Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Godt nyt til boligejere: Færre lovkrav til små byggerier

  • Af Pia Eskildsen, ADVODAN
  • 03. apr 2017
  • 20 Spørgsmål & svar

De administrative krav til byggelystne danskere skal lempes, og derfor foreslår transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) at afskaffe de såkaldte anmeldelsessager. Det betyder, at kommunerne ikke fremadrettet skal involveres ved byggeri af fx drivhuse og carporte på privat grund. Ifølge Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen er der ca. 20.000 anmeldelsessager om året, og de udgør omtrent en tredjedel af alle kommunale byggesager.

Byggerierne skal dog stadig overholde de gældende regler om eksempelvis størrelse og afstande. Advokat Christian Lund Agerbæk fra ADVODAN Aalborg gennemgår reglerne for mindre byggerier på privat grund her.

Regler for anmeldelse
Som reglerne er i dag, skal små byggerier på mellem 35 og 50 kvadratmeter anmeldes til kommunen, inden du går i gang med dit projekt. Herefter har kommunen 14 dage til at vurdere din anmeldelse. Hvis du ikke hører fra kommunen, kan du gå i gang med byggeriet. Når de nye regler træder i kraft, skal du ikke anmelde dit byggeri, hvis det er under 50 kvadratmeter.

Tjek lokalplaner og servitutter
Når du bygger på din egen grund, er det som udgangspunkt bygningsreglementet, der gælder. Men du skal altid huske at tjekke, om der er særlige lokalplaner, tinglyste servitutter eller deklarationer, der kan have indflydelse på dit projekt. De går nemlig altid forud for bygningsreglementet. Hvis du fx undlader at overholde en lokalplan eller en servitut, kan du i sidste ende få et påbud fra kommunen om at fjerne det, du har bygget.   

Tjek Ledningsejerregistret
Hvis du selv laver gravearbejdet ved mindre byggerier, skal du også huske at tjekke Ledningsejerregistret (LER). Bygger du ovenpå en ledning, risikerer du nemlig at skulle flytte byggeriet. Kommunen vil ikke gøre dig opmærksom på dette på forhånd. Hvis du har en entreprenør til at foretage gravearbejdet, er det entreprenøren, der har ansvaret i forhold til dig som bygherre for at sende den såkaldte graveforespørgsel til LER.

Byg korrekt mod skel
Det er altid en god idé at fortælle din nabo om dine byggeplaner, inden du går i gang. En god dialog kan forebygge mange nabokonflikter. Du må gerne opføre småbygninger i skel, men du skal overholde en række betingelser. Fx må den samlede længde af de sider, der vender mod skel, højst være 12 meter. Bygningens ydervægge eller tag må inden for 2,5 meter fra skel ikke være højere end 2,5 meter. Der må heller ikke være vinduer, døre eller andre åbninger mod skel, og tagvandet skal holdes inde på egen grund.

Overskrid ikke bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten på langt de fleste parcelhusgrunde er på 30 procent. For sommerhuse er den normalt på 15 procent. Bebyggelsesprocenten beregnes ved at sammenholde det samlede boligareal i huset plus øvrige småbygninger som fx carport, udestuer, overdækkede terrasser mv. med grundens størrelse. Dog er det kun det antal m2 i småbygninger mv., der er over 35 m2 – og 20 m2 for rækkehuse – som skal tælles med i regnestykket. Overskrider du bebyggelsesprocenten, kan kommunen kræve, at du nedriver den merbebyggelse, der overskrider det tilladte areal.

Opdater BBR
Når dit byggeprojekt står færdigt, skal det registreres i BBR (Bygnings- og boligregistret). Det er dit ansvar som boligejer, at oplysningerne om din ejendom er korrekte. Er de ikke det, kan det få konsekvenser den dag, du ønsker at sælge ejendommen. Hvis boligarealet er forkert angivet, kan du som hussælger risikere at skulle give et afslag i salgsprisen til køber.

Informer dit forsikringsselskab
Husk at informere dit forsikringsselskab, når du har bygget en ny carport, et drivhus, en overdækket terrasse eller lignende. Det er nemlig vigtigt, at du får bygningen med ind under din husforsikring.


Ifølge regeringen skal de nye regler gælde fra den. 1. juli 2017. Forslaget støttes af Socialdemokratiet og SF.

