Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Overblik: Sådan bliver det nye skilsmissesystem

  • Af Pia Eskildsen
  • 05. apr 2018
  • 29 Spørgsmål & svar

Cirka hvert tredje barn i Danmark oplever, at deres forældre går fra hinanden, og i nogle tilfælde går forældrenes brud hårdt ud over børnene. Det er især disse børn, som aftalepartierne ønsker at hjælpe.

Her gennemgår familieretsadvokat Rikke Frødstrup fra ADVODAN Glostrup de fem vigtigste tiltag i det nye skilsmissesystem.

1. Familieretshuset
Som en del af det nye system oprettes Familieretshuset, som også kommer til at erstatte Statsforvaltningen. Familieretshuset bliver den samlede indgang til systemet, og det er her, alle sager bliver screenet til et enten grønt, gult eller rødt sagsbehandlingsspor. Screeningen skal sikre, at den enkelte families behov mødes på den rigtige måde. Screeningen sker automatisk i forbindelse med selve ansøgningen om skilsmisse.

I de tungeste sager vil familierne fremover blive mødt med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor familiens kommune skal arbejde tæt sammen med Familieretshuset.  

2. Familieretten
En anden del i det nye skilsmissesystem er Familieretten. Den ligger i byretterne, og her skal en dommer træffe afgørelse i de komplekse sager, hvor konfliktniveauet er højt, og hvor der fx kan være problemer med vold eller misbrug.

Familieretten skal også behandle de sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om fx samvær eller forældremyndighed og derfor tilbageholder barnet. I denne type sager, som handler om fuldbyrdelse af afgørelser og aftaler, vil forældreansvarslovens forudsætninger for fuldbyrdelse blive ændret, så det fremover vil stå klart, at fuldbyrdelse af en afgørelse eller en aftale kun kan ske af hensyn til barnet, og at den skal varetage barnets bedste. 

Familieretten får også flere redskaber til at nå frem til varige løsninger for familierne. Retten får fx mulighed for at sende en sag tilbage til ny behandling i Familieretshuset, og niveauet for tvangsbøder til forældre, der ikke følger en afgørelse, bliver indkomstbestemt og i øvrigt så højt, at det vil kunne mærkes af alle.

Endeligt bliver det også muligt kortvarigt at frihedsberøve en forælder, der tilbageholder sit barn, så barnet kan blive hentet af den anden forælder under en rolig afhentningssituation.

3. Børneenheden
Der vil også blive oprettet en særlig børneenhed, som skal tage hånd om de børn, der har brug for en voksen at snakke med eller spørge til råds, hvis de er kede af det eller har spørgsmål. Børneenheden vil også bestå af børnesagkyndige, der skal sørge for, at børnene bliver inddraget tidligt i forløbet og så skånsomt som muligt.

4. Refleksionsperiode
I børnefamilier betyder en skilsmisse en stor omvæltning for børnene og deres hverdag. Derfor indfører man af hensyn til børnene en refleksionsperiode på 3 måneder for ægtefæller med børn, som er enige om en straks-skilsmisse uden en forudgående separation.

I refleksionsperioden vil forældre og børn blive tilbudt rådgivning, og der vil også være et tilbud om en målrettet rådgivnings- og afklaringssamtale, der skal hjælpe forældrene med at forstå bruddets betydning for barnet, og hvordan de bedst kan støtte barnet i situationen. Dette tilbud gives også, når der sker brud i familier, hvor forældrene ikke er gift, men har børn sammen.

5. Ligeværdigt forældreskab
Det nye skilsmissesystem har også til hensigt at understøtte det ligeværdige forældreskab. Derfor skal forældre, der er enige, have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. Samtidig skal reglerne om skilsmissefamiliers økonomi også afspejle den måde, familierne indretter sig på. Derfor skal forældre med fælles forældremyndighed og status som bopælsforældre som udgangspunkt modtage halvdelen af børne- og ungeydelsen hver.

Opfølgning på det nye skilsmissesystem
Selve lovforslaget om det nye skilsmissesystem vil blive fremsat i efteråret 2018, og aftalen er, at det skal træde i kraft 1. april 2019. Herefter vil man fra politisk hold holde øje med, om systemet har den ønskede effekt og kvalitet, og om familierne mødes med enkle og sammenhængende forløb.

Hos ADVODAN ser vi frem til at se selve lovteksten, da vi først på dette tidspunkt for alvor vil kunne forholde os til det nye skilsmissesystem og det nye regelsæt, der følger med.  

