Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Guide til gældssanering – sådan gør du

  • Af Pia Eskildsen
  • 07. sep 2017
  • 257 Spørgsmål & svar

Advokat Mie Rahbek Thomsen fra ADVODAN i Slagelse rådgiver ofte kunder om gældssanering. Her svarer hun på seks typiske spørgsmål omkring gældssanering. 

Mønter og sedler på et bord

1: Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en kreditordning, som enten nedsætter din gæld eller gør dig helt gældfri. Hvis skifteretten beslutter at nedsætte din gæld, kan du få tildelt en afdragsordning, hvor du afdrager på din restgæld med et fast beløb i de næste 3-5 år. Herefter vil du være gældfri.

2: Hvem kan få det?

Gældssanering er relevant for privatpersoner, som af forskellige årsager er kommet ud i en uoverskuelig gæld. Det kan fx være pga. sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, personlig konkurs eller lignende.  

3: Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Hvis du søger om gældssanering, er det afgørende, at du kan dokumentere, at du ikke kan betale din gæld. Derudover skal du opfylde tre vigtige betingelser:

  • Du skal have fast og varig indkomst – fx fuldtidsjob, flexydelse og flexjob, førtidspension eller folkepension.
  • Du må ikke have nyere gæld – dvs. ingen forbrugsgæld eller restancer til fx licens, børnepenge eller andet inden for de seneste 5-10 år.
  • Din gæld er så stor, at du ikke selv vil være i stand til at betale gælden over en længere periode på fx 10 år.

Skifteretten vil desuden tage hensyn til din alder, hvordan gælden er opstået, og hvad du har gjort for at afvikle gælden igen, når den skal vurdere din ansøgning.

4: Hvor meget gæld kan man få eftergivet?

Hvor stor en del af din gæld, der bliver eftergivet, afhænger af dine økonomiske forhold. Hovedreglen er, at   skifteretten regner dine udgifter til bolig og en eventuel nødvendig bil fra dine indtægter og beregner et månedligt rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet skal dække udgifter til mad, tøj, kontingenter, gaver mm. Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende 5 år.

Skifteretten vil desuden tage hensyn til, om du har mindreårige hjemmeboende børn, og om du har andre særlige behov (fx udgifter til medicin eller lign.).

5: Hvordan søger man om gældssanering?

Rent praktisk skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan downloade her eller hente i den nærmeste byret. Herefter skal du aflevere ansøgningen til skifteretten, som ligger i byretten. Bor du i Storkøbenhavn, skal du aflevere din ansøgning til Sø- og Handelsretten.

Det koster ikke noget at søge om gældssanering, men du skal selv betale for eventuel hjælp fra en advokat eller en gældsrådgiver.

Sammen med ansøgningen skal du sende:

  • Kopier af årsopgørelser fra skattevæsenet for de seneste 3 år
  • Kopier af forskudsopgørelsen for de seneste 2 år
  • Dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder (fx lønsedler, pensionsudbetaling mv.)

De samme papirer skal sendes med for din ægtefælle/samlever. Hvis I begge ansøger om gældssanering, skal I indsende to separate ansøgningsskemaer.

6: Hvad sker der, når ansøgningen er sendt?

Når ansøgningen er sendt ind, vil skifteretten indkalde dig til et møde, hvor du skal uddybe din ansøgning. Skifteretten tager herefter stilling til, om der er grundlag for at indlede en gældssanering.

Fra ansøgningen er sendt, til du har en endelig kendelse, vil der normalt gå 6-10 måneder. Hvis skifteretten vælger at indlede en gældssanering, vil den indledende undersøgelse og indstilling til skifteretten blive udarbejdet af en advokat, som ofte kaldes “rettens medhjælper” under din gældssaneringssag.

Hvis du får tilkendt en delvis nedsættelse af din gæld, betyder det rent praktisk, at du hver måned skal overføre et aftalt afdragsbeløb til en særlig konto, hvorfra kreditorerne én gang om året får udbetalt det aftalte beløb. Du har selv ansvaret for, at beløbet betales til kreditorerne.

Hvis du ikke indbetaler det aftalte beløb, kan du risikere, at din gældssanering bliver ophævet. Sker det, skylder du igen dine kreditorer de fulde beløb.

Hent ansøgningsskemaet til gældssanering her

Vil du vide mere?
Mie Rahbek Thomsen

Mie Rahbek Thomsen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Hanne Andersen
20-09-2017 16:34:10

Jeg har et spørgsmål vedr. vores søns gæld. Han skylder banken kr. 45.000,- og kan ikke betale dem, da han er flyttet til Thailand og kommer ikke hjem mere, andet end på ferie. Vi kan ikke betale dem som pensionister. Hvad kan han/vi gøre.
Vi bor i Sverige og vores søns adresse er her hos os. Han har ingen fast adresse i Thailand og vil rejse rundt,og han vil være væk i 10 år siger han. Han er lige fyldt 50 år.
Med venlig hilsen
Hanne Andersen


Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
22-09-2017 09:32:48

Hej Hanne

Gælden er ikke stor nok til at opfylde kravene til at søge gældssanering. Han må derfor indgå en afdragsordning med banken, hvis han vil have gælden ud af verden. I vil aldrig kunne forpligtes til at betale gælden for jeres søn.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jakob Nielsen
5/7/2018 2:14:39 PM

Hej Hanne. Hvis man er arbejdsløs og har en stor og uoverskuelig gæld man ikke kan betale kan man så få gældssanering??

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/8/2018 2:09:26 PM

Hej Jakob

Hvis du skal søge gældssanering, skal du have fast indtægt. Du kan derfor først søge gældssanering, når du igen er i arbejde.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
susanne
1/22/2019 9:00:19 AM

Min søn har en gæld på ca 4 millioner deriblandt det offentlige altså skat og børnepenge, kan han få gældssanering på disse, og kan en gæld på 600 tusinde til en privat person kan han også få gældssanering på privat gæld, alt gælden er opstået i forbindelse med lukning af firma.
Venlig hilsen Susanne.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/22/2019 9:43:44 AM

Hej Susanne

Det kan jeg ikke svare kvalificeret på uden at kende mere til forholdene. Hvis din søn har gæld til det offentlige, som er stiftet over nogle år, kan det være en hindring for gældssanering. Skifteretten vil også vurdere, hvad det er for noget gæld, da forbrugsgæld i større omfang heller ikke kan accepteres.

Jeg vil anbefale ham at søge gældssanering, og så må skifteretten undersøge forholdene nærmere.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Olav Agerholm
5/13/2018 3:49:40 PM

Hej Mie

Jeg er gået konkurs med et Landbrug og er langt i forløbet med at få behandlet min sag.
jeg er bare lidt i tvivl , kan jeg trække renterne fra på nuværende tidspunkt, sådan at jeg får mere udbetalt af min nuværende løn.

mvh. Olav Agerholm

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/14/2018 11:01:08 AM

Hej Olav

Du kan kun få fradrag for gæld, som du rent faktisk afdrager på. Når din gældssanering går i gang, skal du tilrette din forskudsopgørelse med rentefradraget for dividenden - den del af gælden, som du løbende skal afdrage til kreditorerne.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine
6/20/2018 8:45:26 PM

Hej Mie,

Jeg varetager mine forældres økonomi, idet de har fået en gældssanering tilbage i 2012. Min far er nu pensionist, men min mor arbejder fortsat. Min mor skal betale gæld af i 9 år i alt, men de sidder så stramt i det, at det er umuligt, at det vil kunne fortsætte på denne måde de næste 3 år med. Kan man gøre noget ift. nuværende gældssanering???

Mvh Trine

Mie Rahbek Thomsen
6/22/2018 2:27:16 PM

Hej Trine

Normalt betaler man i 5 år, så det undrer mig, at din mor skal betale i hele 9 år? Der burde have været taget højde for, at din far bliver pensionist, idet budgettet burde have været reguleret.

Hvis ikke det er tilfældet, så kan dine forældre prøve at kontakte skifteretten, og få genoptaget gældsaneringen. Det er vigtigt, at de selv retter henvendelse, inden kreditorerne rykker for dividenden.

Så må skifteretten tage stilling til, om gældssaneringsbudgettet kan ændres som følge af din fars pension og dermed reducerede indtægt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke
8/2/2018 7:19:51 PM

Hej..
Min mand og jeg har fået gældssanering efter konkurs firma. Vi er færdig om et par måneder. Jeg har lige nu været inde og se min årsopgørelse. Der står jeg skyder over 500.000. hvordan kan de være. Jeg troede jeg var helt gældfri når vores gældssanering var over?

Mie Rahbek Thomsen
8/3/2018 10:51:25 AM

Hej Rikke

Al den gæld, som er omfattet af gældssaneringen, vil blive slettet, når du har overholdt din betalingsforpligtelse igennem gældssanerings løbetid. I jeres tilfælde har det formentlig været 3 år, da det er i forbindelse med konkurs. Gælden bliver imidlertid først slettet, når de tre år er gået, og sidste udlodning er betalt. Det kan være forklaringen på, at gælden stadig er angivet.

Det er også muligt at få gældssanering for nogle gældsposter, men anden gæld fortsætter. Eksempelvis et billån, hvis man har brug for bilen til at kunne passe sit arbejde, eller en gældspost, som er optaget for nyligt.

Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Jakobsen
8/9/2018 3:55:11 PM

Min mor er blevet enke i december 2017 og mine forældre havde 2 huse. Hun er folkepensionist og har være invalidepensionist i rigtig mange år inden, så hun har kun sin pension og lidt tjenestemandspension efter ham. Hun har nu fået solgt det ene hus, men er kommet ud af det med en stor gæld til banken som hun aldrig vil kunne nå at betale + en der er en gæld til noget kreditforening. Hun har aldrig været involveret i deres fælles økonomi i gennem de 40 år de var gift, så hun vidste ikke hvordan det så ud da han døde.
Hun ønsker at blive boende i det hus hun nu bor i for der er ikke noget gæld og det er billigt og sikkert umuligt at sælge da det ligge på en ø.
mit spørgsmål er ....kan man søge gældssanering selv om man er ejer af et hus ?
Hun ejer ikke nogen ting af værdi, såsom bil, båd eller andet.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/13/2018 9:52:59 AM

Hej Helle

Når man søger gældssanering, skal værdi af aktiver indgå og fordeles blandt kreditorer. Din mors hus vil derfor skulle vurderes, og værdien skal indgå i gældssaneringen. Det kan betyde, at hun skal sælge huset, hvis det kan lade sig gøre.

En alternativ løsning kunne være, at kreditor fra det solgte hus får sikkerhed i din mors nuværende hus. Når det engang bliver solgt, vil de blive helt eller delvist indfriet til den tid. Jeg vil anbefale jer at undersøge den mulighed i første omgang.

Kan det ikke lade sig gøre, kan hun forsøge at søge gældssanering. Hun kan til enhver tid tilbagekalde gældssaneringen, hvis løsningen ikke er tilfredsstillende.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Jakobse
8/13/2018 1:27:55 PM

jeg har siden jeg skrev til dig først gang undersøgt sagen omkring det hus hun bor i nu og det viser sig at der også er gæld i det.
ændre det noget på det ? for tænker ikke kreditor fra det solgte hus sikkert ikke kan få sikkerhed i det beboet hus, når der også er gæld der.

men mange tak for dit svar og vi vil kigge videre på sagen om det er noget hun skal prøve at søge

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/13/2018 4:21:12 PM

Hej Helle

Det har selvfølgelig den betydning, at friværdien i ejendommen ikke er så stor, men samtidig vil der ikke være så stor mulighed for at få yderligere sikkerhed i ejendommen.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Maria
8/14/2018 3:33:39 PM

Hvorfor skal ens samlever/ægtefælle økonomisk værdi også oplyses, hvis det kun er den ene part der vil søge gældssanering? Og hvordan stå man stillet i forhold til hvis men er sygemeldt og på jobafklaringsforløb?

Mie Rahbek Thomsen
8/15/2018 11:02:17 AM

Hej Maria

En samlevers eller ægtefælles økonomi skal også undersøges, idet man skal sikre, at samleveren kan betale halvdelen af de faste udgifter selv. Hvis samlivet har eksisteret da gælden blev optaget, vil samleverens økonomi blive inddraget i gældssaneringen i et vist omfang. Det sker ud fra en betragtning om, at man har brugt pengene i fællesskab, og derfor må det også være husstandens samlede indtægter, som skal tages med i betragtning.

Hvis du vil søge gældssanering, skal dine forhold være afklarede. Du skal have fast bolig og fast indtægt. Ellers kan man ikke lave et budget, som vil kunne gælde i hele gældssaneringsperioden. Du kan derfor ikke søge gældssanering, så længe du er sygemeldt.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
thilde jensen
9/6/2018 9:34:23 PM

Hej Mie

Jeg har fået gældssanering på såkaldt favorable vilkår efter en konkurs og betaler af over 3 år, hvor jeg er under overvågning. Det vil sige at jeg indsender årsopgørelse og budget sammen med den årlige dividende, så mit afbetalingsbeløb afgøres af min indtægt. Nu er jeg blevet tilbudt et nyt, fast job, og er i den forbindelse i tvivl om jeg må have pensionsordning som en del af ansættelsesaftalen, eller om det vil blive medregnet som indtægt og dermed en del af den årlige afbetaling?

Venligst
Thilde Jensen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
9/7/2018 8:48:56 AM

Hej Thilde

Du må gerne have en pensionsordning i forbindelse med dit arbejde. Det vil ikke ændre noget ved din gældssanering.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helge
9/28/2018 6:22:56 PM

Hej,

I næste uge skal vi møde op til kreditormøde i skifteretten. Skifterettens medhjælper/advokat har indstillet os til gældssanering, hvor vores gæld bliver nedbragt til 0 kroner, da vores rådighedsbeløb ifølge skifterettens medhjælper ikke overstiger min. rådighedsbeløbet. Vi får at vide, at der intet er til hinder for en gældssanering (med forbehold for eventueller indsigelser fra kreditorer).

Nu vil skæbnen, at min kone - 5 dage før kreditormødet - modtager en opsigelse (pga. lukning). Hun er dog fortsat i arbejde de kommende 6 uger, og vi har grund til at håbe, at hun nok allerede have et job på hånden inden udløbet af disse.


Skal vi regne med, at vi under mødet vil blive spurgt om nylige ændringer i vores jobsituation fremover?

Skal vi oplyse om denne kommende ændring, selv om vi slet ikke bliver spurgt? (også i betragtning af, at det ikke ændrer ved, at vi ligger under min. rådighedsbeløbet)

Kan dette resultere i, at gældssaneringen går i vasken?

Mie Rahbek Thomsen
10/2/2018 3:06:29 PM

Hej Helge

Når man vurderer en sag om gældssanering, skal der ud over budgetdelen tages stilling til, om en gældssanering vil være en varig forbedring af jeres økonomiske forhold. Hvis din kone ikke er i arbejde, kan jeres økonomi blive mere trængt, end den allerede er. Dermed opstår risikoen for, at I optager nu gæld for at kunne klare jer.

I skal derfor orientere medhjælper om forholdet, så I kan drøfte det inden mødet i skifteretten.

Held og lykke med det hele.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie B Rasmussen
10/7/2018 11:23:27 AM

For godt 3 år siden, fik jeg gældssanering, med jeres hjælp og har 2 udlodninger tilbage.
En af kreditorerne er SKAT med en årlig udlodning på godt 11000,-kr.
Men de har ikke sendt opkrævninger til mig på noget tidspunkt eller sendt rykker for manglende betaling af udlodningerne.
Det er min pensionsrådgiver i kommunen, der står for betalingerne og hun undre sig også.
Så jeg har et par spørgsmål:
1. Skal jeg fortetage mig noget ift SKAT og hvad sker der hvis jeg ikke gør?
2. Når de 5 år er gået og jeg har betalt de sidste udlodninger, men stadig intet har hørt, er gældssaneringen så misligeholdt eller er de penge jeg har opsparet mine?
3. Kan de opkræve alle udlodningerne i den sidste betaling?
4. Bortfalder kreditors ret til den årlige udlodning, hvis de ikke sender opkrævningsoplysninger til debitor? (Enten ved alle årlige udlodninger eller kun den første udlodning)

Mvh Julie B Rasmussen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
10/8/2018 3:11:42 PM

Hej Julie

Det er dit eget ansvar at sørge for, at der bliver udloddet til kreditorerne i henhold til kendelsen fra skifteretten og den udarbejdede redegørelse. Kreditorerne er ikke forpligtede til at fremsende opkrævninger, og du skal derfor selv kontakte SKAT for at få oplyst, hvor du kan indbetale til.

