PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Regler for privat kørsel i firmabil

Har din arbejdsgiver stillet firmabil til rådighed for dig, som du også kan bruge uden for arbejdssammenhæng? Så skal du som udgangspunkt betale skat af det. Få overblik over reglerne for privat kørsel i firmabil her.

Hvad er privat kørsel?

Al kørsel i løbet af din arbejdsdag er erhvervsmæssig kørsel. Som udgangspunkt er al kørsel uden for din arbejdsdag – herunder turen til og fra arbejde – privat kørsel. Har du firmabil til rådighed for privat kørsel, skal du være opmærksom på skattereglerne. Det gælder, uanset hvor meget du rent faktisk bruger firmabilen til privat kørsel.

Både du og arbejdsgiver kan komme i klemme, hvis ikke reglerne for firmabil overholdes. Hos Advodan kan vi hjælpe både arbejdsgivere og medarbejdere med udformning eller gennemgang af ansættelseskontrakten, så betingelserne for benyttelse af firmabil er klart formuleret og i overensstemmelse med reglerne. Vi klæder også arbejdsgivere på til arbejdsgiverkontrol fra Skat gennem rådgivning om personalehåndbog og opfølgning.

Hos Advodan kan vi hjælpe både arbejdsgivere og medarbejdere med at formulere aftalen om brug af firmabil til privat kørsel

Hvad er reglerne for privat kørsel i firmabil?

Ifølge reglerne skal du betale skat af det, når du har firmabil til rådighed for privat kørsel. Hvor meget, du skal betale, afhænger bl.a. af købstidspunktet og bilens alder ved køb – og ikke af hvor meget du kører i bilen privat. Skatten udregnes som en vis procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Du kan se satserne, og hvordan du laver udregningen, på Skats hjemmeside.

Har du firmabil til rådighed for privat kørsel, må andre i din husstand også køre bilen

Er det et særligt køretøj, du har til rådighed, er skattereglerne anderledes. Et særligt køretøj er et køretøj, som ikke anses for egnet til at træde i stedet for en privat bil, fx en kranbil. Du kan læse mere om, i hvilket omfang særlige køretøjer kan bruges til privat kørsel her.

Når bilen bruges i erhvervssammenhænge, er det kun dig der må køre den. Har du derimod firmabilen til rådighed for privat kørsel, må andre medlemmer af din husstand gerne køre i bilen.

Du kan ikke få kørselsgodtgørelse, hvis du har firmabil til rådighed for privat kørsel.

Hvordan betaler jeg skat for privat kørsel i firmabil?

I praksis skal du ikke gøre noget ift. indbetalingen af skat, hvis du er lønmodtager og har firmabil til rådighed for privat kørsel. Din arbejdsgiver er nemlig ansvarlig for, at der tages højde for dette i forbindelse med udbetalingen af din løn. Den indbetalte skat fremgår derfor af din lønseddel.

Det kan ske, at din arbejdsgiver indberetter forkert, så det får betydning for din skat. Har din arbejdsgiver fx ikke sat kryds ved fri firmabil – og har du firmabil til rådighed – kan det resultere i en stor skatteregning. Står du med en sådan skattesag, kan en advokat fra Advodan hjælpe dig. Vi kan også hjælpe dig, som er arbejdsgiver, og har undladt at indberette en medarbejders fri rådighed over firmabil.

 

Hvad er reglerne, hvis jeg kun sjældent skal bruge firmabilen til privat kørsel?

Har du kun sjældent brug for firmabilen til privat kørsel, kan du godt slippe for skatten. Du kan nemlig bruge firmabilen til privat kørsel skattefrit op til 20 gange på et år, hvis du køber dagsbeviser hos Skat.

Der gælder følgende regler for dagsbeviser til privat kørsel i firmabil:

  • Hvert dagsbevis gælder i ét døgn, fra kl. 00.00 til 23.59.
  • Dagsbeviset skal medbringes i firmabilen.
  • Dagsbeviset koster 225 kr., hvoraf de 40 kr. er momsandelen. Dagsafgiften dækker de skatte- og afgiftsmæssige krav der følger af en privat anvendelse af og rådighed over firmabilen.
  • Dagsbeviset skal købes mindst 1 time før den private kørsel i firmabilen.
  • Dagsbevis kan tidligst købes 45 dage, før det skal bruges.
  • Købte dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage.
  • Ubrugte dagsbeviser kan ikke refunderes.

Du kan ikke bruge reglerne om dagsbevis, hvis du i realiteten har rådighed over firmabilen uden for arbejdstid. Det er derfor vigtigt, at dét, du har aftalt med arbejdsgiver, er rigtigt beskrevet – og bliver rigtigt efterlevet.

