PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bestyrelsesarbejde

En bestyrelse er en god samarbejdspartner, sparringspartner og supplement til virksomhedens øvrige kompetencer. En bestyrelse skal være den strategiske modpart til direktionen og hjælpe virksomheden på rette kurs ... og holde den.

Udadtil er dét at have en bestyrelse lig med at arbejde professionelt, og det kan skabe positive finansielle muligheder. Både din bank, dine kunder og dine leverandører vil opfatte din virksomhed som mere professionel end en virksomhed uden en bestyrelse. Advodan Lyngby råder derfor alle virksomheder til at have en bestyrelse. Vi hjælper dig med at etablere bestyrelsen og rådgiver dig om, hvordan du får størst mulig gevinst af din bestyrelse.

Bestyrelsens rolle

Din virksomheds størrelse afgør, hvilke forhold din bestyrelse bør forholde sig til. I mindre virksomheder kommer bestyrelsesarbejdet tættere på hverdagen end i større virksomheder. Men uanset størrelse er den daglige drift og ledelse direktionens ansvar og må ikke lande på bestyrelsens bord. Det er en god idé at målrette bestyrelsens arbejde med et overordnet mål om udvikling og vækst.

Sammensætning af virksomhedens bestyrelse

For at sammensætte en funktionel bestyrelse efter behov og krav bør du overveje din virksomheds styrker, svagheder, størrelse, branche, markedssituation og ikke mindst ønsker og mål. Er bestyrelsen ikke sammensat optimalt, vil du ikke få optimalt udbytte af medlemmerne.

 

Advodan Lyngby har stor erfaring med virksomheder i dit nærområde og har derigennem mulighed for at hjælpe dig med at sammensætte og udvælge en kompetent og dygtig bestyrelse for din virksomhed. Vi vil i samme ombæring rådgive dig om lovkrav til bestyrelser, hvordan medlemmerne bør honoreres i forhold til din virksomhed og om, hvilke forbehold du bør tage, herunder en eventuel bestyrelsesansvarsforsikring.

Mød vores advokater

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55

Trine Irmang Østengaard

Advokat (H) 45 88 05 55

0 kommentarer