Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Hvad er injurier, og hvordan skal du reagere på injurierende udtalelser?

  • Af Pia Eskildsen
  • 30. nov 2017
  • 174 Spørgsmål & svar

I Danmark har vi ytringsfrihed, men der er alligevel grænser for, hvad man må udtale om andre i det offentlige rum. Ytringsfriheden er nemlig begrænset af reglerne om injurier, og derfor er det ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller æreskrænkende udsagn om andre. En persons ære handler både om æresfølelse og ens omdømme. Det forklarer advokatfuldmægtig og specialist i injuriesager Ulrik Vindberg fra ADVODAN i Roskilde.

Injurier i to kategorier
Overordnet deler man injurier op i to kategorier; sigtelser og ringeagtsytringer. ​
”Sigtelser er udtalelser, hvis indhold kan bevises/modbevises (fx ”du snyder i skat”), mens ringeagtsytringer er én persons opfattelse af en anden person, som ikke kan bevises (fx ”du er en idiot”), ” siger Ulrik Vindberg og fortsætter:

​”Domstolene kan straffe en person for at udtale én eller flere sigtelser, hvis den er ”egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse”. Det ser man normalt i tilfælde, hvor udtalelserne handler om noget ulovligt eller om noget, som samfundet generelt ser ned på. Det kan fx være uberettigede beskyldninger om pædofili eller underslæb.”

”En person kan også blive straffet for ringeagtsytringer, hvis de går ud over ”den almindelige tålegrænse”. Denne tålegrænse har med de sociale mediers indtog flyttet sig rigtig meget gennem de senere år. I dag  skal der rigtig meget til for at blive dømt for ringeagtsytringer, men det sker altså, hvis udtalelserne er alvorlige nok,” forsikrer Ulrik Vindberg.​

Ironiske udtalelser eller gentagelser af andre injurierende udtalelser, betegnes også som injurier.

Indhold i en injuriesag
Hvis en injuriesag når så langt, at den skal i retten, så vil retssagen naturligvis handle om selve skyldsspørgsmålet. ​Hvis udtalelserne er alvorlige nok – uanset om det er en usand sigtelse eller er grov ringeagtsytring, kan retten dømme krænkeren til at skulle betale en økonomisk godtgørelse til den krænkede part. Godtgørelsens størrelse afhænger af, hvor alvorlig udtalelsen er, og hvor mange den er blevet spredt til.​ Domstolene tager også stilling til, om injuriedommen for den fremsatte udtalelse skal offentliggøres, og om den krænkede part skal have et beløb til at offentliggøre den.

Fængsel eller bødestraf
​Hvis man bliver dømt for injurier, kan man blive straffet med helt op til fire måneders fængsel. ”Almindelige” injurier medfører dog normalt en bøde. Er der tale om bagvaskelse, som er udtalelser mod bedre vidende, er straffen helt op til to års fængsel. ​  

Ifølge Ulrik Vindberg kan rigtig mange injuriesager dog løses, før de overhovedet kommer i gang. Det lille ord ”undskyld” er ofte nok til at give den æresrejsning, den krænkede leder efter. Men hvis krænkeren ikke vil sige undskyld eller indgå et forlig uden om domstolene, vil nogle føle sig nødsaget til at anlægge en injuriesag af princip.​

Forældelsesfrist og privat påtale
Hvis man vil anlægge en injuriesag ved domstolene, skal det som udgangspunkt gøres inden seks måneder efter, at man blev bekendt med injurierne. Injuriesager er desuden undergivet såkaldt ”privat påtale,” hvilket betyder, at man selv skal anlægge sagen – det har politiet ikke noget at gøre med, og man kan ikke politianmelde nogen for injurier.

Retssagen anlægges med en stævning, og når modparten har haft mulighed for at svare på stævningen, følger et eller flere processkrifter. Hvis ikke der opnås forlig undervejs i retssagen, slutter sagen med en hovedforhandling, hvor parterne hver især afgiver forklaring, og derefter afsiges der dom.​ Byrettens domme kan ankes til landsretten, hvis man er uenig i udfaldet.

Det skal du gøre, hvis du er udsat for injuerende udtalelser:

  • Sørg for at samle dokumentation for de injurierende udtalelser. Du kan fx tage screendumps fra sociale medier eller nettet.
  • Undgå at gå til genmæle og give tilbage af samme skuffe. Din modpart vil dermed kunne anklage dig for injurier.
  • Henvend dig til en advokat med speciale i injurier tidligt i forløbet for at få vurderet dine muligheder.
  • Hvis du anlægger en retssag mod din modpart, skal du være klar over, at retssagen kan få debatten til at blusse op igen.
  • Det er den tabende part i retssagen, der betaler omkostningerne ved sagen.
  • Har du retshjælpsforsikring, som en del af din indbo- eller familieforsikring, kan du bruge den. Men forsikringen dækker kun, hvis du får 100 procent medhold i alle påstande i sagen. 
Vil du vide mere?
Spørgsmål
Poul Sørensen
26-01-2018 15:41:27

Jeg er i et offentligt mødelokale, hvor der var ca, 20 personer til stede højlydt af en anden tilstedeværende blevet betegnet som
en pervers gammel mand!!!!.
Da jeg ikke føler mig gammel (66 år) - og i endnu mindre grad pervers,og føler jeg mig krænket af denne vredladne og usande ringeagtsytring. Der var mange vidner til dette verbale overfald.
Spørgsmålet er her, om jeg kan komme igennem med en sag, hvor krænkeren kan kan straffes for denne efter min mening grove krænkelse.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
29-01-2018 17:32:56

Kære Poul,


Alt efter omstændighederne for udtalelsen, kunne der være noget at komme efter.

Jeg vil gerne drøfte sagen med dig på telefonen. Hvis du sender dit telefonnummer til mig på e-mail (ulvi@advodan.dk), ringer jeg til dig hurtigst muligt.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Erik
5/15/2019 11:45:32 PM

Hej,
Vi er, i forbindelse med en overdrevet underretning af vores søn, af institutionens leder, blevet beskrevet som "ikke interesseret i barnets følelsesmæssige udfordringer". Skal injurier være offentlige før det er injurier eller gælder det også skriftlige dokumenter?
Mvh Erik

Pia
26-01-2018 23:13:13

Min eks udtaler offentligt (på skrift) at jeg forlod ham med en gæld på 7-800.000 kr. i 2001. Det har intet på sig. Vi fik et tab på vores fælles hus på ca. 80.000,-kr. og andet fælles gæld har jeg intet kendskab til. Derudover beskylder han mig for ting, som intet har med virkeligheden at gøre. Er dette grundlag for en injurie sag?

Ulrik Vindberg
29-01-2018 17:35:01

Hej Pia,


Om der er grundlag for en injuriesag afhænger af, hvad han nærmere har beskyldt dig for.

Du må meget gerne skrive mig en e-mail (ulvi@advodan.dk) med en nærmere beskrivelse. Så skal jeg give dig en vurdering af, hvor du står.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina
30-01-2018 09:53:19

Jeg er på fb blevet svinet og løget om. Dog uden navn offentliggjort, men man kan henvende sig privat for at få mit navn. Jeg har fået sms og er blevet meldt flere steder.
Det har intet på sig og det ved de, men de har set sig sure på mig og har opspundet en her roman. jeg har alle samtaler og beviser på at de lyver.. Kan jeg gøre noget som helst..

Ulrik Vindberg
01-02-2018 15:39:49

Hej Tina,


Det kunne der godt være noget i, men det afhænger helt af, hvad der er blevet sagt om det og til hvem.

Du må meget gerne skrive mig en e-mail (ulvi@advodan.dk) med en nærmere beskrivelse. Så skal jeg give dig en vurdering af, hvor du står.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Randi Seemann
06-02-2018 10:28:20

Min mand har fået nyt arbejde, hvor han efter planen starter om 2 dage. Han har i dag fundet ud af at en person fra hans gamle arbejdsplads har haft ringet til hans nye chef, hvor han har sagt at min mand ikke er værd at ansætte da han er upålidelig og har meget fravær, er der noget vi kan gøre ved det?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
09-02-2018 11:50:34

Hej Randi,


Ja, muligvis. Det afhænger af forskellige faktorer, som hvilken position den tidligere ansatte har, og hvorfor han har påtaget sig at videregive sådan en information.

Jeg vil gerne drøfte sagen med dig.

Du må meget gerne ringe til mig på 46351515 eller sende en mail på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian Højbo Møller
12-02-2018 14:55:58

Hej Ulrik

Forstil dig at virksomhed A hyrer virksomhed B, som er en autoritær akademisk instans, at lave analyser af produkter fra virksomhed C, D og E.

Informationerne i analysen kan potentielt skade omdømmet og renomméet af produkterne som medvirker i analysen. Kan virksomhed A i det tilfælde anklages for injurier for at dele indsigter, som analysevirksomhed B fandt frem til?

På forhånd tak for hjælpen!

Alt godt, Christian

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
13-02-2018 10:48:40

Kære Christian,

Det korte svar er "ja". Teknisk set kunne det godt ske, men bemærk, at injurier dækker netop ærekrænkelser, og i mange tilfælde vil jeg tro, at en sådan rapport vil skade virksomhedernes økonomi mere end deres ære. Mit umiddelbare gæt vil være, at der ville være mere at komme efter i en erstatningssag end en injuriesag, men det afhænger af indholdet af rapporten.

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian Højbo Møller
13-02-2018 11:16:32

Hej Ulrik

Tak for svar. Hvordan garderer man sig bedst (i grove træk) mod en erstatningssag?

Der må jo foreligge en ret, til at dele analyseresultater, under forudsætning af at man gør det sobert og ærligt - tænker jeg.

Alt godt, Christian

Besvar indlæg
Peter B.
3/5/2018 8:15:21 PM

Min tidligere arbejdsgiver har til en række personer og over en længere periode fremsagt grundløse beskyldninger, der skal bevirke, at der sås tvivl om min karakter i en grad, at det hindrer mig i at have et professionelt virke inden for samme felt min tidligere arbejsgiver.

Er det noget, man kan reagere på?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/6/2018 11:15:53 AM

Hej Peter,


Det afhænger af, hvad han har oplyst, og til hvem. Det er muligt, at hans udtalelser er injurierende, men det er ikke sikkert på baggrund af din beskrivelse. Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt, at du bliver forhindret i at drive virksomhed på samme område.

Du må meget gerne ringe til mig på 46351515 eller sende en mail på ulvi@advodan.dk - så skal jeg give dig en mere konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Karsten B
3/8/2018 2:54:02 PM

Jeg er formand i en boligforening, hvor jeg samtidig har været administrator siden boligforeningen startede i 2002. I 2015 overdrager jeg mit firma til min far, som ansætter mig, da jeg har fået et flexjob. I 2015, flytter en beboer ind som sammen med en nuværende beboer forsøger at svine mig til som bedragerisk, snyde i moms og ( afsendt anmeldelse til told og skat)
Hun har og anden beboer har skrevet til alle i boligforeningen , at hun har været rundt i banker og ejendomsmægler i byen for at høre der mening om min far (tidligere nu pensioneret ejendomsmægler) her har de til generalforsamlingen udtalt skrevet at han var falleret og bedragerisk. Regnskabet blev vedtaget trods dette med fuld opbakning - ligeledes valg af administrator med flertal. Jeg blev genvalgt som formand. Vi har i bestyrelsen forsøgt at besvare alle hendes mail positivt, men vi har bare fået den tilbagemelding, at hun stopper aldrig. Både jeg og min far syntes det er både ærekrænkende og usandt det hun skriver.
Hvad gør jeg for at få det stoppet.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/9/2018 10:56:10 AM

Kære Karsten,


Det var en ubehagelig oplevelse, og jeg vil gerne hjælpe.

Før vi kan dykke nærmere ned i sagen, skal vi have en vurdering af udtalelsernes karakter. Jeg vil meget gerne hjælpe ved at give dig en vurdering af sagen, men jeg har behov for de e-mails, hun har skrevet til jer, så jeg kan vurdere indholdet af udtalelserne.

Du er meget velkommen til at sende mig en e-mail (ulvi@advodan.dk), så skal jeg vende tilbage med en vurdering af sagen, og en plan for, hvordan I kan reagere.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
eva sommer
3/14/2018 8:04:07 PM

hejsa
Jeg er i et proceskrift i en boligretssag anagt mod en anden blevet beskrevet som indstævnet , og direkte citeret som instævnt.
Jeg har imiddlertid ikke noget med sagen at gøre , men advokaten fremlægger i denne sag mail fra mig og citerer ordret at indstævnede siger : citat ....
Dette gør han fordi han forsøger at få det til at se ud som om at stævnede i ankesagen har sagt dette ..han bliver således citeret forkert ligeså ..Han bruger det altså i sin bevisførelse .
Sagen skal for landsretten og jeg føler mig dybt krænket over at jeg nu fremstå som stævnet i en offenlig sag , uden at være stævnet .

De bedste hilsner Eva .

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/16/2018 11:06:57 AM

Kære Eva,

Tak for dit spørgsmål.

Jeg kan godt forstå, du føler dig krænket over den ret specielle situation, men jeg tror næppe en domstol vil afsige dom om, at det er ærekrænkende at blive anklaget for at være indstævnet i en retssag.

Til gengæld kunne der være nogle andre problemstillinger i situationen, som jeg meget gerne vil drøfte med dig. Fejltagelsen bør jo i hvert fald korrigeres, så landsretten ikke træffer beslutning på et forkert grundlag.

Jeg vil bede dig kontakte mig enten pr. telefon (4635 1515) eller på mail (ulvi@advodan.dk), når du har lejlighed.

God weekend.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Karsten A.
3/21/2018 8:29:03 PM

En beboer har fremsat diverse ærekrænkende beskyldninger, bl.a. overfor et større antal beboere i bebyggelsen. Dette er sket i en lukket Facebook-gruppe med omkring 150 medlemmer fra bebyggelsen samt flere fra boligselskabet.
Boligretten har ved dom og efter besigtigelse af lejemålet givet mig medhold.
Boligselskabet der har medvirket til at udbrede udokumenterede beskyldninger og ærekrænkende udtalelser tabte sagen.
• Hvad skal jeg gøre? Vedkommende sidder fortsat i den lukkede Facebook-gruppe og i virkeligheden den flittigste "skribent".
1. Kan jeg på dette grundlag stævne vedkommende for injurier?
2. Kan man stævne boligselskabet, som burde have vidst at beskyldningerne var grundløse, og som - fordi det er udlejer - nemt selv kunne have konstateret, at nogle af anklagerne var ubegrundede.
3. Kan de dokumenter, som er fremlagt i af modparten i boligretten, bruges som beviser i en eventuel sag?

Besvar indlæg
Ulrik vindberg
3/26/2018 10:47:42 AM

Hej Karsten,


Om du kan (eller rettere bør) udtage stævning mod den anden beboer afhænger primært af, hvad beboeren konkret har skrevet.

For så vidt angår boligselskabet afhænger det mere af, hvem de har spredt udtalelserne til. Man kan godt straffes for at videreformidle andres injurierende udtalelser.

Jeg vil bede dig kontakte mig enten på telefon (4630 1401) eller mail (ulvi@advodan.dk) med en konkret beskrivelse af injurierne - så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering af, hvor du står.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Pernille
3/25/2018 5:24:53 PM

Hej

Jeg er blevet fortvist fra mit arbejde for at have brugt personaleforeningens midler til private køb. Samme dag bliver der sendt en memo ud til alle i firmaet Ca. 200 mennesker, hvor der står at jeg er bortvist på dette grundlag. Men der står Intet om at jeg også har brugt private midler den anden vej, ligeledes står der heller ikke at der intet skyldes i kassen. Må de skrive dette? Og måske ødelægge mine chancen for et nyt job i branchen?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/26/2018 11:04:19 AM

Hej Pernille,

Svaret på dit spørgsmål afhænger af, hvad der præcist er sket, og hvad der præcist fremgår i det memo, der er sendt ud.

