Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Må man tage på ferie under en stress-sygemelding?

 • Af Pia Eskildsen
 • 18. jun 2018
 • 83 Spørgsmål & svar

Der gælder to grundlæggende regler, når du er sygemeldt, forklarer advokat med speciale i ansættelsesret Trine Binderup Larsen fra ADVODAN Aalborg.

1: Du må ikke foretage dig noget, der kan forhale din sygdom
2: Du skal sørge for, at din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion.

Reglerne betyder, at du har ret til at opretholde din normale hverdag med din familie, socialt samvær og fritidsaktiviteter, hvis de ikke er med til at forværre din tilstand.

Du må også gerne tage på ferie, hvilket jo typisk vil have en positiv virkning, hvis du er langtidssygemeldt med stress. I forbindelse med ferien er det dog vigtigt, at du husker at tage højde for din arbejdsgivers mulighed for refusion af sygedagpengene. Den mulighed bortfalder nemlig, hvis du rejser uden for EU, Norge, Island eller Lichtenstein.

Spørg om lov
For at undgå enhver tvivl er det en rigtig god idé, at du spørger din kommune og/eller din arbejdsgiver om lov, inden du tager på ferie. Hvis du ikke har fået grønt lys, kan du nemlig risikere, at du ikke længere kan modtage sygedagpenge, eller at din arbejdsgiver ikke længere kan få refusion for din løn. I yderste konsekvens kan det få ansættelsesretlige sanktioner for dig. Så åbenhed og dialog er godt.  

Fremvis lægeerklæringen
Din arbejdsgiver har ret til at se en lægeerklæring. Du bør derfor se lægeerklæringen, som en positiv ting, der kan være med til at afmystificere dit sygdomsforløb og gøre din arbejdsgiver klogere på din tilstand. Den kan samtidig være med til at sikre, at du kan holde ferie med god samvittighed.

Undgå provokationer
Du bør tænke dig grundigt om, inden du lægger noget ud på sociale medier under dit sygdomsforløb. For mange feriebilleder og for mange festlige arrangementer kan hurtigt komme til at se forkert ud hos din chef eller dine kollegaer, hvis de skal løbe stærkere, mens du er fraværende. Del derfor med omtanke. 

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Helle Christensen
6/19/2018 10:40:30 AM

Disse regler gælder vel uanset årsagen til sygdom/fravær?

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
6/27/2018 2:31:53 PM

Hej Helle

Psykisk sygdom og fysisk sygdom er retligt set ligestillet, så ja - artiklen gælder også for andre sygdomme.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Anonym
2/17/2020 10:42:35 PM

Jeg er lidt nysgerrig i forhold til om reglerne i ferieloven §15 gælder ved en sygemelding?
Jeg har spurgt arbejdsgiver lov til at holde ferie i slut maj måned, for at være på forkant, hvis jeg stadig er sygemeldt - og har fået svaret tilbage at det kunne de ikke tage stilling til endnu.

Kommunen sagde jeg skulle foreslå at spørge om vi kunne lave en teknisk raskmeldelse den uge, og så bruge min optjente ferie, så de ikke mister refusionen. De synes jeg kunne gavne af en rejse, det har psykolog også sagt.

Mit spørgsmål er - gælder §15 også her ved en sygemelding, eller hvordan skal jeg forholde mig til det?

Trine Binderup
4/2/2020 8:57:04 AM

Hej

Den reelle virkning af ferielovens § 15 er, at arbejdsgiveren ud fra dennes drift suverænt kan afgøre, hvornår og hvorledes ferie kan afholdes. Dog ligeledes med en vis hensyntagen til den ansattes ønsker.

Derfor skal du fortsat forsøge at få en aftale i stand med din arbejdsgiver.

Hvis der ikke kan opnås enighed om ferien, bør du kontakte din fagforening eller søge rådgivning andetsteds.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Erik Robert Lundgreen
6/19/2018 4:52:26 PM

Hej Trine.

Jeg har hørt noget om, at efterson sygdom er en feriehindring i forhold til Ferieloven, kan man ikke umiddelbart holde ferie som man ønsker det, fordi Sygedagpengeloven rent juridisk vil sammenkæde ens evne til at holde ferie som værende lig med, at man tekmisk set så ikke længere er uarbejdsdygtig.

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
6/27/2018 2:32:25 PM

Hej Erik

Det er korrekt, at ferie betragtes som en raskmelding - og dermed som en ny sygeperiode efterfølgende, men det gælder kun, hvis ferien ikke er aftalt med arbejdsgiveren og kommunen. Det er derfor vigtigt, at man inden afrejse sikrer sig, at man har "spurgt om lov".

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorte
9/24/2018 7:19:39 PM

Jeg har i januar tilmeldt mig til et AMU-kursus, der kun finder sted en gang om året. Jeg er i job og har fået fri til kurset uden løn, er tilmeldt som privatist. Og nu skal jeg opereres i en skulder og regne med at være sygemeldt omkring 8 uger, kurset ligger i den 6.syge-uge. Lægen siger at skulderen skal bruges bare ikke til belastende arbejde, hvilket mit job som postbud er med mange tunge løft. Må jeg tage på kurset som sygemeldt eller skal jeg raskmeldes for derefter at sygemelde mig igen når kurset er slut?

Trine Binderup Larsen
10/5/2018 1:07:54 PM

Hej Dorte

Dit spørgsmål kræver desværre lidt mere konkret viden om din sag, samt nogle undersøgelser. Kontakt mig gerne, hvis du ønsker konkret rådgivning i din sag.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael j.
11/6/2018 6:34:09 AM

Hvordan hvis man læser på aftenskole ved siden af sit job?
Kan arbejdsgiver kræve man afbryder dette så længe man er sygemeldt med stress, eller er det en lægelig vurdering?

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
11/7/2018 10:15:51 AM

Hej Michael

Er du sygemeldt med stress er udgangspunktet, at du gerne må opretholde din normale hverdag med socialt samvær og frihedsaktiviteter, herunder deltagelse i aftenskole. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må foretage dig noget, der kan forhale din sygdom. Det er derfor en konkret vurdering hvorvidt du må deltage på aftenskole.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
12/6/2018 9:01:35 PM

Sygemeldt med stress, offentligt ansat og skal på skiferie til Norge. Er det så udelukket af “få lov til”? Skiferien var planlagt inden sygemeldingen trådte i kraft.

