PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Godt nyt til boligejere: Færre lovkrav til små byggerier

Det er blevet nemmere at lave små byggerier på egen grund. Læs mere om hvilke regler du skal være opmærksom på, hvis du har planer om at opføre en ny garage, et udhus eller en overdækket terrasse.

Man skal ikke længere søge om byggetilladelse, hvis det samlede areal ikke overstiger 50 kvadratmeter. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal involveres ved byggeri af sekundær bebyggelse, som fx en carport eller et drivhus.

Byggerierne skal dog stadig overholde de gældende regler om fx størrelse og afstande. Advokat Christian Lund Agerbæk fra Advodan Aalborg gennemgår reglerne for mindre byggerier på privat grund her.

 

Regler for anmeldelse

Hvis det samlede areal af små byggerier, som garager, udhuse og lignende bygninger, ikke overstiger 50 kvadratmeter, behøver du ikke at anmelde dit byggeri. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er den enkelte bygning, der højst må have et samlet areal på 50 kvadratmeter, men derimod det samlede areal af den sekundære bebyggelse.

Dog gælder der andre regler, hvis byggeriet skal bruges til beboelse. Hvis du fx ønsker at opføre et anneks i haven til at have overnattende gæster, skal du søge om byggetilladelse.

 

Tjek lokalplaner og servitutter

Når du bygger på din egen grund, er det som udgangspunkt bygningsreglementet, der gælder. Men du skal altid huske at tjekke, om der er særlige lokalplaner, tinglyste servitutter eller deklarationer, der kan have indflydelse på dit projekt. De går nemlig altid forud for bygningsreglementet. Hvis du fx undlader at overholde en lokalplan eller en servitut, kan du i sidste ende få et påbud fra kommunen om at fjerne det, du har bygget.  

 

Tjek Ledningsejerregistret

Hvis du selv laver gravearbejdet ved mindre byggerier, skal du også huske at tjekke Ledningsejerregistret (LER). Bygger du ovenpå en ledning, risikerer du nemlig at skulle flytte byggeriet. Kommunen vil ikke gøre dig opmærksom på dette på forhånd. Hvis du har en entreprenør til at foretage gravearbejdet, er det entreprenøren, der har ansvaret i forhold til dig som bygherre for at sende den såkaldte graveforespørgsel til LER.

 

Byg korrekt mod skel

Det er altid en god idé at fortælle din nabo om dine byggeplaner, inden du går i gang. En god dialog kan forebygge mange nabokonflikter. Du må gerne opføre småbygninger i skel, men du skal overholde en række betingelser. Fx må den samlede længde af de sider, der vender mod skel, højst være 12 meter. Bygningens ydervægge eller tag må inden for 2,5 meter fra skel ikke være højere end 2,5 meter. Der må heller ikke være vinduer, døre eller andre åbninger mod skel, og tagvandet skal holdes inde på egen grund.

 

Overskrid ikke bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten på langt de fleste parcelhusgrunde er på 30 procent. For sommerhuse er den normalt på 15 procent. Bebyggelsesprocenten beregnes ved at sammenholde det samlede boligareal i huset plus øvrige småbygninger som fx carport, udestuer, overdækkede terrasser mv. med grundens størrelse. Dog er det kun det antal m2 i småbygninger mv., der er over 50 m2 – og 20 m2 for rækkehuse – som skal tælles med i regnestykket. Overskrider du bebyggelsesprocenten, kan kommunen kræve, at du nedriver den merbebyggelse, der overskrider det tilladte areal.

 

Opdater BBR

Når dit byggeprojekt står færdigt, skal det registreres i BBR (Bygnings- og boligregistret). Det er dit ansvar som boligejer, at oplysningerne om din ejendom er korrekte. Er de ikke det, kan det få konsekvenser den dag, du ønsker at sælge ejendommen. Hvis boligarealet er forkert angivet, kan du som hussælger risikere at skulle give et afslag i salgsprisen til køber.

 

Informer dit forsikringsselskab

Husk at informere dit forsikringsselskab, når du har bygget en ny carport, et drivhus, en overdækket terrasse eller lignende. Det er nemlig vigtigt, at du får bygningen med ind under din husforsikring.Vil du vide mere?

39 kommentar

0 / 700 tegn

Joanna

Hej Christian! Min mand og jeg har lige skrevet under på vores drømmehus, men er pludseligt blevet lidt nedslået. Vi har planer om at bygge et lille 15kvm udhus, som selvfølgelig overholder reglement ifht. afstand til skel, højde på 2,5 m osv. Men! advokaten har netop skrevet, at vores kommende ejendom er i skovbyggelinjen, og at "I skal I have fat i kommunen og høre om muligheden herfor. Jeg anbefaler ikke, at vi bare går ud fra, at der må opføres nye bygninger på ejendommen." - Men er det ikke noget med, at bygninger under 50kvm. er undtaget denne regel? Håber at du kan hjælpe os. Mvh. Joanna

Christian Lund Agerbæk

Hej Joanna. Svaret på dit spørgsmål kan findes i naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, hvor der fremgår flere undtagelser til forbuddet mod bebyggelse. Det er dog svært for mig at sige, om og evt. hvilken undtagelse I er omfattet af uden at vide mere om ejendommen. Hvis ejendommen ligger i en byzone, er det korrekt efter § 17, stk. 2, nr. 7, at småhuse på under 50 m2 er undtaget fra forbuddet, så længe de opføres i tilknytning til beboelseshuset. Til uddybelse af ”tilknytning” har jeg fundet følgende ”Ifølge lovbemærkningerne til planloven vil kravet om tilknytning som udgangspunkt være opfyldt, hvis afstanden er ca. 20 m. Der skal dog foretages en konkret vurdering af bl.a. landskab og terrænforhold på stedet.” Venlig hilsen

