Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Overblik: Sådan bliver det nye skilsmissesystem

  • Af Pia Eskildsen
  • 05. apr 2018
  • 77 Spørgsmål & svar

Cirka hvert tredje barn i Danmark oplever, at deres forældre går fra hinanden, og i nogle tilfælde går forældrenes brud hårdt ud over børnene. Det er især disse børn, som aftalepartierne ønsker at hjælpe.

Her gennemgår familieretsadvokat Rikke Frødstrup fra ADVODAN Glostrup de fem vigtigste tiltag i det nye skilsmissesystem.

1. Familieretshuset
Som en del af det nye system oprettes Familieretshuset, som også kommer til at erstatte Statsforvaltningen. Familieretshuset bliver den samlede indgang til systemet, og det er her, alle sager bliver screenet til et enten grønt, gult eller rødt sagsbehandlingsspor. Screeningen skal sikre, at den enkelte families behov mødes på den rigtige måde. Screeningen sker automatisk i forbindelse med selve ansøgningen om skilsmisse.

I de tungeste sager vil familierne fremover blive mødt med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor familiens kommune skal arbejde tæt sammen med Familieretshuset.  

2. Familieretten
En anden del i det nye skilsmissesystem er Familieretten. Den ligger i byretterne, og her skal en dommer træffe afgørelse i de komplekse sager, hvor konfliktniveauet er højt, og hvor der fx kan være problemer med vold eller misbrug.

Familieretten skal også behandle de sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om fx samvær eller forældremyndighed og derfor tilbageholder barnet. I denne type sager, som handler om fuldbyrdelse af afgørelser og aftaler, vil forældreansvarslovens forudsætninger for fuldbyrdelse blive ændret, så det fremover vil stå klart, at fuldbyrdelse af en afgørelse eller en aftale kun kan ske af hensyn til barnet, og at den skal varetage barnets bedste. 

Familieretten får også flere redskaber til at nå frem til varige løsninger for familierne. Retten får fx mulighed for at sende en sag tilbage til ny behandling i Familieretshuset, og niveauet for tvangsbøder til forældre, der ikke følger en afgørelse, bliver indkomstbestemt og i øvrigt så højt, at det vil kunne mærkes af alle.

Endeligt bliver det også muligt kortvarigt at frihedsberøve en forælder, der tilbageholder sit barn, så barnet kan blive hentet af den anden forælder under en rolig afhentningssituation.

3. Børneenheden
Der vil også blive oprettet en særlig børneenhed, som skal tage hånd om de børn, der har brug for en voksen at snakke med eller spørge til råds, hvis de er kede af det eller har spørgsmål. Børneenheden vil også bestå af børnesagkyndige, der skal sørge for, at børnene bliver inddraget tidligt i forløbet og så skånsomt som muligt.

4. Refleksionsperiode
I børnefamilier betyder en skilsmisse en stor omvæltning for børnene og deres hverdag. Derfor indfører man af hensyn til børnene en refleksionsperiode på 3 måneder for ægtefæller med børn, som er enige om en straks-skilsmisse uden en forudgående separation.

I refleksionsperioden vil forældre og børn blive tilbudt rådgivning, og der vil også være et tilbud om en målrettet rådgivnings- og afklaringssamtale, der skal hjælpe forældrene med at forstå bruddets betydning for barnet, og hvordan de bedst kan støtte barnet i situationen. Dette tilbud gives også, når der sker brud i familier, hvor forældrene ikke er gift, men har børn sammen.

5. Ligeværdigt forældreskab
Det nye skilsmissesystem har også til hensigt at understøtte det ligeværdige forældreskab. Derfor skal forældre, der er enige, have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. Samtidig skal reglerne om skilsmissefamiliers økonomi også afspejle den måde, familierne indretter sig på. Derfor skal forældre med fælles forældremyndighed og status som bopælsforældre som udgangspunkt modtage halvdelen af børne- og ungeydelsen hver.

Opfølgning på det nye skilsmissesystem
Selve lovforslaget om det nye skilsmissesystem vil blive fremsat i efteråret 2018, og aftalen er, at det skal træde i kraft 1. april 2019. Herefter vil man fra politisk hold holde øje med, om systemet har den ønskede effekt og kvalitet, og om familierne mødes med enkle og sammenhængende forløb.

Hos ADVODAN ser vi frem til at se selve lovteksten, da vi først på dette tidspunkt for alvor vil kunne forholde os til det nye skilsmissesystem og det nye regelsæt, der følger med.  

Vil du vide mere?
Rikke Frødstrup

Rikke Frødstrup

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Laila
4/11/2018 10:35:19 AM

hej. Jeg har en datter i en 6/8 ordning, hvor jeg har de 8 dage og bopælsretten - faderen betaler ikke bidrag. Samarbejdet er ikke særligt godt med faderen, og jeg ønsker ikke at der skal være delt bopælsret. Som jeg forstår, så skal børnepengene efter april 19 deles ml. faderen og jeg?

