PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Guide til gældssanering – sådan gør du

Gældssanering er en mulighed for privatpersoner med uoverskuelig gæld. Men for at komme i betragtning til en gældssanering skal du som ansøger opfylde en række betingelser. Herefter er det vigtigt, at du overholder de aftaler, du indgår med skifteretten og dine kreditorer.

Advokat Mie Rahbek Thomsen fra Advodan i Slagelse rådgiver ofte kunder om gældssanering. Her svarer hun på seks typiske spørgsmål omkring gældssanering.

 

1: Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en kreditordning, som enten nedsætter din gæld eller gør dig helt gældfri. Hvis skifteretten beslutter at nedsætte din gæld, kan du få tildelt en afdragsordning, hvor du afdrager på din restgæld med et fast beløb i de næste 3-5 år. Herefter vil du være gældfri.

 

2: Hvem kan få det?

Gældssanering er relevant for privatpersoner, som af forskellige årsager er kommet ud i en uoverskuelig gæld. Det kan fx være pga. sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, personlig konkurs eller lignende.  

 

3: Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Hvis du søger om gældssanering, er det afgørende, at du kan dokumentere, at du ikke kan betale din gæld. Derudover skal du opfylde tre vigtige betingelser:

  • Du skal have fast og varig indkomst – fx fuldtidsjob, flexydelse og flexjob, førtidspension eller folkepension.
  • Du må ikke have nyere gæld – dvs. ingen forbrugsgæld eller restancer til fx licens, børnepenge eller andet inden for de seneste 5-10 år.
  • Din gæld er så stor, at du ikke selv vil være i stand til at betale gælden over en længere periode på fx 10 år.

Skifteretten vil desuden tage hensyn til din alder, hvordan gælden er opstået, og hvad du har gjort for at afvikle gælden igen, når den skal vurdere din ansøgning.

 

4: Hvor meget gæld kan man få eftergivet?

Hvor stor en del af din gæld, der bliver eftergivet, afhænger af dine økonomiske forhold. Hovedreglen er, at   skifteretten regner dine udgifter til bolig og en eventuel nødvendig bil fra dine indtægter og beregner et månedligt rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet skal dække udgifter til mad, tøj, kontingenter, gaver mm. Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende 5 år.

Skifteretten vil desuden tage hensyn til, om du har mindreårige hjemmeboende børn, og om du har andre særlige behov (fx udgifter til medicin eller lign.).

 

5: Hvordan søger man om gældssanering?

Rent praktisk skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde her eller hente i den nærmeste byret. Herefter skal du aflevere ansøgningen til skifteretten, som ligger i byretten. Bor du i Storkøbenhavn, skal du aflevere din ansøgning til Sø- og Handelsretten.

Det koster ikke noget at søge om gældssanering, men du skal selv betale for eventuel hjælp fra en advokat eller en gældsrådgiver.

Sammen med ansøgningen skal du sende:

  • Kopier af årsopgørelser fra skattevæsenet for de seneste 3 år
  • Kopier af forskudsopgørelsen for de seneste 2 år
  • Dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder (fx lønsedler, pensionsudbetaling mv.)

De samme papirer skal sendes med for din ægtefælle/samlever. Hvis I begge ansøger om gældssanering, skal I indsende to separate ansøgningsskemaer.

 

6: Hvad sker der, når ansøgningen er sendt?

Når ansøgningen er sendt ind, vil skifteretten indkalde dig til et møde, hvor du skal uddybe din ansøgning. Skifteretten tager herefter stilling til, om der er grundlag for at indlede en gældssanering.

Fra ansøgningen er sendt, til du har en endelig kendelse, vil der normalt gå 6-10 måneder. Hvis skifteretten vælger at indlede en gældssanering, vil den indledende undersøgelse og indstilling til skifteretten blive udarbejdet af en advokat, som ofte kaldes “rettens medhjælper” under din gældssaneringssag.

Hvis du får tilkendt en delvis nedsættelse af din gæld, betyder det rent praktisk, at du hver måned skal overføre et aftalt afdragsbeløb til en særlig konto, hvorfra kreditorerne én gang om året får udbetalt det aftalte beløb. Du har selv ansvaret for, at beløbet betales til kreditorerne.

Hvis du ikke indbetaler det aftalte beløb, kan du risikere, at din gældssanering bliver ophævet. Sker det, skylder du igen dine kreditorer de fulde beløb.

Hent ansøgningsskemaet til gældssanering her.

Vil du vide mere?

Mie Rahbek Thomsen

Advokat, partner og direktør
Læs mere om Mie

211 kommentar

0 / 700 tegn

Sus

Hej Mie Jeg har 158000 i gæld til su og 143000 til skat,skatte gæld er opstået ved at jeg har lejet huset ud og ikke opgivet det korrekt. Jeg har solgt huset sidste år og afdrager fast til su og til skat, huset blev solgt med et tab på 700.000 og her har jeg fået en henstands aftale. Jeg derudover en bil jeg skal bruge for at komme på arbejde. Jeg er blevet skilt fir Ca 2 mdr siden har fast arbejde og fast bopæl. Jeg har kontaktet en gældsråd giver som siger at jeg skal vente til foråret med at søge gældssanering, men hvorfor kan jeg ikke søge nu? Jeg betaler gældsråd giver pr mdr.

Flemming

Hej mie Hvis man får af vide at man skal få sin bank til og oprette en modregningsfrikonto er det ikke gode tegn så? eller er det standard? Der er kommet tid til kreditormøde.

Pia

Hej Mie. Jeg vil gerne høre om en kreditorbeskyttet konto på kr. 60.000 som er erstatning for en arbejdsskade skal indgå hvis man søger gældssanering?

Pia

Hej Mie, Jeg har en gæld på ca. 300.000, hvoraf 120.000 er meget gammel studiegæld. Jeg håber på gældssanering i 2024, hvor jeg ikke har etableret gæld i 5 år. Jeg bor sammen med mine to voksne sønner, der indenfor de nærmeste år nok flytter hjemmefra. Jeg kan ikke blive boende til en husleje på 8000, men kan jeg flytte? Der kommer helt sikkert en flytteafregning, som jeg ikke vil kunne betale og dermed alligevel ny gæld. Venlig hilsen Pia

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pia Hvis du ønsker at søge gældssanering, vil en husleje på kr. 8.000 for dig alene være for dyrt, hvis du skal kunne opfylde betingelserne for at få gældssanering. Det kan derfor blive nødvendigt at finde et billigere lejemål, og måske kan dine sønner hjælpe til med at betale flytteafregningen, så du ikke etablerer ny gæld. Hvis du har betalt depositum ved indgåelse af lejeforholdet, vil dette beløb også gå til istandsættelse af lejemålet. Flytteafregningen behøver derfor ikke blive meget dyr.

Henrik

Hej Mia. Hvis man har en bøde på ca 5 millioner. Kan man så få gældssanering. Det er det eneste gæld der er.

René

Kære Mie Min tidligere bank indkaldte mig til møde i fogedretten i sidste uge da de gerne vil have Kr. 1.150.000,00 af mig. Gælden er fra 2013. Det var i 2014 at banken sidst indkaldte mig til at møde i fogedretten. Dengang var jeg uden job og der blev ikke aftalt nogen afbetalingsordning. I de mellemliggende år har jeg ikke hørt fra dem. Jeg tilbød dem i sidste uge en afdragsordning på 480,- om måneden hvilket de accepterede. Ud over ovenstående skylder jeg SKAT ca. kr. 130.000,00,- som jeg løbende afbetaler med kr. 350,- / md. Hvor længe skal jeg vente med at indlede en gældssanering? Vh. René

Tina

Hej Mie. Jeg har en gæld til det offentlige på 400.000kr. Fra 2012-2016. Det er SU gæld som jeg stiftede da jeg i sin tid boede med mine børns far. Vi gik fra hinanden 2016. Jeg havde en forventning om at jeg på daværende tidspunkt jo godt kunne betale tilbage. Jeg afdrager ikke på gælden. Nu bor jeg alene med tre børn på 16, 14 og 6. Jeg har desuden fået en kronisk sygdom, morbus crohn, som gør at jeg ikke bare kan tage ekstra arbejde. Jeg har ikke andet gæld. Jeg arbejder fuld tid, tjener ca 17.000 efter skat, + alle enlige forsørger tillæg og børnebidrag.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tina Da du udelukkende har SU gæld vil jeg anbefale dig i første omgang at søge eftergivelse af gælden hos Gældsstyrelsen. De vurderer dine indtægter og udgifter ud fra de samme principper som ved gældssanering. Dog kan betalingsperioden ved gældssanering blive forlænget til mere end 5 år, hvis den uddannelse du har taget, har ført til ansættelse inden for faget. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

pia

Kære Mie vi er et par begge folkepensionister som søger gældsanering og gifte og vi kan hver et rådighedsbeløb på kr 5700. Den ene af os har når alle udgifter er fratrukket beløb til rådighed mindre end de kr 5700 og den anden har over dette beløb. Jeg undrer mig over at det ikke er et fælles beløb som der står kr 11400. dette betyder at vi rent faktisk ikk3e får det rådighedsbeløb som der står alle stede men skal have mvh Pia

Lasse

Hej Mie. Jeg var i retten Tirsdag den 15. Juni, snart 4 måneder siden ) Der besluttede de at indlede en gældssanering. Skifterettens medhjælper var hjemme hos mig for knap 2 måneder siden nu. Men jeg har ikke hørt mere derfra, ang budget eller lign. Er det unormalt at der går så længe vil du tro ? Synes bare at det er mærkeligt. Og tjekker min mail flere gange dagligt, for er så spændt på det hele. Men der sker intet. Mvh Lasse

Torben

Hej Mie, når man ikke er medlem af folkekirken, men et anerkendt trosamfund, hvor meget må man så skrive på som udgift eller bidrag. vh. Torben M.

Julie

Hej Mie D 18 august 2014 fik jeg gældssanering og betalte sidste udlodninger d 28 august 2019. Jeg prøver at finde ud af, hvor længe efter gældskendelse, er disse oplysninger tilgængelige ifb med kreditvurdering? Hvem opbevarer oplysningerne? Hvem deler dem? Har læst mig frem til at kreditvurderingsbureauer, skal slette oplysninger efter 5 år og dem står jeg ikke i. Men står jeg registreret hos de kreditorer der indgik i min gældssanering og i så fald, hvor længe må de opbevarer de oplysninger? Har læst noget om 10 år, hvis oplysningerne skal bruges i en igangværende sag, afdragsordning ol., og kan få dem slettet, når sagen er afsluttet? Mvh Julie

Mie Rahbek Thomsen

Hej Julie Efter en gældssanering er afsluttet, er du ikke længere registreret i RKI eller lignende registre. Kreditorerne har dog stadig dine oplysninger i deres systemer. Oplysningerne skal slettes i henhold til reglerne om persondatahåndtering. Typisk vil det være efter 10 år, men cpr.nr. efter 5 år forudsat at der ikke er en aktuel sag på dig. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Birgit

Kære Mie Jeg vil gerne søge gældssanering, men er i tvivl om hvordan skemaet dertil skal udfyldes. Jeg er enlig og bor sammen med mine to børn, de er 18 og 16 år. Skal V's indtægt (SU og pension) regnes med når han er fyldt 18 år? Skal E's indtægt (fritidsjob og pension) regnes med? Og hvis, hvor føres det ind i skemaet? Skal det stå under samlevers indtægter? Jeg får snart udbetalt en invalidesum, hvor skal beløbet derfra skrives på? Regnes det som en indtægt eller skal det stå under aktiver/indestående i pengeinstitut? Jeg har endnu ikke fået svar på, om jeg også vil få udbetalt et månedligt beløb (for tabt erhvervsevne). Er det bedre at vente med at søge til jeg har svar på det? Vh Birgit

Mie Rahbek Thomsen

Hej Birgit Dine børns indtægter skal ikke angives i ansøgningsskemaet. Invalidesummen skal angives som en indtægt, hvis den udbetales månedligt. Ellers som et indestående i pengeinstitut. Erstatning for tab af erhvervsevne skal indgå i dit budget som en indtægt, så jeg vil anbefale dig at vente med at søge gældssanering, indtil det er afklaret. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Viggd

Hej Mie Jeg har spørgsmål omk betalingen af gældssaneringen. Jeg har fået gældssanering over 6 år, har nu to år tilbage. Hvis jeg nu skulle komme i besiddelse af, det beløb som rest gælde på gældssaneringen lyder på - vil jeg da, kunne betale restgæld til kreditorerne og derved være færdig med gældssaneringen før tid? Vh Vigge

René

Kære Mie Jeg er 45år. Gæld fra 2014 til mit forhenværende bank på Kr. 1.178.000,- / Primært pga de valgte at begære mine to lejligheder på tvangsauktion og de blev solgt for langt under markedsværdi. Gæld til SKAT på ca. 125.000,- som jeg afdrager kr. 350,- på hver måned. Siden 2018 har jeg haft fast ansættelse i min Fars A/S selskab med en brutto løn på 20.500,- Efter skat kr. 14.162,85. Budget: Husleje 3500,- El, vand varme 950,- Normal bidrag 1415,- Udgift til betalt bil Kr. 1800,- (er betalt, værdi ca. Kr. 15.000) brændstof, forsikring, vægtafgift - (jeg har 70km kørsel til job) Frikirke 150,- Udsigter til gældssanering? Er Frivillig akkord en god mulighed? Pft. Vh. René

Mie Rahbek Thomsen

Hej René Da du kun har to kreditorer, kan frivillig akkord godt forsøges. Alternativt vil du ud fra det oplyste kunne søge gældssanering forudsat, at du udnytter din erhvervsevne optimalt. Din løn er ikke så høj, og da du er ansat af din far, vil du kunne forvente, at det vil blive undersøgt, om du aflønnes på sædvanlige markedsvilkår. Det er Skifteretten, der i sidste ende tager stilling til en gældssanering. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Marina

Hej Mie. Jeg skal have afgjort min sag om gældssanering næste måned. Mine kreditorer har gennem årene gjort udlæg i mit indskud (lejebolig). Hvis jeg tilkendes gældssanering, hvordan står jeg så i forhold til dette indskud, hvis jeg på et tidspunkt ønsker at flytte? Vil kreditorerne fortsat kunne gøre krav på pengene, når jeg hver måned overfører et aftalt (med retten)beløb? Mvh Marina

Morten

Kære Mie. Jeg har et par spørgsmål som jeg håber at du kan hjælpe mig med at få besvaret. Jeg fik erklæret gældsernæring for 2 måneder siden ca nu. Og mig og min kæreste sidder mildest talt hårdt i det. Hvilket selvfølgelig også er meningen med en gældssanering, jeg synes bare at det tog for hårdt fat ved mig i forhold til mange andre som jeg både kan hører og læse mig frem til. Må jeg gerne tage overarbejde, hvis det muligt eller et ekstra arbejde hvor jeg kan tjene lidt mere? Er bange for at min kæreste ikke holder til dette i 5 år. Og hvis ja, skal jeg så selvangive mig til at tjene mere? Altså tænker at jeg ihvertfald ikke må komme til at skulle skylde til skat når året er omme? Og hvis jeg skal have penge tilbage, hvem går de så til? Andet spørgsmål. Mit forsikring selvskab vil indkalde mig til en mengrads undersøgelse, fordi jeg kom til skade med mit ben for nogle år tilbage, vidste slet ikke at dette ville komme på tale( er ikke inde i alt det) Hvis jeg får en men grad = erstatning, skal jeg så kontakte mine kreditorer osv og fortælle dem om det, eller retten? Skal de have pengene ? Kan de se nogen steder at jeg får dem ? Med venlig hilsen Morten

