Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Hvad er injurier, og hvordan skal du reagere på injurierende udtalelser?

  • Af Pia Eskildsen
  • 30. nov 2017
  • 471 Spørgsmål & svar

Hvad er injurier?

I Danmark har vi ytringsfrihed, men der er alligevel grænser for, hvad man må udtale om andre i det offentlige rum. Ytringsfriheden er nemlig begrænset af reglerne om injurier, og derfor er det ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller æreskrænkende udsagn om andre. En persons ære handler både om æresfølelse og ens omdømme. Det forklarer advokatfuldmægtig og specialist i injuriesager Ulrik Vindberg fra ADVODAN i Roskilde.

Injurier i to kategorier

Overordnet deler man injurier op i to kategorier; sigtelser og ringeagtsytringer. ​
”Sigtelser er udtalelser, hvis indhold kan bevises/modbevises (fx ”du snyder i skat”), mens ringeagtsytringer er én persons opfattelse af en anden person, som ikke kan bevises (fx ”du er en idiot”), ” siger Ulrik Vindberg og fortsætter:

​”Domstolene kan straffe en person for at udtale én eller flere sigtelser, hvis den er ”egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse”. Det ser man normalt i tilfælde, hvor udtalelserne handler om noget ulovligt eller om noget, som samfundet generelt ser ned på. Det kan fx være uberettigede beskyldninger om pædofili eller underslæb.”

”En person kan også blive straffet for ringeagtsytringer, hvis de går ud over ”den almindelige tålegrænse”. Denne tålegrænse har med de sociale mediers indtog flyttet sig rigtig meget gennem de senere år. I dag  skal der rigtig meget til for at blive dømt for ringeagtsytringer, men det sker altså, hvis udtalelserne er alvorlige nok,” forsikrer Ulrik Vindberg.​

Ironiske udtalelser eller gentagelser af andre injurierende udtalelser, betegnes også som injurier.

Injurier omhandler, hvad der er tilladt at udtale om andre i det offentlige rum.

Indhold i en injuriesag

Hvis en injuriesag når så langt, at den skal i retten, så vil retssagen naturligvis handle om selve skyldsspørgsmålet. ​Hvis udtalelserne er alvorlige nok – uanset om det er en usand sigtelse eller er grov ringeagtsytring, kan retten dømme krænkeren til at skulle betale en økonomisk godtgørelse til den krænkede part. Godtgørelsens størrelse afhænger af, hvor alvorlig udtalelsen er, og hvor mange den er blevet spredt til.​ Domstolene tager også stilling til, om injuriedommen for den fremsatte udtalelse skal offentliggøres, og om den krænkede part skal have et beløb til at offentliggøre den.

Fængsel eller bødestraf

​Hvis man bliver dømt for injurier, kan man blive straffet med helt op til fire måneders fængsel. ”Almindelige” injurier medfører dog normalt en bøde. Er der tale om bagvaskelse, som er udtalelser mod bedre vidende, er straffen helt op til to års fængsel. ​  

Ifølge Ulrik Vindberg kan rigtig mange injuriesager dog løses, før de overhovedet kommer i gang. Det lille ord ”undskyld” er ofte nok til at give den æresrejsning, den krænkede leder efter. Men hvis krænkeren ikke vil sige undskyld eller indgå et forlig uden om domstolene, vil nogle føle sig nødsaget til at anlægge en injuriesag af princip.​

Forældelsesfrist og privat påtale

Hvis man vil anlægge en injuriesag ved domstolene, skal det som udgangspunkt gøres inden seks måneder efter, at man blev bekendt med injurierne. Injuriesager er desuden undergivet såkaldt ”privat påtale,” hvilket betyder, at man selv skal anlægge sagen – det har politiet ikke noget at gøre med, og man kan ikke politianmelde nogen for injurier.

Retssagen anlægges med en stævning, og når modparten har haft mulighed for at svare på stævningen, følger et eller flere processkrifter. Hvis ikke der opnås forlig undervejs i retssagen, slutter sagen med en hovedforhandling, hvor parterne hver især afgiver forklaring, og derefter afsiges der dom.​ Byrettens domme kan ankes til landsretten, hvis man er uenig i udfaldet.

Det skal du gøre, hvis du er udsat for injuerende udtalelser:

  • Sørg for at samle dokumentation for de injurierende udtalelser. Du kan fx tage screendumps fra sociale medier eller nettet.
  • Undgå at gå til genmæle og give tilbage af samme skuffe. Din modpart vil dermed kunne anklage dig for injurier.
  • Henvend dig til en advokat med speciale i injurier tidligt i forløbet for at få vurderet dine muligheder.
  • Hvis du anlægger en retssag mod din modpart, skal du være klar over, at retssagen kan få debatten til at blusse op igen.
  • Det er den tabende part i retssagen, der betaler omkostningerne ved sagen.
  • Har du retshjælpsforsikring, som en del af din indbo- eller familieforsikring, kan du bruge den. Men forsikringen dækker kun, hvis du får 100 procent medhold i alle påstande i sagen. 
Vil du vide mere?
Ulrik Vindberg

Ulrik Vindberg

Direktør og advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Poul Sørensen
26-01-2018 15:41:27

Jeg er i et offentligt mødelokale, hvor der var ca, 20 personer til stede højlydt af en anden tilstedeværende blevet betegnet som
en pervers gammel mand!!!!.
Da jeg ikke føler mig gammel (66 år) - og i endnu mindre grad pervers,og føler jeg mig krænket af denne vredladne og usande ringeagtsytring. Der var mange vidner til dette verbale overfald.
Spørgsmålet er her, om jeg kan komme igennem med en sag, hvor krænkeren kan kan straffes for denne efter min mening grove krænkelse.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
29-01-2018 17:32:56

Kære Poul,


Alt efter omstændighederne for udtalelsen, kunne der være noget at komme efter.

Jeg vil gerne drøfte sagen med dig på telefonen. Hvis du sender dit telefonnummer til mig på e-mail (ulvi@advodan.dk), ringer jeg til dig hurtigst muligt.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Erik
5/15/2019 11:45:32 PM

Hej,
Vi er, i forbindelse med en overdrevet underretning af vores søn, af institutionens leder, blevet beskrevet som "ikke interesseret i barnets følelsesmæssige udfordringer". Skal injurier være offentlige før det er injurier eller gælder det også skriftlige dokumenter?
Mvh Erik

Ulrik
5/28/2019 12:45:37 PM

Hej Erik,


For injurier er det sådan set lige meget om de er skriftlige eller mundtlige, men generelt kan man ikke vinde injuriesag om kommunale underretninger. Årsagen er, at domstolene ikke ønsker, at man skal holde (korrekte) underretninger tilbage af frygt for at blive mødt med et injuriesøgsmål.

Hvis de anklager, I føler jeg krænket over, "kun" fremgår af en underretning (og af den efterfølgende sagsbehandling), vil I næppe kunne vinde en injuriesag.

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Lisbeth
7/11/2019 12:17:12 PM

Jeg blev for noget tid siden overfaldet af en ældre dame, hvoraf jeg tilkaldte politiet og meldte hende for vold.. sagen kører stadig. Mit problem er at jeg siden overfaldet er blevet chikaneret af mine naboer, bor i en opgang... er en ældre herre der startede med at sprede løgne omk overfaldet, at det var mig der overfaldte den anden kvinde. Han har set lidt af hvad der skete, men ikke optakten. Vi er nu blevet meldt til vores boligforening af disse mennesker og bliver beskyldt for at være meldt for vold, truende og at de føler sig chikaneret. Ingen af dem har på noget tidspunkt spurgt mig om hændelsen og skal lige tilføje at jeg ikke er meldt for vold.
Hvad gør jeg for at disse naboer stopper med chikane og injurier?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
7/11/2019 12:44:54 PM

Kære Lisbeth,


Tak for din henvendelse.

Afhængigt af, hvordan rygterne er blevet spredt, er det muligt, du kan gøre noget ved dem. Jeg vil opfodre dig til at kontakte mig på 46351515 eller på ulvi@advodan.dk med en beskrivelse af det nærmere forløb. Derefter vil jeg meget gerne komme med en konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Søs
10/23/2019 11:55:04 PM

Dav,

Jeg var udsat for en ubehagelig situation idag. Jeg var på vej ind i Netto for at handle ind da jeg blev omringet af en ældre dame og tre andre personer. Damen råber at jeg har stjålet hendes pung. Hun tager i min taske og mærker efter. Jeg undviger i at åbne taske så hun kan se der ikke er noget. Hun gennemrydder min taske og finder intet men fastholder sin beskyldning. Hun ringer til politiet som ankommer og visitere mig uden at sigte mig for noget og til sidst råder de mig om at glemme sagen og det beklageligt men det sker nogen gange.

Jeg er en kvinde på 32 år, jeg har aldrig i mit liv begået noget strafbart og føler mig ydmyget, det skete ved 13-14 tiden med en masse mennesker som de andre råbte til: “vi har tyveknægten”.

Jeg har på intet tidspunkt modtaget en undskyldning. Hvad gør jeg ?

Ulrik Vindberg
10/29/2019 2:48:43 PM

Hej Søs,


Tak for din henvendelse. Det lyder sørme som en ubehagelig oplevelse.

Umiddelbart er der nok ikke meget at gøre. Jeg er enig i, at anklagerne er ærekrænkende, og de er formentlig også spredt tilstrækkeligt til at kunne danne grundlag for sagen (selvom det måske kan være lidt besværligt at bevise), men som jeg forstår din henvendelse, kender du ikke damen på forhånd. Hvis ikke vi kan identificere personen, er der ikke nogen at sagsøge.

Hvis jeg har misforstået det, og du faktisk kender hende, vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en nærmere drøftelse.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Liliane Jensen
4/4/2020 2:28:11 PM

Må jeg offentligøre/efterlyse en person som skylder mig penge på Facebook købsalgogbytte, da hun har blokeret mig på alle kontakt måder. Bryder jeg så loven?

Besvar indlæg
Pia
26-01-2018 23:13:13

Min eks udtaler offentligt (på skrift) at jeg forlod ham med en gæld på 7-800.000 kr. i 2001. Det har intet på sig. Vi fik et tab på vores fælles hus på ca. 80.000,-kr. og andet fælles gæld har jeg intet kendskab til. Derudover beskylder han mig for ting, som intet har med virkeligheden at gøre. Er dette grundlag for en injurie sag?

Ulrik Vindberg
29-01-2018 17:35:01

Hej Pia,


Om der er grundlag for en injuriesag afhænger af, hvad han nærmere har beskyldt dig for.

Du må meget gerne skrive mig en e-mail (ulvi@advodan.dk) med en nærmere beskrivelse. Så skal jeg give dig en vurdering af, hvor du står.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina
30-01-2018 09:53:19

Jeg er på fb blevet svinet og løget om. Dog uden navn offentliggjort, men man kan henvende sig privat for at få mit navn. Jeg har fået sms og er blevet meldt flere steder.
Det har intet på sig og det ved de, men de har set sig sure på mig og har opspundet en her roman. jeg har alle samtaler og beviser på at de lyver.. Kan jeg gøre noget som helst..

Ulrik Vindberg
01-02-2018 15:39:49

Hej Tina,


Det kunne der godt være noget i, men det afhænger helt af, hvad der er blevet sagt om det og til hvem.

Du må meget gerne skrive mig en e-mail (ulvi@advodan.dk) med en nærmere beskrivelse. Så skal jeg give dig en vurdering af, hvor du står.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Randi Seemann
06-02-2018 10:28:20

Min mand har fået nyt arbejde, hvor han efter planen starter om 2 dage. Han har i dag fundet ud af at en person fra hans gamle arbejdsplads har haft ringet til hans nye chef, hvor han har sagt at min mand ikke er værd at ansætte da han er upålidelig og har meget fravær, er der noget vi kan gøre ved det?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
09-02-2018 11:50:34

Hej Randi,


Ja, muligvis. Det afhænger af forskellige faktorer, som hvilken position den tidligere ansatte har, og hvorfor han har påtaget sig at videregive sådan en information.

Jeg vil gerne drøfte sagen med dig.

Du må meget gerne ringe til mig på 46351515 eller sende en mail på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian Højbo Møller
12-02-2018 14:55:58

Hej Ulrik

Forstil dig at virksomhed A hyrer virksomhed B, som er en autoritær akademisk instans, at lave analyser af produkter fra virksomhed C, D og E.

Informationerne i analysen kan potentielt skade omdømmet og renomméet af produkterne som medvirker i analysen. Kan virksomhed A i det tilfælde anklages for injurier for at dele indsigter, som analysevirksomhed B fandt frem til?

På forhånd tak for hjælpen!

Alt godt, Christian

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
13-02-2018 10:48:40

Kære Christian,

Det korte svar er "ja". Teknisk set kunne det godt ske, men bemærk, at injurier dækker netop ærekrænkelser, og i mange tilfælde vil jeg tro, at en sådan rapport vil skade virksomhedernes økonomi mere end deres ære. Mit umiddelbare gæt vil være, at der ville være mere at komme efter i en erstatningssag end en injuriesag, men det afhænger af indholdet af rapporten.

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian Højbo Møller
13-02-2018 11:16:32

Hej Ulrik

Tak for svar. Hvordan garderer man sig bedst (i grove træk) mod en erstatningssag?

Der må jo foreligge en ret, til at dele analyseresultater, under forudsætning af at man gør det sobert og ærligt - tænker jeg.

Alt godt, Christian

Besvar indlæg
Peter B.
3/5/2018 8:15:21 PM

Min tidligere arbejdsgiver har til en række personer og over en længere periode fremsagt grundløse beskyldninger, der skal bevirke, at der sås tvivl om min karakter i en grad, at det hindrer mig i at have et professionelt virke inden for samme felt min tidligere arbejsgiver.

Er det noget, man kan reagere på?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/6/2018 11:15:53 AM

Hej Peter,


Det afhænger af, hvad han har oplyst, og til hvem. Det er muligt, at hans udtalelser er injurierende, men det er ikke sikkert på baggrund af din beskrivelse. Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt, at du bliver forhindret i at drive virksomhed på samme område.

Du må meget gerne ringe til mig på 46351515 eller sende en mail på ulvi@advodan.dk - så skal jeg give dig en mere konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Karsten B
3/8/2018 2:54:02 PM

Jeg er formand i en boligforening, hvor jeg samtidig har været administrator siden boligforeningen startede i 2002. I 2015 overdrager jeg mit firma til min far, som ansætter mig, da jeg har fået et flexjob. I 2015, flytter en beboer ind som sammen med en nuværende beboer forsøger at svine mig til som bedragerisk, snyde i moms og ( afsendt anmeldelse til told og skat)
Hun har og anden beboer har skrevet til alle i boligforeningen , at hun har været rundt i banker og ejendomsmægler i byen for at høre der mening om min far (tidligere nu pensioneret ejendomsmægler) her har de til generalforsamlingen udtalt skrevet at han var falleret og bedragerisk. Regnskabet blev vedtaget trods dette med fuld opbakning - ligeledes valg af administrator med flertal. Jeg blev genvalgt som formand. Vi har i bestyrelsen forsøgt at besvare alle hendes mail positivt, men vi har bare fået den tilbagemelding, at hun stopper aldrig. Både jeg og min far syntes det er både ærekrænkende og usandt det hun skriver.
Hvad gør jeg for at få det stoppet.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/9/2018 10:56:10 AM

Kære Karsten,


Det var en ubehagelig oplevelse, og jeg vil gerne hjælpe.

Før vi kan dykke nærmere ned i sagen, skal vi have en vurdering af udtalelsernes karakter. Jeg vil meget gerne hjælpe ved at give dig en vurdering af sagen, men jeg har behov for de e-mails, hun har skrevet til jer, så jeg kan vurdere indholdet af udtalelserne.

Du er meget velkommen til at sende mig en e-mail (ulvi@advodan.dk), så skal jeg vende tilbage med en vurdering af sagen, og en plan for, hvordan I kan reagere.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
eva sommer
3/14/2018 8:04:07 PM

hejsa
Jeg er i et proceskrift i en boligretssag anagt mod en anden blevet beskrevet som indstævnet , og direkte citeret som instævnt.
Jeg har imiddlertid ikke noget med sagen at gøre , men advokaten fremlægger i denne sag mail fra mig og citerer ordret at indstævnede siger : citat ....
Dette gør han fordi han forsøger at få det til at se ud som om at stævnede i ankesagen har sagt dette ..han bliver således citeret forkert ligeså ..Han bruger det altså i sin bevisførelse .
Sagen skal for landsretten og jeg føler mig dybt krænket over at jeg nu fremstå som stævnet i en offenlig sag , uden at være stævnet .

De bedste hilsner Eva .

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/16/2018 11:06:57 AM

Kære Eva,

Tak for dit spørgsmål.

Jeg kan godt forstå, du føler dig krænket over den ret specielle situation, men jeg tror næppe en domstol vil afsige dom om, at det er ærekrænkende at blive anklaget for at være indstævnet i en retssag.

Til gengæld kunne der være nogle andre problemstillinger i situationen, som jeg meget gerne vil drøfte med dig. Fejltagelsen bør jo i hvert fald korrigeres, så landsretten ikke træffer beslutning på et forkert grundlag.

Jeg vil bede dig kontakte mig enten pr. telefon (4635 1515) eller på mail (ulvi@advodan.dk), når du har lejlighed.

God weekend.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Karsten A.
3/21/2018 8:29:03 PM

En beboer har fremsat diverse ærekrænkende beskyldninger, bl.a. overfor et større antal beboere i bebyggelsen. Dette er sket i en lukket Facebook-gruppe med omkring 150 medlemmer fra bebyggelsen samt flere fra boligselskabet.
Boligretten har ved dom og efter besigtigelse af lejemålet givet mig medhold.
Boligselskabet der har medvirket til at udbrede udokumenterede beskyldninger og ærekrænkende udtalelser tabte sagen.
• Hvad skal jeg gøre? Vedkommende sidder fortsat i den lukkede Facebook-gruppe og i virkeligheden den flittigste "skribent".
1. Kan jeg på dette grundlag stævne vedkommende for injurier?
2. Kan man stævne boligselskabet, som burde have vidst at beskyldningerne var grundløse, og som - fordi det er udlejer - nemt selv kunne have konstateret, at nogle af anklagerne var ubegrundede.
3. Kan de dokumenter, som er fremlagt i af modparten i boligretten, bruges som beviser i en eventuel sag?

Besvar indlæg
Ulrik vindberg
3/26/2018 10:47:42 AM

Hej Karsten,


Om du kan (eller rettere bør) udtage stævning mod den anden beboer afhænger primært af, hvad beboeren konkret har skrevet.

For så vidt angår boligselskabet afhænger det mere af, hvem de har spredt udtalelserne til. Man kan godt straffes for at videreformidle andres injurierende udtalelser.

Jeg vil bede dig kontakte mig enten på telefon (4630 1401) eller mail (ulvi@advodan.dk) med en konkret beskrivelse af injurierne - så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering af, hvor du står.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Pernille
3/25/2018 5:24:53 PM

Hej

Jeg er blevet fortvist fra mit arbejde for at have brugt personaleforeningens midler til private køb. Samme dag bliver der sendt en memo ud til alle i firmaet Ca. 200 mennesker, hvor der står at jeg er bortvist på dette grundlag. Men der står Intet om at jeg også har brugt private midler den anden vej, ligeledes står der heller ikke at der intet skyldes i kassen. Må de skrive dette? Og måske ødelægge mine chancen for et nyt job i branchen?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/26/2018 11:04:19 AM

Hej Pernille,

Svaret på dit spørgsmål afhænger af, hvad der præcist er sket, og hvad der præcist fremgår i det memo, der er sendt ud.

Jeg vil bede dig kontakte mig enten på telefon (4630 1401) eller mail (ulvi@advodan.dk) med en konkret beskrivelse af injurierne - så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering af, hvor du står.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Breinbjerg
4/13/2018 8:23:58 AM

Hej. Jeg er næstformand i en sparreforening for 60 medlemmer ( På et værtshus ) Og har fået direkte beskyldninger om at vi i bestyrelsen svindler. Beskyldningerne lyder således.
1. At vi efter et møde sikkert sidder og drikker for klubbens penge. 2. At mig og en anden fra bestyrelsen er blevet direkte konfronteret med at vi sikkert har flere penge i vores boks end de 58 andre, hun mente der var snyd med i det.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/13/2018 9:37:41 AM

Hej Jan,

Der kunne godt være noget at komme efter. Afgørende er det dog, om det kan bevises, at beskyldningerne er fremsat som du nævnet.

Jeg vil bede dig sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk eller ringe på 4630 1401, så vi lige kan drøfte mulighederne. Særligt hører jeg gerne om udtalelserne er fremsat mundtligt eller skriftligt.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
3/26/2018 12:28:48 PM

Hej

Det er en lang sag, jeg er kommet i en utrolig situation, at en udlejer er dømt af huslejenævnet til, at betale penge tilbage grundet flytterapporten er mangel fuld udfyldt.
udlejer er gået i boligretten og han kom ikke så langt i det indledende telefonmøde.
Men det ender, med at han i et desperat forsøg på, at forklar sig, sagde at jeg havde været truende og smid ham ud fra flyttesynet, hvilket slet ikke er tilfældet. Han havde 4 af hans håndværker med under flyttesynet og jeg havde intet, at skulle have sagt det var hans håndværker der bestemte hvad der skulle laves.
Jeg skrev ikke under på rapporten, med modtoge den og appellerede til en snak om hvad der skulle laves.
Hvor om alting er føler jeg mig krænket da han siger til telefon mødet, at jeg har været truende og smid ham ud af lejligheden under flyttesynet og derfor kunne han ikke udfylde rapporten korrekt.
Jeg kom ikke til nogen forklaring, da han sagde at han ville have fat i en advokat, så nu er der en advokat med til næste telefon møde og han har skrevet at der er noget relevant for retten at vide.
Jeg føler mig pænt presset hvilket sikkert også er meningen, hvad gør jeg?

Mvh. Michael

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/26/2018 5:00:16 PM

Hej Michael,


Jeg kan allerede nu sige, at du ikke får noget ud af en injuriesag - efter retspraksis er der næsten ingen grænser for, hvad man må udtale, hvis man gør det overfor retten.

Til gengæld vil jeg anbefale dig også at få en advokat til boligretssagen, så du ikke ender med at blive tromlet over.

Du er meget velkommen til at ringe til mig på 46 30 14 01 (fra tirsdag d. 3/4, hvor jeg er tilbage på kontoret) - så skal jeg se, hvad jeg kan gøre for dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank
4/16/2018 12:37:01 AM

Er op til flere gang blev kald perlofil er det nåde man skal find sig i når der ikke er nåde om det
Hvad vil i forslå jeg skal gøre politi siger at det er fuld lolig

Ulrik Vindberg
4/16/2018 10:41:04 AM

Hej Frank,


Det er jeg ikke nødvendigvis enig med politiet i. Jeg vil gerne drøfte sagen med dig.

Jeg vil bede dig kontakte mig på tlf 4635 1515 eller e-mail ulvi@advodan.dk, så skal jeg give dig en dybdegående vurdering.


Med venlig hilsen,
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mathias
4/17/2018 4:21:21 PM

Hej.

Jeg står i en situation, hvor jeg har opsagt min nuværende stilling i en farmaceutisk virksomhed for at genindtræde i min gamle stilling i et andet firma.

På linkedIn er der i fuld offentlighed blevet skrevet af en nutidig kollega, om jeg mon ikke tilrettelægger mit nutidige arbejde således, at min fremtidige arbejdsplads kan have gavn af dette.

Det er min klare fornemmelse, at det må jeg naturligvis ikke - Og det har jeg aldrig haft til hensigt.

Mathias

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/18/2018 3:05:19 PM

Hej Mathias,


Afhængigt af, hvordan det er formuleret, kunne der godt være noget at gå efter.

Jeg vil bede dig sende en e-mail til mig på ulvi@advodan.dk med et link til det pågældende LinkedIn-opslag. Så skal jeg gerne komme med en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
4/25/2018 4:53:19 PM

Hej

Jeg står i den situation,at min ex hiver mig i statsforvaltning og vil tage min samvær aftale med vores børn. Hun påstår at jeg har taget vores handicappet datter medicin,der har epilepsi, hvilke jeg har beviser for, jeg aldrig har gjort.
Jeg har så meddelt, at hun har taget min medicin, hvilke jeg har beviser for.
Hvor står jeg i forhold til injuriere
Vh
Søren

Ulrik Vindberg
4/30/2018 8:50:53 PM

Hej Søren,


Injurier er ikke den rette vej at gå i dit tilfælde. Der er meget vidde grænser for, hvad man må udtale, når det sker overfor offentlige myndigheder (pånær særlige undtagelser overfor politiet). Domstolene er generelt tilbageholdende med at dømme for injurier særligt i samværssager og lignende, når udtalelserne falder overfor Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Majid
4/27/2018 12:21:38 PM

Hej.
For ca 5 måneder siden, havde jeg en sms samtale med en kollega, hvor jeg fortæller hende, at nogen af kollegerne bagtaler hende. Hun insisterer meget på, at jeg skulle give navne på de kollegaer. Da jeg ikke ville gøre det, blev jeg kaldt mange grimme ting bl. a. Pædofil og blev truet med, at det kommer videre. Mit spørgsmål er, om det hun har gjort, er lovligt. Jeg har siden haft det meget skidt og har været deprimeret. Min læge har henvist mig til en psykolog.

Hilsen Majid

Ulrik Vindberg
4/30/2018 8:54:01 PM

Hej Majid,

Om din kollegas udtalelser strider mod injurielovgivningen afhænger af, hvad hun præcist har sagt, og hvor vidt hun har spredt det. Du er meget velkommen til at skrive til mig på ulvi@advodan.dk (gerne med en kopi af de af hendes SMS-beskeder det handler om), så skal jeg give dig en mere dybdegående vurdering.

Bemærk dog, at retssag om injurier skal anlægges inden 6 måneder fra udtalelserne, så hvis du ønsker at reagere, bør det ske snart.

Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgit Rasmussen
5/9/2018 4:23:59 PM

Er der 'normalitet' i at en lejer, TECHNO MUSIK ml. 23.-7am hv. nat utallige timer kan vende det til INJURIER.........

DER ER JO PASSIVE VIDNER, SOM IKKE TØR............

Der er sket gas, røg og helbredsulykker, hvor jeg har kontaktet relevante akut.

Jeg relaterer til decibel på ml 60-70.

Det er aldrig under 55 dB og loven siger max 45 23-7am.

Jeg kender til METRO støjgrænserne og erstatningsregler v. lov, der er max nat 55dB.

Jeg har desværre oplevet, at nogle beboere er 'udadreagerende, truende etc.', hvilket

er yderligere provokerende, terroriserende. Kulturen er LATINSK, og job 'KUNSTNER'

m.sang og musik.

Jeg har fotos af støjmålinger, kalender, datomærkede media, microoptager.

Dog er det mit indtryk, at boligselskabet k u n ønsker nabounderskrifter.

Min nabo er nu meget døv, afh. af dagl. hjælp etc. Han tør jo ikke sige, at der

er TECHNO fra 3v lejl. oven over os. 3v TECHNO LEJL er stor kvist gavl uden

nabo og overbo.

Jeg har haft jobs på Domhus, Ministerium, Lovgivningsafd. Multinat. selsk. Direktion, Admin.
Circum Navigator, Cert. Dip. og fl. andre uddannelser, inkl. jura adv. og psykologi, adv.

Der bliver kont. MANIPULERET. Eks.

'DE SIGER, DE KAN HØRE 'TECHNOEN'..........
SVAR AF FAGPERS. .'VI SIGER BARE, DE FORESTILLER NOGET, DER IKKE ER DER ETC.' 'DANMARK HAR REKORD I 'DIAGNOSER'.

Grundet LATINSK kultur vil jeg heller ikke sagsøge, da jeg hører fra fagkilder,

der kan 'lyves, så det løber ned ad væggene'.

HVAD KAN JEG RISIKERE OG

HVILKEN GARDERING......................

Venligst

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
5/16/2018 11:12:37 AM

Hej Birgit,


Tak for din henvendelse.

Som jeg forstår det går dit spørgsmål ud på, om der kan føres en injuriesag, fordi en anden lejer i din opgang/ejendom hører meget høj musik på uhensigtsmæssige tidspunkter.

Det kan der ikke.

Jeg skal ikke udelukke, at der er andre muligheder - lejeretlige primært - men det falder ikke under injurielovgivningen.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
5/11/2018 9:28:35 AM

Jeg er flere gange blevet råbt af, når jeg opholder mig i min have, af
Min ene nabo, der har vinduer ud til min have. Hun vil bestemme hvad jeg må og ikke må i min have. Hun er meget agressiv når hun råber.
Senest har hun råbt at jeg var syg i hovedet. Hvilket jeg finder rigtig krænkende. Hvad kan jeg gør i sådan en situation? Kan ikke være rigtig, at jeg skal udsættes for udtagelser og chikane, det gør at jeg ikke har lyst til at opholde mig i min have, da jeg ikke ved hvornår hun åbner vinduet og råber af mig eller måske min datter igen. Føler ikke tryg i min egen have.

Ulrik Vindberg
5/16/2018 11:17:21 AM

Hej Pia,


Nej, det lyder godt nok ubehageligt.

Der kunne godt være noget at komme efter, men det afhænger lidt af omstændighederne. Jeg vil bede dig skrive en e-mail til mig på ulvi@advodan.dk med lidt nærmere beskrivelse, specifikt hvad naboen siger, og hvad lidt om området, du bor i - altså hvor mange mennesker hører hendes udtalelser.

Jeg ser frem til at høre fra dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
EMil Hansen
8/16/2020 6:52:57 AM

hej jeg har været i retten med min ekskæreste pga. hendes ekskæreste og deres barn osv.
nå men i retten fortalte han/ekskæresten at jeg havde ringet og truet ham på livet, hvilket jeg ikke havde, kan der gøres noget ved den sag ? vh E. H.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/17/2020 8:48:06 AM

Hej Emil,


Tak for din henvendelse.

Det afhænger lidt af omstændighederne. Jeg vil anbefale dig at skrive mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger som fx hvad der præcist blev sagt, hvor mange der var til stede, hvornår det skete og så videre.

Jeg ser frem til at høre fra dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Leif Pilgaard
6/1/2018 1:30:40 PM

Jeg er i dag blevet bekendt med , at jeg er blevet beskyldt for, at true en anden person med, at ville sende folk efter ham, hvis ikke han betalte de penge han skyldte mig. Beskyldningen kom frem i forbindelse med et retsmøde i en hel anden anledning, foran dommer, og to advokater.
Beskyldningen blev fremsat i forsøg på, at fremhæve sine egne synspunkter og sin egen uskyld.
1) ja han skylder penge jeg aldrig ser og fred være med det
2) nej he kunne aldrig finde på at komme med den slags trusler
Er der grundlag for anlæggelse af injuriesag

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/4/2018 11:58:16 AM

Hej Leif,


Om der er grundlag for en injuriesag afhænger lidt af omstændighederne, men det korte svar er "nej". Årsagen er, at retspraksis har lagt som en forudsætning, at man særligt under retssager har særdeles vide grænser for, hvordan man må udtale sig.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en lidt nærmere vurdering, hvis du ønsker.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie Jørgensen
6/2/2018 4:37:42 PM

Min eksmand har kontaktet min arbejdsgiver og udtalt at han vil melde mig for social bedrageri og trusler, hvilket i begge tilfælde intet har på sig altså usandt. Jeg arbejder i retssystemet og det har været meget belastende for mig dog uden konsekvenser heraf, blot efterforsket. Bør jeg anlægge sag for at det ej sker igen?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/4/2018 12:00:35 PM

Hej Julie,


Udtalelser om socialt bedrageri og trusler er formentlig injurierende afhængigt af konteksten. Jeg vil gerne lige drøfte med dig, hvilken retning, der er den rigtige at gå. Jeg vil bede dig kontakt mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas Sonntag
6/13/2018 2:23:03 PM

Injurier spørgsmål.
Ganske kort om hvem jeg er. Tidligere erhversmægler som nu er hjerneskadet pga. 5 blodpropper i hjernen.

I starten af dette år (2018) køber jeg en lejlighed ved Danbolig Farum. En sælger fra butikken, er både ejer af lejligheden og sælger. Lejligheden er af nyere date, bygget i år 2007.

På overtagesesdagen fortæller sælger mig at hun har brugt lang tid på at gøre rent samt male. Desværre så konstatere jeg flere fejl. Jeg kan state med at nævne at lejligheden ikke var særlig ren. Af synlige fejl kan nævnes, ukorrekte samt defekte afløb i bad og køkken, et brunt/overkalket toilet, defekt køl/frys. Da jeg forelægger det for sælger/mægler bliver stemmen hævet og jeg får at vide at det er under mindstegrænsen.
Nogle dage sener bliver jeg kontaktet af mægler som alligevel gerne vil råde bod på skaderne. Hun undskylder sig med at hun ikke brød sig om personen som berigtigede handlen. Jeg møder derfor mægler i butikken. Af ukendte årsager så vil hun kun betale havdelen af udgifterne til materialerne, der er blevet skiftet.
Grundet mæglers holdning vil jeg ikke kommentere det, da jeg jo kunne miste den halvdelen jeg nu havde fået kr.1500,-
Omkring rating af mægler giver jeg kun en stjerne. En stjerne pga den behandling jeg har fået. Jeg syntes ikke at man skal hæve stemmen over for andre.
Sælgeren ringer til mig og er meget sur og lægger ikke skjul på det og forlanger en forklaring. Da jeg ikke kan tale fornuft til sælger, fortæller jeg sælger, at nu bliver røret lagt på.

2 måneder senere. Der har jeg konstateret at køkken og bad ikke er malet med vådrumsmaling. Da så en lægebekendt konstatere at, det jeg troede var en beskidt badevæselserdøren faktisk er en urin plamager på døren. Der vælger jeg, i et høfligt sprog at fortælle om den sidste del af min bolighandel/oplevelse på Trustpilot.
Jeg fortæller hvem mægleren er, at der bliver talt til mig med hævet stemme, at bad og køkken er blevet malet med forkert maling. Sidst at der er urin plamager på badevæselserdøren.

Senere samme dag bliver jeg kontaktet af ejeren af mægler forretningen som fortæller mig at de kun får gode ratings og at han er rystet over at høre hvad jeg fortæller ham. Til sidst kommer truslen om en injurier sag, hvis ikke mit skriv på Trustpilot blev fjernet.

Mit skriv på Trustpilot er fjernet. Men jeg er da rystet over at man som forbruger, ikke kan fortælle andre forbrugere hvad man har af dårlige oplevelser..
Trust Pilot er jo for at give folk et objektivt blik. Den her situation skaber jo et falsk syn på Danbolig Farum
Hvad kan jeg skrive? Nu vil jeg jo rigtig gerne skrive et brev på trust pilot.. Gerne rettet til af en advokat - Det vil jeg gerne betale for :-)

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/14/2018 2:45:46 PM

Hej Thomas,


Det var noget af en oplevelse, du har haft.

Jeg hjælper gerne med at formulere et skriv, du kan lægge på Trustpilot.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen,
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Viviane Petersen
6/21/2018 8:22:45 AM

Hej
Jeg har en sag, hvor en offentligt ansat meldte mig til politiet for at medvirke til at skjule et barn for myndighederne. Først blev der rejst sigtelse og tiltale mod mig, men denne blev frafaldet. . Af min brors sag hos kommunen, kan jeg nu se, at sagsbehandleren vedbliver at fastholde at jeg var medvirkende til at holde et barn skjult, at jeg havde kendskab til hvor de befandt sig, fordi jeg var partsrepræsentant. Nu bruger hun det som argument for at undlade at undersøge barnets netværk og at barnet får en netværkskontakt person. Desuden skriver hun i referaterne af møderne, at jeg er aggressiv og konfliktoptrappende, og opildner min bror og svigerinde til at modarbejde kommunen, hvilket jeg naturligvis ikke gør. Som jeg ser problemstillingen, så er problemet, at hendes skriftlige udtalelser får direkte indflydelse på den afgørelse, som Børn og Ungeudvalget skal træffe i sagen, da der er søgt om at være netværksplejefamilie, så barnet kan holde kontakt med netværket. Hele sagen har muligvis også indflydelse på om jeg kan vedblive med og færdiggøre mine uddannelser i USA fordi jeg har været sigtet. Er det Davids kamp mod Goliat, eller kunne der være en sag

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/22/2018 3:12:33 PM

Hej Viviane,


Lige præcist i forbindelse med offentlige myndigheder, er det notorisk svært at komme igennem med netop en injuriesag. Jeg vil hellere anbefale at tage kontakt til en advokat med speciale i sager for Børn og Ungeudvalget.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Maria mørch
6/28/2018 2:32:16 AM

Min ven skrev i vrede over svigt fra en ven, at man aldrig skulle få lavet bil ved xxxx, og nævnte firmaets navn, det var på hans egen private facebook side, nu har han modtaget stævning for injurier, hvad kan vi gøre? Hans svigtende ven som han var venner med på facebook bad ham slette det, og det opslag var slettet inden for en time, men hvordan står min ven mht til stævningen og erstatning s kravet på 20.000

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/28/2018 10:01:18 AM

Hej Maria,


Hvor din ven står afhænger helt af, hvad der nærmere har stået i opslaget på Facebook.

Du må meget gerne få din ven til at kontakte mig - så skal jeg foretage en nærmere vurdering af sagen. Din ven kan skrive til mig på ulvi@advodan.dk eller ringe på 4635 1515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Friis Andersen
6/30/2018 9:02:35 PM

Hej Ulrik
Jeg bliver i øjeblikket generet af et familiemedlem, som fuldt offentligt skriver på Facebook, at jeg er i Fleksjob under falske forudsætninger. At jeg er samfundsnasser, og ikke fejler en skid. Jeg har flere psykiske diagnoser, diabetes 2, har discosprolaps i ryggen+betændte achillessener.
Kan jeg gøre noget for at stoppe disse grundløse, og meget sårende anklager. Han skriver at når jeg kan træne flere gange om ugen i fitnesscenter, og tage på ferie med min familie, kan jeg også passe et job. Jeg har fra læge, kommune og lokal Psykiatrien fået besked på at jeg SKAL træne. Med venlig hilsen Helle

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
7/2/2018 11:01:55 AM

Hej Helle,


Tak for din henvendelse.

Der kunne være noget, at komme efter, men jeg vil gerne lige drøfte sagen med dig telefonisk, inden jeg kommer med en egentlig vurdering. Du må meget gerne ringe herind på 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
kjeld jensen
7/2/2018 1:46:27 PM

sted: ekstra ordinær generalforsamling i en andelsforening.
Der var lavet en dagsorden som blev fulgt sådan nogenlunde, på slutningen var der en der rejste sig op og læste op af noget der stod på et stykke papir som var medbragt.
For historie! General forsamling. ved denne general forsamling blev en person ved med at påstå at hendes indskud skulle have været brugt til at udbedre de fejl der var ved overtagelsen. på tros af at hun havde skrevet under på slutsedlen. det blev der talt lidt om hvorved at et medlem gik uden for og da hun kom hun råbte hun fyr ham (undertegnede) efter et stykke tid kom der så en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.
Det er så den jeg vender tilbage til: Det oplæste var en fuldstændig fornærmelse mod min person ord som grov , råbte efter andelshaverne, var løgnagtig, jeg kan ikke huske mere men meget meget groft! , da hendes udtalelser var i det offentlige rum har jeg vel krav på at få talen udleveret, og det er vel strafbart at "svine" en person til som jeg kun har SMSét med. håber det hænger sammen og er forståeligt.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
7/2/2018 3:45:59 PM

Hej Kjeld,


Tak for din henvendelse.

Det KAN være strafbart at svine en anden til, men som det fremgår af artiklen øverst på siden, skal der en del til. Om der er noget at komme efter afhænger derfor af, hvad der er blevet sagt om dig, og hvor mange, der var til stede.

Du må gerne ringe til mig på 46351515 for en drøftelse af sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym
7/9/2018 2:02:41 PM

En ansat ved hjemmeplejen bliver beskyldt for at have stjålet kontanter fra en borger. Borgeren har sagt til den ansattes kollegaer at de tror X har taget deres kontanter, og derfor bliver x informeret af sin leder, der dog ikke tror på anklagen og derfor bare flytter X fra borgerens rute. Borger har politianmeldt "tyveriet" men har dog ikke angivet navn til politiet. Politiet har valgt ikke at gøre mere ved sagen da borgeren ikke kan sige hvordan og hvornår tyveriet er sket.

X er naturligvis meget rystet og har det utrolig dårligt med sådan en anklage og overvejer en injuriesag, da X også søger arbejde andet sted ved samme kommune og selvfølgelig ikke vil have sådan en anklage "hængende " over hovedet. Kan X køre en injuriesag ?

Ulrik Vindberg
7/10/2018 9:56:00 AM

Kære Anonym,


X vil få svært ved at komme igennem med en injuriesag, fordi den pågældende borger har "fulgt kommandovejen" i det omfang det kunne lade sig gøre. Borgeren har givet udtryk for sin mistanke til de øvrige medarbejdere, som har sagt det videre til ledelsen; og borgerne har anmeldt sin mistanke til politiet. Hvis borgeren reelt har den mistanke, er der ikke andet, borgeren kunne have gjort. Borgeren har heller ikke spredt anklagen til udenforstående.

Hvis det kan bevises, at borgeren imidlertid positivt vidste, at X ikke havde stjålet nogen penge, så er der tale om en falsk anmeldelse til politiet og det er ulovligt efter straffelovens § 164. Et sådant forhold skal dog anmeldes til politiet og ikke gennemføres ved en injuriesag.

Du er velkommen til at ringe herind, hvis du ønsker ovenstående uddybet.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Unicorn
8/16/2018 1:58:08 PM

Jeg har haft en lang og ubehagelig mail udveksling med en kvinde om meget alvorlige emner i vores familie. Nu er udvekslingen ovre, og jeg er bange for, hvad hun siger til andre folk i familien om mig idet hun i udvekslingen, løgnagtigt, har beskyldt mig bl.a. for at fordreje hendes ord. Da jeg påpegede for hende, at hendes anklager er grundløse, sprang hun dem blot over.

