PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Varetægtsfængslet

At blive varetægtsfængslet er ikke det samme som at være skyldig. En varetægtsfængsling finder sted, når retten har begrundet mistanke om, at du har begået en strafbar handling, og der eksempelvis er flugtfare, fare for ny kriminalitet eller risiko for, at den varetægtsfængslede vil påvirke efterforskningen.

Du har ret til en advokat

Som varetægtsfængslet har du ret til at have en advokat med som rådgiver og til at bistå dig under hele sagen. Advodan Lyngbys advokater arbejder for at sikre dig, at varetægtsperioden bliver så kort som mulig. Vi vil også bistå dig under efterforskningen, under fristforlængelser og frem til sagen skal for retten.

 

Advodan Lyngbys advokat vil besøge dig i arresten, og der er mulighed for yderligere kontakt ved at skrive eller ringe til os, når du ønsker det.

 

Som advokater må vi ikke udlevere sagen til dig eller andre under forløbet, men vi vil medbringe sagen og drøfte denne med dig under møderne.

 

Hvis sagens omstændigheder tillader det, vil vi på din opfordring kontakte dine nærmeste pårørende og informere om situationen.

 

Dine rettigheder som varetægtsfængslet

Så længe efterforskningen står på, kan du højst være varetægtsfængslet fire uger ad gangen, hvorefter dommeren skal vurdere sagen. Ved vurderingen af videre varetægtsfængsling har både du og din advokat mulighed for at være til stede. Forlænges varetægtsfængslingen kan du klage ved landsretten.

 

Så snart en dato for sagens afgørelse er fastsat, har dommeren mulighed for at bestemme, at du skal være fængslet frem til afgørelse af sagen, også selvom tiden overstiger fire uger, hvor reglen om revurdering af varetægtsfængslingen ikke længere er gældende.

 

Som varetægtsfængslet har man ret til besøg, dog skal alle besøg være godkendt af politiet, og den besøgende skal have en besøgstilladelse. Det betyder, at besøgende på forhånd skal udfylde en blanket og indsende den til godkendelse af politiet. Først efter godkendelse kan du få besøg – det tager ca. en uge at få godkendt en besøgstilladelse.

 

Brev og besøgskontrol under varetægtsfængsling

I særlige tilfælde kan du blive underlagt brev- og besøgskontrol, som betyder, at politiet vil være til stede under dine besøg, samt læse alle dine indgående og udgående breve. Hvis du underlægges brev- og besøgskontrol, er dette ikke gældende ved kommunikation med din advokat, og det er derfor muligt at have kontakt til din forsvarer uden politiets tilstedeværelse.

 

Har du ønske om besøg uden politiets tilstedeværelse, kan din advokat bede politiet om lov, men politiet har ret til at afvise ønsket, hvorefter ønsket kan komme for retten.

Brug for hjælp?

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

0 kommentarer