PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Undgå eks’ens gæld ved skilsmisse

Mange tror, at det er i ægteskabet, at partnerens gæld udgør en risiko for privatøkonomien. Men faktisk er det i en helt anden situation, at gælden kan ramme hårdt – nemlig i tilfælde af skilsmisse.

”Det er en udbredt misforståelse, at ægteskabets såkaldte formuefællesskab betyder, at man hæfter for hinandens gæld, hvis kreditorerne banker på. Det er kun, hvis man sammen har stiftet gæld og begge skrevet under, at både manden og kvinden hæfter”, siger advokat Karen Gøtzsche fra Advodan Lolland-Falster og fortsætter:

”Ægtefællens gæld får til gengæld en stor betydning, hvis kærligheden ender i skilsmisse. Så skal der nemlig ske et såkaldt ægtefælleskifte, hvor alle aktiver og passiver gøres op og deles, og fx kvinden kan ende med at skulle aflevere mere til sin eksmand, end han skal aflevere til hende”.

Læs her, hvilke forholdsregler du kan tage, så du ikke ender i en lignende situation.

 

Opgørelsen er skæv

For at illustrere problematikken giver advokat Karen Gøtzsche følgende eksempel:

”Ane og Jacob skal skilles, og i deres ægteskab har de haft formuefællesskab og sammen købt hus, bil og sommerhus. Jacob har dog også en gammel studiegæld fra tidligere. Princippet om ligedeling betyder, at Ane og Jacob skal lave hver sin opgørelse, hvor hver persons passiver trækkes fra aktiverne, og herefter skal halvdelen af overskuddet afleveres til den anden”.

Hun fortsætter:

”Lad os konkret sige, at hver person har 500.000 kr. i aktiver, når alle værdier er gjort op. Ane har ingen gæld og skal derfor aflevere 250.000 kr. til Jacob. Hans studiegæld på 200.000 kr. skal derimod trækkes fra hans aktiver, inden han giver halvdelen til Ane – dvs. han skal give 150.000 kr. til Ane. Dermed kan Jacob gå ud af ægteskabet med 600.000 kr., når boet er gjort op, mens Ane kun får 400.000 kr., selvom hun ikke har været med til at stifte studiegælden. Jacob hæfter dog stadig alene for sin studiegæld”.

 

Opret en ægtepagt

Selvom det først er i en skilsmisse, at problemet opstår, kan du ifølge advokaten faktisk tage dine forholdsregler langt tidligere for at undgå en lignende situation.

”Selvom det kan virke meget uromantisk, er det allerede inden brylluppet, at man skal tage emnet skilsmisse og økonomi op. Konkret kan man i fællesskab oprette en ægtepagt, hvor man fx gør kvindens eksisterende formue eller en bestemt andel af friværdien i huset til særeje for hende, hvis manden går ind i ægteskabet med en tidligere gæld. Ved en skilsmisse bliver kvindens særeje som angivet i ægtepagten nemlig holdt ude af regnestykket, og så vil mandens eventuelle gæld ikke give en økonomisk skævhed for kvinden”, siger Karen Gøtzsche.

 

Fakta – skilsmisse og økonomi:

  • Når man bliver gift, indgår man i et såkaldt formuefællesskab med hinanden.
  • Man råder ikke over eller hæfter for hinandens værdier eller gæld under ægteskabet, men i en eventuel skilsmisse indgår begge parters aktiver og passiver i bodelingsregnestykket.
  • Hvis man kan blive enige, må man dele boet, som man vil. Er der uenighed, skal man følge reglerne om ligedeling.
  • Ligedeling betyder ikke, at man lægger alt i én pulje og deler midt over.
  • Tværtimod skal hver part først opgøre det overskud eller underskud, der er tilbage, når ens passiver (fx gæld) er trukket fra ens aktiver (fx ens andel af husets værdi). Herefter skal man så at sige aflevere halvdelen af sit overskud til den anden.

Læs mere om skilsmisse på vores skilsmisseportal

Vil du vide mere?

103 kommentar

0 / 700 tegn

Hanne

Hej Jeg er blevet gift med en mand med gæld i et hus, har ingen gæld selv, ejer to huse der er friværdi i m.m. Jeg har særeje, som først kan fjernes når han er gældfri. Da ægteskabet er præget af hans gæld, er det uvist om det holder. Går stærkt ud fra, at hvis der kommer en skilsmisse så kan jeg gå med mine værdier, uden at dele overskuddet ??? Hanne

Peter Ølholm

Kære Hanne, Det jeg forstår er, at I har lavet en ægtepagt inden I blev gift, hvor alt hvad du ejer er gjort til dit særeje. Der er det helt korrekt som du skriver, at hvis det kommer til en skilsmisse, betyder ægtepagten at du kan beholde det der tilhører dig. Nu kommer det jo altid konkret an på, hvordan man har formuleret ægtepagten. Hyppigt vil man have formuleret at det er et aktiv, herunder afkast. Så når du omtaler ”overskuddet” så skal jeg lige være sikker på, at ægtepagten er formuleret, så det ikke kun er enkelte effekter eller ejendomme m.m., men også afkast. Er du i tvivl, må du gå til en advokat, og få vedkommende til at gennemlæse ægtepagten, så du er på den helt sikre side.

Maria

Kære Peter, jeg har set at et par dage før ophørsdato har min snart ex mand overført 30000dkk til sin far. På ophørdato har han kun omkring 5000dkk. Hvornår vurderer man at det drejer sig om misbrug af fælles formue? Kh

Peter Ølholm

Jeg ved ikke om man decideret kan kalde en overførsel på kr. 30.000 et par dage før ophørsdatoen for misbrug af fælles formue. Jeg vil snarere bare konstatere, at hvis ikke der er en rigtig god grund til overførslen skal beløbet indgå i fællesformuen. Men bundlinjen bliver såmænd det samme. Jeg tænker, at der vil komme en eller anden påstand om afvikling af gældspost eller tilsvarende, og i givet fald må han dokumentere, at det er det, der er tilfældet. Så udgangspunktet er et beløb, der bliver overført så tæt på en ophørsdato, på en så usædvanlig måde, selvsagt skal indgå i delingsformuen, medmindre det kan underbygges at overførslen er sket med afsæt i eksempelvis et gældsforhold eller andet. Venlig hilsen

Maiken

Kære Peter, Min søn og svigerdatter er blevet skilt midt i december 2022. Min svigerdatter er flyttet fra deres fælles hus (fælles gæld i huset) med deres 2 børn 9 0g 6 år til en lejet lejlighed, som min mand og jeg har skaffet hende. De har lavet en skriftlig aftale om bodeling og om hvordan salget af huset skal foregå. Min svigerdatter friholdes fra udgifter ifb med huset indtil det er solgt. Min søn afholder alle udgifter ifb med huset indtil det er solgt. Hvordan bliver provenuet opgjort mellem dem, hvis huset sælges med overskud? Og hvordan ser det ud, hvis det kommer på tvangsauktion med underskud tilfølge? Jeg er bekymret for om min søn bliver sat dårligere ved at have været large.

Peter Ølholm

Jeg noterer, at der er foretaget en på papiret i hvert fald ganske fornuftig aftale, hvor din svigerdatter er flyttet med de to fælles børn til en lejet lejlighed, og at du og din mand som svigerforældre har hjulpet hende på vej. Så angiver du, at der er lavet en skriftlig aftale om bodeling, og den er selvfølgelig med til at definere, hvad der skal ske. Det vil jo være den aftale, der også tager stilling til, hvad skal der ske, hvis der betales kr. 100.000 i løbende udgifter på huset, indtil det bliver solgt, og der kommer et provenu på kr. 200.000. Skal svigerdatteren have halvdelen af de kr. 200.000? Skal udgifterne til ejendommen betales først og de resterende kr. 100.000 deles, eller hvad skal der ske? Men hvis din søn i øvrigt har økonomien til at dække udgifterne med huset, synes jeg reelt ikke, at det er en dårlig aftale, han har lavet. Jeg ser alt for tit, at bodelinger foretages ud fra princippet ”penny wise and pound foolish” – altså at man sparer på den korte bane, men sætter til på den lange bane. Så det at vise vilje til løsninger, ligesom når du og din mand finder lejlighed til svigerdatteren, kan i forhold til et fremtidigt samarbejde omkring børnene, som jo altid er det vigtigste i sager som denne, vise sig at være en rigtig god investering i et fortsat samarbejde. Og det er muligt, at din søn bliver stillet dårligere ved aftalen, men det er også muligt at han bedre har råd til det. Umiddelbart må jeg vurdere, når han har lavet den aftale, må han have gjort sig nogle tanker om, at han faktisk har råd til at blive i huset. Hvis du skal have et mere fyldestgående svar, bliver du nødt til at sende mig en kopi af den aftale, der er indgået. Bundlinjen er dog, at jeg bestemt ikke synes, det er en dårlig aftale – tværtimod. Med venlig hilsen

Irene

Hej. Jeg gik fra tidligere samlever i 2012. Vi havde et hus som han overtog . Vi havde efterfølgende en gæld på 300.000 som dækkede andre fælles udgifter fra huset efter bruddet. Vi fik et privat fælles lån, hvor renterne var større end det vi skyldte, så vi kom op på at skulle betale 700.000 kr tilbage, og det ville tag 27 år at tilbagebetale, og vi betaler begge på det. I lånet blev der skrevet at lånet blev givet med henblik på at opdele lånet i 2 hvis økonomien tillod det. Betyder det at lånet så kan opdeles ? Jeg ønsker at få det opdelt og slippe for utrygheden omkring han pludselig ikke betaler. Hvor kan jeg få hjælp til opdelingen da jeg er ikke forstår mig på sådanne ?

Peter Ølholm

Kære Irene Jeg noterer, at du som mange andre er landet i den situation, at et hus og en samlivsophævelse har medført en gæld, der samlet er større end det man nogensinde har mulighed for at tilbagebetale. Desværre er reglerne sådan, at det altid er kreditor, der har rettighederne. Det vil sige, at det er kreditor, der kan vælge, om man vil opdele et lån, og det er også kreditor, der kan vælge at holde sig kun til den ene skyldner og ikke til begge. Mit umiddelbare bud er, at en kreditor ikke vil sige ja til nogen form for opdeling af gælden i en situation som den, du beskriver, hvor I reelt ikke vil kunne afvikle gælden indenfor overskuelig tid. Og med de rentestigninger, der er nu, kan det jo vise sig at blive endnu dyrere og tage endnu længere tid at tilbagebetale. Så hvis man skal noget, så er det nok ikke en opdeling af gælden, der er løsningen, men akkordering, der omhandler din del af gælden. Man kan altid kontakte en kreditor med et forslag til en afvikling og en belysning af egen økonomi. Det er ikke afhængig af din medskyldner på lånet, så henvendelsen skal gå på din alder, jobsituation, et budget med de samlede udgifter og formentlig et forslag til, og hvad du mener at kunne afvikle som en samlet løsning. Nogle af akkorderinger går på, at man går ud enten hos tredjemand, det være sig familie, bank eller andet, og låner et engangsbeløb. Det er blevet meget sværere gennem de senere år at låne fra banker, når man skylder andetsteds, så det er nok ikke en løsning. Så kan man lave en aftale, der går på, at man betaler X antal kr. pr. måned i Y antal måneder, og hvis man overholder alle betalinger, så får man saldokvittering på resten af gælden. Med andre ord skylder man ikke mere. Der er også andre variationer, men det kommer lidt an på kreditor. Men krav på opdeling, det har du altså ikke, og jeg ser umiddelbart, at det vil se lidt svært ud. En anden mulighed vil være, at du kontakter den anden kreditor, din ekskæreste, og I prøver at lave et fælles tiltag, hvor I kommer med et forslag til, hvordan enten det hele kan deles op og betales, eller hvordan det kan deles op og akkorderes. Med venlig hilsen

Pi

Hej Peter Jeg er blevet skilt, hvor tingene er gået hurtigt og jeg mere eller mindre bare har gjort hvad jeg blev bedt om, hun har beholdt det meste i huset og jeg har kun fået småting med ellers blev jeg truet med at hun ville tage børnene. Vi ejer stadig et hus, som nok bliver solgt med lille overskud. Da vi var gift optog hun et su-lån, som hun nu kræver jeg betaler halvdelen af, kan hun kræve dette nu, efter skilsmisse?

Peter Ølholm

Hej Pi Jeg noterer at I bliver skilt, hun beholder stort set alt indbo, du tager nogle småting med dig, og jeg går ud fra, at I har andet til fælles end det hus du omtaler. Når huset er solgt, forventer du et lille overskud. Det du spørger om er et SU-lån, der er optaget under ægteskabet. Hun kan ikke kræve, at du skal betale halvdelen af SU-lånet, så simpelt er det. Uanset om man er gift eller ej, er der et princip og særhæften og særråden, der betyder, at hver part hæfter for egen gæld og råder over egne aktiver. Men det kan alligevel spille ind - forstået på den måde, at hvis I har et positivt provenu ved salg af huset, så vil den gæld hun har gå fra i hendes halvdel af aktiverne. Og i det omfang provenuet for salg af huset overstiger SU-gælden, ender det faktisk med, at du i sidste ende kommer til at betale halvdelen af lånet, hvis ikke du har andre gældsposter heller. Regnestykket kan stilles op på følgende måde: Der kommer fra huset et provenu på kr. 200.000, og hun skylder kr. 50.000 i SU-lån. Man opgør aktiverne hver for sig og i det her regnestykke har du så halvdelen af provenuet, altså kr. 100.000 og ikke nogen gæld. Hun har halvdelen af provenuet kr. 100.000 og en gæld på kr. 50.000, så hendes nettoaktiver er kr. 50.000. Så skal I hver betale halvdelen af det I har til den anden. Det betyder, at du skal betale halvdelen af kr. 100.00 til hende, altså kr. 50.000. Men hun skal kun betale halvdelen af kr. 50.000 altså kr. 25.000 til hende. Det betyder så også, at på bundlinjen har I hver især kr. 75.000. Hvis du til gengæld har anden gæld, der overstiger din andel af provenuet fra huset, så skal du slet ikke betale hende noget. Men princippet er altså, at man opdeler i hver ægtefælles egen kasse med aktiver og passiver og så deler bagefter. Med venlig hilsen

Susanne

Hej Peter Vi er gift, men er gået fra hinanden og bor hver for sig. Vi ejer i fællesskab en ejerlejlighed, som jeg bor i med et af vores næsten voksne børn. Jeg vil dog gerne blive boende i lejligheden i et lille års tid, før jeg ønsker den solgt - mest af hensyn til det sidste af vores hjemmeboende barn. Dette er en beslutning, som vi er enige om. Jeg vil gerne have skilsmissen overstået, men jeg er i tvivl, om det er bedre at vente med at blive skilt - jeg tænker på, at der ved skilsmisse skal ændres ved lånene? Rent praktisk betyder det ikke så meget for os, om vi forbliver gift et lille års tid mere, hvis det gør tingene nemmere økonomisk?

Peter Ølholm

Kære Susanne, Jeg noterer, at I er gift, men rent faktisk er gået fra hinanden og bor hver for sig. Der er ikke sket nogen form for bodeling, som jeg forstår det, og du vil på den ene side gerne have skilsmissen overstået, på den anden side gerne blive i lejligheden et års tid endnu. Umiddelbart tænker jeg ikke, at det gør den helt store forskel i forhold til lejligheden, om I bliver skilt før eller siden. Det er som jeg forstår det, en lejlighed I ejer i fællesskab, og hvor I begge hæfter for de lån der er i lejligheden. Det kan I sagtens fortsætte med, selvom I er blevet skilt. Så at vente med skilsmissen giver umiddelbart ikke nogen mening. Så hvis man går videre med tanken om, at I bliver skilt nu, skal der ske en opgørelse af jeres økonomi, og der er ikke nogen krav til, at det sker med det samme, men det vil altid være praktisk at få så meget aftalt på plads om muligt. Hvis man forestiller sig, at I kan enes om alt andet end lejligheden, så kan man også lave en aftale om bodeling, hvor man omkring lejligheden aftaler, at du har ret til at blive boende i så og så lang tid, mod at du afholder alle udgifter, og så enes man om, at lejligheden herefter sættes til salg, og provenuet for salg af lejligheden deles ligeligt. Det vil nok være den mest fair løsning. Så kan man sige med det boligmarked der er lige nu, kan det være at I har en interesse i, ikke at gå ud at sælge om 1 års tid, hvis priserne pludselig går markant ned, men det kan man så også tage højde for, ved at sige at der er en ret til at sælge, men ikke nogen pligt til at sælge. Jeg håber, at det har besvaret din henvendelse.