Mit spørgsmål er, om det er ok, at sende et åbent brev til familiemedlemmerne og forklare, at min sti er ren og fremlægge mailudvekslingen som bevis for, at jeg ikke har løjet en eneste gang? Eller vil det være at ærekrænke min modpart og også andre, der bliver omtalt i udvekslingen?

vh Unicorn

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/17/2018 11:15:00 AM

Hej Unicorn,


Svaret på dit spørgsmål afhænger af, hvad der nærmere står i den mailkorrespondance. At anklage andre for at lyve er næppe ærekrænkende i sig selv, men der kan sagtens være andre forhold i jeres korrespondance, der kan være ærekrænkende.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en nærmere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirstine Kampet
8/21/2018 1:58:23 PM

Hej !
Jeg vil gerne høre om det er lovligt at anmelde falsk til politiet ?
Baggrund : min mand og jeg købte i december en større landbrugsbedrift i stuehuset er der en separat lejlighed og vi har opsagt lejer da vi selv skal bruge lejligheden. Den ligger inde i huset og deler opgang ind til vores bryggers. Lejer er meget fornærmet over at være sagt op og har klaget til LLO det er ikke det henvendelsen drejer sig om.
Idag gik jeg og gjorde rent og strøg tøj. Jeg brugte mit bryggers til dette. Pludselig kom 2 betjente og sagde naboen havde anmeldt mig for at høre musik. Jeg havde hørt musik på min ipad men det er jo ikke ulovligt vi taler formiddag mellem 10-12.30. Jeg er inde i mit eget hus! Betjentene siger der intet ulovligt er i dette. Nu har hun anmeldt mig 2 gange og der er intet ulovligt ifølge politiet.
For mig er det rigtig grænseoverskridende. Kan jeg gøre noget juridisk ? Jeg troede det var ulovligt at anmelde falsk ?
Vh. Kirstine

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/22/2018 9:40:42 AM

Hej Kirstine,


Selvom der ikke er tale om en egentlig injuriesag, skal jeg gerne gøre hvad jeg kan for at besvare dit spørgsmål.

Det er rigtigt, at det er ulovligt at indgive falske anmeldelser til politiet. Det fremgår af straffelovens § 164. Det er dog en betingelse, at anmeldelsen sker "med forsæt til at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold".

Om den betingelse er opfyldt, når hun "kun" anmelder dig for at høre musik kan jeg ikke sige. Det er under alle omstændigheder op til politiet at vurdere.

Hvis du vil videre med sagen, må du indgive en anmeldelse til politiet om overtrædelse af straffelovens § 164. Herefter vil politiet vurdere, om der er grundlag for at gøre noget i sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirstine
8/22/2018 9:51:28 AM

Hej Ulrik !
Tak for dit svar, jeg vil tænke over hvad jeg gør.
Vh. Kirstine

Besvar indlæg
Camilla
8/28/2018 11:17:53 AM

Min søster og jeg har i fællesskab sat en pony på en rideskole da den skulle udlånes til en pige på rideskolen. Umiddelbart efter har min søster fået forbud om at kommer på rideskolen og vi er blevet bekendt med at en unavngiven person fortæller historier og spreder rygter til den etablerede bestyrelse af rideskolen. Rideskolens formand har personligt ringet og givet besked om at min søster ikke er velkommen og at vi ikke kan få de to heste på rideskolen som ellers var aftalt. Der har ikke været nogle forudgående hændelser som har givet anledning til en bortvisning.
Min opfattelse er at formanden som minimum bør oplyse om hvem personen er de har informationer fra og at man i den forbindelse må kunne anlægge en injurie sag.
hvad kan vi gøre?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/28/2018 1:56:54 PM

Hej Camilla,


Om I kan anlægge injuriesag afhænger af, hvad personen præcist har sagt. Det kan I selvfølgelig kun finde ud af, hvis bestyrelsen oplyser det. Samtidig kan man kun anlægge retssager, herunder injuriesager, hvis man kan identificere modparten. Jeg kan dog ikke umiddelbart se, at bestyrelsen skulle have en forpligtelse til at oplyse, hvem de har oplysningerne fra.

Hvis I vil drøfte det nærmere, er I velkomne til at ringe til mig på 46301401.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
AM
8/29/2018 4:07:48 PM

Hej
Jeg står midt i en grim skilsmisse, hvor min mand er stukket af med stort set al indbo og 150.000kr. i kontanter. Han laver hele tiden ballade, ved at tømme vores fælleskonto, ikke betale termin, " sætte mig til salg på Facebook", lyver omkring min person og fortæller folk at jeg er: sindssyg, kontrollerende, at det er mig der har stjålet penge fra vores fælles konto, at jeg har købt heste for flere 100.000kr for hans penge, at jeg vil melde ham og hans ekskone for omsorgssvigt af deres børn. Intet af dette er sandt, hvilket kan bevises. Det er nu kommet så vidt, at jeg er blevet ekskluderet af min egen løbeklub/ gymnastikhold fordi de har valgt min mands side uden at have hørt min version. Folk har endda unfriended mig på Facebook pga. hans løgne.
Vi bor i et meget lille lokalsamfund, så det hele kommer meget tæt på.

Hr.
9/4/2018 1:51:51 PM

Jeg er under uddannelse og er blevet bekendt med at der på uddannelsesstedet verserer et rygte om at jeg ikke er normal.

Jeg hørte rygtet første gang sidste sommer fra en medstuderende og før sommerferien fra en lærer 2 gange og sidst i løbet af sommeren hørte jeg det fra en leder på uddannelsesstedet.

Det afgjorde min opfattelse af, at jeg er omtalt som sådan på uddannelsesstedet hvilket er meget krænkende og påvirker min mulighed for at gøre uddannelsen færdig og for at få arbejde efter endt uddannelse.

Jeg har en konkret mistanke om hvem der har udbredt rygtet.

Hvad gør jeg?

Hr.
9/4/2018 1:59:59 PM

Jeg vil lige tilføje, at den person jeg første gang hørte omtale eller antyde at jeg ikke er normal er en person der tidligere har være ansat i sundhedsvæsnet og som nævnte at dennes bror var læge. Og at dette var som hævn.
Hævn for hvad ved jeg ikke. Men meget ubehageligt var det. Jeg har dog aldrig generet denne person eller dennes bror.
Men denne person tidligere ansat i sundhedsvæsnet og som var min medstuderende har jeg mistænkt for at sprede det onde rygte.

Ulrik Vindberg
9/4/2018 3:36:03 PM

Kære HR,


Jeg har fuld forståelse for, at det kan føles krænkende at blive kaldt "ikke normal", men umiddelbart vil jeg vurdere, at det ikke er tilstrækkeligt til en injuriesag.

Selvom det ikke fremgår direkte, antager jeg at der i udtalelsen ligger en anklage om nogle mentale udfordringer.

Landsretterne har tidligere afgjort - og det er derfor nogenlunde fastslået i teorien - at sigtelser om sindssyge af forskellig art ikke er ærekrænkende. Jeg er ikke helt enig i, at det ikke kan være det, men det indebærer i hvert fald, at udtalelsen skal være ret krænkende i sit indhold. Derfor vurderer jeg, at "ikke normal" ikke er helt tilstrækkeligt.

Hvis du vil drøfte det lidt nærmere, er du meget velkommen til at ringe til mig på 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Conny Hillgaard
9/16/2018 7:26:53 PM

Jeg er af en beboer hvor jeg bor blevet kaldt løgner og tyveknægt.
En af lederne i boligforeningen har talt med den person som har sagt disse ting, og fortalt de er usande.
Jeg stødte på vedkommende, og sagde at XXX ville komtakte hende om hendes udtalelser til andre beboer i bloggen. Hendes svar var, at han havde talt med hende, men at hun havde lov til at give hendes mening.
Jeg ved at i hvert fald en nyindflytter er blevet opsøgt og fortalt at hun skal holde sig fra mig, da jeg er løgner og tyveknægt.
Jeg føler min ære og mine kerneværdier krænket. Kan jeg gøre noget?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/17/2018 3:44:06 PM

Kære Conny,


Der kunne godt være noget at komme efter, men det afhænger af, hvad der præcist er blevet sagt, og af omstændighederne.

"Løgner" er næppe ærekrænkende i dagens Danmark.

"Tyveknægt" er ærekrænkende, hvis det er fremsat som sigtelse, men ikke hvis det er fremsat som ringeagtsytring. Se artiklen øverst på siden for en forklaring af forskellen.

Ordet er en sigtelse, hvis beboeren reelt, konkret, aktuelt mener, at du har stjålet noget.

Derudover afhænger sagen af, i hvilket omfang beboeren har spredt anklagen, og hvorvidt dette vil kunne bevises.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på telefon 46351515 eller på e-mail ulvi@advodan.dk for en nærmere drøftelse.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
9/22/2018 8:36:16 AM

Hej,

Mellem jul og nytår sidste år gik min onkel og hans tidligere samlever (lad os kalde hende Y) fra hinanden.

Hun kunne ikke acceptere bruddet og har siden dagligt og endda flere gange om dagen kontaktet min onkel - hun har også beskyldt ham for alverdens ting, bestilt forskellige ting i hans navn (han returnerer dog det hele hver gang), udøvet hærværk på hans bil og hans hus samt tilmeldt ham forskellige programmer. Min onkel har hele tiden ignoreret hende, så nu er turen kommet videre.

Sidste uge fik jeg besked fra kommunen om at der var lavet en anonym underretning omkring at min mand og jeg skulle mishandle vores børn samt at min mand skulle drikke døgnet rundt. Vi havde besøg af en dame fra kommunen, som dog hurtigt lukkede sagen, da anklagerne intet havde på sig. Vi havde på fornemmelsen at det var Y der stof bag, men eftersom det var en anonym underretning kunne vi intet bevise. Y har så, efter underretningen er lavet, sendt en SMS til min onkel hvor hun skriver at hun kender en der har brugt hans navn i en underretning om børnemishandling hos os.

I denne uge har min onkel så modtaget adskillige pakker med naturmedicin - bestilt i min fars navn med levering til min onkel. Igen er det Y der er på spil.

Det skal tilføjes at min mand og jeg har været psykisk påvirkede efter den anonyme underretning, der blev lavet om os. Vi går konstant med en frygt for hvornår vi anmeldes igen - også selv om der Intet er at komme efter. Vi har 2 sønner på hhv 10 uger og 13 måneder. Ham på 10 uger er født 2 måneder for tidligt og vi vliver derfor stadig fulgt på sygehuset plus sundhedsplejersken kommer lidt hyppigere herhjemme, så vi har vores på det rene.

Er der noget vi kan stille op, eller skal vi blive ved med at finde os i alt.

På forhånd tak.

Ulrik Vindberg
9/24/2018 2:34:57 PM

Hej Mette,


Det var da noget af en omgang.

Der er juridiske veje fremad, men det er injurie-vejen. "Problemet" er, at så længe man udtaler sig til offentlige myndigheder, er der meget vide grænser for, hvad man må sige uden at kunne blive straffet for det. Det dækker også anonyme underretninger.

I stedet burde du og din onkel måske overveje at kontakte politiet angående et tilhold. Det lyder det som om der kunne være behov for.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
stig christensen
9/22/2018 12:23:39 PM

hej
har oplevet der bliver sendt en meddelelse direkte til min messenger konto på facebook
hvori der står "pis dog ud af landet din radikale landsforræder Danmark har ikke brug for din slags her"
personen der sendte mig dette postulat gjorde samtidig det, at vedkommende spærrede mig så jeg ikke kunne give genmæle
personen er ikke en jeg på noget tidspunkt hverken har diskuteret med eller mødt personligt
jeg agter ikke at give igen med samme tone overfor personen
er det injurier eller bagvaskelse eller er der overhovedet her tale om at anmeldelse kan komme på tale ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/24/2018 2:38:12 PM

Hej Stig,


"Radikal landsforræder" er teknisk set omfattet af den kategori af udtalelser, der kaldes "ringeagtsytringer" (med mindre der hentydes til en meget konkret handling).

Ringeagtsytringer straffes kun, hvis de går ud over den almindelige tålegrænse og i dagens Danmark, skal der virkelig meget til, før det er tilfældet. Der er endda juridiske teoretikere, som overvejer om den slags overhovedet kan straffes længere.

Hvis du vil drøfte sagen nærmere, er du meget velkommen til at kontakte mig på e-mail ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
John Doe
9/24/2018 6:04:52 PM

En anonym "troll" hærger et dansk forum, under et pseudonym, og det går hårdt udover visse brugere, ved blandt at der blandt andet bliver postet opdigtet historier af nedladende karakter, for at sprede miskredit blandt øvrige brugere på hjemmesiden.

(Det går især udover dem, som reagere på trollen)

Trollen er også "teknisk anonym", dvs det er ikke muligt for hjemmesidens administratorer at blokere trollen, med tekniske midler, da trollen bruger VPN-tjenester (proxy) med tusindvis af IP-adresser i hele verdenen.

Hvordan anmelder man sådan en person for injurier/bagvaskelse, når man ikke ved hvem det er ?

Kan hjemmeside ejeren blive pålagt, at stoppe trollens budskaber ?

Kan den virksomhed (typisk udenlandsk), som hjælper trollen med at skjule sin identitet blive pålagt at stoppe trollens injurier eller oplyse trollens rigtige IP-adresse (således at det er muligt at finde frem til den rigtige person, gennem personens internet udbyder) ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/27/2018 10:13:11 AM

Hej John,


Rent juridisk teknisk kan man ikke "anmelde" folk for injurier. Injurier er undergivet det, som kaldes "privat påtale" hvilket betyder, at den krænkede part selv skal anlægge en retssag i det civile retssagssystem om hvorvidt de konkrete udtalelser overskrider grænserne for straffelovens § 267.

Sådan en sag kan man dog ikke anlægge, hvis man ikke kan identificere personen, og der løber I ind i vanskeligheder.

Til gengæld kan jeg oplyse, at forældelsesfristen (6 måneder, jf. straffelovens § 96, stk. 1) sædvanligvis antages først at løbe fra det tidspunkt, hvor man har tilstrækkelig viden til at kunne anlægge sagen, og det må man jo vurdere først sker, når personens identitet bliver kendt. På den måde kan man føre sagen, hvis man på et tidspunkt skulle opdage, hvem personen er.

Indtil da, må brugerne formentlig blot lukkes efterhånden som de bliver anvendt.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben
10/3/2018 8:08:24 PM

Hej.
Er på en arbejdsplads ( Smede virksomhed ) med ca. 25 ansatte.( har været ansat 33 år ) Omkring 20 medarbejder har nøgle til at låse sig ind og en brik til at slå alarm fra, det samme har et rengørings firma der gør rent 2 gange om ugen den ene gang i weekenden. Alle med nøgle og brik har lov til at låse sig ind i weekend og lave noget til sig selv ( Fusk ) Det gør jeg en lørdag eftermiddag og er der 1/5 time og sætter alarm til da jeg går. Søndag er der rengøring i ca. 2/5 time de sætter også alarm til da de går. Mandag kl.1.30 møder en af mine kollegaer ind og ser der har været indbrud. men alarmen har ikke været i gang. Da jeg møder ind Mandag morgen får jeg at vide at der har været indbrud og der er stjålet værdi for 30.000 kr. Der hvor man er kommet ind kan alarmens censor ikke nå, men vedkommende har også været hvor sensor kan nå. Der er forgået noget under indbruddet der helt klart viser at man kender firmaet godt. Som tillidsmand spørger jeg senerer på dagen til indbruddet hvorpå værkføre svare. Det kan kun være dig eller rengøring da alarm ikke er gået i gang, jeg nævner ingen navne men jeg tror ikke på det er rengøringen. Går mig meget på, skal man virkelig finde sig i det. Efterfølgende har kollega som mødte tidlig Mandag også blevet spurgt ind til indbruddet.Jeg kan ikke komme over at de i deres vildeste fantasi kunne tro det om mig.Alle mine kollegaer støtter mig og siger han skal give en uforbeholdende undskyldning så ville jeg være tilfreds. han siger det kan han ikke for han ved jo ikke 100 procent at det ikke er mig. Kunne man bare forklare hvordan det var sket. Men det er svært når alarmen ikke er gået i gang.Det er nemmerer at beskylde nogen for det i stedet for at undersøge hvilke muligheder der ellers kunne være for at det kan lade sig gøre. Værkføreren det drejer sig om var der selv Søndag eftermiddag, så teoretisk er han jo i samme båd som mig. Men jeg tror overhovedet ikke han har noget med det at gøre. Mvh. Torben.

Ulrik Vindberg
10/4/2018 10:33:44 AM

Hej Torben,


Tak for din e-mail.

Injurieretligt er der ikke voldsomt meget at gøre ved sagen. Problemet er, at udtalelserne er givet i en meget lukket kreds, hvis ikke kun til dig selv. Det er en betingelse for injuriesager, at udtalelserne er blevet spredt i et eller andet omfang.

Jeg skal ikke kunne afvise, om der kan være noget i sagen rent ansættelsesretligt, men injurier, får du desværre ikke noget ud af.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Christensen
10/15/2018 11:39:12 AM

Hej.
Vi er havnet i en sag på de sociale medier, hvor vi er blevet anklaget for ikke at have set efter vores kat, i en uge hvor vi har været på ferie. Vi har haft 3 forskellige par til at se efter/passe vores kat, samt en række naboer, men alligevel har en person hængt os ud på et facebook forum, hvor hun anklager os for ikke at have sørget for foder eller væske, selvom vi i en privat sms, har gjort hende opmærksom på, at vi der er sørget for pasning, mad osv. Derudover har vedkommende taget vores kat ind til sig selv, da hun ikke mente den var passet godt nok - og hun har bopæl ca. 100 m væk fra os.

Har vi nogle rettigheder over for disse beskyldninger, da vi selv synes vores æresfølelser samt ry er blevet krænket i et forum med ca. 20.000 medlemmer?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/22/2018 2:29:25 PM

Hej Peter,


Der kunne være noget at komme efter i din sag, men det afhænger af, hvad personen nærmere har sagt. Hvis hun "blot" har anklaget jer for ikke at passe jeres kat ordentligt, bliver det svært at komme igennem med en sag. Hvis anklagen indeholder konkrete sigtelser, som er i strid med lovgivningen (fx om dyremishandling eller lignende), så kan der være noget at komme efter.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg give en nærmere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Egholm
10/20/2018 4:54:40 PM

Hej.

Juridisk bistand, om persondataloven, og injurie.

Jeg sidder som medlem af en Bolig Organisations bestyrelse, og har lige modtaget dagsorden til vores næste møde. Som et punkt på dagsorden, er bestyrelsen blevet bedt om, at tage et emne op, af en beboer som ønsker at anklage en anden beboer, (tilfældigvis mig/undertegnede) for tydelig spekulation, vedr tildeling af en attraktiv bolig, mhp senere bytning.
I punktet er der vedhæftet 2 skærmdumps, fra private lukkede facebookgrupper. Det ene er fra 25/3-2017 i en lukket gruppe, og det andet er fra 25/1-2018 fra en anden lukket gruppe. Begge dumps taget af, og fra samme person.
Jeg bør i samme nævne, at punktet naturligvis kort ER drøftet med siddende medlemmer, og at sagen naturligvis intet, har på sig.

Jeg har undersøgt sagen nærmere, og har fundet ud af at personen overtræder facebookregler, blot ved at videregive informationer fra lukkede grupper på FB, i andre sammenhæng.

Jeg kan nævne, at organisationen hvor jeg sidder som medlem, INTET har med facebook at gøre.

Jeg er dog blevet nysgerrig på om denne person rent lovgivningsmæssigt overtræder regler og love. Det skal her nævnes, at skærmdumps er med billede og (mit) Navn på profilen.

Grunden til min nysgerrighed er bl.a., at jeg ikke mener, at emnet kan og bør tages op hvis, regler og love er overtrådt, OG da jeg mener, der er tale om direkte personhetz, injurie overtrædelse af persondatalov.

Og kan jeg evt anmelde denne person for ovenstående, og hvordan ville jeg stå?

Mvh
Heidi Egholm

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/22/2018 2:41:59 PM

Kære Heidi,


Det er jo en del spørgsmål i din henvendelse, og jeg vil se, om jeg kan besvare dem alle.

Umiddelbart er der ikke grundlag for en injuriesag. For det første vurderer jeg ikke, at anklagen er helt alvorlig nok til at bære en injuriesag, og for det andet - og særligt vigtigt - er anklagen "kun" blevet spredt til bestyrelsen, som jeg forstår din henvendelse. Det er en grundlæggende betingelse for injuriesager, at anklagerne bliver spredt, og hvis man trods alt har fulgt "kommandovejen", er det svært at straffe for.

Det ændrer ikke herpå, at personen har overtrådt Facebooks egne, interne regler, men det kan være, at Facebook, ønsker at reagere i henhold til deres egne regler.

Om personen har overtrådt persondataloven (eller databeskyttelsesloven som den hedder nu) er også tvivlsom, fordi personen har behandlet dine personoplysninger til rent private formål, og derfor falder uden for beskyttelsesområdet.

Hvis du ønsker at påklage hændelsen, kan det imidlertid ske til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Held og lykke med sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Egholm
10/22/2018 3:31:33 PM

Hej Ulrik.

Tak for dit svar. Som jeg ser det, betyder det, at jeg ikke kan “gå videre” med sagen. Selvfølgelig medmindre at straffelovens paragraf 267, kan gøre sig gældende, da føromtalte beboer, anklager for spekulationer?


“Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”.

Mvh
Heidi

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/24/2018 11:32:33 AM

Hej Heidi,


Jeg mener ikke umiddelbart, at sagen er omfattet af § 267, fordi anklagen ikke er alvorlig nok - uanset om den så er sand eller falsk.

Derfor mener jeg ikke, at der er grundlag for at føre en injuriesag.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Egholm
10/24/2018 11:35:16 AM

Hej igen,

Tak for dit svar. Jeg lader "sagen" ligge.

Mvh Heidi

Besvar indlæg
Pia Andersen
10/23/2018 8:19:47 PM

De fleste mindre byer har deres egen facebook gruppe, hvor der skrives om stort og småt.
Til tider går bølgerne højt og der er sædvanligvis nogen der ikke kender grænsen for hvad man må og ikke må skrive på facebook.
Her kommer så mit spørgsmål:
Hvis der eksempelvis er sket hærværk i byen - forholdet er anmeldt til politiet - er det så en overtrædelse af straffelovens paragraf 267 at skrive på facebook:
"Der er garanteret dem og dem og de skulle bla bla..."
De pågældende unge mennesker har intet gjort, hvilket er vidnefast.
Alle i byen ved hvem der hentydes til - og kan administrator af facebook gruppen komme i klemme ved ikke at slette disse injurier om strafbare forhold?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/24/2018 11:29:19 AM

Hej Pia,


Sagen afhænger meget af, hvad der præcist skrives.

Hvis der står "Det er X der har gjort det" er det en injurierende sigtelse.

Hvis der står "Det er sikkert X der har gjort det" er det mere tvivlsomt, fordi der så formentlig vil være tale om en ringeagtsytring ("X er typen der kunne finde på at gøre det"), og de bliver kun meget sjældent straffet. Det kunne dog godt ske, fordi personen bliver identificeret og det er trods alt en alvorlig anklage.

Hvis der er tale om injurierende udtalelser, risikerer administrator også et ansvar, hvis ikke oplysningerne fjernes.

Jeg drøfter meget gerne sagen nærmere med dig. Du er velkommen til at skrive til ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Annonym
10/25/2018 12:01:50 AM

Hvis man beskylder en person offentligt for at have været utro, i sådan en grad at det påvirker personend omdømme, ville man så kunne køre en injurie sag hvis dette ikke er rigtigt..

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/25/2018 11:25:59 AM

Hej Anonym,


Det afhænger nok af omstændighederne. Som udgangspunkt kan man kun straffe folk for injurier, hvis anklagen er "egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse", som det hedder i straffelovens § 267.

Det betyder kort sagt, at det ikke er nok, at anklagen er usand. Den skal også handle om noget ærekrænkende.

Hvis anklagen "kun" handler om utroskab, så er det næppe tilstrækkeligt. I dagens Danmark, er det næppe ærekrænkende at blive anklaget for utroskab. Men den måde, hvorpå anklagen er formuleret kan evt. give et andet resultat.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en nærmere drøftelse, hvis du ønsker det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Helge Christensen
10/29/2018 6:01:39 PM

I maj måned solgte jeg nogle aktiviteter til en person, der skulle føre aktiviteterne videre. For dette skulle vedkommende betale en udbetaling samt månedlige afdrag i 24 måneder.

I kontrakten er der en klausul med en meget stor konventionalbod, der siger, at jeg ikke må have noget at gøre med disse aktiviteter i fremtiden.

Nu har en tidligere samarbejdspartner kontaktet køber og meddelt ham, at jeg arbejder på livet løs med disse aktiviteter til trods for klausulen.

Det har betydet, at køber holder afdrag tilbage, fordi han tror, der er noget om snakken. Det har allerede nu kostet mig omkring 80.000 kr. og ser ud til at kunne koste mig endnu mere.

Beskyldningen er absolut ubegrundet, men jeg er i tvivl om det er injurier eller bagvaskelse.

Men det er i hvert fald udtalelser, der er fremsat mod bedre vidende og som skader mig både personligt og økonomisk og som også skader mit omdømme.

Hvad kan jeg gøre?

På forhånd tak

Med venlig hilsen
Helge

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/30/2018 2:20:24 PM

Hej Helge,


Tak for dit spørgsmål.

Uagtet at udtalelsen er mod bedre vidende, så er jeg ikke sikker på, at injurier er den rigtige vej at gå. Til gengæld kan der blive tale om et erstatningskrav, som jeg gerne vil drøfte med dig.

Jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515 for en drøftelse af sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mor til to
10/29/2018 10:47:56 PM

Mit spørgsmål lyder: Kan det være krænkende i straffeloven § 267 og § 268's forstand, hvis ens navn ikke er blevet nævnt, men andre på grund af sammenhængen vil være efterladt med den opfattelse, at påstande handler om en selv og ens barn?

Kort fortalt handler det om, at nogle børn i mit barns klasse på et socialt medie er blevet beskyldt for at stjæle, drikke alkohol, ryge cigaretter og hash, at være voldelige, at mobbe og at begå kriminelle handlinger på sociale medier. Samtidig beskyldes de pågældende børns forældre for at være "kapitulerende", "uden for rækkevidde", ikke at have "lyst eller overskud til at begrænse vores børn" og mere af samme skuffe.

Mange af disse ting er vitterligt foregået i mit barns klasse over et stykke tid med mange forskellige børn involveret. De pågældende skriverier får det imidlertid til at fremstå, som om det drejer sig om en lille hård kerne, hvoriblandt mit barn, der alle gør alle disse ting.

Jeg er ulykkelig på mit barns vegne over, at det urigtigt skal få så blakket et omdømme, med de konsekvenser det nu kan få, og jeg føler mig krænket over at blive fremstillet som værende ligeglad og ude af stand til at sætte grænser for mit barn.

Venlig hilsen
Mor til 2

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/30/2018 2:39:54 PM

Hej Mor til 2,


Kort sagt - ja det kan godt være injurierende selvom der ikke fremgår navn. Det afgørende er, om man kan identificere personen i udtalelsen.

Om der er noget at komme efter i din sag, vil jeg gerne drøfte med dig lidt mere konkret end i denne sammenhæng, og jeg vil derfor bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Hvid Hansen
11/2/2018 11:07:43 AM

Vi er i en trist sag omkring støjproblemer med en nabofabrik (vi bor på landet) Sagen er endt i kommunen og der er meget korrespondance frem og tilbage. Har modtaget aktindsigt og set at fabriksejeren anklager mig for at "terrorisere dem", at være i besiddelse af en "kamphund" og at jeg kører "vanvidskørsel". Vores hund er en raceren Engelsk Bullterrier(den har ALDRIG været uden snor ) med stamtavle, Det er beviseligt naboen selv der kører "vanvidskørsel" og er tæt på at påkøre børn og dyr på vejen og at ville have sin nattero og dermed melde sagen til kommunen efter opfordring af fabrikken/naboen er vel ikke terrorisme?. Jeg er ked af at disse udtalelser får lov at stå uimodsagte i offentligt regi og har sendt en forespørgsel om et dementi ? Kan jeg gøre andet?

Besvar indlæg
Mette Hvid Hansen
11/2/2018 11:41:12 AM

Jeg glemte helt ordet "pengeafpresser" - noget der er helt beviseligt forkert - Jeg har sendt en regning via kommunen for selvbetalte behandlinger der var spildt da man ikke overholdt de tider for ro (efter kl 00:00) der er skrevet der skal være ifølge kommunens miljøgodkendelse.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/5/2018 9:49:33 AM

Hej Mette,


Tak for dit spørgsmål.

Jeg forstår udmærket godt, at det kan være frustrerende med sådan en nabo, men injurier er desværre ikke den rette vej at gå.

Problemet er, at så længe man "kun" fremsætter udtalelserne overfor det offentlige (når det ikke lige er politiet og i visse tilfælde domstolene) er der meget brede grænser for, hvad man kan udtale uden at blive straffet for det. Det var noget andet, hvis udtalelserne fx var faldet i avisen eller på Facebook.

Overfor kommunen er du berettiget til at komme med dine bemærkninger, så hans udtalelser ikke står uimodsagt, og det vil jeg da anbefale dig at gøre.

Derudover kunne der være noget at komme efter på baggrund af det, vil kalder "naboretten", men det skal du have en advokat til at vurdere helt konkret. Afhængigt af, hvor du bor er der næsten med sikkerhed et ADVODAN-kontor i nærheden, og jeg vil anbefale dig at rette henvendelse dér, og få vurderet, om der er noget at komme efter.

Held og lykke med sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Claus Piil
11/2/2018 8:36:39 PM

Hej

Jeg er ansat som politiassistent ved politiet og bor et hus i et villaområde. Min hustru og jeg har altid haft et godt naboskab til vores naboer, men min ene nabo er af uforklarlige grunde pludseligt indenfor de sidste 2 år begyndt, at anmelde mig for ting som jeg aldrig har begået og som også efter uvildig undersøgelse er blevet afvist den ene gang efter den anden. Disse sager undersøges for det meste af Den Uafhængige Politiklagenævn (DUP). Sagerne er også efterfølgende blevet afvist at både Statsadvokaten og Rigsadvokaten, idet naboen blev ved med at udnytte sine klagemuligheder. Det er aldrig lykkedes at få naboen i tale. Det sidste de anmeldte mig for var misbrug af diverse registre i forbindelse med mit arbejde. Som alle ved, bliver der altid oprettet logfiler ved brug af disse registre så man til hver en tid kan se, hvem der har forespurgt i registret.
Da anmeldelsen blev undersøgt at Den Uafhængige Politiklagenævn, konstaterede man også, som forventet, heller ikke et sådan misbrug fra min side. Det fik klageren oplyst af først Statsadvokaten i april måned og senere af Rigsadvokaten i juni måned, idet hun også påklagede Statsadvokatens afgørelse til Rigsadvokaten.
I september måned var der gadefest på vores gade. Vi havde ikke mulighed for at deltage, men det havde vores nabo, der havde anmeldt mig for registermisbrug. Det meste af aftenen var naboen rundt til de fleste deltagere, hvor hun oplyste, at jeg havde misbrugt politiets registre. Dette uagtet, at sagen var afsluttet, uden sag, allerede i april og senere igen i juni måned.
Har jeg en god sag med hensyn til en injuriesag?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/6/2018 4:13:48 PM

Hej Claus,


Tak for din henvendelse.

Der kunne godt være noget at komme efter, fordi naboen har spredt historierne til de øvrige beboere i nærområdet. Det vil dog forudsætte, at disse vil være indstillet på at afgive vidneforklaring om det i retten.

Jeg vil meget gerne drøfte sagen med dig, så jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
JZ
11/6/2018 1:57:10 PM

Hej, jeg har været involveret i en samværssag i lidt over to år. Som led i sagen er min eks kommet med en hel del beskyldninger/falske anklager, bl.a. om at jeg skulle være anmeldt for vold, at jeg er psykisk syg mm. Intet af det har noget på sig, hvilket også er understøttet af at jeg fik 5-9 samvær snart efter. Problemet er at hun stadig går rundt og fremfører disse påstande i andne regi. Bl.a. overfor mit søns lærer og pædagoger. Jeg har flere gange bedt hende om at indstille disse angreb uden held. Er der noget jeg kan gøre? Vh Joseph

Ulrik Vindberg
11/6/2018 9:48:14 PM

Hej Joseph,


I forhold til selve samværssagen, er der ikke meget man kan gøre. Som du kan læse i mange af de øvrige svar på siden er der nærmest ingen grænser for, hvad man må udtale overfor offentlige myndigheder (så længe det ikke lige er politiet og i nogle omstændigheder retten).

Når hun til gengæld spreder historierne til lærere og pædagoger, kunne der godt være noget at komme efter.

Jeg vil meget gerne drøfte sagen lidt nærmere med dig. Vil du kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515 - så kan vi finde ud af, om der skal gøres noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Irina A.
11/25/2018 2:00:24 PM

Vi er flyttet i ny kvarter i maj 2018, og næsten lige siden har vores ene nabo klaget til kommunen over røggener fra vores brændeovn, dette er tjekket ad flere omgange, og der er intet galt med vore brændeovn /intet forurening kommende fra os. Naboen har siden gået rundt hos flere fælles naboer, og fortalt, at vi sætter plastik i brændeovnen, at vi er til gene for hende, samt at vi er sigøjner. Tre af disse naboer har selv kontaktet os og fortalt om, at hun har sagt dette om os, samt har de sagt, at de vil støtte os, hvis vi ville fx klage over det til politiet.
Vi har registreret hende på video på telefonen: 2 gange hvor hun kommer ved døren og skriger og råber ad os – om natten. Og i nat kl. 23.13 hvor hun fra sin have råber ”(I er) skide sigøjner”. Hun har to gange før (sidst for ca 10 dage siden) kastet med mudder i vores vinduer – ligeledes midt om natten, vi har klaget over det til politiet, hvor vi har sendt billeder af mudderet på vinduerne. Vi fik kvittering på det, men intet andet.
Vi har godt omdømme på arbejdspladsen, er ikke sigøjner, vi har aldrig haft problemer med naboerne, har aldrig været til gene over for hende her. Vi føler os skamfulde over, at der bliver lavet så meget ballade omkring os, fra denne ene nabo, når vi nu kun har boet i området i så kort tid. Vi følger, at hun krænker vores gode omdømme og ære, samt muligheder for at integrere os i nabolaget. Naboerne støtter os, men vi frygter, at de på sigt bliver trætte af skandalen og vil marginalisere / undgå os, hvis vi ikke gøre noget mod den ubehagelig nabo. Vi bruger kun lovlig brænder købt fra Harald Nyborg i vores brændeovn. Vi har et splinternyt brændovn, monteret af fagfolk efter alle regler, og har endda valgt at forlænge skårstenen med 95 cm, blot for at vise, at vi ikke ønsker at være til gene for naboen. Intet har hjulpet, vi har kun talt pænt til hende, eller også har vi undgået hende. Nu er der en fjerde nabo, der har for en uge siden kontaktet os med lignende meldinger. Vi er selv sagt ked af, at hun går rundt og spreder usandheder og injurier om os. Vi føler os desuden utrygge i vores eget hjem, til dels fordi hun skriger noget grimt om os, næsten hver aften. Til dels fordi vi ikke ved, hvad hun kan finde på næste gang, om hun kaster med sten eller går rundt i vores have om natten. Vi går ud fra, at hun kigger ind i vores vinduer om natten, også mens vi sover – dette da det viser sig, at hun godt ved, i hvilket rum vi befinder os i, når hun vælger at kaste med mudder i soveværelsesvinduerne eller kontorvinduerne. Det er alt i alt meget ubehageligt. Naboerne siger, at hun muligvis har nogle psykiske udfordringer. Hun er en dame omkring 60, og det er sendt for hende, at hun går og har det sådan, men vi kan ikke mere, og vi er bange for hende.
Har vi nogle chancer, hvis vi går i retten med en chikane / injuriesag mod hende? Skal vi bede naboerne at gengive på skrift, hvad de har hørt naboen sige om os? Skal vi blive ved med at filme/ optage hende? Eller hvad gør vi? Vi er meget kede af situationen og stressede; vi kan ikke blive ved med det her, vi kan ikke fungere på arbejdet om dagen, når hun om natten laver så meget ballade. Håber du kan hjælpe.

Venlig hilsen Irina

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/26/2018 1:05:26 PM

Kære Irina,


Det lyder som en rigtig træls situation.

Desværre er der ikke så meget at gøre lige præcist angående injurier. Anklager om at I er "til gene" er ikke ærekrænkende. Anklager om at I skulle være "sigøjnere" er efter min vurdering heller ikke alvorlige nok til en injuriesag.

Hvis der er tale om lejeboliger kan I evt. kontakte udlejer med en klage.

Alternativt er der kun politiet tilbage. Jeg vil anbefale at blive ved med at melde hende til politiet hver eneste gang hun chikanerer jer. I kan evt. bede dem kontakte hende og få hende til at holde op.

Held og lykke med det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Irina
11/29/2018 2:23:45 PM

Tak

Hvad med, at hun går rundt hos 3-4 forskellige naboer - dem har vi hørt fra, i hvert fald, og siger, at vi brænder plastisk i vores brændeovn, og at det derfor lugter og er forurenende. Samt kalder os sigøjner. Vi er ikke danskere, men heller ikke sigøjnere, vi har registreret hende råbe ti os "skide sigøjnere". Er ingen af delene injurier; og kan det med sigøjnere evt. komme ind under rasismeparagrafen. Vi skal finde en måde at få hende til at holde op på.

Vi er ikke glæde at skulle i retten med det, vi er heller ikke efter at få økonomiske foredel ude af det. Vi vil bare gerne beskytte os mod hendes krænkende og belastende opførsel. Er det slet ikke noget vi kan gå efter via rettens vej. Tak.

Ulrik Vindberg
11/29/2018 3:01:58 PM

Hej Irina,


Anklager om at I brænder plastik af og om at I skulle være sigøjnere er ikke ærekrænkende efter min vurdering. En lidt mærkelig spidsfindighed inden for injurierne er, at det ikke er ærekrænkende bare fordi det er usandt.

Det kunne godt være omfattet af racismeparagraffen (straffelovens § 266 b), men den er ikke undergivet privat påtale, så den skal også anmeldes overfor politiet.

Jeg mener fortsat at jeres bedste chance for at få personen til at holde op med sin adfærd er via politiet.

Held og lykke.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Irina
11/29/2018 4:24:16 PM

Tak for dit svar. Vi sætter pris på det. Vh Irina

Jens Beck Madsen
11/22/2018 12:32:49 PM

En person har kaldt mig pædofil, alene pga. at jeg er født i 1968 og derfor levede da børneporno blev forbudt i Danmark i år 1980.

Den præcise udtalelse var: bare tanken om du sikkert har siddet i en bio føj pædofil-

Dette er sket i en fb gruppe med næsten 112000 medlemmer

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/23/2018 10:17:05 AM

Hej Jens,


Det er en meget alvorlig anklage, og den bør der kunne gøres noget ved - afhængigt af omstændighederne selvfølgelig.

Vil du kontakte mig på 46351515 eller ulvi@advodan.dk - så vil jeg gerne lige drøfte sagen med dig lidt nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
René Christensen
12/5/2018 7:19:50 PM

Hejsa. Det er blevet gjort mig bekendt at min kærestes eksmand omtaler mig for mig at se med et nedsættende navn overfor min kæreste og med stor sandsynlighed også hans omgangskreds.
vi har ikke noget på skrift men har hørt det over telefon imens min kærestes børn var tilstede i hans hjem. vil det kunne bringe noget med sig?

med venlig hilsen René

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
12/10/2018 1:04:01 PM

Hej René,


Det kunne det muligvis godt, men det kræver i så fald to ting:

For det første skal det "nedsættende navn", du nævner ikke blot være nedsættende - det skal være decideret ærekrænkende. Hvad det nærmere indebærer kan du læse i artiklen øverst, men kort sagt skal der være tale om et kaldenavn, som er "almentnedsættende" (altså som hvem-som-helst med de givne forudsætninger ville føle sig krænket over at blive kaldt) og som i øvrigt går ud over den almindelige tålegrænse.

For det andet skal du kunne bevise, at udtalelserne er faldet. Det kan enten ske skriftligt, hvis I skulle komme i besiddelse af noget sådan, eller det kan ske ved vidneførsel. Dette kræver dog, at der er nogen, som vil stille op og afgive forklaring om det.

Jeg drøfter gerne sagen med dig telefonisk, hvis du ønsker det. Du kan ringe til mig på 46351515 eller skriver på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Iwan
12/7/2018 2:26:41 PM

Min kæreste blev sidste år fyret fra sin arbejdsplads, med den begrundelse at kunder klagede og uoverensstemmelse med kollegaer.
Derefter har hendes chef været rundt hos virksomheder i byen og uddelt en udtagelse i håb om inden ville ansætte hende.
Den udtagelse indenholdt bl.a. følgende:
Tyveri og seksuelt overgreb
Tyveri af 3100 kr hver måned i 8 måneder
Arbejde i beruset tilstand over flere omgange
Samt en dom fra hun år tilbage arbejdede i Dubai, som hun skulle være stukket af fra.

Dette blev printet på virksomhedens papir med direktørens mail, og delt ud til de andre virksomheder i byen, hvor en af dem var så flink at give kopien til min kæreste.
Hun fik så også arbejde der, da de var yderst tilfreds med hendes indsats.

Nu hvor hendes tidligere chef stadig prøver at komme efter min kæreste, vil vi gerne vide hvad vi kan gøre i sådan en situation, da jeg umiddelbart kan læse mig frem til at man ikke må give negative udtagelser.

Mvh

Ulrik Vindberg
12/10/2018 1:11:11 PM

Kære Iwan,


Det var noget af en oplevelse af være ude for!

Jeg vil anbefale dig at kontakte mig snarest muligt - der er næsten utvivlsom et ærekrænkende indhold i stort set samtlige de udtalelser, direktøren har spredt om din kæreste.

Du skal være opmærksom på, at injurierende udtalelser forældes 6 måneder efter man bliver bekendt med dem, så afhængigt af hvornår I har fået en kopi af den omtalte skrivelse, vil jeg anbefale jer at reagere hurtigt muligt.

I kan kontakte mig på telefon 46351515 eller e-mail ulvi@advodan.dk - så kan vi lige drøfte nærmere, hvordan der skal reageres.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lasse
12/10/2018 12:38:42 PM

Kort fortalt:

Ekskæreste udstiller mig med navn på sociale medier som værende voldsmand og stalker.

Dette sker primært i vennekredse og på Facebook i åbne grupper og på hendes egen profil

Det har intet på sig.

