Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Aalborg
Ring 96 31 33 00

Mølleå 1, 1. sal tv.,
9000 Aalborg
Tlf: 96 31 33 00
aalborg@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Aalborg

Skilsmisse og Separation

Det er en svær situation at skulle igennem en separation eller skilsmisse og samtidig kan det være vanskeligt at overskue mange af de praktiske, økonomiske og juridiske ting, du pludselig er tvunget til at tage stilling til.

Det er derfor en god ide, at kontakte en af ADVODAN Aalborgs familieretsadvokater, der kan hjælpe dig med at få et overblik over de spørgsmål og forhold, som du skal tage stilling til, når du skal skilles eller separeres.

Det gælder også selvom at du har truffet beslutningen eller har været med til at træffe beslutningen om at forlade ægteskabet.

Hvis i så ovenikøbet ikke er enige om tingene, er det ekstra vigtigt med en god advokat. Det er en god start at være godt forberedt, så jo før du tager fat i en advokat, jo bedre.

Separation og skilsmisse

Du kan blive separeret/skilt ved bevilling eller ved dom. For at blive separeret/skilt ved bevilling kræver det, at I er enige om separationen/skilsmissen samt vilkårene herfor.

Er I derimod ikke enige, må sagen oversendes til domstolene, der herefter træffer afgørelse efter, at have hørt begge parter.

Du har altid krav på at blive separeret, hvis ikke du ønsker at leve sammen med din ægtefælle længere, men du kan ikke blive skilt med det samme, med mindre I er enige herom eller hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Din ægtefælle har været utro
 • Du og din ægtefælle har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser
 • Din ægtefælle har begået grov vold mod dig eller jeres børn
 • Din ægtefælle er allerede gift med en anden (bigami)
 • Din ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Er du blevet separeret, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk bliver skilt, når der er forløbet 6 måneder. Du skal først indsende en ansøgning til Statsforvaltningen herom.


Vilkår

Udover at du og din ægtefælle skal være enige om, at I ville separeres/skilles, er der en række vil-kår, som I skal være enige om, hvis I skal separeres/skilles ved bevilling. Det er følgende:

 • Skal den ene af jer betale ægtefællebidrag til den anden?
 • I tilfælde af bidragspligt, skal I også bestemme i hvor lang tid. Selve beløbet kan Statsforvaltningen bestemme for jer.
 • Bor I i en lejet lejlighed eller i en andelsbolig, skal I være enige om, hvem af jer der skal fortsætte med at blive boende.

Er du og din ægtefælle ikke enige om at blive separeret/skilt og de anførte vilkår eller et af dem, kan I ikke blive separeret/skilt ved bevilling og sagen skal behandles ved domstolen.


Registreret partner

Hvis du er i registreret partnerskab, er det de samme regler der gælder, som hvis du var gift.


Hvad betyder en separation og skilsmisse juridisk?

Der er forskel på, at blive separeret og skilt. Den juridiske opløsning af ægteskabet sker ved skilsmisse, hvorimod en separation kan betragtes som en prøveperiode, hvor man formelt stadig er gift. Det betyder, at såfremt man flytter sammen igen falder separationen som udgangspunkt bort.

En separation eller skilsmisse betyder, at

 • I ikke længere arver hinanden, hvis en af jer dør
 • Jeres formuefællesskab ophører. Det betyder, at de ting I ejer sammen, på det tidspunkt hvor I sender ansøgningen om separation til Statsforvaltningen, udgør det, der skal deles imellem jer.
 • Den gensidige troskabspligt forsvinder.

Husk, at selvom I er separeret, er selve ægteskabet ikke ophævet. Derfor kan I først gifte jer med en anden, når I er skilt.
Efter 6 måneders separation har I hver især ret til at blive skilt. Hvis I undervejs bliver enige om, at I vil skilles, behøver I ikke at vente 6 måneder.


Børn

Børnene er ofte det sværeste at blive enige om. Hvor skal jeres børn bo, når I som forældre ikke længere vil bo sammen? Udgangspunktet er, at I har fælles forældremyndighed for jeres børn under 18 år - også selv om I bliver separeret/skilt.

I skal som forældre blive enige om, hos hvem jeres barn/børn skal have bopæl. Kan I ikke blive enige om forældremyndigheds- og bopælsspørgsmålet, må I kontakte Statsforvaltningen. Kan I fortsat ikke blive enige, overgår sagen til behandling ved domstolene.
I første omgang er det byretten, der behandler sagen. Man har mulighed for at anke byrettens afgørelse til landsretten, men så skal man være forberedt på, at sagen kan trække ud.

