Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Vær opmærksom på medarbejdernes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse

 • Af Pia Eskildsen
 • 01. jun 2016
 • 94 Spørgsmål & svar

Medarbejdere, der skifter arbejdsgiver gennem en virksomhedsoverdragelse, er beskyttet på en lang række områder i virksomhedsoverdragelsesloven. Det fortæller advokat og specialist i ansættelsesret Steen Marslew fra ADVODAN i Holbæk. Han har stor erfaring med at rådgive virksomheder om lønmodtageres rettigheder i forbindelse med virksomhedshandler.

”Som udgangspunkt får alle medarbejdere alle rettigheder med sig over i den nye virksomhed. Det gælder fx forhold omkring anciennitet, løn, pension, feriepenge mm. Har sælger også lavet aftaler med sine medarbejdere om overarbejde og afspadsering, eller er der aftaler om fri bil, fri telefon og lignende, så skal køber også overholde disse aftaler, ” siger Steen Marslew.

Han tilføjer dog, at hvis køber enten ikke ønsker eller ikke har mulighed for at overtage alle aftaler, kan køber opsige aftalerne med medarbejderens personlige opsigelsesvarsel – med risiko for, at medarbejderen vælger at betragte dette som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet.

Stor aftalefrihed

Trods medarbejdernes lovbestemte rettigheder er der generelt stor aftalefrihed, når en virksomhedsoverdragelse skal forhandles på plads.

”Køber og sælger kan eksempelvis godt på forhånd aftale, at sælger før overdragelsen skal opsige en eller flere medarbejdere. Parterne bør dog samtidig indgå en klar aftale om, hvem af parterne, der skal betale de omkostninger, der evt. måtte komme i forbindelse med opsigelsen, ” siger Steen Marslew og fortsætter.

”Det kan være en måde, hvorpå en køber eksempelvis kan undgå at få en række meget løntunge medarbejdere med i overdragelsen. Men en forudsætning for, at de opsagte medarbejdere ikke kan rejse krav om godtgørelse for opsigelse i strid med loven er, at opsigelserne er sagligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer i virksomheden, ” påpeger han.

Kollektive overenskomster

Når en køber står til at overtage en virksomhed og dens medarbejdere, er det også vigtigt at have klarhed over hvilke overenskomstforhold, der gælder for medarbejderne.

I en virksomhedsoverdragelse er det nemlig muligt for køber at undgå at blive part i en eller flere overenskomster, hvis køber underretter det pågældende fagforbund om, at virksomheden ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. Dette skal dog ske hurtigst muligt og senest 5 uger efter, at køber er blevet opmærksom på (eller burde være opmærksom på), at de ansatte er omfattet af en overenskomst.

”Det afhænger meget af hvilken virksomhed, der handles, om det er en fordel at træde ud af en overenskomst. I visse tilfælde kan det fx godt være en fordel at kunne starte forfra i forhandlingerne med et fagforbund, hvis den gamle overenskomst indeholder nogle aftaler, som er helt uspiselige for køber, ” forklarer Steen Marslew.

Vær opmærksom på klausuler

Hvis medarbejderne har ansættelsesklausuler, der er indgået med sælger, vil køber også indtræde i disse medmindre andet bliver aftalt. Men ifølge Steen Marslew er køber ikke forpligtet til at fortsætte med klausulerne, hvis man mener, de er unødvendige.

”Konkurrence- og kundeklausuler kan opsiges af køber med en måneds varsel. Herefter falder klausulerne bort. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der alligevel godt kan blive tale om kompensation til medarbejderen, hvis medarbejderen fratræder inden seks måneder efter opsigelsen af klausulen, ” fastslår Steen Marslew.

Ny regel om jobklausuler fra 1. januar 2016

En særlig bestemmelse om virksomhedsoverdragelse i den nye lov om ansættelsesklausuler gør det muligt for køber og sælger at indgå jobklausuler uden, at medarbejderne skal kompenseres eller informeres om det. En sådan jobklausul kan dog kun opretholdes i 6 måneder.

Både køber og sælger kan have en interesse i at bruge jobklausuler til at sikre, at deres medarbejdere ikke ”flytter” over til den anden virksomhed lige med det samme. 

 

Beskyttelse af medarbejdere indebærer:

 • Bevarelse af anciennitet, løn- og ansættelsesvilkår
 • Overførsel af kollektive overenskomster, der dog kan frasiges
 • Forbud mod opsigelse, der alene er begrundet i virksomhedsoverdragelse
 • Krav på orientering
 • Krav på forhandling i situationer, hvor der sker væsentlige forandringer af lønmodtagernes forhold

 

Gratis erhvervsmagasin Læs ADVODAN Nyt om virksomhedsoverdragelse

Få gode råd om virksomhedsoverdragelse i ADVODAN nyt fra maj 2016.

 • Sådan gør du din virksomhed salgsklar
 • Derfor er due diligence-processen vigtig
 • Kend medarbejdernes rettigheder
 • Aktiv salg kan redde insolvente virksomheder
Få tilsendt magasinet

Når du udfylder formularen og trykker ”send til e-mail”, bliver du samtidig tilmeldt vores Nyhedsbrev Privat.
ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger til at fremsende e-bogen og som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysningerne her
Vil du vide mere?
Steen Marslew

Steen Marslew

Advokat og partner | Vis faglig profil
Spørgsmål
Kim Nielsen
16-06-2016 19:24:12

Har man krav på , at beholde sin mobiltelefon, ved en virksomhedsoverdragelse ?

Besvar indlæg
Steen Marslew
17-06-2016 11:54:48

Hej Kim.

Du har ikke nødvendigvis ret til at beholde den fysiske telefon - men hvis du havde ret til fri telefon i dit ansættelsesforhold før overdragelsen, har du også ret til dette efter overdragelsen.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Laila Skrydstrup Ravn
15-05-2017 17:56:30

Kan man få alle sine feriepenge udbetalt ved firmaoverdragelse ,når man holder sine første feriedage .

Besvar indlæg
Steen Marslew
16-05-2017 10:36:23

Hej Laila.