Hvis du ikke betaler til SKAT iht. udlodningslisten, har du principielt misligholdt din gældssanering, og dermed kan den i værste fald bortfalde. Det betyder, at al gæld vågner op igen.

Jeg må derfor anbefale dig at kontakte SKAT og betale de udestående udlodninger snarest muligt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie Broch Rasmussen
10/8/2018 4:54:32 PM

Tak for hurtigt og klart svar.

Besvar indlæg
Kate larsn
10/16/2018 1:16:30 PM

Hvis man har en stor gæld tvangsauktion fra før man mødte/flyttede sammen med ens nye sammenlever , og de beregner hans indkomst med i beregning af min gældssanering, hvad jeg skal afdrage, bliver jeg så dårliger stillet mht rådighedsbeløb i forhold til hvis jeg boede alene. Han har en stor gæld han har oparbejdet før han mødte mig og et mindreårig barn han har ferier og weekender samt en del tid udover. Han betaler halv udgift til husleje og el vand gas men derudover har vi ingen fælles økonomi på nogen måde

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
10/17/2018 10:15:25 AM

Hej Kate

Hvis din gæld er stiftet før du flyttede sammen med din samlever, bliver hans indtægt ikke regnet med i gældssaneringen. Dog skal man sikre sig, at han selv kan afholde halvdelen af jeres faste udgifter til bl.a. bolig, hvorfor man alligevel kigger på hans indtægter og udgifter. Hans overskud bliver dog ikke inddraget i din betaling til kreditorene. Det er formentlig det, der er sket i din sag.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
10/17/2018 5:15:02 PM

Hej.Vi er gået konkurs med et landbrug. Det er min mand som er personligt konkurs. Dvs at jeg ikke umiddelbart er omfattet af konkursen.
Vi vil søge gældsernering i forbindelse med afslutning af konkursen, da det så kan gøres på 3 år (som jeg har forstået det)
Bliver jeg også omfattet af gældsaneringen.
Vi får muligvis mulighed for at bo til leje i stuehuset på den ejendom som vi har været ejere af( når den bliver solgt)
Er det et problem i forbindelse med en evt. gældssanering?
Må jeg /vi eje noget i den periode gældsaneringen står på?
Er der regler for hvor stort vores bolig må være?
Hvor kan jeg finde sådanne regler?
Med venlig hilsen
Dorthe

Mie Rahbek Thomsen
10/19/2018 9:38:07 AM

Hej Dorthe

Hvis ikke du er medhæftende på gælden, bliver du ikke omfattet af gældssaneringen. Det skal dog undersøges, om du selv kan afholde din halvdel af jeres fælles udgifter. Derfor vil din økonomi blive gennemgået.
I må gerne bo til leje, men lejeudgiften må ikke være urimeligt stor. Hvis I er to i husstanden, må de samlede boligudgifter helst ikke overstige omkring kr. 8.000,00. Har I børn boende hjemme, stiger grænsen til 9-10.000,00 kr. Det er ikke afgørende, hvor stor boligen er, men alene hvad udgiften til boligen er.
Hvis din mand ejer aktiver, skal værdien af disse aktiver indgå i gældssaneringen. Han kan derfor blive nødsaget til at sælge værdierne, således at pengene kan tilgå kreditorerne.
Hvis du vil læse mere, kan du søge på Bekendtgørelse om gældssanering samt konkurslovens kapitel 25.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
rené
10/23/2018 7:31:54 AM

hej jeg står måske i den heldige situation at jeg kan indfri resten af min gældsernaring to år før tid. kan dette lade sig gøre og hvad for forholdsregler skal jeg tage. vil jo gerne være sikker på jeg bliver slettet fra debitor registret.

Mie Rahbek Thomsen
10/23/2018 1:36:50 PM

Hej René

Du kan sagtens indfri før tid, og Debitorregistret og RKI skal slette dig, når det er gjort. Du kan selv kontakte registrene omkring sletning, hvis det ikke er sket automatisk.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
rené
10/23/2018 2:14:24 PM

så har jeg et andet spørsmål jeg bor til leje i et hus som mine forældre ejer men jeg kan overtage det for restgælden men kan/må jeg det når min gældsernaring stædig er igang lånet køre ikke igennem nogle kredit forening men pengene til huset er lånt igennem en privat mand og der liger en klausul på at jeg kan overtage lånet til det der skyldes på huset.

Mie Rahbek Thomsen
10/23/2018 3:08:36 PM

Hej igen

Hvis din gældssanering er helt sædvanlig med 5 års afdragsperiode, så er din gældssanering fast, dvs. at du ikke kan pålægges at betale mere, end det i kendelsen fastsatte.
Der er derfor ingen, som blander sig i dine forhold, så længe du overholder dividendebetalingerne. Af samme grund kan du principielt godt overtage huset, så længe dit budget tillader de eventuelle øgede udgifter, som måtte være en konsekvens af at gå fra lejer til ejer.

Mvh.
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin Pedersen
2/24/2019 6:43:31 PM

Hej Mie. Du har tidligere svaret på et spørgsmål omkring indfrielse af en gældssanering før tid - og mit spørgsmål kommer i forlængelse heraf.. Skal der forinden en sådan indfrielse tages kontakt til skifteretten -
eller kan det resterende beløb overføres uden yderligere aftale/varsel?

Vh. Martin

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 11:56:53 AM

Hej Martin

Ved indfrielse af den samlede dividende før tid, skal der ikke tages kontakt til skifteretten. Du skal bare indbetale det samlede beløb til kreditorerne og bede om en bekræftelse på, at de er fuldt indfriet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan johansen
11/19/2018 1:06:09 AM

Jeg har stiftet en personlig gæld på 2.000.000 ifm finanskrisen, for 10 år siden - ikke forbrug men tab på div. Investeringer.
Jeg er gift (og var også da....) og vi tjener udbetalt ialt 34.000.
Skal vi da ved en evtl gældssanering, efter husleje div 9240 og rådighedsbeløb på 10760, virkelig betale hele 12000 pr mdr i 5 år??

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
11/19/2018 2:41:55 PM

Hej Jan

Beregningen af dividenden er ikke så enkel, at jeg blot kan give dig et beløb ud fra de oplyste tal. Der kan være biler, fagforening og a-kasse, receptpligtig medicin og børneudgifter, som også skal medregnes. Det kan dog sagtens blive et betragteligt beløb, som hver måned skal betales i dividende til kreditorerne.
I kan ansøge om gældssanering og se, hvad budgettet ender på. I har ret til at tilbagekalde gældssaneringsansøgningen helt frem til kendelsen er afsagt.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
11/22/2018 8:48:13 PM

Hej Mie

Mit forslag til gældssanering er afleveret til retten og kreditorerne og jeg har set i statstidende at der er indkaldt til kreditor møde, nu har jeg fået en besked at min boligsikring er blevet mindre hver måned (240 kr.) (pga. min pension blev stoppet)

kan det ændres i budgettet når det er indsendt, jeg ønsker jo ikke at udskyde kreditormødet yderligere der er 4 uger til mødet fra nu.

På forhånd tak.

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
11/23/2018 10:34:28 AM

Hej Annette

Hvis dividenden skal nedsættes som følge af din reducerede boligsikring, så skal der indkaldes på ny. Det vil godt kunne medføre, at kreditormødet skal udskydes. Hvis din boligsikring vil være reduceret for fremtiden, vil du omvendt sidde lidt hårdere i det end nødvendigt.
Hvis dit budget kan bære det, kan du godt undlade at gøre noget ved det.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
11/23/2018 11:14:19 AM

Hej Mie

Mange tak for hurtigt svar

Hilsen

Annette

Besvar indlæg
Annette
12/3/2018 7:35:01 AM

Hej igen

Hvis jeg er så heldig at gældssaneringen bliver godkendt, skal der så gå 14 dage fra den dag i retten før jeg kan være sikker på at den er gået igennem.
Med andre ord, kan kreditor komme bagefter og sige imod eller skulle de havde meldt det inden kreditormødet?

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/3/2018 1:43:03 PM

Hej Annette

Efter mødet i skifteretten har du og kreditorerne kæreadgang i 14 dage fra kendelsens afslutning. Kreditorerne kan altså kære sagen til Landsretten, hvis de er uenige i kendelsen. Det medfører jo omkostninger for kreditor, så de gør det som regel kun sjældent og hvis der er konkret grundlag for at kære sagen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
12/3/2018 2:07:38 PM

Hej Mie

Mange tak for svar.

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Annette
12/3/2018 2:12:30 PM

Hej Mie

ups glemte noget

Er det kun hvis kreditorerne møder i retten til kreditormødet de kan kære - 14 dage fra kendelsens eller kan de selv om de ikke var tilstede?

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/3/2018 2:16:45 PM

Hej Annette

Kreditorerne møder typisk ikke op. Hvis de har indsigelser, fremsendes de skriftligt til skifteretten eller medhjælper. Kæreadgangen gælder dog uanset om de har fremsat indsigelser eller ej.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
12/3/2018 2:26:40 PM

Mange tak

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Heidi Aalykke Andreasen
11/27/2018 1:00:14 PM

Jeg er på kontanthjælp og har en gæld på ca. 130.000 kr. Opfylder det kravene til en gældssanering?

vh. Heidi Andreasen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
11/29/2018 8:44:15 AM

Hej Heidi

Du kan desværre ikke søge gældssanering så længe du er på kontanthjælp. Derudover skal gælden typisk være noget større, for at opfylde kravene til konkret insolvens. Gælden skal være så stor, at du ikke kan afdrage beløbet på 10 år, når du er i arbejde.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne Dige
11/29/2018 2:00:22 PM

Hej Heidi,
Min eks har fået gældssanering for over et år siden. Min mor vidste ikke, at han var i gang med at få gældssanering, men han har, for næsten 10 år siden, skrevet under på et gældsbrev til hende, hvor hun lånte ham 87.000 kr. Dem har hun nu krævet tilbagebetalt, inden det blev forældet. Min eks. ringer så pludseligt til mig og fortæller, at han har modtaget gældsbrevet, og at han ikke er forpligtiget til at betale, da han har fået gældssanering.
Kan det være rigtigt, når min mor intet fik at vide om gældssaneringen, da den stod på?

Mange hilsner

Susanne

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/3/2018 1:47:49 PM

Hej Susanne

Som kreditor skal man anmelde sit krav i en gældssanering inden for 8 uger fra proklama bekendtgøres i Statstidende. Skifteretten eller medhjælperen skal orientere kendte kreditorer, men det er kun en service, som ikke får nogen konsekvenser, hvis orientering ikke er sket.

Hvis gælden til din mor er stiftet før gældssaneringen, vil den være omfattet af gældssaneringen og dermed bortfaldet.

Din mor skal bede om dokumentation af gældssaneringen i form af kendelsen fra skifteretten.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank
12/5/2018 1:29:39 PM

Hej!

Må man overhoved ikke ha noget forbrugsæld for at komme i betragtning til gældsanering? 80% af min gæld er pga skilsmisse og fejlinvestering. Men 20% er forbrugslån. I alt har jeg cirka 600k.

Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:00:15 PM

Hej Frank

En gældssanering er ikke udelukket, fordi du har forbrugsgæld. Det vil dog afhænge af, hvornår forbrugsgælden er optaget. Jo ældre, des bedre. Er forbrugsgælden meget ny, vil man afvise gældssanering og opfordre dig til at søge igen nogle år senere.
Derudover kigger man på størrelsen af forbrugsgælden i forhold til den samlede gæld.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte
12/6/2018 9:54:24 PM

Min kæreste har haft et kæmpe spille problem taget kvik lån som er oppe på næsten 200000 kr. Er høje rente er det helt umuligt nogle siden at betale gælden tilbage vil det være muligt at søge gældsernæring??

Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:02:00 PM

Hej Gitte

Da der alene er tale om forbrugsgæld, skal din kæreste ikke forvente, at der vil kunne opnås gældssanering. Hvis gælden er blevet mange år gammel, og der ikke er optaget lån i mellemtiden, kan der dog være en chance for gældssanering alligevel.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus Andersen
12/10/2018 11:03:30 AM

Hej Hanne.
Hvor meget må man eje hvis man skal søge gældsernæring?
Eks. hvor dyr en bil?

Vh Rasmus

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:05:04 PM

Hej Rasmus

Hvis du ejer aktiver, som repræsenterer en værdi, skal denne værdi som udgangspunkt indgå i gældssaneringen. Ejer du en bil til en værdi af kr. 50.000,00, skal det beløb fordeles blandt kreditorerne. Det samme gør sig gældende, hvis du har værdipapirer, en båd eller et andet aktiv.

For så vidt angår bil vil det dog blive undersøgt, om det er nødvendigt for dig at have bil, for at kunne passe dit arbejde. Er det tilfældet, må du godt eje en bil, men den må ikke være uforholdsmæssig dyr eller repræsentere en væsentlig værdi.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus
12/10/2018 5:22:22 PM

Tak for svar Mie.
Det drejer sig om min far som lige er gået på pension og han er i tvivl om han må eje en bil til 15.000 kr. Han arbejder stadig en gang i mellem i en virksomhed jeg ejer, og har brug for en bil så han kan komme der ud.

Mie Rahbek Thomsen
12/11/2018 9:02:37 AM

Hej igen Rasmus

I så fald vil det afhænge af hyppigheden af arbejdsdage, muligheden for at benytte offentlig transport samt udgiften til bilen i forhold til indtjeningen. Samtidig skal der kunne tages stilling til din fars indtægt de næste 5 år, så det kan blive lidt svært, hvis ikke der er en fast aftale om arbejdstid i dit firma.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus
12/11/2018 11:14:32 AM

Tak for svar.
Min far vil meget gerne høre mere om hans muligheder, og få jer til at køre sagen. Er det lettest i kontakter ham når i har tid, eller skal han kontakte jer?

Mie Rahbek Thomsen
12/11/2018 12:48:56 PM

Hej Rasmus

Din far er velkommen til at kontakte mig, men sagen skal køre via skifteretten, så man har ikke brug for sin egen advokat.

Mvh.
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper Andersson
12/20/2018 4:38:59 PM

Hej Mie
Jag betaler mit sidste afdrag her den 31-1-19 efter 5 år på min gældssanering. Mit spørgsmål er, skal man kontakte nogen, eller er det slut fra den dato? Har spurgt min bank i Danmark som har overført betaliningen hvert år, men de kan ikke svare på det. Jeg bor i Sverige nu, eller lidt i tvivle med vad jag skal gøre så at alt bliver gjort korrekt!
Mvh
Jesper

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/21/2018 11:33:26 AM

Hej Jesper

Du skal ikke gøre andet, end at betale den sidste dividende. Derefter er du gældfri, da du så har opfyldt kendelsen om gældssanering. Du vil heller ikke modtage nogen bekræftelse fra skifteretten.

Glædelig jul og godt nytår.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne
12/23/2018 8:51:47 PM

Jeg har 2 betalinger tilbage af min gældsanering. Sker der noget ved at jeg køber en tlf på afbetaling og kan jeg overhoved det?