Vil du vide mere?
Christian Lund Agerbæk

Christian Lund Agerbæk

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
ole
08-04-2017 09:51:00

Hej Christian
Hvordan forholder det sig, når jeg har en carport på 26 m2, og jeg ønsker at bygge et skur på 10 m2, I tilknytning til carporten. Vil det kræve en anmeldelse? Carporten er opført samtidig med huset I 1969. På forhånd tak.
mhv. Ole

Christian Lund Agerbæk
10-04-2017 11:34:49

Hej Ole

Som er reglerne er i dag, så vil opførelsen af skuret i forlængelse til carporten kræve en anmeldelse, da det er det samlede areal af småbygninger (skure, garager, overdækninger mv.), man beregner ud fra.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Verner Hansen
11-04-2017 15:43:28

Jeg bor i en andelsboligforening med 36 boliger (rækkehuse)

Må bestyrelsen rette i vedtækterne så der står at andelshaverne skal betale vedligeholdesen af gasfyret og reservedelene .

er det lovligt. det blev vedtaget på en generalforsamling

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
12-04-2017 08:55:02

Hej Verner

Forudsat, at ændringen af vedtægterne i øvrigt blev gyldigt vedtaget, kan jeg ikke se et juridisk problem i, at disse udgifter væltes over på andelshaverne.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Peter
03-05-2017 21:48:52

Hej, vi har kig på køb af hus hvor der er følgende bygninger (areal ifølge BBR):
Hus: 161kvm, Carport/værksted 35kvm, Drivhus 10kvm, Udhus 10kvm.

Grunden er 895kvm ifølge BBR (ex tillægsareal). 0.2 = 179kvm

Hvad er forskel på udnyttelsesgrad og bebyggelsesprocent?
Udnyttelsesgrad i forhold til servitut: 0.2 (fra 1967)
OIS.dk har 3 linier under "Kommuneplaner" hvor "Max bebyggelsesprocent pr. ejendom er henholdsvis 30, 30 og 25.
Kommuneplan fra 2009 står der "Max bebyggelsesprocent 30% for den enkelte ejendom"

Hvor meget må vi bygge på grunden?
Ejendomsmægler har oplyst 171kvm.
Fratrækkes der noget da det er en kotelet-grund så indkørsel ikke må bebygges?

Christian Lund Agerbæk
13-05-2017 12:57:15

Hej Peter

For at kunne hjælpe dig har jeg brug for at kende adressen, så kan jeg finde servitutten, kommunalplanen mv.

Du er velkommen til at skrive direkte til mig på nedenstående mailadresse.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
pia Damgaard
23-05-2017 10:54:04

hej Christian
vi bor på en lukket privatvej med 4 huse, vejen ender i en vende-plads.
vi har fået nye naboer som gerne vil bygge en carport forenden af vejen, de vil derfor have 2 indkørselser ud til vende-pladsen, de vil også fjerne det lille stykke fortorv ved deres grund. har lidt svært ved at gennemskue, om de må alt dette. eller skal vi(3 andre ejere) skrive at det er i orden ?

venlig hilsen
Pia Damgaard

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
24-05-2017 09:18:36

Hej Pia

Der er formentlig udarbejdet en lokalplan og/eller en kommunalplan, som tager stilling til dette spørgsmål. Det fremgår normalt, hvor tæt man må bygge ud til vejen, hvor mange indkørsler der må være til hver grund, bebyggelsesprocenter etc.

Planerne findes nemmest ved at slå jeres ejendom op på www.ois.dk

Jeres naboer kan søge om dispensation for eventuelle bestemmelser i loklaplanen, og en sådan ansøgning skal i nabohøring.

Om I skal acceptere naboens byggeprojekt afhænger jo af øjnene, der ser det. Nogle vil være meget kede af at miste en del af fortovet. Andre vil være kede af, at det generelle visuelle udtryk for jeres fire ejendomme ændres ved en carport ud til vejen. Andre vil være lige glade.

Hvis I ønsker, at jeg skal undersøge reglerne for jeres vej, er du velkommen til at sende mig en mail.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
John Nielsen
08-06-2017 13:40:11

Vi har igennem Planet huse fået bygget vores drømmehus og har aftalt telefonisk at aflevering er d. 13/6 kl 13 nu har de fået problemer med levering af de de sidste fliser til brusekabinen og det betyder at de udsætter denne aflevering til d. 21/6!! Vi får så problemer med at have et sted at bo ( bruger nok vores børn) men mangler så at få opmagasineret vores møbler hvilket vil give os en ekstra udgift, samt manglende tid til indflytning pga opbrugt feriedage ??
Hvad kan vi forlange af kompensation fra Planet huse?
Vh
John

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
12-06-2017 10:26:43

Hej John

Det afhænger meget af de vilkår, som er aftalt i jeres husbyggekontrakt, og om AB Forbruger/AB 92 er vedtaget mellem jer.

for at kunne svare på dit spørgsmål er det nødvendigt, at du sender mig disse bilag.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Christian Jacobsen
13-06-2017 13:14:50

Gælder fritagelsen for ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse også for opførelse af bålhytter under 50 m2 og opstilling af legeredskaber på offentlig grund? Det kunne f.eks. være ved en spejderhytte (på grund uden bebyggelsesmæssige restriktioner), daginstitution/skole e. lign. hvor kommunen er "Boligejer".

