PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Guide til gældssanering – sådan gør du

Gældssanering er en mulighed for privatpersoner med uoverskuelig gæld. Men for at komme i betragtning til en gældssanering skal du som ansøger opfylde en række betingelser. Herefter er det vigtigt, at du overholder de aftaler, du indgår med skifteretten og dine kreditorer.

Advokat Mie Rahbek Thomsen fra Advodan i Slagelse rådgiver ofte kunder om gældssanering. Her gennemgår hun hvad gældssanering er, hvem der kan få det og hvordan man søger, samt hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med gældssanering.

 

1: Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en kreditordning, som enten nedsætter din gæld eller gør dig helt gældfri. Hvis skifteretten beslutter at nedsætte din gæld, kan du få tildelt en afdragsordning, hvor du afdrager på din restgæld med et fast beløb i de næste 3 år (særregler vedr. SU gæld), hvorefter du vil være gældfri. 

 

2: Hvem kan få det?

Gældssanering er relevant for privatpersoner, som af forskellige årsager er kommet ud i en uoverskuelig gæld. Det kan fx være pga. sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, personlig konkurs eller lignende. Virksomheder, selskaber og foreninger kan ikke søge gældssanering. 

 

3: Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Hvis du søger om gældssanering, er det afgørende, at du kan dokumentere, at du ikke kan betale din gæld. Derudover skal du opfylde tre vigtige betingelser:

 • Din gæld er så stor, at du ikke selv vil være i stand til at betale gælden over en længere periode på fx 6 år.
 • Du skal have fast og varig indkomst – fx fuldtidsjob, flexydelse og flexjob, førtidspension eller folkepension.
 • Du må ikke have nyere gæld – dvs. ingen forbrugsgæld eller restancer til fx licens, børnepenge eller andet inden for de seneste 5-10 år. Dog kigger man på, om man har stiftet ny gæld på grund af særlige omstændigheder og gælden dermed fremstår rimelig. Det kan fx være lån til udskiftning af hårde hvidevare, nye briller eller tandlægeregninger. 

Skifteretten vil desuden tage hensyn til din alder, hvordan gælden er opstået, og hvad du har gjort for at afvikle gælden igen, når den skal vurdere din ansøgning.

 

4: Hvor meget gæld kan man få eftergivet?

Hvor stor en del af din gæld, der bliver eftergivet, afhænger af dine økonomiske forhold. Hovedreglen er, at   skifteretten regner dine udgifter til bolig og en eventuel nødvendig bil fra dine indtægter og beregner et månedligt rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet skal dække udgifter til mad, tøj, kontingenter, gaver mm. Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende 3 år.

Skifteretten vil desuden tage hensyn til, om du har mindreårige hjemmeboende børn, og om du har andre særlige behov (fx udgifter til medicin eller lign.).

 

5: Hvordan søger man om gældssanering?

Rent praktisk skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde her eller hente i den nærmeste byret. Herefter skal du aflevere ansøgningen til skifteretten, som ligger i byretten. Bor du i Storkøbenhavn, skal du aflevere din ansøgning til Sø- og Handelsretten.

Det koster ikke noget at søge om gældssanering, men du skal selv betale for eventuel hjælp fra en advokat eller en gældsrådgiver.

Sammen med ansøgningen skal du sende:

 • Kopier af årsopgørelser fra skattevæsenet for de seneste 3 år
 • Kopier af forskudsopgørelsen for de seneste 2 år
 • Dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder (fx lønsedler, pensionsudbetaling mv.)

De samme papirer skal sendes med for din ægtefælle/samlever. Hvis I begge ansøger om gældssanering, skal I indsende to separate ansøgningsskemaer.

 

6: Hvad sker der, når ansøgningen er sendt?

Når ansøgningen er sendt ind, vil skifteretten indkalde dig til et møde, hvor du skal uddybe din ansøgning. Skifteretten tager herefter stilling til, om der er grundlag for at indlede en gældssanering.

Fra ansøgningen er sendt, til du har en endelig kendelse, vil der normalt gå 6-10 måneder. Hvis skifteretten vælger at indlede en gældssanering, vil den indledende undersøgelse og indstilling til skifteretten blive udarbejdet af en advokat, som ofte kaldes “rettens medhjælper” under din gældssaneringssag.

Hvis du får tilkendt en delvis nedsættelse af din gæld, betyder det rent praktisk, at du hver måned skal overføre et aftalt afdragsbeløb til en særlig konto, hvorfra kreditorerne én gang om året får udbetalt det aftalte beløb. Du har selv ansvaret for, at beløbet betales til kreditorerne.

Hvis du ikke indbetaler det aftalte beløb, kan du risikere, at din gældssanering bliver ophævet. Sker det, skylder du igen dine kreditorer de fulde beløb.

Hent ansøgningsskemaet til gældssanering her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er ens rådighedsbeløb ved gældssanering?

Rådighedsbeløbet afhænger af om man er enlig, et par eller har børn, samt hvilken alder børnene har.

Rådighedsbeløbene ved gældssanering 2024:

 • Enlige: 7.250 kr. 
 • Par: 12.300 kr. 
 • Børn 0-1 år: 1.980 kr. 
 • Børn 2-6 år: 2.540 kr. 
 • Børn 7-17 år: 3.650 kr. 

Det betyder fx at et par med et barn på 8 år, skal have et rådighedsbeløb på 15.950 kr. (12.300 kr. + 3.650 kr.).

Hvornår er gældssanering ikke muligt?

Du kan normalt ikke få gældssanering, hvis:

 • Dine indtægts – og udgiftsforhold er uafklarede, fx hvis du er arbejdsløs, under uddannelse eller ikke har nogen bopæl.
 • Du har handlet uforsvarlig ift. din økonomi, fx hvis du har stiftet ny gæld og i forvejen har haft misvedligeholdt gæld, du ikke har betalt af på.
 • Din gæld er stiftet ved forhold, som er strafbare eller opstået pga. erstatningspligt.
 • Du ikke har afdraget på din gæld i perioder, hvor du har haft mulighed for det.
 • Du har stiftet ny gæld, mens din sag om gældssanering endnu ikke er afgjort.

Ved punkt 2 og 3 kan man i nogle tilfælde alligevel få gældssanering, hvis ens gæld betragtes som gammel (6-8 år).

Hvor længe står man i RKI, når man har fået gældssanering?

Bliver du tilkendt delvis gældssanering, skal du afdrage på din gæld i 3 år. Du vil stå i RKI indtil du er gældfri (efter 3 år) eller til registreringen har stået der i de maksimale 5 år. Bliver du tilkendt hel gældssanering (nulløsning), bliver du gældfri den dag, du får gældssaneringen og bliver fjernet fra RKI.

Kan man få gældssanering af SU gæld?

SU gæld saneres på en anden måde end anden gæld, hvilket kan betyde, at du skal betale i længere tid end de 3 år, som gælder nu. Derudover kommer det an på, om du har fået job inden for den branche du er uddannet i og har fået SU-lån til.

Kan man få gældssanering, hvis man fx ejer et hus?

Hvis du ejer et hus, er det ikke nødvendigvis et krav, at du skal sælge huset for at få gældssanering.

Skifteretten kan dog stille krav om, at huset skal sælges, hvis de vurderer, at dine boligudgifter er for høje ift. hvad de anser som værende rimelige boligudgifter.

Hvad er en rimelig husleje, når man søger gældssanering?

Det er op til den enkelte retskreds, hvor du søger gældssanering, at vurdere hvad en rimelig husleje dækker over. Ens boligudgift må ikke være for høj ift. det område, man bor i. Der er fx stor forskel på, om du bor i Storkøbenhavn eller fx Midtjylland.

Må man arve, låne penge eller købe fast ejendom, når man har fået gældssanering?

Kreditorerne kan ikke kræve, at gældssaneringen omstødes, hvis du fx arver. Dog kan du risikere, at din gældssanering bliver omstødt, hvis du havde en formodning om, at du snart skulle arve, mens din sag om gældssanering endnu ikke var afgjort.

Du må gerne låne penge, så længe du overholder dine afdragsordninger og ikke opbygger ny misvedligeholdt gæld.

Du må også godt købe fast ejendom, efter du har fået din gældssanering. Ud over de nye omkostninger, der følger med købet af ejendommen, skal du stadig overholde de afdragsordninger, der er lavet i forbindelse din gældssanering.

Må man spare penge op, hvis man har fået gældssanering?

Hvis du kan spare op og stadig betale dividenden, må du gerne lave en opsparing.

Kan man få ens budget genberegnet, hvis man ikke er i stand til at betale i henhold til kendelsen?

En gældssanering kan genoptages, hvis der er tale om væsentlige økonomiske ændrede forhold. Hvis du ikke er i stand til at betale i henhold til kendelsen, skal du kontakte skifteretten, som vil tage stilling til om gældssaneringen kan genoptages.

Kan man få gældssanering, hvis man har gæld til det offentlige?

Skylder du penge til det offentlige, skal du søge om eftergivelse i stedet for gældssanering. Betingelserne ligner i høj grad betingelserne for gældssanering. Du kan læse mere her

Kan man betale sin gældssanering ud før tid?

Ja. Det er muligt at betale restgælden ud før udløbet af de 3 år.

Kan man klage over rettens afgørelse?

Det er desværre ikke alle, der får eftergivet deres gæld med en gældssanering. Hvis skifteretten træffer afgørelser, du ikke er enige i, kan du indbringe sagen for landsretten. Fristen for at klage er to uger.

290 kommentar

Annette

Hej Mie Jeg er så heldig at være færdig med min gældssanering og har betalt den sidste udlodning. Jeg vil så høre ang. skat (hvornår bliver gæld slettet på årsopgørelsen?) jeg ønsker nemlig at skifte bank og derfor ser det ikke godt ud hvis der står jeg stadigvæk skylder et beløb væk. Håber du forstår spørgsmålet og ser frem til dit svar. Hilsen Annette

Joan

Min mand og jeg har fået gældssanering pga konkurs og afdrager efter aftale . Vi er halvvejs og kan nu se en ende på vores gæld. Vi er dog blevet ringet op af vores bankrådgiver, der fortæller, at vi skal være opmærksomme på, at når vi har betalt sidste afdrag - vil lige sige, at vi ikke skylder banken en krone - vil vi blive sat på bænken i 3 år hvilket betyder, at de i 3 år efter sidste afdrag ikke vil låne os penge og heller ikke anbefale os til kredit foreningen. Han fortæller det er normal praksis. Kan det være rigtigt, at vi ikke kan flytte eller optage lån 3 år efter sidste afdrag? Kh Joan

Jesper

Hej Mie jeg har fået gældsanering og en løbe tid på 3år men nu har jeg fået mulighed at låne rest beløbet på dividenden af en god ven er det muligt at betale dividenden ud før tid? Mvh Jesper

Remy

Hej Mie Tak for dine værdifulde svar her på siden. Jeg ønsker at spørge, om man må indregne et månedligt beløb til pensionsopsparing, hvis man som førtidspensionist (42 år) søger gældssanering? Jeg kan læse, at du har svaret herunder, at der gælder en bagatel grænse i tilfælde af flexjob, mens der tillades normal opsparing via arbejdsmarkedspension, hvis man har et job. Men hvordan er man stillet som førtidspensionist og hvad er en evt. bagatel grænse i kroner pr. måned? Venlig hilsen Remy

Helle

Hvad med gæld til gældsstyrelsen? Er det samme procedurer? Og hvis man har fået eftergivet sin gæld, må man så nogensinde eje et hus sammen med en, hvis det bliver muligt?

Anna

Hej Mie, Jeg håber først og fremmest, at det er i orden at stille spørgsmål på denne her måde - ellers se venligst bort fra min kommentar. Min eksmand har efter mange år besluttet sig for at ansøge om gældssanering. Hans påstand er, at han ikke kan ansøge så længe han skal betale børnebidrag til mig. Min eksmand er ikke i stand til at betale bidraget, så derfor er det det offentlige der understøtter ham og han ophober jo på denne måde mere gæld. Er det rigtigt at han ikke ikke kan ansøge og hvad ville du råde os i denne situation? MVH Anna

Mie Rahbek Thomsen

Hej Anna Tak for din henvendelse. Det er korrekt, at han kan få svært ved at få gældssanering, hvis han er i restance med børnebidrag. Da det offentlige lægger ud for ham, er det nemlig blevet en gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk. Du skal dog endelig ikke frasige dig børnebidraget, for så får du ikke bidrag fra det offentlige længere. Samtidig vil det ikke reparere på den allerede opståede restance. Med venlig hilsen

Rikke

Hej Mie Skal lige forstå om ens kontoer osv. bliver lukket i ens bank når der startes en gældssanering? Min gæld er nemlig ikke til min nuværende bank men en bank hvor jeg kun har den gæld det drejer sig om. Hilsen Rikke

Lennart

Hej Mie... Jeg har netop været i kontakt med retten og forespurgt om muligheden for at kunne tjene lidt mere hvis jeg får en gældssanering., hvilket der er gode muligheder for....jeg er FP og må tjene omkring 80000 udover min pension om året...svaret fra retten lød, at hvis jeg kom til at tjene lidt mere skal jeg oplyse dem om det hver gang og hver gang vil de tage stilling til om min gældssanering skal revurderes....kan det virkelig være rigtigt...?? Og skulle man nu gå hen og vinde i Lotto eller arve, kan man så betale en gældssanering ud??? Vh Lennart - og tak for dine fine og professionelle svar...

