Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Nye regler om ægtefællers økonomiske forhold

  • Af Pia Eskildsen
  • 20. dec 2017
  • 201 Spørgsmål & svar

Med den nye lov får gifte danskere mere frihed til selv at aftale, hvordan formuen skal deles i tilfælde af skilsmisse. Det fortæller advokat og specialist i familieret Mie Rahbek Thomsen fra ADVODAN i Slagelse. Her gennemgår hun de vigtigste regler i den nye lov.

Delingsformue erstatter fælleseje
I den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold indføres det nye begreb delingsformue. Delingsformue erstatter det tidligere begreb fælleseje.

”Efter de nye regler får et par helt automatisk delingsformue, når de bliver gift. Det betyder, at hvis de skal skilles, skal deres positive nettoformue deles lige over. I de gamle regler kaldte man denne positive nettoformue for fælleseje, men det var egentlig ret misvisende, fordi ægtefæller nemlig ikke automatisk ejer alting sammen, bare fordi de er blevet gift, og de hæfter som udgangspunkt heller ikke for hinandens gæld,” forklarer Mie Rahbek Thomsen.

Hvem ejer hvad i ægteskabet?
Fordi ægtefæller ikke automatisk ejer alting sammen, er det ifølge advokaten vigtigt at tage stilling til, hvem der ejer hvad i ægteskabet.

”Gifte par skal fx aftale, hvem der skal stå registreret som ejer af bilen, eller hvem der skal skrive under på lån i banken. Det er vigtigt, at den reelle ejer også fremgår som den officielle ejer, hvis et par ikke vælger at få begge navne på alle aktiver,” siger Mie Rahbek Thomsen og forsætter:

”Hvis to ægtefæller ikke ønsker at skulle dele deres aktiver ved en skilsmisse, kan de som hidtil oprette særeje ved en ægtepagt. En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig, og det sikreste vil altid være at oprette ægtepagten inden vielsen, da et særeje kun kan laves, hvis man er enige”.

Nye muligheder for særeje
Den nye lov giver også mulighed for at aftale særeje i endnu større omfang end tidligere. Der indføres nemlig to nye særejeformer – sumdeling og sumsæreje.

”Med de nye regler kan et ægtepar eksempelvis aftale, at alt skal være særeje bortset fra et specifikt beløb. Dette beløb kaldes for sumdeling. Det kan være en god idé, hvis den ene ægtefælle driver en virksomhed, som man gerne vil beskytte – men uden at stille ægtefællen dårligt ved skilsmisse,” siger Mie Rahbek Thomsen.

Med sumsæreje kan to ægtefæller hver især sikre en del af deres egen formue, så den ikke indgår i delingsformuen, som skal deles lige ved en eventuel skilsmisse. Derudover kan gæld også gøres til særeje, så det bliver holdt uden for bodelingen ved skilsmisse, påpeger advokaten.

”Det kan være relevant at gøre gæld til særeje, hvis én af parterne bringer gæld ind i ægteskabet. Hvis eksempelvis en SU-gæld er gjort til særeje, skal gælden ikke trækkes fra ægtefællens aktiver inden, at resten af delingsformuen skal deles ved skilsmisse”.

Krav om gaveægtepagt falder bort
”Fra 1. januar 2018 må ægtefæller gerne give hinanden gaver uden, at det er nødvendigt at oprette og tinglyse en gaveægtepagt. Til gengæld bliver omstødelsesreglerne i konkursloven også ændret. Det betyder, at gaver mellem ægtefæller kan omstødes uden tidsbegrænsning, hvis der er kreditorer, der kræver det,” siger Mie Rahbek Thomsen.

Vil du vide mere?
Mie Rahbek Thomsen

Mie Rahbek Thomsen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Helle Gade Kohl
07-01-2018 06:01:48

Min mand og jeg har diskuteret, hvem der ejer de smykker, som jeg har erhvervet primært som personlige gaver, men også lidt arv - altså både før og i løbet af ægteskabet. Han mener, at han ejer halvdelen med henvisning til begrebet 'fælleseje' (som han mener giver hver ægtefælle ejerskab til 50 % af absolut alle parrets værdier) - hvorimod jeg er af den opfattelse, at man godt trods 'fælleseje' kan have personlige værdier, primært smykker modtaget som gaver (og arv). Hvad er den rette opfattelse?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
08-01-2018 14:46:45

Hej Helle

Du har helt ret i din antagelse. I et ægteskab har man særråden og særhæften, dvs. at du kan sagtens eje eksempelvis smykker alene, og du vil også kunne optage lån i dit eget navn, som din mand ikke automatisk hæfter for.
Ved en eventuel skilsmisse vil du dog skulle medtage værdien af dine smykker som en del af din bodel. En bodel er alle dine aktiver og al din gæld regnet sammen. Nettoresultatet er det beløb, som du skal dele med din mand, hvis I bliver skilt. Det samme vil I skulle gøre med din mands bodel.
Selve smykket beholder du altså, men værdien af smykket kan du skulle dele med din mand ved skilsmisse.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
C Hansen
8/7/2018 6:39:52 AM

Hej
Min veninde står overfor skilsmisse. Der er delebørn og oprettet testamente.
Testamentet er udarbejdet ud fra et ønsker om at sikre længstlevende mest muligt (dog uden samtidig oprettelse af ægtepagt), ligesom der er indsat en bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes, når længstlevende er afgået ved døden.
Endvidere er arven til børn gjort til skilsmissesæreje (kombinationssæreje), og der er indsat bestemmelse om, at længstlevende efter førstafdødes død frit kan ændre testamentet i enhver henseende.

Har testamentet og betingelserne om særeje ved arv betydning ved skilsmissen og en bodeling?

Hvordan annulleres testamentet i forbindelse med skilsmisse?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/7/2018 11:21:53 AM

Hej C

Et testamente vil automatisk miste sin betydning efter en skilsmisse, medmindre de i testamentet har gjort opmærksom på, at det også skal gælde efter en skilsmisse.
De behøver derfor ikke tilbagekalde testamentet, men kan gøre det, hvis de gerne vil "rydde op". I så fald skal de kontakte en notar, hvis der er tale om et notartestamente. Er det et vidnetestamente, kan de blot rive testamentet i stykker.

Testamentet har kun virkning ved dødsfald, og det har derfor ikke nogen virkning ved deres skilsmisse og deraf følgende bodeling.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
09-01-2018 10:14:52

Hej Mie.

Hvordan står jeg lige i denne situation ved en skilsmisse, vi har et fælles hus som ved salg vil give et pænt overskud. (huset er også mit)
Vi har 2 biler, campingvogn og forbrugslån, som alle står i min mands navn, og der stadigvæk betales af på. Han har også fornyligt solgt sit firma, hvor han har fået en pæn sum ud af det. Intet af det har han særeje på. Jeg har ikke nogle forbrugslån eller bil lån, det eneste jeg har skrevet under på er huset.
Det er bare for at forstå den nye lov.

Mie Rahbek Thomsen
10-01-2018 12:01:02

Hej Dorthe

Der er ikke ændret det store set i forhold til jeres forhold. I stedet for at kalde jeres formueordning for fælleseje, hedder det nu delingsformue. Konsekvenserne er dog de samme som hidtil.
Hvis I skulle blive skilt, skal I opgøre hver jeres nettebodele, og dele nettobeløbene med hinanden. I ejer fortsat ting alene eller i sameje(hvor I begge er medejere), og I kan fortsat have gæld i eget navn. Man hæfter ikke automatisk for ægtefællens gæld, så længe der ikke er tale om gæld til SKAT eller til andre offentlige instanser.

Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
10-01-2018 12:05:57

hej Mie.

Tak for dit svar, det tror jeg det gør. Ellers vender jeg tilbage.
mvh Dorthe

Kirsten
25-01-2018 12:28:57

Hej Mie
Hvordan kan jeg finde ud af om jeg og min mand har en ægtepagt og hvordan finder jeg ud af om den er tinglyst?
Mv. Kirsten

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
29-01-2018 15:40:05

Hej Kirsten

Hvis ikke jeres ægtepagt er tinglyst, kan du kun finde ud af det ved at grave i hukommelsen eller drøfte det med din ægtefælle. En ægtepagt kræver enighed, så du vil have underskrevet dokumentet, hvis I har oprettet en sådan.

Er den blevet tinglyst, vil den fremgå i personbogen. Du kan selv tjekke på www.tinglysning.dk eller ringe til din lokale skifteret og spørge. Her kan du også bestille en kopi.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Finn Petersen
25-01-2018 13:34:19

Hej.

Min kone og jeg er blevet skilt. Jeg ejer et hus (særeje) som vi begge boede i. Nu bor min eks der med sine børn.
Hun betaler alle omkostninger på ejendommen.
Jeg synes det ville være fair, hvis hun, ved min død, ville få en del af ejendommen. Desværre betyder arve/gave-afgiften at der skal lægges mange (af mine) penge til Skat.
Påtænker at lave et pantebrev i hendes navn, som hun så har ved min eventuelle død, eller som hun kan bruge til at komme videre med, hvis hun vælger at flytte.
Hun har jo allerede lagt en del penge i ejendommen.
Er denne løsning mulig ?

Hilsen Finn Petersen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
29-01-2018 15:43:04

Hej Finn

Hvis du laver et pantebrev med din ekskone som kreditor er det at sidestille med en gave, hvis ikke der ligger en reel gæld bag oprettelsen af pantebrevet. I så fald vil hun blive indkomstbeskattet af gaven, og det vil blive dyrere end den høje boafgift på 36,25%.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Finnn Petersen
29-01-2018 17:39:51

Glemte at nævne at ejendommen ligger i Sverige. Der er jo hverken arve- eller gaveafgift, så det er vel de svenske regler der gælder i dette tilfælde, selv om jeg er dansk bosiddende.Min eks er svensk statsborger.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
30-01-2018 09:19:51

Hej igen

Selvom ejendommen ligger i Sverige, vil der skulle betales danske boafgift, når du engang måtte gå bort. Det gælder også, selvom en arving bor i udlandet. I forhold til pantebrevet vil det formentlig være svenske regler, som gør sig gældende, og der må jeg henvise til en svensk advokat.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne
01-02-2018 13:43:30

Hej Mie

Min mand og jeg er i tvivl om hvorvidt vores pensioner er fælleseje/delingsformue?

Mie Rahbek Thomsen
02-02-2018 11:19:52

Hej Sanne

Hvis ikke I har oprettet særeje via en ægtepagt, så er pensionerne som udgangspunkt en del af jeres formuefællesskab og dermed delingsformue.
Udgangspunktet er dog, at man kan udtage rimelige pensionsordninger uden ligedeling ved en skilsmisse. En arbejdsgiverpensionsordning vil altid være en rimelig pensionsordning.
Pensionerne vil altså formentlig være formuefællesskabsmidler, men værdien af dem vil ikke skulle ligedeles.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne
02-02-2018 11:46:58

Tak for svar. Jeg har dog et lille tillægsspørgsmål.

Min mand tjerner rigtig godt og sparer meget op til pension. Han er meget væk pga arbejde. Jeg altid haft deltidsarbejde og derfor ikke sparet så meget op. Bliver der taget hensyn til dette? Eller skal vi lave et ekstra tiltag for at ligestille os?

Mie Rahbek Thomsen
02-02-2018 12:43:27

Hej Sanne

Du kan efter omstændighederne været berettiget til et kompensationsbeløb, men det vil ikke medføre en fuldstændig ligedeling af pensionsmidlerne.

Hvis I er enige om, at pensionerne skal deles, så kan I oprette en ægtepagt om ligedeling af pensioner. Man kan dog ikke aftale deling af aldersbetingede pensionsordninger såsom livrenter. Har du mand ratepension, kan den sagtens deles ved ægtepagt.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Birte Sidelmann
04-02-2018 10:58:04

Jeg mener, der for nogle år siden blev vedtaget en lov, der bestemte at pensionsordninger var så personlige, at de ved skilsmisse skulle “udtages som særeje”. Er dette forkert opfattet.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
06-02-2018 15:16:40

Hej Birte

Det er korrekt, at man ændrede loven omkring pensioner. Det er dog kun "rimelige" pensionsordninger, som kan udtages som et særeje. Ekstra pensioner eller ordninger ud over det sædvanlige skal fortsat deles.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas Momberg
02-02-2018 17:41:51

Hej jeg har et spørgsmål i forbindelse med skilsmisse hvor vi med boligen har fælleseje. Vi står i en situation hvor min kone gerne vil blive boende i huset, og jeg skal så fraflytte og finde noget nyt at bo i. Vi har aftalt at hvis det er muligt for hende at blive boende ud fra hendes økonomi mm. at det så er det vi gør. Jeg er gået med til at hvis det kan lade sig gøre pga. børnene osv. at så frasiger jeg mig rettet til at blive købt ud lige nu, da det ikke ville hænge sammen for hende og børnene at skulle til at betale mig pengene for evt. overskud ved salg af huset. Hvis jeg nu frasiger mig rettet til det nu, men at vi laver en aftale om at der ikke er andet økonomisk mellem os, end det indbo som vi sammen fordeler ud fra hvad vi mener vi gerne vil beholde/have med, men at vi nedskriver som en bindende aftale mellem hinanden, at i tilfælde af at hun så på et senere tidspunkt vælger at sælge huset. Dvs. der vil jeg jo på almindelig vis ikke have nogen juridisk ret til et evt. overskud af salg af huset, hvis jeg frasiger mig retten nu, og at huset så dermed bliver overdraget 100% til hende. Men ville et almindelig nedskrevet papir med notat omkring at vi aftaler, at i tilfælde af en hussalg senere hen, så tildeler hun mig rettet til en vis del af det evt. overskud der vil komme på et salg af huset? Jeg ved ikke om det er bindende nok med et almindelig stykke papir hvor vi begge underskriver, og hvad man skal nedskrive som er bindende nok i tilfælde af evt. uenighed senere hen. Er det nødvendigt at få en advokat over sådan en aftale, eller er sådan et papir juridisk nok bindende ?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
06-02-2018 15:32:40

Hej Thomas

I jeres situation vælger de fleste at lave et gældsbrev, således at I aftaler, hvilket beløb din ekskone skylder dig for ejendommen. Hvis du skal have sikkerhed for gælden, vil der kunne lyses et pant i ejendommen, således at du får dit tilgodehavende ved salg af ejendommen i prioritetsrækkefølgen. Så undgår du, at friværdien bliver spist op af nye lån, som hun eventuelt måtte optage efterfølgende.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Svend Hansen
06-02-2018 21:56:06

Hej Mie, hvis jeg i i et tidligere ægteskab har indgået en kontrakt med tredjemand sammen med min første kone om leje af plads til et aktiv , er min nye kone og jeg så at betragte som en selvstændig ny juridsk enhed og derfor nødt til indgå en ny kontrakt, når min nye kone har købt halvdelen af aktivet eller kan det forhold at mit navn og min ekskones står på kontrakten betyde, at vi kan kræve, at min nye kone indsættes i kontrakten?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
07-02-2018 15:29:37

Hej Svend

Det er lidt svært at svare på ud fra de foreliggende informationer.
Du er velkommen til at sende mig en mail direkte med lidt uddybende oplysninger.
Så skal jeg gerne svare dig.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Kim
10-02-2018 23:57:10

Min kommende ekskone er insolvent med en gæld på 400.000 fra et mislykket hussalg inden vi blev gift. Hun har lige fået fast arbejde (28.000 brutto om måneden) samt en ménskaderstatning på 250.000. Jeg er på SU og modtager 6000 om måneden samt 3000 i SU-lån.

Jeg købte det hus vi bor i inden vi blev gift og står som eneejer på skødet og enedebitor på kreditforeningslånet med en restgæld på 1.200.000.

På grund af hendes insolvens, står jeg desuden som enelåner på hus- og forbrugslån på 250.000, som vi har optaget og brugt i fællesskab.

Vi har været gift i fem år og har betalt alle udgifter i fællesskab.

Nu har hun valgt at flytte, og jeg har ikke råd til at betale de 15.000 om måneden, vi har i faste udgifter.

