Med venlig hilsen Finn

benjamin nejaj-boushehri

Mange tak

Manijeh Kamyar

Anna døde for 10 år siden, og Palle har siddet i uskiftet bo siden med de 3 fællesbørn. Nu er Palle også død og boet skal skiftes. Både Anna og Palle har skrevet testamente. Anna har ønsket, at hendes gode kollega Lene skal arve hendes 3 værdifulde halskæder til samlet værdi af 70.000 kr. Palle har bestemt, at hans bedste ven Otto skal arve hans fiskerbåd til en værdi af 130.000 kr. I øvrigt har boet følgende aktiver: - Huset med en friværdi på 3 mio - Bilen til en værdi af 50.000 kr. - Designermøbler for 150.000 kr. - Opsparingskonto med 100.000 kr. Hvor meget skal der betales i boafgift af boet?

benjamin nejaj-boushehri

Kim er død og efterlader sig en ægtefælle og hans særbarn fra et tidligere forhold. Kim har tegnet 2 livsforsikringer på 500.000 kr. hver. Ægtefællen er begunstiget i den ene og særbarnet i den anden. Boet efter Kim indeholder i øvrigt værdier for 1 mio. Hvor meget skal der betales i boafgift?

Poul Jost Jensen

medmindre der fremgår andet af testamenterne, skal de 2 legatarer betale en afgift på 36.25 % af værdien af det de modtager. børnene skal betale 15 % af arven for den del der ligger udover bundfradraget på 2 x 289.000 med en bo beholdning på 3.3 mio. minus bundfradrag på 578.000 bliver der til rest til afgiftsberegning kr. 2.722,000 hvoraf beregnes 15 % eller i afgift kr. 408.300

Pia Sørensen

Jeg er særbarn og min far døde i august md. I begyndelsen af okt.md. modtager jeg en skrivelse fra en advokat der oplyser, at min fars ægtefælle har bedt hende være behjælpelig med bobehandlingen, og beder samtidig om min underskrift på en skiftefuldmagt til forenklet privat skifte. Jeg kontakter advokaten og skifteretten for at høre hvad jeg giver fuldmagt til og får oplyst, at det er for at gøre skiftet enklere. Jeg har den opfattelse, at min fars kone får sin halvdel af boet og min fars halvdel skal deles mellem hans kone og jeg. Nu modtager jeg så igen brev fra advokaten, hvor jeg bliver informeret om, at min fars ægtefælle udtager 760.000 kr. i suppleringsarv og de resterende 17.000 kr. står jeg til at arve. Hvad er en suppleringsarv? Og hvad så når min fars kone dør - hun har også et særbarn? Er det normalt man ikke modtager et personligt minde efter sin far fra boet? For god ordens skyld skal nævnes at der ikke er eller har været uvenskab i familien.

Rolf Ledertoug

Hej Pia, Begge dine spørgsmål er ganske forståelige, og du burde kunne få dem besvaret af den advokat, som du har accepteret behandler boet. Suppleringsarv er ægtefællens ret til altid at udtage boet udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med den længstlevendes bos- og arvelod samt fuldstændige særeje udgør indtil 760.000 kr. (2018 tal - reguleres hvert år). Dette fremgår af arvelovens § 11, stk. 2. I arvelovens § 12 er regler om, at en ægtefælle har fortrinsret til at udtage effekter fra boet. Hvis der er en genstand, der har særlig erindringsværdi for dig som særbarn, kan der være situationer, hvor du har ret til at udtage den pågældende effekt. Tal med den advokat, der behandler boet, hvis dette er tilfældet.

Julie

Jeg er arving sammen med mine to halvsøstre efter vores far . Han blev i 2005 gift med en udenlandsk kvinde , ( ingen fælles børn) og i 2015 beder han om separation fra kvinden der har misrøgtet ham i forb. med parkinson sygdom . De har i 2009 købt hus sammen hvor begge står på lånet . Konen nægter separation og påstår manden er dement . Han vinder i byretten. Hun anker til landsret , han vinder . De separeres i feb. 17 . Er separerede i 6 mdr . og så nægter hun skilsmisse , Boet påstår hun er delt - men fælleshuset er fremlejet ud til maj 18 . Da huset bliver tomt forsøges det solgt , men ex konen ønsker ikke at medvirke og derfor står huset tomt fra 1/5-18 Konen har intet betalt på huset siden 15 . Der forsøges via advokat men hun vil ikke medvirke til salg . I august 18 dør min far - 7 dg før vi skal i retten om den endelige skilsmisse . Det er lykkes hende at trække tiden , da hun ved der er en ægtefælle pension . Vi står nu med boet efter min far , som ikke kan afsluttes , da konen ikke vil medvirke til et salg . Hvad kan vi gøre ? Samtidig er der i boet en bil , som min far er ejer af . Hvis en af vi børn vil overtage den - hvordan gør man det - og hvor meget skal man betale i afgift ? Så længe huset ikke er solgt ved vi ikke om boet er insolvent - har det betydning i forhold til køb af bilen? Mvh Julie

Rolf Ledertoug

Hej Julie, I bør få en advokat til at håndtere dødsboet for jer, herunder således at dødsboet i nødvendigt omfang kan anlægge sag mod din fars fraseparerede hustru. Hvis der allerede er udpeget en bobestyrer, så skal I rette alle jeres spørgsmål til vedkommende. Med hensyn til bilen så kan denne jo ikke udloddes som arv, da I endnu ikke ved om boet er solvent (positivt), så der er nogen arv at udlodde. Boet kan sælge bilen til markedspris, men tal med boets advokat/bobestyrer først. Der bør indhentes dokumentation for værdien.

