PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ansættelsesforhold

En arbejdsgiver har pligt til at udforme en ansættelseskontrakt, som informerer den ansatte om forhold og vilkår for ansættelse, som skal være underskrevet af begge parter senest en måned efter den ansattes tiltrædelsesdato.

Kontrakten skal indeholde alle forhold så som løn, den ansattes titel, arbejdstider og opsigelsesvarsel, såvel som aftaler for overarbejde, ferie, lønforhandlinger og barsel.

 

Fremgår det af ansættelseskontrakten, at nogle forhold er beskrevet i personalehåndbogen, er den også en del af ansættelseskontrakten, og det er derfor vigtigt at læse personalehåndbogen grundigt igennem, inden man underskriver.

 

Advodan Lyngby kan hjælpe med at gennemgå alle dokumenter, så du sikrer dig, at dine arbejdsforhold er i orden.

Klausuler i ansættelsesaftalen

Hvis din arbejdsgiver kræver, at du påtager dig en konkurrence- eller kundeklausul, bør du, inden du skriver under, overveje, hvad dette kan betyde, da klausuler kan have betydning for din fremtidige karriere.

 

En konkurrenceklausul er en aftale om, at du ikke må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed eller starte egen konkurrerende virksomhed efter ansættelsen hos din nuværende arbejdsgiver. En kundeklausul er en aftale om, at du ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for din arbejdsgivers kunder.

 

Funktionærloven siger, at din arbejdsgiver skal betale dig kompensation for både kunde- og konkurrenceklausuler. Hvis virksomheden insisterer på en konkurrencebegrænsende klausul, er det vigtigt, at du ikke blot accepterer en standardklausul, men drøfter og vurderer de enkelte elementer i klausulen.

 

Advodan Lyngby kan hjælpe dig med klausuler, og hvilke begrænsninger du underlægger dig ved eventuel underskrift.

Overenskomster

Størstedelen af lønmodtagere er omfattet af en overenskomst, som definerer forhold og regler for eksempelvis ansættelse, opsigelse, lønforhold og arbejdstider.

 

Det er vigtigt, at du selv er opmærksom på, om du er under en overenskomst, og hvorledes denne kan påvirke sin ansættelseskontrakt.

 

Overenskomster indeholder typisk krav til:

  • Ansættelsesbevisloven
  • Arbejdsulykke og arbejdsskade
  • Sygemelding
  • Ferieloven
  • Gravid og barsel
  • Fyret
  • Fratrædelsesaftale
  • Fritstilling
  • Funktionærloven og opsigelse
  • Bortvisning

Mød vores advokater

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55

Trine Irmang Østengaard

Advokat (H) 45 88 05 55

0 kommentarer