1. Hæfter jeg alene for gælden i huset?
2. Hæfter jeg alene for forbrugslånene?
3. Skal hun betale nogle af de faste udgifter til huset bliver solgt?
4. Huset kan sandsynligvis ikke sælges til gældens værdi, og risikoen for tvangsauktion er meget sandsynlig. Hæfter jeg alene for tabet?
5. Ved deling af indbo, må hun så udtage personlige gaver (givet udelukkende til hende) selv om de bruges i fællesskab?
6. Ved deling af indbo, må hun så udtage fælles gaver, givet af hendes familie?
7. Ved deling af indbo, må hun så udtage alt hun havde med, da hun flyttede ind (møbler, hårde hvidevarer etc)
8. Hun har anvendt en del af sin erstatning til betaling af et af mine lån (billån), vores fælles regninger samt fælles indbo ... kan hun kræve de penge tilbage?
9. Denne måned dækkede min SU+SUlån halvdelen af vores fælles udgifter og jeg har ikke flere penge. Kan hun nægte mig penge til forbrug resten af måneden?

Jeg føler, at jeg pga af min naivitet efterlades med et hus, en bil, en gæld på næsten 1,5 millioner, faste udgifter på 15.000 og en indtægt på 6000 om måneden. Hun går væk med det hun kom med - en gæld samt det meste af det indbo vi har fået og købt i fællesskab. Jeg havner på gaden med bundløs gæld.

10. Kan en advokat hjælpe mig, selvom jeg ikke har mulighed for at betale salær?

Mie Rahbek Thomsen
12-02-2018 11:53:31

Hej Kim

Jeg prøver at besvare dine spørgsmål, men det er en smule omfattende.
1+2: Ja. Du hæfter ifølge det oplyste alene over for bank og kreditforening. Da man ikke deler
gæld ved en bodeling, hæfter du alene for gælden.
3+9: Så længe I er gift har I en gensidig forsørgelsespligt, og hun kan derfor ikke blot fraflytte
og undlade at betale noget til ejendommen/din forsørgelse. Hvis hun ikke vil betale noget,
kan du søge ægtefællebidrag gennem Statsforvaltningen. Man kan både søge
ægtefællebidrag frem til separationen/skilsmissen og også efter skilsmissen, hvis man
opfylder de nødvendige kriterier.
4: Efter en tvangsauktion hæfter du alene for gælden. Det kan være muligt at søge
gældssanering, hvilket du bør undersøge efter huset er solgt.
5+6+7: Da I begge er teknisk insolvente, må I hver især tage det indbo med jer, som I enten
har bragt ind i ægteskabet, fået i gave eller købt for egne midler. Fælles indbo skal I dele.
8: Hun kan evt. have et reguleringskrav afhængigt af de konkrete forhold.
10: Ved en bodeling kan man kun få fri proces, hvis der er tale om et offentlig skifte - altså en
behandling ved skifteretten. Så længe retten ikke er involveret, kan man desværre ikke
opnå gratis advokatbistand.

Jeg håber, at det besvarer dine spørgsmål i første omgang, samt at I finder en praktisk løsning på de løbende udgifter til ejendommen, så en tvangsauktion kan undgås.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lis Tagmose
12-02-2018 16:42:57

Vi er lige blevet skilt i december måned efter 10 måneders ægteskab og et samliv sammen siden 2005, vi købte i 2009 et rækkehus, hvor jeg lagde udbetalingen på 150.000 kr og solgte det i 2016 i november, hvor vi så købte hus. Huset er solgt og vi har friværdi i huset.
Har jeg ret til at få de 150.000 kr ud før vi deler og er de i så fald indeksreguleret.

Med venlig hilsen
Lis Tagmose

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
13-02-2018 15:50:47

Hej Lis

Hvis ikke I har lavet en aftale om dit indskud eksempelvis i form af et gældsbrev, så vil det blive vanskeligt at gøre gældende, at du skal have kr. 150.000,00 forlods, inden I deler resten af jeres ejendele. Indskuddet er samtidig lagt for 8-9 år siden, og indgået i et nyt hus. Det gør det desværre heller ikke nemmere.
Du kan sagtens prøve at lave en aftale om indskuddet med din eksmand - eksempelvis mødes på midten, så du får 75.000,00.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Anja
2/28/2018 2:39:54 PM

Hej,

Min kæreste og hans ekskone har et fælles lån, som de hidtil har betalt til.....nu er ekskonen så blevet rådet til af sin advokat til ikke at betale til lånet mere.....vi må så betale hendes del også, men det mener vi jo ikke er holdbart.
Hun har desuden også et lån til min kærestes forældre på kontrakt, som hun også er blevet rådet til ikke at betale af føromtalte advokat.

Er der noget vi kan gøre? Banken er ikke interesseret i at dele lånet op og hvis vi betaler vores del, kunne vi slæbe hende i retten, men det har både lange udsigter og hun har nok ikke ændret mening om tilbagebetaling af lån til den tid.

Det skaber mange unødige konflikter, da de også har børn sammen, hvor der også er uenighed omkring børnebidrag, samvær og ja, stort set alt:(

Jeg håber du kan hjælpe

Med venlig hilsen
Anja

Mie Rahbek Thomsen
3/2/2018 8:52:22 AM

Hej Anja

Det er en ærgerlig situation for jer. Hvis I ender med at betale hele gælden, eller i hvert fald mere end halvdelen, kan I kræve beløbet betalt af din kærestes ekskone. I har de samme muligheder som andre kreditorer, nemlig at udfylde et betalingspåkrav gennem fogedretten og i sidste ende gennemføre en fogedsag, hvor I kan få udlæg i hendes aktiver og spørge, om hun kan afdrage gælden. Hvis hun ikke ejer noget, og hvis hun afslår en betalingsordning, så kan I imidlertid ikke gøre mere.

I kan derfor ende med at betale gælden til banken, hvis I vil have gælden ud af verden.

Desværre er der ikke andre muligheder er jeg bange for.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
3/2/2018 10:38:30 PM

Hej Mie,

Min kone er en selvstændig konsulent.
Vi har ikke særeje eller ægtepagt.
Hvis hun i forbindelse med hendes firma har et opsparingskonto som jeg ikke kende til.
Kan den ”hemmelige” konto findes frem ved skilsmisse og tæller med i delingsformue?

Tak på forhånd!
Michael

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/5/2018 9:55:43 AM

Hej Michael

Ved en skilsmisse vil man typisk indhente personlige skatteoplysninger fra jer begge, og her vil alle jeres konti fremgå. Hvis din kone har pengene i udlandet eller i "hovedpuden", så kan vi dog ikke finde oplysningerne, medmindre vi får noget konkret at gå efter såsom et udenlandsk kontoudtog. Hvis der er foretaget mange hævninger, som hun ikke kan forklare, kan man også forsøge at gøre et kompensationskrav gældende for de midler, som er forsvundet eller forbrugt.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone Clausen
3/9/2018 11:02:32 AM

Hvis man i forbindelse med skilsmisse, aftaler at den ene part får et på forhånd aftalt kontantbeløb som endelig boafslutning. Der vil selvfølgelig være underskrift fra begge parter.
Vil det være juridisk bindende, evt. lavet hos advokat.

Med venlig hilsen
Lone Clausen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/12/2018 9:54:21 AM

Hej Lone

Ja, en sådan aftale vil være juridisk bindende. Hvis det senere viser sig, at man er blevet forledt - eksempelvis fordi oplysninger om en udenlandsk konto er blevet tilbageholdt - så kan man søge sagen genåbnet.

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Werner
3/13/2018 11:56:38 AM

Hej
Jeg har et testamente fra 2016 som sikrer min arv som min søns fuldstændige særeje uden deling med ægtefælle ved skilsmisse, idet jeg ikke ønsker at min svigerdatter skal arve mig. Dør min søn skal dette fuldstændige særeje iflg. testamentet skiftes straks.
Af en ny ægtepagt min søn og svigerdatter har indgået fremgår at hvis min søn dør først skal hans særeje være formuefællesksab/delingsformue og svigerdatteren har krav på boslod heraf, ligesom svigerdatteren kan sidde i uskiftet bo. Et af mig ydet familielån/anfordringslån skal dog indfries. Så det er hun vel som underskriver på familelånet forpligtet til at respektere ?
Bør jeg nu lave tillæg til mit testamente for at sikre at svigerdatteren fortsat ikke modtager arv fra mig ?
Er der specielle problemer jeg bør være opmærksom på efter den nye lov fra 1.1.2018 om ægtefælles økonomiske forhold ?
Vh

Mie Rahbek Thomsen
3/14/2018 11:55:56 AM

Hej Werner

Hvis din søn/begge har underskrevet et gældsbrev, hvorefter han skylder dig et beløb, vil du kunne gøre det gældende i boet efter ham, hvis der skulle ske ham noget. Kreditorer skal indfries først, inden man begynder at dele boet. Hvis din svigerdatter ønsker at sidde i uskiftet bo, beholder/overtager hun gælden, og du vil kunne kræve den betalt af hende.

Du behøver ikke at ændre noget ved dit testamente, da særejet fortsat gælder som fuldstændigt særeje for så vidt angår arven efter dig. Hvis du vil undgå, at hun som ægtefælle arver dig indirekte (da hun jo arver din søn og dermed arven fra dig, hvis din søn dør efter dig) skal du indsætte en successionsrækkefølge i testamentet. Det bør du drøfte nærmere med en advokat.

Ud fra din beskrivelse, er der heller ikke andre forhold, som du bør være opmærksom på.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Malene Pedersen
3/22/2018 9:55:11 PM

Hej
Min kæreste og jeg vil gerne giftes. Men vi er lidt usikker på arve rettigheder.
Min kæreste har børn, jeg har ingen. Jeg ejer vores hus, købte det før vi mødes. Ved min død arver han vel alt, eller skal han dele med hans børn?. Ved han død, kan jeg så miste mit hus, da børnene skal have det halve?
Vh Malene

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/23/2018 1:55:15 PM

Hej Malene

Indtil I gifter jer arver I ikke hinanden, medmindre I har oprettet et testamente. Din kærestes børn vil arve ham, og dine nærmeste pårørende (forældre, derefter søskende) vil arve dig.
Hvis I gifter jer, vil I efter arveloven arve hinanden.
Hvis I ikke opretter en ægtepagt med særeje i forbindelse med ægteskabet, vil I have delingsformue. Det vil sige, at I skal dele jeres værdier med hinanden ved skilsmisse eller dødsfald. Går din kæreste bort før dig, vil halvdelen af jeres samlede nettoværdier således falde i arv efter ham. Som ægtefælle arver du halvdelen, og hans børn deler den anden halvdel. Du beholder altså 3/4 af jeres samlede aktiver, men skal udbetale 1/4 af aktivernes værdi til hans børn. Afhængigt af din økonomi vil det kunne have betydning for, om du vil have råd til at beholde huset.
I kan imidlertid oprette et testamente, hvis I ønsker at du skal arve mest muligt efter din kæreste. Hans børn kan eventuelt indsættes som arvinger efter dig som længstlevende helt eller delvist. Så er du bedre stillet.
Alternativt kan du også overveje at oprette en ægtepagt, således at du ikke skal dele værdien af ejendommen, hverken ved skilsmisse eller hans død. Det kræver dog, at I er enige om et sådant særeje.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne
3/15/2018 12:47:21 AM

Hej
Jeg skal giftes med en mand der har gæld til forskellige firmaer og derfor står i RKI. Hvis vi intet gør og derfor automatisk får fælleseje kan hans kreditorer så inddrive gælden fra mig når vi er blevet gift? Og hvad hvis han dør eller vi bliver skilt? Vil jeg og/eller vores fælles barn så arve gælden? Vil jeg skulle hæfte for halvdelen af hans gæld ved skilsmisse?
Venlig hilsen
Sanne

Mie Rahbek Thomsen
3/16/2018 1:41:55 PM

Hej Sanne

Hvis din kommende mand får gæld til SKAT mens I er gift, vil de kunne foretage udlæg i dine aktiver. Offentlige kreditorer har den ret. Andre kreditorer derimod kan kun holde sig til din mand, eksempelvis banken.
Problemet vil opstå, hvis I skal giftes, eller hvis din mand dør. I så fald vil du skulle bodele med boet/ham, og konsekvenser er at du skal af med halvdelen af dine aktiver.
Løsningen er at oprette en ægtepagt, hvor du har særeje ved skilsmisse og død.
Man kan ikke arve gæld, så du eller jeres barn vil ikke blive belastet af gælden ved hans død, så længe du har sikret dig med særeje.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne
3/16/2018 1:53:56 PM

Hej igen

Jeg er lidt forvirret over dit svar men forstår jeg det ret:

At hans kreditorer ikke kan inddrive gæld fra mig selvom vi er gift uden særeje?

At vi skal bodele ved skilsmisse eller hans død og at vi i såfald “deler” hans gæld medmindre der er særeje?

At vores fælles barn og/eller jeg ikke kan arve hans gæld hvis jeg har særeje?

Venlig hilsen
Sanne

Mie Rahbek Thomsen
3/16/2018 2:29:38 PM

Hej Sanne

1) Hvis han har offentlige kreditorer såsom SKAT, kan de inddrive hans gæld i dine aktiver uanset om der er særeje eller ej. De kan dog kun gøre det for gæld, som er opstået efter I er gift. Du har ingen risiko ved den gæld, som allerede består.
2) Ved skilsmisse eller død skal I ikke dele hans gæld. Den bliver hos ham eller i boet. Du vil dog skulle dele værdien af dine egne aktiver. Det kan undgås ved en ægtepagt.
3) Hverken du eller dit barn arver hans gæld. Det gælder uanset om du har særeje.

Hvis du stadig er i tvivl om mit svar, så ring til mig på 57 86 46 20.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lis Cramer
3/30/2018 9:38:05 AM

Min man og jeg købte hus i 1969. i dag er det jo almindeligt at begge ægtefæller står som ejere men i vores tilfælde er det kun min mand der står på skødet. I tilfælde af at min mand dør før mig er jeg så automatisk ejer af huset eller skal skødet ændres så vi begge står på?
Vi har 4 børn som alle er enige om at den efterlevende kan fortsætte i uskiftet bo.
Med venlig hilsen
Lis

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/3/2018 9:24:45 AM

Hej Lis

Hvis du skal sidde i uskiftet bo efter din mand, bliver skifteretsattesten blot tinglyst på ejendommen, så du fremstår som ejer.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tinka
3/30/2018 12:43:09 PM

1. Hvis ellers man kan finde ud af det i fred og fordragelighed, kan man så ikke bare dele aktiverne mellem sig, som man har lyst til? Altså, behøver man forholde sig til at dele smykker, personlig opsparing, pensionsopsparing etc., hvis man er enige om, at det er personlige 'ejendele'?

2. Hvis man har et fælles kreditforeningslån, skal det så ændres ved en skilsmisse, eller kan det bare køre uforandret videre, hvis huset ikke sælges straks men eksempelvis først ét år efter skilsmissen?

Mie Rahbek Thomsen
4/3/2018 9:27:25 AM

Hej Tinka

Så længe man er enige, er man frit stillet i forhold til, hvordan man vil bodele ved en skilsmisse. Det kan man heldigvis selv aftale.
I forhold til kreditforeningslånet bliver det ikke ændret, før der sker et ejerskifte. Hvis en af jer skal overtage ejendommen, skal sælgeren af jer slettes af lånet. Derfor skal kreditforeningen også godkende en sådan overdragelse, før det kan lade sig gøre.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tinka
4/3/2018 10:04:06 AM

Tak for svaret, Mie.

Men hvis ikke lånet ændres, så hæfter vi vel begge for det, altså som i at hvis den ene part vælger ikke at betale sin halvdel, så hænger betalingen på den anden part ...?

Mie Rahbek Thomsen
4/3/2018 1:01:01 PM

Hej igen

Ja, lige præcis. Den fælles hæftelse fortsætter, og rentefradragsretten skal også deles fremadrettet. I kan risikere beskatning af husleje, hvis en af jer bor i ejendommen efter I er blevet skilt og har bodelt. Det skal I være opmærksomme på og specifikt få undersøgt.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne Andersen
4/2/2018 1:58:06 PM

Hej Lis

Jeg skal snart giftes, og har i den forbindelse et spørgsmål.

1. Jeg har gæld fra en ejerlejlighed som gik på tvangsauktion for mange år siden. Jeg har søgt gældssanering, og regner med at få dette godkendt i efteråret.

2. Min kommende mand er bange for at mine kreditorer kan gøre krav på hans formue, når vi bliver gift, er det muligt?
Og i hvis dette skulle være rigtigt, hvordan sikrer vi os, at han får lov til at beholde sin formue?