Mie Rahbek Thomsen
12/28/2018 12:54:29 PM

Hej Sanne

Du vil som sådan godt kunne købe en telefon på afbetaling, uden at du trodser vilkårene for gældssaneringskendelsen. Du skal bare sørge for at overholde dine betalinger. Det kan dog være, at forhandleren af telefonen ikke vil tilbyde en afdragsordning.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael Jensen
12/28/2018 9:14:21 PM

Hej hvis man søger GÆLDSSANERING skal man så ud af vores hus det er jo ikke vores hus det er bankens. Hilsen Michael Jensen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/3/2019 8:56:35 AM

Hej Michael

Hvis du står som ejer af en fast ejendom, kan det komplicere en gældssanering. Hvis der er friværdi i ejendommen, skal den medregnes i dine aktiver. Samtidig må man ikke afdrage på gælden under gældssanering, da det vil være en opsparing til dig selv. Dine samlede boligudgifter må heller ikke være særlig høje, hvis man skal opfylde betingelserne til gældssanering. Derfor kan det være svært at få en sag indledt, hvis man ejer fast ejendom, for det er stadig dig, der ejer ejendommen, selvom der er gæld i den.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tanya
1/13/2019 10:49:44 PM

Hej Mie.

Min kæreste står til gældssanering, kan det virkelig passe at de har beregnet at jeg skal betale 1500kr for hans datter om måneden. Jeg har selv et rimeligt stram økonomi, da jeg er flexlønned og ramt af sygdom (kræft). Så meget af min økonomi går til medicin m.m
De har jo kun fået min lønseddel og siger de i bund og grund er uinteresseret i hvordan min økonomi høre sammen. Dog vil de gerne modregne, hans datters special behov, så som piller, handicap autisme o.s.v.. men min er uinteressant, kan dette være rigtigt.
Mvh Tanya

Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 9:46:52 AM

Hej Tanya

Det er svært at svare på uden at have gennemgået sagen, men hvis din kærestes gæld er stiftet, mens I har boet sammen, så bliver din økonomi regnet med ind i gældssaneringen. Er det ikke tilfældet, skal skifteretten bare sikre sig, at du kan afholde dine egne udgifter og halvdelen af de fælles udgifter.

Hvis I er i tvivl om rigtigheden af opgørelsen, skal I spørge medhjælper eller skifteretten, inden kendelsen afsiges.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
1/14/2019 10:41:28 AM

Hej Mie,

Kan man noget sted finde eksempler på hvad en rimelig husleje er? Er det rimeligt at tage udgangspunkt i huslejen for en almennyttigbolig i ens by, med et passende antal rum for husstandens størrelse eller er det krav om det skal være billigere, de kan jo svinge meget, men samtidig er de jo underlagt offentlig regulering. Kan de 5 år en gældssanering normalt strækker sig over nedsættes hvis særlige forhold taler herfor (andet end konkurs) og sættes afdragene op hvis man stiger væsentlig i løn?

Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 9:51:56 AM

Hej Martin

Huslejen skal være rimelig ud fra den geografiske placering samt antal personer i husstanden. Skifteretterne har nogle tommelfingerregler om samlet nettoudgift til bolig, altså inkl. forbrug og fratrukket evt. boligstøtte. En enlig vil typisk ikke bo dyrere end kr. 6.000,00 månedligt. Er der 3 personer i husstanden, vil en rimelig udgift være på omkring kr. 9.000,00.

Hvis man bliver fyret eller bliver syg, bliver gældssaneringen genoptaget, hvis man ikke kan betale dividenden. Typisk skal man stadig betale det samme til kreditorerne, men eventuelt over længere tid.

Ved gældssaneringen uden for konkurs kan dividenden ikke stige, når først kendelsen er afsagt. Hvis du vinder i lotto eller får lønforhøjelse, påvirker det altså ikke din betaling til kreditorerne.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Nathja
1/15/2019 7:21:22 PM

Hej
Min kæreste’s ekskone har netop meddelt at hun søger gældssanering for deres gamle gæld. Betyder det så at han får hele beløbet da de kautionerede for hinanden?
Er det noget han kan gøre for at forhindre dette?
Mvh Nathja

Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 10:04:48 AM

Hej Nathja

Vil din kærestes ekskæreste får gældssanering, vil hun blive gældfri, når hun har betalt dividenden til deres fælles kreditor. Din kæreste vil så alene hæfte for restgælden. Hans eneste mulighed for at komme af med gælden er at betale, eller selv at søge gældssanering.

Han kan ikke gøre noget for at hindre hendes gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 10:04:50 AM

Hej Nathja

Vil din kærestes ekskæreste får gældssanering, vil hun blive gældfri, når hun har betalt dividenden til deres fælles kreditor. Din kæreste vil så alene hæfte for restgælden. Hans eneste mulighed for at komme af med gælden er at betale, eller selv at søge gældssanering.

Han kan ikke gøre noget for at hindre hendes gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
David
1/22/2019 7:51:45 AM

Hej Mie

Jeg skylder ialt 300.000 kr. Til skat og 500.000 kr. banken og div. Kreditor (Stiftet Fra 1991-2006) ( pga skiltsmisse og mister job) Idag jeg bor alene med fast indtægt på 20.000 kr. Brutto pr. Mdr. ( 11.000 kr. Fast udgifter) og jeg har ikke stifte gæld i mere den 5 år. Har jeg mulighede for at få gældsenering?

Mvh
David

Mie Rahbek Thomsen
1/22/2019 9:46:19 AM

Hej David

Umiddelbart kunne du sagtens opfylde betingelserne for at gå gældssanering afhængigt af de forskellige gældsposter i din skattegæld. Du må dog ikke have stiftet systematisk gæld til det offentlige, så er skattegælden stiftet fra 1991-2006, vil det kunne forhindre en gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
David
1/22/2019 12:10:10 PM

Hej igen og tusind tak for din besked.

Hvad mener du med “afhængigt af de forskellige gældsposter i min skattegæld”?

Mvh
David


Mie Rahbek Thomsen
1/22/2019 1:07:08 PM

Hej David

Nogle har mange forskellige restancer (gæld til skat) svingende fra alm. restskat til licens, børnebidrag, bøder, for meget udbetalt boligsikring og meget mere. En del af gælden er typisk omkostninger og renter. Derfor skal man ind og vurdere, hvor gælden til SKAT reelt stammer fra. Når SKAT anmelder et krav i gældssaneringen, laver de en opgørelse, hvor man kan se det helt præcist.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus Jensen
1/22/2019 7:49:05 PM

Hej Mie
Jeg kan se på et af dine svar at hvis det drejer sig om gæld til det offentlige stiller sagen sig lidt anderledes.
Jeg er gået konkurs med et enkeltmandsfirma og står tilbage med en gæld på 7-800.000 kr. Gælden er primært til det offentlige (moms og skatter).
Skal jeg forstå dine svar således at hvis/når det er gæld til det offentlige er der ikke nogen chancer for gældssanering?
Mvh
Klaus

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:02:37 PM

Hej Klaus

Hvis man har gæld til det offentlige, må det ikke være systematisk oparbejdet. Dvs. at man ikke må have stiftet gæld adskillige år i træk. Hvis du i forbindelse med konkurs har fået gæld til SKAT, vil det typisk ikke være systematisk oparbejdet, og dermed vil det ikke være en hindring for gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte Lind
1/23/2019 8:24:31 AM

Hej. Er der forskel på om man er samlevende eller gift, hvis den ene part søger gældssanering på egen gæld.
M.v.h
Gitte

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:10:15 PM

Hej Gitte

Nej det har ingen betydning. Det afgørende er, om du boede sammen med din samlever eller ægtefælle, da gælden blev stiftet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
1/24/2019 7:24:33 AM

Hej Mie

Når en gældssanering er gået igennem og de 14 dage er ovre til at kære,

1. Er der så en regel for, hvornår man et må flytte sammen med en kæreste hvis det byder sig
igen.

2. Eller flytte til noget andet uanset kæreste eller ej.

3. Hvor meget bliver man overvåget af kreditorerne (i de 5 år)

4. Bliver ens konto overvåget af advokaten i de 5 år eller af ens egen bank.

På forhånd tak

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:13:24 PM

Hej Annette

Når din gældssanering er endelig er der ingen der holder øje med dig. Så længe du kan overholde kendelse og betale dividendebeløbet, står det dig som udgangspunkt frit for at flytte, flytte sammen med en kæreste eller andet.

Hvis du dog på kendelsestidspunktet har vidst, at du skulle flytte sammen med en kæreste, kan du risikere, at gældssaneringen bliver annulleret, fordi du har indrettet dig på gældssanering og ladet budgettet udarbejde på et forkert grundlag.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Widstrup Jensen
2/3/2019 3:32:59 PM

Halløjsa
Jeg skylder over 5 millioner væk til tidligere Roskilde Bank og forskellige kreditorer. Jeg har et SU lån som jeg før har fået vide at det spærre for at jeg kan søge gældssanering. Er det sandt?
I så fald at det ikke er sandt vil du kunne hjælpe mig?
Mvh.
Lars Widstrup Jensen.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:15:39 PM

Hej Lars

Et SU-lån hindrer ikke gældssanering. Hvis du har fået SU-lån til en uddannelse, som du efterfølgende får job inden for, vil din gældssaneringsperiode dog kunne blive forlænget, da SU-gæld har en særlig beskyttelse. Det afhænger dog af størrelsen af SU-lånet i forhold til din samlede gæld.

Jeg vil derfor anbefale dig at søge gældssanering. Så vil forholdet blive undersøgt af skifteretten.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Ghita
2/17/2019 7:44:25 PM

hej med jer
jeg er lige blevet tilkendt en gældsanering og je har næsten lige mødt manden i mit liv, efter mange år hvor jeg ikke turde åbne mig op for et forhold, netop pga min gæld.
nu er mit spørgsmål, jeg vil jo gerne i fremtiden flytte sammen med min nye kæreste, kan man det, når man får gældsanering ? eller skal den genforhandles ?
hvis ja skal hans udgifter og indtægter oplyses ?
eller bibeholder jeg de forhold som er godkendt ?

mvh Ghita

Mie Rahbek Thomsen
2/20/2019 8:45:37 AM

Hej Ghita

Når din kendelse om gældssanering er afsagt og er endelig, kan dividenden ikke blive sat op. Hvis du flytter sammen med en kæreste, og dermed får bedre økonomi, fordi I nu er to til at dele udgifterne, får det derfor ikke betydning for din gældssanering.

Du kan derfor roligt flytte sammen med din kæreste.

Held og lykke med det hele.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik Næsby Boddum
2/22/2019 11:16:28 AM

Hej Mie
Vi er halvvejs I vores gældsanering og adspurgte vores bank om vi kunne låne til lejlighed, dette sagde de nej til - grundet det ville se mærkeligt ud overfor vores kreditorer, at vi så kunne have betalt mere I akkord. Sådan en udtalelse giver ikke mening I vores optik, da vi har opfattelsen af dommen/gældsaneringen er en endelig beslutning, ligegyldig om vores indtægt er steget?

Vi har så kontaktet ny bank, men de vil ikke have os da jeg nævnte gældsanering. Vores okonomi er sund og stort rådighedsbeløb.
Har vi pligt til at fortælle at vi er under gældsanering? og må en bank afvise os på det grundlag?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/25/2019 8:44:09 AM

Hej Henrik

I har pligt til at fortælle jeres bank eller en ny bank om de forhold, som vi være af betydning for jeres økonomiske forhold. Gældssanering vil være en relevant information for banken.

Banker er private virksomheder, som selv må vurdere, om de vil indgå i en ny kunderelation, eller om de afviser at tage jer ind som kunder. Banker er generelt tilbageholdende med kunder, som har været eller er under gældssanering, og særligt under selve gældssaneringsperioden kan jeg ikke forestille mig, at I vil kunne optage nyt lån. Hvis I misligholder kendelsen, vil hele gælden genopstå, og I er derfor meget usikre kunder, så længe gældssaneringen løber.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine Schmidt
2/27/2019 11:28:39 PM

Hej Mie,
Jeg fik i 2017 godkendt gældssanering og første udlodning var den 1.12.18. Hvordan forholder det sig med SKAT, er der renter som skal oplyses på min årsopgørelse for den første udlodning, eller sker det automatisk, hvis overhovedet? Eller er der andet jeg skal ind og rette til på min årsopgørelse? Jeg er lidt tabt hvad det angår.. på forhånd tusind tak for svar.
Med venlig hilsen Trine

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 11:58:45 AM

Hej Trine

Når du betaler dividende, er en lille del af dividenden renter. Det rentebeløb kan du selv taste ind på din forskudsopgørelse eller din årsopgørelse. Du vil kunne se rentebeløbet i redegørelsen fra medhjælper. Det bliver ikke automatisk taget med fra SKATs side, desværre.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene
2/28/2019 12:50:19 PM

Hej .
Kan man få gældsernæring når man køre i et vikarburo og får næste det samme i løn hver mdr . Altså ca 15000 udbetalt . Køre kun aften og nat på 28 timer det er jo det sammen som 37 timer i dv .

Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 12:05:18 PM

Hej Lene

Hvis din indkomst er nogenlunde stabil, og omregnet svarer til en fuldtidsstilling, vil du sagtens kunne opnå gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael Larsen
2/28/2019 1:58:14 PM

5 Års reglen
Hej......i skriver at man ikke må have optaget forbrugesgæld de sidste 5 år hvilket jeg har men som jeg også har betalt tilbage vil det så tælle med ?

MVH Michael larsen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 12:07:56 PM

Hej Michael

Hvis du har betalt gælden tilbage, tæller det som sådan ikke med.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Bent raben-engman
3/7/2019 3:01:44 PM

jeg er pensionist og har en del kreditorer.Jeg søger ikke om geldsanering men har hørt der er långivere der via et lån kan betale mine kreditorer
.Det vil glæde mig om du kan give mig råd og vejledning.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/10/2019 10:09:34 AM

Hej Bent

Hvis du vil af med din gæld, skal du enten betale det af, eller søge gældssanering, hvis gælden er så stor, at du ikke kan betale gælden af. De gældsopkøbere, som findes i markedet, gavner kun kreditorerne. De gavner ikke debitorerne.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
3/11/2019 12:29:46 PM

Hej
Min 3 årige gældssaneringssag (firma og personlig konkurs) nærmer sig efter flere år sin afslutning. Har ventet i to år på boopgørelse efter min afdøde hustru.
Til juli bliver jeg 65 og tænker på at gå på pension. Vil det være at "indrette" sig?
Jeg har en lille PFA pension med en engangsudbetaling på 220.000 efter skat.
I 2020 kan jeg også få folkepension.
Mit spørgsmål er om jeg kan stoppe med at arbejde før gældssaneringen træder i kraft eller må jeg vente?
Og kan jeg forvente at beholde de 220.000 kr - ønsker at bruge disse penge til at betale hele den 3 års dividende på en gang, for således igen at være gældfri.
Mvhilsen
Niels

Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 12:42:07 PM

Hej Niels

Hvis du er i gældssaneringsperioden, må du ikke af egen drift gå ned i indtægt. Jeg vil råde dig til at afvente udløbet af de tre år, hvorefter gældssaneringen er endeligt. Så kan du derfra gøre hvad du vil ift. pension.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
3/15/2019 2:18:02 PM

Hej Mie
Tak for svar.
Jeg har endnu ikke startet min treårige gældssanering periode (er bare indstillet/godkendt) - først nu skal jeg se på, sammen med kurator, hvordan min indtægt bliver i den treårige periode.
Og da der har gået uforholdsmæssig lang tid - så er jeg blevet ældre og kan gå på pension.. :-)
Jeg mener derfor at det kan svare sig/bedst for helbredet at gå på pension, men bør jeg vente til skæringsdagen eller kan jeg bare gå nu?

Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 2:54:30 PM

Hej Niels

Så vil jeg anbefale dig at drøfte det med kurator/medhjælper, så det ikke volder problemer senere i forløbet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sus
3/21/2019 7:02:39 PM

Hej. Jeg har en næsten 20 år gammel gæld sammen med min eksmand på ca. 6-700.000 (5 forskellige kreditorer) Jeg har flere gange i årernes løb forsøgt at betale af på det, men det har jo ikke engang dækker renterne og eksmanden vil ikke betale noget på det. For 10 år siden flyttede jeg sammen med min nuværende mand og vi købte et hus sammen. Indtil nu har det været afdragsfrit men fra oktober skal vi til at betale afdrag på det. Der er gæld på ca. 1.750.000 og huset er vurderet til ca. 1.500.000. Vi har 3 forbrugslån hvor de to af dem står i vores begges navne (bliver betalt ud inden for ca. 2 år) og det sidste kun i min mands navn. Vi har 2 biler og en campingvogn men det står i min mands navn. Når jeg får en stabil jobsituation (muligvis kommer jeg i flexjob på et tidspunkt) vil jeg gerne søge om gældssanering og vil høre om der er noget vi kan begynde at forberede allerede nu så jeg er bedst stillet når jeg er klar til at sende en ansøgning ind til retten. Hvad kan du ellers give mig af gode råd ?
På forhånd tak

Mie Rahbek Thomsen
3/25/2019 9:30:35 AM

Hej Sus

Det vil være en god idé at sørge for at betale de forbrugslån ud, som du hæfter for, så der kun er gammel gæld og gæld i ejendommen tilbage, når du søger gældssanering.

Det vil være en forudsætning for gældssanering, at du er i fast job.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Rasmussen
3/23/2019 8:09:11 PM

Bliver ens børns indtægt ved fritidsjob talt med i rådighedsbeløbet?Mvh

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/25/2019 9:32:10 AM

Hej Jan

Dine børns indtægt bliver ikke talt med i din indtægt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle
3/28/2019 9:18:37 AM

Hej Mie

Jeg har været igennem en grim grim skilsmisse, hvor min eksmand flere gange har gjort opmærksom på at han ville køre mig ned psykisk og økonomisk. Og det må jeg sige han gør godt - desværre.
Han har ikke ville betale udgifterne til vores fælles hus og vil bare have det skulle gå på tvang, for at ramme mig økonomisk.
Heldigvis er alle ikke ens, og jeg har fundet den sødeste og dejligste mand. Vi bor nu sammen i hans hus, jeg har fuldtidsjob og 2 små børn.
Kan jeg søge gældssanering uden det kommer til at påvirke min samboende mands økonomi? Og hvad hvis vi gifter os, har det nogen betydning?
Bør vi (han) lave ægtepagt med særeje, for at sikre sig at mine kreditorer ikke kommer efter ham. Eller?

Venligst Helle

Mie Rahbek Thomsen
3/28/2019 3:45:29 PM

Hej Helle

Dejligt at livet kan vende sig til det bedre.
Hvis tvangsauktionen ligger før du flyttede sammen med din nuværende samlever, så vil en gældssanering ikke påvirke ham. Han skal kunne afholde sine egne udgifter, men et overskud vil ikke blive medregnet i din gældssanering.

Hvis I gifter jer, får I automatisk delingsformue. Hvis du stadig har kreditorer, vil du formentlig være teknisk insolvent og dermed ikke have nogen formue at dele. Til gengæld vil din mand skulle dele sin nettoformue med dig ved skilsmisse eller dødsfald. Det kan være uhensigtsmæssigt, men kan løses ved en ægtepagt om særeje. Til gengæld vil han ikke som ægtefælle komme til at hæfte for din gæld over for dine kreditorer. Der hæfter du alene.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Gunnar
4/1/2019 9:08:04 AM

Hej Mie

Hvis man bliver konkurs i et andet land, som Island. Hvordan vil det påvirke en her i Danmark?

Vil man også blive konkurs i Danmark, eller kan islandske kreditorer kunne gøre tilkald til ens ejendele her i Danmark?

Jeg har boet i Danmark i 10 år, er Islandsk statsborger men søger inden længe om Dansk statsborgerskab.

Med venlig hilsen,
Gunnar

Mie Rahbek Thomsen
4/12/2019 9:41:47 AM

Hej Gunnar

Dine kreditorer vil altid kunne foretage udlæg i dine aktiver uanset geografi. Islandske kreditorer kan derfor også foretage udlæg i dine aktiver i Danmark.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Bettina
4/1/2019 7:38:03 PM

Hej Mie
Jeg skylder ca. 230.000 på SU-gæld/lån. Jeg har gennemført en universitetsuddannelse pr. 2001 (tog undervejs 1-2 semestre samt mange eksaminer om) men ikke afleveret specialet. Jeg har aldrig arbejdet indenfor mit fag. Jeg har aldrig kunnet afdrage på min gæld. Jeg har været arbejdsløs og på kontanthjælp ca. 75% af tiden siden. Jeg fik i 2015 diagnosticeret forskellige psykiske lidelser (som med stor sandsynlighed har været den største årsag til hele mit "forløb") og været i behandling, som kun har gavnet en smule. Jeg er og har været single det meste af perioden. I november 2017 blev jeg bevilget fleksjob. Fik dog først et job pr. 1. februar 2019. Indtægten er fornuftig (ca 6500,- rådighedsbeløb efter alle udgifter er betalt - inkl. bl.a. fitness- og kontaktlinseabonnement), men jobbet er meget hårdt og opfylder ikke mine skånebehov, så jeg vil ikke kunne fortsætte med jobbet under de givne vilkår ret mange måneder mere, så jeg ender sandsynligvis på kontanthjælp igen :-(.
SKAT har omkring årsskiftet eftergivet en del småbeløb (gamle renter/restskat m.v., da jeg ikke finde ud af/forstår det med årsopgørelse og forskudsregistrering, så jeg har aldrig foretaget ændringer).
Hvordan ser du mine muligheder for at søge gældssanering? Er der andre muligheder? Eftergivelse af gæld? Insolvens?
P.S. Jeg er 52 år, har diverse skader og ledsmerter, så jeg er nødt til at styrketræne et par gange om ugen for at holde kroppen så stærk, som det nu kan lade sig gøre.
Undskyld det lange skriv! - men jeg håber, du kan hjælpe ;o)
På forhånd tak

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/15/2019 9:18:24 AM

Hej Bettina

Når der kommer en afklaring på dine muligheder for at arbejde, vil jeg anbefale dig at søge gældssanering. Det vil være den bedste løsning.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Andreas
4/2/2019 1:25:39 PM

Hej går udenlandsk gæld med i gældssaneringen og bliver den også slettet i udlandet efter gældssaneringen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/23/2019 10:27:50 AM

Hej Andreas

Jeg har ikke selv behandlet en gældssanering med krav fra udenlandske kreditorer, og er derfor i tvivl om svaret. Som udgangspunkt ser det dog ud til i praksis, at udenlandsk gæld ikke vil være omfattet af en kendelse fra en dansk skifteret.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Anja
4/9/2019 6:26:21 PM

Hej Mie

Jeg har en gæld på ca. en million kroner, der blev stiftet med min eksmand. Vi blev fanget med to huse i krisen og måtte sælge begge huse med stort tab. Vi har været skilt i snart 10 år og er begge gift igen. Min nuværende ægtefælle og jeg har en ægtepagt med særeje og jeg ejer intet.

Jeg har fast arbejde og en fornuftig indtægt og vil meget gerne kunne se noget lys i min økonomiske situation. Jeg overvejer derfor kraftigt at søge gældssanering og har i den forbindelse et par spørgsmål:

Min ældste datter bliver 18 år i september 2020. Hvordan indgår indtægter og udgifter til hende i regnestykket, hvis jeg søger gældssanering nu?

Hæfter min nuværende ægtefælle for nogle af udgifterne til mine særbørn i regnestykket? Deres biologiske far betaler børnebidrag hver måned.

Bliver indtægter og udgifter til vores fælles barn delt lige over i regnestykket?

Må man sende en stedfortræder når skifteretten indkalder?

Tusind tak for muligheden for at få svar på nogle af de mange spørgsmål der opstår når man står i en situation som denne.

Med venlig hilsen
Anja

Mie Rahbek Thomsen
4/15/2019 9:26:02 AM

Hej Anja

Din nye ægtefælles økonomi bliver ikke inddraget i din gældssanering. Dog vil man skulle have nogle oplysninger om hans indtægt, da det skal kontrolleres, at han selv kan afholde halvdelen af jeres boligudgifter.

Din myndige datter bliver ikke taget med i betragtning i gældssaneringen.
Jeres fællesbarn vil blive taget med for halvdelen af udgiften i dit budget, når børnepenge er fratrukket.
Der laves selvstændige budgettet for hvert barn, og et eventuelt underskud tages med i dit budget.

Du skal selv møde op i retten, når du bliver indkaldt til møder.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Anja
4/15/2019 9:58:05 AM

Hej Julie
Tusind tak for dit svar.
Ved du hvordan min ældste, der er 16 år nu (og fylder 18 om 1,5 år) tæller i beregningen? Jeg tænker på om der i regnestykket bliver taget højde for at der trods alt ikke er så længe til hun bliver myndig og man derved kun tæller udgifter og indtægter med i 1,5 år, eller om det er billedet lige nu der tæller?
Med venlig hilsen Anja

Mie Rahbek Thomsen
4/15/2019 1:19:10 PM

Hej Anja

Der tæller man dit barn med i 1,5 år. Børnenes budget laves således, at der sættes et lovmæssigt rådighedsbeløb af, som skal dække mad, tøj mm. Hvis der er udgifter til SFO, børnehave mm., er det også en udgift. Herfra trækkes de faktiske indtægter, som er børnepenge fra kommunen og hvis der betales børnepenge fra faderen. Hvis der er overskud i børnebudgettet, sker der ikke noget ved det. Du skal ikke betale mere til dine kreditorer af den grund. Hvis der er underskud, må du fratrække underskuddet, så din dividende bliver lidt mindre.

Til gengæld tager man ikke hensyn til, at du vil have udgifter til myndige børn, men samtidig ingen indtægter. Du vil jo typisk have dem boende fortsat, selvom de er fyldt 18 år. Eneste løsning vil være at opkræve lidt husleje eller kostpenge fra børnene, hvis et gældssaneringsbudget ikke kan hænge sammen i øvrigt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie
4/14/2019 3:56:12 PM

Hej
Jeg er færdig med min gældssanering december 2019.
I december 2018 købte jeg min telefon via en afdragsordning. Må jeg overhovedet det?

Mie Rahbek Thomsen
4/15/2019 9:27:36 AM

Hej Julie

Så længe du overholder dine betaling af dividende, må du som udgangspunkt godt købe en telefon på afdragsordning. Du skal naturligvis passe på, at du ikke stifter gæld, som kan blive svær at afdrage, men ud over det bestemmer du selv.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
4/16/2019 5:51:18 PM

Hvor lang tid tilbage skal man printe en udskrift fra banken , når man søger gældsanaring

Mie Rahbek Thomsen
4/17/2019 1:44:15 PM

Hej Martin

Når du søger gældssanering skal du udfylde en ansøgningsblanket, som du finder på www.domstol.dk under selvbetjening.

Med ansøgningen skal du vedlægge dine tre seneste lønsedler, 3 seneste årsopgørelser og 3 seneste forskudsregistreringer. Det er angivet øverst på blankettes forside.

Du skal ikke medsende kontooversigter, men du kan blive bedt om at fremsende sådanne senere i processen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin
4/17/2019 7:24:20 PM

Hej Mie
Tak for hjælpen
Hvad tar i få at lave det hele klar og hjælpe med det
Mvh Martin

Mie Rahbek Thomsen
4/23/2019 10:04:53 AM

Hej Martin

Mit salær vil blive afregnet bl.a. efter medgået tid med kr. 2.500,00 inkl. moms pr. time.

Blanketten er dog meget overskuelig, og der findes også en vejledning til udfyldelsen på domstolenes hjemmeside.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne
4/23/2019 12:34:00 PM

Hej Mie

Jeg har en udlodning tilbage.... Hvad så
Får jeg en bekræftelse på at jeg har overstået og overholdt alle betalinger og nu er gældfri ? Får jeg noget fra Kreditorerne?

Hilsen Sanne

Mie Rahbek Thomsen
4/25/2019 12:53:46 PM

Hej Sanne

Du vil formentlig ikke få nogen bekræftelser fra kreditorerne på, at du nu har overholdt gældssaneringskendelsen. Du kan eventuelt selv bede dem om at bekræfte, at du nu har betalt alle dividendebeløbene, og at du ikke længere har gæld til dem.

Skifteretten vil heller ikke følge op på sagen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne Klyver
7/17/2019 10:49:10 PM

Hej igen
Endnu et spørgsmål... jeg har lige betalt den sidste udlodning og er nu færdig med gældsaneringen... hvor længe vil der stå i min skattemappe at jeg har en gældsordning?
Jeg har bedt mine kreditorer om en bekræftelse på mine indbetalinger... fra den ene fik jeg med det samme men fra den anden har jeg ringet til dem og de lovede at sende en til mig i sidste uge der er dog intet sket..

Hilsen Sanne Klyver

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
7/18/2019 9:26:19 AM

Hej Sanne

Det burde være ændret ved næste årsskifte. Når en gældssanering afsluttes, får du ikke automatisk en bekræftelse fra kreditorerne, og det er heller ikke nødvendigt. Du kan med kendelsen og dine udbetalinger dokumentere, at du har overholdt kendelsen, og dermed er gældfri.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette
4/26/2019 11:15:50 AM

Jeg har været uheldig og er gået konkurs med virksomhed.
Efterfølgende var det svært at få job i lang tid, men nu har jeg endelig fået et godt kontorjob inden for det offentlige. Det er dog fast stilling med 30 timer. Kan man søge gældssanering med 30 timer??

Har det indflydelse hvis jeg flytter bopæl et par måneder inden ansøgning af gældssanering?

Mie Rahbek Thomsen
5/1/2019 3:15:19 PM

Hej Jette

For at kunne søge gældssanering skal man udnytte sin erhvervsevne fuldt ud, så medmindre der er tale om nattevagter eller andet arbejde, hvor man får fuld månedsløn for færre timer, så vil det formentlig hindre en gældssanering. En løsning kunne måske være at forlænge din gældssaneringsperiode, så du betaler i eksempelvis 6 år istedet for 5 år for at kompensere for din nedsatte indtægt. Du kan derfor sagtens prøve at søge alligevel. Det burde ikke få betydning at du er flyttet, så længe dine boligudgifter ikke er steget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Malene
4/27/2019 9:39:54 AM

Kan SKAT bestemme om hvorvidt du skal have gældssanering eller ej? Der er en skattegæld på knap 2 mill kr og øvrige kreditorer ca 40 mill kr. efter en konkurs. Gælden er ca 12 år gammel. Der har tidligere været indledt gældssanering men den er blevet stoppet af at SKAT ikke ville medvirke.

Mie Rahbek Thomsen
5/1/2019 3:17:01 PM

Hej Malene

Hvis man opfylder betingelserne for gældssanering, har man ret til gældssanering. SKAT kan ikke hindre det, men de kan have fremsat nogle legitime argumenter for, at du ikke opfylder betingelserne. Eller i hvert fald ikke gjorde det dengang.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
René
5/2/2019 8:57:47 PM

Hej Mie
Jeg er i en 3 årig gældssanering , grundet konkurs med firma
Jeg har lige fået ca 50.000kr tilbage i skat, som så skal indbetales til udlodning blandt kreditorerne , min kæreste hvis indtægter er med i beregningen, grundet vi var samboende , og stadig er, skal betale godt 6000kr tilbage i skat, men disse kan ikke modregnes,
Her er det jeg ikke forstår det helt? Kan det passe jeg skal aflevere det hele, og vi så skal finde de 6000kr i budgettet, som er stramt nok i forvejen med 2 små børn, og betale hendes restskat? Jeg synes det burde gå begge veje når hendes indkomst er taget med i gældssaneringen? Eller er det mig der er helt galt på den?

Mie Rahbek Thomsen
5/3/2019 10:05:00 AM

Hej René

Din kærestes indtægtsforhold har formentlig været belyst for at sikre, at hun selv kan afholde halvdelen af jeres fælles udgifter, så du ikke delvist forsørger hende til skade for kreditorerne.