Nicholas

Hej Vi har en lille nyttehave på Amager i en lille nyttehaveforening, hvor jeg gerne vil lave en tilbygning/ orangeri på 7-8 kvm som skal være i forlængelse af vores lille 10 kvm gammel hytte. Som allerede står under 2,5 meter til skel. Og vi vil gerne have at det står i forlængelse af hinanden. Da vi ikke kan overholde de 2,5 meter til skel på nogen af siderne. Uden at det skal stå midt i grunden. Vi kan ikke læse os frem til om man skal søge om tilladelse eller om man bare kan bygge?

Martin

Hej Vi bor i ejerbolig (villa) og ønsker at renovere vores overdækkede terrasse i baghaven, da træ/tagplader er råddent. Overdækningen er i forlængelse af vores garagetag, der begge står i skel. Garagen er bygget integreret med huset og godkendt og tinglyst fra 1963. Må vi renovere den overdækkede terrasse uden at søge byggetilladelse? Og må vi holde/starte overdækningen af den nyrenoverede terrasse i samme højde som garagetaget (og den gamle rådne terrasse), selvom højden er ca. 265 cm? Vi vil lave samme fald på terrassetaget som tidligere, altså 2,5% pr. meter, som en tømrer anbefaler. Det samlede areal af den overdækkede terrasse er 17,5 m2. Forrige ejere byggede overdækningen.

Christian Lund Agerbæk

Hej Martin I udgangspunktet kræves ingen byggetilladelse, såfremt det samlede areal af de såkaldte sekundære bygninger ikke overstiger 50 m2. En overdækket terrasse er en del af de sekundære bygninger. Jeg vil anbefale dig, at du undersøger i BBR om overdækningen er nævnt heri. Det bør den være, men alt for ofte er det ikke tilfældet. Er den nævnt, ser jeg umiddelbart intet behov for at søge byggetilladelse. Er den ikke nævnt skal du være opmærksom på, at det samlede areal af de sekundære bygninger ikke overstiger 50 m2. Du skal dog være opmærksom på, at hvis terrassen bliver en del af den samlede facade- og tagkonstruktion, at det så vil kræve en byggetilladelse. For at kunne give dig et mere konkret svar, vil det være nødvendigt, at jeg får tilsendt en række flere oplysninger om ejendommen. Du er meget velkommen til at kontakte mig på chag@advodan.dk Med venlig hilsen

Karina

Hej Vi bor i en andelsbolig med flere andele på grunden (rækkehuse i 5 klynger). Vi har længe haft et ønske om et lille skur på grunden, til opbevaring af træningsudstyr, haveredskaber etc. Vi har fået lov at formanden til at bygge såfremt vi selvfølgelig overholder byggeregler mm. Ifølge lokalplanen er der ikke noget til hinder. Skuret vi har fundet er et standard "saml selv" på 10,44 kvadrat meter, højde 2,4 m. Vinduer og døre har vi vendt imod vores eget hus. Vi bor i midten af rækkehusene og dermed med naboer til begge sider -overfor os er der endnu en nabo men på en anden matrikel (helt alm. parcelhus) Da vi som sagt bor i andelsbolig med 20 boliger på samme matrikel har vi ikke tolket naboens hegn som et skel. Vi har placeret skuret med ca 40 cm over til dette fælleshegn. Og de lovmæssige 2,5 m over til næste matrikelnr. Inden vi gik i gang har vi også snakket med naboerne herom. Både før køb, og under opsættelsen. Processen med at få elementer ned til os, lave sokkel, og opsætning forløb over flere dage (taget er stadig i proces mht. at få tagpap på). Naboer har interesseret fulgt med og været ovre og snakke... Da skuren stod færdig kom vores ene nabo over -og sagde: jeg troede ikke det var så stort! jeg troede det var med flat tag mm. (vi havde ellers fortalt og illustreret inden). Vi inviterende hende ind viste og snakkede. Efterfølgende har vi talt med hende herom -af flere gange + vist og forklaret hende bygningsreglerne. Men dialogen ender altid med hun skifter emne ..... Nu har hun så indgivet en klage til "Plan og byg" (eller hendes datter har på hendes vegne) da hun mener vi er for tæt på og har ødelagt hendes udsigt. Desuden går klagen også på hun ikke kendte til projektet. Vi har aldrig været i tvivl om, at vi har overholdt alle regler og også følt vi har involveret naboerne i projektet. Men man bliver da vildt ked af det og en smule usikker når sådan en sag er startet. Vi har forsøgt at indhente information ang. regler i boligforening men der er ikke meget tilgængelig på nettet. Men igen des mere vi læser, des mere føler vi os trygge ved vi har en god sag. Og formanden har også sagt "jamen jeg gav jer jo lov" Hvor kan vi finde regler for sekundære skure på en grund med flere andele og hvordan defineres skel og regler herom? Så vi kan få det med i vores svar til kommunen. På forhånd mange tak,

Christian Lund Agerbæk

Hej Karina. Du spørger til, hvor I kan finde regler for sekundære skure i forbindelse med andelsboliger. Det er bygningsreglementet m.v., som gælder for selve andelsboligforeningen. Der er i den forbindelse ikke særregler om fx skel, som altså skal forstås som skel mellem matrikler. For den enkelte andelshaver, så må denne henholde sig til de retningslinjer som Andelsboligforeningen udstikker. Det kan i den forbindelse være relevant for dig at læse nærmere i jeres vedtægter. For så vidt angår det interne i andelsboligforeningen, så vil det ikke være noget, som kommunen er kompetent til at påse. Hvis du ønsker yderligere rådgivning, er du velkommen til at kontakte os.