Mie Rahbek Thomsen

Hej Morten Medmindre din gældssanering er gennemført på baggrund af en konkurs, vil kendelsen om gældssanering være bindende. Det vil sige, at du ikke vil skulle betale mere end det i kendelsen anførte. Hvis du kan øge din indkomst, vinder i lotto, får en erstatning eller andet, vil du derfor ikke skulle betale mere, og du skal ikke give nogen besked. Det er dog rigtigt, at du med fordel kan ændre din forskudsregistrering, så du ikke får en restskat, når året er omme. Hvis du får overskydende skat for kendelsesåret, vil overskuddet skulle tilgå kreditorerne. De kommende års overskydende skat vil du dog selv modtage. Gældssanering bliver beregnet ud fra de samme principper, men hvert eneste budget er forskelligt, idet den enkelte ansøger har forskellig indtægt og udgift. Tanken er, at det beregnede overskud skal tilgå kreditorerne, så nogle skal betale store beløb månedligt, hvor andre betaler meget lidt. Alle under gældssanering har dog det samme rådighedsbeløb og behandles derfor ens. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Jens

Hej Mie. Jeg var så heldig at få en gældssanering i sidste uge. Jeg bor sammen med min kæreste og vores 2 børn. Der er desværre sket det at hun har gjort det forbi, og vil flytte hvert til sit. Og som det ser ud nu så skal jeg kun have børnene hver anden weekend. Hvad gør jeg med hensyn til gældssaneringen, den er jo blevet lagt efter livet her. Kan jeg evt finde en ny lejlighed osv til samme pris som alt andet, og få det hele til at passe på den måde? Eller skal jeg kontakte dem og fortælle om mit problem ? Mvh Jens

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jens Det afgørende er i virkeligheden, om du kan betale den i kendelsen fastsatte dividende med dine nye livsforhold. Hvis du kan det, skal du bare fortsætte betalingerne, og behøver ikke at kontakte Skifteretten. Hvis det bliver helt umuligt, vil din gældssanering skulle tages op på ny, men det er jo med risiko for, at gældssaneringen annulleres for nærværende. Jeg håber, at du får fundet en god løsning. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Martin

Hej Mie. Jeg har læst og læst, og har desværre svært ved at finde svar på mine spørgsmål, så derfor vælger jeg at skrive til dig, da det er tydeligt at du om noget er erfaren på dette område. Jeg overvejer at søge gældsernæring. Jeg har en samlet gæld på knap 700 tusinde. Jeg bor sammen med min kæreste(stiftede gælden før jeg mødte hende) dvs. de tager kun udgangspunkt i min økonomi som jeg kan forstå på det hele. Vi bor sammen med vores fælles pige, og min kærestes søn fra et tidligere forhold. Drengens far har ham i hver anden weekend. De er henholdsvis 7 og 2. Jeg har en nettoindkomst som lyder på 21000. Husleje(min del) 4200 (varme,vand, el er medregnet) Fagforening+a kasse: 1000 Rådighedsbeløb: 5700 Bus: 700( så er med i rådighedsbeløb. Børn? Skal vi betale halv/ halv eller hvorledes? 21000-4000-1000-5700-børn? Hun får børnebidrag hvert kvartal og penge af faren for drengen hver måned. De er begge i pasningsordninger. 2300 for den ene og 1500 for den anden om måneden. Jeg prøver bare at finde frem til et ca tal for hver meget jeg cirka skal betale hver måned til kreditor, om det kan betale sig eller ej. Er det mon 7, 8,9, eller 10 tusinde? Ved godt det er svært at sige sådan uden videre, men leder bare efter et ca tal. Og er gået i stå ved børnene, for kan se at hvis børnepenge dækker til det, skal det ikke indregnes, men det vil det jo aldrig gøre når de hver skal have deres rådighedsbeløb + betaling til daginstitutioner, eller tager jeg fejl? Eller minusser man så børnepenge og dem fra faren med børenes rådighedsbeløb og betaling til daginstitutioner, og derefter deler halv/ halv? Tak for dine gode svar( har læst næsten alle igennem hele vejen ned.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Martin Det kan også være svært at blive klog på. Dit eget budget vil som udgangspunkt give en dividende på kr. 10.000 ud fra det oplyste. 21.000-1.000-4.200-5.700. Transportudgifter under ca. kr. 800 medregnes ikke i budgettet, som du vist også er kommet frem til. Børnene får lagt et eget budget med indtægter og udgifter. Hvis der er overskud i det enkelte børnebudget, regnes overskuddet ikke med i dit budget. Er der imidlertid underskud, bliver det taget med som en udgift i dit eget budget og bevirker en mindre dividende. En mere nøjagtig beregning vil du kunne opnå ved at søge gældssanering. Det koster ikke noget, og du kan tilbagekalde din ansøgning helt frem til tidspunktet for kendelsens afsigelse. Du vil altså få oplyst det endelige budget, førend du er bundet af noget. Held og lykke med det hele. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Jette

Hej Mie Min samlever gik konkurs i 2010 efter at have været selvstændig erhvervsdrivende. Vi flyttede sammen i 2010, og jeg har på intet tidspunkt kendt til firmaets økonomiske forhold før dagen han skulle møde i skifteretten. Nu har han så endelig fået indledt en gældssanering, næste skridt er kreditormødet. Vi har modtaget forslaget fra skifterettens medhjælper, som desvære får store økonomiske konsekvenser for mig og mine børn. Kan det være rimeligt når jeg ikke har været med til at stifte gælden og på intet tidspunkt har haft kendskab til dette? Jeg faldt over et stykke Der er en undtagelse om, at ægtefællen skal indgå fuldt ud i budgettet, denne afhænger af, hvor væsentlig en del af gælden, som er stiftet under samlivet. Det fremgår af bkg. § 3, stk. 3., at såfremt skyldnerens gæld i alt væsentlighed er stiftet før samliv, udgør det månedlige afdrag skyldnerens nettoindkomst med fradrag af udgifterne i stk. 1, nr. 8, og halvdelen af udgifterne i stk. 1, nr. 1-7. Herved holdes ægtefællen i realiteten udenfor afviklingen af skyldners gæld. Der er dog snævre grænser for, hvor lille en gæld stiftet under samliv, der skal til for at inddrage ægtefællen. Betænkning nr. 1449/2004 om gældssanering (bet. 1449) henviser på side 182 til en kendelse fra Sø- og Handelsretten, her havde skyldner alene havde optaget ca. 1 % af gælden efter samlivets etablering, hvilket ville opfylde kriteriet ”i alt væsentlighed”. Praksis i dag åbner op for et par procent mere. Kan jeg gøre brug af dette? Vil det være en fordel for os at vi selv har en advokat med i retten? Jeg er bange for at min samlever er så nedkæmpet på psyken efter 10 år med en stor gæld hængende over hovedet, at det er svært for ham at holde hovedet koldt og få svaret korrekt på spørgsmålene. Vi ønsker bare at komme videre og starte på en frisk

Mie Rahbek Thomsen

Hej Som udgangspunkt bør din indtægt ikke indgå i gældssaneringsbudgettet, idet I først flytter sammen samme år som konkursen indledes. Der kan dog være nogle konkrete omstændigheder, som kan føre til et andet resultat. Dine indtægter og udgifter som samlever skal undersøges, da man skal sikre, at du kan afholde dine egne udgifter samt halvdelen af jeres fælles udgifter. Jeg vil anbefale jer at drøfte det med medhjælper inden mødet i Skifteretten og få en begrundelse for, at medhjælper mener, at du skal inddrages økonomisk i gældssaneringen. Hvis det fastholdes, kan det godt være en god idé at søge advokatbistand. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Charlotte

Hej Mie, jeg har hørt, at man ikke må forfordele kreditorer forud for en gældssanering, altså at man ikke må betale nogle kreditorer og ikke andre. Men når der laves lønindeholdelse eller modregning i ydelser i forbindelse med gæld til det offentlige, har man jo ikke mulighed for at undgå forfordelingen. Hvordan står man så i forhold til at få en ansøgning om gældssanering godkendt? Og generelt; skal man simpelthen undlade at betale på gammel gæld (privat som offentlig) forud for ansøgning om gældssanering, hvis man ikke kan betale alle forholdsmæssigt lige meget? Med venlig hilsen Charlotte

Henrik

Hej Hvis Skifteretten ændrer på forslag for gældssanering udarbejdet af advokat/rettens medhjælper, kan jeg så trække gældssaneringen tilbage, eller skal jeg anke til Landsretten? Det er jo trods alt forslaget jeg har underskrevet, og ikke Skifterettens ændring. Hvis ja, kan man så søge igen på et senere tidspunkt, uden at skulle betale sagens omkostninger?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Henrik Frem til kendelse om gældssanering er afsagt, kan du trække gældssaneringen tilbage. Hvis kendelsen går dig imod, kan du kære til Landsretten. Ved en ny ansøgning vil det afhænge af de konkrete omstændigheder, om du vil skulle betale omkostningerne selv til den tid. Det vil godt kunne blive tilfældet, hvis Skifteretten ikke mener, at du har haft en ”god” grund til at tilbagekalde sagen. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Anne-Kirstine

Hej . Min eksmand har fået gældsanering, og er blevet sat til at betale mig et årligt beløb hvert år de næste 5 år. Han skal betale mig første gang i næste mdr. men hvordan forholder jeg mig hvis han ikke gør det. Og hvad sker så ? Mvh. Anne

Dennis

Hej, Min eks og jeg mistede en masse penge på et hus i 2008. Jeg fik et job og flyttede udenlands, og har ikke afdraget på gælden, siden jeg flyttede i 2012. Min eks fik gældssanering som nu snart er slut. Hvordan vil jeg være stillet herefter? vil den fulde gæld overgå til mig, eller vil det hel forsvinde? Jeg bor fortsat i udlandet. Gælden er over 800.000, vil den forældes på et tidspunkt?

Karina

Hej Jeg er en kvinde på 42 år. Jeg søgte i aug sidste år gældssanering, men fik afslag, da jeg havde optaget SU lån. Min gæld er opstået af firma der gik konkurs, skilsmisse og tvangsauktion over hus tilbage i 2014. Pga sygdom (rygsøjlegigt) går jeg igang med en ny uddannelse der kan fastholde mig på jobmarkedet. Jeg blev i 2018 færdig som lærer og har fast job 32 t i ugen, hvilket er min maksimale ydeevne. Da jeg var enlig med 2 hjemmeboende børn optog jeg studielån under uddannelsen. Min gæld er samlet omkring 3,5 millioner, hvoraf de 320000 kr er studielån. Jeg har ikke optaget andre lån de sidste 8 år og jeg betaler af til alle kreditorer. Jeg har ikke gæld til skat. Vil det give mening at søge igen? Når mit SU lån stadig er relativt nyt? Jeg var i skifteretten første gang jeg søgte, hvor hun fortalte, at den ikke ville blive optaget pga SU lånet. MEN hun kunne ikke give mig et svar på, hvor længe der skulle gå. Jeg er i et nyt forhold i dag, vi har boet sammen i 2 år. MEN det bremser mig i det samliv og fylder meget i min hverdag. Min datter skal på efterskole her i august, (Hun er ordblind og har et stort behov for hjælp, så hun kan klargøres til uddannelse) Vil det have en indflydelse? Min kæreste vil betale disse afdrag, så jeg har et realistisk afdragsbeløb ved en evt gældssanering. Håbefulde hilsner Karina

Mie Rahbek Thomsen

Hej Karina Studielånet er et forholdsvist nyt lån, hvilket i en tid kan hindre en gældssanering. Der er ikke nogen fast grænse for, hvor længe du skal vente med at søge gældssanering, men hvis du blev afvist sidste år, vil jeg anbefale dig at vente et par år mere. I en gældssanering vil studielånet få den betydning, at afdragsperioden vil blive forlænget. Normalt betaler man i 5 år, men ved studielån forlænges perioden. Normalt vil et studielån være afbetalt efter 15 år. Derfor vil en gældssaneringsafviklingsperiode typisk blive fastsat til at vare i måske 8 eller 10 år, så man rammer ca. 15 år fra du afsluttede din uddannelse. Det afhænger dog af de konkrete omstændigheder, og i dit tilfælde kan det være en fordel for dig, at SU-gælden udgør en mindre del af din samlede gæld. Held og lykke med det hele. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Morten

Hej, Jeg er midt i en proces med gældssanering. Sagen er lige nu der, hvor jeg afventer kreditormøde. Jeg undrer mig dog over, at ikke alle kreditorer har anmeldt deres krav, til trods for at det er ret mange penge. Hvilket motiv har de for det? Kan de efterfølgende gøre krav på det, fordi de ikke er med i denne gældssaneringsproces?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Morten Nogle kreditorer kan have afskrevet gælden, og derfor holder de ikke øje med Statstidende ift. tilgodehavendet hos dig. Andre kreditorer, eksempelvis private kreditorer, holder måske slet ikke øje med Statstidende, og derfor får de ikke anmeldt kravet. Forudsat, at der afsiges kendelse om gældssanering, og du opfylder betalingsbetingelserne, så vil de kreditorer, som ikke har anmeldt krav, ikke kunne gøre deres krav gældende over for dig direkte. Hvis du ikke får gældssanering, eller hvis den senere måtte blive annulleret, eksempelvis ved manglende betaling af dividende, så vil alle kreditorers krav igen ”vågne op”. Det gælder også de kreditorer, som ikke fik anmeldt kravet oprindeligt. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Nicoline

Kære Mie. Min far fik afslag på gældssanering for 2 år siden, da han i det forudgående år, havde stiftet ny gæld. Han blev efterfølgende vejledt i, hvordan han skulle forholde sig de næste 2 år, indtil han igen kunne søge. Han blev b.la. vejledt i, at han ikke måtte afdrage på sin gæld, som nu har resulteret i lønindhold fra skat. Kan det virkelig passe, at man ikke må afdrage på sin gæld, hvis man skal have gældssanering?? Min far var så uheldig, at han var udsat for en grim arbejdsskade, som har givet ham mén resten af livet. Han har i den forbindelse fået en erstatning, som han har brugt på privat gæld. Privat gæld stiftet pga. høj lønindholdelse. Han har fået ad vide, at han ikke kan få gældssanering når han har fået erstatning? Kan det virkelig passe? Afslutningsvis kan jeg ved gennemgående analyse af min fars årsopgørelser se, at han pt har betalt 80% af hans indkomst, den periode, som gælden til skat indbefatter? Hvad gør man ved fejl beregninger hos skat? Er der en ankestyrelse, hvor man kan klage? Håber du kan svare på mine spørgsmål. På forhånd tak.

