Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Guide til gældssanering – sådan gør du

  • Af Pia Eskildsen
  • 07. sep 2017
  • 155 Spørgsmål & svar

Advokat Mie Rahbek Thomsen fra ADVODAN i Slagelse rådgiver ofte kunder om gældssanering. Her svarer hun på seks typiske spørgsmål omkring gældssanering. 

Mønter og sedler på et bord

1: Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en kreditordning, som enten nedsætter din gæld eller gør dig helt gældfri. Hvis skifteretten beslutter at nedsætte din gæld, kan du få tildelt en afdragsordning, hvor du afdrager på din restgæld med et fast beløb i de næste 3-5 år. Herefter vil du være gældfri.

2: Hvem kan få det?

Gældssanering er relevant for privatpersoner, som af forskellige årsager er kommet ud i en uoverskuelig gæld. Det kan fx være pga. sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, personlig konkurs eller lignende.  

3: Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Hvis du søger om gældssanering, er det afgørende, at du kan dokumentere, at du ikke kan betale din gæld. Derudover skal du opfylde tre vigtige betingelser:

  • Du skal have fast og varig indkomst – fx fuldtidsjob, flexydelse og flexjob, førtidspension eller folkepension.
  • Du må ikke have nyere gæld – dvs. ingen forbrugsgæld eller restancer til fx licens, børnepenge eller andet inden for de seneste 5-10 år.
  • Din gæld er så stor, at du ikke selv vil være i stand til at betale gælden over en længere periode på fx 10 år.

Skifteretten vil desuden tage hensyn til din alder, hvordan gælden er opstået, og hvad du har gjort for at afvikle gælden igen, når den skal vurdere din ansøgning.

4: Hvor meget gæld kan man få eftergivet?

Hvor stor en del af din gæld, der bliver eftergivet, afhænger af dine økonomiske forhold. Hovedreglen er, at   skifteretten regner dine udgifter til bolig og en eventuel nødvendig bil fra dine indtægter og beregner et månedligt rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet skal dække udgifter til mad, tøj, kontingenter, gaver mm. Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende 5 år.

Skifteretten vil desuden tage hensyn til, om du har mindreårige hjemmeboende børn, og om du har andre særlige behov (fx udgifter til medicin eller lign.).

5: Hvordan søger man om gældssanering?

Rent praktisk skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan downloade her eller hente i den nærmeste byret. Herefter skal du aflevere ansøgningen til skifteretten, som ligger i byretten. Bor du i Storkøbenhavn, skal du aflevere din ansøgning til Sø- og Handelsretten.

Det koster ikke noget at søge om gældssanering, men du skal selv betale for eventuel hjælp fra en advokat eller en gældsrådgiver.

Sammen med ansøgningen skal du sende:

  • Kopier af årsopgørelser fra skattevæsenet for de seneste 3 år
  • Kopier af forskudsopgørelsen for de seneste 2 år
  • Dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder (fx lønsedler, pensionsudbetaling mv.)

De samme papirer skal sendes med for din ægtefælle/samlever. Hvis I begge ansøger om gældssanering, skal I indsende to separate ansøgningsskemaer.

6: Hvad sker der, når ansøgningen er sendt?

Når ansøgningen er sendt ind, vil skifteretten indkalde dig til et møde, hvor du skal uddybe din ansøgning. Skifteretten tager herefter stilling til, om der er grundlag for at indlede en gældssanering.

Fra ansøgningen er sendt, til du har en endelig kendelse, vil der normalt gå 6-10 måneder. Hvis skifteretten vælger at indlede en gældssanering, vil den indledende undersøgelse og indstilling til skifteretten blive udarbejdet af en advokat, som ofte kaldes “rettens medhjælper” under din gældssaneringssag.

Hvis du får tilkendt en delvis nedsættelse af din gæld, betyder det rent praktisk, at du hver måned skal overføre et aftalt afdragsbeløb til en særlig konto, hvorfra kreditorerne én gang om året får udbetalt det aftalte beløb. Du har selv ansvaret for, at beløbet betales til kreditorerne.

Hvis du ikke indbetaler det aftalte beløb, kan du risikere, at din gældssanering bliver ophævet. Sker det, skylder du igen dine kreditorer de fulde beløb.

Hent ansøgningsskemaet til gældssanering her

Vil du vide mere?
Mie Rahbek Thomsen

Mie Rahbek Thomsen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Hanne Andersen
20-09-2017 16:34:10

Jeg har et spørgsmål vedr. vores søns gæld. Han skylder banken kr. 45.000,- og kan ikke betale dem, da han er flyttet til Thailand og kommer ikke hjem mere, andet end på ferie. Vi kan ikke betale dem som pensionister. Hvad kan han/vi gøre.
Vi bor i Sverige og vores søns adresse er her hos os. Han har ingen fast adresse i Thailand og vil rejse rundt,og han vil være væk i 10 år siger han. Han er lige fyldt 50 år.
Med venlig hilsen
Hanne Andersen


Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
22-09-2017 09:32:48

Hej Hanne

Gælden er ikke stor nok til at opfylde kravene til at søge gældssanering. Han må derfor indgå en afdragsordning med banken, hvis han vil have gælden ud af verden. I vil aldrig kunne forpligtes til at betale gælden for jeres søn.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jakob Nielsen
5/7/2018 2:14:39 PM

Hej Hanne. Hvis man er arbejdsløs og har en stor og uoverskuelig gæld man ikke kan betale kan man så få gældssanering??

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/8/2018 2:09:26 PM

Hej Jakob

Hvis du skal søge gældssanering, skal du have fast indtægt. Du kan derfor først søge gældssanering, når du igen er i arbejde.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
susanne
1/22/2019 9:00:19 AM

Min søn har en gæld på ca 4 millioner deriblandt det offentlige altså skat og børnepenge, kan han få gældssanering på disse, og kan en gæld på 600 tusinde til en privat person kan han også få gældssanering på privat gæld, alt gælden er opstået i forbindelse med lukning af firma.
Venlig hilsen Susanne.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/22/2019 9:43:44 AM

Hej Susanne

Det kan jeg ikke svare kvalificeret på uden at kende mere til forholdene. Hvis din søn har gæld til det offentlige, som er stiftet over nogle år, kan det være en hindring for gældssanering. Skifteretten vil også vurdere, hvad det er for noget gæld, da forbrugsgæld i større omfang heller ikke kan accepteres.

Jeg vil anbefale ham at søge gældssanering, og så må skifteretten undersøge forholdene nærmere.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Olav Agerholm
5/13/2018 3:49:40 PM

Hej Mie

Jeg er gået konkurs med et Landbrug og er langt i forløbet med at få behandlet min sag.
jeg er bare lidt i tvivl , kan jeg trække renterne fra på nuværende tidspunkt, sådan at jeg får mere udbetalt af min nuværende løn.

mvh. Olav Agerholm

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/14/2018 11:01:08 AM

Hej Olav

Du kan kun få fradrag for gæld, som du rent faktisk afdrager på. Når din gældssanering går i gang, skal du tilrette din forskudsopgørelse med rentefradraget for dividenden - den del af gælden, som du løbende skal afdrage til kreditorerne.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine
6/20/2018 8:45:26 PM

Hej Mie,

Jeg varetager mine forældres økonomi, idet de har fået en gældssanering tilbage i 2012. Min far er nu pensionist, men min mor arbejder fortsat. Min mor skal betale gæld af i 9 år i alt, men de sidder så stramt i det, at det er umuligt, at det vil kunne fortsætte på denne måde de næste 3 år med. Kan man gøre noget ift. nuværende gældssanering???

Mvh Trine

Mie Rahbek Thomsen
6/22/2018 2:27:16 PM

Hej Trine

Normalt betaler man i 5 år, så det undrer mig, at din mor skal betale i hele 9 år? Der burde have været taget højde for, at din far bliver pensionist, idet budgettet burde have været reguleret.

Hvis ikke det er tilfældet, så kan dine forældre prøve at kontakte skifteretten, og få genoptaget gældsaneringen. Det er vigtigt, at de selv retter henvendelse, inden kreditorerne rykker for dividenden.

Så må skifteretten tage stilling til, om gældssaneringsbudgettet kan ændres som følge af din fars pension og dermed reducerede indtægt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke
8/2/2018 7:19:51 PM

Hej..
Min mand og jeg har fået gældssanering efter konkurs firma. Vi er færdig om et par måneder. Jeg har lige nu været inde og se min årsopgørelse. Der står jeg skyder over 500.000. hvordan kan de være. Jeg troede jeg var helt gældfri når vores gældssanering var over?

Mie Rahbek Thomsen
8/3/2018 10:51:25 AM

Hej Rikke

Al den gæld, som er omfattet af gældssaneringen, vil blive slettet, når du har overholdt din betalingsforpligtelse igennem gældssanerings løbetid. I jeres tilfælde har det formentlig været 3 år, da det er i forbindelse med konkurs. Gælden bliver imidlertid først slettet, når de tre år er gået, og sidste udlodning er betalt. Det kan være forklaringen på, at gælden stadig er angivet.

Det er også muligt at få gældssanering for nogle gældsposter, men anden gæld fortsætter. Eksempelvis et billån, hvis man har brug for bilen til at kunne passe sit arbejde, eller en gældspost, som er optaget for nyligt.

Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Jakobsen
8/9/2018 3:55:11 PM

Min mor er blevet enke i december 2017 og mine forældre havde 2 huse. Hun er folkepensionist og har være invalidepensionist i rigtig mange år inden, så hun har kun sin pension og lidt tjenestemandspension efter ham. Hun har nu fået solgt det ene hus, men er kommet ud af det med en stor gæld til banken som hun aldrig vil kunne nå at betale + en der er en gæld til noget kreditforening. Hun har aldrig været involveret i deres fælles økonomi i gennem de 40 år de var gift, så hun vidste ikke hvordan det så ud da han døde.
Hun ønsker at blive boende i det hus hun nu bor i for der er ikke noget gæld og det er billigt og sikkert umuligt at sælge da det ligge på en ø.
mit spørgsmål er ....kan man søge gældssanering selv om man er ejer af et hus ?
Hun ejer ikke nogen ting af værdi, såsom bil, båd eller andet.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/13/2018 9:52:59 AM

Hej Helle

Når man søger gældssanering, skal værdi af aktiver indgå og fordeles blandt kreditorer. Din mors hus vil derfor skulle vurderes, og værdien skal indgå i gældssaneringen. Det kan betyde, at hun skal sælge huset, hvis det kan lade sig gøre.

En alternativ løsning kunne være, at kreditor fra det solgte hus får sikkerhed i din mors nuværende hus. Når det engang bliver solgt, vil de blive helt eller delvist indfriet til den tid. Jeg vil anbefale jer at undersøge den mulighed i første omgang.

Kan det ikke lade sig gøre, kan hun forsøge at søge gældssanering. Hun kan til enhver tid tilbagekalde gældssaneringen, hvis løsningen ikke er tilfredsstillende.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Jakobse
8/13/2018 1:27:55 PM

jeg har siden jeg skrev til dig først gang undersøgt sagen omkring det hus hun bor i nu og det viser sig at der også er gæld i det.
ændre det noget på det ? for tænker ikke kreditor fra det solgte hus sikkert ikke kan få sikkerhed i det beboet hus, når der også er gæld der.

men mange tak for dit svar og vi vil kigge videre på sagen om det er noget hun skal prøve at søge

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/13/2018 4:21:12 PM

Hej Helle

Det har selvfølgelig den betydning, at friværdien i ejendommen ikke er så stor, men samtidig vil der ikke være så stor mulighed for at få yderligere sikkerhed i ejendommen.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Maria
8/14/2018 3:33:39 PM

Hvorfor skal ens samlever/ægtefælle økonomisk værdi også oplyses, hvis det kun er den ene part der vil søge gældssanering? Og hvordan stå man stillet i forhold til hvis men er sygemeldt og på jobafklaringsforløb?

Mie Rahbek Thomsen
8/15/2018 11:02:17 AM

Hej Maria

En samlevers eller ægtefælles økonomi skal også undersøges, idet man skal sikre, at samleveren kan betale halvdelen af de faste udgifter selv. Hvis samlivet har eksisteret da gælden blev optaget, vil samleverens økonomi blive inddraget i gældssaneringen i et vist omfang. Det sker ud fra en betragtning om, at man har brugt pengene i fællesskab, og derfor må det også være husstandens samlede indtægter, som skal tages med i betragtning.

Hvis du vil søge gældssanering, skal dine forhold være afklarede. Du skal have fast bolig og fast indtægt. Ellers kan man ikke lave et budget, som vil kunne gælde i hele gældssaneringsperioden. Du kan derfor ikke søge gældssanering, så længe du er sygemeldt.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
thilde jensen
9/6/2018 9:34:23 PM

Hej Mie

Jeg har fået gældssanering på såkaldt favorable vilkår efter en konkurs og betaler af over 3 år, hvor jeg er under overvågning. Det vil sige at jeg indsender årsopgørelse og budget sammen med den årlige dividende, så mit afbetalingsbeløb afgøres af min indtægt. Nu er jeg blevet tilbudt et nyt, fast job, og er i den forbindelse i tvivl om jeg må have pensionsordning som en del af ansættelsesaftalen, eller om det vil blive medregnet som indtægt og dermed en del af den årlige afbetaling?

Venligst
Thilde Jensen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
9/7/2018 8:48:56 AM

Hej Thilde

Du må gerne have en pensionsordning i forbindelse med dit arbejde. Det vil ikke ændre noget ved din gældssanering.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helge
9/28/2018 6:22:56 PM

Hej,

I næste uge skal vi møde op til kreditormøde i skifteretten. Skifterettens medhjælper/advokat har indstillet os til gældssanering, hvor vores gæld bliver nedbragt til 0 kroner, da vores rådighedsbeløb ifølge skifterettens medhjælper ikke overstiger min. rådighedsbeløbet. Vi får at vide, at der intet er til hinder for en gældssanering (med forbehold for eventueller indsigelser fra kreditorer).

Nu vil skæbnen, at min kone - 5 dage før kreditormødet - modtager en opsigelse (pga. lukning). Hun er dog fortsat i arbejde de kommende 6 uger, og vi har grund til at håbe, at hun nok allerede have et job på hånden inden udløbet af disse.


Skal vi regne med, at vi under mødet vil blive spurgt om nylige ændringer i vores jobsituation fremover?

Skal vi oplyse om denne kommende ændring, selv om vi slet ikke bliver spurgt? (også i betragtning af, at det ikke ændrer ved, at vi ligger under min. rådighedsbeløbet)

Kan dette resultere i, at gældssaneringen går i vasken?

Mie Rahbek Thomsen
10/2/2018 3:06:29 PM

Hej Helge

Når man vurderer en sag om gældssanering, skal der ud over budgetdelen tages stilling til, om en gældssanering vil være en varig forbedring af jeres økonomiske forhold. Hvis din kone ikke er i arbejde, kan jeres økonomi blive mere trængt, end den allerede er. Dermed opstår risikoen for, at I optager nu gæld for at kunne klare jer.

I skal derfor orientere medhjælper om forholdet, så I kan drøfte det inden mødet i skifteretten.

Held og lykke med det hele.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie B Rasmussen
10/7/2018 11:23:27 AM

For godt 3 år siden, fik jeg gældssanering, med jeres hjælp og har 2 udlodninger tilbage.
En af kreditorerne er SKAT med en årlig udlodning på godt 11000,-kr.
Men de har ikke sendt opkrævninger til mig på noget tidspunkt eller sendt rykker for manglende betaling af udlodningerne.
Det er min pensionsrådgiver i kommunen, der står for betalingerne og hun undre sig også.
Så jeg har et par spørgsmål:
1. Skal jeg fortetage mig noget ift SKAT og hvad sker der hvis jeg ikke gør?
2. Når de 5 år er gået og jeg har betalt de sidste udlodninger, men stadig intet har hørt, er gældssaneringen så misligeholdt eller er de penge jeg har opsparet mine?
3. Kan de opkræve alle udlodningerne i den sidste betaling?
4. Bortfalder kreditors ret til den årlige udlodning, hvis de ikke sender opkrævningsoplysninger til debitor? (Enten ved alle årlige udlodninger eller kun den første udlodning)

Mvh Julie B Rasmussen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
10/8/2018 3:11:42 PM

Hej Julie

Det er dit eget ansvar at sørge for, at der bliver udloddet til kreditorerne i henhold til kendelsen fra skifteretten og den udarbejdede redegørelse. Kreditorerne er ikke forpligtede til at fremsende opkrævninger, og du skal derfor selv kontakte SKAT for at få oplyst, hvor du kan indbetale til.

Hvis du ikke betaler til SKAT iht. udlodningslisten, har du principielt misligholdt din gældssanering, og dermed kan den i værste fald bortfalde. Det betyder, at al gæld vågner op igen.

Jeg må derfor anbefale dig at kontakte SKAT og betale de udestående udlodninger snarest muligt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie Broch Rasmussen
10/8/2018 4:54:32 PM

Tak for hurtigt og klart svar.

Besvar indlæg
Kate larsn
10/16/2018 1:16:30 PM

Hvis man har en stor gæld tvangsauktion fra før man mødte/flyttede sammen med ens nye sammenlever , og de beregner hans indkomst med i beregning af min gældssanering, hvad jeg skal afdrage, bliver jeg så dårliger stillet mht rådighedsbeløb i forhold til hvis jeg boede alene. Han har en stor gæld han har oparbejdet før han mødte mig og et mindreårig barn han har ferier og weekender samt en del tid udover. Han betaler halv udgift til husleje og el vand gas men derudover har vi ingen fælles økonomi på nogen måde

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
10/17/2018 10:15:25 AM

Hej Kate

Hvis din gæld er stiftet før du flyttede sammen med din samlever, bliver hans indtægt ikke regnet med i gældssaneringen. Dog skal man sikre sig, at han selv kan afholde halvdelen af jeres faste udgifter til bl.a. bolig, hvorfor man alligevel kigger på hans indtægter og udgifter. Hans overskud bliver dog ikke inddraget i din betaling til kreditorene. Det er formentlig det, der er sket i din sag.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
10/17/2018 5:15:02 PM

Hej.Vi er gået konkurs med et landbrug. Det er min mand som er personligt konkurs. Dvs at jeg ikke umiddelbart er omfattet af konkursen.
Vi vil søge gældsernering i forbindelse med afslutning af konkursen, da det så kan gøres på 3 år (som jeg har forstået det)
Bliver jeg også omfattet af gældsaneringen.
Vi får muligvis mulighed for at bo til leje i stuehuset på den ejendom som vi har været ejere af( når den bliver solgt)
Er det et problem i forbindelse med en evt. gældssanering?
Må jeg /vi eje noget i den periode gældsaneringen står på?
Er der regler for hvor stort vores bolig må være?
Hvor kan jeg finde sådanne regler?
Med venlig hilsen
Dorthe