Det har dog ikke den konsekvens, at hendes overskydende indtægt medregnes i dividendeberegningen.

Det er formentlig forklaringen på, at din kærestes restskat ikke skal modregnes i din overskydende skat.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Stig larsen
5/5/2019 8:08:50 PM

Hvor længe efter advokaten har været på besøg vedr gældssanering hvor man blev godkendt af sø og Handelsretten skal man vente på hans svar

Med venlig hilsen
Stig larsen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/15/2019 11:35:45 AM

Hej Stig

Det kan jeg ikke svare på, da jeg ikke kender omstændighederne i din sag. Jeg vil dog anbefale dig at kontakte din advokat for at høre, hvad status er.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
stine
5/29/2019 8:44:16 AM

Hej Mie
Jeg prøver at stille dig spørgsmålet, da jeg ikke kan finde et ens svar andre steder.
Jeg har fået gældssanering og betalt første udlodning. Men kunne godt tænke mig at komme ud af RKI hvor jeg stadig skal stå i 1 1/2 år pga. en registrering fra en kreditor. Jeg har forsøgt at tale med denne kreditor og han ønsker ikke at ændre på denne registrering.

Da det samlede beløb der skal betales til ham over de sidste 4 år ikke er særlig stort ville det være muligt for mig at betale ham helt ud med det samme, men må jeg det?

Må jeg "forfordele" ham frem for de andre kreditorer og er der overhovedet nogle der kan/vil holde øje med det?Mie Rahbek Thomsen
6/11/2019 1:09:16 PM

Hej Stine

Jeg mener ikke, at du må forfordele en kreditor ved fuld indfrielse. Skulle du blive ude af stand til at betale i den resterende gældssaneringsperiode, vil det blive et problem. Typisk vil registreringen i RKI fremgå i 2 år efter gældssanering, og det vil formentlig ikke løse noget at indfri én kreditor. De øvrige kreditorer vil kunne få registreret dig bagefter.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jon
6/20/2019 3:48:20 PM

Hej Mie
Jeg har en gæld på ca 1,2 mill som primært er opstået med et personlig ejet firma. Gælden er fra 2013. Vil man kunne søge gældssanering selvom jeg ikke har et job men får en pension på ca 150000 om året resten af mit liv. Jeg har et erhvervsevnetab på 50 % og har svært ved at arbejde rigtigt.
Jeg har fået en erstatning hvor der står lidt på en kreditorbeskyttet konto. Må jeg have den eller bliver den regnet med til aktiver ?
Kan man evt få en nulløsning da jeg ikke tjener så meget ?
Jeg er 62 år.
Mvh Jon

Mie Rahbek Thomsen
7/3/2019 10:02:42 AM

Hej Jon

Hvis du modtager førtidspension, vil du godt kunne søge gældssanering. Der skal dog kunne lægges et fast budget for dig 5 år frem, så din indtægt skal være fast og stabil. Hvis du har fået en erstatning, som er kompensation for mistet indtægt, eksempelvis erhvervsevnetabserstatning, skal den medtages som indtægt. En erstatning for varigt men kan du dog holde udenfor, hvis du har holdt beløbet adskilt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
6/20/2019 9:11:59 PM

2015 var jeg indkaldt i fogedretten pga misligeholdt gæld til en kreditor. Ved dette møde, bliver jeg erklæret insolvent og denne kreditor tager udlæg i mit indskud ved boligforeningen, som jeg bor hos.
2019 får jeg bevilget gældsanering.
Spørgsmålet er, denne kreditor som har taget udlæg i mit boligindskudslån, er også på min liste over kreditorer, som jeg skal betale til 1 gange årligt. Står udlægger stadig ved magt, så de både får evt. tilbagebetaling fra indskudet og det beløb som jeg er sat til at betale til dem 1 gange årligt ?

Mie Rahbek Thomsen
7/3/2019 10:56:58 AM

Hej Dorthe

For kreditor med udlæg i dit boligindskud, sidestilles udlægget med en pantefordring. Dvs. at kreditor kan få andel i dividenden, hvis udlægget ikke dækker restkravet. Kreditor kan også vælge at fraskrive sig udlægget for få fuld dividende samtidig med de andre kreditorer. Det lader til, at det er det der er sket. Kreditor kan dog ikke opnå mere end fuld betaling samlet set.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Rene
7/3/2019 8:15:24 AM

Jeg står i den sitation at jeg kan betale min gældsernæring ud 1.5 år før tid. Kan se jeg ikke er registreret i rki eller debitor registret men på min årsopgørelse står der stædig det skyldige beløb hvordan får jeg det slettet hurtigt når jeg har betalt rest beløbet. Skulle gerne overtage huset jeg bor i så hurtigt som muligt efter jeg har betalt rest beløbet men kan jo ikke låne i bankerne eller realkredit når der står en stor gæld på årsopgørelsen. Og kan bankerne og kredit foreningerne så man har fået gældsernæring tidligere mvh rene

Mie Rahbek Thomsen
7/3/2019 11:02:43 AM

Hej Rene

Når du har betalt restdividenden ud, vil restgælden hos kreditorerne blive slettet. Det vil fremgå af indberetningen ved årets udgang, så SKAT registrerer oplysningerne ved næste årsopgørelse for 2019.

Du vil jo kunne dokumentere, at du har betalt alt i henhold til gældssaneringskendelsen, og burde derfor kunne komme videre inden årsskiftet. Du kan også bede kreditorerne om en bekræftelse på, at du ikke længere er dem noget skyldigt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian
7/7/2019 2:36:42 PM

Hej jeg overvejer at søge gældssanering men skal lige høre om de medregner overarbejde i min indtægt da jeg den seneste år har haft meget overarbejde men er jo ikke sikker på at jeg kan blive ved med at have så meget overarbejde eller regner de kun ud fra grundløn på 37 timer mvh Brian

Mie Rahbek Thomsen
7/8/2019 2:07:09 PM

Hej Brian

Et gældssaneringsbudget udarbejdet typisk på baggrund af seneste års indtægt. Hvis ansøgeren typisk har overarbejde, skal den indtægt regnes med i budgettet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne Høvik
8/7/2019 9:36:16 AM

Hej Mie.
- Hvordan er man stillet, hvis man skifter arbejdsplads i sagsbehandlingsperioden.
Mvh. Sanne

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/9/2019 8:53:19 AM

Hej Sanne

Hvis du skifter arbejdsplads inden gældssaneringskendelsen er afsagt, kan det få betydning for det budget, som medhjælper skal lave, hvis din indtægt ændrer sig. Hvis indtægten bliver reduceret, kan det give et problem afhængigt af de konkrete omstændigheder. Derudover kan det få betydning for dine transportomkostninger, hvorfor det også er relevant at kigge på.

Uanset hvordan og hvorledes skal du kontakte medhjælper hurtigst muligt, så de nye oplysninger kan blive gennemgået.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie
8/7/2019 12:42:54 PM

Hej
Jeg har lige et par spørgsmål.

1. Jeg er færdig med min gældssanering i november i år og har lige opdaget, at en af mine kreditorer opkræver ca 15,-kr mere pr udlodning end der står på dividende listen.
Må de det og i så fald, hvad dækker det beløb?

2. Jeg kan betale de sidste udlodninger 1 sep 2019 og er jo så gældsfri.
Indskudet i min nuværende bolig, er reserveret til gældssaneringen, hvis jeg flytter før sidste udlodning.
Da jeg nu har opsagt boligen og er gældsfri 1 september, skal indskudet ikke være reserveret længere.
Sker det automatisk, skal jeg eller advokaten (jeres firma) i gældssaneringssagen, meddele det til min udlejer, så indskudet bliver udbetalt til mig?

Mvh
Julie B Rasmussen

Mie
8/9/2019 8:57:33 AM

Hej Julie

Du skal betale det beløb, som er angivet på udlodningslisten. Jeg mener ikke, at kreditorerne kan opkræve nogen gebyr derudover.

I forbindelse med din sidste dividende betaling kan du bede kreditorerne bekræfte, at du nu har betalt hele dividendebeløbet og dermed ikke skylder yderligere. Med disse bekræftelser bør du selv kunne kontakte din udlejer og få reserveringe af dit indskud annulleret.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Julie Broch Rasmussen
8/9/2019 9:29:39 AM

Tusind tak 😊

Mvh Julie

Besvar indlæg
Susanne
8/15/2019 6:05:28 PM

Når man har fået gældssanering, kan man så fortsat rejse til udlandet?
Min familie bor i Australien, så dem vil jeg gerne have mulighed for at besøge?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/16/2019 3:19:14 PM

Hej Susanne

Du må gerne rejse til udlandet, selvom du har fået gældssanering, men det kan jo blive vanskeligt at få råd til sådan en tur. Det bliver i hvert fald ikke regnet med ind i dit budget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicolai
8/17/2019 2:11:35 PM

Hvis man grundet konkur fra et selskab, har fået en gæld der er i omegn af kr 400.000 - 500.000
Heraf hefter men med sin partner (ikke ægtefælle) for de 246.000 fælles grundet kaution fra begge parter men man ikke tjener meget tilsammen, og man i forvejen har gæld herunder privat gæld bil gæld men ikke ejer fast ejendom overhovedet men bor til leje. er der noget med en særlig gældssanering der er mere overskuelig grundet det er pga et selskabs konkurs
hvis indtægterne er henholdsvis 290.000 partner 1 270.000 partner 2
ville det være grund for gældssanering

part 2 har et søsterselskab til det konkursramte og for løn som ansat direktør men altså en beskeden løn da grundet dokumenteret sygdom ikke kan arbejde til at det bliver til mere end dette

ville gældssanering være helt umulig ?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/19/2019 10:54:05 AM

Hej Nicolai

Jeg kan desværre ikke besvare dine spørgsmål fuldt ud uden at kende detaljerne i jeres forhold.
Forskellen på en gældssanering under konkurs i forhold til en alm. gældssanering er, at man som ansøger ikke behøver at være i fast arbejde. Dog skal man stræbe efter at få fast arbejde. At være selvstændig eller ansat som direktør i et firma komplicerer forholdene, da indtægten vil være svingende, og der kan være mulighed for at spare op til sig selv i virksomheden.

En gældssanering under konkurs tager typisk 3 år mod normalt 5 år.

I kan sagtens forsøge at søge om gældssanering, da I så kan snakke med skifteretten om, hvordan I kommer videre.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicolai
8/25/2019 2:00:55 PM

Hej Mie.

Begge har fast indtægter ud over selskab.

Selskabet påvirker ikke svingende indtægt,
part et har fast indtægt fra normalt fuldtidsjob
part to har fast indtægt og fast lille løn ved siden af i selskabet, men disse to standard indtægter er ikke nok til at kunne indfrie de knap 500.000 der er konkursreleteret

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/27/2019 10:53:45 AM

Hej Nicolai

Som drøftet telefonisk vil selskabets indtægt skulle vurderes, og er der tale om en svingene omsætning, bliver det vanskeligt at få gældssanering, da budgettet bliver svært at lægge.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Alice
8/29/2019 5:59:51 PM

SU gæld, pt 98.000kr, betalt af siden 2016 hvor jeg blev førtidspensionist. Er der mulighed for at få slettet en sådan gæld, idet jeg ikke har haft fastansættelse i min uddannelse? Afdraget pr md hindrer mig i en ordentlig lejlighed. Boet meget undseligt i nu 10 år, det slider på min psyke oveni. Er netop færdig med andre lån og ikke misligeholdt noget. Men depositum bliver jeg nødt til at låne i bank.

Mie Rahbek Thomsen
8/30/2019 1:28:52 PM

Hej Alice

Din SU-gæld er formentlig ikke stor nok til at kunne gældssaneres. Samtidig må man ikke stifte ny gæld, hvis man skal søge gældssanering. Jeg vil derfor ikke mene, at du kan få gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Alice
8/30/2019 1:51:05 PM

Det er nu også en eftergivelse, helt el delvis. Min alder er 55. Det er ikke etforbrugslån men et boliglån/dep. Har det indflydelse?

Mie Rahbek Thomsen
8/30/2019 2:03:13 PM

Hej Alice

En gældssanering er netop en hel eller delvis eftergivelse af gælden, men gælden skal have en vis størrelse, og der vil jeg mene, at kr. 98.000 er for lidt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Elin
9/4/2019 10:40:08 AM

Min gældssaneringssag er lige blevet indledt. Jeg har et spørgsmål om, hvilke medicin-udgifter samt hvilke behandlinger, der kan afsættes penge til - udover rådighedsbeløbet.
Jævnfør. Bek. nr 1363 af 19/12/2008 §9. Den retsassessor jeg var udsat for, påstod det kun var livsnødvendig medicin, - og hvornår er medicin det? Og hvilke behandlinger? Jeg har Artrose og uden smertestillende medicin, kan jeg ikke gå p.g.a. smerter. Det medfører overvægt - som mit forhøjede blodtryk ikke kan tåle. Derfor synes jeg, den medicin er livsnødvendig. Ligeledes har jeg henvisning til varmtvandsgymnastik og rygtræning p.g.a. smerter - hos fysioterapeut. Jeg tænker Artrose bliver ikke bedre, men ved træning og bevægelse kan man klare en hverdag. Det er dog ikke livsfarligt, blot særdeles smertefuldt og følgevirkningerne heraf, kan medføre livsfarlige tilstande. Mvh

Mie Rahbek Thomsen
9/9/2019 9:17:26 AM

Hej Elin

For at kunne tage udgifter til medicin med i budgettet ved gældssanering, skal der være tale om receptpligtig medicin. Samtidig kan behandlinger hos eks. fysioterapeut ved henvisning fra læge også tages med. Hvis du omvendt køber kosttilskud eller anden håndkøbsmedicin, kan en sådan udgift ikke medtages.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
9/7/2019 10:14:12 AM

Kan min kæreste få gældsanering for skattegæld omk. 350.000,00, primært børnepenge, renter og gebyrer samt et forbrugslån i banken til etablering efter skilsmissen på godt 100.000,00. Han betaler i dag børnepenge til sine 3 børn omkring 4000,00 om måneden efter en periode uden betalinger pga. skilsmisse, mistet job mm. Han har fast ansættelse igen og har haft det i nogle år. Han ejer en gammel MC som han bruger til transport.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
9/9/2019 9:19:05 AM

Hej Marianne

Din kæreste har gæld til det offentlige, som er "oparbejdet systematisk" gennem årene. Derudover et forbrugslån. Begge typer gæld er som udgangspunkt til hinder for en gældssanering, og jeg mener derfor ikke, at han vil kunne opnå gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte
9/8/2019 2:02:44 PM

Hej
Bliver børnepenge fra faren taget med som indtægt ? Ligesom ordinært og ekstra børnetilskud og børn og unge ydelsen
Mvh Gitte

Mie Rahbek Thomsen
9/9/2019 9:21:53 AM

Hej Gitte

De indtægter du har angående dine børn, bliver ikke direkte taget med i budgettet. Til gengæld laves der et særligt børnebudget for hvert barn, idet indtægterne regnes med samt et rådighedsbeløb for barnet og udgifter til pasning. Hvis dette budget giver overskud, skal overskuddet ikke regnes med i dit udgiftsbudget. Hvis det omvendt giver underskud, må du tage underskuddet med i dit udgiftsbudget. Man kan altså sige, at børnebidrag mm. kun bliver regnet med på en positiv måde, da det ikke skal påvirke børnene, hvis forældrene er under gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
9/8/2019 4:04:11 PM

Er alder en hindring for gældssanering. Jeg er netop kommet i arbejde efter at have afsluttet min revalidering.

Jeg er 37, men gælden er fra 2007-2008 og der er ikke optaget ny siden. Gælden består af gæld fra andelsbolig, forbrugsgæld samt su-lån og udgør samlet ca. 1 mio kr. hvor af gælden fra andelboligen udgør langt den største del. Jeg har ikke har et ordinært job siden 2008 og har derfor ikke haft mulighed for at betale af på min gæld.