Jeg vil bede dig kontakte mig enten på telefon (4630 1401) eller mail (ulvi@advodan.dk) med en konkret beskrivelse af injurierne - så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering af, hvor du står.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Breinbjerg
4/13/2018 8:23:58 AM

Hej. Jeg er næstformand i en sparreforening for 60 medlemmer ( På et værtshus ) Og har fået direkte beskyldninger om at vi i bestyrelsen svindler. Beskyldningerne lyder således.
1. At vi efter et møde sikkert sidder og drikker for klubbens penge. 2. At mig og en anden fra bestyrelsen er blevet direkte konfronteret med at vi sikkert har flere penge i vores boks end de 58 andre, hun mente der var snyd med i det.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/13/2018 9:37:41 AM

Hej Jan,

Der kunne godt være noget at komme efter. Afgørende er det dog, om det kan bevises, at beskyldningerne er fremsat som du nævnet.

Jeg vil bede dig sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk eller ringe på 4630 1401, så vi lige kan drøfte mulighederne. Særligt hører jeg gerne om udtalelserne er fremsat mundtligt eller skriftligt.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
3/26/2018 12:28:48 PM

Hej

Det er en lang sag, jeg er kommet i en utrolig situation, at en udlejer er dømt af huslejenævnet til, at betale penge tilbage grundet flytterapporten er mangel fuld udfyldt.
udlejer er gået i boligretten og han kom ikke så langt i det indledende telefonmøde.
Men det ender, med at han i et desperat forsøg på, at forklar sig, sagde at jeg havde været truende og smid ham ud fra flyttesynet, hvilket slet ikke er tilfældet. Han havde 4 af hans håndværker med under flyttesynet og jeg havde intet, at skulle have sagt det var hans håndværker der bestemte hvad der skulle laves.
Jeg skrev ikke under på rapporten, med modtoge den og appellerede til en snak om hvad der skulle laves.
Hvor om alting er føler jeg mig krænket da han siger til telefon mødet, at jeg har været truende og smid ham ud af lejligheden under flyttesynet og derfor kunne han ikke udfylde rapporten korrekt.
Jeg kom ikke til nogen forklaring, da han sagde at han ville have fat i en advokat, så nu er der en advokat med til næste telefon møde og han har skrevet at der er noget relevant for retten at vide.
Jeg føler mig pænt presset hvilket sikkert også er meningen, hvad gør jeg?

Mvh. Michael

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/26/2018 5:00:16 PM

Hej Michael,


Jeg kan allerede nu sige, at du ikke får noget ud af en injuriesag - efter retspraksis er der næsten ingen grænser for, hvad man må udtale, hvis man gør det overfor retten.

Til gengæld vil jeg anbefale dig også at få en advokat til boligretssagen, så du ikke ender med at blive tromlet over.

Du er meget velkommen til at ringe til mig på 46 30 14 01 (fra tirsdag d. 3/4, hvor jeg er tilbage på kontoret) - så skal jeg se, hvad jeg kan gøre for dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank
4/16/2018 12:37:01 AM

Er op til flere gang blev kald perlofil er det nåde man skal find sig i når der ikke er nåde om det
Hvad vil i forslå jeg skal gøre politi siger at det er fuld lolig

Ulrik Vindberg
4/16/2018 10:41:04 AM

Hej Frank,


Det er jeg ikke nødvendigvis enig med politiet i. Jeg vil gerne drøfte sagen med dig.

Jeg vil bede dig kontakte mig på tlf 4635 1515 eller e-mail ulvi@advodan.dk, så skal jeg give dig en dybdegående vurdering.


Med venlig hilsen,
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mathias
4/17/2018 4:21:21 PM

Hej.

Jeg står i en situation, hvor jeg har opsagt min nuværende stilling i en farmaceutisk virksomhed for at genindtræde i min gamle stilling i et andet firma.

På linkedIn er der i fuld offentlighed blevet skrevet af en nutidig kollega, om jeg mon ikke tilrettelægger mit nutidige arbejde således, at min fremtidige arbejdsplads kan have gavn af dette.

Det er min klare fornemmelse, at det må jeg naturligvis ikke - Og det har jeg aldrig haft til hensigt.

Mathias

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/18/2018 3:05:19 PM

Hej Mathias,


Afhængigt af, hvordan det er formuleret, kunne der godt være noget at gå efter.

Jeg vil bede dig sende en e-mail til mig på ulvi@advodan.dk med et link til det pågældende LinkedIn-opslag. Så skal jeg gerne komme med en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
4/25/2018 4:53:19 PM

Hej

Jeg står i den situation,at min ex hiver mig i statsforvaltning og vil tage min samvær aftale med vores børn. Hun påstår at jeg har taget vores handicappet datter medicin,der har epilepsi, hvilke jeg har beviser for, jeg aldrig har gjort.
Jeg har så meddelt, at hun har taget min medicin, hvilke jeg har beviser for.
Hvor står jeg i forhold til injuriere
Vh
Søren

Ulrik Vindberg
4/30/2018 8:50:53 PM

Hej Søren,


Injurier er ikke den rette vej at gå i dit tilfælde. Der er meget vidde grænser for, hvad man må udtale, når det sker overfor offentlige myndigheder (pånær særlige undtagelser overfor politiet). Domstolene er generelt tilbageholdende med at dømme for injurier særligt i samværssager og lignende, når udtalelserne falder overfor Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Majid
4/27/2018 12:21:38 PM

Hej.
For ca 5 måneder siden, havde jeg en sms samtale med en kollega, hvor jeg fortæller hende, at nogen af kollegerne bagtaler hende. Hun insisterer meget på, at jeg skulle give navne på de kollegaer. Da jeg ikke ville gøre det, blev jeg kaldt mange grimme ting bl. a. Pædofil og blev truet med, at det kommer videre. Mit spørgsmål er, om det hun har gjort, er lovligt. Jeg har siden haft det meget skidt og har været deprimeret. Min læge har henvist mig til en psykolog.

Hilsen Majid

Ulrik Vindberg
4/30/2018 8:54:01 PM

Hej Majid,

Om din kollegas udtalelser strider mod injurielovgivningen afhænger af, hvad hun præcist har sagt, og hvor vidt hun har spredt det. Du er meget velkommen til at skrive til mig på ulvi@advodan.dk (gerne med en kopi af de af hendes SMS-beskeder det handler om), så skal jeg give dig en mere dybdegående vurdering.

Bemærk dog, at retssag om injurier skal anlægges inden 6 måneder fra udtalelserne, så hvis du ønsker at reagere, bør det ske snart.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgit Rasmussen
5/9/2018 4:23:59 PM

Er der 'normalitet' i at en lejer, TECHNO MUSIK ml. 23.-7am hv. nat utallige timer kan vende det til INJURIER.........

DER ER JO PASSIVE VIDNER, SOM IKKE TØR............

Der er sket gas, røg og helbredsulykker, hvor jeg har kontaktet relevante akut.

Jeg relaterer til decibel på ml 60-70.

Det er aldrig under 55 dB og loven siger max 45 23-7am.

Jeg kender til METRO støjgrænserne og erstatningsregler v. lov, der er max nat 55dB.

Jeg har desværre oplevet, at nogle beboere er 'udadreagerende, truende etc.', hvilket

er yderligere provokerende, terroriserende. Kulturen er LATINSK, og job 'KUNSTNER'

m.sang og musik.

Jeg har fotos af støjmålinger, kalender, datomærkede media, microoptager.

Dog er det mit indtryk, at boligselskabet k u n ønsker nabounderskrifter.

Min nabo er nu meget døv, afh. af dagl. hjælp etc. Han tør jo ikke sige, at der

er TECHNO fra 3v lejl. oven over os. 3v TECHNO LEJL er stor kvist gavl uden

nabo og overbo.

Jeg har haft jobs på Domhus, Ministerium, Lovgivningsafd. Multinat. selsk. Direktion, Admin.
Circum Navigator, Cert. Dip. og fl. andre uddannelser, inkl. jura adv. og psykologi, adv.

Der bliver kont. MANIPULERET. Eks.

'DE SIGER, DE KAN HØRE 'TECHNOEN'..........
SVAR AF FAGPERS. .'VI SIGER BARE, DE FORESTILLER NOGET, DER IKKE ER DER ETC.' 'DANMARK HAR REKORD I 'DIAGNOSER'.

Grundet LATINSK kultur vil jeg heller ikke sagsøge, da jeg hører fra fagkilder,

der kan 'lyves, så det løber ned ad væggene'.

HVAD KAN JEG RISIKERE OG

HVILKEN GARDERING......................

Venligst

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
5/16/2018 11:12:37 AM

Hej Birgit,


Tak for din henvendelse.

Som jeg forstår det går dit spørgsmål ud på, om der kan føres en injuriesag, fordi en anden lejer i din opgang/ejendom hører meget høj musik på uhensigtsmæssige tidspunkter.

Det kan der ikke.

Jeg skal ikke udelukke, at der er andre muligheder - lejeretlige primært - men det falder ikke under injurielovgivningen.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
5/11/2018 9:28:35 AM

Jeg er flere gange blevet råbt af, når jeg opholder mig i min have, af
Min ene nabo, der har vinduer ud til min have. Hun vil bestemme hvad jeg må og ikke må i min have. Hun er meget agressiv når hun råber.
Senest har hun råbt at jeg var syg i hovedet. Hvilket jeg finder rigtig krænkende. Hvad kan jeg gør i sådan en situation? Kan ikke være rigtig, at jeg skal udsættes for udtagelser og chikane, det gør at jeg ikke har lyst til at opholde mig i min have, da jeg ikke ved hvornår hun åbner vinduet og råber af mig eller måske min datter igen. Føler ikke tryg i min egen have.

Ulrik Vindberg
5/16/2018 11:17:21 AM

Hej Pia,


Nej, det lyder godt nok ubehageligt.

Der kunne godt være noget at komme efter, men det afhænger lidt af omstændighederne. Jeg vil bede dig skrive en e-mail til mig på ulvi@advodan.dk med lidt nærmere beskrivelse, specifikt hvad naboen siger, og hvad lidt om området, du bor i - altså hvor mange mennesker hører hendes udtalelser.

Jeg ser frem til at høre fra dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Leif Pilgaard
6/1/2018 1:30:40 PM

Jeg er i dag blevet bekendt med , at jeg er blevet beskyldt for, at true en anden person med, at ville sende folk efter ham, hvis ikke han betalte de penge han skyldte mig. Beskyldningen kom frem i forbindelse med et retsmøde i en hel anden anledning, foran dommer, og to advokater.
Beskyldningen blev fremsat i forsøg på, at fremhæve sine egne synspunkter og sin egen uskyld.
1) ja han skylder penge jeg aldrig ser og fred være med det
2) nej he kunne aldrig finde på at komme med den slags trusler
Er der grundlag for anlæggelse af injuriesag

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/4/2018 11:58:16 AM

Hej Leif,


Om der er grundlag for en injuriesag afhænger lidt af omstændighederne, men det korte svar er "nej". Årsagen er, at retspraksis har lagt som en forudsætning, at man særligt under retssager har særdeles vide grænser for, hvordan man må udtale sig.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en lidt nærmere vurdering, hvis du ønsker.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie Jørgensen
6/2/2018 4:37:42 PM

Min eksmand har kontaktet min arbejdsgiver og udtalt at han vil melde mig for social bedrageri og trusler, hvilket i begge tilfælde intet har på sig altså usandt. Jeg arbejder i retssystemet og det har været meget belastende for mig dog uden konsekvenser heraf, blot efterforsket. Bør jeg anlægge sag for at det ej sker igen?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/4/2018 12:00:35 PM

Hej Julie,


Udtalelser om socialt bedrageri og trusler er formentlig injurierende afhængigt af konteksten. Jeg vil gerne lige drøfte med dig, hvilken retning, der er den rigtige at gå. Jeg vil bede dig kontakt mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas Sonntag
6/13/2018 2:23:03 PM

Injurier spørgsmål.
Ganske kort om hvem jeg er. Tidligere erhversmægler som nu er hjerneskadet pga. 5 blodpropper i hjernen.

I starten af dette år (2018) køber jeg en lejlighed ved Danbolig Farum. En sælger fra butikken, er både ejer af lejligheden og sælger. Lejligheden er af nyere date, bygget i år 2007.

På overtagesesdagen fortæller sælger mig at hun har brugt lang tid på at gøre rent samt male. Desværre så konstatere jeg flere fejl. Jeg kan state med at nævne at lejligheden ikke var særlig ren. Af synlige fejl kan nævnes, ukorrekte samt defekte afløb i bad og køkken, et brunt/overkalket toilet, defekt køl/frys. Da jeg forelægger det for sælger/mægler bliver stemmen hævet og jeg får at vide at det er under mindstegrænsen.
Nogle dage sener bliver jeg kontaktet af mægler som alligevel gerne vil råde bod på skaderne. Hun undskylder sig med at hun ikke brød sig om personen som berigtigede handlen. Jeg møder derfor mægler i butikken. Af ukendte årsager så vil hun kun betale havdelen af udgifterne til materialerne, der er blevet skiftet.
Grundet mæglers holdning vil jeg ikke kommentere det, da jeg jo kunne miste den halvdelen jeg nu havde fået kr.1500,-
Omkring rating af mægler giver jeg kun en stjerne. En stjerne pga den behandling jeg har fået. Jeg syntes ikke at man skal hæve stemmen over for andre.
Sælgeren ringer til mig og er meget sur og lægger ikke skjul på det og forlanger en forklaring. Da jeg ikke kan tale fornuft til sælger, fortæller jeg sælger, at nu bliver røret lagt på.

2 måneder senere. Der har jeg konstateret at køkken og bad ikke er malet med vådrumsmaling. Da så en lægebekendt konstatere at, det jeg troede var en beskidt badevæselserdøren faktisk er en urin plamager på døren. Der vælger jeg, i et høfligt sprog at fortælle om den sidste del af min bolighandel/oplevelse på Trustpilot.
Jeg fortæller hvem mægleren er, at der bliver talt til mig med hævet stemme, at bad og køkken er blevet malet med forkert maling. Sidst at der er urin plamager på badevæselserdøren.

Senere samme dag bliver jeg kontaktet af ejeren af mægler forretningen som fortæller mig at de kun får gode ratings og at han er rystet over at høre hvad jeg fortæller ham. Til sidst kommer truslen om en injurier sag, hvis ikke mit skriv på Trustpilot blev fjernet.

Mit skriv på Trustpilot er fjernet. Men jeg er da rystet over at man som forbruger, ikke kan fortælle andre forbrugere hvad man har af dårlige oplevelser..
Trust Pilot er jo for at give folk et objektivt blik. Den her situation skaber jo et falsk syn på Danbolig Farum
Hvad kan jeg skrive? Nu vil jeg jo rigtig gerne skrive et brev på trust pilot.. Gerne rettet til af en advokat - Det vil jeg gerne betale for :-)

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/14/2018 2:45:46 PM

Hej Thomas,


Det var noget af en oplevelse, du har haft.