Hvornår kan man gøre noget

Ulrik Vindberg
12/10/2018 1:07:16 PM

Hej Lasse,


Begge anklager (voldsmand og stalker) er udtryk for den kategori af ytringer, vi kalder sigtelser. Dem kan man gøre noget ved, hvis ytringerne er "egnet til at nedsætte dig i medborgernes agtelse", som det hedder i straffelovens § 267. Det vil formentlig (afhængigt af omstændighederne) være tilfældet både for så vidt angår anklager om vold og om stalking.

Derfor vil jeg opfordre dig til at kontakte mig enten på telefon 4635 1515 eller e-mail ulvi@advodan.dk for en nærmere drøftelse af sagen.

Jeg vil opfordre dig til at reagere hurtigst muligt, fordi injurier forældes efter en særlig regel i straffeloven - efter kun 6 måneder.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mona
12/11/2018 9:51:53 PM

Jeg er i dag blevet anklage for at skulle være medvirkende til et overfald, pga jeg er admin i en facebook gruppe og et opslag blev delt i denne gruppe og man kunne antyde en god i baggrunden, og overfalds manden så er kørt efter dem og overfaldet dem, jeg var ikke bekendt med at man kunne se denne gps og opslaget blev slettet ret hurtig i den gruppe, men nu bliver jeg chikaneret af den forurettede der mener det er min skyld eller jeg er medskyldig til vold mod hende og at jeg støtter op om dette. Kan det anmeldes og er der en stærk nok sag i dette ?

Mona
12/11/2018 9:54:33 PM

Har en taste fejl hvor jeg skriver god det var self gps jeg mente

Ulrik Vindberg
12/17/2018 10:04:33 AM

Kære Mona,


Din sag er selvsagt meget speciel og for at kunne svare på den, har jeg nok brug for lidt ekstra oplysninger. Jeg vil anbefale, at du kontakter mig på 46351515 eller e-mail ulvi@advodan.dk, så vi lige kan drøfte den nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde.

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anders
12/17/2018 1:31:19 PM

I en artikel i Weekendavisen ("Nultolerance-politikken" 14.12.18) beskrives hvordan nogle studerende på Københavns Universitet havde klaget en over en lektor, som de fandt bl.a. kønsdiskriminerende og racistisk. Lektoren var igennem et ubehageligt forløb, hvor anklagerne blev udredt af universitetet. Det medførte bl.a. sygemelding og psykologbehandling for lektoren.
På den ene side har studerende selvfølgelig lov at sige deres mening om undervisningen. På den anden side er beskyldningerne om racisme og kønsdiskrimination jo noget af det værste man kan få hæftet på sig. Og det havde øjeblikkelige konsekvenser for lektorens arbejde, da beskyldningerne blev givet til arbejdsgiveren. Er der tale om strafbare injurier?

Ulrik Vindberg
12/17/2018 2:32:06 PM

Hej Anders,

Tak for dit spørgsmål. Mit umiddelbare svar er nej.

Årsagen er, at disse anklager er udtryk for det som på dansk hedder "ringeagtsytringer" og lidt mere præcist i Menneskerettighedsdomstolen hedder "value judgments". Den type udtalelser straffes ret sjældent, særligt fordi udtalelsernes alvor skal gå ud over den almindelige tålegrænse, der flytter sig sammen med samfundets og sprogets generelle udvikling. Når det ses i sammenhæng med, at de studerende trods alt har "fulgt kommandovejen" ved at klage til universitetet i stedet for fx at viderebringe anklagerne på Facebook, vurderer jeg umiddelbart, at der ikke er tale om strafbare injurier.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne Liv Ersgaard
12/20/2018 8:43:42 PM

Jeg har en far, som er alkoholiker, men ikke selv vil indse dette. Hele min barndom har været hårdt præget af hans misbrug. Jeg har de sidste 10 år forsøgt at holde mig så langt fra ham som muligt. For 1 1/2 år siden fik jeg en datter, og i den forbindelse fremlagde jeg nogle helt klare retningslinjer, om hvad jeg ville tolerer hvis han skulle have lov at se hende. Han har set hende fire gange, og altid under opsyn af mig. For nogle uger siden kom han uanmeldt på besøg, på vej hjem fra et besøg på et kræmmermarked. Jeg havde stærk mistanke om at han havde drukket, (hvilket var et brud på en af mine regler), men da min mand var i København for at aflevere sine to ældste børn, og jeg var alene med vores datter, havde jeg på ingen måde lyst til at starte en konflikt. Jeg gav ham en kop stærk kaffe, og snakkede lidt med ham. Undervejs i vores samtale, påtalte han at min datter havde fået lov at se tegnefilm. Jeg var selv igang med at færdiggøre en opgave til mit studie, og sagde til ham at hun altid fik lov til at se tegnefilm om søndagen. Jeg kunne mærke at det gik ham på at min datter ikke ville op til ham, og hele tiden gemte sig på den anden side af mig. På et tidspunkt talte han om at jeg selv havde været en møgunge som barn, og jeg svarede at det nok havde noget at gøre med, at jeg havde haft dårlige forældre. Til sidst kørte han igen. Ca. 10 dage senere bliver min mand og jeg indkaldt til et møde på børne- og unge forvaltningen. Det viser sig at min far er kørt direkte hjem til sin kæreste og har fortalt en kæmpe løgnhistorie om, at han var kommet uanmeldt på besøg og havde fundet min datter “spændt fast” til sin højstol, med en iPad (vi ejer hverken iPad eller tablet) og et par kiks. Jeg skulle have ligger i vores soveværelse, påvirket, med hash på natbordet, og været ude af stand til at komme i kontakt med. Min far skulle, i det her vanvidsscenarie han har digtet, have taget sig af min datter, skiftet hendes ble og givet hende mad, og til sidst ringet efter min søster, som kunne tage over til min mand kom hjem. Denne historie har min fars kæreste fortalt videre til deres omgangskreds, og det resulterede så i at jeg blev anmeldt til kommunen. Jeg er medlem af bestyrelsen i min datters vuggestue, læser i øjeblikket til finansøkonom og har fuld opbakning fra sundhedsplejen, min svigerfamilie og min søster, i at dette scenarie aldrig har fundet sted. Jeg ved at denne historie har sit udspring fra min far, da min lillebror genfortalte hele episoden til mig på messenger. Når jeg selv konfrontere min far benægter han nogensinde at have fortalt denne historie, men alle omkring ham, fortæller at han er ophavsmanden og at han stadig påstår, at dette er sandheden overfor dem. Denne løgn har bredt sig som en løbeild i min barndomsby, et sted jeg har gjort alt for at lægge bag mig, på grund af min dårlige opvækst og de minde jeg forbinder med disse mennesker og denne by.
Kan jeg anlægge en injuriesag mod min far, så jeg kan få sat en stopper for det her, en gang for alle?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
12/21/2018 2:17:38 PM

Hej Anne,


Tak for din henvendelse. Sikke en oplevelse!

Jeg kan godt se pointen I at gennemføre en injuriesag på den baggrund, og der burde være mulighed for at komme igennem med den.

Jeg vil bede dig kontakte mig på 46301401 eller på e-mail ulvi@advodan.dk, så vi kan drøfte nærmere, hvad der skal til.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Rolf
12/22/2018 12:29:44 PM


Mit fulde navn har i 13 år stået på en offentlig tilgængelig blokadeliste hos malernes fagforening. registeringen er åbenlyst grundløs.

Hvad kan jeg gøre ?

Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:34:03 PM

Hej Rolf,


Det afhænger nok af, om det fremgår af listen eller omstændighederne i øvrigt, hvorfor du står der, og om dén årsag er ærekrænkende.

Jeg vil meget gerne vurdere spørgsmål for dig nærmere, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
anny guldbrandt
12/23/2018 1:00:40 PM

Jeg og 3 andre var frivillige i en kiosk på et plejehjem Sydtoften 7200 grindsted.
nu er jeg blevet beskyldt for at have taget 10.000,00 kr fra kassen.
Der har været en lokal regnskabsfører på han gjorde det også frivilligt, selv om det var hans erhverv. Nu er han også beskyldt for at han ikke har gjort sit arbejde ordentlig. han fandt det i orden. Ham der beskylder os for ovenstående er gift med en af de frvillige. Kan du hjælpe ?

Venlig Hilsen Anny Guldbrandt

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:38:00 PM

Hej Anny,


Om jeg kan hjælpe afhænger primært af, hvordan (læs: hvor offentligt) I er blevet anklaget.

Jeg vil meget gerne give en nærmere vurdering, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk.Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ib bach kristensen
12/30/2018 3:39:43 PM

3 kvinder har hængt mig id på deres facebookvæg som psykopat og pædofil.Det er spredt til over 400 personer har vi erfaret i dag.Vi er ikke mere på Fb da alle vores ting er hacket.Det drejer sig om en colombiansk kvinde som har chikaneret os over mange måneder og beskyldt mig for overgreb på sin datters Colombia2015..Min kone er kriminolog og har været ansat hos spansk politi og taget kontakt til retssystemet i Colombia hvor en dommer har set på sagen og lukket den.Jeg har siddet i Vestre Landsret i Aalborg som lægdommer og har af den grund i mit 69 årige liv en ren straffeattest.Har jeg en sag på denne falske beskyldning,med en erstatning i udsigt.M.v.h.Ib.B. Kristensen.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:40:32 PM

Kære Ib,


Det var sørme en ubehagelig oplevelse.

Anklagen er utvivlsomt alvorlig nok til at karakterisere injurier. Spørgsmålet er, hvordan den er forøvet. Befinder modparten sig (fortsat) i Columbia, eller i Danmark? Og har I beviser i form af fx screen-shots af anklagerne?

Jeg vil gerne give en nærmere vurdering, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dkMed venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Natascha
1/1/2019 12:17:16 PM

Hej. Mit spørgsmål går ud på falske beskyldninger og konstant mudderkast mellem min datters far og jeg. Hun ser ham ikke tit da hun ikke gider ham osv. Nu mit spørgsmål så , han skrev igår Nytårsaften ordret - Vores datter siger når hun er hos mig at din kæreste slår hende, skal vi lige snakke om det!! Det over 2 måneder siden sidst hun var hos besøg hos sin far.
Jeg tænker løgn med løgn på. Min datter og min kæreste har det bedste forhold, han har selv to børn og ham og min datter har kendt hinanden i 1 år. Slog han hende havde jeg da set det og hun havde sagt det. Plus hun og min kæreste har et bedre forhold til hinanden end hun har til sin egen far.
Det er efter min mening forfærdeligt at anklage en anden mand for sådanne en grov beskyldning som ingen steder høre hjemme. Det handler jo i bund og grund bare om at min datter ikke vil sin far!!!
Men hvad kan jeg gøre og hvad kan min kæreste gøre ved og med sådanne en beskyldning hængende over sig?? Altså at min datters far påstår min datter har sagt min kæreste slår hende.( Min datter er 4 år). Håber på positivt svar.
Vh Natascha.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:43:10 PM

Hej Natascha,


Tak for dit spørgsmål. Du har ret i, at der er tale om grove anklager.

En grundlæggende betingelse for at vinde en injuriesag er, at anklagerne er "spredt" i et eller andet omfang, så det afhænger lidt af, hvordan anklagen er fremkommet. Jeg vil gerne drøfte sagen lidt nærmere med dig, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk.Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
ronni nielsen
1/1/2019 12:33:57 PM

hejsa
jeg er blevet beskyldt af min kæreste ex som hun har et barn med, at jeg slår hende, han skriver ordret " hun siger her at din kæreste slå hende skal vi lige have en snak om det.
jeg har aldrig lagt en hånd på hende, tror mere han er sur over at jeg har et bedre forhold til hans datter en han selv har.
det er en beskyldning jeg ikke vil have hængende på mit navn, og tænker på om men kunne melde ham for injurier.

Hilsen Ronni Nielsen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:45:15 PM

Hej Ronni,


Tak for dit spørgsmål. Du har ret i, at der er tale om grove anklager. En grundlæggende betingelse for at vinde en injuriesag er, at anklagerne er "spredt" i et eller andet omfang, så det afhænger lidt af, hvordan anklagen er fremkommet.

Jeg vil gerne drøfte sagen lidt nærmere med dig, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke Thomassen
1/2/2019 5:53:55 PM

Min hund er i forbindelse med en udstilling blevet beskyldt for at være skyld i en udstillers fald og efterfølgende mén af fald, samt at have angrebet og bidt hendes hund. Ingen af delene er korrekte. Beskyldningerne ligger på en hundeklubbens officielle hjemmeside og er gentaget flere gange af både formand og bestyrelsesmedlemmer. Jeg har 7 vidner der uafhængig af hinanden har beskrevet episoden på skrift, hvor de beskriver, at damen gled i græsset, og at min hund ingen kontakt havde med hverken hende eller hendes hund. Må man skrive sådanne beskyldninger? såfremt jeg ønsker at bruge min hund som avlshund, er det yderst problematisk, at han på klubbens hjemmeside er beskrevet bidsk og angrebslysten.

Mange hilsner
Rikke Thomassen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/8/2019 2:47:17 PM

Hej Rikke,


Tak for dit spørgsmål. Det er en interessant problemstilling, fordi anklagen er rettet mod din hund, og ikke mod dig. Din hund kan selvsagt ikke anlægge en injuriesag mod hende. Spørgsmålet er, om du kan, fordi der ligger noget i anklagen, som reelt er rettet mod dig.

Det vil jeg gerne drøfte nærmere med dig, hvis du vil kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper
1/15/2019 7:50:22 AM

Hej

Jeg har en datter i 6 kl, der i hele klassens påhør og skriftlig(privat) er beskyldt for at have "fjernet/stjålet" en Cromebook på hendes skole. Skolelederen var oppe i klassen, og proklamere at der var blevet stjålet en Chromebook fra klassen, og om der var nogen der havde noget at sige. Der er en elev, der gør opmærksom på at Chromebooken ikke er stjålet, da den står på sin plads, men skolelederen tysser bare på eleven. Mens han venter på svar, kigger han intens på 4 piger skiftevis, her i blandt min datter. Da han ikke fik nogen svar, beder han de 4 piger om at følge med uden for døren, incl. min datter. Uden for døren, spørger han de 4 piger enkeltvis om det er dem, der har taget Chromebooken, hvilket alle 4 piger benægter på tur.

Det er er gået forud er følgende: det foregår i 5. og 6. lektion som er dobbelttime fra kl 12:00-13:30
Der er en dreng der er fraværende denne dag, og i starten af timen vil min datter sammen 3 andre(det er ikke helt samme elever som ovenstående) lave en lille prank. De sætter en kasse, hvor der er et billede af den fraværende dreng, på hans respentive plads i klassen, da det skal se ud som om han er i skole. Det er i starten af 5 lektion de sætter kassen med billedet på den fraværendes elev bord. I slutningen af 6. lektion får de lov til at spise lidt, hvis der har mere tilbage af deres madpakker og eleverne bevæger sig lidt rundt i klassen. Her det så, de ovennævnte 4 piger er samlet ved den fraværendes plads. De laver lidt sjov med at der mangler lidt, da den fraværende elev ofte ser YouTube. En af pigerne, tager så Chromebooken, fra det bord der står lige bagved og flytter den maks. 2-3m op på den fraværendes elev plads. Eleven der har plads bagved, er ikke på sin plads, da han også har bevæget sig rundt i klassen. Efter højst 2 minutter kommer læreren og tage Chromebooken i den tro, at det er en af pigernes Chromebook. Pigerne har på intet tidspunkt nægtet ejeren af Chromebooken hans Chromebooken, og han har heller ikke bedt om at få den, mens de står ved den fraværendes bord. Læreren vil udøve en straf, fordi de ikke var begyndt at rydde op. Læreren tager Chromebooken med i frikvateret. Selvom læreren ikke skal have klassen i næste lektion, kommer hun op i klassen i forbindelse med hun skal snakke med en anden elev og hun har Chromebooken med. Eleven som Chromebooken tilhører, siger til læreren, at det er hans Chromebook, og om han ikke må få den. Her går det op for læreren, at det ikke er en af pigernes Chromebook, hvorefter hun siger, at hun lige er nød til at tale med skolelederen, om hvad hun skal stille op med de 4 piger. Det er så lidt efter skolelederen står i klassen og proklamerer at der er stjålet en Chromebook.

Jeg har bedt ham om at be- eller afkræfte om min datter har stjålet en Chromebook. Hans første svar er: "Det kan jeg ikke udtale mig om, da de fire piger alle benægter". Han svarer undvigende med at han ikke ved hvem der har (og nu hedder det taget og ikke stjålet) taget Chromebooken, da ingen af pigerne ville fortælle hvem den skyldige er. Jeg har også bedt om beviser eller en undskyldning, da jeg synes det er meget grove beskyldninger og især når det kommer fra en skoleleder.

Jeg er også lidt i tvivl om det overhovedet kan betegnes som tyveri. Så vil der være mange tyverier på en skole hver dag

Det er en klasse med meget uro i siden deres indskolings- klasselærer stoppede i starten af 4-klasse. Skolelederen fortalte på et forældremøde d. 19/12-2018 at der var nultollerance for klassen.

Med venlig hilsen
Jesper Møller

Ulrik Vindberg
1/18/2019 1:18:08 PM

Hej Jesper,


Tak for din e-mail.

Det er en kompliceret fortælling, og der kan være mange udfald i den. Der kan være en injuriesag at komme efter, men det afhænger lidt af omstændighederne. Jeg vil gerne bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 45351515 for at drøfte sagen lidt nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
E. K.
1/15/2019 1:18:02 PM

Til Advodan.
Jeg er i familie med en person, som lige er blevet midlertidig bopælsforældre. Denne persons tidligere samlever har til Statsforvaltningen, skrevet injurierende udtalelser i et brev omkring mig. Disse injurierende udtalelser, udstiller mig som en person, der ikke er egnet til at have med børn at gøre. Hvad skal jeg gøre nu, kan jeg melde denne person for injurier? Jeg tør nu ikke at have med disse børn at gøre mere.
Hilsen
E. K.

Ulrik Vindberg
1/18/2019 1:21:09 PM

Kære E. K.,


Tak for dit spørgsmål.

Når man udtaler sig overfor Statsforvaltningen er der ifølge retspraksis meget vide grænser for, hvordan man må udtale sig. Dog er der selvfølgelig grænser.

Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt nærmere om, hvad der konkret er udtalt.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 45351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren Mejer
1/18/2019 1:42:48 PM

Hej

Jeg er af en forældre, blevet anklaget for at have været fysisk overfor hans søn. Er der i sådan en situation grundlag for at anklage den pågældende forælder for injurier?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/21/2019 4:32:41 PM

Hej Søren,


Tak for dit spørgsmål.

Det afhænger af, hvordan anklagen er kommet frem.

Teknisk set omfatter injuriebestemmelserne anklager, som kun er fremsat overfor dig (og altså ikke er kommet ud til omverdenen), men domstolene dømmer sjældent i den slags sager, hvis ikke de er meget alvorlige.

Hvis anklagen er offentlig på en eller anden måde, burde der være fornuftige muligheder i en injuriesag.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 4635 1515 for en drøftelse.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Hole
1/23/2019 9:20:54 PM

Til Advodan. “Min far”, men egentlig begge “mine forældre”, har så længe jeg kan huske fortalt alle han kender, at jeg er sindsyg, og måske siger han også andre ting for at umenneskeliggøre mig. Begge “ mine forældre” havde en stor omgangskreds.
Men noget det værste er at han også har haft henvendt sig til politiet om mig, selvom jeg har aldrig har gjort noget ulovligt. Han eller hans venner har henvendt sig til politiet med påstanden om min sindsyge, for at komme ind i min lejlighed og andet. I det heletaget har den betegnelse blevet brugt alle steder med henblik på..
Problemet er at politiet tro på “ min far” trods lægeerklæring( Se nedenfor ) og det har den effekt at jeg er sat uden for lovens beskyttelse. Alt hvad jeg siger, skyldes og gør nu at jeg er sindsyg. Er der noget jeg kan gøre udover at gå til den uafhængige politiklage myndighed med situationen ?


Jeg er så heldig at jeg har en psykiatrisk vurdering af mit psykiske helbred, hvor der højt og tydeligt står at jeg på ingen måde er sindsyg.

Det er den milde version af sagen!

Ulrik Vindberg
1/25/2019 4:30:05 PM

Kæle Hole,


Tak for dit spørgsmål.

Det lyder ikke som en rar situation at være i.

Desværre er retspraksis ret klar omkring, at det ikke er ærekrænkende at blive anklaget for at være sindssyg. Årsagen er, at sindssyge jo ikke har mindre ære end vi andre.

Samtidig forældes injurier efter kun 6 måneder, og det lyder som om, at i hvert fald størstedelen af dine oplevelser er sket over rigtig lang tid.

Der er nok desværre ikke så meget at gøre ved sagen injurieretligt set.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Louis
2/5/2019 12:40:57 AM

Hej.
Jeg tog i fredags hjem fra uni, hvor en fra semesteret ringer til mig lige i det jeg er kommet hjem. Han råber og skriger i telefonen hvor han så anklager mig for at være en tyv. Derudover siger han også "hold kæft du skal passe på fremover". Jeg ligger på da jeg ikke gider høre på det mere. Herefter får jeg beskeder over messenger hvor han beskylder mig for at være tyv igen og truer i to beskeder med at jeg skal "passe på". Her til morges konfronterede jeg ham med det og fortalte ham at han ihvertfald ikke skulle true mig igen. Her anklager han mig igen for at være en tyv hvor alle på semesteret hører det. Tror du muligvis der er en injuriesag her?

Ulrik Vindberg
2/5/2019 4:20:11 PM

Hej Louis,


Ja, det er en mulighed, men det afhænger af den kontekst, hvori hans anklage kommer.

En anklage om tyveri er en anklage om overtrædelse af straffeloven, og derfor er den som udgangspunkt omfattet af injuriebestemmelserne i straffeloven. Den er dog straffri, hvis udtalelsen er fremkommet i en kontekst, hvor der var rimelig lejlighed til den.

Jeg vil gerne drøfte sagen nærmere med dig, og vil bede dig kontakte mig på 46351515 eller på ulvi@advodan.dk

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe Hansen
2/11/2019 12:08:41 PM

Vores udlejer har sat vores opsagte bolig på boligportal, men med falske oplysninger om antal m2, og antal værelser, samt meget høj leje.
Vi har lige haft en sag kørende mod ham i samarbejde med LLO.

Jeg har tilladt mig på facebook at oplyse folk om de forkerte oplysninger der er givet. Jeg kan bevise påstanden. Men må jeg det?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
2/12/2019 3:40:34 PM

Hej Dorthe,


Godt spørgsmål!

Om du må oplyse om den slags forhold afhænger helt af, hvad du nærmere skriver.

Så længe du holder dig til sandheden (og den sandhed kan bevises) og så længe du ikke fornærmer ham så meget, at det bliver ærekrænkende, så er der intet problem.

Hvis du ønsker kan jeg læse dine indlæg igennem for at vurdere lovligheden i dem, men så længe du kan bevise sandheden i dine oplysninger, skal der formentlig en del til, før det bliver ulovligt for dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Fru Sørensen
2/13/2019 6:33:20 PM

Jeg har lige deltaget i et møde, hvor der er tavshedspligt. En anden deltager spreder usande oplysninger om to andre personer, som mødet blandt andre omhandler. Kan man anklage nogen for injurier på andres vegne ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
2/19/2019 7:46:41 AM

Hej Fru Sørensen,


Det korte svar er nej.

Årsagen er, at injurier er undergivet såkaldt privat påtale. Det betyder at injuriesager skal anlægges som almindelige civile retssager hos byretten. For at kunne anlægge en retssag skal man have "retlig interesse", som det hedder, og i en injuriesag er det kun den fornærmede, der har det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone
2/17/2019 4:19:47 PM

jeg har et spørgsmål vedrørende en lidt pinlig og lang sag. Det drejer sig i hovedtræk om følgende: Jeg har tre voksne piger fra mit første ægteskab, hvoraf den ene er lesbisk. For ca 13 år siden kommer hun hjem til mig og fortæller mig det (hvilket jeg selvfølgelig godt var klar over i forvejen). Jeg kommer desværre til at sige, at jeg syntes, det var klamt at tænke på, hvilket jeg har undskyldt for mange gange siden. På daværende tidspunkt var jeg i er meget voldeligt forhold med en muslimsk mand og har fået 2 drenge med ham. Han forbyder min datter at se drengene, da han mener, at hun bærer rundt med satan på sine skuldre, og forviser hende fra vores hjem. Jeg opretholder selvfølgelig kontakten med min datter og efter en ganske kort periode, får jeg forklaret ham, at hvis han tvinger mig til at vælge mellem ham og et af mine børn, vil jeg selvfølgelig altid vælge mit barn. Derefter kommer min datter sevfølgelig i vores hjem igen. Det skal lige nævnes, at min datter ikke har boet hos mig siden hun var ca 15-16 år, da hun og en af mine andre døtre på det tidspunkt ikke kunne enes ret godt, hvilket ofte resulterede i ret voldsomme "slagsmål" mellem dem, så min datter flyttede hjem til pigernes far. Min dattter flytter væk fra byen, da hun læser på universitet, og derefter ser vi hende ikke ret meget, mest kun til familiesammenkomster. For ca 8,5 år siden får jeg mig endelig taget sammen til at bryde med drengenes far, hvilket resulterede i en meget frustrerende tid, med retssag osv. Jeg fik (pga vold o lign) tildelt den fulde forældremyndighed over drengene, og nu har vi ikke haft nogen kontakt med deres far i ca 7 år) For ganske nyligt inviterede min datter os til fødselsdag hos mit barnebarn, men da det var lige op til jul, ringede jeg til hende og spurgte, om det var muligt at flytte aftalen til efter jul, da jeg var lidt økonomisk presset lige på det tidspunkt. Vi laver en anden aftale og snakker om andre ting. Dagen efter sent om aftenen modtager jeg et brev via messenger fra hende, hvor hun aflyser aftalen og sviner mig til omkring alle de "gamle ting" fra fortiden, som er beskrevet i starten af dette skriv. Hun skriver bl.a. at hun ikke vil have kontakt med mig mere, fordi jeg engang har sagt ordet klam til hende.Hun mener dog godt, at vi kan være sammen ved evt familiesammenkomster. Jeg bliver selvfølgelig først meget ked af det og ligger søvnløs, men efterhånden bliver jeg vred, da jeg overhovedet ikke forstår, hvorfor hun bringer alle disse gamle ting frem igen. når jeg troede, at det var et afsluttet kapitel. Derfor skriver jeg til hende, at hun ikke skal regne med, at jeg har lyst til at se hende på den måde (på baggrund af det hun skriver til mig), og samtidigt skriver jeg, at jeg tilgiver hende, fordi jeg elsker hende og ønsker hende et forrygende liv. Så begynder det: Hun har en profil på instagram, hvor hun begynder at skrive om mig. Først skriver hun i et opslag, at hun skal være advokat for drengene, da de lever et liv med fysisk og psykisk vold hos mig (hvilket er totalt løgn), så skriver hun, at hun nok skal sørge for, at jeg aldrig kommer til at tilgive hende igen. Få dage senere møder en dame fra kommunen op på drengenes skole (ud af det blå), de bliver (hver for sig) hentet i kassen og fuldt hen til et mødelokale, hvor damen fortæller dem, at deres søster har sendt et brev til hende, hvori der står, at det er farligt at bo hjemme hos mig. Begge drenge bliver totalt overraskede og udbryder begge noget i retning af. "det er fandme løgn". Damen spørger dem, om hvorfor deres søster så har skrevet brevet, hvortil de svarer: "de er nok fordi, at de er uvenner". Jeg modtager i min e-boks indkaldelse fra familieafdelingen omkring dette. I de sidste ca 8 måneder har vi herhjemme haft kontakt til en KKP fra familieafdelingen, da jeg har haft lidt svært ved at tackle min yngste søn, så jeg havde selv rettet kontakt og bedt om hjælp. Dette fortalte drengene til damen fra kommunen, så hun havde fået kontakt til hende, så hun også kunne være med til mødet med mig. Der kom selvfølgelig ikke noget ud af dette, da vi allerede var "kendte" og, de heldigvis betragtede mig som en meget kompetent mor, der gjorde alle de rigtige ting. Dette ved min datter selvfølgelig ikke noget om, da hun ikke har krav på at få en tilbagemelding. På instagram fortsætter historien. Hun skriver flere opslag, hvor der nævnes ting om hendes mor (mig), som at jeg løber hysterisk rundt og råber og skriger. Hele hendes liv har foregået i psykisk vold og terror indtil hun flyttede fra byen o.lign. Nu har hun så lavet et opslag for en uge siden med denne kommentar: "Det farlige ved at opdrage døtre og dagligt udsætte dem for fysisk og psykisk vold er at de vokser dig over hovedet, de bliver stærkere end dig, de vil mere end dig og de vil væk fra dig og drivkraften væk fra dig er stærkest. Og så bliver de voksne og måske beslutter en af dem sig for at skrive tekster om mødre der er psykopater og hun finder ud af at alt det du sagde hun ikke kunne er det hun er allerbedst til og så ser hun sig aldrig tilbage efter dig igen. ses." Nu er jeg så psykopat! Da jeg finder ud af dette (i går) skriver jeg en besked til hende på messenger, hvor jeg beder hende om at stoppe med at skrive dårligt om mig, og gør hende opmærksom på, at dette ikke er lovligt. Herefter har hun så lavet to opslag, hvor hun skriver at "man" forsøger at true hende til at holde mund. Nu spørger jeg så, kan det være rigtigt, at hun har lov til at opføre sig sådan i "det offentlige rum"?, hvad skal jeg gøre? På forhånd tak, og beklager længden af dette. Lone

Ulrik Vindberg
2/19/2019 7:55:10 AM

Hej Lone,


Tak for din henvendelse.

Man må selvfølgelig ikke anklage hinanden for "fysisk og psykisk vold", hvis ikke det passer, og hvis ikke man kan bevise det. Overraskende nok, er det meget forskelligt, om begrebet "psykopat" er injurieretligt relevant.

Problemet med at starte en injuriesag er dog, at du risikerer at skulle føre retssag mod din datter for at få ret. Hvis du er interesseret i det, eller du vil have lidt flere informationer, er du meget velkommen til at ringe til mig på 46351515 og drøfte sagen lidt nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Laust Hansen
2/18/2019 11:11:53 PM

Jeg driver et firma sammen med min kæreste, vi laver events og foredrag. Vi laver altid den sammen aftale med vores foredragsholdere. Der er desværre opstået en situation med en foredrags holder, hvor der er uoverensstemmelser om hvad vedkommende skulle have for det. Der ligger intet på skrift om vores aftale. og det er sådan set løst så godt vi kunne. Men jeg finder så ud af at der på Facebook bliver sendet en besked rundt til folk i vores branche, med info om jeg/ vi snyder folk. vi bliver mistænkliggjort, og latterliggjort i denne besked, og det at vi er et firma der helt uretmæssigt bliver anklaget for noget der ikke er sket. Vi finder det æreskrænkende. hvad kan vi gøre her ??

VH Peter Laust Hansen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
2/19/2019 7:57:39 AM

Hej Peter,


Tak for din henvendelse.

Om der er noget at komme efter afhænger helt af indholdet af beskeden. Beskyldningen mod jer skal være "grov" nok til at gå ud over den almindelige ytringsfrihed.

Du er velkommen til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med kopi af beskyldningen, hvis du har den. I så fald vil jeg vurdere, hvad du kan gøre.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anette
3/5/2019 5:29:34 PM

Jeg har en sagsbehandler der siger jeg har taget på min prikaktikplads, her og der og der er taget penge fra en kollega. Jeg har ville gerne vide dato og hvor meget hun vil ikke sige.
Jeg ved det ikke passer, jeg bliver fritaget fra at søge job mm. 1år er det lovligt?

Ulrik Vindberg
3/7/2019 4:08:24 PM

Hej Anette,


Om hendes behandling af dig er lovlig, kan jeg ikke sige dig, men jeg kan udtale mig om injurierne.

Som jeg forstår din henvendelse, har hun "kun" udtalt sig overfor dig, og så er det ikke ærekrænkende. Det skal være "spredt" i et eller andet omfang.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Hristian
3/6/2019 11:06:14 PM

Jeg har et profil billede på min facebook, hvor jeg sidder som chauffør i en politi bil. Pga det billede, er jeg blevet beskyld for at havde stjålet bilen.
Hvad gør jeg ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/7/2019 4:09:51 PM

Hej Hristian,


Det afhænger helt af, hvordan du er blevet beskyldt for det, under hvilke omstændigheder og overfor hvem.

Jeg vil bede dig skrive mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere detaljer - så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
3/10/2019 1:47:14 PM

Jeg bor i et villa kvarter hvor der løber mange rygter og sladderhistorier, på et tidspunkt blev jeg anmeldt for at min hund bed andre hunde ihjel (hvilket selvfølgelig er usandt) politiet efterforskede sagen over 3 mdr og den endte med anmelderen fik en advarsel, fordi vedkommende havde optaget en samtale med mig, hvor jeg blev truet og fordi at mit vidneudsagn ikke forandrede sig og intet kunne bevises fordi det ikke var sket.

Nu er der en lille gruppe der tager kontakt til gud og hvermand i området og fortæller min hund er livsfarlig, og mennesker der er mine venner kommer med dato og tidspunkt, for at specielt 2 kvinder tager kontakt til dem med det formål at "angribe" mig med historier om min hund.
Jeg har talt med den ene af de to kvinder før i tiden og er bekendt med mange modbydelige historier denne kvinde, har spredt igennem de senere år, om andre mennesker.
Mvh Pia

Pia
3/10/2019 2:26:30 PM

Mit spørgsmål er naturligvis om man kan gøre noget,jeg har i ca 1 år undladt at gå i hele området med min hund (tager bilen ud i skoven) for at undgå at nogen har noget som helst at sladre om, men lige lidt hjælper det.
mvh Pia

Ulrik Vindberg
3/12/2019 2:45:55 PM

Hej Pia,


Tak for dit spørgsmål.

Injurieretligt er der ikke meget at gøre ved det. Det ville kræve at anklagen var om dig og ikke om din hund. Jeg er med på, at den også vedrører dig lidt, fordi hunden jo er dit ansvar, men jeg vurderer umiddelbart ikke, at det er tilstrækkeligt.

Hvis du skulle gøre noget, ville jeg anbefale dig at skrive et brev rundt til de pågældende (jeg fornemmer at du ved hvem de er) og bede dem ophøre med at sprede de falske historier.

Held og lykke med det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ib Madsen
3/20/2019 1:18:12 PM

En skriftlig udtalelse i en advarsel til en handicappet medarbejder, hvor der står "Det vil skabe mere plads eller overblik i "hovedet". Efter min mening er der tale om ærekrænkelse og nedgørelse af personen. Er det et brud på straffelovens paragraf 267?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/22/2019 9:14:12 AM

Kære Ib,


Tak for din henvendelse.

Jeg kan godt følge dig i, hvorfor det kan føles som en ærekrænkelse, men efter min vurdering, er det ikke nok til at føre en injuriesag. Dette både fordi det er nogenlunde fastlagt i praksis, at beskyldning om mentale lidelser eller deficits som udgangspunkt ikke er ærekrænkende, og fordi injurier er en strafferetlig overtrædelse, og derfor kun kan pådømmes, hvis der foreligger forsæt - altså et ønske om at krænke. Umiddelbart er min vurdering af det citat, du anfører, at der ikke foreligger det nødvendige forsæt.

God weekend.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik
3/21/2019 10:06:22 PM

Mit firma er blevet på svinet til på Facebook vedr. en sag der er kørt reklamation på som er blevet rettet samt at producent har været og så på facade døren, de billeder der er lagt på siden var inden reklamationen som er udbedret. Hvor står man i sådan en situation ?

Ulrik Vindberg
3/22/2019 9:16:38 AM

Hej Henrik,


Tak for din henvendelse.

Det kommer lidt an på, hvad tilsviningen består i. Jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en kopi af opslaget - så skal jeg give dig en gratis vurdering så snart jeg har mulighed for at se på det.

God weekend.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ronni
3/25/2019 9:35:11 PM

Hej,

Jeg er i forbindelse med en sag om samvær i statsforvaltningen, af flere omgange, blevet svinet til af min tidligere ægtefælle overfor statsforvaltningen. Jeg er blandt andre ting blevet kald en sociopat. Vedkommende er endda gået så langt som at sige, at vedkommende har snakket med en professionel på området og derfor mener at vide, jeg er sociopat.

Ud over dette har hun kaldt mig psykisk ustabil og sindssyg på trods af en lægeerklæring, der viser det modsatte.


Kan jeg gøre noget ved dette?

Ulrik Vindberg
3/28/2019 9:20:28 AM

Hej Ronni,


Tak for din henvendelse.

Det korte svar er desværre: nej, ikke rigtigt.

Problemet er, at domstolene generelt definerer injurier som offentlighedens syn på dig. Hvis du derfor "kun" er blevet svinet til over for Statsforvaltningen, er det ikke kommet ud til offentligheden generelt, og er derfor ikke ærekrænkende.

Det er en lidt overraskende holdning, men generelt set kan man ikke føre injuriesager, hvor anklagerne "kun" er givet til offentlige myndigheder.

Hvis anklagerne begynder at sprede sig til fx sociale medier, er det en anden sag, og i så fald er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, men indtil da, er der desværre ikke så meget at gøre injurieretligt.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Carsten Mortensen
3/31/2019 6:37:13 PM

Hej Ulrik

Har en ex kæreste der fortælller folk jeg både kender og ikke kender, herunder en del af mine venner at, jeg stalker hende! Og hun har været nødt til at true med at politi anmelde mig.
Kan jeg anlægge en injurier sag mod hende?
Vh
Carsten

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/2/2019 2:34:51 PM

Hej Carsten,


Tak for din henvendelse.

Om du kan anlægge en injuriesag afhænger lidt af omstændighederne. En anklage om stalking kan formentlig godt bære en injuriesag, men det afhænger som sagt af, i hvilken kontekst anklagen er fremkommet.

Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt ekstra oplysninger, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym
4/1/2019 3:40:37 PM

Hej Ulrik.

En tidligere veninde har fortalt baade meget private ting og løgne om mig I en voice chat med fælles venner. Jeg var ikke selv til stede men har fået det at vide af min eks kæreste som jeg stadig er på god fod med.

Kan jeg gøre noget ved dette?

Ulrik Vindberg
4/2/2019 2:36:56 PM

Kære Anonym,


Om du kan gøre noget ved det afhænger af, hvad der præcist er blevet sagt.

Som det også fremgår af nogle af de andre svar, så er det ikke tilstrækkeligt, at en udtalelse er løgn - løgnen skal også handle om noget, som er ærekrænkende.

Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger om hvad der er blevet sagt og hvornår, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Nielsen
4/8/2019 6:26:13 PM

Hej.
Jeg har lavet et opslag omkring en skade på vores bil pga tabt gods fra markarbejde. Der var tydelige spor ud fra marken, så det var nemt at se hvor det kom fra.. Der var så en der kommenterede at marken var forpagtet ud. Jeg finder så ud af hvem der har forpagtet marken, og tager en snak med ham. Det viser sig så at være maskinstation som har kørt for ham på marken. Jeg kommentere derefter på mit opslag på fb at jeg har snakket med ´Hans Hansen` og vi er ved at finde en løsning. Så tænker jeg alt er ok. Meeen.
Samme aften ringer hans datter at jeg skal fjerne faderen navn fra opslaget med det samme, hvilket jeg selvfølgelig gør.
Så kontakter jeg forpagteren igen to dage senere for at aftale nærmere, og han truer mig så i telefonen med at hvis jeg går videre med denne sag, så vil han ligge sag an mod mig for injurier, fordi jeg har nævnt hans navn i opslaget.
Jeg har så valgt at tage skaden over min egen forsikring.
Men hvordan står jeg i denne sag? Har han en sag?

PS. Jeg har ikke på noget tidspunkt svinet ham til.

På forhånd tak for hjælpen.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/10/2019 9:12:45 AM

Hej Peter,


Tak for din henvendelse.

Det er ikke i strid med injurielovgivningen at nævne folks navne. Selvfølgelig afhænger det fuldstændigt af, hvad du har skrevet om ham, men hvis du vitterligt ikke har skrevet noget negativt, har du ikke noget at frygte.

Du er velkommen til at sende mig en kopi af opslaget til ulvi@advodan.dk, så skal jeg gerne lave en gratis, og lidt mere konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
A
4/24/2019 2:48:13 PM

Kære Avodan / Ulrik

Justitsministeren ønskede for få uger siden en gruppe ISIS-krigere døde. Det skal siges, at trods deres handlinger og tilslutning til terrororganisationen, så har disse ISIS-krigere dansk statsborgerskab.

Jeg har siden funderet over - om man mon kan dømmes for at ønske nogen døde. Og i så fald om det kommer ind under 'racismeparagraffen' 266 b, fordi de er muslimer - eller om det hører under 'injurie-paragraffen' 267?

Skørt spørgsmål - men nu har jeg funderet over det så længe, uden jeg har kunnet finde frem til det selv - og man overhovedet kan blive straffet for 'at ønske nogle døde'.

Ulrik Vindberg
4/30/2019 9:18:13 AM

Hej A,


Det er et interessant spørgsmål. Jeg er ikke ekspert i racismeparagraffen, så den vil jeg lade stå åben, men angående injurier, er det næppe strafbart. Injurier handler om æreskrænkelser, og at ønske nogen død er jo ikke udtryk for en æreskrænkelse. Det kunne måske modificeres, hvis man ønsker nogen død "... fordi X" og X er ærekrænkende. Men i så fald er det X, der er strafbart - ikke dét at ønske nogen død.

Uden nu at være ekspert på dét område, kunne jeg også sagtens forestille mig, at hvis man ønsker nogen konkret person død, så kunne det efter omstændighederne være strafbart som trusler.

Tak for dit spørgsmål.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Johs.Pedersen
4/28/2019 10:33:53 AM

Hvad er prisen for at stille et spørgsmål og få det besvaret.

Mvh.

Johs.Pedersen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/30/2019 9:20:12 AM

Hej Johs.,


Det afhænger lidt af spørgsmålets omfang - som udgangspunkt ingenting.

Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg forsøge at give dig en vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
A
5/20/2019 4:07:49 PM

Arbejder som lærer på en skole, og en elev har spredt rygte om at jeg skulle have overfaldet en elev fra en tidligere årgang og gennemtævet eleven i sådan en omfang at eleven blev indlagt på sygehus, dette passer ikke (selvf!), hvad gør jeg i sådan en situation? jeg overvejer injurie da det er en virkelig voldsom og ubehaglig påstand at få spredt om sit navn, og kan jo også komme til at påvirker mit arbejde negativt hvis det kommer videre ud.
Eleven har for vane at komme med nogle ret vilde fortællinger og har før anklaget en anden kollega for overfald af hans egen søster, hvilket heller ikke passet. kollegaen tog det som "drenge streger", men det er så slemt nu at andre elever og forældre stiller sig tvivlen over for mig, hvilket jeg fuldt ud forstår!.

eleven er 18 år.