Mie Rahbek Thomsen
10/19/2018 9:38:07 AM

Hej Dorthe

Hvis ikke du er medhæftende på gælden, bliver du ikke omfattet af gældssaneringen. Det skal dog undersøges, om du selv kan afholde din halvdel af jeres fælles udgifter. Derfor vil din økonomi blive gennemgået.
I må gerne bo til leje, men lejeudgiften må ikke være urimeligt stor. Hvis I er to i husstanden, må de samlede boligudgifter helst ikke overstige omkring kr. 8.000,00. Har I børn boende hjemme, stiger grænsen til 9-10.000,00 kr. Det er ikke afgørende, hvor stor boligen er, men alene hvad udgiften til boligen er.
Hvis din mand ejer aktiver, skal værdien af disse aktiver indgå i gældssaneringen. Han kan derfor blive nødsaget til at sælge værdierne, således at pengene kan tilgå kreditorerne.
Hvis du vil læse mere, kan du søge på Bekendtgørelse om gældssanering samt konkurslovens kapitel 25.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
rené
10/23/2018 7:31:54 AM

hej jeg står måske i den heldige situation at jeg kan indfri resten af min gældsernaring to år før tid. kan dette lade sig gøre og hvad for forholdsregler skal jeg tage. vil jo gerne være sikker på jeg bliver slettet fra debitor registret.

Mie Rahbek Thomsen
10/23/2018 1:36:50 PM

Hej René

Du kan sagtens indfri før tid, og Debitorregistret og RKI skal slette dig, når det er gjort. Du kan selv kontakte registrene omkring sletning, hvis det ikke er sket automatisk.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
rené
10/23/2018 2:14:24 PM

så har jeg et andet spørsmål jeg bor til leje i et hus som mine forældre ejer men jeg kan overtage det for restgælden men kan/må jeg det når min gældsernaring stædig er igang lånet køre ikke igennem nogle kredit forening men pengene til huset er lånt igennem en privat mand og der liger en klausul på at jeg kan overtage lånet til det der skyldes på huset.

Mie Rahbek Thomsen
10/23/2018 3:08:36 PM

Hej igen

Hvis din gældssanering er helt sædvanlig med 5 års afdragsperiode, så er din gældssanering fast, dvs. at du ikke kan pålægges at betale mere, end det i kendelsen fastsatte.
Der er derfor ingen, som blander sig i dine forhold, så længe du overholder dividendebetalingerne. Af samme grund kan du principielt godt overtage huset, så længe dit budget tillader de eventuelle øgede udgifter, som måtte være en konsekvens af at gå fra lejer til ejer.

Mvh.
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin Pedersen
2/24/2019 6:43:31 PM

Hej Mie. Du har tidligere svaret på et spørgsmål omkring indfrielse af en gældssanering før tid - og mit spørgsmål kommer i forlængelse heraf.. Skal der forinden en sådan indfrielse tages kontakt til skifteretten -
eller kan det resterende beløb overføres uden yderligere aftale/varsel?

Vh. Martin

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 11:56:53 AM

Hej Martin

Ved indfrielse af den samlede dividende før tid, skal der ikke tages kontakt til skifteretten. Du skal bare indbetale det samlede beløb til kreditorerne og bede om en bekræftelse på, at de er fuldt indfriet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan johansen
11/19/2018 1:06:09 AM

Jeg har stiftet en personlig gæld på 2.000.000 ifm finanskrisen, for 10 år siden - ikke forbrug men tab på div. Investeringer.
Jeg er gift (og var også da....) og vi tjener udbetalt ialt 34.000.
Skal vi da ved en evtl gældssanering, efter husleje div 9240 og rådighedsbeløb på 10760, virkelig betale hele 12000 pr mdr i 5 år??

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
11/19/2018 2:41:55 PM

Hej Jan

Beregningen af dividenden er ikke så enkel, at jeg blot kan give dig et beløb ud fra de oplyste tal. Der kan være biler, fagforening og a-kasse, receptpligtig medicin og børneudgifter, som også skal medregnes. Det kan dog sagtens blive et betragteligt beløb, som hver måned skal betales i dividende til kreditorerne.
I kan ansøge om gældssanering og se, hvad budgettet ender på. I har ret til at tilbagekalde gældssaneringsansøgningen helt frem til kendelsen er afsagt.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
11/22/2018 8:48:13 PM

Hej Mie

Mit forslag til gældssanering er afleveret til retten og kreditorerne og jeg har set i statstidende at der er indkaldt til kreditor møde, nu har jeg fået en besked at min boligsikring er blevet mindre hver måned (240 kr.) (pga. min pension blev stoppet)

kan det ændres i budgettet når det er indsendt, jeg ønsker jo ikke at udskyde kreditormødet yderligere der er 4 uger til mødet fra nu.

På forhånd tak.

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
11/23/2018 10:34:28 AM

Hej Annette

Hvis dividenden skal nedsættes som følge af din reducerede boligsikring, så skal der indkaldes på ny. Det vil godt kunne medføre, at kreditormødet skal udskydes. Hvis din boligsikring vil være reduceret for fremtiden, vil du omvendt sidde lidt hårdere i det end nødvendigt.
Hvis dit budget kan bære det, kan du godt undlade at gøre noget ved det.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
11/23/2018 11:14:19 AM

Hej Mie

Mange tak for hurtigt svar

Hilsen

Annette

Besvar indlæg
Annette
12/3/2018 7:35:01 AM

Hej igen

Hvis jeg er så heldig at gældssaneringen bliver godkendt, skal der så gå 14 dage fra den dag i retten før jeg kan være sikker på at den er gået igennem.
Med andre ord, kan kreditor komme bagefter og sige imod eller skulle de havde meldt det inden kreditormødet?

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/3/2018 1:43:03 PM

Hej Annette

Efter mødet i skifteretten har du og kreditorerne kæreadgang i 14 dage fra kendelsens afslutning. Kreditorerne kan altså kære sagen til Landsretten, hvis de er uenige i kendelsen. Det medfører jo omkostninger for kreditor, så de gør det som regel kun sjældent og hvis der er konkret grundlag for at kære sagen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
12/3/2018 2:07:38 PM

Hej Mie

Mange tak for svar.

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Annette
12/3/2018 2:12:30 PM

Hej Mie

ups glemte noget

Er det kun hvis kreditorerne møder i retten til kreditormødet de kan kære - 14 dage fra kendelsens eller kan de selv om de ikke var tilstede?

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/3/2018 2:16:45 PM

Hej Annette

Kreditorerne møder typisk ikke op. Hvis de har indsigelser, fremsendes de skriftligt til skifteretten eller medhjælper. Kæreadgangen gælder dog uanset om de har fremsat indsigelser eller ej.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
12/3/2018 2:26:40 PM

Mange tak

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Heidi Aalykke Andreasen
11/27/2018 1:00:14 PM

Jeg er på kontanthjælp og har en gæld på ca. 130.000 kr. Opfylder det kravene til en gældssanering?

vh. Heidi Andreasen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
11/29/2018 8:44:15 AM

Hej Heidi

Du kan desværre ikke søge gældssanering så længe du er på kontanthjælp. Derudover skal gælden typisk være noget større, for at opfylde kravene til konkret insolvens. Gælden skal være så stor, at du ikke kan afdrage beløbet på 10 år, når du er i arbejde.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne Dige
11/29/2018 2:00:22 PM

Hej Heidi,
Min eks har fået gældssanering for over et år siden. Min mor vidste ikke, at han var i gang med at få gældssanering, men han har, for næsten 10 år siden, skrevet under på et gældsbrev til hende, hvor hun lånte ham 87.000 kr. Dem har hun nu krævet tilbagebetalt, inden det blev forældet. Min eks. ringer så pludseligt til mig og fortæller, at han har modtaget gældsbrevet, og at han ikke er forpligtiget til at betale, da han har fået gældssanering.
Kan det være rigtigt, når min mor intet fik at vide om gældssaneringen, da den stod på?

Mange hilsner

Susanne

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/3/2018 1:47:49 PM

Hej Susanne

Som kreditor skal man anmelde sit krav i en gældssanering inden for 8 uger fra proklama bekendtgøres i Statstidende. Skifteretten eller medhjælperen skal orientere kendte kreditorer, men det er kun en service, som ikke får nogen konsekvenser, hvis orientering ikke er sket.

Hvis gælden til din mor er stiftet før gældssaneringen, vil den være omfattet af gældssaneringen og dermed bortfaldet.

Din mor skal bede om dokumentation af gældssaneringen i form af kendelsen fra skifteretten.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank
12/5/2018 1:29:39 PM

Hej!

Må man overhoved ikke ha noget forbrugsæld for at komme i betragtning til gældsanering? 80% af min gæld er pga skilsmisse og fejlinvestering. Men 20% er forbrugslån. I alt har jeg cirka 600k.

Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:00:15 PM

Hej Frank

En gældssanering er ikke udelukket, fordi du har forbrugsgæld. Det vil dog afhænge af, hvornår forbrugsgælden er optaget. Jo ældre, des bedre. Er forbrugsgælden meget ny, vil man afvise gældssanering og opfordre dig til at søge igen nogle år senere.
Derudover kigger man på størrelsen af forbrugsgælden i forhold til den samlede gæld.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte
12/6/2018 9:54:24 PM

Min kæreste har haft et kæmpe spille problem taget kvik lån som er oppe på næsten 200000 kr. Er høje rente er det helt umuligt nogle siden at betale gælden tilbage vil det være muligt at søge gældsernæring??

Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:02:00 PM

Hej Gitte

Da der alene er tale om forbrugsgæld, skal din kæreste ikke forvente, at der vil kunne opnås gældssanering. Hvis gælden er blevet mange år gammel, og der ikke er optaget lån i mellemtiden, kan der dog være en chance for gældssanering alligevel.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus Andersen
12/10/2018 11:03:30 AM

Hej Hanne.
Hvor meget må man eje hvis man skal søge gældsernæring?
Eks. hvor dyr en bil?

Vh Rasmus

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:05:04 PM

Hej Rasmus

Hvis du ejer aktiver, som repræsenterer en værdi, skal denne værdi som udgangspunkt indgå i gældssaneringen. Ejer du en bil til en værdi af kr. 50.000,00, skal det beløb fordeles blandt kreditorerne. Det samme gør sig gældende, hvis du har værdipapirer, en båd eller et andet aktiv.

For så vidt angår bil vil det dog blive undersøgt, om det er nødvendigt for dig at have bil, for at kunne passe dit arbejde. Er det tilfældet, må du godt eje en bil, men den må ikke være uforholdsmæssig dyr eller repræsentere en væsentlig værdi.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus
12/10/2018 5:22:22 PM

Tak for svar Mie.
Det drejer sig om min far som lige er gået på pension og han er i tvivl om han må eje en bil til 15.000 kr. Han arbejder stadig en gang i mellem i en virksomhed jeg ejer, og har brug for en bil så han kan komme der ud.

Mie Rahbek Thomsen
12/11/2018 9:02:37 AM

Hej igen Rasmus

I så fald vil det afhænge af hyppigheden af arbejdsdage, muligheden for at benytte offentlig transport samt udgiften til bilen i forhold til indtjeningen. Samtidig skal der kunne tages stilling til din fars indtægt de næste 5 år, så det kan blive lidt svært, hvis ikke der er en fast aftale om arbejdstid i dit firma.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus
12/11/2018 11:14:32 AM

Tak for svar.
Min far vil meget gerne høre mere om hans muligheder, og få jer til at køre sagen. Er det lettest i kontakter ham når i har tid, eller skal han kontakte jer?

Mie Rahbek Thomsen
12/11/2018 12:48:56 PM

Hej Rasmus

Din far er velkommen til at kontakte mig, men sagen skal køre via skifteretten, så man har ikke brug for sin egen advokat.

Mvh.
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper Andersson
12/20/2018 4:38:59 PM

Hej Mie
Jag betaler mit sidste afdrag her den 31-1-19 efter 5 år på min gældssanering. Mit spørgsmål er, skal man kontakte nogen, eller er det slut fra den dato? Har spurgt min bank i Danmark som har overført betaliningen hvert år, men de kan ikke svare på det. Jeg bor i Sverige nu, eller lidt i tvivle med vad jag skal gøre så at alt bliver gjort korrekt!
Mvh
Jesper

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/21/2018 11:33:26 AM

Hej Jesper

Du skal ikke gøre andet, end at betale den sidste dividende. Derefter er du gældfri, da du så har opfyldt kendelsen om gældssanering. Du vil heller ikke modtage nogen bekræftelse fra skifteretten.

Glædelig jul og godt nytår.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne
12/23/2018 8:51:47 PM

Jeg har 2 betalinger tilbage af min gældsanering. Sker der noget ved at jeg køber en tlf på afbetaling og kan jeg overhoved det?

Mie Rahbek Thomsen
12/28/2018 12:54:29 PM

Hej Sanne

Du vil som sådan godt kunne købe en telefon på afbetaling, uden at du trodser vilkårene for gældssaneringskendelsen. Du skal bare sørge for at overholde dine betalinger. Det kan dog være, at forhandleren af telefonen ikke vil tilbyde en afdragsordning.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael Jensen
12/28/2018 9:14:21 PM

Hej hvis man søger GÆLDSSANERING skal man så ud af vores hus det er jo ikke vores hus det er bankens. Hilsen Michael Jensen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/3/2019 8:56:35 AM

Hej Michael

Hvis du står som ejer af en fast ejendom, kan det komplicere en gældssanering. Hvis der er friværdi i ejendommen, skal den medregnes i dine aktiver. Samtidig må man ikke afdrage på gælden under gældssanering, da det vil være en opsparing til dig selv. Dine samlede boligudgifter må heller ikke være særlig høje, hvis man skal opfylde betingelserne til gældssanering. Derfor kan det være svært at få en sag indledt, hvis man ejer fast ejendom, for det er stadig dig, der ejer ejendommen, selvom der er gæld i den.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tanya
1/13/2019 10:49:44 PM

Hej Mie.

Min kæreste står til gældssanering, kan det virkelig passe at de har beregnet at jeg skal betale 1500kr for hans datter om måneden. Jeg har selv et rimeligt stram økonomi, da jeg er flexlønned og ramt af sygdom (kræft). Så meget af min økonomi går til medicin m.m
De har jo kun fået min lønseddel og siger de i bund og grund er uinteresseret i hvordan min økonomi høre sammen. Dog vil de gerne modregne, hans datters special behov, så som piller, handicap autisme o.s.v.. men min er uinteressant, kan dette være rigtigt.
Mvh Tanya

Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 9:46:52 AM

Hej Tanya

Det er svært at svare på uden at have gennemgået sagen, men hvis din kærestes gæld er stiftet, mens I har boet sammen, så bliver din økonomi regnet med ind i gældssaneringen. Er det ikke tilfældet, skal skifteretten bare sikre sig, at du kan afholde dine egne udgifter og halvdelen af de fælles udgifter.

Hvis I er i tvivl om rigtigheden af opgørelsen, skal I spørge medhjælper eller skifteretten, inden kendelsen afsiges.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
1/14/2019 10:41:28 AM

Hej Mie,

Kan man noget sted finde eksempler på hvad en rimelig husleje er? Er det rimeligt at tage udgangspunkt i huslejen for en almennyttigbolig i ens by, med et passende antal rum for husstandens størrelse eller er det krav om det skal være billigere, de kan jo svinge meget, men samtidig er de jo underlagt offentlig regulering. Kan de 5 år en gældssanering normalt strækker sig over nedsættes hvis særlige forhold taler herfor (andet end konkurs) og sættes afdragene op hvis man stiger væsentlig i løn?

Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 9:51:56 AM

Hej Martin

Huslejen skal være rimelig ud fra den geografiske placering samt antal personer i husstanden. Skifteretterne har nogle tommelfingerregler om samlet nettoudgift til bolig, altså inkl. forbrug og fratrukket evt. boligstøtte. En enlig vil typisk ikke bo dyrere end kr. 6.000,00 månedligt. Er der 3 personer i husstanden, vil en rimelig udgift være på omkring kr. 9.000,00.

Hvis man bliver fyret eller bliver syg, bliver gældssaneringen genoptaget, hvis man ikke kan betale dividenden. Typisk skal man stadig betale det samme til kreditorerne, men eventuelt over længere tid.

Ved gældssaneringen uden for konkurs kan dividenden ikke stige, når først kendelsen er afsagt. Hvis du vinder i lotto eller får lønforhøjelse, påvirker det altså ikke din betaling til kreditorerne.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Nathja
1/15/2019 7:21:22 PM

Hej
Min kæreste’s ekskone har netop meddelt at hun søger gældssanering for deres gamle gæld. Betyder det så at han får hele beløbet da de kautionerede for hinanden?
Er det noget han kan gøre for at forhindre dette?
Mvh Nathja

Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 10:04:48 AM

Hej Nathja

Vil din kærestes ekskæreste får gældssanering, vil hun blive gældfri, når hun har betalt dividenden til deres fælles kreditor. Din kæreste vil så alene hæfte for restgælden. Hans eneste mulighed for at komme af med gælden er at betale, eller selv at søge gældssanering.

Han kan ikke gøre noget for at hindre hendes gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 10:04:50 AM

Hej Nathja

Vil din kærestes ekskæreste får gældssanering, vil hun blive gældfri, når hun har betalt dividenden til deres fælles kreditor. Din kæreste vil så alene hæfte for restgælden. Hans eneste mulighed for at komme af med gælden er at betale, eller selv at søge gældssanering.

Han kan ikke gøre noget for at hindre hendes gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
David
1/22/2019 7:51:45 AM

Hej Mie

Jeg skylder ialt 300.000 kr. Til skat og 500.000 kr. banken og div. Kreditor (Stiftet Fra 1991-2006) ( pga skiltsmisse og mister job) Idag jeg bor alene med fast indtægt på 20.000 kr. Brutto pr. Mdr. ( 11.000 kr. Fast udgifter) og jeg har ikke stifte gæld i mere den 5 år. Har jeg mulighede for at få gældsenering?

Mvh
David

Mie Rahbek Thomsen
1/22/2019 9:46:19 AM

Hej David

Umiddelbart kunne du sagtens opfylde betingelserne for at gå gældssanering afhængigt af de forskellige gældsposter i din skattegæld. Du må dog ikke have stiftet systematisk gæld til det offentlige, så er skattegælden stiftet fra 1991-2006, vil det kunne forhindre en gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
David
1/22/2019 12:10:10 PM

Hej igen og tusind tak for din besked.