Mie Rahbek Thomsen

Hej Lennart Tak for din henvendelse og rosende ord. Hvis man søger gældssanering og på forhånd ved, at man forventer at få en ekstra indtægt, så er det korrekt, at der skal tages højde for den indtægt i budgettet. Når der først måtte være afsagt kendelse om gældssanering, vil en lottogevinst til gengæld ikke medføre, at budgettet skal ændres. Lottogevinsten vil du selv kunne beholde. Med venlig hilsen

Esben

Må man spare op under en gældssanering? (Selvfølgelig under de vilkår og forhold som gældssaneringen i sin tid blev afgjort under.)

Kim

Hej Mie. Jeg er blevet gældssaneret for ca 2 år siden. Gældssaneringen løber over 5 år. Jeg overholder betingelserne for saneringen. Jeg undrer mig over at gælden bliver ved med at fremgå i min skattemappe. Kan du hjælpe med en forklaring?

Rikke

Hej Mie. Min kæreste står til at få gældssanering. Vi bor ikke sammen. Jeg er i fleksjob. Kan vi flytte sammen med det samme efter afgørelsen uden at blive modregnet? Eller er der regler om at man skal "bo alene i x antal måneder efter". Min kæreste er førtidspensionist.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Rikke Hvis I har planer om at flytte sammen, har din kæreste egentlig pligt til at oplyse om det ifm. gældssaneringssagen. Det påvirker jo hans budget. Hvis I vælger at flytte sammen efter gældssaneringssagen er færdigbehandlet, skal det ikke oplyses til nogen i forhold til gældssaneringen. Jeg kan ikke svare på, om det påvirker jeres indtægter i øvrigt. Med venlig hilsen

Karin

Skal jeg blive ved med at betale mine regninger, når jeg har søgt gældssanering? Hilsen Karin

Kasper

Kan skifteretten afvise en gældssanering, fordi der er skattegæld? Da kørsel befordring var forkert. Jeg fik indledt gældssanering i skifteretten, men blev afvist gældssanering til afgørelsen, da jeg har skattegæld. Men havde jeg også da sagen blev indledt. Kan ikke forstå det. Hvad siger du til det ??

Morten

Hej Mie Jeg har fået gældssanering maj 2022 men har gjort noget meget dumt at låne en fra USA penge som havde lovet at betale tilbage men ikke er gjort. Hvad vil der ske, når jeg ikke kan betale kreditorerne, den bliver vel ophævet? kan man søge om ny gældssanering på andet tidspunkt? Har kontaktet skifteretten men har ikke svaret.

Jens

Hej Mie Er der en rimelig sandsynlighed for, at jeg som selvstændig med enkeltmandsvirksomhed, kan opnå gældssanering/eftergivelse? Jeg skylder det offentlige ca. 700.000.; og har en privat gæld på 20.000. VH Jens

Johnna

Hej Mie Min mand og jeg har fået en gældssanering, og betaler hver vores afdrag, nu er min mand gået bort, hvordan ser det så ud med hans betaling nu her?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Johnna Tak for din henvendelse. Kondolerer. Din mands gældssanering bør blive afbrudt, hvorved boet efter ham bliver insolvent. Din gældssanering fortsætter dog, så forudsat at du overholder alle betalingerne iht. kendelsen, bør du ikke blive berørt økonomisk af, at din mands gældssanering ikke bliver gennemført. Jeg vil anbefale dig at kontakte jeres medhjælper eller Skifteretten, så det kan blive nærmere afklaret. Med venlig hilsen

Susanne

Min kæreste / samlever skal i gang med at søge gældssanering – en gæld som er kommet af tvangsauktion på et hus han ejede sammen med hans fraskilte kone .. (huset var forsøgt at blive solgt og kom på tvangsauktion 3 år efter skilsmissen). Mit Spørgsmål … kommer min økonomi til at påvirke en evt. gældssanering (jeg har et firma med god overskud + god friværdi i egen bolig + penge i banken). Vi har været samboende i ca. 3/4år og tvangsauktion var inden vores sammenflytning. Kan han blive afvist at blive gældssaneret med den begrundelse, at jeg kan hjælpe ham med at betale? Håber at I kan være behjælpelige. Mvh Susanne

kim

Hej Mie Jeg påtænker at søge gældssanering, er det rigtigt at jeg skal oplyse min samlevers aktiver og passiver, vi har boet sammen i et halvt år og min gæld er optaget før vi flyttede sammen, hun ejer et hus som vi bor i og jeg betaler husleje til hende, da jeg ikke kan eje. Det skal jo ikke gå ud over hende, at jeg har været et kvaj. Med venlig hilsen Kim

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kim Tak for din henvendelse. Du vil skulle oplyst om din kærestes indtægter og udgifter, men det er udelukkende for at tjekke, at du ikke forsørger hende. Derudover skal der kigges på, om du betaler ”for meget” husleje, så hun har en opsparing ud af det. Det vil være muligt, hvis lånet ikke er afdragsfrit. Din kæreste vil dog ikke kunne komme til at skulle betale noget i forbindelse med din gældssanering. Med venlig hilsen

Daniel

Hej Mie, Jeg er gået konkurs med en virksomhed og står nu med en hæftelse/gæld på 3 mio kroner til en kreditor, hvilket højst sandsynligt vil resultere i en gældssanering. Jeg er i fast arbejde og har styr på budgettet i forbindelse med en gældssanering. Dog har jeg et spørgsmål: Hvor meget må jeg indbetale til min pension i forbindelse med en gældssanering? Jeg er 36 år og har drevet virksomhed de sidste 6 år, hvilket desværre har resulteret i, at jeg nærmest ikke har penge på min pension idag. Derfor ønsker jeg naturligvis at betale så meget som muligt ind på min pension under gældssaneringen - i omegnen af ca. 30% af min løn. Hvad er en "acceptabel" sats for pensionsindbetaling?

Rune

Hej Mie Min kæreste har en gæld fra andet hus/ægteskab . Vil kreditorer (bank og kredit forening ) kunne opkræve flere penge af hende, hvis vi flytter sammen?

Karin

Hej Mie Jeg har gæld efter et hus, der er gået på tvang. I forhold til ansøgning om gældssanering, hvor jeg skal vedlægge lønsedler for 3 måneder. Skal det være fuldtidslønsedler med 37 timer pr. uge eller kan 30 timer pr. uge også godkendes? Er det også muligt at få gældssanering på SU gæld? Vh Karin

Mie Rahbek Thomsen

Hej Karin For at kunne få gældssanering skal du fuldt udnytte din arbejdsevne. Derfor skal man som udgangspunkt arbejde fuldtids. 30 timer er derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt. SU gæld saneres på en anden måde en anden gæld, hvilket kan betyde, at du vil skulle betale i længere tid end de 3 år, som gælder nu. Det kommer dog an på, om du har fået job inden for den branche du er uddannet i og har fået SU-lån til. Med venlig hilsen

Torben

Hej Mie! Ved at læse dine mange gode svar, tak for dette, kan jeg indirekte læse, at hvis man har fået udbetalt f.eks. en alderspension, flere år forud for en ansøgning om gældssanering, skal hele det udbetale beløb indgå som en månedlig indtægt i udregningerne i gældsperiodens afvikling, med en 5/600 del. Er der nogle undtagelser eller situationer, hvor man godt må bruge nogle penge af det udbetalte beløb, som så ikke indgår som indtægt i gældssaneringen? Hilsen Torben

Johanne

Kære Mie! Hvis jeg har gæld til det offentlige, og det private, og så går hen og arver efter en forældre.. vil det offentlige/ privat så tage arven før den udbetales? Har hørt om forældre der gør deres børn arveløse, for at undgå at arven bliver inddraget til gæld...

Mie Rahbek Thomsen

Hej Johanne Hvis du bliver kaldt i fogedretten og spurgt ind til dine aktiver, vil du skulle oplyse om en ventende arv. Kreditorerne har så mulighed for at foretage udlæg i arven, så de modtager beløbet som hel eller delvis afbetaling af gælden. Nogle laver ganske rigtigt testamente for at undgå, at deres midler går til dækning af børns kreditorer. Med venlig hilsen

Christina

Hej Mie Hvor finder jeg officiel lov omkring forbud mod stiftelse af ny gæld. Ved det er et vilkår, når man er gældssaneret, men kan ikke finde det på skrift nogen steder. Kan du hjælpe???

Leon

Hej Mie Jeg søgte gældssanering, men fik afslag. Kan de så forlænge, at jeg står i rki når man kun må stå der i 5 år?

Brian

Hej Mie Jeg har et spørgsmål, jeg håber at du kan hjælpe mig med. Jeg 63 år og har en gammel gæld. Jeg vil så gerne søge om gældssanering, men som jeg forstå det, skal man have et arbejde, og det har jeg ikke. Jeg er syg lider voldsomt af angst så meget at jeg næsten ingen ting kan. Jeg vil så gerne have hjælp med ved ikke hvordan. Kan jeg prøve at søge gældssanering, når jeg ingen indkomst har? På forhånd tusind tak

Rikke

Hej Mie Mon du kan svare mig på dette.. Min bror er blevet skilt og ingen af dem har råd til at blive boende i deres hus. Så de vælger, ikke at betale afdrag på det. De har begge været i kontakt med en advokat, og ønsker at søge om gældsernæring når huset er solgt på tvangsauktion. Problemet er, at den ene er blevet rådgivet til at fortsætte med at betale el, varme og vand i huset.. hvor imod den anden er blevet rådgivet til slet ikke at betale noget som helst.. hvad er din mening omkring det? Vh Rikke

Mie Rahbek Thomsen

Hej Rikke Hvis man skal kunne opnå gældssanering, skal man ikke være selvforskyldt i gælden, og man skal have afdraget/betalt det man kan løbende. Hvis de ikke har mulighed for at betale indtil et frivilligt salg, må det blive solgt på tvangsauktion. Det kan dog være en god idé fortsat at betale forbruget for at stille sig bedst ift. en fremtidig gældssanering. Med venlig hilsen

Tanja

Jeg har en ven der har fået gældssanering i foråret 22. Han er ansat og har ingen bil, men for at han kan beholde sit job så kræver chefen, at han får en bil, så han kan levere varer ud. Men hvordan kan han det? For han bliver vel beskattet af den? Chefen foreslår at han stiger tilsvarende i løn som han bliver beskattet efter skat, men skal hans sag så regnes om? Han har så lille en økonomi, at han ikke kan betale sin gæld tilbage og det er en 3 årig. Chefen kan enten vælge at købe eller lease en bil til ham, men kan han overhovedet det? Mvh P

Susie

Jeg har fået tilkendt en gældssanering for et halvt år siden, dvs. jeg har endnu ikke betalt den første dividende. Gældssaneringen er tilkendt efter de gamle regler dvs. jeg skal betale i 5 år. Gældssaneringen blev indledt i sommeren '21, hvor budgettet også blev beregnet. Ligesom alle andre er jeg, som enlig forsørger, påvirket af de stigende priser på el, varme og fødevarer. Er der nogen som helst mulighed for at få budgettet beregnet på ny? Eller er det bare ærgerligt? Mvh. Susie

Mie Rahbek Thomsen

Hej Susie En gældssanering kan genoptages, hvis der er tale om væsentlige ændrede forhold. Der skal dog en del til, men de stigende el- og varmepriser kan i det konkrete tilfælde godt medføre en væsentlig ændring. Hvis du ikke ser dig i stand til at betale i henhold til kendelsen, så skal du kontakte Skifteretten, som vil tage stilling til, om gældssaneringen kan genoptages.

Thomas

Hej Mie Tror du, det er muligt at søge gældssanering, hvis man har firmabil (som jo bliver beskattet)? Bil er nødvendigt for at jeg kan udføre mit arbejde. Mvh. Thomas

Jens

Når man søger gældssanering, står der ikke noget med en værdi over 3000,- Hvis jeg har en ældre bil ca. 15 år gammel som nok ikke har en salgsværdi over skrotpræmien, som det eneste jeg har af værdi, kan skifteretten så forlange den skal sælges, selv om jeg ikke har andre værdier, og er pensionist så har ikke midler til afbetale på min gæld. Hilsen Jens

Sofie

Kære Mie! Jeg har et spørgsmål om gældssanering, og pension... jeg er i fleksjob 12 timer ugentlig, så derved mangler der en del pensionsindbetaling, da der kun indbetales for 12 timer. Min pension ved arbejdsgiver er pensam. Må jeg indbetale f.eks. 200 kr. hver måned, uden at det får konsekvenser, når jeg her senere på året søger gældssanering? Eller må jeg lave en aldersopsparing på 200 kr. månedligt, eller vil kreditorerne få den under en gældssanering? Vi snakker om max 10.000 og sikkert også mindre... På forhånd tak

Mie Rahbek Thomsen

Hej Sofie Indbetalinger til pension vurderes ud fra din stillings beskaffenhed. Hvis indbetalingerne er uforholdsmæssigt store, skal de som udgangspunkt indgå i gældssaneringssagen. Er dette beløb af en helt marginal størrelse, kan beløbet dog, holdes ude af gældssaneringssagen, da der gælder en bagatel grænse. Det vil derfor blive vurderet konkret, hvis du søger gældssanering. Med venlig hilsen

Johanne

Hej Mie! Hvis jeg står til at skulle arve fra en forældre, og jeg har gæld til det offentlige, men også private kreditorer (står registreret på selvangivelsen), vil de så trække i arven, og hvad må de evt. trække før udbetaling?