Det er de samme regler der gælder for den nye ejer af virksomheden - således at feriepengene skal udbetales, efterhånden som ferien afholdes.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren Løkkegaard
25-10-2017 13:11:00

Hej Steen

Vi er midt i en virksomhedsoverdragelse.

Allerede en halv måned inden overdragelsen får vi besked om, at hvis vi ikke selv søger og får et af de interne jobs i det nye firma vil vi blive opsagt i November (ca efter en måned).

Senere hedder det sig, at vi inden udgangen af November får besked om vi er opsagt eller ej.
ikke direkte bliver opsagt.

Er det normalt eller læner det sig op ad en uberettiget fyring ?

Pft Søren

Besvar indlæg
Steen Marslew
25-10-2017 15:39:53

Hej Søren.

Selve virksomhedsoverdragelsen er ikke en gyldig opsigelsesgrund - men hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at der i forbindelse med overdragelsen vil fremkomme "økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer", så vil opsigelsen kunne være saglig.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan
07-11-2017 06:54:08

Hej Steen

Jeg er virksomhedsoverdraget fra staten til en privat virksomhed på DI overenskomst fra den 1/3 2018.
Jeg er idag tillidsrepræsentant og har 6 måneders opsigelse + 3 mdr som TR samt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.
Virksomheden har frasagt vores statslige overenskomst, som jo slutter 1/4 2018. Betyder det at jeg måneden efter jeg er startet, mister 6 måneders opsigelse og 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse, da der i den nye overenskomst kun er 3 måneders opsigelse.

Mvh Allan

Steen Marslew
07-11-2017 12:12:34

Hej Allan.

Nej - du bevarer dine individuelle rettigheder - som i givet fald må varsles væk af den private virksomhed, såfremt virksomheden ikke ønsker, at du skal bevare disse rettigheder.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte Hansen
10-12-2017 10:48:58

Hej Steen
Er blevet virksomhedsoverdraget d.1/1 2017 var på den anden virksomhed i 32 år har de seneste ca 10-15 år fået 5000 kr i julegave/gratiale kan jeg stadig "forlange"dem?har læst et sted man ved tilbagevendende personalegoder her ret til også at beholde dem det nye sted er det rigtigt? kan selvfølgelig dokumenterer det på mine lønsed´ler.
Med venlig hilsen Charlotte

Besvar indlæg
Steen Marslew
11-12-2017 11:31:46

Hej Charlotte.

Hvis du fast har fået 5.000 kr. - uden hensyntagen til hverken din indsats eller virksomhedens resultater - så er det min opfattelse, at det meget vel kan være blevet til en fast lønandel, som den nye arbejdsgiver må acceptere (eller varsle bort med et passende varsel).

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte Hansen
11-12-2017 19:35:08

Ihhh det lyder rigtig dejligt ,tusind tak for hurtig svar.
Med venlig hilsen Charlotte

Besvar indlæg
Charlotte Hansen
20-12-2017 19:12:14

Hej Steen
Ja så har jeg lige fået et varsel med opsigelse af mit gratiale på de 5000 kr fra 2017 altså ved lønnen d.31/12 2017 jeg fik den i dag 20/12 kl 16:50, 10 minutter før jeg gik på juleferie og først kommer tilbage til arbejdet 2/1 2018 er det lang tids nok varsling der jo helligdage ind imellem jeg har ikke skulle skrive under er det også normalt?
Med venlig hilsen Charlotte

Besvar indlæg
Steen Marslew
20-12-2017 22:12:44

Jeg kender jo ikke dine ansættelsesvilkår - men umiddelbart lyder det som om, at varslet er alt for kort.

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte Hansen
20-12-2017 23:55:05

ved jeg faktisk heller ikke :) men som tillæg til min gamle kontrakt fra 1985 har min nye arb.giver skrevet under på hun overtager arbejdstagerens eksisterende løn-og øvrige ansættelsesvilkår herunder ansættelsesancienniteten(32år),men syntes også det lyder lige kort nok,har skrevet til min fagforening men takker mange gange for hurtigt svar og dog lidt medhold:)
Med venlig hilsen Charlotte

Besvar indlæg
Tove
03-02-2018 07:14:08

Hej Steen . Jeg er timelønnet ansat og har været over 10 år i samme virkomhed og har været syg ca 10 uger til nu det senest år og forventer 3 mdr i nu . Kan jeg bliver fyret ved vurksomhedoverdragelse for for meget sygefravær.
Mvh Tove

Steen Marslew
05-02-2018 09:26:39

Hej Tove.

Virksomhedsoverdragelsesloven indeholder ikke i sig selv en konsekvens af, at en opsigelse afgivet i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse evt. er usaglig. Så vurderingen heraf kommer an på dine øvrige ansættelsesforhold, som jeg ikke kender.

Dog er det umiddelbart min opfattelse, at en opsigelse på grund af meget sygefravær formentlig vil være saglig i dit tilfælde - uden at jeg dog som nævnt kender dine ansættelsesforhold.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jh
24-02-2018 20:12:37

Har medarbejdere et valg, i en vikrsomhedsoverdragelse?

Kan en medarbejder f.eks. sige at personen ikke vil med over i det nye firma, uden at risikere karantæne fra a-kasse? Altså sige op, hvor denne opsigelse teknisk set kan betragtes som en fyring?

Steen Marslew
26-02-2018 10:38:33

Nej - der skal i hvert fald en meget god begrundelse til, så længe vilkårene ikke ændres.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jh
2/28/2018 11:45:37 AM

Hvordan er reglerne for medarbejderrepræsentanter, i virksomhedens bestyrelse, ved en virksomhedsoverdragelse?

Antager loven det for at være en ny virksomhed og der skal derfor gå 3 år med x antal medarbejdere, inden man kan stille dette krav. Eller har medarbejdere denne ret fra dag 1 efter overdragelsen?

Steen Marslew
3/2/2018 10:55:21 AM

Hej Jh.