Mvh Anne

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/3/2018 9:31:27 AM

Hej Anne

Din kommende mand kommer ikke til at hæfte for din gæld over for kreditorerne. Der hvor din gæld kan få betydning for ham er, hvis I skal skilles, eller hvis du dør. I så fald skal I bodele med hinanden, og han vil derfor skulle afgive halvdelen af sine aktiver til dig eller til dit dødsbo. På den måde kan kreditorerne blive indfriet med hans midler. Du vil selvfølgelig også skulle dele dine værdier med ham, men hvis du er insolvent, er der ikke noget at dele med, og man deler ikke gæld.
Han kan sikre sig imod dette ved at I opretter en ægtepagt, som bliver tinglyst. Så kan I have særeje hver især, således at der ikke skal ske bodeling ved skilsmisse eller dødsfald. Det bør I dog drøfte nærmere med en advokat, så I begge er opmærksomme på alle konsekvenserne ved at have særeje - også på den lange bane.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorte Andersen
4/3/2018 5:29:42 PM

Min mand og jeg skal købe hus sammen, og jeg skyder 500.000 kr ind i huset, medens min mand ikke har noget. Vil det være nok efter de nye regler, at jeg får sumsæreje på det beløb? Vi har talt med nogle forskellige, og de siger, at vi både skal have særeje på huset og lave en samejeoverenskomst på beløbet? Skal det være et særeje på beløbet, medens det står i banken, eller er det ok at oprette ægtepagten, og at skrive at det er brugt på huset som udbetaling?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/4/2018 11:59:46 AM

Hej Dorte

Hvis I er gift skal I jo som udgangspunkt dele jeres aktiver ligeligt, hvis I skal skilles eller ved dødsfald. I jeres situation kan du principielt godt sikre dig ved et sumsæreje, men det forudsætter, at der er aktiver nok i din bodel til at du kan holde kr. 500.000,00 udenfor bodelingen. Da du skyder beløbet ind i en ejendom, som I begge skal eje, vil det kun være halvdelen af ejendommens friværdi, som tilhører dig, og dermed vil det kun været halvdelen af friværdien, som ligger i din bodel.
Det sikreste er derfor, at I laver et gældsbrev eller en samejeoverenskomst, hvorefter din mand skylder dig kr. 250.000,00. Tilgodehavendet skal du have beskyttet ved særeje, idet du ellers kun reelt vil modtage kr. 125.000,00 efter en bodeling.
Hvorvidt I også skal have særeje på ejendommen i øvrigt eller på andre aktiver kommer an på en konkret vurdering af jeres økonomiske forhold.
Er I ikke gift, vil I skulle oprette en samejeoverenskomst med et gældsbrev, da man ikke som ugift kan oprette ægtepagt.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian Winther
4/11/2018 10:24:33 AM

Min kone og jeg ejer et hus sammen. Vi står begge 2 som debitorer på vores kreditforeningslån.

Hvis vi ønsker at ændre ejerskabet på huset, således at det kun er min kone som står som ejer men vi begge forsat står som debitorer på lånet, kan dette lade sig gøre uden at give besked til kreditforeningen? Kan de opsige lånet, hvis vi laver et ejerskifte?

Herefter vil vi gerne lave et særeje, hvor det er min kone som ejer huset.

Årsagen skyldes at vi gerne vil sikre os at vi kan blive boende hvis jeg går personlig konkurs.

Venlig Hilsen

Christian

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/11/2018 11:07:38 AM

Hej Christian

Det skulle I nok kunne gøre, da banken fortsat har sikkerhed i hele ejendommen for hele lånet, uanset om I begge står som ejere af ejendommen.

Hvis I gør ejendommen til særeje for din kone, stiller du dig selv dårligt ved en eventuel skilsmisse, idet du i så fald ikke har ret til at få del i friværdien i ejendommen.

Hvis du har skattegæld, som er stiftet mens I var gift, kan SKAT fortsat kræve sig indfriet via din kones aktiver.

Samtidig kan kreditorerne have ret til omstødelse, hvis der er friværdi i ejendommen, og du ikke samtidig beholder tilstrækkelig midler til at holde dig solvent.

Det bør derfor drøftes konkret med en advokat, inden I foretager jer noget.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina
4/12/2018 7:38:36 PM

Hej Mie,

Jeg overvejer at blive gift med min kæreste. Han har gæld til det offentlige, samt til div andre ting. Vil dette have betydning for min egen økonomi, hvis jeg vælger at gifte mig med ham, og vil jeg komme til at hæfte for hans gæld? ( er der noget jeg bør sikre mig inden evt ægteskab?)
Vil det have konsekvenser ved evt skilsmisse?

Mie Rahbek Thomsen
4/16/2018 3:29:18 PM

Hej Tina

Hvis ikke I laver en ægtepagt i forbindelse med ægteskabet, hvor hans gæld bliver til særeje for ham, eller dine aktiver bliver særeje for dig, så vil du skulle dele dine værdier med ham. Han vil imidlertid kun skulle dele, hvis han ejer mere, end hvad gælden udgør.
Derfor vil det nemt kunne få økonomiske betydning for dig ved en bodeling.
Du vil ikke hæfte direkte over for kreditorerne, men hvis din mand får gæld til det offentlige mens I er gift, vil du som ægtefælle hæfte subsidiært for gælden.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Marie
4/29/2018 11:55:40 AM

Hej Mie
Jeg tror jeg har et temmelig rodet bo, som nu skal deles op

Jeg blev gift i 2010. Min mand har valg at vil flytte hjem til sit fødeland, hvor jeg ikke ønsker at følger med.

Vi har før vi blev gift lavet en tinglyst ægtepagt med det der hedder fuldstændigt særeje. Min mand kom med sit tøj og et par kasser ejendele til danmark.

Ved ægteskabetes indgåelse var jeg vidende om et "mindre" lån på 25.000,-min mand havde, Dette betalte jeg ud, for at vi kunne få mulighed for at købe vores ejendom.

Vi har købt en ejendom 50/50 på skødet og skrevet uder på et fælles lån.

Jeg lagde hele udbetalingen på kr. 600.000,- af mit særeje

Vi har lavet en virksomhed (IS) hvor vi begger er ejere, som min mand har arbejdet i. jeg har haft almindeligt fuldtidsjob i andet firma, udover at have passet regnskab og andet forefaldent arbejde i vores virksomhed.

Min mand havde så "glemt" at han skyldte sin søster kr 50.000 som hun gerne ville have tilbage, dem betalte jeg for ham, da han ingen penge havde.

Han valgte at sælge sit hus i sit hjemland, men da han skyldte hele salgsværdien i det, måtte jeg igen til at betale omkring kr. 50.000,- da han ikke havde penge til ejendomsmægler.

Der er blevet installeret nyt pillefyr (44.000) på ejendomen, og der er oprettet et rensningsanlæg da vi ligger i det åbne land (kr.110.000,-)

Virksomhedden har aldrig kommet til at køre så godt og der er aldrig blevet trukket løn ud til min mand.
Jeg har når der ikke var penge nok i virksomhedden, betalt de udgifter der var forbundet med den, (indskudt penge i den). Og tit bare betalt nogle regninger der ikke var penge til.

Min mand har aldrig skrevet udner på at jeg har betalt hans gæld, men jeg har bankudskrifter der beviser overførsler til hans konto i hans hjemland.

Alt i alt har jeg gennem de sidste 8 år udover min helt almindelige løn fra mit arbejde, lagt små godt kr 1.400.000,- af mit særeje ind til fælles omkostninger.

for 2 år siden kommer min mand slemt til skade, og han får 600.000 i erstatning.
Han betaler så et banklån ud vi har med 320.000 af disse penge.

Samt han betaler 18.000 kr for at vi får hulmurs isoleret vores hus.

Han betalte modvilligt 50.000 tilbage af lån, da min bil brød sammen og jeg skulle have en anden bil. jeg bruger hver dag 2 timer på at komme på arbejde så den kan ikke undværes.

Nu er mit spørgsmål, vil vi skal dele 50/50 af det overskud der kommer ved salg af ejendommen, eller om vi hverisær kan trække de store beløb ud ( mig:udbetaling, pillefyr, vandværk, betaling af hans gæld, større beløb jeg har betalt) ( Ham:udbetaling af banklån, isolering af hus) ud inden økonomien deles.

Vi er naturligvis ikke enige om værdien af hans arbejde.
Han har gået hjemme og arbejdet, og jeg har været væk 10 timer hver dag på mit arbejde. Samt hjulpet ham med noget af hans arbejde aften og weekend når det var nødvendigt for at han kunne udføre sit arbejde.( dog ikke så tit)
Han har brugt timer på at etablere indendørs ting i virksomheden , jeg har brugt timer på at etablere udendørs ting.
Han har brugt timer på nogle fællesting , hvor jeg har brugt timer på regnskabet i virksomhedden
Jeg syntes det er meget svært at skulle gøre dette med timer op, her har jeg sagt at hans arbejde må udlignes med mit, hvilke han ikke finder fair. Han mener han skal have noget for sit arbeje.

Jeg ville helst at vi kunne blive enige, om en fair deling, men jeg vil gerne vide hvordan det rent juridisk står til, der er jo ingen grund til at dele noget jeg ikke behøver at dele, eller slås for noget man alligevel vil tabe.

Med venlig hilsen Marie

Mie Rahbek Thomsen
5/1/2018 9:13:41 AM

Hej Marie

Det er desværre ikke muligt at svare kort på dit spørgsmål. I må naturligvis aftale hvad I vil, men kan I ikke nå til enighed, vil mange forskellige faktorer spille ind. I et ægteskab har man en gensidig forsørgelsespligt. Samtidig har I særeje, og har benyttet særejemidler til fælles udgifter. Som udgangspunkt deler I provenuet ved salg af ejendommen ligeligt, men du kan have et kompensationskrav for i hvert fald nogle af de beløb, som du har skudt ind i ejendommen.

Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte en advokat, som grundigt kan gennemgå jeres historik og på den baggrund råde dig til en strategi.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
aage
5/1/2018 5:33:31 PM

Det er kun mig der står på skødet på huset,hvad sker der når jeg går bort tilfalder huset så min hustru

Mie Rahbek Thomsen
5/2/2018 10:05:05 AM

Hej Aage

Huset er en del af dit bo. Når kreditorerne er blevet indfriet, vil de overskydende værdier i dit bo tilfalde dine arvinger. Din ægtefælle er automatisk arving. Hvis du/I har børn, er de også arvinger. Din ægtefælle vil kunne overtage ejendommen forudsat, at hun kan godkendes til at overtage eventuel gæld i ejendommen, at hun har råd til at betale eventuel arv til jeres børn samt omkostninger ved at skifte boet efter dig. Samtidig skal hun sikre sig, at hun har råd til at sidde i huset med kun sin egen indtægt.

Som ægtefælle betaler man ikke boafgift, så det er ikke en udgift, hun skal tænke på.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Ella
5/7/2018 4:48:29 PM

Hej Mie .

Jeg har virkelig brug for en rådgivning . Jeg blev skilt fra min mand i december , og det viser sig ,at han vil smitte mig ud ,som en brugt ting😔,selvom vi var sammen i mere and 23 år. Han ejede ikke noget der vi kom sammen, boede sammen med hans søster på sin fars gård og arbejdede på en gård visiden af . Vi blev gift og efter 2år “købte vi” den gård , der blev ombygget gammel svinestald til hønsestald , hvor det var mig der skulle passe høns og samler æg, vi har plantet flerer hektarer marker med jordbær. Jeg skulle ikke tænke på at lærer sprog eller laver en uddannelse ( jeg er en polsk piger) , der skulle være rigeligt arbejd for mig- og det var det😓. Der vi købte gård , 3 måneder efter kørte han mig til en advokat , for at lave en dokument på , at hvis der skete ham noget så mig og vores lille pige på 1 år blive ikke smed ud fra den gård af hans familie . Jeg kendte ikke sprog og der var ikke oversættelse på den dokument , men jeg stolede på min mand. Dokumenter vidste sig at være ægtepagten. Jeg arbejdede virkelig hård ( uden rettigheder til løn, feriepenge, pension eller feriedager som fx.barselsorlov ) . Jeg arbejdede i mit firmaer,så hvem skulle betale det- sagde han altid ! Vores firmaer voksede meget i 2004 købte vi en gård til , med 4 hønsestad , i 2006 han fik gazellepris for den bedste landsmand med blandet produktion og i 2008 blev vi hele færdig med renovering er vores hus. Så blev jeg “brugt” og han begyndte at “hugger” sig med andre piger. Kort sagt , vil jeg spørger dig om , er det rigtige som han siger ,at jeg skal bare forsvinde , at alt som Vi har er kun hans ( særejer som han snydte mig for) . Jeg har brugt mit heldel af liv til knokler i firmaer og nu , er det kun ham der skal forsatte i den alene ? Selvom “vi” har gæld på det mindste , “så vores” firmaer voksede fra 2 millioner til 18 millioner , og vi betaler altid terminer til tiden . Jeg er knust , såret, ydmyget ,ham som jeg stolede på og elskede så meget , vidstede sig at være en anden person ,jeg troede ,at jeg kendte😢.
Hann fik ikke medhold i retten , at jeg skal flytte fra huset, men hvordan skal jeg leve nu? Jeg har ikke overskud til lev, føler sig som brugt “ ting” , men jeg bliver nød til tænker på vores to piger især den yngste som skal være student til sommer .
Jeg håber at høre fra dig og forhåbentlig få rådgivning .(undskyld at jeg skrive så dårligt)

Med vanlig hilsen
Ella

Mie Rahbek Thomsen
5/8/2018 2:03:55 PM

Hej Ella

Det er en rigtig kedelig situation, du er havnet i. Det er svært at svare på dit spørgsmål, uden at have set jeres ægtepagt eller kende mere til nettoværdierne af din mands bodel.
Som udgangspunkt vil han have svært ved at støtte ret på en ægtepagt, som er udfærdiget på dansk, hvis du ikke har forstået, hvad du skrev under på.
Hvis ægtepagten ikke kan gøres gældende, vil du have krav på halvdelen af jeres værdier, efter gælden er fratrukket.

Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte en advokat, så der kan blive kigget nøjere på tilsidesættelse af ægtepagten og værdierne i bodelingen. Du er velkommen til at kontakte mig på mirt@advodan.dk.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Knud Erik Rasmussen
5/8/2018 11:05:18 AM

Jeg har et spørgsmål vedr. opdeling af økonomien i et ægteskab.

Sagen er den, at min kone de sidste par år har drevet egen virksomhed (under eget cprnr og CVR-nr), og jeg har nu en begrundet mistanke om at hun er ved at oparbejde en stor gæld. Hun siger i hvert fald at “det ikke går så godt”, men jeg kan ikke få lov at se noget dokumentation for hvordan det står til.


Mit spørgsmål er: Er der nogen mulighed for at vi kan dele vores økonomi op (vi har altid haft fælles økonomi, og intet særeje), således at evt. underskud/gæld/skattegæld, som min kone måtte stifte, ikke går ud over min økonomi? Vi kan naturligvis blive skilt (det vil jeg helst ikke ...), og således få hver vores økonomi, men det har vel ikke nogen tilbagevirkende kraft?


Så vidt jeg har forstået vil begge ægtefæller altid hæfte solidarisk for evt. skattegæld. Er det rigtigt?

Men hvad med anden gæld, eller hvis min kone går personligt konkurs?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/8/2018 2:07:26 PM

Hej Knus Erik

Hvis din kone har stiftet gæld til SKAT, vil du subsidiært hæfte for den gæld, så længe I er gift. Du hæfter ikke efter en skilsmisse.

Derudover vil du ikke hæfte direkte over for hendes andre kreditorer.
Til gengæld vil du skulle bodele med dine værdier, hvis I bliver skilt, eller hvis hun går bort. På den måde kan dine midler indirekte ende med at gå til indfrielse af hendes kreditorer.

Det kan repareres ved en ægtepagt, så dine aktiver bliver sikret. Det kræver dog, at I begge er enige om at oprette ægtepagt og særeje.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
8/28/2018 11:42:21 AM

Hej. Jeg er blevet skilt fra min kone og er fraflyttet vores fælles ejendom. Ejerskabet på denne ejendom er lidt specielt, da det er en ejendom med 2 boliger. I den ene bolig bor min eks nu og i den anden bor min mor. Min mor ejer 50% og mig og min eks ejer 25% hver. Hvis jeg går personligt konkurs kan de så tage ejendommen??

