PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Søger du job hos os

ADVODAN GLOSTRUP KØBENHAVNS PERSONDATAPOLITIK FOR REKRUTTERING

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til ADVODAN Glostrup København, er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

Behandling af dine personoplysninger og kontaktinformationer De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse. Ansøgninger beholdes ved ansættelse, ellers slettes de efter endt rekruttering.

Personoplysningerne indsamles og opbevares af:

ADVODAN Glostrup København
Glostrup Torv 6-10
2600 Glostrup 
CVR Nr. 2884 8706

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-aktiviteter er Rolf Ledertoug, der kan træffes på 4614 5031 eller pr. mail på role@advodan.dk

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Videregives personoplysninger til tredjepart I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler, herunder krav til fortrolighed samt sletning af oplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning.

Indhentning af referencer og baggrundstjek 
Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Du kan derfor under eller efter første samtale blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer, som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.

Vi vil i visse situationer – afhængig af stillingens karakter – foretage et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder som LinkedIn, Facebook, Google, CVR-registret mv., i det omfang vi vurderer, at oplysningerne har relevans for varetagelsen af dit job. Dette gør vi ud fra en berettiget interesse i at sikre, at vi ansætter den bedste kandidat – både fagligt og personlighedsmæssigt.

Du har ret til ved jobsamtalen – og ellers efter anmodning – at få oplyst, hvilke konkrete oplysninger vi har indsamlet om dig.

Følsomme oplysninger
Vi indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning eller senest ved første samtale opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger. Du har faktisk pligt til at oplyse herom i henhold til helbredsoplysningsloven.

På grund af de regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som advokatfirmaer er underlagt, er vi forpligtet til at indhente straffeattester på alle medarbejdere, der får adgang til klient- og sagsoplysninger – dvs. både jurister, sekretærer og visse administrative medarbejdere. Ansættelseskontrakten bliver betinget af, at vi skal modtage en ren straffeattest, inden ansættelsesstart. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

Skal du autoriseres som advokatfuldmægtig eller beskikkes som advokat, indhentes der oplysninger om, hvorvidt du har væsentlig, forfalden gæld til det offentlige, jf. retsplejelovens regler.

Opbevaring af personoplysninger 
ADVODAN Glostrup København opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Vi overholder gældende krav til it-sikkerhed.

Oplysningerne opbevares og behandles på en måde der sikrer, at kun den HR-ansvarlige samt de personer, der direkte er involveret i rekrutteringsprocessen, får adgang til dine oplysninger.

Periode for opbevaring af personoplysninger 
ADVODAN Glostrup København opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Har du fået foretaget en personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen, vil resultatet af denne blive gemt indtil 6 måneder efter dens foretagelse, med mindre du giver samtykke til en længere opbevaring.

Får du ikke stillingen, men vurderer vi, at der kan blive behov for en person med dine kvalifikationer inden for en overskuelig fremtid, kan vi bede dig om samtykke til at opbevare ansøgningen længere end 6 måneder.

Rettigheder i forbindelse med ADVODAN Glostrup Københavns behandling af dine personoplysninger,
Du har følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger ADVODAN Glostrup København behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante – f.eks. hvis du vælger at trække din ansøgning tilbage - Ret til at gøre indsigelse mod fortsat behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

0 kommentarer