Rikke Frødstrup
4/12/2018 10:11:26 AM

Kære Laila

Det er korrekt forstået, at der er lagt op til, at der efter april 2019 kan ske deling af børnepengene. Sådan som jeg har forstået udspillet er det dog kun hvis der er delt bopæl, at det kommer på tale.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina Sørensen Berthelsen
4/24/2018 5:59:52 PM

Hejsa

Jeg vil også gerne vide om jeg er i risikogruppen for at blive påtvunget opdeling af Børne/unge ydelsen.

Siden november 2013 - november 2017 har min søn haft sin adresse hos sin far, hvortil faderen har modtaget samtlige Børne/unge ydelser i den periode (dette efter en skilsmisse)
Faderen har i samme periode lovet at hjælpe mig økonomisk til gavn for vores søn, men dette skete dog ALDRIG.
Nu har jeg så endelig fået muligheden at modtage Børne/unge ydelsen pr 1 december 2017 og have samme muligheder økonomisk som han havde tidligere.
Så er spørgsmålet så: risikerer jeg efter alt dette at blive påtvunget at skulle dele disse Børne/unge ydelser ved de nye reglers ikrafttræden? 😔😔😔

Hilsen den frustrerede

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
4/25/2018 5:19:10 PM

Kære Tina

Sådan som jeg har forstået udspillet skal det være muligt at dele børne- og ungeydelsen, såfremt der er er delt bopæl vedr. barnet. Ellers ikke.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte Kristensen
2/12/2020 1:08:35 PM

Hej Rikke. Hvis nu barn har skiftet bopælsret pr. 1/2-20, og der er gået børnepenge ind til mig den 20/1-20. Hvordan modregnes det så til faren, og hvor meget kan han kræve af beløb? Mvh. Gitte

Besvar indlæg
Kirsten
4/28/2018 11:09:19 AM

Hej
Jeg vil høre hvordan er reglen når min mand har særeje over sit firma.
Hvem arver så i tilfælde af at min mand dør?
Vi er gift og har to børn
Hilsen Kirsten

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
4/30/2018 11:32:32 AM

Kære Kirsten

Uanset at din mand har særeje på sin virksomhed, vil det fortsat være således, at du og jeres børn arver ham.

Hvor meget I hver især arver kommer an på hvad det er for en type særeje der er tale om, og om I har oprettet testamente.

Jeg skal anbefale, at du søger juridisk bistand til at få afklaret dette yderligere.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirsten
4/30/2018 12:39:30 PM

Hej Rikke
Tak for svaret
Mvh. Kirsten

Besvar indlæg
Enligmor.
8/22/2018 10:40:29 PM

Hej Rikke.

Vi har været skilt siden 2014, og faren flyttede juni 2013. Jeg har haft adresse på vores to fælles børn lige siden juni 2014. Vi kører 7 til 7.


Kan de ny regler medføre, at jeg skal give faren delt bopæl ? Når jeg har haft dem siden vi blev skilt?

Eller pågår de ny regler kun for de forældre som bliver skilt efter april 19.??

Det vil noget der skal søges om?? Det skal han jo i dag, som reglerne er nu.

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
8/23/2018 11:24:49 AM

Kære enligmor

Delt bopæl er noget som forældrene skal være enige om, og er altså ikke noget som Statsforvaltningen eller retten kan bestemme skal gøre sig gældende.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Annika
10/26/2018 1:56:46 PM

Hej

Jeg er en af de mange som bliver ramt af den nye deleordning fra 1.april 2019😔

Jeg har nogen spørgsmål jeg håber I kan hjælpe med?

Jeg deler mine børn 7/7 men har bopælsadressen. Jeg bor alene og min x bor sammen med en ny.

Hvis vi får delt bopæl, får jeg så ikke boligstøtte mere.?

Mister jeg mit enlig forsørgerbidrag.?

Og sidst, går man ikke ind og ser på hvad jeg tjener om året og hvad min x tjener.?

På forhånd tak.

Hilsen en ulykkelig mor som må flytte fra vante omgivelsen pga af den regl😢


Rikke Frødstrup
10/29/2018 1:16:19 PM

Kære Annika

I kan ikke blive "dømt" til at dele bopælen. Delt bopæl er noget som forældrene skal være enige om.
Delt bopæl vil ikke gå ud over støtte fra det offentlige.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Lauge
2/18/2019 8:40:59 PM

Hej,

vil de sige at hvis man som forældre der har 7/7 ordning, BEGGE kan søg boligstøtte beregnet ud fra at man har barnet boende hos sig?

Lauge

Rikke Frødstrup
2/20/2019 8:59:49 AM

Kære Lauge

Sådan som jeg har forstået det, er der på nuværende tidspunkt ikke indgået politisk aftale om hvad der skal ske med de offentlige ydelser som f.eks. boligstøtte. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal se på dette.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Beth
11/15/2018 11:44:37 AM

Hej,

Har været skilt i 2 1/2 år nu og vores datter har bopælspligt hos mig og pt. en 8/6 ordning.
Den påtænker vi at ændre til 7/7 (i enighed med vores datter).