Ulrik Vindberg
5/27/2019 1:36:04 PM

Kære A,


Tak for din henvendelse.

Anklagen er jo meget alvorlig, og derfor bør den også kunne bære en injurieretssag. Sagens udfald afhænger dog af, hvorvidt du kan føre tilstrækkeligt bevis for, at det er netop denne elev, der har startet rygtet/historien. Derudover kunne man godt forestille sig, at skolen som arbejdsgiver ville have en holdning til den slags søgsmål.

Hvis du fortsat ønsker at gå videre med sagen eller vil have en nærmere vurdering, vil jeg bede dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik Kroll
5/21/2019 7:56:04 AM

Hej Avodan/Ulrik
Jeg er kommet i en situation, hvor jeg ikke er klar over min videre fremfærd.
Først fakta:
Jeg har to børn på hhv. 14 og 11 sammen med min tidligere samlever (vi flyttede uden konflikt fra hinanden august 2017). Vi har kørt en deleordning siden da (bor 200 meter fra hinanden), og den fungere gnidningsløst, vi er hverken uvenner og kan sagtens snakke sammen.
Mit problem er:
Min datter blev konfirmeret den 19.2.2019 (blev afholdt sammen med min Ex); et gæstepar (ikke familie, venner/kollega af min Ex, jeg kendte dem ikke) afsluttede festen – dvs. kvinden – fuldstændig uden at der var sket noget (mig bekendt) forinden i et verbalt angreb på mig, manden truede mig med knytnæve. Der var en del beskyldninger i min retning; men den jeg er mest nervøs for er:
”Jeg melder dig til kommunen for vanrøgt af dine børn”.

Har snakket med kommunen, hvis denne kvinde (endda anonymt), går til kommunen med en sådan beskyldning, udløser det som minimum en samtale (nedværdigende i min verden). At kvinden ikke vil have en chance med en sådan beskyldning, bekræftede en samtaleterapeut fra kommunen (min datter er meget introvert, og vi forsøger at hjælpe hende med sådanne samtaler), som kender os og vores forhold udmærket.

Minimum 10 personer – nogle kender jeg ikke - hørte/så dette optrin. Min søn er også berørt af episoden, da han så man råbe og true med knytnæven. Mit spørgsmål: Er dette ikke en injurie? Hvordan og hvor kan jeg anmelde kvinden for injurie (manden kan jeg nok ikke gøre noget imod, da han ikke nåede at udføre sit forehavende før andre gæster kastede sig imellem. Jeg har skrevet en protokol, med hændelsesforløbet, går ud fra, at det skal signeres af vidner, før det kan bruges.
mvh.
Henrik

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
5/27/2019 1:42:28 PM

Hej Henrik,


Tak for din henvendelse. Det var da en ubehagelig oplevelse.

Dit spørgsmål "hvor kan jeg melde dem", må jeg besvare med, at det kan du ikke. Injurier anmelder man ikke for, fordi de er undergivet det som hedder "privat påtale". Det betyder i praksis, at politiet (næsten) aldrig behandler injuriesager - de skal behandles i det sædvanlige civilretlige system. Det vil sige ved at anlægge en almindelig retssag, hvor påstanden er, at modparten straffes efter straffelovens § 267.

Hvordan du vil stå i sådan en sag afhænger af, hvad de øvrige gæster til konfirmationen har oplevet, og hvorvidt de vil afgive vidneforklaring om det. Din bevisbyrde bliver at vise, hvad kvinden har anklaget dig for, og hvem der har hørt det. Din protokol behøver ikke blive skrevet under af nogen vidner, men vidnerne vil skulle afgive forklaring i retten under hovedforhandlingen.

Det er ifølge retspraksis ikke ærekrænkende, hvis kvinden melder dig til kommunen. Det kan virke lidt kontralogisk, men årsagen er, at domstolene generelt ikke ønsker at dømme folk for anmeldelser, når de trods alt blev givet til "den rigtige myndighed". Hvis kvinden faktisk troede på sine anklager, så er der jo ikke mange andre steder at gå hen end til kommunen.

Hvis du ønsker en nærmere vurdering, er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lianne
5/22/2019 2:53:17 PM

Kære Ulrik
Min forlovede har for ca. 14 dage siden fundet ud af at der går rygter på hans arbejdsplads at han skulle "slå sin kæreste"og at det er en kvinde på arbejdspladsen der har sat det igang.
Der er to kollegaer der er kommet til ham og fortalt hvad hun går og siger.
Jeg syntes det er helt forfærdeligt at beskylde et menneske for sådan noget.
Min forlovede vil prøve at finde ud af lidt mere og hvad han kan gøre ved det.
Jeg vil blive meget glad for at høre hvordan du syntes han står.

Ulrik Vindberg
5/27/2019 1:44:47 PM

Kære Lianne,


Hvis du mener, hvordan han står i en potentiel injuriesag, så står han formentlig ret stærkt. Det afhænger lidt af, i hvilket forum kvinden har fremsat anklagerne og hvad hun nærmere har sagt, men i udgangspunktet er det ærekrænkende at anklage andre for vold.

Hvis han vil videre med sagen, skal der anlægges en retssag ved domstolene. I er velkomne til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515 hvis I vil høre nærmere eller have en nærmere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Preben
5/24/2019 2:08:33 PM

Sagen er meget kompleks, men et halvt år samliv, der bare glider mere og mere ud - uden nogen former for forklaring - slutter med at den kvindelige part i forholdet, foreslår fælles kaffedrikning d. 25/8, 2018. Hun dukker dog aldrig op og jeg retter via Messenger og med ugers mellemrum henvendelse til hende. Jeg var ked af at miste hende og jeg syntes stadig, at vi havde masser at bygge et forhold på, hvis misforståelserne kunne tales igennem og der var også et økonomisk mellemværende, kan man roligt sige. I december 2018, afleverer jeg, personligt, et brev på hendes bopæl. Og en uge senere det samme brev til hendes to brødre. Dagen efter kommer så den økonomiske side af den kedelige sag på plads. Hun betalte ca. 10% af mine samlede udgifter på tøj, sko, mad, restaurantbesøg, frisør, manicure, fagforeningskontingent, smøger, benzin m.m. tilbage. Fire dage senere gik hun til politiet og afgav over telefonen en løgnagtig ( stort set fra ende til anden ) og injurierende anmeldelse. Politiet valgte så at give mig et 5 år langt tilhold. Jeg søgte om aktindsigt og efter at have læst hendes tykke løgn til politiet, reagerede jeg omgående. Jeg klagede til Statsadvokaten i Viborg over at have fået et tilhold på baggrund af hendes løgnagtige forklaring og det, jeg betragter som sparsom kommunikation. Statsadvokaten afviste, efter 3-4 uger, min klage og henviste til at yderligere klager ikke var muligt. Det er jeg også ret så frustreret over. Nu har jeg så valgt at anmelde hende til politiet i henhold til § 164 i Straffeloven. Men, hvordan står jeg egentlig rustet i sagen?Da jeg ovevejende udelukkende har henvendt mig via Messenger, kunne hun jo bare have "blokeret" mig. Vi var ikke venner på Facebook, selvom anklagemyndigheden og minsandten også Statsadvokaten skriver, at jeg har kontaktet hende dér. Hun har skrevet med to andre mænd under hendes og mit forhold på en måde, der ikke kunne og skulle misforstås. Jeg havde et godt liv inden, jeg mødte hende og det har jeg også fået efter, at hun bare forsvandt, da "festen var holdt", men jeg ønsker ikke at "kriminaliseres" på en LØGN!!!

Ulrik Vindberg
5/27/2019 1:51:34 PM

Hej Preben,


Tak for din henvendelse.

Som jeg forstår henvendelsen er der to spørgsmål:

1. Hvordan vil du stå i en evt. injuriesag og
2. Hvordan står du i din § 164-anmeldelse

Angående spørgsmål 1, så vil du ikke stå stærkt. Domstolene er meget tilbageholdende med at dømme for anklager, som er fremsat overfor politiet. Det er fordi man trods alt mener, at man skal have lov at indgive anmeldelser, også selvom det viser sig, at personen ikke var skyldig. Den slags anmeldelser skal ikke holdes tilbage på grund af frygt for at blive sagsøgt for injurier efterfølgende. Så længe, hun "kun" har udtalt sig overfor politiet og tilsvarende, vil der ikke være en retssag at køre.

Angående spørgsmål 2, så afhænger det af de nærmere omstændigheder, og der har jeg brug for en del flere oplysninger. Dog kan jeg sige, at i modsætning til § 267 (injurier) så er § 164 (falsk anmeldelse) undergivet offentlig påtale. Det betyder at det er politiet/anklagemyndigheden som suverænt vurderer, om de vil føre en given sag eller ej, så spørgsmålet om hvordan du står giver som sådan ikke så meget mening: du står hverken på den ene eller den anden side af sagen; du er bare forurettet. Det er politiet/anklagemyndigheden, der vurderer om sagen er stærk nok til, at de vil rejse sigtelse eller tiltalte.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette
5/26/2019 11:25:07 PM

Jeg sidder i den situation at min eks gerne vil have fuld forældre myndigheder over vores fælles barn. I den kontekst udtaler han i et spørgeskema til statsforvaltning at jeg angivligt skulle have forsøgt at kvæle ham i hans undertrøje. Jeg føler mig utrolig krænket at han tillader sig at opdigte sådan en påstand om mig. Hans påstand lyder således: "Min datters mor har forsøgt at strangulerer mig i min undertrøje ved at trække den ned ad ryggen på mig imens jeg havde den på.
Høre det under injurier og i så fald hvad kan jeg gøre? Det skal siges at han er mere end dobbelt så stor som jeg er.

Ulrik Vindberg
5/27/2019 1:55:03 PM

Hej Jette,


Tak for din henvendelse.

Anklagen i sig selv er utvivlsomt ærekrænkende - en anklage om mordforsøg eller som absolut minimum vold, er ærekrænkende.

Til gengæld er domstolene meget tilbageholdende med at dømme folk for deres anklager til offentlige myndigheder, herunder både politiet og domstolene, men også fx Familieretshuset (som Statsforvaltningen nu hedder). Det hænger sammen med, at man ikke vil risikere at folk lader være med at indgive (korrekte) anklager af frygt for at blive mødt med et injuriesøgsmål.

Det betyder dog, at så længe han "kun" har udtalt sig overfor fx Familieretshuset, så vil du næppe komme igennem med en injurieretssag. Der kræver det, at han har spredt anklagen ud, hvor den slags anklager "ikke hører hjemme".

Jeg håber, det giver mening.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Hans
5/27/2019 11:23:20 AM

Fra en fiktiv e-mail adresse, fik jeg en mail hvor min kæreste bliver groft injurieret for at være utro og for at have sex med mange mænd.
Dagen efter fandt jeg i min postkasse et anonymt brev, hvor jeg bliver spurgt om min "møgkælling" ved, at jer er HIV positiv, og hvor mange kvinder og mænd jeg har smittet, hvilket naturligvis ikke er sandt. Brevet slutter med at kalde mig "møgsvin".
Jeg snakkede uformelt med en politimand, men han sagde, at sagen skal være mere alvorlig for at kunne starte en undersøgelse.
Jeg synes, at det er meget alvorligt. Hvad kan jeg gøre for at finde senderen?
På forhånd tak

Ulrik Vindberg
5/27/2019 2:04:22 PM

Hej Hans,


Tak for din henvendelse.

Betjenten har på sin vis ret.

Tidligere (dvs. før årsskiftet 2018/2019) behandlede politiet praktisk talt ikke injuriesager. I forbindelse med årsskiftet kom en ændring i straffeloven, som indebærer, at politiet kan efterforske og føre injuriesager i det strafferetlige system, hvis de lever op til betingelserne i straffelovens § 275, stk. 2, nr. 1, 2 eller 3.

Sidstnævnte er mest relevant, og den siger, at politiet kan behandle sagen, hvis en "alvorlig beskyldning er udbredt anonymt".

At den er "alvorlig" indebærer formentlig (reglen er så ny så vi faktisk ikke ved det endnu) at beskyldningen skal indebære en grov overtrædelse af en alvorlig bestemmelse i straffeloven - eller det som svarer dertil. Dvs. fx en anklage om mord, voldtægt eller tilsvarende alvorligt forhold. Det er politiet (evt. under klagesag til en rekursinstans) der afgør om forholdet er "alvorligt nok".

Selvom jeg udmærket godt kan forstå, at beskyldningen i din henvendelse føles meget alvorlig, så vurdere jeg umiddelbart, at den ikke er alvorlig nok. Jeg tror ikke, du får politiet til at efterforske sagen.

Der er desværre ikke mange muligheder for selv at gøre det. Du kan evt. skrive til civilretten i din retskreds og begære en såkaldt editionskendelse - det er en afgørelse fra domstolene om, at en person eller firma skal udlevere nogle nærmere bestemte oplysninger, som de er i besiddelse af. Det kunne fx være IP-adresse på en bestemt afsender af en e-mail eller lignende. Det er dog besværligt at få, og det er ikke altid, det hjælper tilstrækkeligt.

Til gengæld kan jeg oplyse dig, at forældelsesfristen på injuriesagen (som er 6 måneder, jf. straffelovens § 96) først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor du havde tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne føre sagen. Forældelsesmæssigt er der altså ikke noget problem med at vente til du får de oplysninger om afsenderen, du skal bruge - det kan jo være han/hun giver sig til kende af sig selv.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Hans
5/27/2019 4:12:27 PM

1000 tak for svaret

Tomas
6/1/2019 8:49:06 PM

Hej

Flere forskellige personer fra højrefløjen skriver ting om mig på Facebook, som
'Kendt voldsperson fra venstrefløjen'
'Landsforræder'
Og lignende.

Jeg tager ikke tilgenmæle og vil gerne vide om jeg kan retsforfølge dem på nogen måde.

Er der mulighed for at sagsøge dem for penge eller vil de i tilfælde af dom bare få en bøde?

med venlig hilsen
Tomas

Ulrik Vindberg
6/4/2019 11:39:21 PM

Hej Tomas,


Der kunne godt være noget at komme efter.

Hvis du kan vinde en retssag, kan du få tilkendt en godtgørelse for tort, som er et økonomisk plaster på såret udover den bøde, som modparterne måtte blive tilkendt.

Det er ikke MANGE penge, men det er dog noget.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller telefon 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Dragan
6/2/2019 11:52:50 PM

Hej Ulrik

Jeg er blevet snydt af en på en fb for køb og salg . Jeg har været heldig at Kun overføre en lille beløb for køb af iphon . Og min mave fornemmelse siger at han vil snyde mig derfor vil jeg kun overføre lille beløb . Og ja det viser sig at ja han har snydt mig , ikke send noget af sted selv om jeg fik en SMS med pakke nr.osv som han har send fra en anden telefon som viser sig at det er hans mor.
Jeg bliver lidt sur efter jeg ser at han bliver ved at salge videre i Guppen på fb , så velger jeg at advare andre i Gruppen hvad han har gang i , med hans profil og navn og i advarelse text “ pas på han er bedrager af værste skufe
Er det forkert af mig og hvis ja hvad ermin muligheder hvis hans mor som har bidraget til bedrag anmelder mig for injuri.
Jeg har alt komuniation på msn i skrive form mellem mig og ham , det viser sig at han er under 18 år, det er min bevis

Ulrik Vindberg
6/4/2019 11:42:52 PM

Hej Dragan,


Tak for din henvendelse. Det var da en ubehagelig oplevelse.

Din advarsel er måske en smule over kanten, men det gør den ikke nødvendigvis injurierende.

Moren (og heller ikke sælgeren) kan ikke anmelde dig for injurier. Det er ikke politiet, der behandler den slags sager. Hvis de vil have dig straffet, skal de selv anlægge sagen som en civil retssag.

Hvis de gør det, vil jeg anbefale dig at kontakte mig med det samme på ulvi@advodan.dk eller telefon 46351515.

Hvis ikke de anlægger sagen inden 6 måneder, forældes den, og så mister de retten til at anlægge sagen efterfølgende.

Hvis du har spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte mig på ovenstående info.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben
6/6/2019 12:54:33 PM

Hej, jeg har et spørgsmål ang. bagvaskelse og injurier. Det handler om min ekskone, som overfor andre forældre i vores søns klasse har udtalt sig ringeagtende om min person og tillagt mig holdninger, som er usande. Hun har bla. sagt i et større forum sammen med 10 andre forældrepar, at jeg er ligeglad med, at vores 13 årige søn ryger og drikker og er fremkommet med anklager om, at jeg tidligere har sendt cigaretter og spiritus. Altsammen usande løgn for at vinde sympati og udsætte mig for bagvaskelse og sætte mig i et dårligt lys. Hun er meget overbevisende og de andre forældre tror desværre på hende, så de holder sig fra mig og sender mig skæve blikke og deres børn må ikke være sammen med min søn, når han er hos mig. Det har meget store omkostninger og selvom jeg har bedt hende stoppe med sine løgne fortsætter hun.

Hvad kan jeg gøre? Skal jeg politianmelde hende for ringeagtende falsk rygtespredning og injurier, der naturligvis også påvirker vores søn? Skal jeg lade som ingenting? Jeg er så ked af de frygtelige rygter hun spreder om mig.

Ulrik Vindberg
6/11/2019 3:43:55 PM

Hej Torben,


Tak for din henvendelse.

Du kan desværre ikke politianmelde hende. Politiet behandler stort set ikke injuriesager, og primært når der er tale om ekstraordinært alvorlige sager, eller hvor alvorlige anklager er spredt anonymt. Her er der ikke tale om nogen af tingene.

Anklagerne i din beskrivelse er givetvis usande, men det bliver de desværre ikke ærekrænkende af. Hvis du skulle vinde en injuriesag, er der behov for, at anklagerne både er usande og ærekrænkende (nok til at gå ud over den almindelige ytringsfrihed), og det vurderer jeg, desværre ikke er tilfældet her.

Jeg ønske dig dog held og lykke.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lotte
6/13/2019 11:04:17 AM

Hej, Hvis man fremlægger et konkret sagsforløb baseret på fakta, kan det så betegnes som nedsættende og/eller injurier? Mvh Lotte

Ulrik Vindberg
6/16/2019 1:53:14 PM

Hej Lotte,


Godt spørgsmål! Det korte svar er ja, i princippet.

Det lidt længere svar er, at udgangspunktet er, at udtalelser som opfylder betingelserne i § 267 er injurierende.

Man kan dog slippe for straf efter § 269, hvis man havde rimelig grund til at fremsætte injurierne, herunder hvis de fx er sande.

Ikke desto mindre der er dog også eksempler på, at selv "sande injurier" kan være strafbare, hvis der - trods udtalelsernes sandhed - ikke var nogen rimelig grund til at fremsætte udtalelserne.

Der skal dog en del til at anvende til undtagelse. Normalt vi man blive frifundet, hvis man kan bevise indholdet af en udtalelse.

Hvis det handler om en bestemt hændelse, er du meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515, så skal jeg gerne vurdere det lidt mere konkret for dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Thorsten
6/13/2019 1:56:46 PM

Kære Ulrik Vindberg
Jeg har et spørgsmål at en lidt usædvanlig, men så meget mere principiel, karakter. Jeg skal begynde med at sige, at jeg ikke helt kender sondringen mellem injurier og bagvaskelse. I DR2s program Deadline den 12. juni 2019, fremsatte MF for Dansk Folkeparti, Marie Krarup, den - for mig at se - uhyrlige påstand, at de radikale, citat "vil nedlægge Danmark". Hvad der ligger i "nedlægge" ved jeg ikke, men det er ikke en del af Det radikale Venstres program, og damen taler naturligvis mod bedre vidende. JEG føler mig som radikal faktisk DYBT krænket af, at en folkevalgt lovgiver fremsætter den slags påstande. Jeg vil høre dig, om jeg som forurettet kan indlede en bagvaskelsessag mod Marie Krarup. Det må være en skærpende omstændighed, at der er tale om et fremtrædende Folketingsmedlem som indtil for ganske nylig var en afgørende del af det politiske flertal på Christiansborg.
Med venlig hilsen Thorsten

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/16/2019 1:58:08 PM

Hej Thorsten,


Tak for din henvendelse.

Ifølge lovens ordlyd er sondringen mellem injurier og bagvaskelse, hvorvidt udtalelsen er fremsat "mod bedre vidende" - altså vidste personen godt på forhånd, at udtalelsen var løgn, men valgte at fremsætte den alligevel.

I praksis er det næsten altid tilfældet også for "almindelige" injurier og derfor er der opstået den anden betingelse, at udtalelserne skal være meget grove for at blive omfattet af bagvaskelse.

I det her tilfældet er det svært at sige, hvad der ligger i at "nedlægge" Danmark, men det er næppe bagvaskelse.

Faktisk er min vurdering, at det heller ikke er injurier - i hvert fald ikke før man lige får konkretiseret, hvad "nedlægge" indebærer. Jeg kan godt fortså, at det virker krænkende på et partimedlem, men det er efter min vurdering ikke nok til en injuriesag.

Hvis der skulle være en injuriesag, ville det i øvrigt være partiet, der skulle anlægge den, og ikke dig selv. Det er fordi det er partier, hun har udtalt sig om - ikke dig personligt, selvom du naturligvis i et vist omfang identificerer dig med partiet.

Jeg håber, dét gav svar på spørgsmålet.


Med venlig hilsen,
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Claus
6/21/2019 2:14:46 PM

Hej
Det er en fin artikel i har skrevet her. Mit spørgsmål til Jer er om jeg må klippe teksten ud og sætte ind i en Facebook-gruppe, som jeg bestyrer, eller om jeg må lægge et link til den i gruppen.
Det er en facebook gruppe for borgere i Viby Sjælland, hvor der lige for tiden kører en debat om en vanskelig lokal sag, og hvor bølgerne går lige lovlig højt :-)

Amanda Ellekilde Jørgensen
6/24/2019 10:19:28 AM

Hej Claus

Du er meget velkommen til at dele et link til artiklen på Facebook.

Med venlig hilsen
Amanda Ellekilde Jørgensen, ADVODAN

Med venlig hilsen
Amanda Ellekilde  Jørgensen
Amanda Ellekilde Jørgensen Stud.komm. | ADVODAN Sekretariatet Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian
6/21/2019 8:09:08 PM

Hej.

Moderen til mit barn nægter at udlevere mit barn til samvær selvom vi har en aftale der kan tvangsfuldbyrdes.

Jeg har derfor startet en fuldbyrdelsessag i Familieretten. Dagen inden retsmødet fremsender moderen så et processkrift, hvori det anføres at jeg har udsat hende for fysisk og psykisk vold, selvom hun samtidig anførte at hun ikke havde mulighed for at bevise det.

Oplysningerne er komplet usande.

Dommeren tog heldigvis ikke hensyn til oplysningerne i hans afgørelse, og ville slet ikke diskutere den del på mødet, men jeg føler mig voldsomt krænket.

Længere oppe i teksten fremgår at det er svært at vinde sager om oplysninger fremsat til myndighederne, men kan jeg gøre noget i denne situation?

Mvh.

Christian

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/26/2019 11:03:09 AM

Hej Christian,


Tak for din henvendelse.

Jeg kan udmærket forstå din frustration, men som du selv siger, er der ikke meget man kan gøre (injuriemæssigt) når udtalelserne falder over for domstolene. Der har man meget brede grænser for, hvad man kan tillade sig at udtale sig om.

I visse tilfælde (fx i forbindelse med forklaringer under selve hovedforhandlingen) kan man dog være underlagt sandhedsformaning, således at hvis man lyver kan man blive straffet for mened (= falsk forklaring for retten). Det har ikke noget at gøre med injurier, men minder lidt om.

Det er i så fald politiet, der tager sig af den slags, så HVIS du vil gøre noget, vil jeg anbefale dig at rette henvendelse til politiet. Jeg vurderer ikke, at du vil få noget ud af en injuriesag.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ahrendt
6/22/2019 11:25:45 PM

Vi har bygget et hus for en bygherre ,som ikke var tilfreds ved aflevering.
Manglerne blev gjort op fra hans advokat til at være 250.000,00kr.
Vi valgte at tage et syn og skøn af en uvildig syns og skønsmand ,
udvalgt af retten.
Syn og skønsmanden kom frem til mangler på 15.000,00kr lncl.skønsmandens honorar.
Nu kommer det injurierende. Bygherren skrev til “Anmeld Håndværker”
Jeg vil opfodre alle ,der skal have bygget hus ikke at tage dette firma,de er meget dårlige håndværkere ,fundament er ikke til fast bund, og meget mere . Omtalen kan læses i Anmeld Håndværker. Omtalen er direkt usandt ,som kan bevise af syn og skønssagen.
Er dette en injuriesag ,som vi kan gå videre med?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/26/2019 11:13:12 AM

Hej Ahrendt,


Jeg kan godt forstå, at det virker ærekrænkende for jer, ikke mindst fordi det jo påvirker jeres virksomhed fremadrettet.

Faktisk er det et spørgsmål, som ofte kommer frem: "Er det ærekrænkende at blive anklaget for at udføre dårligt arbejde", så lad os prøve at svare grundigt på det:

Anklager om at være dårlig til sit arbejde falder kategorisk under "påsagn" (som kaldes "sigtelser" hvis de er ærekrænkende og derfor strafbare) fremfor ringeagtsytringer (det er jo ikke et skældsord, men nærmere en beskyldning). Af forarbejderne til straffelovens § 267 fremgår:

"Uden for den strafbare sigtelses område er påsagn om uhøflighed, økonomiske forhold [...], videnskabelige og kunstneriske præstationer [...], intelligens, livsanskuelser, legemlig og åndelig sundhed, erhvervsmæssige færdigheder osv."

Sidstnævnte som er relevant for dit spørgsmål er der taget stilling til i en Østre Landsretsdom fra 1965 (UfR 1965 914 Ø) om udtalelsen "De rare fyre går ikke på sergentskole". Udtalelsen var en slet skjult kommentar om "de rare fyres" intelligensniveau i forhold til deres evne til at udføre et givent arbejde. Østre Landsret besluttede, at udtalelsen ikke var ærekrænkende.

Retsstillingen er derfor, at udtalelser om andres færdigheder i forhold til at udføre deres arbejde på en kvalitativ måde, ikke er ærekrænkende.

Derfor får I ikke noget ud af at køre en injuriesag mod den pågældende kunde.

Til gengæld kunne man måske argumentere for en erstatningssag. Hvis det er 100 % sikkert at udtalelsen er forkert (og kunden vidste det) og hvis I kan bevise objektivt at I har mistet en bestemt, aktuel indtægt på grund af udtalelsen, kan kunden muligvis blive erstatningsansvarlig for den avance, I ville have haft på indtægten. Hvis fx en bestemt potentiel kunde vælger jer fra specifikt på grund af anklagen (og han vil vidne om det i retten) kan I få erstatning for den avance I ville have haft på arbejdet.

Det er dog i praksis meget svært at løfte bevisbyrden.

Jeg håber ovenstående gav svar på din henvendelse.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Casper
7/12/2019 3:33:28 AM

Lad mig for det første udtrykke min beundring for at du tager dig tid til at besvare juridiske spørgsmål her på siden. Det er flot opltsningsarbejde. Jeg troede at ærekrænkelse lidt var et begreb som hørte fortiden til. Men mængden af sager her på siden vidner om at det er meget aktuelt.

Mit spørgsmål handler om en sag, hvor en af mine venner har modtaget brev fra boligselskabet, som fortæller at de har modtaget en naboklage, hvor han beskyldes for at drive bordel og/eller ulovlig fremleje.

Så vidt jeg kan se, er der ikke skyggen af sandhed i det, men der er tale om et hårdt kvarter, hvor beboermassen rummer misbrugere, pushere og diverse minoriteter. Der er også utrolig lydt i ejendommen.

Vi tænker at der er to mulige forklaringer: enten er det ren fantasi fra en måske psykisk syg nabo, eller også er det en forveksling med en anden beboer.

Vi mistænker at en nabo sælger stoffer, men er bange for at fremføre dette, da det kunne bringe os i fare.

Sagen er imidlertid meget ubehagelig fordi boligselskabet i sine breve nærmest allerede har besluttet at klagerne er sandfærdige, og dermed formulerer de faktisk brevet på en måde, så lejeren - min bekendte - beskyldes for at være prostitueret og drive bordel. Uden at de endnu har partshørt ham. De truer endda med politianmeldelse af dette »forhold«.

Min tanke er at dette er meget dårlig sagsbehandling, med tanke på at det er den juridiske afdeling i et stort almennyttigt boligselskab. Derfor føler jeg at det skal få konsekvenser for dem.

Vi vil tage hånd om det lejeretlige, men mit spørgsmål til dig handler om det ærekrænkende i brevet:

1. Kan den nabo, som har fremsat de urigtige beskyldninger, blive straffet for ærekrænkelse, bagvaskelse eller injurier? Også selv om det kun er fremsat over for boligselskabet og ikke offentligt?

2. Kan boligselskabet gøre sig skyldig i ærekrænkelse, idet de skriver i et brev at de faktisk konkluderer at min kammerat er bordelvært/prostitueret? B

Dvs. behøver en strafbar ærekrænkelse at være offentlig, eller kan man blive straffet for at skrive et brev til en person, hvori man beskylder denne for at være prostitueret?

Ulrik Vindberg
8/6/2019 10:01:26 AM

Hej Casper,


Tak for din e-mail og tak for de pæne ord - jeg er glad for at kunne kaste lidt lys på et ret "knudret" retsområde :-)

For at besvare dine spørgsmål så konkret som muligt:

1) En anklage behøver ikke været offentlig for at være strafbar. I hvert fald ikke teoretisk. I princippet dækker straffelovens § 267 alle beskyldninger og fornærmelser som er "fremsat" eller "udbredt". Netop "fremsat" dækker også anklager som er sendt til personen selv og som ingen andre har fået besked om. Derfor dækker det fx også klager til beboerforeninger, udlejere og lignende.

Imidlertid er domstolene ret tilbageholdende med at dømme for den slags. Årsagen er, at man særligt på grund af Menneskerettighedsdomstolens retspraksis vurderer krænkelserne i den sammenhæng, de er fremkommet i. Hvis man overholder "kommandolinjen" (altså sender anklagen til den modtager, hvor den slags anklager reelt bør høre hjemme) så er de normalt straffri, hvis ikke de er åbenlyst forkerte, ekstremt alvorlige eller der er andre specielle forhold.

I det her tilfælde har naboen sendt en klage til boligselskabet. Boligselskabet er rette modtager for klager af den her karakter, og derfor er anklagen formentlig straffri. Også selvom I ved, at den ikke passer.

Hvis anklagen var sendt til de øvrige beboere, eller hvis naboen havde sendt så mange klager at det fik karakter af chikane, ville man nærme sig et sted, hvor det kunne være strafbart alligevel, men på det foreliggende grundlag, vil jeg ikke anbefale en injuriesag mod naboen.

2) Boligselskabet kan også gøre sig skyld i ærekrænkelser, herunder ved et brev som kun er sendt til din bekendte og ikke er offentliggjort. Igen vil det dog være relevant, at selskabet "kun" reagerer på den klage, de har antaget. Det er ikke ualmindeligt at boligselskaber (eller advokater for den sags skyld) formulerer skrivelser med deres interesseobjekts udgangspunkt som fakta. Selvfølgelig ville det være bedre sagsbehandling at undersøge forholdet nærmere, men jeg mener ikke, at det er tilstrækkeligt til at være ærekrænkende i lovens forstand.

Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke med sagen. Hvis den udvikler sig nærmere, er du meget velkommen til at kontakte mig igen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
J Lauritsen
7/17/2019 4:28:51 PM

Vil det kunne betale sig at anlægge sag for følgende injurierende og ærekrænkende udtalelser:

1. Du har en IQ lig 0
2. Du er til skade for hele ulvesagen i Danmark

Samt andre grove beskyldninger uden hold i virkeligheden. Det er forsøgt, at få vedk. til at dementere sine udtalelser samt komme med en undskyldning.

Der er taget screendump af alle personens udtalelser

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/6/2019 10:04:53 AM

Hej J Lauritsen,


Tak for din henvendelse.

Selvom jeg godt kan forstå, du føler dig ramt over de to anklager, er det min vurdering, at de ikke er alvorlige nok til at kunne bære en injuriesag.

Hvis der skulle dukke mere alvorlige anklager op, er du meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten
7/17/2019 11:53:49 PM

Kære Ulrik Vindberg, m.fl.

Vi er nogle borgere der vil gøre andre borgere opmærksomme på forureningsproblemer i vores kommune. Vi har både trafikanalyser, forureningsanalyser og støjanalyser og vil nu omdele en info-seddel i A4 med disse oplysninger. Vi mener at politikerne bygger for meget og derfor kommer der flere borgere og trafik til byen. Vi taler om en forøgelse på bare en vej på 6000 biler dagligt frem mod 2030.

Vores seddel har en overskrift som lyder: "Politikere forgifter byens børn". Kan vi bliver sagsøgt for injurier for at bruge en sådan formulering. Begrundelsen med henvisning til omtalte analyser er beskrevet på samme seddel.

Vi er lidt utrygge ved om vi kan udtale os så skarpt, men på den anden side vil vi have borgernes opmærksomhed.

Det er godt at du/I kan råde folket. Det er ikke let at finde ud af hvad man sige i det offentlige rum. På forhånd tak.

Hilsner
Morten

Ulrik Vindberg
8/6/2019 10:08:16 AM

Hej Morten,


Tak for din henvendelse.

Jeg kan ikke svare dig på det konkret. Overskriften er efter min opfattelse i gråområdet, og I ville sikre jer selv bedre, hvis overskriften indeholdt en konkret henvisning til, at jeres bekymringer handler om forurening.

Hvis I ønsker en mere konkret vurdering, er du meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk - så kan vi se nærmere på det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik
7/22/2019 9:21:16 PM

Hej Ulrik.
Ift med brud fra en tidligere kæreste er jeg blevet beskyldt for at stjæle mine egne ting, som jeg selv har betalt, og brugt i fællesskab, hvor hun mener at jeg har give hende den genstand jeg har købt og betalt.

Ydermere anklager hun mig at jeg har være og hente mine ting uden at jeg har givet besked til hende, - da hun ikke var hjemme, hvilket er korrekt, da det jeg hentede stod i et skur og ikke i hendes bolig. Jeg påtale at jeg hentede mine ting, og hun benægtede ikke at jeg måtte dette, da jeg ydermere spurgte indtil og hendes datter var hjemme, så hun kunne se at jeg kun tog mine ting, som hun også har antydet at jeg har taget nogle af hende.

Hun har også sagt at jeg har været ved hende en nat, og hentydet til "et eller andet" jeg skulle have forårsaget, uden at vide hvad det skulle være.
Hun har sat nogle rygter igang at jeg har stjålet fra hende og sagt at hun har vendt det hele med sine venner mm.
Truet mig med politiet hvis jeg nærmede mig hende adresse mm.
Hvordan står jeg stillet hele den sag ??
Jeg har dokumentation om det hele i form af sms beskeder, hvor hun tydlig skriver det pågældende.
Jeg føler i den grad at jeg er blevet krænket på min personlighed, og tænker at det må være en injuriesag.
Mvh.
Henrik Krogsgaard

Ulrik Vindberg
8/6/2019 10:12:09 AM

Hej Henrik,


Tak for din henvendelse.

Der kunne godt være noget at komme efter i din sag, men det afhænger af hendes beskeders nærmere indhold.

Jeg vil anbefale dig at sende mig beskederne på ulvi@advodan.dk - så skal jeg give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde.

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ib
8/2/2019 11:32:20 AM

Jeg har i 30 år været medlem/indehaver af en parcel i en Haveforening. Jeg har periodevis deltaget idebatten om demokratiet i haveforeningen. Jeg blev efter en stævning, fra foreningens formand -(ingen generalforsamlingsbeslutning)- ved retten pålagt omkostninger i en størrelsesorden af mere end kr 120.000,-, samt i et forlig påbudt at skulle sælge min parcel til Haveforeningens bestyrelse, efter 18 måneder. til en vurderingspris af kr 875,000,-
Bestyrelsen nægtede at opfylde forligets tekst, og har gentagne gange cikaneret mit salg.

Jeg har -og er bistået af en retshjælpsadvokat , som jeg desværre ikke har kunnet få forbindelse til -grundet feriemåned i juli og retshjælpslukning grundet Distortion i København.
min situation er nu hvad skal jeg gøre ?
med venlig hilsen IB

Ulrik Vindberg
8/6/2019 10:14:12 AM

Hej Ib,


Tak for din henvendelse.

Dit spørgsmål handler ikke - som jeg forstår det - om injurier. Jeg vil gerne hjælpe dig med din sag, men jeg synes vi skal tale sammen om den direkte. Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Maria
8/5/2019 1:04:38 PM

Jeg har klaget over min nabo, der konstant smækker med døren. Det har været så voldsomt, at jeg til sidst fik det meget dårligt fysisk og psykisk.
Han blev, naturligvis, meget vred og hamrede på min dør. Direkte adspurgt har jeg svaret, at det er mig der har klaget.
Han har sat klagen og sit eget svar op i opgangen, hvor mit navn nævnes flere gange. Til boligselskabet skriver han, at såfremt de ikke trækker deres henstilling tilbage, så vil han politianmelde mig for chikane og overtrædelse af Straffelovens § 267.
Jeg ved såmænd ikke hvad han skulle få ud af det.
Til gengæld skriver han i sit svar, at jeg udlejer gennem Airbnb, hvilket ikke er tilfældet - men som jo kan være umuligt at bevise.
Jeg har voksne børn, de overnatter hos mig nu og da. Min søn er bosat i UK, og “bor” hos mig, når han er på ferie.
Må et brev/mail med mit navn sættes op i opgangen så alle kan se beskyldninger og “trusler” om politianmeldelse?
Vores opgang er ikke låst, og dermed kan enhver læse med.

Ulrik Vindberg
8/6/2019 10:16:59 AM

Hej Maria,


Tak for din henvendelse.

I udgangspunktet er der ikke noget galt med at hænge den slags op (injurieretligt). Det afhænger selvfølgelig af formuleringen, og jeg vil gerne vurdere det for dig mere konkret, hvis du vil sende mig kopi af de papirer, han har hængt op.

Helt praktisk vil jeg også anbefale dig at kontakte udlejer/boligselskabet og bede dem fjerne opslagene.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Daniel
8/7/2019 9:10:04 PM

Hvis en kommune selvom det er mange år siden, ikke har skrivet alt ned der er forgået i deres journaler, hvordan kan man så gøre nå det eksempelvis har været en mundtlig samtale, at sørge for den person der ikke har noteret ned hvad der er sagt, at den person bliver stillet til ansvar.

Selvom personen ikke længere arbejder på kommunen, jeg mener det ikke er helt lovligt ikke at notere vigtig samtaler ned som man selv ser er vigtigt, hvis det kan redde ens skin når der er spørgsmål om erstatning pga fejl i sag hos kommunen.

Ulrik Vindberg
8/9/2019 10:23:20 AM

Hej Daniel,


Tak for din henvendelse.

Dit spørgsmål handler som sådan ikke om injurier, men lad mig da prøve at svare alligevel.

Kommunerne har notatpligt i sager, hvor der skal afsiges en afgørelse. Det betyder at hvis de får væsentlig information, skal de skrive det ned på sagen. Hvis de ikke gør det, kan man klage til Ombudsmanden.

Du kan læse mere her: https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/notatpligt/

Du kan næppe stille den konkrete medarbejder til ansvar. Han har handlet som medarbejder hos kommunen og derfor på kommunens vegne. Ansvaret ligger derfor hos kommunen.

Det er dog ikke ligefrem et af mine specialeområder, så jeg vil opfordre dig til at få en advokat med speciale i forvaltningsret til at se på sagen. Held og lykke.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
8/5/2019 6:54:47 PM

Hej.

Jeg har pt gang i en børnefaglig undersøgelse på min søn, hvilket jeg ikke har noget problem med.

Da denne undersøgelse bliver sendt skriftligt til mig efter den er færdig udarbejdet, ser jeg at ham der agere far for min søn har udtalt sig bl.a. at min søn bliver syg grundet han har det psykisk dårligt hos mig, fortæller at jeg skulle sige til min søn hvor meget jeg hader ham, foruden at en kommunal medarbejder skulle have set en video af mig, hvor jeg skulle stille mange spørgsmål til min søn mens han er ked af det (en video hvor der ikke bliver stillet et eneste spørgsmål, men hvor jeg tværtimod forsøger at tale ham til ro).

Alt står skriftligt i den børnefaglige undersøgelse.

Har jeg en injurie sag her, eller hvordan forholder jeg mig?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/6/2019 10:20:36 AM

Hej Camilla,


Tak for din henvendelse.

Generelt er domstolene meget tilbageholdende med at dømme for injurier, når man "kun" har udtalt sig overfor offentlige myndigheder, herunder kommunen og i forbindelse med børnefaglige undersøgelser.

Årsagen er at man ikke vil risikere, at folk holder rigtige anklager tilbage af frygt for at blive sagsøgt for injurier. Så vil man hellere risikere et par falske anklager, som man så går ud fra, at den offentlige myndighed selv er i stand til at sortere i.

På den baggrund mener jeg ikke, at du har en god sag rent injurieretligt.

Jeg vil dog naturligvis anbefale dig at svare på anklagerne med en grundig redegørelse af, hvordan du opfatter dem, herunder at du føler dig krænket over dem.

Held og lykke med det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulrik
8/8/2019 10:44:11 AM

Hvor går grænsen for ringeagtsytringer?

Ifm med en uenighed om et samarbejde skal jeg mødes med en modpart i byretten. Her lige før lukketid beder modparten retten om at hovedforhandlingen i morgen skal ændres til et telefonretsmøde.
Jeg skriver til retten, at det er jeg imod og sender en kopi til modparten , som jeg opfordres til på portalen “min retssag”. Jeg begrunder det med at jeg lægger vægt på det personlige fremmøde og afhøringen af modparten som en styrke for min bevisførelse.

Modparten svarer omgående i en mail : “ ja, selvfølgelig gør du det - du er og bliver en idiot”

Jeg meddeler modparten i et svar at jeg agter at orientere byretten om dette svar som jeg finder æreskrænkende.

