PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Gæld: hvad kan der ske, og hvad kan jeg gøre?

Måske er gælden steget dig så langt over hovedet, at du har svært ved at se en vej ud. Hvilke konsekvenser kan din gæld få, og hvordan kan du arbejde mod en vej ud af gældslabyrinten?

Det er nærmest umuligt at undgå at stifte gæld i løbet af sit liv. Men hvis gælden tager overhånd, kan det blive invaliderende for dit liv fremadrettet. Advokat Mie Rahbek Thomsen fra Advodan Slagelse gennemgår her en række mulige konsekvenser af gæld og kommer med konkrete råd til at håndtere dem.

 

Skat og bank kan tage dine penge

Har du gæld til det offentlige – eksempelvis i form af ubetalt skat eller medielicens – vil det blive behandlet af Skat. ”Skat kan faktisk tvinge dig til at betale af på din gæld ved at forhøje din skattetrækprocent. I sådan et tilfælde skal du selv være opmærksom på, at loven giver dig ret til et minimumsbeløb at leve for,” fortæller Mie Rahbek Thomsen og tilføjer, at en lignende situation gør sig gældende for banken.

”Mens private kreditorer generelt kun kan inddrive penge ved hjælp af inkasso eller fogedretten, har banker andre muligheder. Når du ikke betaler af på dit lån som aftalt, kan banken nemlig trække penge fra din løn- eller opsparingskonto. Igen skal du dog have råd til at leve, og banken kan altså ikke kræve så mange penge, at det ikke kan lade sig gøre.”

 

Registrering i RKI

Hvis du ikke betaler dine regninger, risikerer du at blive registreret som skyldner i RKI - Danmarks største register over dårlige betalere. ”I så fald kan banker og visse virksomheder, du er ved at indgå aftale med, få indblik i, om du har gæld. Det kan betyde, at du får svært ved fx at låne penge eller hyre arbejdskraft,” siger advokaten.

Læs mere om RKI og vejen ud af registret.

 

Møde i fogedretten

Hvis du har private kreditorer, der ikke ved egen hjælp kan inddrive din gæld, kan du blive indkaldt til møde i fogedretten. Her har du mødepligt. Under mødet vil du, kreditor og fogeden nå frem til en aftale om, hvordan du skal tilbagebetale din gæld. Der vil samtidig blive sørget for, at aftalen sker i overensstemmelse med loven.

 

Ubetalte regninger truer din hverdag

Dine forsyningsselskaber kan lukke for el, vand og varme, hvis du ikke betaler dine regninger.

”Din boligsituation kan også blive usikker, hvis du ikke forholder dig til regninger og rykkere. Betaler du fx ikke dit andelsboliglån, kan din bolig blive sat på tvangsauktion, ligesom dit lejemål kan blive opsagt, hvis du ikke betaler din husleje,” advarer Mie Rahbek Thomsen.

 

Det skal du gøre

Har du svært ved at betale af på lån og regninger? Advokaten giver dig her fire konkrete råd:

  1. Hvis du bliver indkaldt til fogedretten, så mød op og overhold de aftaler, I laver på mødet. Sørg for kun at forpligte dig til afdragsordninger, der er realistiske for dig at overholde. Ellers kan du i sidste ende blive yderligere forgældet som følge af rykkergebyrer og inkassoomkostninger.
  2. Du har måske hørt den før: Lad være med at låne penge til at betale af på din gæld. Det er ikke kun en midlertidig, men også en dyr og uholdbar løsning.
  3. Er din gæld umulig at tilbagebetale, kan du undersøge, om du er kvalificeret til at søge gældssanering og få nedsat eller helt fjernet din gæld. Det kan du læse mere om i denne guide
  4. Rådet over dem alle er, at du skal lave aftaler – uanset om det er med det offentlige, banken eller elleverandøren. Hvis du eksempelvis ikke kan betale din husleje, så spørg om en afdragsordning. Det er langt bedre at stå frem og finde en løsning med kreditorerne, end det er at kæmpe alene, mens din gæld fortsat stiger i form af renter og rykkergebyrer.
Indsender formularen...

Skal du bruge rådgivning i forhold til din gæld?

Vil du vide mere?