Hendes far ønsker imidlertid bopælspligten flyttet over til ham, også grundet at jeg påtænker at flytte sammen med min kæreste og ikke længere kan få enkelttilskud som enlig forsørger. Det vil han gerne udnytte i stedet, da han ikke pt. er samboende med nogen, selvom han dog har en kæreste.

Jeg har ikke lyst til at give afkald på bopælspligten, når det snart vil blive en mulighed at dele den, hvilket jeg allerhelst så, og som jeg har forstået det skulle blive muligt efter den 1/4-19.

Vil han til den tid kunne dele bopælspligten med mig, og så stadig søge enkelttilskud som enlig forsørger?

Og hvad hvis han ikke ønsker at dele bopælspligten? Vil jeg så stå ringere i en 7/7 ordning end i en 8/6 som jeg har i dag, hvis han vil søge om bopælspligten?


Rikke Frødstrup
11/29/2018 12:39:23 PM

Kære Beth

Det er korrekt at der er lagt op til, at man efter den 1. april 2019 skal have mulighed for at aftale delt bopæl, som skilsmisseforældre.

Delt bopæl betyder, at jeres datter bliver registreret på din og din ex mands adresse. Det er min vurdering, at din ex mand herefter vil kunne søge om enkelttilskud som enlig forsørger, men det er noget som bør undersøges nærmere i kommunen.

Hvis ikke I kan blive enige om, at dele bopælen, kan din ex mand vælge at starte sag om bopæl. I den forbindelse skal retten foretage en vurdering af hvad der vil være bedst for jeres datter. Hvis jeres datter er mest knyttet til dig, og hvis hun har boet hos dig siden samlivophævelsen, vil resultatet formentlig blive at hun skal fortsætte med at have bopæl hos dig.

Det er endvidere min vurdering, at du står bedre, hvis I har en 8/6 ordning fremfor en 7/7 ordning, såfremt sag om bopæl skal behandles i retten.


Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Eiman Marzouk
12/10/2018 10:58:30 PM

Hej Rikke,

Jeg er en far som siden jeg er blevet skilt har fået reduceret mit samvær med min søn fordi min eks i retsalene har løjet sig til at blive bopæls forældre. Det er jo bopæls forældren som i sidste ende bestemmer hvlike samværs aftale der skal udøves. Eks vil ikke gå med til en dele ordening.

Min eks brugte den vel kendte praksis med at flytte efter at få bopælen.

Jeg synes det er tankevækkende at spørgsmålene du har fået her handleder om økonomi. Det var også derfor min eks gøre det. Jeg er ligeglad med pengene jeg kunne godt bare tænke mig og være sammen med mine børn i en deleordning

Vil jeg kunne bede om, at få mine børn på en deleordning selv de er små? 1,5 år og 4,5 år

Jeg er bare en alm mand med et godt job som kunne tænke sig at være den far jeg er ?


Står jeg bedre efter den 1. april 2019?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
12/16/2018 9:56:49 AM

Kære Eiman

Vurdering af hvorvidt det vli være godt for børnene med en deleordning bliver ikke anderledes efter den 1. april 2019.

For at kunne have en deleordning kræver det fortsat at forældrene har et godt samarbjede og at de bor nogenlunde tæt på hinanden. Hvis ikke det er tilfældet kan det blive meget svært at komme igennem med en deleordning.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Eiman Marzouk
12/16/2018 11:25:40 AM

Det jeg ked af hører.
Det er alm viden at mor bare skal lyve Statsforvaltningen hvis ønsker at begrænse samvær til far og samtidig få de børnebidrag.

I mit tilfælde har jeg dokumenteret at mor lyver, desværre blev det brugt imod mig. Altså så det et dårligt sammenarbejde ????
Børne har det godt så ikke noget grundlag for at lave om på det

Jeg havde håbet på en mere ligeværdige lov ændring.

Har nogle børn som meget gerne vil være hos far noget mere.

Jeg er nødsaget at udsætte dem for en børnesamte. Havde håbet på at lov ændringen ville hjælpe far og børn i sådan et tilfælde

Besvar indlæg
Eiman Marzouk
12/10/2018 11:07:22 PM

Hej Rikke,

Ville det nye familehus kunne traffe afgørelser om transport udgifterne ?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
12/16/2018 10:02:04 AM

Kære Eiman

Det ser ikke ud til, at Familieretshuset kommer til at kunne træffe afgørelse om transportudgifter ved samvær.