Modtager nyt svar: “ Du er uden ære”

Skal man finde sig i det? Eller mener du at det kan bære et søgsmål for æreskrænkelse.Ulrik Vindberg
8/9/2019 10:32:04 AM

Hej Ulrik,


Tak for din henvendelse.

Det er faktisk et interessant spørgsmål, fordi reglerne har ændret sig henover nytåret 2018/2019.

Efter de gamle regler fra før nytår, ville den slags udtalelser blive betragtet som "rene" ringeagtsytringer, og der skulle ret meget til at løfte bevisbyrden for dem. De to citater du kommer med er ikke nok i min vurdering.

Efter nytår blev formuleringen af injuriebestemmelserne dog ændret så de nu er mere på linje med Menneskerettighedsdomstolen (som på sin vis også behandler injuriesager bare efter Menneskerettighedskonventionen art. 10). Menneskerettighedsdomstolen bruger ikke begreberne "sigtelse" og "ringeagtsytring" men derimod "statements of fact" og "value judgment", som svarer LIDT til, men ikke helt.

De to citater er kategorisk "value judgments" (værdidomme) og det betyder, at de kan pådømmes, hvis der ikke var rimelig grund til at fremsætte dem. I den nye lovformulering hedder det, om de fremkom i en sammenhæng hvor der var rimelig anledning til dem. Den her type udtalelser har teknisk set intet at gøre med retssagen og derfor kunne man godt argumentere for, at der ikke er rimelig anledning til dem i den pågældende sammenhæng.

Dog mangler der stadig en vis alvorlighed i anklagerne, og når de er sendt til dig på e-mail (og ingen andre) er de heller ikke spredt. På den baggrund ville jeg ikke anbefale en retssag alligevel.

Men godt spørgsmål!


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mia
8/12/2019 7:30:41 PM

Hej
Jeg har et spørgsmål ift. injurier.

Sagen er den at jeg er uddannet socialrådgiver i 2018, jeg arbejder ikke som socialrådgiver og har heller ikke gjort det efter endt uddannelse i stedet er jeg ved at efteruddanne mig ved at tage en kandidatuddannelse.
Min veninde og hendes eks, ligger i konflikt om deres søn, Hun har den fulde forældremyndighed. Jeg har kendskab til sagen fordi min veninde har fortalt mig om den og spurgt mig til råds rent juridisk, når hun har spurgt om noget angående forældremyndighed, samvær mm. Derudover har jeg været med i fogedretten og familieretshuset som bisidder. Hendes eks ved at jeg er uddannet socialrådgiver og har her til aften i en besked til min veninde skrevet at jeg ikke må blande privatliv og arbejde sammen da dette er fyringsgrund, i en anden besked skriver han at det er brud på kontrakten og at det er det samme som fyringsgrund.
jeg har ikke nogen ide om hvad han mener med kontrakten, jeg ved at jeg jf. forvaltningslovens § 27 har tavshedspligt.
men i denne sag har jeg jo ageret som privatperson, jeg har henvist min veninde til forældre ansvarsloven og hjulpet hende med relevante paragraffer samt henvist hende til familieretshuset og advokater med erfaring på børneområdet.
jeg har på ingen måde i denne sag underskrevet nogen tavshedspligtserklæring. Hvilket jeg derfor ikke kan se at jeg har gjort noget forkert/ulovligt.

Og for at opsummere så arbejder jeg ikke. dette er rent privat.

Mit spørgsmål er om der er nok til en injuriesag mod ham eller om jeg bare (jeg har hvad han har skrevet på et screenshot) eller om jeg bare skal lade det gå i glemme bogen da der ikke er hold i det han skriver.

Ulrik Vindberg
8/16/2019 3:16:19 PM

Hej Mia,


Tak for din henvendelse.

Hvis der skulle være en injuriesag at føre, så skal der foreligge en ærekrænkende beskyldning. Beskyldningen i denne sammenhæng skulle være, at du skulle have misligholdt en kontrakt i et sådant omfang, at du ville kunne opsiges på den baggrund.

Som du selv anfører er det ikke tilfældet, og selv hvis det var, er det min vurdering, at det ikke er ærekrænkende at blive anklaget for at misligholde en kontrakt. Det sker faktisk relativt ofte.

Hvis jeg var dig, ville jeg glemme anklagerne og ikke gøre yderligere ved dem. Hvis han begynder at anklage dig for mere alvorlige forhold, er du naturligvis velkommen til at sige til.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Per
8/16/2019 4:18:58 PM

En dame på 71 år er vidende om, at jeg besøger Danske venner i Thailand hvert år siden 2010. Hun brygger en bagvaskelses historie til sin datter og hendes kæreste om, at jeg er pædofil. I offentligt rum råber og skriger de ud mod mig da jeg går forbi deres dør: 'dit pædofile svin, rejs du ud til dine pædofile venner og hyg dig'
Jeg svarer ikke , men går videre. Flere ser og hører dette. Jeg har tidligere arbejdet for Danske Domstole i faglige sager, hvilket kræver 100% rene kriminelle attester i enhver henseende og jeg er absolut ikke pædofil.
Kan dette straffes ?

Ulrik Vindberg
8/19/2019 10:54:00 AM

Hej Per,


Kort sagt - ja.

Hvis det er sket inden for de sidste 6 måneder og hvis det kan bevises, at de to personer har råbt disse anklager, så er det min vurdering, at der er tale om en overtrædelse af straffelovens § 267.

Det kræver dog, at nogen vil afgive vidneforklaring om, at de har hørt hende råbe det.

Hvis det er tilfældet, vil jeg opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Jeg har en travl uge, så jeg beklager på forhånd hvis det tager mig lidt tid at svare.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Simone
8/31/2019 8:45:18 PM

En person har lagt en video op hvor han bruger mit billed på en gruppe på facebook. Hvor han bla. Fortæller folk jeg er en tyv, snyder og tager penge fra folk og lave falske dokumenterne. Han siger i øvrigt de skal holde sig væk fra mig. Han påstår at jeg er grunden til at han er i fængsel og folk skal hjælpe ham med at få hævn fra mig. Skal jeg anmelde videoen på facebook så den kan slettes? Eller skal jeg vente indtil jeg har en sag mod ham? Kan han straffes for det?

Tak på forhånd for hjælpen!

Ulrik Vindberg
9/4/2019 10:07:16 AM

Hej Simone,


Tak for din henvendelse.

Umiddelbart kan han godt straffes for det. Tyveri er en alvorlig overtrædelse af straffeloven så anklager om tyveri er normalt "automatisk" omfattet af injuriebestemmelserne.

Jeg vil anbefale dig at tage et screenshot af videoen i gruppen (hvor man kan se, at du bliver anklaget). Gem evt. videoen hvis det er en mulighed. Sørg for at få d.d. med, så man kan se, hvornår den blev lagt op.

Når du har sikret dit bevis, kan du bede Facebook slette den. Hvis det ikke kan lade sig gøre at sikre beviset godt nok, ville jeg vente med at kontakte Facebook til efter sagen.

Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så vi kan drøfte sagen nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Thorslund Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina Dannefer
9/2/2019 1:25:53 PM

I et dokument om beskrivelse af en elev, mangler dato, underskrift samt firmalog. Oplysningerne i dokumentet beskriver eleven på en meget negativ måde og der tvivl om validtieten. Dokumentet er udfærdiget i forbindelse med afslag på et forløb. Eleven bliver beskrevet som om han nærmest ikke kan noget pga. sin autisme.
Hvordan med injurier og dokumentfalsk?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/4/2019 10:09:21 AM

Hej Tina,


Jeg vil gerne se nærmere på sagen, men jeg må indrømme, at jeg ikke helt forstår henvendelsen. Jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Barbara
9/3/2019 11:01:05 AM

En bekendt er desværre en del af en tvist / retssags niveau.
I et skrift fra modpartens advokat er min bekendte blevet beskyldt for ting vedkommende ikke har gjort - herunder bedrageri / bedrageriforsøg.

Modparten har under anklagen skrevet de overvejer at gå videre og at det er beviseligt.
Vedkommende har med sikkerhed ikke gjort det de siger - og trods forespørgsel på beviser, er disse ikke fremlagt (naturligvis fordi de ikke findes).

Personen føler sig reelt krænket, så mit spørgsmål, er dette en "god sag" eller kan man "gratis og uden konsekvenser" slynge den slags ud mod andre?

Kan modpartens advokat "gratis" fremføre den slags uden konsekvenser - er det etisk?

Hvor går grænsen?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/4/2019 10:12:00 AM

Hej Barbara,


Tak for din henvendelse.

Svaret på dit spørgsmål afhænger af, hvilket "forum" anklagen er blevet fremsat i.

Hvis det er sket offentligt (fx på Facebook) er det som udgangspunkt ikke lovligt at anklage andre for bedrageri og -forsøg. Hvis det er en advokat, som har fremsat anklagen overfor retten (evt. i et processkrift) så er mulighederne for at vinde en injuriesag meget mindre.

Du kan evt. kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering af sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Vibeke
9/5/2019 10:42:35 PM

Jeg er ansat på et ældrecenter og er tidligere ( flere år tilbage) blevet politianmeldt af en ældre dame, da hun mente jeg havde stålet flere brugs genstande i deres lejlighed. Politiet fandt ud af at jeg aldrig havde brugt min system nøgle i deres lås og der var derfor ingen grundlag for en sigtelse. Tingene dukkede op igen men ingen undskyldning til mig. Hun var stadig overbevist om at jeg havde taget dem.
Hun har også overfor andre beboere sagt at de skulle passe på deres ting, når jeg kom forbi.
Så idag kom hun ud af ingenting ind på vores kontor og anklagede mig for at tømme hendes mands pung, til trods for at han ikke kommer i nogle af vores tilbud, og jeg ikke har haft kontakt til dem, ej heller været i nærheden af deres bolig siden sidste hændelse.

Mit spg er nu, har jeg ret til at anmelde hende for injurier?
Kan mærke det gør noget ved mit psykiske arbejds miljø, og ønsker ikke at skulle igennem endnu en periode, hvor hun skaber rygter om mig.

Ulrik Vindberg
9/12/2019 12:14:33 PM

Hej Vibeke,


Tak for din henvendelse.

Indledningsvist kan jeg oplyse, at man (med ganske få undtagelser) ikke kan "anmelde" folk for injurier. De er undergivet såkaldt "privat påtale" og derfor skal man selv føre retssagerne, hvis man ønsker at reagere på ærekrænkende udtalelser.

Angående dit spørgsmål kan jeg oplyse, at anklager om tyveri efter min klare opfattelse er ærekrænkende.

For at kunne vinde en sag, er det dog normalt også en betingelse, at udtalelserne er spredt i et eller andet omfang. At de alene er givet til jeres kontor KAN være et problem. Det afhænger af, hvem der har overhørt det i den forbindelse, og om hun evt. har spredt anklagerne andre steder.

Jeg vil gerne drøfte sagen med dig, og jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Så skal jeg give dig en lidt grundigere vurdering - det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lisbeth
9/10/2019 1:26:04 PM

er der nogensinde kørt en sag der tager afsæt i en forældrekompetencesrapport? jeg mener at den jeg har fået lavet er komplet hen i vejret. jeg kan bevise flere fejl i psykologens rapport.
kan der køres en sag?

Besvar indlæg
Kirsten
9/11/2019 12:38:57 PM

Det ville være rigtig godt, hvis der kunne køres sager på dette.
Utallige forældre er udsat for at kommuner "lyver" i dokumenter.

Der er lige faldet dom ført af menneskerettighedsdomstolene, angående sager i Norge.. Om anbringelse af børn (på forkert grundlag)

Håber det bedste i din sag, og at du har støtte /bisidder

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/12/2019 12:21:43 PM

Hej Lisbeth,


Tak for din henvendelse.

Jeg får en del henvendelser i sager af den her karakter, og skåret over en bred karm, er de generelt ikke oplagte for injuriesager. Der er flere grunde:

For det første bliver psykologerne bedt om at lave deres rapport, og selvom man er uenig med dem, har de pligt til at afgive den. I udgangspunktet kan man ikke dømmes for injurier, hvis man har haft pligt til at udtale sig.

For det andet kræver en injuriesag mere, end at rapporten er forkert. Selv hvis man kunne bevise, at psykologen løj med fuldt overlæg, er det ikke nok. Det er fordi injuriesager handler om ærekrænkelser, og derfor er det ikke tilstrækkeligt, at en udtalelse er forkert - den skal også være ærekrænkende. Der kan selvfølgelig stå ting i sådan en rapport, som er ærekrænkende (og jeg kan absolut godt forstå at det er krænkende at modtage sådan en rapport hvis man mener den er forkert), men der skal ret meget til for at det også er ærekrænkende i straffelovens forstand.

For det tredje har psykologen alene udtalt sig overfor kommunen (som har "bestilt" rapporten) og evt. parterne direkte. Udtalelserne er derfor ikke rigtig blevet "spredt" nok til den øvrige offentlighed til at være sikker på en injuriesag.

Som regel anbefaler jeg folk ikke at anlægge injuriesager i de tilfælde. Der skal ret meget til. I stedet bør man kæmpe sin sag i det børne-/familieretlige system og få sig en advokat med speciale dér.

Jeg ønsker dig dog held og lykke med sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgitte
9/11/2019 2:22:58 AM

Jeg har haft besøg af hegnsynet, fordi en stump fælleshæk ikke har været klippet siden 2007. Ejeren af naboejendommen døde i april og boet blev ved fuldmagt fra bobestyreren repræsenteret af afdødes samlever.
Under mødet fremsagde samleveren ordret 'Du har taget livet af 'hendes navn'.
Beskyldningen blev fremsagt, medens 3 hegnsynsmænd og 1 sekretær var tilstede.
Jeg er vant til de groveste ting fra samleveren, men at blive beskyldt for indirekte mord,
går over min tålegrænse.
Jeg har en lydoptagelse som bevis, så jeg vil gerne vide, om jeg kan retsforfølge samleveren.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/12/2019 12:24:01 PM

Hej Birgitte,


Tak for din henvendelse.

Kort sagt er det min opfattelse, at der kan være noget i din sag, men det afhænger af "den måde" hun siger det på, og hvad konteksten er.

Jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk og fremsende mig bl.a. den lydoptagelse, du nævner. Så skal jeg gerne give dig en lidt grundigere vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael Sandgreen Vejs
10/23/2019 12:30:01 PM

Hvordan kan der være en lydfil som bevis fra et retsmøde? Mig bekendt er det ikke lovligt at optage den slags?

Besvar indlæg
Birgitte
10/23/2019 1:36:28 PM

En hegnsynsforretning foregår ikke i en retssal, hvor Du har i, at det er ulovligt at lydoptage.
Derimod foregår den i det fri, hvor alle og enhver kan stille sig op og lytte med og det er fuldt lovligt at foretage en lydoptagelse der.

Besvar indlæg
Michael Sandgreen Vejs
10/23/2019 1:39:07 PM

Ahh tak for svar :)

Besvar indlæg
Linda
9/11/2019 12:44:48 PM

Hvad gør man hvis ens 10-årigt barn er blevet beskyldt for at slå et andet barn med vilje, når det drejer sig om et uheld, og der er sagt undskyld, og de to involverede udemærket er klar over, at der er tale om et uheld??
Beskyldningen kommer fra en anden drengs far, hvis dreng slet ikke var til stede, men drengens far har taget kontakt til det andet forældrepar, og sagt, at deres datter er blevet overfaldet i skolen.. Det omtalte forældrepar har vi snakket med og nået til enighed om, at der selvfølgelig var tale om et uheld.
Jeg er temmelig vred over den voldsomme beskyldning som er fremkommet om mit barn,- vil jeg kunne kontakte den far hvis barn der er kommet med beskyldningen, og gøre dem opmærksom på, at jeg finder beskyldningen ganske grov, og skulle der igen komme den slags usande beskyldningen vil jeg kontakte politiet, eller er det for groft? Jeg synes ikke jeg kan lade det gå ubemærket hen, da beskyldningen jo er ganske voldsom!!

Ulrik Vindberg
9/12/2019 12:27:31 PM

Hej Linda,


Tak for din henvendelse.

Om du kan "tillade" dig at kontakte faren er som sådan ikke en juridisk vurdering. Hvis du ikke føler, at du kan lade det gå ubemærket hen, så kan du naturligvis kontakte faren. Der er heller ikke noget forgjort i at fortælle ham, at du ikke vil finde dig i den slags alvorlige anklager, og hvis de kommer igen, vil du overveje at søge en retligt konsekvens, herunder fx ved politianmeldelse eller ved en injuriesag.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene
9/17/2019 1:22:38 PM

Jeg er formand for en frivillig bestyrelse, som 5-6 mennesker fra byen har forsøgt at lave et kup imod, da de vil overtage bestyrelsesposterne. De har indkaldt til et borgermøde uden bestyrelsen, for at vejre om der var medhold blandt brugerne af huset til et kup, men da det ikke lykkedes, så begyndte de at komme med private anklager og en af "oprørerne" kom med påstanden, at bestyrelsesformanden havde punkteret hans bildæk og at han havde det på video. Dette rygte er så spredt rundt i hele vores by, selvom det er en falsk påstand og anklage, og selvom ingen har set nogen video, da det er usandt og løgn. Hvad kan formanden gøre - hvad kan jeg gøre for at stoppe den personlige hetz, der er blevet taget i brug, for at prøve at vælte bestyrelsen og især formanden på denne måde?.


Ulrik Vindberg
9/18/2019 9:23:11 AM

Hej Lene,


Tak for din henvendelse.

Hvad du skal gøre for at stoppe forsøget på at "kuppe" bestyrelsen, kan jeg ikke svare på. Det er jo en demokratisk proces, og det er ikke ulovligt at forsøge at overtage bestyrelsesposterne.

Det er til gengæld ulovligt at beskylde andre for at punktere deres dæk, og det kan du reagere på med en injuriesag, hvis du kan bevise, at han har fremsat den beskyldning.

Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Så skal jeg gerne give dig en mere grundig vurdering af sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Peer
9/18/2019 12:02:59 PM

Jeg har et spørgsmål vedrørende min datters igangværende twist med faren til deres fælles søn på 7 år. Hun er kommet i besiddelse af en mailkorrespondance mellem lederen af sønnens skole og kommunen (korrespondancen er sendt til hende af skolelederen).
I mailen fra skolelederen til den kommunale sagsbehandler hedder det bl.a. (ordret citat): ”jeg har fået besked fra far om, at han har været udsat for et tæskehold sendt af mor”.
Mit spørgsmål lyder: Hvad kan min datter gøre ved den påstand? Hun har på ingen måde gjort noget af det, hun bliver beskyldt for. Hun var så rystet over at læse det, at hun for en sikkerheds skyld kontaktede politiet. De kunne berolige hende med, at der ingen anmeldelse lå på hende, og at de heller ikke kunne finde andet omkring et tæskehold, sendt af hende.
Kan det virkelig være lovligt at fremkomme med den slags usande beskyldninger? Der står jo faktisk i en maildialog mellem to offentlige instanser der er vigtige for hendes søn, at min datter har udført en kriminel handling, og i mine øjne kan det i allerhøjeste grad skade min datters mulighed for samvær med sin søn. Hvordan kan min datter forhindre den slags – og hvad skal hun i det hele taget gøre ved den?

Med venlig hilsen
Peer

Ulrik Vindberg
9/27/2019 1:35:23 PM

Hej Peer,


Der er ikke meget man kan gøre for at forhindre det, men man kan reagere på det når det sker. At blive beskyldt for at udsende et tæskehold er en ærekrænkende anklage. Til gengæld er det mere usikkert, om den er spredt "tilstrækkeligt" ved at være fremsat overfor skolelederen. Det er absolut en mulighed, og jeg vurderer at det bør være tilstrækkeligt, men det er ikke sikkert.

Hvis I ønsker at forfølge spørgsmålet yderligere, at I velkomne til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Max Buus
9/19/2019 6:08:13 PM

Vi er en gruppe beboere der er blevet udpeget for at fælde nogle træer.
Dog ikke ved navns nævnelse, men tydelig beskrevet i et foreningsblad.
Vi er ca. 15 personer der nu skæver til hinanden. Hvem er den skyldige.

Er det tilladt at pege kollektivt på en gruppe på den måde?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/27/2019 1:37:14 PM

Hej Max,


Det afhænger helt af omstændighederne, herunder hvordan I er blevet "udpeget". Hvis du kontakter mig på ulvi@advodan.dk med en kopi af det pågældende medlemsblad, skal jeg gerne give en mere dybdegående vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ditte
9/20/2019 1:53:27 PM

Er det injurier, hvis man afslører et mord, hvor morderen er afdød? Det har jeg nemlig lige læst i pressen, at en kendt person gør.

Ulrik Vindberg
9/27/2019 1:39:54 PM

Hej Ditte,


En anklage om mord er utvivlsomt ærekrænkende, men hvis anklagen er sand, er det ikke strafbart.

Derudover bortfalder retten til private påtale (altså til at anlægge injuriesag) 6 måneder efter den forurettede er død, jf. straffelovens § 96, stk. 3. Afhængigt af omstændighederne er sagen nok forældet.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
9/23/2019 2:07:31 PM

Hej,

Jeg er blevet franaret over 300.000 kr over et par måneder i et falsk forhold, og har beviser for alt, og har lidt et behov for at "snakke ud" om det i et blog indlæg for at komme videre set fra min side i det hele, vil det være injurie så længe man holder sig til fakta og poster f.eks screenshot, hvor man ikke skriver vedkommens fulde navn (F.eks kun nævner hendes fornavn), og ingen specielle identificer bare oplysninger som telefon nr/adressse ovs, som andre end hende selv ville vide?

Ulrik Vindberg
9/27/2019 1:41:49 PM

Hej Peter,


Så længe personen vitterligt ikke kan identificeres (heller ikke af personens nærmeste) og så længe du vitterligt kan føre objektivt bevis for de ting, du skriver, skulle du være på den sikre side.

Hvis du ønsker, kan jeg evt. læse dit udkast igennem inden du slår det op.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Marc
9/23/2019 10:14:42 PM

Hej.
Jeg er for nyligt blevet informeret af en ven om, at en person som omgås med mange fra min vennekreds har beskyldt mig for voldtægt af en af hendes veninder. Først og fremmest har jeg ingen anelse om, hvem denne veninde skulle være, og jeg har aldrig udført sådanne grusomme handlinger. Vil der kunne blive ført en injuriesag mod denne person?

Mvh.

Ulrik Vindberg
9/27/2019 1:43:49 PM

Hej Marc,


Hvis du kan bevise, at personen har fremsat den beskyldning, så ja. Anklager om voldtægt er helt sikkert ærekrænkende og hvis de er spredt til vennegruppen, som du nævner, bør det også være tilstrækkeligt til at kunne vinde sagen.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46301401 for en nærmere drøftelse.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ivan Nielsen
10/2/2019 1:39:58 PM

Hej. Jeg er udsat for injurier fra min kone, der er taget på krisecenter, men påstand og jeg har truet hende, og brugt vold, selv om det har været den anden vej rundt, at det er hende der har truet mig med kniv, og jeg har børn der har set det, og der kommet andre ting frem hun lyver om der kan bevises, er der tale om en sag hvor jeg bare lander i gæld, uden andet.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/4/2019 12:59:53 PM

Hej Ivan,


Tak for din henvendelse.

Hvis din kone/ekskone "kun" har spredt anklagen til krisecentret, er der næppe meget at komme efter, men hvis hun har spredt anklagerne mere generelt, er det muligvis en sag.

Jeg vil anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en lidt nærmere beskrivelse, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
lars
9/29/2019 10:43:49 AM

For et år siden fik vi en klage over vores hund hylede når den var alene hjemme og gøede når den var i haven.
Vi fandt ud af at når den kom i løbetid 2-3 gange om året hylede den. Det tog vi hånd om ved at få det passet i de perioder. At den gøede bag vores hæk når nogen gik forbi har vi også vendt den af med på nær ganske få vuf som undtagelse. Nu har vi igen fået 2 klager med 1md mellemrum hvor der står det samme samt at folk frygter vores hund. Det er sådan at der er en bestemt herre i bestyrelsen som har et horn i siden på os og vi har hele tiden vist at han arbejder på at få os smidt ud. Så efter den første klage har vi filmet vores have og hjem fra 6 morgen til om aftenen og vi har disse optagelser liggende 3 md tilbage vi har simpelthen dokumentation på det ikke er sandt. På trods af vi har skrevet til boligselskabet at det ikke sandt og det er grov chikane fra en gruppering i afdelingen(almenyttigt) så stå vi til at skulle skulle opsiges eller i beboerklagenævnet. Kan du give os et godt råd? Vi har retshjælp på vores indboforsikring er det noget vi kan bruge i dette tilfælde?
Ser frem til at høre fra dig
Venlig hilsen
Lars

Ulrik Vindberg
10/4/2019 1:03:37 PM

Hej Lars,


Tak for din henvendelse.

En ting, man skal vende sig til i injuriesager er, at det ikke er tilstrækkeligt, at anklagen er usand. Hvis I skal vinde sagen, skal anklagen også have et ærekrænkende indhold. En anklage om at jeres hund gør, er ikke ærekrænkende i straffelovens forstand. Derfor har I næppe noget at komme efter i en injuriesag.

Til generel orientering kan jeg oplyse, at en retshjælpsforsikring godt kan anvendes til injuriesager, men med den meget specielle modifikation, at de KUN dækker, hvis man får 100 % medhold i samtlige påstande under retssagen, og det ved man naturligvis kun efter retssagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
A.F.N
10/3/2019 10:16:18 PM

Hej :-) Kan en fagperson i Sundhedsvæsnet slippe afsted med at dokumentere i sin patients journal sin stigmatiserende holdning omkring patientens pårørende, med krænkende og nedværdigende betegnelser dækkende patientens pårørende?

Ulrik Vindberg
10/4/2019 1:05:42 PM

Hej AFN,


Tak for din henvendelse.

Det kommer an på, hvad anklagerne nærmere går ud på, og hvad der er blevet gjort med dem.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en nærmere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
natascha
10/4/2019 6:42:10 AM

Jeg er af en tidligere lejer, som er blevet opsagt med to måneders varsel (på kontrakt havde vi en månedsopsigelse), grundet misligholdelse og drift af prostitution på lejemålet (lejeren havde lejet værelse hos mig og jeg rejser meget med mit job, så lejeren var meget alene i lejligheden). Ved udflytning havde vi problemer med at få ham ud og han afleverede først nøgler kl 8 om aftenen og efterlod lejemål urengjort samt flere ting der var ødelagte.
Jeg har lavet opgørelse over skader og mangler, og dette overstiger depositum. Men jeg valgte ikke at køre videre med sagen og slå halv skade ved ikke at tilbagebetale depositum. Nu er manden gået til den gratis retshjælp og Frederiksberg huslejenævn og jeg har fået tilsendt kopi af hans klage. I klagen står der at han er uretsmæssigt opsagt (han er opsagt indenfor en måned i h.h. til kontrakt) og beskylder mig for at lyve omkring mit arbejde som journalist, tage stoffer og have et alkoholproblem. Dette er ikke sandt og jeg er bange for hvordan det vil kunne skade mit omdømme, da han tidligere har skrevet rundt til mennesker i min min vennekreds via Facebook. Ydermere er jeg meget chokeret over at blive beskyldt for at have et misbrugsproblem og lyve omkring mine udlandsrejser med arbejde som journalist. Jeg har selv beviser på at han har haft gæster i lejligheden mens jeg har været væk og taget penge for seksuelle ydelser, derfor blev han opsagt. Jeg har alt på skrift. Men vil dog ved eftertanke ikke finde mig i at bleve beskyldt for diverse løgne i huslejenævnet. Er dette værd at køre en sag mod ham omkring det? Eller skal jeg bare håbe på at det går i sig selv?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/4/2019 1:09:24 PM

Hej Natascha,


Tak for din henvendelse.

Der kunne evt. være noget at komme efter i sagen, men det afhænger af, om lejeren KUN har fremsat anklagerne overfor huslejenævnet, eller om de også er kommet frem andre steder.

Det vil jeg meget gerne drøfte med dig konkret, så jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Finn
10/6/2019 8:01:58 PM

Hej i forbindelse med boet efter mine forældre, hvor jeg tog mig af skiftet (privat skifte), er jeg af min søster blevet beskyldt for at snyde hende for flere hundredere tusind kroner, og er derfor i bad standing hos en del af familien. Jeg føler mig fuldstændig uskyldig i beskyldningerne, kan jeg få en retssag der renser mig?

Ulrik Vindberg
10/17/2019 1:09:42 PM

Hej Finn,


Tak for din e-mail.

Om der er grundlag for en retssag afhænger af, hvad din søster præcist har sagt, hvordan hun har sagt det og til hvem.

Jeg vil opfordre dig til at sende mig en e-mail til ulvi@advodan.dk med oplysning om ovenstående, så skal jeg gerne give dig en lidt grundigere vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
B.l.r
10/11/2019 9:02:26 AM

Jeg er teamleder i den kommunale hjemmepleje.
Mit team består af 6 sosu-hjælpere. Jeg er selv sosu-assistent.

Jeg blev kaldt ud til en borger, som var blevet akut dårlig tilpas. Borgeren endte med at blive indlagt.

Ved samtale med den hjælper, som passer borgeren fortæller hun mig, at da hun skulle give borgeren sin medicin, opdager hun at borgeren ikke har fået medicin tidligere på dagen. Hun valgte at bryde vores medicinske retningslinier og give borgeren begge doser medicin.
Her er altså tale om noget medicin, hvor man skal være yderst opmærksom på mængden.

Jeg tog hende med på kontoret og forklarede hende hvad hun havde gjort forkert og informerede hende om, at jeg var nødt til at indberette en “utilsigtet hændelse” som er en indberetning til myndighederne, om at der er sket en fejl.

Her vendte min kollega på en tallerken. Hun blev rasende og stormede ud af lokalet.
Det er relevant for sagen at nævne, at min kollega kommer fra Somalia. Det næste der sker er nemlig, at hun har beskyldt mig for at være racistisk. Hun har bagtalt mig over for resten af teamet, hun har bagtalt mig over for andre kollegaer på arbejdspladsen og hun har været ved lederen og anklage mig for racisme. Der er 60 medarbejdere ialt og alle er “informeret”. Vi har en lukket facebookgruppe kun for medarbejderne og der bliver sagen også debatteret.

Jeg er kaldt til samtale hos lederen og jeg får onde blikke når jeg er på arbejde.
Jeg har forhørt mig om hvad hun præcis mener, at jeg har gjort eller sagt som er racistisk. Jeg skal angiveligt have kaldt hende en “dum n***er” under vores samtale.
Det kunne jeg under ingen omstændigheder finde på. Men vi var alene på kontoret da vi talte sammen, så jeg kan ikke bevise at jeg ikke har sagt det. Hun kan heller ikke bevise at jeg har sagt det, men jeg er jo udstillet i en delvist offentlig gabestok lige nu og mine kollegaer virker fjendtlige.

Ifølge min tillidsrepræsentant skal jeg ikke være urolig, jeg kan højest få en mundtlig irettesættelse, fordi jeg ikke har været i problemer før. Det synes jeg dog også ville være dybt uretfærdigt, når nu det er en falsk anklage.

Altså: Min kollega anklager mig for racisme og fortæller kollegaer og leder om det. Jeg har nu et skidt forhold til mine kollegaer og risikerer en personalesag.

Vil der være grundlag for en injuriesag ud fra det beskrevne?

Ulrik Vindberg
10/17/2019 1:15:13 PM

Hej BLR,


Det var da en sørgelig historie.

Umiddelbart ja - der kunne godt være grundlag for en injuriesag.

Før du tager det skridt, skal du dog lige klappe det af med din leder, så det ikke pludselig får forkert indflydelse på din potentielle personalesag.

Derudover er det afgørende, at du kan bevise (ved vidneforklaring eller ved screenshots fra jeres interne Facebook-gruppe) præcist HVAD hun har sagt, til hvem og hvornår.

Hvis du ønsker at forfølge sagen yderligere, er du meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Så skal jeg gerne give dig en lidt grundigere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Bente
10/12/2019 1:07:29 PM

Hej Ulrik,

Jeg er blevet udstillet i en bog på dybt ærekrænkende måde, hvor forfatteren har interviewet en person, som har udtalt sig usandt om en episode. Forfatteren er pt aktuel med en bog, hvor han beskriver værtshuse på Vesterbro gennem historie og øjebliksbilleder. Tilfældet ville, at jeg var til stede den dag, hvor forfatteren talte med vedkommende, som var en legende i miljøet. Denne person, som jeg har haft et forhold til, valgte at fortælle forfatteren, at han havde taget mig i, at have sex med en anden mand på stedets toilet, mens han var på job, at han havde behersket sig, og blot fik manden sendt afsted med bar røv og dolk, som det står beskrevet.

Sandheden er, at jeg havde afsluttet forholdet, og at jeg var med min nuværende kæreste i min egen lejlighed, da manden, som har udtalt sig, skaffede sig adgang til min lejlighed,hentede en kniv i mit køkken, fik min kæreste til at flygte og han truede mig efterfølgende på livet med kniven. Jeg fik ham talt ned, og fik fravristet ham kniven, hvilket kostede mig adskillige snitsår.

I mellemtiden havde min kæreste naturligvis kontaktet politiet, og efterspillet var en retssag, hvor personen fik fængelsstraf.

I bogen er jeg omtalt med navn, alder og karakteristika, hængt ud som lokumsluder. Det er så langt fra sandheden, og dybt krænkende. Min søn på 15 kan høre om det, alle kan læse denne løgn.

Bogen er anmeldt af alle aviser, og jeg har selv arbejdet i mange år på Berlingske, senest som projektchef, og udover, at forfatteren omtaler mig som køn og slank, så nævner han mit navn og den alder, han gætter på jeg har.

Hvordan forholder jeg mig?

Ulrik Vindberg
10/17/2019 1:29:57 PM

Hej Bente,


Tak for din henvendelse.

Jeg kan jo ikke rigtig svare dig endegyldigt uden at have læst bogen - har du et uddrag af den del, der vedrører dig? I så fald må du gerne sende det på ulvi@advodan.dk.

Umiddelbart er det dog min vurdering, at du godt ville kunne komme igennem med en injuriesag. Ikke fordi det er ærekrænkende at have sex på toiletter (det er der vel så mange der har), men hvis du er beskrevet som "lokumsluder" i sammenhæng med en konkret situation, hvor personen nødvendigvis må vide, at hans historie ikke passer, så vurderer jeg, at der er tale om ærekrænkende ringeagtsytringer.

Jeg hører gerne, hvordan og hvornår du blev bekendt med bogen. Er den udkommet eller er den på vej? Du må gerne kontakte mig på ulvi@advodan.dk.

På forhånd tak.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
10/16/2019 8:22:45 AM

Min eksmand har i forbindelse med en samværssag i familieretshuset nedlagt påstand om at jeg er misbruger samt psykisk syg. Jeg har på skrift fra lægen at jeg er psykisk robust samt de ikke har haft mistanke om alkoholmisbrug. Dette kan vel kategoriseres som injurier da han ikke har belæg for at udtale sig om disse ting`eller er jeg helt forkert på den

Ulrik Vindberg
10/17/2019 1:33:20 PM

Hej Mette,


Tak for din henvendelser.

Den slags anklager kan godt være ærekrænkende i straffelovens forstand. Det afhænger af sammenhængen og den måde, de er fremsat på.

Hvis din eksmand har fremsat dem udelukkende overfor Familieretshuset, er det dog svært at komme igennem med. Der er meget vidde grænser for, hvad man må udtale over for offentlige myndigheder (med visse åbenlyse undtagelser).

Hvis han også har spredt historierne andre steder, vil jeg opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg give dig en lidt grundigere vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Knud
10/16/2019 4:43:48 PM

Jeg er dronefotograf og er blevet bedt om af en mægler, at tage nogle fotos af en ejendom, som han har i kommission. Han kender prisen og jeg udfører arbejdet og mægleren lægger billederne på sin hjemmeside, som en del af salget. Jeg sender faktura og 3 påmindelser, men han betaler ikke. Jeg skriver til ham, at jeg lægger min historie på Facebook for at lade Facebook brugerne bedømme om mægleren er en dårlig betaler. Jeg vil nævne hans firma og lægge et billede op af mægleren, som er fra hans hjemmeside. Jeg kan dokumentere at han er vidende om prisen og at han har brugt billederne. Er det lovligt?

Ulrik Vindberg
10/17/2019 1:36:12 PM

Hej Knud,


Tak for din henvendelse.

Umiddelbart er det ikke ulovligt i henhold til injurielovgivningen. At være "dårlig betaler" er ikke ærekrænkende i straffelovens forstand.

Du skal dog nok være sikker på, at du har styr på din GDPR på forhånd. Det vil jeg opfordre dig til at kontakte en specialist om.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anna
10/31/2019 10:05:49 PM

Hej.
Hej.

Jeg er for kort tid siden kommet ud af et forhold med pyskisk vold.
Jeg har nu været i gang med at skrive en selvbiografi, også om de ting der er sket i forholdet.
Brylluppet blev filmet på TV. Manden jeg blev gift med havde et problem med alkohol, og blev psykisk voldelig når han drak.
Jeg står og skal til at underskrive kontrakten med et forlag.
Min eksmand mener det er injurier og at jeg kan komme i fængsel for at udgive bogen.

Min eksmand er aldrig blevet dømt for psykisk vold, men det var uden tvivl psykisk vold. Jeg kan sætte kryds ved samtlige udsagn om psykisk vold jeg kan finde på nettet, kommunen mener det var psykisk vold, og han er på intet tidspunkt nævnt ved navn i bogen. Det har jeg bevidst valgt at lade være med...
Men i bogen står der at vi blev gift og at det var på TV. Dermed kan folk jo finde klippet og se hvem han er.

Er det injurier og kan jeg blive fængslet for at udgive bogen? Jeg prøver på ingen måde at krænke ham. Jeg fortæller blot hvordan det var at være i forholdet og hvad han og det gjorde ved mig som person, og hvor langt ud vi kom. Jeg skriver også gode ting omkring hvordan han var når han ikke drak, både som mand og som bonusfar, og at han til sidst kom på antabus og ændrede sig.

Hvad vil i sige?Kan jeg dømmes for injurier? Er det injurier? og kan jeg komme i fængsel?

Jeg vil gerne udgive min bog for at bryde et tabu, men ikke på bekostning af en tur i spjældet.

Ulrik Vindberg
11/15/2019 10:32:00 AM

Hej Anna,


Tak for dit spørgsmål.

Det er et ret omfattende spørgsmål, så her får du et lidt overfladisk svar. Hvis du ønsker konkret assistance, hjælper jeg gerne. Du kan kontakte mig på ulvi@advodan.dk.

Isoleret set er en anklage om "psykisk vold" efter min vurdering ærekrænkende. Det gør ikke nogen forskel, at du ikke har nævnt hans navn, hvis hans identitet kan fastslås ved at finde ham på internettet.

Du kan dog slippe for straf, hvis du kan bevise, at dine anklager er sande. Når han ikke er dømt, kan det måske være, du har en politianmeldelse eller løbende anmeldelser til kommunen eller lignende. Det er en meget konkret vurdering. Det er ikke nok, at "du ved det" og kan "sætte hak" ved alt hvad du læser online. Du skal kunne BEVISE det.

Hvis du ikke kan bevise det, og hvis han anlægger injuriesag, og du bliver dømt, vurderer jeg ikke, at det vil medføre fængselsstraf. Det er utvivlsomt en risiko, men hvis du bliver dømt for injurier, vil jeg snarere vurdere, at du får en bøde og måske bliver pålagt at betale godtgørelse for tort.

Jeg håber, det gav svar på dit spørgsmål.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Finn
10/17/2019 7:42:57 PM

Hej i forbindelse med privat dødsbo/skifte hvor jeg har taget mig af bobehandlingen, beskylder min søster mig over for familien, at jeg har prøvet at snyde hende for penge. Kan jeg anlægge en injuriesag?

Ulrik Vindberg
10/23/2019 8:05:38 PM

Hej Finn,


Tak for din henvendelse.

Om du kan anlægge injuriesag mod din søster afhænger af, hvad din søster præcist har sagt og til hvem.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger, så skal jeg gerne give dig en lidt dybere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne
11/4/2019 8:04:32 PM

Kære advokat

Jeg er skolelærer i en lille by og følgende er sket..
Jeg bliver af min chef informeret om at en forældre har ringet og fortalt, at deres barn kunne lugte hash fra mig i skoletiden..
Ligeledes skulle jeg være set på en båd i min sommerferie, rygende hash.. Intet af ovenstående er selvfølgelig korrekt..
Er klar over at det ikke er injurier at fortælle det til skolen..
Hvorledes forholder det sig, hvis man oplever, at det derefter er et rygte der florerer på skolen eller i byen.. Ens agtelse er væsentlig i forhold til at bestride et lærerjob... Er det injurier
Mvh Bjarne

Ulrik Vindberg
11/15/2019 10:34:32 AM

Hej Bjarne,


Tak for dit spørgsmål.

En anklage om at ryge hash er formentlig ærekrænkende; særligt i din ansættelsesmæssige situation.

Du kan dog ikke føre en injuriesag på baggrund af et "rygte". Du er nødt til at vide præcist, hvem der har anklaget dig for hvad, og hvornår. Det er ikke tilstrækkeligt, at det NOK er de pågældende forældre. Du vil fx få brug for et vidne, som har hørt anklagen direkte fra dem, og det pågældende vidne skal afgive forklaring i retten.

Jeg håber, det besvarede dit spørgsmål.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mille
11/9/2019 10:43:08 AM

Hej,
Min kærestes er i en sag med sin ex blevet anklaget for vold mod sine børn.
Børnene har til kommunen udtalt nogle forskellige ting omkring hvad de har oplevet omkring deres far.
Far har ikke slået dem, og sigtelsen hos politiet er frafaldet.

Min kærestes ex har delt børnenes udtalelse fra aktindsigten til kommunen på sin facebook med overskriften "Mit hjerte græder for mine børn"
Der står ikke min kærestes navn i dokumentet, men mange af vennerne ved jo godt hvem der er far.
Han føler sig æreskrænket, kan vi kører en sag?
Mvh Mille

Ulrik Vindberg
11/15/2019 10:51:06 AM

Hej Mille,


Tak for dit spørgsmål.

Om I har grundlag for en injuriesag afhænger af, hvad der konkret er blevet offentliggjort og hvad omstændighederne var.

Hvis du sender mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med et screen-shot af eller et link til opslaget, skal jeg gerne give en konkret vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anders
11/9/2019 9:12:57 PM

Jeg er blevet beskyldt for, at opfordre til socialt bedrageri(har det sort på hvidt) kan man gøre noget?