Simon

Hej. Vi har købt sommerhus i februar måned, og her 3 uger efter modtager vi et brev fra kommunen om, at taget på vores carport er ulovligt, idet der ses et trapetz-tag, (gennemsigtig plastic) Der skal jf. reglerne fra 1978, da huset blev godkendt være sort tegltag, græstag eller sort tagpap. Der står også, at der skal være partshøring, er det alle naboer, og kan det være en nabo der har klaget, eller opdager kommunen det selv? Vi har til oktober 2021 til enten at fjerne taget, søge dispensation, eller lave et af ovenstående tage. Vi har haft advokatfirma til at gå alt igennem, netop for at undgå ubehagelige overraskelser. Sælger eller ejendomsmægler har intet nævnt om dette. Kan vi komme efter dem? Huset har jo haft flere ejere gennem tiden, så det undrer os, at sådan en besked fra kommunen kommer dumpende i vores e-boks nu, med et billede fra Google Maps! Hvor står vi i alt det her, vi havde ikke planer om at ligge nyt tag på carporten. Mvh. Simon

Ida Elvira Jensen

Hej Simon Svaret kommer an på flere forhold og er derfor desværre ikke egnet til at besvare i denne postkasse. Jeg kan dog gøre nogle korte bemærkninger. Hvis taget har været der i en lang årrække, så vil det tale for, at I kan modtage en dispensation. Det afhænger naturligvis af en konkret vurdering, men jeg vil anbefale, at I undersøger forholdet nærmere. I kan i den forbindelse tage kontakt direkte til kommunen, som kan bistå med vejledning. Derudover vil jeg anbefale dig, at I tager kontakt til en advokat for en nærmere drøftelse. Du kan indledningsvist henvende dig til den advokat, som bistod jer i ejendomshandlen. Det kan også være relevant at kontakte sælger, både fordi der kan være brug for dokumentation fra dem til en dispensationsansøgning, men også hvis I ønsker at drøfte et eventuelt nedslag i prisen, som følge af, at carporten skal bygges om. " Jeg beklager, at det har taget noget tid. Venlig hilsen Ida Elvira Jensen

Randi

Jeg har købt en andelsbolig, hvor der er en carport og skur til. Den ligger som dobbelt carport mellem naboen og mig. Den ligger på et stykke grund. Der er udlejet af andelsboligforeningen. Alle byggekrav er opfyldt, afstande til vore huse, materialer. Denne dobbelt carport er opført i 2009 uden godkendelse fra kommunen. Formanden har forlangt, at vi skal rive carporten ned. Men vi vil gerne ansøge kommunen om dispensation. Vi har alle konstruktionstegninger meget detaljeret. Formanden blokerer for at vi kan ansøge kommunen med andelsboligforeningens godkendelse. Med mindre, at vi sender flere dokumenter BR 18 osv. Men det jeg læser for bygningsregler 2020 er, at det slet ikke er nødvendigt med alle disse ekstra papier. Har jeg ret?

Ida

Hej Jens Svaret kommer an på flere forhold og er derfor desværre ikke egnet til at besvare i denne postkasse. Jeg vil anbefale dig, at du tager kontakt til en advokat for en nærmere drøftelse eller søger rådgivning hos kommunen. Jeg vil dog anbefale, at du som første skridt kontrollerer, om der er en lokalplan, som indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent eller hvilke bygninger må opføres. Hvis lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsesprocenten, skal du holde for øje, at det ved beregning af bebyggelsesprocenten i så fald er de beregningsregler, der var gældende, da lokalplanen blev vedtaget, som skal tages udgangspunkt i.

Jens

Vedrørende: Matr.nr. 2 dr. Fuglebjerg by og sogn - Lærkevænget 11, 4250 Fuglebjerg. Opførelse af en fritliggende udestue m/sadeltag på 14,3 m2 - som placeres i forhaven - overfor eksisterende carport m/udhus. Udover husets 167 m2 - er der yderligere - Udestue m/syd på 26m2 - Udhus på 11m2 - Overdækket areal på 19m2 (cykler, grovkøkken m.v.) - Drivhus på 13m2 i forlængelse af overdækket areal på 19 m2. - I alt 236m2. Hvordan forholder jeg mig! Kan jeg selv foretage ændringen indberetning til BBR! Med venlig hilsen Jens

Pia

Vi har sommerhus i et område, hvor lokalplanen siger, at Garager, carporte og udhuse skal have samme tag og taghældningen som beboelsen ( 45 eller 55 grader). Garager, carporte og udhuse fortolkes her som Ny bebyggelse, herunder udhuse, garager, carporte m.m., tilbygning m.m. Vores sommerhusgrund er på 2500 km(2) og vi har for nyligt sat en shelter (på under 10 km(2)) op på grunden. Nu siger grundejerforeningen at det strider mod lokalplanen, da sheltere hører under ovennævnte. Vi har holdt byggelinje mod skel, men mit spørgsmål er blot om en shelter hører under ovennævnte? Det ligger vel i selve begrebet shelter, at det ikke har en taghældning på 45 - 55 grader? Hvis shelter hører under, hvad så med et legehus, hører det så også under?