Mie Rahbek Thomsen

Advokat, partner og direktør
Læs mere om Mie

14 kommentarer

Vivi

Spørgsmål vedr. gæld. Lån med hovedstol på 167.000 er optaget i 2008 i Ekspressbank og misligholdt i 2 perioder i 2011/2012. Herefter er der ingen misligeholdelse. Lånet ligger herefter ved inkassoafdelingen indtil 2017, hvor den bliver solgt til Lindorff( nu Lowell) i en portefølje. Der gives rentestop. Gælden var på daværende 182.000. Jeg har i alt betalt 200.000 d.d på lånet. Gælden er i dag 142.000 ( inkl. renter 223.700 i fald lånet misligeholdes). Jeg bliver, uden at bede om det, tilbudt en rabat, så jeg kan indfri gælden med 125.000, da gælden er på 167.000. Det havde jeg ikke mulighed for, og afviklingen fortsatte som hidtil. Situationen er den, at jeg på trods af, jeg har en fast indtægt og stabile forhold og ikke er registreret som dårlig betaler nogen steder, alligevel bliver vurderet som sådan i alle henseender pga., at lånet ligger hos Lowell. Jeg er i gang med at spare et beløb op, så jeg kan indlede forhandling om indfrielse ved et engangsbeløb. Spørgsmålet er, hvor stort et beløb, jeg kan forvente, at skulle stille? Her tænker jegogså på, hvad Lindorff har "betalt" for lånet ved køb i en portefølje? Jeg har intet at forhandle med, da jeg har en god indtægt og har troligt betalt hver måned de sidste 8 år. Undervejs, da jeg får rentestop, dette også uden jeg havde bedt om det, får jeg ikke oplyst nogen betingelser, og det er først senere, at jeg på min årsopgørelse opdager, at gælden syner væsentligt større dér. Jeg bliver meget forvirret og overrasket, da jeg ikke ved, at renterne tilskrives alligevel. Jeg får forklaret, hvordan det hænger sammen. Mit spørgsmål hér er, om der er noget juridisk forkert i, ikke at oplyse mig betingelserne for rentestop?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Vivi Jeg kan ikke svare på, hvad Lowell vil acceptere som engangsbeløb til fuld og endelig betaling af mellemværendet. Det er typisk en konkret vurdering. Et rentestop gives under forudsætning af, at afdragene bliver betalt som aftalt. Sker det ikke, tilskrives der renter, så kreditor kan søge betaling for den fulde gæld inkl. renter. Jeg ved ikke, om der er nogen krav for oplysning om dette, men alt andet lige er rentestoppet en fordel for dig. Jeg vil derfor ikke mene, at kreditor har handlet forkert i den anledning. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Sonja

Er nedenstående gangbar? Må en person fra et incassofirma - komme uvarslet? Jeg tænker her på den sidste del af teksten. Hvor der står, at efterfølgende besøg ikke varsles. "Hvis du ikke har betalt eller kontaktet os inden 7 dage, vil du blive besøgt dagen efter af en af vore konsu- lenter mellem kl. 17:00 og 19:00. Efterfølgende besøg varsles ikke."

Mie Rahbek Thomsen

Hej Sonja Kreditor må gerne komme på besøg, men i varselsskrivelsen skal tydeligt være angivet stedet og det omtrentlige tidspunkt på dagen, hvor henvendelsen vil finde sted. Det opfylder de i den angivne tekst. Har den varslede henvendelse fundet sted, uden at skyldneren er blevet truffet, må personlige henvendelser herefter foretages uden yderligere varsler, såfremt dette er anført tydeligt i varselsskrivelsen. Træffes du ikke hjemme, må de altså godt med den formulering komme igen på et andet tidspunkt, som ikke er varslet særskilt. Du er dog ikke forpligtet til at lukke den pågældende ind. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Jane

Jeg afdrager 850kr til min bank om måneden,men det kniber og vil gerne kun betale 400kr, da jeg henvendte mig sagde de at det ville blive sendt til fogeden. Vi er ægtepar på folkepension,hvad sker der vi nægter jo ikke at betale.vi ejer intet og bor til leje. Mvh Jane