Eva

Hej Jeg blev i 2011 skilt fra min xmand. Da vi lærte hinanden at kende ejede han et hus, så jeg stod ikke på skødet. I 2003 købte vi sammen nabogrunden og stiftede et fælles lån der. Da vi blev skilt flyttede jeg ud af huset, i kun det tøj jeg havde på. Huset og nabogrunden beholdte han. Han startede på et tidspunkt, et firma efter vi blev skilt. Den endte han med at gå konkurs med og både nabogrunden og huset endte på tvangsaktion. Nu ser jeg så at jeg står i RKI pga. tvangsaktionen med en gæld fra 2018 - altså med en gæld der er kommet 7 år efter jeg blev skilt. Hvad gør jeg nu? Hvordan kan jeg have en gæld fra 2018, når jeg blev skilt i 2011?

Peter Ølholm

Kære Eva Jeg noterer, at du blev skilt i 2011. I har stiftet gæld sammen i 2003 og det ser ikke ud til, at der er gjort noget, for at få dig frigjort for den gældsforpligtelse, der opstod på daværende tidspunkt. Så er reglerne desværre sådan, at du fortsat hæfter for gælden, også selvom der er går mange år. Der er mange situationer, hvor gældsposter kan forældes, men normalt sker der ikke forældelse med gæld, der er pantesikret i fast ejendom og hvis huset er solgt på tvangsauktion i 2018, er det i hvert fald ikke forældet før 2018. Hvis der efterfølgende er taget rettergangsskridt overfor dig, sker der heller ikke forældelse der. Det du kan overveje er at kontakte kreditor og se om du kan finde en eller anden form for ordning, også henset til det lange forløb, der har været. Med venlig hilsen

Lene

Kan min mand oprette særeje efter han har bedt om separation, og derefter ophæve separationen, så vi stadig er gift, men nu med særeje på huset?

Peter Ølholm

Kære Lene Tak for din forespørgsel, der jo i al sin enkelthed går på, om din man ensidigt kan oprette særeje, efter han har bedt om separation. Det simple svar er nej det kan han ikke. Man kan i det hele ikke oprette særeje efter man er blevet gift, med mindre der er enighed herom. Så det er ikke muligt for den ene af parterne pludselig at gå ud og ændre formueforholdene. I det hele kræver oprettelse af særeje altid enighed. Forud for ægteskab kræver det også, at begge parter underskriver, for at man kan oprette et særeje og det gælder også under ægteskab. Noget andet gælder selvfølgelig det man måtte få fra tredjemand i form af arv og gave. Der kan tredjemand bestemme, at noget skal være særeje, men det er jo så heller ikke noget, der er med til at forrykke den interne formuefordeling, det er jo at tilføre noget udefra. Så det skal du ikke bekymre dig om. Venlig hilsen

Kirsten

Hej, jeg har et spørgsmål. Jeg er gift med en mand der er gået personlig konkurs tilbage i 2018. Vi blev gift i 2019, hvor der stadig var en sag i gang om gældssanering mm. Det endte med at han ikke fik den, blev erklæret personlig konkurs og det er han så stadig. Vi skal nu skilles eller separeres og jeg er blevet i tvivl om der er noget jeg kan gøre for at passe på mig selv, og om jeg vil hæfte for hans gæld efter skilsmissen? Vi har ingen værdier eller formuer, vi lejer lejlighed og leaser bil. Jeg har fra næste måned større indtægt end ham, da han er på sygedagpenge lige nu. Vi har et fælles barn. Er der noget jeg skal være opmærksom på?

Peter Ølholm

Kære Kirsten Jeg noterer, at du og din mand bliver gift i 2019, men du skriver ikke noget om, hvorvidt I har været samlevende forud for det. Når jeg spørger til det, er det fordi der er nogle særregler, der handler om bodeling i kortvarige ægteskaber, og kortvarige ægteskaber er som udgangspunkt under 5 år, men samliv forud for ægteskabet tæller ind i perioden. Så svarene omkring, hvordan en bodeling foregår, kan blive lidt forskellige afhængig af om der er kortvarigt ægteskab eller ikke. Hvis der er tale om et kortvarigt ægteskab, vil I som udgangspunkt kunne gå efter at skulle beholde hver jeres. Du kommer ikke til at hæfte for hans gæld, så det skal du ikke bekymre dig om. Men det, der kan være et spørgsmål er, hvorvidt han skal have nogle af dine aktiver. Udgangspunktet er, at hvis man har været i et længerevarende forhold, så skal hver af parterne have halvdelen af det den anden ejer og man opgør bodelene hver for sig. Din mands bodel er negativ i og med, at han er personlig konkurs og derfor skal du ikke have noget af hans, hverken gælden eller i øvrigt. Men din bodel skal han have halvdelen af. Man kan aftale alt mulig andet, men det er det han har krav på. Du skriver, at I ikke har værdier eller formuer, lejer lejlighed og leaser bil, så det du skal dele med ham er i givet fald indestående på bankkonti og ikke andet. Man forholder sig ikke til, hvad I hver har af indtægter, hverken om den ene tjener mere end den anden eller omvendt. Så udgangspunktet er, at selve bodelingen bliver meget simpel. Kortvarigt eller langvarigt ægteskab. Der er ikke noget at dele og du kommer ikke til at hæfte for hans gæld.

Pernille

Min mand og jeg ejer vores hus 50/50. Jeg har en stor skattegæld og i den forbindelse har Skat pant i huset. Hvad sker der med min mands andel, hvis vi sælger huset eller bare vil omlægge lånet, for at kunne få et pantebrev lagt ind under? Alternativt, kunne man så lave en ægtepagt nu, så min mand ikke bliver ramt ved evt skilsmisse?

Peter Ølholm

Kære Pernille Jeg noterer indledningsvist, du beskriver, at du og din mand ejer et hus, hvor jeg må forstå, at der er en vis friværdi, at du fra tidligere har en stor skattegæld og at Skat har foretaget udlæg i huset. Jeg må gå ud fra, at de kun har foretaget udlæg i din halvdel af huset, og udgangspunktet er også, at det er din halvdel af huset, som de kan gå efter. Så hvis man går ind og sælger huset, og der er et overskud, så vil skat søge sig fyldestgjort i din halvdel af overskuddet, hvorimod din mand får udbetalt sin halvdel af overskuddet. Man kan altid oprette en ægtepagt, og det vil I også kunne. I den forbindelse kan man jo bestemme, at alt der tilhører sin mand skal være hans fuldstændige særeje – eller som minimum hans skilsmisse særeje – og således være beskyttet. Sker der ved oprettelsen af ægtepagten en eller anden flytning af aktiver væk fra dig og over til ham, er det noget, der vil kunne omstødes efterfølgende, hvis det går helt galt med økonomien, men det vil kræve, at en kreditor gik ud og begærede dig konkurs. Det er næppe særlig sandsynligt, og det er heller ikke fordi, du på nogen måde antyder, at du er ved at flytte aktiver over til ham. Det, en ægtepagt vil kunne gøre, er, at fryse aktiverne for din mand så alt det, der står hos ham, forbliver hos ham. Og det er faktisk en rigtig god ide, fordi der opstår et problem den dag, der sker et dødsfald, fordi at et dødsfald vil medføre, at jeres formue pludselig kommer ind i en fællespulje, hvor I også tager arv efter hinanden, og det vil absolut være problematisk. Så en ægtepagt er helt sikkert en god ide og kan klart anbefales. Held og lykke med det.

Berit

Hej, jeg har et spørgsmål og arv som er lavet som særeje, den anden part har været med til at betale ejendomsskat forsikringer osv. til et hus som er blevet købt for arven, vedkomne har også været med til at betale forsikring og grøn afgift til en bil som også er købt for arven. Er det så stadigvæk særeje i tilfælde af skilsmisse. Skal man have lavet en special konto hvor man sætter pengene ind på . Mvh berit

Peter Ølholm

Kære Berit Tak for dit spørgsmål. Som jeg forstår det, har du arvet nogle midler, hvor det i testamentet er bestemt, at det skulle være dit særeje. Du hr anvendt midlerne blandt andet til at erhverve en ejendom. Det fremgår ikke klart, om huset er betalt fuldt ud med den arv du har modtaget, eller om der også er optaget lån. Jeg kan heller ikke se, om det er dig alene der står på skødet. Alt dette er jo noget der kan være med til at spille ind på, hvordan man vurderer, i forhold til om dit særeje er i behold. Det gode råd er jo normalt, at man med særejemidler man modtager, holder dem fuldstændig adskilt fra al anden økonomi. Hvis man investerer i værdipapirer, har man et særskilt depot, hvis man har dem stående i banken, står de på en særskilt konto, og i det hele holder man, det man tit kalder vandtætte skotter, imellem særejemidler og øvrig formue. Når man begynder at blande pengene sammen med fælles midler, opstår der altid en risiko for, at den beskyttelse der ligger i særejet, forsvinder. Som eksempel kan nævnes, at man går ind og køber en bil til kr. 300.000,00, hvor man bruger kr. 100.000,00 af særejemidler, kr. 100.000,00 af dine midler, og kr. 100.000,00 af hans midler. Bilen bliver kr. 100.000,00 mindre værd over to år, og man sælger den for kr. 200.000,00. Hvordan skal man så forholde sig til de kr. 200.000,00. Mit bedste bud er, at de kr. 100.000,00 fra særejet, dér ville være gået fuldstændig tabt. Hvis du har købt ejendommen udelukkende fra særejemidler, har du en mulighed for at den kan være dit særeje. Normalt ville det være fornuftigt, at man så også havde tinglyst på ejendommen, at den var særeje. Det vil også beskytte i forhold til 3. mand. Det forhold at den anden part har været med til at betale nogle beskedne driftsomkostninger ved huset, gør det ikke til fælleseje. Hvis han har været med til at servicere en eventuel gæld m.m., kan det ændre på tingene. Så bundlinjen er, at hvis du har købt ejendommen, kun betalt med særejemidler, og selv har afholdt de fleste udgifter ved ejendommen, så er det min vurdering, at det fortsat er særeje, men du vil være tjent med, at man eventuelt tinglysningsmæssigt, også går ind og registrerer det som dit særeje. Det er jo mulig inter partes at aftale særeje, og hvis der er den mindste tvivl og I stadig er på god fod, kan man lave en ægtepagt, hvor man, om jeg så må sige, stadfæster at det, og det, og det, er dit særeje. Så frem for usikkerhed, så er mit råd til dig, at I får lavet en ægtepagt, og ellers skal du holde dig til de retningslinjer som jeg indledningsvis beskriver. Der kan være tvivl, hvis man ikke følger retningslinjerne, og den tvivl skal helst undgås, da hele spørgsmålet om en ægtepagts rækkevidde eller rækkevidden af testamentsbestemt særeje, jo typisk dukker op i forbindelse med skilsmisser m.m., hvor der er rigeligt at slås om i øvrigt

Karina

Hej 😊 har et spørgsmål ang. skilsmisse og gældssanering. T ejer et hus og gifter sig med L. De tager sammen et lån i huset. Nogle år senere bliver de skilt og L føler, at hun sidder i bundløs gæld pga. T's hus. Hun har fået at vide af sin advokat, at hun ikke kan søge om gældssanering. Er det korrekt? Mvh. Karina

Peter Ølholm

Kære Karina Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår situationen fuldt ud. Jeg er med på, at L er med til at optage et lån i huset, men jeg må næsten gå ud fra, at hun ikke er med til at stå på skødet, så det fortsat er T, der ejer huset og hun blot har været med til at skrive under på et lån de sammen har optaget. Det fremgår ikke helt klart om T fortsat ejer huset, men det går jeg ud fra. Det fremgår heller ikke, hvor meget hun skylder og om det er noget, der afvikles på. Jeg er ikke helt enig i, at hun aldrig kan søge om gældernæring, men det er nok meget muligt, at hun ikke kan søge om gældsernæring som tingene er lige nu. Gældsernæring kræver en del og derfor skal man vide rigtig meget om en persons situation. Det er både alder, jobsituation, boligsituation, baggrund for gældens opståen, forsøg på at afvikle på den m.m. Er der nogen der hæfter solidarisk for gælden og det er der jo i dette tilfælde nok, kan dette også spille. Du er meget velkommen til at komme med et mere konkret spørgsmål, der blandt andet afdækker, hvor stor gælden er, hvor gammel L er, om hun nogensinde har stået med på huset og eventuelt om hun stadig står med på huset eller om det kun er et lån, der er optaget med pant i huset.

Daniel

Hej, jeg er blevet skilt. Vi ejer sammen et sommerhus og et hus samt jeg er ejer et ApS firma. Sommerhuset giver en slat penge, huset giver nul og firmaet giver måske 50000. Eks har betalt 267000 for et boliglån, kan hun gøre krav på dem? Hvad kan hun i forhold til firmaet? Kan jeg på vegne af firmaet så sende en regning vedrørende arbejdstimer da vi skal betale moms for renovering af egen bolig. Da jeg også har lagt timer i huset må jeg vel godt sende regningen for firmaet da jeg jo godt må godkende en håndværker til at lave noget på huset. Mvh Daniel

Peter Ølholm

Kære Daniel Jeg går ud fra i min besvarelse, at det ikke har været et kortvarigt ægteskab, men at I er undergivet de almindelige regler omkring bodeling. Udgangspunktet er, at alt skal deles, men man opgør i bodele. Det vil sige, at man kigger på hvad du ejer, og hvad hun ejer. Jeg noterer, at I sammen ejer sommerhus og hus, og noterer, at der er et lille plus inde i det. Det plus skal som udgangspunkt deles ligeligt. Så har du et anpartsselskab der tilhører dig. Der skal man jo opgøre værdien af anpartsselskabet, og så skal du som udgangspunkt betale halvdelen af det til hende. Du har ret til at udtage anparterne, og der kan jo altid være tvist om, hvordan man værdiansætter et anpartsselskab, men den værdi man når frem til, der skal du altså betale halvdelen til hende. Du skriver, at din eks har betalt kr. 267.000,00 på et boliglån. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår den del. Skal jeg forstå, at du havde et boliglån, som er blevet afviklet af jer i fællesskab, eller hvad? Hvis der er tale om en gæld I har afviklet i fællesskab, uanset om det er gælder der relaterer sig til den ene eller den anden, og det er sket mens man var gift, så er der ikke nogen der har krav på den anden. Så den gæld der er betalt, er betalt, og sådan er det. Hvis du har foretaget forbedringer eller reparationer på huset, tænker jeg måske at det bliver et nummer for smart at begynde at sende regninger på det. Der skulle have været en klar aftale mellem dig og din eks om, at de arbejder der er lavet, i givet fald er nogle der er lavet i firmaet, og nogle du kan sende faktura for. Jeg tænker, at jeg nok selv ville protestere, hvis jeg blev mødt med at der lige pludselig fremkom regninger for arbejde man har lavet som ”ægtefælle”. Det mener jeg, at du skal holde dig fra. Jeg håber dette besvarer dine spørgsmål.