Mie Rahbek Thomsen

Jeg har svært ved at forholde mig til en konkret sag, men normalt vil man opfordre til, at der afdrages på gæld. Hvis man har modtaget erstatning for erhvervsevnetab skal en del af erstatningen indregnes økonomisk i gældssaneringsbudgettet. Det gælder uanset at erstatningen er forbrugt. Det kan være det, som Skifteretten har henvist til. Hvis man vil klage over SKAT, kan det ske til Skatteankestyrelsen. Fristen for at klage er 3 måneder, og det koster 1.100 kr. at klage. Det koster dog ikke noget at klage over en afgørelse i en inddrivelsessag eller en afgørelse om aktindsigt. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Karina

Hej Mie Jeg fik gældssanering godkendt i 2018 pga gæld til tidl bank. Jeg er færdig med at betale af på min gældssanering i 2023 - sidste afdrag er februar 2023, og udlodning nov. 23. Jeg overfører direkte fra min udlodningskonto til tidl. bank samt min eksmand. ( han betalte 70.000 for at slippe for kautionsforpligtigelse - dem krævede han i sagen) Min kæreste og jeg vil gerne købe et hus sammen men banken har sagt nej på vegne af kreditforening pga gældssaneringen. Er det muligt at betale restgælden af nu - hvis jeg kan låne til at få det afviklet, og bliver det så registret med det samme når gælden er betalt? Så jeg ikke står registret med den fulde gæld ved Skat - fulde beløb står på min skatteside nu. Det kunne være dejligt at starte på en frisk.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Karina Hvis du har mulighed for det, kan du godt udbetale hele restdividenden til kreditorerne. Det vil ikke være en god løsning at låne beløbet i banken, da det ikke ændrer noget. Du vil have den samme gæld og baggrund. Det vil også være svært at opnå et lån, hvor du ikke kan stille sikkerhed. Jeg vil derfor anbefale dig at have tålmodighed lidt endnu, så I kan starte på en frisk uden gæld i bagagen i 2023. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Flemming

Hej Mie. Jeg er i øjeblikket igang med gældssanering. I dag fik jeg så af vide hvilket beløb der ville være , i overskud til kreditorer, når de faste udgifter , bolig , a-kasse ,samt transport udgifter ca 10.500 er trukket fra. Jeg har en indtægt på 21.000 netto om md. Er enlig med en søn på 14 år. Har fået oplyst at jeg skal betale ca 7.600kr. Md til kreditorer. I 5 år. Virker det ikke lovligt meget. Beløbet svare næsten til de fulde afdrag vi betalte sammen før skilsmisse. Er der ikke rigtigt forstået, man som enlig forsørger med barn , skal have et "rådighedsbeløb på ca 10.000 til alle øvrige udgifter. Det har jeg svært ved at finde her. Gælden er resultatet efter skilsmisse og bolig salg Med venlig hilsen Flemming

Mie Rahbek Thomsen

Hej Flemming I et gældssaneringsbudget beregner man udgifterne som angivet af dig og tillægger et rådighedsbeløb på kr. 6.720. Dette er dine samlede udgifter, som så fratrækkes din nettoindtægt. Overskuddet udgør dividenden til kreditorerne månedligt. Man skal selv betale de første ca. kr. 800 af sine transportudgifter, så det er kun udgifter derudover, som medtages i budgettet. Jeg kan desværre ikke bedømme, om Skifterettens medhjælper har beregnet budgettet korrekt, men Skifteretten skal i sidste ende tage stilling til beregningen. Held og lykke med det. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Kennet

Hej Mie Jeg har en gæld til det offentlige på 254.000. Gælden opstod både før jeg købte hus med min nuværende kæreste men også imens. Jeg fik diagnose a. D. D nogle år tilbage og medicin som gjorde at jeg begyndte at få overblik igen. Min udfordring er om jeg overhovedet kan søge eftergivelse hel eller delvis. Vi har lige fået friværdi men eftersom både oliefyr og samtlige vinduer i huset er punkteret eller eller revnet skulle pengene gå til det. Jeg kan knap nok betale de beløb som renten på gælden tilløberm så gælden vil kun vokse. Jeg har de sidste par år været i en afdragsordning men indbetalingerne er falder i et stort rente hul Jeg gennemgik en større operation i skulder nogle år tilbage og er i den situation at jeg i nærmest fremtid ikke kan besidde et fuldtidsjob grundet smerter og det vil også få indflydelse på afdragsmulighedeb. Vil det overhovedet kunne give noget at søge om delvis eftergivelse... Jeg mener at man skal betale sin gæld men er lidt fortabt i det her.. Venlig hilsen Kenneth

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kennet Du vil kunne få eftergivet din gæld, hvis du ikke kan betale din gæld hverken nu eller inden for de kommende år. Samtidig skal din økonomi blive varigt forbedret af eftergivelsen. Det afhænger derfor af de konkrete omstændigheder i dine forhold og din økonomi, om du vil kunne få eftergivet gælden helt eller delvist. Når du ejer fast ejendom kan det godt blive svært, men jeg synes, at du skal forsøge alligevel. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Trine

Hej Mie Jeg har en bekendt (41 år gammel) der har en gæld på omkring 1.500.000kr med sin ekskæreste og gælden er omkring 14 år gammel (boligkonkurs under finanskrisen). Ekskæresten har ikke kunnet betale tilbage på lånet og kreditor (bank) har ikke villet dele gælden op. Min bekendte er siden blevet tilkendt førtidspension og har fået en erstatning som står på en kreditorbeskyttet konto. Han er gift og bor i hus, men står ikke som ejer. Vil han kunne søge gældssanering uden at inddrage erstatningen, som jo er en form for pensionsopsparing for ham? Hvis ja, skal dette beløb så anføres i ansøgningen? Tak, mvh T

Mie Rahbek Thomsen

Hej T Ved gældssanering vil en erstatning på erhvervsevnetab blive medregnet forholdsmæssigt i de 5 år der skal betales til kreditorerne. Dvs. at hvis der eks. er modtaget kr. 1.000.000 i erstatning, og der er 20 år til din bekendte skal pensioneres, vil den forholdsmæssige erstatning årligt udgøre kr. 50.000. I gældssaneringen vil kr. 50.000 derfor blive medtaget som betaling til kreditorerne hvert år. Resten af erstatningen vil dog blive holdt uden for gældssaneringen. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

M

Hej Mie. Min kæreste har lige fået en gældsanering på alt hans gæld med hans ekskone. Får hun nogen information fra kreditorerne eller gældstyrelsen om, at han har fået en gældsanering, og at hun derfor hæfter for resten, hvis han overholder sine betalinger? Jeg vil gerne have ham hurtig ud af gældsaneringen, som skal løbe 5 år. Så vi hurtigere kan komme videre med vores liv. Jeg overvejer derfor at låne ham hele dividenden. Må jeg det, hvis der selvfølgelig laves et lånedokument og en afdragsordning uden renter? Hvordan betaler han så hele beløbet ud? Kan kreditorerne modsætte sig hans ønske om at betale hele dividenden her og nu? Vh. M

Mie Rahbek Thomsen

Hej M Din kærestes ekskæreste vil formentlig få besked om, at hun nu hæfter alene for restgælden, når de har modtaget dividenden fra din kæreste. Hvis du kan låne ham et beløb, så hele dividenden kan indfries på én gang, kan det sagtens lade sig gøre at betale til kreditorerne straks. Det kan kreditorerne ikke modsætte sig. Han skal lavpraktisk indbetale alle 5 års dividende på én gang, i stedet for kun at betale første års dividende. Det kan være en god idé at bede kreditorerne bekræfte, at de nu har modtaget hele den samlede dividende. Det gør de ikke nødvendigvis af sig selv.

Lilian

Hej Mie, har fået gældssagnering 2019, og vil høre om jeg kan betale et lån før tiden, og evt. en anden kreditor en måned senere, eller skal man betale alle ud på en gang? På forhånd tak.

Julie

Hej Mie I august 2014, fik jeg gældssanering og betalte sidste udlodning i september 2019. SKAT’s inddrivelsescenter var 1 af kreditorerne og fik bekræftigelse på, at alle udlodninger var betalt. For et par mdr siden, skrev jeg til Gældsstyrelsen og bad om en gældsoversigt. Jeg bliver ringet og finder ud af, at de godt 56.000,-kr jeg har indbetalt til SKAT over 5 udlodninger i september 2019, stadig ikke er blevet fordelt. Forklaringen jeg får i tlf, er at de er ved at undersøge hvor pengene skal fordeles til.. Jeg siger at det da ikke kan tage 1 1/2 år at undersøge og hun giver mig ret og siger at jeg kan klage. Det vil jeg gerne og hun vil lave en klage og sende til Gældsstyrelsen og jeg vil få svar i eboks, når de har modtaget den. Samtidig skriver hun i min skattemappe, om hvad vi har talt om i tlf. Men det hun har skrevet min skattemappe, er ikke det hun sagde i tlf. Der står, at de undersøger om gælden er retskraftig og intet om at jeg vil klage. Jeg har stadig ikke modtaget bekræftigelse på modtagelse af klagen. Nu ved jeg ikke helt hvad jeg skal gøre og hvordan? Og vil også gerne vide om feks min bank, kan se min gæld til det offentlige? For ca 6 mdr siden ansøgte jeg min bank om et boligindskudslån og fik afslag og da jeg hverken står i riebers eller på kreditstatus, eller skylder penge andre steder, kan jeg ikke se andre grunde end den. Mvh Julie

Mie Rahbek Thomsen

Hej Julie Du kan henholde dig til din kendelse om gældssanering, og så længe du har betalt dividenden, kan du dokumentere, at du har betalt kravet til SKAT. Din bank kan ikke se gæld til det offentlige, men de kan have afslået lånet, da du netop har været gennem en gældssanering. Det kan være svært at optage nye lån, når de kender din forhistorie. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Louise

Hej Mie Jeg står til at blive afklaret til førtidspension. Jeg er 36 år og har en SU-gæld på omkring 230.000 kr. Vil det være muligt at få eftergivet denne gæld på en førtidspension?

Bettina

Hej Mie, Jeg fik for snart 5 år siden en gældssanering pga. af en skilsmisse. Har netop betalt sidste udlodnings beløb 5 mdr. før tid. Nu er mit spørgsmål om de beløb, jeg har indbetalt til udlodningskontoen skulle have været på min års opgørelse som fradrag ? Har jeg fået fortalt, men er det rigtigt. ?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Bettina Den dividende, som du har betalt løbende, kan du hvert år få et rentefradrag for, da det er afvikling af rentebærende gæld. Det vil typisk også fremgå af redegørelsen samt udlodningslisten, hvilket beløb du har få fradrag for. Fradragsværdien skal du imidlertid også indbetale til kreditorerne, så du får ikke selv beløbet. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Jesper

Hej Mie. Jeg fik tildelt en gældssanering for 4½ år siden! Efter planen skulle jeg betalt sidste rate i December indeværende år (2021) Dog havde jeg skrabet de sidste penge sammen for en uge siden, og dermed er jeg nu gældfri (8. April 2021) Danske bank, som var den kreditor der havde mest tilgode har bekræftet overfor mig, at jeg ikke skylder dem noget, men oplyser mig, at de har mig registreret under 'inkasso' -og at de har det 5 år endnu. Det sætter en gevaldig kæp i hjulet for min fremtid. Vi vil gerne investere i et hus, og min egen bank vil ikke være med sålænge den røde inkasso lampe blinker ved Danske bank. En gældssanering har jeg set som en udvej til gældsramte. Nu er jeg ude af min gæld, og er ikke bedre stillet end før! Må Danske bank overhovedet fastholde deres inkasso note på mig, og opbevare den med synlighed helt over i min egen bank, Sydbank? Venligst Jesper

Pernille

Hej Mie Jeg har søgt gældssanering og den var ved at gå igennem, så vil udlejer hæve lejen markant og den bliver sat i bero til huslejenævnet er kommet med deres afgørelse. Den er kommet og udlejer har fået ret, nu er mit spørgsmål om den resterende husleje fra oprindelig og til den nye husleje jeg nu skylder får indflydelse på min gældssanering Vh Pernille

Helle

Hej Mie Min samlever har en gæld efter en konkurs med en gård. Vi var ikke sammen da han købte gården, men boede sammen da han gik konkurs. Nu vil han søge gældssanering. Skal min indtægt regnes med? Dette afhænger, så vidt vi kan se, af hvornår gælden er stiftet? Da han købte gården eller da han gik konkurs? Mvh Helle

P

Hej MIe - Jeg har en del gæld som jeg nok har indset er så uoverskuelig, at jeg søger gældsanering. Gælden er gammel (+10 år) og jeg har siden dengang fået en samlever - vil en gældsanering også indbefatte ham, når vi bor sammen, selvom vi ikke har fælles økonomi og han ikke har været en del af det der skete dengang?

Mick

Hej Mie Kan man betale en gældssanering ud før tiden?

John

Hej Mie hvad sker der hvis jeg får et bedre betalt job efter jeg har fået tilkendt gældssanering

Mie Rahbek Thomsen

Hej John Hvis du har fået gældssanering uden at være gået konkurs med en virksomhed, vil din højere løn ikke medføre nogen ændring. Du vil stadig skulle betale den tidligere fastsatte dividende. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Stine

Min datter er ved at søge gældssanering, lige nu skal hun stå 8 uger et eller andet sted, for at se om der er yderligere kreditorer. Dvs, at hun ikke er godkendt til gældssanering endnu. Nu har hun så søgt de infrosne feriepenge, og får af vide, at de indgår som et aktiv og skal bruges til at afbetale til kriditorer? Men kan de nu det, når hun ikke er godkendt til gældssanering ? Har læst, at regeringen siger, at har man enten offentlig eller privat gæld, må den ikke modregnes, da pengene skal ud og arbejde i samfundet. Jeg forstår det ikke.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Stine Hvis man har søgt gældssanering og får indefrosne feriepenge udbetalt, skal de rigtigt nok tilgå kreditorerne. Det vil ske som led i selve behandlingen af gældssaneringen. Bliver den afvist, vil hun ikke skulle aflevere de udbetalte feriepenge. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

jesper

Hej Mie Jeg drev virksomhed frem til 2016, hvor jeg var ejer. Blev derefter erklæret konkurt. Har fået gældssanering i skifteretten, og har betalt siden september 2019. Størrelsen på rådighedsbeløbet blev udregnet efter hvad jeg tjente på daværende tidspunkt(har samme løn endnu). Men er nu blevet tilbudt en god lønforhøjelse. Jeg er meget i tvivl om mine kreditorer skal have del i denne lønforhøjelse? Jeg kan ikke helt blive klog på dette, da der skrives forskelligt om dette. Håber du kan hjælpe mig. Hilsen Jesper

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jesper Når du har fået gældssanering som følge af en konkurs, er det afgørende, om kendelsen angiver at være endelig, eller om der er uafklarede forhold. Hvis du eks. var i midlertidigt job efter konkursen, kan kendelsen indeholde oplysningspligt for dig, når dine indtægtsforhold ændrer sig. Hvis du har været i job hele tiden efter konkursen og under gældssaneringsbehandlingen, vil jeg ikke mene, at du skal oplyse om din ændrede indtægt. Du kan tjekke med medhjælper i sagen for en sikkerheds skyld. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Tania