Trine Binderup
1/3/2019 3:37:59 PM

Hej Mette

Umiddelbart ja, medmindre du får en aftale i stand med arbejdsgiver og kommune forudgående.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Maria
2/25/2019 3:34:02 PM

Hej Trine
Jeg er sygemeldt med stress fra mit job i det offentlige pga arbejdsrelateret stress. Har været sygemeldt 3 mdr. Har svært ved at se mig vende tilbage til faget og overvejer at søge andre veje, fx med en elevuddannelse eller SU berettiget suppleringsuddannelse.
Hvordan er reglerne. Må jeg søge elevstillinger som sygemeldt? Må jeg søge om optagelse på SU berettiget uddannelse? Må jeg påbegynde et fjernstudie under sygemelding - selvom jeg frasiger mig at modtage SU? Rent praktisk, hvis jeg raskmelder mig ved kommunen og opsiger min stilling, vil mit forløb ved kommunen samt tilmeldte stressforløb så også stoppe?
Mvh
Mette Maria

Besvar indlæg
Trine Binderup
3/6/2019 10:12:07 AM

Hej Mette Maria

Jobcenteret er berettiget til at stoppe udbetalingen af sygedagpenge, såfremt du søger andet arbejde, mens du er sygemeldt. Først når du er blevet optaget på uddannelsen du ønsker, er du berettiget til elevløn eller SU.
Vedrørende dit stressforløb ved kommunen, så må du snakke med dem om, hvorvidt dette stopper, hvis du raskmelder dig.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene Schrøder Nielsen
7/21/2019 7:33:47 PM

Jeg er på nuværende tidspunkt sygemeldt med stress og har inden da bestilt en rejse til syden. Jeg har fået af vide at jeg skal raskmelde mig i den uge jeg er væk og så sygemelde mig igen herefter.
Lægen har sagt god for at jeg tager af sted.
Spørgsmål er det korrekt at jeg skal raskmelde mig ?

Besvar indlæg
Trine Binderup
8/14/2019 10:04:36 AM

Hej Lene,

Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode, medmindre andet er aftalt.

Det kan derfor aftales med kommune og arbejdsgiver, at du kan holde ferie. En sådan aftale kan ikke sidestilles med en raskmelding. Du skal derfor ikke påbegynde en ny sygedagpengeperiode efter endt ferie, og du skal dermed ikke opfylde beskæftigelseskravet for at være berettiget til sygedagpenge igen, hvis ferien er godkendt af kommune og arbejdsgiver.

Hvis der ikke foreligger en aftale om ferieafholdelse, og du fortsat insisterer på at afholde ferie, anses dette for raskmelding. Såfremt dette er tilfældet, og du dermed raskmeldes i ferieperioden, kan du fortsat modtage sygedagpenge efter endt ferieperiode, såfremt du fortsat er uarbejdsdygtig, når du vender tilbage fra ferien.

Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at du ikke har ret til sygedagpenge under selve ferieperioden, idet det i denne periode ikke er sygdommen, der holder dig væk fra arbejdsmarkedet, men derimod ferien.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at din arbejdsgiver vil blive "ramt" af en ny arbejdsgiverperiode, hvor de ikke får refusion. Det vil din arbejdsgiver nok være noget ærgerlige over.

Derfor kan jeg kun anbefale, at du drøfter situationen med din arbejdsgiver og kommune.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Cecilia Petersen
12/7/2018 12:15:50 PM

Hej Trine
Jeg er sygemeldt pga. belastningsreaktion, pustuløs psoriasis og en skulderskade efter en arbejdsulykke. Jeg har lige skiftet kommune. Min tidligere kommune sagde ok til min planlagte ferie til Januar 2019 uden sygedagpenge naturligvis.

Min nye kommune siger jeg ikke kan tage på ferie til januar, fordi jeg ingen feriepenge har tilgode.

Jeg har købt ferien i april måned 2018 og forstår ikke den nye kommunes argument. Jeg skal tale med min læge, så hun kan skrive det ind i min journal. FOA siger jeg gerne må holde ferie så længe jeg ikke blokerer/ forsinker mit sygeproces. Hvad siger du?
Jeg glæder mig til at læse dit svar.

Besvar indlæg
Trine Binderup
1/3/2019 4:09:30 PM

Hej Cecilia

Udgangspunktet er at man ikke kan afholde ferie når man er syg. Det er således kommunens vurdering og afgørelse hvorvidt de vil acceptere at du bliver raskmeldt mens du afvikler ferie, og sygemeldt igen lige efter, uden at det påvirker arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion. Det seneste jeg har hørt er at kommunerne er ved at gå væk fra den praksis imidlertid.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
TB
1/4/2019 6:12:51 PM

Hej Trine,

Jeg har læst dine gode svar om ferie under sygemelding (med stress), og det står rimeligt klart, men jeg har alligevel brug for en præcisering:

Må man under sygemelding (med stress) opholde sig (i længere tid) i sit eget sommerhus? Dette forventes at skabe mere ro end ophold hjemme og dermed begrænse perioden for sygemeldingen. Dvs. ikke en købt ferie, men ophold i sin egen fritidsbolig.

Betyder det i den forbindelse noget, at sommerhuset ligger udenfor DK (men i EU)?

Pft.

Trine Binderup
1/16/2019 9:17:34 AM

Hej TB

Du har som sygemeldt ret til at tage midlertidigt ophold andetsteds end din bopæl i Danmark eller i et andet EU/EØS land. I forbindelse med opholdet, vil du vil som udgangspunkt bevare retten til sygedagpenge, hvis du ikke forhaler din helbredelse. Jeg vil dog altid anbefale at du aftaler nærmere med din arbejdsgiver og kommunen. Du er også altid forpligtet til at være opmærksom på det post der kommer fra din kommune og så videre, hvorfor du også skal tænke det ind. I dag kommer det meste dog nok elektronisk.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Line
1/7/2019 11:12:13 AM

Hej Trine
Jeg er pt sygemeldt med stress. Jeg har planlagt en skiferie til Sverige om 3 uger, hvor jeg forventer at være tilbage på job - dog kun på nedsat tid.
Kan det give nogle udfordringer?
På forhånd tak