Hvis den nye virksomhed ikke opfylder kravene til at have et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, så bortfalder "beskyttelsen" på samme måde, som hvis der bliver valgt en ny til bestyrelsen og man derfor udtræder.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jh
3/3/2018 11:40:33 AM

Hej Steen. Jeg prøver lige at spørge på en anden måde.

Kravene for at have medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er, et gennemsnitligt antal medarbejdere på 35 stk. ansat i de sidste 3 år.

Vi har i det gamle firma opfyldt disse krav i årevis og har derfor i mange år haft 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Efter virksomhedsoverdragelsen, er der stadig over 35 medarbejdere.

Virksomhedsoverdragelsesloven siger at vi ikke må være ringere stillet efter overdragelsen.

Men skaber en virksomhedsoverdragelse et nyt firma, som ikke er 3 år gammelt? Og vi står derfor ringere stillet efter overdragelsen, da vi ikke kan få repræsentanter i bestyrelsen, som vi er vant til.

Det jeg spørger om er, har medarbejdere krav på, at vælge medarbejderrepræsentanter ind i den nye bestyrelse efter en virksomhedsoverdragelse?

Steen Marslew
3/4/2018 10:06:33 AM

Det fremgår af bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, at medarbejderrepræsentationsordningen ophører ved valgperiodens udløb, hvis selskabet, henholdsvis koncernen, på dette tidspunkt ikke længere opfylder betingelserne i bekendtgørelsen.

Det er derfor min opfattelse, at ordningen efter virksomhedsoverdragelsen falder væk, når valgperioden udløber - hvorefter den evt. kan indføres igen, når de 3 år efter overdragelsen er forløbet, hvis selskabet på dette tidspunkt i øvrigt opfylder betingelserne.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Kim Nielsen
4/13/2018 10:35:55 AM

Min kone er lige blevet fyret efter 4.5 år. I 3 forskellige firmaer men på sammen arbejdesplads. Alle gange er det med virksomhedes overdragelse.
Hvor lang tid opsigelse kan hun får?
Hun har kun fået en måned opsigelse.
Mvh kim Nielsen

Besvar indlæg
Steen Marslew
4/23/2018 10:28:16 AM

Hej Kim.

Hvis din kone har været ansat uafbrudt i samme stilling som funktionær - blot med forskellige arbejdsgivere - har hun efter 4½ års ansættelse ret til 4 måneders opsigelsesvarsel.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Kim Nielsen
4/24/2018 5:52:51 PM

Hej Steen
Vi kan ikke forstået det. Da fagforening siger kun 1 måned.
Mvh kim

Besvar indlæg
Steen Marslew
4/25/2018 10:29:41 AM

Hej Kim.

Det er muligt, at din kones fagforening har et andet grundlag at vurdere sagen på - jeg har jo kun dine oplysninger.

Det falder ikke indenfor rammerne af den gratis brevkasse at udføre egentlig sagsbehandling - men du er altid velkommen til at henvende dig til din lokale ADVODAN-advokat, hvis du er usikker på fagforeningens vurdering, hvorefter advokaten mod sædvanlig betaling kan gennemgå sagen og rådgive dig og din kone.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
birthe Andersen
3/6/2018 3:47:05 PM

Hej Steen

Hvis man efter en orientering om en virksomhedsoverdragelse skal finde sted og selv vælger ikke at ville med over i det ny firma - skal man så selv sige op ????

Besvar indlæg
Steen Marslew
3/7/2018 2:55:44 PM

Hej Birthe.

Ja - hvis der tilbydes uændrede vilkår efter overdragelsen.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole Larsen
3/7/2018 9:39:06 AM

Hej Steen

Hvis man bliver virksomhedsoverdraget hvornår vil man så indgå i den nye virksomheds lokalaftaler.
Eksempelvis hvis der i den nye virksomhed er lokalaftale omkring aldersreduktion.
Vil der være en karensperiode eller vil både den nye og den gamle virksomheds lokal aftaler gælde?

Besvar indlæg
Steen Marslew
3/7/2018 2:59:29 PM

Hej Ole.

Hvis man pålægges nye byrder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, vil disse først kunne træde i kraft efter et varsel, som typisk vil svare til det individuelle opsigelsesvarsel.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole Larsen
3/7/2018 6:18:41 PM

Hej Steen
Tak for dit svar. Det var egentlig den omvendte vej. Hvis virksomheden man bliver overdraget til har en lokalaftale som giver lidt fri til ældre medarbejdere, hvornår vil den aftale så træde i kraft for de virksomhedsoverdragede medarbejdere?
Så det er ikke en byrde men et gode

Besvar indlæg
Steen Marslew
3/8/2018 7:38:02 AM

OK! :-) Nej, så er situationen en anden.

Man må i så fald acceptere de vilkår, som evt. er i den nye virksomhed. Dvs. hvis der er en "karensperiode", før man får rettigheden, så gælder det også for de medarbejdere, som kommer ind i virksomheden i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Steen
6/25/2018 11:44:13 AM

Hej,
Ved salg af en virksomhed til en ny udenlandsk ejer. Vil man som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fortsætte i bestyrelsen i hele valgperioden eller nedlægges hele bestyrelsen ifm. salget ?

Vh
Steen

Steen Marslew
6/26/2018 1:26:05 PM

Hej Steen.

Den nye ejer er pligtig at respektere, at der er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - i hvert fald i valgperioden.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Bartnik
9/11/2018 10:31:08 PM

Hej Steen
Jeg bliver virksomhedsoverdraget pr. 01.01.19.

Du skriver ovenfor, at jeg selv skal sige op, hvis jeg ikke vil med i den nye virksomhed. Medmindre der er ændrede forhold. Er det ændrede forhold, at virksomheden flytter fra Ikast til Esbjerg ifm. Overdragelsen? Jeg skal dermed bruge 3 gange så lang tid på at køre til min arbejdsplads. Venlig hilsen Mette Bartnik

Besvar indlæg
Steen Marslew
9/12/2018 1:39:03 PM

Hej Mette.

Der er over 100 km fra Esbjerg til Ikast, så jeg vil mene, at der er tale om en væsentlig ændring.