Hej. Jeg har i oktober 2020 ansøgt om gældssanering, dog fået at vide at de normale 3 mdr behandlingstid, blev i januar forlænget med mindst 6 mdr før jeg ville få svar på min ansøgning. Jeg står nu i den skønne situation, at jeg sidst år efter ansøgning, fandt mig en kæreste, og vi vil gerne flytte sammen til sommer. Hvordan påvirker hans indtægt min ansøgning og vurdering? Hvis den påvirker. Min gæld er su gæld som er 5 år gammel nu. Skal jeg vente med at opsigelse lejlighed til jeg har hørt fra skat? Eller må jeg godt flytte op til ham og hvad så med denne forhold, udgifter mm?? Mvh Tania

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tania Når du skal flytte sammen med en kæreste, er dine boligudgifter uafklarede. Hvis han flytter ind til dig, skal dine nuværende boligudgifter halveres. Flytter du ind til ham, eller flytter I i et nyt lejemål, skal udgifterne til denne bolig kendes, for at budgettet kan gøres færdig. Du skal drøfte det nærmere med medhjælper. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Tommy

Hej Mie, Jeg blev i 2015 tilkendt en gældsanering, hvor jeg dik reduceret min gæld pga. konkurs. Gælden er tilbagebetalt. Min hustru fik i 2020 krav om tilbagebetaling af SU-Gæld, som hun påbegyndte i 2002. I perioden har hun været under 3 uddannelsesforløb, hvor hun i sidste forløb desværre måtte afbryde af flere omgange pga. sygdom. Hun er nu på flexjob og kommer aldrig på fuldtid. Hendes gæld er meget stor og hun kan på ingen måde tilbagebetale gælden selv, hvorfor jeg har betalt af på den siden januar 2020. Vi sidder økonomisk hårdt i det lige nu, og vi har derfor set på mulighed for eftergivelse af hendes gæld. Jeg har nærlæst min gældsanering, hvor det fremgår at jeg ikke kan hæfte for gæld foretaget før skæringsdatoen. Mit spørgsmål er derfor om dette også gælder den SU-gæld, som min hustru har oparbejdet siden 2002? Håber du kan belyse ovenstående. På forhånd tak.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tommy Som ægtefælle hæfter du ikke for en ægtefælles gæld. Når der imidlertid er tale om gæld til det offentlige, herunder SU-gæld, kan der subsidiært kræves indfrielse via ægtefællen. Umiddelbart mener jeg ikke, at det er ændret ved din gældssanering. Det vil være en god idé at søge eftergivelse af gælden, når din kones forhold er, som de er. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Thomas

Hej. Jeg fik gældssanering for 3.1/2 år siden og har betalt af som aftalt. Jeg er desværre i den situation at jeg har mistet mit arbejde her 1/3-2021 og skal på dagpenge - jeg håber dog snart at være i nyt job. Mit spørgsmål er om jeg kan søge om bero på gældssaneringen mens jeg er på dagpenge?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Thomas Du skal kontakte Skifteretten, hvis du ikke kan overholde dine udlodninger til kreditorerne. Hvis du hurtigt kommer i job igen, kan du kontakte kreditorerne og bede om udsættelse af dividendeudlodningen. Hvis du i længere tid er på dagpenge, er det dog Skifteretten, som skal tage stilling til spørgsmålet. De vil genoptage sagen og søge en løsning, hvor du betaler det samme som angivet i kendelsen – men over længere tid, da man ”pauser” i den tid du er arbejdsløs. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Chris

Jeg har fået gældssanering og nu skal jeg til at flytte om 2-3 måneder fra en lejebolig til en anden lejebolig, jeg er gift og nu melder vores nuværende udlejer at de ikke vil udbetale indskuddet pga min gældssanering... må de det?

Pernille

Hej Mie Jeg har et par spørgsmål , jeg er rådet til at søge gældsernering efter jeg gik konkurs i 2019, det blev endeligt opgjort sommeren 2020. Gælden er nu ca 2 mil, har 4 børn, har solgt alt jeg ejer men min mand ejer en ældre bil som kan transporterer os da vi har lejet en bolig på landet . Nu er jeg på barsel og starter Arb op lige om lidt, jeg er blevet ansat til start i 6 måneder , kan jeg søge selvom mit job ikke er fast? Min plan er at tage ny uddannelse inden for der job jeg starter og så arbejde samtidig når de 6 måneder er ophørt . ? Og da vi solgte vores hus fik min mand og jeg en samlet gæld på 200.000kr hvordan skriver jeg dem ind hvis de altså skal skrives ind? Det er jo ikke kun min gæld. Mvh Pernille

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pernille Dine indtægtsforhold skal være afklarede, for at kunne søge gældssanering. Du skal derfor vente, til du er fastansat, eller har fået en anden fast stilling. Du skal skrive hele restgælden fra hussalget på oversigten. I Skifteretten kan det drøftes, at din mand også hæfter for den del af gælden. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Steen

Hej Mie, Jeg er aflønnet med fast løn + resultat bonus (kvartalsvis). Dertil får jeg kørselsgodtgørelse efter statens takster. Under corona har virksomheden ændret praksis til onlinemøder, og forventer et minimum af fysiske møder "på den anden side". Jeg opnår ikke min bonus hver gang, og er i tvivl om kørselsgodtgørelse fremadrettet. Hvordan skal jeg beregne min lønindtægt? Med venlig hilsen Steen

Mie Rahbek Thomsen

Hej Steen Du skal oplyse om dine indtægtsforhold ud fra dine forhold her og nu, men der vil stadig blive kigget på din tidligere indtægt og den forventede fremtidige indtægt. Hvis din indtægt er for usikker, kan det hindre en gældssanering. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Sus

Hej. Jeg har en ca. 20 år gammel gæld sammen med min eksmand på ca. 6-700.000 kr. (5 forskellige kreditorer) Jeg har flere gange i årernes løb forsøgt at betale af på det, men det har jo ikke engang dækker renterne og eksmanden vil ikke betale noget på det, og jeg har derfor nu opgivet at afdrage. For 13 år siden flyttede jeg sammen med min nuværende mand og vi købte et hus sammen. Der er gæld på ca. 1.650.000 og huset er vurderet til ca. 1.500.000. Vi har, inden for de sidste 3 år, haft 2 forbrugslån hvor jeg også har stået på som skyldner. Har det nogen negativ indflydelse på om jeg kan få gældssanering, når de er blevet indfriet? Vi har 2 biler og en campingvogn men det står i min mands navn. Jeg er lige blevet ansat i flexjob på 10 timer om ugen (kommunen supplere op), kan jeg sende ansøgning ind allerede nu, eller skal jeg vente til prøvetiden er overstået? Er det en fordel at have en advokat til at hjælpe med at udfylde ansøgningen til retten? Hvad kan du ellers give mig af gode råd? På forhånd tak

Mie Rahbek Thomsen

Hej Sus Du skal vente med at søge, til din prøvetid er udløbet. Det burde ikke være nødvendigt at få hjælp fra en advokat til at udfylde ansøgningsskemaet. Det vedrører alene informationer, som du selv ligger inde med. Dine nuværende økonomiske forhold er afgørende, hvorfor det ikke burde få betydning, at du har haft to forbrugslån tidligere. Du må bare ikke optage ny gæld. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Mille

Hej. Jeg har et spørgsmål vedr gældssanering. Jeg er førtidspensionist og har været hjemløs i 3 år. Jeg har en gæld sammen med min eksmand på ca 2.000.000kr efter en tvangsauktion mm. Nu har jeg fundet en kæreste og vi har fået mulighed for at leje et hus sammen. Vores økonomier er skarpt adskilt, og vi deler alle faste udgifter til bolig 50/50. Alle andre udgifter afholder vi hver for sig. Alligevel falder jeg ca 1.800kr pr måned efter skat pga at jeg nu bliver samlevende, dvs min udbetalte pension falder fra 13.500kr til 11.700kr. Jeg vil gerne søge gældssanering, men bliver min kærestes økonomi blandet ind i det? Han har ca 19.000kr udbetalt pr måned. Blot til info bliver han folkepensionist januar 2024. Jeg har ikke kunne søge gældssanering før, da jeg jo var hjemløs. Mvh Mille

Mie Rahbek Thomsen

Hej Mille Din nuværende mands indtægt vil ikke blive inddraget i din gældssanering. Dog vil det blive kontrolleret, at han selv kan afholde egne udgifter, hvilket lader til at være tilfældet. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Anette

Hej Er det noget med at man skal have boet på den samme adresse i x antal, før man kan søge gældssanering? Og hvis man nu er tilkendt flexjob på 7 timer/ugen men kun arbejder 3, er det så acceptabelt? Mvh Anette

Helle

Hej Mie Jeg er i fleksjob på grund af en hovedskade der aldrig bliver bedre. Jeg har fået tilkendt gældssanering. Hvad sker der hvis jeg får mulighed for at arbejde flere timer på grund af ændret arbejdsvilkår ? Altså min indtægt stiger i forhold til den beregnede indtægt fra gældssaneringen ? Der er en nyopståede funktion som ikke var tænkt da jeg fik gældssanering Venlig hilsen Helle

bjarne

Hej Mie. Efter min virksomhed er gået konkurs i 2019 er jeg blevet opfordret til at søge gældssanering inden kurator opgør boet. min eks kone efter ligeledes for gælden i virksomheden som vi ejede 50/50. Jeg er kommet i den situation jeg har fået ny samlever i perioden dog endnu ikke flyttet sammen. hvad er reglerne for hvis jeg flytter sammen med hende inden gældssanering er blevet tildelt. Kan hun risikere noget?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Bjarne Hvis I ikke var samlevende ved konkursen, vil hendes gæld ikke skulle indregnes i din gældssanering. Dit budget vil dog kun medregne halvdelen af boligudgifterne, da din samlever selv skal afholde den anden halvdel. Boligudgifterne skal være afklarede, så flytter I i ny bolig, skal der være overblik over de nye udgifter. Mvh. Mie Rahbek Thomsen PS: Jeg beklager det sene svar. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside har det i en længere periode ikke været muligt at besvare spørgsmål.

Leif

Hej Mie Når de 8 uger er gået hvor kreditorerne kan komme med krav, hvor lang tid går der så derefter før advokaten kommer med saneringsforslaget og jeg evt bliver kaldt i skifteretten igen ?? Mvh Leif

Troels

Til januar betaler vi sidste afdrag på vores gældssanering, og dermed mener jeg, at vi burde være færdige med det kapitel af vores liv. Vi har overholdt den aftale, vi fik med vores kreditorer. Nu har vi så fået fortalt, at skulle vi arve eller på anden vis komme ovenpå rent økonomisk, skal vi betale resten af den oprindelige gæld. Er det sandt?

Michael

Hej Mie, Kan en udenlandsk statsborger som har været medejer af en dansk virksomhed på det danske marked, som er gået konkurs, søge om gældsanering? Han hæfter desværre personligt ca 1,6 mil DKK og får meget lidt udbetalt om måneden. Mvh Michael

Malene

Hej Mie Jeg kunne ikke betale afdragene på det hus jeg købte tilbage i 2007 og kunne ikke få det solgt, da boligboblen revnede. Jeg har nu en gæld på 1,2 mill. Jeg har lavet en afdragsordning med kreditorerne, for at få fred og en aftale om nul renter. Men jeg afdrager så forsvindende lidt at det ikke rigtig batter noget. Jeg har været på dagpenge og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i en årrække, derfor det lille afdrag. Nu har jeg fået et 30 timers job. Kan jeg få gældssanering, når jeg ikke har job på 37 timer? Tæller min kærestes indtægt med, når jeg stiftede gælden inden jeg mødte ham? Han ejer vores nuværende bolig, ville der under en gældssanering være forståelse for at jeg økonomisk skal bidrage til det. Svarende til husleje, forbrug af vand, el og varme. Eller regner man bare med at det hele er hans? MVH Malene

Mie Rahbek Thomsen

Hej Malene Du skal udnytte din arbejdsevne fuldt ud, så en 30-timers stilling vil typisk ikke være nok. Da du har stiftet gælden før du flyttede sammen med din samlever, skal hans indtægt ikke inddrages i din gældssanering. Det skal dog kontrolleres, at han kan afholde sine egen udgifter. Det vil blive lagt til grund, at du betaler halvdelen af udgifterne til en rimelig bolig, men du må ikke deltage i at betale afdrag på gælden i ejendommen, da du så medvirker til hans opsparing. Renterne mm. kan du dog være med til at betale. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Sh

Hej Mie Hvis jeg vælger at få udbetalt mine indefrosne feriepenge, og ikke lader dem gå til kreditorerne, vil det så have betydning, hvis jeg i fremtiden søger gældssanering? Jeg afdrager pt. til alle mine kreditorer, med alt hvad jeg har mulighed for i måneden. Jeg har læst et sted, at regeringen har gjort sådan, at loven omkring udbetaling gør, at kreditorer ikke kan gøre indhold i pengene, og derfor tænkte jeg, om skifteretten derfor også vil se bort fra dem? Men vil jo gerne være sikker.

Mie Rahbek Thomsen

Hej SH Normalt kan der ikke foretages udlæg i feriepenge, da de træder i stedet for en lønindtægt under ferieafholdelse. De indefrosne feriepenge vedrører en periode, hvor der optjenes ferie dobbelt, og derfor vil de penge reelt ikke træde i stedet for en lønindtægt. Jeg er usikker på, hvordan Skifteretten vil stille sig til det. Hvis du først søger gældssanering på et senere tidspunkt, vil jeg dog ikke mene, at det konkret vil blive et problem. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Mads

Hej Mie Jeg skal søge gældssanering, men jeg er i tvivl om hvis min kæreste jeg bor sammen med har en bolig, bil (billån) og evt. forbrugslån (eller optager et) om det kan spænde ben for at få en gældssanering? Jeg har en samlet gæld på over 1,1 million pga. hus på tvang, boliglån og forbrugslån til huset samt diverse forbrugslån udover, men over 80% er pga. huset. Mvh. Mads

Mie Rahbek Thomsen

Hej Mads Hvis du har stiftet gælden før I flyttede sammen, bliver din samlever ikke inddraget i gældssaneringen. Hun skal dog kunne forsørge sig selv, så hendes indtægter og udgifter skal alligevel oplyses. Hvis gælden er stiftet mens I boede sammen, skal hendes indtægt regnes med ind i din gældssanering, men det burde ikke betyde noget, at hun har bolig, bil mm. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Susanne Frischauf

Hej Når gælden til det offentlige er en blanding af SU-lån og mangle tog afgifter ( togbøder) , men der allerede betales af på SU, skal den gæld så ikke trækkes uf ad den samlede offentlige gæld ? På forhånd tak for svar

Glenn Kuhlmeier

Hej. I må undskylde at jeg skriver til jer. Jeg har prøvet at kontakte den advokat som behandlede vores gældssanering. Min kone og jeg blev sarinæret i 2018. Min kone havde et solidarisk lån med sin eksmand, grundet fælles lån til hus. Vi har fundet ud af på SKAT hjemmeside, at der står under det beløbet hun skylder, at der er 2 der hæfter for gælden stadig. Må der gerne det, når gælden er delt op viderer gældssanering? Ydermere står der forskellige beløb under de forskellige årstal. Beløbet går ikke kun ned af, men stiger også? Hvordan kan det være?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Glenn Den fælles gæld din kone og hendes eksmand hæfter solidarisk for, bliver ikke delt op ved en gældssanering. Når din kones gældssanering er gennemført og hun er blevet gældfri, vil han dermed hæfte for den resterende gæld. Hvis I skulle undlade at opfylde gældssaneringens betingelser og ikke betaler den fastsatte dividende, så bortfalder gældssaneringen og gælden "genopstår". Derfor vil kreditorerne ikke afskrive gælden, før den sidste dividende er modtaget. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Leif