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/28/2018 1:02:49 PM

Hej Michael

Hvis du har kreditorer, eller hvis du går personligt konkurs, så kan der kun foretages udlæg i din andel af ejendommen. Din 1/4 kan ikke blive sat på tvangsauktion, men udlægget kan tinglyses og afvente, at du sælger din andel eller at hele ejendommen bliver solgt. Din andel af provenuet vil dermed skulle udbetales til den kreditor, der har foretaget udlægget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette Lyby
10/18/2018 8:45:30 AM

Vi er gift og har 4 børn under 18 år, ingen er fælles børn. Jeg har en datter der er fyldt 18 år.
Vi vil gerne lave særeje på andelsboligen, som jeg har bragt ind i forholdet. Kan vi det uden nogen børn skal arve hvis en af os går væk inden de er 18 år, tænker på tvangs arv.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
10/19/2018 9:51:13 AM

Hej Jette

Hvis I laver særeje på en andelsbolig, betyder det, at du ikke skal dele værdien med din mand ved skilsmisse, eller hvis han går bort. Hvis du går bort, vil dine børn og din ægtefælle tage arv efter dig, og værdien af andelsboligen indgår i arven. Ved testamente kan I tage stilling til, om børnene kun skal arve tvangsarv, men værdien af andelsboligen indgår i arven, hvoraf de modtager tvangsarv.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
lisbet
10/19/2018 3:14:23 PM

Hej,

Jeg har et spørgsmål vedr. Særeje. Min mands forældre vil begynde at dele ud af deres arv og i den forbindelse vil de lave det som særeje til min mand. Da jeg hjemmepasser vores datter falder det på et godt tidspunkt, idet at pengene vil gå ind i vores daglige forbrug til mad etc. Og derfor vil pengene blive brugt løbende. I tilfælde af skilsmisse går mit spørgsmål på om jeg så skal 'betale' den sum penge til min mand som han har fået i særeje selvom pengene er brugt til husholdning og børn? Vil det være bedre for mig at de penge bliver indsat på en konto og at vi i stedet sammen optager lån i huset til forbrug de næste 2 år mens jeg hjemmepasser?

Bh. Lisbet

Mie Rahbek Thomsen
10/22/2018 9:50:02 AM

Hej Lisbet

Dine svigerforældre kan sagtens give en pengegave som særeje til din mand. Hvis pengene bliver brugt løbende, forsvinder særejet med forbruget, og din mand vil ikke have ret til kompensation. Forbruget er en del af den gensidige forsørgelsespligt, som består i et ægteskab.
Du har derfor ikke nogen risiko for at skulle betale en del tilbage, medmindre I særskilt aftaler det ved eksempelvis et gældsbrev.

Mvh.
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten Jensen
11/15/2018 9:37:39 AM

Jeg er blevet skilt, men vi er ikke enige om bodelingen. Udover uenighed om aktiveres værdi - Primært hus og bil - er vi ikke enige om udregningsmodellen. Jeg mener at det er parternes nettoformue (aktiver minus passiver) og efterfølgende får hver part halvdelen af sin egen positive bodel pludselig halvdelen af den anden parts bodel. Vi er ligeledes uenige mht S.U - stiftet for begge parter inden ægteskabet - skal indgå i nettobodelen som passiver. Mvh Morten

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
11/16/2018 11:34:57 AM

Hej Morten

Du har helt ret i, at man skal opgøre hver parts nettobodel, og heri skal jeres respektive SU-gæld medregnes som et passiv. Positive bodele deles, hvorimod negative bodele ikke deles.

Jeg håber, at I finder en løsning.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
M
12/4/2018 2:04:27 PM

Hej Mie,

Min ekskæreste og jeg er gået fra hinanden i Marts, og blevet enige om bodeling i April.
I aftalen står der, at den fællesejet bil skal deles 50/50, således at tab/gevinst skal deles ligeligt.
Ingen af os ønsker at beholde bilen, men fordi jeg har en højere indkomst end min eks, indvilger jeg i at køre og afdrage på lånet indtil bilen er solgt.

Her kommer så tvisten:

Bilen sælges til 178.000 i september, men da vi skriver bodelingsoverenskomsten, skyldes der 175.000 på lånet. Jeg afdrager i perioden indtil salg næsten 20.000, som resulterer i, at der er et "overskud" på 25.000 - som min ekskæreste nu vil have del i. Jeg mener at delingen af overskuddet skal deles, når jeg har fået mine afdrag dækket, men hun mener at det er mig der skal betale for det, fordi jeg har kørt i bilen. På dag 1 får jeg et bud på bilen på 105.000, så vil resultere i et tab for os begge. Jeg har gjort alt hvad der står i min magt for at få den bedste pris på bilen.

I min optik, har jeg anvendt min private økonomi til at oparbejde overskuddet på bilen (bilsalg-billån), og vil derfor mene at jeg kan henholde mig til Retsvirkningslovens § 23 stk. 3

Er det korrekt forstået? Eller hvordan skal jeg forholde mig til det?

M
12/4/2018 2:40:49 PM

En lille ekstra bemærkning er, at hvis jeg efterlever kravet om at dele af overskuddet uden at mine afdrag tilgodeses, vil tab/gevinst jo ikke deles ligeligt, jeg vil komme ud med tab og hun gevinst.

Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:17:09 PM

Hej M

Retsvirkningsloven er erstatter af Lov om Ægtefællers Økonomiske forhold. Hvis I ikke i jeres aftale har aftalt et tidspunkt, hvor bilens værdi og billånet skal medregnes, skal man fortolke jeres aftale og vurdere, om værdiansættelse skal ske pr. salgstidspunktet.
Der skal tages højde for, hvem der har betalt udgifter til bilen, men samtidig kan det kræves, at du skal betale leje for bilen, da du har haft den til rådighed.
Jeg vil mene, at der strengt juridisk set bør tages udgangspunkt i værdierne på salgstidspunktet, men med regulering af udgifter og billeje. Det nemmeste og måske mest fair vil dog være, at tage udgangspunkt i den realiserede salgspris samt lånets hovedstol i april, henset til at alternativet havde været restancer på billånet.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:17:09 PM (1)

Hej M

Retsvirkningsloven er erstatter af Lov om Ægtefællers Økonomiske forhold. Hvis I ikke i jeres aftale har aftalt et tidspunkt, hvor bilens værdi og billånet skal medregnes, skal man fortolke jeres aftale og vurdere, om værdiansættelse skal ske pr. salgstidspunktet.
Der skal tages højde for, hvem der har betalt udgifter til bilen, men samtidig kan det kræves, at du skal betale leje for bilen, da du har haft den til rådighed.
Jeg vil mene, at der strengt juridisk set bør tages udgangspunkt i værdierne på salgstidspunktet, men med regulering af udgifter og billeje. Det nemmeste og måske mest fair vil dog være, at tage udgangspunkt i den realiserede salgspris samt lånets hovedstol i april, henset til at alternativet havde været restancer på billånet.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene
12/7/2018 2:18:49 PM

Vi er et pensionistægtepar, som påtænker at sælges vores hus. Der er ca. 1 mio. i friværdi. Huset står i mit navn. Min mand har firma-skattegæld fra 2007 Vil der være nogen konsekvenser for os ved at jeg sælger huset?
Venlig hilsen
Lene

Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:19:19 PM

Hej Lene

Hvis din mand har stiftet skattegælden mens I var gift, kan SKAT foretage udlæg i dine aktiver som ægtefælle. Det gælder dog uafhængigt af om du ejer en ejendom, eller om ejendommen er solgt og provenuet står på en konto.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sophie
12/9/2018 7:25:20 PM

Hej Mie. Allerførst tak for mange gode svar på din side. Jeg har et spørgsmål, jeg ville blive meget glad for at få besvaret. Jeg har været gift med min mand i 30 år. Vi har 2 børn. Min mand har desuden fået et barn uden for ægteskab, medens vi har været gift. For at undgå for meget bøvl for mig, såfremt han skulle gå bort før mig (han er en del ældre end mig), har vi talt om at vi skulle overdrage vores ejendomme og aktiver til mig og gøre brug af den nye gavelov, der trådte i kraft den 1. januar i år. Mit spørgsmål er: Hvis jeg nu skulle gå bort før min mand, kan han så arve mig? Hvis ikke han kan det, står han i værste fald uden noget, da vores 2 fællesbørn i så fald vil være mine arvinger og ikke min mand. Tak for svar på forhånd. Mvh Sophie.

Mie Rahbek Thomsen
12/10/2018 2:26:37 PM

Hej Sophie

Tak for de søde ord.
Da I er gift, har I helt almindelig arveret efter hinanden jf. arveloven. Som ægtefælle arver man halvdelen af værdierne i boet. Det svarer til at den længstlevende af jer beholder 3/4, idet længstlevende beholder sin egen halvdel af den samlede delingsformue, og arver halvdelen af den anden halvdel af delingsformuen. Afdødes børn arver den anden halvdel (1/4) til deling. Dør din mand først, vil hans 3 børn som udgangspunkt skulle dele 1/4 af hvad I samlet ejer.

Hvis I ønsker noget andet, skal I lave et testamente, hvor I tager stilling til fordelingen af arven. Her kan det eksempelvis aftales, at børnene kun skal have tvangsarv i første omgang. I så fald skal de i stedet dele 1/16.

Hvis du får overdraget ejendommen, vil arvebrøkerne blive de samme, da den samlede delingsformue indgår i opgørelsen. Hvis du til gengæld får ejendommen som særeje, således at I tinglyser en ægtepagt, så vil værdien af ejendommen kunne holdes udenfor, hvis din mand dør som den første af jer. Til gengæld gælder særejet også ved skilsmisse, hvorfor det kan være en farlig måde at gøre det på.

Det lyder som om I skal lave et testamente, i stedet for at overdrage ejendommen til dig, men det vil jeg anbefale, at I drøfter nærmere med en advokat, da det kræver lidt flere informationer om jeres økonomiske forhold at kunne rådgive om det.

Med venlig hilsen

Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Svarre
12/31/2018 11:41:16 AM

Kan jeg som enke blive siddende i vores hus? Min mand har kræft på 6. år. Vi er et ægtepar o. de 8o år. Kan min mand lade mig overtage huset, bilen m.v., så jeg står som ejer af det vi har? Jeg har ingen børn/arvinger, medens min mand har 2 børn. Vi har gæld i huset. (hvis ja, hvordan gør vi det?)

På forhånd TAK

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/3/2019 8:43:05 AM

Hej Mette

Hvis du ønsker at overtage huset og bilen nu, kan I som udgangspunkt godt overføre aktiverne til dig. Dog vil det være et problem, hvis din mand sidder i uskiftet bo efter en tidligere ægtefælle, eller hvis der er gæld i aktiverne. Er der gæld i eksempelvis huset, skal banken eller kreditforeningen godkende overførslen til dig.

Det vil også være en god idé, hvis I får oprettet et testamente og fremtidsfuldmagter, hvis I ikke allerede har sådan nogle.

Jeg vil anbefale jer at kontakte en advokat, så I kan få gennemgået jeres forhold og behov nærmere.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Svend
1/2/2019 10:16:51 PM

Kære Helle.

Min gode veninde og kollega har spurgt mig til råds, hvor jeg dog er kommet til kort.

Hun blev for nogle år siden skilt fra sin mand, som havde virksomhed og bosat sig i USA.
Eksmanden havde ikke bopæl i Danmark, men dog ikke udvandret og derfor fortsat dansk statsborger.
Hun blev boende i deres fælles hus sammen med deres 3 fællesbørn (alle over 18 år).
Manden gik desværre bort for nogle år siden i USA, desværre inden huses blev solgt, hvorfor hun og børnene fortsat bor i huset.
Der er ikke skrevet testamente og børnene arver vel deres fars halvdel af huset, og hun den anden del og hæfter samtidig for den gæld der er i huset.
Hun påtænker nu at sælge huset, da hun ikke længere har råd til at bo i huset, men er usikker på hvorledes hun skal forholde sig.
1. Kan hun sælge huset med fuldmagt fra hendes tre børn?
2. Hun ved ikke hvorledes hun skal forholdes sig i forhold til den virksomhed eksmanden havde i USA. Hun mener, at virksomheden er lukket ned, men har dog aldrig hørt fra USA.
a. Jeg tænker, at det kan behandles under retsplejelovens paragraf 2. stk. 2. pkt. 2. I så fald skal skifteretten vel ind over, men er det blot at anmelde det?
3. Hun mener, at der kan være noget dansk skattegæld fra eksmanden inden de blev skilt, men har ikke hørt fra dem.


Venlig hilsen
Svend

Mie Rahbek Thomsen
1/3/2019 8:53:01 AM

Hej Svend

Du skriver, at manden døde for nogle år siden. Jeg må derfor gå ud fra, at boet efter ham er skiftet. Hvis ikke der i USA er taget stilling til et hus i Danmark, kan skifteretten anmodes om et henvisningsskifte efter dødsboskiftelovens § 2. Læs mere i linket: http://www.domstol.dk/saadangoerdu/doedsfald/dodsbo/udlaendinge/Pages/default.aspx
Hvis ikke huset er behandlet i forbindelse med dødsbobehandlingen, kan det ikke sælges, før der er taget hånd om huset i forhold til dødsboet. Herefter kan enken og børnene dog godt blive enige om at sælge ejendommen.

Hun hæfter ikke for mandens skattegæld, idet de var blevet skilt, medmindre hun har underskrevet en kaution eller andet, som gør hende til debitor.

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Svend
1/3/2019 1:56:54 PM

Mange tak Mie.
Boet er ikke skiftet. I forhold til dit svar og hvad jeg kan læse i linket formoder jeg, at hun derfor skal tage kontakt til skifteretten og, med efterladte børns fuldmagt, anmode om at huset behandles som henvisningsskifte. Når dette er gjort, er det så udtryk for, at der er foretaget dødsbobehandling, så huset derefter kan sættes til salg?

Hun har efterfølgende oplyst, at der fra USA på et tidspunkt blev taget mundtlig kontakt til et af børnene med oplysning om, at firmaet i USA var lukket ned. Barnet har ikke navn på vedkommende eller anden dokumentation.

Det formodes, at huset ved salg ikke dækker de kreditforeningslån der er optaget, og at hun derfor hæfter for den resterende gæld.

Med venlig hilsen
Svend

Mie Rahbek Thomsen
1/3/2019 2:28:54 PM

Ja, skifteretten skal kontaktes jf. domstolens vejledning. Hvis ejendommen er overbehæftet, vil der blive udpeget en bobestyrer, som vil bistå med salg af ejendommen. Det er fast procedure, når boet er insolvent.

Det bør også undersøges, om der er foretaget et skifte i USA, og hvad der er sket med de aktiver, som måtte have været i USA.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina Bak Bekhøi
1/10/2019 4:39:19 PM

Hej Mie

Ved skilsmisse, hvem har ret til at udtage boligen, hvis den ene ægtefælle ejer familiens bolig som fuldstændigt særeje (ingen friværdi), men den anden skal have børnene boende efter skilsmissen. Skal den ægtefælle der har børn så bare flytte, eller har hun ret til at blive boende?

På forhånd tak,

Christina

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/11/2019 9:38:06 AM

Hej Christina

Da din ægtefælle ejer ejendommen som sit særeje, har du ikke mulighed for at udtage boligen, og du vil derfor desværre være nødsaget til at finde en ny bolig.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Laila
1/12/2019 11:39:23 PM

Hejsa,
Jeg har idag en §513 konto. Hvis jeg vælger at ændre denne til sumsæreje istedet, hvordan vil det så fungere, hvis jeg vælger fx at bruge nogle af pengene på et tidspunkt ?
Mvh Laila

Laila
1/12/2019 11:50:57 PM

Så lige dette tidligere svar på en anden tråd

Mie Rahbek Thomsen
10/22/2018 9:50:02 AM

Hej Lisbet

Dine svigerforældre kan sagtens give en pengegave som særeje til din mand. Hvis pengene bliver brugt løbende, forsvinder særejet med forbruget, og din mand vil ikke have ret til kompensation. Forbruget er en del af den gensidige forsørgelsespligt, som består i et ægteskab.
Du har derfor ikke nogen risiko for at skulle betale en del tilbage, medmindre I særskilt aftaler det ved eksempelvis et gældsbrev.