Hvis din nuværende virksomhed har varslet (med et varsel som er mindst samme længde som dit opsigelsesvarsel) at virksomheden bliver overdraget og flyttet pr. 1/1 - så kan du vælge nu at meddele, at du betragter denne varsling som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet, således at du fratræder når virksomheden flyttes.

mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
JK
9/17/2018 8:41:17 AM

Hej Steen,

Mine kolleger og jeg bliver virksomhedsoverdraget pr. 1/1-19.
Jeg er interesseret i at vide om et varsel herom altid skal være skriftligt? - Vi har vidst det skal ske siden maj måned - men vi er ikke officielt informeret om det endnu. Det regner man med skal ske 1. oktober.

Burde der her været taget hensyn til, at en del medarbejdere her har 6 måneders opsigelsesvarsel, og derfor skulle have været officielt informeret om virksomhedsoverdragelsen for længe siden?

Pft.

Steen Marslew
9/17/2018 9:32:52 AM

Hej JK.

Der er ingen formalitetskrav til en varsling - selvom det naturligvis altid anbefales at gøre det skriftligt af bevismæssige årsager. Så hvis du og dine kolleger har fået det at vide i maj, så er det formelt set varslet på det tidspunkt.

Noget andet er, at en virksomhedsoverdragelse ikke nødvendigvis er en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, hvis alting er "som det plejer" efter overdragelsen. Og så er der i virkeligheden slet ingen krav om varsling.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene Hansen
10/26/2018 11:06:07 AM

Hej

Min arbejdsgiver arbejder på at sælge dele af virksomheden. Kan den nye ejer så frit vælge hvem af medarbejderne de vil overtage?

vh Lene

Besvar indlæg
Steen Marslew
10/31/2018 11:49:44 AM

Hej Lene.

Den nye ejer er som udgangspunkt bundet af virksomhedsoverdragelsesloven - og kan derfor ikke umiddelbart vælge frit. Men der kan være særlige og helt konkrete årsager til, at medarbejdere ikke overtages - det må vurderes fra sag til sag.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene hansen
10/31/2018 1:56:17 PM

Tak for dit svar. Gælder der særlige forhold hvis medarbejderne er ansat under forskellige p- numre? F.eks kan køber nøjes med at købe det der ligger under et p- nummer og ikke overtage medarbejdere som hører under andre p-numre? Min situation er at min arbejdsgiver har flyttet mig fra et kontor i Jylland til et kontor på Sjælland, men IKKE har ændret mit arbejdssted

Besvar indlæg
Steen Marslew
10/31/2018 2:58:45 PM

Hej Lene.

Dit spørgsmål kræver, at en advokat kigger konkret på din sag. Jeg vil anbefale, at du kontakter din lokale ADVODAN-advokat.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jon Olsen
11/7/2018 10:07:21 AM

Hvis man er virksomhedsoverdraget.. og ikke har fået sin pension i tidligere firma (selvom der står i ansættelseskontrakten at man gør efter en hvis tid) og heller intet har fået i det nye firma..

Hæfter den nye ejer så for hele beløbet eller hvordan.. - altså både firmadel og medarbejder del?
Jeg kan ikke lige gennemskue det iht. lov om virksomhedsoverdragelse.

Besvar indlæg
Steen Marslew
11/9/2018 8:22:49 AM

Den nye ejer hæfter i samme omfang, som den tidligere ejer ville have gjort det.

Der er i Arbejdsretten fast praksis for, at arbejdsgiveren skal betale både arbejdsgiverdelen og medarbejderdelen, hvis der slet ikke er betalt pensionsbidrag - men der ligger en "bodsbetragtning" bagved dette, og det er derfor ikke afklaret, om dette også gælder udenfor det fagretlige system.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Malene Just
11/28/2018 2:58:25 PM

Firmaet jeg har været ansat i de sendte 6 år skal pr. 1. januar splittes i tre og jeg skal overgå til et af firmaerne. Hvad sker der med min anciennitet? Jeg forventer at skulle have ny kontrakt - hvornår kan jeg forvente at den skal underskrives?

Besvar indlæg
Steen Marslew
11/29/2018 4:12:34 PM

Hej Malene.

Du vil bevare din anciennitet i forbindelse med opsplitningen.

Hvis der ikke ændres andet end navn og CVR nummer på din arbejdsgiver, vil det være nok med et tillæg til kontrakten - og det bør underskrives senest 1 måned efter opsplitningen.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
S.E.
12/13/2018 11:00:54 AM

Hastespørgsmål ved netop opstået situation:
Må en arbejdsgiver med ét cvr. nr. flytte en medarbejder til en virksomhed med et andet cvr. nr. uden varsel? De to virksomheder er en del af en større gruppe af virksomheder, som har hvert deres cvr. nr. og ledelse. Det påstås fra virksomhedens side, at det er juridisk i orden og sidestilles med fusion eller virksomhedsoverdragelse; men medarbejderens nuværende arbejdsplads består jo. Vil man som medarbejder derfor juridisk set med rette kunne betragte sig selv som opsagt med det opsigelsesvarsel og -vilkår, som følger af ens kontrakt/funktionærloven? -i tilfælde af, at denne ikke ønsker at arbejde for den anden virksomhed.

Medarbejderen fik besked d. 12. december 2018 om ændringen, som træder i kraft pr. 1. januar 2019.

Steen Marslew
12/17/2018 1:39:41 PM

Kære S.E.

Hvis der ikke sker nogen ændringer i ansættelsesforholdet - udover arbejdsgiverens identitet - vil medarbejderen have både ret og pligt til at "følge med over" i den nye virksomhed.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ami
1/4/2019 11:11:43 AM

Hej Steen,

Jeg har et spørgsmål der lyder således:

Min nuværende arbejdsgiver som jeg er ansat hos er blevet solgt til en stor koncern. Pr 31-10-2018 var skæringsdatoen for den nye virksomhed overtog den gamle. Vi fik besked på at vi fra den 02-01-2019 skulle flytte fra Måløv til Hørsholm. Vil jeg kunne få kørselsgodtgørelse for at køre til Hørsholm hverdag ?