Ida

Hej Pia Uden at kunne læse lokalplanen i sin helhed eller de fortolkningsbilag, som måtte være knyttet til den, har jeg vanskeligt ved at besvare dette spørgsmål. Jeg kan dog bemærke, at selvom et shelter som jeres i udg. pkt. ikke kræver byggetilladelse, kan lokalplanen godt regulere spørgsmålet nærmere, herunder forbyde det eller fastsætte nærmere regler for hældning på taget. Det samme gælder et legehus. Hvis I er tvivl, kan I med fordel kontakte kommunen eller høre jer ad blandt andre beboer indenfor lokalplanområdet.

Nini

Hej, Jeg er første gangs køber og alt for naiv, derfor har jeg nu underskrevet en købsaftale, hvor jeg skriver under på, at jeg godt ved at BBR ikke er opdateret og det anbefales mig, at gøre dette.. Når jeg så er inde og kigge på byggetilladelser, kan jeg se at sælger ikke har bedt om tilladelse til, at rive dele af huset ned, samt inddrage garage til stue.. Dette fremgår af købsaftale, at sælger har gjort, men jeg har ikke været bevidst om, at dette er gjort ulovligt.. Jeg vil derfor gerne benytte mig af min fortrydelsesret, hvis dette betyder, at jeg ville kunne ende med, at skulle genopbygge den del af huset, det ulovligt er revet ned, dette er økonomien nemlig ikke til.. Kan jeg blive pålagt dette? Mvh Nini

Ida

Hej Nini Det kan godt være nødvendigt at søge byggetilladelse til en nedrivning. Jeg er dog ikke bekendt med sager, hvor kommunen som sanktion for manglende tilladelse har påbudt genopførsel. Det vil i stedet være et spørgsmål om at du kan blive pålagt at foretage korrekt oprydning. For så vidt angår eventuel nedrivning af udbygningen, vil kommunen før der udstedes et påbud herom inddrage værdispild betragtninger. Herudover vil det have betydning om det gældende bygningsreglement er overholdt. Hvis det fremgår, at sælger har søgt om tilladelse kan du anmode om dokumentation herfor. Ikke alle kommuner har alle byggesager liggende tilgængelige på nettet, og det kan være derfor, at du ikke kan finde dem. Dit spørgsmål kan derfor ikke kort besvares i denne postkasse. Jeg vil anbefale dig, at du tager kontakt til en advokat for en nærmere drøftelse.

Ida

Hej Mikkel Det følger af skovlovens § 11, at der som udgangspunkt ikke må opføres bygninger på fredskovspligtige arealer. Herudover kan der søges dispensation til at opføre bebyggelse, jf. skovlovens § 38. Det kan derfor ikke udelukkes at der er givet tilladelse til at opføre sommerhuset, hvis det fx er af beskeden størrelse eller tidligere har tjent som driftsbolig. Før du restaurerer sommerhuset eller opfører et nyt vil det være nødvendigt at søge om tilladelse. Du skal også være opmærksom på, at grunden formentligt ligger i en landzone med de hertil hørende begrænsninger og krav om landzonetilladelse. Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning, som du kan finde på deres hjemmeside, der redegør nærmere for, hvilke byggerier kan tillades på fredskovspligtige arealer. Dispensation gives i udgangspunktet kun, hvis det ansøgte ikke kan placeres andre steder end i fredskov, og hvis de samfundsmæssige hensyn, der er forbundet med byggeriet eller anlægget, er vigtigere end hensynet til at bevare fredskoven. I vurderingen bliver også lagt vægt på blandt andet størrelsen på byggeriet, materialevalg mv. Alternativt kan du søge om, at få fredskovspligten ophævet, jf. skovlovens § 6. Miljøstyrelsens har ligeledes udarbejdet en vejledning om § 6, som er tilgængelig på deres hjemmeside. Der gives typisk tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på parceller med helårshuse, der er blevet overflødige for driften. Typisk kræves, at parcellen ligger i udkanten af skoven ud til offentlig vej. Hvis sommerhuset tidligere har været en driftsbolig, kan der derfor være mulighed for at få fredskovspligten ophævet. Dit spørgsmål afhænger i høj grad af de konkrete omstændigheder og du er velkommen til at kontakte mig, hvis du nærmere vejledning.

Mikkel Lyndrup

Hej, jeg har kig på et intermistisk sommerhus fra 1933 uden vand og el, som er placeret på en grund som er fredskov. Kan huset overhovedet være lovlig? Må man restaurere, installere vand og el, eller rive ned og bygge nyt? På forhånd tak for svar

Christina Nielsen

Hej. Min mand og jeg bor i et parcel hus i et parcelhuskvarter som dog ligger inden for skovbyggelinjen. Vi er uenige om det kræver tilladelse at lave et udhæng over et gangsti/ areal der ligger ved siden af carporten op mod skel og dermed ind til naboen. Kræver det tilladelse fra kommunen? Vh Christina