Vil du vide mere?
Rikke Frødstrup

Rikke Frødstrup

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Laila
4/11/2018 10:35:19 AM

hej. Jeg har en datter i en 6/8 ordning, hvor jeg har de 8 dage og bopælsretten - faderen betaler ikke bidrag. Samarbejdet er ikke særligt godt med faderen, og jeg ønsker ikke at der skal være delt bopælsret. Som jeg forstår, så skal børnepengene efter april 19 deles ml. faderen og jeg?

Rikke Frødstrup
4/12/2018 10:11:26 AM

Kære Laila

Det er korrekt forstået, at der er lagt op til, at der efter april 2019 kan ske deling af børnepengene. Sådan som jeg har forstået udspillet er det dog kun hvis der er delt bopæl, at det kommer på tale.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Tina Sørensen Berthelsen
4/24/2018 5:59:52 PM

Hejsa

Jeg vil også gerne vide om jeg er i risikogruppen for at blive påtvunget opdeling af Børne/unge ydelsen.

Siden november 2013 - november 2017 har min søn haft sin adresse hos sin far, hvortil faderen har modtaget samtlige Børne/unge ydelser i den periode (dette efter en skilsmisse)
Faderen har i samme periode lovet at hjælpe mig økonomisk til gavn for vores søn, men dette skete dog ALDRIG.
Nu har jeg så endelig fået muligheden at modtage Børne/unge ydelsen pr 1 december 2017 og have samme muligheder økonomisk som han havde tidligere.
Så er spørgsmålet så: risikerer jeg efter alt dette at blive påtvunget at skulle dele disse Børne/unge ydelser ved de nye reglers ikrafttræden? 😔😔😔

Hilsen den frustrerede

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
4/25/2018 5:19:10 PM

Kære Tina

Sådan som jeg har forstået udspillet skal det være muligt at dele børne- og ungeydelsen, såfremt der er er delt bopæl vedr. barnet. Ellers ikke.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Kirsten
4/28/2018 11:09:19 AM

Hej
Jeg vil høre hvordan er reglen når min mand har særeje over sit firma.
Hvem arver så i tilfælde af at min mand dør?
Vi er gift og har to børn
Hilsen Kirsten

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
4/30/2018 11:32:32 AM

Kære Kirsten

Uanset at din mand har særeje på sin virksomhed, vil det fortsat være således, at du og jeres børn arver ham.

Hvor meget I hver især arver kommer an på hvad det er for en type særeje der er tale om, og om I har oprettet testamente.

Jeg skal anbefale, at du søger juridisk bistand til at få afklaret dette yderligere.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Kirsten
4/30/2018 12:39:30 PM

Hej Rikke
Tak for svaret
Mvh. Kirsten

Besvar indlæg
Enligmor.
8/22/2018 10:40:29 PM

Hej Rikke.

Vi har været skilt siden 2014, og faren flyttede juni 2013. Jeg har haft adresse på vores to fælles børn lige siden juni 2014. Vi kører 7 til 7.


Kan de ny regler medføre, at jeg skal give faren delt bopæl ? Når jeg har haft dem siden vi blev skilt?

Eller pågår de ny regler kun for de forældre som bliver skilt efter april 19.??

Det vil noget der skal søges om?? Det skal han jo i dag, som reglerne er nu.

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
8/23/2018 11:24:49 AM

Kære enligmor

Delt bopæl er noget som forældrene skal være enige om, og er altså ikke noget som Statsforvaltningen eller retten kan bestemme skal gøre sig gældende.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Annika
10/26/2018 1:56:46 PM

Hej

Jeg er en af de mange som bliver ramt af den nye deleordning fra 1.april 2019😔

Jeg har nogen spørgsmål jeg håber I kan hjælpe med?

Jeg deler mine børn 7/7 men har bopælsadressen. Jeg bor alene og min x bor sammen med en ny.

Hvis vi får delt bopæl, får jeg så ikke boligstøtte mere.?

Mister jeg mit enlig forsørgerbidrag.?

Og sidst, går man ikke ind og ser på hvad jeg tjener om året og hvad min x tjener.?

På forhånd tak.

Hilsen en ulykkelig mor som må flytte fra vante omgivelsen pga af den regl😢


Rikke Frødstrup
10/29/2018 1:16:19 PM

Kære Annika

I kan ikke blive "dømt" til at dele bopælen. Delt bopæl er noget som forældrene skal være enige om.
Delt bopæl vil ikke gå ud over støtte fra det offentlige.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Beth
11/15/2018 11:44:37 AM

Hej,

Har været skilt i 2 1/2 år nu og vores datter har bopælspligt hos mig og pt. en 8/6 ordning.
Den påtænker vi at ændre til 7/7 (i enighed med vores datter).