Ditte

Et spørgsmål. Hvad hvis ingen ejer noget særligt før ægteskabet, men den ene har en stor gæld til skat. Kan ikke forestille mig man kan lave særeje på noget ingen ejer, men er jo heller ikke fair hvis den ene kan modregne en stor sum hvis man bliver skilt og har købt noget sammen. Og hvad hvis man overvejer gældssanering, burde man så ikke blive gift eller vil et ægteskab have en indvirkning på gældssanering.

Peter Ølholm

Kære Ditte Den situation, du omtaler, hvor man reelt ikke ejer noget, når man bliver skilt men heller ej, når man bliver gift, men den ene har en stor gæld, er det absolut stadigvæk muligt at lave en ægtepagt. En ægtepagt kan jo handle ikke kun om, hvad man har men også om, hvad man fremtidigt erhverver. En ægtepagt kan således bestemme, at alt hvad parterne hver især erhverver, skal tilhøre dem som fuldstændigt særeje. Det er også en løsning, man absolut bør overveje i en situation, hvor den ene har stor gæld. Hvis man ikke laver en ægtepagt, risikerer man jo netop, at der opstår problemer, hvis ikke før, så i hvert fald i forbindelse med en skilsmisse eller et dødsfald. I en tænkt situation kunne man forestille sig, at din tilkomne havde en gæld på en million kroner. Du erhvervede under ægteskabet en fast ejendom, der steg i værdi og havde en friværdi på 1,5 mio den dag, I skulle skilles. I og med at der ikke var ægtepagt, og ejendommen pludselig med sin friværdi betyder at du ejer noget, der skulle deles, og det vil sige, at din mand og i realiteten hans kreditorer snupper halvdelen af friværdien, eller kr. 750.000. Det er selvfølgelig godt for din mands gæld, der bliver væsentligt reduceret, men mindre godt for dig. I sådan en situation vil en ægtepagt, hvor man sørgede for, at der var fuldstændigt ægtepagt til begge parter, beskytte din formue. Så spørger du om gældssanering, og et ægteskab vil helt sikkert have indflydelse på en gældssanering, fordi man vil kigge på husstand. Hvis I alligevel boer sammen, gør det nok ikke den helt store forskel, men hvis I taler om at flytte sammen i forbindelse med ægteskab, så gør det absolut en stor forskel. Skifteretten vil i forbindelse med gældssaneringen kigge på husholdningens indtægter og udgifter.

Malene

Blev skilt i 2019, mens vi boede i udlandet. Vi flytter hjem. I april 2020 indgår vi en aftale om, at det hus i Danmark vi har ejet sammen siden 2009 forbliver fælles- han vil ikke kræve sin andel af den ca 1 mio i friværdi ud så længe børnene bor hjemme. Jeg overtager alle udgifterne, men der omlægges til afdragsfrihed. Nu - et år efter - har han ændret mening. Vi skal sælge eller han skal købes ud. Jeg har nu opdaget, at han alene står på skødet. Hos skat og i banken står jeg som 50 ejer og har naturligvis alle årene afholdt min halvdel af omkostningerne. Hvordan er jeg stillet? Tæller tingbog alene eller har realkredit/skat også noget at sige i fælles eje? Ved et evt salg, vil alt lande på hans konto? Han startede i januar 2020 firma. Kan evt gæld her ligge mig til last? Mvh

Peter Ølholm

Kære Malene Det er unægtelig en noget uheldig situation, du står i. Jeg må gå ud fra, at I blev gift, mens I boede i Danmark, og når jeg nævner det, er det fordi, det er en forudsætning for, at det overhovedet er danske regler, der gælder. Men jeg går som nævnt ud fra, at I var bosiddende i Danmark, da I blev gift. Jeg går også ud fra, at den skilsmisse I har opnået i udlandet er gyldig set med danske øjne, og at I derfor regulært er skilt. Det vil sige, at jeres formueforhold skal behandles efter de almindelige danske regler om skilsmisse. I forhold til ejerforholdene omkring ejendommen, er det nu en gang registreringen i forbindelse med købet, og dermed som du spørger, om tingbogen der er afgørende for hvem, der ejer en ejendom. Det vil sige, at det er din nu fraskilte ægtefælle, der ejer ejendommen. Det er ikke sikkert, det kommer til at betyde det helt store, da der er 2 regelsæt, der kommer ind over. Det ene er jo, at man skal ind og dele aktiver og passiver, og hvis begge bodele er positive, når man opgør din formue på den ene side, og hans tilsvarende aktiver og passiver på den anden side, kan det være uden betydning. Hvis begge bodele er positive, vil det normalt ikke påvirke bundlinjen, hvem der ejer en effekt. Det betyder imidlertid noget i forhold til, om han kan kræve ejendommen solgt, men det er altså igen en særregel, der går på, at man som ægtefælle kan begære en ejendom krydsudlagt. Det betyder, at du som ægtefælle med børn, der bor i af ham ejet ejendom, har en mulighed for at begære ejendommen udlagt til dig. Problemstillingen er selvfølgelig, at du meget muligt ikke har råd til at udtage ejendommen, når der også er en friværdi på ca 1 mio, hvor han jo skulle have betalt halvdelen. Du omtaler, I har haft diverse aftaler, men jeg forstår at de måske ikke har været skrevet ned, og så er de svære at henholde sig til. Udgangspunktet er jo, at en aftale er bindende også selv om, den er mundtlig, men det vil jo altid være meget vanskeligt at bevise indholdet af en sådan aftale. Det er han starter eget firma i januar 2020 kan give problemer i det omfang, at han dermed har pådraget sig gæld. Udgangspunktet er, at gælden jo ikke skal spille ind i jeres bodeling i og med, at den er opstået, efter I blev skilt, men netop fordi huset står som hans ejendom, er udgangspunktet jo også, at provenuet kommer til ham, hvorefter han skal betale dig halvdelen. Så rent likviditetsmæssigt kan der opstå problemer den vej rundt. Jeg vil tilråde, at du søger advokatbistand hurtigst muligt, da tingene unægtelig er noget komplicerede for dig. Du skal også have afklaret, om du rent faktisk har mulighed for at overtage ejendommen, og der skal du have talt med banken. Men de vil så igen typisk kræve, at der er lavet en skriftlig aftale om bodeling, og derfor kan opstå diverse problemstillinger i forhold til, hvad ejendommen har af værdi. Så alt i alt foreslår jeg, at du søger advokatbistand hurtigst muligt. Held og lykke med det.

Lene

Hej spørgsmål min mand og jeg skal skilles, men er ikke blevet det endnu. Har har lige stiftet en gæld på 240.000 til en bil, hæfter jeg for den gæld? Min mand har sommerhus med sine 3 brødre, som de er ved at sælge har jeg krav på halvdelen af hvad han får for sommerhuset ? Mvh

Peter Ølholm

Kære Lene Du skriver, at du og din mand skal skilles og ikke er blevet det endnu. Du skal være opmærksom på, at den dag, der indgives en begæring om skilsmisse eller separation, bruges som skæringsdag, og det betyder med andre ord også, at indtil der er indgivet en begæring, kører man videre fuldstændig, som man altid har gjort, men fra det øjeblik der er indgivet en begæring, ændrer tingene sig, i og med, at der er trukket en streg i sandet. Du omtaler, at han har stiftet en gæld på 240.000 kr. til køb af en bil. Det er sådan i ægteskabet, at man aldrig hæfter for hinandens gæld, så det gør du heller ikke her. Udgangspunktet er jo, at bilen og lånet i store træk udligner hinanden, så det skal være uden den helt store betydning for dig. I virkelighedens verden falder bilen jo dog hurtigt i værdi, og derfor kan det derfor godt være en disposition, der isoleret set forringer boet. Men det at købe en bil er jo ikke noget usædvanligt, og det er nok heller ikke noget, han har gjort bare for at genere dig. Mit bud er, at du indtager den holdning, at bil og lån udligner hinanden og derfor ikke skal påvirke jeres bodeling. Så omtaler du, at han har sommerhus med sine 3 brødre, som de er ved at sælge. Du har ikke direkte krav på halvdelen af det, han får for sommerhuset, men du har krav på, at det han får for salg af sommerhuset, indgår i jeres bodeling. Når jeg fremhæver den lille forskel, er det jo fordi, man opgør formuer i 2 bodele. Man tager isoleret på, hvad du har af aktiver og passiver, og kun i det tilfælde, at du har flere aktiver end passiver, skal du betale halvdelen af dem til ham. Tilsvarende kigger man på, om han har flere aktiver end passiver, og var han nu i den situation, at han havde et gammelt studielån feks. på en halv million, så ville det jo betyde, at selvom han fik måske et par hundrede tusinde ved salg af sommerhuset, ville der ikke være flere aktiver end passiver på hans side, og derfor ville du ikke få noget fra salg af sommerhuset. Så meget simpelt i det omfang, at han har en positiv bodel, også forud for salget af sommerhuset, så skal du i princippet have halvdelen af provenuet fra salg af sommerhuset. Er hans bodel negativ, bliver det ikke helt sådan, og du får måske slet ingenting. Jeg giver også dig det gode råd, lige at gå rundt om en advokat med dine spørgsmål for at være sikker på, at du ikke bliver snydt. Held og lykke.

Hanna

Hej jeg har et spørgsmål min kæreste og jeg tænker at blive gift, men han har en gæld til skattestyrelsen, fra før vi kendte hinanden. hvis vi nu bliver gift og skal skilles på et tidspunkt, skal jeg være med til at betale denne gæld tilbage?

Peter Ølholm

Kære Hanna Det er et dejligt simpelt spørgsmål, du stiller. Det er sådan, at al gæld, man har med fra før et ægteskab, forbliver ens egen gæld. Det gælder så også gæld til SKAT. Der er nogen særregler om ny gæld til skat, der opstår under et ægteskab i år, hvor man har været samlevende, hvor der kan opstå hæftelse, men gammel gæld er der ingen debat om. Men det betyder ikke, at du skal være helt uden bekymring i forhold til gældsposten. Den gældspost spiller nemlig ind på en række øvrige punkter. Hvis I ikke indgår ægtepagt, vil I have et almindeligt formuefællesskab. Det formuefællesskab består frem til den dag, I måtte gå fra hinanden, og der vil der blive trukket en streg i sandet i det øjeblik, en af jer indgiver begæring om separation eller skilsmisse. Det betyder så også, at formuen skal opgøres den dag, og der opgør man hendes bodel for sig og hans bodel for sig. Hvis I for eksempel undervejs har erhvervet noget i fællesskab, så vil hans halvdel og hans bodel være påvirket af den gæld, han har til Skattestyrelsen. Illustrativt kan beskrives, at hvis han skylder lad os sige 300.000 kr. til Skattestyrelsen, og det lykkes jer at blive godkendt til at købe et hus, hvor friværdien er 1 mio den dag, I går fra hinanden, så kan jeg beskrive forskellen på, om han har en gæld eller ej med følgende regneeksempel. Hvis der ikke er nogen gæld til Skattestyrelsen, så sælger I huset. I får en million, kr. som I deler med 500.000 kr. til hver. Hvis han har en gæld til Skattestyrelsen, sælger I huset og starter med at dele pengene ud til jeres respektive bodele. Du har så 500.000 kr., hvor han skal have halvdelen, dvs. du beholder 250.000 kr. i din bodel og betaler 250.000 kr. til ham. Han på den anden side har et aktiv på 500.000 kr. svarende til provenuet og et passiv på 300.000 svarende til gælden til Skattestyrelsen. Så hans netto bodel er kun 200.000 kr., hvor du skal have halvdelen og altså 100.000 kr. Det betyder, at i en situation hvor I begge har positive bodele, er du reelt med til at betale halvdelen af hans gæld til Skattestyrelsen. Problemet kan langt hen ad vejen løses ved, at man laver en ægtepagt med fuldstændig særeje, så længe han har den gæld, han har, og jeg tilråder, at du søger advokatbistand, inden I indgår ægteskab, så du i hvert fald får rådgivning om at lave en ægtepagt, og hvordan det kan beskytte dig i en række situationer. Held og lykke

Lene

Hej jeg har et spørgsmål Min mand og jeg er nu skilt for 2. gang. 1. gang havde han snydt mig for nogle penge og da vi fandt sammen igen (i 2015), valgte jeg, at vi skulle lave en ægtepagt som beskriver, at jeg er eneejer af huset (det er kun mig der står på skødet, og alt er tinglyst). Vi har siden optaget fællesgæld i huset, men har fortsat en stor friværdi. I løbet af 2018/2019 har min mand desværre været involveret i sager omkring skatte- og momsunddragelse (det endelig krav er ikke gjort op endnu). I nov 2019 lader vi os skille (proforma) for at jeg ikke bliver ramt. Hvordan er jeg stillet når SKAT skal til at inddrive min mands gæld til det offentlige, gælden er jo oppebåret i den tid vi har været gift?

Peter Ølholm

Kære Lene Det væsentlige i forhold til gæld til det offentlige i form af Skat er, at der er en række kriterier for, at du kan komme til at hæfte for denne. Den gæld der ligger forud for at I indgår ægteskab anden gang, kan du ikke komme til at hæfte for. Det vil sige, at ud fra dine oplysninger bliver i gift igen i 2015, og fra dette øjeblik og frem kan du komme til at hæfte for gæld. Du nævner herefter at din mand har været involveret i sager omkring skatteunddragelse (moms er uden betydning) i 2018 og 2019. Du skriver videre, at I lader jer skille (proforma) for, at I ikke bliver ramt. Lad mig understrege, at der ikke er noget, der hedder en proforma skilsmisse. Man er enten gift eller skilt. Man kan sagtens blive skilt og fortsætte samlivet. Det har bare ikke de samme retsvirkninger, som hvis man er gift, og er samlevende. Så realiteten er, at I har været gift fra 2015 til 2019. Der opstår så, ud fra det du beskriver, gæld i løbet af 2018 og 2019, men ud fra det jeg kan læse, ser det ikke ud til, at Skat har søgt inddrivelse – ej heller forgæves inddrivelse. Så længe der ikke er søgt inddrivelse i forhold til din daværende mand under ægteskabet, hæfter du ikke for gælden. Det er også en forudsætning for, at du hæfter for gæld, at I har været gift i hele det år, hvor gælden opstår, så det betyder isoleret set, at skilsmissen i 2019 afbryder for hæftelse for den gæld, der måtte være opstået hos Skat fra din mands side i løbet af 2019. Så ud fra dine oplysninger hæfter du ikke for din mands gæld. Hvis ellers alt omkring ægtepagt er lavet det skal, er du også beskyttet mod en eventuel konkurs, som kunne være et skridt, man valgte at foretage, hvis man kunne se, at der var en stor fællesformue, men netop ægtepagten der etablerer særeje, beskytter dig mod dette, hvis ellers den er udfærdiget korrekt. Det betyder så også, at den store friværdi du beskriver i huset, alene tilhører dig.

