PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Overblik: Sådan bliver det nye skilsmissesystem

Før påske blev regeringen og alle Folketingets partier enige om et nyt skilsmissesystem, hvor hensynet til barnet bliver altafgørende. Det nye system skal træde i kraft d. 1. april 2019.

Cirka hvert tredje barn i Danmark oplever, at deres forældre går fra hinanden, og i nogle tilfælde går forældrenes brud hårdt ud over børnene. Det er især disse børn, som aftalepartierne ønsker at hjælpe.

Her gennemgår familieretsadvokat Rikke Frødstrup fra Advodan Glostrup de fem vigtigste tiltag i det nye skilsmissesystem.

 

1. Familieretshuset

Som en del af det nye system oprettes Familieretshuset, som også kommer til at erstatte Statsforvaltningen. Familieretshuset bliver den samlede indgang til systemet, og det er her, alle sager bliver screenet til et enten grønt, gult eller rødt sagsbehandlingsspor. Screeningen skal sikre, at den enkelte families behov mødes på den rigtige måde. Screeningen sker automatisk i forbindelse med selve ansøgningen om skilsmisse.

I de tungeste sager vil familierne fremover blive mødt med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor familiens kommune skal arbejde tæt sammen med Familieretshuset.

 

2. Familieretten

En anden del i det nye skilsmissesystem er Familieretten. Den ligger i byretterne, og her skal en dommer træffe afgørelse i de komplekse sager, hvor konfliktniveauet er højt, og hvor der fx kan være problemer med vold eller misbrug.

Familieretten skal også behandle de sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om fx samvær eller forældremyndighed og derfor tilbageholder barnet. I denne type sager, som handler om fuldbyrdelse af afgørelser og aftaler, vil forældreansvarslovens forudsætninger for fuldbyrdelse blive ændret, så det fremover vil stå klart, at fuldbyrdelse af en afgørelse eller en aftale kun kan ske af hensyn til barnet, og at den skal varetage barnets bedste. 

Familieretten får også flere redskaber til at nå frem til varige løsninger for familierne. Retten får fx mulighed for at sende en sag tilbage til ny behandling i Familieretshuset, og niveauet for tvangsbøder til forældre, der ikke følger en afgørelse, bliver indkomstbestemt og i øvrigt så højt, at det vil kunne mærkes af alle.

Endeligt bliver det også muligt kortvarigt at frihedsberøve en forælder, der tilbageholder sit barn, så barnet kan blive hentet af den anden forælder under en rolig afhentningssituation.

 

3. Børneenheden

Der vil også blive oprettet en særlig børneenhed, som skal tage hånd om de børn, der har brug for en voksen at snakke med eller spørge til råds, hvis de er kede af det eller har spørgsmål. Børneenheden vil også bestå af børnesagkyndige, der skal sørge for, at børnene bliver inddraget tidligt i forløbet og så skånsomt som muligt.

 

4. Refleksionsperiode

I børnefamilier betyder en skilsmisse en stor omvæltning for børnene og deres hverdag. Derfor indfører man af hensyn til børnene en refleksionsperiode på 3 måneder for ægtefæller med børn, som er enige om en straks-skilsmisse uden en forudgående separation.

I refleksionsperioden vil forældre og børn blive tilbudt rådgivning, og der vil også være et tilbud om en målrettet rådgivnings- og afklaringssamtale, der skal hjælpe forældrene med at forstå bruddets betydning for barnet, og hvordan de bedst kan støtte barnet i situationen. Dette tilbud gives også, når der sker brud i familier, hvor forældrene ikke er gift, men har børn sammen.

 

5. Ligeværdigt forældreskab

Det nye skilsmissesystem har også til hensigt at understøtte det ligeværdige forældreskab. Derfor skal forældre, der er enige, have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. Samtidig skal reglerne om skilsmissefamiliers økonomi også afspejle den måde, familierne indretter sig på. Derfor skal forældre med fælles forældremyndighed og status som bopælsforældre som udgangspunkt modtage halvdelen af børne- og ungeydelsen hver.

Opfølgning på det nye skilsmissesystem
Selve lovforslaget om det nye skilsmissesystem vil blive fremsat i efteråret 2018, og aftalen er, at det skal træde i kraft 1. april 2019. Herefter vil man fra politisk hold holde øje med, om systemet har den ønskede effekt og kvalitet, og om familierne mødes med enkle og sammenhængende forløb.

