PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bo- og arveafgift

Boafgift kaldtes tidligere arveafgift og er den afgift der skal betales til staten, når man arver. Ud over boafgiften skal du som arving også betale retsafgift til skifteretten.

Det er muligt, at du også skal betale dødsboskat. Det afhænger af størrelsen på formuen i dødsboet. Der kan eventuelt også være mellemværender med SKAT om skatten af afdødes indkomst fra 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen.

 

  • Boafgift (tidligere arveafgift) beregnes af den samlede opgjorte arv efter en afdød uanset antallet af arvinger.
  • Ægtefæller betaler ingen boafgift.
  • Børn, der arver fra deres forældre, stedforældre (eller plejeforældre med en særlig tilknytning) skal betale en boafgift af arven på 15 procent. Det er dog kun den del af de samlede værdier, der overstiger et bundfradrag, man skal betale boafgift af. Bundfradraget er på 272.900 kroner i 2015.
  • Boafgift for arvinger uden for den nærmeste familie er på 15 procent plus en tillægsafgift på 25 procent.
  • Der beregnes ingen boafgift (tidligere arveafgift) for godkendte almenvelgørende foreninger/institutioner. Du kan finde listen over godkendte foreninger på www.skm.dk

Forskud på arven

Hvert år har man ret til at forære sine børn en skattefri gave på 60.700 kroner (tal for 2015). Man kan også vælge at give beløbet som arveforskud, men det er vigtigt at sikre sig, at modtager er vidende om dette og at man gemmer dokumentationen.

 

Det er også muligt at yde et lån, som evt. eftergives år for år. Der skal udarbejdes et gældsbrev og hvis indholdet af dette er korrekt udført kan børnene slippe for gælden ved eftergivelse.

Brug for hjælp?

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

0 kommentarer