PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Retssager og tvister

Advodan Lyngby kan hjælpe dig med at vurdere sagens omkostninger, mulig gevinst, og hvilken instans der er den rigtige til at løse din sag.

Vi vil rådgive dig i de juridiske aspekter, og om hvorvidt sagen skal løses ved forlig, domstol, voldgift eller mediation.

FORLIG ELLER MEDIATION

Et forlig betyder, at du forhandler dig frem til en løsning med sagens modpart, og at begge parter får en hurtig, billig og acceptabel løsning på sagen. Derfor er et forlig næsten altid den bedst løsning.

 

Mediation er en metode, hvor de to parter i konflikten finder frem til en løsning via en mediator. Metoden resulterer oftest i tilfredshed hos begge parter.

 

Forskellen på mediation og forlig er, at der ved mediation også er en tredjepart, en mediator, som kommer med løsningsforslag og ideer, som parterne i konflikt så kan arbejde videre ud fra. Mediation er en god løsningsmetode, specielt hvis I fortsat ønsker et samarbejde.

 

Advodan Lyngby har advokater, som er specialuddannede inden for mediation og derfor har stort kendskab til metoden. Vi rådgiver dig og din virksomhed om mulighederne ved mediation til konfliktløsning, ligesom vi også bistår dig i selve processen omkring mediation.

DOMSTOL

Er mediation eller forlig ikke muligt, kan sagen overgå til en domstol. Domstolen afgør konflikten gennem en grundig vurdering af dine og modpartens argumenter.

 

Advodan Lyngby anbefaler, at du ved en eventuel retssag beder en advokat repræsentere dig, da det ofte er en kompliceret proces, som kræver, at du kan argumentere for din sag på en sikker og overbevisende måde. Vi vil råde dig under hele processen, så du fremstår bedst muligt i en retssag.

Mød vores advokater

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55

Trine Irmang Østengaard

Advokat (H) 45 88 05 55

0 kommentarer