Skal sumsæreje pengene stå på en særskilt konto ?

Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 9:54:43 AM

Hej Laila

Et særeje skal altid holdes adskilt fra ens øvrige delingsformuemidler, så ja, de skal stå på en særskilt konto.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben B
1/15/2019 5:09:24 PM

Hej Mie

Efter mange års ægteskab med fælleseje, blev jeg skilt for 3 år siden.
Min lægevirksomhed drives i et ApS, og lægevirksomhed kan ifølge aftalen mellem regionerne og Lægeforeningen kun ejes af læger.
Jeg har i de 3 år efter efter skilsmissen haft et opsparet overskud i virksomheden på kr. 250.000 pr år, dvs ialt 3/4 Mio kr. ved lange arbejdsdage og en gage på 1/4 del af hvad en læge normalt tjener.
Bodelingen har trukket ud, og nu hævder min ex advokat at da jeg ikke har udtaget lægevirksomheden ved skilsmissen, skal værdien af ApS opgøres pr d.d. og ikke på skilsmissedagen. Jeg selv mener at det er underforstået at ApS udtages af mig på skæringsdagen, da jeg er den eneste der kan eje selskabet i kraft af den klausul der pålægges ejeren af en lægevirksomhed.
Er det korrekt at jeg skal dele ikke blot værdien ved skilsmissen, men også hvad jeg har sparet op herefter i selskabet?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 9:59:21 AM

Hej Torben

Det er korrekt, at et aktiv ved bodeling værdiansættes pr. boopgørelsestidspunktet - altså når bodelingen afsluttes, medmindre man har udtaget aktivet forinden. Hvis man skal udtage et aktiv, skal det aftales med modparten.

Selvom firmaet er i dit navn, kan du ikke nødvendigvis lægge til grund, at du har udtaget aktivet. Det vil afhænge af jeres korrespondance i løbet af sagsbehandlingen.

Samtidig skal der dog ved værdiansættelsen beregnes en rimelig løn til dig, så det er ikke sikkert, at det økonomisk set vil blive dyrere for dig at virksomheden værdiansættes nu, og ikke ved skilsmissedagen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
John Schmidt
1/16/2019 2:52:44 PM

Hej Mie

Håber du kan hjælpe mig med et koncept til en gaveoverdragelse. Min kone skal med på vort ejendomsskøde, og dertil skal jeg bruge en gaveoverdragelse for at kunne tinglyse det.

Men jeg kan intet finde herom på nettet, og tinglysningens hotline kunne heller ikke svare.

Kan man selv bestemme, hvordan det udfærdiges eller er der visse formkrav??


Mvh John

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
1/18/2019 10:03:01 AM

Hej John

Der er ikke længere krav om en gaveægtepagt, hvis man giver gaver til sin ægtefælle. I skal dog have foretaget en tinglysning, og jeg går ud fra, at hun også skal hæfte for gælden i ejendommen.

Det kan derudover være en god idé at lave en kort købsaftale, så I eksempelvis har afklaret, om hun skal betale noget, for at komme med på skødet.

Hvis I ikke selv kan lave sådan en aftale eller tinglyse overdragelsen, kan en advokat hjælpe jer med det.

Jeg tør ikke sige, om I vil kunne finde nogle koncepter på nettet, men selve tinglysningen skal stadig forestås.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sisse Larsen
1/26/2019 3:02:38 PM

Kære Mie

Min kæreste og jeg skal giftes. Jeg ejer en større formue (som pt sidder i et hus, som kun jeg ejer). Min kæreste har to børn fra tidligere og vi har et fælles barn. Vi er enige om, jeg skal have særeje på min formue, således at jeg får pengene med ud af ægteskabet i tilfælde af skilsmisse.

I tilfælde af jeg dør, vil jeg gerne stille min kæreste godt, så han kan blive boende i huset (enten det nuværende eller et nyt fremtidigt hus). Men den del han arver efter mig, er jeg ikke interesseret i hans børn skal have del i, når han efterfølgende dør. Den del, han har arvet efter mig, synes jeg, bør tilgå mit biologiske barn, da min kærestes børn arver deres egen mor og min kæreste. Men er det overhovedet muligt at skrive sig ud af, at hans børn ikke skal arve mig indirekte? At den del min kæreste arver efter mig, ved hans død, kun skal tilgå mit barn, mens den resterende del af min mands formue skal deles mellem de tre børn?

På forhånd tak.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:06:31 PM

Hej Sisse

Der er to muligheder for at undgå, at din mands børn arver din formue.

1) En successionsrækkefølge, så den arv din mand får fra dig, hopper automatisk videre til dit barn ved hans død. Ulempen her er, at det ikke er sikkert, at man ved din mands død kan identificere arven fra dig, da den kan være blandet ind i hans egen formue. Det er derfor en usikker metode.
2) I laver et gensidigt testamente, hvor han uigenkaldeligt begunstiger dit barn ved sin død som længstlevende. Det er en mere sikker metode og dermed det jeg anbefaler.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Katrine
1/29/2019 5:17:02 PM

Jeg ejer en lejlighed, som jeg har særeje på. Ved et salg med fortjeneste, vil der så fortsat være særeje på denne formue eller bliver det pludselig til deling ved en evt. skilsmisse?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:08:30 PM

Hej Katrine

Dit salgsprovenue er også særeje. Du skal bare holde provenuet adskilt ved at oprette en ny konto til pengene, og efterfølgende undlade at indbetale penge til kontoen, så du undgår at blande særejemidler med delingsformuemidler.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
anne rasmussen
2/3/2019 8:53:15 AM

Hej….. Min mand og jeg har levet sammen siden 1986 og blev gift for tre år siden. Det er kun ham, der står som ejer af huset, som vi har haft i knapt 30 år. Vi har begge voksne børn, han 3, jeg 2, hvoraf hans børn og min yngste har boet hos os frem til midt i halvfemserne. Vi er i tvivl om, hvordan vi bedst ordner det økonomisk og arvemæssigt, nu hvor vi er blevet gift og er gået på pension. Vi har begge haft godt arbejde og bidraget til de fælles udgifter. Han har tjent mere end mig, da han har været selvstændig med liberalt erhverv. Vi har begge arvet efter vore forældre indenfor de seneste år. Han sidst og noget mere end mig. Han vil gerne tilgodese sine børn med noget af sin arv. Min arv har vi brugt i fællesskab. Hvordan fordeler vi bedst formue og arv? Er det en god ide at lave en ægtepagt. Vi har tænkt på et testamente, der gir tvangsarv til børnene i første omgang og så ligelig fordeling af formuen, når længstlevende dør.
Mvh Anne Rasmussen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:18:40 PM

Hej Anne

Det lyder som om en ægtepagt og i hvert fald et testamente vil være en god idé i jeres tilfælde.
Ellers vil arven efter jer blive fordelt efter arvelovens regler, med halvdelen til længstlevende af jer og halvdelen til fordeling hos førstafdødes børn. Det vil ikke være den bedste løsning for jer.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lina
2/5/2019 1:27:01 PM

Hej

Jeg vil lige Præsentere mig selv jeg hedder Lina og er 43 år og førtidspensionist grundet min sygdom kræft.
Min mand er 41 år og desværre på kontanthjælp grundet arbejdsskade da han ikke længere kan få forlænget sin sygedagpengsperiode.
Vi har 3 børn din,min og vores
Mit spørgsmål går på jeg har 16.044 kr. Brutto i pension min mand har 15.180 kr. Brutto i kontanthjælp kommunen indeholder så nogle penge som de kalder overskudsindtægt fra ægtefælle det har vi endnu ikke kunne få nogle svar på hvad det er og hvorfor min mand skal have fratrukket cirka 600 kr. fra sin ydelse jeg håber at du har et svar på hvad det er da det her påvirker os rent økonomisk. På forhånd tak og
med venlig hilsen Lina

Mie Rahbek Thomsen
2/9/2019 7:23:59 PM

Hej Lina

Jeg er desværre ikke så bekendt med de specifikke beregningsregler for kontanthjælp, men det kunne tyde på, at kommunen trækker et beløb fra, da din kontanthjælp er en smule større. De 600kr. svarer ca. til halvdelen af differencen på jeres bruttoydelser.

Desværre kan jeg ikke svare mere konkret.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Bjerresgaars
2/11/2019 12:45:45 AM

Hej.
Hvordan opretter man et sumsæreje?
Jeg har arvet min mor og vil gerne have arven ind i et sumsæreje.
Findes en særlig blanket?

På forhånd tak for svar.

Venlig hilsen

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
2/13/2019 11:42:56 AM

Hej Helle

Hvis du ønsker at oprette særeje, skal du og din mand være enige, da han skal tiltræde særejet. Rent praktisk gøres det ved at lave en ægtepagt, hvor der tages stilling til særejet. Ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig, og I skal begge signere den med NemId.
Jeg vil anbefale jer at oprette ægtepagten i samarbejde med en advokat, så ordlyden bliver korrekt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
lars
2/11/2019 10:46:21 AM

hej ....jeg er ved at risikere en skattegæld fra 2009, jeg blev gift i 2018 og vi har ikke særeje, hæfter min kone også for den eventuelle gæld ?

Mie Rahbek Thomsen
2/13/2019 11:45:32 AM

Hej Lars

Din kone vil ikke hæfte for en skattegæld, som er stiftet før jeres ægteskab. Hvis I bliver skilt, eller hvis en af jer dør, vil der skulle laves en bodeling. I den forbindelse vil en skattegæld få betydning for din kone, idet din bodel bliver reduceret med gældens størrelse. Hun skal dog fortsat dele sine værdier med dig.

Hvis I ønsker at ændre den konsekvens, kan I oprette en ægtepagt, så din kone eksempelvis får særeje på nogle af sine værdier.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorte
2/14/2019 4:45:58 PM

Jeg vil skilles pga min mands utroskab. Han vil nægte mig skilsmisse. Han vil tage et forbrugslån for at købe en motorcykel. Jeg beder ham lade være da det forøger gælden for os. Er det korrekt at jeg kan risikere at få mindre ud af bodelingen hvis han optager dette lån selv. Og er det derved bedst for mig at søge skilsmisse snarest for at nulstille vores formue før han stifter mere gæld.

Mie Rahbek Thomsen
2/20/2019 8:48:28 AM

Hej Dorte

Når Statsforvaltningen modtager din ansøgning om separation eller skilsmisse, dannes der en skæringsdato for jeres bodeling. Hvis han har optaget nyt lån inden skæringsdagen, vil det skulle medtages i jeres bodeling. Til gengæld vil værdien af motorcyklen også skulle regnes med, så det vil ikke gøre nogen forskel.

Det kunne dog tyde på, at det kunne være en fordel for dig at få etableret en skæringsdag, så du ikke risikerer, at han prøver at gemme penge væk eller får tømt sine konti.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jacob
2/14/2019 8:38:09 PM

Jeg står overfor en skilsmisse. Vi kan formentlig godt blive enige om selve bodelingen, men vi har også et hus...

Mit ønske er at min kone og børnene kan blive boende, og at jeg enten optager lån til at indfri halvdelen af gælden i huset og overdrager huset til min kone. Alternativt et ægtefællebidrag svarende til de udgifter der er forbundet med huset.

Jeg tjener en hel del mere end min kone, og hun kan på ingen måde give boende i huset uden enten mindre gæld eller bidrag fra mig...

Hvilken løsning er umiddelbart den bedste?

Mie Rahbek Thomsen
2/20/2019 8:52:24 AM

Hej Jacob

Hvis I aftaler et ægtefællebidrag vil du kunne trække det fra i SKAT, men til gengæld til din kone blive beskattet af indtægten. Det vil derfor ikke være nogen særlig god løsning i jeres situation.

Det vil være en bedre løsning at nedbringe gælden til et niveau, hvor hun selv vil have råd til at sidde i huset.

Du skal være opmærksom på, at hvis du en gang for alle har overdraget ejendommen til hende, vil du ikke senere få andel i friværdien, hvis hun sælger ejendommen. Derfor skal du overveje løsningsmodellen en ekstra gang.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
maiken
2/27/2019 11:29:37 AM

jeg har et spørgsmål angående sikring af hus.

Min mand og jeg har fælles eje på vores hus, hvilket vi gerne vil sikre, da min mand har firma.
Vi er klar over at vi ikke bare kan overføre det til mig, med "konefinten" som det bliver kaldt efter de nye regler 1/1/2018.

Men
Vi har fået vurderet vores hus af en ejendomsmægler, og ud fra denne salgs vurdering har vi en friværdi på omkring 800000kr


Hvis vi flytter lånet over i mit navn, hvor friværdien gøres op, ejer min mand halvdelen af den friværdi altså 400000 kr
Er der nogen mulighed for at sikre min mands friværdi i huset?

Hvis ikke, kan en evt kreditor så komme og gøre krav på de 400000 kr der var i friværdi i huset ved overflytning af huset til mig og derved forlange vi sælger huset, for at pengene kan falde, ved en evt. konkurs.

Derudover vil jeg gerne vide om alt det der afdrages på huset efter det er gjort op og overflyttes til mit navn så er sikret, hvis terminerne
til huset bliver betalt med min løn, han kan jo så betale mig husleje for at bo i huset, hvilket mange familier som ikke har fælles økonomi gør.
Som jeg forstår det vil alt den friværdi der er kommet efter lånet er overført til mig så være mit,
Er det ikke korrekt forstået?


Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 12:01:05 PM

Hej Maiken

Det vil ikke hjælpe noget at flytte gælden over i dit navn, hvis I stadig ejer ejendommen i fællesskab. Det er ejerforholdet, der er afgørende for, hvad kreditorerne kan søge sig fyldestgjort i/foretage udlæg i. Hvis du overtager gælden, vil de være større friværdi på din mands andel af ejendommen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
maiken
3/6/2019 11:38:35 AM

Jeg mener selvfølgelig at vi laver nyt skøde på huset, så det bliver mit hus, og ikke min mands hus. Så vil hans friværdi på de 400000kr været gjort op, og som jeg forstår det kan kreditorer tage dem, men alt det der afdrages på huset efter det er blevet mit, kan de ikke tage, er det korrekt forstået

Mie Rahbek Thomsen
3/6/2019 11:47:13 AM

Hej Maiken

Det er korrekt forstået, at hvis du reelt køber din mands ideelle andel af ejendommen, så han får udbetalt sin halvdel af det nuværende provenue, så vil ejendommen fremadrettet være din. Har din mand gæld til banken, kan de foretage udlæg i det kontante beløb fra salget til dig, men de kan ikke foretage udlæg i ejendommen.

Hvis din mand får gæld til det offentlige, herunder SKAT, kan disse kreditorer dog foretage udlæg i dine aktiver som ægtefælle, hvis de ikke kan få tilstrækkelig sikkerhed i din mands egne aktiver. Det gælder dog kun for den offentlige gæld, som oparbejdes under ægteskabet.
Huset vil derfor ikke blive sikret ved salg til dig, hvis der senere stiftes gæld til SKAT.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
3/1/2019 1:39:28 PM

Hej Mie
Min søster og jeg står i den situation, at vores mor er gået bort. Vores mor var gift med en mand (ikke vores far). Vores mor ejede det hus de boede i (vores barndomshjem) og betalte alle udgifterne til dette. Vores mor og hendes mand havde oprettet en ægtepagt og et testamente. Af ægtepagten fremgår det, at huset samt en andel i et sommerhus som vores mor ejede i fællesskab med sine søskende, begge er hendes fuldstændige særeje. Nu kommer så mit spørgsmål: I huset er optaget et prioritetslån på 1.000.000 kr. Ved dødsdagen stod 725.000 kr på vores mors konto - disse penge er hovedsageligt penge fra prioritetslånet. I forbindelse med bodelingen mener bobestyreren, at pengene, (der er fremkommet ved optagelse af lån i særejet), skal indgå i fællesboet, mens alle udgifterne til lånet (som er temmelig høje - renter, gebyrer o.s.v.) skal belastes særboet. Hvad er dine tanker omkring dette? Jeg spørger fordi bobestyrer ikke virkede som om, han var helt sikker på, at det var korrekt. Jeg ville tro, at hele lånet skulle tilhøre særboet - altså både pengene og udgifterne.