Hej Mie Den særlige konto man skal indbetale til hver måned på, når og hvis man får en gældssanering, er det en konto skifteretten opretter ??? Kan skifteretten så overvåge den konto, for at se om man overholder indbetalingerne på kontoen ?? Mvh Leif

Dennis

Hej Mie Jeg er gået konkurs med et firma i 2016. Jeg blev på opfordring af min daværende advokat anbefalet at søge gældssanering da gælden og øvrige forhold talte herfor. Jeg søgte gældssanering i dec 2016. Konkursen blev dog først endelig afsluttet i 2019. Jeg har utallige gange rykket både kurator, skifteretten og skifterettens medhjælper for at få en afslutning - intet skete! Nu er jeg så blevet tildelt en anden skifterettens medhjælper, da min første skifterettens medhjælper, som jeg aldrig nogensinde har mødt, selv gik konkurs. Nu er der så endelig indkaldt til afsluttende skifteretsmøde, og her påpeger en af kreditorerne at jeg skal leve for det beløb svarende til rådighedsbeløbet helt tilbage fra dec 2016 og frem til idag. Dvs. jeg burde have opsparet "overskuddet" i vores familiebudget med tilbagevirkende kraft op. Kan dette være korrekt? Jeg føler jeg har gjort alt der står i min magt for netop at skynde på behandlingen, påtaget mig et vellønnet arbejde mm. Vi har ikke opsparet alt det over rådighedsbeløbet i denne lange periode, så spørgsmålet er, hvad gør vi nu og hvilke muligheder har vi? Håber på et hurtigt svar, da skifteretsmødet er meget tæt på.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Dennis Hvis den daværende medhjælper hos skifteretten ikke har oplyst til dig, at du skal lægge et beløb til side hver måned under sagens behandling, mener jeg ikke, at kreditor kan kræve det med tilbagevirkende kraft. Du har umiddelbart ret i, at du ikke er skyld i den langsommelige sagsbehandling. Hvis du omvendt har haft et højt "fribeløb" ud over rådighedsbeløbet, kan det godt være et problem, at du har brugt de penge i den lange sagsbehandlingstid. Det er i sidste ende op til skifteretten, men du bør drøfte det med din nuværende medhjælper, så du er klædt på til mødet i skifteretten. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

H.

Hej Mie. Det er en lidt usædvanlig historie denne gæld er kommet op og over hos mig som hæfter for den. Well... Min far har siden 1998-2008 haft firmaer kørende i mit navn. Mens jeg var igang med min uddannelse på Aalborg universitet, havde han oprettet et firma som han lavede alle sine deals i. Han var selvstændig siden 1985. Men hans CVR nr blev inddraget og istedet havde han brugt andre menneskers CVR numre mod betaling, mod en fast betaling, men han blev snydt af en pakistaner som fandt ud af at han jo lovligt er ejeren, så han skubbede min far ud af min fars business. Og det var et stort business med mange ansatte, men han kunne ikke gøre noget lovligt ved det. Well.. han valgte så at bruge mig, fordi jeg jo ligesom var i huset. Han havde noget distributionskørsel for bladhuse og havde omdelere ansat. Alting foregik i mit navn, uden jeg vidste besked. Det var først da Aalborg kommune tog kontakt til mig, en dejlig mand ved navn Alfred, han fortalte mig at jeg ikke kunne få SU fordi jeg tjente for meget, og well her gik det op for mig hvad som foregik, og jeg fik at vide at den eneste måde jeg kunne komme ud af det på var ved at politianmelde ham. Og det ville jeg ikke, hvem gør sådan mod sine forældre, tænkte jeg, dengang, idag ved jeg at de osse bare prøvede på at overleve med det de vidste bedst. Well, jeg fik brev fra gældsstyrelsen med besked på at samlede beløb er på 3,3 millioner kr og jeg er idag på kontanthjælp og ejer ingenting. Jeg er blevet til et spirituelt menneske med tiden og har praktiseret det, de sidste 6 år og jeg tænker ikke at skabe en formue for mig selv mere. To måltider mad, tag over hovedet og lidt tøj er nok til mig. Jeg er syg i kroppen grundet diabetes patient siden barnsben er den blevet meget svagere nu. Jeg bor sammen med min datter som er 18 i en tre værelses lejlighed. Hvad er mine chancer for en gældssanering?.. det er jo som jeg ser det ikke min gæld men min fars, men jeg hæfter for den. Han døde i 2008, og herefter tog jeg til udlandet og er blevet spirituel og kommet retur til DK. Nu vælter brevene ind af kreditorer for ting som jeg end ikke ved hvad er for alle min fars foretagender.. hmm.. Tak for din service smukke menneske Mie Rigtig go dag til dig. Mvh H.

Mie Rahbek Thomsen

Hej H. Det var da en kedelig historie. Selvom gælden er optaget af din far, vil du formentlig ikke kunne komme ud af det så sent i forløbet. Gældssanering kunne derfor være en god løsning for dig, men det kræver, at du udnytter din erhvervsevne. Du kan derfor først søge gældssanering, når du ikke længere er på kontanthjælp. Jeg håber, at du kan komme godt videre på et tidspunkt. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Leif

Hej igen Takker for dine nyttige og gode svar. Mvh Leif

Leif

Hvor sandsynligt er det, at min gældssanering bliver afvist hvis jeg for 2 år siden fik udbetalt en pension i forbindelse med et bankskifte ?? Det skyldige beløb er over en mill. Mvh

Rikke

Hej Mie Jeg skriver da jeg er blevet ramt af svindel på min personlige økonomi og står nu til at hæfte for flere hundrede tusind kroner I alle mulige lån som jeg ikke selv har ansøgt om eller fået udbetalt. Dog er loven stadig ikke tilpasset de mange nye svindelnumre hvilket gør at jeg hæfter. Jeg er på Su, og det er jeg fortsat i to år og har samtidig en lille dreng. Ser ikke mange andre udveje end gældssanering I fremtiden da gælden jo pt bare stiger da jeg ikke kan afbetale. Jeg ejer dog en andel med min søster som der er meget lidt friværdi i nu. Hvad ville procedure være omkring her når der er en anden part som ejer halvdelen af lejligheden, når friværdien er lav og man skal have til et muligt indskud hvis man sælger alligevel så det modregnes vel? og samtidig kan jeg se i et andet indlæg at man ikke må afbetale imens man er under gældssanering hvilket jo gør det problematisk mht banken som jo skal afbetales til? Mvh Rikke

Mie Rahbek Thomsen

Hej Rikke Du kan muligvis godt få lov til at beholde en andel i en andelsbolig, hvis der kun er en mindre friværdi og boligudgifterne skønnes at være rimelige sammenlignet med en lejebolig. Hvis du ikke bor i andelsboligen, vil skifteretten formentlig kræve den solgt. Repræsenterer den en værdi, skal du lade salgssummen indgå som et aktiv i gældssaneringen. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Jette Forsbæk

Hej Jeg fik gældssanering for 2 år siden og skulle betale et årligt beløb til 5 poster, 1 af gældsposterne var til Danske bank via inkassofirmaet Intrum. Jeg opdagede fornylig at de (Danske bank) siden gældssaneringen blev bevilget har oplyst den oprindelige gældspost til skat, så jeg står registreret med en gæld til dem på det oprindelige beløb, men når gælden er saneret, er gældsposten også væk, er den ikke ? Jeg kontaktede dem, da de som den eneste kreditor ikke har respekteret gældssaneringen, og fortalte dem, at gældsposten jo ikke var reel - jeg fik en sludder for en sladder og fik at vide af den ansatte, at han lige ville finde ud af, hvor jeg kunne indbetale til i stedet for til inkassofirmaet. Han vendte tilbage med et kontonummer, jeg kunne overføre restbeløbet til, og så ville der komme et brev om jeg havde indbetalt resten af gælden. Det er dog ikke kommet, og når jeg logger ind på deres netbank, har jeg stadig den oprindelige gældspost stående, og den restgæld, jeg indbetalte, står bare som et afdrag. Jeg skulle betale 239,26kr en gang årligt i 5 år til dem og betalte restbeløbet på 717,78kr den 20/08/2020 - er det ikke sådan, at min gæld til dem nu er afviklet, og at de skal slette gælden ? Den ansatte jeg talte med, var ikke enig i det, så de fastholder tilsyneladende at jeg har den oprindelige gæld. Hvad kan jeg gøre ? Jeg har ingen problemer haft med de andre 4 kreditorer, alle afdrag bliver overholdt. Men det er vel iorden at betale gælden ud før tid, ikke ? Med venlig hilsen Jette Forsbæk

Sanne Ry.

CORONA. - Jeg er blevet bevilliget gældssanering fra og med 1 januar, i år. Jeg er i mellemtiden blevet arbejdsløs, Pga Coronaen. Og det ser ud til, at jeg får et indtægtsgrundlag på mere end 80,000 kr mindre end beregningsgrundlaget. Det kniber gevaldigt med, at få lagt nok til side til udlodningen, som falder i januar 2021. Skal jeg påny, tage kontakt til Domhuset, eller hvad gør jeg. - Og hvad tror du, der i så fald vil ske. Mvh. Sanne Ry.

Karina

Hej Mie Jeg står og skal til at søge gældssanering. Jeg har gælden med med min eks. Han er alkoholiker og misbruger og hans krop står snart af. Flere har sagt til mig at jeg skal skynde mig at søge for hvis han dør så kan jeg ikke få gældssanering. Er det korrekt? På forhånd tak 🙏🏻 Mvh K

Tom

Hej Mie. Jeg vil prøve at søge om en gældssanering, men jeg er dog lidt i vildrede. Jeg er førtidspensionist, og er flyttet sammen med min kæreste i hendes lejemål pr. 1 april 2020, og det har nu fået den betydning, at som "samlevende", får en betydelig mindre indkomst. Alt min gæld er gammel gæld i form af offentlig gæld samt banklån, så alt min gæld er fra før hendes tid. Jeg har tidligere søgt om gældssanering i 2012, hvor jeg fik afslag grundet systematisk oparbejdet gæld til det offentlige i form af børnepenge. Jeg fik her af vide, at der skulle gå 5 år fra den sidste stiftet gæld, og nu har jeg ikke stiftet nogen form for ny gæld i 9 år. Som jeg kan forstå på det, så hæfter min kæreste ikke for min gæld da det er en gammel gæld, men vores faste månedlige udgifter vil blive indregnet som fællesudgifter? Jeg har regnet lidt ud på det: - Med mine faste udgifter til bolig, medicin samt mit rådighedsbeløb fratrukket min pension, så har jeg ikke nogen betalingsevne i dividende til mine kreditorer. 1: Hvordan er mine udsigterne for at få en gældssanering i denne situation? Vil jeg evt. kunne være så heldig, at få eftergivet alt min gæld med det samme, eller vil jeg derimod blive nægtet en gældssanering? 2: Hvad er mit rådighedsbeløb når vi er 2 voksne, og hendes datter på 12 år i husstanden. Med venlig hilsen Tom.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tom Hvis dit budget viser, at du ikke har noget til overs, vil du principielt godt kunne få en gældssanering, hvor din gæld bliver eftergivet med det samme. Rådighedsbeløbet udgør kr. 11.130 for jer begge samlet, hvor halvdelen vil blive anvendt hos dig sammen med halvdelen af de samlede boligudgifter. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

A

Hej Mie, Ved du, hvis gældssaneringen påvirker søgning om dansk statsborgerskab? Mvh. A

Pia Petersen

De kreditorer der Har været en del af ens udlodningsliste må de, efter endt gældssanering Som er overholdt, fastholde Eller kan de via interne systemer/ lister Stadig have en registreret som dårlig betaler ? Mvh Pia

Kurt

Hej Hvad er reglerne for at flytte sammen med en efter gældsanering ??

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kurt Hvis du efter at have fået gældssanering vælger at flytte sammen med en kæreste, må du gerne det. Medmindre du har fået gældssanering som følge af en konkurs, vil du ikke skulle give besked til nogen, og dit budget bliver ikke lagt om som følge af samlivet. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Ole

Hej Jeg gik i 2016 konkurs med et landbrug, og har fået gældssanering i november 2019. Jeg skal betale 1. afdrag af gældssaneringen i januar 2021. Jeg har imidlertid fået mulighed for at betale hele beløbet nu, jeg mener vi fik at vide at hvis jeg indbetalte hele beløbet på een gang, ville jeg få 5 procent rabat. Gælder det ikke mere? mvh. Ole

D

Hej, jeg skal hjælpe en pårørende som er havnet i gæld på ca. 475.000,- grundet ludomani, gælden er oparbejdet over de seneste 3år. der ejes intet af værdig ud over en bil med gæld i og vedkommende er på førtidspension. Vil gældsanering kunne være muligt når der er tale om ludomani trods der er optaget lån flere i dette år ? De bedste hilsner

Mie Rahbek Thomsen

Hej D Som udgangspunkt vil man ikke kunne opnå gældssanering, når gælden er stiftet ved ludomani. Hvis gælden er optaget for nyligt, vil gældssanering i hvert fald være udelukket. Er gælden blevet 5-10 år gammel, og kan man samtidig konstatere, at der ikke er optaget ny gæld de seneste 5-10 år, kan det muligvis lade sig gøre at få gældssanering. Det vil være afgørende at din ven beviser, at der ikke vil blive optaget ny gæld, og det kan kun tiden vise. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Anne

Hej, Jeg vil ansøge om eftergivelse grundet høj skattegæld. I ansøgningen skal jeg angive min kæreste/samlevers indtægt, men han vil ikke oplyse om hans indtægt osv. Hvilken konsekvens har det for mig? Er jeg virkelig tvunget til at flytte adresse eller opgive at søge om eftergivelse. Min gæld har intet med ham at gøre jo?? Mvh Anne

Mie Rahbek Thomsen

Hej Anne SKAT ønsker formentlig oplysningerne for at sikre, at din samlever selv kan betale sine udgifter og halvdelen af jeres fælles udgifter - altså at du ikke forsørger ham på nogen måde. Hvis han nægter at oplyse omkring det, må du orientere SKAT om, at du ikke kan få oplysningerne, men at du ikke forsørger ham i nogen henseende. Som udgangspunkt vil SKAT dog formentlig insistere på at modtage oplysningerne, hvis de skal behandle din ansøgning. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Helene

jeg har fået indledet min gældsanering ,jeg har et kritisk behov for at komme til tandlæge, men min advokat siger at jeg ikke må bruge af mine egne penge til tandlægen, men beder mig låne pengen andet sted, de undre mig nå jeg har fået oplyst at jeg ikke må stifte ny gæld, hvad er rigtig og hvad sker der hvis jeg vælger at betale af den smule penge jeg har , er folkepensionist Mvh Helene