Venlig hilsen

Peter

Mie Rahbek Thomsen
9/9/2019 9:24:50 AM

Hej Peter

Alder er ikke som sådan en hindring for gældssanering, men det er en faktor. Der vil formentlig kun kunne gives gældssanering nu, hvis dit budget giver mulighed for en fornuftig dividende til kreditorerne. Hvis du er i beskæftigelse inden for den branche, hvorved du har optaget SU-lån, således at du har anvendt din uddannelse, vil SU-lånet blive beregnet anderledes end anden gæld. Det vil kunne medføre, at din betalingsperiode bliver forlænget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
9/15/2019 4:25:32 PM

Kære Mie

Tak for svar, jeg er ikke beskæftiget inden for det område hvor jeg har taget su-lån, men inden for det område, hvortil jeg fik godkendt revalidering. Hvis jeg bruger det skema med udgifter som staten godtager, vil jeg skulle aflevere ca.8000 kr om mdr, det vil en meget fornuftig dividende?.

Jeg har ca. 20000 udbetalt efter skat, så tænker det er værd at prøve og søge gældssanering.

Mie Rahbek Thomsen
9/17/2019 9:02:04 AM

Hej Peter

Jeg vil også anbefale dig at søge gældssanering. Det koster ikke noget, og du har ikke noget at miste ved det. Held og lykke med det.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte
9/8/2019 7:38:36 PM

Hej... og tak for denne mulighed😊 min samlever har en stor gæld fra før han mødte mig.... ( stiftet i 90.erne) han er gået ned med et firma og har også lidt/noget forbrugsgæld... han har ikke betalt børnepenge siden 2006 og han har stadig to børn under 18 år, som han ikke betaler til.
Han har fast job og ingen nyere gæld. Hvad skal han gøre for at kunne søge gældssanering og også have en reel chance for at kunne blive tildelt en gældssanering ?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
9/9/2019 9:27:39 AM

Hej Charlotte

Det er desværre min vurdering, at din kæreste ikke vil kunne få gældssanering, idet han har undladt at betale børnepenge i så mange år. Det kalder man "systematisk oparbejdet gæld til det offentlige", og det er i sig selv som udgangspunkt en hindring for gældsanering.
Hvis han skal have mulighed for gældssanering i fremtiden, er det vigtigt, at han betaler børnepenge fremadrettet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina
10/1/2019 10:28:30 AM

Hej,

jeg gik for ca. 7 år siden fra mine børns far og i den forbindelse satte vi vores fælles hus til salg. Det har dog vist sig, at det ikke sådan lige lader sig sælge og vi står derfor nu i den situation, at huset selvfølgelig løbende bliver sat ned i pris. Pt. er vi ca. kr. 600.000 under vores gældsbeløb, så vi kommer derfor forventeligt til at skylde ca. 300.000 hver, hvis en evt. hushandel går igennem. Min ex. bor på nuværende tidspunkt stadig i huset, men vi deler betalinger til huslejen.

Min ex og jeg deler vores to børn på 9 og 12 i en 7/7 ordning, hvorfor jeg selvfølgelig ikke modtager børnebidrag fra ham.

Jeg har de sidste 2 år boet sammen med min nye kæreste, som jeg har været sammen med i ca. 5 år. Han har købt et hus, som vi sammen bor i (dvs. jeg står ikke på skødet, men betaler selvfølgelig husleje og forbrug til ham. Jeg betaler 10.300 til faste udgifter - for bil, husleje etc. og kr. 3.000 i måneden til en fælles madkonto).

Jeg arbejder på fuldtid i en større privat virksomhed, hvor jeg har været ansat i 15 år.

Som tingene ser ud nu betaler jeg kr. 6.000 i måneden til huset - alle børnepenge fra det offentlige (ca. 2.000 månedligt går til huset) og derudover ryger der yderligere kr. 4.000 fra min løn hver måned til huset. Sådan har det nu stået på siden vi gik fra afdragsfrihed til afdrag, hvilket er ca. 1 - 11/2 års tid siden. Jeg kan simpelthen ikke blive ved, da jeg faktisk kun har ca. 500-700 kr. tilbage til mig selv i måneden, heraf skal der betales tøj til mig selv og børnene samt evt. fritidsinteresser. Min kæreste hjælper mig selvfølgelig, men det er jo ikke meningen, at han skal betale det.

Ville det være en idé for mig at lade huset gå på tvangsauktion og ville jeg evt. derefter have mulighed for gældssanering, eller er gælden for lav ? Jeg tænker, at gælden vil blive endnu større ved evt. tvangsauktion :-/

Med venlig hilsen

Tina

Mie Rahbek Thomsen
10/7/2019 12:58:50 PM

Hej Tina

Du skriver, at din ekskæreste bor i huset nu. Som udgangspunkt skal I begge deltage i betaling af terminer, ejendomsskat og husforsikring. Derudover skal din ekskæreste imidlertid betale en husleje for brug af din halvdel af ejendommen. I praksis udgør en sådan husleje halvdelen af den markedsleje I ville få, hvis hele huset blev lejet ud til tredjemand.

Du vil kunne modregne i den husleje, så din halvdel af driftsugifterne til ejendommen kan nedsættes. Ofte bliver regnestykket sådan, at den part som bor i ejendommen, skal afholde alle udgifterne.

På den baggrund må du kunne varsel din ekskæreste, at du ophører helt eller delvist med at betale til ejendommen.

Kan han ikke selv betale alle udgifter, ender huset på tvangsauktion. Da I imidlertid har så stor en overskydende gæld, står I i forvejen dårligt økonomisk. Tvangsauktion er derfor ikke nødvendigvis noget onde. På den måde bliver gælden realiseret, og du vil kunne forsøge at søge gældssanering.

Hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for gældsanering, vil du kunne opnå en sanering af gælden.

Så længe gælden ikke er realiseret (huset er solgt), kan du ikke søge gældssanering.

Held og lykke med det.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
10/6/2019 4:03:20 PM

Hej Mie
Jeg har indgivet ansøgning om gældssanering og er indkaldt til indledende møde i skifteretten d. 10 i måneden. Nu har jeg så fået brev fra den ene kreditor, som ønsker gælden indfriet inden d. 18 i måneden - ellers sender de sagen i fogedretten. Hvordan forholder jeg mig til dette og hvad skal jeg handle på.

Mie Rahbek Thomsen
10/7/2019 1:03:01 PM

Hej Pia

Du kan orientere din kreditor om, at du har anmodet om gældssanering. Hvis en gældssanering bliver indledt, vil skifterettens medhjælper kontakte kreditor om det videre forløb.

Når først gældssaneringen er indledt, kan kreditor ikke sende sagen i fogedretten. De er nødsaget til at afvente gældssaneringens behandling. Først hvis gældssaneringen ikke kan gives, kan kreditor igen sende sagen i fogedretten med henblik på at begære udlæg i eventuelle ejendele du måtte have, eks. bil eller fast ejendom.

Held og lykke med det hele.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
10/16/2019 8:01:59 AM

Hej Mie
Jeg har nu været i skifteretten og blev informeret om at min bil som har en værdi af ca 25000 kr og er uden gæld skal sælges og indgå i gældsafvikling. Skal jeg selv sælge den eller er der krav om at den skal sælges på auktion ? Skal beløbet for bilen deles mellem kreditorer eller indgår det i udregningen af det månedlige beløb til afvikling af gæld, ved at blive lagt til eller trukket fra?

Vh. Pia

Mie
10/25/2019 1:08:09 PM

Hej Pia

Det skal du aftale nærmere med medhjælper - altså den advokat, som behandler sagen som skifterettens forlængede arm.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Jette
10/10/2019 8:06:20 PM

Hej. Jeg har fået en gældssanering. Hvis jeg har mulighed for at låne til at indfri gældssaneringen, må jeg det uden at det får indflydelse på min gældssanering. Er det et problem hvis jeg betaler renter for lånet?
Vh. Jette

Mie
10/25/2019 1:10:04 PM

Hej Jette

Hvis du kan indfri hele dividenden til kreditorerne med det samme, eksempelvis via et familielån, så må du gerne gøre det. Hvis du påtænker at optage et lån, som forrentes og skal afdrages, vil det ikke være en fordel for dig pga. renterne.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Uffe
10/14/2019 9:52:39 PM

Hej Mie

Min svigermor bor i en andelslejlighed på Frb. Lejligheden er vurderet til ca. 2,5 mil kr, men hun skylder stadig ca. 700.000 kr i den. Den bank hun havde lånet i, er gået konkurs, så lånet er blevet købt af en anden institution. Dette betyder at renten er blevet helt ekstremt høj. Vi har undersøgt at flytte lånet til en anden bank, men der er ikke nogen der vil give lånet, da min svigermor snart går på pension.
Er det muligt at få gældssanering i den situation?

Vh. Uffe

Mie
10/25/2019 1:11:45 PM

Hej Uffe

Gældssanering kan søges, hvis man er insolvent, og ikke kan betale sin gæld inden for rimelig tid. Din svigermor er ikke insolvent, og kan derfor ikke søge gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Annette
11/7/2019 6:53:42 AM

Hej Mie

Mit spørgsmål,

Må man efter en gældssanering, betale de små kreditorer ud med det samme og betale de store de resterende år.
Altså må man indfri nogle kreditorer og de store løber over de 5 år, med betaling 1 gang årligt.

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mie
11/11/2019 3:41:36 PM

Hej Annette

Det kan jeg godt være i tvivl om, men jeg vil mene at du skal undlade kun at betale nogle af kreditorerne ud. Hvis du ikke kan overholde betalingerne i hele perioden, vil du have forfordelt nogle af kreditorerne, og det vil give nogle praktiske problemer, hvis sagen skal genoptages.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Annette
11/12/2019 6:54:02 AM

Mange tak for svar :-)

Hilsen
Annette

Besvar indlæg
Jette
11/17/2019 2:03:04 PM

Hej
Jeg har et spørgsmål ved de betingelser der skal opfyldes for at søge gældssangering.
Hvis man skal i nyt job efter endt barsel og ikke kan finde et fast job. Kan man så søge gældssanering i et barselsvikariat - eller er man nød til at se bort fra de stillinger, når der skal søges job?
Min datter, som pludselig stod med både barn og hus selv, måtte efter et gævt forsøg opgive at få enderne til at nå sammen. Hun har siden da gjort sin uddannelse færdig, fået endnu 2 børn og er ved at afslutte sin barsel. Vi en dog i tvivl om, om hun kan søge gældssanering, hvis hun kun kan få barselsvikarjob. Går hun fra barsel til ledighed, skal hun jo søge alt.. de er nok ligeglade med hendes situation. Hendes X har søgt gældssanering og fået det. Men min datter har ikke kunne søge grundet uddannelse og barsel. (kort fortalt - håber det giver mening.
Med venlig hilsen
Jette

Mie
11/24/2019 7:27:20 PM

Hej Jette

Din datter er desværre nødt til at vente med at søge gældssanering, til hun er i et fast job. Ved gældssanering skal der kunne lægges et budget for de kommende 5 år, og det kan ikke lade sig gøre, hvis hun kun er ansat i en midlertidig stilling.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Kirsten
11/17/2019 8:44:17 PM

Jeg har en gæld på ca. 500.000 kr. Fast fuldtidsarbejde 31.5 time om ugen. Jeg har udbetalt ca. 12.500 kr om måneden og får ca. 850 kr i boligstøtte. Jeg har en husleje incl. vand og varme på 7580 kr om måneden, andre udgifter ikke medregnet. Kan jeg få en gældssanering ?

Besvar indlæg
Mie
11/24/2019 7:29:53 PM

Hej Kirsten

Det afhænger af omstændighederne bag af din gæld samt hvordan gælden er opstået. Er det forbrugsgæld kan du ikke få gældssanering eksempelvis.

Du skriver, at du er i fuldtidsarbejde, men samtidig skriver du at det er 31,5 timer ugentligt. Ved gældssanering skal man være i fuldtidsstilling - altså 37 timer ugentligt. Ellers skal man i hvert fald kompensere ved at betale en højere dividende eller i længere tid end 5 år.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Lene
11/19/2019 11:18:14 AM

Min kæreste er startet op i nyt firma hvortil han får firmabil. Firmaet har lieset bilen og min kæreste bliver beskattigedet af bilen med 4500kr.
Vil det komme til at få nogen indvirkning i hans gældsenerring?

Mie
11/26/2019 4:40:23 PM

Hej Lene

Hvis din kæreste må bruge bilen privat, skal værdien af fri bil indregnes i hans indtægt ved en gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Maja
11/28/2019 6:40:09 PM

Hej Mie.

Min mand står over for en mulig konkurs med hans firma. han ejer vores bil, men det er mig alene der har købt huset, hvilket jeg har særeje på.
Hvis min mand skal søge gældssanering, må han så godt bo i mit hus,hvor der er en mdr afdrag på ca 10000kr, hvoraf han betaler en 3 del. ca 3300 kr. Vi har hver vores økonomi, i hver vores bank.
Vil min økonomi blive beregnet med i hans rådighedsbeløb, eller er det kun ud fra hans løn og udgifter der beregnes på. Tænker hvis jeg nu havde et meget stort rådighedsbeløb, ville de så modregne i det også, når vi bor under samme tag og er gift.
Vi har tidligere haft fælles økonomi og hus, men dette er nu opdelt.

Mie
12/4/2019 11:56:04 AM

Hej Maja

Afgørende for, om din indtægt/udgifter regnes med ind i gældssaneringen for din mand er, om I var samlevende/gift, da gælden blev stiftet. Dine økonomiske forhold vil derfor formentlig blive inddraget.

Din mand må gerne afholde nogle af udgifterne til ejendommen, selvom du ejer den. Det vigtigste er i den forbindelse, at han ikke medvirker til at betale til et afdrag på gælden i ejendommen, men betaler han 1/3 vil det ikke blive noget problem.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Anne
12/2/2019 2:54:16 PM

Gældsstyrelsen har truet med konkurs mod mit enkeltmandsfirma grundet 1,4m moms og B-skat.
Jeg var ikke bevidst om den halvdel der vedrører B-skatter, da jeg havde den opfattelse at de var betalt via rest-skat.
Jeg har ikke misligholdt gæld til andre - blot realkredit- og banklån som er betalt.

Jeg har stoppet som selvstændig for 4 måneder siden og har nu fast job på gode vilkår.

Jeg har anmodet gældsstyrelsen om afdragsordning som det dog vil tage mig 14 år at komme igennem - men er blevet i tvivl om det vil være bedre for mig og min familie, at jeg accepterer en konkurs ?

Ved konkursen skal vores hus forventelig sælges. Men … får bank/realkredit så først det jeg skylder dem, og gældsstyrelsen udelukkende andel i overskuddet ?

Hvis jeg i tilfælde af konkurs nægtes gældssanering hvordan er min situation så efter afsluttet konkurs ?


Mie
12/4/2019 11:59:06 AM

Hej Anne

Da der er tale om et enkeltmandsfirma hæfter du personligt for gælden, og det vil derfor ikke ændre noget at lade virksomheden gå konkurs.

Hvis ejendommen bliver solgt, vil lånene i ejendommen først blive indfriet, og er der noget tilbage, vil det beløb gå til SKAT.

Jeg vil anbefale dig at kontakte en lokal advokat og få drøftet dine muligheder konkret.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Hans
12/3/2019 8:32:27 PM

Kan man søge gældssanering, når man er på efterløn eller betragtes det som arbejdsløs?

mvh
h

Mie
12/11/2019 11:56:47 AM

Hej Hans

Du vil godt kunne søge gældssanering, selvom du er på efterløn. Hvis du har arbejdsindtægt derudover, vil det imidlertid blive regnet med som indtægt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Morten Krag Heise
12/5/2019 2:52:55 PM

Hej Mie

Hvad vil et ca størrelse rådighedsbeløb være for en familie på 3. To voksne og et barn på 2 år

Mvh Morten

Besvar indlæg
Mie
12/11/2019 12:00:54 PM

Hej Morten

I vil have et rådighedsbeløb på ca. 10.900,00 som par, ligesom udgifterne til jeres barns pasning og et rådighedsbeløb for barnet vil kunne tages med, hvis ikke børnepengene fra kommunen dækker udgiften.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Maja
12/9/2019 12:55:55 PM

Hej Mie

Vi har været gift mens min mand stiftede sit firma, som han nu formentlig går konkurs med.
Det er kun hans firma.
Hvis han skal søge gældssanering, skriver du at mine udgifter/indtægter formentlig vil blive med indregnet. Betyder det konkret at vi skal leve for den sats der er for ægtefæller ved konkurs. altså ca 10400 kr når husleje og forbrug er fratrukket,
Eller hvad betyder det konkret?