Ida

Hej Christina Efter naturbeskyttelsesloven må der som hovedregel ikke placeres bebyggelse inden for en afstand af 300 m fra skoven, det vil sige indenfor skovbyggelinjen. Forbuddet gælder dog ikke for garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m2 i byzone, når disse opføres i tilknytning til beboelseshuse og ikke medfører oprettelse af en ny bolig. Efter byggeloven kræver disse mindre bygninger ikke byggetilladelse. I skal dog overholde bygningsreglementet. Fx må den samlede længde af de sider, der vender mod skel, højst være 12 meter, ingen del af bygningens ydervægge eller tag må inden for en afstand af 2,5 meter fra naboskel være højere end 2,5 meter og der må heller ikke være vinduer, døre eller andre åbninger mod skel. Derudover skal I være opmærksom på krav i fx lokalplan, tinglyste servitutter m.v., der regulerer, hvad, hvor og hvordan I må bygge. I kan finde lokalplaner på kommunens hjemmeside, eller via OIS. Servitutter, der kan gælde for jeres grund, kan I finde via Den Digitale Tinglysning. Svaret afhænger således af en række faktorer, herunder hvor stort et udhæng I ønsker at opføre, om det skal være integreret i carporten samt, hvor tæt på skel I ønsker at bygge. Jeg vil derfor anbefale, at I kontakter en advokat eller henvender jer til kommunen. Jeg vil derudover anbefale, at I kontakter naboen med jeres planer.

Henning

Jeg er indehaver af en landbrugsejendom på 26 hektar, hvor der for 4 år siden er plantet 8 hektar fredsskov. Hvad er reglerne for at bygge en shelter i skoven? Må man? Skal man have godkendelse fra kommunen? Skal det være offentlig adgang dvs stier m.m.? Hvis man placerer den mindre end 150 meter fra bolig gælder der andre regler?

Ida

Hej Henning Spørgsmålet om byggeri på fredskov er reguleret i skovlovens § 11, der som altovervejende udgangspunkt indeholder et forbud. Dette gælder i udgangspunkt også shelter, med mindre disse er nødvendige for bæredygtig skovdrift eller tilgodeser børn og unges friluftsliv. Miljøstyrelsen nævner dog specifikt i sin vejledning til bestemmelsen, at der er åbnet op for muligheden for at bygge et mindre shelter. Det vil være nødvendigt at søge om tilladelse hertil. Der foretages i den forbindelse en konkret vurdering af størrelsen på byggeriet i forhold til skovområdet, dets fremtræden, muligheder for at placerer det andre steder, materialevalg mv. Hvis du har mulighed for at placere shelteret udenfor det fredskovspligtige areal, kan dette tale i mod dispensation. Hvorvidt shelteret i øvrigt placeres tæt på boligen har i udgangspunktet ikke betydning. Hvis du laver offentlig adgang, således blandt andet børn og unges friluftsliv tilgodeses, vil dette tale for tilladelse. Det er Miljøstyrelsen som skal give tilladelse, når der er tale om fredskov. Der vil herudover være behov for en landzonetilladelse fra kommunen, hvilket ofte bliver givet til opførsel af shelter.

Anne

Hej Christian Vi har et hus ned til Svendborgsund og med en tilhørende strandgrund på 1000m2, der er en lille vej imellem vores hus og strandgrunden. Ville vi have mulighed for at bygge et lille havehus på grunden.

Christian Lund Agerbæk

Hej anne Det kommer an på flere forhold: Der kan være en lokalplan, som kan indeholde bestemmelser herom. Du kan komme i problemer med bebyggelsesprocenten. Der gælder endvidere en strandeskyttelseslinje, som forbyder bebyggelse tættere end 300 meter fra strandbredden på parcelhusgrunde, og 100 meter fra strandbredden på sommerhusgrunde. Det beror med andre ord på en konkret vurdering.

claus Pedersen

Hej Hvis man sammenlægger 2 grunde (som er bebygget med et hus på hver), så det samlede areal bliver 1800 m2. Er der så nogen begrænsning på hvor mange enheder der må ligge på grunden, forudsat alle forskrifter som eksempelvis tilkørsels forhold osv. er opfyldt? Kan man gå ud fra, at hvis man holder sig indenfor de 30% i bebyggelsesprocent, at der er tilladelse til 600 m2 i BBR? Er bevidst om parcelhus reglen. Lokalplanen indeholder ikke nogen begrænsninger i forhold til bygningsreglementet. Mvh Claus

Hanna

Min nabo ønsker at bygge en sheltet. Må man bygge en sheltet på en strandgrund, uden for strandbyggelinien?

Christian Lund Agerbæk

Hej Hanna Det er som udgangspunkt forbudt at lave indgreb i og på arealer, som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Udgangspunktet er derfor også, at der ikke må opføres nye bygninger, terrasser, hegn eller lignende. Det følger af naturbeskyttelseslovens § 15. Naturstyrelsen har dog mulighed til at give dispensation, og fremhæver selv, at der kan gives dispensation til mindre faciliteter til fremme af friluftsliv og turisme, f.eks. et shelter. Hertil kommer, at der i lovligt etablerede haver uanset forbuddet i § 15 kan placeres mindre bygninger og anlæg i tilknytning til boligen (højst 15 m fra denne). Som eksempel er fremhævet et mindre skur, eller for en helårsbolig et drivhus eller carport på op til 10m2. Et mindre shelter vil formentligt ligeledes falde i denne kategori. Dit spørgsmål afhænger dog i stor grad af blandt andet størrelsen på shelteret, hvor det placeres, hvad formålet er, om der er søgt om dispensation samt om om der i øvrigt gælder særligt restriktive, fx bestemmelser for strandbredder langs Vesterhavet og Skagerrak, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredede arealer. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker konkret vejledning.

Hanne Rasmussen

Vi bor i byzone på en naturgrund, hvor noget af grunden har status af fredskov. - Må man sætte et drivhus i det område der har status af fredskov.