Jeanet

Hvis min far ønsker at lave et testamente hvor jeg, vi er 3 søskende, aver det hele, er det så lovligt at dele evt pengene i 3 lige store dele efter min far er borte?

Martha

Jeg er klar over, at min pension tilhører mig, således, at den ikke skal deles med min ægtefælle i tilfælde af skilsmisse, men hvordan forholder det sig med pensionen, hvis jeg bliver alvorlig dement og min mand bliver værge for mig? Venlig hilsen

Rolf Ledertoug

Om man bliver skilt fra en dement eller en rask ægtefælle har ikke nogen betydning for, hvorledes et bo deles eller hvorledes der forholdes ift. pensionsmidler. Men hvis din mand, fx gennem en fremtidsfuldmagt, er befuldmægtiget for dig eller hvis han bliver udpeget som værge for dig, så handler han jo på dine vegne i kraft af fremtidsfuldmagten eller værgemålet. Hvis du har fået diagnosen demens, men fortsat er i stand til at handle, så bør du tale med din lokale ADVODAN advokat om at få oprettet en fremtidsfuldmagt.

Vivian

Jeg har mistet min bror. Han havde købt hus med sin kæreste og der er intet testamente. Han har en bil med pant i , som min søn er interesseret i. Hans kæreste og hendes børn kører i bilen selvom hun er blevet fortalt de ikke må,hvad gør jeg ved det? Kan jeg overtage bil med gælden og derefter indfri gælden? Jeg har sagt hun gerne må overtage hans halvdel af huset, hvis det kan lade sig gøre, uden at vi bliver inddraget økonomisk, de har kun haft huset siden 1. april 2018, er det muligt?

Poul Jost Jensen

Tak for dir spørgsmål. nej hun må ikke køre i hans bil. Du bør kontakte dem der har pant i bilen og få en aftale om at overtage den. Hvis samlever har råd til at overtage ejendommen er det ok, men ellers skal den sælges bedst muligt. Hvis der er tvivl om din brors økonomi, bør skifte af boet efter din bror ske som bobestyrer bo, så I ikke har risikoen for evt. gæld, herunder gæld der måtte opstå ved salg af ejendommen.,

Peder rindom

Hvis jeg er gift og har to børn fra tidligere forhold Og jeg har særeje hvordan kan jeg så gøre Så kun mine børn får ders tvangsarv og resten får min kone Og kan jeg lave mine børns tvangsarv til særeje og de først kan ændre det når de er 50-60.år

Martin Larsen

Hej, Vores mor og far var gifte og havde fællesformue. Min mor gik bort i januar og min far i marts dvs. tæt på hinanden. Vi nåede af samme årsag så ikke at lave uskiftet bo, da de fælles har en andelsbolig. I forhold til boopgørelse er mit spørgsmål, hvordan og hvorledes jeg skal opgøre værdien / arven af andelsboligen. Hvis jeg i min mor (som døde først) opgøre arven på halvdelen af boligens værdi til mig, hvordan skal jeg så opgøre værdien af boligen på min fars opgørelse? Vi skal jo ikke betale arv 2 x af samme værdi? På forhånd tak

Rikke Frødstrup

Kære Martin Tak for dit spørgsmål. Andelsboligen skal i begge boopgørelser medtages med den handelsværdi som den måtte have på det tidspunkt hvor henholdsvis din mor, og din far er afgået ved døden. Det er altså ikke anderledes end hvis din mor var afgået ved døden i år x, og din far var afgået ved døden i år y, men jeg har forståelse for, at det kan virke forkert, da der er så kort tid mellem de to dødsfald. Mvh Rikke Frødstrup

Pernille

Jeg stiller et spørgsmål på min fars vegne, efter min farfar er død. Min farmor valgte at sidde i udskiftet bo, efter min farfar døde, og beholdte hele arven selv. (over 1 mio.) min far har ikke fået tvangsarv efterfølgende og min farmor har solgt huset. er det korrekt, eller er der noget man burde undersøge?

Marina

Hvad sker der med en skilsmissesag, hvis den ene part falder bort inden sagen er afsluttet? Hvordan er børnene (voksne) stillet i situationen, overtager de retssagen og hvordan med arven efter den bortgåede part? Hvordan bliver den gjort op, hvis boet efter skilsmissen ikke er gjort op? Mvh Marina

René Bach Mikkelsen

Må jeg hæve penge på frigivet arvekonto? Alle regninger er betalt, kun mangler beregning og betaling af arveafgift. Der er rigeligt med midler, ca 2,5 millioner. Jeg skal dele arven med min søster og det er mig der er bobestyrer. Banken oplyser at det er bedst at vente til arven er fordelt. Men må jeg hæve fra kontoen. Mvh.

Poul Jost Jensen

Hvis proklamafristen er udløbet og alle kendte kreditorer er betalt burde der ikke være problemer med at hæve et a conto beløb til jer begge, blot der stadig er midler til betaling af boafgift og evt ekstra retsafgift. Du har selvfølge en risiko for at skat eller skifteret tilsidesætter opgørelsen, men om det er en mulighed kan jeg ikke sige noget om, da jeg ikke kender boet.

Helle P

Min far er død for nylig. Enken (fars kone) kontakter en advokat, som ringer til mig og siger han skal stå for boet, kan jeg være sikker på han varetar det rigtigt (det er samme advokat som har lavet testamentet) og ikke er på enkens side?? Skal jeg selv have en advokat? Jeg er ikke meget for at give ham fuldmagt, men gør jeg klogt i det?? 2 mdr. før min far dør, laver de skødet på lejligheden i hendes navn, kan jeg gøre noget der? Hvornår ser jeg testamentet? Jeg regner ikke med der er noget at arve, da der vist er oprettet testamente så jeg kun skal have tvangsarven. Jeg er kun særbarnet. På forhånd tak for svar