Jeg har ikke fået en ny kontrakt endnu, Jeg er ansat som funktionær. På min kontrakt står der at min arbejdsplads er på firmaets adresse, firmaets adresse er stadig uændret i Måløv, da vores virksomhed som er solgt stadig har samme navn og cvr nr.

Vi har fået besked på at vi får nye kontrakter engang i marts måned, fra den nye virksomhed som har købt os.

Jeg er godt klar over at jeg ikke må få befordringsfradrag hvis jeg samtidig modtager kørselsgodtgørelse.

Vil jeg kunne få kørselsgodtgørelse indtil jeg modtager min nye kontrakt med ny arbejdsgiver og nyt arbejdssted ?

Steen Marslew
1/9/2019 11:47:36 AM

Hej Ami.

Forholdet svarer til, at din nuværende arbejdsgiver vælger at flytte virksomheden til en anden adresse.

Hvis der er tale om en "væsentlig ændring" af ansættelsesvilkårene, vil det betyde at det svarer til en opsigelse af hele ansættelsesforholdet - med mindre du accepterer ændringen eller man kan blive enige om en ordning - f.eks. som du beskriver.

Umiddelbart mener jeg dog ikke, at der efter gældende praksis vil være tale om en væsentlig ændring, idet der vist kun er ca. 30 km. mellem Hørsholm og Måløv.

Men - man kan jo altid forsøge at indgå en aftale!

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan
1/14/2019 9:24:21 AM

Hej Steen

MIn nuværende arbejdsgiver har valgt efter 10 års tro tjæneste at virksomhedsoverdrage mig pr 1/1-2019 til et IT-fællesskab på Fyn.


Her kort efter overdragelsen får jeg så et nyt ansættelsesbrev hvor de øverst beskriver, at jeg nu er ansat på den nye selvejende institution, men at jeg under min ansættelse må påregne at jeg vil skulle skifte arbejdssted til en eller flere forskellige arbejdssteder efter aftale eller med gældende varsel. - Før overdagelsen var jeg ansat på et arbejdssted.

Mit spørgsmål er- betragtes det som en væsentlig ændring I ansættelsen ? og skal dette varsles med min opsigelses periode (6 måneder)

Mvh
Allan

Steen Marslew
1/18/2019 10:20:03 AM

Hej Allan.

Når der står i kontrakten, at du kan blive pålagt at skifte arbejdssted "efter aftale" eller "med gældende varsel" - så svarer det reelt til, at der ikke står noget om det, idet dette jo svarer til, hvad der alligevel vil gælde i ethvert ansættelsesforhold. Så nej - det mener jeg ikke er en væsentlig ændring.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan Jensen
1/23/2019 8:52:50 AM

Hej Steen

Tak for svar, min nye arbejdsgiver har samtidig svaret tilbage, at det ikke betragtes som en væsentlig ændring før det er over 55km eller 40min ekstra kører tid I forhold til mit nuværende ansættelsessted.

Jeg vælger nu alligevel at opsige min stilling, da jeg før firmaoverdragelsen havde ansvar for driften af den totale IT-løsning, men efter firmaoverdragelsen kun har opgaver der svarer til en 1 level supporter (selv om de har kaldt stillingen IT teknikker)

igen tak for dit svar.

Mvh. Allan Jensen

Besvar indlæg
Louise
3/18/2019 8:09:50 PM

Hej Steen,

Virksomhedsoverdragelse pr 1/6-19.
Køber varsler ændringer af arbejdstiden allerede nu pr 1/4-19.

Kan køber dette nu, eller er hun nødsaget til at vente til 1/6-19 ved overtagelsen?

Jeg har 3 måneders opsigelse. Gælder opsigelsen så fra 30/6-19 eller 31/8-19?

På forhånd tak

Mvh Louise

Steen Marslew
3/19/2019 12:09:18 PM

Hej Louise.

Køber kan formelt set ikke varsle noget nu - men det kan sælger, hvis køber har bedt sælger om det.

Hvis sælger varsler ændringer nu, vil ændringerne træde i kraft med virkning fra 1/7. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, skal du derfor meddele nu, at du vil fratræde 30/6. Hvis ændringerne ikke er sagligt begrundet, kan der evt. anlægges sag om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
gitte
3/28/2019 8:55:11 AM

Hej Steen. Jeg har været ansat på en skole i snart 25 år men får ikke noget jubilæum, vi var udliciteret i ca 2 år og alt hvad der var før det tæller ikke med i flg kommunen . Mærkelig nok har jeg fået min lønancinitet med . Kan de virkelig slippe afsted med de

Steen Marslew
3/29/2019 9:04:24 AM

Hej Gitte.

Nu ved jeg ikke hvad der ligger i ordet "jubilæum". Er det et gratiale som er bestemt i en aftale eller overenskomst, og som har været gældende i hele din ansættelsesperiode? I så fald kan der være gode argumenter for, at du stadig har ret til det.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
gitte
3/29/2019 11:21:21 AM

hej Steen der står jubilæumsdato på vores lønsedler. Man plejer at få en månedsløn i gratiale. Hilsen gitte

Steen Marslew
3/29/2019 11:24:49 AM

OK - hvis det har været gældende i hele din ansættelsestid, vil der være god mening i at gå videre med kravet.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulf
3/28/2019 1:17:31 PM

Må mit firma, hvor jeg har arbejdet i 26 år, opsige mig dagen før firmaet bliver overtaget af et andet firma?? altså den sidste dag i en måned, eller skal det nye firma overtage mig og så derefter opsige mig med gyldighed fra næste måned - dette så med 6 mdr. opsigelse og 3 mdr. fratrædelsesløn. Jeg mener at loven om virksomhedsoverdragelse påpeger, at alle medarbejdere skal overtages på samme vilkår og så derefter kan man opsige, med de gængse varsler:
venlig hilsen

Steen Marslew
3/29/2019 9:07:46 AM

Hej Ulf.

Sælgeren kan godt opsige dig med gældende varsel inden overtagelsesdagen.