Trine Binderup
1/16/2019 9:18:26 AM

Hej Line

Er du stadig sygemeldt til den tid, har du som udgangspunkt ikke ret til at holde ferie, medmindre det er efter aftale med arbejdsgiveren eller kommunen. Er du derimod ikke sygemeldt til denne tid, er du berettiget til at holde ferie, såfremt du har optjent ret hertil efter ferielovens regler.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
HLV
1/28/2019 7:16:17 PM

Hej Trine,
Blev opsagt i fredags, ikke fritstillet, 3 mdrs opsigelse, har en planlagt skiferie uge 7, overvejer en stress-sygemelding, da det tager hårdere på mig end forventet... kan jeg tage afsted alligevel hvis jeg melder mig syg fra i morgen? Finder ja og nej svar ved søgning... er noget forvirret 🥴

Trine Binderup
2/6/2019 11:20:06 AM

Hej HLV
Ved en opsigelse bortfalder alle tidligere aftaler mellem dig og din arbejdsgiver, om tidspunktet for afholdelse af din ferie. Hvis du gerne vil fastholde din ferie, som du inden opsigelsen har indgået aftale om med arbejdsgiver, så er det noget du og arbejdsgiver kan beslutte i fællesskab, hvis I er enige om det.
Sygemelder du dig i din opsigelsesperiode, har du som udgangspunkt ikke lov til at holde ferie, medmindre det er efter aftale med din arbejdsgiver eller kommunen.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Martin Brøndserud
2/5/2019 12:20:57 PM

Hej Trine

Tak for din gode artikel.
Jeg har pt. en Kone som er sygemeldt med bl.a. stress fra sit arbejde.
Der var inden sygemelding planlagt ferie i uge 8, og de 3 dage op til påske her i 2019. (der var faktisk også planlagt en tur i uge 11, men den er pt sat på hold)
Dette er bragt videre til arbejdsgiver og til kommune som begge, som det er lige nu, accepterer denne præmis, da det jo som du beskriver i din artikel ikke forværrer min kones situation/tilstand.
Altså er der give "go" på ferie. Der hvor jeg lige mangler lidt præcisering er, om der skal bruges af de opstjente feriedage på at afholde den planlagte ferie, (dette hævder kommune), eller om det du skriver i artiklen er, at man i princippet, kan holde ferien med løn/sygedagpenge, og så evt. senere i indeværende ferieår hvis raskmelding indfinder så bruge den optjente ferie der?

hvis ja, hvor finder du lovhjemmel til dette, da jeg har behov for at kunne dokumentere dette for kommune og formodentlig også arbejdsgiver.

På forhånd tak

Besvar indlæg
Trine Binderup
2/6/2019 11:21:29 AM

Hej Martin
Det er ikke muligt for din kone at holde ferie med sygedagpenge, hvilket fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 58-16, da en arbejdstager under ferie ikke opfylder betingelsen om at være uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Udbetalingen af sygedagpenge forudsætter at den sygemeldte er uarbejdsdygtig efter § 5 i sygedagpengeloven og det er derfor uforenelig med afholdelse af ferie. Er en arbejdstager sygemeldt kan der således være tale om feriehindring med den konsekvens, at arbejdstageren kan få feriepengene udbetalt. Jeres planlagte ferie skal derfor bruges med de optjente feriepenge.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Ægtemanden
2/6/2019 10:42:55 PM

Min kone er sygemeldt med stress og opsagt fra sit arbejde pga. sygemeldingen.

Arbejdsgiver skriver i opsigelsen at man forventer at hun afvikler resterende ferie i opsigelsesperioden. Hun har fuld løn under ferie (funktionær), hvordan vil det påvirke hende økonomisk at holde ferie, hvis hun ikke bliver raskmeldt inden udløbet af opsigelsesperioden? Vil det betyde at hun stadig får sin fulde løn fra arbejdsgiver, men at arbejdsgiver så ikke modtager refusion, eller mister hun lønnen i den tid hun holder ferie?
Det synes jeg ikke er helt klart formuleret.

Besvar indlæg
Trine Binderup
2/13/2019 10:21:32 AM

Arbejdsgiver kan ikke kræve at ferien afholdes i en fritstillingsperiode eller blot i en opsigelsesperiode, når medarbejderen er sygemeldt hele perioden. Er der en periode hvor medarbejderen ikke er syg skal der afvikles ferie, hvis ellers det er varslet korrekt. Kontakt mig, hvis du konkret ønsker bistand i din kones sag.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Patricia
2/27/2019 3:49:58 PM

Hejsa
Jeg er sygemeldt fra mit job og opsagt fra sidst i maj
De modtager ikke længere sygedagpenge.
Kan jeg tage rejse udenlands?
Vh
Patricia

Besvar indlæg
Trine Binderup
3/6/2019 10:10:52 AM

Hej Patricia

Da du stadig er ansat, kan du tage på ferie, såfremt du indgår en aftale med din arbejdsgiver om det.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Kate Hjort
3/7/2019 5:56:24 PM

Hej Trine.

Jeg er stresssygemeldt på 4. uge, og forventer det bliver et længere varende forløb. Vi har for længe siden planlagt, at tage i vores sommerhus i Spanien en uge i marts og en uge i april. Vi er i vores sommerhus 6 gange om året af en uges varighed. Vi planlægger vores ture for et år ad gangen.
Når vi er i sommerhuset er det ren afslapning.
Hvordan håndterer jeg det i forhold til min arbejdsgiver?

Venlig hilsen

Kate Hjort

Besvar indlæg
Trine Binderup
3/19/2019 8:11:17 AM

Hej Kate

Du må som sygemeldt som udgangspunkt godt tage midlertidigt ophold andetsteds end din bopæl, som eksempelvis Spanien. I forbindelse med opholdet, vil du som udgangspunkt bevare retten til sygedagpenge, hvis opholdet ikke forhaler din helbredelse.
Jeg vil dog anbefale dig, at du tager en snak med din arbejdsgiver om opholdet. Hvis du ikke har fået grønt lys, kan du risikere, at du ikke længere kan modtage sygedagpenge, eller at din arbejdsgiver ikke længere kan få refusion for din løn.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
8/12/2019 4:52:20 PM

Hvilken lov eller principafgørelse siger man må det? Jeg er pt. selv ramt af stress. Efter råd fra læge og psykolog anbefaler de en rejse, væk fra alt og få ro. Jobcenter siger jeg skal bruge min feriedage på det mens fagforening siger jeg er sygemeldt under ophold. Hvordan skal jeg forholde mig der

Besvar indlæg
Trine Binderup
9/26/2019 9:46:04 AM

Hej Michael

Det fremgår af sygedagpengelovens § 3, stk. 3, at sygedagpenge kan udbetales under midlertidigt ophold i udlandet, hvis du efter EF-forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger mv., opfylder betingelserne for sygedagpenge i Danmark. Samtidig må du kun opholde dig i EU/EØS-lande, da ophold uden for disse lande som udgangspunkt vil medføre bortfald af sygedagpenge.