Mie Rahbek Thomsen

Hej Helene Hvis du af din egen indtægt kan betale din tandlægeregning, kan jeg ikke se, hvorfor du ikke må det. Det er at ligestille med at betale mad og øvrige fornødenheder. Jeg er enig i, at du ikke skal stifte ny gæld, medmindre det er fuldstændig afklaret med medhjælper (advokaten), men kan du selv betale udgiften, kan det ikke være relevant at skulle optage et lån. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Mie Rahbek Thomsen

Hej Annette Det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg kender desværre ikke Skifterettens generelle holdning til det. Jeg er dog umiddelbart enig med dig i, at da du ikke har pligt til at lade beløbet udbetale, så bør de kunne henstå til pensionsalderen, ligesom det oprindeligt var tiltænkt. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Annette

Hej Jeg er indkaldt til et møde hos en advokat (skifterettens hjælper) i forbindelse med behandling af min sag om gældssanering . Nu er mig spørgsmål, kan kreditorerne kræve mine 3 ugers Indefrosne feriepenge som kommer ud her til oktober ? Og hvis de kan , så er jeg vel i min gode ret til at lade dem stå og vente med udbetaling af dem til jeg går på pension? Vh Annette

Karl Aage

I perioden 2005 til 2009 drev jeg enkeltmandsvirksomhed og oparbejdede i denne periode moms- og skattegæld på ca. 1 til max. 1.5 mio. Kr. Til trods for at folkepensionister under normale omstændigheder får efter- Givelse så får mine handlinger (grov uagtsomhed + undladelse af afbetaling på gælden i en periode hvor jeg havde fast arbejde og dermed Mulighed for at indbetale en vis andel af gælden) den konsekvens at gældssanering umiddelbart vil blive nægtet, men det er vel for naivt at tro, At Gældsstyrelsen vil eftergive/afskrive min gæld uden at få noget igen. Det noget igen er for mit vedkommende en ikke udbetalt kapitalpension På ca. 0.5 mio kr. Hvis sagen kunne “lukkes” ved at stille dette beløb til rådighed som en Dividende På ca. 50% hhv. Ca. 30 % ville det være ok med mig. Men nu kommer vi til sagens centrale omdrejningspunkt min samleverske, som når hun indenfor de næste år går på pension med En ratepension på ca. 2.5 mio. Kr. Før afgiftsberigtigelse. Umiddelbart læser jeg jeres formulering her på siden således, at hun Ikke nødvendigvis kan tvinges til samtidig med mig at søge om efter- Givelse/gældssanering, men selvom min formodning skulle vise sig at være korrekt så vil hun , såvidt jeg har forstået lovgivningen på dette område blive “ tvunget” til at yde sit bidrag forstået på den måde, at Hendes pension i en 5 årig afdragsperiode pr. md. ville blive “reduceret” med min folkepension + min kapitalpension pr. md. På ca.5.500 kr. + Ca. 4.000 kr. Fra min kapitalpension, altså ialt ca. 9.500 kr. pr. med. Svarende til den maksimale indeholdelsespct. på 100. Hvis der tages udgangspunkt i en dividende på 30 til 50% så synes det nærliggende, at dette ville være Gældsstyrelsens forhandlingsoplæg. Min samleverske umiddelbare reaktion er naturligvis, at hun synes at Det er hamrende uretfærdigt, hvis hun skal “betale” for min skødesløst Omgang med offentlige midler når hun på intet tidspunkt har nydt godt Af de unddragne skatter og afgifter, men tværtimod alene har betalt hus- leje og alle til en husførelse nødvendige udgifter incl. Køb af egne biler Og disses driftsudgifter, hvilket hun kan bevise ved fremlæggelse af Div. dokumentation i form af bankkontoudtog. Håber at modtage “en ledetråd” fra dig til hvordan du synes jeg skal gribe sagen an med henblik på hvordan vi begge samlet kan opnå den den bedst mulige løsning. På forhånd tak. Med venlig hilsen Karl Aage Det be

Mie Rahbek Thomsen

Hej Karl Aage Jeg misforstår muligvis dit spørgsmål, men sin samlever hæfter ikke for din skattegæld. Hvis du alligevel ikke kan søge gældssanering, bliver hendes indtægt ikke påvirket af dine økonomiske omstændigheder. Hvis du kan opnå et forlig med Gældsstyrelsen, er gælden ude af verden. Hvis dit spørgsmål går på beregningen af jeres pensionsordninger ud fra et husstandsprincip, så kan jeg desværre ikke svare. Der må jeg i stedet henvise til en pensionsrådgiver. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Pernille

Hej Min kæreste er gået konkurs med sit landbrug. Han har optaget lånet før vi blev kærester. Vi flyttede sammen for 3 år siden. Da gælden er stor, søger han gældssanering. Kan det passe at jeg som samlever, der intet har med gårdens drift, stiftelse eller gæld at gøre, Skal aflevere en stor del af min løn til hans kreditorer, ved en gældssanering? De fleste steder står der, at det er hele husstandens indkomst der er grundlag for skifterettens afgørelse af det mdr. Beløb, der skal betales tilbage. Jeg kan bare ikke se nogen rimelighed i at jeg som samlever, kommer til at stå for en gæld som jeg ikke har nogen andel i. Jeg håber virkelig der er noget jeg har misforstået og at du kan gøre mig lidt klogere. På forhånd tak. Venlig hilsen Pernille

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pernille Da I ikke var samlevende, da din kæreste stiftede gælden, bliver din indtægt ikke inddraget i en gældssanering. Dog vil du skulle fremlægge dokumentation for din indtægt og udgifter, da det skal sikres, at din kæreste ikke forsørger dig på nogen møde. Du skal altså kunne betale halvdelen af de fælles udgifter samt dine egne udgifter selv. Du vil altså ikke skulle betale noget i anledning af din kærestes gældssanering. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Helle

Hejsa. Kan man som førtidspensionist søge gældssanering for 10 år gammel firmagæld (konkurs)? Det, hvis man bor til leje ved eksmanden og det kun er ham der står husskødet (ændret for 10 år siden). Jeg hæfter dog stadig 50/50 for huslån og kreditforeningslån? Hvis nej, og vi så sælger huset, vil overskuddet gå til mig pga et særeje dokument. Det er mig som har krav på friværdien i huset, da jeg har renoveret omfattende for kreditorbeskyttet penge. Men så vil kreditorer vel komme og tage udlæg i overskuddet? Mvh

Mie Rahbek Thomsen

Hej Helle Så længe du hæfter for en gæld i en ejendom, som din eksmand har fået overdraget, vil jeg ikke mene, at du kan søge gældssanering. Din eksmand bør søge gældsovertagelse, så hæftelsen følger ejerforholdet. Du kan dog godt søge gældssanering for din gæld som følge af konkurs. Hvis du har holdt et kreditorsikret beløb behørigt adskilt fra din øvrige økonomi, kan du som udgangspunkt holde sådan et beløb uden for gældssaneringen. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

S

Hej Advodan, Min kæreste har en gæld til det offentlige som er kommet i forbindelse med en retssag. Han blev dømt for vold men senere frafaldt man en § og sendte ham hjem. (Det skal lige noteres at han ikke har begået denne forbrydelse) det er derimod hans kammerat som har gjort det og han blev også dømt og afsonede fuld tid. År efter kommer det økonomiske søgsmål fra det offentlige. I byretten frifindes han og tildeles erstatning men det offentlige anker og landsretten er desværre ikke enig 2 ud af 3 kender ham skyldig. Dvs. at han nu skylder 2mio. (der løber dog stadig renter på) in sodium med den anden person. Det er skyhøje beløb som jo ikke er menneskeligt muligt at betale med en borgerlig løn. Den anden person er en type de aldrig får en krone af, så øjnene vil nok være rettet mod min kæreste fordi han arbejder, betaler sin skat osv. Mit spørgsmål lyder så på om det er muligt at få gældsanering når det stammer fra en voldssag. Han blev frifundet for at have været med til at lave langvarrige mén men skal alligevel betale for hele ballet. Det giver desværre ingen mening i vores verden. Håber i kan gøre os lidt klogere.

Susanne

Kan man få gældssanering hvis gælden er optaget ifb. Ludomani

sofiia

kan I hjælpe, vi er nu begge folkepensionister, vores gæld stammer fra tvangsauktion af vores hus, vores hus lå uden for de store byer, så de interesseret køber, kunne ikke få lån hverken hos, bankens eller kreditforeningen til finansieringen. Banken og ejede totalkredit kom vi til at skylde dem begge. vi har ikke anden gæld. vi bor ikke længere sammen, pga vores sygdomme, og bor vi sammen kan vi ikke få hjælp til vores handicap, derfor bor vi hver for sig. mit spørgsmål er - kan retten forlange at vi bliver skilt? jeg søgte gældsanering sidste år, og fik afslag... . vi ikke var skilt, . fordi mit rådighedsbeløb var for lille, . og så mente fuldmægtigen, at så måtte jeg da kunne arbejde, jeg er folkepensionist og har været førtidspensionist siden 2003 pga sygdom. så kan retten forlange at vi skal lade så skilles.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Sofiia Hvis I søger gældssanering, skal der kunne lægges et særskilt budget for hver af jer. Hvis jeres pensionsindtægter er reducerede pga. jeres ægteskab, så vil det kunne blive et problem i forhold til en gældssanering. Ingen kan dog tvinge jer til at lade jer skille, men jeg kan ikke udelukke, at det vil kunne blive nødvendigt at indtægtsmæssige årsager, hvis I ønsker en gældssanering. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Henrik

Jeg har en bekendt, som netop (2. juni) har fået afslag på sin ansøgning om gældssanering med henvisning til, at hun siden 1. maj er blevet ledig. Hun opfylder alle kriterier for at få gældssanering, og det var først ved Mødet i Skifteretten idag, hvor afgørelsen skulle træffes, at hun fik afslag. Det fremgår af domstol.dk, at "Du skal NORMALT have fast fuldtidsarbejde og have stabile indkomst- og boligforhold", og mit spørgsmål er derfor, i hvilke situationer fraviger man kravet om fuldtidsarbejde, og er en situation, hvor man er midlertidig arbejdsledig, ikke en sådan situation? På forhånd tak for svar.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Henrik Det er kun i gældssaneringssager efter en konkurs, at kravet om fast indtægt og faste boligforhold fraviges. Dette medfører dog samtidig, at sagen skal tages op igen, når man er kommet i job. I sager uden en konkurs med en virksomhed skal ansøger udnytte sin arbejdsevne fuldt ud og være i job, idet vi ellers ikke kan beregne et budget, som gældssaneringen skal baseres på. Din bekendte må i stedet ansøge igen, når denne er kommet i arbejde. Så vil sagen formentlig kunne behandles hurtigt, da alle andre forhold formentlig vil være de samme. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Thomas

Hej Jeg har en gæld på over 200 tusinde til forskellige øvrige og ca. 125 tusinde til det offentlige. Gælden er påbegyndt da jeg var yngre, har senere i livet fået konstateret en autisme diagnose, hvilke forklare hvorfor afdrag på gæld og tilknytning til arbejdsmarkedet har været umuligt. Kan på ingen måde afdrage, er på ressourceforløbs ydelse, hvilke nok føre til deltid/førtidspension eller lign. med tiden. Vil selvfølgelig gerne have gælden ud af verden. Hvad kan jeg gøre? Mvh

sanne

hej jeg er gået personlig konkurs i december 2018,gælden er over 4 millioner kroner,i forbindelse med konkursen mistede jeg også min bolig,og bor nu i et lejet hus på bøhlandet,hvor det er ganske umuligt at finde et arbejde,så er på kontanthjælp,og da jeg er 53 år kan jeg overhovedet ikke se hvordan jeg nogensinde kommer ud af det her.er der nogen løsning.

Knud Erik Vedsted

Hej Min niece har fået bevilliget gældsanering. Hvis min bror dør er hun arveberettiget idet hendes mor - min søster er død og min bror ikke er gift og ikke har nogen børn. Spørgsmålet er nu om det beløb hun eventuelt arver har nogen indflydelse på hendes gældsanering? Beløbet hun "risikere" at arve vil nok ikke være væsentlig over 100.000 kr måske meget mindre.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Knud I forbindelse med gældssaneringsbehandlingen har din niece skullet oplyse, om du står til at arve nogle penge eller aktiver. Hvis din bror ikke er syg, så man må forvente at han går bort inden for et par år, kan hun ikke vide, hvornår hun evt. måtte arve. Hvis der er afsagt kendelse i gældssaneringssagen, og det ikke er en sag med forbehold for genoptagelse, vil det ikke påvirke hendes gældssanering, hvis hun arver din bror. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Alex

Hej Mie. Jeg har igennem flere år stiftet et stort gæld til skat ( ca. 500.000kr) Det er blandt andet gæld til manglende betaling af børnebidrag (udgøre 50.000kr ca) efterfølgende har jeg betalt børnebidrag de seneste 1,5 år. Der er også gæld til medielicens, færdselsbøder, manglende betaling af skat, forsikringer og så er der selvfølgelig kommet renter på. Jeg er kommet til skade efter en ulykke og nu er jeg på flexjob. Mit spørgsmål er så, kan jeg stadigvæk søge gældssanering på baggrund af de ting? Eller er det fuldstændig håbløst? Mvh Alex

Mie Rahbek Thomsen

Hej Alex Som udgangspunkt har du stiftet gæld til det offentlige kontinuerligt i flere år, og hvis det har et så stort omfang som beskrevet, vil det kunne blive en hæmsko for en gældssanering, idet man ikke systematisk må oparbejde gæld til det offentlige. Det koster dog ikke noget at ansøge om gældssanering, og da du er begyndt at betale børnebidrag igen, synes jeg, at du skal forsøge at ansøge. Din arbejdsmæssige situation skal dog være afklaret fuldt ud, før der kan tages stilling til gældssanering. Det kan derfor være en fordel at afvente en mere permanent afklaring end flexjob, hvis det er af mere midlertidig karakter. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Rasmus

Hej Mie. Jeg fik i 2016 en gældssanering, og blev fortalt, at jeg ikke kunne betale mig ud af gælden før de 5 år afbetalingsperioden ville løbe. Men jeg står i den situation, at jeg har pengene, så jeg kan betale den sidste udlodning, ca. 1 år før tid. Er det overhovedet muligt? Jeg kan se spørgsmålet er blevet stillet, men jeg kan simpelthen bare ikke forstå, hvis det er sandt, da jeg i over 4 år har været sikker på, at det ikke kunne lade sig gøre. Med venlig hilsen Rasmus

Peter

Hej Mie Hvis man indfrier restbeløbet på en gældssanering før tid (2 år før sidste afdrag) vil man derved kunne anvende rentefradraget for det fulde beløb på forskudsopgørelsen i det samme år. Det jeg tænker på er at man har rentefradrag 2 år endnu, kan man anvende dem på forskudsopgørelsen, når man indfrier før tid. Med venlig hilsen Peter

Peter

Hej Mie Hvis man indfrier restbeløbet på en gældssanering før tid (2 år før sidste afdrag) vil man derved kunne anvende rentefradraget for det fulde beløb på forskudsopgørelsen i det samme år. Det jeg tænker på er at man har rentefradrag 2 år endnu, kan man anvende dem på forskudsopgørelsen, når man indfrier før tid. Med venlig hilsen Peter

Louise

Hej, Hvis man skal søge om gældsanering, vil børnepenge så blive medregnet i tilrådighedsbeløbet eller er det nogen som udelukkende vil være til børnene? hvis man er førtidspensionist og ikke har brug for bil kan man så alligevel på grund af sygdom få lov til at have en bil i sit budget?