Hos Advodan ser vi frem til at se selve lovteksten, da vi først på dette tidspunkt for alvor vil kunne forholde os til det nye skilsmissesystem og det nye regelsæt, der følger med.  

Vil du vide mere?

36 kommentarer

0 / 700 anslag

Kim

Mojn Mig og min Ekskæreste har vores søn i en 7/7 Ordning og hun får altid børne pengene fra det offentlige. Og jeg henter ham ved hende og bringer ham igen. Kan det virkelig passe at jeg ikke kan få halvdelen af børne pengene og noget i godtgørelse fra hende få jeg bringer ham tilbage

Nick

Hejsa... Jeg har min datter på 11 år lige pt i samværsordning 5/9...og i den ene uge kommer hun hjem efter skole til mig for at komme til badminton! Jeg har boet det samme sted/by hele tiden under alle børnenes opvækst, moderen flyttede lidt længere væk og fik de 2 store børn på hendes adresse og jeg fik så vores mindste på 11år på adressen, det blev senere ændret til moderen fik alle på adressen og derved alle ydelser! Nu er det så at den mindste på 11 år, gerne vil komme her efter skole hver onsdag til badminton, moderen mener så at jeg skal betale for hendes transport på rejsekort, fordi at jeg har nævnt at hun godt kan tage bussen efter skole, så jeg også kan passe mit arb. Dernæst så mener hun også at jeg skal betale for hendes rejsekort/transport til/fra skole i min samværsperiode, igen fordi jeg har nævnt bus, men det har hun også selv nævnt inden jeg mente vores datter var gammel nok til dette! 1: Altså mit spørgsmål er så...ja jeg er godt klar over at det fællesudgifter imellem samværsovergang, men skal jeg også betale for min datters transport til og fra skole, fritidsaktiviteter etc eller er det fællesudgifter eller pålægges de den som modtager bidrag, altså som jeg betaler til i forvejen?? 2: Hvis moderen som har bopæl på vores datter og for ydelser osv..har hun så flere rettigheder??, kan hun så uden videre bare flytte vores datter fra en skole til anden uden min reelle samtykke hertil!?, vi har stadigvæk fælles forældremyndighed!...og jeg har kun accepteret datter skulle prøve inden hun blev flyttet, men det blev så noget anderledes og hun var flyttet permanent uden min indflydelse eller viden herom, før det var for sent! 3: hvornår skildrer det med samvær for hvilke ydelser der skal betales osv...vi har som sagt 9/5 ligenu, hvad så hvis det bliver 8/6??, jeg ved godt at hvis det bliver 7/7 og ligeligt fordelt, så er det fælles udgifter og ingen bidrag, men hvordan for man overhovedet det skriftligt!, hvis man f.eks. begynder at køre anden turnus, hvordan skal man sikre sig at det kan dokumenteres skriftligt og ophæve ydelser til anden part? 4: Hvis ens barn på 11 år gerne vil have mere turnus/samvær med far end nuværende ordning og moderen som har bopæl osv...IKKE vil være med til f.eks. 7/7 med tiden eller 8/6, hvad gør man så??..har ikke rigtig lyst til at drage min datter igennem familieretshuset hvis det kunne undgåes, at hun skal opleve sådan noget er det eneste udvej hvis det kommer dertil, hvor der uenighed om samværsordning og bliver der overhovedet lyttet til fædrer??..synes ikke det har ændret sig, selvom man fortalt at man står meget bedre end før i tiden!.. mange tak for svarene og beklager den lange tekst!...go dag:-)

Rikke Frødstrup

Kære Nick Tak for dine spørgsmål. ad 1) Det er min opfattelse, at du har ansvaret for at bringe din datter til skole/fritidsinteresser de dage hun er hos dig, og derfor skal du også afholde omkostningerne. ad 2) Et skoleskifte kræver at du giver samtykke, når I har fælles forældremyndighed. ad 3) Det er korrekt at når man har 7-7 ordning så skal der som udgangspunkt ikke betales børnebidrag til den anden part. Det samme gør sig gældende ved en 8-6 ordning, men det afhænger af omstændighederne i øvrigt. Vi har ikke regler for hvordan fordeling af betaling af de løbende udgifter, herunder til fritidsinteresser, buskort mv. skal afholdes. Det er noget som I som forældre skal finde ud af sammen. ad 4) En ændring af samværsaftalen kræver at mor accepterer dette. Hvis mor ikke er enig heri er du nødsaget til at indbringe sagen for familieretshuset og i den forbindelse vil jeres datter blive hørt, da hun er 11 år, og dermed har alderen til det. Jeg har desværre ikke mulighed for at komme med en vurdering af din sag, herunder dine muligheder for at få ændret samværsaftalen, da jeg ikke kender din sag. Jeg skal anbefale at du kontakter en advokat og får en snak med vedkommende omkring dine muligheder.