Jeg hjælper gerne med at formulere et skriv, du kan lægge på Trustpilot.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen,
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Viviane Petersen
6/21/2018 8:22:45 AM

Hej
Jeg har en sag, hvor en offentligt ansat meldte mig til politiet for at medvirke til at skjule et barn for myndighederne. Først blev der rejst sigtelse og tiltale mod mig, men denne blev frafaldet. . Af min brors sag hos kommunen, kan jeg nu se, at sagsbehandleren vedbliver at fastholde at jeg var medvirkende til at holde et barn skjult, at jeg havde kendskab til hvor de befandt sig, fordi jeg var partsrepræsentant. Nu bruger hun det som argument for at undlade at undersøge barnets netværk og at barnet får en netværkskontakt person. Desuden skriver hun i referaterne af møderne, at jeg er aggressiv og konfliktoptrappende, og opildner min bror og svigerinde til at modarbejde kommunen, hvilket jeg naturligvis ikke gør. Som jeg ser problemstillingen, så er problemet, at hendes skriftlige udtalelser får direkte indflydelse på den afgørelse, som Børn og Ungeudvalget skal træffe i sagen, da der er søgt om at være netværksplejefamilie, så barnet kan holde kontakt med netværket. Hele sagen har muligvis også indflydelse på om jeg kan vedblive med og færdiggøre mine uddannelser i USA fordi jeg har været sigtet. Er det Davids kamp mod Goliat, eller kunne der være en sag

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/22/2018 3:12:33 PM

Hej Viviane,


Lige præcist i forbindelse med offentlige myndigheder, er det notorisk svært at komme igennem med netop en injuriesag. Jeg vil hellere anbefale at tage kontakt til en advokat med speciale i sager for Børn og Ungeudvalget.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Maria mørch
6/28/2018 2:32:16 AM

Min ven skrev i vrede over svigt fra en ven, at man aldrig skulle få lavet bil ved xxxx, og nævnte firmaets navn, det var på hans egen private facebook side, nu har han modtaget stævning for injurier, hvad kan vi gøre? Hans svigtende ven som han var venner med på facebook bad ham slette det, og det opslag var slettet inden for en time, men hvordan står min ven mht til stævningen og erstatning s kravet på 20.000

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/28/2018 10:01:18 AM

Hej Maria,


Hvor din ven står afhænger helt af, hvad der nærmere har stået i opslaget på Facebook.

Du må meget gerne få din ven til at kontakte mig - så skal jeg foretage en nærmere vurdering af sagen. Din ven kan skrive til mig på ulvi@advodan.dk eller ringe på 4635 1515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Friis Andersen
6/30/2018 9:02:35 PM

Hej Ulrik
Jeg bliver i øjeblikket generet af et familiemedlem, som fuldt offentligt skriver på Facebook, at jeg er i Fleksjob under falske forudsætninger. At jeg er samfundsnasser, og ikke fejler en skid. Jeg har flere psykiske diagnoser, diabetes 2, har discosprolaps i ryggen+betændte achillessener.
Kan jeg gøre noget for at stoppe disse grundløse, og meget sårende anklager. Han skriver at når jeg kan træne flere gange om ugen i fitnesscenter, og tage på ferie med min familie, kan jeg også passe et job. Jeg har fra læge, kommune og lokal Psykiatrien fået besked på at jeg SKAL træne. Med venlig hilsen Helle

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
7/2/2018 11:01:55 AM

Hej Helle,


Tak for din henvendelse.

Der kunne være noget, at komme efter, men jeg vil gerne lige drøfte sagen med dig telefonisk, inden jeg kommer med en egentlig vurdering. Du må meget gerne ringe herind på 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
kjeld jensen
7/2/2018 1:46:27 PM

sted: ekstra ordinær generalforsamling i en andelsforening.
Der var lavet en dagsorden som blev fulgt sådan nogenlunde, på slutningen var der en der rejste sig op og læste op af noget der stod på et stykke papir som var medbragt.
For historie! General forsamling. ved denne general forsamling blev en person ved med at påstå at hendes indskud skulle have været brugt til at udbedre de fejl der var ved overtagelsen. på tros af at hun havde skrevet under på slutsedlen. det blev der talt lidt om hvorved at et medlem gik uden for og da hun kom hun råbte hun fyr ham (undertegnede) efter et stykke tid kom der så en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.
Det er så den jeg vender tilbage til: Det oplæste var en fuldstændig fornærmelse mod min person ord som grov , råbte efter andelshaverne, var løgnagtig, jeg kan ikke huske mere men meget meget groft! , da hendes udtalelser var i det offentlige rum har jeg vel krav på at få talen udleveret, og det er vel strafbart at "svine" en person til som jeg kun har SMSét med. håber det hænger sammen og er forståeligt.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
7/2/2018 3:45:59 PM

Hej Kjeld,


Tak for din henvendelse.

Det KAN være strafbart at svine en anden til, men som det fremgår af artiklen øverst på siden, skal der en del til. Om der er noget at komme efter afhænger derfor af, hvad der er blevet sagt om dig, og hvor mange, der var til stede.

Du må gerne ringe til mig på 46351515 for en drøftelse af sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym
7/9/2018 2:02:41 PM

En ansat ved hjemmeplejen bliver beskyldt for at have stjålet kontanter fra en borger. Borgeren har sagt til den ansattes kollegaer at de tror X har taget deres kontanter, og derfor bliver x informeret af sin leder, der dog ikke tror på anklagen og derfor bare flytter X fra borgerens rute. Borger har politianmeldt "tyveriet" men har dog ikke angivet navn til politiet. Politiet har valgt ikke at gøre mere ved sagen da borgeren ikke kan sige hvordan og hvornår tyveriet er sket.

X er naturligvis meget rystet og har det utrolig dårligt med sådan en anklage og overvejer en injuriesag, da X også søger arbejde andet sted ved samme kommune og selvfølgelig ikke vil have sådan en anklage "hængende " over hovedet. Kan X køre en injuriesag ?

Ulrik Vindberg
7/10/2018 9:56:00 AM

Kære Anonym,


X vil få svært ved at komme igennem med en injuriesag, fordi den pågældende borger har "fulgt kommandovejen" i det omfang det kunne lade sig gøre. Borgeren har givet udtryk for sin mistanke til de øvrige medarbejdere, som har sagt det videre til ledelsen; og borgerne har anmeldt sin mistanke til politiet. Hvis borgeren reelt har den mistanke, er der ikke andet, borgeren kunne have gjort. Borgeren har heller ikke spredt anklagen til udenforstående.

Hvis det kan bevises, at borgeren imidlertid positivt vidste, at X ikke havde stjålet nogen penge, så er der tale om en falsk anmeldelse til politiet og det er ulovligt efter straffelovens § 164. Et sådant forhold skal dog anmeldes til politiet og ikke gennemføres ved en injuriesag.

Du er velkommen til at ringe herind, hvis du ønsker ovenstående uddybet.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Unicorn
8/16/2018 1:58:08 PM

Jeg har haft en lang og ubehagelig mail udveksling med en kvinde om meget alvorlige emner i vores familie. Nu er udvekslingen ovre, og jeg er bange for, hvad hun siger til andre folk i familien om mig idet hun i udvekslingen, løgnagtigt, har beskyldt mig bl.a. for at fordreje hendes ord. Da jeg påpegede for hende, at hendes anklager er grundløse, sprang hun dem blot over.

Mit spørgsmål er, om det er ok, at sende et åbent brev til familiemedlemmerne og forklare, at min sti er ren og fremlægge mailudvekslingen som bevis for, at jeg ikke har løjet en eneste gang? Eller vil det være at ærekrænke min modpart og også andre, der bliver omtalt i udvekslingen?

vh Unicorn

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/17/2018 11:15:00 AM

Hej Unicorn,


Svaret på dit spørgsmål afhænger af, hvad der nærmere står i den mailkorrespondance. At anklage andre for at lyve er næppe ærekrænkende i sig selv, men der kan sagtens være andre forhold i jeres korrespondance, der kan være ærekrænkende.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en nærmere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirstine Kampet
8/21/2018 1:58:23 PM

Hej !
Jeg vil gerne høre om det er lovligt at anmelde falsk til politiet ?
Baggrund : min mand og jeg købte i december en større landbrugsbedrift i stuehuset er der en separat lejlighed og vi har opsagt lejer da vi selv skal bruge lejligheden. Den ligger inde i huset og deler opgang ind til vores bryggers. Lejer er meget fornærmet over at være sagt op og har klaget til LLO det er ikke det henvendelsen drejer sig om.
Idag gik jeg og gjorde rent og strøg tøj. Jeg brugte mit bryggers til dette. Pludselig kom 2 betjente og sagde naboen havde anmeldt mig for at høre musik. Jeg havde hørt musik på min ipad men det er jo ikke ulovligt vi taler formiddag mellem 10-12.30. Jeg er inde i mit eget hus! Betjentene siger der intet ulovligt er i dette. Nu har hun anmeldt mig 2 gange og der er intet ulovligt ifølge politiet.
For mig er det rigtig grænseoverskridende. Kan jeg gøre noget juridisk ? Jeg troede det var ulovligt at anmelde falsk ?
Vh. Kirstine

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/22/2018 9:40:42 AM

Hej Kirstine,


Selvom der ikke er tale om en egentlig injuriesag, skal jeg gerne gøre hvad jeg kan for at besvare dit spørgsmål.

Det er rigtigt, at det er ulovligt at indgive falske anmeldelser til politiet. Det fremgår af straffelovens § 164. Det er dog en betingelse, at anmeldelsen sker "med forsæt til at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold".

Om den betingelse er opfyldt, når hun "kun" anmelder dig for at høre musik kan jeg ikke sige. Det er under alle omstændigheder op til politiet at vurdere.

Hvis du vil videre med sagen, må du indgive en anmeldelse til politiet om overtrædelse af straffelovens § 164. Herefter vil politiet vurdere, om der er grundlag for at gøre noget i sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirstine
8/22/2018 9:51:28 AM

Hej Ulrik !
Tak for dit svar, jeg vil tænke over hvad jeg gør.
Vh. Kirstine

Besvar indlæg
Camilla
8/28/2018 11:17:53 AM

Min søster og jeg har i fællesskab sat en pony på en rideskole da den skulle udlånes til en pige på rideskolen. Umiddelbart efter har min søster fået forbud om at kommer på rideskolen og vi er blevet bekendt med at en unavngiven person fortæller historier og spreder rygter til den etablerede bestyrelse af rideskolen. Rideskolens formand har personligt ringet og givet besked om at min søster ikke er velkommen og at vi ikke kan få de to heste på rideskolen som ellers var aftalt. Der har ikke været nogle forudgående hændelser som har givet anledning til en bortvisning.
Min opfattelse er at formanden som minimum bør oplyse om hvem personen er de har informationer fra og at man i den forbindelse må kunne anlægge en injurie sag.
hvad kan vi gøre?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/28/2018 1:56:54 PM

Hej Camilla,


Om I kan anlægge injuriesag afhænger af, hvad personen præcist har sagt. Det kan I selvfølgelig kun finde ud af, hvis bestyrelsen oplyser det. Samtidig kan man kun anlægge retssager, herunder injuriesager, hvis man kan identificere modparten. Jeg kan dog ikke umiddelbart se, at bestyrelsen skulle have en forpligtelse til at oplyse, hvem de har oplysningerne fra.

Hvis I vil drøfte det nærmere, er I velkomne til at ringe til mig på 46301401.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
AM
8/29/2018 4:07:48 PM

Hej
Jeg står midt i en grim skilsmisse, hvor min mand er stukket af med stort set al indbo og 150.000kr. i kontanter. Han laver hele tiden ballade, ved at tømme vores fælleskonto, ikke betale termin, " sætte mig til salg på Facebook", lyver omkring min person og fortæller folk at jeg er: sindssyg, kontrollerende, at det er mig der har stjålet penge fra vores fælles konto, at jeg har købt heste for flere 100.000kr for hans penge, at jeg vil melde ham og hans ekskone for omsorgssvigt af deres børn. Intet af dette er sandt, hvilket kan bevises. Det er nu kommet så vidt, at jeg er blevet ekskluderet af min egen løbeklub/ gymnastikhold fordi de har valgt min mands side uden at have hørt min version. Folk har endda unfriended mig på Facebook pga. hans løgne.
Vi bor i et meget lille lokalsamfund, så det hele kommer meget tæt på.

Hr.
9/4/2018 1:51:51 PM

Jeg er under uddannelse og er blevet bekendt med at der på uddannelsesstedet verserer et rygte om at jeg ikke er normal.

Jeg hørte rygtet første gang sidste sommer fra en medstuderende og før sommerferien fra en lærer 2 gange og sidst i løbet af sommeren hørte jeg det fra en leder på uddannelsesstedet.

Det afgjorde min opfattelse af, at jeg er omtalt som sådan på uddannelsesstedet hvilket er meget krænkende og påvirker min mulighed for at gøre uddannelsen færdig og for at få arbejde efter endt uddannelse.

Jeg har en konkret mistanke om hvem der har udbredt rygtet.

Hvad gør jeg?

Hr.
9/4/2018 1:59:59 PM

Jeg vil lige tilføje, at den person jeg første gang hørte omtale eller antyde at jeg ikke er normal er en person der tidligere har være ansat i sundhedsvæsnet og som nævnte at dennes bror var læge. Og at dette var som hævn.
Hævn for hvad ved jeg ikke. Men meget ubehageligt var det. Jeg har dog aldrig generet denne person eller dennes bror.
Men denne person tidligere ansat i sundhedsvæsnet og som var min medstuderende har jeg mistænkt for at sprede det onde rygte.

Ulrik Vindberg
9/4/2018 3:36:03 PM

Kære HR,


Jeg har fuld forståelse for, at det kan føles krænkende at blive kaldt "ikke normal", men umiddelbart vil jeg vurdere, at det ikke er tilstrækkeligt til en injuriesag.

Selvom det ikke fremgår direkte, antager jeg at der i udtalelsen ligger en anklage om nogle mentale udfordringer.

Landsretterne har tidligere afgjort - og det er derfor nogenlunde fastslået i teorien - at sigtelser om sindssyge af forskellig art ikke er ærekrænkende. Jeg er ikke helt enig i, at det ikke kan være det, men det indebærer i hvert fald, at udtalelsen skal være ret krænkende i sit indhold. Derfor vurderer jeg, at "ikke normal" ikke er helt tilstrækkeligt.

Hvis du vil drøfte det lidt nærmere, er du meget velkommen til at ringe til mig på 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Conny Hillgaard
9/16/2018 7:26:53 PM

Jeg er af en beboer hvor jeg bor blevet kaldt løgner og tyveknægt.
En af lederne i boligforeningen har talt med den person som har sagt disse ting, og fortalt de er usande.
Jeg stødte på vedkommende, og sagde at XXX ville komtakte hende om hendes udtalelser til andre beboer i bloggen. Hendes svar var, at han havde talt med hende, men at hun havde lov til at give hendes mening.
Jeg ved at i hvert fald en nyindflytter er blevet opsøgt og fortalt at hun skal holde sig fra mig, da jeg er løgner og tyveknægt.
Jeg føler min ære og mine kerneværdier krænket. Kan jeg gøre noget?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/17/2018 3:44:06 PM

Kære Conny,


Der kunne godt være noget at komme efter, men det afhænger af, hvad der præcist er blevet sagt, og af omstændighederne.

"Løgner" er næppe ærekrænkende i dagens Danmark.

"Tyveknægt" er ærekrænkende, hvis det er fremsat som sigtelse, men ikke hvis det er fremsat som ringeagtsytring. Se artiklen øverst på siden for en forklaring af forskellen.

Ordet er en sigtelse, hvis beboeren reelt, konkret, aktuelt mener, at du har stjålet noget.

Derudover afhænger sagen af, i hvilket omfang beboeren har spredt anklagen, og hvorvidt dette vil kunne bevises.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på telefon 46351515 eller på e-mail ulvi@advodan.dk for en nærmere drøftelse.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
9/22/2018 8:36:16 AM

Hej,

Mellem jul og nytår sidste år gik min onkel og hans tidligere samlever (lad os kalde hende Y) fra hinanden.

Hun kunne ikke acceptere bruddet og har siden dagligt og endda flere gange om dagen kontaktet min onkel - hun har også beskyldt ham for alverdens ting, bestilt forskellige ting i hans navn (han returnerer dog det hele hver gang), udøvet hærværk på hans bil og hans hus samt tilmeldt ham forskellige programmer. Min onkel har hele tiden ignoreret hende, så nu er turen kommet videre.