Det er imidlertid ikke det samme som, at opsigelsen er saglig.

Du kan søge råd hos din lokale ADVODAN-advokat som kan undersøge, om der evt. er grundlag for at rejse et krav om godtgørelse.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Aidan
5/23/2019 2:07:02 PM

Har man som impliceret ansat ret til at se kontrakten mellem de to fimaer der er involveret i virksomhedsoverdragelse?

Steen Marslew
5/23/2019 2:22:33 PM

Hej Aidan.

Nej - som udgangspunkt ikke. Men man kan jo altid spørge.

Hvis man som ansat mener, at der står noget i kontrakten, som man som ansat kan støtte ret på, vil men evt. kunne pålægge virksomheden at fremlægge det i forbindelse med en retssag.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne Elinor
5/23/2019 2:31:38 PM

Hej ,

Hvis jeg ikke vil firma overdrages , er jeg så fyret eller skal jeg selv sige op ? Og hvis mine arbejdsopgaver ændre sig væsentligt kan jeg så også nægte at arbejde for det nye firma ,derved se mig selv som opsagt.

Mvh

Besvar indlæg
Steen Marslew
5/27/2019 8:35:14 AM

Hej Susanne.

Hvis dine arbejdsopgaver ikke ændres væsentligt, vil du have både ret og pligt til at "følge med" i virksomhedsoverdragelsen. Hvis du ikke ønsker dette, må du derfor selv sige op.

Hvis arbejdsopgaverne ændrer sig væsentligt, kan du anse dig som opsagt af virksomheden - hvis du da ikke ønsker at fortsætte på de ændrede vilkår, efter at opsigelsesvarslet er udløbet.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
AF
7/2/2019 3:48:06 PM

Hej Steen

Vi blev overdraget fra 1/6, og allerede nu har vi fået varslet nedsættelse i tid med ca. 16,5% fra 1. januar næste år, med tilsvarende nedsættelse af løn. Hvordan står vi som overdraget lønmodtagere?

Steen Marslew
7/8/2019 2:22:28 PM

Hej A.F.

Når der (som her) er tale om en væsentlig ændring, så kan du vælge at betragte varslingen som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet - og dermed fratræde ved udløbet af dit opsigelsesvarsel.

Hvis varslingen ikke er "sagligt begrundet", kan der desuden blive tale om godtgørelse - men der skal noget særligt til, idet der formentlig er tale om et økonomisk hensyn.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
P.K
7/3/2019 7:00:28 AM

Hej Steen

Er der regler for hvor ofte en medarbejder kan virksomhedsoverdrages.?
I den konkrete situation, vil det kunne blive aktuelt 2 gange indenfor 1/2 år.

Steen Marslew
7/8/2019 2:23:21 PM

Hej P.K.

Nej - det er der ingen regler om.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene Olsen
7/26/2019 11:12:16 AM

Hej Steen
Jeg skal virksomhedsoverdrages her pr 1 oktober 2019. Mit spørgsmål er kort - får den nye virksomhed oplysninger med om vores sygeperioder osv.

Mvh

Lene

Besvar indlæg
Steen Marslew
8/6/2019 1:02:23 PM

Hej Lene.

Den nye arbejdsgiver har krav på at få alle relevante oplysninger, herunder til bedømmelse af omfanget af sygefravær og evt. anvendelse af 120 dages reglen.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lise Andersen
8/3/2019 5:47:20 PM

Hej

Mit spørgsmål vedrører virksomhedsoverdragelse.

Pr. 01.01-2019 bliver vedkommende ejer af bar/diskotek. Ejers CVR er dateret med virkning pr. 30.11-2018.
Tidligere ejer melder sig efterfølgende konkurs, som ved tidligere ejerskaber. Mener det var efter 1´ste januar 2019. Nogle af de ansatte kontakter Lønfonden pga. manglende lønindbetaling. Lønfonden afviser udbetalinger og fagforbund kontakter nuværende ejer og oplyser, at han nu skal betale løn til tidligere ansatte og ansatte som fortsat er tilknyttet stedet. Altså de personer der er ansat af tidligere ejer. Det skal siges at de står som bartendere på vagter som de selv booker. Ny ejer står også bag baren, klarer selv rengøring efter hver lukning, indkøb, regnskab, ansættelser osv. da de økonomiske forhold i opstart er udfordrende. Mange af de tidligere ansatte er stoppet da det er studenterjobs og de er ikke længere bosiddende i byen. Andre har været ansat i ganske kort tid og er efterfølgende opsagt, mundtligt. Der har aldrig forelagt en ansættelseskontrakt på disse. De ansatte er ikke omfattet af kollektiv overenskomst, som jeg forstår det, da der ikke forelægger en kontrakt. Ny ejer har ansættelseskontrakter på de ansatte som er ansat under ny ejer.
Kan det have sin rigtighed at forbund oplyser, at en EU-lovgivning påpeger at det påhviler ny ejer at betale løn til ansatte under tidligere ejer, både dem der ikke længere er ansat og de der blev fyret, mundtligt.
Hvis dette spørgsmål kræver mere end dit svar :) vil vi gerne have et link til hvem vi kan kontakte.
På forhånd, mange TAK :)
MVH, Lise Andersen

Besvar indlæg
Steen Marslew
8/6/2019 1:09:02 PM

Hej Lise.