Med venlig hilsen

Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte
12/11/2018 11:04:24 AM

Jeg har forsøgt at få information om, hvordan den nye skilsmisselov kommer til at påvirke mine børns samværsaftale og fordeling af børnebidrag/ydelse mm. ved at kontakte Statsforvaltningen flere gange, men de oplyser, at loven ikke er vedtaget endnu, hvilket jeg er helt uforstående overfor??

Jeg vil rigtigt gerne vide, om min nuværende samværsaftale (indgået for en del år siden i Statsforvaltningen) hvor børnene har bopæl hos mig i en 9/5 ordning er sikkerhed nok for, at jeg ikke fremover skal dele børnenes børnepenge med deres far, eller om jeg skal igennem endnu en opslidende sag i statsforvaltningen? :(
Mvh Charlotte

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
1/3/2019 4:49:19 PM

Kære Charlotte

Loven træder først i kraft den 1. april 2019.

Statsforvaltningen eller Familieretshuset, som det kommer til at hedde, vil alene tage stilling til jeres aftale eller afgørelse om samvær, hvis du eller børnenes far starter en sag op.

Familieretshuset kan ikke træffe afgørelse om at I skal dele børneydelsen fra det offentlige. I kan som forældre indgå aftale om at børnene skal have delt bopæl og at I dermed skal dele ydelsen.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte
1/9/2019 9:32:53 AM

Tak for dit svar - så bare for at være helt sikker, så ændres der ikke i hverken børnebidrag fra faren eller børneydelsen fra det offentligt med mindre vi selv beder om det efter 1.4., så jeg behøver ikke at gøre noget?
Mvh. Charlotte

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
1/9/2019 2:16:18 PM

Ja, det er korrekt forstået.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Lutuz
3/29/2019 1:39:04 PM

Hey .

Vi har vores datter 7/7 og jeg har bopælpligt og betaler alle udgifter på vores datter ..han betaler ingenting ..
Vi har snakke om evt fælles bo pligt el han får bopælpligt og at jeg stadige har de rettigheder ved at miste vores datter bopælpligt
Vi vil dele børnepenge som kommer hver 3md
Kan man få det lavet på skrift og er det så gyldigt i statsamtet hvis vi deler børnepenge som man får hver 3 md..
Jeg er i fast forhold ..han er lige blivet alene og sidder lidt svært økonomisk
Jeg ønsker alt på skrift for at der er klare regler hele vejen igemmen ..

Håber du forstå hvad jeg mener ...

Manya

Rikke Frødstrup
4/2/2019 1:00:05 PM

Kære Manya

I kan godt lave en skriftlig aftale om fordeling af udgifterne forbundet med børnene, herunder deling af børn- og ungeydelsen. I behøver ikke at sende sådan en aftale til Familieretshuset.

Jeg tror ikke helt jeg forstå dine bemærkninger/spørgsmål omkring bopælen. Du må endelig gerne skrive igen, hvis ikke du har fået svar på dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus
12/21/2018 6:13:38 PM

Hej.

Jeg skal skilles, og det vil jo så blive før de nye regler her træder i kraft.

Vi er enige om hvordan alt skal være, men jeg vil stadig gerne vide, om jeg reelt er bedre stillet ved at kræve en separation først? Det lyder som om at faderen er bedre stillet efter de nye regler træder i kraft.

Mvh Rasmus

Rikke Frødstrup
1/3/2019 4:50:48 PM

Hej Rasmus

Det er ikke muligt for mig at svare på dit spørgsmål, da det forudsætter at jeg kender omstændighederne omkring jeres sag.

Jeg skal i stedet anbefale, at du kontakter en advokat og drøfter dine spørgsmål med denne.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
John Hansen
1/4/2019 2:13:53 PM

Er loven om delt børnepenge mellem mor og far vedtaget og hvis ja fra hvornår?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
1/9/2019 2:19:55 PM

Kære John

Den nye lov træder i kraft 1. april 2019.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian
1/15/2019 9:50:04 AM

Hej,

Jeg er separeret fra min kone, hun er flyttet og vi har 3 børn på 10,16,20 år.

Børnene er flyttet med hende til mormor, den mindste har vi nu 7/7, hun har dog ringet og spurgt om vi kan lave en aftale om at jeg kun har ham hver anden weekend, så de er så meget sammen som overhovedet muligt. jeg tænker her, jeg har automatisk bopælspligten, da hun uden videre flyttede, kan det ændre sig hvis jeg kun ser dem hver 14 dag ?

Rikke Frødstrup
1/21/2019 10:55:10 AM

Kære Brian

Hvis I laver en aftale om, at du skal have samvær med barnet hveranden weekend og at barnet dermed kommer til at opholde sig mest hos mor, så skal barnets adresse flyttes til mors adresse.

Barnet må ikke have bopæl hos dig, og opholde sig mest hos mor.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Kate
2/7/2019 1:14:01 AM

Hej

Har en datter der er delebarn, vi kører 7/7 og har fælles forældremyndighed, men hun har kun bopæls adresse hos mig. Ville jeg så skulle dele børnepengne med min x, når hendes adresse er hos mig, men vi har fælles forældremyndighed.