Hvis du eksempelvis er under behandling må udlandsopholdet ikke medføre, at du ikke kan følge denne behandling, ligesom at opholdet ikke må forhale helbredelsen.

Når der er tale om ferie har du ikke ret til sygedagpenge, dvs. at hvis du benytter feriedage på dit ophold i udlandet, vil du ikke have ret til sygedagpenge under opholdet. Hvis du som ferie tager ophold i udlandet, bør dette ske med din sagsbehandlers godkendelse, således at du kan få genoptaget sygedagpengene efter endt ferie.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Karoline
3/14/2019 8:44:26 PM

Jeg har været delvis sygemeldt i 4 måneder nu med piskesmæld og hjernerystelse, men skal besøge min familie i New York- hvilket jeg aftalte med min arbejdsplads. Min sagsbehandler anbefaler kraftigt at overveje hvilke konsekvenser det kan have for mit fremtidige helbred. Jeg håber ikke jeg forhaler mit helbred ved at tage afsted, men hvad kan jeg gøre for at komme afsted? Er det en dårlig ide ift min fremtid med behandlinger og andre læsninger så jeg kan blive raskmeldt?

Besvar indlæg
Trine Binderup
3/19/2019 1:02:13 PM

Hej Karoline

Ud fra dit spørgsmål lyder det som om, at du har fået grønt lys til at tage af sted. Hvorvidt det er en dårlig idé at tage af sted, er en lægefaglige vurdering, som jeg ikke kan hjælpe dig med. Mit bedste råd er derfor at snakke med din læge herom.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Kim
3/15/2019 6:13:55 PM

Hej Trine,

Jeg synes du skelner mellem at tage ophold et andet sted og så det at holde ferie.
Skal jeg forstå det således at hvis tager væk, uden familie, for at opholde mig et sted med mere fred og ro, så er det ikke ferie.

Kim

Trine Binderup
3/19/2019 1:01:24 PM

Hej Kim

Du kan ikke afholde ferie, hvis du er sygemeldt. Du skal i så fald raskmeldes og afvikle ferie.
Der er ikke krav om at man opholder sig et bestemt sted/på sin bopæl, når man er sygemeldt, blot det er muligt at komme i kontakt med dig, og du sørger for at overholde dine forpligtelser i forhold til kommunen.
Jeg anbefaler dog altid, at man konkret aftaler med sin arbejdsplads og kommunen, hvis man har tænkt sig at opholde sig et andet sted end sin bopæl i længere tid.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
KPK
3/20/2019 2:35:24 PM

Hej Pia
Jeg er pt. sygemeldt med en reaktionsbelastning og depression. Jeg har har planlag ferie i ugen efter påske 2019 og købt udlandsrejse (bestilt og planlagt inden sygemelding). Vi har lagt en plan for hurtig tilbagevenden på arbejdet som starter i næste uge, så jeg er formentlig deltid sygemeldt når jeg skal på ferie.
Jeg har til en samtale på job med min arbejdsgiver og min tillidsrepræsentant spurgt på om muligheden for at afholde ferie i uge 17, hvor de ikke kunne se nogen hindring i det. Men jeg har efterfølgende fået dette svar:

Som udgangspunkt er sygdom en hindring for ferie, og der kan derfor ikke holdes ferie under en længerevarende sygemelding. Dette gælder også ved delvis sygemelding.
I samarbejde med HR har jeg vurderet dit forløb og her er ferie i uge 17 ikke en mulighed. Lige nu er der en forventning om, at du har været delvist sygemeldt i fire uger på det tidspunkt og er i gang med en optrapning i tid på arbejdspladsen.
Det er vigtigt at der er kontinuitet i dit forløb og for at dit sygefraværsforløb ikke forhales er det nødvendigt at du kommer.

Er det bare sådan det er når de mener at det er at forhale mit sygefravær ved at holde ferie?

Mvh Den fortvivlede

Trine Binderup
4/9/2019 3:02:03 PM

Hej,

Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode.

Dog kan det muligvis aftales med arbejdsgiver eller kommunen, at du gerne vil holde ferie, såfremt du har optjent ferie fra før sygemeldingsperioden. Det er her vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke har ret til at få ubetalt sygedagpenge under ferieperioden.

Din arbejdsgiver indvilliger efterfølgende ikke i aftalen med begrundelse om forhalelse af sygefraværsforløb, hvilket er en saglig begrundelse. Derfor er det i orden, at din arbejdsgiver ikke kan give dig ferie.

Hvis du alligevel tager på ferie, når du ikke har fået grønt lys, kan du risikere, at du ikke længere kan modtage sygedagpenge – og i yderste konsekvens kan det få ansættelsesretlige sanktioner for dig, hvorfor jeg vil fraråde dig dette.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Hayssam
4/3/2019 8:18:23 PM

Hej Trine , jeg er ledig , som er sygemeldt med stress og depression for to uger siden . Jeg vil spørge dig , om jeg har Ret til at holde ferie som sygemeldt . Er det noget forhindringer , selv om jeg har feriepenge til gode fra min tidligere arbejdsplads

Besvar indlæg
Trine Binderup
4/12/2019 12:24:08 PM

Hej Hayssam,

Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode.

Dog kan der være mulighed for at aftale med kommunen, at du gerne vil holde ferie, såfremt du har optjent ferie fra før sygemeldingsperioden. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke har ret til at få ubetalt sygedagpenge under ferieperioden.

Du har ikke en ret at holde ferie, selvom du har optjent feriepenge fra tidligere arbejdsplads, dog kan du muligvis aftale ferie med Kommunen, hvis de indvilliger heri. Kommunen har dog mulighed for at afvise, at du kan holde ferie, såfremt ferien f.eks. ikke passer ind i dit sygedagpengeforløb.