Hvad mener du med “afhængigt af de forskellige gældsposter i min skattegæld”?

Mvh
David


Mie Rahbek Thomsen
1/22/2019 1:07:08 PM

Hej David

Nogle har mange forskellige restancer (gæld til skat) svingende fra alm. restskat til licens, børnebidrag, bøder, for meget udbetalt boligsikring og meget mere. En del af gælden er typisk omkostninger og renter. Derfor skal man ind og vurdere, hvor gælden til SKAT reelt stammer fra. Når SKAT anmelder et krav i gældssaneringen, laver de en opgørelse, hvor man kan se det helt præcist.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus Jensen
1/22/2019 7:49:05 PM

Hej Mie
Jeg kan se på et af dine svar at hvis det drejer sig om gæld til det offentlige stiller sagen sig lidt anderledes.
Jeg er gået konkurs med et enkeltmandsfirma og står tilbage med en gæld på 7-800.000 kr. Gælden er primært til det offentlige (moms og skatter).
Skal jeg forstå dine svar således at hvis/når det er gæld til det offentlige er der ikke nogen chancer for gældssanering?
Mvh
Klaus

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:02:37 PM

Hej Klaus

Hvis man har gæld til det offentlige, må det ikke være systematisk oparbejdet. Dvs. at man ikke må have stiftet gæld adskillige år i træk. Hvis du i forbindelse med konkurs har fået gæld til SKAT, vil det typisk ikke være systematisk oparbejdet, og dermed vil det ikke være en hindring for gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte Lind
1/23/2019 8:24:31 AM

Hej. Er der forskel på om man er samlevende eller gift, hvis den ene part søger gældssanering på egen gæld.
M.v.h
Gitte

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:10:15 PM

Hej Gitte

Nej det har ingen betydning. Det afgørende er, om du boede sammen med din samlever eller ægtefælle, da gælden blev stiftet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
1/24/2019 7:24:33 AM

Hej Mie

Når en gældssanering er gået igennem og de 14 dage er ovre til at kære,

1. Er der så en regel for, hvornår man et må flytte sammen med en kæreste hvis det byder sig
igen.

2. Eller flytte til noget andet uanset kæreste eller ej.

3. Hvor meget bliver man overvåget af kreditorerne (i de 5 år)

4. Bliver ens konto overvåget af advokaten i de 5 år eller af ens egen bank.

På forhånd tak

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:13:24 PM

Hej Annette

Når din gældssanering er endelig er der ingen der holder øje med dig. Så længe du kan overholde kendelse og betale dividendebeløbet, står det dig som udgangspunkt frit for at flytte, flytte sammen med en kæreste eller andet.

Hvis du dog på kendelsestidspunktet har vidst, at du skulle flytte sammen med en kæreste, kan du risikere, at gældssaneringen bliver annulleret, fordi du har indrettet dig på gældssanering og ladet budgettet udarbejde på et forkert grundlag.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Widstrup Jensen
2/3/2019 3:32:59 PM

Halløjsa
Jeg skylder over 5 millioner væk til tidligere Roskilde Bank og forskellige kreditorer. Jeg har et SU lån som jeg før har fået vide at det spærre for at jeg kan søge gældssanering. Er det sandt?
I så fald at det ikke er sandt vil du kunne hjælpe mig?
Mvh.
Lars Widstrup Jensen.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:15:39 PM

Hej Lars

Et SU-lån hindrer ikke gældssanering. Hvis du har fået SU-lån til en uddannelse, som du efterfølgende får job inden for, vil din gældssaneringsperiode dog kunne blive forlænget, da SU-gæld har en særlig beskyttelse. Det afhænger dog af størrelsen af SU-lånet i forhold til din samlede gæld.

Jeg vil derfor anbefale dig at søge gældssanering. Så vil forholdet blive undersøgt af skifteretten.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Ghita
2/17/2019 7:44:25 PM

hej med jer
jeg er lige blevet tilkendt en gældsanering og je har næsten lige mødt manden i mit liv, efter mange år hvor jeg ikke turde åbne mig op for et forhold, netop pga min gæld.
nu er mit spørgsmål, jeg vil jo gerne i fremtiden flytte sammen med min nye kæreste, kan man det, når man får gældsanering ? eller skal den genforhandles ?
hvis ja skal hans udgifter og indtægter oplyses ?
eller bibeholder jeg de forhold som er godkendt ?

mvh Ghita

Mie Rahbek Thomsen
2/20/2019 8:45:37 AM

Hej Ghita

Når din kendelse om gældssanering er afsagt og er endelig, kan dividenden ikke blive sat op. Hvis du flytter sammen med en kæreste, og dermed får bedre økonomi, fordi I nu er to til at dele udgifterne, får det derfor ikke betydning for din gældssanering.

Du kan derfor roligt flytte sammen med din kæreste.

Held og lykke med det hele.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik Næsby Boddum
2/22/2019 11:16:28 AM

Hej Mie
Vi er halvvejs I vores gældsanering og adspurgte vores bank om vi kunne låne til lejlighed, dette sagde de nej til - grundet det ville se mærkeligt ud overfor vores kreditorer, at vi så kunne have betalt mere I akkord. Sådan en udtalelse giver ikke mening I vores optik, da vi har opfattelsen af dommen/gældsaneringen er en endelig beslutning, ligegyldig om vores indtægt er steget?

Vi har så kontaktet ny bank, men de vil ikke have os da jeg nævnte gældsanering. Vores okonomi er sund og stort rådighedsbeløb.
Har vi pligt til at fortælle at vi er under gældsanering? og må en bank afvise os på det grundlag?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/25/2019 8:44:09 AM

Hej Henrik

I har pligt til at fortælle jeres bank eller en ny bank om de forhold, som vi være af betydning for jeres økonomiske forhold. Gældssanering vil være en relevant information for banken.

Banker er private virksomheder, som selv må vurdere, om de vil indgå i en ny kunderelation, eller om de afviser at tage jer ind som kunder. Banker er generelt tilbageholdende med kunder, som har været eller er under gældssanering, og særligt under selve gældssaneringsperioden kan jeg ikke forestille mig, at I vil kunne optage nyt lån. Hvis I misligholder kendelsen, vil hele gælden genopstå, og I er derfor meget usikre kunder, så længe gældssaneringen løber.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine Schmidt
2/27/2019 11:28:39 PM

Hej Mie,
Jeg fik i 2017 godkendt gældssanering og første udlodning var den 1.12.18. Hvordan forholder det sig med SKAT, er der renter som skal oplyses på min årsopgørelse for den første udlodning, eller sker det automatisk, hvis overhovedet? Eller er der andet jeg skal ind og rette til på min årsopgørelse? Jeg er lidt tabt hvad det angår.. på forhånd tusind tak for svar.
Med venlig hilsen Trine

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 11:58:45 AM

Hej Trine

Når du betaler dividende, er en lille del af dividenden renter. Det rentebeløb kan du selv taste ind på din forskudsopgørelse eller din årsopgørelse. Du vil kunne se rentebeløbet i redegørelsen fra medhjælper. Det bliver ikke automatisk taget med fra SKATs side, desværre.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene
2/28/2019 12:50:19 PM

Hej .
Kan man få gældsernæring når man køre i et vikarburo og får næste det samme i løn hver mdr . Altså ca 15000 udbetalt . Køre kun aften og nat på 28 timer det er jo det sammen som 37 timer i dv .

Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 12:05:18 PM

Hej Lene

Hvis din indkomst er nogenlunde stabil, og omregnet svarer til en fuldtidsstilling, vil du sagtens kunne opnå gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael Larsen
2/28/2019 1:58:14 PM

5 Års reglen
Hej......i skriver at man ikke må have optaget forbrugesgæld de sidste 5 år hvilket jeg har men som jeg også har betalt tilbage vil det så tælle med ?

MVH Michael larsen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 12:07:56 PM

Hej Michael

Hvis du har betalt gælden tilbage, tæller det som sådan ikke med.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Bent raben-engman
3/7/2019 3:01:44 PM

jeg er pensionist og har en del kreditorer.Jeg søger ikke om geldsanering men har hørt der er långivere der via et lån kan betale mine kreditorer
.Det vil glæde mig om du kan give mig råd og vejledning.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/10/2019 10:09:34 AM

Hej Bent

Hvis du vil af med din gæld, skal du enten betale det af, eller søge gældssanering, hvis gælden er så stor, at du ikke kan betale gælden af. De gældsopkøbere, som findes i markedet, gavner kun kreditorerne. De gavner ikke debitorerne.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
3/11/2019 12:29:46 PM

Hej
Min 3 årige gældssaneringssag (firma og personlig konkurs) nærmer sig efter flere år sin afslutning. Har ventet i to år på boopgørelse efter min afdøde hustru.
Til juli bliver jeg 65 og tænker på at gå på pension. Vil det være at "indrette" sig?
Jeg har en lille PFA pension med en engangsudbetaling på 220.000 efter skat.
I 2020 kan jeg også få folkepension.
Mit spørgsmål er om jeg kan stoppe med at arbejde før gældssaneringen træder i kraft eller må jeg vente?
Og kan jeg forvente at beholde de 220.000 kr - ønsker at bruge disse penge til at betale hele den 3 års dividende på en gang, for således igen at være gældfri.
Mvhilsen
Niels

Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 12:42:07 PM

Hej Niels

Hvis du er i gældssaneringsperioden, må du ikke af egen drift gå ned i indtægt. Jeg vil råde dig til at afvente udløbet af de tre år, hvorefter gældssaneringen er endeligt. Så kan du derfra gøre hvad du vil ift. pension.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
3/15/2019 2:18:02 PM

Hej Mie
Tak for svar.
Jeg har endnu ikke startet min treårige gældssanering periode (er bare indstillet/godkendt) - først nu skal jeg se på, sammen med kurator, hvordan min indtægt bliver i den treårige periode.
Og da der har gået uforholdsmæssig lang tid - så er jeg blevet ældre og kan gå på pension.. :-)
Jeg mener derfor at det kan svare sig/bedst for helbredet at gå på pension, men bør jeg vente til skæringsdagen eller kan jeg bare gå nu?

Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 2:54:30 PM

Hej Niels

Så vil jeg anbefale dig at drøfte det med kurator/medhjælper, så det ikke volder problemer senere i forløbet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sus
3/21/2019 7:02:39 PM

Hej. Jeg har en næsten 20 år gammel gæld sammen med min eksmand på ca. 6-700.000 (5 forskellige kreditorer) Jeg har flere gange i årernes løb forsøgt at betale af på det, men det har jo ikke engang dækker renterne og eksmanden vil ikke betale noget på det. For 10 år siden flyttede jeg sammen med min nuværende mand og vi købte et hus sammen. Indtil nu har det været afdragsfrit men fra oktober skal vi til at betale afdrag på det. Der er gæld på ca. 1.750.000 og huset er vurderet til ca. 1.500.000. Vi har 3 forbrugslån hvor de to af dem står i vores begges navne (bliver betalt ud inden for ca. 2 år) og det sidste kun i min mands navn. Vi har 2 biler og en campingvogn men det står i min mands navn. Når jeg får en stabil jobsituation (muligvis kommer jeg i flexjob på et tidspunkt) vil jeg gerne søge om gældssanering og vil høre om der er noget vi kan begynde at forberede allerede nu så jeg er bedst stillet når jeg er klar til at sende en ansøgning ind til retten. Hvad kan du ellers give mig af gode råd ?
På forhånd tak

Mie Rahbek Thomsen
3/25/2019 9:30:35 AM

Hej Sus

Det vil være en god idé at sørge for at betale de forbrugslån ud, som du hæfter for, så der kun er gammel gæld og gæld i ejendommen tilbage, når du søger gældssanering.

Det vil være en forudsætning for gældssanering, at du er i fast job.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Rasmussen
3/23/2019 8:09:11 PM

Bliver ens børns indtægt ved fritidsjob talt med i rådighedsbeløbet?Mvh

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/25/2019 9:32:10 AM

Hej Jan

Dine børns indtægt bliver ikke talt med i din indtægt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle
3/28/2019 9:18:37 AM

Hej Mie

Jeg har været igennem en grim grim skilsmisse, hvor min eksmand flere gange har gjort opmærksom på at han ville køre mig ned psykisk og økonomisk. Og det må jeg sige han gør godt - desværre.
Han har ikke ville betale udgifterne til vores fælles hus og vil bare have det skulle gå på tvang, for at ramme mig økonomisk.
Heldigvis er alle ikke ens, og jeg har fundet den sødeste og dejligste mand. Vi bor nu sammen i hans hus, jeg har fuldtidsjob og 2 små børn.
Kan jeg søge gældssanering uden det kommer til at påvirke min samboende mands økonomi? Og hvad hvis vi gifter os, har det nogen betydning?
Bør vi (han) lave ægtepagt med særeje, for at sikre sig at mine kreditorer ikke kommer efter ham. Eller?

Venligst Helle

Mie Rahbek Thomsen
3/28/2019 3:45:29 PM

Hej Helle

Dejligt at livet kan vende sig til det bedre.
Hvis tvangsauktionen ligger før du flyttede sammen med din nuværende samlever, så vil en gældssanering ikke påvirke ham. Han skal kunne afholde sine egne udgifter, men et overskud vil ikke blive medregnet i din gældssanering.

Hvis I gifter jer, får I automatisk delingsformue. Hvis du stadig har kreditorer, vil du formentlig være teknisk insolvent og dermed ikke have nogen formue at dele. Til gengæld vil din mand skulle dele sin nettoformue med dig ved skilsmisse eller dødsfald. Det kan være uhensigtsmæssigt, men kan løses ved en ægtepagt om særeje. Til gengæld vil han ikke som ægtefælle komme til at hæfte for din gæld over for dine kreditorer. Der hæfter du alene.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Gunnar
4/1/2019 9:08:04 AM

Hej Mie

Hvis man bliver konkurs i et andet land, som Island. Hvordan vil det påvirke en her i Danmark?

Vil man også blive konkurs i Danmark, eller kan islandske kreditorer kunne gøre tilkald til ens ejendele her i Danmark?

Jeg har boet i Danmark i 10 år, er Islandsk statsborger men søger inden længe om Dansk statsborgerskab.

Med venlig hilsen,
Gunnar

Mie Rahbek Thomsen
4/12/2019 9:41:47 AM

Hej Gunnar

Dine kreditorer vil altid kunne foretage udlæg i dine aktiver uanset geografi. Islandske kreditorer kan derfor også foretage udlæg i dine aktiver i Danmark.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Bettina
4/1/2019 7:38:03 PM

Hej Mie
Jeg skylder ca. 230.000 på SU-gæld/lån. Jeg har gennemført en universitetsuddannelse pr. 2001 (tog undervejs 1-2 semestre samt mange eksaminer om) men ikke afleveret specialet. Jeg har aldrig arbejdet indenfor mit fag. Jeg har aldrig kunnet afdrage på min gæld. Jeg har været arbejdsløs og på kontanthjælp ca. 75% af tiden siden. Jeg fik i 2015 diagnosticeret forskellige psykiske lidelser (som med stor sandsynlighed har været den største årsag til hele mit "forløb") og været i behandling, som kun har gavnet en smule. Jeg er og har været single det meste af perioden. I november 2017 blev jeg bevilget fleksjob. Fik dog først et job pr. 1. februar 2019. Indtægten er fornuftig (ca 6500,- rådighedsbeløb efter alle udgifter er betalt - inkl. bl.a. fitness- og kontaktlinseabonnement), men jobbet er meget hårdt og opfylder ikke mine skånebehov, så jeg vil ikke kunne fortsætte med jobbet under de givne vilkår ret mange måneder mere, så jeg ender sandsynligvis på kontanthjælp igen :-(.
SKAT har omkring årsskiftet eftergivet en del småbeløb (gamle renter/restskat m.v., da jeg ikke finde ud af/forstår det med årsopgørelse og forskudsregistrering, så jeg har aldrig foretaget ændringer).
Hvordan ser du mine muligheder for at søge gældssanering? Er der andre muligheder? Eftergivelse af gæld? Insolvens?
P.S. Jeg er 52 år, har diverse skader og ledsmerter, så jeg er nødt til at styrketræne et par gange om ugen for at holde kroppen så stærk, som det nu kan lade sig gøre.
Undskyld det lange skriv! - men jeg håber, du kan hjælpe ;o)
På forhånd tak

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/15/2019 9:18:24 AM

Hej Bettina

Når der kommer en afklaring på dine muligheder for at arbejde, vil jeg anbefale dig at søge gældssanering. Det vil være den bedste løsning.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Andreas
4/2/2019 1:25:39 PM

Hej går udenlandsk gæld med i gældssaneringen og bliver den også slettet i udlandet efter gældssaneringen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/23/2019 10:27:50 AM

Hej Andreas

Jeg har ikke selv behandlet en gældssanering med krav fra udenlandske kreditorer, og er derfor i tvivl om svaret. Som udgangspunkt ser det dog ud til i praksis, at udenlandsk gæld ikke vil være omfattet af en kendelse fra en dansk skifteret.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Anja
4/9/2019 6:26:21 PM

Hej Mie

Jeg har en gæld på ca. en million kroner, der blev stiftet med min eksmand. Vi blev fanget med to huse i krisen og måtte sælge begge huse med stort tab. Vi har været skilt i snart 10 år og er begge gift igen. Min nuværende ægtefælle og jeg har en ægtepagt med særeje og jeg ejer intet.

Jeg har fast arbejde og en fornuftig indtægt og vil meget gerne kunne se noget lys i min økonomiske situation. Jeg overvejer derfor kraftigt at søge gældssanering og har i den forbindelse et par spørgsmål:

Min ældste datter bliver 18 år i september 2020. Hvordan indgår indtægter og udgifter til hende i regnestykket, hvis jeg søger gældssanering nu?

Hæfter min nuværende ægtefælle for nogle af udgifterne til mine særbørn i regnestykket? Deres biologiske far betaler børnebidrag hver måned.

Bliver indtægter og udgifter til vores fælles barn delt lige over i regnestykket?

Må man sende en stedfortræder når skifteretten indkalder?

Tusind tak for muligheden for at få svar på nogle af de mange spørgsmål der opstår når man står i en situation som denne.

Med venlig hilsen
Anja

Mie Rahbek Thomsen
4/15/2019 9:26:02 AM

Hej Anja

Din nye ægtefælles økonomi bliver ikke inddraget i din gældssanering. Dog vil man skulle have nogle oplysninger om hans indtægt, da det skal kontrolleres, at han selv kan afholde halvdelen af jeres boligudgifter.