Sidste uge fik jeg besked fra kommunen om at der var lavet en anonym underretning omkring at min mand og jeg skulle mishandle vores børn samt at min mand skulle drikke døgnet rundt. Vi havde besøg af en dame fra kommunen, som dog hurtigt lukkede sagen, da anklagerne intet havde på sig. Vi havde på fornemmelsen at det var Y der stof bag, men eftersom det var en anonym underretning kunne vi intet bevise. Y har så, efter underretningen er lavet, sendt en SMS til min onkel hvor hun skriver at hun kender en der har brugt hans navn i en underretning om børnemishandling hos os.

I denne uge har min onkel så modtaget adskillige pakker med naturmedicin - bestilt i min fars navn med levering til min onkel. Igen er det Y der er på spil.

Det skal tilføjes at min mand og jeg har været psykisk påvirkede efter den anonyme underretning, der blev lavet om os. Vi går konstant med en frygt for hvornår vi anmeldes igen - også selv om der Intet er at komme efter. Vi har 2 sønner på hhv 10 uger og 13 måneder. Ham på 10 uger er født 2 måneder for tidligt og vi vliver derfor stadig fulgt på sygehuset plus sundhedsplejersken kommer lidt hyppigere herhjemme, så vi har vores på det rene.

Er der noget vi kan stille op, eller skal vi blive ved med at finde os i alt.

På forhånd tak.

Ulrik Vindberg
9/24/2018 2:34:57 PM

Hej Mette,


Det var da noget af en omgang.

Der er juridiske veje fremad, men det er injurie-vejen. "Problemet" er, at så længe man udtaler sig til offentlige myndigheder, er der meget vide grænser for, hvad man må sige uden at kunne blive straffet for det. Det dækker også anonyme underretninger.

I stedet burde du og din onkel måske overveje at kontakte politiet angående et tilhold. Det lyder det som om der kunne være behov for.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
stig christensen
9/22/2018 12:23:39 PM

hej
har oplevet der bliver sendt en meddelelse direkte til min messenger konto på facebook
hvori der står "pis dog ud af landet din radikale landsforræder Danmark har ikke brug for din slags her"
personen der sendte mig dette postulat gjorde samtidig det, at vedkommende spærrede mig så jeg ikke kunne give genmæle
personen er ikke en jeg på noget tidspunkt hverken har diskuteret med eller mødt personligt
jeg agter ikke at give igen med samme tone overfor personen
er det injurier eller bagvaskelse eller er der overhovedet her tale om at anmeldelse kan komme på tale ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/24/2018 2:38:12 PM

Hej Stig,


"Radikal landsforræder" er teknisk set omfattet af den kategori af udtalelser, der kaldes "ringeagtsytringer" (med mindre der hentydes til en meget konkret handling).

Ringeagtsytringer straffes kun, hvis de går ud over den almindelige tålegrænse og i dagens Danmark, skal der virkelig meget til, før det er tilfældet. Der er endda juridiske teoretikere, som overvejer om den slags overhovedet kan straffes længere.

Hvis du vil drøfte sagen nærmere, er du meget velkommen til at kontakte mig på e-mail ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
John Doe
9/24/2018 6:04:52 PM

En anonym "troll" hærger et dansk forum, under et pseudonym, og det går hårdt udover visse brugere, ved blandt at der blandt andet bliver postet opdigtet historier af nedladende karakter, for at sprede miskredit blandt øvrige brugere på hjemmesiden.

(Det går især udover dem, som reagere på trollen)

Trollen er også "teknisk anonym", dvs det er ikke muligt for hjemmesidens administratorer at blokere trollen, med tekniske midler, da trollen bruger VPN-tjenester (proxy) med tusindvis af IP-adresser i hele verdenen.

Hvordan anmelder man sådan en person for injurier/bagvaskelse, når man ikke ved hvem det er ?

Kan hjemmeside ejeren blive pålagt, at stoppe trollens budskaber ?

Kan den virksomhed (typisk udenlandsk), som hjælper trollen med at skjule sin identitet blive pålagt at stoppe trollens injurier eller oplyse trollens rigtige IP-adresse (således at det er muligt at finde frem til den rigtige person, gennem personens internet udbyder) ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/27/2018 10:13:11 AM

Hej John,


Rent juridisk teknisk kan man ikke "anmelde" folk for injurier. Injurier er undergivet det, som kaldes "privat påtale" hvilket betyder, at den krænkede part selv skal anlægge en retssag i det civile retssagssystem om hvorvidt de konkrete udtalelser overskrider grænserne for straffelovens § 267.

Sådan en sag kan man dog ikke anlægge, hvis man ikke kan identificere personen, og der løber I ind i vanskeligheder.

Til gengæld kan jeg oplyse, at forældelsesfristen (6 måneder, jf. straffelovens § 96, stk. 1) sædvanligvis antages først at løbe fra det tidspunkt, hvor man har tilstrækkelig viden til at kunne anlægge sagen, og det må man jo vurdere først sker, når personens identitet bliver kendt. På den måde kan man føre sagen, hvis man på et tidspunkt skulle opdage, hvem personen er.

Indtil da, må brugerne formentlig blot lukkes efterhånden som de bliver anvendt.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben
10/3/2018 8:08:24 PM

Hej.
Er på en arbejdsplads ( Smede virksomhed ) med ca. 25 ansatte.( har været ansat 33 år ) Omkring 20 medarbejder har nøgle til at låse sig ind og en brik til at slå alarm fra, det samme har et rengørings firma der gør rent 2 gange om ugen den ene gang i weekenden. Alle med nøgle og brik har lov til at låse sig ind i weekend og lave noget til sig selv ( Fusk ) Det gør jeg en lørdag eftermiddag og er der 1/5 time og sætter alarm til da jeg går. Søndag er der rengøring i ca. 2/5 time de sætter også alarm til da de går. Mandag kl.1.30 møder en af mine kollegaer ind og ser der har været indbrud. men alarmen har ikke været i gang. Da jeg møder ind Mandag morgen får jeg at vide at der har været indbrud og der er stjålet værdi for 30.000 kr. Der hvor man er kommet ind kan alarmens censor ikke nå, men vedkommende har også været hvor sensor kan nå. Der er forgået noget under indbruddet der helt klart viser at man kender firmaet godt. Som tillidsmand spørger jeg senerer på dagen til indbruddet hvorpå værkføre svare. Det kan kun være dig eller rengøring da alarm ikke er gået i gang, jeg nævner ingen navne men jeg tror ikke på det er rengøringen. Går mig meget på, skal man virkelig finde sig i det. Efterfølgende har kollega som mødte tidlig Mandag også blevet spurgt ind til indbruddet.Jeg kan ikke komme over at de i deres vildeste fantasi kunne tro det om mig.Alle mine kollegaer støtter mig og siger han skal give en uforbeholdende undskyldning så ville jeg være tilfreds. han siger det kan han ikke for han ved jo ikke 100 procent at det ikke er mig. Kunne man bare forklare hvordan det var sket. Men det er svært når alarmen ikke er gået i gang.Det er nemmerer at beskylde nogen for det i stedet for at undersøge hvilke muligheder der ellers kunne være for at det kan lade sig gøre. Værkføreren det drejer sig om var der selv Søndag eftermiddag, så teoretisk er han jo i samme båd som mig. Men jeg tror overhovedet ikke han har noget med det at gøre. Mvh. Torben.

Ulrik Vindberg
10/4/2018 10:33:44 AM

Hej Torben,


Tak for din e-mail.

Injurieretligt er der ikke voldsomt meget at gøre ved sagen. Problemet er, at udtalelserne er givet i en meget lukket kreds, hvis ikke kun til dig selv. Det er en betingelse for injuriesager, at udtalelserne er blevet spredt i et eller andet omfang.

Jeg skal ikke kunne afvise, om der kan være noget i sagen rent ansættelsesretligt, men injurier, får du desværre ikke noget ud af.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Christensen
10/15/2018 11:39:12 AM

Hej.
Vi er havnet i en sag på de sociale medier, hvor vi er blevet anklaget for ikke at have set efter vores kat, i en uge hvor vi har været på ferie. Vi har haft 3 forskellige par til at se efter/passe vores kat, samt en række naboer, men alligevel har en person hængt os ud på et facebook forum, hvor hun anklager os for ikke at have sørget for foder eller væske, selvom vi i en privat sms, har gjort hende opmærksom på, at vi der er sørget for pasning, mad osv. Derudover har vedkommende taget vores kat ind til sig selv, da hun ikke mente den var passet godt nok - og hun har bopæl ca. 100 m væk fra os.

Har vi nogle rettigheder over for disse beskyldninger, da vi selv synes vores æresfølelser samt ry er blevet krænket i et forum med ca. 20.000 medlemmer?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/22/2018 2:29:25 PM

Hej Peter,


Der kunne være noget at komme efter i din sag, men det afhænger af, hvad personen nærmere har sagt. Hvis hun "blot" har anklaget jer for ikke at passe jeres kat ordentligt, bliver det svært at komme igennem med en sag. Hvis anklagen indeholder konkrete sigtelser, som er i strid med lovgivningen (fx om dyremishandling eller lignende), så kan der være noget at komme efter.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg give en nærmere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Egholm
10/20/2018 4:54:40 PM

Hej.

Juridisk bistand, om persondataloven, og injurie.

Jeg sidder som medlem af en Bolig Organisations bestyrelse, og har lige modtaget dagsorden til vores næste møde. Som et punkt på dagsorden, er bestyrelsen blevet bedt om, at tage et emne op, af en beboer som ønsker at anklage en anden beboer, (tilfældigvis mig/undertegnede) for tydelig spekulation, vedr tildeling af en attraktiv bolig, mhp senere bytning.
I punktet er der vedhæftet 2 skærmdumps, fra private lukkede facebookgrupper. Det ene er fra 25/3-2017 i en lukket gruppe, og det andet er fra 25/1-2018 fra en anden lukket gruppe. Begge dumps taget af, og fra samme person.
Jeg bør i samme nævne, at punktet naturligvis kort ER drøftet med siddende medlemmer, og at sagen naturligvis intet, har på sig.

Jeg har undersøgt sagen nærmere, og har fundet ud af at personen overtræder facebookregler, blot ved at videregive informationer fra lukkede grupper på FB, i andre sammenhæng.

Jeg kan nævne, at organisationen hvor jeg sidder som medlem, INTET har med facebook at gøre.

Jeg er dog blevet nysgerrig på om denne person rent lovgivningsmæssigt overtræder regler og love. Det skal her nævnes, at skærmdumps er med billede og (mit) Navn på profilen.

Grunden til min nysgerrighed er bl.a., at jeg ikke mener, at emnet kan og bør tages op hvis, regler og love er overtrådt, OG da jeg mener, der er tale om direkte personhetz, injurie overtrædelse af persondatalov.

Og kan jeg evt anmelde denne person for ovenstående, og hvordan ville jeg stå?

Mvh
Heidi Egholm

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/22/2018 2:41:59 PM

Kære Heidi,


Det er jo en del spørgsmål i din henvendelse, og jeg vil se, om jeg kan besvare dem alle.

Umiddelbart er der ikke grundlag for en injuriesag. For det første vurderer jeg ikke, at anklagen er helt alvorlig nok til at bære en injuriesag, og for det andet - og særligt vigtigt - er anklagen "kun" blevet spredt til bestyrelsen, som jeg forstår din henvendelse. Det er en grundlæggende betingelse for injuriesager, at anklagerne bliver spredt, og hvis man trods alt har fulgt "kommandovejen", er det svært at straffe for.

Det ændrer ikke herpå, at personen har overtrådt Facebooks egne, interne regler, men det kan være, at Facebook, ønsker at reagere i henhold til deres egne regler.

Om personen har overtrådt persondataloven (eller databeskyttelsesloven som den hedder nu) er også tvivlsom, fordi personen har behandlet dine personoplysninger til rent private formål, og derfor falder uden for beskyttelsesområdet.

Hvis du ønsker at påklage hændelsen, kan det imidlertid ske til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Held og lykke med sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Egholm
10/22/2018 3:31:33 PM

Hej Ulrik.

Tak for dit svar. Som jeg ser det, betyder det, at jeg ikke kan “gå videre” med sagen. Selvfølgelig medmindre at straffelovens paragraf 267, kan gøre sig gældende, da føromtalte beboer, anklager for spekulationer?


“Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”.

Mvh
Heidi

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/24/2018 11:32:33 AM

Hej Heidi,


Jeg mener ikke umiddelbart, at sagen er omfattet af § 267, fordi anklagen ikke er alvorlig nok - uanset om den så er sand eller falsk.

Derfor mener jeg ikke, at der er grundlag for at føre en injuriesag.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Egholm
10/24/2018 11:35:16 AM

Hej igen,

Tak for dit svar. Jeg lader "sagen" ligge.

Mvh Heidi

Besvar indlæg
Pia Andersen
10/23/2018 8:19:47 PM

De fleste mindre byer har deres egen facebook gruppe, hvor der skrives om stort og småt.
Til tider går bølgerne højt og der er sædvanligvis nogen der ikke kender grænsen for hvad man må og ikke må skrive på facebook.
Her kommer så mit spørgsmål:
Hvis der eksempelvis er sket hærværk i byen - forholdet er anmeldt til politiet - er det så en overtrædelse af straffelovens paragraf 267 at skrive på facebook:
"Der er garanteret dem og dem og de skulle bla bla..."
De pågældende unge mennesker har intet gjort, hvilket er vidnefast.
Alle i byen ved hvem der hentydes til - og kan administrator af facebook gruppen komme i klemme ved ikke at slette disse injurier om strafbare forhold?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/24/2018 11:29:19 AM

Hej Pia,


Sagen afhænger meget af, hvad der præcist skrives.

Hvis der står "Det er X der har gjort det" er det en injurierende sigtelse.

Hvis der står "Det er sikkert X der har gjort det" er det mere tvivlsomt, fordi der så formentlig vil være tale om en ringeagtsytring ("X er typen der kunne finde på at gøre det"), og de bliver kun meget sjældent straffet. Det kunne dog godt ske, fordi personen bliver identificeret og det er trods alt en alvorlig anklage.

Hvis der er tale om injurierende udtalelser, risikerer administrator også et ansvar, hvis ikke oplysningerne fjernes.

Jeg drøfter meget gerne sagen nærmere med dig. Du er velkommen til at skrive til ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Annonym
10/25/2018 12:01:50 AM

Hvis man beskylder en person offentligt for at have været utro, i sådan en grad at det påvirker personend omdømme, ville man så kunne køre en injurie sag hvis dette ikke er rigtigt..

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/25/2018 11:25:59 AM

Hej Anonym,


Det afhænger nok af omstændighederne. Som udgangspunkt kan man kun straffe folk for injurier, hvis anklagen er "egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse", som det hedder i straffelovens § 267.

Det betyder kort sagt, at det ikke er nok, at anklagen er usand. Den skal også handle om noget ærekrænkende.

Hvis anklagen "kun" handler om utroskab, så er det næppe tilstrækkeligt. I dagens Danmark, er det næppe ærekrænkende at blive anklaget for utroskab. Men den måde, hvorpå anklagen er formuleret kan evt. give et andet resultat.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en nærmere drøftelse, hvis du ønsker det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Helge Christensen
10/29/2018 6:01:39 PM

I maj måned solgte jeg nogle aktiviteter til en person, der skulle føre aktiviteterne videre. For dette skulle vedkommende betale en udbetaling samt månedlige afdrag i 24 måneder.

I kontrakten er der en klausul med en meget stor konventionalbod, der siger, at jeg ikke må have noget at gøre med disse aktiviteter i fremtiden.

Nu har en tidligere samarbejdspartner kontaktet køber og meddelt ham, at jeg arbejder på livet løs med disse aktiviteter til trods for klausulen.

Det har betydet, at køber holder afdrag tilbage, fordi han tror, der er noget om snakken. Det har allerede nu kostet mig omkring 80.000 kr. og ser ud til at kunne koste mig endnu mere.

Beskyldningen er absolut ubegrundet, men jeg er i tvivl om det er injurier eller bagvaskelse.