Det er vigtigt at afklare dette med kommunen og din nuværende arbejdsgiver forud for afholdelse af ferie, da det ellers i yderste konsekvens kan få ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Rita
5/1/2019 2:30:03 AM

Ifølge EU regler vedrørende ferie, eller ophold i udlandet fra juli 2006 er det muligt at tage ophold i udlandet med sygedagpenge. Jeg syntes det er svært at se forskellen mellem ophold og ferie. Jeg har f.eks lige været på Malta sammen med familien og kunne kalde det ophold i stedet for ferie. Jeg ved også at ankestyrelsen har sat regler for ferie men nævner ikke noget med at man også kan kalde det for ophold. Er de forvirret, for det er jeg :-)

Trine Binderup
5/15/2019 7:57:33 AM

Hej,

Sygedagpengeloven opstiller en række situationer, hvor sygedagpenge kan udbetales under ophold i udlandet. Det kan ske i følgende situationer:

Hvor en person i tilknytning til en sygeperiode er på rekreationsophold med fast lægetilsyn, og opholdet inden afrejse er anbefalet af en læge

Hvor en person er under sygebehandling og Sundhedsstyrelsen eller en sygehusmyndig har givet tilladelse til det

Hvor en person må udsætte hjemrejse fra et ferieophold af helbredsmæssige grunde og dette er dokumenteret ved en lægeerklæring

Hvor en person er udsendt af en arbejdsgiver med hjemsted her i landet, og personen højst skal være i udlandet i 1 år, og personen har indkomst der kan beskattes i Danmark

Hvor en person deltager i praktik eller uddannelsesforløb med henblik på senere at vende tilbage til Danmark.

Det er kun i ovenstående tilfælde, hvor der kan betales sygedagpenge i forbindelse med ophold i udlandet.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Elisabet
5/22/2019 5:33:05 PM

Hej Trine
Jeg er på fleksjob og pt sygemeldt desværre. Har været det i 3 måneder ca.
Jeg var før igang med at tage kørekort og fristen rykker nu tættere og tættere ind.
Må jeg tage nogle køretimer hvis jeg kan mens jeg er syg? Ørelægen siger jeg skal ‘træne’...kan det være at træne?
Og må jeg holde ferie med min familie ... det lyder nok dumt, men er vigtigt for mig at vide ihh til min datters skoleferie.
Jeg spurgte mit job og fik svaret at det må jeg ikke.
I håb om snart at få det bedre, tak for din hjælp !

Besvar indlæg
Trine Binderup
5/29/2019 9:26:11 AM

Hej Elisabet,

Når du er sygemeldt, har du pligt til at medvirke til, at din sygdomsperiode bliver så kort som mulig. Det betyder, at kravene til din adfærd afhænger af den konkrete sygdom, dine personlige omstændigheder og arbejdets karakter. Der vil som oftest være tale om en samlet afvejning. For nogle typer af sygdomme gælder det således, at man gerne må deltage i fysiske aktiviteter efter lægens anbefaling.

Hvorvidt at tage "kørekort" er træning, er en vurdering, som jeg ikke kan foretage, hvorfor jeg vil råde dig til at tage denne snak med din læge.

Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode.

Dog kan det muligvis aftales med arbejdsgiver eller kommunen, at du gerne vil holde ferie, såfremt du har optjent ferie fra før sygemeldingsperioden. Det er her vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke har ret til at få ubetalt sygedagpenge under ferieperioden.

Din arbejdsgiver indvilliger ikke i en sådan aftale, hvilket arbejdsgiveren er berettiget til, såfremt vedkommende har en saglig begrundelse herfor.

Hvis du alligevel tager på ferie, når du ikke har fået grønt lys, kan du risikere, at du ikke længere kan modtage sygedagpenge – og i yderste konsekvens kan det få ansættelsesretlige sanktioner for dig, hvorfor jeg vil fraråde dig dette.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Veneta Nikolova
6/11/2019 8:10:22 PM

Hej Trine
Jeg har en medarbejder, som er gået på sin 4 ugers årlige ferie den 01.05, hvilket feriepenge har jeg udbetalt.
Fra 02.05 er hun blevet sygemeldt med lægeerklæring i 2 måneder.
Hvad skal jeg gøre som hindes arbejdsgiver? Hvordan betaler jeg hindes sygedagpenge?

Besvar indlæg
Trine Binderup
6/13/2019 1:58:29 PM

Hej Trine,

Der er forskel på om din medarbejder er funktionær eller ikke-funktionær.

Såfremt din medarbejder er ikke-funktionær, skal du være opmærksom på, hvilke regler der gælder for ikke-funktionær i din virksomhed i forbindelse med overenskomsten. Derudover skal du være opmærksom på ansættelseskontrakten, og se hvad du har aftalt med din medarbejder. Her er det ikke et lovkrav, at der skal udbetales løn under sygdom, hvorfor det afgørende er, hvad I har aftalt i ansættelseskontrakten.

Hvis der er tale om en funktionær, gælder følgende:

Når en medarbejder bliver syg, er du som arbejdsgiver, som udgangspunkt, forpligtet til at udbetale sygedagpenge. De første 30 dage skal du som arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til din medarbejder, såfremt din medarbejder har været ansat hos dig uafbrudt i 8 uger, og i denne periode har arbejdet mindst 74 timer.

Efter de 30 dage har du som arbejdsgiver mulighed for at søge refusion hos kommunen for de sygedagpenge, der udbetales til medarbejderen.

Du kan dog kun maksimalt få 111,76 kr. pr. time (sygedagpenge-satsen) refunderet fra det offentlige.

De første 30 dage er din forpligtelse, derefter overgår forpligtelsen til kommunen, medmindre du er forpligtet til at betale fuld løn under sygdom. Hvis dette er tilfældet, har du efter de 30 dage også differenceomkostningen mellem sygedagpengesatsen og din medarbejders fulde løn - dvs. beløbet udover de 111,76 kr. er du også forpligtet at betale din medarbejder.

Derudover skal du være opmærksom på, at din medarbejder kan have ret til erstatningsferie, idet din medarbejder bliver syg under påbegyndt ferie.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Tine
6/13/2019 6:38:48 PM

Hej Trine

Jeg har læst det igennem du har skrevet og svaret andre men desværre er jeg ikke sikker på min sag.

