PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Selskaber

De mest almindelige selskabsformer er aktieselskab (A/S) og anpartsselskab (ApS). Siden 1. januar 2014 har det være muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS), som minder om et anpartsselskab (ApS). Advodan Lyngby kan rådgive dig om selskabsret i forbindelse med stiftelse, drift, administration og regulering ved ejeraftaler og likvidation.

Stiftelse af selskab

Når du skal stifte virksomhed gælder følgende regler ifølge selskabsloven: 

  • Du kan benytte dig af standardvedtægter og tilføje individuelle oplysninger
  • Du kan stifte virksomhed frem i tid
  • Stiftelsesdokumentet skal indeholde vedtægter og tegning af kapitalandele
  • Et anpartsselskab kan oprettes af andre end stifterne

Etablering af virksomhed i Polen

  • Når du skal stifte virksomhed i Polen har vi mulighed for at yde juridisk bistand fra A-Z. 
  • Konkurser og rekonstruktion i Polen
  • Inddrivelse af gæld i Polen

 

Selskabets drift og administration

Selskabsloven giver dig gode muligheder for selv at sammensætte ledelsesstrukturen i dit selskab. ApS og IVS-selskaber har andre hovedregler end A/S og (P/S), når det kommer til ledelsesstruktur. Advodan Lyngby kan rådgive dig om fordele og ulemper ved de forskellige driftsformer.

 

Hvis du driver virksomhed i selskabsform, kan du med fordel overveje en holdingstruktur. Ved at etablere en holding-struktur med et holdingselskab som ejer af ét eller flere driftsselskaber adskiller du værdi og risiko. Det betyder, at de enkelte driftsselskabers aktuelle situation og drift ikke påvirker værdierne i holdingselskabet.

Regulering af ejeraftaler

Tilpasning af dine ejeraftaler og vedtægter kan være med til at sikre din virksomhed og ejere. Advodan Lyngby anbefaler, at du gennemgår og koordinerer vedtægter og ejeraftaler i samarbejde med en advokat. Ifølge selskabsloven er ejeraftaler nemlig ikke bindende for din virksomhed, og dette kan give anledning til uenighed og tvister mellem dig og de øvrige ejere.

Opløsning af dit selskab

Opløsning af dit selskab kan ske ved likvidation. Likvidation betyder, at en erhvervsvirksomhed frivilligt kan afsluttes, hvorefter alle aktiver sælges. Al gæld og alle forpligtigelser klares, og et eventuelt overskud fordeles mellem aktionærerne i virksomheden.

 

Det er op til bestyrelsen, hvem der skal stå for likvidationen, og der er specifikke krav til, hvor mange der kan deltage i likvidationen alt afhængigt af virksomhedens størrelse. Vi anbefaler, at I tager kontakt til Advodan Lyngby, inden en beslutning om likvidation tages, og at I får professionel rådgivning inden, under og efter likvidationen.

 

Det er kun solvente selskaber, som kan opløses ved likvidation. Insolvente virksomheder skal i stedet begære konkurs. Det er ofte en langvarig proces, som kræver juridisk støtte.

Mød vores advokater

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55

Trine Irmang Østengaard

Advokat (H) 45 88 05 55

0 kommentarer