Karsten

K Køber en ejendom på tvangsauktion, der stilles krav om kaution for gældsovertagelse på lån til L, som A underskriver for kautionist. K tager aldrig skøde på ejendommen idet K i mellemtiden går konkurs, hvorfor ejendommen kommer på ny tvangsauktion. Ved den nye tvangsauktionsopstillingen er tidligere ejer stadig anført som ejer af ejendommen, jvf. tingbogen. Der sker delvis dækning på lånet til L. L kan gøre krav mod A ? Jeg har læst at tidligere ejer først bliver frigjort fra sin hæftelse, når der tages skøde på ejendommen. Idet dette aldrig er sket må det modsætningsvis gælde at lånet ikke er overtaget. Hvis lånet ikke er overtaget, træder kautionen vel ikke i kraft. Med venlig hilsen Kautionisten :-(

Peter Ølholm

Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, du stiller, og jeg prøver lige at resumere, hvordan jeg forstår situationen. Tvangsauktionskøberen får i realiteten aldrig gennemført sit køb af ejendommen, i det han ikke når at tage skøde på denne. Han er bevilget gældsovertagelse på et indestående lån, mod at der blev stillet kaution, og det er dig, der har stillet den kaution. Man skal ned og nærlæse de dokumenter, der ligger i sagen – herunder vilkårene for gældsovertagelse, og de konkrete tvangsauktionsvilkår. Men jeg må forstå, at der ikke på noget tidpunkt bliver bevilget gældsovertagelse – og at det sker som følge at købers konkurs. Udgangspunktet vil være, at en gældsovertagelse først bliver endelig, når der er taget skøde på ejendommen, og det man har fået, i det scenarie du beskriver, er et tilsagn om, at man kan gældsovertage lånet, når en række betingelser i øvrigt er på plads. Jeg må derfor vurdere, at der ikke er sket en egentlig gældsovertagelse. I den forbindelse kan du som kautionist fremføre det synspunkt, at din kaution havde en forudsætning, om at købet blev gennemført, og at alle betingelser i øvrigt også blev opfyldt, for at lånet blev gældsovertaget. I og med at der ikke er sket en endelig gældsovertagelse, ville jeg, hvis jeg var i dine sko, bestride at være forpligtet, og henvise til den tidligere ejer og for den sags skyld K og Ks konkursbo. Pantekreditor må også kunne fastholde kravet mod den oprindelige ejer af ejendommen, i det den oprindelige ejer af ejendommen har misligholdt sine forpligtelser, og pantekreditor som udgangspunkt kan gøre et hvilket som helst tab gældende overfor den tidligere ejer, og det må også gælde det tab, der opstår som følge af tvangsauktionskøbers misligholdelse og manglende opfyldelse af købet. Så mit udgangspunkt med mindre der står andet i dokumenterne, er at du som kautionist, ikke er blevet forpligtet, fordi gældsovertagelsen aldrig er blevet endelig, overtagelsen af ejendommen aldrig er blevet gennemført, og forudsætningerne for afgivelse af kautionen reelt er bristet.

Maria

Hej. Jeg blev skilt fra min mand sidste år og nu vil vi gerne giftes igen :-) Jeg har en stor gæld og er førtidspensionist (det havde jeg også da vi blev skilt) - mit spørgsmål er om han kommer til at hæfte for min gæld - både offentlige og private gæld. Jeg har læst et sted at det der skyldes før ægteskabet indgås, det hæfter man ikke for men gælder det også når man har været gift før? Mvh Maria

Peter Ølholm

Kære Maria Jeg noterer, at I er skilt, at du har en stor gæld, og at gælden bestod, da I blev skilt. Jeg noterer endvidere, at I gerne vil giftes igen, og jeg kan i forhold til det fortælle, at det klare udgangspunkt er, at din kommende mand ikke kommer til at hæfte for gælden. Den gæld som alene du hæfter for, bliver du ved med at hæfte for, og han kommer ikke til at hæfte for den. Det der kan opstå som en problemstilling, er den dag en af jer måtte afgå ved døden, at der daopstår et fællesbo. Det betyder, at I det omfang din mand ejer aktiver, går de aktiver ind i et fællesbo, hvor dine passiver også indgår. Derfor kan man overveje, om man skal lave et særeje, på alt det din mand ejer. Det vil i hvert fald beskytte ham i den situation, hvor du måtte afgå ved døden først. Det vil ikke gøre nogen forskel i den situation, hvor det er ham, der afgår ved døden først, da du i tilfælde af, at der i øvrigt ikke er børn, vil arve ham. Dine kreditorer vil herefter kunne gå efter de aktiver, der måtte komme.

Nicholas Jensen

Hej Jeg er blevet skilt. Vi har købt en bil sammen, og er blevet enige om at sælge den. Nu vil hun ikke hun kræver jeg skal betale 10000 ud af 15000 I restgæld og jeg skal betale halvdelen af alle afgifterne. Det skal lige siges jeg ikke har haft bilen den har været registeret i hendes navn, og hun har betalt den, jeg står bare på lånet, og det kan jeg ikke komme ud af fordi hun ikke kan overtage det. Hvordan skal jeg forholde mig til det Mvh Nicholas

Peter Ølholm

Kære Nicholas Du skriver, at I har købt en bil sammen og er enige om at sælge den. Hun kræver, at du skal betale mere end hende og halvdelen af alle afgifterne. Dette til trods for, at bilen har været registreret i hendes navn og det er hende, der har betalt den, og at du kun står på lånet. Jeg går ud fra i den forbindelse, at hun også står på lånet, så det er et fælles lån. Lad mig indledningsvis bemærke, at det altid er en dårlig situation at komme i, at man hæfter for gælden, men ikke står som ejer af aktivet. Det betyder i realiteten, at det er hende og kun hende, der ejer bilen og at du kun står med som debitor på lånet. Jeg må gå ud fra, at I har haft en aftale dengang, I erhvervede bilen, formentlig om, at I skulle bruge bilen sammen og betale sammen på lånet. Der er lidt forskellige tilgange. Set med kreditors øjne er han sådan set ligeglad med, hvem af jer, der betaler. Han vil bare have sine penge og har ret til at gå efter jer begge to for hele gælden. I jeres indbyrdes forhold, er det nødvendigt at kigge på, hvad der er aftalt mellem jer. Udgangspunktet vil være, at I hver skal betale halvdelen af restgælden, da der må være en formodning om, at I har aftalt at skulle være fælles om det hele. Hvis hun ikke vil medvirke til at sælge bilen, må dit svar være, at du holder op med at betale. Hvis det er hende alene, der benytter sig af bilen på nuværende tidspunkt, skal du heller ikke betale halvdelen af alle afgifterne. Mit bedste bud er, at I finder en aftale om at få bilen solgt og deles om restgælden. Hvis hun ikke vil medvirke til salg af bilen, må dit svar være, at du holder op med at betale til noget som helst. I en situation som denne er det altid bedst, hvis man finder en eller anden enighed. Det vil være bedst for jer begge – og selvom du måske skal bøje dig en anelse for at få enighed, vil du stadigvæk være bedre tjent med det på den lange bane.

Jim Andersen

Min Ex kone og jeg har indgået en bodelingsaftale, hvor jeg har overholdt alt, men hun har ikke udtaget en bil værdien er (70000kr) gæld 57080kr jeg står stadigvæk på billånet, Hvad kan jeg gøre? mvh Jim

Peter Ølholm

Kære Jim En aftale mellem dig og din ex om betaling af gæld har ikke retsvirkning over for kreditor. Det betyder, at du hæfter for betalingen i forhold til kreditor, såfremt du står som debitor på billånet. Du vil efterfølgende kunne søge beløbet indkrævet hos din ex. Det rigtige når man laver aftaler om fordeling af gæld, vil altid være, at få kreditors accept, hvis det er muligt.

bitten

blev skilt i 2012, har søn sammen, min eks kone, havde stiftet gæld uden mit samtykke til forhøjelse af kvicklån, samt vi lånte til bil, hun tog bilen, jeg betaler af på alle lån, hun betaler kun 200 kr, hun var mig utro, de er stadig sammen, hun har kræft, er det for sent at vi får delt alt gælden imellem os, hvad gør jeg

Chanette

Hej Mit spørgsmål lyder Mig og min eks kæreste vi var ikke gift gik fra hinanden for 3 år siden. Vi havde et fælles hus. Da det blev solgt var der en rets gæld på Ca. 60.000 kr som jo skulle deles i to. Jeg har ikke betalt af på gælden. Nu har hans nye kone så indfriet gælden. Mit spørgsmål er nu om jeg hæfter for den når der nu er en 3 person indover.?

Peter Sørensen

Hej. Min kæreste blev skilt fra sin mand i starten af 2019, og hun og eks-manden fik efterfølgende solgt det fælles-ejerede parcelhus med et samlet provenu på kr. 400.000 efter indfrielse af realkreditlån/pantebreve. Beløbet står på en spærret konto i banken. Min kæreste havde gammel studiegæld kr. 100.000 på skæringsdatoen/skilsmissedatoen, mens det viste sig at eks-manden i sit eget navn (han er ene-debitor) havde en hel del mindre lån fra finansieringsselskaber på ialt ca. kr. 300.000 uden hendes (min kæreste) viden. Min kæreste er klar over hun ikke hæfter for hans egen gæld, men at hun indirekte er med til at betale noget af ex-mandens gæld da min kæreste får en positiv boslod (kr. 100.000 som hun skal dele med exmanden), og ex-manden har negativt boslod som ikke deles (kr. -100.000). Min ex-mand kræver nu (åbenbart med support fra hans advokat) at hans gæld på 300.000 skal indfries af provenuet hvorefter de resterende kr. 100.000 skal deles, og "truer" med at gå i Skifteretten. Deres påstand er at eksmanden gæld på skæringsdatoen (kr. 300.000) har været forbrugt i ægteskabet, og som de påstår min kæreste derfor også har draget nytte af. Hun har aldrig kendt til hans låneoptagelser (han styrede økonomien), og de havde generelt ikke noget ekstra-vagant forbrug. Min kæreste mener ikke hun har draget nytte af hans lån, og mener at han ligeså vel kunne have brugt lånene til f.eks. spil/oddset, dyre ure, byture, evt. misbrug mv. De har været på nogen fælles udlandsrejser sammen gennem årene, og havde begge to gode lønninger som ikke burde retfærdiggøre låneoptagelser. Min kæreste og jeg mener der skal ske en helt normal bo-deling med boslod-beregning, således hun ikke skal acceptere at eksmanden gæld på kr. 300.000 først indfries hvorefter de kan dele de resterende kr. 100.000, hvorved hun står meget dårligere stillet. Vi mener jo hun efter boslod-beregningen har ret til kr. 150.000 (provenu kr. 200.000 minus 1/2 af sin positive boslod på kr. 100.000 der skal afleveres til exmanden). Har min kæreste og jeg misforstået noget ift. ovennævnte? Er der noget lovgivningsmæssigt (eller praksis/afgørelser) der støtter eksmandens påstand om at eksmandens egen gæld kr. 300.000 først skal indfries fordi min kæreste har været med til at nyde godt af hans låneoptagelser (iflg hans påstand). På forhånd tak. Peter

Ditte

Hej Min eksmand og jeg har i vores tidligere ægteskab optaget 3 lån sammen. 1 billån som han har overtaget samt bilen, og 2 samlelån som jeg står for. Da vi ansøgte om samlelånen stod jeg som hovedansøger og han som medansøger. Vi er nu skilt og har “under bordet” fordelt gælden sådan. Men mit spørgsmål er så. Hvad hvis jeg en dag står i den situation ik og kan betale af på den gæld jeg står for. Vil det gå udover ham? Vil kreditorerne kunne tage bilen fra ham.? Bilen står ikke i mit navn længere.

Jan Nørgaard Nielsen

Jeg er blevet skilt for ca 5. år siden, hvor jeg efter et par år fandt ud af min X havde tømt kontoen for ca 250 - 300.000 kr. og løb med fælles bil ?? er det "lovligt" selvom det var fælles konto, jeg ved godt jeg burde havde været mere klog og lavet min egen konto uden bodelingen, men håbede at få så meget gæld ud af verden.

Erik Lassen

Er det lovligt at dele en gæld Uden den anden har givet sin samtykke om det ? Og skal min ikke have en info om når man gør det ?

Karen Gøtzsche

Hej Erik. Hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, så har banken ? opdelt gælden imellem jer uden at indhente samtykke. Det mener jeg ikke, at der er noget i vejen for. Man har jo ikke lidt noget tab - tværtimod hæfter man nu kun for det halve af hvad man gjorde før opdelingen. Man bør orienteres herom, men det har nok ingen konsekvenser, hvis man ikke bliver det.

Scott Jacob

Er du interesseret i at få et lån til din gæld, husleje, regninger eller bilkøb? Dette er en stor mulighed, du ønsker, og din låneprocent er overkommelig for udenlandske og lokale kunder. comtact os i dag via e-mail: unitedloaninvestment1@outlook.com. Scott Jacob.

Henriette

Hej Jeg har noget noget gæld sammen med min eksmand som vi hæfter solidarisk for. Jeg har prøvet at forhandle med banken men desværre uden held. Vi er gældsfrie i 2024 hvis eks bliver ved at betale hans del. Min nuværende samlever/kæreste og mig ønsker at blive gift og han vil gerne have mig til at stå på skødet til hans hus, kan vores ønsker blive til virkelighed uden at min kæreste kommer i klemme eller skal vi vente? Med venlig hilsen Henriette

Erik Lassen

Er det lovligt at dele en gæld uden at den anden part har sagt ja eller har fået en info om man har gjort det ? Skal den andet part ikke give sin samtykke til at man godt vil sige ja til det ?

Ole

Vi er blevet skilt. Huset er solgt og restgæld delt op i to. Til overs er der en kolonihavehus a værdi 100.000,- bil a værdi 50.000 og min studiegæld på 80.000. Oprindelig aftale mellem min ex og jeg var at jeg beholder bilen, hun beholder haven og vi deles om studiegæld 50/50. Nu er hun i mellemtiden kommet til at tænke på at hun ikke vil betale de aftalte 50%. Mit spørgsmål er, hvordan ser regnestykket ud for mig , hvis vi skal have det regnet ud efter gældende regler? På forhånd tak for hjælpen.

Malene

Hej Jeg har købt hus med min kæreste i 2019 hvis vi ønsker at gå fra hinanden og han ønsker at bliver boende ! Skal han så købe mig ud eller hvordan kommer jeg ud af det uden at få en kæmpe gæld med mig. Vi har et fælles barn og han har to fra tidligere forhold. Vi har kun lånt til “huset” og har derfor ikke andet gæld.

Birte

Jeg blev skilt for10 år siden. Vi har begge skrevet under på et huslån i BRF.Huset skulle sælges, men min eks mand nægtede, lige som han nægtede bodeling"trusler om vold mm." I dag er han død og efterlader sig 4 sønner. Bobestyren siger, at der ikke er nogen penge i boet. Mine spørgsmål er 1. Hæfter jeg nu for hele lånet ? og hvis jeg gør, kan jeg så overtage hele huset , sætte det i stand og sælge det med usikker fortjeneste. Hvad arver sønnerne? de har ikke været med til at tømme huset, jeg har taget nogle effekter fra fotoer og andre personlige ting som jeg vil give til deres mor

Karen Gøtzsche

Hej Birte Ja, du hæfter for huslånet til BRF. Umiddelbart vil jeg tro, at der ikke er noget i vejen for, at du overtager ejendommen alene. Om det imidlertid er den bedste løsning, kræver mere indgående rådgivning. Du kan starte med at drøfte sagen med bobestyreren i din x-mands insolvente dødsbo. Når boet er insolvent, arver sønnerne intet, måske lige bortset fra enkelte løsøregenstande uden økonomisk værdi. Mvh Karen

Karen Gøtzsche

Hej Mette Du er velkommen. For rådgivningsmøde samt udarbejdelse og tinglysning af ægtepagt er salæret ca 6000,- kr. Tinglysningsafgiften udgør 1660,- kr. Jeg kontakter dig direkte for mødeaftale. Mvh Karen

Karen Gøtzsche

Hej Mette Med den gæld din kommende mand har, bør i bestemt søge nærmere advokatrådgivning om særeje, således at din mands kreditorer ikke kan "komme efter" dit hus ved død. du kan aldrig komme til at hæfte for den gamle gæld, men gælden påvirker delingen ved separation/skilsmisse. Find en Advodan-advokat i jeres område for nærmere rådgivning. Mvh Karen

Mette

Hej. Min kæreste og mig skal giftes. Jeg har ingen gæld, men han skylder ca 700000 kr på en tvangsauktion af et hus for over 10 år siden. Hvis jeg køber et hus som vi begge bor i hæfter han så for gæld hvis vi bliber skilt ? Eller har ret til overskud hvis der er det ved evt skilsmiss ? Hvis vi siden bliver skilt kommer jeg så til at hæfte for det gamle hus ? Og, hvis vi nu til den tid ville have sparet penge op, bliver de så delt lige over ? ikke at jeg nogensinde ønsker at blive skilt fra ham. Mvh Mette.