Håber ikke at det sker, for så skal jeg til at finde noget andet at bo i😥

Rikke Frødstrup
2/7/2019 10:46:01 AM

Kære Kate

Hvis I har en deleordning for så vidt angår samværet vil det fremover være således, at I skal dele børnechecken.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym
2/14/2019 9:14:46 PM

Hej Rikke
Jeg blev skilt i efteråret 2018 og vi blev enige om bopæl hos mig og en 6/8 ordning for vores 2 drenge. Som jeg læser det, så skal vi dele børne- unge ydelsen pr 1. April pga 6/8, er det rigtigt forstået? Og kan man så stadig søge forhøjet tilskud?

Mvh

Rikke Frødstrup
2/20/2019 9:03:38 AM

Hej

Hvis I har fælles forældremyndighed og en 6/8 ordning, skal I dele børne- og ungeydelsen pr. 1. april 2019.

For så vidt angår de øvrige offentlige ydelser, som man som bopælsforælder modtager, er der endnu ikke indgået politisk aftale om, så det vides ikke hvad der kommer til at ske på dette område. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal se på dette i løbet af 2019.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym
2/20/2019 4:06:48 PM


Hej Rikke
Mange tak for dit svar.
Som det er nu betaler jeg for alt (SFO, medicin,skolemælk mv),skal jeg fortsætte med det, eller skal vi deles om den udgift pr 1 april.


Mvh

Rikke Frødstrup
2/21/2019 9:39:34 AM

Hvis I skal dele børne- og ungeydelsen taler det for, at I også skal dele udgifter forbundet med SFO og fritidsinteresser mv.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Henriette
1/30/2019 9:17:36 AM

Hej,

Jeg vil høre hvornår loven kommer til at træde i kraft mht. at kunne dele børnepengene mellem forældrene.
Vil det blive muligt at søge om deling af børnepengene, selvom børnene har bopæl hos moren?
Forældrene har fælles forældremyndighed og aftalen lyder på en 7/7 ordning, hvor vi dog har børnene udover de 7 dage. Vi kan godt have dem optil 3 uger ud af 4 uger.

Mvh.
Henriette

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
2/1/2019 2:03:09 PM

Kære Henriette

Den nye lov træder i kraft den 1. april 2019. Det følger af loven, at forældre med fælles forældremyndighed, som har en 7-7 eller en 8-6 ordning set i forhold til samværet, skal dele børnechecken fra det offentlige.

Det er omfanget af samværet der er afgørende for hvorvidt børnechecken skal deles eller ej.

Hvis I har en ligedeling set i forhold til samværet, og det uanset at det så hedder 7-7 eller 14-14 så skal I dele børnechecken.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke Ahler
2/28/2019 8:18:13 PM

Hej

Hvornår kan vi søge om delt bopæl og børnebidrag? er det fra 1. april ´19 ? og hvor søger jeg?

Kh Rikke

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
3/1/2019 12:55:10 PM

Kære Rikke

Alle sager vedr. børnebidrag, samvær, bopæl og forældremyndighed skal fra den 1. april 2019 sendes til Familieretshuset. Jeg forventer at der kommer en hjemmeside som vi kender det fra Statsforvaltningen, og hvor man finder den blanket som skal anvendes ved opstart af en sag.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
helene rasmussen
3/3/2019 6:26:50 PM

Hej mit spørgsmål går ud på. Jeg er skilt og har 3 børn som vi deler 7/7 og har begge forældremyndigheden over børnene, den ene har adresse ved faren og de to andre hos mig. hvordan får man begge bopælsret og delt børnepenge når det nye system træder i kræft? skal man selv gøre noget eller sker det automatisk?
På forhånd tak
Helene Rasmussen

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
3/11/2019 10:20:13 AM

Kære Helene

Hvis I er enige om, at der skal være delt bopæl skal jeres aftale herom registreres hos CPR, hvilket I selv skal sørge for.

For så vidt angår spørgsmålet om delt børne- og ungeydelse, bør det være således at der fremover automatisk sker en deling heraf, såfremt I har fælles forældremyndighed.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym
3/8/2019 9:39:25 AM

Hej
Hvis man søger skilsmisse nu, i denne måned, vil man så stadig skulle igennem refleksionsperioden? Eller er det først gældende ved skilsmisse ansøgt efter 1/4?
Og er et skjult alkoholmisbrug "nok" til at kunne søge direkte skilsmisse hvor man er fritaget for refleksionsperioden?

Rikke Frødstrup
3/11/2019 10:07:05 AM

Tak for dine spørgsmål.

Hvis du søger skilsmisse nu, og Statsforvaltningen ikke når at behandle din ansøgning inden den 1. april 2019 er det min vurdering, at I kommer til at overgå til det nye system, hvilket betyder at Familieretshuset skal behandle jeres ansøgning efter de nye regler, og at der derfor skal være en refleksionsperiode.