Christian Lund Agerbæk

Hej Hanne I henhold til skovlovens § 11 må der på fredskovsarealer som udgangspunkt ikke opføres bygninger. Der tillades dog beskedne byggerier, hvis de er ”nødvendige for en bæredygtig skovdrift” eller "særligt tilgodeser børns og unges friluftsliv". Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning, der redegør nærmere for, hvilke byggerier kan tillades. Du kan finde vejledningen til § 11 på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det afgørende for om byggeriet kan tillades er en konkret vurdering af blandt andet størrelsen på byggeriet i, dets fremtræden, materialevalg, bynærhed, mv. I udgangspunktet er et drivhus ikke omfattet af lovens undtagelser, som tillader byggeri. Det er dog muligt at søge om en dispensation. Ved bynær skov vil der ofte blive anlagt en lempeligere vurdering. Dette gælder dog primært for offentligt ejede skove, hvis der er ønske om at opføre anlæg til rekreative formål til brug for publikum.

Henrik

Hej Overvejer at bygge et Shelter i vores have. Hvor langt fra skel skal det placeres?

Allan Styrishave

Hej Henrik Tak for dit spørgsmål. Dit spørgsmål afhænger i stor grad af, hvordan jeres shelter er udformet. Et shelter er ikke et i bygningsreglementet anvendt udtryk, det er derfor op til en fortolkning på baggrund af den planlagte bygning. Jeg vil derfor anbefale jer, at I kontakter en advokat for konkret rådgivning. Som udgangspunkt kan garager, overdækkede terrasser, drivhuse, skure mv. placeres i skel efter bygningsreglementets § 181, såfremt: 1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. 2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti. Ovenstående er dog ligeledes med et forbehold for, at en eventuel lokalplan og/eller byplanvedtægt ikke bestemmer andet.

Marie

Hej, i oktober 2017 fik jeg udskiftet gipsplader (direkte opsat på træforskalling) af en tømrer i mit køkken i min andelsbolig. Jeg anmeldte ikke byggesagen til min kommune forinden, da jeg ikke troede, at udskiftning af gipsplader i eksisterende gipspladeloft krævede byggeanmeldelse. Nu skal jeg til at sælge lejligheden, og vurderingsmanden har sat det som en nødvendighed for salget, at jeg dokumenterer, at arbejdet var anmeldt til kommunen. Vil jeg kunne referere til BR15 pr. 01.07.2017, hvor sektion 1.5 "Anmeldelse" er udgået? Betød det, at det i perioden 01.07.2017 - 30.06.2018 ikke var nødvendigt at anmelde sådanne arbejder? For arbejdet hører vel bestemt ind under 1.6 "Byggearbejder, der kan opføres uden byggetilladelse" og lever op til de gældende tekniske krav ift. brand/materialer. På forhånd mange tak. Mvh. Marie

Lena

Hej. Jeg har forelsket mig i et hus i Aalborg. Desværre mangler der et soveværelse og baghaven er meget lille (grund ca 620 kvm). Min tanke var, at lave en udbygning i forhaven - 2,5 - 3,0 M fra skel. Jeg har dog opdaget, at der ligger en gammel tinglyst deklaration for området - fra 1964. Den siger, at der skal være 7 M til bagkant af fortovet. Deklarationen har udelukkende karakter af æstetik. På modsat side af vejen er kravet kun 3 M. 1. Hvor sandsynligt tror du det vil være, at få dispensation herfor. Det er jo vildt restriktivt i forhold til alm. gældende ret. Der er ingen lokalplan for området. 2. Der er en garage, som er placeret længere væk end de 7 M, men den ligger i skel til naboen. Tror du, at man kan få tilladelse til at inddrage den til beboelse, hvis ikke der kan gives dispensation for byggelinjen? Der skal selvfølgelig ikke være vinduer imod skel. Håber meget på din hjælp. Mvh Lena

Anders

Hej Christian, Vi har for kort tid siden overtaget nybygget hus ved privat-fællesvej. Huset har stået som udstillingshus i et år, hvorfor byggefirmaet har anlagt have og indkørsel helt op til vej og udlagt træflis som markering af naboskel. Der er ingen synlige officielle skel-pæle, men markering med de røde træpinde indikerer skel helt oppe ved vejen. Er det rimeligt at konkludere at vejside = vejskel (på matrikelkort i lokalplanen ser det sådan ud), så jeg kan opføre et udhus på 24 kvm 2,5-3 m fra vejside i god tro? Hvad kan ske, hvis jeg tager fejl, og kan jeg reelt set bare lave aftale med vejejeren (landmanden der har udstykket - og snart den nye grundejerforening) om vejskellets placering?

MD

En nabo har træ carport i skel. Vi er bekendt med at de har ret og pligt til at vedligeholde væggen mod vores grund. 1. Men hvor tæt på denne carportvæg må vi selv bygge. 2. Hvor tæt på denne carportvæg må vi plante buske og træer. 3. Hvis naboen skal kunne komme til at male sin carportvæg er vi afskrevet brugen af vores egen grund på 12 meter i længden og vel 1-1,5 m meter i bredden, som naboen så har ret til at betræde efter sin egen lyst. Han tyraniserer os jævnligt og ødelægger hvad han kan komme i nærhed af hos os.

Allan Styrishave

Hej MD Det virker til at være et svar, som desværre ikke er helt egnet til at besvare i denne postkasse. Jeg vil anbefale dig, at du tager kontakt til en advokat for en nærmere drøftelse.