Dina

Hej Mie Har et spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe med. Jeg fik gældssanering i november 2021, og skal betale hertil i 5 år. Er lige flyttet, og har et spørgsmål til depositum, som jeg har indbetalt til tidligere udlejer. Der er et par kreditorer, som har taget udlæg i depositummet, og udlejer siger at hun skal sende beløbet til skifteretten. Hvor kommer disse penge til at havne i forhold til gældssaneringen? Mvh D

Julie

Hej Mie! Jeg påtænker at søge gældssanering.... jeg arbejder i fleksjob og har derfor et pensionsspørgsmål... hvis jeg arbejdede ordinært ville jeg få indbetalt for 37 timer.... nu er jeg så i fleksjob og får kun indbetalt for 10 timer så der mangler en del.... Må jeg indbetale ekstra på den pension jeg har via job, eller vil de fratage mig den i en gældssanering? Aldersopsparing er heller ikke muligt, da de tager den i en gældssanering. Vi er dårligere stillet som fleksjobber omkring pension, men hvad vil der blive accepteret i en gældssanering omkring pension? Må der indehaves ekstra så det svarer til en ordinær? Mvh Julie

Mie Rahbek Thomsen

Hej Julie, Tak for din henvendelse. Den del af dine indbetalinger på pensionsordningen, der vurderet ud fra din stillings beskaffenhed er uforholdsmæssigt store, skal som udgangspunkt indgå i gældssaneringssagen. Er dette beløb af en helt marginal størrelse, kan beløbet dog, holdes ude af gældssaneringssagen, da der gælder en bagatel grænse. Som udgangspunkt har du derfor ikke ret til at indbetale ekstraordinært til din pension.

pia

Hej Mie Jeg har været så heldig at få tilkendt gældssanering. Min bank har i dette tilfælde ikke gjort krav på at få deres gæld tilbage og fik derfor kun gældssanering på min SU gæld. Jeg har allerede nu kunne betale min SU gæld ud i april og har derfor afsluttet min gældssanering. Men når jeg logger på banken, står jeg stadig er registreret med en gæld! Hvornår bliver sådan noget fjernet?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pia, Tak for din henvendelse. Da banken ikke har fået dividende i din gældssanering, kan de ikke gøre krav gældende mod dig, som vedrører tiden inden gældssaneringen. Det krav, de måtte have haft imod dig, er omfattet af gældssanering, også selvom de ikke har anmeldt kravet. Jeg vil anbefale, at du kontakter din bankrådgiver. Vedkommende bør kunne hjælpe med, hvorfor der forsat er registreret gæld. Med venlig hilsen

Rikke

Hej Mie Jeg sendte en ansøgning til gældssanering for godt 1 1/2 måned siden, og er nu blevet indkaldt til et indledende møde ultimo dette måned. Jeg er nu gjort bekendt med at der kommer nye regler i forbindelse med afdragsperiode m.m. 17/7-2022 - er vedtaget i går. Kan man gøre noget for at udskyde processen. Rykke dato, tilbagekalde ansøgning etc.? Det har jo ret stor betydning, at komme videre med livet efter 3 år i stedet får 5 år - nu hvor reglerne jo nærmest ændres dagen efter, hvis der indledes en gældssaneringssag. Hvis positivt udfald, så bliver den jo indledt samme dag? Håber du kan give er objektivt råd. På forhånd tak.

Sofie

Hej Mie! Hvis jeg får gældssaneret et beløb til en boligforening ( flytte afregning ), og så ønsker at flytte ind i den pågældende boligforening igen, vil de så Blackliste Minogue må de? Eller er det at foretrække at betale hele beløbet før evt gældssanerieng, så den gode stemning kan bevares, så jeg kan få tilbudt ny bolig...

Susanne

Hej Hvad betyder de nye regler for igangværende gældssanering, hvor der ikke er afsat kendelse endnu?

Sanne

Hej Mie! Lige et enkelt spørgsmål... Hvis jeg får godkendt en gældssanering, og her er så en gæld til et boligselskab som jo så gældssaneres... vil jeg så være blackkistet hos dette boligselskab, så jeg ikke kan få tilbudt ny bolig hos dem? Hvis en kreditor har pant i et indskudslån, og der bliver bevilliget gældssanering vil denne pant så blive ophævet, og evt hvornår i forløbet?

Per

Hej Mie jeg har læst at du den 08-09-21 svarer på spørgsmål om overarbejde og skriver at, Medmindre din gældssanering er gennemført på baggrund af en konkurs, vil kendelsen om gældssanering være bindende. hvordan er det hvis gældssaneringen er gennemført på baggrund af konkurs.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Per Tak for din henvendelse. Da man kan opnå gældssanering i forbindelse med konkurs, trods at ens økonomiske forhold ikke er afklaret, kan en kreditor begære gældssaneringen genoptaget med det formål at forhøje den procentsats, hvortil fordringerne er nedsat. Dette kan gøres, hvor dine økonomiske forhold er væsentligt forbedret. Endvidere, skal jeg gøre opmærksom på at man ved konkurs har pligt til at underrette skifteretten og kreditorerne, hvis dine økonomiske forhold er væsentligt forbedret. Dette kan f.eks. være, hvis du har fået et arbejde el. lignende.

Jytte

Hej Mie vi min mand og mig fik gældssanering for 13 år siden jeg blev gældsfrie og min mand skulle betale noget tilbage hvad de er gjordt for længst siden nu står vi i den situation vi skal flytte og kan få hele vores indskud tilbage da vi har boet her i over 18 år kan en af krititorene forlange noget af vores indskud ? Hilsen Jytte

Pernille

Hej Mie Jeg har lånt penge ud Og skal have dem tilbage som privat person hvis personen for deldelt gældssanering, personen fortæller at personen skal bruge mit cpr nummer til jeg skal få pengene udbetalt , passer dette ?? Og hvis ja eller nej hvorfor forklaring udbedes tak, kan ikke finde regler for modtagelse af gældssanering fra gældsperson ?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pernille Tak for din henvendelse. Hvis du har anmeldt et krav i forbindelse skyldnerens gældssanering og du er blevet tildelt en dividende vil skyldnerens afdrag skulle betales til din konto. Hvis det er skyldneren selv der spørger, vil det derfor være dine kontooplysninger der er relevante. Såfremt det er skifterettens medhjælper der har rettet henvendelse til dig og efterspurgt cpr nummer kan det være for at indsætte dividende på din nemkonto. Såfremt du har spørgsmål vedr. dit krav mod skyldner efter gældssaneringen, herunder hvordan kravet afdrages kan du prøve at kontakte den advokat som har stået for sagsbehandlingen.

Sanne

Hej Mie! Jeg har virkelig brug for et svar her. Jeg er på vej til at søge gældssanering, men for Ca 13 år siden fik jeg en arbejdsskadeerstatning der skulle dække til Jeg gik på pension dengang 65 år. Pengene er brugt idag, så hvad vil der ske i en gældssanering. Lægger de beløbet til min indtægt så har jeg 0 kr at leve for.... jeg er 59 år i dag og i fleksjob på lavt timetal... Kan du hjælpe med et svar

Jannie

Hej Mie! Tak for dine altid gode svar. Jeg har lige et par spørgsmål jeg håber at du kan hjælpe med. 1. I perioden op til at jeg søger gældssanering er det da ok selv at vælge hvem jeg vil afdrage gæld til, og hvem der ikke er råd til? Må der også betales gæld med kaution først.... Der bliver betalt til flere kreditorer. 2. Under gældssanering er det så acceptabelt at der er en opsparing til uforudset udgifter nogle få hundrede pr måned der måske har en saldo på 5000 kr, og hvad med alderspension, kan de påtvinge at den bliver brugt på gæld, vi snakker om under 10.000 kr... jeg er i fleksjob arbejder et lavt timetal derfor meget sparsom pensionsopsparing, så en alderspension kunne hjælpe.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jannie Tak for din henvendelse. Du må gerne betale af på gæld – også selvom kreditorerne ikke stilles lige. Det får ikke betydning for en gældssanering. Det ville omvendt kunne blive et problem, hvis du slet ikke havde betalt af til kreditorer, hvis du rent faktisk havde haft mulighed for det. Din opsparing vil blive inddraget i gældssaneringen. Der vil dog blive lagt et budget med et månedligt rådighedsbeløb. Pensioner vil som udgangspunkt blive inddraget, hvis udbetalingstidspunktet på pensionsopsparingen er nået. I øvrigt bliver pensioner ikke inddraget i gældssaneringen.

Morten

Hej har lige tilkendt gældssanering April 2022 og skal have 5150 kr tilbage i skat 2021 årsopgørelse skulle de være talt med gældssanering og der stadig ikke kommet noget om de bliver udbetalt har kontaktet gældstyrelsen og de siger de skal godkendes af dem der har med gældssanering i kendelsen står der ikke noget om penge tilbage i skat mvh Morten

Susie

Hej Mie! Lige et spørgsmål, som gør mig usikker jeg fik for Ca 13 år siden en arbejdsskadeerstatning, og pengene er brugt.... vil det give et problem i forhold til ansøgning om gældssanering? Når der er Ca lige meget gæld til privat og offentlig, er det så muligt at søge eftergivelse, og så forhandle gæld ned med de private? Og så selv betale de private ud. Eller kræver det at der ingen privat gæld er? Når jeg har et indskudslån/flyttegæld der er for ny og med en medkautionist en 18 årig, er det så tilladt at betale den ud over nogle år og så søge gældssanering derefter? Mvh Susie

Mie Rahbek Thomsen

Hej Susie Tak for din henvendelse. Hvis man har modtaget erstatning for erhvervsevnetab skal en del af erstatningen indregnes økonomisk i gældssaneringsbudgettet. Det gælder som udgangspunkt uanset at erstatningen er forbrugt. Vedrørende dit ønske om alene at søge om eftergivelse, kan der gives afslag på din ansøgning om eftergivelse, hvis din private gæld er væsentlig. Hensigten er at man benytter eftergivelse når man primært har gæld til det offentlige og gældssanering når man både har gæld til det offentlige og private. I forhold til dit indskudslån, er der ikke krav om, at du afdrager forholdsmæssigt ens til alle kreditorer.

Lisbeth

Hej min mand søger gældsanering under konkurs af privatejet virksomhed(landbrug) Er det korrekt at han ikke får et rådighedsbeløb fratrukket sin indkomst hvis jeg tjener nok til at forsørge ham? Mvh Lisbeth

Sanne

Hej Mie! Jeg står midt imellem at søge gældssanering og eftergivelse...gæld til det offentlige er 131.000 og det private Ca 100.000 kr. Som sådan har jeg ikke optaget nye lån i 6 år, men for 2 år siden fik jeg et indskudslån hvor kommunen kautionerede, og også en fraflytningsgæld på 10.000 kr bliver den et problem i forhold til gældssanering/eftergivelse for jeg må vel ikke forfordele disse to ved at betale dem ud før jeg søger...

Jette

Hej Mie! Jeg har læst i gældssaneringsloven, at man ikke kan få gældssanering, hvis man har erstatningspligt. Desværre kan jeg ikke finde opslaget igen. Sagen er den at min x-svigerdatter lavede hærværk i et hus, jeg havde udlejet til hende for over 100.000. Hun søgte gældssanering og fik det - for hele 1.562.500. Hermed røg også min erstatning (kr. 111.467), som var stadfæstet i dom fra byretten i Aalborg. Den gældssanering foregik ved retten i Hjørring og som jeg ser det, har den dommer totalt forregnet sig - en erstatningsdom gives der mig bekendt ikke gældssanering for. Jeg har søgt og søgt men kan ikke finde det opslag igen - please HJÆLP MIG!

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jette Hvis en ansøger har bøder eller andre erstatningspådragende forhold i bagagen, kan det hindre en gældssanering. Der bliver dog kigget på tidspunktet for handlingerne samt hvor stort beløbet er i forhold til den samlede gæld. Udgør den del en væsentlig andel af den samlede gæld, vil det typisk hindre en gældssanering. I dette tilfælde vil jeg vurdere, at det ikke er en væsentlig del, og det har medhjælper og Skifteretten nok også fundet.

Camilla

Hej igen, Mie. Tak for svar, jeg tror måske ikke jeg formulerede mig rigtigt. Mit indskud skal gå til kreditorerne, og betales direkte fra boligselskabet - det er helt fint. Men hvis nu en kreditor (eller flere) betales ud ved at få indskuddet, og jeg ikke kender til fordelingen/hvilke kreditorer der er tale om, skal jeg så, efter at have betalt det årlige beløb, selv kontakte kreditorerne, for at høre om de så har modtaget for meget? Og ifald de har modtaget mere end gælden lyder på, så selv bede dem om at betale tilbage, så beløbet kan fordeles på de resterende kreditorer? Jeg synes det virker meget kaotisk, og jeg er rigtig nervøs for at gøre noget forkert. Mvh Camilla

Camilla

Hej. Jeg flyttede den 15. Januar, og mit indskud går til kreditorer (dem har jeg 7 af). Jeg ved ikke hvor mange af disse der har gjort udlæg i mit indskud, og hvem der er “kommet først”. Jeg har kontaktet boligselskabet for at få en oversigt over fordelingen, da jeg ikke aner om én eller flere er betalt ud. Det begynder at haste lidt, da jeg iflg min udlodsliste snart skal betale det årlige beløb jf. min gældssanering. Jeg har fået svaret, at de har andre sager end min og at det i øvrigt er advokaten (medhjælperen), der skal skrive til dem. Det tror jeg ikke, at han hjælper med, da han vel ikke længere bliver betalt af retten. Hvor længe må boligselskabet være om dette? Tak.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Camilla Tak for din henvendelse Såfremt der er en eller flere kreditorer der har taget udlæg i dit indskud, kan boligselskabet ikke tilbagebetale indskuddet til dig, uden de først har anvendt dit indskud til at betale de kreditorer der har gjort udlæg. Det vil sige, at det ikke er dig, der skal fordele indskuddet mellem udlægshaverne men boligselskabet. Der er desværre ikke nogen frist for, hvor hurtigt et boligselskab skal besvare henvendelser fra beboere, men uagtet om der er gjort udlæg i dit indskud eller ej, skal du betale de afdrag du plejer jf. kendelsen om gældssanering.