Ulrik Vindberg
11/15/2019 10:52:24 AM

Hej Anders,


Det kommer an på, hvordan du er blevet beskyldt for det.

Hvis du sender mig det, du har "sort på hvidt" giver jeg gerne en vurdering af sagen. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lisa
11/10/2019 12:24:16 AM

Hej
Mine 2 drenge er beskyldt for forskellige ting fra deres skole, det hele er endt i en indberetning fra skolens side. I denne står en del ting som bygger på rygter og ond sladder. Ting som andre børn og deres forældre har sagt til skolens leder.... Det har denne så skrevet i indberetningen til kommunen , helt uden at undersøge om det er sandt.... Der står blandt andet at de har en klump hash med i skoletasken hver dag og at de sælger videre til deres venner. Det er løgn og usande rygter. Vi har bedt skolen slette eller lave det om, hvilke de ikke vil. Det er på ingen måde rart at være stempet på denne måde. Kan man gøre noget eller kan en skole og dens ansatte bare skrive urigtige oplysninger baseret på rygter videre til en kommunen ….. Hjælp os

Ulrik Vindberg
11/15/2019 11:01:42 AM

Hej Lisa,


Tak for din henvendelse.

Jeg er bange for, at der ikke er meget at komme efter injurieretligt. Årsagen er, at anklagerne (selvom du ikke mener de er sande) har fulgt "kommandovejen", så de ikke er spredt til udenforstående. Hvis forældrene havde offentliggjort anklagerne fx på Facebook var det en anden sag, men når det "kun" er over for skolen og derfra videre til kommunen, er der efter min vurdering desværre ikke noget at gøre, injurieretligt.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Dennis Steen
11/11/2019 9:50:29 AM

Hej. Vi driver en lille virksomhed. i den forbindelse har en kunde testet noget af vores udstyr, men vælger at returnere. I samme åndedrag siger kunde at han vil betale for vores ulejlighed.
Et par dage senere får vi en mail hvor han ønsker hele beløbet returneret samt at der ikke på fakt. står hvad der er gjort får dette beløb(500.-)
Han truer med facebook og billede af butik.
Er det en injuriesag?
Mvh. Dennis

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/15/2019 11:03:30 AM

Hej Dennis,


Kort sagt - nej. En injuriesag kræver, at I bliver beskyld for et ærekrænkende forhold eller bliver kaldt et ærekrænkende skældsord.

HVIS han lægger noget på Facebook, er du velkommen til at kontakte mig igen, så skal jeg gerne vurdere, om opslaget er ærekrænkende eller ej.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anja
11/11/2019 2:34:09 PM

I forbindelse med en afskedigelse har min arbejdsgiver fyret mig med begrundelsen 'illoyalitet' og 'opstart af konkurrerende virksomhed'. På trods af disse grove beskyldninger, som jeg synes krænker min ære, har min tidligere arbejdsplads ikke været i stand til at bevise disse efter min mening helt grundløse beskyldninger, hvilket jeg også har kunne dokumentere ved bl.a. mails, fakturaer, notater etc. Arbejdsgiveren har intet fremlagt, der støtter deres holdning - alligevel er det den historie, de overfor kolleger, tidligere samarbejdspartnere etc. melder ud. Kan jeg gå videre med sagen og evt. få erstatning eller hvordan får jeg dem til at stoppe med at udbrede denne udokumenterbare påstand ? Bedste hilsner Anja

Ulrik Vindberg
11/15/2019 11:06:57 AM

Hej Anja,


Tak for dit spørgsmål.

Jeg fornemmer nogle ansættelsesretlige problemstillinger, som jeg synes du skal drøfte med en advokat, som har det speciale. Det er de fx dygtige til hos ADVODANs kontor i Slagelse, ved jeg.

Injurieretligt afhænger det af, hvad de præcist har sagt, til hvem og hvornår. Hvis du skal vinde en injuriesag, skal du kunne bevise, at en bestemt person har sendt disse anklager til en udenforstående tredjepart. Hvis du ikke har et skriftligt bevis på det (måske en kopi af en e-mail) kan man normalt kun løfte den bevisbyrde, hvis en af modtagerne af anklagen vil vidne om det i retten.

Hvis du kan "sætte hak" ved ovenstående, så kunne der være en sag. I så fald er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så skal jeg gerne give dig en mere konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Matias
11/14/2019 10:57:00 AM

Hej!
Vi er en virksomhed, som er blevet delt i 2. Jeg har for nyligt oprettet et nyt hovednummer ved et eksternfirma, som kan viderestille numre. Da jeg får bekræftigelsen på mail, er den ved et uheld også sent til min driftsmedarbejders gamle mail, som nu tilhører min tidligere partner. Han svarer fra hendes gamle mail, at jeg er en svindler og der ikke skal oprettes et nyt nummer.

Ulrik Vindberg
11/15/2019 11:09:05 AM

Hej Matias,


Tak for dit spørgsmål.

Om der er grundlag for en injuriesag afhænger af, hvad din tidligere partner præcist har skrevet. Hvis du sender mig en kopi på ulvi@advodan.dk, skal jeg gerne foretage en konkret vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine
11/17/2019 3:55:40 PM

Hej

Vi har et hold naboer, som i sommers valgte at tilkalde politiet ikke mere end 5 gange i løbet af juli måned. Grunden herfor var at de mente at vi spillede for højt musik i vores have. Alle gangene politiet var ude sagde politiet at der ikke var noget at komme efter. Den ene gang fik vi afvide af naboerne at de havde et barn der sku sove, næste gang var det musikke de ikke kunne lide. En gang valgte nabokonen at stille sig på deres barns tampolin for at råbe ind over hækken, da vi ignorerede hende for ikke at lave ballade valgte hun at tilkalde politiet. Vi gjorde politiet opmærksomme på at de også havde skrevet SMSer til os om at vi sku slukke og at vi følte os temmelig meget chikaneret af dem. Vi havde fået afvide pr sms af naboerne at vi ikke sku henvende os til dem eller deres børn eller komme ind på deres matrikel. Vi skrev tilbage at det kunne vi aldrig finde på. Sidste gang politiet kommer er politiet utrolig arrogante overfor os og er temmelig agressive fordi vi ikke ønsker at deltage i en konfliktmægling. Disse to politibetjente vælger vi at klage over nu har vi så læst deres afhøringsrapport hvor den ene betjent fortæller at lokal betjenten som også kom ud til os ugen efter de havde været der, også syntes vi var vanskelige at få til at forstå at man var to om en konflikt, og at vi havde anmeldt naboerne for vanrøgt af deres børn. Hvilket vi ikke har. Hertil skal det siges at lokalbetjenten siger at naboerne skal holde deres egen sti ren har han fortalt os at han har sagt til dem. Vi føler os virkelig dårligt behandlet, og ikke nok med det har vi et firma der sælger via facebook her bliver vores voksne søn kontaktet i et opslag af en ung mand der anklager os for at arbejde sort og at hans forældre er nogle forfærdelige mennesker fordi vi har haft besøg af politiet mange gange, vi bor i en lille landsby hvor alle kender alle og det er skam ikke særlig rart at vores renomme nu er dårligt selv hos politiet. Hvad kan vi gøre? Vi har fået aktindsigt i de anmeldelser vi har fået.

Ulrik Vindberg
11/20/2019 12:02:57 PM

Hej Trine,


Det var sørme en ubehagelig række oplevelser.

Angående politianmeldelserne er der ikke meget at gøre, og det er der heller ikke for så vidt angår betjentens afhøringsrapport. Problemet er, at så længe man udtaler sig over for politiet, er der næsten ingen grænser for, hvad man må sige - i hvert fald i henhold til injuriereglerne.

Der ER dog den mulighed, at selve anmeldelsen har været på falsk. I så fald kan I indgive en "mod-"anmeldelse efter straffelovens § 164 (om falsk politianmeldelse). Om der kommer noget ud af, det er det så op til politiet at vurdere.

Angående kontakten på Facebook lader det jo dog til, at der verserer lidt mere end bare politianmeldelser. Nogen lader jo til at have spredt anklagerne. Her kunne der godt være noget at komme efter.

Jeg vil anbefale dig at skrive mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med en kopi af de Facebook-beskeder. Så giver jeg gerne en vurdering af mulighederne. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
11/18/2019 12:56:50 PM

Hvis man i mere end 18 måneder er blevet forfulgt med grove skældsord af en nabo, når man passerer vedkommendes grund, er forbrydelsen da forældet, hvis den seneste udtalelse er faldet i løbet af den sidste måned. Jeg tænker på at det er den samlede mængde, der udgør krænkelsen, ikke den enkelte enestående krænkelse.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/20/2019 12:07:49 PM

Hej Annette,


Tak for din henvendelse.

Faktisk er det de enkelte udtalelser, som udgør krænkelser, når man taler injurier. Selvfølgelig kan det samlede billede hjælpe til at forstå alvoren, men det er de enkelte udtalelser, der påtales.

Det betyder også, at de enkelte udtalelser forældes hver for sig.

Der løber en 6 måneders frist fra den dag, hver af udtalelserne faldt. Hvis der er faldet ærekrænkende skældsord inden for de sidste 6 måneder, kan I føre injuriesag for dem. Vær dog opmærksom på, at I skal kunne bevise, hvad der er sket - det kræver formentlig et eller flere vidner, som vil afgive forklaring på, hvad de har hørt.

Alternativet er at bede politiet udstede et tilhold. Det indebærer, at personen ikke må kontakte jer mere, hverken direkte eller indirekte. Dette indebærer at råbe efter jer på gaden. I den sammenhæng er det lige modsat - her er det den samlede mængde og det samlede billede, som er afgørende. Politiet vurderer om I bliver krænket og om der er nogen grund til at tro, at det vil holde op i fremtiden. Hvis ikke, kan det være de vil udstede et tilhold. Hvis naboen overtræder det tilhold, kan det straffes under en straffesag.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
11/21/2019 8:12:28 AM

Hej.
Jeg har et spørgsmål.
Min kærestes ekskone er ikke tilfreds med at min kæreste og jeg er sammen.. Hun prøver flere gange at komme imellem os og udtaler blandt andet at jeg slår deres ene søn i flere sammenhæng, og igår spurgte hun om min kæreste godt vidste jeg havde haft seksuel samkvem med hans fætter, mens han var kærester med sin forlovede og ingen af disse ting er sande.. Jeg vil derfor hører om jeg har grundlag for at stævne hende for injurier, da jeg er nået grænsen for hvad jeg vil finde mig i. Vh Christina

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/27/2019 9:17:52 AM

Hej Christina,


Tak for din henvendelse.

Anklagen om at have seksuelt samkvem med din kærestes fætter er ikke ærekrænkende - heller ikke selvom det ikke er sandt. Det er til gengæld en anklage om at slå på børn (eller slå i det hele taget).

Om du kan vinde en sag om det afhænger imidlertid af, hvordan hun har sagt det, hvornår og overfor hvem.

Jeg vil anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk så skal jeg gerne give dig en mere konkret vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Else
11/22/2019 9:31:23 AM

Kære Avodan,

En meddebattør (politiker) på Twitter har flere gange insinueret, at jeg er Holocaust-benægter. Den pågældende går hver gang lige til stregen. Hvis han direkte kalder mig Holocaustbenægter, vil han så kunne straffes?
Jeg er historiker og lever af at skrive historiske artikler, så postulatet vil ikke alene ramme mig personligt men også - potentielt - på mit levebrød.

På forhånd tak for svaret.

Med venlig hilsen Else

Ulrik Vindberg
11/27/2019 9:22:34 AM

Hej Else,


Tak for din henvendelse.

Umiddelbart er min opfattelse, at sådan en anklage vil falde under kategorien ringeagtsytringer (afhængigt af hvordan den nærmere er formuleret). Det betyder, at den er ærekrænkende, hvis den går ud over den almindelige tålegrænse.

Som regel er det ikke strafbart at udtale sig om andres politiske/filosofiske holdninger, men der er retspraksis på, at anklager om at være "nazist" fx kan være ærekrænkende.

"Holocaust-benægter" er naturligvis ikke det samme, men trækker dog nogle lignende tråde. Min vurdering er i sidste ende, at det nok ikke er ærekrænkende, men det kan dog være tilfældet afhængigt af, hvordan personen formulerer det. Jeg vil gerne kunne vurdere det i den konkrete situation, hvis det opstår.

Det har ingen indvirkning, at det kan påvirke dit levebrød.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Madsen
11/24/2019 10:11:46 AM

Når en kollega igen og igen kalder de andre kollegaer for racister, uden at der er en grund til det. Der er samarbejdsvanskeligheder mellem denne kollega og alle andre. Men grunden er ikke racisme. (Grunden er bl a denne persons fremtoning). Det er blot det “racisme-kort” der bliver trukket gang på gang. Chefen sidder samarbejdsvanskelighederne overhørige, så pågældende kollega bliver tilsyneladende på arbejdspladsen. Og øvrige kollegaer ved at der igen og igen vil komme denne anklage for racisme (som allerede er sket 4-5 gange).
Vil det være en mulighed at anmelde for injurier? Og vil det blive taget seriøst? Der foreligger ikke noget på skrift, men adskillige har jo hørt når den pågældende ytrer sig om at “nogen” er racister (både ved navns nævnelse og i flæng).

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/27/2019 9:25:43 AM

Hej Helle,


Tak for din henvendelse.

At blive kaldt "racist" er formentlig ærekrænkende (det afhænger lidt af sammenhængen), og vil kunne danne grundlag for en injuriesag.

Jeg bemærker dog, at der findes noget retspraksis som indebærer, at hvis en anklage er fremsat overfor en tilstrækkeligt lille arbejdsplads (meget få mennesker) så er den ikke spredt i fornødent omfang, og så er den ikke strafbar.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne mette
11/24/2019 5:16:42 PM

Jeg mistede min 3 årig søn ved en faldulykke fra 4, sal. for ca. 43 år siden.
Dengang var der politi og ambulance og rigshospitalet gjorde hvad de kunne, men hans hjerne var smadret. Der er mange detaljer, som jeg fører for vidt her.
På intet tidspunkt mistænkte politiet mig, og muligvis fordi der var en anden til stede da det skete.
Åbenbart blev politiets radio aflyttet og først flere år senere fik jeg at vide fra min mor, at BT havde skrevet at jeg skubbede min egen søn ud af vinduet.
Faderen til sønnen havde en ven, som jeg kendte og desværre kun husker fornavnet på.
Denne Studiekammerat fra Niels Bohr, hvor de begge læste havde læst BT, og efter dette hed det sig at jeg var skyld i min søns død.
Dengang var jeg stadig så opfyldt af sorg, at jeg intet foretog mig. .
For ca. 4-5 år siden fandt jeg faderen på´nettet og ville faktisk invitere ham med til Jul. Jeg forestillede mig ikke i min vildeste fantasi, at han mente jeg var skyld i Mortens død. Men det havde hans ven, John j sagt, så det holdt han fast i.
Jeg blev rasende og bad om Johns Efternavn,men det ville han ikke oplyse.
Dengang gik jeg fra ham og han blev indlagt på Psyk efter flere dages forsvinden. Han fik kort efter et nyt forhold til en kvinde og Morten kerede han sig ikke om. Han overholdt ikke samkvem.
Der er selvfølgelig mange flere detaljer og efter den omtalte telefonsamtale kan jeg ikke finde ham på nettet. Måske er han død eller har bare udelukket navn og adresse.
Det er enormt intimiderende,hvis han rejser rundt og fortæller den usandhed.
Kan jeg gøre noget?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/27/2019 9:31:34 AM

Hej Anne Mette,


Tak for din henvendelse.

Det lyder som en ganske forfærdelig oplevelse, og selvfølgelig skal modparten ikke rejse rundt og sprede denne anklage.

Desværre fungerer injuriereglerne "retrospektivt" - det vil sige de kan reagere på noget, som allerede er sket. De kan ikke stoppe noget, som måske vil ske i fremtiden.

Det betyder at HVIS du bliver bekendt med, at personen skulle sprede den anklage om dig, så vil du kunne anlægge injuriesag på den baggrund, men du kan ikke gøre noget på forhånd. I særdeleshed ikke, hvis vi ikke engang ved, hvor personen er.

Eneste alternativ skulle være at få politiet til at udstede et tilhold mod personen, så han ikke må omtale dig. Det kræver dog at du kan bevise, at han gør det på nuværende tidspunkt, og må forventes at blive ved.

Kort sagt er der ikke meget at gøre, hvis ikke du kan bevise, at han spreder disse anklager mod dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne mette
11/24/2019 5:20:21 PM

Ups, jeg kan se, at jeg har skrevet fejl, som jeg nu vil rette.
Dengang mistænkte politiet mig. Nej det gjorde de slet ikke, og jeg blev kun spurgt kort og desuden står en del som tåger for mig. Men,men meget husker jeg desværre i det mareridt.

Besvar indlæg
Anne mette
11/24/2019 5:23:12 PM

pu, ha - dette er svært og jeg laver fejl på fejl. Undskyld.

Besvar indlæg
Charlotte
11/26/2019 11:58:23 PM

Min søns eks som han var sammen med i to år skrev igår aftes på sin Instagram historie, en lang smøre om min søn, dog uden at nævne hans navn. Det der slog luften ud af mig, var at han skulle have voldtaget hende, hvilket jeg ved ikke passer ligesom det andet hun beskylder ham for. Det har taget hårdt på min søn, at finde ud af det igennem venner der sender screenshot til ham.
Så vidt jeg ved har de ingen kontakt til hinanden længere og hun har også fundet en ny.
Vi bor i en lille by, så folk kender hinanden så de ved også hvem hun skriver om.
Hvordan forholder man sig til dette? Kan han gøre noget.
( de er unge 22 og 21 år)

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
11/27/2019 9:33:37 AM

Hej Charlotte,


Det lyder sørme ikke sjovt for din søn.

Jeg har noget erfaring med lignende sager, og jeg vil gerne hjælpe. Jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en kopi af det opslag, hun har lavet på Instragram. Så skal jeg forsøge at give dig og din søn en konkret vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten
12/2/2019 8:40:21 AM

Hej

Er det tilladt at mine børns mor, krænker mig overfor familieretshuset, i et modsvar i en sag om forældremyndighed. Hun mener hun er udsat for psykisk vold og at jeg er narcissistisk, det for mig ens med 2 diagnoser, som ikke er bevist. Må hun det? er det ikke et injurierende brev hun har givet til familieretshuset.

Ulrik Vindberg
12/3/2019 2:02:16 PM

Hej Morten,


Tak for din henvendelse.

Jeg hører meget ofte om sager, hvor forældre anklager hinanden for dette og hint i forbindelse med deres kontakt til Familieretshuset.

Anklagerne kan sagtens være ærekrænkende af indhold (afhængigt af konteksten, kan de også sagtens være det i dit tilfælde), men ganske ofte vil domstolene være tilbageholdende med at dømme for injurier, når anklagerne "kun" er spredt til offentlige myndigheder, herunder særligt Familiretshuset.

Årsagen er, at injuriereglerne primært finder anvendelse, hvor udtalelserne kommer en "tredjemand" for øre - altså en person som ikke har nogen grund til at være blandet ind i det, udtalelserne nu handler om. Hvis man har "fulgt kommandovejen" så har man ret vidde rammer.

Når anklager falder fx i forbindelse med en samværssag (eller lignende) om børn og de falder overfor Familieretshuset, vil dommerne ofte vurdere, at anklagerne jo er kommet "det rigtige sted hen". Det ER relevant for Familieretshuset, hvis det altså havde været sandt. I den situation har man meget vidde rammer for, hvad man kan udtale sig om.

Derfor anbefaler jeg sjældent injuriesager på baggrund af beskyldninger, som "kun" falder over for Familieretshuset og lignende offentlige myndigheder. Det kan være nok så uempatisk og utiltalende, men det er sjældent ærekrænkende i straffelovens forstand.

Det skal dog siges, at der er tilfælde, hvor anklagerne er så alvorlige og så dybt usandsynlige, at det ikke giver mening at fremsætte dem - heller ikke overfor Familieretshuset. Jeg mener dog ikke, at det er tilfældet her.

Hvis du ønsker en grundigere vurdering, giver jeg gerne det. I så fald bedes du sende mig hendes udtalelser på e-mail til ulvi@advodan.dk. Så skal jeg gerne se på det. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Siri
12/3/2019 12:39:49 PM

Hvem har ansvaret for at vise, at beskyldninger af denne art:

"Det kan fx være uberettigede beskyldninger om pædofili eller underslæb.”

ikke er berettigede?

Er det den, der kommer med beskyldningerne, der skal bevise sandheden af dem eller er det den beskyldte, der skal bevise, at de er falske?

Ulrik Vindberg
12/3/2019 2:08:20 PM

Hej Siri,


Tak for dit rigtig gode spørgsmål.

Bevisbyrden i injuriesager fungerer (kort sagt) som følger:

Først skal den fornærmede (sagsøgeren) bevise, at:
1. Indholdet af udtalelsen er ærekrænkende i straffelovens forstand, jf. § 267 OG
2. Udtalelsen er spredt tilstrækkeligt til at kunne bære en dom

Hvis det lykkes den fornærmede, så kan fornærmeren (sagsøgte) dømmes. Denne kan dog slippe for straf, hvis personen kan bevise:
1. Udtalelsen er sand (§ 269) ELLER
2. Udtalelsen er fremsat i god tro + til berettiget varetagelse af en anerkendelsesværdig interesse (§ 269). Hvad dette nærmere indebærer er en meget lang forklaring.

Der er også et par andre muligheder for at slippe for straf, men de er ikke så relevante for dit spørgsmål.

Kort sagt: Fornærmeren skal bevise, at udtalelsen er sand.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole
12/3/2019 9:31:06 PM

Hej Ulrik

I et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad skriver formanden for Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark “og det er ikke nogen hemmelighed, at årsagen var et dårligt arbejdsklima” dette skrevet i forbindelse med flere læserbreve og artikler i avisen omkring en ridefysioterapeuts opsigelse af et samarbejde med os, til mange patienters fortvivelse.
Vi har som virksomhed, som sådan ikke deltaget i denne debat men undlod dog ikke at kommentere denne udtalelse og at fortælle vores side af sagen i et svar på læserbrevet hvor vi bl.a. skrev “Har du en selvoplevet bevæggrund for denne udtalelse? Så vidt jeg ved, har du aldrig været på Snuromgaard.” “Disse udtalelser nærmer sig injurier.”
Mener du at vi har noget at gå videre med? De nævnte læserbreve kan evt mailes til dig hvis du mener, at der er noget at gå efter.

Ulrik Vindberg
12/9/2019 10:37:10 AM

Hej Ole,


Tak for din henvendelse.

Jeg kender jo ikke indholdet af læserbrevene, men ud fra de citat, du skriver, er der næppe noget at komme efter.

En beskyldning om "dårligt arbejdsklima" er ikke i sig selv en ærekrænkende udtalelse i straffelovens forstand.

Hvis der fremgår noget mere alvorligt i læserbrevene, giver jeg gerne en vurdering af dem også, men ellers vil jeg ikke anbefale en injuriesag i denne sammenhæng.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan
12/7/2019 7:21:49 PM

Jeg har fået at vide at min gamle svigerfar løgnagtigt siger til min nuværrende svigerfamilie at jeg er/har været narkohandler og at jeg skulle havde stalket hans steddatter, det har min nuværnde kæreste fået at vide fra hendes far og mor, er der noget at gøre ved det juridisk ?

Ulrik Vindberg
12/9/2019 10:39:49 AM

Hej Allan,


Kort sagt: ja, måske.

En anklage om narkohandel og stalking er efter min vurdering ærekrænkende, og der er derfor grundlag for en injuriesag.

Det afhænger dog af, i hvilket omfang, din gamle svigerfar har spredt historierne. Der er en mængde ældre retspraksis som tyder på, at hvis anklager holdes "inden for en mindre familieenhed", så er de ikke strafbare. I den her sammenhæng mener jeg nu, at det er strafbart, men der er en risiko i forhold til en retssag.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, hvis du ønsker at drøfte det nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Marcus
12/14/2019 6:04:57 AM

Hej Advodan,

Jeg vil af principiel karakter, gerne spørge hvornår "voksenmobning" kan tælle som injurier.

I et tænkt eksempel - hvis person A, B og C på skrift og i tale, nedgør person D, ved at stille ham/hende i et dårligt lys, som eks. anklage dem for dårlig moral, kommentere på deres tøj, grine af dem, kritisere deres arbejde, kritisere deres tilgang til løsning af opgaver, sætte falske historier igang om deres opførsel til julefrokoster (rygter osv), over en længere periode, og i et fast mønster, hvor de samme udser sit et "offer" - og enten privat, eller på en arbejdsplads.

Kan dette så betegnes som injurier?
Og hvad kan en person der ser eller oplever dette, gøre for at få det stoppet, effektivt?

Ulrik Vindberg
12/18/2019 5:45:41 PM

Hej Marcus,


Tak for din henvendelse - det er et rigtig godt spørgsmål.

Faktisk er det ikke så relevant, om injurierne falder som "voksenmobning" eller på anden måde. Det eneste som er relevant er,

1) om udtalelserne har et ærekrænkende indhold og
2) om udtalelserne er spredt i et vist omfang

Om pkt. 1 kan jeg henvise til selve artiklen ovenfor.
i dit tænkte eksempel kunne man godt forestille sig, at rygtespredningen kunne karakteriseres som injurier, hvis altså rygterne har et ærekrænkende indhold i straffelovens forstand. Kritik af en persons tilgang til opgaveløsning er næppe ærekrænkende.

Om pkt. 2 handler det om, hvor langt beskyldningerne/fornærmelserne er spredt. Hvis det holdes "internt" mellem "mobberne" er det næppe strafbart. Hvis det spredes til den mobbede, kan det være. Hvis det spredes til resten af arbejdspladsen er det formentlig, og hvis det spredes længere ud, er det med en vis sikkerhed.

Hvad man kan gøre for at stoppe det afhænger af, om pkt. 1 og 2 ovenfor er opfyldt. Hvis anklagerne har et ærekrænkende indhold og hvis de er spredt i fornødent omfang, kan man anlægge en injurieretssag mod "mobberne" for på den måde at få dem straffet.

Hvis mobberiet ikke helt er alvorligt nok til en injurieretssag, bør man gå til sin leder eller fagforening med henblik på at få hjælp til at løse problemet.

Jeg håber, det gav svar på dit spørgsmål,


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte
12/14/2019 5:45:59 PM

Jeg er ved at være igennem en rigtig grim bodeling, hvor min søster blandt andet har beskyldt mig for at have stjålet penge fra min afdøde far. Jeg kan dokumentere beskyldningerne i form af adskillige mails fra hende til bobestyrer. Desuden har hun skriftligt truet mig med at melde mig til politiet, hvis jeg ikke indrømmede det hun beskylder mig for. Vores øvrige familie er klar over uvenskabet og ved flere lejligheder har det været tydeligt at min søster også her har givet udtryk for sine beskyldninger. For en god ordens skyld skal jeg sige at jeg ikke har stjålet eller narret penge fra min far.
Kan dette kaldes injurier? Er det kun gennem en retsag jeg kan få hende til at stoppe?

Ulrik Vindberg
12/18/2019 5:51:41 PM

Hej Gitte,


Tak for din henvendelse.

Det lyder som en rigtig ærgerlig situation.

At stjæle eller "franarre" penge fra andre mennesker er formentlig ærekrænkende (afhængigt af omstændighederne).

Om du kan føre en injurieretssag på den baggrund afhænger derfor primært af, om anklagerne er "spredt" i fornødent omfang.

Som jeg forstår din henvendelse er de spredt til (1) bobestyrer, (2) øvrig familie og (3) evt. politiet via anmeldelse.

Angående pkt. 1 er der næppe noget at komme efter. Der er meget vide grænser for, hvad man må udtale, når man gør det overfor fx en bobestyrer.

Angående pkt. 2 er der bedre mulighed, men det afhænger af, hvor "langt ud" i familien, det er spredt. Jo bredere ud, desto bedre muligheder for en retssag.

Angående pkt. 3 er det egentligt ikke så relevant med en injuriesag, men det er ulovligt at indgive falske anmeldelser til politiet, jf. straffelovens § 164 og § 165. Det skal i så fald "kontra-anmeldes" til politiet.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, hvis du ønsker en nærmere vurdering angående særligt pkt. 2 ovenfor.

Jeg håber, at det besvarede dit spørgsmål.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Kasper Andersen
12/15/2019 5:45:54 AM

Hej Ulrik


Jeg er til aften blevet bekendt med, at en kvinde fortæller andre om, at jeg slår/har slået på kvinder - og at hun derfor er bekymret for, at x kvinde omgås mig.

Ved henvendelse til kvinden oplyser hun, at hun "blot" har fortalt, at det er noget hun har hørt ...

Vil du mene, at ovenstående forløb kan give anledning til en injuriesag?

Det er særdels ubehageligt, at folk i min omgangskreds tror eller bliver stillet i tvivl om, hvorvidt jeg skulle være voldelig over for kvinder.


Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
12/18/2019 5:53:38 PM

Hej Kasper,


Tak for din henvendelse.

Det kunne godt være tilstrækkeligt til en injuriesag. Jeg vil anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger, herunder hvem hun har fremsat anklagerne til, og om det kan bevises. Så skal jeg gerne give dig en lidt dybere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Sara
12/16/2019 10:24:12 PM

Hej Ulrik,

Jeg har fået en virksomhed dømt i fogedretten men virksomheden har ignoreret betalingsordningen. Må jeg skrive på virksomhedens facebook side hvorfor de ikke betaler eller skrive på min facebook side for at advare andre i min branche om pågældende virksomhed?

Mvh Sara

Ulrik Vindberg
12/18/2019 5:55:34 PM

Hej Sara,


Tak for din henvendelse.

I forhold til injurielovgivningen er der ikke noget problem i at skrive og spørge dem, hvorfor de ikke betaler.

Om du må advare andre mod dem på din egen Facebook-side afhænger af, hvad du skriver i den anmeldelse.

Hvis du ønsker, vil jeg gerne læse din potentielle anmeldelse igennem for dig inden du lægger den op. Det kan jeg godt finde en god pris til dig for.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik Andersen
12/18/2019 12:16:44 AM

Hej,

Jeg er flere gange som debattør, blogger, blevet beskyldt for at være racist.

Jeg har nu fået nok, og vil tage kampen op mod de folk, der uden nogen form for dokumentation, slynger dette begreb ud mod mig.

Igennem de sidste par dage har jeg samlet dokumentation, både på Facebook og Twitter.

Jeg har bedt dem tage beskyldningerne tilbage, eller jeg vil køre en sag mod dem.

Jeg har vel en 5 stykker hvor jeg har dokumentationen i orden, givet det en frist onsdagen ud.

Hvordan skal jeg gribe sagen videre an?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
12/18/2019 5:59:02 PM

Hej Henrik,


En injuriesag anlægges som en civilretlig sag ved at lave en stævning og sende til den domstol, hvor modparten bor.

I den forbindelse vil jeg anbefale at nedlægge påstand om straf, jf. straffelovens § 267 og evt. mortifikation, jf. straffelovens § 270. Afhængigt af omstændighederne kan du også nedlægge påstand om godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26.

Du kan hente en blanket til stævningen på www.domstol.dk.

Hvis du ønsker, kan jeg hjælpe dig med ovenstående. I så fald er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik Andersen
12/18/2019 6:10:23 PM

Hej Ulrik,

jeg kontakter dig.

Hele den her sag er nu eskaleret. Jeg er blevet udelukket fra facebook. Fordi man har besluttet sig for at gå efter mig, markere mine kommentare.

Jeg har heldigvis dokumentation på det hele.

Har skrevet 2 indlæg

https://www.edtwodth.dk/racist-kortet-og-de-politisk-korrekte/

https://www.edtwodth.dk/en-troll-angriber-og-facebook-udelukker-offeret/

Besvar indlæg
Mikkel
12/18/2019 9:42:56 PM

Hej.

Jeg skriver da jeg sidder i en bestyrelse hvor vi er udfordret på en beboer, det har udviklet sig til trusler mod bestyrelsen samt en masse usandheder mig undertegnet her er 2 af de særlige gralle udtalelser til de 19 beboer på mail om mig undertegnet:

. Jeg håber at nogen vil tale med Mikkel for jeg tror han har det skidt og det synes jeg da personligt er synd for et ungt menneske. Når nogen kommer med så alvorlige anklager overfor andre som de slet ikke kender må der ligge noget dybere bag deres opførsel og hensigter, som råb om hjælp måske. Håber I andre vil tage en snak med Mikkel

Jeg har valgt dette da jeg utallige gange er blevet bedt om at "holde min kæft" af Mikkel og at han er temmelig brysk overfor mig - dette bryder mig om. Så for at undgå hans hidsige temperament så kontaktede jeg byggesagkyndig


Hun beskylder mig endvidere for at truet hende Selv om vi er 3 vidner som ved det er løgn :)

Ulrik Vindberg
1/6/2020 1:03:47 PM

Hej Mikkel,


Tak for din henvendelse og godt nytår.

De beskyldninger, du anfører i din henvendelse er efter min vurdering ikke nok til at danne grundlag for en injuriesag. Der skal noget mere til. En anklage om trusler kunne til gengæld godt være tilstrækkeligt.

Hvis det en sag, du ønsker at forfølge, vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger om hvor og hvornår anklagen om trusler er fremkommet, samt overfor hvem.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Torsten
12/26/2019 9:17:42 PM

Hej

Min kone er netop hjemvendt fra Julefrokost hos hendes forældre og fortæller, at hun bliver spurgt af hendes mor om jeg slår hende, dét havde hun hørt fra flere "ude i byen".

Jeg har aldrig som meget som krummet et hår på nogen, på noget tidspunkt og kommer aldrig til det, så jeg er lige nu meget gal, irriteret og ikke mindst føler jeg mig magtesløs.

Kan og må man komme med så grove beskyldninger uden efterspil af nogen art..?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
1/6/2020 1:07:43 PM

Hej Torsten,


Tak for din henvendelse og godt nytår.

Der er kort sagt to betingelser, som skal være opfyldt for at kunne vinde en injuriesag: En udtalelser skal være ærekrænkende og den skal være spredt i et eller andet omfang.

En anklage om vold (herunder hustruvold) er utvivlsomt ærekrænkende.

Spørgsmålet er derfor om den i dette tilfælde er "spredt" bredt nok.

Det er ikke strafbart at din svigermor har spurgt om du slår hendes datter. Det er almindelig forælderbekymring.

De som har sagt det "ude i byen" kunne til gengæld godt have et problem, men det er naturligvis kun tilfældet, hvis man kan nå frem til, hvem det er og hvad de præcist har sagt. Derudover skal det bevises, at de overhovedet har sagt det.

Bevisbyrden får du nok svært ved at løfte uden at din svigermor afgiver vidneforklaring om forløbet.

Hvis det er noget, som foreligger, er du meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne
12/27/2019 11:28:48 AM

Jeg er direktør på en selvejende institution og har leveret flotte resultater både på økonomi og fagligt indhold. Bestyrelsesformanden har gentagne gange forsøgt at finde ting at kritisere mig for og hver gang har jeg kunne tilbagevise at der var noget at komme efter. For en måned siden blev det så meddelt at formanden trak sig med øjeblikkelig virkning, men fortsat var medlem af bestyrelsen. Aftalen mellem bestyrelsen og formanden og jeg var at vi ikke gik til pressen. Den afgående formand gik alligevel til pressen og kritiserede mit faglige arbejde. Historien kom i flere nationale medier. Min bestyrelse udtalte at det var en samlet bestyrelse, der stod bag ledelsen og den faglige ledelse og at den afgående formands udtalelser stod for egen regning. Efterfølgende sendte den afgående formand et brev til vores lokale avis, som de trykte. Her udtaler han, at bestyrelsen ikke taler sandt og at de ikke støtter mig og at han gik fordi han ikke havde tillid til mine evner. Herefter opremser han de ting han mener jeg ikke har gjort eller har gjort forkert. Alt sammen fordrejet og ikke sandt. Efterfølgende poster han på sin facebook en kommentar, hvor han skriver at bestyrelsen har bedt ham om at tie, men den rigtige grund til at han gik var mig og at bestyrelsen har svigtet ham. Hele humlen er, at jeg nu står i en situation, hvor mine samarbejdspartnere og alle dem jeg har behov for at søge penge hos etc. har læst de her ting. Jeg må ikke og har ikke kommenteret på noget, selvom jeg kan tilbagevise hans meget alvorlige anklager om mine faglige og personlige kvaliteter. Det er tydeligt for mig, at han har valgt at forsøge at ødelægge mit omdømme og karriere ved at gå i medierne, da det ikke lykkedes ham at fyre mig. Det kan få betydning både i min mulighed for at kunne lykkes i det job jeg har nu, men også i mine fremtidige karriereplaner. Han er stadig medlem af bestyrelsen, så reelt set er han fortsat min arbejdsgiver. Kan det virkelig være rigtigt, at man må opføre sig sådan?

Ulrik Vindberg
1/6/2020 1:12:06 PM

Hej Anne,


Tak for din henvendelse og godt nytår.

Først og fremmest bør jeg nok sige, at det lyder som om, der kan være en del ansættelsesretlige problemstillinger i din henvendelse. Den slags behandler jeg ikke, men du kan finde en advokat her på siden, som sikkert vil kunne assistere dig med den del.

Injurieretligt har jeg brug for lidt flere oplysninger. Udtalelser om dine faglige kvalifikationer er som udgangspunkt ikke ærekrænkende, men dine personlige kvalifikationer kan være det.

Jeg vil anbefale dig at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med kopi af de ting, han har offentliggjort. Så skal jeg gerne give dig en vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Stefan
1/2/2020 9:51:53 PM

Hej. Jeg har været i retten anklaget for vold, da min ekskone fortæller voldshistorier om mig i det offentlige rum, overfor vores fælles børn og overfor myndighederne. Jeg blev 100 procent frifundet i byretten, men min ekskone fortsætter ufortrødent med sine injurier. Det betyder at jeg løbende skal forsvare mig på kommunen og i Statsforvaltningen og på skolen osv. Indtil nu har jeg ikke oplevet at rettens afgørelse blev respekteret. Jeg er pt ved at miste bopæl på flere af mine børn, da hun indoktrinerer dem om hvordan deres far er. Jeg er i dag lykkelig gift på 4. år og det er over 7 år siden at jeg blev skilt fra min første kone. Er det vanskeligt at dokumentere injurier? Hvad kan jeg gøre?

Mvh Stefan

Ulrik Vindberg
1/6/2020 1:15:52 PM

Hej Stefan,


Tak for din e-mail.

Beskyldninger om vold er utvivlsomt ærekrænkende, så en injuriesag afhænger "kun" af i hvilket omfang, hun har spredt beskyldningerne.

Som jeg forstår din henvendelse drejer det sig primært om kommunen, Familieretshuset (Statsforvaltningen) og børnenes skole - det er en udfordring. Anklager som bliver fremsat overfor offentlige myndigheder bliver desværre meget sjældent straffet. Hvis anklagerne er fremkommet andre steder, er der dog muligheder i din sag.

Jeg vil anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så vi kan drøfte sagen nærmere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan
1/7/2020 1:41:33 PM

Jeg har haft en inkasso sag kørende. Hele sagen startede med misforståelser men det er i fortiden. Under hele forløbet som er 6 måneder ca. er der skrevet 13 rykker gebyrer på a 100kr og et beløb en måned udover de 3 rykkergebyrer på 240kr beskrevet som xxx-incasso ApS. Efterfølgende anfægter jeg at jeg ikke har modtaget en eneste rykker. Selskabet skriver efter trussel med advokat og politianmeldning fra mig at de sørme har sendt til en forkert mail (jeg har aldrig givet dem en mail eller givet tilladelse til at de måtte bruge en mail som kontakt til mig) Iøvrigt sagens forløb taget i betragtning er jeg overbevist om dette er løgn. Mine to spørgsmål lyder: har jeg krav på at få alle de gebyrer fjernet ? sagen er iøvr. frafaldet og de har selv betalt inkassofirmaet. 2 spørgsmål. Er der ikke en lov det siger de skal ha tilladelse til at bruge min mail som kontakt? Kan jeg iøvr skrive en trustpilot med denne beskrivelse uden at få injuriesag på halsen?

Ulrik Vindberg
1/8/2020 9:01:13 AM

Hej Allan,


Tak for din henvendelse.

Der er masser af spørgsmål at tage fat på, men det eneste som er rigtig relevant i den her sammenhæng er spørgsmålet, om du kan skrive en anmeldelse på Trustpilot uden at få en injuriesag "på halsen". De øvrige spørgsmål, kan jeg desværre ikke besvare i denne sammenhæng.

Kort sagt kan du sagtens skrive en anmeldelse på Trustpilot om firmaet. Om du får en injuriesag på halsen, kan jeg ikke svare på på forhånd - det er jo op til selskabet, om de ønsker at udtage stævning. Det bedste du kan gøre er at sørge for, at selskabet har så små vinderchancer som muligt i den forbindelse. Det gør du ved at sørge for, at din anmeldelse på Trustpilot ikke indeholder strafbare sigtelser eller ringeagtsytringer, som selskabet vil kunne påtale. Hvad det nærmere indebærer kan du se i artiklen øverst på siden her.

Held og lykke med sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
RUH
1/14/2020 5:42:33 PM

Min eks kone har anklaget mig for at banke mine børn og være voldelig, ligesom hun har fortalt usande historier om at jeg har truet hende og at hun dermed har levet i frygt de sidste 10 år. Alt dette er først kommet til "overfladen" nu hvor hun har startet en bopælssag på vores søn som har bopæl hos mig og har haft det i 9 år.

Der tales om en tålegrænse i artiklen og den er jeg langt over. Anklagerne flyver på SMS og jeg står totalt magtesløs tilbage. Kan det passe man skal finde sig i den slags eller er det muligt at (forhåbentlig) stoppe hende ved at gå rettens vej ?

Ulrik Vindberg
1/15/2020 11:46:41 AM

Hej RUH,


Tak for din henvendelse.

Kort sagt er der to betingelser, som skal være opfyldt for at kunne føre en injuriesag.

For det første skal der være tale om en udtalelse med ærekrænkende indhold. Beskyldninger om vold og trusler er utvivlsomt ærekrænkende, så den er opfyldt.

For det andet skal udtalelsen være spredt eller udbredt i et eller andet omfang. Jo bredere den er kommet ud, desto "bedre".