Lise

Hej. Vi har købt vores ejendom i 2010. Vi har så valgt at sætte til salg, men ejendomsmægleren har fundet ud af at der er en bygning som er bygget uden tilladelse og bygget over skel. Kan vi gøre noget eller hænger vi selv på godkendelse af denne bygning?? Mvh. Lise

Allan Styrishave

Det er desværre jer som ejere, der har ansvaret for at bygningerne på jeres ejendom er lovlige. I kan dog muligvis have et krav mod sælgerne på baggrund af den ulovlige bygning, hvis de ikke har oplyst herom, og hvis det ikke fremgik af salgsmaterialet. Jeg vil derfor anbefale jer at tage kontakt til en advokat herom og få jeres sag vurderet. I skal hertil være opmærksomme på, at der ligeledes kan være et spørgsmål om forældelse og hævd, der ligeledes bør vurderes. Venlig hilsen Allan Styrishave alst@advodan.dk

Knud

Vores hus er beliggende i et sommerhusområde men har helårsstatus. Vi har et udhus der er bygget ind under huset. Udhuset er 5 m2 og under 2 1/2 m i højde og der er ingen vinduer og døre mod naboen. Efter en opmåling viser det sig at den sidste 1/2m er under 2,5 til skel (Ca 40 cm). Min nabo mener det er ulovligt. Som jeg kan læse mig frem til er det ikke ulovligt.

Steen møller

Jeg har været ejer af et stykke frijord ca 5 ha.i mere end 10 år , Jorden ejes sammen med en lille landbrugs ejendom - denne vil vi gerne sælge . Hvordan slipper vi for at sælge de 5 Ha frijord .dette er et stykke er med landbrugspligt . Vh og godt nytår

Kim Jakobsen

Min nabo har et stykke jord på 8000m2, som han gerne vil sælge. Ca. Halvdelen af jorden er fredjord. Er det tilladt at bygge et shelter på grunden. Må man evt. Kun lave et shelter på den del af jorden, som ikke er fredjord.

Kim Jakobsen

Det var selvfølgelig fredskov og ikke fredjord

Allan Styrishave

Spørgsmålet om byggeri på fredskov er reguleret i skovlovens § 11, der som altovervejende udgangspunkt indeholder et forbud. Praksis for undtagelser var før i tiden meget restriktiv, idet der alene kunne tillades byggerier, der havde en tilknytning til produktion af træer. Kravene er dog siden blevet lempet, og det kan i dag tillades beskedne byggerier, hvis de er ”nødvendige for en bæredygtig skovdrift”. Herved forstås beskedne byggerier, som kan have en relation til naturhensyn og friluftsliv. Miljøstyrelsen nævner specifikt i deres vejledning til bestemmelsen, at der er åbnet op for muligheden for at bygge et mindre shelter. Det afgørende for om byggeriet kan tillades er dog fortsat en konkret vurdering af størrelsen på byggeriet i forhold til skovområdet, dets fremtræden, muligheder for at placerer det andre steder, materialevalg, bynærhed, mv. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger. Du kan finde vejledningen til § 11 på Miljøstyrelsens hjemmeside. Alternativt kan du kontakte mig på nedenstående mailadresse. Med venlig hilsen Allan Styrishave Alst@advodan.dk

Christian Lund Agerbæk

Hej Henrik I sommerhusområder er der generelt et skærpet krav til byggerier. Efter bygningsreglement må du ikke bygge tættere end 2,5 meter fra skellet, hvorfor du selv med din nabos skriftlige tilladelse vil skulle indhente en dispensation fra kommunen. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Henrik

Hej Christian Må jeg i et sommerhusområde bygge et skur på max 10 kvm, som er tættere naboskel end 2,5 meter, såfremt jeg har min nabos skriftlige tilladelse ?

Thomas

Hej Christian Jeg har et hus på en grund i København, der er bygget helt til grænsen af hvad der må bygges. Som mand går jeg og drømmer om et mindre værksted hvor jeg kan flygte ud i, men de gode gamle dage hvor man kunne liste en skurvogn ind på grunden, er talt så vidt jeg kan læse mig til. Det eneste smuthul jeg kan finde, er hvis jeg holder mig under en byggehøjde på 1.25, men det er meget lidt information jeg kan finde om reglerne for at bygge under jorden. Min tanke var at grave mig ned til fornuftig stå højde, men med 1.25 over jord ville jeg få fint lys ind. Jeg har styr på det tekniske omkring et sådan projekt, men kan ikke gennemskue hvad reglerne er. Som sagt et værksted, så nej, ingen planer om at det skal brugs som opholdsrum i mere end et par timer. På forhånd tak Thomas

Christian Lund Agerbæk

Hej Thomas Først og fremmest skal jeg beklage den lange svartid. Jeg kan godt følge din tankegang her, men den går desværre ikke. Begrebet "kælder" relaterer sig til etagen under stueetagen. Det, som du foreslår, er ikke en kælder, men et skur/udhus, og derfor skal du overholde reglerne om bebyggelsesprocent på din ejendom. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Jesper Anthonisen

Hej Christian, Hvis man køber frijord / skov. Er det så muligt at få jorden "omregistreret" så man kan få lov til at opføre helårsbolig? Mvh Jesper Anthonisen