Tilde

Hej Mie. Jeg fik bevilget gældssanering sidste sommer. Jeg er på Førtidspension, og kan dermed få udbetalt fra LD før jeg fylder 60 år. Beløbet er ca. 7000,- Hvis jeg vælger at få dem udbetalt, vil beløbet så blive tilbageholdt af Skat, så de går til kreditorerne og Skat? Hverken LD, Skat eller gældsstyrelsen kan svare mig. På forhånd tak.

Bo

Hej Mie Jeg fik tilbage i 2020 tilkendt gældssanering. Som en del af kendelsen står følgende noteret; "Eventuel overskydende skat for det kalenderår, hvor du har opnået gældssanering, og eventuelt tidligere år, skal indbetales til fordeling blandt kreditorerne". På årsopgørelsen for 2020 skulle jeg have 791,- i overskydende skat. Dem fik jeg ikke - formentlig grundet ovenstående formulering. Nu står jeg til at skulle modtage ca. 10.000,- i overskydende skat for indkomståret 2021. Vil jeg få disse udbetalt? Det skal lige siges at jeg ikke skylder det offentlige noget, udover det beløb som er indeholdt i gældssaneringen - og at ingen gæld er stiftet efterfølgende. Mvh, Bo

Viben

Hej Mia. Jeg har en god ven som vil søge gældsernering. Gælden stammer fra salg af hus for 15 år siden med et tab på ca 500.000 til banken. Gælden vokser pga renten. Hun er lige blevet tildelt førtidspension og får i den forbindelse udbetalt 350.000 kr. som skal erstatte indtægtstab til pensionsalderen om 20 år. Bliver de penge regnet med som indtægt?

Helle

Hej P,g,a en skilsmisse og han stak af til Thailand i 2012 og har ikke set eller hørtt til ham ,da jeg sad hus bil og fik solgt det med en under skud på 1.60000,og bare prøve at kæmpe en kamp men kan ikke se en ende på det da jeg lig om lidt bliver 60 og kommet på flexjob da jeg har en dårlig skulder og kommer aldrig i et 37 timers job,da jeg har gået og tænkt på at søge gældsætning, så det jeg vil høre om er det så kun min halv del og ikke han gæld Kh Helle

Marina

Hej Mie. Tak for tidligere svar. Jeg har fået min gældssanering, og skal pr. 31.8 betale til 8 kreditorer. Jeg er netop flyttet, og mit indskud er gået til 4 kreditorer. Jeg skal ligeledes have lidt tilbage i skat, hvilket de tilbageholder pga gæld til gældsstyrelsen. Ingen af beløbene dækker det fulde beløb jeg skylder kreditorerne, men er mere end det jeg skal betale dem årligt. Mit spørgsmål er, om jeg den 31.8 kan springe de kreditorer over, der nu har fået penge i første omgang, og først betale dem i 2023?

Pet

Hej Mie Jeg gik konkurs med mit enkeltmands virksomhed for snart 1 1/5 års siden. Det hele er ikke gjort op endnu da der har været corona og 2 huse der skulle sælges på tvang. Jeg skylder skat ca. 700.000 + jeg kommer til at skylde kreditforening ca.800.000 Jeg har 2 spørgsmål. (1.) Jeg fik oplyst af kurator i starten at når man havde så stor en skattegæld var muligheden for gældssanering ikke stor. Er det korrekt ? (2) Hvis jeg kan søgegældssanering skal det så ske før hele boet m.m er solgt Eller kan man evt vente til hele sagen er afsluttet. Bedste hilsner Per

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pet Såfremt du ønsker at søge om gældssanering bør du gøre dette inden den afsluttende skiftesamling i konkursboet, da din gældssanering i så fald kan behandles efter reglerne om gældssanering i forbindelse med konkurs. Dette vil blandt andet medfører at afdragsperioden alene er 3 år og ikke 5 år. I forhold til om din gæld til SKAT vil stå i vejen for en gældssanering, vil det bero på en konkret vurdering af hvordan denne gæld er opstået – gæld der systematisk er oparbejdet til det offentlige, vil således medføre at du ikke kan få en gældssanering.

Lone

Hej Mie, Jeg skal til at søge om gældssanering på et stort SU-lån, der for flere år siden overgik til skat. Jeg er lige blevet visiteret til flexjob og får i den forbindelse også en arbejdsskadeforsikring udbetalt. Skal arbejdsskadeforsikringen bruges på et afdrag på gælden til skat, eller er det meningen, at den bruges på at sikre, at mit liv kan blive nogenlunde normalt trods den meget lavere kommende løn?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Lone En erhvervsevnetabsforsikring vil skulle medtages forholdsmæssigt som indtægt. En sådan erstatning vil jo skulle erstatte dit indtægtstab frem til pensionsalderen. Hvis du eks. har fået 1 mio. kr. og har 15 år til pensionsalderen, vil der skulle medregnes 1/15 af 1 mio. kr. hvert år i gældssaneringsbudgettet. Menerstatning og erstatning, som ikke skal dække et indtægtstab skal dog ikke medregnes. Ej heller kritisk sygdom som udgangspunkt.

Alexander

Hej Mie Jeg skal søge en gældssanering, men er blevet anbefalet at vente til efter 21/7 grundet nye regler, hvor saneringsperioden nedsættes fra 5 til 3 år. Har derfor ringet til skifteretten og spurgt om dette er korrekt, men de siger at der kun foreligger et forslag, og intet er afgjort. Hvad jeg selv kan finde frem til er, at forslaget udspringer af et EU-pålagt direktiv, som betyder at det skal gennemføres . Grundet forskellige omstændigheder, så betyder de to års forskel utrolig meget i min sag//mit liv, så derfor vil jeg gerne spørge om følgende - Ændres lovgivningen/saneringsperioden til 3 år til juli? Er der andre forhold, som er værd at overveje ift at søge GS? På forhånd tak.

Anna

Hej Mie Min kæreste gik personlig konkurs i 2019. Han er nu gået i gang at søge gældssanering på min opfordring. Jeg er siden 2019 blevet færdiguddannet og har købt en andelslejlighed og et lille sommerhus til en samlet sum på ca 1.3 millioner, da jeg selv tjener en god løn og selv har optaget lånene i banken. Vi har boet som samlever i tidligere lejeboligerne og han bor nu selvfølgelig også hos mig i andelslejligheden. Vi har ingen fælleskonti eller lignende og har holdt alt adskilt netop grundet hans gæld Jeg er nu utrolig bekymret for at blive inddraget i gældssaneringen, og at mine ejendomme på nogen måde kan inkluderes? Hvordan ville jeg, min økonomi og mine egendele kunne berøres?

Dina

Hej Mie. Jeg skal til at søge gældssanering da jeg havde et hus som røg på tvang. Der er nu sket det, at jeg har fundet en kæreste - vores ønske er at flytte sammen, men hvordan ser det ud i forhold til det jo er min gæld fra tidligere? Mvh. Dina

Mie Rahbek Thomsen

Hej Dina Såfremt du flytter sammen med din kæreste, vil dit budget kun medregne halvdelen af boligudgifterne, da din samlever selv skal afholde den anden halvdel. Boligudgifterne skal være afklarede, så flytter I i ny bolig, skal der være overblik over de nye udgifter. Det vil blive undersøgt, om din kæreste kan betale sin andel af de fælles udgifter, så du ikke forsøger ham. Til gengæld vil hans økonomi ikke i øvrigt blive inddraget under din gældssaneringssag. Yderligere skal du være opmærksom på at man ikke må have optaget ny gæld, typisk inden for de seneste 5 år. Det kan derfor, få betydning for dine muligheder for gældssanering, såfremt du er nødt til at optage ny gæld i forbindelse med flytningen.

Robert

Hej Mie. Jeg har fået tilkendt gældssanering 20 januar med virkning fra 1 januar 2022. Jeg har så skiftet bil 18 januar, den gamle blev afmeldt. Jeg forventede selvfølgelig at få den resterende vægtafgift retur, men har lige fået besked fra gældstyrelsen om at de har modregnet det i min gæld. Er det ikke forkert? Der er jo fastsat en dividende jeg skal betale til dem, og hvis de så modregner, så passer beløbet jo ikke. Jeg havde jo brug for de penge til ny vægtafgift på anden bil. Mit arbejde kræver en bil. Det er knap 3000 kr. Vi snakker om Venlig hilsen, Robert

Helle

Hej Mie Jeg undre mig over hvorfor man skal betale sine kreditorer årligt ifm. gældssanering og ikke månedligt, hvad er forklaringen på det? Hilsen Helle

Emma

Hej Mie Jeg har søgt eftergivelse af gæld da jeg har et stort SU lån, jeg ikke fik afdraget på i tide. Jeg har imellem tiden fået diagnosen ADHD, som jo ofte er koblet sammen med gæld. Kan det spille en rolle i svaret?

Peder

Hej mie, jeg har et par spørgsmål jeg er lige blevet førtidspensionist og har en 8 år gammel gæld fra en tvangsauktion af mit hus sidder tilbage med en gæld på ca en million, har en hjemmeboende søn på 13 jeg overvejer at søge gældssanering jeg har ikke afdraget i de 8 år da jeg gik sygemeldt og det var osse årsagen til tvangsauktion da jeg ikke havde økonomi til at afdrage og det har jeg forøvrigt heller ikke råd til nu bor i lejet lejlighed og er man tvunget til at acceptere den afgørelse der bliver aftalt ved gældssanering. Mvh peder

Mie Rahbek Thomsen

Hej Peder Ved gældssanering bliver der lagt et budget ud fra dine indtægter og udgifter, og det månedlige overskud/betaling til kreditorerne fastsættes ud fra det. Du vil derfor, som udgangspunkt, have mulighed for at overholde vilkårene i en gældssanering. Hvis du ikke mener, at du kan overholde det lagte budget, kan du helt frem til kendelsen afsiges tilbagekalde din gældssaneringsansøgning. Det kan dog blive vanskeligere og dyrere at søge igen en anden gang. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Marianne

Hej, min kæreste har søgt om gældsanering efter en personlig konkurs. Han har netop fået konstateret en kritisk sygdom og vil kunne få udbetalt for kritisk sygdom to steder fra. Vil de penge blive inddraget i hans sag om gældsanering og han således mister de penge han vil få brug for til at forsøde tilværelsen da sygdommen er uhelbredelig og kan have dødelig udgang.

Morten

Hej Mie. Jeg blev sidste år tilkendt gældssanering løbende over 5 år. Har senere hen fået kæreste der har gjort min økonomi bedre, fået noget erstatning fra forsikring plus kunne låne penge fra mine forældre der har kunne gøre jeg allerede indenfor det første år har indfriet min gældssanering. Hvordan er min situation nu i forhold til min gældssanering? Kæresten og jeg har lidt drømme om at købe hus.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Morten Afgørende er om du har overholdt de forpligtelser, der følger af gældssaneringskendelsen. Da det lader til at være tilfældet, er der intet i vejen for at du og din kæreste erhverver fast ejendom. En positiv ændring i dine økonomiske forhold, medfører ikke at gældssaneringskendelsen kan kræves omstødt af dine forhenværende kreditorer. Du kan således indrette dig efter din nuværende økonomiske situation. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Jens

Hej Mie Når jeg på et tidspunkt vil søge gældssanering på ny, er det så hver gang man selv kommer til at stille et sikkerhedsselen på de 35.000,- ( som du nævner i et tidligere indlæg ) som jeg på ingen kåde har mulighed for at stille ?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jens Du vil i nogle tilfælde blive pålagt at stille sikkerhed for sagsomkostninger, hvis du f.eks. tidligere har indledt en gældssaneringssag og efterfølgende tilbagekaldt din begæring. Det afhænger dog af de konkrete omstændigheder. Såfremt du tidligere har fulgt skifterettens anvisninger, bør du ikke blive mødt med krav om sikkerhedsstillelse. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Sara

Hej Min kæreste skal snart søge gældssanering. Vi har været samlevende i 2 år, men al gæld er stiftet før vi mødte hinanden. Jeg har i 2019 arvet en lille hobbywebshop, som egentlig bare løber rundt. Der er få tusinde på kontoen, men de skal som udgangspunkt bruges til eksempelvis ny symaskine, hvis den går i stykker. Kan det være en ulempe i forhold til afgørelsen for min kæreste? Vh Sara

Rikke

Hej Mie Jeg har et spørgsmål til dig. Jeg fik i 2017 tilkendt en offenlig gældsernæring på 5 år og 4 måneder. Jeg er færdig d 14/9-2022 Det har været en sej kamp, og glæder mig enormt til det lige om lidt er overstået. Jeg har indbetalt 1 gang om året, og min sidste betaling er det 16 måneder. da jeg fik 4 måneder extra. Mit spørgsmål til dig er, får jeg dokumentation fra Danmarks domstole / Sø&handelsretten på at min gæld er indfriet og afsluttet. Mvh Rikke

Mie Rahbek Thomsen

Hej Rikke Når du har betalt det sidste ”afdrag”, sker der ikke yderligere. Du vil altså ikke få nogen bekræftelse på at have opfyldt alle forpligtelserne i kendelsen, men dine betalinger og kendelsen i sig selv er dokumentation i sig selv. Nogle kreditorer kan være flinke til at bekræfte, at de nu har modtaget hele deres tilgodehavende iht. gældssaneringen, men det er ikke noget, de er forpligtede til.