Med venlig hilsen
Camilla

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/6/2019 11:35:23 AM

Hej Camilla

Som udgangspunkt vil indtægter og surrogater af et særeje være særeje, medmindre man i ægtepagten bestemmer noget andet. Hvis der er optaget lån i ejendommen, og låneprovenuet stadig består i sin væsentlighed, vil jeg mene, at det kontantbeløb er et surrogat af særejet, da pengene træder i stedet for friværdien i ejendommen, som er særejebeskyttet. Det vil dog kræve, at man kan dokumentere, at pengene kommer direkte fra prioritetslånet, samt at beløbet har været holdt adskilt, så der ikke gennem tiden er indbetalt eksempelvis løn eller pension på kontoen, så særeje og delingsformue er blevet blandet sammen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne Nielsen
3/6/2019 2:20:30 PM

Hej Mie
Mit spørgsmål går på hvorledes vi arver efter min mor.
Hun var gift, med ny mand. Huset står i hans navn.

VH/Hanne

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/8/2019 9:27:38 AM

Hej Hanne

Det afhænger af, om din mor og hendes ægtefælle har indgået en ægtepagt, eller om de har delingsformue. Hvis de har delingsformue, vil halvdelen af deres samlede nettoaktiver falde i arv, hvis din mor dør. Her vil en eventuel friværdi af ejendommen være inkluderet. Hvis ægtefællen har særeje på ejendommen, indgår friværdien imidlertid ikke.

Børn arver efter arveloven halvdelen af den formue, som falder i arv. Den anden halvdel arver ægtefællen. Din mor kan eventuelt have lavet et testamente, hvor børns arv eller ægtefællens arv begrænses. Som minimum skal børn/ægtefælle dog modtage deres tvangsarv, som er 25% af det, som de skulle arve efter arveloven. Det svarer til 1/8 af boets aktiver, som du og eventuelle søskende så skal dele.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulrik Andersen
3/9/2019 8:33:25 PM

kan jeg sige at mine opsparing går til mine børn før hende når vi er gift eller har du et forslag

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 12:44:15 PM

Hej Ulrik

Hvis du ønsker at begunstige dine børn fremfor din kone, kan du gøre det i et testamente. Din kone vil dog altid skulle modtage sin tvangsarv, hvilket er 1/8 af dine nettoaktiver.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Kasper
3/9/2019 11:27:42 PM

Hej.

Vi står i den situation, at vi er ved at købe et hus til lidt over 4 mil. og i den hensende vil jeg lægge 500.000 kr. mere i udbetaling end min samlever.

Vi har et fællesbarn, og endnu en på vej. Vi er ikke gift.

Hvordan bør vi stille os rent økonomisk og juredisk? og er der nogle fordele og ulemper rent skattemæssigt?

Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 12:49:11 PM

Hej Kasper

Det er svært at svare kort på, men for så vidt angår huset, bør I lave en samejeoverenskomst, hvor der tages højde for dit indskud. Det kan gøres ved, at din kæreste skylder dig halvdelen af beløbet, altså ca. 250.000,00, som kan forfalde, hvis I går fra hinanden.

Da I ikke er gift, arver I ikke hinanden. Det bør I kraftigt overveje at lave om på, ved at oprette et testamente. Ellers vil jeres børn arve jer. Ved testamente kan I komme til at arve hinanden, som hvis I var gift.

I kan også overveje at gifte jer, hvilket får forskellige konsekvenser. I skal dele jeres formue ved skilsmisse/død, I bliver sambeskattet, længstlevende kan sidde i uskiftet bo mm. Samtidig skal der ikke betales boafgift ved dødsfald, når I er gift. Ægteskab og testamente vil være en god idé i jeres tilfælde. Hvis I gifter jer, skal der dog også laves en ægtepagt for at sikre dit indskud i ejendommen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne Jacobsen
3/10/2019 12:33:22 AM

Hej jeg har et spørgsmål fra en ældre dame, hendes mand har ikk så længe tilbage, det hus de bor i, står hun på skødet, hva sker da når han går bort, de har børn fra tidligere ægteskaber, ingen fælles børn, kan hans børn gøre noget, så hun står som ejer af huset?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 12:52:37 PM

Hej Hanne

Som ægtefæller vil de arve hinanden, men har de ikke et testamente, skal børn efter førstafdøde arve 1/4 af deres samlede nettoaktiver til deling. Hvis manden er testamentshabil, bør de overveje at lave testamente, så hun evt. kan blive sikret mere optimalt. Hvis hun har råd til at beholde huset, kan hun sagtens det, hvis hun allerede står som ejer af det. Står de begge som ejere, skal hun overtage hans halvdel af ejendommen, hvilket vil udløse nogle udgifter. Det skal undersøges mere konkret.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjamin nejajboushehri
3/11/2019 1:29:29 PM

Kirsten på 52 år bor alene, men har en kæreste, Kim. Den 3. marts 2015 skriver hun på et stykke papir med overskriften ”gave”:
”Min kæreste Kim skal ved min død have mine fire malerier af Anker Buch til en samlet værdi af 400.000 kr. Endvidere skal Kim have 25.000 kr.” Kirsten skriver datoen og underskriver med sit navn. Dagen efter dør hun ved en trafikulykke, hvor en fuld bilist kører ind i hende i en fodgængerovergang.

Ud over de fire malerier efterlader Kirsten sig indbo for 50.000 kr. Hendes eneste arving er nevøen Nils. Kim kræver at få de fire malerier og 25.000 kr. Nils protesterer.
. Hvilke regler i arveloven kan drøftes til løsning af denne tvist? Vil Kim eller Nils få ret?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 12:59:23 PM

Hej Bjamin

Der vil være tale om en testamentarisk disposition eller en dødsgave, som skal opfylde reglerne om oprettelse af testamente, for at være gyldige. Testamente kan oprettes som notartestamente, vidnetestamente eller nødtestamente. Ingen af dele er opfyldt i den beskrevne situation. Kæresten Kim vil derfor ikke være arveberettiget.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Kay
3/12/2019 10:58:26 AM

Hej jeg spørger for min Søn, der er i skillesmisse
De blev gift 11.12.2013. kl. 14,15
Søn havde et hus som han harhaft længe, og hun havde et hus, som hun solgte, og fik nogle penge tilovers. dem brugte di til at forbedre hans hus med, det var 70.000,00 kr. der blev ikke skrevet noget eller tinglyst, huset står stadig i hans navn, og han står på alene for gælden i huset. huset er belånt til 85%
De køber efterfølgende en gård, og laver det total 100% ombygning, og de hæfter begge lige meget på gården, 50/50
Hun havde nogle penge i banken og brugte dem i gården. Gården er sat til salg, og derforventes at det giver et overskud på ca. 500.000,00 kr.
Hun kom ind i ægteskabet med 2 heste, hvoraf den ene er ca. 100.000,00 og den anden er ca. 30.000,00 kr.
Han er selvstændig,og tjæren gode penge for tiden. men er ved at oprette et ApS sammen med sin broder, der ejer de ½ hver og han vil derfor lukke det privat ejede, hun har lånt 50.000,00 kr. af sine forældre, som er brugt i gården.
SPØRGSMÅLET ER.
Hun forlanger at de 147.000,00 kr. hun havde med og brugte i husene, og de 50.000,00 fra forældrene, skal fratrækkes først i et overskud, af gården, inden at resten skal deles.
Min opfattelse, er, at de skal dele alt der er kommet ind i ægteskabet af positive ting, også hundes heste m.m. samt den formue hun havde med,

således, eventuel overskud gården 500.000,00 + heste 130.000,00 bil indbo fra begge sider, skal lægges i fældes pulje, hans positive bodeling er: huset salgsværdi 1.100.000,00-der er en gæld på 945.000,00 kr. derudover har han en bil og værktøj på tilsammen 20.000,00

Hvad siger loven, og hvordan skal det gøres op, de 50.000,00 fra hindes forældre, kan være arve forskud. ?
Jeg mener at bodeling pluds er følgende
500.000 + 130.000 + indbo fældes m.m. 30.000 + søn 155.000 + 20.000 =835.000 der deles ½ = 417.500,00 til hver.
er det rigtigt, hvilket vil betyde, at sønden ville kunne gå derfra med sit hus, og 417.500,00 kr.

Håber at du vil kunne svare på dette.

Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 1:03:29 PM

Hej Kay

Jeg kan ikke bekræfte bodelingen som anført af dig, uden at kende mere til deres økonomiske forhold. Som udgangspunkt skal bodelingen dog gennemføres ved at opgøre hver parts nettobodel. Alle nuværende aktiver/passiver skal medregnes uanset om de er bragt med ind i ægteskabet.

Hvis hun har indskudt større summer i en fælles bolig, kan der være tale om et reguleringskrav. Igen kan jeg ikke svare konkret på din søns situation.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone
3/13/2019 1:03:06 PM

Min og jeg har ikke boet sammen det sidste år. Vi har ikke haft fælles økonomi i fem år. Min mand forlod det fælles hjem og ønskede ikke at få andet end hans biler, som han selv har betalt.
Jeg synes vi bør skilles( vores børn er alle over 25 år).
Mit spørgsmål: hvis jeg arver eller vilnder i lotto😄, skal jeg så dele arv/ gevinst med min fraflttede mand.
Ps min mand ønsker ikke slilsmisse, da han i tilfælde af min død, vil få min pension
Mvh
Lone

Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 1:05:54 PM

Hej Lone

Så længe I hverken er separeret eller skilt, vil alle jeres aktiver/passiver indgå i en bodeling mellem jer. Øget friværdi i ejendom, lottogevinst, arv mm. skal derfor regnes med. Jeg kan derfor anbefale, at I bliver skilt og får bodelingen overstået, inden tidens tand gør det mere kompliceret.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Ann-Britt
3/13/2019 1:49:20 PM

Hej
Min mand og jeg blev skilt d. 17 november 2018. Min mand arbejder i Tyskland og jeg har derfor altid fået hans skattefradrag i DK.
Jeg har netop fået et skattesmæk på 38.000 kr. da skat kigger på årets afslutning hvor vi ikke er gift. Er det korrekt at jeg ikke kan få noget af hans fradrag for alle de andre måneder hvor vi var gift og havde fælles økonomi?
og såfremt jeg ikke får noget fradrag overhovedet hæfter han så også for skattesmækket?
På forhånd tak,

Mvh.
Ann

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/15/2019 1:07:54 PM

Hej Ann-Britt

Det er korrekt, at sambeskatningskonsekvenserne forsvinder i hele det kalenderår, hvor man bliver separeret eller skilt. Til gengæld vil overskydende skat/restskat skulle tages med i jeres bodeling, således at du kan fratrække restskatten i din bodel, før deling med din ægtefælle. Han hæfter dog ikke for restgælden over for SKAT.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
benjamin nejaj-boushehri
3/15/2019 9:15:44 PM

Hej Jeg vil spørge dig om, forskellen mellem de forskellige testamentsformer. Hvad betydder at hvilke hensyn ligger bag formkravene?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/19/2019 2:26:02 PM

Hej Benjamin

Et notartestamente skal underskrives for notaren, som er ansat ved domstolene. Man skal fremvise gyldig billedlegitimation, og notaren påser, at testator er testamentshabil. Testamentet bliver uploadet i Centralregistret for testamenter, og vil ligge digitalt på testators cpr.nr. Det giver en sikkerhed for, at testamentet automatisk kommer frem til skifteretten ved dødsfaldet.

Et vidnetestamente skal underskrives i påsyn af to testamentsvidner, som skal bevidne, at testator underskriver et testamente. Der vil nemmere kunne opstå habilitetindsigelser ved et vidnetestamente. Derudover ligger testamentet kun hos testator selv, hvilket medfører risiko for, at testamentet bliver væk.

Et nødtestamente kan laves formløst, hvis man eksempelvis pludselig skal opereres. Testator kan sige sine ønsker højt eller skrive dem på en serviet eller andet. Overlever testator operationen, skal testamentet dog laves som et notar- eller vidnetestamente inden for 3 måneder, idet et nødtestamente mister gyldigheden efter 3 måneder.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
benjamin nejaj-boushehri
3/19/2019 2:40:23 PM

Mange tak

Besvar indlæg
benjamin nejaj-boushehri
3/15/2019 9:23:32 PM

tAK FOR SVARET .Mie Rahbek Thomsen

Besvar indlæg
Christina
3/16/2019 9:00:48 PM

Hej,

Min mand og jeg skal efter 5 års ægteskab skilles. Han er ikke dansk eller europæisk statsborger og har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af familiesammenføring.

Jeg købte min andelslejlighed for 7 år siden, men vi fik for et par år siden omlagt lånet, så vi begge nu står på det. Min mand ønsker ikke længere at være en del af lånet eller dele værdien af lejligheden, da han ikke ønsker at blive boende i Danmark. Vi vil begge have at jeg bliver boende, overtager hele lånet og også selv beholder et evt overskud ved salg

Nu hvor vi skal skilles og min mand faktisk allerede er rejst til sit hjemland, vil jeg høre, om det er muligt at ændre vores lån eller hvad det nu end kræver, således at jeg har særeje over boligen?

Er det lovligt, at jeg får lavet lånet om med banken, så det kun er mig som hæfter og jeg dermed ikke skylder min mand noget? (min mand er 100% enig i ovenstående og ønsker at komme videre med sit liv i sit hjemland)

Han er som sagt ikke dansk statsborger og ønsker ikke at bo i Danmark og er allerede rejst hjem. Vi har endnu ikke ansøgt om skilsmisse, da vi vil vide, hvad vores muligheder er mht til bolig og lånet inden.

Vi ejer som sådan ikke andre ting (udover møbler m.m) og har heller ikke bil eller andet. Er der et eller andet dokument, som vi kan skrive/udfylde, som gør at han frasiger sig retten til bodeling m.m her i Danmark?

På forhånd tak for hjælpen.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/19/2019 2:29:43 PM

Hej Christina

Hvis din mand skal frigøres af gælden i ejendommen, skal banken/kreditforeningen godkende det. Det kan man ikke selv bestemme, da banken hellere vil have to debitorer end én debitor. Du skal derfor søge om gældsovertagelse, og skal drøfte det med din bankrådgiver.

For så vidt angår værdien af ejendommen mm. kan I lave en bodelingsaftale, hvor din mand skriver under på, at I beholder hver jeres aktiver og passiver, og at I ikke skal dele noget. Så risikerer du ikke senere at blive mødt at et krav om deling af friværdi.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
4/12/2019 9:27:24 PM

Tak for svar.

Jeg har et spørgsmål mere. Hvis vi ikke kan blive enige om en bodelingsaftale, kan min kommende eksmand så tvinge mig til at sælge andelslejligheden?

Som det er nu står vi begge på lånet og skylder knap 530.000 kr. Da jeg i sin tid købte lejligheden alene, er det kun mig så står på andelsbeviset og pantebrevet. Min eks er altså kun med på lånet.
Den seneste valuarvurdering lød på 915.000 kr (hvilket den nok også vil kunne blive solgt til).

Hvordan vil en deling af aktiver og gæld se ud i vores tilfælde?
Hvis jeg ønsker at blive boende i lejligheden. Skal jeg så købe ham ud?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/15/2019 8:58:58 AM

Hej Christina

Hvis din mand ønsker en almindelig bodeling, hvor man deler sine værdier, vil han have ret til halvdelen af dine værdier, og dermed også andelsboligens friværdi. Hvis ikke du kan låne pengene, kan du principielt blive nødsaget til at sælge den.