Alkoholmisbrug er ikke grund til at man kan søge direkte skilsmisse. På dette punkt har reglerne ikke ændret sig, og det betyder, at man alene kan søge om direkte skilsmisse såfremt jeres samliv har været ophævet i mere end 2 år, der foreligger utroskab, vold eller seksuelle overgreb, bigami eller børnebortførelse.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine
3/21/2019 9:23:21 AM

Vi er gået fra hinanden for 3,5 år siden og jeg har taget bopæl. Vi har ikke haft en skriftlig aftale om samvær.
Vi kørte for det meste 7/7, men også noget 10/4 alt efter hvordan det passede .
Vi har siden august en skriftlig aftale om 11/3 hos mig og en underskrift på at faren betaler for både bidrag og ½ beløb af friskole. Ellers betaler jeg alt tøj, fritidsinteresse mm.
Faren har flere gange bedt om at fortsætte 7/7 som jeg har givet ham chance til for at vise at han vil. Men samarbejde er dårlig eller ikke eksisterende.
Derfor har jeg nu besluttet at jeg vil gør brug af den 11/3 aftale.

Kan faren tvinge delt bopæl og 7/7 igennem og dermed få ½ delen af ydelse og slippe for at betale bidrag?
Eller er den skriftlige aftale på 11/3 mere værd end det vi kørte reelt?

Rikke
3/21/2019 1:22:26 PM

Kære Trine

Det vil være den skriftlige aftale man falder tilbage på, hvis man ikke kan blive enige om samværet.

Hvis din ex mand ønsker en anden ordning og du ikke vil medvirke til det, må han rette henvendelse til Familieretshuset. Det samme gør sig gældende for så vidt angår spørgsmålet om delt bopæl.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Anette
4/2/2019 11:05:18 AM

Hej Rikke.

Min eksmand og jeg har været skilt i 2,5 år, og har fælles forældremyndighed over vores 2 børn. Begge børn har bopælsadresse hos mig.

Vi har aldrig været i Statsforvaltningen og få lavet en skriftlig aftale om samværet, for det har egentlig kørt forholdsvist gnidningsfrit fra starten, og vi har været enige om samvær. Først havde vi en 11/3-ordning, og nu er det 9/5, hvor de 9 dage er hos mig.

Bliver vi påvirket af de nye skilsmisseregler, forstået på den måde, at vi automatisk vil få delt børneydelserne? Eller vil faren selv skulle søge om det?

Det er mig, der afholder alle udgifter til børnene (tøj, sko, overtøj, SFO, fritidsaktiviteter osv.), og jeg sørger for, at børnene får tøj mm. med til alle 5 dage hos deres far. Han betaler børnebidrag til mig.

På forhånd mange tak for svar.

Rikke Frødstrup
4/2/2019 12:56:07 PM

Kære Anette

Reglerne omkring deling af børn- og ungeydelsen er endnu ikke på plads. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal se på dette. Jeg kan ikke sige noget om hvornår reglerne bliver vedtaget.

Det som der er lagt op til er, at udgangspunktet skal være at man deler børn- og ungeydelsen hvis man har fælles forældremyndighed og en deleordning, dvs. enten en 7-7 eller en 8-6 ordning, for så vidt angår samværet.

Der er endvidere lagt op til, at man som forældre godt kan aftale noget andet.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Line Falk
4/7/2019 10:07:19 PM

Hej Rikke.
Min eksmand og jeg har en 9/5 ordning hvor de 5 dage er hos mig. Vi har fælles forældremyndighed over begge vores børn.
Dog har min eks bopælsadresse på begge børn.
Mit spørgsmål lyder:
Kan jeg få delt bopælsadresse på mine børn og kan jeg få nogle af børneydelserne?
Mvh Line Falk

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
4/9/2019 9:52:21 AM

Kære Line

Delt bopæl forudsætter at I som forældre kan blive enige. Så det er altså noget som du skal tale med din eksmand om. Hvis ikke han vil medvirke til det, er det ikke muligt.

Reglerne omkring deling af børn- og ungeydelsen er endnu ikke trådt i kraft. Der er lagt op til, at der skal ske deling hvis man har fælles forældremyndighed og en deleordning mht. samværet. En deleordning er en 7-7 eller en 8-6 ordning.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Line Falk
4/9/2019 10:50:51 AM

Hej Rikke.
Tak for dit svar. Det var lige hva jeg sku vide i denne omgang:-)
Min eksmand og jeg er heldigvis enige om tingene og vil det samme for vores børn.
God dag.
Mvh Line falk