Mette

Hej Mie, Er pt. i gang med afvikling af min gældssanering, og holder løbende øje med min gæld hos Collectia. Nu kan jeg se at de tilskriver renter til min gæld, ca. 200 kr. pr. dag., således at gælden stiger. (14/1 var saldo tkr 572, efter betaling 15/1 var saldo tkr 544 og i dag d. 19/1 er saldo tkr 546) Jeg har jo en fin oversigt fra skifteretten, som jeg følger. Men det ser ud til at denne ene post stadig stiger, selvom den jo burde falde. Kommer jeg til at betale mere end det aftalte, når de stadig tilskriver renter? Eller er det bare en ekstra foranstaltning, fx hvis jeg nu afbryder afviklingen? Det er frustrerende at se gælden stige, når den burde falde. Er det normal kotyme?

Martin

Hej Mie. Jeg har et spørgsmål vedrørende betaling af enkelte kreditorer efter tilkendt gældssanering. I tilfælde af at man har flere kreditorer som skal have udlodning en gang årligt i en årrække, må man så vælge at betale en eller flere af dem deres dividende før tid - men altså ikke alle? Det kunne f.eks. være en kreditor ud af flere, som kun har et lille beløb til udlodning en gang årligt i fem år - men som har registreret en i RKI. For at få slettet registreringen, skal hele gælden jo være betalt. Må man "forfordele" betalingen på den måde? Tusind tak for din tid og dine brugbare svar! Mvh Martin

Mie Rahbek Thomsen

Hej Martin Jeg kan ikke anbefale at betale nogle kreditorer ud før tid. Hvis din gældssanering bliver annulleret eller skal genoptages, eksempelvis pga. fyring eller sygdom, vil det kunne være en ulempe at have forfordelt én kreditor frem for andre under betalingsperioden. Hvis du er registreret i RKI på baggrund af din gældssanering, bliver en sådan registrering typisk slettet efter 2 år. Er der tale om en registrering fra før du søgte gældssanering, slettes den efter 5 år.

Lasse

Hej Mie Jeg var sidste år nødsaget til at annullere min ansøgning om gældssanering da jeg skulle bruge de penge jeg havde på min alderspension for at kunne fortsætte i mit daværende arbejde. Kunne læse mig til at jeg måske selv skulle betale sagsomkostningerne hvis jeg søger gældssanering på ny. Hvordan beregner skifteretten så de sagsomkostninger jeg så evt selv skal betale ? Mvh Lasse

Sam

Hej Mie! Jeg bor i udlandet paa 8. aar, jeg ejer intet i DK, er ikke skattepligtig til DK men har en gammel kassekredit (93K) jeg betaler af paa samt et SU laan optaget i 2014 i forbindelse med min uddannelse her. SU laanet er pt paa 210.000 kr inkl renter. Jeg mistede mit job her under corona nedlukningerne og det tog over et aar at finde nyt, som jeg startede paa i marts 2021. Jeg har eet fuldtid og eet deltids. Loennen er meget lav og jeg kaemper med at overleve (intet raadighedsbeloeb). SU tilbagebetaling skal starte i nov 22. Jeg haaber paa eftergivelse af SU, men hvad boer jeg goere? Gaeldssanering af alt eller kun eftergivelse af SU? Mange tak for svar paa forhaand!

Suzanne

Hej Mie Jeg har en gæld i børnebidrag på kr. 501.000. Gældsstyrelsen har nu opkrævet kr. 600, over lønindholdelse Jeg har en SU gæld på ca. kr. 500.000, hvor jeg afdrog det første halve år af 2021. Fik det udsat indtil marts 2022, fordi jeg røg på dagpenge fra juli 2021. Sammen med min exmand har jeg en husgæld på kr. 789.000 til Sydbank. Det var kun mig der lavede afdragsaftale, men kan ikke mere pga økonomi. De er ikke villige til forhandling om nedsættelse af gæld Jeg bor med min 18-søn i en 2-værelses til kr. 10.000 inkl vand & varme. Jeg har fuldtidsjob til brutto kr. 25.000 og udgifter for ialt kr. 14.000. Hvad vil du råde mig til, da jeg har det dårligt med al den gæld?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Suzanne Du har en meget stor gæld til det offentlige, som kan karakteriseres som systematisk oparbejdet. Det vil efter min vurdering hindre en gældssanering. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte et god gældsrådgiver, som vil kunne vurdere, om du vil kunne søge eftergivelse af gælden. Du vil ikke have økonomisk mulighed for at afdrage gælden, så eftergivelse er som udgangspunkt din eneste mulighed,

Steen

Hej Mie. Vil et hus købt for kreditor beskyttet penge indgå i en gældssanering? Jeg er godt klar over, at man i princippet ikke kan eje noget. Men om de kreditorbeskyttet penge står på en konto eller i et hus er vel det samme?

Gitte

Hej Mie Jeg har en gæld på ca 600-700.000, er ikke sikker på det faktiske beløb.gælden er opstået da jeg desværre har været ludoman. Jeg har heldigvis været i behandling og har ikke spillet eller optaget nye lån og kan søge gældsernæring om 6 mdr. jeg har i mellemtiden betalt 1500.- af til kreditorer som jeg har været i fogedretten med. Jeg er fortiden arbejdsløs, og håber da selvfølglig ikke det fortsætter. Mit spørgsmål går på. Er det fuldstændig umuligt at søge gældsernæring som ledig? Eller hvis man kun har 30-32 timer hvis jeg er villig til at gå ned i rådighedsbeløb? Og vil jeg overhovedet kunne få gældsernæring når jeg kun er 34 år med en gæld på godt 700.000?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Gitte Du kan ikke få gældssanering, hvis du ikke udnytter din arbejdsevne fuldt ud. Du skal altså være i fuldtidsstilling, hvis du skal kunne opnå en gældssanering. Derudover afskærer din alder eller gældens størrelse ikke en gældssanering, men derimod kan baggrunden for gælden være et problem. Jo ældre den er, jo mindre vil problemet som anses for at være.

Louise

Hej Mie. Jeg skylder 260.000 kr. til SU og 40.500 til min kommune for et indskudslån til den bolig lejlighed jeg bor i nu. Jeg har flexjob, da jeg har kroniske smerter. Jeg er uddannet pædagog, og har været opstartet på flere uddannelser, men måtte stoppe grundet mine kroniske smerter, hvilket er derfor mit su lån har nået den størrelse. Jeg fik først min diagnose få år før jeg blev færdiguddannet og fik herefter tildelt handicaptillæg. Jeg er enlig mor til en hjemmeboende datter under 18. Skal jeg søge gældssanering eller eftergivelse?

Sus

Hej Mie Jeg har 158000 i gæld til su og 143000 til skat,skatte gæld er opstået ved at jeg har lejet huset ud og ikke opgivet det korrekt. Jeg har solgt huset sidste år og afdrager fast til su og til skat, huset blev solgt med et tab på 700.000 og her har jeg fået en henstands aftale. Jeg derudover en bil jeg skal bruge for at komme på arbejde. Jeg er blevet skilt fir Ca 2 mdr siden har fast arbejde og fast bopæl. Jeg har kontaktet en gældsråd giver som siger at jeg skal vente til foråret med at søge gældssanering, men hvorfor kan jeg ikke søge nu? Jeg betaler gældsråd giver pr mdr.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Sus Hvis du har solgt huset og gælden derfra er gjort op, vil jeg anbefale dig at søge gældssanering med det samme. Derudover kan det generelt ikke anbefales at betale for rådgivning med et fast beløb pr. måned, idet du ikke på forhånd kan vide, om du får brug for rådgivning i fremtiden. Du vil selv kunne udfylde ansøgningsskemaet og sende det til din lokale ret. Held og lykke med det. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Flemming

Hej mie Hvis man får af vide at man skal få sin bank til og oprette en modregningsfrikonto er det ikke gode tegn så? eller er det standard? Der er kommet tid til kreditormøde.

Pia

Hej Mie. Jeg vil gerne høre om en kreditorbeskyttet konto på kr. 60.000 som er erstatning for en arbejdsskade skal indgå hvis man søger gældssanering?

Pia

Hej Mie, Jeg har en gæld på ca. 300.000, hvoraf 120.000 er meget gammel studiegæld. Jeg håber på gældssanering i 2024, hvor jeg ikke har etableret gæld i 5 år. Jeg bor sammen med mine to voksne sønner, der indenfor de nærmeste år nok flytter hjemmefra. Jeg kan ikke blive boende til en husleje på 8000, men kan jeg flytte? Der kommer helt sikkert en flytteafregning, som jeg ikke vil kunne betale og dermed alligevel ny gæld. Venlig hilsen Pia

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pia Hvis du ønsker at søge gældssanering, vil en husleje på kr. 8.000 for dig alene være for dyrt, hvis du skal kunne opfylde betingelserne for at få gældssanering. Det kan derfor blive nødvendigt at finde et billigere lejemål, og måske kan dine sønner hjælpe til med at betale flytteafregningen, så du ikke etablerer ny gæld. Hvis du har betalt depositum ved indgåelse af lejeforholdet, vil dette beløb også gå til istandsættelse af lejemålet. Flytteafregningen behøver derfor ikke blive meget dyr.

Henrik

Hej Mia. Hvis man har en bøde på ca 5 millioner. Kan man så få gældssanering. Det er det eneste gæld der er.

René

Kære Mie Min tidligere bank indkaldte mig til møde i fogedretten i sidste uge da de gerne vil have Kr. 1.150.000,00 af mig. Gælden er fra 2013. Det var i 2014 at banken sidst indkaldte mig til at møde i fogedretten. Dengang var jeg uden job og der blev ikke aftalt nogen afbetalingsordning. I de mellemliggende år har jeg ikke hørt fra dem. Jeg tilbød dem i sidste uge en afdragsordning på 480,- om måneden hvilket de accepterede. Ud over ovenstående skylder jeg SKAT ca. kr. 130.000,00,- som jeg løbende afbetaler med kr. 350,- / md. Hvor længe skal jeg vente med at indlede en gældssanering? Vh. René

Tina

Hej Mie. Jeg har en gæld til det offentlige på 400.000kr. Fra 2012-2016. Det er SU gæld som jeg stiftede da jeg i sin tid boede med mine børns far. Vi gik fra hinanden 2016. Jeg havde en forventning om at jeg på daværende tidspunkt jo godt kunne betale tilbage. Jeg afdrager ikke på gælden. Nu bor jeg alene med tre børn på 16, 14 og 6. Jeg har desuden fået en kronisk sygdom, morbus crohn, som gør at jeg ikke bare kan tage ekstra arbejde. Jeg har ikke andet gæld. Jeg arbejder fuld tid, tjener ca 17.000 efter skat, + alle enlige forsørger tillæg og børnebidrag.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tina Da du udelukkende har SU gæld vil jeg anbefale dig i første omgang at søge eftergivelse af gælden hos Gældsstyrelsen. De vurderer dine indtægter og udgifter ud fra de samme principper som ved gældssanering. Dog kan betalingsperioden ved gældssanering blive forlænget til mere end 5 år, hvis den uddannelse du har taget, har ført til ansættelse inden for faget. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

pia

Kære Mie vi er et par begge folkepensionister som søger gældsanering og gifte og vi kan hver et rådighedsbeløb på kr 5700. Den ene af os har når alle udgifter er fratrukket beløb til rådighed mindre end de kr 5700 og den anden har over dette beløb. Jeg undrer mig over at det ikke er et fælles beløb som der står kr 11400. dette betyder at vi rent faktisk ikk3e får det rådighedsbeløb som der står alle stede men skal have mvh Pia

Lasse

Hej Mie. Jeg var i retten Tirsdag den 15. Juni, snart 4 måneder siden ) Der besluttede de at indlede en gældssanering. Skifterettens medhjælper var hjemme hos mig for knap 2 måneder siden nu. Men jeg har ikke hørt mere derfra, ang budget eller lign. Er det unormalt at der går så længe vil du tro ? Synes bare at det er mærkeligt. Og tjekker min mail flere gange dagligt, for er så spændt på det hele. Men der sker intet. Mvh Lasse

Torben

Hej Mie, når man ikke er medlem af folkekirken, men et anerkendt trosamfund, hvor meget må man så skrive på som udgift eller bidrag. vh. Torben M.