Men det er i hvert fald udtalelser, der er fremsat mod bedre vidende og som skader mig både personligt og økonomisk og som også skader mit omdømme.

Hvad kan jeg gøre?

På forhånd tak

Med venlig hilsen
Helge

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/30/2018 2:20:24 PM

Hej Helge,


Tak for dit spørgsmål.

Uagtet at udtalelsen er mod bedre vidende, så er jeg ikke sikker på, at injurier er den rigtige vej at gå. Til gengæld kan der blive tale om et erstatningskrav, som jeg gerne vil drøfte med dig.

Jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515 for en drøftelse af sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mor til to
10/29/2018 10:47:56 PM

Mit spørgsmål lyder: Kan det være krænkende i straffeloven § 267 og § 268's forstand, hvis ens navn ikke er blevet nævnt, men andre på grund af sammenhængen vil være efterladt med den opfattelse, at påstande handler om en selv og ens barn?

Kort fortalt handler det om, at nogle børn i mit barns klasse på et socialt medie er blevet beskyldt for at stjæle, drikke alkohol, ryge cigaretter og hash, at være voldelige, at mobbe og at begå kriminelle handlinger på sociale medier. Samtidig beskyldes de pågældende børns forældre for at være "kapitulerende", "uden for rækkevidde", ikke at have "lyst eller overskud til at begrænse vores børn" og mere af samme skuffe.

Mange af disse ting er vitterligt foregået i mit barns klasse over et stykke tid med mange forskellige børn involveret. De pågældende skriverier får det imidlertid til at fremstå, som om det drejer sig om en lille hård kerne, hvoriblandt mit barn, der alle gør alle disse ting.

Jeg er ulykkelig på mit barns vegne over, at det urigtigt skal få så blakket et omdømme, med de konsekvenser det nu kan få, og jeg føler mig krænket over at blive fremstillet som værende ligeglad og ude af stand til at sætte grænser for mit barn.

Venlig hilsen
Mor til 2

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/30/2018 2:39:54 PM

Hej Mor til 2,


Kort sagt - ja det kan godt være injurierende selvom der ikke fremgår navn. Det afgørende er, om man kan identificere personen i udtalelsen.

Om der er noget at komme efter i din sag, vil jeg gerne drøfte med dig lidt mere konkret end i denne sammenhæng, og jeg vil derfor bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Hvid Hansen
11/2/2018 11:07:43 AM

Vi er i en trist sag omkring støjproblemer med en nabofabrik (vi bor på landet) Sagen er endt i kommunen og der er meget korrespondance frem og tilbage. Har modtaget aktindsigt og set at fabriksejeren anklager mig for at "terrorisere dem", at være i besiddelse af en "kamphund" og at jeg kører "vanvidskørsel". Vores hund er en raceren Engelsk Bullterrier(den har ALDRIG været uden snor ) med stamtavle, Det er beviseligt naboen selv der kører "vanvidskørsel" og er tæt på at påkøre børn og dyr på vejen og at ville have sin nattero og dermed melde sagen til kommunen efter opfordring af fabrikken/naboen er vel ikke terrorisme?. Jeg er ked af at disse udtalelser får lov at stå uimodsagte i offentligt regi og har sendt en forespørgsel om et dementi ? Kan jeg gøre andet?

Besvar indlæg
Mette Hvid Hansen
11/2/2018 11:41:12 AM

Jeg glemte helt ordet "pengeafpresser" - noget der er helt beviseligt forkert - Jeg har sendt en regning via kommunen for selvbetalte behandlinger der var spildt da man ikke overholdt de tider for ro (efter kl 00:00) der er skrevet der skal være ifølge kommunens miljøgodkendelse.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/5/2018 9:49:33 AM

Hej Mette,


Tak for dit spørgsmål.

Jeg forstår udmærket godt, at det kan være frustrerende med sådan en nabo, men injurier er desværre ikke den rette vej at gå.

Problemet er, at så længe man "kun" fremsætter udtalelserne overfor det offentlige (når det ikke lige er politiet og i visse tilfælde domstolene) er der meget brede grænser for, hvad man kan udtale uden at blive straffet for det. Det var noget andet, hvis udtalelserne fx var faldet i avisen eller på Facebook.

Overfor kommunen er du berettiget til at komme med dine bemærkninger, så hans udtalelser ikke står uimodsagt, og det vil jeg da anbefale dig at gøre.

Derudover kunne der være noget at komme efter på baggrund af det, vil kalder "naboretten", men det skal du have en advokat til at vurdere helt konkret. Afhængigt af, hvor du bor er der næsten med sikkerhed et ADVODAN-kontor i nærheden, og jeg vil anbefale dig at rette henvendelse dér, og få vurderet, om der er noget at komme efter.

Held og lykke med sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Claus Piil
11/2/2018 8:36:39 PM

Hej

Jeg er ansat som politiassistent ved politiet og bor et hus i et villaområde. Min hustru og jeg har altid haft et godt naboskab til vores naboer, men min ene nabo er af uforklarlige grunde pludseligt indenfor de sidste 2 år begyndt, at anmelde mig for ting som jeg aldrig har begået og som også efter uvildig undersøgelse er blevet afvist den ene gang efter den anden. Disse sager undersøges for det meste af Den Uafhængige Politiklagenævn (DUP). Sagerne er også efterfølgende blevet afvist at både Statsadvokaten og Rigsadvokaten, idet naboen blev ved med at udnytte sine klagemuligheder. Det er aldrig lykkedes at få naboen i tale. Det sidste de anmeldte mig for var misbrug af diverse registre i forbindelse med mit arbejde. Som alle ved, bliver der altid oprettet logfiler ved brug af disse registre så man til hver en tid kan se, hvem der har forespurgt i registret.
Da anmeldelsen blev undersøgt at Den Uafhængige Politiklagenævn, konstaterede man også, som forventet, heller ikke et sådan misbrug fra min side. Det fik klageren oplyst af først Statsadvokaten i april måned og senere af Rigsadvokaten i juni måned, idet hun også påklagede Statsadvokatens afgørelse til Rigsadvokaten.
I september måned var der gadefest på vores gade. Vi havde ikke mulighed for at deltage, men det havde vores nabo, der havde anmeldt mig for registermisbrug. Det meste af aftenen var naboen rundt til de fleste deltagere, hvor hun oplyste, at jeg havde misbrugt politiets registre. Dette uagtet, at sagen var afsluttet, uden sag, allerede i april og senere igen i juni måned.
Har jeg en god sag med hensyn til en injuriesag?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/6/2018 4:13:48 PM

Hej Claus,


Tak for din henvendelse.

Der kunne godt være noget at komme efter, fordi naboen har spredt historierne til de øvrige beboere i nærområdet. Det vil dog forudsætte, at disse vil være indstillet på at afgive vidneforklaring om det i retten.

Jeg vil meget gerne drøfte sagen med dig, så jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
JZ
11/6/2018 1:57:10 PM

Hej, jeg har været involveret i en samværssag i lidt over to år. Som led i sagen er min eks kommet med en hel del beskyldninger/falske anklager, bl.a. om at jeg skulle være anmeldt for vold, at jeg er psykisk syg mm. Intet af det har noget på sig, hvilket også er understøttet af at jeg fik 5-9 samvær snart efter. Problemet er at hun stadig går rundt og fremfører disse påstande i andne regi. Bl.a. overfor mit søns lærer og pædagoger. Jeg har flere gange bedt hende om at indstille disse angreb uden held. Er der noget jeg kan gøre? Vh Joseph

Ulrik Vindberg
11/6/2018 9:48:14 PM

Hej Joseph,


I forhold til selve samværssagen, er der ikke meget man kan gøre. Som du kan læse i mange af de øvrige svar på siden er der nærmest ingen grænser for, hvad man må udtale overfor offentlige myndigheder (så længe det ikke lige er politiet og i nogle omstændigheder retten).

Når hun til gengæld spreder historierne til lærere og pædagoger, kunne der godt være noget at komme efter.

Jeg vil meget gerne drøfte sagen lidt nærmere med dig. Vil du kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515 - så kan vi finde ud af, om der skal gøres noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Irina A.
11/25/2018 2:00:24 PM

Vi er flyttet i ny kvarter i maj 2018, og næsten lige siden har vores ene nabo klaget til kommunen over røggener fra vores brændeovn, dette er tjekket ad flere omgange, og der er intet galt med vore brændeovn /intet forurening kommende fra os. Naboen har siden gået rundt hos flere fælles naboer, og fortalt, at vi sætter plastik i brændeovnen, at vi er til gene for hende, samt at vi er sigøjner. Tre af disse naboer har selv kontaktet os og fortalt om, at hun har sagt dette om os, samt har de sagt, at de vil støtte os, hvis vi ville fx klage over det til politiet.
Vi har registreret hende på video på telefonen: 2 gange hvor hun kommer ved døren og skriger og råber ad os – om natten. Og i nat kl. 23.13 hvor hun fra sin have råber ”(I er) skide sigøjner”. Hun har to gange før (sidst for ca 10 dage siden) kastet med mudder i vores vinduer – ligeledes midt om natten, vi har klaget over det til politiet, hvor vi har sendt billeder af mudderet på vinduerne. Vi fik kvittering på det, men intet andet.
Vi har godt omdømme på arbejdspladsen, er ikke sigøjner, vi har aldrig haft problemer med naboerne, har aldrig været til gene over for hende her. Vi føler os skamfulde over, at der bliver lavet så meget ballade omkring os, fra denne ene nabo, når vi nu kun har boet i området i så kort tid. Vi følger, at hun krænker vores gode omdømme og ære, samt muligheder for at integrere os i nabolaget. Naboerne støtter os, men vi frygter, at de på sigt bliver trætte af skandalen og vil marginalisere / undgå os, hvis vi ikke gøre noget mod den ubehagelig nabo. Vi bruger kun lovlig brænder købt fra Harald Nyborg i vores brændeovn. Vi har et splinternyt brændovn, monteret af fagfolk efter alle regler, og har endda valgt at forlænge skårstenen med 95 cm, blot for at vise, at vi ikke ønsker at være til gene for naboen. Intet har hjulpet, vi har kun talt pænt til hende, eller også har vi undgået hende. Nu er der en fjerde nabo, der har for en uge siden kontaktet os med lignende meldinger. Vi er selv sagt ked af, at hun går rundt og spreder usandheder og injurier om os. Vi føler os desuden utrygge i vores eget hjem, til dels fordi hun skriger noget grimt om os, næsten hver aften. Til dels fordi vi ikke ved, hvad hun kan finde på næste gang, om hun kaster med sten eller går rundt i vores have om natten. Vi går ud fra, at hun kigger ind i vores vinduer om natten, også mens vi sover – dette da det viser sig, at hun godt ved, i hvilket rum vi befinder os i, når hun vælger at kaste med mudder i soveværelsesvinduerne eller kontorvinduerne. Det er alt i alt meget ubehageligt. Naboerne siger, at hun muligvis har nogle psykiske udfordringer. Hun er en dame omkring 60, og det er sendt for hende, at hun går og har det sådan, men vi kan ikke mere, og vi er bange for hende.
Har vi nogle chancer, hvis vi går i retten med en chikane / injuriesag mod hende? Skal vi bede naboerne at gengive på skrift, hvad de har hørt naboen sige om os? Skal vi blive ved med at filme/ optage hende? Eller hvad gør vi? Vi er meget kede af situationen og stressede; vi kan ikke blive ved med det her, vi kan ikke fungere på arbejdet om dagen, når hun om natten laver så meget ballade. Håber du kan hjælpe.

Venlig hilsen Irina

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/26/2018 1:05:26 PM

Kære Irina,


Det lyder som en rigtig træls situation.

Desværre er der ikke så meget at gøre lige præcist angående injurier. Anklager om at I er "til gene" er ikke ærekrænkende. Anklager om at I skulle være "sigøjnere" er efter min vurdering heller ikke alvorlige nok til en injuriesag.

Hvis der er tale om lejeboliger kan I evt. kontakte udlejer med en klage.

Alternativt er der kun politiet tilbage. Jeg vil anbefale at blive ved med at melde hende til politiet hver eneste gang hun chikanerer jer. I kan evt. bede dem kontakte hende og få hende til at holde op.

Held og lykke med det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Irina
11/29/2018 2:23:45 PM

Tak

Hvad med, at hun går rundt hos 3-4 forskellige naboer - dem har vi hørt fra, i hvert fald, og siger, at vi brænder plastisk i vores brændeovn, og at det derfor lugter og er forurenende. Samt kalder os sigøjner. Vi er ikke danskere, men heller ikke sigøjnere, vi har registreret hende råbe ti os "skide sigøjnere". Er ingen af delene injurier; og kan det med sigøjnere evt. komme ind under rasismeparagrafen. Vi skal finde en måde at få hende til at holde op på.

Vi er ikke glæde at skulle i retten med det, vi er heller ikke efter at få økonomiske foredel ude af det. Vi vil bare gerne beskytte os mod hendes krænkende og belastende opførsel. Er det slet ikke noget vi kan gå efter via rettens vej. Tak.

Ulrik Vindberg
11/29/2018 3:01:58 PM

Hej Irina,


Anklager om at I brænder plastik af og om at I skulle være sigøjnere er ikke ærekrænkende efter min vurdering. En lidt mærkelig spidsfindighed inden for injurierne er, at det ikke er ærekrænkende bare fordi det er usandt.

Det kunne godt være omfattet af racismeparagraffen (straffelovens § 266 b), men den er ikke undergivet privat påtale, så den skal også anmeldes overfor politiet.

Jeg mener fortsat at jeres bedste chance for at få personen til at holde op med sin adfærd er via politiet.

Held og lykke.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Irina
11/29/2018 4:24:16 PM

Tak for dit svar. Vi sætter pris på det. Vh Irina

Jens Beck Madsen
11/22/2018 12:32:49 PM

En person har kaldt mig pædofil, alene pga. at jeg er født i 1968 og derfor levede da børneporno blev forbudt i Danmark i år 1980.

Den præcise udtalelse var: bare tanken om du sikkert har siddet i en bio føj pædofil-

Dette er sket i en fb gruppe med næsten 112000 medlemmer

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/23/2018 10:17:05 AM

Hej Jens,


Det er en meget alvorlig anklage, og den bør der kunne gøres noget ved - afhængigt af omstændighederne selvfølgelig.

Vil du kontakte mig på 46351515 eller ulvi@advodan.dk - så vil jeg gerne lige drøfte sagen med dig lidt nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
René Christensen
12/5/2018 7:19:50 PM

Hejsa. Det er blevet gjort mig bekendt at min kærestes eksmand omtaler mig for mig at se med et nedsættende navn overfor min kæreste og med stor sandsynlighed også hans omgangskreds.
vi har ikke noget på skrift men har hørt det over telefon imens min kærestes børn var tilstede i hans hjem. vil det kunne bringe noget med sig?

med venlig hilsen René

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
12/10/2018 1:04:01 PM

Hej René,


Det kunne det muligvis godt, men det kræver i så fald to ting:

For det første skal det "nedsættende navn", du nævner ikke blot være nedsættende - det skal være decideret ærekrænkende. Hvad det nærmere indebærer kan du læse i artiklen øverst, men kort sagt skal der være tale om et kaldenavn, som er "almentnedsættende" (altså som hvem-som-helst med de givne forudsætninger ville føle sig krænket over at blive kaldt) og som i øvrigt går ud over den almindelige tålegrænse.

For det andet skal du kunne bevise, at udtalelserne er faldet. Det kan enten ske skriftligt, hvis I skulle komme i besiddelse af noget sådan, eller det kan ske ved vidneførsel. Dette kræver dog, at der er nogen, som vil stille op og afgive forklaring om det.