Bjarke Nielsen

Hej Christian Jeg kigger på noget frijord, og ved ikke så meget om det, ud over at jeg har læst på diverse forum, at man ikke må opføre noget bolig/jagthytte/shelter. På grunden er der er stor sø, og her kommer mit spørgsmål så, gælder byggeri kun på jorden? Jeg har flere steder i tyskland set huse opført som husbåde, der har ligget permanent på en sø. Tænker om dette kunne være en smutvej/hul jeg kunne udnytte. Jeg har mulighed for at have folkeregister adresse andetsteds. Min største drøm er at bo i naturen. Ved du om man ved ejerskab af frijord, må dyrke jorden? Grøntdager, juletræer osv.. Jeg håber du kan hjælpe mig til lidt mere klarhed. Med venlig hilsen Bjarke Nielsen

Claus

Må man bygge et udhus i skel, der er sammenbygget med hovedhuset? Vh Claus

Niels Nielsen

Hej christian har ni hektar frijord der er ikke byggeret må jeg opføre en jagthytte samt halvtag til lidt småmaskiner og hvor store må de være

Christian Lund Agerbæk

Hej Niels Opførelse af en jagthytte og et halvtag i en landzone er omfattet af planlovens § 35, hvorefter der kræves en tilladelse ved opførelse af ny bebyggelse. En jagthytte og et halvtag vil blive karakteriseret som ny bebyggelse. Hvis der er tale om opførelse, som er erhvervsmæssig nødvendigt, vil du kunne være omfattet af planlovens § 36, hvorefter der ikke skal søges om byggetilladelse. Ved bebyggelse i en byzone gælder andre regler. Du skal også være opmærksom på eventuelle lokalplaner og servitutter, som kan have indvirkning på din mulighed for at bygge på ejendommen. Det kræver en nærmere gennemgang af de konkrete omstændigheder, førend jeg kan udtale mig om din mulighed for at bygge, og du er i den forbindelse velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Christian Jacobsen

Gælder fritagelsen for ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse også for opførelse af bålhytter under 50 m2 og opstilling af legeredskaber på offentlig grund? Det kunne f.eks. være ved en spejderhytte (på grund uden bebyggelsesmæssige restriktioner), daginstitution/skole e. lign. hvor kommunen er "Boligejer". VH Christian

John Nielsen

Vi har igennem Planet huse fået bygget vores drømmehus og har aftalt telefonisk at aflevering er d. 13/6 kl 13 nu har de fået problemer med levering af de de sidste fliser til brusekabinen og det betyder at de udsætter denne aflevering til d. 21/6!! Vi får så problemer med at have et sted at bo ( bruger nok vores børn) men mangler så at få opmagasineret vores møbler hvilket vil give os en ekstra udgift, samt manglende tid til indflytning pga opbrugt feriedage ?? Hvad kan vi forlange af kompensation fra Planet huse? Vh John

pia Damgaard

hej Christian vi bor på en lukket privatvej med 4 huse, vejen ender i en vende-plads. vi har fået nye naboer som gerne vil bygge en carport forenden af vejen, de vil derfor have 2 indkørselser ud til vende-pladsen, de vil også fjerne det lille stykke fortorv ved deres grund. har lidt svært ved at gennemskue, om de må alt dette. eller skal vi(3 andre ejere) skrive at det er i orden ? venlig hilsen Pia Damgaard

Christian Lund Agerbæk

Hej Pia Der er formentlig udarbejdet en lokalplan og/eller en kommunalplan, som tager stilling til dette spørgsmål. Det fremgår normalt, hvor tæt man må bygge ud til vejen, hvor mange indkørsler der må være til hver grund, bebyggelsesprocenter etc. Planerne findes nemmest ved at slå jeres ejendom op på www.ois.dk Jeres naboer kan søge om dispensation for eventuelle bestemmelser i loklaplanen, og en sådan ansøgning skal i nabohøring. Om I skal acceptere naboens byggeprojekt afhænger jo af øjnene, der ser det. Nogle vil være meget kede af at miste en del af fortovet. Andre vil være kede af, at det generelle visuelle udtryk for jeres fire ejendomme ændres ved en carport ud til vejen. Andre vil være lige glade. Hvis I ønsker, at jeg skal undersøge reglerne for jeres vej, er du velkommen til at sende mig en mail. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Peter

Hej, vi har kig på køb af hus hvor der er følgende bygninger (areal ifølge BBR): Hus: 161kvm, Carport/værksted 35kvm, Drivhus 10kvm, Udhus 10kvm. Grunden er 895kvm ifølge BBR (ex tillægsareal). 0.2 = 179kvm Hvad er forskel på udnyttelsesgrad og bebyggelsesprocent? Udnyttelsesgrad i forhold til servitut: 0.2 (fra 1967) OIS.dk har 3 linier under "Kommuneplaner" hvor "Max bebyggelsesprocent pr. ejendom er henholdsvis 30, 30 og 25. Kommuneplan fra 2009 står der "Max bebyggelsesprocent 30% for den enkelte ejendom" Hvor meget må vi bygge på grunden? Ejendomsmægler har oplyst 171kvm. Fratrækkes der noget da det er en kotelet-grund så indkørsel ikke må bebygges?

Verner Hansen

Jeg bor i en andelsboligforening med 36 boliger (rækkehuse) Må bestyrelsen rette i vedtækterne så der står at andelshaverne skal betale vedligeholdesen af gasfyret og reservedelene . er det lovligt. det blev vedtaget på en generalforsamling

ole

Hej Christian Hvordan forholder det sig, når jeg har en carport på 26 m2, og jeg ønsker at bygge et skur på 10 m2, I tilknytning til carporten. Vil det kræve en anmeldelse? Carporten er opført samtidig med huset I 1969. På forhånd tak. mhv. Ole