Jeg har af min kommune fået oplyst at jeg kan holde ferie hvis jeg har noget optjent. Men da jeg nu har været sygemeldt i et år og ikke var i arbejde inden kan jeg ikke se at der står oplyst noget på min feriekonto. Jeg ved ikke om man ikke optjener ferie uden sygdom?Jeg har lige fået udbetalt alt den ferie som jeg ikke havde fået brugt fra sidste ferieår. Min kommune oplyser at jeg ikke kan holde noget medmindre jeg har optjent. Jeg er sygemeldt med arbejdsrelateret stress og jeg ønsker at tage en uge til Sverige med min familie, jeg er i et praktikophold hvor jeg arbejder 17 timer om ugen. Kan det virkelig passe at det ingen mulighed er for at jeg kan få lov at få fri (gerne på egen betaling) så jeg kan nyde en lille ferie med min familie.

Jeg er lige nu på sygedagpenge men det forventes at jeg desværre skal fratages denne og over i en anden del som desværre udbetaler mindre. Jeg ved ikke om det har en betydning.

Jeg ser meget frem til at hører fra dig da dette virkelig blot er med til at give yderlige stress i familien.

Trine Binderup
7/3/2019 11:35:26 AM

Hej Tine,

Såfremt man er syg og får sygedagpenge fra kommunen, vil man i perioden med sygedagpenge ikke optjene feriedagpenge til afholdelse i det kommende ferieår. Dvs. at du dermed ikke optjener ferie under din sygemeldingsperiode.

Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode, medmindre det aftales med kommunen, at du gerne må holde ferie. Tidligere var det således, at førend der kunne afholdes ferie, skulle der være optjent ferie. Dette er dog den 19. juni 2019 ved en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen afskaffet.

Dvs. at kommunen ikke længere alene kan give afslag på ferieafholdelse under henvisning til, at du ikke har optjent ferie.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina
6/18/2019 10:48:48 AM

Hej Trine

Hvilke regler gælder når man er selvstændig erhvervsdrivende, sygemeldt og gerne vil afholde ferie i forhold til retten til sygedagpenge?
Er det korrekt at man som selvstændig ikke har ret til ferie efter ferieloven, og dermed heller ikke ret til at afholde ferie under sygemelding?


Trine Binderup
7/3/2019 11:31:30 AM

Hej Tina,

Det er udelukkende lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven. Idet du er selvstændig erhvervsdrivende, er du ikke omfattet af ferieloven, hvorfor dennes regler ikke finder anvendelse, og hvorfor du ikke har ret til at afholde ferie under sygdom.

Selv hvis du havde været lønmodtager, har du som udgangspunkt heller ikke ret til at holde ferie under sygemelding, medmindre dette er aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
7/1/2019 10:45:19 PM

Hej Trine

Jeg er sygemeldt pga. Bækkenløsning i forbindelse med graviditet og jeg får løn under sygemelding. Jeg arbejder på en SFO, som holder Lukket i 3 uger i sommerferien. Da jeg ikke har arbejdet der mere end et år, så ville jeg normalt ikke få løn/har ikke optjent ferie penge, i de 3 uger. Jeg står så og skal på ferie i udlandet (eu). Jeg har snakket med fagforening. De siger at eftersom, at skolen holder lukket, så skal jeg forblive sygemeldt og få en godkendelse fra lægen, hvilket jeg har fået.

Jeg har så fået af vide af min arbejdsgiver, at de vil sætte min sygemelding i bero i de 3 uger og så starte den igen når jeg kommer hjem fra ferie.

Min spørgsmål er så: kan de godt det? For jeg istedet for løn, så sygedagpenge eller får jeg slet ikke noget i de uger?
Ved ikke helt hvordan jeg skal forholde mig.

Besvar indlæg
Trine Binderup
7/9/2019 8:13:35 AM

Hej Camilla,

Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode, medmindre andet er aftalt.

Din arbejdsgiver har her indvilliget i ferien, hvorfor du trods denne "raskmelding" fortsat kan modtage løn/sygedagpenge efter endt ferieperiode, såfremt du fortsat er uarbejdsdygtig, når du vender tilbage efter ferien.

Dog har du ikke ret til løn/sygedagpenge under selve ferieperioden, idet det i denne periode ikke er sygdommen, der holder dig væk fra arbejdsmarkedet, men derimod ferien.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina Hockerup
7/3/2019 4:39:09 PM

Hej Trine.

Min mand er blevet sygemeldt med stress, på ubestemt tid. Vi har købt billetter til festival, må han tage på den.

Besvar indlæg
Trine Binderup
7/9/2019 8:45:28 AM

Hej Tina,

Svaret hertil er ikke entydigt, men afhænger af en helt konkret vurdering med udgangspunkt i sygdommens art og din mands konkrete arbejde.

En medarbejder skal dog altid medvirke til at fremskynde helbredelse, og din mand må derfor ikke foretage sig noget, som vil kunne medføre en forlængelse af sygdomsperioden.

Derfor vil jeg råde din mand til at træde varsomt, når han deltager i aktiviteter, der går ud over de daglige fornødenheder, det kan meget hurtigt sende nogle forkerte signaler i forhold til arbejdspladsen, og kan i yderste konsekvens få ansættelsesretlige sanktioner for din mand.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
K
7/12/2019 6:45:52 AM

Hej Trine,
Jeg har, fra mit fuldtids arbejde som funktionær-ansat, været sygemeldt med arbejdsrelateret stress siden start juni - jeg er i den forbindelse blevet opsagt. Hvortil jeg får løn til d. 30/10.
Jeg har i samarbejde med min læge og psykolog, valgt at søge en videregående udd., som jeg forhåbentlig kan starte på til 1/9. Men hvad gør jeg så, i forhold til lønudbetaling?

Kan jeg fortsat lade min arbejdsgiver udbetale min løn, selvom jeg starter fuldtids studie?

Og kan de godt opsige mig, inden der er gået 120 dage - men “redde” den ved at udbetale min løn til der er gået 120 dage?

Trine Binderup
7/22/2019 9:08:57 AM

Hej K

Du kan ikke påbegynde et fuldtidsstudie, og samtidig oppebære løn fra din arbejdsgiver.