Henrik

Hej Brevkasse Skal børneydelse og børnetilskud indgå en den samlede udgift-opgørelse? Vi har en 7/7 ordning, hvor barnet har folkeregisteradresse hos sin mor. Dermed modtager hun børneydelsen men også børnetilskud (enlig). Mit spørgsmål går på, at når vi skal dele udgifterne til barnet (årstidsbetinget overtøj, sko, udflugter, sportskontingent, skolerejser osv.), skal børneydelse og børnetilskud da indgå i den samlede opgørelse?

m

hej jeg er midt i en skilsmisse. min mand er flyttet ind på et værelse og vil nu have delt bopælsret. jeg vil høre hvad der sker med børneydelsen+den ekstra børneydelse hvis vi har delt bopælsret (han har nemlig før ville have børne registreret hos sig for at få flere penge mellem hænderne)

M

Hej Rikke Min mand og jeg er enige om at blive skilt og har søgt om direkte skilsmisse, men da vi har en mindreårig datter har vi reflektionsperioden foran os de næste 3 mdr. Vi ville allerhelst bare at vi kunne blive skilt med det samme, vi har brugt det sidste års tid på at overveje, hvad der var det rigtige for os og vi skilles derfor i fuld fordragelighed, som venner og forældre der vil det bedste for vores datter. Vi er ikke uenige omkring noget som helst, og har begge helt ro i maven med vores samarbejde og nye liv. Jeg vil blive boende i lejligheden, og vi er enige om, at vores datter har bopæl hos mig. Det er altså min mand der flytter ud. Såfremt min mand flytter ud under reflektionsperioden, vil jeg da stå som værende reel enlig, eller er det først når skilsmissen er gået igennem? Her tænker jeg på hvornår jeg er berettiget til de forskellige ydelser, såsom friplads i institution, børnetilskud og ekstra børnetilskud. Jeg er særligt afhængig af at få det ekstra børnetilskud, da jeg er på su - jeg kan ikke få forsørgertillægget til enlige forsørgere oveni min su forend jeg modtager det ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Oveni det hele står vi også og skal af med vores nuværende bil, og jeg skal selv have købt en anden - noget jeg heller ikke kan gøre før jeg får forsørgertillægget oveni min su. Det føles lidt som om at vi bliver bremset rent praktisk/økonomisk i en beslutning vi er helt i ro med, at vi ikke kan komme fremad førend skilsmissen er gået igennem og 3 mdr. Det bekymrer mig hvis jeg først der kan begynde at søge de forskellige tilskud/tillæg, nu hvor jeg også er klar over, at behandlingstiderne kan være meget lange. På forhånd tak. Vh M

Josephine

Hej. Vi er gået fra hinanden. Vores rigtig aftale gik på at jeg fik begge vores børn med til min nye adresse når lejligheden bliver fundet. Vores ordning er 9 dage hos mig 5 dage hos far. Nu vil han kræve delt bopæl. Er det noget man kan når børnene er primært hos mig? Og vil jeg kunne få samme ydelse som enlig kun ved at ha e et hjemmeboende barn? Jeg har meget imod at splitte dem ad på den måde med at adresse. Vh hende den tvivlsomme.

Rikke Frødstrup

Kære Josephine Man kan godt aftale delt bopæl uanset at man ikke har en 7-7 ordning, dvs. I kan godt have en 9-5 ordning og delt bopæl. Uanset at I har en aftale om delt bopæl skal børnene være tilmeldt én adresse, og de kan godt begge være tilmeldt din adresse samtidig med at I har en aftale om delt bopæl. På den måde vil du blive betragtet som enlig forsørger til to børn, set i forhold til det offentlige. Hvis I ønsker at indgå aftale om delt bopæl, skal jeg anbefale at du kontakter en advokat og får bistand til udarbejdelse af aftalen.