Julie

Hej Mie D 18 august 2014 fik jeg gældssanering og betalte sidste udlodninger d 28 august 2019. Jeg prøver at finde ud af, hvor længe efter gældskendelse, er disse oplysninger tilgængelige ifb med kreditvurdering? Hvem opbevarer oplysningerne? Hvem deler dem? Har læst mig frem til at kreditvurderingsbureauer, skal slette oplysninger efter 5 år og dem står jeg ikke i. Men står jeg registreret hos de kreditorer der indgik i min gældssanering og i så fald, hvor længe må de opbevarer de oplysninger? Har læst noget om 10 år, hvis oplysningerne skal bruges i en igangværende sag, afdragsordning ol., og kan få dem slettet, når sagen er afsluttet? Mvh Julie

Mie Rahbek Thomsen

Hej Julie Efter en gældssanering er afsluttet, er du ikke længere registreret i RKI eller lignende registre. Kreditorerne har dog stadig dine oplysninger i deres systemer. Oplysningerne skal slettes i henhold til reglerne om persondatahåndtering. Typisk vil det være efter 10 år, men cpr.nr. efter 5 år forudsat at der ikke er en aktuel sag på dig. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Birgit

Kære Mie Jeg vil gerne søge gældssanering, men er i tvivl om hvordan skemaet dertil skal udfyldes. Jeg er enlig og bor sammen med mine to børn, de er 18 og 16 år. Skal V's indtægt (SU og pension) regnes med når han er fyldt 18 år? Skal E's indtægt (fritidsjob og pension) regnes med? Og hvis, hvor føres det ind i skemaet? Skal det stå under samlevers indtægter? Jeg får snart udbetalt en invalidesum, hvor skal beløbet derfra skrives på? Regnes det som en indtægt eller skal det stå under aktiver/indestående i pengeinstitut? Jeg har endnu ikke fået svar på, om jeg også vil få udbetalt et månedligt beløb (for tabt erhvervsevne). Er det bedre at vente med at søge til jeg har svar på det? Vh Birgit

Mie Rahbek Thomsen

Hej Birgit Dine børns indtægter skal ikke angives i ansøgningsskemaet. Invalidesummen skal angives som en indtægt, hvis den udbetales månedligt. Ellers som et indestående i pengeinstitut. Erstatning for tab af erhvervsevne skal indgå i dit budget som en indtægt, så jeg vil anbefale dig at vente med at søge gældssanering, indtil det er afklaret. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Viggd

Hej Mie Jeg har spørgsmål omk betalingen af gældssaneringen. Jeg har fået gældssanering over 6 år, har nu to år tilbage. Hvis jeg nu skulle komme i besiddelse af, det beløb som rest gælde på gældssaneringen lyder på - vil jeg da, kunne betale restgæld til kreditorerne og derved være færdig med gældssaneringen før tid? Vh Vigge

René

Kære Mie Jeg er 45år. Gæld fra 2014 til mit forhenværende bank på Kr. 1.178.000,- / Primært pga de valgte at begære mine to lejligheder på tvangsauktion og de blev solgt for langt under markedsværdi. Gæld til SKAT på ca. 125.000,- som jeg afdrager kr. 350,- på hver måned. Siden 2018 har jeg haft fast ansættelse i min Fars A/S selskab med en brutto løn på 20.500,- Efter skat kr. 14.162,85. Budget: Husleje 3500,- El, vand varme 950,- Normal bidrag 1415,- Udgift til betalt bil Kr. 1800,- (er betalt, værdi ca. Kr. 15.000) brændstof, forsikring, vægtafgift - (jeg har 70km kørsel til job) Frikirke 150,- Udsigter til gældssanering? Er Frivillig akkord en god mulighed? Pft. Vh. René

Mie Rahbek Thomsen

Hej René Da du kun har to kreditorer, kan frivillig akkord godt forsøges. Alternativt vil du ud fra det oplyste kunne søge gældssanering forudsat, at du udnytter din erhvervsevne optimalt. Din løn er ikke så høj, og da du er ansat af din far, vil du kunne forvente, at det vil blive undersøgt, om du aflønnes på sædvanlige markedsvilkår. Det er Skifteretten, der i sidste ende tager stilling til en gældssanering. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Marina

Hej Mie. Jeg skal have afgjort min sag om gældssanering næste måned. Mine kreditorer har gennem årene gjort udlæg i mit indskud (lejebolig). Hvis jeg tilkendes gældssanering, hvordan står jeg så i forhold til dette indskud, hvis jeg på et tidspunkt ønsker at flytte? Vil kreditorerne fortsat kunne gøre krav på pengene, når jeg hver måned overfører et aftalt (med retten)beløb? Mvh Marina

Morten

Kære Mie. Jeg har et par spørgsmål som jeg håber at du kan hjælpe mig med at få besvaret. Jeg fik erklæret gældsernæring for 2 måneder siden ca nu. Og mig og min kæreste sidder mildest talt hårdt i det. Hvilket selvfølgelig også er meningen med en gældssanering, jeg synes bare at det tog for hårdt fat ved mig i forhold til mange andre som jeg både kan hører og læse mig frem til. Må jeg gerne tage overarbejde, hvis det muligt eller et ekstra arbejde hvor jeg kan tjene lidt mere? Er bange for at min kæreste ikke holder til dette i 5 år. Og hvis ja, skal jeg så selvangive mig til at tjene mere? Altså tænker at jeg ihvertfald ikke må komme til at skulle skylde til skat når året er omme? Og hvis jeg skal have penge tilbage, hvem går de så til? Andet spørgsmål. Mit forsikring selvskab vil indkalde mig til en mengrads undersøgelse, fordi jeg kom til skade med mit ben for nogle år tilbage, vidste slet ikke at dette ville komme på tale( er ikke inde i alt det) Hvis jeg får en men grad = erstatning, skal jeg så kontakte mine kreditorer osv og fortælle dem om det, eller retten? Skal de have pengene ? Kan de se nogen steder at jeg får dem ? Med venlig hilsen Morten

Mie Rahbek Thomsen

Hej Morten Medmindre din gældssanering er gennemført på baggrund af en konkurs, vil kendelsen om gældssanering være bindende. Det vil sige, at du ikke vil skulle betale mere end det i kendelsen anførte. Hvis du kan øge din indkomst, vinder i lotto, får en erstatning eller andet, vil du derfor ikke skulle betale mere, og du skal ikke give nogen besked. Det er dog rigtigt, at du med fordel kan ændre din forskudsregistrering, så du ikke får en restskat, når året er omme. Hvis du får overskydende skat for kendelsesåret, vil overskuddet skulle tilgå kreditorerne. De kommende års overskydende skat vil du dog selv modtage. Gældssanering bliver beregnet ud fra de samme principper, men hvert eneste budget er forskelligt, idet den enkelte ansøger har forskellig indtægt og udgift. Tanken er, at det beregnede overskud skal tilgå kreditorerne, så nogle skal betale store beløb månedligt, hvor andre betaler meget lidt. Alle under gældssanering har dog det samme rådighedsbeløb og behandles derfor ens. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Jens

Hej Mie. Jeg var så heldig at få en gældssanering i sidste uge. Jeg bor sammen med min kæreste og vores 2 børn. Der er desværre sket det at hun har gjort det forbi, og vil flytte hvert til sit. Og som det ser ud nu så skal jeg kun have børnene hver anden weekend. Hvad gør jeg med hensyn til gældssaneringen, den er jo blevet lagt efter livet her. Kan jeg evt finde en ny lejlighed osv til samme pris som alt andet, og få det hele til at passe på den måde? Eller skal jeg kontakte dem og fortælle om mit problem ? Mvh Jens

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jens Det afgørende er i virkeligheden, om du kan betale den i kendelsen fastsatte dividende med dine nye livsforhold. Hvis du kan det, skal du bare fortsætte betalingerne, og behøver ikke at kontakte Skifteretten. Hvis det bliver helt umuligt, vil din gældssanering skulle tages op på ny, men det er jo med risiko for, at gældssaneringen annulleres for nærværende. Jeg håber, at du får fundet en god løsning. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Martin

Hej Mie. Jeg har læst og læst, og har desværre svært ved at finde svar på mine spørgsmål, så derfor vælger jeg at skrive til dig, da det er tydeligt at du om noget er erfaren på dette område. Jeg overvejer at søge gældsernæring. Jeg har en samlet gæld på knap 700 tusinde. Jeg bor sammen med min kæreste(stiftede gælden før jeg mødte hende) dvs. de tager kun udgangspunkt i min økonomi som jeg kan forstå på det hele. Vi bor sammen med vores fælles pige, og min kærestes søn fra et tidligere forhold. Drengens far har ham i hver anden weekend. De er henholdsvis 7 og 2. Jeg har en nettoindkomst som lyder på 21000. Husleje(min del) 4200 (varme,vand, el er medregnet) Fagforening+a kasse: 1000 Rådighedsbeløb: 5700 Bus: 700( så er med i rådighedsbeløb. Børn? Skal vi betale halv/ halv eller hvorledes? 21000-4000-1000-5700-børn? Hun får børnebidrag hvert kvartal og penge af faren for drengen hver måned. De er begge i pasningsordninger. 2300 for den ene og 1500 for den anden om måneden. Jeg prøver bare at finde frem til et ca tal for hver meget jeg cirka skal betale hver måned til kreditor, om det kan betale sig eller ej. Er det mon 7, 8,9, eller 10 tusinde? Ved godt det er svært at sige sådan uden videre, men leder bare efter et ca tal. Og er gået i stå ved børnene, for kan se at hvis børnepenge dækker til det, skal det ikke indregnes, men det vil det jo aldrig gøre når de hver skal have deres rådighedsbeløb + betaling til daginstitutioner, eller tager jeg fejl? Eller minusser man så børnepenge og dem fra faren med børenes rådighedsbeløb og betaling til daginstitutioner, og derefter deler halv/ halv? Tak for dine gode svar( har læst næsten alle igennem hele vejen ned.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Martin Det kan også være svært at blive klog på. Dit eget budget vil som udgangspunkt give en dividende på kr. 10.000 ud fra det oplyste. 21.000-1.000-4.200-5.700. Transportudgifter under ca. kr. 800 medregnes ikke i budgettet, som du vist også er kommet frem til. Børnene får lagt et eget budget med indtægter og udgifter. Hvis der er overskud i det enkelte børnebudget, regnes overskuddet ikke med i dit budget. Er der imidlertid underskud, bliver det taget med som en udgift i dit eget budget og bevirker en mindre dividende. En mere nøjagtig beregning vil du kunne opnå ved at søge gældssanering. Det koster ikke noget, og du kan tilbagekalde din ansøgning helt frem til tidspunktet for kendelsens afsigelse. Du vil altså få oplyst det endelige budget, førend du er bundet af noget. Held og lykke med det hele. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Jette

Hej Mie Min samlever gik konkurs i 2010 efter at have været selvstændig erhvervsdrivende. Vi flyttede sammen i 2010, og jeg har på intet tidspunkt kendt til firmaets økonomiske forhold før dagen han skulle møde i skifteretten. Nu har han så endelig fået indledt en gældssanering, næste skridt er kreditormødet. Vi har modtaget forslaget fra skifterettens medhjælper, som desvære får store økonomiske konsekvenser for mig og mine børn. Kan det være rimeligt når jeg ikke har været med til at stifte gælden og på intet tidspunkt har haft kendskab til dette? Jeg faldt over et stykke Der er en undtagelse om, at ægtefællen skal indgå fuldt ud i budgettet, denne afhænger af, hvor væsentlig en del af gælden, som er stiftet under samlivet. Det fremgår af bkg. § 3, stk. 3., at såfremt skyldnerens gæld i alt væsentlighed er stiftet før samliv, udgør det månedlige afdrag skyldnerens nettoindkomst med fradrag af udgifterne i stk. 1, nr. 8, og halvdelen af udgifterne i stk. 1, nr. 1-7. Herved holdes ægtefællen i realiteten udenfor afviklingen af skyldners gæld. Der er dog snævre grænser for, hvor lille en gæld stiftet under samliv, der skal til for at inddrage ægtefællen. Betænkning nr. 1449/2004 om gældssanering (bet. 1449) henviser på side 182 til en kendelse fra Sø- og Handelsretten, her havde skyldner alene havde optaget ca. 1 % af gælden efter samlivets etablering, hvilket ville opfylde kriteriet ”i alt væsentlighed”. Praksis i dag åbner op for et par procent mere. Kan jeg gøre brug af dette? Vil det være en fordel for os at vi selv har en advokat med i retten? Jeg er bange for at min samlever er så nedkæmpet på psyken efter 10 år med en stor gæld hængende over hovedet, at det er svært for ham at holde hovedet koldt og få svaret korrekt på spørgsmålene. Vi ønsker bare at komme videre og starte på en frisk

Mie Rahbek Thomsen

Hej Som udgangspunkt bør din indtægt ikke indgå i gældssaneringsbudgettet, idet I først flytter sammen samme år som konkursen indledes. Der kan dog være nogle konkrete omstændigheder, som kan føre til et andet resultat. Dine indtægter og udgifter som samlever skal undersøges, da man skal sikre, at du kan afholde dine egne udgifter samt halvdelen af jeres fælles udgifter. Jeg vil anbefale jer at drøfte det med medhjælper inden mødet i Skifteretten og få en begrundelse for, at medhjælper mener, at du skal inddrages økonomisk i gældssaneringen. Hvis det fastholdes, kan det godt være en god idé at søge advokatbistand. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Charlotte

Hej Mie, jeg har hørt, at man ikke må forfordele kreditorer forud for en gældssanering, altså at man ikke må betale nogle kreditorer og ikke andre. Men når der laves lønindeholdelse eller modregning i ydelser i forbindelse med gæld til det offentlige, har man jo ikke mulighed for at undgå forfordelingen. Hvordan står man så i forhold til at få en ansøgning om gældssanering godkendt? Og generelt; skal man simpelthen undlade at betale på gammel gæld (privat som offentlig) forud for ansøgning om gældssanering, hvis man ikke kan betale alle forholdsmæssigt lige meget? Med venlig hilsen Charlotte

Henrik

Hej Hvis Skifteretten ændrer på forslag for gældssanering udarbejdet af advokat/rettens medhjælper, kan jeg så trække gældssaneringen tilbage, eller skal jeg anke til Landsretten? Det er jo trods alt forslaget jeg har underskrevet, og ikke Skifterettens ændring. Hvis ja, kan man så søge igen på et senere tidspunkt, uden at skulle betale sagens omkostninger?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Henrik Frem til kendelse om gældssanering er afsagt, kan du trække gældssaneringen tilbage. Hvis kendelsen går dig imod, kan du kære til Landsretten. Ved en ny ansøgning vil det afhænge af de konkrete omstændigheder, om du vil skulle betale omkostningerne selv til den tid. Det vil godt kunne blive tilfældet, hvis Skifteretten ikke mener, at du har haft en ”god” grund til at tilbagekalde sagen. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Anne-Kirstine

Hej . Min eksmand har fået gældsanering, og er blevet sat til at betale mig et årligt beløb hvert år de næste 5 år. Han skal betale mig første gang i næste mdr. men hvordan forholder jeg mig hvis han ikke gør det. Og hvad sker så ? Mvh. Anne

Dennis

Hej, Min eks og jeg mistede en masse penge på et hus i 2008. Jeg fik et job og flyttede udenlands, og har ikke afdraget på gælden, siden jeg flyttede i 2012. Min eks fik gældssanering som nu snart er slut. Hvordan vil jeg være stillet herefter? vil den fulde gæld overgå til mig, eller vil det hel forsvinde? Jeg bor fortsat i udlandet. Gælden er over 800.000, vil den forældes på et tidspunkt?