Stinna

Jeg har søgt om skilsmisse, min eks og jeg boede til leje, han er løbet fra regningerne og jeg har betalt det hele. Han tog bilen selvom vi begge står skrevet på den, så halv halv.. og han vil beholde den. Når man kommer til familieretshuset da han ikke vil skrive under på skilsmissen, kan jeg bruge mine beviser til noget ? Han vil ikke betale penge til mig til regninger. Så har faktisk brugt alle de penge man `skulle` dele på regninger. Han har beholdt bilen. Kan jeg få noget der fra? Efter jeg har søgt om skilsmisse har jeg været nødt til at købe en bil så jeg kunne passe mit job ( har han krav på den!? ) der er 120.000 gæld i den . Hvornår der krav om ægtefællebidrag ?

Karen Gøtzsche

Hej Stinna Alt hvad din du og din mand ejer og skylder skal indgå delingen af jeres delingsformue. Hvis du har betalt gæld som du og din mand begge hæfter for, har du krav på betalingen af halvdelen fra ham. Familieretshuset beskæftiger sig ikke med bodeling, men kun med separation/skilsmisse/bidrag. Din mand kan ikke gøre krav på at din nye bil indgår i delingen, da denne er købt efter skæringsdagen. Om du er berettiget til ægtefællebidrag kommer an på en konkret vurdering, som jeg ikke kan gøre her. Mvh Karen Gøtzsche

Mathilde

Hej, Min mand har en enkeltmandsvirksomhed som har fået oparbejdet sig en stor gæld til Skat og leverandører. Sammen ejer vi et hus. Hvis vi sælger huset nu kan vi komme ud med et overskud på ca. 500.000kr. Af hensyn til vores børn ønsker vi at blive i huset. Dog vil banken ikke låne os penge til at betale gælden selvom friværdien i huset vil kunne betale den. Vi forudser at huset snarest må blive solgt eller det ender på tvangsauktion. Vi ønsker at blive sammen men ønsker også at gå langt for at beholde huset. Mine spørgsmål er: - Kan han overdrage huset i mit navn alene og derved indgår huset ikke når kreditorerne banker på? Eller kan han sælge det til mig for 1 kr.? - Vil jeg kunne beholde huset hvis vil bliver proforma skilt? Og hjælper det os ift. hus og inddragelse af hans gæld?

Meryem

Hej Jeg har søgt om direkte skilsmisse i august 2019. Vi boede før i Ikast og flyttede til en anden by i april mdr. Vi har en el-vand regning fra Ikast, som er lavet til afdrag siden februar til oktober 2019, som står på vores begge navne. Men da vi flyttet fra hinanden i august, så har vi lavet en aftale at han tager regning fra Ikast og jeg tager min regning, selvom begge to navne står på regninger. Men problemet er bare at fra august, september og oktober er ikke betalt, og eksmanden har talt med dem om at han skal nok betale. De bliver ved med at kontakte mig om påmindelse betaling, og jeg kontakter eksmanden om det, da han vil tage den som ansvarlig . Mit spørgsmål kommer her: Kan jeg få regningen som står kun på eksmanden?, hvis ja, hvordan kan jeg det?

Jimmy

Hej Karen. jeg blev skilt for 10 år siden, lige inden skilsmissen rejste min daværende kone og elsker ( nu mand) til Thailand på ferie, her brugte de hendes eurocard til div. køb, ialt 118.000, jeg står desværre som med debitor på kortet, problem,: De har ikke betalt pengene tilbage på kortet, hvilket nu betyder at beløbet hedder tæt på 200.000 kr. kreditor sender nu mig til incasso såfremt jeg ik betaler, jeg har gået rundt i god tro og troet at gælden var blevet betalt, jeg har intet hørt fra kreditor i knap 9 år, prøvede for knap 9 år siden at få oplysninger om der var indgået afdrags ordning, men fik af vide at det måtte de ikke oplyse om idet at det ikke var min konto. Kan jeg blive tvunget til at skulle betale, selvom jeg ikke har været med til at bruge pengene. Ps. De står i ribers, han er erklæret personlig konkurs, der er adskillige der har taget pant i deres hus. Kan jeg tage dem i foged retten, de har design møbler for flere hundrede tusinde. Vh. Jimmy

Karen Gøtzsche

Hej Jimmy Umiddelbart ser det ud som om du og din Eks. hæfter solidarisk for gælden. Du bør dog nok få nærmere undersøgt, om gælden eller en del heraf kan være forældet. Ja man kan godt hæfte for gælden selvom man ikke har været med til at bruge pengene. Hvis du betaler gælden eller en del heraf, har du regresret hos din Eks. for halvdelen. I den proces kan du indbringe sagen for Fogedretten. mvh Karen Gøtzsche

Steen

Billån til ny bil (200.000) sidste år står i kvindens navn, men bilen er registreret i exmandens navn. Exmand har taget nøgler og bilen samt benyttet den fra tidligt i separation, som nu går over i skilsmisse. Kvinden har ikke måtte låne den til at køre børn til læge mv. Eller på arbejde. Han betaler direkte til banken til billån, og pt afgifter mv, da banken ikke vil overflytte lånet til kun ham. Han vil heller ikke sælge bilen. Ham mener at bare han betaler til lånet, så skal han ikke gøre noget og har fuld rettighed og rådighed over bilen. Hvordan kan kvinden slippe af med bil, lån, exmand I denne situation, da hun ingen ønske har om at overtage bilen.

Karen Gøtzsche

Hej Steen Situationen du beskriver er temmelig uløselig, når x-manden ikke vil deltage. Banken kan ikke tvinges til et debitorskifte, og at han er ejer af bilen, og dermed råder over den, ligger helt fast. Måske kvinden kan kontakte banken, og appellere til at der findes en løsning.

Philip

Hej. Jeg blev skilt for Ca. 4 år siden og vi solgte huset som vi hæftede for begge, med et tab på 400.000 Det delte vi i to sådan at vi hver skulle betale 200.000. Da der ikke er nogen garanti bag, skulle vi hæfte solidarisk for hinanden. Jeg har formået at afbetale en større del end min eks og har Ca. 75. 000 tilbage som jeg er færdig med om Ca. 1,5 år. Min eks. En del mere. Men betaler dog af efter aftale med banken. Da jeg ejer et hus købt efter skilsmissen og som jeg gerne vil have lagt lånet om i (det er et pantebrevslån), har jeg forsøgt at få banken til at fjerne den gensidige hæftelse. Det vil de helst ikke. Oprindeligt sagde de to år Ca. 2 år og da jeg spurgte efter to år, mente de at vi skulle se om et par år. Jeg har netop spurgt og fået besked om at "det må vi se på om Ca. et par år". Det virker som en skrue uden ende og det gør det ikke lettere at komme videre efter en skilsmisse, hverken menneskeligt eller økonomisk. Man bliver ligesom låst i skruen med høje renter. Kan jeg forlange noget skriftligt fra banken? Ifht. hvornår hæftelse kan ophøre. Banken har set over årene tjent kassen, men det virker til at de gerne vil "malke koen" alt hvad de kan, på trods af at jeg og i øvrigt hele min familie har været kunder i rigtig mange år. Hvad vil i råde mig til for at komme videre? Mvh Philip

Karen Gøtzsche

Hej Philip Ja, du er låst i situationen. Oprindeligt hæftede du og din ægtefælle solidarisk for restgælden. I havde ikke noget krav på, at få gælden delt op imellem jer, og du har heller ikke noget krav i dag på at få et skriftligt løfte fra banken om/ hvornår du kan blive frigjort. Du er afhængig af bankens velvilje og overladt til forhandling med banken. Mvh Karen

jan wagner

min eks og jeg gik fra hinanden for ca 3 år siden vi har fælles gæld men jeg har betalt langt over halvdelen nu og hun bliver ved med at opkræve penge jeg har siden sidste år bedt om opgørelse fra de steder der skyldes penge men har ikke fået dem endnu. vi var ikke gift boede kun sammen

Karen Gøtzsche

Hej Jan Jeg forstår ikke helt dit spørgsmål, men jeg kan oplyse, at når i hæfter solidarisk, så kan kreditorerne holde sig til dig for hele gælden ( og altså ikke kun for det halve ). Du må nok snarest tage kontakt direkte til dine kreditorer, og undersøge hvor meget der er indbetalt på gælden. Mvh Karen gøtzsche

Ejnar

Hej. Min kone og jeg skal skilles. Konen har brugt mange penge så jeg har nogle lån for at få betalt alt det der skal betales Små lån til 162.000,- ca og en bil og campingvogn. Var inde og kigge at jeg har overført 24.000,- på 1,5 år via mobilpay. Har ikke noget hus. det er lejet. Det skal deles lige 81.000,- til hver . Hvad med bil og campingvogn? skal de sølges? Mvh Enig

Viktoria

Hej, Jeg skal skilles efter 7 års ægteskab. Vi regner med at komme ud med plus når alt er solgt.. Jeg har dog en studiegæld på rundt 300 000. Er det rigtigt forstået at han skal stå for 50% af den. Altså at jeg er “ansvarlig” for gælden men at 150 000 skal trækkes fra, fra hans del? Tak!

Håbet

Hej. Jeg har mødt en kæreste, der blev skilt for ca. fire år siden. De er dog ikke økonomisk skilt. De ejer et hus sammen, som de skylder ret mange penge i. Min kæreste har de sidste fire år alene betalt afdrag på lånene, ejendomsværdiskat m.m. Hans ekskone har desuden gjort krav på børnepenge til deres tre børn, hvilket statsamtet har opgjort til normalbidrag x 200%. Min kæreste har sit eget firma, hvor egenkapitalen er negativ, men hvor der hvert år har været et overskud. Han har derfor ikke fået noget udbetalt. Han har ikke haft mulighed for at betale både børnepengene og afdragene på fælles gæld, så nu er hans gæld til det offentlige på ca. 600.000 samtidig med. Han har nu smidt håndklædet i ringen og er stoppet med at betale af på gælden til kreditforeningen og den gæld, de i øvrigt også har i banken. Sagen er nu gået til fogedretten. Mit spørgsmål lyder så: Kan han gøre sig nogen forhåbning om, at hans gæld til det offentlige, altså børnepengene, kan blive eftergivet eller gældssaneret idet, han kan fremlægge beviser for, at han i de år, han har skullet betale børnepengene alene har afdraget på deres fælles gæld? Hans ekskone har ikke villet være med til at sælge huset, som min kæreste har boet i hidtil. Vh. Håbet

Regitze H.

Hej Karen, Jeg er blevet skilt fra min mand, grundet hans utroskab (og mangeårige alkoholisme). Undervejs i skilsmissen gjorde vores fælles revisor mig opmærksom på, at min exmand i 2018 har lånt penge i Norwegian, som han har investeret og angiveligt tabt. Han har vist tabt omkring 500.000 kr. Jeg har været uvidende om beløbet, men var vidende om at han investerede for 70.000 kr. Da han tabte dem, bad jeg ham mange gange om ikke at investere mere, og han sagde, at det vill han undlade at gøre. Desuden har han gæld i sin virksomhed på omkring 600.000 kr - på trods af, at han i 2018 havde et overskud på 1,3 millioner. Heraf er jeg vidende om at han har taget løn til sig selv på ca. 7-800.000 kr - men ved ikke, hvad der er blevet af de øvrige penge. Mit spørgsmål er: Kan jeg på nogen måder komme udenom at skulle dele den gæld, som min exmand har stiftet? Jeg er klar over, at hvis man bare følger loven om deling af aktiver og passiver, skal det jo deles ligeligt... MVH Regitze

Karen Gøtzsche

Hej Regitze Mit helt korte svar er, at du ikke hæfter for den gæld din mand har stiftet. Hans gæld formindsker dog hans bodel, og kan dermed medføre, at han bliver insolvent og derfor ikke skal aflevere noget til dig. Derimod kan du komme til at aflevere halvdelen af din nettoformue til ham. Umiddelbart kunne det se ud som om, at du har brug for yderligere rådgivning. Kontakt din nærmeste Advodan advokat for et møde. mvh Karen Gøtzsche

Carl Åge Jakobsen

Hej, min kone havde købt hus da vi mødtes,og står derfor alene på skødet. vi har været sammen i mange år hvorfor kreditforeningslånet er omlagt flere gange, hvor jeg har underskrevet sammen med min kone. hæfter jeg for noget hvis vi bliver skilt, min kone vil gerne blive boende, men jeg er usikker hvor jeg står. mvh. Carl Åge

Martin

Hej. Jeg står i den situation at jeg skal skilles og vi skal til at dele boet. Vi har et hus der går i nul da det er vurderet til det vi Skylder. Men der skyldes i sommerhuset. Der er et minus på ca 400.000. Sommerhuset var min kones inden vi fandt sammen og det står kun i hendes navn, både skødet, pante brevene og kredit lånet. Hvordan deler man det?

finn mørcke

hej min kone og jeg er ved at blive skilt vi kommer nok fra huset med et rundt nul tidliger har vi haft en butik i mit navn her er der af forskellige grunde en skatte gæld på ca 400000 min kone har en skattegæld også fra en butik på ca 40000 som stod i hendes navn min skatte gæld er startet med vi dengang( 6 år ) overførte 200000 til hendes butik som jeg så blev beskattet af vi havde en ret dårlig reviser hvordan står vi nu overfor hinanden med venlig hilsen finn

M. Madsen

Hej. Min eksmand og jeg blev skilt 1.1.2018. Vi havde dengang 2 biler; 1 der var betalt og 1 med et billån på. Jeg fik min bil som var betalt og vi aftalte han beholdte den anden bil sammen med at han fik huset uden at jeg fik nogle penge for det. Nu, 1½ år senere opdager jeg via min skatteopgørelse at jeg fortsat hæfter for 50% af billånet, på trods af at jeg er slettet på registreringsattesten og vi ikke har talt sammen i 1½ år næsten. Min eksmand nægter at lægge lånet om til ham selv. Hvad kan jeg gøre?