Hans eventuelle værdier skal naturligvis også deles. Det gælder også de værdier, som han måtte have i udlandet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjamin nejajboushehri
3/24/2019 3:49:46 PM

kan du Redegør for retsstillingen for ægtefællernes rådighed og hæftelse.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/26/2019 11:57:12 AM

Hej Bjamin

Ægtefæller har særråden og særhæften i ægteskabet. Det betyder, at de selv kan råde over egne aktiver, og hæfter selv for egen gæld. Offentlig gæld har dog en særstilling, hvorefter ægtefæller hæfter subsidiært for hinandens offentlige gæld. Det kan eksempelvis være skattegæld.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Knudsen
4/10/2019 6:39:27 PM

Jeg står midt i en separation og bodeling.
Vi har været gift i over 25 år, min kone blev syg med stress for 5 år siden og er begyndt at arbejde på deltid ca. 25 timer pr uge, tjener ca. 16000 kr. mdr. før skat, jeg selv har ca. 50000 pr mdr. vil jeg blive pålagt at betale bidrag og evt hvor længe? min kone er bedre uddannet end jeg er og kan få en lige så høj løn som jeg har hvis hun vælger at bruge den på fuld tid.
Har en pension på 1,2 mill. som er indbetalt via arbejdspension, kan konen kræve del i denne da hun ikke har noget opsparet?
Vi har to biler som er indreg. i mit navn, kan jeg kræve at beholde begge biler når vi har delt værdien af dem? som info har vi kun aktiver ingen passiver

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/12/2019 9:51:12 AM

Hej Knudsen

I forhold til bidrag skal forholdene som udgangspunkt vurderes ud fra, at den bidragssøgende udnytter din fulde arbejdsevne. Hvis det ikke er muligt, kan der henset til jeres lange ægteskab evt. blive tale om et bidrag i en overgangsperiode. Praksis på området er meget blandet, så det er vanskeligt at besvare dit spørgsmål mere konkret.

Som udgangspunkt vil du kunne udtage din pension uden deling. Dog kan din kone forsøge at kræve et kompensationsbeløb, som dog skal have hjemmel i gældende lovgivning.

Når bilerne er indregistreret i dit navn, kan du som udgangspunkt udtage bilerne, som som du nævner skal værdien af dem medregnes i jeres bodeling.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper
4/17/2019 8:25:48 PM

Hej Mie

Jeg blev syg for nogle år siden og min kone foreslog at jeg skulle flytte indtil jeg fik det bedre. I den forbindelse købte vi en lejlighed, hvor jeg betalte de meste af udbetalingen. Jeg har lavet lejligheden i stand og brugt ca. 700.000 kr gennem et års tid hvor vi ikke har boet sammen. Min kone har ikke villet bidrage arbejdsmæssigt eller økonomisk til i standsættelsen, selvom hun ligger inde med et stort kontant beløb og har begrundet det med at pengene står på en højrentekonto og hun vil miste sine renteindtægter. Nu skal vi skilles og min kone gør krav på den værdistigning i lejligheden der er fremkommet ved hårdt arbejde og min investering. I den forbindelse viser det sig at hun har særeje på hendes formue og at den er meget større end hun tidligere har meddelt. Særejet fremkommer ved at en del af formuen er et arveforskud fra hendes forældre. Kan det være rigtigt at hun kan få del i det overskud som jeg har skabt ved mit arbejde og udlæg og samtidig kræve sit særeje. Efter vores bodeling kommer jeg til at stå i en meget dårlig økonomisk situation da jeg skal dele alle vores aktiver og dermed ikke kan blive boende i den lejlighed, som jeg har sat i stand mens min kone sidder tilbage med vores fælles lejlejlighed og halvdelen af vores formue plus sit særeje. Er der ikke nogen mulighed for at jeg kan blive kompenseret for mit udlæg eller på anden vis få kompensation fra hendes særeje?

Mie Rahbek Thomsen
4/23/2019 10:11:03 AM

Hej Jesper

Som udgangspunkt skal al formue, som er delingsformue, deles ligeligt ved skilsmisse. Opgørelsen skal forestages på baggrund af de aktiver og passiver, som er til stede ved ansøgningen om separation eller skilsmisse.

Efter loven har din kone derfor ret til halvdelen af dine nettoaktiver, inkl. værdistigningen i lejligheden. Hun skal selvfølgelig også dele sine aktiver, som ikke er særeje.

Hvis hendes særeje er større end du var klar over, kan det være, at hun har forøget særejet med delingsformuemidler. Det bør i hvert fald undersøges.

I må gerne aftale en anden deling, men det lyder ikke som om din kone vil være villig til det.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper
4/24/2019 12:33:52 PM

Tak for svaret - det må der være muligt at få en eller anden kompensation. Da min kones særeje sætter mig i en urimelig økonomisk situation ?

Mie Rahbek Thomsen
4/25/2019 9:38:56 AM

Hej Jesper

Hvis din kones særeje er så omfattende, at du er stillet urimeligt dårligt rent økonomisk, kan der konkret være en mulighed for et kompensationsbeløb. Praksis er meget blandet, så jeg kan ikke oplyse, om du konkret vil have mulighed for en kompensation.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene Mathiasen
4/25/2019 12:03:53 PM

Vi er et gift par som hver ejer halvdelen af huset. Min mand er 10 år ældre end mig og har 2 børn fra en tidligere ægteskab. Vi har været gift i 27 år, og har 2 børn sammen, hans børn fra første ægteskab, har vi aldrig haft noget med at gør, og derfor syntes min mand at vi skal sætte huset i mit navn, så der ikke bliver noget, hvis han dør før mig. Vi har snakket om, man bare kan få huset tinglyset, så den kun står i mit navn eller hvad.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
4/25/2019 12:59:26 PM

Hej Lene

Hvis I har alm. formuefællesskab vil det ikke påvirke størrelsen af arven til din mands særbørn, at I flytter ejendommen over i dit navn. Hvis din mand dør, vil det fortsat være halvdelen af den fælles nettoformue, som falder i arv.
Hvis friværdien i ejendommen skal holdes væk fra hans særbørn, skal ejendommen føres over i dit navn, og I vil samtidig skulle lave en ægtepagt, hvor ejendommen gøres til dit særeje. Det vil dog betyde, at han heller ikke selv får del i ejendommen, hvis I skal skilles. Det kan jeg derfor ikke anbefale.

I stedet bør I lave et testamente, hvor arven til hans særbørn begrænses til tvangsarv. Så får de kun hver 1/64 af jeres fælles nettoaktiver, altså når gæld og boomkostninger er trukket fra.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene Mathiasen
4/25/2019 1:08:18 PM

Ok mange tak.

Besvar indlæg
Jette P.
4/28/2019 8:46:35 PM

Kære Mie
Jeg har et spørgsmål vedr. Særeje. Min man har sammen med sin ex kone en gæld på en mil. Som hun ikke betaler på, han gør.
Kan jeg komme til at hæfte for denne gæld hvis jeg ikke har særeje.
Kan vi oprette særeje efterfølgende(efter ægteskab) så jeg ikke på nogen måde hæfter for hans gæld ved skilsmisse eller død. Jeg er desuden ved at købe et hus som kun skal stå i mit navn, er det klogt at få særeje inden dette køb.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/1/2019 3:19:59 PM

Hej Jette

Du kommer ikke til at hæfte for gælden som sådan. Til gengæld vil der kunne være en konsekvens, hvis I skal skilles, eller hvis én af jer dør.
I så fald skal I nemlig dele jeres nettobodele, hvilket er jeres samlede aktiver fratrukket jeres gæld. Din bodel vil du skulle dele med ham, men hvis han er insolvent pga. gælden, vil han ikke skulle dele noget med dig.

Det kan undgås, hvis du får særeje på dine aktiver helt eller delvist. En ægtepagt kan sagtens laves efter ægteskabet er indgået, men I skal være enige. Din mand vil blive stillet dårligere, men er I enige, kan en ægtepagt sagtens laves, så dine aktiver er beskyttet.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sofia
4/30/2019 1:56:38 PM

Hej.
Jeg har en veninde, der skal skilles fra sin mand. Han vil gerne blive boende i det hus, de begge har skrevet under på.
Hun mener, at han kan lave en gældsovertagelse af hendes gæld i huset inden selv skilsmissen.

Er det korrekt?

mvh Sofia Sørensen

Mie Rahbek Thomsen
5/1/2019 3:24:09 PM

Hej Sofia

Man kan godt overdrage et hus inden skilsmissen. Det er dog billigst at vente til man er skilt, idet der så skal betales mindre i tinglysningsgebyr. Så slipper man med grundgebyret på 1.660kr. og sparer 0,6% af halvdelen af ejendommens værdi.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/1/2019 3:24:10 PM

Hej Sofia

Man kan godt overdrage et hus inden skilsmissen. Det er dog billigst at vente til man er skilt, idet der så skal betales mindre i tinglysningsgebyr. Så slipper man med grundgebyret på 1.660kr. og sparer 0,6% af halvdelen af ejendommens værdi.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tore Ingvard Nygaard Nielsen
5/2/2019 3:34:37 PM

Hej
Min mor er afgået ved døden, og havde en negativ formue på ca. 113.000 kr. efter bisættelsen. Hendes man har en positiv formue på 115.000 kr. Hvordan er hendes man stillet i denne situation? Det skal siges at de ikke har boet sammen de senere år pga. min mors dødlige sygdom. Bobestyreren siger at halvdelen af hans formue skal direkte i boet efter min mor, hvorimod jeg andre steder har læst at det er fælles formuen, skal gøres op og deles. Så i dette tilfælde er der altså en difference på godt 55.000 kr. alt efter hvordan det opgøres. 115000/2=57.500 & (115000-113000)/2=1000. Hvad er rigtigt i denne situation? Der er igen ægtepagt, særeje osv.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
5/3/2019 10:00:46 AM

Hej Tore

Hvis dine forældre stadig er gift, skal din far dele halvdelen af sin nettoformue med boet. Boets formue er negativ, hvorfor der ikke skal deles noget med din far. Heller ikke gælden.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper
5/13/2019 8:34:44 PM

Hej Mie

Min kone har søgt skilsmisse og det viser sig at hun har en hemmelig konto med arveforskud, hvor der er indsat penge på i 2017, 2018 og 2019. Der er måske særeje. Jeg er aldrig blevet oplyst om disse midler i mit ægteskab og ville selvfølgelig have disponeret min økonomi helt anderledes, hvis jeg havde været vidende om dette særeje og gjort krav på at udtage et tilsvarende del af vores formue som særeje. Min kone har kørt et dobbeltliv i denne periode med utroskab i denne periode. I samme periode har jeg investeret og brugt mange penge på i standsættlese af en lejlighed, hvor min kone nu gør krav på den værdiforøgelse der er kommet gennem min arbejdsindsats. Jeg mener at min kone både har bedraget mig økomisk og ægteskabeligt. Jeg ville selvfølgelig straks have søgt skilsmisse straks hvis jeg havde kendt til hendes utroskab og ikke have skabt omtalte værdiforøgelse. Jeg mener at min kone har beriget sig på mine. Kan jeg få kompensation for dette bedrageri ved vores skilsmisse?

Mie Rahbek Thomsen
5/15/2019 11:40:57 AM

Hej Jesper

Rent juridisk spiller din kones utroskab ikke nogen rolle i jeres økonomiske mellemværende.
I forhold til de skjulte konti skal du have dokumentation, hvis hun mener der er tale om særeje. I så fald vil hun kunne holde kontiene uden for jeres bodeling uanset om du har kendt til dem eller ej.
Hvis du har investeret noget af din formue i en lejlighed, får det ikke nogen betydning i bodelingen. Om formuen er penge på en konto eller friværdi i en lejlighed gør ingen forskel. Din bodel vil have den samme værdi.
Hvis du har lagt en masse fysisk arbejde i lejligheden, kan der eventuelt komme kompensation på tale, hvis det har resulteret i en reel værdistigning. Dette bør du få undersøgt mere grundigt ud fra de konkrete forudsætninger.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
5/15/2019 10:25:26 AM

Hej Mie.

Min kone og jeg er blevet enige om at blive skilt.
Jeg har lige overtaget et rækkehus, som jeg har har lagt udbetaling til og det er mig som har kreditforeningslånet og mig som står på skødet til rækkehuset.
Udbetalingen til rækkehuset stammer fra overskuet af salget af min gamle lejlighed som jeg også ejede.
Lejligheden havde jeg særeje på, men vi har ikke nået at få lavet særeje på det nye.

Jeg er også registreret som ejer på bilen, som jeg har købt og betalt.
Alle udgifter til rækkehus og bil det vil sige, afbetaling af lån af bil og lejlighed og faste udgifter er noget jeg har stået for, hvor min kone “bare” har haft adresse hos mig.

Kan hun kræve noget af mig i forbindelse med skilsmisse, udover de ting hun selv har købt til husstanden?

Eller skal jeg få lavet et ægtepart(særeje på hus og bil) inden vi bliver skilt?

Mvh Thomas

Mie Rahbek Thomsen
5/15/2019 11:43:44 AM

Hej Thomas

De aktiver og passiver, som ikke er særeje, skal indgå i hver jeres bodel. Hvis jeres bodel samlet set er positiv, skal I dele det beløb med hinanden.

Da du har haft særeje i lejligheden, vil det salgsprovenue også være beskyttet, selvom pengene flyttes over i en anden bolig. Afhængig af de konkrete omstændigheder burde du derfor kunne holde rækkehuset uden for bodelingen. Hvis bilen er købt med særejemidler, gælder der det samme for den.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tommy
5/28/2019 6:52:34 PM

Min søster og hendes samlever har været sammen i 24 år. Altså ikke gift. De har en datter og et hus sammen. Han har nu fået en stor arbejdsskadeerstatning 3 mill. og har valgt at smutte og bosætte sig et andet sted. Han betaler stadig på deres fælles hus, som er til salg. Har hun ikke ret til en del af erstatningen og hvad skal hun gøre.

Mie Rahbek Thomsen
6/11/2019 1:12:15 PM

Hej Tommy

Som ugift samlevende skal man ikke bodele, hvis man går fra hinanden. Typisk vil en personskadeerstatning også kunne holdes uden for en bodeling, selv hvis de havde været gift.

De skal have fundet ud af, hvad der skal ske med huset. Skal din søster overtage det, eller skal det sælges. Eventuelle andre fælles ting skal også deles op, men derudover skal der ikke gøres mere i forhold til økonomi.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Benjamin
5/31/2019 10:05:50 PM

Hvad betyder ?Aftaleindgåelse
mange tak

Besvar indlæg
Benjamin
6/3/2019 1:49:34 AM

Kan du redegørelse en aftaleindgåelse ?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
6/11/2019 1:13:32 PM

Hej Benjamin

En aftaleindgåelse er, når to parter indgår en aftale. Det kan være mundtligt eller skriftligt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Benjamin
6/12/2019 5:40:29 AM

Mange tak

Besvar indlæg
Leif
6/2/2019 9:18:27 PM

Inden jeg blev gift købte jeg et hus med kun mit navn på skødet og lån til kreditforening.
Hvis jeg vil skilles efter 15 år, skal min kone så have halvdelingen af friværdien eller den offentlige vurdering. Hun har aldrig bidraget økonomisk til vor fælles hus føring, kun modtaget SU i ca 3 år. Ligeledes har jeg en bil købt med egne midler efter vi blev gift. Skal hun have noget
vedrørende bilen Ligeledes kan jeg beholde min kones skattefradrag hvis hun flytter til Thailand og vi stadigvæk er gift og jeg bor i Danmark

Mie Rahbek Thomsen
6/11/2019 1:19:26 PM

Hej Leif

Da I giftede jer fik I automatisk delingsformue, idet I ikke har oprettet en ægtepagt. Det vil sige, at dine samlede nettoaktiver skal deles med din kone og hun skal dele sine samlede nettoaktiver med dig. Det er altså friværdien i ejendommen, som du skal dele og ligeledes friværdien i din bil.

Hvis I kan blive enige om en anden bodeling, må I gerne det, men din kone har ret til bodeling som ovenfor anført.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
tina
6/12/2019 10:12:21 AM

Hej
Hvis man ejer et hus før man blev gift og man kun står som ejer på Tinglyset og man vælger at blive skilt. Skal jeg så dele huset med min mand?

VH Tina

Mie Rahbek Thomsen
6/12/2019 11:05:31 AM

Hej Tina

Medmindre I laver en ægtepagt som gør værdien af huset til særeje for dig, vil du skulle dele værdien af huset med din mand ved en separation/skilsmisse, eller hvis en af jer dør.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina
6/12/2019 12:40:10 PM

hej igen kan man lave ægtepagte selvom man er gift hvis min mand er med på at jeg ejer huset?
VH Tina

Mie Rahbek Thomsen
6/13/2019 12:25:22 PM

Hej Tina

Ja, hvis I er enige om det, kan I sagtens oprette en ægtepagt efter ægteskabet er indgået.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
7/3/2019 10:05:30 PM

Hej Mie,

Jeg er bobestyrer i boet efter min mor, som har oprettet testamente, hvoraf fremgår, at min niece skal arve en fast sum, som skal være fuldstændigt særeje for min niece.
Hvem er ansvarlig for registreringen af det fuldstændige særeje?
I fald det måtte være bobestyrerens ansvar, hvorledes griber jeg det så an?