I princippet kan du godt blive opsagt før der er gået 120 dage, så skal du bare opsiges med det normale opsigelsesvarsel efter funktionærloven.

Der gælder særlige regler hvis du skal opsiges efter 120 dages reglen.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Linette
8/9/2019 5:07:31 PM

Hej Trine
Jeg er sygemeldt med stress, dep og angst. Og er startet i arbejds prøvning. Nu har jeg en veninde der har inviteret mig på en lille ferie til spanien,da hun kan mærke at jeg har brug for at komme væk. for at lade lidt op. Jeg har ingen feriepeng. Kun sygedagpenge. Må jeg tage på ferie og beholde mine sygedagpenge i perioden jeg er afsted? Håber på hurtig svar. Da det er lige om snart.

Besvar indlæg
Trine Binderup
8/14/2019 10:03:17 AM

Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode. Dette gælder ligeledes, når man er i arbejdsprøvning.

Kommunen har derfor mulighed for at afvise ønske om ferieafholdelse under arbejdsprøvning, hvis kommunen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, at borgeren afholder ferie under arbejdsprøvning.

Det er derfor vigtigt at afklare ferie med kommunen og din nuværende arbejdsgiver forud for afholdelse af ferie, da det ellers i yderste konsekvens kan få ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

Hvis kommunen indvilliger i ferieafholdelse, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at du ikke har ret til at få ubetalt sygedagpenge under ferieperioden.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Steen
9/30/2019 11:38:00 AM

Hej Trine
Jeg er sygemeldt på anden uge med stress og altså ikke på sygedagpenge men på løn. Jeg har netop opsagt min stilling for at gå på efterløn den 30. oktober og forventer at være sygemeldt indtil da. Min læge er klar med en sygemelding hvis arbejdsgiver (Folkeskole) beder om den. Jeg har inden sygemelding aftalt 2 dages tjenestefri til en rejse til Spanien og er nu i tvivl om hvad jeg evt. risikerer ved at tage af sted uden yderligere aftale med arbejdsgiver. Er situationen anderledes når arbejdsgiver endnu ikke modtager refusion?

Trine Binderup
10/7/2019 3:37:54 PM

Hej Steen,

Udgangspunktet er, at man ikke har ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode, medmindre andet er aftalt.

Derfor anbefaler jeg at du spørger din arbejdsgiver om lov til fortsat at afholde ferien, således at du undgår eventuelle ansættelsesretlige sanktioner.

Der er ikke forskel på om arbejdsgiver oppebærer refusion eller ej.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Ásla Maria
10/13/2019 11:21:03 AM

Hej Trine,
Først og fremmest tak for de gode beskrivelse af stresssygemelding og rejse forhold.

Mit spørgsmål handler om Færøerne. Anses FO for DK eller anses FO som unden for EU, ligesom Norge Island og Lichtenstein??
Jeg ønsker at rejse hjem til Familien for at rekreerer ifb med en stress sygemelding?

Min sygemelding er dog ikke arb.relateret men pga skilsmisse.

Mvh Ásla

Besvar indlæg
Trine Binderup
10/23/2019 11:40:39 AM

Hej Ásla,

Færøerne er ikke en del af EU/EØS. Ved rejse hertil bortfalder din arbejdsgivers mulighed for at få refusion af sygedagpengene således.

Derfor anbefaler jeg naturligvis, at rejsen ikke foretages uden konkret godkendelse fra arbejdsgiveren.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne Andersen
10/14/2019 10:29:24 PM

Er sygemeldt fra job. Stress. Har optjent ret til ferie. Kan jeg aftale ferie med jobcenter og arbejdsgiver vedr. 2 uger udenfor EU uden det går ud over refusion til arbejdsgiver? Det vil sige sygeperioden fortsætter uændret efter ferien.
Det er ok med min læge.

Besvar indlæg
Trine Binderup
10/23/2019 11:41:10 AM

Hej Hanne,

Ved afholdelse af optjent ret til ferie har man ikke samtidig ret til at få udbetalt sygedagpenge.

Det er dog meget vigtigt, at din sagsbehandler godkender din ferie og dermed muligheden for at få genoptaget sygedagpengene efter endt ferie, således at din ferieafholdelse ikke betragtes som en raskmelding.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
michael
11/28/2019 1:26:27 PM

hej Trine.
jeg kom desværre til skade på mit arbejde som håndværker for 5 mdr siden.jeg er ikke vendt tilbage endnu og ved ikke hvornår.jeg er funktionærlignene ansat med fuld løn under sygdom jeg havde bestilt en udlandsrejse med min familie før jag kom til skade jeg kan forstå at jeg godt må rejse blåt jeg for grønt lys.er det nok man informerer ens firma eller skal komunnen også ind over mvh Michael pedersen

Besvar indlæg
Trine Binderup
1/15/2020 11:18:46 AM

Hej Michael

Såfremt du ikke får sygedagpenge, er det ikke nødvendigt at kontakte kommunen.

Det er dog vigtigt, at du snakker med din arbejdsgiver inden du afholder ferie – og helst med deres accept.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke
12/25/2019 5:28:18 PM

Hej Trine!

Jeg er sygemeldt med stressrelaterede symptomer fra mit arbejde (offentlig funktionær). Jeg forventer at opstarte arbejde gradvis i uge 2 eller 3. Jeg har for længe siden (før sygemelding) fået godkendt afholdelse af ferie 2 uger fra midt uge 6 til midt uge 8. Ferien er en drømmerejse til Caribien med min mand og mine børn. Jeg forventer ikke at kunne nå tilbage i fuld tid inden min ferie, og bliver derfor meget bekymret når jeg læser, at man ikke kan få godkendt ferie uden for EU? Hvad er årsagen til det? Hvis ferien vurderes at gavne min situation (af både læge og arbejdsplads), er der så stadig ingen mulighed for at afholde ferie uden for EU?
Mvh. Rikke

Trine Binderup
3/2/2020 8:33:00 AM

Hej Rikke

Udgangspunktet er, at ophold uden for EU/EØS-lande medfører bortfald af sygedagpenge. Dette er imidlertid blot udgangspunktet, hvorfor jeg klart vil anbefale dig aftale din rejse og dermed få den godkendt af både kommune og arbejdsgiver.