Karen Gøtzsche

Hej M. Madsen Hvis ikke det er aftalt som en betingelse i forbindelse med jeres bodeling, at din x-mand skulle sørge for at frigøre dig som debitor på billånet, så mener jeg, at det kan være svært at gøre noget ved nu. I øvrigt vil jeg tro, at i hæfter solidarisk. Det betyder, at du hæfter for hele restgælden. Du må nok sætte din lid til, at din x-mand betaler lånet ned som aftalt. mvh Karen Gøtzsche

Flemming

Hej Jeg er i den uheldige situation, at jeg er blevet arbejdsløs efter over 30 års arbejde. Så pengene er ikke så store for tiden. Min kone (vi har været gift et par år) er nu desværre også blevet opsagt, så det gør ikke tingene bedre. Hun har, mens vi har været gift, fået ny bil af forældrene, som kun står i hendes navn. Og hun har også lidt på kistebunden ved siden af, som også kun figurerer i hendes navn. Hvorimod jeg er næsten blanket af på grund af det mistede job. Vi betaler dog selvfølgelig begge til fælles udgifter til punkt og prikke. Jeg havde noget forbrugsgæld samt skattegæld med ind i ægteskabet, som kun står i mit navn. Og også optaget et forbrugslån mens vi har boet sammen - kun i mit navn. Nu lyder mit spørgsmål så: Hvis vi vælger at blive skilt i fred og fordragelighed, kommer hun forhåbentlig ikke til at hænge på noget af min gæld? Og ligeledes kan jeg vel ikke "tvinges" til at skulle involveres i hendes bil og "kistebundspenge"? Der er ikke børn eller andet i ægteskabet. Og: Hvis vi bliver skilt, er der så noget i vejen for stadig at bo sammen eller evt. finde sammen igen senere? Mvh Flemming

Karen Gøtzsche

Hej Flemming. Din kone kommer ikke til at hænge på gæld, som hun ikke selv hæfter for. Gælden er din alene. I forbindelse med bodeling er der aftalefrihed, og du og din kone kan sagtens aftale skævdeling, altså at du ikke får andel i hendes aktiver. Hvis i bliver skilt direkte kan i godt bo sammen alligevel. Vær opmærksom på at arveret og ret til udbetaling fra pensioner mv. ændres, når man ikke er gift. Mvh Karen

Theodor Christiansen

Hej Min forældre gav min kone og mig nogle penge som gave til huskøb. Min kones forældre gav samme beløb, men som lån. Et lån, som kun har min kone som underskriver. Hvordan stiller det os ved en eventuel skilsmisse ? Bør mine forældres gave laves om til et lån til mig, så vores økonomi har samme passiver og aktiver? Venlig hilsen Theodor

Den tvivlende

Hej Jeg står lige nu i en situation, som i værste fald, kan resultere i skilsmisse. Min tvivl går på om, der er noget, jeg kan gøre for, at sikre at han ikke bruger/fjerner den opsparing som står på hans lønkonto. Desuden vil jeg gerne høre, hvordan min økonomiske situation er, hvis jeg bor et andet sted i en periode, op til en beslutning om, hvad der skal ske. Min indtægt er en del mindre en hans, og kan ikke dække mine leveomkostninger i en sådan periode. Mvh. Den tvivlende

Karen Gøtzsche

Hej Din mand må ikke forringe jeres delingsformue til skade for dig i.f.m. skilsmisse, f.eks. ved at bruge opsparingen. Hvis han gør det, har du krav på at blive godtgjort herfor. Man vil jo altid kunne gå tilbage, og se hvad der stod på kontoen. Mht. leveomkostninger i en periode hvor du bor et andet sted, kan jeg oplyse, at der er gensidig forsørgelsespligt i ægteskabet, men i øvrigt kan jeg ikke svare præcist uden at kende økonomien nærmere.. M.v.h. Karen Gøtzsche

VVI

Hej, mit navn er VVI, jeg har været gift med min mand i 24. Vi arbejdet sammen i hans enkeltmandsfirma indtil sidste år, da jeg fandt det ud af jeg var ikke en del af det. Hvis vi bliver skilt, og vi deler vores ejendoms værdi, hvad sker der så med firmaets værdi? Får jeg også hans gæld og underskud? Er det klogt at lave en ægtepagt mht firmaet inden vi bliver skilt? På forhånd tak, Viviana

Karen Gøtzsche

Hej Viviana Alt hvad du og din mand ejer, indgår i delingen hvis i skal skilles, medmindre det er gjort til særeje. - Altså også hans virksomhed. Du kommer ikke til at hæfte for din mands gæld, medmindre du selv har skrevet under på den. Din mands gæld er dog med til at formindske hans samlede nettoformue, som du har krav på halvdelen af. Hvis i ønsker en anderledes deling end ovenfor nævnt, bør i oprette en ægtepagt. Mvh Karen Gøtzsche

Anonym

Hej Jeg er blevet skilt. Og inden vi blev gift, havde jeg en gæld, som jo så er min egen. Men for ca 2 år siden(mens vi var gift), to vi et lån i friværdien, og købte det lån ud - så nu et det et realkreditlån i begges navn. Hæfter vi ligeligt for det? Kan min eksmand kræve at jeg selv betaler det?

Else

Min mand og jeg oprettede fælles testamente, da vi flyttede sammen i 2003. Vi oprettede fælles tinglys ægtepagt, da vi senere indgik ægteskab. Betingelserne: hver især tager ved skilsmisse det ud, som vi hver især tog med ind. Huset tilhørte min mand. Jeg har siden betalt det halve af fælles udgifter på bolig( fratrukket skattefordel) el, vand, varme forsikringer. Vi indkøbte fælles møbler og betalte en halvdel hver. Dokumentation for det. Ved skilsmisse må vi fordele møblerne mellem os. Skal der ske fradrag for slitage ved værdisættelse. Vi har lavet en fælles opsparing til dækning af udgifter til nye hvidevarer m.m. Skal vi dele denne ved skilsmisse? Dyre gaver, som jeg har fået, smykker m.m. Skal jeg give disse tilbage ved skilsmisse. Udgifter til mad har vi delt ligeligt med et fast beløb hver md. Hvordan fordeler vi tingene ved skilsmisse? Mvh. EH

Karen Gøtzsche

Hej Else Sådan som jeg forstår dig, er huset din mands særeje, så det tager han som udgangspunkt ud uden deling. Møblerne må i dele i mindelighed, eller få vurderet og udtage til vurderingssummen. Fælles opsparing indgår i ligedelingen. Gaver skal ikke gives tilbage, men kan , hvis de har større værdi indgå i ligedelingen med deres vurderingssum. mvh Karen Gøtzsche

Katrine

Hej Karen Jeg er ved at blive skilt fra min mand og han overtager huset og bilen. Der er en friværdi i huset på 350.000 kr og bilen har en værdi af 50.000 kr. Derudover har vi en fælles opsparing på ca. 100.000 kr. Vi har begge studiegæld på henholdsvis 120.000 kr og 130.000 kr. Jeg er i tvivl om hvordan regnestykket skal sættes op. Jeg synes det virker uretfærdigt, hvis studiegæld tages med som passiver og dermed giver mig mindre. Jeg har jo stadig min gæld. Vil det ikke være mere retfærdigt at sige 350.000 + 50.000 + 100.000 = 500.000 og så dele med to, så jeg får 250.000 kr.? Eller skal det sættes op på en helt anden måde? Med venlig hilsen Katrine

Karen Gøtzsche

Ja, det lyder som om der er begået dokumentfalsk. Hvis I vil gå videre med dette må det meldes til politiet. Selve skilsmissen har ikke betydning for spørgsmålet om, hvorvidt din far hæfter for gælden, Mvh Karen Gøtzsche

Vesterbyvej

Hej Karen Jeg forsøger at hjælpe min far der er under skilsmisse, hans kommende ekskone har oprettet kviklån i min fars cpr nummer samt godkendt med hans nemid for at dække hendes 12 egne kviklån ind fra tidligere som min far ikke var oplyst om eksisterede,hun har ydermere oprettet minimum 2 lån mere, som vi er ved at undersøge nærmere, jeg ved hun ikke har mulighed for at låne nogen steder overhovedet, hvordan kommer man bedst ud af sådan en situation? jeg vil jo mene det er dokument falsk at sidde og bruge andres nemid, men lånene står jo kun i hans navn, og godkender han skilsmissen hænger han vel på det hele selvom intet af det reelt er hans gæld?

Annemette

Hej Karen Jeg skriver på min søsters vegne, der er lidt presset for tiden. Hende og hendes eksmand blev skilt i foråret. De har sammen et hus, som er blevet solgt. De nye ejere overtager huset 15/11-2018. Han flytter til en lejlighed 1/8-18. Han betaler stadig til huset, men hun betaler de faste udgifter, da hun stadig bor der. Hun flytter adresse medio september. Fra den 1/10-18 er det kun hende, der betaler for huset, hendes eksmand vil ikke betale mere (ikke fordi han ikke har råd, men fordi han ikke har lyst). De står begge som ejere af huset, så hun hæfter solidarisk. Jeg troede selv, at det han ikke havde betalt ville blive "trukket fra" når de får pengene fra huset, men det mener deres bank ikke at de må. Er vi helt galt på den, at det er banken der skal gøre det - eller skal det eventuelt en tur i retten med regretskrav og det hele? Det handler om mere end 20.000 kr. vil det kunne betale sig at tage sagen til en advokat hvis ikke banken vil give sig? På forhånd mange tak for hjælpen! Venligst Annemette

Anonym

Hej Karin Jeg blev skillt for over 2 år siden og har stadig fælles ejendom med min x kone. Hun boede i huset og er fraflyttet i sommer 2017 og har siden stoppet alt betaling for fælles (i begges navne med underskrift) udgifter til huslån og boliglån. Jeg er så flyttet ind i huset men vil gerne sælge og det er vi enige om. Hvilke muligheder har jeg for at kræve halvdelen af de to kreditter tilbagebetalt, da jeg siden sommer 2017 har betalt hele udgifter inkl renter? Hvad er vejen frem? Lan det modregnes med hussalg? Med venlig hilsen

thea

Jeg er blevet skilt for snart et år siden. Skal min eksmand hjælpe med at betale den studiegæld jeg har fået mens vi var gift? Jeg har jo i princippet været med til at betale den han havde (Fra før vi blev gift).

Nette

Mit spørgsmål lyder sådan? Jeg blev skilt for 5 år siden, min mand den gang havde et privat ejet firma, som han desværre måtte lukke og slukke for og han fik en gæld på 750.000 han siger den dag i dag at jeg skulle have Haft det halve af gælden fordi vi var gift da har lavede firmaet... han tog hele gælden for at give mig luft ( sagde han ) Mit spørgsmål er så at, har han ret skulle jeg have haft det halve af gælden eller er det hans alene.. jeg har aldrig skrevet under på noget i firmaet og jeg har aldrig været med til nogle samtaler i banken.. så hvem har ret i denne sag

Linda Kristiansen

Hej Min mand og jeg blev skilt for snart to år siden. Vi ejer begge huset 50/50 og da jeg er blevet boende har jeg betalt alle udgifter. Nu har jeg så læst at vi egentlig skal betale halvdelen hver (undtagen forbrug), og at jeg så skal betale 50% i leje af hvad vi forventer at kunne udleje huset til. Hvis vi gør det er det så først fra i dag, eller vil det kunne gøres med tilbagevirkende kraft? Og hvis vi ikke kan blive enige om hvad huset kan udlejes for, hvordan finde man så ud af det?

Karen Gøtzsche

Hej Linda Den løsning I har valgt er meget almindelig. Hvis i begge er tilfredse hermed, synes jeg at i fortsætter. En ejendomsmægler vil kunne udtale sig om lejeværdien for jeres bolig. Umiddelbart vil jeg mene, at hvis i ønsker ordningen ændret, så bør det være for fremtiden, men tilbagevirkende kraft er også mulig, hvis i er enige herom. Mvh Karen Gøtzsche

Den fortvivlede

jeg står i den situation at jeg skal giftes den 18.08.2018, altså om godt og vel 3 uger, jeg har oprettet en ægtepagt med fuldstændig særejer samt arveafkalds dokument, det er sådan at jeg har en formue både i kontanter i banken, hus med stor friværdi og aktiepapirer min kommende mand er indsat hvorpå sagsomkostningerne er fra i år, han har en del bøder fra trafikforseelser de seneste år, hvor vi har boet i et samlivsforhold, også har han en gæld med sagsomkostninger fra en tidligere dom, hvor der også skal erstattes til offergæld tror jeg det hedder, men nu står vi i den situation om det overhovedet er smart og gifte os, da vi har hørt at skat kan tage min formue når vi er gift og han skylder til disse ting, ellers kan de tage en del af mit hvis vi en dag bliver skilt selvom jeg har særeje, håber du kan hjælpe os da vi ellers hurtigst muligt skal have aflyst vores bryllup hvor alt er købt og planlagt. hilsen den meget fortvivlede

Karen Gøtzsche

Hej Jeg gætter på, at det du har hørt om vedrører " subsidiær ægtefællehæftelse ". De regler vedrører dog kun personskatter, og kun personskatterestancer, som er opstået i et indkomstår, hvor ægtefællerne har levet sammen. Jeg mener derfor ikke, at jeres kommende ægteskab bør være i fare. Med venlig hilsen Karen Gøtzsche

Sarah

Kan man eller kan man ikke sætte et halvt hus på tvangsauktion ? Min eks vil ik overdrage eller sælge huset jeg bor i og har lod sit privat gæld tage udlæg i . Ved skifteretten vil han at jeg betaler hans privat gæld og rest hus gæld for at overtage. Jeg lader den gå videre til bobehandling da jeg har betalt ALT i tre år alene. Bl.a Et ti års lån så langt mere end en evt husleje. Jeg tilbyd dog 20.000 til hans kreditorer som har pant på 68.000kr Men hans advokat vil ik ringe til dem med det beløb. Så mit spørgsmål er kan bobehandlwr vurdere at han skylder mig penge som jeg kan tage videre i civil retten og så tvinge hans del på tvang og selv købe den ? Jeg hæfter for alt gæld i hus aligevel da vi var gift ved hus købet 50/50 Har huset en højere værdi end rest gælden og han ser guld mine og vil sælge nytter det ik da jeg selv må stop betalinger for at spare op til flytning... så jeg ser kun mulighed i at blive og han har tvunget mig til det i tre år nu og børnene er glad for stedet nu. Jeg har seks børn og selv førtidspensionist så jeg kan kun overtage rest gæld og så vidt jeg ved bør jeg kunne få fri process - men kan man sætte et halvt hus på tvang ? Eller er der en anden vej ?

A

Hej, Min kæreste og hans eks optog i sin tid et lån/pantebrev i huset pga. overforbrug, da hun ikke ville arbejde. Siden november har hun så ikke ville betale hendes del->det måtte vi så gøre, da banken ikke vil dele gælden. For at vi kan komme videre, trods det er surt, så skal det pantebrev indfries.....vi har måtte sluge nogle gevaldige kameler og det synes uretfærdigt, men der er vel ikke andet at gøre? Hvis vi indfrier hele lånet, kan vi gøre regres, som jeg forstår det? Hvis ja, er der en tidsfrist på, hvor længe vi kan det? Desværre vil det nok forholde sig sådan, at hun vil prøve andre ting også, så ville vi have regres kravet i baghånden.....lidt tragisk at skulle benytte sig af det, men vi aner simpelthen ikke hvad vi ellers snart skal gøre:-( På forhånd tak Med venlig hilsen A

Sarah

Jeg bor i huset efter skilsmisse , han mødte ikke til ejendomsmægler og vil at jeg tog halvdelen af hans privat gæld for at overlevere huset. Jeg betaler alt til huset og han har halv frAdrag , han har lod sine privat gæld tage pant i huset - nu har jeg anmodet skifteretten dele boet-huset. Skal jeg betale hans gæld ud for at overtage huset , gæld i hus er huSets værdi , bank vil gerne lade mig overtage gæld men ikke hans privat gæld.

Karen Gøtzsche

Hej Sarah Overdragelse af ejendommen kan kun ske mod indfrielse eller overtagelse af gælden. m.v.h. Karen Gøtzsche

Karina Sørensen

Min far er død. Han står som eneejer af deres bolig ifølge tingbogen. Vi går ud fra de begge har skrevet under på lånene i banken og kreditforeningen. (Det mener min mor ihvertfald de har) vi forventer ikke ved salg at få penge nok til at kunne dække de skyldige lån. Vi forventer et tab på 150-300.000 kr. Det ser umiddelbart ud som om der kommer en pæn sum fra livsforsikring og hans pensionsordning, så ved udskiftet bo kan hun så dække tabet med nogle af disse penge, og hun kan selv styre tempoet på husalget. Det der bekymrer mig er, at hvis der ikke kommer de penge vi tror, og hun vælger uskiftet bo, så kan hun risikere at komme ud med gæld, men når hun nu er medunderskriver på lånene vil hun så ved et bobestyrer alligevel hæfte for 100% af tabet eller kun sin egen andel? Hvis der er bobestyrer på, hvor stor indflydelse har hun så på salg, flytning og indbo når hun ikke er ejer af huset?