Venlig hilsen
Jens

Mie Rahbek Thomsen
7/8/2019 2:09:19 PM

Hej Jens

Du skal bede niecen oprette en ny konto, hvor arven kan udbetales til. Et fuldstændigt særeje bliver ikke registreret nogen steder, men hun skal gøres bekendt med særejet og dernæst holde det adskilt fra din egen formue. Hvis særejearven bliver blandet sammen med hendes egen formue, vil særejebeskyttelsen hurtigt forsvinde.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne
7/5/2019 10:48:15 AM

Hej Mie

Er det muligt at kræve en ulige fordeling af et salgsprovenu - altså i juridisk forstand at gøre krav på et provenu ifm. ved hussalg, når den økonomiske deling igennem en periode har været ensidigt til stor fordel for den ene part i et papirløst korterevarende samliv?

Der har ikke været skriftlige aftaler - blot naivitet (fra min side), men kontoudtog og formuesvind vil vise, at det har været en endog meget dyr fornøjelse for mig, at have et kortvarig bofællesskab med den pågældende samlever.

Mvh. Hanne

Mie Rahbek Thomsen
7/8/2019 2:12:47 PM

Hej Hanne

Som ugifte har I jo ikke en gensidig forsørgelsespligt, men hvis du alligevel har påtaget dig en sådan, kan du ikke kræve en skævdeling af provenuet, med mindre du kan sandsynliggøre, at der var tale om et lån. Det vil sandsynligvis kræve en aftale mellem jer at få skævdelt provenuet. Hvis du har skudt et stort beløb ind ved køb af ejendommen, vil du dog have nemmere ved at kunne opnå skævdeling, end hvis det har været løbende indbetalinger, hvor du har betalt mere end din samlever gjorde.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte
7/7/2019 9:46:45 PM

Hej Mie,

Jeg står overfor en skilsmisse og vil gerne have svar på følgende :

Min mand købte et sommerhus 3 år inden at vi blev gift og huset står i hans navn.

Vi ejer en andelslejlighed sammen, hvor vi begge står som ejere.

Ingen af os har lavet særeje Ifm indgåelse af ægteskab.

Hvorledes står jeg mht bodelingen ?

Mvh
Charlotte

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
7/8/2019 2:14:27 PM

Hej Charlotte

Ved bodelingen skal I dele alle jeres nettoaktiver, uanset hvem der står som ejer. Friværdien i din mands sommerhus skal dermed også indgå i bodelingen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte
7/8/2019 10:54:08 PM

Tak for klart svar .

Et tillægsspørgsmål :

Min mand står desuden til arve efter et nært familiemedlem.

Vil denne eventuelle arv også indgå i vores bodeling eller kan man omgå dette?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
7/9/2019 9:42:37 AM

Hej Charlotte

Når I søger separation eller skilsmisse, vil ansøgningsdagen være skæringsdag for jeres bodeling. Dvs. at er din mands familiemedlem død inden skæringsdagen, skal arven som udgangspunkt medtages i jeres bodeling. I må dog gerne aftale noget andet.

Dør familiemedlemmet efter skæringsdagen, skal arven ikke regnes med i bodelingen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jeppe
7/17/2019 12:29:03 PM

Hej,

Min kone og jeg vil gerne modtage en pengesum fra min kones forældre (canadiske statsborgere) som et rentefrit anfordringslån. Kan dette lade sig gøre selvom både min kone og hendes svigerforældre er canadiske statsborgere?

Mvh Jeppe

Mie Rahbek Thomsen
8/9/2019 9:07:18 AM

Hej Jeppe

I kan modtage et beløb fra dine svigerforældre som et lån, og hvis dine svigerforældre hvert år ønsker at give jer en pengegave, hvorved lånet kan nedbringes, undløser det hverken skat eller afgift for dig eller din kone. At dine svigerforældre er Canadiske statsborgere ændrer altså ikke på de regler, som sædvanligvis gælder omkring afgiftsfrie pengegaver.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie
7/17/2019 8:20:34 PM

Jeg indgår ægteskab med min forlovede d. 10 aug. 2019. Jeg har aktier og obligationer med ind i ægteskabet og min forlovede har gæld SU- og boliggæld.
Vil du råde os til at lave særeje på disse?

Mie Rahbek Thomsen
8/9/2019 9:09:54 AM

Hej Julie

Hvis I ikke laver en ægtepagt, vil formuefællesskabet medføre, at I ved skilsmisse eller dødsfald skal dele jeres positive nettobodel med jeres ægtefælle. Hvis din mands samlede bodel er negativ, skal han ikke dele de aktiver, han måtte have. Du hæfter dog heller ikke for hans gæld. Hvis din samlede nettobodel er positiv, skal du dog dele med ham, desuagtet at han ikke skal betale noget til dig.

Hvis du vil undgå denne retsstilling, skal I lave en ægtepagt og beskytte dine aktiver.

Jeg håber, I får en dejlig bryllupsdag i morgen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Sophia Hansen
7/18/2019 12:13:04 PM

Jeg er skilt siden 2015 og fik samme år min gæld sanering, som jeg bliver færdig med at betale i 2022 nu har jeg fået kæreste og vi vil gerne flytte sammen og senere gifte os. Hvad vil det betyde for min gældsanering? mister jeg det og skal til at betale hele beløbet?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/9/2019 9:11:49 AM

Hej Sophia

Din gældssanering bliver ikke ændret, selvom du flytter sammen med en kæreste. Kendelsen er endelig, og du vil ikke kunne komme til at betale mere i dividende, end det beløb der er fastsat i kendelsen.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte Jørgensen
8/11/2019 10:20:38 AM

Mine forældre bor i Spanien og har sommerhus i Danmark. Inden min fars død lavede mine forældre en ægtepagt hvor min mor afgav sin del af sommerhuset, underskrevet af begge og 4 vitterlighedsvidner.
Min mor vil efter min fars død have denne aftale annulleret da hun ikke ønsker min søster og jeg arver sommerhuset. Hvordan skal vi som børn forholde os til det? Min far ønskede vi arvede sommerhuset ved hans død.
Der forefinder et testamente i Spanien, hvor sommerhuset ikke er nævnt da det blev købt efter testamentet blev lavet.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
8/16/2019 3:23:18 PM

Hej Charlotte

Hvis dine forældre i en ægtepagt har bestemt, at sommerhuset er din fars særeje, så kan det ikke ændres efter hans død. Testamentet kan heller ikke ændres for så vidt angår din fars arv, men det havde været bedst, at testamentet i Spanien var blevet opdateret. Skiftet vil vel finde sted i Spanien, men det er ikke sikkert, at de vil inddrage sommerhuset i Danmark. I så fald kan det skiftes i Danmark, hvor det danske testamente i hvert fald er opdateret.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine
8/22/2019 12:20:55 PM

Min mand har en virksomhed sammen med en anden persen.

De har en samlet gæld på 2 mio. som de personligt hæfter for, og de kautionere for hinanden.

Min mand står til at arve 1 mio. kr, ikke nu men ud i fremtiden.

Ved konkurs:
Vil kreditorerne kunne tage hele milionen, min mand arver, eller indgår hans arv i vores fælleseje, så halvdelen i realiteten er min.

Min mands kompagnon ejer intet, så den milion min mand arver er med til at nedbringe den samlede gæld for vores kompagnon.

Er det ikke en fordel at min mand frasiger sig sin arv, og i givet fald, er det så vores fælles børn der arver det hele,eller arver jeg som hustru halvdelen. eller hvis han ikke frasiger sig arven, går halvdelen så ind under fælleseje, så jeg som hustru får halvdelen af milionen, selvom vi ikke skal skilles, eller dør. så det kun er halvdelen kreditorerne får.

Der skrives heltiden om ved skilsmisse og dødsfald, men her snakker vi altså om, at vi ikke skal hver til sit, men bare gerne vil beskytte hans arv, ved en evt. konkurs, så noget af arven kan blive hos mig/os.
vi er begge klar over, at hvis vi så bliver skilt så har han fraskrevet sig sin arv, som kunne ha nedbragt halvdelen af hans fælles gæld, men når arven ikke kan nedbringe det hele, så er han jo lige vidt, samtidig er han egentlig ikke interesseret i at nedbringe gæld for hans kompagnon.

Venlig hilsen
Trine

Mie Rahbek Thomsen
8/27/2019 11:07:53 AM

Hej Trine

Hvis din mand personligt giver afkald på arv, vil arven i stedet tilfalde hans børn. Et arveafkald på forventet arv - altså inden dødsfaldet - kan ikke omstødes af kreditorerne. Det vil dog betyde, at han ikke kan søge gældssanering. Hvis arveafkaldet gives efter dødsfaldet, kan det omstødes af kreditorerne.

Selvom I er gift, vil arven være "placeret" i hans bodel, og kreditorer vil kunne kræve sig betalt af hele arven.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Robert
8/14/2019 11:05:20 PM

Min hustru og jeg overvejer at oprette en ægtepagt hvor jeg vil få særeje på vores ene ejerlejlighed og hun på vores anden ejerlejlighed.

Samtidig ønsker vi at sikre vores fælles søn arver begge lejligheder uanset hvad. Dvs. selv hvis vi skulle blive skilt og finde nye partnere ønsker vi at begge lejligheder skal tilfalde ham i tilfælde af vores død. Er det muligt at oprette et sådant testamente? Vores øvrige værdier ønsker vi fordelt efter de almindelige regler.

Mie Rahbek Thomsen
8/16/2019 3:26:06 PM

Hej Robert

I kan godt eje en ejerlejlighed hver især, og derefter gøre dem til særeje ved at oprette en ægtepagt. Det kræver dog, at du er eneejer af den ene lejlighed og din kone eneejer af den anden, da man kun kan få særeje på aktiver, som man selv ejer.

I kan også godt lave et testamente, hvor jeres søn begunstiges, men jeg kan ikke anbefale på forhånd at skrive ind, at det også skal gælde, hvis I bliver skilt og får nye partnere. I ved aldrig hvad fremtiden vil bringe.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annika
8/26/2019 9:17:28 PM

Min mand og jeg gennem 15 år er enige om skilsmisse. Vi har en tinglyst ægtepagt med rent fuldstændigt særeje. Ved ægteskabets indgåelse havde jeg en lejlighed, som jeg siden solgte med en nettooverskud på 1 mio. Dette beløb blev brugt til udbetaling på et fælles hus. Forskellige omstændigheder gjorde at vi senere valgte at sælge huset for en mio under købsprisen.
Herefter købte vi en ny fælles ejendom uden udbetaling. Vi ejer fortsat ejendommen og tilhørende gæld i fællesskab, og har begge løbende betalt til afdrag/vedligehold gennem årene.

Vi er enige om sælge vores hus grundet skilsmissen. Kan jeg gøre krav på den tidligere "tabte" 1 mio som mit særeje?

Mie Rahbek Thomsen
8/27/2019 11:12:33 AM

Hej Annika

Som jeg forstår din redegørelse, så har du egentlig mistet den indskudte million, da I sælger ejendommen med tab. Værdien findes dermed ikke længere. Samtidig har I formentlig ikke aftalt, at din mand skal skylde dig halvdelen af dit indskud. På den baggrund mener jeg desværre ikke, at du vil kunne gøre krav på halvdelen af den indskudte million.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone
9/13/2019 1:21:09 PM

Hejsa For 15 år side indgav jeg papir på en seperation.. Det blev dog aldrig til skilsmisse.. med mindre den automatisk træder i kraft.. Vi har ikke “boet” sammen i al den tid men han har været en meget stor del i hverdagen i al den tid.. han har ydet mig økonomisk hjælp fra start og betalt forskellige “store” regninger for mig når jeg ikke har kunnet betale. Og det har han altid gjort.. Vi blev gift i 1997..Vi har været “sammen” i 32 år Nu er det sådan at han har fundet en anden og vil så skilles. Jeg har ønsket at få hustrubidrag da jeg har brug for at vores økonomiske “arrangement” fortsætter... Jeg har vores 4 drenge hos mig... (21 år med depri. Diagnose, 19 år. Og 18 år med Asbergers Diagnose og sidst en på 14 år) Ægtefællen bor og arbejder i Norge på 5’te år.. hans årlige indtægt er på 420.000,-kr.. Jeg er førtidspensionist pga Diagnosen Bipolar..Tror du der er en mulighed for hustrubidrag. Med venlig hilsen Lone

Mie Rahbek Thomsen
9/18/2019 9:30:58 AM

Hej Lone

Da I blev separeret blev der taget stilling til, om der skulle betales ægtefællebidrag, og om vilkåret også er gældende ved en skilsmisse. Hvis I ikke har haft genoptaget jeres samliv siden separationen, vil den stå ved magt. På nuværende tidspunkt vil du derfor ikke kunne ændre et vilkår om ingen ægtefællebidrag, hvis der er taget stilling til det dengang.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
kirsten
9/14/2019 10:47:47 AM

Vi har fælleseje og har været gift i 25 år. Min mand har 2 voksne drenge. Vi har ingen fællesbørn.
Vi har oprettet testamente, hvor der står, at drengene tvangsarv skal være mindst muligt.
Vi har fælleshus, Et hus der står i mit navn og et hus der står i min mands navn. Min mand har været pensionist i 15 år og jeg har haft godt betalt arbejde.
Vi vil gerne gøre det jeg har stående på bankkonti i mit navn, aktier og pension, samt huset i mit navn til mit særeje, som ikke skal deles med min mands børn, hvis han går væk før mig.
Skal vi have en advokat på eller kan vi selv skrive her.

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
9/18/2019 9:42:32 AM

Hej Kirsten

Din mands særbørn arver ikke dig, hvis din mand dør før dig.

Hvis din mand imidlertid dør først, vil halvdelen af jeres samlede nettomidler skulle fordeles som arv, hvoraf hans særbørn skal modtage tvangsarv (1/8) til deling. Du vil arve 7/8 og selvfølgelig beholde din egen halvdel af den fælles nettoformue.
Hvis tvangsarven skal være mindst mulig, kan I principielt godt lave en ægtepagt, hvor længstlevendes aktiver er særeje, men førstafdødes midler er delingsformue. På den måde vil du som længstlevende ikke skulle afgive noget til dødsboet, men din mands midler skal deles med dit. Den formue tvangsarven til særbørnene skal beregnes af, bliver derfor noget mindre.

Ulempen ved en sådan løsning er dog, at særejet også gælder ved skilsmisse. Det er derfor en farlig løsning kun at lade én af jer få særeje, hvis I pludselig skal skilles. Et kompromis kunne være, at I begge fik særeje, men hvis I ejer nogen lunde lige meget, vil særejet ikke hjælpe jer i forhold til arvens størrelse til særbørnene.

Jeg vil anbefale jer at drøfte det grundigt med en advokat, før end I opretter en ægtepagt.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
jesper
9/19/2019 4:07:50 PM

Hej Mie

Min skilsmisse er nu hos bobehandler. Det viser sig at min kone har et hemmeligt særeje I form af et arveforskud, som dokumenteres I form af tre dokumenter fra 2017, 2018 og 2019. Da vi var I skifteretten kunne min modpart ikke fremvise dokumentation for 2019, da retsassoren bad om dette, men kunne kun fremvise dokumenterne for 2017 og 2018. Sagen er gået videre til bobehandler og nu 7 måneder efter ophørsdagen er der nu fremlagt et dokument for 2019, som ikke beskriver hvilket beløb særejet dækker. Endvidere er det udateret. Dokumentet er fordelt på 2 unummererede sider, og side 1 og 2 er udskrevet med to forskellige skriftstørrelser. Dvs at det ser ud som om at de to sider ikke hører sammen og er produceret langt efter ophørsdagen.

Jeg mener derfor at dokumentet ikke opfylder normale formalia og derfor er ugyldigt?

Er der ikke nogen minimale formelle krav for at et dokument kan accepteres som dokumentation for et evt. særeje. Eller er det et skøn som bobehandler anlægger?

Mvh

Jesper

Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Ægteskab eller papirløse par Ægteskab eller papirløse par

Mange danskere glemmer at sætte sig ind i det juridiske liv som ægtefolk eller papirløst par.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.620 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.620 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.