Jeg drøfter gerne sagen med dig telefonisk, hvis du ønsker det. Du kan ringe til mig på 46351515 eller skriver på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Iwan
12/7/2018 2:26:41 PM

Min kæreste blev sidste år fyret fra sin arbejdsplads, med den begrundelse at kunder klagede og uoverensstemmelse med kollegaer.
Derefter har hendes chef været rundt hos virksomheder i byen og uddelt en udtagelse i håb om inden ville ansætte hende.
Den udtagelse indenholdt bl.a. følgende:
Tyveri og seksuelt overgreb
Tyveri af 3100 kr hver måned i 8 måneder
Arbejde i beruset tilstand over flere omgange
Samt en dom fra hun år tilbage arbejdede i Dubai, som hun skulle være stukket af fra.

Dette blev printet på virksomhedens papir med direktørens mail, og delt ud til de andre virksomheder i byen, hvor en af dem var så flink at give kopien til min kæreste.
Hun fik så også arbejde der, da de var yderst tilfreds med hendes indsats.

Nu hvor hendes tidligere chef stadig prøver at komme efter min kæreste, vil vi gerne vide hvad vi kan gøre i sådan en situation, da jeg umiddelbart kan læse mig frem til at man ikke må give negative udtagelser.

Mvh

Ulrik Vindberg
12/10/2018 1:11:11 PM

Kære Iwan,


Det var noget af en oplevelse af være ude for!

Jeg vil anbefale dig at kontakte mig snarest muligt - der er næsten utvivlsom et ærekrænkende indhold i stort set samtlige de udtalelser, direktøren har spredt om din kæreste.

Du skal være opmærksom på, at injurierende udtalelser forældes 6 måneder efter man bliver bekendt med dem, så afhængigt af hvornår I har fået en kopi af den omtalte skrivelse, vil jeg anbefale jer at reagere hurtigt muligt.

I kan kontakte mig på telefon 46351515 eller e-mail ulvi@advodan.dk - så kan vi lige drøfte nærmere, hvordan der skal reageres.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lasse
12/10/2018 12:38:42 PM

Kort fortalt:

Ekskæreste udstiller mig med navn på sociale medier som værende voldsmand og stalker.

Dette sker primært i vennekredse og på Facebook i åbne grupper og på hendes egen profil

Det har intet på sig.

Hvornår kan man gøre noget

Ulrik Vindberg
12/10/2018 1:07:16 PM

Hej Lasse,


Begge anklager (voldsmand og stalker) er udtryk for den kategori af ytringer, vi kalder sigtelser. Dem kan man gøre noget ved, hvis ytringerne er "egnet til at nedsætte dig i medborgernes agtelse", som det hedder i straffelovens § 267. Det vil formentlig (afhængigt af omstændighederne) være tilfældet både for så vidt angår anklager om vold og om stalking.

Derfor vil jeg opfordre dig til at kontakte mig enten på telefon 4635 1515 eller e-mail ulvi@advodan.dk for en nærmere drøftelse af sagen.

Jeg vil opfordre dig til at reagere hurtigst muligt, fordi injurier forældes efter en særlig regel i straffeloven - efter kun 6 måneder.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mona
12/11/2018 9:51:53 PM

Jeg er i dag blevet anklage for at skulle være medvirkende til et overfald, pga jeg er admin i en facebook gruppe og et opslag blev delt i denne gruppe og man kunne antyde en god i baggrunden, og overfalds manden så er kørt efter dem og overfaldet dem, jeg var ikke bekendt med at man kunne se denne gps og opslaget blev slettet ret hurtig i den gruppe, men nu bliver jeg chikaneret af den forurettede der mener det er min skyld eller jeg er medskyldig til vold mod hende og at jeg støtter op om dette. Kan det anmeldes og er der en stærk nok sag i dette ?

Mona
12/11/2018 9:54:33 PM

Har en taste fejl hvor jeg skriver god det var self gps jeg mente

Ulrik Vindberg
12/17/2018 10:04:33 AM

Kære Mona,


Din sag er selvsagt meget speciel og for at kunne svare på den, har jeg nok brug for lidt ekstra oplysninger. Jeg vil anbefale, at du kontakter mig på 46351515 eller e-mail ulvi@advodan.dk, så vi lige kan drøfte den nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde.

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anders
12/17/2018 1:31:19 PM

I en artikel i Weekendavisen ("Nultolerance-politikken" 14.12.18) beskrives hvordan nogle studerende på Københavns Universitet havde klaget en over en lektor, som de fandt bl.a. kønsdiskriminerende og racistisk. Lektoren var igennem et ubehageligt forløb, hvor anklagerne blev udredt af universitetet. Det medførte bl.a. sygemelding og psykologbehandling for lektoren.
På den ene side har studerende selvfølgelig lov at sige deres mening om undervisningen. På den anden side er beskyldningerne om racisme og kønsdiskrimination jo noget af det værste man kan få hæftet på sig. Og det havde øjeblikkelige konsekvenser for lektorens arbejde, da beskyldningerne blev givet til arbejdsgiveren. Er der tale om strafbare injurier?

Ulrik Vindberg
12/17/2018 2:32:06 PM

Hej Anders,

Tak for dit spørgsmål. Mit umiddelbare svar er nej.

Årsagen er, at disse anklager er udtryk for det som på dansk hedder "ringeagtsytringer" og lidt mere præcist i Menneskerettighedsdomstolen hedder "value judgments". Den type udtalelser straffes ret sjældent, særligt fordi udtalelsernes alvor skal gå ud over den almindelige tålegrænse, der flytter sig sammen med samfundets og sprogets generelle udvikling. Når det ses i sammenhæng med, at de studerende trods alt har "fulgt kommandovejen" ved at klage til universitetet i stedet for fx at viderebringe anklagerne på Facebook, vurderer jeg umiddelbart, at der ikke er tale om strafbare injurier.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne Liv Ersgaard
12/20/2018 8:43:42 PM

Jeg har en far, som er alkoholiker, men ikke selv vil indse dette. Hele min barndom har været hårdt præget af hans misbrug. Jeg har de sidste 10 år forsøgt at holde mig så langt fra ham som muligt. For 1 1/2 år siden fik jeg en datter, og i den forbindelse fremlagde jeg nogle helt klare retningslinjer, om hvad jeg ville tolerer hvis han skulle have lov at se hende. Han har set hende fire gange, og altid under opsyn af mig. For nogle uger siden kom han uanmeldt på besøg, på vej hjem fra et besøg på et kræmmermarked. Jeg havde stærk mistanke om at han havde drukket, (hvilket var et brud på en af mine regler), men da min mand var i København for at aflevere sine to ældste børn, og jeg var alene med vores datter, havde jeg på ingen måde lyst til at starte en konflikt. Jeg gav ham en kop stærk kaffe, og snakkede lidt med ham. Undervejs i vores samtale, påtalte han at min datter havde fået lov at se tegnefilm. Jeg var selv igang med at færdiggøre en opgave til mit studie, og sagde til ham at hun altid fik lov til at se tegnefilm om søndagen. Jeg kunne mærke at det gik ham på at min datter ikke ville op til ham, og hele tiden gemte sig på den anden side af mig. På et tidspunkt talte han om at jeg selv havde været en møgunge som barn, og jeg svarede at det nok havde noget at gøre med, at jeg havde haft dårlige forældre. Til sidst kørte han igen. Ca. 10 dage senere bliver min mand og jeg indkaldt til et møde på børne- og unge forvaltningen. Det viser sig at min far er kørt direkte hjem til sin kæreste og har fortalt en kæmpe løgnhistorie om, at han var kommet uanmeldt på besøg og havde fundet min datter “spændt fast” til sin højstol, med en iPad (vi ejer hverken iPad eller tablet) og et par kiks. Jeg skulle have ligger i vores soveværelse, påvirket, med hash på natbordet, og været ude af stand til at komme i kontakt med. Min far skulle, i det her vanvidsscenarie han har digtet, have taget sig af min datter, skiftet hendes ble og givet hende mad, og til sidst ringet efter min søster, som kunne tage over til min mand kom hjem. Denne historie har min fars kæreste fortalt videre til deres omgangskreds, og det resulterede så i at jeg blev anmeldt til kommunen. Jeg er medlem af bestyrelsen i min datters vuggestue, læser i øjeblikket til finansøkonom og har fuld opbakning fra sundhedsplejen, min svigerfamilie og min søster, i at dette scenarie aldrig har fundet sted. Jeg ved at denne historie har sit udspring fra min far, da min lillebror genfortalte hele episoden til mig på messenger. Når jeg selv konfrontere min far benægter han nogensinde at have fortalt denne historie, men alle omkring ham, fortæller at han er ophavsmanden og at han stadig påstår, at dette er sandheden overfor dem. Denne løgn har bredt sig som en løbeild i min barndomsby, et sted jeg har gjort alt for at lægge bag mig, på grund af min dårlige opvækst og de minde jeg forbinder med disse mennesker og denne by.
Kan jeg anlægge en injuriesag mod min far, så jeg kan få sat en stopper for det her, en gang for alle?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
12/21/2018 2:17:38 PM

Hej Anne,


Tak for din henvendelse. Sikke en oplevelse!

Jeg kan godt se pointen I at gennemføre en injuriesag på den baggrund, og der burde være mulighed for at komme igennem med den.

Jeg vil bede dig kontakte mig på 46301401 eller på e-mail ulvi@advodan.dk, så vi kan drøfte nærmere, hvad der skal til.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Rolf
12/22/2018 12:29:44 PM


Mit fulde navn har i 13 år stået på en offentlig tilgængelig blokadeliste hos malernes fagforening. registeringen er åbenlyst grundløs.

Hvad kan jeg gøre ?

Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:34:03 PM

Hej Rolf,


Det afhænger nok af, om det fremgår af listen eller omstændighederne i øvrigt, hvorfor du står der, og om dén årsag er ærekrænkende.

Jeg vil meget gerne vurdere spørgsmål for dig nærmere, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
anny guldbrandt
12/23/2018 1:00:40 PM

Jeg og 3 andre var frivillige i en kiosk på et plejehjem Sydtoften 7200 grindsted.
nu er jeg blevet beskyldt for at have taget 10.000,00 kr fra kassen.
Der har været en lokal regnskabsfører på han gjorde det også frivilligt, selv om det var hans erhverv. Nu er han også beskyldt for at han ikke har gjort sit arbejde ordentlig. han fandt det i orden. Ham der beskylder os for ovenstående er gift med en af de frvillige. Kan du hjælpe ?

Venlig Hilsen Anny Guldbrandt

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:38:00 PM

Hej Anny,


Om jeg kan hjælpe afhænger primært af, hvordan (læs: hvor offentligt) I er blevet anklaget.

Jeg vil meget gerne give en nærmere vurdering, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk.Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ib bach kristensen
12/30/2018 3:39:43 PM

3 kvinder har hængt mig id på deres facebookvæg som psykopat og pædofil.Det er spredt til over 400 personer har vi erfaret i dag.Vi er ikke mere på Fb da alle vores ting er hacket.Det drejer sig om en colombiansk kvinde som har chikaneret os over mange måneder og beskyldt mig for overgreb på sin datters Colombia2015..Min kone er kriminolog og har været ansat hos spansk politi og taget kontakt til retssystemet i Colombia hvor en dommer har set på sagen og lukket den.Jeg har siddet i Vestre Landsret i Aalborg som lægdommer og har af den grund i mit 69 årige liv en ren straffeattest.Har jeg en sag på denne falske beskyldning,med en erstatning i udsigt.M.v.h.Ib.B. Kristensen.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:40:32 PM

Kære Ib,


Det var sørme en ubehagelig oplevelse.

Anklagen er utvivlsomt alvorlig nok til at karakterisere injurier. Spørgsmålet er, hvordan den er forøvet. Befinder modparten sig (fortsat) i Columbia, eller i Danmark? Og har I beviser i form af fx screen-shots af anklagerne?

Jeg vil gerne give en nærmere vurdering, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dkMed venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Natascha
1/1/2019 12:17:16 PM

Hej. Mit spørgsmål går ud på falske beskyldninger og konstant mudderkast mellem min datters far og jeg. Hun ser ham ikke tit da hun ikke gider ham osv. Nu mit spørgsmål så , han skrev igår Nytårsaften ordret - Vores datter siger når hun er hos mig at din kæreste slår hende, skal vi lige snakke om det!! Det over 2 måneder siden sidst hun var hos besøg hos sin far.
Jeg tænker løgn med løgn på. Min datter og min kæreste har det bedste forhold, han har selv to børn og ham og min datter har kendt hinanden i 1 år. Slog han hende havde jeg da set det og hun havde sagt det. Plus hun og min kæreste har et bedre forhold til hinanden end hun har til sin egen far.
Det er efter min mening forfærdeligt at anklage en anden mand for sådanne en grov beskyldning som ingen steder høre hjemme. Det handler jo i bund og grund bare om at min datter ikke vil sin far!!!
Men hvad kan jeg gøre og hvad kan min kæreste gøre ved og med sådanne en beskyldning hængende over sig?? Altså at min datters far påstår min datter har sagt min kæreste slår hende.( Min datter er 4 år). Håber på positivt svar.
Vh Natascha.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:43:10 PM

Hej Natascha,


Tak for dit spørgsmål. Du har ret i, at der er tale om grove anklager.

En grundlæggende betingelse for at vinde en injuriesag er, at anklagerne er "spredt" i et eller andet omfang, så det afhænger lidt af, hvordan anklagen er fremkommet. Jeg vil gerne drøfte sagen lidt nærmere med dig, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk.Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
ronni nielsen
1/1/2019 12:33:57 PM

hejsa
jeg er blevet beskyldt af min kæreste ex som hun har et barn med, at jeg slår hende, han skriver ordret " hun siger her at din kæreste slå hende skal vi lige have en snak om det.
jeg har aldrig lagt en hånd på hende, tror mere han er sur over at jeg har et bedre forhold til hans datter en han selv har.
det er en beskyldning jeg ikke vil have hængende på mit navn, og tænker på om men kunne melde ham for injurier.

Hilsen Ronni Nielsen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:45:15 PM

Hej Ronni,


Tak for dit spørgsmål. Du har ret i, at der er tale om grove anklager. En grundlæggende betingelse for at vinde en injuriesag er, at anklagerne er "spredt" i et eller andet omfang, så det afhænger lidt af, hvordan anklagen er fremkommet.

Jeg vil gerne drøfte sagen lidt nærmere med dig, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke Thomassen
1/2/2019 5:53:55 PM

Min hund er i forbindelse med en udstilling blevet beskyldt for at være skyld i en udstillers fald og efterfølgende mén af fald, samt at have angrebet og bidt hendes hund. Ingen af delene er korrekte. Beskyldningerne ligger på en hundeklubbens officielle hjemmeside og er gentaget flere gange af både formand og bestyrelsesmedlemmer. Jeg har 7 vidner der uafhængig af hinanden har beskrevet episoden på skrift, hvor de beskriver, at damen gled i græsset, og at min hund ingen kontakt havde med hverken hende eller hendes hund. Må man skrive sådanne beskyldninger? såfremt jeg ønsker at bruge min hund som avlshund, er det yderst problematisk, at han på klubbens hjemmeside er beskrevet bidsk og angrebslysten.

Mange hilsner
Rikke Thomassen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:47:17 PM

Hej Rikke,


Tak for dit spørgsmål. Det er en interessant problemstilling, fordi anklagen er rettet mod din hund, og ikke mod dig. Din hund kan selvsagt ikke anlægge en injuriesag mod hende. Spørgsmålet er, om du kan, fordi der ligger noget i anklagen, som reelt er rettet mod dig.