Din myndige datter bliver ikke taget med i betragtning i gældssaneringen.
Jeres fællesbarn vil blive taget med for halvdelen af udgiften i dit budget, når børnepenge er fratrukket.
Der laves selvstændige budgettet for hvert barn, og et eventuelt underskud tages med i dit budget.

Du skal selv møde op i retten, når du bliver indkaldt til møder.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Anja
4/15/2019 9:58:05 AM

Hej Julie
Tusind tak for dit svar.
Ved du hvordan min ældste, der er 16 år nu (og fylder 18 om 1,5 år) tæller i beregningen? Jeg tænker på om der i regnestykket bliver taget højde for at der trods alt ikke er så længe til hun bliver myndig og man derved kun tæller udgifter og indtægter med i 1,5 år, eller om det er billedet lige nu der tæller?
Med venlig hilsen Anja

Mie Rahbek Thomsen
4/15/2019 1:19:10 PM

Hej Anja

Der tæller man dit barn med i 1,5 år. Børnenes budget laves således, at der sættes et lovmæssigt rådighedsbeløb af, som skal dække mad, tøj mm. Hvis der er udgifter til SFO, børnehave mm., er det også en udgift. Herfra trækkes de faktiske indtægter, som er børnepenge fra kommunen og hvis der betales børnepenge fra faderen. Hvis der er overskud i børnebudgettet, sker der ikke noget ved det. Du skal ikke betale mere til dine kreditorer af den grund. Hvis der er underskud, må du fratrække underskuddet, så din dividende bliver lidt mindre.

Til gengæld tager man ikke hensyn til, at du vil have udgifter til myndige børn, men samtidig ingen indtægter. Du vil jo typisk have dem boende fortsat, selvom de er fyldt 18 år. Eneste løsning vil være at opkræve lidt husleje eller kostpenge fra børnene, hvis et gældssaneringsbudget ikke kan hænge sammen i øvrigt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie
4/14/2019 3:56:12 PM

Hej
Jeg er færdig med min gældssanering december 2019.
I december 2018 købte jeg min telefon via en afdragsordning. Må jeg overhovedet det?

Mie Rahbek Thomsen
4/15/2019 9:27:36 AM

Hej Julie

Så længe du overholder dine betaling af dividende, må du som udgangspunkt godt købe en telefon på afdragsordning. Du skal naturligvis passe på, at du ikke stifter gæld, som kan blive svær at afdrage, men ud over det bestemmer du selv.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
4/16/2019 5:51:18 PM

Hvor lang tid tilbage skal man printe en udskrift fra banken , når man søger gældsanaring

Mie Rahbek Thomsen
4/17/2019 1:44:15 PM

Hej Martin

Når du søger gældssanering skal du udfylde en ansøgningsblanket, som du finder på www.domstol.dk under selvbetjening.

Med ansøgningen skal du vedlægge dine tre seneste lønsedler, 3 seneste årsopgørelser og 3 seneste forskudsregistreringer. Det er angivet øverst på blankettes forside.

Du skal ikke medsende kontooversigter, men du kan blive bedt om at fremsende sådanne senere i processen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
4/17/2019 7:24:20 PM

Hej Mie
Tak for hjælpen
Hvad tar i få at lave det hele klar og hjælpe med det
Mvh Martin

Mie Rahbek Thomsen
4/23/2019 10:04:53 AM

Hej Martin

Mit salær vil blive afregnet bl.a. efter medgået tid med kr. 2.500,00 inkl. moms pr. time.

Blanketten er dog meget overskuelig, og der findes også en vejledning til udfyldelsen på domstolenes hjemmeside.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne
4/23/2019 12:34:00 PM

Hej Mie

Jeg har en udlodning tilbage.... Hvad så
Får jeg en bekræftelse på at jeg har overstået og overholdt alle betalinger og nu er gældfri ? Får jeg noget fra Kreditorerne?

Hilsen Sanne

Mie Rahbek Thomsen
4/25/2019 12:53:46 PM

Hej Sanne

Du vil formentlig ikke få nogen bekræftelser fra kreditorerne på, at du nu har overholdt gældssaneringskendelsen. Du kan eventuelt selv bede dem om at bekræfte, at du nu har betalt alle dividendebeløbene, og at du ikke længere har gæld til dem.

Skifteretten vil heller ikke følge op på sagen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne Klyver
7/17/2019 10:49:10 PM

Hej igen
Endnu et spørgsmål... jeg har lige betalt den sidste udlodning og er nu færdig med gældsaneringen... hvor længe vil der stå i min skattemappe at jeg har en gældsordning?
Jeg har bedt mine kreditorer om en bekræftelse på mine indbetalinger... fra den ene fik jeg med det samme men fra den anden har jeg ringet til dem og de lovede at sende en til mig i sidste uge der er dog intet sket..

Hilsen Sanne Klyver

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
7/18/2019 9:26:19 AM

Hej Sanne

Det burde være ændret ved næste årsskifte. Når en gældssanering afsluttes, får du ikke automatisk en bekræftelse fra kreditorerne, og det er heller ikke nødvendigt. Du kan med kendelsen og dine udbetalinger dokumentere, at du har overholdt kendelsen, og dermed er gældfri.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette
4/26/2019 11:15:50 AM

Jeg har været uheldig og er gået konkurs med virksomhed.
Efterfølgende var det svært at få job i lang tid, men nu har jeg endelig fået et godt kontorjob inden for det offentlige. Det er dog fast stilling med 30 timer. Kan man søge gældssanering med 30 timer??

Har det indflydelse hvis jeg flytter bopæl et par måneder inden ansøgning af gældssanering?

Mie Rahbek Thomsen
5/1/2019 3:15:19 PM

Hej Jette

For at kunne søge gældssanering skal man udnytte sin erhvervsevne fuldt ud, så medmindre der er tale om nattevagter eller andet arbejde, hvor man får fuld månedsløn for færre timer, så vil det formentlig hindre en gældssanering. En løsning kunne måske være at forlænge din gældssaneringsperiode, så du betaler i eksempelvis 6 år istedet for 5 år for at kompensere for din nedsatte indtægt. Du kan derfor sagtens prøve at søge alligevel. Det burde ikke få betydning at du er flyttet, så længe dine boligudgifter ikke er steget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Malene
4/27/2019 9:39:54 AM

Kan SKAT bestemme om hvorvidt du skal have gældssanering eller ej? Der er en skattegæld på knap 2 mill kr og øvrige kreditorer ca 40 mill kr. efter en konkurs. Gælden er ca 12 år gammel. Der har tidligere været indledt gældssanering men den er blevet stoppet af at SKAT ikke ville medvirke.

Mie Rahbek Thomsen
5/1/2019 3:17:01 PM

Hej Malene

Hvis man opfylder betingelserne for gældssanering, har man ret til gældssanering. SKAT kan ikke hindre det, men de kan have fremsat nogle legitime argumenter for, at du ikke opfylder betingelserne. Eller i hvert fald ikke gjorde det dengang.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
René
5/2/2019 8:57:47 PM

Hej Mie
Jeg er i en 3 årig gældssanering , grundet konkurs med firma
Jeg har lige fået ca 50.000kr tilbage i skat, som så skal indbetales til udlodning blandt kreditorerne , min kæreste hvis indtægter er med i beregningen, grundet vi var samboende , og stadig er, skal betale godt 6000kr tilbage i skat, men disse kan ikke modregnes,
Her er det jeg ikke forstår det helt? Kan det passe jeg skal aflevere det hele, og vi så skal finde de 6000kr i budgettet, som er stramt nok i forvejen med 2 små børn, og betale hendes restskat? Jeg synes det burde gå begge veje når hendes indkomst er taget med i gældssaneringen? Eller er det mig der er helt galt på den?

Mie Rahbek Thomsen
5/3/2019 10:05:00 AM

Hej René

Din kærestes indtægtsforhold har formentlig været belyst for at sikre, at hun selv kan afholde halvdelen af jeres fælles udgifter, så du ikke delvist forsørger hende til skade for kreditorerne.

Det har dog ikke den konsekvens, at hendes overskydende indtægt medregnes i dividendeberegningen.

Det er formentlig forklaringen på, at din kærestes restskat ikke skal modregnes i din overskydende skat.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Stig larsen
5/5/2019 8:08:50 PM

Hvor længe efter advokaten har været på besøg vedr gældssanering hvor man blev godkendt af sø og Handelsretten skal man vente på hans svar

Med venlig hilsen
Stig larsen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/15/2019 11:35:45 AM

Hej Stig

Det kan jeg ikke svare på, da jeg ikke kender omstændighederne i din sag. Jeg vil dog anbefale dig at kontakte din advokat for at høre, hvad status er.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
stine
5/29/2019 8:44:16 AM

Hej Mie
Jeg prøver at stille dig spørgsmålet, da jeg ikke kan finde et ens svar andre steder.
Jeg har fået gældssanering og betalt første udlodning. Men kunne godt tænke mig at komme ud af RKI hvor jeg stadig skal stå i 1 1/2 år pga. en registrering fra en kreditor. Jeg har forsøgt at tale med denne kreditor og han ønsker ikke at ændre på denne registrering.

Da det samlede beløb der skal betales til ham over de sidste 4 år ikke er særlig stort ville det være muligt for mig at betale ham helt ud med det samme, men må jeg det?