Besvar indlæg
Mette
4/10/2019 3:05:43 PM

Hej Rikke.
Min mand og jeg har valgt at blive skilt. Lige pt er vi i den situation at jeg er gravid med vores fælles barn som kommer til sommer. Når hun bliver født vil hun være hos mig ihvertfald det første år og evt mere når hun er så lille, men selvfølgelig se sin far så ofte så muligt. I den situation ville delt bopæl da Ikke give mening ville det?.
Vores søn derimod på 5 år påtænker vi selvfølgelig skal have delt bopæl.
Mit spørgsmål er så. Skal min mand have halvdelen af børnebidraget for vores datter når hun udelukkende er hos mig?. Det vil jo være mig der køber alt til hende.
Og hvordan påvirker offentlige ydelser generelt min situation som mor til et helt lille barn der er hos mig og en dreng på 5 år der skal deles 7/7 (feks ift boligstøtte?)
På forhånd tak!
Mvh Mette

Rikke Frødstrup
4/11/2019 2:41:23 PM

Kære Mette

Delt bopæl forudsætter at I kan blive enige. Hvis I ikke er enige om delt bopæl kan Familieretshuset og Familieretten ikke bestemme, at der skal være delt bopæl.

Reglerne omkring udbetaling af børn- og ungeydelsen er endnu ikke vedtaget, men der er lagt op til, at ydelsen skal deles hvis der er fælles forældremyndighed, og hvis der er tale om en deleordning mht. samvær. Da I næppe vil have en deleordning for så vidt angår jeres datter det første stykke tid, vil din mand ikke have krav på, at ydelsen skal deles.

Jeg kan desværre ikke svare på hvordan boligstøtten bliver beregnet i din situation, men skal anbefale at du kontakter kommunen for vejledning i den forbindelse.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke madsen
4/25/2019 5:19:16 PM

Hej.

Er loven trådt i kraft? Og hvor søger man så om at få delt børneydelse?
Vh Rikke

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
4/30/2019 1:53:43 PM

Hej Rikke

Loven er endnu ikke vedtaget eller trådt i kraft.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan
5/5/2019 7:47:11 AM

Er der forskel på en 7/7 ordning og 8/6 ordning andet end antallet af dage.

Er den ene stilet bedre end den anden?

Rikke Frødstrup
5/14/2019 11:49:29 AM

Kære Allan

Udover antallet af dage, så mener jeg ikke at den ene forælder er bedre stillet end den anden, når man taler en 7-7 sammenlignet med en 8-6 ordning.

Den der har bopælen har derimod flere rettigheder end samværsforælderen. Bopælsforælder kan f.eks. vælge børnehave og kan flytte med barnet. Ved flytning skal der dog gives besked til den anden forælder.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan
5/14/2019 12:14:07 PM

Kan man have delt bopæl ved andre ordninger end 7/7 f.eks. 8/6 eller 9/5, eller har ordningen ingen betydning

Rikke Frødstrup
5/14/2019 12:37:42 PM

Delt bopæl forudsætter ikke en deleordning. Man kan altså godt have en 9-5 ordning eller en anden ordning. Delt bopæl forudsætter dog at man som forældre kan blive enige om samværet.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
kimmi vangstrup
5/15/2019 10:54:20 AM

hej jeg vil høre om, hvornår den nye lovgivning træder i kræft angående, at dele Børne og unge ydelserne når, man har fælles forældre myndighed og har 7/7 ordning, men Børne har bopæl hos den anden forældre.
Jeg ved den er trådt i kræft den 1/4-19, men at der ikke er udarbejdet hvornår det sker præcis den træder i kræft, vides dette? og evt. hvornår?
Og er det rigtigt forstået det sker automatisk med deling af dem og de så bare vil blive sat ind ved næste udbetaling når den træder i kræft.?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
5/16/2019 3:02:24 PM

Kære Kimmi

Lov om ligedeling af børnechecken forventes at træde i kraft 1. januar 2020. Hvorvidt der sker en automatisk deling eller ej kan jeg ikke svare på, da det afhænger af lovens formulering.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Kim
5/22/2019 9:56:16 PM

Hej Rikke,

Ved man på nuværende tidspunkt noget om børnebidrag og skattefradrag for dette, hvis man som forældre er blevet enige om delt bopæl?
Eller er det endnu et punkt, hvor der ikke er klarhed over konsekvenserne af den nye ordning?

Rikke Frødstrup
5/24/2019 7:48:10 AM

Kære Kim

Hvis I er enige om delt bopæl og I praktiserer en deleordning mht. samvær skal der ikke betales børnebidrag.

Delt bopæl behøver dog ikke at betyde at der skal være en deleordning. Bliver der praktiseret en 9-5 ordning skal der som udgangspunkt betales børnebidrag.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Falk
8/28/2019 9:27:41 PM

Hej

VI har en 7/7 ordning. Men børnene er hos mig på fuldtid sinden slutning juni. Grunden er private udfordringer. Hun har nu fundet en lille lejlighed som overgangsløsning. helt super. Men jeg synes de kan ikke fungere med en 7/7 ordning og tilbyde en hver anden weekend. resten finder vi ud i hverdagen. Kan hun tvinge mig til at fortsætte en 7/7 ordning igen?

vh oliver

Rikke Frødstrup
9/18/2019 8:56:26 AM

Kære Oliver

Hvis I har en skriftlig aftale eller afgørelse fra statsforvaltningen, nu familieretshuset, om at der er en 7-7 ordning, vil mor i princippet kunne holde fast i en sådan aftale, og vil kunne indbringe sagen for familieretten med anmodning om at børnene skal udleveres i overensstemmelse hermed.