Vær opmærksom, hvis du trækker campingvogn med firmabil

Det er ikke unormalt, at håndværkere arbejder langt væk fra deres hjem og derfor overnatter tæt på fx byggepladsen, mens arbejdet står på. Er du i den situation, og ønsker du at medbringe din campingvogn som opholds- og overnatningssted, skal du købe et dagsbevis, hvis ikke du har firmabilen til rådighed for privat kørsel. Skat betragter nemlig kørslen som privat, når du trækker campingvognen efter firmabilen til arbejdsstedet. Det har konsekvenser både for dig og din arbejdsgiver, hvis ikke I sørger for at købe dagsbevis til turen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

28 kommentar

0 / 700 tegn

John

Hej Per. Efter skift til fri bil i Februar kan jeg se at jeg stadig har fået mit tidligere befordringsfradrag. Har ændret det nu, men burde Skat ikke registrere det automatisk når min arbejdsgiver markerer at jeg har fået firmabil, jeg har betalt skat af den, men også fået fradraget, ligger fejlen hos mig? Vh John

Per Nielsen

Du har selv ansvaret for din forskudsopgørelse – og jeg tror, at det er denne, du spørger til. Hvis du har firmabil, skal din arbejdsgiver indberettet dette. Denne oplysning kan resultere i, at Skattestyrelsen meddeler dig, at de påtænker at ændre din forskudsopgørelse. Men det er dig, det går ud over, hvis det ikke sker! Og det er under alle omstændigheder dig, der har interesse i, at din forskudsopgørelse er korrekt. Oplysningen om befordringsfradrag ændres ikke automatisk, fordi du har firmabil. I princippet kunne du jo have flere arbejdsgivere. Det er derfor alene dit ansvar at få det ændret. Hvis det ikke sker, får du en restskat at kæmpe med næste år. Venlig hilsen

Alexander

Hej Hvis mit barn ikke kan komme i skole, må mit barn så køre med i firma bilen og sidde i den, imens jeg arbejder? Mvh Alexander

Per Nielsen

Jeg svarer alene ud fra skattemæssige perspektiver – og ikke ud fra sundhedsperspektivet! Jeg forudsætter, at du har firmabil og beskattes af den private benyttelse. Din arbejdsgiver indberetter således den private anvendelse til Skattestyrelsen. Din brug af bilen afgøres af den aftale, du har med din arbejdsgiver. Det vil typisk være fastlagt i f.eks. en personalehåndbog. Hvis der ikke er forbud mod, at du har dit barn med i bilen, vil det ikke være en overtrædelse af dit ansættelsesforhold. Da du betaler skat af den private anvendelse, vil heller ikke Skattestyrelsen have noget imod, at dit barn er med i bilen. Venlig hilsen

Mads

Hej. Jeg har en beskattet firmabil, dvs. jeg benytter den også privat. Det er en ganske almindelig personbil. Udover den almindelige beskatning har jeg også en egenbetaling på bilen da den ligger en klasse over hvad jeg egentlig er godkendt til. Må en kollega benytte bilen arbejdsrelateret, herunder køre på kundebesøg? Kan min virksomhed forlange at jeg stiller bilen til rådighed for andre medarbejdere, hvis en kollega skal på kundebesøg? Er der et skattemæssigt forhold jeg skal være opmærksom på hvis en kollega benytter bilen arbejdsrelateret? Mvh

Per Nielsen

Alle svarene afhænger af den aftale, som du har med din arbejdsgiver. Hvis du er ansat i et større selskab, er der formentlig et detaljeret regelsæt for firmabiler. Beskatningen går ud på, at du beskattes af muligheden for at kunne benytte bilen privat. Det sker efter nogle fast (høje takster). Det kan være et problem, hvis du ”alene” beskattes af den klasse, som du ”er godkendt til”. Omvendt er det lidt dumt at betale skat af den højere klasse samtidig med, at du betaler til arbejdsgiveren. Venlig hilsen

Ole

Jeg har en specialindrettet kassebil med fastmonteret hylder, kører som elekriker. Hvordan er reglerne hvis jeg skal til sommerfest, med alkohol og derfor lader firmabilen stå på arbejdspladsen. Må jeg, lørdag, blive kørt ind til firmaet og hente firmabilen hjem?