T

Hej hej. Jeg hat været separeret fra min ex i 2,5 år nu. Da vi gik fra hinanden aftalte vi at dele forældremyndigheden. Min ex fik bopælsadressen da hun var mere presset økonomisk end jeg var og havde brug for de tilskud hun kunne få. Inden vi fik vores datter blev vi enige om at blive i Odense. Vi har altid og har stadig et godt samarbejde. Vi har i 2,5 år haft 6/8 ordning. 8 dage hos min ex. Nu vil min ex flytte til Haderslev og opsige vores deleordning. Er der slet ikke noget jeg kan gøre ? Min datter har ingen relationer til Haderslev. Alt hendes hendes netværk er i Odense. Familie, fritidsaktiviteter og kommende skolestart. Vil jeg have en chance for at få bopælsadresse ? Eller har bopælsadressen alle rettighederne ?

Michael

Hej, Vi er netop gået fra hinanden og står overfor en 7-7. Folkeregisteradresse kommer til at følge moderen da hun tjener mindre end mig. (Det halve på årsplan omkring 200k) Vil hun kunne søge forhøjet børnetilskud på en 7-7 ordning eller skal vores datter befinde sig mere hos hendes moder før hun kan få en forhøjet sats?

Kristian

Hej. Vi er ved at blive skilt og har et spørgsmål, i refleksionsperioden betale børnebidrag eller er det først efter perioden er udløbet? mvh Kristian

Falk

Hej VI har en 7/7 ordning. Men børnene er hos mig på fuldtid sinden slutning juni. Grunden er private udfordringer. Hun har nu fundet en lille lejlighed som overgangsløsning. helt super. Men jeg synes de kan ikke fungere med en 7/7 ordning og tilbyde en hver anden weekend. resten finder vi ud i hverdagen. Kan hun tvinge mig til at fortsætte en 7/7 ordning igen? vh oliver

Rikke Frødstrup

Kære Oliver Hvis I har en skriftlig aftale eller afgørelse fra statsforvaltningen, nu familieretshuset, om at der er en 7-7 ordning, vil mor i princippet kunne holde fast i en sådan aftale, og vil kunne indbringe sagen for familieretten med anmodning om at børnene skal udleveres i overensstemmelse hermed. Men hvis ikke der har været samvær siden juni måned tænker jeg, at dommeren vil finde det betænkeligt, at der skal ske udlevering til en 7-7 ordning. Samværet skal startes op stille og roligt. Jeg vil anbefale at du anmoder familieretshuset om at der bliver set på jeres aftale om samvær, og således at der kan blive lavet en ny aftale, hvor der tages hensyn til at der ikke har været en 7-7 ordning i lang tid.

Kim

Hej Rikke, Ved man på nuværende tidspunkt noget om børnebidrag og skattefradrag for dette, hvis man som forældre er blevet enige om delt bopæl? Eller er det endnu et punkt, hvor der ikke er klarhed over konsekvenserne af den nye ordning?

kimmi vangstrup

hej jeg vil høre om, hvornår den nye lovgivning træder i kræft angående, at dele Børne og unge ydelserne når, man har fælles forældre myndighed og har 7/7 ordning, men Børne har bopæl hos den anden forældre. Jeg ved den er trådt i kræft den 1/4-19, men at der ikke er udarbejdet hvornår det sker præcis den træder i kræft, vides dette? og evt. hvornår? Og er det rigtigt forstået det sker automatisk med deling af dem og de så bare vil blive sat ind ved næste udbetaling når den træder i kræft.?

Allan

Er der forskel på en 7/7 ordning og 8/6 ordning andet end antallet af dage. Er den ene stilet bedre end den anden?

Rikke madsen

Hej. Er loven trådt i kraft? Og hvor søger man så om at få delt børneydelse? Vh Rikke

Mette

Hej Rikke. Min mand og jeg har valgt at blive skilt. Lige pt er vi i den situation at jeg er gravid med vores fælles barn som kommer til sommer. Når hun bliver født vil hun være hos mig ihvertfald det første år og evt mere når hun er så lille, men selvfølgelig se sin far så ofte så muligt. I den situation ville delt bopæl da Ikke give mening ville det?. Vores søn derimod på 5 år påtænker vi selvfølgelig skal have delt bopæl. Mit spørgsmål er så. Skal min mand have halvdelen af børnebidraget for vores datter når hun udelukkende er hos mig?. Det vil jo være mig der køber alt til hende. Og hvordan påvirker offentlige ydelser generelt min situation som mor til et helt lille barn der er hos mig og en dreng på 5 år der skal deles 7/7 (feks ift boligstøtte?) På forhånd tak! Mvh Mette