Når det dertil, at i som forældre ikke kan blive enige, kan det blive endnu mere svært. Det kan være svært at fungere i den usikkerhed om, hvor børnene skal være. Men det er vigtigt at I som forældre tænker på, at det også påvirker børnene, når I er uenige. Forsøg derfor så vidt muligt at nå frem til enighed,

Er I enige om, hvor jeres barn/børn skal have bopæl, men I er uenige om samvær, er det Statsforvaltningen, I skal kontakte. Kan I ikke blive enige, er det Statsforvaltningen, der træffer afgørelsen. Er man ikke enig heri, kan afgørelsen ankes til Ankestyrelsen.

Advodanaalborg Familieadvokatstrand        Advodanaalborg Ansaettelseskontrakt

Bidrag

Der er forskellige former for bidrag som du skal være opmærksom på.

Ægtefællebidrag
Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden. Hvis I flytter fra hinanden, kan du søge om bidrag uden at være separeret/skilt. Du ansøger Statsforvaltningen om at få fastsat bidrag, hvis din ægtefælle ikke opfylder sin forsørgelsespligt. En sådan afgørelse fra Statsforvaltningen gælder kun, indtil I er separeret eller skilt.

I forbindelse med jeres separation/skilsmisse er et af vilkårene, at I skal være enige om spørgsmålet omkring bidragspligten og i givet fald, hvor lang tid der er bidragspligt. Du og din ægtefælle kan selv indgå aftale om bidragspligten og længden af perioden, hvis I kan blive enige herom. Kan I ikke det, skal spørgsmålet afklares ved domstolene.

På samme måde kan du og din ægtefælle også selv indgå aftale om bidragets størrelse. Kan I ikke blive enige herom, er det Statsforvaltningen, der fastsætter størrelsen heraf.

Ansøgningsfrister
Du skal være opmærksom på, at hvis du ønsker bidrag fra det tidspunkt, hvor I flytter fra hinanden, skal din ansøgning være modtaget i Statsforvaltningen senest 2 måneder efter, I er flyttet fra hin-anden. I så fald kan du få bidrag med tilbagevirkende kraft.

Ansøgningsfristen kan også være fra et andet tidspunkt, som for eksempel datoen for separationsbevilling eller datoen for endelig dom om separation eller skilsmisse – hvis der er aftalt bidragspligt, eller retten har besluttet, at der er bidragspligt.
Ansøger du mere end 2 måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsættes bidraget fra datoen for ansøgningens modtagelse i Statsforvaltningen.

Børnebidrag
Børnebidrag er ikke det samme som børne- og ungeydelsen, også kaldet børnechecken eller børnetilskuddet, som er en offentlig ydelse. Børnebidrag er det bidrag, som den ene forældre betaler til den anden, hvis ikke de bor sammen. Det skyldes, at begge forældre skal være med til at forsørge barnet, uanset om de bor sammen med barnet eller ej.

I kan som forældre selv aftale om bidragspligten og bidragets størrelse. Det er dog vigtigt, at I i aftalen anfører at statsforvaltningen kan ændre størrelsen af bidraget, idet bidragsbetaler ellers kan komme i klemme hvis dennes indtægt ændre sig i nedadgående retning.

Kan I ikke blive enige, er det Statsforvaltningen du skal indgive ansøgning til, om at få bidraget fastsat.


få professionel Rådgivning

Disse forhold er vigtige at få afklaret sammen med din tidligere ægtefælle. En advokat kan give dig råd og vejledning, der kan hjælpe dig til den bedst mulige løsning.

Er I ikke enige om tingene, kan det ende i en lang og udmattende sag. En god skilsmisseadvokat sørger for at varetage dine interesser bedst muligt, men hjælper dig samtidigt med frem til en fælles løsning, således at I begge kan komme videre.

Det er derfor en god ide, når du har besluttet dig for, at du vil separeres/skilles, allerede fra starten af at kontakte en af ADVODAN Aalborgs advokater for en drøftelse af det videre forløb og gerne under et personligt møde med dig. Vi tilbyder rådgivning om juridiske forhold ved separation og skilsmisse samt udarbejdelse af ægtepagter mv.

Vi yder naturligvis også rådgivning om andre privatøkonomiske forhold, herunder om formuefællesskabet, fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje mv.

Ring til en af vores dygtige advokater på 9631 3300 og lad os tage en snak om, hvordan vi hjælper dig bedst igennem skilsmissen eller separationen.

Advodanaalborg Sommerhus

Du har mulighed for at download ADVODAN brochure om skilsmisse, hvor du kan læse mere om, hvordan vi hos ADVODAN Aalborg kan hjælpe dig. Du kan downloade brochuren her...

GØR SOM 12.732 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.732 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.