Det vil jeg gerne drøfte nærmere med dig, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper
1/15/2019 7:50:22 AM

Hej

Jeg har en datter i 6 kl, der i hele klassens påhør og skriftlig(privat) er beskyldt for at have "fjernet/stjålet" en Cromebook på hendes skole. Skolelederen var oppe i klassen, og proklamere at der var blevet stjålet en Chromebook fra klassen, og om der var nogen der havde noget at sige. Der er en elev, der gør opmærksom på at Chromebooken ikke er stjålet, da den står på sin plads, men skolelederen tysser bare på eleven. Mens han venter på svar, kigger han intens på 4 piger skiftevis, her i blandt min datter. Da han ikke fik nogen svar, beder han de 4 piger om at følge med uden for døren, incl. min datter. Uden for døren, spørger han de 4 piger enkeltvis om det er dem, der har taget Chromebooken, hvilket alle 4 piger benægter på tur.

Det er er gået forud er følgende: det foregår i 5. og 6. lektion som er dobbelttime fra kl 12:00-13:30
Der er en dreng der er fraværende denne dag, og i starten af timen vil min datter sammen 3 andre(det er ikke helt samme elever som ovenstående) lave en lille prank. De sætter en kasse, hvor der er et billede af den fraværende dreng, på hans respentive plads i klassen, da det skal se ud som om han er i skole. Det er i starten af 5 lektion de sætter kassen med billedet på den fraværendes elev bord. I slutningen af 6. lektion får de lov til at spise lidt, hvis der har mere tilbage af deres madpakker og eleverne bevæger sig lidt rundt i klassen. Her det så, de ovennævnte 4 piger er samlet ved den fraværendes plads. De laver lidt sjov med at der mangler lidt, da den fraværende elev ofte ser YouTube. En af pigerne, tager så Chromebooken, fra det bord der står lige bagved og flytter den maks. 2-3m op på den fraværendes elev plads. Eleven der har plads bagved, er ikke på sin plads, da han også har bevæget sig rundt i klassen. Efter højst 2 minutter kommer læreren og tage Chromebooken i den tro, at det er en af pigernes Chromebook. Pigerne har på intet tidspunkt nægtet ejeren af Chromebooken hans Chromebooken, og han har heller ikke bedt om at få den, mens de står ved den fraværendes bord. Læreren vil udøve en straf, fordi de ikke var begyndt at rydde op. Læreren tager Chromebooken med i frikvateret. Selvom læreren ikke skal have klassen i næste lektion, kommer hun op i klassen i forbindelse med hun skal snakke med en anden elev og hun har Chromebooken med. Eleven som Chromebooken tilhører, siger til læreren, at det er hans Chromebook, og om han ikke må få den. Her går det op for læreren, at det ikke er en af pigernes Chromebook, hvorefter hun siger, at hun lige er nød til at tale med skolelederen, om hvad hun skal stille op med de 4 piger. Det er så lidt efter skolelederen står i klassen og proklamerer at der er stjålet en Chromebook.

Jeg har bedt ham om at be- eller afkræfte om min datter har stjålet en Chromebook. Hans første svar er: "Det kan jeg ikke udtale mig om, da de fire piger alle benægter". Han svarer undvigende med at han ikke ved hvem der har (og nu hedder det taget og ikke stjålet) taget Chromebooken, da ingen af pigerne ville fortælle hvem den skyldige er. Jeg har også bedt om beviser eller en undskyldning, da jeg synes det er meget grove beskyldninger og især når det kommer fra en skoleleder.

Jeg er også lidt i tvivl om det overhovedet kan betegnes som tyveri. Så vil der være mange tyverier på en skole hver dag

Det er en klasse med meget uro i siden deres indskolings- klasselærer stoppede i starten af 4-klasse. Skolelederen fortalte på et forældremøde d. 19/12-2018 at der var nultollerance for klassen.

Med venlig hilsen
Jesper Møller

Ulrik Vindberg
1/18/2019 1:18:08 PM

Hej Jesper,


Tak for din e-mail.

Det er en kompliceret fortælling, og der kan være mange udfald i den. Der kan være en injuriesag at komme efter, men det afhænger lidt af omstændighederne. Jeg vil gerne bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 45351515 for at drøfte sagen lidt nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
E. K.
1/15/2019 1:18:02 PM

Til Advodan.
Jeg er i familie med en person, som lige er blevet midlertidig bopælsforældre. Denne persons tidligere samlever har til Statsforvaltningen, skrevet injurierende udtalelser i et brev omkring mig. Disse injurierende udtalelser, udstiller mig som en person, der ikke er egnet til at have med børn at gøre. Hvad skal jeg gøre nu, kan jeg melde denne person for injurier? Jeg tør nu ikke at have med disse børn at gøre mere.
Hilsen
E. K.

Ulrik Vindberg
1/18/2019 1:21:09 PM

Kære E. K.,


Tak for dit spørgsmål.

Når man udtaler sig overfor Statsforvaltningen er der ifølge retspraksis meget vide grænser for, hvordan man må udtale sig. Dog er der selvfølgelig grænser.

Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt nærmere om, hvad der konkret er udtalt.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 45351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren Mejer
1/18/2019 1:42:48 PM

Hej

Jeg er af en forældre, blevet anklaget for at have været fysisk overfor hans søn. Er der i sådan en situation grundlag for at anklage den pågældende forælder for injurier?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/21/2019 4:32:41 PM

Hej Søren,


Tak for dit spørgsmål.

Det afhænger af, hvordan anklagen er kommet frem.

Teknisk set omfatter injuriebestemmelserne anklager, som kun er fremsat overfor dig (og altså ikke er kommet ud til omverdenen), men domstolene dømmer sjældent i den slags sager, hvis ikke de er meget alvorlige.

Hvis anklagen er offentlig på en eller anden måde, burde der være fornuftige muligheder i en injuriesag.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 4635 1515 for en drøftelse.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Hole
1/23/2019 9:20:54 PM

Til Advodan. “Min far”, men egentlig begge “mine forældre”, har så længe jeg kan huske fortalt alle han kender, at jeg er sindsyg, og måske siger han også andre ting for at umenneskeliggøre mig. Begge “ mine forældre” havde en stor omgangskreds.
Men noget det værste er at han også har haft henvendt sig til politiet om mig, selvom jeg har aldrig har gjort noget ulovligt. Han eller hans venner har henvendt sig til politiet med påstanden om min sindsyge, for at komme ind i min lejlighed og andet. I det heletaget har den betegnelse blevet brugt alle steder med henblik på..
Problemet er at politiet tro på “ min far” trods lægeerklæring( Se nedenfor ) og det har den effekt at jeg er sat uden for lovens beskyttelse. Alt hvad jeg siger, skyldes og gør nu at jeg er sindsyg. Er der noget jeg kan gøre udover at gå til den uafhængige politiklage myndighed med situationen ?


Jeg er så heldig at jeg har en psykiatrisk vurdering af mit psykiske helbred, hvor der højt og tydeligt står at jeg på ingen måde er sindsyg.

Det er den milde version af sagen!

Ulrik Vindberg
1/25/2019 4:30:05 PM

Kæle Hole,


Tak for dit spørgsmål.

Det lyder ikke som en rar situation at være i.

Desværre er retspraksis ret klar omkring, at det ikke er ærekrænkende at blive anklaget for at være sindssyg. Årsagen er, at sindssyge jo ikke har mindre ære end vi andre.

Samtidig forældes injurier efter kun 6 måneder, og det lyder som om, at i hvert fald størstedelen af dine oplevelser er sket over rigtig lang tid.

Der er nok desværre ikke så meget at gøre ved sagen injurieretligt set.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Louis
2/5/2019 12:40:57 AM

Hej.
Jeg tog i fredags hjem fra uni, hvor en fra semesteret ringer til mig lige i det jeg er kommet hjem. Han råber og skriger i telefonen hvor han så anklager mig for at være en tyv. Derudover siger han også "hold kæft du skal passe på fremover". Jeg ligger på da jeg ikke gider høre på det mere. Herefter får jeg beskeder over messenger hvor han beskylder mig for at være tyv igen og truer i to beskeder med at jeg skal "passe på". Her til morges konfronterede jeg ham med det og fortalte ham at han ihvertfald ikke skulle true mig igen. Her anklager han mig igen for at være en tyv hvor alle på semesteret hører det. Tror du muligvis der er en injuriesag her?

Ulrik Vindberg
2/5/2019 4:20:11 PM

Hej Louis,


Ja, det er en mulighed, men det afhænger af den kontekst, hvori hans anklage kommer.

En anklage om tyveri er en anklage om overtrædelse af straffeloven, og derfor er den som udgangspunkt omfattet af injuriebestemmelserne i straffeloven. Den er dog straffri, hvis udtalelsen er fremkommet i en kontekst, hvor der var rimelig lejlighed til den.

Jeg vil gerne drøfte sagen nærmere med dig, og vil bede dig kontakte mig på 46351515 eller på ulvi@advodan.dk

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe Hansen
2/11/2019 12:08:41 PM

Vores udlejer har sat vores opsagte bolig på boligportal, men med falske oplysninger om antal m2, og antal værelser, samt meget høj leje.
Vi har lige haft en sag kørende mod ham i samarbejde med LLO.

Jeg har tilladt mig på facebook at oplyse folk om de forkerte oplysninger der er givet. Jeg kan bevise påstanden. Men må jeg det?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
2/12/2019 3:40:34 PM

Hej Dorthe,


Godt spørgsmål!

Om du må oplyse om den slags forhold afhænger helt af, hvad du nærmere skriver.

Så længe du holder dig til sandheden (og den sandhed kan bevises) og så længe du ikke fornærmer ham så meget, at det bliver ærekrænkende, så er der intet problem.

Hvis du ønsker kan jeg læse dine indlæg igennem for at vurdere lovligheden i dem, men så længe du kan bevise sandheden i dine oplysninger, skal der formentlig en del til, før det bliver ulovligt for dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Fru Sørensen
2/13/2019 6:33:20 PM

Jeg har lige deltaget i et møde, hvor der er tavshedspligt. En anden deltager spreder usande oplysninger om to andre personer, som mødet blandt andre omhandler. Kan man anklage nogen for injurier på andres vegne ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
2/19/2019 7:46:41 AM

Hej Fru Sørensen,


Det korte svar er nej.

Årsagen er, at injurier er undergivet såkaldt privat påtale. Det betyder at injuriesager skal anlægges som almindelige civile retssager hos byretten. For at kunne anlægge en retssag skal man have "retlig interesse", som det hedder, og i en injuriesag er det kun den fornærmede, der har det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone
2/17/2019 4:19:47 PM

jeg har et spørgsmål vedrørende en lidt pinlig og lang sag. Det drejer sig i hovedtræk om følgende: Jeg har tre voksne piger fra mit første ægteskab, hvoraf den ene er lesbisk. For ca 13 år siden kommer hun hjem til mig og fortæller mig det (hvilket jeg selvfølgelig godt var klar over i forvejen). Jeg kommer desværre til at sige, at jeg syntes, det var klamt at tænke på, hvilket jeg har undskyldt for mange gange siden. På daværende tidspunkt var jeg i er meget voldeligt forhold med en muslimsk mand og har fået 2 drenge med ham. Han forbyder min datter at se drengene, da han mener, at hun bærer rundt med satan på sine skuldre, og forviser hende fra vores hjem. Jeg opretholder selvfølgelig kontakten med min datter og efter en ganske kort periode, får jeg forklaret ham, at hvis han tvinger mig til at vælge mellem ham og et af mine børn, vil jeg selvfølgelig altid vælge mit barn. Derefter kommer min datter sevfølgelig i vores hjem igen. Det skal lige nævnes, at min datter ikke har boet hos mig siden hun var ca 15-16 år, da hun og en af mine andre døtre på det tidspunkt ikke kunne enes ret godt, hvilket ofte resulterede i ret voldsomme "slagsmål" mellem dem, så min datter flyttede hjem til pigernes far. Min dattter flytter væk fra byen, da hun læser på universitet, og derefter ser vi hende ikke ret meget, mest kun til familiesammenkomster. For ca 8,5 år siden får jeg mig endelig taget sammen til at bryde med drengenes far, hvilket resulterede i en meget frustrerende tid, med retssag osv. Jeg fik (pga vold o lign) tildelt den fulde forældremyndighed over drengene, og nu har vi ikke haft nogen kontakt med deres far i ca 7 år) For ganske nyligt inviterede min datter os til fødselsdag hos mit barnebarn, men da det var lige op til jul, ringede jeg til hende og spurgte, om det var muligt at flytte aftalen til efter jul, da jeg var lidt økonomisk presset lige på det tidspunkt. Vi laver en anden aftale og snakker om andre ting. Dagen efter sent om aftenen modtager jeg et brev via messenger fra hende, hvor hun aflyser aftalen og sviner mig til omkring alle de "gamle ting" fra fortiden, som er beskrevet i starten af dette skriv. Hun skriver bl.a. at hun ikke vil have kontakt med mig mere, fordi jeg engang har sagt ordet klam til hende.Hun mener dog godt, at vi kan være sammen ved evt familiesammenkomster. Jeg bliver selvfølgelig først meget ked af det og ligger søvnløs, men efterhånden bliver jeg vred, da jeg overhovedet ikke forstår, hvorfor hun bringer alle disse gamle ting frem igen. når jeg troede, at det var et afsluttet kapitel. Derfor skriver jeg til hende, at hun ikke skal regne med, at jeg har lyst til at se hende på den måde (på baggrund af det hun skriver til mig), og samtidigt skriver jeg, at jeg tilgiver hende, fordi jeg elsker hende og ønsker hende et forrygende liv. Så begynder det: Hun har en profil på instagram, hvor hun begynder at skrive om mig. Først skriver hun i et opslag, at hun skal være advokat for drengene, da de lever et liv med fysisk og psykisk vold hos mig (hvilket er totalt løgn), så skriver hun, at hun nok skal sørge for, at jeg aldrig kommer til at tilgive hende igen. Få dage senere møder en dame fra kommunen op på drengenes skole (ud af det blå), de bliver (hver for sig) hentet i kassen og fuldt hen til et mødelokale, hvor damen fortæller dem, at deres søster har sendt et brev til hende, hvori der står, at det er farligt at bo hjemme hos mig. Begge drenge bliver totalt overraskede og udbryder begge noget i retning af. "det er fandme løgn". Damen spørger dem, om hvorfor deres søster så har skrevet brevet, hvortil de svarer: "de er nok fordi, at de er uvenner". Jeg modtager i min e-boks indkaldelse fra familieafdelingen omkring dette. I de sidste ca 8 måneder har vi herhjemme haft kontakt til en KKP fra familieafdelingen, da jeg har haft lidt svært ved at tackle min yngste søn, så jeg havde selv rettet kontakt og bedt om hjælp. Dette fortalte drengene til damen fra kommunen, så hun havde fået kontakt til hende, så hun også kunne være med til mødet med mig. Der kom selvfølgelig ikke noget ud af dette, da vi allerede var "kendte" og, de heldigvis betragtede mig som en meget kompetent mor, der gjorde alle de rigtige ting. Dette ved min datter selvfølgelig ikke noget om, da hun ikke har krav på at få en tilbagemelding. På instagram fortsætter historien. Hun skriver flere opslag, hvor der nævnes ting om hendes mor (mig), som at jeg løber hysterisk rundt og råber og skriger. Hele hendes liv har foregået i psykisk vold og terror indtil hun flyttede fra byen o.lign. Nu har hun så lavet et opslag for en uge siden med denne kommentar: "Det farlige ved at opdrage døtre og dagligt udsætte dem for fysisk og psykisk vold er at de vokser dig over hovedet, de bliver stærkere end dig, de vil mere end dig og de vil væk fra dig og drivkraften væk fra dig er stærkest. Og så bliver de voksne og måske beslutter en af dem sig for at skrive tekster om mødre der er psykopater og hun finder ud af at alt det du sagde hun ikke kunne er det hun er allerbedst til og så ser hun sig aldrig tilbage efter dig igen. ses." Nu er jeg så psykopat! Da jeg finder ud af dette (i går) skriver jeg en besked til hende på messenger, hvor jeg beder hende om at stoppe med at skrive dårligt om mig, og gør hende opmærksom på, at dette ikke er lovligt. Herefter har hun så lavet to opslag, hvor hun skriver at "man" forsøger at true hende til at holde mund. Nu spørger jeg så, kan det være rigtigt, at hun har lov til at opføre sig sådan i "det offentlige rum"?, hvad skal jeg gøre? På forhånd tak, og beklager længden af dette. Lone

Ulrik Vindberg
2/19/2019 7:55:10 AM

Hej Lone,


Tak for din henvendelse.