Louise

Hej, Hvis man skal søge om gældsanering, vil børnepenge så blive medregnet i tilrådighedsbeløbet eller er det nogen som udelukkende vil være til børnene? hvis man er førtidspensionist og ikke har brug for bil kan man så alligevel på grund af sygdom få lov til at have en bil i sit budget?

Louise

Hej, Hvis man skal søge om gældsanering, vil børnepenge så blive medregnet i tilrådighedsbeløbet eller er det nogen som udelukkende vil være til børnene? hvis man er førtidspensionist og ikke har brug for bil kan man så alligevel på grund af sygdom få lov til at have en bil i sit budget?

CJ

Hej Jeg har ansøgt Gældstyrelsen om gældsanering. Jeg har nu for 3. gang modtaget brev om at de behandler min sag, men udskyder behandlingstiden i op til 3 måneder. Dette 3. brev kom dog ca. 3 uger efter de "lovede" tre måneders udløb. Jeg har fået fortalt at så er der tale om at de ikke overholder oplysningfrist, og at gælden kan "fjernes grundet forældelse" eller noget i den stil!? Håber i forstår spørgsmålet!? På forhånd tak for svar! Mvh CJ

Mie

Hej CJ Eftergivelse af gæld til det offentlige behandles ganske rigtigt af Gældsstyrelsen. Der er ikke hjemmel i gældsinddrivelsesloven til at gælden eftergives som konsekvens af, at styrelsen ikke har nået at behandle din gæld. I den mellemliggende periode skal du afdrage som hidtil. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Betina

Hej Jeg har en mor, som er pensionist og desværre dement. Hun har gennem mange år nu, afdraget lidt på de gældsposter hun har, men nærmest kun renteudgifterne. Da jeg har været i kontakt med hendes kreditorer som siger, at der ikke er meget at hente, så sidder jeg nu og overvejer, hvorvidt en gældssanering ville være løsningen. Min mor bor sammen med sin kæreste i hans hus, min mor betaler et fast beløb til ham hver måned for div. boligudgifter- el, vand, varme, forsikringer, tv, licens og hvad er ellers måtte være. Kan min mor søge gældssanering, uden at hendes samlevers økonomi bliver blandet ind i det? Hendes gæld er pt. på mere end 100.000 kr. Mvh. Betina

Mie Rahbek Thomsen

Hej Betina Hvis din mor boede sammen med sin kæreste, da hun optog gælden, vil hans økonomi blive involveret. I modsat fald vil man udelukkende tjekke, at han kan forsørge sig selv. Beløbet er formentlig ikke stort nok til at kunne få gældssanering. Hvis din mor ikke har råd til at afdrage på gælden, så må hun lade være. Det betyder selvfølgelig, at gælden ikke forsvinder, men hvis hun ikke ejer noget af værdi, kan hun afgive insolvenserklæring i fogedretten, og dermed få fred fra kreditorerne i minimum 6 måneder. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Karina

Jeg har en samlet gæld på knap 2 millioner kroner som jeg har fået efter jeg kom fra min voldelige eks. Grunden til at det er mig der har fået gælden er dels at jeg skulle skrive under på div. Lån for så vidste han hvor han havde mig og dels fordi han kunne få gældssanering fordi han er førtidspensionist, og så tilfalder gælden jo mig. Jeg har før søgt om gældssanering men fik afslag fordi jeg slet ikke tjente nok til at kunne betale noget til gældssaneringen. Jeg er dybt ulykkelig, hvad gør jeg?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Karina Du kan desværre ikke gøre andet end at søge gældssanering, hvis du skal af med gælden. Det kræver som udgangspunkt, at du er i arbejde og udnytter din erhvervsevne. Prøv at søge gældssanering igen, hvis der er forløbet et år eller to fra sidste ansøgning. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Karina

Det er 9 år siden jeg prøvede sidst. Jeg er i arbejde og har været det altid. Min kærste er lige blevet arbejdsløs, så ved af erfaring at så kan jeg ikke få gældssanering. Men hvis han på et tidspunkt får fast job må jeg prøve igen. Synes det er deprimerende at jeg skal betale til noget jeg ikke ejer og hvor størstedelen af gælden er ting han har stadig har. Trist at ud Over at have levet sammen med en psykisk og fysisk voldelig mand I 18år, nu resten af livet skal Sidde med en gæld der bare vokser og vokser!

anonym cj

Hej Jeg har fået gældssanering og mistet jobbet efter jeg er bevilget gældssanering. Min gæld er en gammel sag der er over 20 år gammel, en misforståelse, en dårlig vejledning fra Skat og min arbejdsgiver, fra alle omkring mig, som fik mig til at betale B skat, det gik galt, der mangle dokumentation og kendskab til et meget kompliceret skatte system fra min side af, som stammer fra en anden eu land. Gælden er vokset på grund af manglende af kendskab til det danske skatte system, jeg fik en absurd bøde på 250.000 og renter som er vokset til alt i alt ca 1 million, og det oprindelige beløb skulle have været på ca. 200.000...Skats regnestykke giver ikke mening, jeg har nu betalt renter for ca 100.000, Skat har ikke behandlet mig retfærdigt .... men har selv anbefalet en gældssanering som er bevilget, på 5 år. jeg skal betale ca. 300.000,00 altså 5000,00 om måneden ... Men har nu mistet mit job og er ekstrem bange, for at de igen, Skat, vil vildlede mig og at jeg igen står med flere problemer, end før (sådan har det været i de sidste 20 år, problemerne vokser). Jeg er bange at den gældssanering aflyses og at gælden bliver med at vokse! Kan du hjælpe mig, og besvare mine spørgsmål? Og om du har nogen gode tips til denne situation? 1 - Kan jeg risikere at gældssaneringen bliver annulleret, hvis jeg meddeler / informerer om at jeg har mistet mit job inden betaling af første rate? 2- Har jeg pligt til at informere om min nye økonomiske situation? Ny indkomst som er mindre. Er det strafbart hvis jeg ikke informerer, og prøver at betale med dagpenge til jeg får job? 3- Hvis jeg indfrier hele beløbet før tid og på en gang, må jeg det? Hvis min kæreste låner det beløb og betaler alt så jeg betaler ham i stedet for, må jeg det? 4- Kan jeg få skatte fradrag for at betale en ekstrem høj beløb om måneden "5.000,00" til en konto og det en gang om året til Skat!! 5- Må jeg regulere budget, for at betale mindre uden gældssanering annulleres, hvis ja, hvem vil kunne hjælpe mig med det? Mvh

Mie Rahbek Thomsen

Hej CJ Du skal kontakte skifteretten, hvis du ikke kan overholde betalingerne. Det er vigtigt, at du selv reagerer, så kreditorerne ikke oplever, at du ikke betaler til tiden. Så vil man forsøge at finde en løsning, men i værste fald bliver gældssaneringen annulleret. Du må gerne låne pengene af familie, og indfri det hele på en gang. Så er din gældssanering overstået med det samme. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Søren Oliver Hansen

Hej. Jeg har en gæld i dag efter at jeg har haft et personligt selv hæfter for i dag en gæld på 2078670,47 kr hvor der er en gæld til skat på 512486,42 kr. den del af gælden til skat er moms og skat kan den gå med i en gældssanering... MVH Søren Oliver Hansen

Gert Frederiksen

Hej Er ved at hjælpe min kæreste med at søge om GSAN ( gældssanering ). Er det en god ide' at blive ved med at prøve på at afdrage på sin gæld efter hun har indsendt ansøgningen om GSAN til Skifteretten. Hun skal selvfølgelig nok kontakte alle kreditorerne og informere dem om, at hun har indledt og søgt GSAN.

hanne lodall

hej ,jeg skriver på min voksne søns vegne.Han står hver mdr i håbløs gæld,efter regninger er betalt har han max 1000kr tilbage til sig selv og sine dele børn.gæld er opstået efter en svær skilsmisse.han har hver mdr så mange regninger at han ikke kan betale sine børnepenge,og har så fået at vide han ikke kan søge gælds sanering .jeg er bekymret for han er meget lang nede pga af økonomi.hvad skal han gøre ?.vh hanne

Mie Rahbek Thomsen

Hej Hanne Det er korrekt, at restancer med børnebidrag er en hindring for gældssanering, idet han dermed oparbejder gæld til det offentlige løbende og aktuelt. En gældssanering skal samtidig være en varig forbedring af hans økonomi. Ellers opfyldes kravene ikke. Det kunne tyde på, at din søn afdrager for meget på anden gæld, og i stedet skal begynde at betale børnebidrag. Efter nogle år vil han kunne prøve at søge gældssanering, når restancerne til børnebidrag er blevet nogle år gamle. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Morten Wirtess

Jeg undersøger muligheden for gældssanering - jeg er 42 og har lige fået bevilget førtidspension - min gæld ligger i omegnen af 1.5 million fordelt på tab ved salg af bolig og forbrugsgæld - dog skylder jeg også for licens som der betales af - hvordan er min mulighed for en gældssanering? Mvh Morten

Christina

Når jeg skal udfylde indtægt på ansøgningsskemaet er lønnen så inkl. ferietillæg eller er det den løn jeg får udbetalt hver måned.

Pia Winther

Hej. Jeg har diabetes 2 og har som følge deraf været nødsaget til at få briller. Da jeg ikke lige havde pengene afbetaler jeg dem. Jeg har 5 gange afdrag tilbage. Har det sin rigtighed at det bliver betragtet som nyere forbrugsgæld? Hvordan ser det ud med su gæld? Jeg har afdraget på det inden jeg begyndte at gøre min uddannelse færdig. Den blev sat i bero under færdiggørelse af min uddannelse. Nu er min uddannelse færdig og jeg skal til at afdrage igen i 2021. Kan man så heller ikke få gældssanering pga den gæld? Jeg skylder ca. 29000 kr Mvh Pia

Mie Rahbek Thomsen

Hej Pia Principielt er der tale om nyere forbrugsgæld, men typisk kan man få gældssaneringen indledt alligevel og holde det lille forbrugslån uden for gældssaneringen, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. SU-gæld behandles lidt anderledes end alm. gæld, og det kan betyde, at du vil skulle afdrage i længere tid pga. SU-gælden. Det er dog en konkret afvejning set i forhold til din samlede gæld. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Susanne

jeg afslutter min gældssanering til sommer, men er så heldig at jeg har fået mulighed for at afslutte(udbetale) min gældssanering nogle mdr. før tid, og det vil jeg gerne, da jeg af forskellige grunde skal flytte til den anden ende af landet, og derfor gerne vil købe hus. Mit spørgsmål går på, hvis jeg får sendt pengene fra udlodningskontoen i banken, om man så får en kvittering på at saneringen er fuldført?

Mie Rahbek Thomsen

Hej René Det vil i hvert fald kræve, at din kones revalideringsydelse udgør det samme, som en sædvanlig arbejdsindtægt i den branche. Du kan ikke søge gældssanering alene, så længe I er gift, da jeres økonomiske situation skal anskues i sammenhæng. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

René

Hej. Jeg ville høre om det godt kan være rigtigt, at man ikke kan opnå gældssanering hvis man er på recurceforløbsydelse, men godt kan hvis man er i flexjob? Min kone er i gang med uddannelse(efter en arbejdsskade) gennem recurceforløb. Min kones uddannelse er da en mere sikker vej til arbejde og højere indtægt end flexjob normal vis er! Hvis det er rigtigt, kan jeg så søge alene og vil rådighedsbeløbet blive halveret for vores barn og vil faste udgifter blive halveret også! På forhånd tak.

birgitte nielsen

Hejsa mie :) Jeg ville hører om når vi er to på et lån , men ikke samme mer , men gode venner :) Og jeg søger gældssanering , og får det . Har han så også fået gældssanering ?? mvh Birgitte

Dunja

Hvis jeg har studiegæld til Island og gælden er overgået til LIN, Låndsjodur Islenskra nåmsmanna,et firma der har renter som er skyhøje og min gæld steg med et trylleslag til det dobbelt op , jeg har boet i danmark i 33 år og har nu fået Førtidspension i danmark . min gæld er nu vokset 750.000 og dette ville jeg aldrig kunne betale !!! jeg vil høre om det er muligt at søge om glædssanering til denne gæld i Danmark . jeg har været i fogedretten i danmark for denne gæld og mener så måske også søge gældssanering i Danmark ... med venlig hilsen Dunja

Iben

Hej Mie Vi overvejer at søge gældssanering for min søn, idet han har oparbejdet en gæld på omk 300.000kr - primært til det offentlige via SU gæld - og desuden på enkelte private kreditorer. Han har haft rigtigt svært ved at holde styr på sit liv og 'økonomi - har været længe om at tage det af sin uddannelse det er lykkedes ham ( derfor SU gæld). Han er nu blevet diagnosticeret med ADHD og autisme - og i psykiatrien anbefaler man - hvis han kan arbejde - at han får flexjob. Han starter en ny uddannelse med fuld løn om 1 md - denne tager 3 år om alt går vel. Desuden har han en medfødt sygdom som betyder at hans forventede levealder måske ikke bliver så høj. Tror du det vil være muligt at søge gældssanering for ham? Det sidste år har han "levet" af uddannelsesydelse (omk 6000kr/md) - og kun overlevet vha mig. Men det har jeg ikke råd til at gøre fremover - og han kommer med sine fremtidsudsigter aldrig til at kunne betale sin gæld - selv som færdiguddannet i et lavtlønsjob - og måske flexjobber/deltid.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Iben På nuværende tidspunkt tror jeg ikke, at din søn vil opfylde betingelserne for en gældssanering. Han er ikke i arbejde eller flexjob, så hans indtægter er ikke afklarede. Derudover skal forbrugsgæld være af ældre dato, så man kan sikre sig, at der ikke optages ny forbrugsgæld. Når hans arbejdsmæssige situation er afklaret, kan han prøve at søge gældssanering. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Heidi

Hej Jeg fik gældsernæring for 4 år siden, men endte med at blive fyret fra mit arbejde inden jeg overhovedet nåede igang med afviklingen. Kan jeg søge igen nu hvor jeg er i fast arbejde??

Klaus

Hej jeg er taxachauffør og har variabel indtægt, hvordan regner man ud hvad man skal opgive til sanering, og indtægten er også afhængelig af perioder. og kan man søge på en provision løn, og hvis man nu bliver arbejdsløs i perioden.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Klaus Hvis lønnen er svingende, vil man kigge på den årlige omsætning og typisk gå ud fra et årsgennemsnit. Skulle du blive arbejdsløs under en gældssanering, kan sagen genoptages med henblik på at finde en løsning. I værste fald vil en gældssanering bortfalde, men oftest kan man nøjes med at sætte den i bero i nogle måneder, indtil der igen er fast ansættelse. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Karin

Jeg fik gældssanering for to år siden, hvor jeg aftalte med min bank at de hver måned trækker x antal kroner og sætter ind på gældskonto . Nu har jeg så jokket i spinaten og ikke kontrolleret om dette er overholdt i det indeværende år da det er gået som det skulle . Der er tre mdr.til betaling falder og det kan jeg ikke nå at indhente . Jeg er førtidspension . Da jeg jo ved at dette er mislighold så spørger jeg hvilke instanser jeg skal kontakte .