Hendes far ønsker imidlertid bopælspligten flyttet over til ham, også grundet at jeg påtænker at flytte sammen med min kæreste og ikke længere kan få enkelttilskud som enlig forsørger. Det vil han gerne udnytte i stedet, da han ikke pt. er samboende med nogen, selvom han dog har en kæreste.

Jeg har ikke lyst til at give afkald på bopælspligten, når det snart vil blive en mulighed at dele den, hvilket jeg allerhelst så, og som jeg har forstået det skulle blive muligt efter den 1/4-19.

Vil han til den tid kunne dele bopælspligten med mig, og så stadig søge enkelttilskud som enlig forsørger?

Og hvad hvis han ikke ønsker at dele bopælspligten? Vil jeg så stå ringere i en 7/7 ordning end i en 8/6 som jeg har i dag, hvis han vil søge om bopælspligten?


Rikke Frødstrup
11/29/2018 12:39:23 PM

Kære Beth

Det er korrekt at der er lagt op til, at man efter den 1. april 2019 skal have mulighed for at aftale delt bopæl, som skilsmisseforældre.

Delt bopæl betyder, at jeres datter bliver registreret på din og din ex mands adresse. Det er min vurdering, at din ex mand herefter vil kunne søge om enkelttilskud som enlig forsørger, men det er noget som bør undersøges nærmere i kommunen.

Hvis ikke I kan blive enige om, at dele bopælen, kan din ex mand vælge at starte sag om bopæl. I den forbindelse skal retten foretage en vurdering af hvad der vil være bedst for jeres datter. Hvis jeres datter er mest knyttet til dig, og hvis hun har boet hos dig siden samlivophævelsen, vil resultatet formentlig blive at hun skal fortsætte med at have bopæl hos dig.

Det er endvidere min vurdering, at du står bedre, hvis I har en 8/6 ordning fremfor en 7/7 ordning, såfremt sag om bopæl skal behandles i retten.


Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Eiman Marzouk
12/10/2018 10:58:30 PM

Hej Rikke,

Jeg er en far som siden jeg er blevet skilt har fået reduceret mit samvær med min søn fordi min eks i retsalene har løjet sig til at blive bopæls forældre. Det er jo bopæls forældren som i sidste ende bestemmer hvlike samværs aftale der skal udøves. Eks vil ikke gå med til en dele ordening.

Min eks brugte den vel kendte praksis med at flytte efter at få bopælen.

Jeg synes det er tankevækkende at spørgsmålene du har fået her handleder om økonomi. Det var også derfor min eks gøre det. Jeg er ligeglad med pengene jeg kunne godt bare tænke mig og være sammen med mine børn i en deleordning

Vil jeg kunne bede om, at få mine børn på en deleordning selv de er små? 1,5 år og 4,5 år

Jeg er bare en alm mand med et godt job som kunne tænke sig at være den far jeg er ?


Står jeg bedre efter den 1. april 2019?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
12/16/2018 9:56:49 AM

Kære Eiman

Vurdering af hvorvidt det vli være godt for børnene med en deleordning bliver ikke anderledes efter den 1. april 2019.

For at kunne have en deleordning kræver det fortsat at forældrene har et godt samarbjede og at de bor nogenlunde tæt på hinanden. Hvis ikke det er tilfældet kan det blive meget svært at komme igennem med en deleordning.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Eiman Marzouk
12/16/2018 11:25:40 AM

Det jeg ked af hører.
Det er alm viden at mor bare skal lyve Statsforvaltningen hvis ønsker at begrænse samvær til far og samtidig få de børnebidrag.

I mit tilfælde har jeg dokumenteret at mor lyver, desværre blev det brugt imod mig. Altså så det et dårligt sammenarbejde ????
Børne har det godt så ikke noget grundlag for at lave om på det

Jeg havde håbet på en mere ligeværdige lov ændring.

Har nogle børn som meget gerne vil være hos far noget mere.

Jeg er nødsaget at udsætte dem for en børnesamte. Havde håbet på at lov ændringen ville hjælpe far og børn i sådan et tilfælde

Besvar indlæg
Eiman Marzouk
12/10/2018 11:07:22 PM

Hej Rikke,

Ville det nye familehus kunne traffe afgørelser om transport udgifterne ?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
12/16/2018 10:02:04 AM

Kære Eiman

Det ser ikke ud til, at Familieretshuset kommer til at kunne træffe afgørelse om transportudgifter ved samvær.