Karen Gøtzsche

Hej Karina Sørensen Hvis din mor har skrevet under på lånene, hæfter hun for den fulde restgæld, der måtte komme efter et underskudssalg. Dette uanset skifteformen. Ved bobestyrerbehandling er det bobestyreren der træffer beslutningerne. Væsentlige beslutninger såsom salg af hus skal dog forelægges arvingerne. De fleste bobestyrere tager herudover hensyn til efterlevende, og finder fornuftige løsninger vedr. salg, flytning og indbo. Med venlig hilsen Karen Gøtzsche

Kirsten Henriksen

Min søn har været gift i lige 1 år da han bliver skilt. hun har åbenbart en gammel studiegæld på 300.000 kr skal han betale halvdelen af den. Kan man hvis ja kommen uden om det.

charlotte Nielsen

Jeg blev skilt den 23/7-15 efter 16 års samliv/ægteskab. Min eks og jeg havde hus sammen (jeg ejede huset 4 år inden alene). Han ville ikke sælge det da vi blev skilt og han kunne ikke få lov til at overtage alene(sep. 2015), så jeg har været tvunget til at eje. Nu er han holdt med at betale - både til BRF og på pantebrevet(gæld til min far). BRF skal nok få deres penge ved en tvangsauktion, men hvordan får min far sine penge? Som BRF siger, så vil de gå efter den der har pengene og det er min eksmand. Han tjener ca. 500.000 pr.år og jeg 120.000. Brf vurdere at min eksmand vil komme til at betale størstedelen tilbage, da vi hæfter soldarisk. Det samme gælder for pantebrevet hos min far, men hvad kan min far gøre for at få sine penge uden at det vil koste ham dyrt? Min eksmand fik selv huset vurderet til 1.200.000 som ville dække både BRF og pantebrevet, men så kunne han pludselig se at jeg ikke ville få gæld med derfra og så ville han købe det(nov. 2017) Der blev iøvrigt aftalt advokater imellem at Min eksmand skulle afholde udgifter med huset ellers skulle han betale husleje til mig, men nu gør han INTET. Kan jeg gøre krav på husleje, når det nu er aftalt og skrevet ned hos advokaterne?

Karen Gøtzsche

Hej Charlotte Hvis din far ikke får dækket sin fordring ind på tvangsauktion, må han forsøge at inddrive gælden ( som efter auktion er en usikret fordring ) hos dig og din x-mand. Han vælger selv, om han alene vil holde sig til den ene af jer. Han får nok brug for advokathjælp til dette. Hvis din x-mand ender med, at indfri den gæld i hæfter solidarisk for , kan han søge halvdelen betalt af dig. Ja, du kan henholde dig til aftalen mht. betaling af udgifter/ huslejebetaling.

lotte pedersen

Min mand ejer vores hus ,som han har købt af sin far,jeg har kausioneret for 2 lån I huset til ombygning.Nu skal vi skilles ,kan jeg bare blive sat ud af huset og hæfter jeg for gælden. Vi lavede særeje da vi skulle giftes hvad vi medbragte hver I sær på dette tidspunkt,på daværende tidspunkt boede vi et andet sted og faderen boede I huset og hvis min mand døede før mig skulle fadderen blive boende I huset.Nu er bor min mand og jeg I huset .Har jeg nogle rettigheder . Mvh Kjær

Jan Ole Rasmussen Duch

Spørgsmål. Ang. min hustru og hendes eksmands ‘gamle’ gæld. Min hustru og jeg blev gift d.17-1 2017 Jeg flyttede ind i hendes hus. pr.1-6 2016. Vi har valgt at flytte derfra pr.1-4 2018. Desværre er der et stort tab ved hussalget og derved en gæld, som min hustru (og eksmand) nu skal afdrage på, i årene frem. Mit spørgsmål går på, hvad der vil ske med denne gæld, i såfald min hustru/og hendes eksmand dør før gælden er afdraget/ -eller f.eks. at vi bliver skilt. Jeg har ikke noget med huset og gælden at gøre, men vi er jo gift, så vil en eventuel restgæld pålægges mig at færdigafdrage? VH Jan-Ole

Karen Gøtzsche

Hej Jan-Ole I tilfælde af din hustrus eller hendes x-mands død eller ved skilsmisse vil du ikke blive pålagt at færdigafdrage gælden - MEN din hustrus gæld får indflydelse på boopgørelsen, og vil indirekte kunne få negativ betydning for dig. Pr.1/12018 er Ægtefælleloven med nye regler om bl.a. særeje trådt i kraft, og det er nu muligt ved ægtepagt at aftale, at gæld skal være særeje. I bør kontakte en advokat og få mere indgående rådgivning om, hvordan i bør indrette jer.

Helle

Hej Jeg er blevet skilt for 4 mdr siden og er flyttet. Vi har hus sammen som bliver sat til salg. Derud over har min eks et enkeltmandsfirma som skal gøres op. Det tager rigtig lang tid for ham at få det gjort op og han har rigtig mange undskyldninger bl.a at han ikke får pengene ind fra hans kunder. Er der tidsfrist på hvornår det senest skal afsluttes efter en skilsmisse? Hvad gør jeg for at få tingene afsluttet hurtigst mulig? Er bange for om han kan finde på at lade det gå konkurs. Hvis han lader det gå konkurs, kommer det så til at påvirke evt overskud af hus salget?

Karen Gøtzsche

Hej Helle Der er ikke nogen egentlig tidsfrist, men jeg vil råde dig til, at få taget hul på bodelingen snarest muligt. Du har brug for at få rådgivning hos en advokat. Evt. skal sagen indbringes for Skifteretten for at få din mand til at medvirke. Al din mands gæld kan påvirke hvor meget du får ud af bodelingen. Mvh Karen Gøtzsche

Ann Nissen

Hej. Blev skilt i 2015. Banken ville ikke frigøre os fra hinanden økonomisk, før jeg underskrev at jeg ville hæfte for min eks mand gæld hvis han evt ophørte med at at betale sin andel af gælden. Jeg har i snart 2 år kommet langt ned med mit lån, er færdig til dec 18. Kan det virkelig passe at jeg forsat skal hæfte for min eks mand gæld når jeg er færdig, det mener banken. Er dybt frustreret Mvh Ann Nissen

winni collin

Hej min ekskærste igennem 11 år ,britisk statsborger valgte at forlade mig august sidste år men det skal siges ,han sender penge hjem vær uge til huslånet 920000 samt et andet lån .Vi begge står på skødet .Men nu ønsker han til jul iår 2018 at have 100000 og huset kan stå i mit navn .MMHH jeg for et stor gæld er på pension men får også fra pensam og jeg spørger så sålænge jeg betaler alt til banken ,vil de så komme efter mig når jeg melder ham ud af danmark .Ikke mindst kan jeg jo leje det halve hus ud og kan få en indtægt mvh winni

CF

Hejsa. Jeg blev skilt i 2015. Hus og gæld i banken blev gjort op. I ægteskabstiden optog vi forskellige lån for at hjælpe hendes forældre, da de stod i RKI og ikke kunne. Efter skilsmissen forsatte forældrene med at betalt deres lån, men nu er de stoppet og lånene er sendt til opkrævnings virksomheder og med fare for at ende i RKI selv, er mit spørgsmål: Da vi begge har skrevet under, hæfter jeg så for hele beløbet, hvis hun ikke betaler hendes del? Kan disse lån evt. deles nu?

Marianne Nielsen

Hej Står i den situation at jeg skal skilles efter 5 års ægteskab jeg havde huset da vi blev gift og det er stadig kun mig der står for det og det er kun mig der har betalt til det i den tid vi har været sammen.. kan hun krave noget fra huset?? Mvh m

Anette

Hej. Vi påtænker at købe hus i mit navn. Jeg ejer i forvejen et sommerhus købt for erstatning. Jeg vil låne pengene til huset i sommerhuset. Min mand har en ejendom og en stor kassekredit som måske ikke kan blive betalt (han er syg og kommer måske til at gå ned i tid ) dvs. Vi er klar over at hans gæld måske ikke kan betales i fremtiden. Kan hans kreditorer hente gælden i mit hus/sommerhus. ?Han har lavet det meste af gælden mens vi har været gift. I tilfælde af at han dør før mig ,skal jeg så indfri hans gæld eller kan jeg lade være med at vedgå mig arv og gæld? Skal vi lave ægtepagt på det nye hus ?

Karen Gøtzsche

Hej Anette Så længe du og din mand begge er i live , kan hans kreditorer ikke komme efter dit hus/ sommerhus. Imidlertid skal hele jeres formuefælleskab opgøres ved død, og da kan din mands kreditorer få glæde af din formue. I bør snarest kontakte en advokat, for at få oprettet en særejeægtepagt. mvh Karen Gøtzsche

B

Hej Kraen. Mit spørgsmål går på at jeg gift men ønsker at blive skilt. Jeg har desværre få oprettet en del gæld kun i mit navn. Jeg ønsker og håber da heller ikke at min kone skal hæft for dette. Denne gæld er forbrugs lån. Der er stadig gæld i huset men vil nok komme ud med et lille plus når huset skal sælges. Hæftet min kone for den glæd jeg selv har fået rodet mig ud i. Hvis ja kan jeg undgå dette. På forhånd tak hilsen B

K

Vi har været gift i 20 år og går nu fra hinanden, ønsker at det skal ske i fred og på fair måde. Vi købte hus i 1999 i kun mit navn men skrev begge under på lån i kreditforening. Vi har huset til salg nu ( været til salg længe) og der er en friværdi på ca. 8 - 900.000 kr. - huslån er nu restgæld ca. 500.000. Vi har en opsparing på ca. 600.000 kr. Vi ønsker begge at min mand skal overtage hus som hans alene ( dermed får han fortjen. v/ hussalg) og jeg får opsparing og flytter. Alt andet som fx. bil (får han) og andet kan vi sagtens dele og vi har ingen anden gæld. Spørgsmål: Når skødet skal skrives over i hans navn, hvad så med restlånet på hus? som jeg jo ikke længere vil hæfte for? Bliver det automatisk kun ham der hæfter efter skøde skrives i hans navn? Hvordan gør vi helt nøjagtigt? Og er det ok at gøre det sådan. Hvad er udgifter forbundet med det, ændring af skøde og ændring af lån i huset? Andet vi skal tænke på. Tak på forhånd for svar Venlig hilsen

Karen Gøtzsche

Hej K Allerførst skal i henvende jer til den bank eller kreditforening, som har pant i jeres hus. I skal ansøge om, at din mand godkendes som enedebitor på lånet. Når han er godkendt, skal der tinglyses et skøde til ham, så han bliver eneejer. Det er en god ide, at hele jeres bodelingsaftale skrives ned, så der senere ikke opstår uenighed om, hvad der er aftalt. Der er fuldstændig aftalefrihed, så bare i begge er tilfredse er det ok. Hos mig vil en renskrivning af jeres aftale og tinglysning heraf koste kr. 5500,- plus moms, ialt 6875,- kr. hvortil kommer tinglysningsafgift med 1660,- kr. Hvad gældsovertagelsen i kreditforeningen koster, kan jeg desværre ikke svare på. Med venlig hilsen Karen Gøtzsche

Malene

Kære Karen Efter at have læst din artikel om gæld ved skilsmisse er jeg pludselig blevet i tvivl ifht skattegæld og bodeling. Min mand og jeg ejer i fællesskab et hus med en friværdi på ca. 5 mio. Dvs. 2,5 mio til hver. Herfra skal trækkes anden gæld. jeg skylder ca. 80.000 kr væk, hvorimod han har en skattegæld på ca. 800.000 kr. Jeg har hele tiden været sikker på at jeg ikke ville komme til at "betale" den, da sagen er fra før vores ægteskabs indgåelse. Men nu er jeg i tvivl. Jeg underskrev i øvrigt en ægtepagt umiddelbart før vores ægteskab, hvor han sikrede sit firma og de penge han lagde i udbetaling for vores fælles hus. Denne er dog aldrig blevet tinglyst - gælder den alligevel?? På forhånd tak. Mvh Malene

Karen Gøtzsche

Hej Malene Allerførst: Ægtepagten er ikke gyldig, når den ikke er tinglyst. Dernæst : Ved deling af jeres fællesbo i.f.m. evt. separation/skilsmisse får din mands gæld den betydning, at hans nettobodel bliver mindre end din nettobodel. Da i hver skal aflevere halvdelen af jeres nettobodele til den anden, kommer hans gæld til at "belaste" dig økonomisk. Dette kan i kun rette op på, ved at oprette en ægtepagt. mvh Karen Gøtzsche

Mette

Hej Karen Min mand og jeg er aldrig blevet gift, men har 3 børn og hus sammen Nu skal vi skilles, og vi har to biler, som begge står i mit navn. Den ene er spritny, og med en gæld på ca 200.000. Den anden er udbetalt af os begge henover 7 år (180.000) Kan han forvente, at jeg overdrager bilen, som er betalt ud, til ham, og at jeg beholder den nye? altså kvit og frit for ham, og 9 års gæld til mig! Hvordan gøres det ordentligt? Venlig hilsen Mette

Mikael jensen

Min kone og jeg har i længere tid været oppe at tottes. For tre dage siden smed hun så bomben og ville skilles. Hun tog efterfølgende hjem til anden familie og bo. Jeg har nu fundet ud af hun har optaget nyt lån via kommunen til indskud på lejlighed og samtidig også oprettet nye bankkonti, NemKonto og ændret folkeregister-adresse. Det tyder altså på hun ikke længere vil indbetale til vores fælles udgifter såsom realkredit, boliglån, billån og alle andre fælles udgifter der har været forbundet med at leve sammen og stadig gør. Vi ejer begge 50/50 af realkredit og boliglån. Jeg har efterfølgende været på forretningsrejse og da jeg kommer hjem har hun været og rydde børnenes værelser og et par enkelte fælles ting i huset. Alt dette er sket i løbet af 5 dage. Hun er førtidspensionist så jeg ved hun ikke kan betale for sin egen lejlighed samtidig med vores fælles udgifter og jeg kan ikke betale vores fællesudgifter alene. Hvad hæfter jeg for og kan jeg skifte lås i døren, for at være sikker på hun en dag ikke har tømt hele huset når jeg ikke er hjemme ?? Det skal siges jeg har endnu ikke modtaget nogen skilsmisse/seperationønske fra statsamtet. Med venlig hilsen Mikael

Karen Gøtzsche

Hej Mikael Du og din ægtefælle hæfter solidarisk, hvilket betyder, at i begge hver især hæfter for hele gælden. Hvis din ægtefælle ikke betaler, er du nødt til at gøre det, for at undgå at ejendommen begæres på tvangsauktion. Med hensyn til at skifte ejendommens låse, så er der ingen regler, der forbyder det. M.v.h. Karen Gøtzsche

Heidi

Hej. Vi står og skal til og skilles. Mit spørgsmål er om, hvis vi bliver skilt inden huset er sat til salg ,og alt det der følger med.( Der skal lige siges begge vores navne er på skødet. ) Vil han så kunne gøre ,så jeg ikke skulle have noget og skulle have sagt, tænker sælge huset til den pris han syntes? Lukke vores kontoer i banken uden min underskrift? Osv. Håber i kan hjælpe mig. Vh Heidi

Ds

Hej Jeg bor sammen med min mand i et hus, købt i vores ægteskab men kun med mit navn på skødet. Vi skal nu skilles, og jeg ønsker ved en bodelings overenskomst at tinglyse huset til ham. Jeg har diverse kreditorer som jeg samlet set skylder 200.000, kan de gøre udlæg i huset når det nu er tinglyst til min (eks) mand. På forhånd tak for svar. Mvh Ds

Karen Gøtzsche

Hej Ds Dine kreditorer kan kun foretage udlæg i de aktiver du ejer, og dermed ikke i huset, hvis det er skødet over til din mand. Hvis du med overdragelse af ejendommen til din mand, har givet ham en betydelig friværdi, vil dine kreditorer i nogle tilfælde kunne anfægte overdragelsen. MVH Karen Gøtzsche

Sofie

Hej. Håber at du kan besvare mit spørgsmål, da jeg er frustrerende magtesløs. Jeg er i sommeren 2016 blevet skilt. Sammen havde min eksmand og jeg et boliglån og et hus. Jeg fraflyttede huset umiddelbart før skilsmissen. Dette hus er langt om længe blevet solgt, med et lille underskud. Min eksmand er af den opfattelse, at vi ved skilsmissen, og da jeg fraflyttede, blev boligen og hermed indhold opdelt. Dvs at han han er af den opfattelse at vores fælles møbler, indkøbte hårde hvidevare og mine resterende personlige egendele som er i huset, nu er hans. Han truer ligeledes med, at jeg bliver politianmeldt for ulovlig indtrængen og tyveri hvis jeg viser mig på adressen og henter mine ting. Kan dette være rigtigt? Hvordan opdeles boet nu hvor huset er solgt? Ligeledes har vi gennem skilsmissen delt de faste udgifter til huset såsom ejendomsskatte og terminer. Dette er foregået gennem en fælles budgetkonto. Fra denne budgetkonto har han betalt regninger for hans eget forbrug, som det fra starten har været aftalen at han selv skulle betale, da det ikke er mit forbrug. Dette nægter han at betale, og taler uden om når jeg forsøger at kontakte ham ang. Det. Jeg kan ikke få etableret en samtale med ham. Hvordan kan jeg juridisk argumentere for at han selv skal betale for egne udgifter? Kan skifteretten kontaktes og benyttes til hjælp selv et år efter skilsmissen?