Derudover betaler han 1/3 del af huslejen, som er afdrag på kreditforenings gælden til mit hus jeg selv har købt, og som jeg har særeje på. Hans 1/3 del kommer til at afvikle på gælden, da mit lån kun har ca 1000 kr i rente og bidrag om måneden, da det er et 15 års lån. Og da det er tilfældet, kan de så forlange han ikke må betale husleje til mig, fordi han er med til at afvikle på mit hus, og i stedet for så skal bo gratis? kan de forlange huset skal sælges selvom det er mit med særeje, når der er en friværdi i mit hus. Hvis ikke kan det så få konsekvens i forhold til om han overhovedet kan få en gældssanering, fordi jeg har friværdi, dog slet ikke stor nok til at dække hans store gæld i hans firma.

Venlig hilsen
Maja

Mie
12/11/2019 12:06:37 PM

Hej Maja

Ja, rådighedsbeløbet vil blive beregnet samlet for jer på omkring kr. 10.400. Som udgangspunkt vil du ikke skulle sælge ejendommen, men det beror på en konkret vurdering - særligt når din mand ved sin husleje er med til at afdrage på lånet.

Hvis der søges gældssanering, kan en ansøgning trækkes tilbage igen, eks. hvis konsekvensen rent økonomisk bliver for voldsom.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Kristina Andersen
12/11/2019 10:07:23 PM

Hej Mie.

Jeg har gennem min ungdom startet op på en del forskellige uddannelser og har i den forbindelse, desværre, fået oparbejdet en betydelig studiegæld (ca. 700.000kr. incl. renter).
Blev færdig med en videregående udd. for nogle år siden og fik fast job kort efter. Begyndte at betale af på mit studielån 1 1/2 år efter. Desværre fik jeg konstateret kræft samme år og var sygemeldt fra mit arbejde i godt et år efterfølgende pga. behandling osv.
Jeg er pt begyndt på job igen, men har desværre måtte indse, at jeg ikke kommer op på fuld tid igen, pga eftervirkninger af sygdommen. Dette gør jo desværre en del ved min økonomi, da jeg ca. får et beløb svarende til det jeg plejer af afdrage på studielånet, mindre udbetalt.

Kan du fortælle om der evt. kan være mulighed for, at få eftergivet noget af studiegælden, evt. renterne (som ca er 150.000kr)?


mvh Kristina

Besvar indlæg
Mie
12/18/2019 1:57:29 PM

Hej Kristina

Jeg vil anbefale dig at prøve at forhandle en fornuftig afdragsordning på plads. Det kan dog være svært at opnå en løsning, hvor du reelt set vil kunne blive gældfri på sigt, da den samlede gæld er så stor.

Hvis du søger gældssanering, bliver det afgørende, om du har fået et arbejde, hvor du bruger en af de uddannelse, som du har haft SU-lån til at tage. I så fald skal afdragsperioden nemlig forlænges, så du vil skulle betale mere end 5 år. Til gengæld vil det formentlig være den hurtigste måde at blive gældfri på.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Mie
12/18/2019 1:57:34 PM

Hej Kristina

Jeg vil anbefale dig at prøve at forhandle en fornuftig afdragsordning på plads. Det kan dog være svært at opnå en løsning, hvor du reelt set vil kunne blive gældfri på sigt, da den samlede gæld er så stor.

Hvis du søger gældssanering, bliver det afgørende, om du har fået et arbejde, hvor du bruger en af de uddannelse, som du har haft SU-lån til at tage. I så fald skal afdragsperioden nemlig forlænges, så du vil skulle betale mere end 5 år. Til gengæld vil det formentlig være den hurtigste måde at blive gældfri på.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Thorkild Hansson
12/12/2019 10:10:44 AM

Kan man få gældsanering vis man har en dom hvor udgifter til retsag og andet ce 175000.00 jeg er på kontanthjælp og står over for skulde på førtids pancion ..

Besvar indlæg
Mie
12/18/2019 2:00:01 PM

Hej Thorkild

Som udgangspunkt er det ikke den type gæld, som vil kunne gældssaneres. Det kommer dog an på de konkrete årsager til retssagen. Derudover er beløbet ikke nødvendigvis nok til en gældssanering.

Du kan dog godt sende en ansøgning, og forsøge at få sagen indledt. Det koster ikke noget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
marie
12/13/2019 4:34:22 PM

hjælp! Mig og min ex mand fik en gæld på omkring 800.000 kr, og han har nu fået gældssanering, og givet den til mig. Det er også mig der har vores to børn, og har ikke så penge, eller år til at kunne betale den kæmpe gæld af. Hjælp! er der noget jeg kan gøre

Mie
12/18/2019 2:01:35 PM

Hej Marie

Du kan også forsøge at søge gældssanering, så du ligeledes kan komme ud af gælden igen. Det er nemlig korrekt, at du nu hæfter alene for hele restgælden, bortset fra det beløb, som din eksmand måtte skulle betale i dividende til kreditoren.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Maibritt
12/16/2019 7:09:38 PM

Hej.
Jeg er 35 snart 36 år. Jeg er bipolar og ludoman og er efter 18 år med sygdommen kommet i behandling. Jeg har som bipolar gjort mange dumme ting når jeg har været i den maniske tilstand. bla optaget lån vel vidende jeg ikke kunne betale tilbage. Pengene jeg lånte blev spillet op og blev også brugt på at oprette 2 firmaer hvor jeg spillede omsætningen op. Mine ansatte fik deres løn betalt bagud og nogle gange opdelt. Brugte undskyldninger såsom jeg var meget syg med mine nyrer. Og derfor måtte sygemeldes i længere perioder. Men i de 2 år det stod på betalte jeg ikke min firmaskat eller ind til deres pension og feriepenge. Har lånt penge af Gud hved hvem og når jeg så var så heldig at vinde nogle penge blev nogle af dem betalt tilbage. Jeg ved ikke hvor meget gæld jeg har. Men et slag på tasken er ca lidt over 1 mio. Har været i fogedretten nogle gange for at erklære mig insolvent da jeg vitterligt ikke ejer 1 rød reje. Har intet arbejde og får hverken sygepenge eller kontanthjælp fordi jeg opsage min a-kasse og fagforening inden jeg sagde mit job op. Der havde jeg pga samme løgn med mine nyrer kun 20 timer og fordi min mand som jeg har været gift med i 4 år har forsørgerpligt har vi kun de penge han tjener. I den tid vi har været sammen har jeg løget for ham og han blev først klar over min situation da jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling. Hvis jeg ikke havde ham ved jeg ikke hvor jeg skulle være i dette liv hvis jeg valgte at blive i det. Han betaler min husleje, min medicin, min mad, mine udgifter til div. ting såsom tandlæge og personlig pleje. Jeg ønsker brændende at betale af på min gæld da jeg er ked af det jeg har gjort mens jeg var i de maniske perioder. Hvordan har jeg overhovedet nogen som helst chance for at slippe ud af min gæld? Med venlig hilsen Maibritt Pedersen

Besvar indlæg
Mie
12/18/2019 2:06:11 PM

Hej Maibritt

Det vil nok være svært at opnå en gældssanering, idet du bevidst har lånt penge flere gange, velvidende at du ikke kan betale tilbage. Det er reel bedrageri, og vil være en hindring for gældssanering.

Samtidig er du ikke i arbejde eller har nogen indtægt, og derfor vil du i hvert fald ikke kunne søge gældssanering på nuværende tidspunkt. Du skal udnytte din erhvervsevne, for at kunne søge gældssanering. Hvis du senere kommer i arbejde, kan du prøve at søge gældssanering.
Det er vigtigt, at du ikke i mellemtiden stifter ny gæld.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Tina Kristensen
12/18/2019 8:41:43 PM

Min mor vil søge gældssanering, min far er lige afgået ved døden og min mor er folkepensionist, og ejer intet.
Hun har ikke penge til det afdrag de plejer at betale (3.000) mens der ventes på afgørelsen af gældssaneringen, hvad sker der hvis hun blot stopper betalingen?
Eller anbefales det at hun først forsøger henstand hos banken?

Besvar indlæg
Mie
12/20/2019 3:10:30 PM

Hej Tina

Hvis din mor ikke ejer noget, sker der ikke rigtig noget, hvis hun ikke betaler afdraget. Banken kan indgive en begæring om møde i fogedretten, men der kan hun så afgive en insolvenserklæring.

Hvis hun får indledt en gældssanering, vil hun skulle stoppe alle afdrag under sagens behandling. Hun bør derfor ansøge om gældssanering snarest.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Esben
12/25/2019 9:18:04 AM

Hej Mie,

Min kone jeg, har siden 2014, hvor vi blev ramt af kontanthjælpsloftet, kæmpet for at overleve, da vi også har tre børn at forsørge. I starten blev der optaget dyre kviklån, for at kunne overleve fra måned til måned og siden har det været nødvendigt at optage lån, for både, at kunne overleve og afdrage på eksisterende lån. Vi har I denne måned været i banken, for at høre om de kunne hjælpe, men dette var ikke muligt. Vores gæld er på nuværende tidspunkt på over 700.000,- fordelt på 18 kreditorer og selvom jeg har fast arbejde og min kone modtager elevløn, så er vores rådighedsbeløb på 4-5.000 i måneden til mad, bleer, tøj og uforudsete udgifter, da der skal afdrages med ca. 17.000 i måneden. Der er dog optaget gæld, ligeledes til, at kunne overleve så sent som i år og jeg er derfor i tvivl om gældssanering er en mulighed?

Jeg håber du kan hjælpe.

Mvh Esben

Mie
1/8/2020 3:35:12 PM

Hej Esben

Desværre er det ikke muligt at søge gældssanering, når en overvejende del af gælden vedrører forbrugsgæld. Derudover må man ikke have optaget ny gæld typisk i de seneste 5 år. Jeg vil derfor anbefale jer at undlade nye lån, vente 5 år, og derefter forsøge med en ansøgning om gældssanering. Dog skal I være i arbejde, førend en gældssanering vil kunne indledes.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Jakob
12/25/2019 1:30:53 PM

Hej Mie

Jeg har noget 4-5 år gammel gæld (ca. 500000kr.) som primært stammer fra lukket enkeltmandsvirksomhed. Måtte lukke virksomheden og stoppe betalinger pga. samlevers sygdom og behovet for at jeg måtte tage over derhjemme med børn på daværende tidspunkt 0 og 4 år.
Jeg har af nogle omgange været i kontakt med forskellige gældsrådgivere af svingende kvalitet. Der blev arbejdet mod en gældssanering indtil jeg fik oplyst at det var umuligt pga. min syge samlevers indkomst som er kontanthjælp og derfor ikke stationær.
Kan det være rigtigt at samlevers indtægtsform(og ikke blot det at hun kan klare egne udgifter og halvdelen af fælles udgifter) har indflydelse på min mulighed for gældssanering?
Vi var sammen da gælden blev stiftet. Gælden er hovedsagelig kreditter hos leverandører og banken.

På forhånd tak for hjælpen

Mvh Jakob

Mie
1/8/2020 3:52:08 PM

Hej Jakob

Da I var samlevende på tidspunktet, hvor gælden blev stiftet, skal din kærestes indkomstforhold tages med i betragtning ved en gældssanering. Derfor skal hun også udnytte sin erhvervsevne og være i arbejde, så budgettet kan lægges ud fra jeres samlede indtægter.

Derfor er det desværre korrekt, hvad du har fået at vide.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Nat
12/30/2019 8:49:15 PM

Hej Mie
Jeg vil gerne søge gældssanering, kan jeg det, når jeg har et fast deltidsjob (20t/uge) og en bil? Bilen er en nødvendighed for at kunne komme på arbejde. Gælden er et studielån på 240.000 kr.
Bedste hilsner Nat

Mie
1/8/2020 3:53:54 PM

Hej Nat

Du skal være i fuldtidsjob for at kunne søge gældssanering, men du vil formentlig ikke kunne få gældssanering ud fra de forhold, som du beskriver. Gælden er ikke stor nok, og der gælder særlige forhold for SU-gæld.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Kim J
12/31/2019 12:28:44 PM

Hej Mie,
Jeg har en samlet gæld på ca. 1,6 mio pga. tvangsauktion under finanskrisen. Af de 1,6 mio er der ca. 100K i forbrugsgæld, som jeg afdrager på. Jeg afdrager pt. ikke på det store lån, da jeg gerne ville ha de små forbrugslån ud af verden. Er det ris til egen røv i sidste ende, når jeg skal søge gældssanering?

En anden ting: Jeg har et lille enkeltmandsfirma ved siden af mit fuldtidsjob, hvor der er stor forskel på hvor meget jeg har i overskud om måneden. Hvordan gør her i forbindelse med ansøgning om gældssanering?

Mvh Kim

Mie
1/8/2020 3:56:00 PM

Hej Kim

At du kun har afdraget på forbrugsgælden, vil formentlig ikke hindre en gældssanering. Vigtigst er at du har betalt det du kunne.

Al indtægt skal regnes med i en gældssanering, så en indtægt fra selvstændig virksomhed skal også regnes med. Hvis indtægten er svingende, vil man nok prøve at lægge et gennemsnit til grund, men det gør budgettet noget usikkert.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Karin
1/2/2020 4:42:27 PM

Jeg fik gældssanering for to år siden, hvor jeg aftalte med min bank at de hver måned trækker x antal kroner og sætter ind på gældskonto . Nu har jeg så jokket i spinaten og ikke kontrolleret om dette er overholdt i det indeværende år da det er gået som det skulle . Der er tre mdr.til betaling falder og det kan jeg ikke nå at indhente . Jeg er førtidspension . Da jeg jo ved at dette er mislighold så spørger jeg hvilke instanser jeg skal kontakte .

Mie
1/8/2020 3:59:16 PM

Hej Karin

Hvis du ikke har så mange kreditorer, kan du kontakte dem og forklare situationen og spørge, om de kan acceptere en forsinkelse. Hvis de vil det, fortsætter du bare ordningen med forsinkelsen. Ellers skal du have fat i Skifteretten, som behandlede din gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Klaus
1/12/2020 11:57:33 PM

Hej jeg er taxachauffør og har variabel indtægt, hvordan regner man ud hvad man skal opgive til sanering, og indtægten er også afhængelig af perioder. og kan man søge på en provision løn, og hvis man nu bliver arbejdsløs i perioden.

Mie
1/16/2020 9:02:27 AM

Hej Klaus

Hvis lønnen er svingende, vil man kigge på den årlige omsætning og typisk gå ud fra et årsgennemsnit.

Skulle du blive arbejdsløs under en gældssanering, kan sagen genoptages med henblik på at finde en løsning. I værste fald vil en gældssanering bortfalde, men oftest kan man nøjes med at sætte den i bero i nogle måneder, indtil der igen er fast ansættelse.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Heidi
1/16/2020 6:56:02 PM

Hej
Jeg fik gældsernæring for 4 år siden, men endte med at blive fyret fra mit arbejde inden jeg overhovedet nåede igang med afviklingen. Kan jeg søge igen nu hvor jeg er i fast arbejde??