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jane Hvis du ikke ejer noget af værdi, som banken vil kunne foretage udlæg i, er det i princippet op til dig, om du kan afdrage på gælden. Hvis du nedsætter din betaling, er det muligt at du vil blive kaldt i fogedretten. Her skal du oplyse om dine økonomiske forhold, og så vil afdraget kunne drøftes. Du kan ikke blive tvunget til at betale mere, end det du selv tilbyder. Derefter vil der ikke ske yderligere. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Bettina

Hej Min ven har gæld med sig fra tidligere (gammel gæld) og er ved at forhandle en akkordordning med sin bank. Gæld 650.000 og tilbud 350.000. Vil han blive beskattet af nedskrivningen? Og hvis ja - hvor meget? Hvornår? Synes det er svært at gennemskue. Med venlig hilsen Bettina

Pia

Hej Mie Min kæreste har en stor skattegæld efter konkursramt firma, samt personlig gæld. Jeg har bolig og bil, samt friværdi. Er det rigtigt forstået at skat kan gøre udlæg i min bolig og aktiver hvis vi bliver gift? Gælden er stiftet inden vi mødte hinanden. Vil du anbefale at søge om eftergivelse hos skat først inden han søger gældssanering igen? På forhånd tak Mvh Pia

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pia Skat kan foretage udlæg i en ægtefælles aktiver for den skattegæld, som er oparbejdet under ægteskabet. Hvis gælden er stiftet inden I gifter jer, skulle det derfor ikke få nogen betydning for dig direkte. Hvis I gifter jer får I imidlertid delingsformue, hvilket betyder, at du skal dele dine aktiver med ham ved skilsmisse/død. Dermed kan hans gæld få indirekte betydning for dig. Du bør derfor kontakte en advokat for en konkret gennemgang af jeres forhold inden et ægteskab. Hvis hans primære gæld er til SKAT, vil det være en god idé at søge eftergivelse inden en evt. gældssanering søges. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Jan

Hej Mie Jeg har lavet en aftale med en af mine kreditorer. Jeg får indfriet hele min gæld på 80.000 kr., hvis jeg indbetaler et engangsbeløb på 30.000 kr. Bliver jeg beskattet af nedskrivningen?. Jeg har stadig en gæld på 150.000, og ejer ingen aktiver, er i øvrigt også på dagpenge. Hilsen Jan

Mie Rahbek Thomsen

Hej Inger-Lise Hvis din eksmand udelukkende har gæld til SKAT, vil jeg anbefale, at han først forsøger at få eftergivet skattegælden. På SKATs hjemmeside kan han finde et skema, som skal udfyldes og indsendes. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Inger-Lise Hansen

Min eks-mand har en skattegæld på grund af et KS konkurs .Han er ramt af Frontallap demens og har netop fået tilkendt førtidspension .Kan han søge gældseftergivelse på grund af sygdommen som er progressiv eller kan det kun lade sig gøre at søge gældssanering .Ingen formue eller ejendomme men en erhvervsevne forsikring .

NIels

Jeg har en stor gæld jeg ikke kan betale, som er på vej i fogedretten. Min søster vil låne mig 100.000 så den nedbringes. Hun skal så have pengene tilbage når vi arver en pæn sum måske om 5-10 år. Min gæld vil til den tid stadig være større end min arv . Så mit spørgsmål er: Bliver kreditorerne automatisk informeret af skifteretten når jeg arver eller kan jeg nå at betale min gæld til min søster inden kreditorerne kommer og tager resten?

Rune

Hej Jeg kan risikere at skulle betale erstatning i et privat søgsmål i Sverige. Hvis jeg bliver dømt erstatningspligt i Sverige ville det så være muligt for dem at kræve huset jeg ejer sammen med min kæreste tavgsauktioneret? Jeg ejer jo kun 50 procent af huset. Med venlig hilsen Rune

inge

jeg skylder en bank penge, og de har sendt en erklæring på dette med 3 forslag hvordan de kan blive afviklet. spørgsmål 1 Nederst på siden står der : Denne aftale kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse, og vil på grundlag af aftaledokumentet kunne inddrives uden domserhvervelse ved eksekution medføre af retsplejelovens §478, hvad betyder det hvis jeg skriver under ? spørgsmål 2 . Jeg har tilbudt et kontantbeløb hvis de eftergiver et restbeløb. De vil først se lønseddel- årsopg. -pension osv. Det forstår jeg ikke, idet jeg har skrevet at det ikke ændre min betaling. De vil ikke have disse oplysninger, hvis jeg vil betale et fast beløb hver mdr. ?