Men hvis ikke der har været samvær siden juni måned tænker jeg, at dommeren vil finde det betænkeligt, at der skal ske udlevering til en 7-7 ordning. Samværet skal startes op stille og roligt.

Jeg vil anbefale at du anmoder familieretshuset om at der bliver set på jeres aftale om samvær, og således at der kan blive lavet en ny aftale, hvor der tages hensyn til at der ikke har været en 7-7 ordning i lang tid.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristian
10/14/2019 12:32:17 PM

Hej.

Vi er ved at blive skilt og har et spørgsmål, i refleksionsperioden betale børnebidrag eller er det først efter perioden er udløbet?

mvh Kristian

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
10/23/2019 8:44:00 AM

Kære Kristian

Der skal betales børnebidrag hvis I er flyttet fra hinanden, og børnene opholder sig mere hos den ene end den anden. Har I f.eks. en 9-5, set i forhold til samvær, skal der betales børnebidrag, men har I en 8-6 eller 7-7 skal der som udgangspunkt ikke betales børnebidrag.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
10/23/2019 11:49:40 PM

Hej,

Vi er netop gået fra hinanden og står overfor en 7-7.
Folkeregisteradresse kommer til at følge moderen da hun tjener mindre end mig. (Det halve på årsplan omkring 200k)
Vil hun kunne søge forhøjet børnetilskud på en 7-7 ordning eller skal vores datter befinde sig mere hos hendes moder før hun kan få en forhøjet sats?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
10/28/2019 2:36:00 PM

Hej Michael

Det er børnenes bopæl, og din ex kones indtægter der er afgørende for hvorvidt hun kan få forhøjet børnetilskud, og altså ikke samværet.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
T
11/13/2019 9:46:28 PM

Hej hej.

Jeg hat været separeret fra min ex i 2,5 år nu. Da vi gik fra hinanden aftalte vi at dele forældremyndigheden. Min ex fik bopælsadressen da hun var mere presset økonomisk end jeg var og havde brug for de tilskud hun kunne få.

Inden vi fik vores datter blev vi enige om at blive i Odense.

Vi har altid og har stadig et godt samarbejde. Vi har i 2,5 år haft 6/8 ordning. 8 dage hos min ex.

Nu vil min ex flytte til Haderslev og opsige vores deleordning. Er der slet ikke noget jeg kan gøre ? Min datter har ingen relationer til Haderslev. Alt hendes hendes netværk er i Odense. Familie, fritidsaktiviteter og kommende skolestart.

Vil jeg have en chance for at få bopælsadresse ? Eller har bopælsadressen alle rettighederne ?

Rikke Frødstrup
11/19/2019 5:29:39 PM

Kære T

Tak for din henvendelse.

Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere hvorvidt du vil have en chance for at få bopælen over jeres datter.

Jeg vil derfor anbefale dig, at tage kontakt til en advokat, som kan bistå med at give dig en vurdering af sagen, og evt. hjælpe dig med at starte en bopælssag op.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Josephine
12/27/2019 12:29:54 AM

Hej.
Vi er gået fra hinanden. Vores rigtig aftale gik på at jeg fik begge vores børn med til min nye adresse når lejligheden bliver fundet.
Vores ordning er 9 dage hos mig 5 dage hos far.
Nu vil han kræve delt bopæl. Er det noget man kan når børnene er primært hos mig? Og vil jeg kunne få samme ydelse som enlig kun ved at ha e et hjemmeboende barn?
Jeg har meget imod at splitte dem ad på den måde med at adresse.
Vh hende den tvivlsomme.

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
1/6/2020 4:17:04 PM

Kære Josephine

Man kan godt aftale delt bopæl uanset at man ikke har en 7-7 ordning, dvs. I kan godt have en 9-5 ordning og delt bopæl.

Uanset at I har en aftale om delt bopæl skal børnene være tilmeldt én adresse, og de kan godt begge være tilmeldt din adresse samtidig med at I har en aftale om delt bopæl. På den måde vil du blive betragtet som enlig forsørger til to børn, set i forhold til det offentlige.

Hvis I ønsker at indgå aftale om delt bopæl, skal jeg anbefale at du kontakter en advokat og får bistand til udarbejdelse af aftalen.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skilsmisse Skilsmisse

Se også videoguides, infografikker, statistikker om skilsmisse og separation samt links til de vigtigste skilsmissepapirer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.707 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.707 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.