Rikke Frødstrup

Kære Mette Delt bopæl forudsætter at I kan blive enige. Hvis I ikke er enige om delt bopæl kan Familieretshuset og Familieretten ikke bestemme, at der skal være delt bopæl. Reglerne omkring udbetaling af børn- og ungeydelsen er endnu ikke vedtaget, men der er lagt op til, at ydelsen skal deles hvis der er fælles forældremyndighed, og hvis der er tale om en deleordning mht. samvær. Da I næppe vil have en deleordning for så vidt angår jeres datter det første stykke tid, vil din mand ikke have krav på, at ydelsen skal deles. Jeg kan desværre ikke svare på hvordan boligstøtten bliver beregnet i din situation, men skal anbefale at du kontakter kommunen for vejledning i den forbindelse.

Line Falk

Hej Rikke. Min eksmand og jeg har en 9/5 ordning hvor de 5 dage er hos mig. Vi har fælles forældremyndighed over begge vores børn. Dog har min eks bopælsadresse på begge børn. Mit spørgsmål lyder: Kan jeg få delt bopælsadresse på mine børn og kan jeg få nogle af børneydelserne? Mvh Line Falk

Rikke Frødstrup

Kære Line Delt bopæl forudsætter at I som forældre kan blive enige. Så det er altså noget som du skal tale med din eksmand om. Hvis ikke han vil medvirke til det, er det ikke muligt. Reglerne omkring deling af børn- og ungeydelsen er endnu ikke trådt i kraft. Der er lagt op til, at der skal ske deling hvis man har fælles forældremyndighed og en deleordning mht. samværet. En deleordning er en 7-7 eller en 8-6 ordning.

Anette

Hej Rikke. Min eksmand og jeg har været skilt i 2,5 år, og har fælles forældremyndighed over vores 2 børn. Begge børn har bopælsadresse hos mig. Vi har aldrig været i Statsforvaltningen og få lavet en skriftlig aftale om samværet, for det har egentlig kørt forholdsvist gnidningsfrit fra starten, og vi har været enige om samvær. Først havde vi en 11/3-ordning, og nu er det 9/5, hvor de 9 dage er hos mig. Bliver vi påvirket af de nye skilsmisseregler, forstået på den måde, at vi automatisk vil få delt børneydelserne? Eller vil faren selv skulle søge om det? Det er mig, der afholder alle udgifter til børnene (tøj, sko, overtøj, SFO, fritidsaktiviteter osv.), og jeg sørger for, at børnene får tøj mm. med til alle 5 dage hos deres far. Han betaler børnebidrag til mig. På forhånd mange tak for svar.

Rikke Frødstrup

Kære Anette Reglerne omkring deling af børn- og ungeydelsen er endnu ikke på plads. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal se på dette. Jeg kan ikke sige noget om hvornår reglerne bliver vedtaget. Det som der er lagt op til er, at udgangspunktet skal være at man deler børn- og ungeydelsen hvis man har fælles forældremyndighed og en deleordning, dvs. enten en 7-7 eller en 8-6 ordning, for så vidt angår samværet. Der er endvidere lagt op til, at man som forældre godt kan aftale noget andet.

Trine

Vi er gået fra hinanden for 3,5 år siden og jeg har taget bopæl. Vi har ikke haft en skriftlig aftale om samvær. Vi kørte for det meste 7/7, men også noget 10/4 alt efter hvordan det passede . Vi har siden august en skriftlig aftale om 11/3 hos mig og en underskrift på at faren betaler for både bidrag og ½ beløb af friskole. Ellers betaler jeg alt tøj, fritidsinteresse mm. Faren har flere gange bedt om at fortsætte 7/7 som jeg har givet ham chance til for at vise at han vil. Men samarbejde er dårlig eller ikke eksisterende. Derfor har jeg nu besluttet at jeg vil gør brug af den 11/3 aftale. Kan faren tvinge delt bopæl og 7/7 igennem og dermed få ½ delen af ydelse og slippe for at betale bidrag? Eller er den skriftlige aftale på 11/3 mere værd end det vi kørte reelt?

Anonym

Hej Hvis man søger skilsmisse nu, i denne måned, vil man så stadig skulle igennem refleksionsperioden? Eller er det først gældende ved skilsmisse ansøgt efter 1/4? Og er et skjult alkoholmisbrug "nok" til at kunne søge direkte skilsmisse hvor man er fritaget for refleksionsperioden?