Med venlig hilsen

Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Charlotte
12/11/2018 11:04:24 AM

Jeg har forsøgt at få information om, hvordan den nye skilsmisselov kommer til at påvirke mine børns samværsaftale og fordeling af børnebidrag/ydelse mm. ved at kontakte Statsforvaltningen flere gange, men de oplyser, at loven ikke er vedtaget endnu, hvilket jeg er helt uforstående overfor??

Jeg vil rigtigt gerne vide, om min nuværende samværsaftale (indgået for en del år siden i Statsforvaltningen) hvor børnene har bopæl hos mig i en 9/5 ordning er sikkerhed nok for, at jeg ikke fremover skal dele børnenes børnepenge med deres far, eller om jeg skal igennem endnu en opslidende sag i statsforvaltningen? :(
Mvh Charlotte

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
1/3/2019 4:49:19 PM

Kære Charlotte

Loven træder først i kraft den 1. april 2019.

Statsforvaltningen eller Familieretshuset, som det kommer til at hedde, vil alene tage stilling til jeres aftale eller afgørelse om samvær, hvis du eller børnenes far starter en sag op.

Familieretshuset kan ikke træffe afgørelse om at I skal dele børneydelsen fra det offentlige. I kan som forældre indgå aftale om at børnene skal have delt bopæl og at I dermed skal dele ydelsen.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Charlotte
1/9/2019 9:32:53 AM

Tak for dit svar - så bare for at være helt sikker, så ændres der ikke i hverken børnebidrag fra faren eller børneydelsen fra det offentligt med mindre vi selv beder om det efter 1.4., så jeg behøver ikke at gøre noget?
Mvh. Charlotte

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
1/9/2019 2:16:18 PM

Ja, det er korrekt forstået.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Rasmus
12/21/2018 6:13:38 PM

Hej.

Jeg skal skilles, og det vil jo så blive før de nye regler her træder i kraft.

Vi er enige om hvordan alt skal være, men jeg vil stadig gerne vide, om jeg reelt er bedre stillet ved at kræve en separation først? Det lyder som om at faderen er bedre stillet efter de nye regler træder i kraft.

Mvh Rasmus

Rikke Frødstrup
1/3/2019 4:50:48 PM

Hej Rasmus

Det er ikke muligt for mig at svare på dit spørgsmål, da det forudsætter at jeg kender omstændighederne omkring jeres sag.

Jeg skal i stedet anbefale, at du kontakter en advokat og drøfter dine spørgsmål med denne.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
John Hansen
1/4/2019 2:13:53 PM

Er loven om delt børnepenge mellem mor og far vedtaget og hvis ja fra hvornår?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
1/9/2019 2:19:55 PM

Kære John

Den nye lov træder i kraft 1. april 2019.

Mvh
Rikke Frødstrup

Besvar indlæg
Brian
1/15/2019 9:50:04 AM

Hej,

Jeg er separeret fra min kone, hun er flyttet og vi har 3 børn på 10,16,20 år.

Børnene er flyttet med hende til mormor, den mindste har vi nu 7/7, hun har dog ringet og spurgt om vi kan lave en aftale om at jeg kun har ham hver anden weekend, så de er så meget sammen som overhovedet muligt. jeg tænker her, jeg har automatisk bopælspligten, da hun uden videre flyttede, kan det ændre sig hvis jeg kun ser dem hver 14 dag ?

Kristoffer
1/15/2019 11:16:41 AM

Kære Rikke,
Jeg har to piger og er lige gået fra en 5-9 ordning til en 6-8 (i morens favør). Efter den nye aftale betaler jeg ikke længere børnebidrag og vi har aftalt at dele børneydelsen (børnepenge) jf. De nye regler der træder i kraft pr 1/4-19. Mit spørgsmål er om det enlig forsørger tilskud min ex modtager også er omfattet af de nye regler, hvor man, som udgangspunkt, deler alt mellem mor og far? - altså skal hun også overføre halvdelen af det?

Hvis ikke har jeg så også mulighed for at søge det da 8-6 ordning betrages som opfyldelse af forsørgerpligten og derved ikke krav om børnebidrag?

På forhånd tak.

Mvh Kristoffer

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skilsmisse Skilsmisse

Se også videoguides, infografikker, statistikker om skilsmisse og separation samt links til de vigtigste skilsmissepapirer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.361 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.361 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.