Per Nielsen

Du har en aftale med din arbejdsgiver. Heraf fremgår, hvornår du må benytte bilen. Min gæt er, at det alene er i forbindelse med arbejdet, og at du ikke betaler skat af fri bil. Hvis jeg har ret, er svaret nok et nej, med mindre du kører direkte fra arbejdspladsen til et job. Hvis du opfører dig anderledes end aftalt med din arbejdsgiver, kan der falde brænde ned for begge: Arbejdsgiver har ikke indberettet fri kørsel, og begge bliver beskattede. Hertil kan komme en bødestraf. Det er lidt svært at nå frem til, at du er på vej hjem fra arbejde, når du rent faktisk har været hjemme. Det er muligt, at det rigtige råd til dig er at huske soveposen. Venlig hilsen

Anja

Hej, Jeg har en firmabil, som er specialindrettet. Jeg skal på ferie og har ikke plads til kufferter i min egen bil. Kan jeg købe et dagsbevis på dagen jeg skal flyve og igen når jeg kommer hjem - og tage bilen med i lufthavnen sammen med konen? I så fald holder bilen jo parkeret i lufthavnen under ferien og ikke derhjemme eller på arbejdspladsen. Anja

Ronnie

Hvordan er man forsikret ved uheld, når man benytter en gul pladebil med dagsbevis?

Per Nielsen

En bil skal være ansvarsforsikret. Den kan være kaskoforsikret – det vil normalt være i samme selskab. Du bør sikre, at bilen er kaskoforsikret, inden du benytter den til privat kørsel. Er dette ikke tilfældet, må du overveje, om du vil løbe risikoen for skade på bilen. Det kan blive til en tvist mellem dig og din arbejdsgiver. Herudover bør du afklare, om du har forsikring, der dækker din personskade. Hvis dette er tilfældet, kan opstå et problem, hvis du kommer til skade ved en soloulykke. Kort sagt: Du skal tænke på samme måde, som hvis du lejer en bil. Med venlig hilsen

Mogens

Kan jeg undgå beskatning af firmabil ved kørsel til og fra arbejde, når jeg har skiftende arbejdssteder?

Per Nielsen

Hej Mogens Du bliver alene beskattet af værdi af fri bil, såfremt du har mulighed for at benytte bilen privat. Det er arbejdsgiveren, der skal indberette værdien som lønindkomst. Du skal således starte med at undersøge, hvad der er aftalt med arbejdsgiveren. Det må stå i din ansættelsesaftale. Udfordringen med de skiftende arbejdssteder opstår typisk for de, der ikke har fri bil, men som benytter egen bil. Her opstår dels spørgsmålet, hvorledes kørselsfradrag beregnes. Dels hvorledes arbejdsgiverens evt. tilskud til kørslen beskattes. Med venlig hilsen

Henrik

I skriver om firmabiler, som man også må bruge til privatkørsel (og dermed bliver beskattet af) følgende: "Har du derimod firmabilen til rådighed for privat kørsel, må andre medlemmer af din husstand gerne køre i bilen". Betyder det så, at udeboende børn ikke må køre/låne bilen (med mindre jeg er med i bilen)?

Per Nielsen

Svaret går på den skattemæssige side af sagen. Udeboende børn må gerne låne bilen. Men arbejdsgiveren vil ofte regulere forholdet i de regler, der gælder i virksomheden for firmabiler. Du er derfor nødt til at undersøge disse regler, der ofte vil findes i en personalehåndbog. Med de nye regler om vanvidskørsel løber arbejdsgiveren en risiko for, at en firmabil konfiskeres – og den risiko er han nødt til at forholde sig til. Med venlig hilsen

Bent Jensen

Jeg kårer i speciel indrettet firmabil til arbejdet hver morgen, får arbejdssedler til dagen og slutter min arbejdsdag på sidste sted, så har jeg fri og kårer Feks. På kaffevisit hos familie eller venner inden jeg kører ud og handler for derefter at kåre hjem. Da jeg har fri kan jeg vel gøre hvad jeg vil, men skal da ikke beskattes af fri bil. ?

Allan Højbak

Skat skriver på hjemmesiden: En gulpladebil vil i visse tilfælde kunne anvendes privat, uden at der skal betales tillæg for privat anvendelse. Følgende kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen, er tilladt:2) •Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer. •I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år. •Der kan køres til spisning eller hentes mad, når kørslen sker i arbejdstiden. •Medarbejdere, der er omfattet af en vagtordning, hvor de skal være til rådighed døgnets 24 timer kan deltage i familiefester og lignende inden for området, uden at køretøjet anses for at være benyttet privat. ** Jeg har personligt ikke kendskab til afgørelse fra SKAT m.fl. der tager stilling til om man - på vejen hjem - standser og går på familiebesøg m.m. . Måske andre har kendskab hertil? venlig hilsen Allan Højbak

Ruth Christiansen

Hej. Jeg kører i firmabil hjemmefra og ud på firmaer, og tilser firmaerne. Om sommeren flytter jeg somme tider i campingvogn på en campingplads i en uge. Må jeg så kørre herfra og så ud til firmaerne eller skal jeg hjem i privat bil for at tage firmabil som så holder hjemme på min private adr. ? Jeg håber at I kan svare mig På forhånd TAK Hilsen Ruth.