Rikke Frødstrup

Tak for dine spørgsmål. Hvis du søger skilsmisse nu, og Statsforvaltningen ikke når at behandle din ansøgning inden den 1. april 2019 er det min vurdering, at I kommer til at overgå til det nye system, hvilket betyder at Familieretshuset skal behandle jeres ansøgning efter de nye regler, og at der derfor skal være en refleksionsperiode. Alkoholmisbrug er ikke grund til at man kan søge direkte skilsmisse. På dette punkt har reglerne ikke ændret sig, og det betyder, at man alene kan søge om direkte skilsmisse såfremt jeres samliv har været ophævet i mere end 2 år, der foreligger utroskab, vold eller seksuelle overgreb, bigami eller børnebortførelse.

helene rasmussen

Hej mit spørgsmål går ud på. Jeg er skilt og har 3 børn som vi deler 7/7 og har begge forældremyndigheden over børnene, den ene har adresse ved faren og de to andre hos mig. hvordan får man begge bopælsret og delt børnepenge når det nye system træder i kræft? skal man selv gøre noget eller sker det automatisk? På forhånd tak Helene Rasmussen

Rikke Ahler

Hej Hvornår kan vi søge om delt bopæl og børnebidrag? er det fra 1. april ´19 ? og hvor søger jeg? Kh Rikke

Anonym

Hej Rikke Jeg blev skilt i efteråret 2018 og vi blev enige om bopæl hos mig og en 6/8 ordning for vores 2 drenge. Som jeg læser det, så skal vi dele børne- unge ydelsen pr 1. April pga 6/8, er det rigtigt forstået? Og kan man så stadig søge forhøjet tilskud? Mvh

Kate

Hej Har en datter der er delebarn, vi kører 7/7 og har fælles forældremyndighed, men hun har kun bopæls adresse hos mig. Ville jeg så skulle dele børnepengne med min x, når hendes adresse er hos mig, men vi har fælles forældremyndighed. Håber ikke at det sker, for så skal jeg til at finde noget andet at bo i😥

Henriette

Hej, Jeg vil høre hvornår loven kommer til at træde i kraft mht. at kunne dele børnepengene mellem forældrene. Vil det blive muligt at søge om deling af børnepengene, selvom børnene har bopæl hos moren? Forældrene har fælles forældremyndighed og aftalen lyder på en 7/7 ordning, hvor vi dog har børnene udover de 7 dage. Vi kan godt have dem optil 3 uger ud af 4 uger. Mvh. Henriette

Rikke Frødstrup

Kære Henriette Den nye lov træder i kraft den 1. april 2019. Det følger af loven, at forældre med fælles forældremyndighed, som har en 7-7 eller en 8-6 ordning set i forhold til samværet, skal dele børnechecken fra det offentlige. Det er omfanget af samværet der er afgørende for hvorvidt børnechecken skal deles eller ej. Hvis I har en ligedeling set i forhold til samværet, og det uanset at det så hedder 7-7 eller 14-14 så skal I dele børnechecken.

Brian

Hej, Jeg er separeret fra min kone, hun er flyttet og vi har 3 børn på 10,16,20 år. Børnene er flyttet med hende til mormor, den mindste har vi nu 7/7, hun har dog ringet og spurgt om vi kan lave en aftale om at jeg kun har ham hver anden weekend, så de er så meget sammen som overhovedet muligt. jeg tænker her, jeg har automatisk bopælspligten, da hun uden videre flyttede, kan det ændre sig hvis jeg kun ser dem hver 14 dag ?

John Hansen

Er loven om delt børnepenge mellem mor og far vedtaget og hvis ja fra hvornår?

Rasmus

Hej. Jeg skal skilles, og det vil jo så blive før de nye regler her træder i kraft. Vi er enige om hvordan alt skal være, men jeg vil stadig gerne vide, om jeg reelt er bedre stillet ved at kræve en separation først? Det lyder som om at faderen er bedre stillet efter de nye regler træder i kraft. Mvh Rasmus