Når du retter henvendelse herom til din arbejdsgiver og kommune, er det en fordel at du fremviser de nævnte vurderinger fra din læge og arbejdsplads.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Rime
12/26/2019 12:54:15 PM

Hej Trine,

Jeg var sygemeldt med stress og efterfølgende blev jeg delvist raskmeldt med 6 ugentlige timer. Efter min delvist raskmelding afholdt jeg ferie. Jeg har hørt at jeg får udbetalt dele af min feriepenge for den periode, da jeg kun er delvist raskmeldt. Hvordan er reglerne for dette?
Tak!

Trine Binderup
1/15/2020 11:22:02 AM

Hej Rime

Lønmodtagere, der har ret til delvis løn ved sygdom, eller som er delvist sygemeldt og ikke får løn under sygdom, optjener som udgangspunkt en kombination af feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse.

Der optjenes ikke ret til afholdelse af betalt ferie, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler nogen løn, men alene udbetaler sygedagpenge.

Som hovedregel optjenes ret til ferie i alle andre tilfælde, end sygdomsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn, eller for hvilke der ikke optjenes ret til sygeferiegodtgørelse.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Line
1/30/2020 9:55:13 AM

Jeg er ansat under funktionærlignende vilkår, og er pt. sygemeldt med stress/depression. Før jeg blev sygemeldt blev en skiferie med familien planlagt og betalt. Kan jeg tage med på denne skiferie, selvom jeg er sygemeldt? Hvis ja, hvem skal have besked herom? Har det en økonomisk konsekvens for min arbejdsgiver? Ændrer det noget i sagen, hvis jeg inden den planlagte ferie vender delvist tilbage til jobbet?

Trine Binderup
3/2/2020 8:33:35 AM

Hej Line

Hvis du modtager sygedagpenge, er det afgørende at kommunen får besked. Såfremt du rejser uden for EU/EØS-lande eller hvis ferien i øvrigt vurderes til at forhale din sygdom, vil dette bevirke at din arbejdsgiver ikke længere kan modtage sygedagpengerefusion – og derfor eventuelt rette krav herom mod dig.

Hvis du ikke modtager sygedagpenge, bør du alene få en accept til afholdelse af ferien fra din arbejdsgiver.

Det samme er i øvrigt gældende ved delvis raskmelding.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Jannik
6/22/2020 5:10:58 PM

Hej,

Jeg er efter svær arbejdstelateret stressreaktion blevet opsagt og fritstillet.
I opsigelsen har firmaet varslet afholdelse af ferie.
Da jeg stadig er sygemeldt, og forbliver det i fritstillingsperioden, har jeg informeret firmaet om, at de ikke har ret til at varsle ferie for mit vedkommende.
Dette har jeg deres accept af på skrift.

Jeg har dem mistænkt for, alligevel at “bruge” al min optjente ferie nu.

Hvorledes er jeg stillet retsligt, er det tilstrækkeligt at jeg blot igen minder dem om reglerne for sygemeldte og afholdelse af ferie, eller er jeg nødt til at involvere advokatbistand?

På forhånd tak

Trine Binderup
7/9/2020 2:12:58 PM

Hej Jannik

Dit spørgsmål kræver yderligere information og konkret indblik i dine forhold. Det er derfor min anbefaling, at du søger kompetent ansættelsesretlig bistand.

Du er meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Annie Pedersen
6/29/2020 11:29:42 AM

På vegne af et familiemedlem, der bor alene i Københavnsområdet - flexjob pga cykelulykke - nu et par måneder langtidssygemeldt pga for tunge arbejdsopgaver - to skridt frem og et tilbage må man tage imod et tilbud om at blive transporteret en tur til Jylland for at få lidt omsorg og pleje af forældre en uges tid. Skal arbejdsgiver og kommune informeres?

Besvar indlæg
Trine Binderup
7/9/2020 2:13:32 PM

Hej Annie

Dit familiemedlem må gerne besøge sine forældre, idet der under sygdom selvfølgelig fortsat er ret til at udøve ens privatliv. På baggrund af langtidssygemeldingen, må pågældende dog ikke gøre ting der kan forhale sygdommen. Såfremt arbejdsgiver og kommune stadig kan komme i kontakte med sygemeldte, er der intet til hinder for et kort ophold ved forældrene.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Tim
6/29/2020 11:40:50 AM

Hej.
Jeg er sygemeldt med depression fra mit arbejde og er overgået til sygedagpenge, hvilket jeg får nu og er i forbindelse med kommunen nu.
Jeg har været gennem læge og psykolog i noget tid nu.
Tænkte om jeg måtte tage nogle enkelt-fag gennem Aalborg HH som fjernstudie online, det er noget man selv skal betale for?
Grunden er jeg ikke ønsker at komme tilbage til min arbejdsplads, da denne var medvirkende til jeg blev sygemeldt og gerne vil studere videre istedet.
Vh Tim

Trine Binderup
7/9/2020 2:14:40 PM

Hej Tim

I udgangspunktet burde dette være muligt. Du bør dog alene gøre dette efter konkret aftale med kommunen, idet de skal godkende sådanne dispositioner, der også kan påvirke din sygedagpengeydelse. Det er dog muligt at modtage SU samtidig med sygedagpenge.

Kommunen kan vejlede dig om dine konkrete muligheder for evt. at studere.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
7/6/2020 2:57:49 PM

Hej Trine

Jeg er langtidssygemeldt med stress og har været det siden slutningen af marts. Jeg er nu delvis sygemeldt og arbejder på nedsat tid 4 dage om ugen. Mit spørgsmål er jeg har allerede i februar aftalt ferie i ugerne 31, 33 og 34 dvs inden jeg blev syg med stress. Der er ikke udsigt til at jeg kommer tilbage på fuld tid inden da. min arbejdsgiver har ikke noget imod at jeg holder ferie i de uger, men min kommune (jobcenteret som udbetaler sygedagpenge til min arbejdsgiver) siger at jeg ikke kan holde ferie og at det i så fald vil blive betragtet som en raskmelding. Hvad er har jeg ret til.

Mvh
Thomas C

Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Ansættelse og arbejde Ansættelse og arbejde

Når du er ansat i en virksomhed, har du rettigheder, som din arbejdsgiver skal overholde.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.731 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.731 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.