PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lejeret

Det er vigtigt både for lejer og for udlejer, at der er styr på, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse, hvor meget det skal koste at bo til leje, samt hvilke frister der skal overholdes i forbindelse med opsigelse eller fraflytning. Nogle ting kan I frit aftale jer ud af, andre ting er fast reguleret i lejeloven.

Lejekontrakten

 

En lejekontrakt er et vigtigt værktøj, hvis der opstår konflikter, uenigheder eller misforståelser. Der er regler og krav til formuleringen af en lejekontrakt, huslejens størrelse, frister i forhold til betaling, fraflytning, opsigelse og ansvarsfordelingen af vedligeholdelse. Hos Advodan Lyngby kan du få en advokat til at gennemse, at kontrakten er i overensstemmelse med gældende regler.

 

Er du udlejer og ønsker at fravige nogle af lejelovens faste bestemmelser, skal dette fremgå af lejekontrakten anført i kursiv, fed eller understreget tekst.

 

Standardformularen har plads til tilskrivning af særlige vilkår i §11. Det er dog ikke alle lejelovens bestemmelser, som kan afviges.

 

Ønsker du at udleje din lejlighed i en begrænset periode, skal der foreligge en gyldig grund for tidsbegrænsningen. En gyldig grund kan eksempelvis være udstationering i et andet land eller midlertidigt arbejde i en anden by. Det er ikke en gyldig grund, at lejligheden ikke kan sælges til den ønskede værdi, og lejligheden derfor udlejes, indtil markedet vender.

Fremleje

Fremleje vil sige, at du som lejer midlertidigt udlejer din bolig, hvis du eksempelvis skal på forretningsrejser, studieophold, grundet sygdom eller lignende forhold. Fremleje kan som udgangspunkt vare op til to år, hvis ikke andet er aftalt med udlejer.

 

Ved fremleje skal der udføres en særskilt fremlejekontrakt, som både du og lejer skal have en kopi af. Som udgangspunkt er det lejelovens bestemmelser, som er gældende, underordnet mundtlige eller skriftlige aftaler mellem lejer og udlejer. Under visse forhold kan du indgå aftaler, som stiller dig bedre end lejeloven.

Depositum, forudbetalt leje og huslejens størrelse

Udlejer har ret til at opkræve et depositum svarende til tre måneders husleje, som skal være en sikkerhed for udlejer ved lejers fraflytning. Depositummet kan benyttes til istandsættelse af lejemålet eller betaling af varmeforbrug.

 

Udlejer kan ligeledes opkræve et beløb svarende til tre måneders husleje som en sikkerhed for fremtidige betalinger og som en sikkerhed i opsigelsesperioden. Som lejer kan du vælge at få udbetalt beløbet ved fraflytning eller at benytte de tre måneders allerede indbetalt leje til afregning af de sidste tre måneders forpligtigelse i boligen.

 

Huslejen størrelse, hvornår den skal forfalde samt betalingsform er som udgangspunkt op til lejer og udlejer at aftale. Lejeloven dikterer dog som hovedregel, at huslejen skal være i overensstemmelse med det lejedes værdi.

 

Udlejer kan hæve huslejen, hvis denne er lavere end det lejedes værdig. Lejer kan ligeledes kræve nedsættelse i huslejen, hvis denne er højere end det lejedes værdi. Der er særlige regler for, hvornår en eventuel huslejestigning må finde sted, og hvor længe i forvejen den skal varsles.

Klager

 

HUSLEJENÆVNET
  • Den første klageinstans i forbindelse med konflikter mellem lejer og udlejer er i langt de fleste tilfælde Huslejenævnet. Der ligger et nævn i hver kommune, og det koster 139 kroner at klage til et nævn.
  • Huslejenævnet kan blandt andet tage stilling til huslejens størrelse, mangler ved lejemålet, afregning af depositum, vedligeholdelsespligt, overtrædelse af husorden eller en fraflytningsrapports gyldighed.

 

BOLIGRETTEN
  • Hvis en sag ikke kan afgøres ved Huslejenævnet, eller hvis lejer eller udlejer er utilfredse med nævnets afgørelse, kan man i stedet anlægge en retssag ved boligretten.
  • Boligretten adskiller sig fra almindelige domstole ved at have mulighed for at tilknytte tre dommere til en sag. Den ene dommer vil repræsentere udlejers interesser, den anden repræsenterer lejers interesser, og den tredje er dommer ved byretten.

Mød vores advokater

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55

Trine Irmang Østengaard

Advokat (H) 45 88 05 55

0 kommentarer