Karina

Hej Jeg er en kvinde på 42 år. Jeg søgte i aug sidste år gældssanering, men fik afslag, da jeg havde optaget SU lån. Min gæld er opstået af firma der gik konkurs, skilsmisse og tvangsauktion over hus tilbage i 2014. Pga sygdom (rygsøjlegigt) går jeg igang med en ny uddannelse der kan fastholde mig på jobmarkedet. Jeg blev i 2018 færdig som lærer og har fast job 32 t i ugen, hvilket er min maksimale ydeevne. Da jeg var enlig med 2 hjemmeboende børn optog jeg studielån under uddannelsen. Min gæld er samlet omkring 3,5 millioner, hvoraf de 320000 kr er studielån. Jeg har ikke optaget andre lån de sidste 8 år og jeg betaler af til alle kreditorer. Jeg har ikke gæld til skat. Vil det give mening at søge igen? Når mit SU lån stadig er relativt nyt? Jeg var i skifteretten første gang jeg søgte, hvor hun fortalte, at den ikke ville blive optaget pga SU lånet. MEN hun kunne ikke give mig et svar på, hvor længe der skulle gå. Jeg er i et nyt forhold i dag, vi har boet sammen i 2 år. MEN det bremser mig i det samliv og fylder meget i min hverdag. Min datter skal på efterskole her i august, (Hun er ordblind og har et stort behov for hjælp, så hun kan klargøres til uddannelse) Vil det have en indflydelse? Min kæreste vil betale disse afdrag, så jeg har et realistisk afdragsbeløb ved en evt gældssanering. Håbefulde hilsner Karina

Mie Rahbek Thomsen

Hej Karina Studielånet er et forholdsvist nyt lån, hvilket i en tid kan hindre en gældssanering. Der er ikke nogen fast grænse for, hvor længe du skal vente med at søge gældssanering, men hvis du blev afvist sidste år, vil jeg anbefale dig at vente et par år mere. I en gældssanering vil studielånet få den betydning, at afdragsperioden vil blive forlænget. Normalt betaler man i 5 år, men ved studielån forlænges perioden. Normalt vil et studielån være afbetalt efter 15 år. Derfor vil en gældssaneringsafviklingsperiode typisk blive fastsat til at vare i måske 8 eller 10 år, så man rammer ca. 15 år fra du afsluttede din uddannelse. Det afhænger dog af de konkrete omstændigheder, og i dit tilfælde kan det være en fordel for dig, at SU-gælden udgør en mindre del af din samlede gæld. Held og lykke med det hele. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Morten

Hej, Jeg er midt i en proces med gældssanering. Sagen er lige nu der, hvor jeg afventer kreditormøde. Jeg undrer mig dog over, at ikke alle kreditorer har anmeldt deres krav, til trods for at det er ret mange penge. Hvilket motiv har de for det? Kan de efterfølgende gøre krav på det, fordi de ikke er med i denne gældssaneringsproces?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Morten Nogle kreditorer kan have afskrevet gælden, og derfor holder de ikke øje med Statstidende ift. tilgodehavendet hos dig. Andre kreditorer, eksempelvis private kreditorer, holder måske slet ikke øje med Statstidende, og derfor får de ikke anmeldt kravet. Forudsat, at der afsiges kendelse om gældssanering, og du opfylder betalingsbetingelserne, så vil de kreditorer, som ikke har anmeldt krav, ikke kunne gøre deres krav gældende over for dig direkte. Hvis du ikke får gældssanering, eller hvis den senere måtte blive annulleret, eksempelvis ved manglende betaling af dividende, så vil alle kreditorers krav igen ”vågne op”. Det gælder også de kreditorer, som ikke fik anmeldt kravet oprindeligt. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Nicoline

Kære Mie. Min far fik afslag på gældssanering for 2 år siden, da han i det forudgående år, havde stiftet ny gæld. Han blev efterfølgende vejledt i, hvordan han skulle forholde sig de næste 2 år, indtil han igen kunne søge. Han blev b.la. vejledt i, at han ikke måtte afdrage på sin gæld, som nu har resulteret i lønindhold fra skat. Kan det virkelig passe, at man ikke må afdrage på sin gæld, hvis man skal have gældssanering?? Min far var så uheldig, at han var udsat for en grim arbejdsskade, som har givet ham mén resten af livet. Han har i den forbindelse fået en erstatning, som han har brugt på privat gæld. Privat gæld stiftet pga. høj lønindholdelse. Han har fået ad vide, at han ikke kan få gældssanering når han har fået erstatning? Kan det virkelig passe? Afslutningsvis kan jeg ved gennemgående analyse af min fars årsopgørelser se, at han pt har betalt 80% af hans indkomst, den periode, som gælden til skat indbefatter? Hvad gør man ved fejl beregninger hos skat? Er der en ankestyrelse, hvor man kan klage? Håber du kan svare på mine spørgsmål. På forhånd tak.

Mie Rahbek Thomsen

Jeg har svært ved at forholde mig til en konkret sag, men normalt vil man opfordre til, at der afdrages på gæld. Hvis man har modtaget erstatning for erhvervsevnetab skal en del af erstatningen indregnes økonomisk i gældssaneringsbudgettet. Det gælder uanset at erstatningen er forbrugt. Det kan være det, som Skifteretten har henvist til. Hvis man vil klage over SKAT, kan det ske til Skatteankestyrelsen. Fristen for at klage er 3 måneder, og det koster 1.100 kr. at klage. Det koster dog ikke noget at klage over en afgørelse i en inddrivelsessag eller en afgørelse om aktindsigt. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Karina

Hej Mie Jeg fik gældssanering godkendt i 2018 pga gæld til tidl bank. Jeg er færdig med at betale af på min gældssanering i 2023 - sidste afdrag er februar 2023, og udlodning nov. 23. Jeg overfører direkte fra min udlodningskonto til tidl. bank samt min eksmand. ( han betalte 70.000 for at slippe for kautionsforpligtigelse - dem krævede han i sagen) Min kæreste og jeg vil gerne købe et hus sammen men banken har sagt nej på vegne af kreditforening pga gældssaneringen. Er det muligt at betale restgælden af nu - hvis jeg kan låne til at få det afviklet, og bliver det så registret med det samme når gælden er betalt? Så jeg ikke står registret med den fulde gæld ved Skat - fulde beløb står på min skatteside nu. Det kunne være dejligt at starte på en frisk.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Karina Hvis du har mulighed for det, kan du godt udbetale hele restdividenden til kreditorerne. Det vil ikke være en god løsning at låne beløbet i banken, da det ikke ændrer noget. Du vil have den samme gæld og baggrund. Det vil også være svært at opnå et lån, hvor du ikke kan stille sikkerhed. Jeg vil derfor anbefale dig at have tålmodighed lidt endnu, så I kan starte på en frisk uden gæld i bagagen i 2023. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Flemming

Hej Mie. Jeg er i øjeblikket igang med gældssanering. I dag fik jeg så af vide hvilket beløb der ville være , i overskud til kreditorer, når de faste udgifter , bolig , a-kasse ,samt transport udgifter ca 10.500 er trukket fra. Jeg har en indtægt på 21.000 netto om md. Er enlig med en søn på 14 år. Har fået oplyst at jeg skal betale ca 7.600kr. Md til kreditorer. I 5 år. Virker det ikke lovligt meget. Beløbet svare næsten til de fulde afdrag vi betalte sammen før skilsmisse. Er der ikke rigtigt forstået, man som enlig forsørger med barn , skal have et "rådighedsbeløb på ca 10.000 til alle øvrige udgifter. Det har jeg svært ved at finde her. Gælden er resultatet efter skilsmisse og bolig salg Med venlig hilsen Flemming

Mie Rahbek Thomsen

Hej Flemming I et gældssaneringsbudget beregner man udgifterne som angivet af dig og tillægger et rådighedsbeløb på kr. 6.720. Dette er dine samlede udgifter, som så fratrækkes din nettoindtægt. Overskuddet udgør dividenden til kreditorerne månedligt. Man skal selv betale de første ca. kr. 800 af sine transportudgifter, så det er kun udgifter derudover, som medtages i budgettet. Jeg kan desværre ikke bedømme, om Skifterettens medhjælper har beregnet budgettet korrekt, men Skifteretten skal i sidste ende tage stilling til beregningen. Held og lykke med det. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Kennet

Hej Mie Jeg har en gæld til det offentlige på 254.000. Gælden opstod både før jeg købte hus med min nuværende kæreste men også imens. Jeg fik diagnose a. D. D nogle år tilbage og medicin som gjorde at jeg begyndte at få overblik igen. Min udfordring er om jeg overhovedet kan søge eftergivelse hel eller delvis. Vi har lige fået friværdi men eftersom både oliefyr og samtlige vinduer i huset er punkteret eller eller revnet skulle pengene gå til det. Jeg kan knap nok betale de beløb som renten på gælden tilløberm så gælden vil kun vokse. Jeg har de sidste par år været i en afdragsordning men indbetalingerne er falder i et stort rente hul Jeg gennemgik en større operation i skulder nogle år tilbage og er i den situation at jeg i nærmest fremtid ikke kan besidde et fuldtidsjob grundet smerter og det vil også få indflydelse på afdragsmulighedeb. Vil det overhovedet kunne give noget at søge om delvis eftergivelse... Jeg mener at man skal betale sin gæld men er lidt fortabt i det her.. Venlig hilsen Kenneth

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kennet Du vil kunne få eftergivet din gæld, hvis du ikke kan betale din gæld hverken nu eller inden for de kommende år. Samtidig skal din økonomi blive varigt forbedret af eftergivelsen. Det afhænger derfor af de konkrete omstændigheder i dine forhold og din økonomi, om du vil kunne få eftergivet gælden helt eller delvist. Når du ejer fast ejendom kan det godt blive svært, men jeg synes, at du skal forsøge alligevel. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Trine

Hej Mie Jeg har en bekendt (41 år gammel) der har en gæld på omkring 1.500.000kr med sin ekskæreste og gælden er omkring 14 år gammel (boligkonkurs under finanskrisen). Ekskæresten har ikke kunnet betale tilbage på lånet og kreditor (bank) har ikke villet dele gælden op. Min bekendte er siden blevet tilkendt førtidspension og har fået en erstatning som står på en kreditorbeskyttet konto. Han er gift og bor i hus, men står ikke som ejer. Vil han kunne søge gældssanering uden at inddrage erstatningen, som jo er en form for pensionsopsparing for ham? Hvis ja, skal dette beløb så anføres i ansøgningen? Tak, mvh T

Mie Rahbek Thomsen

Hej T Ved gældssanering vil en erstatning på erhvervsevnetab blive medregnet forholdsmæssigt i de 5 år der skal betales til kreditorerne. Dvs. at hvis der eks. er modtaget kr. 1.000.000 i erstatning, og der er 20 år til din bekendte skal pensioneres, vil den forholdsmæssige erstatning årligt udgøre kr. 50.000. I gældssaneringen vil kr. 50.000 derfor blive medtaget som betaling til kreditorerne hvert år. Resten af erstatningen vil dog blive holdt uden for gældssaneringen. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

M

Hej Mie. Min kæreste har lige fået en gældsanering på alt hans gæld med hans ekskone. Får hun nogen information fra kreditorerne eller gældstyrelsen om, at han har fået en gældsanering, og at hun derfor hæfter for resten, hvis han overholder sine betalinger? Jeg vil gerne have ham hurtig ud af gældsaneringen, som skal løbe 5 år. Så vi hurtigere kan komme videre med vores liv. Jeg overvejer derfor at låne ham hele dividenden. Må jeg det, hvis der selvfølgelig laves et lånedokument og en afdragsordning uden renter? Hvordan betaler han så hele beløbet ud? Kan kreditorerne modsætte sig hans ønske om at betale hele dividenden her og nu? Vh. M

Mie Rahbek Thomsen

Hej M Din kærestes ekskæreste vil formentlig få besked om, at hun nu hæfter alene for restgælden, når de har modtaget dividenden fra din kæreste. Hvis du kan låne ham et beløb, så hele dividenden kan indfries på én gang, kan det sagtens lade sig gøre at betale til kreditorerne straks. Det kan kreditorerne ikke modsætte sig. Han skal lavpraktisk indbetale alle 5 års dividende på én gang, i stedet for kun at betale første års dividende. Det kan være en god idé at bede kreditorerne bekræfte, at de nu har modtaget hele den samlede dividende. Det gør de ikke nødvendigvis af sig selv.