Allan Højbak

Jeg vil mene at det et ok at du kører ud fra campingpladsen, der må anses for din bopæl i perioden. Men jeg har personligt ikke kendskab til afgørelse fra SKAT m.fl. der tager stilling hertil, Måske andre har kendskab hertil? Du vil kunne indsende anmodning om et bindende svar til SKAT, og få endelig vished herom. venlig hilsen Allan Højbak

Morten

Hej Jeg kører hver morgen min søn i institution og henter ham igen. I en meget lille by. Jeg kører i en Opel vivaro kassevogn som er firmaets! Det er min forståelse at det er helt ok at gøre... Eller hvad? Den er iøvrigt indrettet til transport af hvidevarer og div værktøj. Og handle var os tilladt kunne jeg forstå..

Allan Højbak

Der er tale om et helt konkret spørgsmål, og hvis du vil være sikker på at undgå problemer med SKAT kan du indsende anmodning om et bindende svar til Skat, hvori du beskriver forholdene og anmoder om SKATs svar herpå. Det er bl.a, afgørende om den bil du anvender kan anses for at være specialindrettet. Et bindende svar vil være gældende i 5 år for Skat. ¨ Skat skriver på hjemmesiden: En gulpladebil vil i visse tilfælde kunne anvendes privat, uden at der skal betales tillæg for privat anvendelse. Følgende kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen, er tilladt:2) •Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer. •I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år. •Der kan køres til spisning eller hentes mad, når kørslen sker i arbejdstiden. •Medarbejdere, der er omfattet af en vagtordning, hvor de skal være til rådighed døgnets 24 timer kan deltage i familiefester og lignende inden for området, uden at køretøjet anses for at være benyttet privat. ** Venlig hilsen Allan Højbak

Allan

Hej, jeg arbejder på et firma hvor jeg kører i privatbil hen til firmaet, derefter tager jeg firmabil og kører budkørsel, kører tilbage til firmaet og tager privatbilen hjem. Firmabilen er en varevogn med 3 sæder foran og bare et lastrum bag i, den er på gule plader, der er cvr. nummer på siden og reklame for firmaet. Nu kommer mit spørgsmål så: må jeg tage min søn med i privat bilen ned på arbejdet for derefter at han kan komme med i firmabilen ud på ruten sammen med mig for at ”være med far på arbejde” fx i en skoleferie, for derefter at kører i privatbilen fra arbejde til hjem igen. Hvis ja/nej hvilken paragraf og/eller lov er det under?

Allan Højbak

Hej, Godt spørgsmål som jeg desværre ikke kender svaret på. Der kan være et forhold til din arbejdsgiver, endvidere måske et forsikrings spørgsmål, når du medtager din søn i bilen under arbejdet. Skattemæssigt er der nok ikke noget problem, idet sønnen jo netop er med for at opleve arbejdet, men det er som nævnt ikke noget jeg har konkret kendskab til. Jeg håber andre måske kan hjælpe med besvarelse? venlig hilsen Allan Højbak

Viktor Jensen

Hej. Hvis man må hente sine børn på vej hjem, så længe det ikke overskrider de 1000 km 'omvej' om året. Må man på samme måde så stoppe på vejen hjem og tage en times fitness. Hvis fitness centeret ligger på vejen mellem arbejde og hjem?? Mvh viktor.

Allan Højbak

Skat skriver på hjemmesiden: En gulpladebil vil i visse tilfælde kunne anvendes privat, uden at der skal betales tillæg for privat anvendelse. Følgende kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen, er tilladt:2) •Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer. •I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år. •Der kan køres til spisning eller hentes mad, når kørslen sker i arbejdstiden. •Medarbejdere, der er omfattet af en vagtordning, hvor de skal være til rådighed døgnets 24 timer kan deltage i familiefester og lignende inden for området, uden at køretøjet anses for at være benyttet privat. ** Jeg har personligt ikke kendskab til afgørelse fra SKAT m.fl. der tager stilling til om man - på vejen hjem - standser og ex. går til fitness. Måske andre har kendskab hertil? venlig hilsen Allan Højbak

Michael

Hej Findes der nogle definitioner på hvad en special indrettet firmabil er? I mit tilfælde er der tale om en firmabil indrettet med skuffer/hylder arbejdsbord, stiger indvendigt m.m. Mvh Michael