Ja - den nye ejer indtræder i alle forpligtelser overfor de medarbejdere, som fortsat var ansat i virksomheden i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Bahr
8/30/2019 8:20:43 PM

Hejsa..
på vegne af min nevø.
Ansat i 13 år i en virksomhed i Hjørring, forretningen nu solgt/overdraget til anden virksomhed på Mors. 6 uger efter overdragelsen, oplyser den ny Arb.giver nu, at han lukker butikken i Hjørring... Hans nye arbejdsgiver vil ikke opsige min nevø og en kollega mere i butikken, da han mente han godt kunne bruge dem på Mors. Begge har kontrakter-som ny arbejdsgiver har “arvet”, og deri står, at de er ansat på adressen i Hjørring. Hvis jeg læser lovgivningen og bekendtgørelser korrekt, så vil der, hvis de skal arbejde på Mors, ske væsentlige ændringer i deres forhold, og Arb.giver derfor ikke kan tvinge dem til det- der er ca 135 km fra Hjørring til Mord... I sådan en situation bør arbejdsgiver vel opsige dem, og dermed tilbyde dem ny kontrakt i virksomheden på Mors- en kontrakt de vel kan sige nej-tak til? De kan jo ikke gå i en lukket butik i Hjørring, og ingenting lave :-) Er der andre/yderlige forhold de to medarbejdere skal være opmærksom på?
På forhånd tak..
Helle

Besvar indlæg
Steen Marslew
9/17/2019 9:29:49 PM

Hej Helle.

Jeg er enig i, at flytning af arbejdsstedet fra Hjørring til Mors vil være en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene. Din nevø og hans kollega kan derfor meddele deres arbejdsgiver, at de betragter ændringen som en opsigelse af ansættelsesforholdene, således at de fratræder når deres respektive opsigelsesvarsler udløber.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne Nissen
9/1/2019 1:51:41 PM

Hej Steen.

Min mands firma blev outsourcet 1/1-2018 efter virsomhedsoverdagelse til et andet firma, men fik først selve kontrakten d. 8/8-2018, hvor de samme dag skulle skrive under.
De har fået et tillæg til deres ansætteseskontrakt, hvor der står de har samme rettigheder fra som tidligere virksomhed.

I det tidligere virksomhed havde de 5 feriefridage som fuldte feriekalenderåret, hvilket vil sige fra 1/5 til d. 30/4 året efter.
Men i den nye virksomhed står der i deres personalehåndbog, at der optjenes 5 feriefridage per kalenderår, svarende til 0,42 dage pr. måned. Feriefridagene kan ikke overføres eller udbetales til næste år, men skal afholdes det samme år, ellers vil de blive slettet.

Så er spørgsmålet: Må den nye virksomhed godt beslutte, at han skal have afholdt alle sine feriefridag inden 31/12 selv om han forsat arbejder på tidligere ansættelseskontrakt?

Personalehåndbogen er ifølge min mand lavet til kontorpersonale, men han er sammen med de andre kollegaer ansat som kørende teknikker og har ikke mulighed for at holde ferie på normale lukkedage, det vil sige sønoghelligdage, ferielukket i hovedferie, efterårs/vinter ferie (uge 42+7), men skal dække 365 dage om året.

På forhånd mange tak.

Mvh. Sanne

Besvar indlæg
Steen Marslew
9/17/2019 9:37:11 PM

Hej Sanne.

Den nye virksomhed kan reelt ændre alle ansættelsesvilkår med din mands individuelle opsigelsesvarsel.

Hvis din mand derfor har kendt ansættelsesvilkårene siden 8. august 2018, er det umiddelbart min opfattelse, at han har fået rimelig tid til at indrette sig på de nye regler, således at han her i 2019 kan blive pålagt at holde alle feriefridage inden 31/12.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
karin
9/19/2019 12:11:13 PM

Firmaet jeg er ansat i skal overdrages pr. 1/10-19.
Vi er orienteret mundligt og vi for nye ansættelses kontrakter, men har endnu ikke modtaget dem.
Er der en regel for, hvornår skal de være os i hænde i forhold til at overdragelsen er pr. 1/10? Er det okay at de først modtages efter en overdragelse er trådt i kraft?
Hvis de vælger at ænder titler, men nuværende lønniveau følger med, kan det betragtes som en væsentlig ændring? eks. fra chef til leder. Altså til en normal at betragte lavere stillet stillingsbetegnelse i forhold til ansvar/løn m.v.. Vi mener at firmaet som skal overtage normalt fastsætter lønniveau efter stillingsbetegnelse..

Steen Marslew
9/27/2019 2:49:15 PM

Hej Karin.

Ændringer i ansættelseskontrakter og -vilkår skal formelt være meddelt skriftligt senest en måned efter ikrafttrædelsen - men virksomheden kan ikke gennemføre væsentlige ændringer, uden at det er varslet med dit opsigelsesvarsel.

En ændring af en titel vil næppe være en væsentlig ændring - men hvis det samtidig medfører ændringer i løn eller andre arbejdsvilkår, vil der som udgangspunkt være tale om en væsentlig ændring, som skal varsles.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne
10/22/2019 12:15:12 PM

Jeg er i fleksjob i en virksomhed på den gamle ordning..
mit firma bliver virksomhedsoverdraget, med alle ansatte, samme telefon nummer m.m
Dog er det et nyt cvr nummer, og derfor siger jobcenter at jeg skal overgå til den nye ordning.. hvilket stiller mig meget ringere end den gamle ordning..
er det korrekt at når det er et nyt cvr nummer er det en ny arbejdsplads

hilsen Susanne Jensen

Besvar indlæg
Steen Marslew
10/22/2019 3:48:46 PM

Kære Susanne.

Virksomheden skal overholde sine egne forpligtelser overfor dig - men virksomheden kan af gode grunde ikke sikre, at den offentlige ydelse, som knytter sig til ansættelsen, ikke ændres, når lovgivningen er ændret i mellemtiden.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan
11/8/2019 1:15:01 PM

I forbindelse med køb af en virksomhed, hænger jeg så på alle forpligtelser vedrørende ansatte der er stoppet indenfor de sidste 2 år?
Jeg tænker på feriepenge og SH-godtgørelse som den sælgende virksomhed selv ligger inde med.
Eller er det kun de medarbejdere jeg overtager?
Jeg overtager alle der stadig er ansat.

Steen Marslew
11/11/2019 2:35:39 PM

Hej Jan.