Charlotte

Jeg har forsøgt at få information om, hvordan den nye skilsmisselov kommer til at påvirke mine børns samværsaftale og fordeling af børnebidrag/ydelse mm. ved at kontakte Statsforvaltningen flere gange, men de oplyser, at loven ikke er vedtaget endnu, hvilket jeg er helt uforstående overfor?? Jeg vil rigtigt gerne vide, om min nuværende samværsaftale (indgået for en del år siden i Statsforvaltningen) hvor børnene har bopæl hos mig i en 9/5 ordning er sikkerhed nok for, at jeg ikke fremover skal dele børnenes børnepenge med deres far, eller om jeg skal igennem endnu en opslidende sag i statsforvaltningen? :( Mvh Charlotte

Rikke Frødstrup

Kære Charlotte Loven træder først i kraft den 1. april 2019. Statsforvaltningen eller Familieretshuset, som det kommer til at hedde, vil alene tage stilling til jeres aftale eller afgørelse om samvær, hvis du eller børnenes far starter en sag op. Familieretshuset kan ikke træffe afgørelse om at I skal dele børneydelsen fra det offentlige. I kan som forældre indgå aftale om at børnene skal have delt bopæl og at I dermed skal dele ydelsen. Mvh Rikke Frødstrup

Charlotte

Tak for dit svar - så bare for at være helt sikker, så ændres der ikke i hverken børnebidrag fra faren eller børneydelsen fra det offentligt med mindre vi selv beder om det efter 1.4., så jeg behøver ikke at gøre noget? Mvh. Charlotte

Lutuz

Hey . Vi har vores datter 7/7 og jeg har bopælpligt og betaler alle udgifter på vores datter ..han betaler ingenting .. Vi har snakke om evt fælles bo pligt el han får bopælpligt og at jeg stadige har de rettigheder ved at miste vores datter bopælpligt Vi vil dele børnepenge som kommer hver 3md Kan man få det lavet på skrift og er det så gyldigt i statsamtet hvis vi deler børnepenge som man får hver 3 md.. Jeg er i fast forhold ..han er lige blivet alene og sidder lidt svært økonomisk Jeg ønsker alt på skrift for at der er klare regler hele vejen igemmen .. Håber du forstå hvad jeg mener ... Manya

Eiman Marzouk

Hej Rikke, Ville det nye familehus kunne traffe afgørelser om transport udgifterne ?

Eiman Marzouk

Hej Rikke, Jeg er en far som siden jeg er blevet skilt har fået reduceret mit samvær med min søn fordi min eks i retsalene har løjet sig til at blive bopæls forældre. Det er jo bopæls forældren som i sidste ende bestemmer hvlike samværs aftale der skal udøves. Eks vil ikke gå med til en dele ordening. Min eks brugte den vel kendte praksis med at flytte efter at få bopælen. Jeg synes det er tankevækkende at spørgsmålene du har fået her handleder om økonomi. Det var også derfor min eks gøre det. Jeg er ligeglad med pengene jeg kunne godt bare tænke mig og være sammen med mine børn i en deleordning Vil jeg kunne bede om, at få mine børn på en deleordning selv de er små? 1,5 år og 4,5 år Jeg er bare en alm mand med et godt job som kunne tænke sig at være den far jeg er ? Står jeg bedre efter den 1. april 2019?

Rikke Frødstrup

Kære Eiman Vurdering af hvorvidt det vli være godt for børnene med en deleordning bliver ikke anderledes efter den 1. april 2019. For at kunne have en deleordning kræver det fortsat at forældrene har et godt samarbjede og at de bor nogenlunde tæt på hinanden. Hvis ikke det er tilfældet kan det blive meget svært at komme igennem med en deleordning. Mvh Rikke Frødstrup

Eiman Marzouk

Det jeg ked af hører. Det er alm viden at mor bare skal lyve Statsforvaltningen hvis ønsker at begrænse samvær til far og samtidig få de børnebidrag. I mit tilfælde har jeg dokumenteret at mor lyver, desværre blev det brugt imod mig. Altså så det et dårligt sammenarbejde ???? Børne har det godt så ikke noget grundlag for at lave om på det Jeg havde håbet på en mere ligeværdige lov ændring. Har nogle børn som meget gerne vil være hos far noget mere. Jeg er nødsaget at udsætte dem for en børnesamte. Havde håbet på at lov ændringen ville hjælpe far og børn i sådan et tilfælde