Allan Højbak

Hej Nej, der er altid en konkret vurdering om en bil er egnet til privat kørsel. Skat skriver på sin hjemmeside: Specialindrettede køretøjer Specialindrettede køretøjer er biler der almindeligvis er egnede som en privat bil, men som på grund af indretningen mv. ikke er egnet til at træde i stedet for en privat bil. Disse køretøjer anses ikke for egnede som alternativ til en privat bil, og privat kørsel i sådanne køretøjer udløser derfor ikke beskatning efter LL § 16, stk. 4. Det er en forudsætning, at bilerne ikke må bruges - og rent faktisk ikke bliver brugt - til privat kørsel i øvrigt. Kun de biler, der efter deres art og fremtræden kan bruges som alternativ til en privat bil, er omfattet af LL § 16, stk. 4. Vurderingen er dog konkret. ** Hvis du vil være sikker på at SKAT ikke senere vil kunne påstå at bilen ikke er uegnet til privat kørsel, så kan du evt anmode Skat om et bindende svar. venlig hilsen Allan Højbak

Poul

Hej Hvis bilen ikke er specialindrettet, men jeg skal ud til en kunde fra tidlig morgenstund, er det så ok at tage firmabilen hjem om aftenen? og, hvis jeg kører i arbejdsbilen der ikke er specialindrettet, stopper ved en tankstation for at tjekke dæktrykket, og køber en cola og en lotto kupon til mig selv, er det så i princippet privatkørsel hvis man tager det helt bogstaveligt? Jeg kan jo ikke bevise jeg har købt benzin eller andet, selvom jeg har tjekket op på bilen. Er der forskel om ovenstående sker ifm arbejde, eller på vej hjem til en arbejdstur i morgen? Mvh Poul

Allan Højbak

Hej der er tale om flere spørgsmål som ikke kan besvarer konkret, men du kan evt være omfattet af nævnte regel ( fra Skats hjemmeside) Undtagelsesvis kørsel mellem bopæl og arbejdsgiverens adresse - 25 gange-reglen Kørsel med firmabil mellem hjem og arbejde er privat kørsel. Dette gælder også, selvom bilen bliver brugt til kørsel til og/eller fra bopælen i forbindelse med kørsel, der i øvrigt er erhvervsmæssig. Ligningsrådet har dog udtalt, at hvis en ansat undtagelsesvist kører mellem arbejdsgiverens adresse og den sædvanlige bopæl op til 25 gange om året, udløser kørslen ikke beskatning hvis • bilen udelukkende skal bruges erhvervsmæssigt den efterfølgende dag • den ansatte i øvrigt er afskåret fra at bruge bilen privat • der føres kørselsregnskab. Det udløser desuden ikke beskatning, når en medarbejder under tilsvarende betingelser efter udelukkende at have brugt bilen erhvervsmæssigt kører hjem om aftenen og den efterfølgende dag kører direkte fra den sædvanlige bopæl til arbejdspladsen. Se SKM2003.13.LR. Skatterådet har i en sag fastsat undtagelsesvis kørsel til højst 25 gange om året. Se SKM2006.90.SR. Hver enkel kørsel mellem arbejdssted og bopæl og kørsel mellm bopæl og arbejdssted tæller med ved opgørelsen af de 25 gange. Overskrides de 25 gange om året, udløser det beskatning af fri bil i den periode, hvor den ansatte har haft rådighed over bilen til privat brug. Jeg mener ikke at du kan komme i fedtefadet hvis du uden svinkeæreinger - under nævnte kørsel - standser ved tankstation for at tjekker dæktrykket og samtidigt køber en cola til dig selv. venlig hilsen Allan Højbak

Martin Larsen

Hej, Ift. svinkeændringer må jeg så tage min kæreste med hjem fra arbejde hvis jeg må ingen måder fraviger fra min sædvanlige rute til og fra arbejde? Og kan du komme med en specifik henvisning til at det i såfald er lovligt? På forhånd tak!

Allan Højbak

Hej Det er desværre ikke så let lige at give en konkret henvisning i disse sager. Men jf. www. Skat.dk. gælder følgende: Men for specialindrettede køretøjer/særligt køretøj gælder følgende: Der er køretøjer, der ikke umiddelbart anses for omfattet af reglerne om fri bil til rådighed. Det gælder køretøjer, som ikke anses for egnede som alternativ til en fri bil. Det er fx store kranbiler og tankvogne mv. samt biler, som på grund af indretningen ikke er egnet til privat kørsel. Hvis du kører i et særligt køretøj, skal du, for at finde frem til, hvor meget du skal beskattes af, skelne mellem følgende former for privat kørsel: •Kørsel mellem hjem og arbejdsplads •Privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel •Kørsel omfattet af den generelle bagatelgrænse •Privat kørsel under en tilkaldevagt •Privat kørsel i øvrigt Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i et af disse særlige køretøjer betragtes som fri befordring. Du beskattes ikke af kørslen mellem hjem og arbejdsplads, hvis du ikke har taget befordringsfradrag. Hvis du tager befordringsfradrag, skal du beskattes af et beløb svarende til befordringsfradraget. Privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel. Her tænkes på, at man kører en omvej for at gøre et privat ærinde, som at hente børn eller gøre et privat indkøb. I sådanne tilfælde beskattes du med 3,47 kr. pr. km i 2008, hvis du kører over 1.000 km pr. år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder). Små korte svinkeærinder - som afstikker fra den erhvervsbetingede rute på op til et par hundrede meter - beskattes dog slet ikke, da det anses for at være en del af den erhvervsmæssige kørsel i et sådant køretøj. Det er specielt de sidste 3 linjer der er interessante for sig. venlig hilsen Allan Højbak