VH
Christian

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
19-06-2017 12:37:10

Hej Christian

Opstilling af legeplads/legeredskaber på offentlig tilgængelig grund, kræver byggetilladelse - også efter de nye regler. Dette gælder uanset, om det er private (eksempelvis en grundejerforening) eller det offentlige, som vil opføre legepladsen.

En bålhytte, vil jeg umiddelbart mene, hører under fritagelsen.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Niels Nielsen
30-07-2017 10:02:33

Hej christian har ni hektar frijord der er ikke byggeret må jeg opføre en jagthytte samt halvtag til lidt småmaskiner og hvor store må de være

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
04-09-2017 11:52:57

Hej Niels

Opførelse af en jagthytte og et halvtag i en landzone er omfattet af planlovens § 35, hvorefter der kræves en tilladelse ved opførelse af ny bebyggelse. En jagthytte og et halvtag vil blive karakteriseret som ny bebyggelse. Hvis der er tale om opførelse, som er erhvervsmæssig nødvendigt, vil du kunne være omfattet af planlovens § 36, hvorefter der ikke skal søges om byggetilladelse.

Ved bebyggelse i en byzone gælder andre regler.

Du skal også være opmærksom på eventuelle lokalplaner og servitutter, som kan have indvirkning på din mulighed for at bygge på ejendommen.

Det kræver en nærmere gennemgang af de konkrete omstændigheder, førend jeg kan udtale mig om din mulighed for at bygge, og du er i den forbindelse velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Claus
03-09-2017 17:33:38

Må man bygge et udhus i skel, der er sammenbygget med hovedhuset?

Vh
Claus

Christian Lund Agerbæk
04-09-2017 11:58:23

Hej Claus

svaret afhænger blandt andet af, hvad der fremgår af lokalplanen/kommuneplanen. Det er også muligt, at der er tinglyst en servitut på din ejendom, som giver svaret.

Jeg vil anbefale dig at kontakte din kommune for at høre, hvilke regler, der gælder i netop dit område.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Bjarke Nielsen
26-01-2018 00:16:35

Hej Christian

Jeg kigger på noget frijord, og ved ikke så meget om det, ud over at jeg har læst på diverse forum, at man ikke må opføre noget bolig/jagthytte/shelter.
På grunden er der er stor sø, og her kommer mit spørgsmål så, gælder byggeri kun på jorden?
Jeg har flere steder i tyskland set huse opført som husbåde, der har ligget permanent på en sø. Tænker om dette kunne være en smutvej/hul jeg kunne udnytte. Jeg har mulighed for at have folkeregister adresse andetsteds. Min største drøm er at bo i naturen.
Ved du om man ved ejerskab af frijord, må dyrke jorden? Grøntdager, juletræer osv..

Jeg håber du kan hjælpe mig til lidt mere klarhed.

Med venlig hilsen
Bjarke Nielsen

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
19-02-2018 21:44:44

Hej Bjarke

Kreativt med forslag om husbåd for at komme uden om reglerne i planloven vedrørende bolig i landzone. Jeg tvivler dog stærkt på, at du vil få tilladelse hertil.

Umiddelbart kan jeg derimod ikke se problemer i, at du dyrker jorden.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Jesper Anthonisen
16-02-2018 20:03:34

Hej Christian,

Hvis man køber frijord / skov. Er det så muligt at få jorden "omregistreret" så man kan få lov til at opføre helårsbolig?

Mvh
Jesper Anthonisen

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
19-02-2018 21:36:39

Hej Jesper

Afgørende er, hvordan ejendommen er registreret. Er den registreret som landzone, er det så godt som umuligt at få byggetilladelse til at opføre en bolig.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Byggesager Byggesager

Byggeri af eget hus, renovering eller tilbygning er ofte opfyldelsen af en drøm. Husk at sikre dig, så drømmen bliver til virkelighed, og ikke ender som et mareridt.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.109 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.109 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.