Julie

Hej Susanne Jeg fik gældssanering i august 2014. Og gæld før d 3 marts 2014, der ikke blev opgivet til skifteretten, blev annulleret. De sidste udlodninger bliver betalt 1 nov i år og jeg er gældsfri. Men har læst om SKAT og alle de problemer med EFI, der resulterede i eftergivelse af gæld. Jeg skylder SKAT ca 10000,-kr, som er efter d 3 marts 2014 og er nysgerrig efter at vide om jeg kan ansøge om eftergivelse, så længe jeg er under gældssanering? Desuden opdagede jeg igår, at der er noget der hedder kreditstatus.dk, som ikke er det samme som RKI og da jeg loggede ind, var der en kreditor fra Entercard på 10.000,-kr fra 2007??? Jeg har skrevet til kreditstatus og bedt dem om at få den fjernet, da jeg åbenbart ikke må kontakte Entercard selv. Må jeg ikke kontakte dem eller har kreditstatus ret? Mvh Julie

Kirsten

Hej. Jeg er for 5 år siden gået konkurs med en forretning. Prøver at søge gældssanering men er ved at opgive. Min mand er selvstændig og det er åbenbart svært at få os til at passe i “kassen”. Hvis nu jeg vælger ikke at gennemføre ansøgningen af gældssanering, hvor står jeg (vi ) så ? Kan SKAT indeholde i min løn ? Kan banken ? Ved godt, jeg aldrig kommer til at eje noget igen, - ejer heller intet nu - men kan jeg beholde den løn jeg tjener ? Mange spørgsmål, men er rimelig frustreret. Håber dekan give nogen svar. Mvh. Kirsten

Susanne

Hej Kirsten Tak for dine spørgsmål. Når din gæld til SKAT er opgjort kan det afklares, om betingelserne for gældssanering i hen-hold til konkursloven er opfyldt. Uden gældssanering vil dine kreditorer få dig indkaldt til fogedretten med henblik på at foreta-ge udlæg i de værdier som du har, der ikke er omfattet af trangsbeneficiet jf. Retsplejeloven. Ved almindelige kreditorer, f.eks. banker er hovedreglen, at kreditorer kan begære udlæg i lønnen når denne er udbetalt til dig. De kan dog som beskrevet ovenfor ikke få foretaget ud-læg i det, der er beskyttet af trangsbeneficiet. Vedrørende SKAT kan der laves lønindeholdelse i medfør af Gældsindrivelseslovens § 10. SKAT kan ikke foretage lønindeholdelse for civilretlige fordringer. SKAT kan foretage løninde-holdelse for gæld til det offentlige, krav på erstatning, hvis kravet kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478, samt underholdsbidrag.

Stine

Hej Susanne Jeg fik i 2014 et CVR nummer. Jeg havde en forventning om at tjene et vist antal penge. Jeg sendte en regning ud, der aldrig er blevet betalt og har siden ikke arbejdet under det CVR nummer. Jeg har dog ikke afmeldt det eller ændret noget. Og nu har jeg fået en enorm moms regning. Men hvordan kan jeg få en enorm moms regning (185000kr.), når virksomheden ikke har tjent en krone? Hvilke muligheder har jeg i sådan en situation? Hilsen Stine

Susanne

Hej Stine Tak for dit spørgsmål, det er en ubehagelig situation, du er kommet i. Ud fra de oplysninger, du har givet, kunne det være en mulighed, at du ikke har indgivet nul indberetninger i forholdet til moms til SKAT løbende. Det indebærer, at SKAT skønsmæssigt fastsætter et beløb, der skal betales i moms, Det er vigtig, at du får en dialog med SKAT og får hjælp til at fremsende den nødvendige do-kumentation til SKAT, der viser korrekte indtjening i virksomheden, således, at der kan være en mulighed for at få sagen genoptaget. Med venlig hilsen Susanne L. Quedens