Lotte

Min eksmand misbrugte sit kreditkort til vores fælleskonto over en periode på 2-3 måneder hvor han, trods et kreditmaksimum på 45000, formåede at spille for mere end 80000 før kontoen blev spærret. Jeg var ikke vidende om det før vores kort blev spærret. Desværre alt alt for sent... To spørgsmål, 1. Har banken et erstatningsansvar for ikke at skride til spærring ved passage af aftalt kreditmaksimum? 2. I bodelingen hæfter jeg så for halvdelen af hele gælden, eller har han et eneansvar overfor den del der ligger over de 45000 kr?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Lotte Det er da en rigtig ærgerlig situation. I forhold til banken hæfter I begge solidarisk for hele gælden. Jeg tør ikke sige, om banken burde have spærret kontoen ved kr. 45.000,00, men I hæfter formentlig helt op til kr. 80.000,00. I jeres indbyrdes bodeling vil du have et kompensationskrav hos din mand, idet han har misbrugt fællesmidler. Hvis I har andre aktiver, kan du derfor modregne kravet, og på den måde blive godtgjort. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Nina

Hej igen Jeg har skrevet til dig om min mands skattegæld og at jeg bor på 20 år i vort mit 100%eget sommerhus. Og du skriver de kan forlange at jeg sælger sommer huset MEN det er min folkeregisterbolig og jeg har kun 670.000 Kr gæld i det og betaler renter og afdrag på under 4.000 Kr PR. Mdr. Jeg vil ikke kunne finde en bolig til under den husleje udgift . - vil skattereglerne virkelig være så uretfærdig at jeg ender med at sidde dyre i husleje for at de kan få deres penge fra min mands firma skattegæld ?

Mie Rahbek Thomsen

Hej igen Nina Generelt set vil alle kreditorer, herunder SKAT, fokusere på at få deres tilgodehavender tilbagebetalt. De kan ikke skele til skyldnernes forhold i den henseende, for de driver en forretning, som ikke kan løbe rundt, hvis de skal tænke med følelserne. SKAT vil derfor ikke undlade at foretage udlæg i din ejendom - heller ikke selvom det medfører, at du vil få en dyrere husleje. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Elena Jørgensen

Min eks mand og jeg blev skilt i 2009. Vi var gift og havde ikke ægtepagt. Vi ejede i fællesskab et hus bestående af 2 separate lejligheder, hvoraf min mand alene stod på skødet for den ene lejlighed - jeg på den anden. Ved skilsmissen fik min mand sin lejlighed, jeg min, løsøre blev fordelt i al fordragelighed. Vi optog i 2001 et lån på 100.000 kr. med sikkerhed i min lejlighed, men dog med begges underskrift på lånet, til brug for renovering til det i fællesskab ejede sommerhus, som vi solgte i 2006. Jeg har siden skilsmissen i 2009 alene betalt af på dette lånt - men har kun haft 50% fradrag, min eks mand har ikke betalt, men har bibeholdt sit fradrag på 50% i hele perioden. Han er nu død og jeg er derfor i tvivl om, hvordan restlånet skal behandles. Skal hans del udredes af boet - eller hvordan forholder det sig? Jeg har ikke overtaget hans gæld/lån og har heller ingen intentioner om at gøre det.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Elena Når boet efter din eksmand skal behandles, vil gælden på lånet også indgå som gæld i hans dødsbo, idet han er debitor på lånet. Er der midler i boet, vil begravelsen først blive betalt, og bagefter vil kreditorerne blive indfriet. Hvis der er midler nok til at indfri hele lånet, vil boet have et regreskrav hos dig for din halvdel af restgælden. Er der ikke midler i boet til at betale lånet, vil boet blive lukket, og du vil så desværre være enedebitor for hele restgælden over for banken. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Nina

Hej Karen Jeg er en af dem der i 20 år har stolet blind og naivt på at min mand har styr på hans enkelmands håndværker firma og som jeg aldrig har været indvolveret i. - men nu har jeg opdaget at det er langt fra tilfælles han har en gæld til Skat på over 600.000 kr. som kommer fra hans firma i gennem de år vi har været gift. Jeg er folkepensionist og nu vil jeg høre dig om jeg hæfter for hans skatte gæld hvis han går konkurs? Undgår jeg skatte gælden hvis vi bliver skilt (hvad jeg overvejer kraftigt)? Kan skat inddrive skatte gælden i det sommer hus jeg bor i og har folkeregisteradresse i og haft det i 20 år ( jeg er 100% ejer - jeg købte det før jeg blev gift) vi har ingen ægtepagt. håber du kan svare mig MVH Nina

Mie Rahbek Thomsen

Hej Nina Jeg beklager det sene svar. Når gælden til SKAT er oparbejdet mens I har været gift, hæfter du subsidiært for gælden. Dvs. at hvis ikke de kan få pengene fra din mand, så går de til dig. De vil kunne foretage udlæg i dit sommerhus og kræve det solgt, hvis de på den måde kan få gælden helt eller delvist indfriet. Hvis I bliver skilt, sætter det en brat stopper for, hvad SKAT har af muligheder. Efter en skilsmisse hæfter du ikke længere subsidiært, og de kan ikke længere foretage udlæg i dit sommerhus. Skulle I gifte jer igen senere hen, vil hæftelsen ikke "vågne op" igen. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Allan Gert Kristensen

Hej Mie Gælder det også selv om vi boer sammen efter skilsmissen Med venlig hilsen Allan Kristensen

Mie Rahbek Thomsen

Hej Allan Hvis I bliver ved med at bo sammen efter en skilsmisse, vil I kunne forvente, at SKAT anser jeres skilsmisse for proforma samt omgåelse af mulighederne for subsidiær hæftelse. Hvis de får ret i synspunktet, vil der stadig kunne foretages udlæg hos ægtefællen på trods af skilsmissen. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Allan Gert Kristensen

Hej Mie (igen) Jeg har en mistanke om at jeg vil få en skattegæld for 2014 og har ingen skattegæld pr. d.d. har fået skilsmisse i 2018 vi har samme adresse, Hvis jeg får tilsendt en opkrævning om skattegæld efter skilsmissen, så er det vel kun mig der hæfter for skattegælden. Med Venlig hilsen Allan Kristensen

Mie Rahbek Thomsen

Hej Allan Hvis gælden er fra en periode, hvor I var gift, skal den som udgangspunkt tages med i jeres bodeling. Dette gælder også selvom beløbet først opkræves efter skilsmissen. Hvis I imidlertid har gjort jeres bodeling færdig, kan det være vanskeligt at få taget gælden med ind efterfølgende. En bodelingsaftale er bindende, og er der ikke taget forbehold for en skattegæld, så kan det blive svært at ændre på aftalen. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

peter

Min eks kone og jeg blev skilt her i april 2017. vores hus er sat til salg, vi har fælles boliglån og hus, dette bliver nok solgt med et lille minus, så her skal gæld jo deles. jeg har gennem ægteskabet, optaget noget gæld, jeg har ladet mig fortælle, at det hæfter min kone for da det blev optaget i ægteskabet?? er det korrekt.

Lisbeth

Hej Karen Min kæreste har en gæld til skat. Hvis vi bliver gift, vil jeg så kunne komme til at hæfte for hans gæld ? skattegælden er opstået før vi blev kærester, men hvad med de renter, som bliver pålagt gælden efter vi evt bliver gift ? og hvad i tilfældet af at han dør før mig, vil jeg så hæfte for hans gæld (incl renter) til skat ? mvh Lisbeth

Karen Gøtzsche

Hej Lisbeth Du kommer ikke til at hæfte for din kommende ægtefælles skattegæld - heller ikke renterne. Heller ikke ved død kommer du til at hæfte, medmindre dødsboet skiftes privat. Det vil derfor være vigtigt, at dødsboet behandles som et Bobestyrerbo. Ved ophør af formuefællesskab vil din mands skattegæld imidlertid formindske hans nettobodel med det resultat, at du måske skal aflevere mere til ham ( hans dødsbo ) end han skal til dig. I bør derfor overveje oprettelse af en særejeægtepagt inden i gifter jer. mvh Karen Gøtzsche

Per Andersen

Hej Karen Gøtzsche Måske du kan hjælpe meg med jeg blev gift i ca. 2000 med x og vi gik vær til sidt i 2008 jeg gik til min advokat for at få lavet sereje. Men da vi skulle skrive under hade han kun 3 huse med jeg svare at det var ikke som jeg hade bestilt han mente at var vi gift i mange år,og jeg skulle komme til skade og dø ville hun stå helt uden noget men så sa hu at hun aldrig ville gørre krav på noget af mit.i år 2000 købte en ejendom til nu står jeg med problem hun forlanger halvdelen af di to huse det hus er købti 1976 det er to udlejnings ejendomme. Da hun fløtte ind ved meg hade hun en gæld på ca 80.000-kr har aldrig betalt husleje i di år kan du give meg et got råd vordan jeg best kommer ud af dette hilsen Per.

B. Christensen

Hvad er en ægtepagt omfattet af?

Karen Gøtzsche

Kære B. Christiansen En ægtepagt er et dokument, hvori ægtefællerne aftaler, hvad der skal være særeje, og hvad der skal være formuefællesskab. En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig. Håber at det er svar nok. Ellers er du velkommen til at ringe mig op på 46 14 59 41. Mvh Karen Gøtzsche

Steffen Goldek

Hej har en ekssvigerdatter der skylder os 21.300,- bla for et bilkøb som hun lavede sammen med vores søn og noget indskud til en lejlighed. Hvordan gør vi bedst krav på pengene? Det er ca en måned siden de gik fra hinanden og i starten kunne vi nogenlunde tale om problemerne, dette har hun dog ødelagt totalt siden. Vi aftalte dengang mundligt at hun havde til og med d. 20/7-17 "pga børnepengeudbetaling den dag" med at betale det sidste af gælden. Kan vi så nu forlange skriftligt at få alle pengene nu, eller er vi nødt til at vente til d. 20/7 og så håbe påsat hun betaler? Og hvad gør vi hvis hun ikke betaler? Med venlig hilsen Steffen Goldek

Anni stehr

Jeg sidder i uskiftet bo efter min mand døde i 2012. Hvis jeg vil skifte med min mands tre børn nu, hvordan foregår det. I vores testamente står der at jeg skal arve mest muligt og at børnene skal arve lige meget efter stirpalgrundsætningen. Min mand har 3 børn og jeg har 2 børn. Venligst Anni stehr

Karen Gøtzsche

Kære Anni Stehr Mit umiddelbare svar på dit spørgsmål er, at din mands 3 børn ved skifte nu skal have deres tvangsarv, hvilket er 1/16 af hele boet ( 1/8 af din afdøde mands halvdel ). Du beholder/arver resten. Stirpalgrundsætningen betyder at børn ligeligt deler deres døde forælders arv. ( f.eks hvis en søn er død, arver hans børn til lige deling hans arv ) Det nok en god ide, at du får en advokat til at hjælpe dig med et skifte. Med venlig hilsen Karen Gøtzsche 46 14 59 41

Finn Nissen

Efter en kaotisk tid, så er min eks. kone flyttet i lejlighed. Hun stoppede for 2 md. siden med at betale til vores fælles hus. Vi var gift i 8 md. Hun er meget uligevægtig og har desværre en advokat som bidrager til hendes luner, således har hun forsøgt at få svar på hvad jeg skal betalt til hende i husleje. Derfor har jeg to spørgsmål. Hvilke muligheder har jeg for at få hende til at betale igen. Hun svarer ikke på hvorfor hun ikke betaler. Det andet spørgsmål er kan hun med nogen form for juridiske midler få husleje og ikke betale kreditforeningslån, banklån, ejedomsskat og husforsikring? Mvh Finn Nissen

Finn Jensen

Skilsmissesæreje dokument gælder det kun i tilfælde af skilsmisse elleskilsmisser gælder det også ved dødsfald efter

Karen Gøtzsche

Hej Finn Jensen Jeg beklager, at jeg pga. ferie først besvarer dit spørgsmål nu. Et rent skilsmissesæreje gælder kun ved separation og skilsmisse. Mange skilsmissesærejer er imidlertid lavet sådan, at de bliver fuldstændigt særeje for den ægtefælle, der bliver længstlevende. Det er et såkaldt kombinationssæreje. Med venlig hilsen Karen Gøtzsche 46 14 59 41

Jimmy

Hej 1.Jeg blev skilt for 10 år siden vi havde et hus købt i 2003 på pantebrevslån. Lånet blev optaget i begges navn men på skødet står der kun hendes navn. jeg får hvert år en opgørelse fra banken om hvor meget der skyldes i huset. Er det muligt at komme ud af det pantebrev da det jo er hendes ejendom, det er jo også hende der betaler afdrag og renter dog kun med 50% af fradraget.jeg er gift igen men vi er låst af dette pantebrev. 2. i forbindelse med købet af huset skulle jeg også kausionere for et andet pantebrev hvordan kan jeg komme ud af det. Jeg ønsker ikke at være bundet. teknisk set er det jo som om vi ikke er skilt. jeg har flere gange anmodet min x om at få mig slettet men der sker ikke noget Hvad gør jeg ?? Mhv

Karen Gøtzsche

Hej Jimmy. En løsning på både dit spørgsmål 1 og 2 forudsætter, at din x-kone medvirker til at søge gældsovertagelse, og at hun kan godkendes som enedebitor. Det kan måske være tillokkende for hende, at hun derved alene får rentefradragsretten. Du kan evt. selv kontakte kreditorerne, og spørge om de vil kunne berigtige gældsovertagelse til hende alene. Uden x-konens og kreditors velvilje kan du intet gøre. Med venlig hilsen Karen Gøtzsche 46 14 59 41

Søren

Skal en ægtepagt være indgået/tinglyst FØR brylluppet? Eller kan man til en hver tid oprette en og/eller ændre den?

Karen Gøtzsche

Hej Søren. En ægtepagt kan både oprettes før og efter indgåelse af ægteskab. Det er en god ide at oprette den inden. En ægtepagt kan også ændres efterfølgende. Både oprettelse og ændring kræver enighed imellem parterne. God weekend. Med venlig hilsen Karen

Lone

Jeg har et spørgsmål omkring min mands ny optaget lån på 250.000. Kommer jeg til at hæfte for det ved skilsmisse. Vi har været gift i 2 år. Og hvis ja, er det nok at lave en skriftlig aftale os imellem på at ved bodeling skal han selv betale gælden og beløbet ikke bliver trukket fra hans aktiver til mig? Hilsen Helle.

Poul Ezra Andersen

Et spørgsmål fra virkeligheden. Min kæreste vil have skilmisse med sin ægtefælle. Han er ejer af huset, de bor i iflg. skødet. Friværdien er 2 mill. Hun har været hjemmegående og har mere gæld end formue dvs. en nettogæld på 200.000. Hvordan deles dette bo?