PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forurettet

Hvis du har været offer for en forbrydelse, så har du som regel mulighed for at få en beskikket advokat. At få beskikket en bistandsadvokat betyder, at du ikke har omkostninger i forbindelse med advokathjælpen, da salæret bliver betalt 100 procent af staten.

Du vil blive vejledt af politiet om mulighederne for at få en bistandsadvokat, og du har som udgangspunkt selv lov til at bestemme, hvem du ønsker. Hos Advodan Lyngby har vi stor erfaring som bistandsadvokater, og vi sørger for de praktiske, hvis du ønsker at skifte bistandsadvokat.

 

Erstatning til forurettet

Bliver gerningsmanden dømt til økonomisk erstatning og ikke har mulighed for at møde erstatningskravet, vil dette fremsendes til statens Erstatningsnævn. For at dette kan ske, skal følgende dog være gældende:

 

  • Skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
  • Der er tale om personskade.
  • Forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer.
  • Du har fremsat erstatningskravet, hvis sagen har været i retten.
  • Du har fremsat kravet over for Erstatningsnævnet, inden to år efter at forbrydelsen er begået, endelig dom er afsagt, eller politiet har indstillet efterforskningen af sagen.

 

Selvom gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes, har du alligevel mulighed for at modtage erstatning.

Brug for hjælp?

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

0 kommentarer