Mie
1/22/2020 9:36:59 AM

Hej Heidi

Medmindre skifteretten har oplyst nogle særlige forhold i forbindelse med annullation af din gældssanering, så vil jeg mene, at du sagtens kan søge gældssanering igen. Jeg vil dog anbefale dig at vente med at søge, til du er ud over eventuel prøvetid og er sikret i din ansættelse.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Iben
1/24/2020 2:29:36 PM

Hej Mie
Vi overvejer at søge gældssanering for min søn, idet han har oparbejdet en gæld på omk 300.000kr - primært til det offentlige via SU gæld - og desuden på enkelte private kreditorer. Han har haft rigtigt svært ved at holde styr på sit liv og 'økonomi - har været længe om at tage det af sin uddannelse det er lykkedes ham ( derfor SU gæld). Han er nu blevet diagnosticeret med ADHD og autisme - og i psykiatrien anbefaler man - hvis han kan arbejde - at han får flexjob. Han starter en ny uddannelse med fuld løn om 1 md - denne tager 3 år om alt går vel. Desuden har han en medfødt sygdom som betyder at hans forventede levealder måske ikke bliver så høj. Tror du det vil være muligt at søge gældssanering for ham? Det sidste år har han "levet" af uddannelsesydelse (omk 6000kr/md) - og kun overlevet vha mig. Men det har jeg ikke råd til at gøre fremover - og han kommer med sine fremtidsudsigter aldrig til at kunne betale sin gæld - selv som færdiguddannet i et lavtlønsjob - og måske flexjobber/deltid.

Mie
2/4/2020 5:51:36 PM

Hej Iben

På nuværende tidspunkt tror jeg ikke, at din søn vil opfylde betingelserne for en gældssanering. Han er ikke i arbejde eller flexjob, så hans indtægter er ikke afklarede. Derudover skal forbrugsgæld være af ældre dato, så man kan sikre sig, at der ikke optages ny forbrugsgæld.

Når hans arbejdsmæssige situation er afklaret, kan han prøve at søge gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Dunja
1/25/2020 5:56:18 PM

Hvis jeg har studiegæld til Island og gælden er overgået til LIN, Låndsjodur Islenskra nåmsmanna,et firma der har renter som er skyhøje og min gæld steg med et trylleslag til det dobbelt op , jeg har boet i danmark i 33 år og har nu fået Førtidspension i danmark .
min gæld er nu vokset 750.000 og dette ville jeg aldrig kunne betale !!! jeg vil høre om det er muligt at søge om glædssanering til denne gæld i Danmark .
jeg har været i fogedretten i danmark for denne gæld og mener så måske også søge gældssanering i Danmark ... med venlig hilsen Dunja

Mie
2/4/2020 5:54:13 PM

Hej Dunja

Jeg mener desværre ikke, at du kan søge gældssanering i DK vedrørende udenlandsk gæld.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
birgitte nielsen
1/26/2020 10:33:14 AM

Hejsa mie :)
Jeg ville hører om når vi er to på et lån , men ikke samme mer , men gode venner :)
Og jeg søger gældssanering , og får det .
Har han så også fået gældssanering ??

mvh Birgitte


Besvar indlæg
Mie
2/4/2020 5:56:02 PM

Hej Birgitte

Hvis du søger gældssanering og får det får en gæld, som du hæfter for solidarisk sammen med en anden skyldner, så hæfter han derefter for hele restgælden alene. Han vil så også kunne søge gældssanering, hvis han i øvrigt opfylder betingelserne.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
René
2/3/2020 2:50:48 PM

Hej. Jeg ville høre om det godt kan være rigtigt, at man ikke kan opnå gældssanering hvis man er på recurceforløbsydelse, men godt kan hvis man er i flexjob?
Min kone er i gang med uddannelse(efter en arbejdsskade) gennem recurceforløb. Min kones uddannelse er da en mere sikker vej til arbejde og højere indtægt end flexjob normal vis er!
Hvis det er rigtigt, kan jeg så søge alene og vil rådighedsbeløbet blive halveret for vores barn og vil faste udgifter blive halveret også!
På forhånd tak.

René
2/3/2020 3:04:23 PM

Rettelse ikke recurceforløbsydelse men revalidering!

Mie
2/4/2020 5:59:45 PM

Hej René

Det vil i hvert fald kræve, at din kones revalideringsydelse udgør det samme, som en sædvanlig arbejdsindtægt i den branche.

Du kan ikke søge gældssanering alene, så længe I er gift, da jeres økonomiske situation skal anskues i sammenhæng.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Susanne
2/11/2020 3:47:26 PM

jeg afslutter min gældssanering til sommer, men er så heldig at jeg har fået mulighed for at afslutte(udbetale) min gældssanering nogle mdr. før tid, og det vil jeg gerne, da jeg af forskellige grunde skal flytte til den anden ende af landet, og derfor gerne vil købe hus.
Mit spørgsmål går på, hvis jeg får sendt pengene fra udlodningskontoen i banken, om man så får en kvittering på at saneringen er fuldført?

Besvar indlæg
Mie
3/11/2020 3:27:52 PM

Hej Susanne

Når du har betalt den sidste dividende til kreditorerne, kan du ikke være sikker på, at de sender dig en bekræftelse på, at du ikke længere er dem noget skyldigt. Du kan dog typisk kontakte dem og bede om en bekræftelse.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Pia Winther
2/12/2020 1:02:03 PM

Hej. Jeg har diabetes 2 og har som følge deraf været nødsaget til at få briller. Da jeg ikke lige havde pengene afbetaler jeg dem. Jeg har 5 gange afdrag tilbage. Har det sin rigtighed at det bliver betragtet som nyere forbrugsgæld?
Hvordan ser det ud med su gæld? Jeg har afdraget på det inden jeg begyndte at gøre min uddannelse færdig. Den blev sat i bero under færdiggørelse af min uddannelse. Nu er min uddannelse færdig og jeg skal til at afdrage igen i 2021. Kan man så heller ikke få gældssanering pga den gæld? Jeg skylder ca. 29000 kr
Mvh Pia

Besvar indlæg
Mie
3/11/2020 3:30:42 PM

Hej Pia

Principielt er der tale om nyere forbrugsgæld, men typisk kan man få gældssaneringen indledt alligevel og holde det lille forbrugslån uden for gældssaneringen, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

SU-gæld behandles lidt anderledes end alm. gæld, og det kan betyde, at du vil skulle afdrage i længere tid pga. SU-gælden. Det er dog en konkret afvejning set i forhold til din samlede gæld.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Christina
2/13/2020 2:13:24 PM

Når jeg skal udfylde indtægt på ansøgningsskemaet er lønnen så inkl. ferietillæg eller er det den løn jeg får udbetalt hver måned.

Besvar indlæg
Mie
3/11/2020 3:31:50 PM

Hej Christina

Al indtægt skal oplyses, og du skal derfor også angive dit ferietillæg under lønindtægten.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Morten Wirtess
2/19/2020 12:35:42 PM

Jeg undersøger muligheden for gældssanering - jeg er 42 og har lige fået bevilget førtidspension - min gæld ligger i omegnen af 1.5 million fordelt på tab ved salg af bolig og forbrugsgæld - dog skylder jeg også for licens som der betales af - hvordan er min mulighed for en gældssanering? Mvh Morten

Besvar indlæg
Mie
3/11/2020 3:33:44 PM

Hej Morten

Det afhænger af, hvor stor din forbrugsgæld er i forhold til din samlede gæld, om du opfylder betingelserne til gældsanering.

Hvis du i flere år i træk ikke har betalt licens, eller har anden gæld til det offentlige, kan det blive et problem, da man ikke må have oparbejdet gæld til det offentlige i flere år i træk.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
hanne lodall
2/24/2020 8:37:48 PM

hej ,jeg skriver på min voksne søns vegne.Han står hver mdr i håbløs gæld,efter regninger er betalt har han max 1000kr tilbage til sig selv og sine dele børn.gæld er opstået efter en svær skilsmisse.han har hver mdr så mange regninger at han ikke kan betale sine børnepenge,og har så fået at vide han ikke kan søge gælds sanering .jeg er bekymret for han er meget lang nede pga af økonomi.hvad skal han gøre ?.vh hanne

Besvar indlæg
Mie
3/11/2020 3:36:38 PM

Hej Hanne

Det er korrekt, at restancer med børnebidrag er en hindring for gældssanering, idet han dermed oparbejder gæld til det offentlige løbende og aktuelt. En gældssanering skal samtidig være en varig forbedring af hans økonomi. Ellers opfyldes kravene ikke.

Det kunne tyde på, at din søn afdrager for meget på anden gæld, og i stedet skal begynde at betale børnebidrag. Efter nogle år vil han kunne prøve at søge gældssanering, når restancerne til børnebidrag er blevet nogle år gamle.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Gert Frederiksen
2/25/2020 8:57:30 AM

Hej
Er ved at hjælpe min kæreste med at søge om GSAN ( gældssanering ).
Er det en god ide' at blive ved med at prøve på at afdrage på sin gæld efter hun har indsendt ansøgningen om GSAN til Skifteretten.
Hun skal selvfølgelig nok kontakte alle kreditorerne og informere dem om, at hun har indledt og søgt GSAN.

Besvar indlæg
Mie
3/11/2020 3:38:04 PM

Hej Gert

Jeg vil anbefale, at afdragsordningerne fortsættes indtil en eventuel gældssanering bliver indledt. I så fald vil hun skulle stoppe afdragene, men frem til da bør hun fortsætte betalingerne om muligt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Søren Oliver Hansen
3/8/2020 11:33:53 AM

Hej.

Jeg har en gæld i dag efter at jeg har haft et personligt selv hæfter for i dag en gæld på 2078670,47 kr hvor der er en gæld til skat på 512486,42 kr.
den del af gælden til skat er moms og skat kan den gå med i en gældssanering...


MVH
Søren Oliver Hansen

Besvar indlæg
Mie
3/11/2020 3:39:40 PM

Hej Søren

Hvis du får gældssanering vil den også omfatte din gæld til SKAT. Afgørende er derfor, om du opfylder kravene til gældssanering.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
anonym cj
3/17/2020 8:58:52 PM

Hej
Jeg har fået gældssanering og mistet jobbet efter jeg er bevilget gældssanering.
Min gæld er en gammel sag der er over 20 år gammel, en misforståelse, en dårlig vejledning fra Skat og min arbejdsgiver, fra alle omkring mig, som fik mig til at betale B skat, det gik galt, der mangle dokumentation og kendskab til et meget kompliceret skatte system fra min side af, som stammer fra en anden eu land.
Gælden er vokset på grund af manglende af kendskab til det danske skatte system, jeg fik en absurd bøde på 250.000 og renter som er vokset til alt i alt ca 1 million, og det oprindelige beløb skulle have været på ca. 200.000...Skats regnestykke giver ikke mening, jeg har nu betalt renter for ca 100.000, Skat har ikke behandlet mig retfærdigt .... men har selv anbefalet en gældssanering som er bevilget, på 5 år. jeg skal betale ca. 300.000,00 altså 5000,00 om måneden ... Men har nu mistet mit job og er ekstrem bange, for at de igen, Skat, vil vildlede mig og at jeg igen står med flere problemer, end før (sådan har det været i de sidste 20 år, problemerne vokser). Jeg er bange at den gældssanering aflyses og at gælden bliver med at
vokse! Kan du hjælpe mig, og besvare mine spørgsmål? Og om du har nogen gode tips til denne situation?

1 - Kan jeg risikere at gældssaneringen bliver annulleret, hvis jeg meddeler / informerer om at jeg har mistet mit job inden betaling af første rate?

2- Har jeg pligt til at informere om min nye økonomiske situation? Ny indkomst som er mindre. Er det strafbart hvis jeg ikke informerer, og prøver at betale med dagpenge til jeg får job?

3- Hvis jeg indfrier hele beløbet før tid og på en gang, må jeg det? Hvis min kæreste låner det beløb og betaler alt så jeg betaler ham i stedet for, må jeg det?

4- Kan jeg få skatte fradrag for at betale en ekstrem høj beløb om måneden "5.000,00" til en konto og det en gang om året til Skat!!

5- Må jeg regulere budget, for at betale mindre uden gældssanering annulleres, hvis ja, hvem vil kunne hjælpe mig med det?

Mvh

Besvar indlæg
Mie
3/23/2020 9:41:13 AM

Hej CJ

Du skal kontakte skifteretten, hvis du ikke kan overholde betalingerne. Det er vigtigt, at du selv reagerer, så kreditorerne ikke oplever, at du ikke betaler til tiden. Så vil man forsøge at finde en løsning, men i værste fald bliver gældssaneringen annulleret.

Du må gerne låne pengene af familie, og indfri det hele på en gang. Så er din gældssanering overstået med det samme.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Karina
3/18/2020 2:52:42 AM

Jeg har en samlet gæld på knap 2 millioner kroner som jeg har fået efter jeg kom fra min voldelige eks. Grunden til at det er mig der har fået gælden er dels at jeg skulle skrive under på div. Lån for så vidste han hvor han havde mig og dels fordi han kunne få gældssanering fordi han er førtidspensionist, og så tilfalder gælden jo mig. Jeg har før søgt om gældssanering men fik afslag fordi jeg slet ikke tjente nok til at kunne betale noget til gældssaneringen. Jeg er dybt ulykkelig, hvad gør jeg?

Mie
3/23/2020 9:42:59 AM

Hej Karina

Du kan desværre ikke gøre andet end at søge gældssanering, hvis du skal af med gælden.

Det kræver som udgangspunkt, at du er i arbejde og udnytter din erhvervsevne.

Prøv at søge gældssanering igen, hvis der er forløbet et år eller to fra sidste ansøgning.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Karina
3/23/2020 7:19:36 PM

Det er 9 år siden jeg prøvede sidst. Jeg er i arbejde og har været det altid. Min kærste er lige blevet arbejdsløs, så ved af erfaring at så kan jeg ikke få gældssanering.
Men hvis han på et tidspunkt får fast job må jeg prøve igen. Synes det er deprimerende at jeg skal betale til noget jeg ikke ejer og hvor størstedelen af gælden er ting han har stadig har. Trist at ud Over at have levet sammen med en psykisk og fysisk voldelig mand I 18år, nu resten af livet skal Sidde med en gæld der bare vokser og vokser!

Betina
3/19/2020 10:09:12 AM

Hej
Jeg har en mor, som er pensionist og desværre dement. Hun har gennem mange år nu, afdraget lidt på de gældsposter hun har, men nærmest kun renteudgifterne. Da jeg har været i kontakt med hendes kreditorer som siger, at der ikke er meget at hente, så sidder jeg nu og overvejer, hvorvidt en gældssanering ville være løsningen. Min mor bor sammen med sin kæreste i hans hus, min mor betaler et fast beløb til ham hver måned for div. boligudgifter- el, vand, varme, forsikringer, tv, licens og hvad er ellers måtte være. Kan min mor søge gældssanering, uden at hendes samlevers økonomi bliver blandet ind i det? Hendes gæld er pt. på mere end 100.000 kr.
Mvh. Betina

Mie
3/23/2020 9:45:39 AM

Hej Betina

Hvis din mor boede sammen med sin kæreste, da hun optog gælden, vil hans økonomi blive involveret. I modsat fald vil man udelukkende tjekke, at han kan forsørge sig selv.

Beløbet er formentlig ikke stort nok til at kunne få gældssanering. Hvis din mor ikke har råd til at afdrage på gælden, så må hun lade være. Det betyder selvfølgelig, at gælden ikke forsvinder, men hvis hun ikke ejer noget af værdi, kan hun afgive insolvenserklæring i fogedretten, og dermed få fred fra kreditorerne i minimum 6 måneder.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
CJ
3/29/2020 10:42:34 PM

Hej
Jeg har ansøgt Gældstyrelsen om gældsanering. Jeg har nu for 3. gang modtaget brev om at de behandler min sag, men udskyder behandlingstiden i op til 3 måneder. Dette 3. brev kom dog ca. 3 uger efter de "lovede" tre måneders udløb. Jeg har fået fortalt at så er der tale om at de ikke overholder oplysningfrist, og at gælden kan "fjernes grundet forældelse" eller noget i den stil!? Håber i forstår spørgsmålet!?
På forhånd tak for svar!
Mvh CJ

Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.729 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.729 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.