Lilian

Hej Mie, har fået gældssagnering 2019, og vil høre om jeg kan betale et lån før tiden, og evt. en anden kreditor en måned senere, eller skal man betale alle ud på en gang? På forhånd tak.

Julie

Hej Mie I august 2014, fik jeg gældssanering og betalte sidste udlodning i september 2019. SKAT’s inddrivelsescenter var 1 af kreditorerne og fik bekræftigelse på, at alle udlodninger var betalt. For et par mdr siden, skrev jeg til Gældsstyrelsen og bad om en gældsoversigt. Jeg bliver ringet og finder ud af, at de godt 56.000,-kr jeg har indbetalt til SKAT over 5 udlodninger i september 2019, stadig ikke er blevet fordelt. Forklaringen jeg får i tlf, er at de er ved at undersøge hvor pengene skal fordeles til.. Jeg siger at det da ikke kan tage 1 1/2 år at undersøge og hun giver mig ret og siger at jeg kan klage. Det vil jeg gerne og hun vil lave en klage og sende til Gældsstyrelsen og jeg vil få svar i eboks, når de har modtaget den. Samtidig skriver hun i min skattemappe, om hvad vi har talt om i tlf. Men det hun har skrevet min skattemappe, er ikke det hun sagde i tlf. Der står, at de undersøger om gælden er retskraftig og intet om at jeg vil klage. Jeg har stadig ikke modtaget bekræftigelse på modtagelse af klagen. Nu ved jeg ikke helt hvad jeg skal gøre og hvordan? Og vil også gerne vide om feks min bank, kan se min gæld til det offentlige? For ca 6 mdr siden ansøgte jeg min bank om et boligindskudslån og fik afslag og da jeg hverken står i riebers eller på kreditstatus, eller skylder penge andre steder, kan jeg ikke se andre grunde end den. Mvh Julie

Mie Rahbek Thomsen

Hej Julie Du kan henholde dig til din kendelse om gældssanering, og så længe du har betalt dividenden, kan du dokumentere, at du har betalt kravet til SKAT. Din bank kan ikke se gæld til det offentlige, men de kan have afslået lånet, da du netop har været gennem en gældssanering. Det kan være svært at optage nye lån, når de kender din forhistorie. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Louise

Hej Mie Jeg står til at blive afklaret til førtidspension. Jeg er 36 år og har en SU-gæld på omkring 230.000 kr. Vil det være muligt at få eftergivet denne gæld på en førtidspension?

Bettina

Hej Mie, Jeg fik for snart 5 år siden en gældssanering pga. af en skilsmisse. Har netop betalt sidste udlodnings beløb 5 mdr. før tid. Nu er mit spørgsmål om de beløb, jeg har indbetalt til udlodningskontoen skulle have været på min års opgørelse som fradrag ? Har jeg fået fortalt, men er det rigtigt. ?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Bettina Den dividende, som du har betalt løbende, kan du hvert år få et rentefradrag for, da det er afvikling af rentebærende gæld. Det vil typisk også fremgå af redegørelsen samt udlodningslisten, hvilket beløb du har få fradrag for. Fradragsværdien skal du imidlertid også indbetale til kreditorerne, så du får ikke selv beløbet. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Jesper

Hej Mie. Jeg fik tildelt en gældssanering for 4½ år siden! Efter planen skulle jeg betalt sidste rate i December indeværende år (2021) Dog havde jeg skrabet de sidste penge sammen for en uge siden, og dermed er jeg nu gældfri (8. April 2021) Danske bank, som var den kreditor der havde mest tilgode har bekræftet overfor mig, at jeg ikke skylder dem noget, men oplyser mig, at de har mig registreret under 'inkasso' -og at de har det 5 år endnu. Det sætter en gevaldig kæp i hjulet for min fremtid. Vi vil gerne investere i et hus, og min egen bank vil ikke være med sålænge den røde inkasso lampe blinker ved Danske bank. En gældssanering har jeg set som en udvej til gældsramte. Nu er jeg ude af min gæld, og er ikke bedre stillet end før! Må Danske bank overhovedet fastholde deres inkasso note på mig, og opbevare den med synlighed helt over i min egen bank, Sydbank? Venligst Jesper

Pernille

Hej Mie Jeg har søgt gældssanering og den var ved at gå igennem, så vil udlejer hæve lejen markant og den bliver sat i bero til huslejenævnet er kommet med deres afgørelse. Den er kommet og udlejer har fået ret, nu er mit spørgsmål om den resterende husleje fra oprindelig og til den nye husleje jeg nu skylder får indflydelse på min gældssanering Vh Pernille

Helle

Hej Mie Min samlever har en gæld efter en konkurs med en gård. Vi var ikke sammen da han købte gården, men boede sammen da han gik konkurs. Nu vil han søge gældssanering. Skal min indtægt regnes med? Dette afhænger, så vidt vi kan se, af hvornår gælden er stiftet? Da han købte gården eller da han gik konkurs? Mvh Helle

P

Hej MIe - Jeg har en del gæld som jeg nok har indset er så uoverskuelig, at jeg søger gældsanering. Gælden er gammel (+10 år) og jeg har siden dengang fået en samlever - vil en gældsanering også indbefatte ham, når vi bor sammen, selvom vi ikke har fælles økonomi og han ikke har været en del af det der skete dengang?

Mick

Hej Mie Kan man betale en gældssanering ud før tiden?

John

Hej Mie hvad sker der hvis jeg får et bedre betalt job efter jeg har fået tilkendt gældssanering

Mie Rahbek Thomsen

Hej John Hvis du har fået gældssanering uden at være gået konkurs med en virksomhed, vil din højere løn ikke medføre nogen ændring. Du vil stadig skulle betale den tidligere fastsatte dividende. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Stine

Min datter er ved at søge gældssanering, lige nu skal hun stå 8 uger et eller andet sted, for at se om der er yderligere kreditorer. Dvs, at hun ikke er godkendt til gældssanering endnu. Nu har hun så søgt de infrosne feriepenge, og får af vide, at de indgår som et aktiv og skal bruges til at afbetale til kriditorer? Men kan de nu det, når hun ikke er godkendt til gældssanering ? Har læst, at regeringen siger, at har man enten offentlig eller privat gæld, må den ikke modregnes, da pengene skal ud og arbejde i samfundet. Jeg forstår det ikke.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Stine Hvis man har søgt gældssanering og får indefrosne feriepenge udbetalt, skal de rigtigt nok tilgå kreditorerne. Det vil ske som led i selve behandlingen af gældssaneringen. Bliver den afvist, vil hun ikke skulle aflevere de udbetalte feriepenge. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

jesper

Hej Mie Jeg drev virksomhed frem til 2016, hvor jeg var ejer. Blev derefter erklæret konkurt. Har fået gældssanering i skifteretten, og har betalt siden september 2019. Størrelsen på rådighedsbeløbet blev udregnet efter hvad jeg tjente på daværende tidspunkt(har samme løn endnu). Men er nu blevet tilbudt en god lønforhøjelse. Jeg er meget i tvivl om mine kreditorer skal have del i denne lønforhøjelse? Jeg kan ikke helt blive klog på dette, da der skrives forskelligt om dette. Håber du kan hjælpe mig. Hilsen Jesper

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jesper Når du har fået gældssanering som følge af en konkurs, er det afgørende, om kendelsen angiver at være endelig, eller om der er uafklarede forhold. Hvis du eks. var i midlertidigt job efter konkursen, kan kendelsen indeholde oplysningspligt for dig, når dine indtægtsforhold ændrer sig. Hvis du har været i job hele tiden efter konkursen og under gældssaneringsbehandlingen, vil jeg ikke mene, at du skal oplyse om din ændrede indtægt. Du kan tjekke med medhjælper i sagen for en sikkerheds skyld. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Tania

Hej. Jeg har i oktober 2020 ansøgt om gældssanering, dog fået at vide at de normale 3 mdr behandlingstid, blev i januar forlænget med mindst 6 mdr før jeg ville få svar på min ansøgning. Jeg står nu i den skønne situation, at jeg sidst år efter ansøgning, fandt mig en kæreste, og vi vil gerne flytte sammen til sommer. Hvordan påvirker hans indtægt min ansøgning og vurdering? Hvis den påvirker. Min gæld er su gæld som er 5 år gammel nu. Skal jeg vente med at opsigelse lejlighed til jeg har hørt fra skat? Eller må jeg godt flytte op til ham og hvad så med denne forhold, udgifter mm?? Mvh Tania

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tania Når du skal flytte sammen med en kæreste, er dine boligudgifter uafklarede. Hvis han flytter ind til dig, skal dine nuværende boligudgifter halveres. Flytter du ind til ham, eller flytter I i et nyt lejemål, skal udgifterne til denne bolig kendes, for at budgettet kan gøres færdig. Du skal drøfte det nærmere med medhjælper. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Tommy

Hej Mie, Jeg blev i 2015 tilkendt en gældsanering, hvor jeg dik reduceret min gæld pga. konkurs. Gælden er tilbagebetalt. Min hustru fik i 2020 krav om tilbagebetaling af SU-Gæld, som hun påbegyndte i 2002. I perioden har hun været under 3 uddannelsesforløb, hvor hun i sidste forløb desværre måtte afbryde af flere omgange pga. sygdom. Hun er nu på flexjob og kommer aldrig på fuldtid. Hendes gæld er meget stor og hun kan på ingen måde tilbagebetale gælden selv, hvorfor jeg har betalt af på den siden januar 2020. Vi sidder økonomisk hårdt i det lige nu, og vi har derfor set på mulighed for eftergivelse af hendes gæld. Jeg har nærlæst min gældsanering, hvor det fremgår at jeg ikke kan hæfte for gæld foretaget før skæringsdatoen. Mit spørgsmål er derfor om dette også gælder den SU-gæld, som min hustru har oparbejdet siden 2002? Håber du kan belyse ovenstående. På forhånd tak.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tommy Som ægtefælle hæfter du ikke for en ægtefælles gæld. Når der imidlertid er tale om gæld til det offentlige, herunder SU-gæld, kan der subsidiært kræves indfrielse via ægtefællen. Umiddelbart mener jeg ikke, at det er ændret ved din gældssanering. Det vil være en god idé at søge eftergivelse af gælden, når din kones forhold er, som de er. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Thomas

Hej. Jeg fik gældssanering for 3.1/2 år siden og har betalt af som aftalt. Jeg er desværre i den situation at jeg har mistet mit arbejde her 1/3-2021 og skal på dagpenge - jeg håber dog snart at være i nyt job. Mit spørgsmål er om jeg kan søge om bero på gældssaneringen mens jeg er på dagpenge?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Thomas Du skal kontakte Skifteretten, hvis du ikke kan overholde dine udlodninger til kreditorerne. Hvis du hurtigt kommer i job igen, kan du kontakte kreditorerne og bede om udsættelse af dividendeudlodningen. Hvis du i længere tid er på dagpenge, er det dog Skifteretten, som skal tage stilling til spørgsmålet. De vil genoptage sagen og søge en løsning, hvor du betaler det samme som angivet i kendelsen – men over længere tid, da man ”pauser” i den tid du er arbejdsløs. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Chris

Jeg har fået gældssanering og nu skal jeg til at flytte om 2-3 måneder fra en lejebolig til en anden lejebolig, jeg er gift og nu melder vores nuværende udlejer at de ikke vil udbetale indskuddet pga min gældssanering... må de det?

Pernille

Hej Mie Jeg har et par spørgsmål , jeg er rådet til at søge gældsernering efter jeg gik konkurs i 2019, det blev endeligt opgjort sommeren 2020. Gælden er nu ca 2 mil, har 4 børn, har solgt alt jeg ejer men min mand ejer en ældre bil som kan transporterer os da vi har lejet en bolig på landet . Nu er jeg på barsel og starter Arb op lige om lidt, jeg er blevet ansat til start i 6 måneder , kan jeg søge selvom mit job ikke er fast? Min plan er at tage ny uddannelse inden for der job jeg starter og så arbejde samtidig når de 6 måneder er ophørt . ? Og da vi solgte vores hus fik min mand og jeg en samlet gæld på 200.000kr hvordan skriver jeg dem ind hvis de altså skal skrives ind? Det er jo ikke kun min gæld. Mvh Pernille

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pernille Dine indtægtsforhold skal være afklarede, for at kunne søge gældssanering. Du skal derfor vente, til du er fastansat, eller har fået en anden fast stilling. Du skal skrive hele restgælden fra hussalget på oversigten. I Skifteretten kan det drøftes, at din mand også hæfter for den del af gælden. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Steen