Kim J

Hej Mie, Jeg har en samlet gæld på ca. 1,6 mio pga. tvangsauktion under finanskrisen. Af de 1,6 mio er der ca. 100K i forbrugsgæld, som jeg afdrager på. Jeg afdrager pt. ikke på det store lån, da jeg gerne ville ha de små forbrugslån ud af verden. Er det ris til egen røv i sidste ende, når jeg skal søge gældssanering? En anden ting: Jeg har et lille enkeltmandsfirma ved siden af mit fuldtidsjob, hvor der er stor forskel på hvor meget jeg har i overskud om måneden. Hvordan gør her i forbindelse med ansøgning om gældssanering? Mvh Kim

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kim At du kun har afdraget på forbrugsgælden, vil formentlig ikke hindre en gældssanering. Vigtigst er at du har betalt det du kunne. Al indtægt skal regnes med i en gældssanering, så en indtægt fra selvstændig virksomhed skal også regnes med. Hvis indtægten er svingende, vil man nok prøve at lægge et gennemsnit til grund, men det gør budgettet noget usikkert. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Nat

Hej Mie Jeg vil gerne søge gældssanering, kan jeg det, når jeg har et fast deltidsjob (20t/uge) og en bil? Bilen er en nødvendighed for at kunne komme på arbejde. Gælden er et studielån på 240.000 kr. Bedste hilsner Nat

Jakob

Hej Mie Jeg har noget 4-5 år gammel gæld (ca. 500000kr.) som primært stammer fra lukket enkeltmandsvirksomhed. Måtte lukke virksomheden og stoppe betalinger pga. samlevers sygdom og behovet for at jeg måtte tage over derhjemme med børn på daværende tidspunkt 0 og 4 år. Jeg har af nogle omgange været i kontakt med forskellige gældsrådgivere af svingende kvalitet. Der blev arbejdet mod en gældssanering indtil jeg fik oplyst at det var umuligt pga. min syge samlevers indkomst som er kontanthjælp og derfor ikke stationær. Kan det være rigtigt at samlevers indtægtsform(og ikke blot det at hun kan klare egne udgifter og halvdelen af fælles udgifter) har indflydelse på min mulighed for gældssanering? Vi var sammen da gælden blev stiftet. Gælden er hovedsagelig kreditter hos leverandører og banken. På forhånd tak for hjælpen Mvh Jakob

Esben

Hej Mie, Min kone jeg, har siden 2014, hvor vi blev ramt af kontanthjælpsloftet, kæmpet for at overleve, da vi også har tre børn at forsørge. I starten blev der optaget dyre kviklån, for at kunne overleve fra måned til måned og siden har det været nødvendigt at optage lån, for både, at kunne overleve og afdrage på eksisterende lån. Vi har I denne måned været i banken, for at høre om de kunne hjælpe, men dette var ikke muligt. Vores gæld er på nuværende tidspunkt på over 700.000,- fordelt på 18 kreditorer og selvom jeg har fast arbejde og min kone modtager elevløn, så er vores rådighedsbeløb på 4-5.000 i måneden til mad, bleer, tøj og uforudsete udgifter, da der skal afdrages med ca. 17.000 i måneden. Der er dog optaget gæld, ligeledes til, at kunne overleve så sent som i år og jeg er derfor i tvivl om gældssanering er en mulighed? Jeg håber du kan hjælpe. Mvh Esben

Mie Rahbek Thomsen

Hej Esben Desværre er det ikke muligt at søge gældssanering, når en overvejende del af gælden vedrører forbrugsgæld. Derudover må man ikke have optaget ny gæld typisk i de seneste 5 år. Jeg vil derfor anbefale jer at undlade nye lån, vente 5 år, og derefter forsøge med en ansøgning om gældssanering. Dog skal I være i arbejde, førend en gældssanering vil kunne indledes. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Tina Kristensen

Min mor vil søge gældssanering, min far er lige afgået ved døden og min mor er folkepensionist, og ejer intet. Hun har ikke penge til det afdrag de plejer at betale (3.000) mens der ventes på afgørelsen af gældssaneringen, hvad sker der hvis hun blot stopper betalingen? Eller anbefales det at hun først forsøger henstand hos banken?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Tina Hvis din mor ikke ejer noget, sker der ikke rigtig noget, hvis hun ikke betaler afdraget. Banken kan indgive en begæring om møde i fogedretten, men der kan hun så afgive en insolvenserklæring. Hvis hun får indledt en gældssanering, vil hun skulle stoppe alle afdrag under sagens behandling. Hun bør derfor ansøge om gældssanering snarest. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Maibritt

Hej. Jeg er 35 snart 36 år. Jeg er bipolar og ludoman og er efter 18 år med sygdommen kommet i behandling. Jeg har som bipolar gjort mange dumme ting når jeg har været i den maniske tilstand. bla optaget lån vel vidende jeg ikke kunne betale tilbage. Pengene jeg lånte blev spillet op og blev også brugt på at oprette 2 firmaer hvor jeg spillede omsætningen op. Mine ansatte fik deres løn betalt bagud og nogle gange opdelt. Brugte undskyldninger såsom jeg var meget syg med mine nyrer. Og derfor måtte sygemeldes i længere perioder. Men i de 2 år det stod på betalte jeg ikke min firmaskat eller ind til deres pension og feriepenge. Har lånt penge af Gud hved hvem og når jeg så var så heldig at vinde nogle penge blev nogle af dem betalt tilbage. Jeg ved ikke hvor meget gæld jeg har. Men et slag på tasken er ca lidt over 1 mio. Har været i fogedretten nogle gange for at erklære mig insolvent da jeg vitterligt ikke ejer 1 rød reje. Har intet arbejde og får hverken sygepenge eller kontanthjælp fordi jeg opsage min a-kasse og fagforening inden jeg sagde mit job op. Der havde jeg pga samme løgn med mine nyrer kun 20 timer og fordi min mand som jeg har været gift med i 4 år har forsørgerpligt har vi kun de penge han tjener. I den tid vi har været sammen har jeg løget for ham og han blev først klar over min situation da jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling. Hvis jeg ikke havde ham ved jeg ikke hvor jeg skulle være i dette liv hvis jeg valgte at blive i det. Han betaler min husleje, min medicin, min mad, mine udgifter til div. ting såsom tandlæge og personlig pleje. Jeg ønsker brændende at betale af på min gæld da jeg er ked af det jeg har gjort mens jeg var i de maniske perioder. Hvordan har jeg overhovedet nogen som helst chance for at slippe ud af min gæld? Med venlig hilsen Maibritt Pedersen

Mie Rahbek Thomsen

Hej Maibritt Det vil nok være svært at opnå en gældssanering, idet du bevidst har lånt penge flere gange, velvidende at du ikke kan betale tilbage. Det er reel bedrageri, og vil være en hindring for gældssanering. Samtidig er du ikke i arbejde eller har nogen indtægt, og derfor vil du i hvert fald ikke kunne søge gældssanering på nuværende tidspunkt. Du skal udnytte din erhvervsevne, for at kunne søge gældssanering. Hvis du senere kommer i arbejde, kan du prøve at søge gældssanering. Det er vigtigt, at du ikke i mellemtiden stifter ny gæld. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

marie

hjælp! Mig og min ex mand fik en gæld på omkring 800.000 kr, og han har nu fået gældssanering, og givet den til mig. Det er også mig der har vores to børn, og har ikke så penge, eller år til at kunne betale den kæmpe gæld af. Hjælp! er der noget jeg kan gøre

Thorkild Hansson

Kan man få gældsanering vis man har en dom hvor udgifter til retsag og andet ce 175000.00 jeg er på kontanthjælp og står over for skulde på førtids pancion ..

Kristina Andersen

Hej Mie. Jeg har gennem min ungdom startet op på en del forskellige uddannelser og har i den forbindelse, desværre, fået oparbejdet en betydelig studiegæld (ca. 700.000kr. incl. renter). Blev færdig med en videregående udd. for nogle år siden og fik fast job kort efter. Begyndte at betale af på mit studielån 1 1/2 år efter. Desværre fik jeg konstateret kræft samme år og var sygemeldt fra mit arbejde i godt et år efterfølgende pga. behandling osv. Jeg er pt begyndt på job igen, men har desværre måtte indse, at jeg ikke kommer op på fuld tid igen, pga eftervirkninger af sygdommen. Dette gør jo desværre en del ved min økonomi, da jeg ca. får et beløb svarende til det jeg plejer af afdrage på studielånet, mindre udbetalt. Kan du fortælle om der evt. kan være mulighed for, at få eftergivet noget af studiegælden, evt. renterne (som ca er 150.000kr)? mvh Kristina

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kristina Jeg vil anbefale dig at prøve at forhandle en fornuftig afdragsordning på plads. Det kan dog være svært at opnå en løsning, hvor du reelt set vil kunne blive gældfri på sigt, da den samlede gæld er så stor. Hvis du søger gældssanering, bliver det afgørende, om du har fået et arbejde, hvor du bruger en af de uddannelse, som du har haft SU-lån til at tage. I så fald skal afdragsperioden nemlig forlænges, så du vil skulle betale mere end 5 år. Til gengæld vil det formentlig være den hurtigste måde at blive gældfri på. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Mie Rahbek Thomsen

Hej Kristina Jeg vil anbefale dig at prøve at forhandle en fornuftig afdragsordning på plads. Det kan dog være svært at opnå en løsning, hvor du reelt set vil kunne blive gældfri på sigt, da den samlede gæld er så stor. Hvis du søger gældssanering, bliver det afgørende, om du har fået et arbejde, hvor du bruger en af de uddannelse, som du har haft SU-lån til at tage. I så fald skal afdragsperioden nemlig forlænges, så du vil skulle betale mere end 5 år. Til gengæld vil det formentlig være den hurtigste måde at blive gældfri på. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Maja

Hej Mie Vi har været gift mens min mand stiftede sit firma, som han nu formentlig går konkurs med. Det er kun hans firma. Hvis han skal søge gældssanering, skriver du at mine udgifter/indtægter formentlig vil blive med indregnet. Betyder det konkret at vi skal leve for den sats der er for ægtefæller ved konkurs. altså ca 10400 kr når husleje og forbrug er fratrukket, Eller hvad betyder det konkret? Derudover betaler han 1/3 del af huslejen, som er afdrag på kreditforenings gælden til mit hus jeg selv har købt, og som jeg har særeje på. Hans 1/3 del kommer til at afvikle på gælden, da mit lån kun har ca 1000 kr i rente og bidrag om måneden, da det er et 15 års lån. Og da det er tilfældet, kan de så forlange han ikke må betale husleje til mig, fordi han er med til at afvikle på mit hus, og i stedet for så skal bo gratis? kan de forlange huset skal sælges selvom det er mit med særeje, når der er en friværdi i mit hus. Hvis ikke kan det så få konsekvens i forhold til om han overhovedet kan få en gældssanering, fordi jeg har friværdi, dog slet ikke stor nok til at dække hans store gæld i hans firma. Venlig hilsen Maja

Mie Rahbek Thomsen

Hej Maja Ja, rådighedsbeløbet vil blive beregnet samlet for jer på omkring kr. 10.400. Som udgangspunkt vil du ikke skulle sælge ejendommen, men det beror på en konkret vurdering - særligt når din mand ved sin husleje er med til at afdrage på lånet. Hvis der søges gældssanering, kan en ansøgning trækkes tilbage igen, eks. hvis konsekvensen rent økonomisk bliver for voldsom. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Morten Krag Heise

Hej Mie Hvad vil et ca størrelse rådighedsbeløb være for en familie på 3. To voksne og et barn på 2 år Mvh Morten

Hans

Kan man søge gældssanering, når man er på efterløn eller betragtes det som arbejdsløs? mvh h

Anne

Gældsstyrelsen har truet med konkurs mod mit enkeltmandsfirma grundet 1,4m moms og B-skat. Jeg var ikke bevidst om den halvdel der vedrører B-skatter, da jeg havde den opfattelse at de var betalt via rest-skat. Jeg har ikke misligholdt gæld til andre - blot realkredit- og banklån som er betalt. Jeg har stoppet som selvstændig for 4 måneder siden og har nu fast job på gode vilkår. Jeg har anmodet gældsstyrelsen om afdragsordning som det dog vil tage mig 14 år at komme igennem - men er blevet i tvivl om det vil være bedre for mig og min familie, at jeg accepterer en konkurs ? Ved konkursen skal vores hus forventelig sælges. Men … får bank/realkredit så først det jeg skylder dem, og gældsstyrelsen udelukkende andel i overskuddet ? Hvis jeg i tilfælde af konkurs nægtes gældssanering hvordan er min situation så efter afsluttet konkurs ?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Anne Da der er tale om et enkeltmandsfirma hæfter du personligt for gælden, og det vil derfor ikke ændre noget at lade virksomheden gå konkurs. Hvis ejendommen bliver solgt, vil lånene i ejendommen først blive indfriet, og er der noget tilbage, vil det beløb gå til SKAT. Jeg vil anbefale dig at kontakte en lokal advokat og få drøftet dine muligheder konkret. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Maja

Hej Mie. Min mand står over for en mulig konkurs med hans firma. han ejer vores bil, men det er mig alene der har købt huset, hvilket jeg har særeje på. Hvis min mand skal søge gældssanering, må han så godt bo i mit hus,hvor der er en mdr afdrag på ca 10000kr, hvoraf han betaler en 3 del. ca 3300 kr. Vi har hver vores økonomi, i hver vores bank. Vil min økonomi blive beregnet med i hans rådighedsbeløb, eller er det kun ud fra hans løn og udgifter der beregnes på. Tænker hvis jeg nu havde et meget stort rådighedsbeløb, ville de så modregne i det også, når vi bor under samme tag og er gift. Vi har tidligere haft fælles økonomi og hus, men dette er nu opdelt.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Maja Afgørende for, om din indtægt/udgifter regnes med ind i gældssaneringen for din mand er, om I var samlevende/gift, da gælden blev stiftet. Dine økonomiske forhold vil derfor formentlig blive inddraget. Din mand må gerne afholde nogle af udgifterne til ejendommen, selvom du ejer den. Det vigtigste er i den forbindelse, at han ikke medvirker til at betale til et afdrag på gælden i ejendommen, men betaler han 1/3 vil det ikke blive noget problem. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Lene

Min kæreste er startet op i nyt firma hvortil han får firmabil. Firmaet har lieset bilen og min kæreste bliver beskattigedet af bilen med 4500kr. Vil det komme til at få nogen indvirkning i hans gældsenerring?

Kirsten

Jeg har en gæld på ca. 500.000 kr. Fast fuldtidsarbejde 31.5 time om ugen. Jeg har udbetalt ca. 12.500 kr om måneden og får ca. 850 kr i boligstøtte. Jeg har en husleje incl. vand og varme på 7580 kr om måneden, andre udgifter ikke medregnet. Kan jeg få en gældssanering ?