Kenneth

Hej et spørgsmål vedr firma bil på hvide plader Hvor mange gange om mdr må man køre mellem hjem og arbejde Jeg køre direkt ud til kunder hjemme fra og slutter hjemme Men en gang i mellem skal jeg forbi arbejdet

Allan Højbak

Hej Kenneth Besvarelsen af dit spørgsmål vil blive for omfattende her. Reglerne er overordnet set: Kørsel mellem hjem og arbejdsplads er normalt privat kørsel, og hvis denne kørsel sker i en firmabil, skal medarbejderen som hovedregel beskattes af fri bil. Der gælder dog følgende undtagelser til hovedreglen: • 60-dages-reglen • 25-dages-reglen • Tilkaldevagt • Kundeopsøgende aktiviteter • Chauffører. Jeg vil anbefale dig at læse på www.Skat.dk hvor du forhåbentligt kan få svar på spørgsmålet i netop dit tilfælde. venlig hilsen Allan Højbak

Anders wegger

Må min medarbejder tage min firmabil ud til et firma kursus

Allan Højbak

Kørslen vil efter min opfattelse være omfattet at reglen: (fra SKats hjemmeside) Undtagelsesvis kørsel mellem bopæl og arbejdsgiverens adresse - 25 gange-reglen Kørsel med firmabil mellem hjem og arbejde er privat kørsel. Dette gælder også, selvom bilen bliver brugt til kørsel til og/eller fra bopælen i forbindelse med kørsel, der i øvrigt er erhvervsmæssig. Ligningsrådet har dog udtalt, at hvis en ansat undtagelsesvist kører mellem arbejdsgiverens adresse og den sædvanlige bopæl op til 25 gange om året, udløser kørslen ikke beskatning hvis •bilen udelukkende skal bruges erhvervsmæssigt den efterfølgende dag •den ansatte i øvrigt er afskåret fra at bruge bilen privat •der føres kørselsregnskab. Det udløser desuden ikke beskatning, når en medarbejder under tilsvarende betingelser efter udelukkende at have brugt bilen erhvervsmæssigt kører hjem om aftenen og den efterfølgende dag kører direkte fra den sædvanlige bopæl til arbejdspladsen. Se SKM.2003.13. Skatterådet har i en sag fastsat undtagelsesvis kørsel til højst 25 gange om året. Se SKM.2006.90.SR. Hver enkel kørsel mellem arbejdssted og bopæl og kørsel mellem bopæl og arbejdssted tæller med ved opgørelsen af de 25 gange. Overskrides de 25 gange om året, udløser det beskatning af fri bil i den periode, hvor den ansatte har haft rådighed over bilen til privat brug. Det er SKATs opfattelse, at hvis en person køre mere end 25 gange i forskellige biler, så er det den bil, vedkommende kører i den 26. gang, som vedkommende skal beskattes af. Vedkommende skal beskattes fremover af fri bil, dvs. fra og med den 30-dagesperiode. Det er Skatteministeriets opfattelse, at hvis en bil tages med hjem, fx fordi den ansatte skal på kursus i de tre efterfølgende dage, og der hver dag køres mellem kursusstedet (midlertidigt arbejdssted) og hjemmet, tæller det kun én gang ved opgørelsen af de 25 gange. Når der køres tilbage til arbejdsgiverens adresse efter endt kursus den efterfølgende dag, tæller det én gang mere ved opgørelsen af de 25 gange. Venlig hilsen Allan Højbak

carsten bunkenborg

Hvad er reglerne for at tage firmabilen med hjem og optage p plads

Allan Højbak

Hej Jeg er ikke helt sikker på at jeg helt forstår spørgsmålet. Men det gør ingen forskel på beskatning af fri bil, såfremt medarbejderne ex. tager gulpladebilen med hjem om aftenen, fordi arbejdsgiveren ex. ikke har en p-plads til rådighed til bilen. Det vil stadigvæk som udgangspunkt være fri bil. venlig hilsen Allan Højbak

Steve Dean Rasmussen

Hej Hvis jeg har en firmabil hjem som er specialindrettet og forhåndsgodkent af skat og jeg skal hente børn i den skal jeg så have et papir i bilen som bevis eller findes det ikke ?