Beth

Hej, Har været skilt i 2 1/2 år nu og vores datter har bopælspligt hos mig og pt. en 8/6 ordning. Den påtænker vi at ændre til 7/7 (i enighed med vores datter). Hendes far ønsker imidlertid bopælspligten flyttet over til ham, også grundet at jeg påtænker at flytte sammen med min kæreste og ikke længere kan få enkelttilskud som enlig forsørger. Det vil han gerne udnytte i stedet, da han ikke pt. er samboende med nogen, selvom han dog har en kæreste. Jeg har ikke lyst til at give afkald på bopælspligten, når det snart vil blive en mulighed at dele den, hvilket jeg allerhelst så, og som jeg har forstået det skulle blive muligt efter den 1/4-19. Vil han til den tid kunne dele bopælspligten med mig, og så stadig søge enkelttilskud som enlig forsørger? Og hvad hvis han ikke ønsker at dele bopælspligten? Vil jeg så stå ringere i en 7/7 ordning end i en 8/6 som jeg har i dag, hvis han vil søge om bopælspligten?

Rikke Frødstrup

Kære Beth Det er korrekt at der er lagt op til, at man efter den 1. april 2019 skal have mulighed for at aftale delt bopæl, som skilsmisseforældre. Delt bopæl betyder, at jeres datter bliver registreret på din og din ex mands adresse. Det er min vurdering, at din ex mand herefter vil kunne søge om enkelttilskud som enlig forsørger, men det er noget som bør undersøges nærmere i kommunen. Hvis ikke I kan blive enige om, at dele bopælen, kan din ex mand vælge at starte sag om bopæl. I den forbindelse skal retten foretage en vurdering af hvad der vil være bedst for jeres datter. Hvis jeres datter er mest knyttet til dig, og hvis hun har boet hos dig siden samlivophævelsen, vil resultatet formentlig blive at hun skal fortsætte med at have bopæl hos dig. Det er endvidere min vurdering, at du står bedre, hvis I har en 8/6 ordning fremfor en 7/7 ordning, såfremt sag om bopæl skal behandles i retten. Mvh Rikke Frødstrup

Annika

Hej Jeg er en af de mange som bliver ramt af den nye deleordning fra 1.april 2019😔 Jeg har nogen spørgsmål jeg håber I kan hjælpe med? Jeg deler mine børn 7/7 men har bopælsadressen. Jeg bor alene og min x bor sammen med en ny. Hvis vi får delt bopæl, får jeg så ikke boligstøtte mere.? Mister jeg mit enlig forsørgerbidrag.? Og sidst, går man ikke ind og ser på hvad jeg tjener om året og hvad min x tjener.? På forhånd tak. Hilsen en ulykkelig mor som må flytte fra vante omgivelsen pga af den regl😢

Enligmor.

Hej Rikke. Vi har været skilt siden 2014, og faren flyttede juni 2013. Jeg har haft adresse på vores to fælles børn lige siden juni 2014. Vi kører 7 til 7. Kan de ny regler medføre, at jeg skal give faren delt bopæl ? Når jeg har haft dem siden vi blev skilt? Eller pågår de ny regler kun for de forældre som bliver skilt efter april 19.?? Det vil noget der skal søges om?? Det skal han jo i dag, som reglerne er nu.

Kirsten

Hej Jeg vil høre hvordan er reglen når min mand har særeje over sit firma. Hvem arver så i tilfælde af at min mand dør? Vi er gift og har to børn Hilsen Kirsten

Tina Sørensen Berthelsen

Hejsa Jeg vil også gerne vide om jeg er i risikogruppen for at blive påtvunget opdeling af Børne/unge ydelsen. Siden november 2013 - november 2017 har min søn haft sin adresse hos sin far, hvortil faderen har modtaget samtlige Børne/unge ydelser i den periode (dette efter en skilsmisse) Faderen har i samme periode lovet at hjælpe mig økonomisk til gavn for vores søn, men dette skete dog ALDRIG. Nu har jeg så endelig fået muligheden at modtage Børne/unge ydelsen pr 1 december 2017 og have samme muligheder økonomisk som han havde tidligere. Så er spørgsmålet så: risikerer jeg efter alt dette at blive påtvunget at skulle dele disse Børne/unge ydelser ved de nye reglers ikrafttræden? 😔😔😔 Hilsen den frustrerede

Laila

hej. Jeg har en datter i en 6/8 ordning, hvor jeg har de 8 dage og bopælsretten - faderen betaler ikke bidrag. Samarbejdet er ikke særligt godt med faderen, og jeg ønsker ikke at der skal være delt bopælsret. Som jeg forstår, så skal børnepengene efter april 19 deles ml. faderen og jeg?