Man må selvfølgelig ikke anklage hinanden for "fysisk og psykisk vold", hvis ikke det passer, og hvis ikke man kan bevise det. Overraskende nok, er det meget forskelligt, om begrebet "psykopat" er injurieretligt relevant.

Problemet med at starte en injuriesag er dog, at du risikerer at skulle føre retssag mod din datter for at få ret. Hvis du er interesseret i det, eller du vil have lidt flere informationer, er du meget velkommen til at ringe til mig på 46351515 og drøfte sagen lidt nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Laust Hansen
2/18/2019 11:11:53 PM

Jeg driver et firma sammen med min kæreste, vi laver events og foredrag. Vi laver altid den sammen aftale med vores foredragsholdere. Der er desværre opstået en situation med en foredrags holder, hvor der er uoverensstemmelser om hvad vedkommende skulle have for det. Der ligger intet på skrift om vores aftale. og det er sådan set løst så godt vi kunne. Men jeg finder så ud af at der på Facebook bliver sendet en besked rundt til folk i vores branche, med info om jeg/ vi snyder folk. vi bliver mistænkliggjort, og latterliggjort i denne besked, og det at vi er et firma der helt uretmæssigt bliver anklaget for noget der ikke er sket. Vi finder det æreskrænkende. hvad kan vi gøre her ??

VH Peter Laust Hansen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
2/19/2019 7:57:39 AM

Hej Peter,


Tak for din henvendelse.

Om der er noget at komme efter afhænger helt af indholdet af beskeden. Beskyldningen mod jer skal være "grov" nok til at gå ud over den almindelige ytringsfrihed.

Du er velkommen til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med kopi af beskyldningen, hvis du har den. I så fald vil jeg vurdere, hvad du kan gøre.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anette
3/5/2019 5:29:34 PM

Jeg har en sagsbehandler der siger jeg har taget på min prikaktikplads, her og der og der er taget penge fra en kollega. Jeg har ville gerne vide dato og hvor meget hun vil ikke sige.
Jeg ved det ikke passer, jeg bliver fritaget fra at søge job mm. 1år er det lovligt?

Ulrik Vindberg
3/7/2019 4:08:24 PM

Hej Anette,


Om hendes behandling af dig er lovlig, kan jeg ikke sige dig, men jeg kan udtale mig om injurierne.

Som jeg forstår din henvendelse, har hun "kun" udtalt sig overfor dig, og så er det ikke ærekrænkende. Det skal være "spredt" i et eller andet omfang.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Hristian
3/6/2019 11:06:14 PM

Jeg har et profil billede på min facebook, hvor jeg sidder som chauffør i en politi bil. Pga det billede, er jeg blevet beskyld for at havde stjålet bilen.
Hvad gør jeg ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/7/2019 4:09:51 PM

Hej Hristian,


Det afhænger helt af, hvordan du er blevet beskyldt for det, under hvilke omstændigheder og overfor hvem.

Jeg vil bede dig skrive mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere detaljer - så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
3/10/2019 1:47:14 PM

Jeg bor i et villa kvarter hvor der løber mange rygter og sladderhistorier, på et tidspunkt blev jeg anmeldt for at min hund bed andre hunde ihjel (hvilket selvfølgelig er usandt) politiet efterforskede sagen over 3 mdr og den endte med anmelderen fik en advarsel, fordi vedkommende havde optaget en samtale med mig, hvor jeg blev truet og fordi at mit vidneudsagn ikke forandrede sig og intet kunne bevises fordi det ikke var sket.

Nu er der en lille gruppe der tager kontakt til gud og hvermand i området og fortæller min hund er livsfarlig, og mennesker der er mine venner kommer med dato og tidspunkt, for at specielt 2 kvinder tager kontakt til dem med det formål at "angribe" mig med historier om min hund.
Jeg har talt med den ene af de to kvinder før i tiden og er bekendt med mange modbydelige historier denne kvinde, har spredt igennem de senere år, om andre mennesker.
Mvh Pia

Pia
3/10/2019 2:26:30 PM

Mit spørgsmål er naturligvis om man kan gøre noget,jeg har i ca 1 år undladt at gå i hele området med min hund (tager bilen ud i skoven) for at undgå at nogen har noget som helst at sladre om, men lige lidt hjælper det.
mvh Pia

Ulrik Vindberg
3/12/2019 2:45:55 PM

Hej Pia,


Tak for dit spørgsmål.

Injurieretligt er der ikke meget at gøre ved det. Det ville kræve at anklagen var om dig og ikke om din hund. Jeg er med på, at den også vedrører dig lidt, fordi hunden jo er dit ansvar, men jeg vurderer umiddelbart ikke, at det er tilstrækkeligt.

Hvis du skulle gøre noget, ville jeg anbefale dig at skrive et brev rundt til de pågældende (jeg fornemmer at du ved hvem de er) og bede dem ophøre med at sprede de falske historier.

Held og lykke med det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ib Madsen
3/20/2019 1:18:12 PM

En skriftlig udtalelse i en advarsel til en handicappet medarbejder, hvor der står "Det vil skabe mere plads eller overblik i "hovedet". Efter min mening er der tale om ærekrænkelse og nedgørelse af personen. Er det et brud på straffelovens paragraf 267?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/22/2019 9:14:12 AM

Kære Ib,


Tak for din henvendelse.

Jeg kan godt følge dig i, hvorfor det kan føles som en ærekrænkelse, men efter min vurdering, er det ikke nok til at føre en injuriesag. Dette både fordi det er nogenlunde fastlagt i praksis, at beskyldning om mentale lidelser eller deficits som udgangspunkt ikke er ærekrænkende, og fordi injurier er en strafferetlig overtrædelse, og derfor kun kan pådømmes, hvis der foreligger forsæt - altså et ønske om at krænke. Umiddelbart er min vurdering af det citat, du anfører, at der ikke foreligger det nødvendige forsæt.

God weekend.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik
3/21/2019 10:06:22 PM

Mit firma er blevet på svinet til på Facebook vedr. en sag der er kørt reklamation på som er blevet rettet samt at producent har været og så på facade døren, de billeder der er lagt på siden var inden reklamationen som er udbedret. Hvor står man i sådan en situation ?

Ulrik Vindberg
3/22/2019 9:16:38 AM

Hej Henrik,


Tak for din henvendelse.

Det kommer lidt an på, hvad tilsviningen består i. Jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en kopi af opslaget - så skal jeg give dig en gratis vurdering så snart jeg har mulighed for at se på det.

God weekend.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ronni
3/25/2019 9:35:11 PM

Hej,

Jeg er i forbindelse med en sag om samvær i statsforvaltningen, af flere omgange, blevet svinet til af min tidligere ægtefælle overfor statsforvaltningen. Jeg er blandt andre ting blevet kald en sociopat. Vedkommende er endda gået så langt som at sige, at vedkommende har snakket med en professionel på området og derfor mener at vide, jeg er sociopat.

Ud over dette har hun kaldt mig psykisk ustabil og sindssyg på trods af en lægeerklæring, der viser det modsatte.


Kan jeg gøre noget ved dette?

Ulrik Vindberg
3/28/2019 9:20:28 AM

Hej Ronni,


Tak for din henvendelse.

Det korte svar er desværre: nej, ikke rigtigt.

Problemet er, at domstolene generelt definerer injurier som offentlighedens syn på dig. Hvis du derfor "kun" er blevet svinet til over for Statsforvaltningen, er det ikke kommet ud til offentligheden generelt, og er derfor ikke ærekrænkende.

Det er en lidt overraskende holdning, men generelt set kan man ikke føre injuriesager, hvor anklagerne "kun" er givet til offentlige myndigheder.

Hvis anklagerne begynder at sprede sig til fx sociale medier, er det en anden sag, og i så fald er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, men indtil da, er der desværre ikke så meget at gøre injurieretligt.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Carsten Mortensen
3/31/2019 6:37:13 PM

Hej Ulrik

Har en ex kæreste der fortælller folk jeg både kender og ikke kender, herunder en del af mine venner at, jeg stalker hende! Og hun har været nødt til at true med at politi anmelde mig.
Kan jeg anlægge en injurier sag mod hende?
Vh
Carsten

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/2/2019 2:34:51 PM

Hej Carsten,


Tak for din henvendelse.

Om du kan anlægge en injuriesag afhænger lidt af omstændighederne. En anklage om stalking kan formentlig godt bære en injuriesag, men det afhænger som sagt af, i hvilken kontekst anklagen er fremkommet.

Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt ekstra oplysninger, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym
4/1/2019 3:40:37 PM

Hej Ulrik.

En tidligere veninde har fortalt baade meget private ting og løgne om mig I en voice chat med fælles venner. Jeg var ikke selv til stede men har fået det at vide af min eks kæreste som jeg stadig er på god fod med.

Kan jeg gøre noget ved dette?

Ulrik Vindberg
4/2/2019 2:36:56 PM

Kære Anonym,


Om du kan gøre noget ved det afhænger af, hvad der præcist er blevet sagt.

Som det også fremgår af nogle af de andre svar, så er det ikke tilstrækkeligt, at en udtalelse er løgn - løgnen skal også handle om noget, som er ærekrænkende.

Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger om hvad der er blevet sagt og hvornår, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Nielsen
4/8/2019 6:26:13 PM

Hej.
Jeg har lavet et opslag omkring en skade på vores bil pga tabt gods fra markarbejde. Der var tydelige spor ud fra marken, så det var nemt at se hvor det kom fra.. Der var så en der kommenterede at marken var forpagtet ud. Jeg finder så ud af hvem der har forpagtet marken, og tager en snak med ham. Det viser sig så at være maskinstation som har kørt for ham på marken. Jeg kommentere derefter på mit opslag på fb at jeg har snakket med ´Hans Hansen` og vi er ved at finde en løsning. Så tænker jeg alt er ok. Meeen.
Samme aften ringer hans datter at jeg skal fjerne faderen navn fra opslaget med det samme, hvilket jeg selvfølgelig gør.
Så kontakter jeg forpagteren igen to dage senere for at aftale nærmere, og han truer mig så i telefonen med at hvis jeg går videre med denne sag, så vil han ligge sag an mod mig for injurier, fordi jeg har nævnt hans navn i opslaget.
Jeg har så valgt at tage skaden over min egen forsikring.
Men hvordan står jeg i denne sag? Har han en sag?

PS. Jeg har ikke på noget tidspunkt svinet ham til.

På forhånd tak for hjælpen.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/10/2019 9:12:45 AM

Hej Peter,


Tak for din henvendelse.

Det er ikke i strid med injurielovgivningen at nævne folks navne. Selvfølgelig afhænger det fuldstændigt af, hvad du har skrevet om ham, men hvis du vitterligt ikke har skrevet noget negativt, har du ikke noget at frygte.

Du er velkommen til at sende mig en kopi af opslaget til ulvi@advodan.dk, så skal jeg gerne lave en gratis, og lidt mere konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
A
4/24/2019 2:48:13 PM

Kære Avodan / Ulrik

Justitsministeren ønskede for få uger siden en gruppe ISIS-krigere døde. Det skal siges, at trods deres handlinger og tilslutning til terrororganisationen, så har disse ISIS-krigere dansk statsborgerskab.

Jeg har siden funderet over - om man mon kan dømmes for at ønske nogen døde. Og i så fald om det kommer ind under 'racismeparagraffen' 266 b, fordi de er muslimer - eller om det hører under 'injurie-paragraffen' 267?

Skørt spørgsmål - men nu har jeg funderet over det så længe, uden jeg har kunnet finde frem til det selv - og man overhovedet kan blive straffet for 'at ønske nogle døde'.

Ulrik Vindberg
4/30/2019 9:18:13 AM

Hej A,


Det er et interessant spørgsmål. Jeg er ikke ekspert i racismeparagraffen, så den vil jeg lade stå åben, men angående injurier, er det næppe strafbart. Injurier handler om æreskrænkelser, og at ønske nogen død er jo ikke udtryk for en æreskrænkelse. Det kunne måske modificeres, hvis man ønsker nogen død "... fordi X" og X er ærekrænkende. Men i så fald er det X, der er strafbart - ikke dét at ønske nogen død.

Uden nu at være ekspert på dét område, kunne jeg også sagtens forestille mig, at hvis man ønsker nogen konkret person død, så kunne det efter omstændighederne være strafbart som trusler.

Tak for dit spørgsmål.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Johs.Pedersen
4/28/2019 10:33:53 AM

Hvad er prisen for at stille et spørgsmål og få det besvaret.

Mvh.

Johs.Pedersen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/30/2019 9:20:12 AM

Hej Johs.,


Det afhænger lidt af spørgsmålets omfang - som udgangspunkt ingenting.

Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg forsøge at give dig en vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
A
5/20/2019 4:07:49 PM

Arbejder som lærer på en skole, og en elev har spredt rygte om at jeg skulle have overfaldet en elev fra en tidligere årgang og gennemtævet eleven i sådan en omfang at eleven blev indlagt på sygehus, dette passer ikke (selvf!), hvad gør jeg i sådan en situation? jeg overvejer injurie da det er en virkelig voldsom og ubehaglig påstand at få spredt om sit navn, og kan jo også komme til at påvirker mit arbejde negativt hvis det kommer videre ud.
Eleven har for vane at komme med nogle ret vilde fortællinger og har før anklaget en anden kollega for overfald af hans egen søster, hvilket heller ikke passet. kollegaen tog det som "drenge streger", men det er så slemt nu at andre elever og forældre stiller sig tvivlen over for mig, hvilket jeg fuldt ud forstår!.

eleven er 18 år.

Henrik Kroll
5/21/2019 7:56:04 AM

Hej Avodan/Ulrik
Jeg er kommet i en situation, hvor jeg ikke er klar over min videre fremfærd.
Først fakta:
Jeg har to børn på hhv. 14 og 11 sammen med min tidligere samlever (vi flyttede uden konflikt fra hinanden august 2017). Vi har kørt en deleordning siden da (bor 200 meter fra hinanden), og den fungere gnidningsløst, vi er hverken uvenner og kan sagtens snakke sammen.
Mit problem er:
Min datter blev konfirmeret den 19.2.2019 (blev afholdt sammen med min Ex); et gæstepar (ikke familie, venner/kollega af min Ex, jeg kendte dem ikke) afsluttede festen – dvs. kvinden – fuldstændig uden at der var sket noget (mig bekendt) forinden i et verbalt angreb på mig, manden truede mig med knytnæve. Der var en del beskyldninger i min retning; men den jeg er mest nervøs for er:
”Jeg melder dig til kommunen for vanrøgt af dine børn”.

Har snakket med kommunen, hvis denne kvinde (endda anonymt), går til kommunen med en sådan beskyldning, udløser det som minimum en samtale (nedværdigende i min verden). At kvinden ikke vil have en chance med en sådan beskyldning, bekræftede en samtaleterapeut fra kommunen (min datter er meget introvert, og vi forsøger at hjælpe hende med sådanne samtaler), som kender os og vores forhold udmærket.

Minimum 10 personer – nogle kender jeg ikke - hørte/så dette optrin. Min søn er også berørt af episoden, da han så man råbe og true med knytnæven. Mit spørgsmål: Er dette ikke en injurie? Hvordan og hvor kan jeg anmelde kvinden for injurie (manden kan jeg nok ikke gøre noget imod, da han ikke nåede at udføre sit forehavende før andre gæster kastede sig imellem. Jeg har skrevet en protokol, med hændelsesforløbet, går ud fra, at det skal signeres af vidner, før det kan bruges.
mvh.
Henrik

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.458 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.458 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.