Allan Højbak

Hej Steve. Din kørsel vi jo komme ind under bestemmelserne om "svinkeærinder". I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år. - Jeg har ikke kendskab til at man kan få et papir fra SKAT som dokumenterer man er berettiget til kørslen efter denne bestemmelse. Omfanget af kørslen vil blive begrænset af de max 1.000 km om året, hvilket jo i sig selv vil gøre det svært for SKAT at udstede et sådant dokument. Så jeg tror ikke der forefindes et sådant dokument/papir. venlig hilsen Allan Højbak

Mads

Hvor længe må et svinkeærinde i firmabil vare på vej hjem fra arbejde? Og er det specifikt indkøb og børne afsætning, eller en en tur i skoven ok?

Allan Højbak

Hej Mads Rigtigt godt spørgsmål. Jeg har desværre ikke kendskab til afgørelse hvori der tages stilling til tidsrammen for svinkeærinder eller om hvorvidt en "udflugt" ex. til en skov" er omfattet. Ordlyden er vedr. svinkeærinder: Det gælder eksempelvis ved afhentning og aflevering af børn eller ved indkøb, når blot det sker på turen mellem bopæl og arbejdsstedet (i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel). Tidsmæssigt må man måske fortolke reglerne således at der alene er tale om kortere varighed ( indkøb , aflevering af børn) og det kræver at der sker "på turen mellem bopæl og arbejdsstedet". Så umiddelbart er det min opfattelse at det ikke omfatter kørsel til en skovtur etc. Men som anført har jeg ikke kendskab til afgørelser herom. venlig hilsen Allan Højbak

Tonni Hansen

Hej. Jeg har firmabil og skal i retten og vidne i min arbejdstid. Skal jeg hjem og stille firmabilen og skifte til privat bilen for at køre 60km til retten. Og er reglerne ens om det er en specialindrettet eller gul plader bil.

Allan Højbak

Hej, Du skriver du har firmabil. Hvis du beskattes heraf som fri bil ( hvad du nok ikke gør) så kan du naturligvis frit køre i den til retten. Kørsel til retten er at anse som privat kørsel. Hvis der er tale om en specialindrettet bil er du omfattet af den i artiklen nævnte bestemmelse om "svinkeærinder" •I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år. - Er der ikke tale om en specialindrettet bil, vil kørsel til retten betyde at du bliver beskattet af fri bil. venlig hilsen Allan Højbak

Morten

Hej. Et spørgsmål vedr kørsel i firmabil på gule plader. Må jeg benytte bilen til at køre fra mit arbejde videre til et deltidsarbejde og derefter hjem?

Allan Højbak

Hej Nej. Kørsel i gulpladebiler er alene tilladt som nedenfor ( fra SKATS hjemmeside) Kørsel til dit deltidsarbejde vil altid være privat - set i.f.t. gulpladebilen i hovedarbejdsstedet. Jeg mener ikke det vil opfylde betingelserne og "svinkeærinder", jf. nedenfor. En gulpladebil vil i visse tilfælde kunne anvendes privat, uden at der skal betales tillæg for privat anvendelse. Følgende kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen, er tilladt:2) •Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer. •I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år. •Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, fx til kørsel til et møde, et kursussted eller en lufthavn med henblik på videretransport til møde mv. Det gælder også kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året dagen efter, bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. I dette eksempel tæller kørslen 2 gange. •I tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder kan der køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted. •Der kan køres til spisning eller hentes mad, når kørslen sker i arbejdstiden. •Medarbejdere, der er omfattet af en vagtordning, hvor de skal være til rådighed døgnets 24 timer kan deltage i familiefester og lignende inden for området, uden at køretøjet anses for at være benyttet privat. •I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation. Ved vurderingen af, om der konkret er tale om et specialindrettet køretøj, skal der altid være tale om, at køretøjet ikke egner sig som et alternativ til en privat bil, og •at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde, og •at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde.

Mikael D

Hej Et spørgsmål ang. varebil på papegøjeplader. Jeg har planer om at låne firmaets varebil til flytning. Den er på papegøjeplader og indregistreret til godstransport privat. Må jeg låne den uden videre eller hvordan? Man kan ikke købe dagbillet til den på skat.dk og jeg kan ikke finde noget nogle oplysninger om regler osv