Må jeg "forfordele" ham frem for de andre kreditorer og er der overhovedet nogle der kan/vil holde øje med det?Mie Rahbek Thomsen
6/11/2019 1:09:16 PM

Hej Stine

Jeg mener ikke, at du må forfordele en kreditor ved fuld indfrielse. Skulle du blive ude af stand til at betale i den resterende gældssaneringsperiode, vil det blive et problem. Typisk vil registreringen i RKI fremgå i 2 år efter gældssanering, og det vil formentlig ikke løse noget at indfri én kreditor. De øvrige kreditorer vil kunne få registreret dig bagefter.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jon
6/20/2019 3:48:20 PM

Hej Mie
Jeg har en gæld på ca 1,2 mill som primært er opstået med et personlig ejet firma. Gælden er fra 2013. Vil man kunne søge gældssanering selvom jeg ikke har et job men får en pension på ca 150000 om året resten af mit liv. Jeg har et erhvervsevnetab på 50 % og har svært ved at arbejde rigtigt.
Jeg har fået en erstatning hvor der står lidt på en kreditorbeskyttet konto. Må jeg have den eller bliver den regnet med til aktiver ?
Kan man evt få en nulløsning da jeg ikke tjener så meget ?
Jeg er 62 år.
Mvh Jon

Mie Rahbek Thomsen
7/3/2019 10:02:42 AM

Hej Jon

Hvis du modtager førtidspension, vil du godt kunne søge gældssanering. Der skal dog kunne lægges et fast budget for dig 5 år frem, så din indtægt skal være fast og stabil. Hvis du har fået en erstatning, som er kompensation for mistet indtægt, eksempelvis erhvervsevnetabserstatning, skal den medtages som indtægt. En erstatning for varigt men kan du dog holde udenfor, hvis du har holdt beløbet adskilt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
6/20/2019 9:11:59 PM

2015 var jeg indkaldt i fogedretten pga misligeholdt gæld til en kreditor. Ved dette møde, bliver jeg erklæret insolvent og denne kreditor tager udlæg i mit indskud ved boligforeningen, som jeg bor hos.
2019 får jeg bevilget gældsanering.
Spørgsmålet er, denne kreditor som har taget udlæg i mit boligindskudslån, er også på min liste over kreditorer, som jeg skal betale til 1 gange årligt. Står udlægger stadig ved magt, så de både får evt. tilbagebetaling fra indskudet og det beløb som jeg er sat til at betale til dem 1 gange årligt ?

Mie Rahbek Thomsen
7/3/2019 10:56:58 AM

Hej Dorthe

For kreditor med udlæg i dit boligindskud, sidestilles udlægget med en pantefordring. Dvs. at kreditor kan få andel i dividenden, hvis udlægget ikke dækker restkravet. Kreditor kan også vælge at fraskrive sig udlægget for få fuld dividende samtidig med de andre kreditorer. Det lader til, at det er det der er sket. Kreditor kan dog ikke opnå mere end fuld betaling samlet set.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rene
7/3/2019 8:15:24 AM

Jeg står i den sitation at jeg kan betale min gældsernæring ud 1.5 år før tid. Kan se jeg ikke er registreret i rki eller debitor registret men på min årsopgørelse står der stædig det skyldige beløb hvordan får jeg det slettet hurtigt når jeg har betalt rest beløbet. Skulle gerne overtage huset jeg bor i så hurtigt som muligt efter jeg har betalt rest beløbet men kan jo ikke låne i bankerne eller realkredit når der står en stor gæld på årsopgørelsen. Og kan bankerne og kredit foreningerne så man har fået gældsernæring tidligere mvh rene

Mie Rahbek Thomsen
7/3/2019 11:02:43 AM

Hej Rene

Når du har betalt restdividenden ud, vil restgælden hos kreditorerne blive slettet. Det vil fremgå af indberetningen ved årets udgang, så SKAT registrerer oplysningerne ved næste årsopgørelse for 2019.

Du vil jo kunne dokumentere, at du har betalt alt i henhold til gældssaneringskendelsen, og burde derfor kunne komme videre inden årsskiftet. Du kan også bede kreditorerne om en bekræftelse på, at du ikke længere er dem noget skyldigt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian
7/7/2019 2:36:42 PM

Hej jeg overvejer at søge gældssanering men skal lige høre om de medregner overarbejde i min indtægt da jeg den seneste år har haft meget overarbejde men er jo ikke sikker på at jeg kan blive ved med at have så meget overarbejde eller regner de kun ud fra grundløn på 37 timer mvh Brian

Mie Rahbek Thomsen
7/8/2019 2:07:09 PM

Hej Brian

Et gældssaneringsbudget udarbejdet typisk på baggrund af seneste års indtægt. Hvis ansøgeren typisk har overarbejde, skal den indtægt regnes med i budgettet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne Høvik
8/7/2019 9:36:16 AM

Hej Mie.
- Hvordan er man stillet, hvis man skifter arbejdsplads i sagsbehandlingsperioden.
Mvh. Sanne

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/9/2019 8:53:19 AM

Hej Sanne

Hvis du skifter arbejdsplads inden gældssaneringskendelsen er afsagt, kan det få betydning for det budget, som medhjælper skal lave, hvis din indtægt ændrer sig. Hvis indtægten bliver reduceret, kan det give et problem afhængigt af de konkrete omstændigheder. Derudover kan det få betydning for dine transportomkostninger, hvorfor det også er relevant at kigge på.

Uanset hvordan og hvorledes skal du kontakte medhjælper hurtigst muligt, så de nye oplysninger kan blive gennemgået.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie
8/7/2019 12:42:54 PM

Hej
Jeg har lige et par spørgsmål.

1. Jeg er færdig med min gældssanering i november i år og har lige opdaget, at en af mine kreditorer opkræver ca 15,-kr mere pr udlodning end der står på dividende listen.
Må de det og i så fald, hvad dækker det beløb?

2. Jeg kan betale de sidste udlodninger 1 sep 2019 og er jo så gældsfri.
Indskudet i min nuværende bolig, er reserveret til gældssaneringen, hvis jeg flytter før sidste udlodning.
Da jeg nu har opsagt boligen og er gældsfri 1 september, skal indskudet ikke være reserveret længere.
Sker det automatisk, skal jeg eller advokaten (jeres firma) i gældssaneringssagen, meddele det til min udlejer, så indskudet bliver udbetalt til mig?

Mvh
Julie B Rasmussen

Mie
8/9/2019 8:57:33 AM

Hej Julie

Du skal betale det beløb, som er angivet på udlodningslisten. Jeg mener ikke, at kreditorerne kan opkræve nogen gebyr derudover.

I forbindelse med din sidste dividende betaling kan du bede kreditorerne bekræfte, at du nu har betalt hele dividendebeløbet og dermed ikke skylder yderligere. Med disse bekræftelser bør du selv kunne kontakte din udlejer og få reserveringe af dit indskud annulleret.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Julie Broch Rasmussen
8/9/2019 9:29:39 AM

Tusind tak 😊

Mvh Julie

Besvar indlæg
Susanne
8/15/2019 6:05:28 PM

Når man har fået gældssanering, kan man så fortsat rejse til udlandet?
Min familie bor i Australien, så dem vil jeg gerne have mulighed for at besøge?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/16/2019 3:19:14 PM

Hej Susanne

Du må gerne rejse til udlandet, selvom du har fået gældssanering, men det kan jo blive vanskeligt at få råd til sådan en tur. Det bliver i hvert fald ikke regnet med ind i dit budget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicolai
8/17/2019 2:11:35 PM

Hvis man grundet konkur fra et selskab, har fået en gæld der er i omegn af kr 400.000 - 500.000
Heraf hefter men med sin partner (ikke ægtefælle) for de 246.000 fælles grundet kaution fra begge parter men man ikke tjener meget tilsammen, og man i forvejen har gæld herunder privat gæld bil gæld men ikke ejer fast ejendom overhovedet men bor til leje. er der noget med en særlig gældssanering der er mere overskuelig grundet det er pga et selskabs konkurs
hvis indtægterne er henholdsvis 290.000 partner 1 270.000 partner 2
ville det være grund for gældssanering

part 2 har et søsterselskab til det konkursramte og for løn som ansat direktør men altså en beskeden løn da grundet dokumenteret sygdom ikke kan arbejde til at det bliver til mere end dette

ville gældssanering være helt umulig ?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/19/2019 10:54:05 AM

Hej Nicolai

Jeg kan desværre ikke besvare dine spørgsmål fuldt ud uden at kende detaljerne i jeres forhold.
Forskellen på en gældssanering under konkurs i forhold til en alm. gældssanering er, at man som ansøger ikke behøver at være i fast arbejde. Dog skal man stræbe efter at få fast arbejde. At være selvstændig eller ansat som direktør i et firma komplicerer forholdene, da indtægten vil være svingende, og der kan være mulighed for at spare op til sig selv i virksomheden.

En gældssanering under konkurs tager typisk 3 år mod normalt 5 år.

I kan sagtens forsøge at søge om gældssanering, da I så kan snakke med skifteretten om, hvordan I kommer videre.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicolai
8/25/2019 2:00:55 PM

Hej Mie.

Begge har fast indtægter ud over selskab.

Selskabet påvirker ikke svingende indtægt,
part et har fast indtægt fra normalt fuldtidsjob
part to har fast indtægt og fast lille løn ved siden af i selskabet, men disse to standard indtægter er ikke nok til at kunne indfrie de knap 500.000 der er konkursreleteret

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.533 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.533 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.