På baggrund af din beskrivelse lyder det som om udtalelserne er fremkommet overfor Statsforvaltningen/Familierethuset/retten og i så fald skal der RIGTIG meget til at for at vinde en injuriesag. Domstolene beskytter i vid udstrækning folks ytringsfrihed i forbindelse med særligt børnesager af forskellig art. Det er ikke umuligt, men det skal være helt ekstraordinært.

Udtalelser som er kommet frem over for dig (fx på SMS) står lidt bedre, men er stadig usikre. Begrundelsen er typisk at "ære" defineres som andres opfattelse af dig, og hvis udtalelserne kun er kommet frem over for netop dig, så ændrer de jo ikke andres opfattelse af dig. Det skal dog siges, at udtalelser som "kun" er fremsat (altså ikke udbredt) også er kriminaliseret. Der skal bare mere til.

Hvis man skal være mere sikker på en injuriesag, skal der udtalelser til, som er kommet bredere ud. Det kan fx være til venner, bekendte eller familiemedlemmer, eller endda ud til offentligheden på fx Facebook. Jo længere ud de kommer, des bedre står man i en injuriesag.

Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en lidt dybere beskrivelse, så skal jeg gerne give dig en vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Linda
1/14/2020 8:11:11 PM

Jeg har været og er fortsat udsat for injurier/beskyldninger, som nu er mundet ud i et tilhold, hvorved jeg ikke må besøge min mor på et privat plejehjem. Der er overhovedet ikke hold i div. udsagn, som er givet af 2 familiemedlemmer samt en plejehjemsleder ved et privat plejehjem. Jeg har været til afhøring, med egen betalt advokat, hos politiet i forbindelse med tilhold. Såvel advokat som pågældende betjent var tvivlende om, der kunne gives tilhold. Det blev der så og med oplysninger/ukorrekte udsagn i afgørelsen, indhentet og videregivet af plejehjemmet, uden min viden til anklagemyndigeheden/politiet. Anmodning om aktindsigt er givet, men jeg har problemer med at få "den anden halvdel" af aktindsigt vedr. dokumentet også nu kaldet indstilling, som jeg mangler for evt. at kunne få genoptaget/klage til højere instans over alle de ukorrekte udsagn, hvoraf en del er stærkt krænkende. Bl.a påstås, at jeg er fredskrænkende (har dog dok. for det modsatte), at jeg har tvunget en protese i munden på min mor, at jeg ikke overholder besøgstider, at jeg "stjæler" tøj fra den pårørende, at jeg muligvis er syg/lider af en personlighedsforstyrrelse mv. Netop sidste udtalelse, som familien ligeledes skrev til Familieretshuset og som der slet ikke er hold i, har min familien før måttet trække tilbage via min advokat. Kan det være rigtigt, at et tilhold kan gives uden at jeg er blevet partshørt, hvorved en hel del misforståelse omkring div. udtalelser kunne have været opklaret? Kan jeg nægtes aktindsigt i dokument/indstilling, som betjenten afhørte mig i?

Ulrik Vindberg
1/15/2020 11:51:10 AM

Hej Linda,


Tak for din henvendelse.

Den del af dine spørgsmål som handler om manglende partshøring og aktindsigt, kan jeg desværre ikke svare på. Den har ikke noget at gøre med injurier, så jeg vil anbefale dig at drøfte det med den advokat, som mødte med dig til afhøringen.

Hvis dit spørgsmål også går på, om plejehjemmet må videregive den slags anklager til politiet, handler det desværre ikke om injurier. Man kan ikke give "ærekrænkende" anmeldelser til politiet. Man kan imidlertid give falske anmeldelser eller urigtige oplysninger, og det kan være strafbart efter straffelovens § 164 og § 165.

Det skal du i påkommende fald melde til politiet.

Jeg ønsker dig held og lykke med sagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper
1/16/2020 11:06:27 PM

Vær hilset.

Jeg er på et af de store dagblades debatsektion blevet beskyldt for at forhindre unge mennesker i at deltage i den offentlige debat, på de sociale medier. Jeg finder, at disse anklager er ganske alvorlige, idet jeg vil mene, at hvis jeg havde handlet som beskyldt, ville jeg have forhindret andre i at udøve sine grundlovssikrede rettigheder. I dette tilfælde ytringsfriheden.
Er der noget at komme efter her?

Venlig hilsen

Jesper

Ulrik Vindberg
2/5/2020 10:54:39 AM

Hej Jesper,


Umiddelbart nej, men det afhænger af, hvad det konkret er, du er blevet anklaget for at have gjort - altså hvordan du nærmere skulle have forhindret nogen i at bruge deres ytringsfrihed.

Du er meget velkommen til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere detaljer, så skal jeg gerne komme med en dybere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mads
1/19/2020 12:30:18 PM

Hej.
Er det injurier hvis man i et offentligt forum, skriver at andre skal tage sig i agt for en person, og man henviser til oplysninger som alle kan se vedr. på nettet, bl.a. konkurser og tvangslukket firmaer. det vil sige viden hvis man ved det alle kan slå op.
endvidere oplysninger om at personen flere gange har flyttet uden at betale husleje og fra flytnings omkostninger, hvilke kan bevises.
Og kan et spørgsmål også være en injurie.

Venlig hilsen Mads

Ulrik Vindberg
2/5/2020 10:57:34 AM

Hej Mads,


Et spørgsmål kan sagtens indeholde en injurie, afhængigt af hvordan det er formuleret. Det afgørende er, om spørgsmålet udtryk for en anklage eller en ærefornærmelse. Det vil dog nok være undtagelsen.

"Beskyldninger" om at tage sig i agt for en person på grund af forskellige økonomiske forhold (konkurser, fraflytning uden lejebetaling) ser jeg ikke som ærekrænkende i straffelovens forstand. Hvis udtalelsen havde lydt på at tage sig i agt for personen på grund af risiko for vold, havde det været en anden sag.

I den her situation vurderer jeg umiddelbart at der ikke er tale om injurier.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Andre
1/21/2020 12:42:41 PM

Min kone arbejder i en international virksomhed.
I den forbindelse er hun Nordisk leder, og har 4 ansatte. Dem er hun glade for og de har leveret det bedste resultat i 7 år.
Derimod har hun haft en kontrovers med en leder af en anden afdelingsleder, som har direkte indflydelse på hendes forretnings område, og hun har derfor spurgt i offentligt rum indtil dennes tal og spurgt om hun havde et andet bagland end resten af Europa da hun ikke kunne forstå at disse kunne lave forretning?
Dette fik min kone en indberetning af HR-afdelingen for uden at blive hørt om hendes version af hændelsen. Min kone tager imod indberetningen da hun ved at hun ikke håndterede det på den allerbedste måde og det tager hun til efterretning. (Det skal siges at dette sker inden for den nordiske ledelse).
Efter en måned fortæller en af min kones ansatte at hendes leder fra Europa har ringet for at høre hvad det drejede sig om. Det bekymrer min kone da hun ikke forventede at det kom videre. (men hun lader det ligge)
Min kone deltager til et kickoff møde i Paris og i den forbindelse spørger en anden europæisk leder ind til hvad det drejede sig om, og hun fortæller at på bagrund af den hændelse for hun ikke bonus! Min kone bliver fortalt at den nordiske ledelse har efterfølgende forsøgt at ændre vurderingen af hendes bonus men den er fastlåst og kan ikke ændres. Min kone får også vist indberetningen fra Nordisk HR hvor der står at hun har råbt og skreget på kontoret i KBH og kaldt den anden leder skældsord. (Dette er ikke sandt)
Min kones arbejde er baseret på relationer, ry og arbejdsomhed og hun føler at hendes person er sat til skæmme på bagrund af dette.
Er det her en Injuriesag? eller er det noget andet?
Min kone er dybt berørt og føler at hele den nordiske ledelse har undergravet hendes person.

Ulrik Vindberg
2/5/2020 11:01:05 AM

Hej Andre,


Tak for din henvendelse.

Så længe det er håndteret "internt" mener jeg ikke, der er tale om injurier. Der kan muligvis være et ansættelsesretligt problem af en art, men det har jeg ikke viden om. Jeg vil anbefale at I kontakter en advokat med dét speciale.

Held og lykke med det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
1/21/2020 11:08:27 PM

Må man videresende en lydfil til tredjeperson indeholdende en telefonsamtale mellem to personer, som for den ene part er optaget ubevidst, og den anden part selv er med i samtalen?

Samtalen vedrører arbejds-(giver)forhold og blev brugt i en retssag, hvor tredjepart sagtens kunne have siddet på tilhørerbænken under retssagen og fulgt med i hele retsforløbet.

Er det strafbart og i så fald, hvad er straffen ?

Ulrik Vindberg
2/6/2020 4:32:09 PM

Hej Peter,


Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet, men jeg skal forsøge at svare alligevel.

Ifølge straffeloven er det lovligt at optage samtaler, så længe man selv er part i dem.

Afhængigt af, hvad de indeholder er der som sådan heller ikke noget i vejen med at dele dem.

Imidlertid betyder det jo dog, at man så behandler personoplysninger på de personer, som deltager i samtalen, og hvis man er omfattet af databeskyttelsesloven, kan der være problemer der. I så fald skal der klages til Datatilsynet, som vil vurderer, hvorvidt der er grundlag for straf, og hvad bøden i påkommende fald skal være.

Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik
1/22/2020 6:05:51 AM

Jeg købte for nogle uger siden nogle smykker fra Facebook marketplace for omkring 1000 kroner fra en dame på facebook marketplace. Smykkerne skulle senes, og damen bad om at få pengene overført med bankoverførsel da hun ikke have mobilepay. Jeg overførte pengene til hende med det samme, men hun endte aldrig med at sende smykkerne. Hun blokerede mig og var ikke til at komme i kontakt med. Jeg får så at vide i gennem en facebook gruppe, at hun har lavet samme nummer med mange andre. Her fik jeg også at vide at profilen var falsk, men at medlemmerne i gruppen godt kendte hendes rigtige navn (jeg fik dette bekræftet da reg og kontonummer var det samme)

Nogle uger senere kontakter damen med denne profil mig på den mail som hun havde fået hvor hun nævner, at hun er meget ked af det. Hun sagde også, at hun havde ludomani og havde spillet pengene op, men gerne gad betale pengene tilbage så frem jeg bare sendte hende mit konto og reg nummer. Dette gjorde jeg så, og få timer efter havde jeg pengene på min konto.

Jeg overveje på trods af dette stærkt lave en politianmeldelse, men kan der være hold i dette? Jeg har teknisk set fået pengene tilbage og hun havde bare brugt mig til at lave et "lån" Jeg føler mig dybt svindlet, men jeg ved ikke om der kan blive hold i denne sag da jeg har fået mine penge igen.


Så er det strafbart at "sælge" ting for derefter ikke at sende dem og derefter betale pengene tilbage på et senere tidspunkt når sælgeren har "skaffet" pengene hjem igen?

Ulrik Vindberg
2/6/2020 4:36:24 PM

Hej Henrik,


Dit spørgsmål handler egentlig ikke om injurier, men jeg skal svare alligevel.

Hvis man begår en forbrydelse, fx bedrageri som der formentlig er tale om i dette tilfælde, så er det ulovligt på tidspunktet, hvor man "realiserer gerningsindholdet" - dvs. hvor man gør dét, som står i straffeloven er ulovligt.

Det betyder, at hendes handlinger formentlig har været strafbare på tidspunktet, hvor hun modtog pengene, men undlod at sende smykkerne (hvis der nogensinde har været nogen smykker).

Man kan ikke "reparere" på den slags ved at sende pengene igen, selvom jeg kunne forestille mig, at en dommer ville betragte det som en formildende omstændighed.

Hvis man stjæler en cykel, hjælper det ikke at levere den tilbage efterfølgende - man stjal den jo stadig.

Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten
1/23/2020 3:41:31 PM

Du skriver i et svar at man normalt ikke kan få medhold i en sag om injurierende udtalelser afgivet i henvendelse til kommune. Gælder det også for dokumenterbart usande udtalelser?

Ulrik Vindberg
2/6/2020 4:40:48 PM

Hej Morten,


Ja, det gør det.

Problemet med udtalelser afgivet overfor fx en kommune er ikke deres sandhed, men at domstolene ofte vil mene, at udtalelserne ikke er "udbredt" nok, når de "kun" er kommet til en kommune.

Hvis sagen drejer sig om børn, vil det endvidere være ret enkelt at sige, at anklagerne er fremkommet som følge af bekymring for børnene, og så har man underretningspligt efter serviceloven. Selvom det kan bevises, at anklagerne ikke er sande, vil domstolene i den situation ofte brede ytringsfriheden ret meget ud.

Det er ikke umuligt at vinde sådan en sag, men for at øge "chancerne" handler det ikke så meget om anklagernes sandhed (de må selvfølgelig ikke være sande) men mere om deres alvorlighed.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk hvis du ønsker en konkret vurdering af en sag. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten
2/9/2020 11:21:10 PM

Interessant. Tak for svaret og din tid

lars frandsen
1/29/2020 2:34:33 PM

Hej Ulrik

Jeg driver en mindre virksomhed, sælger til privat og til virksomheder, mit firma er enkeltmands og mit firma er nu blevet beskyld på nettet for at være et svindel firma, dem som fremstiller beskyldninger er ikke kunder i min butik og jeg kender dem ikke, har pt 4 anmeldelser på google buisness og 2 på facebook ( inden for de sidste to døgn )

hvordan skal jeg reagere og forholde mig til beskyldninger, jeg opfatter det som et direkte angreb for at skade min virksomhed

mvh Lars

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
2/6/2020 4:44:16 PM

Hej Lars,


Tak for din henvendelse.

Hvis anmeldelserne er fremsat i et forum, hvor du kan svare på dem, synes jeg du skal starte med på en sober og saglig måde at forklare dit synspunkt.

Hvis anmeldelserne er givet anonymt er det meget svært at anlægge en injuriesag - man ved jo ikke, hvor stævningen skal forkyndes.

Der er hjemmel i straffeloven til at få politiet til at føre en injuriesag, hvis nogle bestemte betingelser er opfyldt, fx hvis afsenderen af en alvorlig, usand, offentligt udbredt anklage er anonym. Det kan du kontakte politiet om.

Hvis du kan identificere personerne, vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk - så skal jeg gerne hjælpe dig med at rette henvendelse til dem.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper
1/30/2020 4:40:58 AM

Jeg vil gerne spørge dig om din umiddelbare vurdering af den hændelse jeg beskriver herunder:

Kan følgende besked/udtalelse fremsat skriftligt via Facebook Messenger fra 50-årig onkel til 26-årig nevø, betragtes som injurierende/æreskrænkende jf. §§ 267, 268 og 270?
I beskeden/udtalelsen indgår flg. udsagn:
’Du er et socialt misfoster, en underfrankeret samfundstaber, en løgner og et gennemført usympatisk menneske, der ikke burde besidde et personnummer’.

Lidt forhistorie: I efteråret 2014 er der familiefødselsdag, hvor nevø og onkel ud på aftenen har nogle meningsudvekslinger, som udvikler sig til direkte ubehagelig stemning mellem de to. Ingen af dem var på det tidspunkt helt ædru, men heller ikke meget berusede.
Da fødselsdagen er ved at slutte, vil nevø sige farvel til folk, også til sin onkel som afviser at sige farvel, men nu truer nevø med vold, hvis han ikke forlader stedet nu. Onkels ex-hustru stiller sig imellem onkel og nevø og siger til sin ex-mand, at han skal stoppe nu. Onkel kvitterer med at forgribe sig fysisk på sin ex-hustru. Hun anmelder dagen efter episoden til politiet, som optager anmeldelse om vold (§ 244). Onkel dømmes efterfølgende skyldig i forholdet af en enig domsmandsret (dommer + 2 domsmænd). Ved retssagen var nevø indkaldt som vidne. Nevø og de øvrige vidner afgav i store træk samstemmende forklaringer.

Efterfølgende har der været en ondskabsfuld stemning og en lejlighedsvis truende attitude fra onkels side mod nevø og nevøs gren af familien. Til trods for, at det er 5 år siden onkel fik sin dom og at denne ulykkelige hændelse, og det den førte med sig, fandt sted, fortsætter onkel med at udtrykke sin ringeagt overfor nevø.
Nevø har siden episoden ved fødselsdagen været dybt påvirket af det dårlige forhold til sin onkel og det har i perioder påvirket nevøs evne til at få hverdagen til at hænge sammen. En let depression, har mennesker der kender nevø, kaldt det for.
Derfor er det urimeligt og unødvendigt, at onkel fortsætter med at gøre nevø opmærksom på hans mening om ham. At finde en løsning ved at tale til onkels fornuft eller bedre-jeg, er ikke en option. Derfor denne (indledende) henvendelse.

Beskeden/udtalelsen er i øvrigt den første/indledende besked i historikken, og ikke en besked der er en udløber af foregående kommunikation. Den originale besked er sikret som screenshot af nevø.

Tak fordi du gav dig tid til at læse.


Med venlig hilsen

Jesper

Ulrik Vindberg
2/6/2020 4:49:55 PM

Hej Jesper,


Det lyder som en ærgerlig historie.

Som jeg forstår forklaringen, er den pågældende Facebook-besked sendt direkte fra onkel til nevø uden at andre har fået den.

I så fald bliver en injuriesag svær. Problemet er, at sådan som det danske samfund og sprog har udviklet sig, skal der rigtig meget til at dømme for "rene" ringeagtsytringer - altså udtalelser som ikke indeholder en konkret beskyldning, men "bare" skældsord.

Hvis udtalelsen samtidig "kun" er fremkommet over for én selv, er det umiddelbart min vurdering, at den ikke kan bære en injuriesag.

Imidlertid lyder det som om, at onklen har kontaktet nevøen flere gange, og måske i virkeligheden ikke rigtig vil lade ham være. I så fald kunne det være relevant at bede politiet om at udstede et tilhold mod ham, således at det forbydes onklen at omtale eller kontakte nevøen.

Det kan jeg evt. hjælpe med at søge om.

Jeg håber, at jeg har svaret på dit spørgsmål.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Steffen
2/3/2020 3:32:54 PM

Hej.

For ca. 1 uge siden bliver jeg under en samtale med min chef præsenteret for en udtalelse hun har indhentet fra en tidligere chef.
Min tidligere chef har i den forbindelse sagt at jeg ikke ville passe til den stilling samt at jeg ikke passede mit arbejde ordentligt og at jeg desuden ikke var til at stole på.
Ved referat af dette til en god ven (der faktisk stadig er ansat under min gamle chef) får jeg at vide at min gamle chef foruden har udtalt sig yderst negativt om mit tidligere virke til andre og at jeg absolut ikke er egnet til en salgsjob som jeg dog trods alt har bestridt i næsten 20 år med glimrende resultater.
Til dette skal knyttes at min tidligere chef tidligere i offentlig forum (salgsgruppen) har nærmest råbt og skreget af min men anklager om at det var mit eget ansvar at holde mig orienteret om virksomhedes planer (jeg bor i Jylland og det tidligere hovedkontor var på sjælland), men man kan jo ikke orientere sig om noget som man ikke ved der foregår.

Kan jeg hvis det bliver værre anlægge injuriesag mod min tidligere chef? Jeg har mulighed for vidner på alle ovenstående udsagn.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
2/6/2020 4:53:14 PM

Hej Steffen,


Om du kan vinde en injuriesag mod din tidligere chef afhænger mest af, hvad han/hun præcist har udtalt om dig.

Hvis "anklagen" i sin essens er, at du var dårlig til dit arbejde og at du er typen, der lyver, så er det ikke tilstrækkeligt - heller ikke selvom det givetvis ikke er sandt. Der skal mere til.

Hvis anklagen indeholder beskyldninger om mere alvorlige forhold, er der måske noget at komme efter. I så fald vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk for en nærmere vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik
2/12/2020 9:01:38 AM

I forbindelse med en igangværende skilsmisse, fremsætter modpart gentagne gange påstande og løgne som tilbagevises med tilhørende dokumentation.
Jeg undres over at paragraf 163 ikke bruges og at jeg samtidig oplyses om, at det kan "tolkes" til anden parts fordele i skilsmisse sagen, såfremt jeg påpeger dette.

Anden part oplyser til FRH at;
Jeg er sindslidende (ikke tilfældet).
Datter fra andet ægteskab er sindsyg (ikke tilfældet).
Kamera overvågning under samliv (øøøh....Verisure alarmer idet der opbevares våben i huset).
etc....

Der fremgår af listen omkring 40- 50 påstande (uden bevisførelser fra anden part - derimod tilbageviser jeg med dokumentation hvor muligt), så jeg oplever at jeg konstant bliver udsat for bagvaskelse, overtrædelser af paragraf 163, injurier o.s.v

Mit spørgsmål er for at få belyst min retbevisthed - Jeg er blevet anbefalet IKKE at rejse sag idet dette kan "tolkes" i FRH og herved sætte mig i en dårligere position.

Retssikkerhedden lider vist overlast ?!

Stinne Fischer
2/19/2020 7:24:01 PM

Jeg er blevet beskyldt for at have bakket ind i en parkeret bil.. men det har jeg ikke, jeg tog idag til Toyota for at få dem til at tjekke min bil, den blev vasket og tilset. De kunne ikke finden en skalde på min bil som vil vise at jeg skulle havde gjort det.. Personen træner i samme fitness center som jeg og idag har råbt mig ind i hovedet kaldt mig løgner og dumme kælling og truet mig..

Jeg vil gerne vide hvordan jeg står...

Vh Stinne Fischer

Besvar indlæg
Stinne Fischer
2/19/2020 7:46:02 PM

Jeg glemt at skrive , at han gik rundt og fortalt alle i fitnesscenter `` At den dumme kælling der over har bakket ind i min bil`` Der var mange der hørte det, og nu har jeg det vildt dårligt og har ikke lyst til at kommer der mere...

Vh
Stinne Fischer

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/13/2020 11:30:49 AM

Hej Stinne,


Tak for din e-mail.

Umiddelbart ville jeg ikke gøre noget injurieretligt ved anklagen. Jeg kan godt forstå, at det er meget ubehageligt, men decideret strafbart, er det ikke efter min opfattelse.

Mit forslag vil være at fortælle ledelsen i fitness-centret, at der bliver spredt det her rygte, og at du har fået din bil undersøgt, og at det ikke kan være din. Måske ledelsen kan tale med den anden part.

Held og lykke med det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Poul Erik Pedersen
2/24/2020 12:16:22 PM

Dansk Historisk Fællesråd DHF har en hjemmeside: historie.online.dk, hvor der antages og bringes boganmeldelser. Har korresponderet med DHF vedrørende spørgsmål om injurier og har bl.a. fået følgende svar: DHF ejer og driver ”blot” historie-online, uden at virke som redaktion, og kan således ikke gå ind i enkeltsager. Spørgsmålet i den forbindelse er:
1. Har DHF et juridisk ansvar for indholdet af de anmeldelser, som lægges ud på nettet?
2. I en boganmeldelse udgivet af undertegnede står der bl.a.: Forfatteren foregøgler læserne” et bestemt byggeprogram, hvilket er direkte usandt, og kan gendrives med arkivalier fra Rigsarkivet. Er det injurier i juridisk forstand eller skal man som 78 åring acceptere, at blive kaldt løgner, overfor de hundredvis af personer, som har købt bogen.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/13/2020 11:33:42 AM

Kære Poul Erik,


Tak for dit spørgsmål.

Om online-platforme har juridisk ansvar for indhold, som andre har offentliggjort på platformen er meget omdiskuteret - og ikke helt afklaret i retspraksis endnu! Facebook og Trustpilot er meget store interessenter i den debat.

Til gengæld kan jeg med stor sikkerhed sige dig, at anklagen "løgner" ikke er ærekrænkende i straffelovens forstand.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
2/25/2020 9:07:25 AM

En person, der har rigtig mange fælles "venner" på Facebook som mig, har beskyldt mig for at skylde ham et større beløb. Jeg har aldrig lånt penge af vedkommende. Vedkommende har tidligere købt en serviceydelse i min tidligere virksomhed, som han mener jeg ikke gjorde godt nok. Nu angriber han mig personligt, helt offentligt på Facebook, da virksomheden ikke eksisterer mere.

Vedkommende har også skrevet anmeldelser diverse steder (med andre profiler), hvor han nævner mit navn og kæder det tydeligt sammen med svindel og bedrageri.

Alt dette har gjort at jeg nærmest ikke tør at møde nogen mere, da vi som sagt har mange fælles bekendte.

Er der grundlag for en sag eller betragtes beskyldninger om at jeg skylder ham et større beløb penge, som værende helt okay?

Vh
Michael

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/13/2020 11:35:54 AM

Hej Michael,


Tak for din henvendelse.

Anklager om at skylde penge, er ikke ærekrænkende - også selvom det ikke passer.

Til gengæld kan det være ærekrænkende, hvis du - som du skriver - bliver kædet sammen med "svindel og bedrageri".

Hvis du kan føre bevis på, at det er ham, som har skrevet det, vil jeg bede dig sende mig en e-mail med sagens dokumenter - så skal jeg gerne give dig en konkret og gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Poul Nielsen
2/25/2020 9:58:46 AM

Vores genbrugsbutik har bragt et opslag på vores Facebook-side, hvor vi efterlyser ting til butikken. På opslaget kommer der en kommentar fra en læser, der beskylder os for at være landsforrædere da vi støtter flygtninge. I et senere opslag beskylder samme person genbrugsbutikken for at smule flygtninge i såvel Danmark som Sverige, hvilket vi har besvaret med en opfordring til at dokumentere denne påstand, hvilket ikke er sket, men efterfølgende er kommenteret med påstanden om at at det er fakta.
Vi arbejder alle frivilligt og inden for lovens rammer, men frygter at disse påstande kan skade såvel vores omdømme som donationer og salg i butikken. Opslaget er set af 3300 personer i lokalområdet.
Vores spørgsmål er: Er det inden for lovens område at fremsætte udokumenterede påstande af denne art og er det bare noget vi skal acceptere i den offentlige debat?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/13/2020 11:37:41 AM

Hej Poul,


Tak for din henvendelse.

Der KUNNE godt være noget at komme efter i denne sag, men det kræve nok en nærmere gennemlæsning. Jeg vil bede dig sende en kopi af opslag og kommentarer til min e-mail på ulvi@advodan.dk - så skal jeg give dig en konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Steffen
2/25/2020 3:12:18 PM

Hvis man i skrift i forbindelse med en boskiftesag bliver beskyldt for at være en tyv og bedrager og løgnagtig, er det så noget man skal finde sig i. Eller kan man lægge en sag an på injurier æreskrænkelse ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/13/2020 11:39:32 AM

Hej Steffen,


Tak for din henvendelse.

Anklagen kan være ærekrænkende, men det afhænger af sammenhængen og formuleringen. Jeg vil opfordre dig til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger, og så skal jeg give dig en mere konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Svend
2/25/2020 11:53:56 PM

Hej,

En arabisk familie har chikaneret mig i årevis, og de sender klager til boligforeningen, med opdigtet indhold hvor de beskylder mig for diverse ting, kan jeg sagsøge dem ?

De bliver ved at digte ting op om mig der ikke passer, som de af gode grunde heller ikke kan bevise.

De har stalket mig i mange år.

mvh

Ulrik Vindberg
3/13/2020 11:41:38 AM

Hej Svend,


Tak for din henvendelse.

Om du kan anlægge sag kommer an på, hvad det nærmere er, de har beskyld dig for overfor foreningen. Det er ikke nok, at det er usandt det skal også have et ærekrænkende indhold.

Jeg vil opfordre dig til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger - specifikt hvad de har anklaget dig for, så skal jeg give dig en konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Lorenzen Bach
3/2/2020 8:10:15 PM

Jeg har været ude for en person venlig atitude, som virkede tilfreds og intet sagde om utilfredshed med det arbejde han fik lavet i min værksted.
Jeg opdagede først hans uptilfredshed da han svinede mit værksted til på en anmeldese på de sociale medier..... da jeg meldte hans svineri som spam...tog han til genmæle og truede mig i anmeldeslen . ER det ok, i danmark? At sværte virksomheder offenligt?

Mvh Helene


Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/13/2020 11:44:06 AM

Hej Helle,


Om det er OK afhænger af, hvad det nærmere er, han har beskyldt dig for i anmeldelsen.

Hvis det "kun" handler om arbejdets kvalitet, er der ikke noget at gøre ved det. Hvis det er mere alvorligt, kunne der godt være det.

Jeg vil opfordre dig til at skrive mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger, så skal jeg give dig en konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan
3/6/2020 6:47:00 AM

Jeg er freealnce it'udvikler i et stort firma i København. Her er jeg igang med en stor opgave. Som en sideopgave, skal jeg modtage nogle data fra en anden afdeling, og lægge disse ind i vores database. Jeg har nævnt, at det, jeg modtager, ikke overholder gængse normer og standarder. Programmøren i den anden afdeling har efterfølgende sendt en mail til cherfer i den afdeling, jeg er tilknyttet. Den er tilsyneladende så slem, at jeg ikke kan få den at se. Men det er noget med, at en studrende ville kunne klare det på ti minutter og meget andet, jeg ikke må se. Nu er jeg jo ikke ansat i firmaet. Jeg føler mig bagvasket og ringeagtet. Jeg har den fulde opbakning fra kollegaerne i min tilknyttede afdeling. Men da jeg er mit eget firma, føler jeg ikke, jeg kan lade det gå upåagtet hen. Hvad skal jeg gøre?!?

Ulrik Vindberg
3/13/2020 12:08:47 PM

Hej Jan,


Jeg kan godt forstå, at du er frustreret over den behandling, men det er ikke ærekrænkende i straffelovens forstand.

Jeg vil anbefale dig at tale med din direkte leder, men jeg kan ikke anbefale dig at føre en egentlig injuriesag.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne*Mette Nielsen
3/8/2020 1:03:38 PM

Hej.
Jeg bor til leje i en forening. Min lejlighed er blevet skimmelsaneret, og jeg er efterfølgende i en mail, blevet beskyldt for at have bestilt ekstraydelser, af håndværkerne for ca. 30.000. De siger jeg har gjort dette uden bestyrelsens samtykke. De vil ikke opkræve mig de 30.000, men skriver at det ikke, i fremtiden vil tolereres.. Jeg har ikke bestilt noget ekstraarbejde! Jeg har bedt dem fremsende faktura, på de merudgifter jeg bliver anklaget for, men får bare en faktura på det samlede sanerings arbejde. Jeg har på ingen måde gjort mig fortjent, til disse beskyldninger. Det er allerede et rygte i foreningen. Kan en forenings bestyrelse bare komme med sådanne beskyldninger, uden at have belæg for dem? Mvh. Fru Nielsen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/13/2020 12:11:46 PM

Hej Anne-Mette,


Tak for din e-mail.

Anklager om at have bestilt ekstraarbejder uden samtykke eller tilladelse, kan jeg godt forstå er ubehagelige, men de er ikke ærekrænkende i straffelovens forstand, så jeg kan ikke anbefale dig at føre en injuriesag.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Bettina
3/10/2020 9:38:15 AM

Hej

Jeg er blevet beskyldt for ikke at overholde min tavshedspligt i forhold til mit arbejde - hvilket ikke er sandt.
Hvilken § kan jeg få personen tiltalt efter ???

mvh Bettina


Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/13/2020 12:25:34 PM

Hej Bettina,


Afhængigt af hvordan anklagen er fremkommet og formuleret, kan det være en overtrædelse af straffelovens § 267.

Jeg vil opfordre dig til at skrive mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt flere oplysninger, så skal jeg give dig en konkret vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Malou Rotvel Pagh
3/10/2020 10:43:20 AM

Hej. Jeg er udsat for overtrædelse af min ophavsret, til kommerciel udnyttelse, i massiv grad. Mange af overtræderne svarer helt forfærdeligt ved henvendelse og lyver, bortforklarer eller vender den mod mig. Jeg ønsker at skrive et blogindlæg om digitale forpligtelser og påtænker i den forbindelse, at navngive en af de store overtræderne, for at illustrere hvor udbredt problemet er. Kan jeg gøre det, uden at komme i klemme i injurielovgivningen? Jeg har naturligvis solide beviser.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/13/2020 12:28:23 PM

Hej Malou,


Tak for din henvendelse.

Umiddelbart er der ikke nogen problemer i forhold til injurielovgivningen i at navngive andre, men det kan der være afhængigt af, hvad du skriver om personen. Jeg vil gerne evt. læse det igennem for dig inden du offentliggør det, hvis du ønsker.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Merethe
3/14/2020 9:32:41 PM

Hej det er lige kommet mig for øre at min eks samlever går og fortæller at jeg er skyld i at han skylder 2 millioner væk fra en restauration han var eneejer af og jeg arbejdede Gratis i I 1 1/2 år medens vi var sammen for 18 år siden, da vi lukkede forretningen skyldtes der 500.000kr i forretningen men der var inventar og værdier for samme beløb som han selvfølgelig havde med ud af forholdet, jeg tilbød på daværende tidspunkt at være med til at betale det halve af gælden til trods for at vi havde en opsparing på 300.000kr til formålet nu erfarer jeg så at han fortæller alle mulige mennesker på min tidligere arbejdsplads og fælleds bekendte at jeg er skyld i han har en kæmpegæld Og det ødelægger mit renomme og går min ære nær kan man rejse tiltale omkring en sådan sag. Mvh

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/20/2020 11:48:57 AM

Hej Merethe,


Det kommer lidt an på, hvad det præcist er, han fortæller - altså hvorfor du er "skyld" i det.

Hvis han mener at det skyldes en eller anden form for strafbar handling (bedrageri, tyveri osv) vil der være noget at gå efter. Hvis det er en anklage om, at det bare er "gået galt" og han bebrejder dig, så er det ikke ærekrænkende i straffelovens forstand.

Du er meget velkommen til at sende mig en e-mail med ekstra oplysninger, hvis det er relevant, jf. ovenfor. Min adresse er ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne
3/16/2020 9:37:49 AM

Min læge har skriftligt indsendt en frasigelse af mig som patient og begrundet den med flere usande angivelser, som jeg føler er dybt krænkende.
Kan jeg anlægge en injuriesag mod hende eller gøre andet juridisk for at få hende til at trække sine usande angivelser tilbage?
Mvh Susanne

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
3/20/2020 11:51:13 AM

Hej Susanne,


Det komme an på, hvor længen har sendt den hen. Hvis den kun er kommet til dig, er der næppe noget at komme efter. Hvis oplysningen er kommet relativt "bredt" ud, så afhænger det af, hvad lægen nærmere har skrevet i brevet.

Du er velkommen til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med lidt yderligere oplysninger, jf. ovenstående, så skal jeg gerne give dig en gratis vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank
3/18/2020 3:02:02 PM

Jeg har haft en tvist med et par lokale lastbil chauffører om ulovlig parkering. Af samme grund bliver min postkasse sprunget i luften nytårsdag. Dette hærværk lægger jeg op i vores bys facebook gruppe. Resultatet er den ene chauffør blander sig og kalder mig psykopat. et års tid forinden kaldte han mig i samme gruppe mig aggressiv. Dette har selvfølgelig en uheldig virkning på mit omdømme som nytilflytter i en ny by.
Jeg har selvfølgelig screendump af det hele og har på ingen måde provokeret manden eller på anden måde taget til genmæle. Er det muligt og hvordan er min chancer på at få ført denne sag til doms. Selvfølgelig med en erstatning for øje, for ingen straf virker bedre end den der rammer tegnedrengen. Mvh Frank

Ulrik Vindberg
3/20/2020 11:53:56 AM

Hej Frank,


Tak for din henvendelse.

Dine chancer afhænger lidt af den kontekst, som "psykopat" fremgår i.

Man kan godt kræve erstatning (teknisk set godtgørelse for tort) i en injuriesag. Størrelsen afhænger af alvorligheden af anklagen (og her ligger "psykopat" altså i den relativt milde ende) og hvor bredt anklagen er sendt ud.

Du må gerne sende mig en kopi af opslaget på ulvi@advodan.dk, så skal jeg gerne give dig en grundigere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarke Holm-Rubeksen
4/16/2020 8:45:21 PM

Hej.

Vi har det sidste halve pr haft en ekstrem dårlig situation med et rengøringsfirma der har efter hvad vi mener leveret et så dårlig resultat at vi ikke ville betale.

Vi kan ikke blive enige og ender med en klagesag i retten som vi ikke for svaret på pga dødsfald. Firma vinder derfor retten og vi betaler for 3 måneders arbejde som vi ikke har modtaget, men som er bindende på grund af en mundtlig aftale.

Derefter har vi afgivet en dårlig anmeldelse af virksomheden på google og nu modtaget en mail om at vi skal fjerne anmeldelsen eller firma vil anmelde os for injurier og at vi ikke må udtale os om firma når vi har været igennem og tabt en retssag. Ejer af firma fremhæver i besvarelse af anmeldelse at vi har en dom og firma er frikendt.

Her er selve anmeldelsen jeg har givet: “Jeg syntes at vi fik en super ringe resultat og service! Derfor kan jeg ikke anbefale firma på nogen måde!“

Mit spørgsmål er som følgende:
- er det ulovligt at anmelde et firma når man har tabt en retssag mod dem og kan de kræve at man fjerner en anmeldelse på baggrund af dette?
- kan vi anmelde firma for injurie idet at de offentligører at vi har været i retten og tabt mod firma? Er det ikke fortroligt oplysninger eller relateret til GDPR?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
4/21/2020 11:32:35 AM

Hej Bjarke,


Tak for din henvendelse - det er et godt spørgsmål. Svaret er til gengæld ikke så kompliceret.

Spørgsmål 1: Nej, det er ikke ulovligt at anmelde et firma blot fordi man har tabt en retssag mod dem, og de kan ikke kræve at man fjerne sin anmeldelse alene af den årsag. Hvis din anmeldelse i øvrigt ikke er ærekrænkende i indhold, er du velkommen til at være utilfreds med resultat og service - du har jo levet op til forpligtelserne i dommen ved at betale. Hvis dit citat udgør hele din anmeldelse, kan jeg ikke se noget problem i den. Den mener jeg godt, du kan lade stå.

Spørgsmål 2: For at vinde en injuriesag skal der være tale om en udtalelse med et ærekrænkende indhold. Det er ikke ærekrænkende at være i retten (det er der jo mange, der er) og det er heller ikke ærekrænkende at tabe en retssag (det gør den ene part jo altid). Der er altså ikke grundlag for at anlægge injuriesag sag.
Afhængigt af detaljerne kan det godt være fortroligt, og måske endda omfattet af GDPR men formentlig ikke, og under alle omstændigheder påvirker det ikke udfaldet af en injuriesag. Hvis der er tale om en overtrædelse af GDPR, skal det påklages til Datatilsynet.

Jeg håber, de svar gav mening. Ellers er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus
4/21/2020 9:39:26 PM

Hej

Jeg har et spørgsmål vedr. ophavsret. Jeg er meget i tvivl, om jeg kan have en sag og dette søger jeg nu at få afklaret.

Sagen er, at jeg for nylig har erfaret, at mit profilbillede fra min åbne Facebook er blevet 'stjålet' og brugt på en datingprofil (datingapp). Det var en af mine venner, der informerede mig om det. Jeg ved ikke, hvem der har gjort det og profilen på appen er allerede slettet igen. Dog tog min kammerat et screendump af profilen. Jeg har kontaktet politiet, der ikke vil tage sagen.

Mit spørgsmål til jer går så på, om mine ophavsrettigheder ikke er blevet krænket ved at en ukendt har taget mit billede og brugt i en chat på en datingapp?

- Vil det give mening at kontakte en advokat og få vedkommende til at få en retskendelse, så man kan få IP-adressen bag profilen udleveret af firmaet?

- Vil firmaet bag datingapp'en give oplysningerne, hvis man via sin advokat får en retskendelse?

Håber I kan være behjælpelige med et svar. På forhånd tak!

Vh Rasmus

Ulrik Vindberg
4/23/2020 1:46:49 PM

Hej Rasmus,


Det ville jeg meget gerne svare på, men dette forum handler kun om injurier og ærekrænkelser. Min viden om ophavsrettigheder er noget begrænset - det er der andre advokater, som er eksperter i. Jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i ophavsrettigheder ("IP-ret"). Du kan fx søge via www.advokatnoeglen.dk.

Held og lykke.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym
4/23/2020 4:41:48 PM

Hej.
Jeg er interesseret i at vide om man kan sagsøge andre for noget som er skrevet om ens person i en privat gruppe (400+ medlemmer) på Facebook? Især når man ikke selv er med i gruppen men har fået screenshot af en tredje person.
Og til sidst om man må offentliggøre disse screenshots inkl. navnene på medlemmerne i gruppen?

Ulrik Vindberg
5/6/2020 10:58:51 AM

Tak for henvendelsen.

Man kan godt sagsøge folk på den baggrund (hvis man kan identificere dem med navn og adresse), men om man kan vinde sagen afhænger af, om dét der er blevet skrevet er ærekrænkende i straffelovens forstand.

Hvis du sender dit screen-shot til mig på ulvi@advodan.dk vil jeg gerne vurdere det for dig konkret. Så kan jeg samtidig vurdere dit spørgsmål, om det må offentliggøres eller ej. Det afhænger nemlig af indholdet.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Per Gudmann
4/29/2020 12:33:20 PM

Hej Advodan,
Takker fordi man her kan stille et spørgsmål.

Jeg er i gang med at lave en ny hjemmeside, som går ud på at hjælpe kunstner/fotografer ect når deres billeder/kunst er blevet brugt af andre firmaer/personer uden tilladelse. Altså en klart krænkelse af ophavsretten.

Mit spørgsmål er om jeg må bruge mine egne eksempler i form af et skærmdump hvor mit billede er brugt, hvor deres firmanavn fra deres hjemmeside kommer frem til feks facebook, min egen hjemmeside osv. Firmaet har betalt regningen som jeg har sendt dem angående krænkelse?

De bedste hilsner Per Gudmann

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
5/6/2020 11:01:53 AM

Kære Per,


Tak for din henvendelse.

Injurieretligt er der ikke noget problem - hvis de har betalt, har det formodningen for sig, at de er enige i krænkelsen, og så kan du jo føre sandhedsbevis, jf. straffelovens § 269.

Der kan dog evt. være et problem i forhold til straffelovens § 264d om krænkelse af privatlivets fred. På den baggrund ville jeg ikke offentliggøre firmaets identitet i dit eksempel.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulla
5/7/2020 1:04:57 PM

Jeg har gennem nogle år været medlem af bestyrelsen i en grundejerforening. I forbindelse med en sag, der i dag ligger 1 års tid tilbage, er der en af de (tidligere) medlemmer, der har set sig sur på mig.

Han har i den forbindelse ytret sig meget negativt, men det har været aftaget i en lang periode.