Allan Højbak

Hej Mikael, Godt spørgsmål. Jeg har desværre heller ikke konkret kendskab til reglerne herfor. Men SKAT skriver på sin hjemmeside: Bruger du eller en medarbejder bilen privat, skal du indberette det, så der bliver betalt skat af fri bil. • Momsen må ikke være trukket fra ved selve købet af bilen. • Der skal være betalt privatbenyttelsesafgift (bilen skal have papegøjeplader eller klistermærke). Eksempler på privat brug Det er privat brug, hvis du eller dine medarbejdere fx bruger bilen til: • Kørsel til fritidsaktiviteter. • Indkøb til privat brug. • Kørsel med børn til og fra institutioner. • Fragt af private ting, fx møbler, campingvogn eller haveaffald. Skema: Momsfradrag når bilen også bruges privat Papegøjeplader og klistermærker Ikke-privat brug Det er ikke privat brug, når du eller dine medarbejdere: • Kører til spisning eller henter mad i arbejdstiden. • Kører hjem i bilen op til 25 gange om året, når bilen den næste dag skal bruges erhvervsmæssigt, fx kørsel til møde eller kursussted. Eller kører fra hjemmet til arbejde dagen efter, bilen har været brugt erhvervsmæssigt. Selv om begge kørsler er til og fra én begivenhed, tæller det for to kørsler. • Henter eller sætter kolleger af i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har beordret det. **' Så umiddelbart tror jeg at du - såfremt du lånet din arbejdsgivers papegøjebil til en privat flytning - vil skulle beskattes af fri bil. Reglerne for dagsbeviser gælder som tidligere nævnt alene gulpladebiler. vh Allan

Ulla Møller Nielsen

Hej jeg er i tvivl om min mand må bruge hans firmabil til transport mellem hjem og arbejdsplads, uden at det har nogen indflydelse skattemæssigt. Han kører i en lille kassevogn som er speciel indrettet og der kan kun være 2 passagerer i bilen. bilen bliver aldrig brugt til privatkørsel. Dvs. han kører til og fra job samt bruger bilen i forbindelse med hans job.

Allan Højbak

Hej Ulla, Hvis den bil der stilles til rådighed, er en specialindrettet varebil, så gælder reglerne om firmabilbeskatning ikke, selvom din mand bruger bruger bilen til kørsel mellem hjem og arbejde, Han må også i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde køre "svinkeærinder" på op til 1.000 km om året. Svinkeærinderne kan for eksempel være at aflevere/hente børn eller at handle mv., når man kører til eller fra arbejde. Man må også hente mad i frokostpausen og har arbejdsgiver beordret det, må man hente og sætte kollegaer af, når denne kørsel sker i tilknytning til arbejdet. For at en varebil kan anses for at være specialindrettet, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt • Køretøjet må ikke egne sig som et alternativ til en privat bil • Der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde • Det specialindrettede køretøj er nødvendigt for, at brugeren kan udføre sit arbejde Det kan dog være en ide at anmode om et bindende svar for at være sikker på, at SKAT er enig i, at der er tale om en specialindrettet bil. Ellers kan det få store konsekvenser i relation til firmabilbeskatning for medarbejderen, hvis SKAT efterfølgende ikke mener, at varebilen er specialindrettet. vh Allan Højbak

Marianne S. Mathiasen

Hvad er reglerne for firmabiler som ikke er specialindrettet???

Allan Højbak

Hej Marianne Et meget generelt spørgsmål som det ikke umiddelbart er muligt at svare kort på. Udgangspunktet er jo at man skal beskattes af fri bil, hvis man har fri bil stillet til rådighed til privat kørsel, og ellers kan man købe et dagsbevis, hvis man ønsker at benytte en firmabil til privat kørsel. vh Allan Højbak

Birgitte Albrechtsen

Hej ADVODAN Jeg tænker om "butikken er åben: 23:59-00:00"? - Altså kan man sælge/overdrage (nul kr.) dagsbeviset til en anden, f.eks. såfremt man er syg og/eller lige kan indkaldes til behandling på sygehus den pågældende dato? vh. Birgitte Albrechtsen

Allan Højbak

Hej Birgitte Godt spørgsmål, som jeg desværre ikke kender svaret på.(jeg har ikke selv personligt købt et dagsbevis) men jeg tror ikke man kan videreoverdrage et dagsbevis, da jeg formoder at man skal opgive navn ved købet hos SKAT.(logger ind med nem-id etc.) vh Allan Højbak

kolstrup

vil man kunne købe dags beviser til faste prøveskilte hvis der køres privat i en bil udstyret med faste prøveskilte. på forhånd tak mvh Annette Kolstrup

Allan Højbak

Hej Annette Et godt spørgsmål som jeg ikke umiddelbart har svaret på. Men jeg tror det ikke, da reglerne om dagsbeviser lyder: "Et dagsbevis (dagsbillet) giver dig lov til at køre privat i en gulpladebil registreret til godstransport (erhverv) og med en totalvægt på op til 4 ton. Så jeg tror ikke man kan købe dagsbeviser til bil udstyret med faste prøveskilte . Vh. Allan Højbak