PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kan du få kørselsgodtgørelse?

Din arbejdsgiver kan udbetale kørselsgodtgørelse oveni din løn, hvis du opfylder visse betingelser. Godtgørelsen er skattefri og beregnes efter Skats takster.

Når du kører i din private bil til og fra din arbejdsplads, har du mulighed for at få skattefri kørselsgodtgørelse – også kendt som befordringsgodtgørelse, kørselspenge og kørepenge. Kørselsgodtgørelsen skal ses som en slags kompensation fra din arbejdsgiver, der dækker dine udgifter til bilen.

Her på siden får du et overblik over regler og takster for kørselsgodtgørelse. Har du brug for personlig rådgivning om kørselsgodtgørelse eller andre skattemæssige forhold, står vores skattespecialister klar til at hjælpe dig. Kontakt dit lokale Advodan-kontor her.

7 ting du skal vide om kørselsgodtgørelse

 1. Du får skattefri godtgørelse ud fra det antal kilometer, du kører. Hvis din arbejdsgiver i stedet giver dig et fast beløb i godtgørelse, skal du betale skat som af din almindelige løn.
 2. Hvis din arbejdsgiver har aftalt med dig, at du får mindre i løn for at få kørselsgodtgørelse, er godtgørelsen ikke skattefri.
 3. Arbejdsgiver kan udbetale udlæg efter færgebilletter, motorvejsafgifter, broafgifter og udgifter til parkering mod dokumentation.
 4. Du kan ikke få skattefri kørselsgodtgørelse, hvis du modtager B-indkomst (gælder fx foredragsholdere).
 5. Det er din arbejdsgiver, som skal indberette din kørselsgodtgørelse til Skat.
 6. Foreninger kan udbetale godtgørelse til ulønnede fx bestyrelsesmedlemmer og frivillige.
 7. Du kan få skattefri godtgørelse til uddannelse i arbejdsgiverens interesse – dog ikke hvis der er tale om videreuddannelse.

 

Kravene til skattefri kørselsgodtgørelse

Din kørsel skal betegnes ”erhvervsmæssig”, hvis du skal opnå skattefri kørselsgodtgørelse for den. Der er tale om erhvervsmæssig kørsel i tre tilfælde:

Kørselsgodtgørelsen skal ses som en slags kompensation fra din arbejdsgiver, der dækker dine udgifter til bilen.
 1. Du kører mellem dit hjem og din arbejdsplads i højst 60 dage indenfor et år – uanset om det er i egen bil eller andet transportmiddel (se: 60 dages-reglen)
 2. Du kører mellem flere arbejdspladser for den samme arbejdsgiver i egen bil
 3. Du kører inden for samme arbejdsplads i egen bil

 

 

60 dages-reglen 

Kører du mellem dit hjem og en arbejdsplads, kan du opnå skattefri kørselsgodtgørelse for 60 dages kørsel indenfor de forudgående 12 måneder. Desuden gælder det at:

 • De 60 arbejdsdage ikke behøver ligge i forlængelse af hinanden
 • En arbejdsdag kun tælles med én gang i de 60 dage, selvom du kører flere gange mellem hjem og arbejdsplads samme dag
 • Sammentællingen afbrydes, hvis du arbejder mindst 60 dage i træk på andre arbejdspladser, før du igen kører mellem dit hjem og din arbejdsplads
 • Sammentællingen starter forfra, hvis du stopper hos en arbejdsgiver og starter hos en ny
 • Du kan få kørselsgodtgørelse fra flere arbejdsgivere, og på den måde kan opnå kørselsgodtgørelse for mere end 60 dage

Du kan læse mere om 60 dages-reglen på Skats hjemmeside.

 

Kørsel fra sommerhus, hotel eller anden bolig

Kører du fra dit sommerhus til din arbejdsplads, kan du godt få skattefri kørselsgodtgørelse – dog højst for det antal kilometer, der er mellem din helårsbolig og din arbejdsplads.

 

Kørselstakst 2020

Din arbejdsgiver kan i princippet selv sætte satsen for din kørselsgodtgørelse, men Skat har fastsat satserne for skattefri godtgørelse. Bruger din arbejdsgiver højere satser end disse, skal hele eller dele af det udbetalte beløb beskattes.

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse i 2020 er:

 • 3,52 kr. per kilometer ved kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 kilometer om året
 • 1,96 kr. per kilometer ved kørsel i egen bil eller motorcykel over 20.000 kilometer om året
 • 0,54 kr. per kilometer ved kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert

Kører du 30.000 kilometer for den samme arbejdsgiver på et år, kan du altså få 3,52 kr. udbetalt skattefrit for de første 20.000 kilometer. Herefter gælder taksten på 1,96 for de resterende 10.000 kilometer.

Kører du derimod 20.000 kilometer for én arbejdsgiver og 10.000 kilometer for en anden arbejdsgiver, kan du få den høje takst for alle 30.000 kilometer. Grænsen på 20.000 kilometer gælder nemlig per arbejdsgiver.

 

Vil din arbejdsgiver ikke udbetale godtgørelse?

Hvis din arbejdsgiver ikke kan eller vil udbetale skattefri kørselsgodtgørelse, kan du i nogle tilfælde få kørselsfradrag. Det kræver, at du har mindst 24 kilometer til og fra (lønnet) arbejde i alt, og at du kan sige nej til følgende:

Kørselsfradraget gælder kun for de dage, hvor du faktisk kører til og fra arbejde, og ikke for fx kursusdage.
 • Betaler din arbejdsgiver din transport?
 • Har du firmabil?
 • Kører du til og fra studie eller ulønnet praktik?

Kørselsfradraget gælder kun for de dage, hvor du faktisk kører til og fra arbejde, og ikke for fx kursusdage.

I modsætning til kørselsgodtgørelsen bliver kørselsfradraget ikke udbetalt, men indregnes i din årsopgørelse.

Læs mere om kørselsfradraget og dets satser på Skat.dk.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til