I det område grundejerforeningen ligger er der på privat initiativ oprettet en lukket facebookgruppe med ca. 150 medlemmer. Medlemmer af gruppen behøver ikke at være medlem af foreningen.

I sidste uge lagde det tidligere medlem et opslag op, hvor han omtalte mig som diktatorisk og manipulerende og kun var interesseret i at varetage forhold for mine "venner". Og at det var mig, der havde truffet beslutninger om at bruge flere hundrede tusinde på en opgave i foreningen. (Vedtaget på generalforsamling)

Administrator af gruppen har ikke fjernet eller kommenteret opslaget.

Hvad skal man finde sig i som medlem af en bestyrelse? Hvad kan jeg gøre?

Venlig hilsen
Ulla

Ulrik Vindberg
5/12/2020 9:51:56 AM

Hej Ulla,


Det lyder som en ubehagelig situation.

Desværre er der ikke umiddelbart grundlag for en injuriesag - ikke efter min vurdering i hvert fald.

"Diktatorisk" og "manipulerende" er ikke alvorligt nok til en injuriesag.
Anklagen om nepotisme nærmer sig en smule, men jeg vurderer ikke, at det er tilstrækkeligt.

Jeg ville opfordre administrator til at fjerne opslaget, men ellers ikke gøre yderligere.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Hansen
5/8/2020 5:40:45 AM

Hej
Jeg har været inde på et site med handymænd, Handyhand.dk, hvor jeg har hyret en mand til at udføre nogle opgaver, hvorefter jeg har givet en dårlig anmeldelse, da det var et dårligt udført job. Derefter har jeg privat på sms fået en trussel fra manden om, at jeg bliver anklaget for injurier og bagvaskelse med krav om erstatning for goodwill og opgaver, hvis jeg ikke omgående tager det væk igen. Er dette noget, jeg skal tage alvorligt?
Mvh. Mette

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
5/12/2020 9:53:54 AM

Hej Mette,


Godt spørgsmål.

Svaret afhænger af, hvad du præcist har skrevet om ham.

Hvis du kun har beskrevet kvaliteten af hans arbejde, så er det ikke injurier. Hvis du i beskrivelsen har anklaget ham for fx ulovlige forhold, så kan det være det.

Hvis du vil have en mere grundig vurdering, vil jeg opfordre dig til at skrive til mig på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
sandra
5/12/2020 4:47:59 PM

Hej.

Jeg er i gennem 5 år blevet beskyldt/anklaget for alt fra omsorgssvigt og nedgørelse til at have jeg skulle have svær depression af min datters far. Han har løjet utallige gange i retten og andre myndigheder om lægepapier, hans sygdomsforløb og ting i min hverdag. Han er kommet med udtagelser om mig som forældre og det at være knyttet til er barn.
Påstande om at vores datter skulle være syg og at jeg nægter behandling.

Kan jeg gøre noget i denne forbindelse da hverken kommune eller familieretten vil/kan gøre noget ?

Ulrik Vindberg
5/19/2020 1:17:27 PM

Hej Sandra,


Tak for dit spørgsmål.

Hvis anklagerne "kun" er fremsat overfor fx Familieretshuset, så som udgangspunkt nej. Det er meget besværligt - og næsten umuligt - at gennemføre en injuriesag på den baggrund.

Hvis anklagerne er fremkommet andre steder (fx til venner og familie eller via Facebook) så er der måske noget at komme efter. I så fald vil jeg anbefale dig at kontakte mig på ulvi@advodan.dk. Så skal jeg give dig en nærmere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Victoria
5/19/2020 10:46:11 AM

Hej, Ulrik.

En bekendt har flere gange fortalt meget detaljeret løgne om hvordan jeg eftersigende skulle have udført forskellige seksuelle handlinger på ham.
Jeg synes at det er dybt krænkende at han har fortalt disse historier, da jeg på intet tidspunkt har været i nærheden af hans kønsdele.
Jeg har flere gange oplevet at en ven har henvendt sig til mig og spurgt om hvorvidt historierne er sande. Jeg synes at det er voldsomt ubehageligt at skulle forsvare mig selv og blive konfronteret med disse historier.

Mit spørgsmål er så, tæller dette som injurier?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
5/19/2020 1:20:28 PM

Hej Victoria,


Tak for din henvendelse.

Afhængigt af hvad personen fortæller, så kan det være injurier. Det kan også evt. være ulovligt på anden baggrund, fx straffeloven § 264d. Det afhænger dels af indholdet og dels af hvem han har fortalt det til og hvordan.

Jeg vil opfordre dig til at skrive mig en e-mail direkte på ulvi@advodan.dk med en nærmere beskrivelse. Så skal jeg nok give dig en lidt grundigere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Pernille
5/28/2020 12:11:48 PM

Er man retsløs når en nabo/genbo gentagne gange udtaler injurier om opførsel i et almennyttigt boligselskab ?

En nabo har både på de sociale medier og i brev til boligselskabet løjet om vores adfærd (uden at kunne dokumentere disse påstande), hvilket har medført at boligselskabet har opsagt vores lejemål. - Dette uden at vi har fået mulighed for at vise at der er tale om usandheder.

Kan det virkeligt være rigtigt at vi således står retsløse i denne sag ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/4/2020 11:22:03 AM

Hej Pernille,


Om I er komplet retsløse, kan jeg ikke svare på. Der er formentlig en masse lejeretlige spørgsmål. Dem tager jeg ikke stilling til.

I forhold til injurier, så afhænger det af, hvad der nærmere er blevet sagt om jer. Hvis anklagen er fx at I larmer, så er der ikke noget at gøre. Det må man gerne skrive om andre, også selvom det ikke passer. Hvis anklagen er fx at I stjæler fra andre lejere, så er det en ulovlig beskyldning.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en nærmere beskrivelse, hvis du ønsker en grundigere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
stina buchhave
6/2/2020 9:43:33 PM

Hej. I forbindelse med hærværk på legepladsen i den lokale børnehave har lederen afleveret et brev i postkassen hos os og 4 andre familier med teenagedrenge om sagen – altså hvad der er sket og hvad det beløber sig til – og beder om hjælp til, at den slags ikke sker igen. Min søn på 15 år oplever, at han på den måde bliver sat i forbindelse med det hærværk, som han intet har at gøre med. Og det er han helt vildt ked af det over, og han vil ikke længere hente sin lillebror i børnehaven, fordi det er så ydmygende for ham. Der er ingen direkte beskyldninger i brevet, men jeg oplever det også injurierende, fordi det kun er de fem udvalgte, der får den henvendelse. Hvad siger du?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
6/4/2020 11:25:02 AM

Hej Stina,


Tak for din henvendelse.

Jeg er enig i, at der godt kan ligge en implicit anklage i den slags brev, men som jeg forstår din henvendelse, er "anklagen" "kun" fremsat direkte overfor din søn (og de fire andre).

Hvis ikke den er spredt mere end det, tror jeg desværre, at det bliver svært at føre en injuriesag om det.

Hvis anklagerne er spredt mere, er du velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med henblik på en nærmere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
6/11/2020 2:16:05 PM

Hej Ulrik,

kan du fortælle om der i den svenske straffelov findes en pendant til de danske bestemmelser om bagvaskelse (strfl. §§ 167 og 168) og ved du om der også i Sverige er en 20-års frist for nogle af bestemmelserne?

Mange tak for hjælpen.

Med venlig hilsen
Thomas

Ulrik Vindberg
6/15/2020 10:50:54 PM

Hej Thomas,


Tak for dit spørgsmål.

Beklager - jeg ved intet om den svenske lovgivning heller ikke på injurieområdet. Jeg vil henvise dig til at kontakte en svensk advokat i stedet.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
6/4/2020 1:10:46 AM

Hej

Jeg har oplevet krænkende udtalelser fra en nabo, hvor han bl. A. Siger direkte til mig : drikker du?
Vil du gerne have stjålet din bil m. M. Efter mine nøgler har hængt i døren, når jeg har taget min baby ind på puslepladsen for at tage tøjet af ham, inden jeg henter dem.

Derudover roder han også i vores skrald,nedstirre os i køkkenvinduet når vi skal i postkassen og over med skraldet.

Derudover han han også faret frem imod mig, som om han ville overfalde mig fysisk, dog uden at gøre andet end at råbe af mig.
efter en episode hvor sagde fra overfor hans beskyldninger /sikane.

Men han er nu begyndt at snakke ned om mig til viseværten samt gasmanden bl.a. Samt andre naboer vedr. Hvor blondine dum jeg er, at jeg ikke har styr på mit skrald m.m.

Jeg føler mig personlig krænket og sikaneret.

Har klaget til boligforeningen, men det forsætter.

Kan jeg gøre noget?

Mvh.

Ulrik Vindberg
6/4/2020 11:28:32 AM

Hej Mette,


Det lyder som en meget ubehagelig oplevelse.

Injurieretligt er der ikke noget at gøre. En anklage om ikke at have styr på sit skrald er ikke ærekrænkende, og det samme er formentlig tilfældet for det retoriske spørgsmål om du drikker. Det er heller ikke ærekrænkende i dagens Danmark at blive kaldt "blondine-dum".

Mit forslag vil være at fortsætte med at klage til boligforeningen, og hvis det ikke virker, skal du måske overveje at anmode politiet om et såkaldt tilhold. Altså en afgørelse, hvor politiet forbyder ham at kontakte dig eller tale om dig til fx viceværten. Den proces sætter du i gang ved at ringe til din lokale politistation.

Held og lykke.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Pedersen
6/4/2020 12:07:46 PM

Hej Igen

Tak for svar.

Jeg lader det ikke fylde og tænker lidt at reagerer yderligere på hans adfærd bare vil sætte mere gang i hans motivation herom.

Han er typen som har behov for at tale ned om andre for at fremme sig selv, da det ikke kun er mig som bliver takt om i nabolaget.

Derfor har jeg tillid til at uden respons fra mig, dør den lige så stille ud i længden.

Sker dette ikke, er det selvfølgelig noget jeg må tage op til overvejelse.

Mvh. Mette

Besvar indlæg
Per
6/25/2020 12:04:57 AM

Hej Min svoger er nu flere gange blevet beskyld for at have forgrebet sig på den ene af sine børnebørn men hverken politi eller kommunen har kunne finde hold i anklagerne er det er det injurie eller kan en person godt blive ved med at komme med sådanne beskyldninger min svoger er i dag ved at være et nervevrag og han tør næsten ikke at se eller tale med sine børnebørn

Ulrik Vindberg
6/25/2020 12:48:34 PM

Hej Per,


Tak for din henvendelse.

Svaret på dit spørgsmål afhænger af, hvorhenne din svoger er blevet anklaget. Hvis det er sket offentligt (fx på facebook) er det injurier, og så bør kan kontakte mig hurtigst muligt. Hvis det er sket i en underretning til kommunen eller lignende, så er det noget mere kompliceret. Årsagen er, at man har underretningspligt efter serviceloven, hvis man bliver bekendt med den slags, og den er "nem" at gemme sig bag, når man kommer med den slags beskyldninger.

Han er under alle omstændigheder velkommen til at kontakte mig, hvis han vil have et lidt mere uddybet svar.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
6/29/2020 12:49:52 AM

Min datter på 18år har fået at barn med en 16 årig dreng. De starter godt ud under graviditeten ( den blev først opdaget halvvejs henne) og vil være forældre sammen. Drengens mor laver en del drama de unge imellem og også min datters far og jeg forsøger hun sig med. Blandt andet anmelder hun mig for social bedrageri til trods for vi ikke har været par siden 2011 men den sag kører nu..... Barnet bliver født og faderen mister hurtigt interessen for den lille. Han er så begyndt at sprede rigtig grimme rygter om min datter og hendes håndtering af den bette. Blandt andet går han og siger til deres fælles og hans egne venner at min datter mishandler barnet..... Grundet min datters alder har kommunen været indover men da hun klare sig rigtig godt har de trukket sig lidt i baggrunden. De har på nært hold oplevet hans manglende deltagelse. Det jeg nu søger er et svar på om vi kan stoppe familiens intriger samt hans ondsindede rygter. De er ikke så gamle og jeg tror faktisk ikke han er klar over hvad konsekvenser disse udtalelser kan have for en ung mor.
Han siger iøvrigt også at det er min datter der holder ham væk fra barnet til trods for at familieretshuset har måttet rykke ham to gange for at han skal vedkende sig faderskabet.
Sidste spørgsmål..... må han uden min datters tilladelse poste billeder af barnet når han ikke står oplyst som far og ej heller har vedkendt sig faderskabet ?
På forhånd tak for hjælpen.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
7/6/2020 2:57:34 PM

Hej Camilla,


Sidste spørgsmål først: I forhold til injuriereglerne, ja. Så længe der er tale om "almindelige" billeder, er der ikke noget galt med det.

I forhold til hans anklager mod din datter, kunne der godt være lidt mere at komme efter. Det afhænger mere konkret af, hvad han nærmere har sagt og om det kan bevises. Jeg vil opfordre jer til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en nærmere beskrivelse af hvad der er sagt, overfor hvem og hvordan. Så skal jeg give en nærmere vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lise Melvin
7/3/2020 8:09:13 PM

Jeg har et lille rengøringsfirma. En kunde har direkte spurgt mig hvor en parfume er, som hun mangler. Jeg går aldrig i mine kunders skabe, skuffer eller andet, med mindre de spørger mig om jeg vil gøre rent der. Så 2 dage senere, kan jeg mærke at jeg ikke har lyst til at arbejde for kunden længere, da hun mere eller mindre direkte har mistænkt mig for tyveri.
Hvad gør jeg for at komme videre? Jeg har det rigtig skidt med situationen, da jeg i forvejen arbejder for omtalte kundes naboer. Jeg har rent med i posen, men ved samtidig osse hvad rygter kan gøre ved firmaer. Skal jeg ta kontakt til naboerne og sætte dem ind i problematikken? Og skal jeg bede om en samtale med kunden og fortælle hende som det er, at jeg har mistet lysten og tilliden til at arbejde for hende? MVH

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
7/6/2020 3:00:17 PM

Hej Lise,


I forhold til injuriereglerne, så kan jeg lige starte med at nævne, at det er ærekrænkende at anklage andre for tyveri - men dog næppe strafbart, hvis det "kun" er sket overfor dig selv.

Jeg kan ikke svare på, hvordan du skal agere i din konkrete situation - det er op til dig selv og dine egne principper.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne Sølvig
7/4/2020 5:10:46 PM

Min vicevært kom for at reparere en vandhane. Næste morgen fandt jeg et brev i postkassen som i skarpe vendinger påstod at min lejlighed var snavset og frygtedes misligholdt. ( Jeg havde da brækket et ben og havde 2 store hund som kom indenfor med snavs fra haven.)
Viceværten varslede "sundhedsefteryn".

Alt i alt en ærekrænkende oplevelse for mig; men hvad siger loven?
Mvh. Anne Sølvig.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
7/6/2020 3:02:19 PM

Hej Anne,


I forhold til straffeloven, er det næppe ærekrænkende.

Hvis viceværtens beskyldning er så alvorlig, at der er tale om decideret mishandling af dine hunde, så måske, men derudover ikke. Og hvis beskyldningerne "kun" er fremsat overfor dig, skal der endnu mere til.

Jeg vil anbefale at arbejde med udlejer/vicevært om at få problematikken løst, men jeg vil ikke anbefale en injuriesag.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Kim
7/10/2020 2:39:23 PM

Jeg er blevet kaldt en landsforæder, og samtidigt blevet opfordret til at både jeg og min Iranske samlever skulle smutte til Iran, da hverken muslimer og landsforædere hører til her i Danmark.
Jeg har gået nogle dage og tygget på det, og finder det virkelig krækende at pga. en udlændinge debat, at så er jeg landsforæder.
Hvad kan jeg gøre? og har jeg overhovedet en sag?
Vedkommende som skrev denne kommentar benytter sig af @frikorpsdanmark, hvilket stammer fra 1941 var navnet på det korps som danskere tog i krig på tysk side under. Men jeg ved ikke om denne person har en tilknytning til dette skal dog understreges.
Uanset hvad så føler både jeg og konen os krænket på det groveste.

Ulrik Vindberg
7/20/2020 4:22:19 PM

Hej Kim,


Det er et meget interessant (og aktuelt) spørgsmål.

For at kunne svare konkret har jeg nok brug for at se det sted, hvor beskyldningen bliver fremsat. Jeg vil opfordre dig til at tage et screen-shot og sende til mig på ulvi@advodan.dk. Så skal jeg gerne se nærmere på det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Margrethe Swensson
7/19/2020 9:10:11 PM

Hej.
Jeg arbejder i hjemmeplejen og er blevet beskyldt for tyveri af en borger.
Borgeren kontaktede kontoret, og blev stillet om til mig. Borger fremlagde mit "tyveri". og sagde hun ville give mig en chance til at indrømme det, før hun gik videre med det.
Jeg vil ikke indrømme noget jeg ikke har gjort, og sagde hun skulle melde mig til politiet. Svaret var, jeg ikke skulle belære hende om hvad hun skulle gøre.
Efterfølgende har jeg erfaret hun har fortalt samtlige medarbejdere om "tyveriet," hvilket jeg føler dybt krænkende.
Jeg tog det ikke så tungt da borgeren er psykisk ustabil, men jeg kan godt mærke det går mig på.
Jeg har i weekenderne måtte finde andre medarbejdere, der kunne besøge borgeren da jeg ikke kunne. Når jeg har forklaret grundet hører jeg ofte, " nå så det er dig der har stjålet."
Selv om jeg ved jeg er uskyldig, sårer det mig på en måde.

Venligst
Margrethe Swensson.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
7/20/2020 4:24:42 PM

Hej Margrethe,


Det var da en ærgerlig situation.

Jeg vil gerne drøfte sagen lidt nærmere med dig. Der kunne godt være noget at komme efter, men jeg har brug for lidt mere konkret information. Jeg vil opfordre dig til at kontakte mig på 46351515 for en nærmere drøftelse.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Maria
7/21/2020 12:19:12 AM

Hej Advodan
Efter en midlertidig afgørelse om bopæl, angående min storebrors to små børn, skrev min storebrors ekskæreste (moren) et brev til familieretshuset (statsforvaltningen), hvori hun klagede over afgørelsen og hævdede at den var baseret på usande oplysninger omkring hende fra myndighederne. Hun ønskede at bidrage med hendes egne oplysninger og kommentarer, som hun derpå håbede ville blive tillagt sagen. I brevet skrev hun bla. om mig (lillesøsteren), hun skrev mit fornavn og alder. Hun skrev at jeg både var psykisk og fysisk syg osv. Jeg har først for nyligt læst denne skrivelse, og er faktisk blevet meget chokeret over den. Skrivelsen er fra januar 2019, men jeg har først fornylig fået adgang til den. Har jeg ret til at få slettet disse usande oplysninger/data hun har skrevet om mig? Hvis ja hvilken instans/myndighed skal jeg så henvende mig til? Bliver disse data nogensinde slettet? Da sagen ikke vedrører mig, men min storebror, kan jeg så anlægge en injuriesag imod hende? Det er meget ubehageligt for mig, at vide at der findes/står sådanne usande oplysninger/data om mig. På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Maria

Ulrik Vindberg
8/4/2020 11:37:46 AM

Hej Maria,


Tak for din henvendelse.

Det er usandsynligt svært at få det offentlige til at slette noget, de én gang har noteret. Du kan selvfølgelig kontakte dem og spørge, men i min erfaring lykkes det meget sjældent.

Så længe modpartens beskyldninger "kun" er fremlagt for Familieretshuset er det også meget besværligt at føre injuriesager om dem. Det kræver normalt, at de er en del mere offentlige.

Umiddelbart vil jeg råde dig til at kontakte Familieretshuset og bede om at få oplysningerne slettet, men derudover er der nok ikke det helt store du kan gøre ved det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus Michaelsen
7/24/2020 4:01:22 PM

Jeg har lige åbnet en mindre cafe, hvor en af mine nu tidligere kokke har gået og udtalt sig om, at der bliver solgt stoffer fra køkkenet.

Dette er naturligvis ikke rigtigt og er skadeligt for en mindre cafe, der skal leve af vores naboer.

Han er i ansættelsesperioden selv mødt op på arbejdspladsen i påvirket tilstand og denne opførsel skubber yderligere til den negative omtale.

Hvad kan jeg gøre i denne situation.
Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/4/2020 11:41:08 AM

Hej Rasmus,


Tak for din henvendelse.

Anklagerne er nok ikke injurieretligt relevante, hvis modparten ikke har specificeret præcist hvem som skulle sælge stoffer fra køkkenet. Hvis udtalelsen går på, at du har gjort det, så har du en fornuftig sag i det omfang du kan bevise, at modparten faktisk har spredt den udtalelse.

Til gengæld vil der formentlig være mulighed for et erstatningskrav mod modparten, såfremt hans usande anklager medfører et erstatningstab, og det bør du efter min opfattelse gøre ham opmærksom på.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Kitty
8/7/2020 8:19:02 AM

Har andre ustraffet lov til at manipulere med det man skriver og kalde personer for racister på Facebook? Jeg henviser til debatsiden: "Stram kus" vedrørende Burkaforbud (Sarah: "Jeg har ikke taget offentlig transport i 2 år), hvor en debattør af anden etnisk herkomst efter min mening sviner folk til - og kommer med urigtige påstande. Jeg er vred, ked af det og skuffet - da jeg på ingen måde føler mig som racist - men derimod uværdigt talt ned til og udskammet. Jeg er ikke den eneste, der er blevet vred over tonen, men vedkommende fortsætter bare med sine rablerier. Mvh Kitty.
PS: Navnet Kitty er ikke mit - men kan forstå, at man bliver nævnt med navn hos jer - og ikke med email. Mit navn fremgår tydeligt af min mailadresse - håber det er ok således.

Ulrik Vindberg
8/13/2020 12:18:37 PM

Hej Kitty,


Tak for din henvendelse.

Umiddelbart ville jeg ikke anlægge en sådan sag. En anklage om racisme kan kun under nogle bestemte omstændigheder danne grundlag for en injuriesag, og jeg vurderer ikke at det er tilfældet på en offentlig debatside på Facebook.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian Andersen
8/10/2020 10:48:12 AM

Hej

Jeg har en klagesag kørende ved at klagenævn, og i den forbindelse kan jeg se den erhvervsdrivendes svar omkring mig. Jeg bliver anklaget af erhvervsdrivende for at spille dum og uvidende. Dette svar har den erhvervsdrivende sendt til klagenævnet.
Vil det gå ind under injurier ?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/13/2020 12:21:44 PM

Hej Christian,


Tak for din henvendelse.

Anklager om at "spille dum og uvidende" er irriterende, men det er ikke ærekrænkende i straffelovens forstand, så det går ikke ind under injurier. Der skal en del mere til.

Held og lykke med ankenævnssagen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Jakob
7/25/2020 9:35:27 AM

Da jeg ber min ex om skillsmisse og ber hende forlade huset vi bor i efter 12år pga. misbrug mm. som jeg de sidste 8 år har forsøgt alt for at få hende til hjælp, rehab mm. men har intet kunne gøre, men der råber hun til mig at hun nok skal få mig til at fortryde og betale for det, jeg oplever herefter 12 henvendelser til politiet inden for de første 2 mdr. alt fra at have banket min mor til at have banket, sparket og hoppet på min ex. og alverdens andre ting, jeg har haft besøg på min adr. 8 gange af politiet uden årsag, og jeg måtte til afhøring og blev sigtet i volds sag pga. dette og imens denne sag kørte, kontaktede hun dem, og nu havde jeg truet hende på livet mm. intet af det jeg skriver er forgået og har også fået tiltalfrafald på alt. men jeg kan jo ikke kontrollere om hun ringer i morgen og anmelder mig for et eller andet, blev ringet op for 3 dage siden hvor man igen havde modtaget anmeldelse og var slet ikke hjemme eller havde haft kontakt til hende, kan man bare anmelde folk hele tiden uden konsekvenser, er det ok at man opdigter anmeldelser for at chikanere, få dømt eller hvad end hendes ønske er ? jeg kan faktisk modtage et opkald idag fra politi, som tidligere hvor jeg ikke har den fjerneste ide´om hvad de taler om,, jeg har forsøgt at finde oplysninger om dette emne men det eneste jeg kan finde er at det er gratis at anmelde en betjent,, er det så det samme der gælder for mig, har talt med politi om tilhold mm. men er jo nærmest umuligt at få og vil jo heller ikke stoppe disse opkald, Jeg bliver rigtig ked af dette her, har børn boende som jo også registrer de mange politifolk og høre samtaler med PO, i starten oplevede jeg det faktisk således at politi kvinden som ringede( og jeg havde ikke den fjerneste ide´om hvad eller hvorfor hun ringede) at hun var så forudindtaget at jeg fordi mand naturligvis var skyldig, det er virkelig grænseoverskridende, min ex ringede for 6 år siden også til politi da hun havde taget så mange stoffer og mente at alle ville hende ondt, her kom de også herud, talte med hende og er ført til journal at de vurderede hun havde fået en hashpsykose, der sad jeg med min datter og så tegne film, da pludselig der var lys kegler i haven. Jeg har opgivet at tale med hende, for er som 2 personer, hvad gør man i sådanne tilfælde eller hvad er mulighederne, MVH

Ulrik Vindberg
8/4/2020 11:47:18 AM

Hej Jakob,


Tak for din henvendelse - det lyder som en rigtig ærgerlig situation.

Så længe anklagerne "kun" er givet til politiet, har du ikke mulighed for at føre en injuriesag, og du har ret i at et tilhold vil være svært at få (jeg synes dog du skal forsøge at søge alligevel).

Dit bedste bud er formentlig at anmelde hende for overtrædelse af straffelovens § 165, som gør det strafbart at indgive falske anmeldelser til politiet. Det straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder, og det er muligvis det eneste, der kan have en effekt.

Jeg vil foreslå at du kontakter politiet på den baggrund.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Sarah
8/17/2020 9:04:54 PM

Hej Ulrik
Jeg har en tidligere kollega, der udtaler sig usandt om min ansættesesforhold i det firma hvor vi begge var ansat. Hun udtaler sig endvidere usandt om nogle af mine tidligere ansættelser. Disse udtalelse er rettet mod min nye arbejdsplads - Kan jeg med retten på min side gøre noget ved disse usande udtalelse?

De har potentielt ødelæggende effekt på min karriere samt en stor økonomisk konsekvens for mig.

Ulrik Vindberg
8/31/2020 1:38:14 PM

Hej Sarah,


Tak for din henvendelse.

Efter injuriereglerne er det ikke strafbart "blot" at udtale sig usandt - heller ikke selvom det kan have en ødelæggende effekt på din karriere.

Hvis injuriereglerne skal komme i spil, skal de usande udtalelser samtidig have et ærekrænkende indhold. Hvis det fx går på, at du tog fra kassen på din tidligere arbejdsplads, så er det ærekrænkende.

Jeg vurderer gerne den konkrete situation, hvis du sender mig en e-mail på ulvi@advodan.dk.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Molly
8/20/2020 7:28:59 PM

Hej Ulrik

Jeg har været udsat for så mange af hverdagens små og store psykopater i mit arbejdsliv. Nu har jeg tænkt mig at skrive en bog om det inspireret af bogen “forklædt - pæne psykopater og deres ofre” af psykologen Irene Rønn Lind, som beskriver forskellige ofres oplevelser med en psykopat. Jeg har naturligvis tænkt mig at skrive bogen under pseudonym og at ændre alle de medvirkendes navne. Men de vil jo muligvis kunne genkende sig selv, hvis de læser bogen. Kan jeg blive straffet for det?
Vh Molly

Ulrik Vindberg
8/31/2020 1:42:06 PM

Hej Molly,


Det afhænger meget af, hvad du præcis skriver og hvordan. For at kunne give et præcist svar, skal jeg derfor have et udkast til din endelige tekst. Det kan vi evt. se på, når bogen er færdig.

Et midlertidigt (og usikkert svar) kunne dog være, at så længe ANDRE mennesker ikke kan genkende dem, er det næppe ærekrænkende. Det afhænger af omstændighederne og alvoren af beskyldningerne, men det er en nogenlunde fornuftig tommelfingerregel i dit tilfælde.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Anders
8/21/2020 10:37:35 AM

Hej.

Der er på facebook blevet sagt om mig: hans forslag er, at folk af anden etnisk herkomst skal udvises. Det har altid været hans holdning.

Det har på ingen måde hold i sig, da jeg ønsker kriminelle udlændinge udvist, men ikke personer som overholder loven.

Er der noget at komme efter?

Ulrik Vindberg
8/31/2020 1:39:49 PM

Hej Anders,


Umiddelbart nej.

Beskyldningen balancerer omkring noget der potentielt kunne være ærekrænkende, men det lyder som om anklagen er kommet som led i en form for debat, og så skal der altså bare noget mere til.

Jeg vil ikke anbefale at gøre noget ved det.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
K. Jensen
8/27/2020 10:30:16 AM

Hej

Min bonus søn er blevet kaldt pædofil på Facebook, og krænkeren har også delt manipulerede billeder på nettet af ham og hans lillesøster (min datter) på 1 år.

Hvad kan jeg gøre, vil jo gerne hjælpe ham og samtidigt vil jeg jo ikke have de billeder på nettet af min datter.


Med venlig hilsen

K. Jensen

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
8/31/2020 1:44:32 PM

Hej K. Jensen,


For det første vil jeg foreslå at du sikrer beviserne - tag screen-shots af opslagene. Derefter vil jeg foreslå, at du kontakter politiet.

Derudover vil jeg anbefale, at jeg skriver et brev til krænkeren (hvis du kender personens navn og adresse) og forsøger at få opslagene taget ned. Alternativt er det værd at overveje en retssag.

Du er velkommen til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk eller 46351515.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
8/28/2020 2:32:22 PM

Hej.
Jeg er blevet beskyldt for at have meldt min tidligere veninde for sort arbejde. Det har jeg ikke, kan jeg gøre noget?

Ulrik Vindberg
8/31/2020 1:45:51 PM

Hej Heidi,


Det kommer an på, hvordan du er blevet beskyldt for det (hvem har fået det at vide, hvordan er det formuleret osv. osv.)

Jeg vil anbefale dig at skrive mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med en nærmere beskrivelse, så skal jeg give en lidt mere fyldestgørende vurdering.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Erik
9/6/2020 11:28:20 AM

Må en foreningsbestyrelse i en mail til alle medlemmer fremsætte usande påstande om et navngivet medlem? som i øvrigt forinden pr. mail har dokumenteret sagens fakta. Og efterfølgende også pr. mail bedt bestyrelsen om at få udsendt den version til alle. Hvilket ikke er sket.

Ulrik Vindberg
9/23/2020 2:59:17 PM

Hej Erik,


Tak for din henvendelse - svaret afhænger af, hvad det er der konkret er sendt ud.

En udtalelse bliver ikke ærekrænkende blot fordi den er usand - det er kun én betingelse. Der kræves også at udtalelsens indhold er ærekrænkende. Hvad det konkret indebærer, kan du læse i artiklen øverst på siden.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Sebastian
9/12/2020 7:28:58 PM

Hej Ulrik

Jeg har 2 børn med en ex. Mine børn bor hus deres mor og jeg har dem hver anden weekend.
Deres mor ønsker ingen samarbejde, og når der har været spørgsmål fra min side er de blevet besvaret tilbage til min nye kone. Min kone har nu overfor min ex frabedt sig at være mellemled. Nu hører vi så fra mi e børn at min kone og jeg skændes vildt når børnene ikke er her. Og de fortæller at mor har sagt at jeg ikke ønsker at have mine børn. Har fortalt dem at dette bestemt ikke passer.
Min ex har flyttet en del rundt og aldrig overholdt sin melde pligt angående adresse ændring, ej heller skoleskift. Og i sommerferien fortæller mine drenge os at de skal flytte igen. Da jeg ikke hører fra min ex vælger jeg at tilbageholde en måneds børnebidrag for at få hende i tale. Og det skal jeg da love for at jeg fik. Hun har nu meddelt famimieretshuset at jeg ikke har betalt bidrag hele 2020, hvorpå der nu kører en sag i familieretshuset.
Har jeg evt en mulighed hor en sag her.i mine øjne ringeagtstiller hun mig for mine børn, hun opgiver falske oplysninger overfor en offentlig instans under tro og love. Er det et forsøg på bedrageri?

Håber du kan hjælpe mig.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/23/2020 3:03:09 PM

Hej Sebastian,


Det lyder som en træls situation. Der er dog hverken tale om injurier eller forsøg på bedrageri.

I forhold til injurier så skyldes det, at nogle af anklagerne "kun" er sagt til jeres børn (og det er ikke rigtigt "spredt" nok) og de øvrige anklager er fremsat overfor hhv. domstolene og Familieretshuset. Det er notorisk svært at få folk dømt for injurier, som "kun" er fremsat til offentlige myndigheder, og dertil kommer, at de anklager du har gengivet efter min vurdering ikke er ærekrænkende i straffelovens forstand, selvom de selvfølgelig føles meget krænkende for dig.

Jeg kan af den årsag ikke anbefale en injuriesag.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Elsa Rasmussen
9/28/2020 6:33:32 PM

Hvad kan jeg gøre ved min nabo, som er sur over alt. Jeg har nogle gamle gaslamper, som han har klaget over, men da de er lavet, så de kun lyser med 12 LUX på 14.5 meters afstand, kan de ikke genere. Vi har bygget carport i skel fuld lovlig, og da vi skulle sætte en mur op mod dem, spurgte vi, men vi kunne ikke få lov til at gå på deres jord, hvilket vi heller ikke har gjort. Naboen indgav en klage til kommunen, som ikke handlede om carport, men at vi byggede en carport til havetraktor og trailer, carporten er naturligvis til en bil. Da vi bor op til en bane og sommetider er nødt til at holde ved vejen, holder vi ud for dem, men på offentligt areal. En dag min datter og lille barnebarn holdt derude, kom manden hjem og kørte hen foran dem skældte ud og skabte sig som en vanvittig. Vi kom hjem fra byen og hørte dette. Vores datter råbte at vi skulle bakke for ellers ville han køre os ned. Han sagde, at hvis ikke de fjernede bilen ville han sørge for at den blev fjernet. Mit barnebarn er så bange for ham, at hun er udtryk ved at besøge os. Sidste mandag gik jeg inde i huset og min mand var ude, pludselig blev der råbt og skreget ude på vejen, og jeg fløj ud i køkkenet, her stod naboen og råbte ude midt på vejen efter min mand. Min svigersøn har hjulpet os med byggeriet, holdt parkeret ud for dem sidste fredag, fordi vi skulle have en minilæsser på en trailer. Her kom manden hjem. Her stod han ud og sagde, at min svigersøn parkerede ulovligt og at han ville sende bud efter politiet, min svigersøn ville gerne vente på politiet. Hertil svarede min svigersøn, at det kunne han bare gøre, fordi han holdt lovligt, min svigersøn ville gerne vente på politiet. Herefter fløj konen ud af huset, og skreg op, at han holdt der, for at glo ind ad deres vinduer, og kaldte ham et "pervers svin”. Hvor meget skal man finde sig i? Jeg er nok den eneste, der ikke er blevet overfuset.

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/5/2020 1:39:47 PM

Hej Elsa,


Tak for din e-mail.

Det lyder som en træls situation, men en injuriesag er næppe vejen frem. I stedet vil jeg forslå at kontakte politiet og bede dem overveje, hvad de kan gøre for at hjælpe.

En injuriesag ville kræve, at en af jer er blevet beskyldt for et ærekrænkende forhold (mere ærekrænkende end at parkere ulovligt), og det lader ikke til at være tilfældet.

Jeg ønsker jer held og lykke.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
charlotte
9/19/2020 11:07:31 PM

Min nabo har henvendt sig til kommunen ang. udlejning af mit sommerhus.
Han skriver:

Jeg kan mht. udlejning konstatere følgende:
huset udlejes over hele perioden – også i perioden 1. november til ultimo februar – hvilket er en overskridelse af Planloven §40 Stk 4.
Udlejning af huset i 2018 & 2019 ligger langt over 9 uger (63 dage) om året, og er derfor en overskridelse af Planloven §40 Stk. 3.
Der er er tale om klart ulovlige forhold i henhold til Planloven som ejer må dokumentere, idet jeg minder om at Kommunen har tilsynspligten.


Denne påstand er helt uden hold i virkeligheden-hvilket jeg også kan dokumentere. Desuden har han fået paragrafferne galt i halsen.Overtrædelse af § 40 i planloven er mig bekendt strafbart.

Er der tale om injurier/ sigtelser?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
9/23/2020 3:05:36 PM

Hej Charlotte,


Tak for din henvendelse.

Når anklagerne "kun" er fremsat overfor dig, vil jeg ikke anbefale en injuriesag. En betingelse for at dømme for injurier er normalt, at anklagerne er "spredt" i et omfang. Lakmusprøven består normalt i, om anklagerne er kommet frem til et sted, hvor de ikke naturligt hører hjemme.

Var anklagen fx gengivet offentligt på Facebook, kunne der måske være noget at komme efter.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke
10/5/2020 8:19:41 AM

Hej Ulrik.

Jeg er igennem længere tid blevet hetzet af et feministisk fællesskab og visse enkeltpersoner.

Disse udgyder nu ideer om at jeg og en af mine venner er 'incels' og 'MRA støtter'. Bl.a har en enkelt person delt opslag vi har lavet, og udtaler i den forbindelse at vi bagvasker, manipulerer, lyver og på det nærmeste udsætter feminister for psykisk vold.

Alt dette, fordi vi har et andet ligestillingsperspektiv end vedkommende. Hun har ligeledes delt opslag vi har lavet i lukkede Facebookgrupper, hvorfor vi nu begge to dagligt får svinere og undergravende beskeder fra vrede feminister.

Vi er begge en del af den offentlige debat, og det skader i den grad vores offentlige omdømme som debbatører.

Er der tale om injurier og/eller ærekrænkelse?

Mvh. Rikke Helene Nielsen

Ulrik Vindberg
10/5/2020 1:43:22 PM

Hej Rikke,


Netop fordi der er tale om en del af en offentlig debat, vil der skulle rigtig meget til, før der er tale om injurier.

Anklager om at være InCel eller støtte MRA-grupper er ikke ærekrænkende i straffelovens forstand. Det er det efter min holdning heller ikke at blive beskyld for at "bagvaske", "manipulere" og "lyve", men psykisk vold nærmer sig måske.

Jeg vil opfordre dig til at sende mig en e-mail på ulvi@advodan.dk med en kopi af de dokumenter, hvor I er blevet beskyldt for ovenstående. Så skal jeg gerne give en lidt mere konkret vurdering. Det koster ikke noget.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Tommy
10/13/2020 9:23:38 AM

Sagen er at min mor er begyndt at blive dement og nu er (efter egen påstand) min bror blevet værge,for hende.
Har ikke set nogen dokumentation på det.
Min bror er nu kommet med en påstand om,at jeg skulle have lånt penge,af vores mor til at købe en bil for,hvilket jeg ikke har.
Sagen er at jeg har købt den på afbetaling og haft den registreret i hendes navn.
Han påstår nu,at han har fundet papir,med min og vores mor's underskrift på,at jeg skulle have lånt pengene.
Han har ikke ville (eller kunnet) vise mig de omtalte papir.
Han har desuden involveret min kæreste i den pågældende sag og siger/skriver,at han vil melde mig for bedrageri.
Jeg har bedt ham om at holde min kæreste uden for det hele.
Hvordan skal jeg forholde mig i denne sag.?
Skal jeg anmelde ham eller hvordan skal jeg forholde mig.?

Ulrik Vindberg
10/19/2020 1:28:04 PM

Hej Tommy,


Så længe udtalelserne "kun" er fremsat overfor dig og din kæreste, kan han næppe dømmes for injurier.

Derudover er det ikke ærekrænkende at låne penge, så jeg tror du vil få svært ved at komme igennem med en injuriesag alligevel.

Jeg synes du skal holde på din ret - at du ikke har lånt de penge. Så må han tage bestik af det. Men jeg synes ikke du skal indlede en injuriesag.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels Peder
10/14/2020 11:06:29 AM

Min nabo står ude på vejen og råber af mig, og når min datter og barnebarn kommer på besøg skælder han dem ud, og når de spørger hvad der er galt, siger han det kan de spørge mig om. Jeg aner ikke hvad der er galt, sidst men ikke mindst overfusede både manden og konen min svigersøn, hvor hun kaldte ham en pervers svin. Hvad gør jeg?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/19/2020 1:34:33 PM

Hej Niels Peder,


Selvom "perverst svin" KAN være ærekrænkende afhængigt af omstændighederne, så tror jeg ærligt talt, at du i denne sammenhæng vil få mere ud af at indlevere politiet og evt. indgive en anmeldelse. Det lyder som om din familie føler sig forulempet og måske endda truet af ham, og det bør politiet kunne hjælpe med.

Hvis de ikke vil hjælpe eller det bare ikke har en effekt, så kunne man overveje en injuriesag. I så fald vil jeg opfordre dig til at kontakte mig igen.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren H
10/14/2020 3:42:38 PM

Hvad gør man hvis man ved at folk bagtaler en på facebook, men man aldrig har været på facebook og derfor ikke ved hvad folk skriver?

Er der mulighed for at finde disse oplysninger?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
10/19/2020 1:35:43 PM

Hej Søren,


Bevismæssigt vil du skal dokumentere, hvad der konkret er blevet sagt om dig. Den letteste måde at finde ud af det, er formentlig ved at lave en Facebook-profil, eller få en bekendt til at sende dig oplysningerne.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Sofie
10/18/2020 6:51:56 PM

Hej min kæreste har fået en besked fra en bekendt der går 10år tilbage ca 2010 der beskylder han min kæreste for at være serie voldtægtsforbryder og det står der ordret og kommer med en lang søforklaring omkring dette.

Er det noget han kan gå videre med ?

Ulrik Vindberg
10/19/2020 1:37:03 PM

Hej Sofie,


Når udtalelserne "kun" er fremsat overfor din kæreste, er det svært (ikke umuligt) at komme igennem med. Når udtalelserne er så alvorlige, vil jeg dog alligevel opfordre dig til at kontakte mig på ulvi@advodan.dk med en kopi af henvendelsen. Så skal jeg gerne vurdere det konkret.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicole jensen
10/19/2020 8:39:08 PM

Hej, min mand er for 10 år siden blevet anklaget for voldtægt, han var dengang 14 og hun var 34 år. I dag kan man stadig læse at han står som voldtægtsmand både i jyskevestkysten og tv2syd med billede af ham i artiklen. Han er uskyldig i anklagen. Er dette noget man kan gå videre med ?

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.