Du indtræder kun i forpligtelserne overfor ansatte, som ikke er endeligt fratrådt på overdragelsestidspunktet.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Rene
1/14/2020 12:55:30 PM

Hej Steen.
Min kone blev opsagt i udgangen af November måned, sammen med alle hendes øvrige kollegaer. Grundet ejerne ville se om de kunne sælge virksomheden. Min kone er i den situation at hun er på barsel, og det kun var en uge efter hun havde født at hun blev opsagt.
Nu er virksomheden så blevet solgt, her halvanden måned inden min kones opsigelse udløber og hun overgår til barseksdagpenge.
Hvis den virksomhed, som har købt den virksomhed som hun er ansat i vægler og tage nogle medarbejder med videre, og ikke hende (grundet hun er på barsel) er det så en uberettiget fyring.

Steen Marslew
1/15/2020 4:02:33 PM

Hej Rene.

Ja - det kan efter omstændigheder godt være en overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Jeg vil anbefale, at din kone straks skriver til sin arbejdsgiver og spørger ind til, hvordan hun skal forholde sig.

Hvis hun ikke overdrages, kan I rette henvendelse til jeres lokale ADVODAN-advokat for at få rådgivning om et evt. videre forløb.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene
1/23/2020 12:07:43 PM

Jeg er ansat i en lægeklinik som er et IS selskab, som nu skal opsplittes, da en læge bliver i huset og de to andre danner nyt selskab. Oprindeligt skulle vi medarbejdere blive i huset, men jeg er nu opsagt grundet i at der ikke er økonomi til at jeg kan fortsætte. Jeg er opsagt til dagen før overdragelsen, men skal jeg opsiges af den som bliver tilbage - både den blivende læge, som har købt de andre ud og de andre skal danne nyt selskab - eller da jeg er ansat af dem alle, skal jeg så have en opsigelse fra dette selskab - det oprindelige - eller skal jeg først opsiges af den tilbageblivende efter overdragelsen dvs med længere opsigelsesperiode ?
Mvh Lene

Steen Marslew
2/3/2020 11:34:07 AM

Hej Lene.

Jeg forstår på dig, at du allerede ER opsagt. Det må jo så være den oprindelige virksomhed (alle 3 læger) som har opsagt dig. Du skal ikke have flere opsigelser end denne.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
9/25/2019 7:35:14 PM

Jeg har en kundeklausul i min oprindelige ansættelseskontrakt fra før 2016 i en virksomhed som nu er overdraget i til en anden virksomhed. I forbindelse med overdragelsen har jeg underskrevet et tillæg til min ansættelse hvor supplerende/nye vilkår står anført, og at det er en integreret del af min ansættelseskontrakt. Skal reglerne for kundeklausulen reguleres efter de oprindelige regler før 2016 eller sidestilles virksomhedsoverdragelse med en ny kontrakt og derved de nye kompensationsregler ?

Steen Marslew
9/27/2019 2:51:13 PM

Hej Peter.

Hvis dine oprindelige ansættelsesvilkår er videreført uændret (bortset fra arbejdsgiverens identitet) vil en kundeklausul fra før 2016 stadig være gældende med de gamle kompensationsregler mv.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
1/24/2020 11:48:02 PM

Jeg er ansat i fleksjob på gl ordning. Og blev virksomhedsoverdraget fra stat til atp i 2016. Arbejder 15 timer ugentligt. Både i staten og nu. I staten blev jeg aflønnet 37 timer, i atp aflønnes jeg 34,5 timer da jeg er fratrukket frokostpause. Hk siger at det er korrekt, men jeg har aldrig haft krav på og ej heller holdt frokostpause. Kan det virkelig passe at jeg skal betale for en frokostpause jeg ikke har keav på?
Tak

Besvar indlæg
Steen Marslew
2/3/2020 11:37:24 AM

Hej Annette.

Jeg vil mene, at HK har ret. Du bliver aflønnet som fuldtidsmedarbejder efter gældende overenskomst. At du så reelt ikke holder frokostpausen - fordi du kun arbejder 15 timer om ugen - ændrer ikke på dette.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bente Pedersen
2/7/2020 3:20:47 PM

1. Hvis man i den virksomhed, man kommer fra har fået tilskud til frokost-ordning, vil det nye firma så efter en virksomhedsoverdragelse være pligtig til at yde tilskud til frokost-ordning?

2. Hvordan er det generelt med medarbejder-goder - skal man have de samme, medmindre man forhandler sig til rette om ændrede medarbejder-goder?

Besvar indlæg
Steen Marslew
3/20/2020 11:08:21 AM

Hej Bente.

Selvom et tilskud til frokostordning må siges at være i den "mindre afdeling", så skal dette principielt respekteres af den nye ejer. Men det kan under alle omstændigheder varsles væk efter overdragelsen.

Og ja - man kan altid forsøge at forhandle sig til bedre vilkår.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne L
4/8/2020 2:03:39 PM

Hej Steen
jeg er blevet virksomheds overdraget d.1/7/2019 og har fået at vide fra den nye ejer at alt bliver som det plejer .
Jeg har så haft problemer med min pensionsordning, firmaet har indbetalt det som de skulle men pensions selskabet, kunne ikke finde ud af hvor de skulle sætte pengene hen , selvom jeg har en pensions ordning ved dem og de har mit cprnr.
De har valgt at sætte mine penge ind under mit cprnr. dv.s jeg kunne ikke se min penge i pensions oversigten . Der går 1/2 år før der sker noget, nemlig ved at jeg kontakter dem og spørger hvorfor jeg ikke kan se mine penge, de siger de har kunnet få fat i firmaet , jeg giver dem alle de oplysninger de skal bruge . Så bliver 2019 synlig så jeg kan se det hele. Så starter det forefra igen i 2020. Da jeg rykker for at jeg igen ikke kan se mine indbetalinger
så modtager jeg denne besked :

Når der er en ny arbejdsgiver der begynder at indbetale, skal der afleveres en ny
erhvervsevneerklæring
Mit spørgsmål, er det korrekt kan de det? jeg har haft dem som selv pensions selskab siden 2014
På forhånd tak for hjælpen

venlig hilsen
Susanne

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Selskabskonstruktion og virksomhedsformer Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Se og læs guides, e-bog, tidslinje og infografikker om sikker virksomhedsdrift og konstruktion.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.693 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.693 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.