PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvidvask

Hvidvaskloven - Kend-din-kunde

(”Know Your Customer” – KYC)

Advodan Thisted er som advokatkontor underlagt ”lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme”

I henhold til ovenstående er vi som advokater forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter samt foretage en vurdering af risikoen for at medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering i forhold til klienten.

Det indebærer, at vi skal kende klientens identitet, ligesom vi skal spørge ind til en række forhold med henblik på at kunne foretage en individuel risikovurdering af klientens hvidvaskrisiko - samlet kaldet et KYC-tjek.

Da din sag er omfattet af hvidvaskloven, er du som kunde forpligtet til at svare på en række spørgsmål og indsende legitimation – og evt. øvrige dokumenter. Til dette anvender vi en samarbejdspartner, Creditro A/S, som du vil modtage en mail fra.

Vi må ikke påbegynde behandlingen af din sag før, vi har modtaget dine svar og de relevante dokumenter. Det er derfor i din egen interesse at besvare henvendelsen hurtigst muligt.

Når du modtager en mail fra Creditro, vil du få valget mellem at oprette en profil hos Creditro, eller at fortsætte uden at oprette en profil. Det er dit valg. Opretter du profil, opbevares dine data hos Creditro og vil evt. kunne genbruges, hvis du har andre rådgivere, der benytter Creditro. Fortsætter du uden at oprette profil, behandler Creditro dine data på vores vegne.

Vi opbevarer identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven i 5 år efter sagens afslutning, hvorefter oplysningerne slettes. Samme opbevaringsperiode er gældende for data, der behandles i Creditro’s system.

Hvis vi konstaterer uoverensstemmelser mellem de af klienten oplyste reelle ejerforhold og de reelle ejerforhold anmeldt til Erhvervsstyrelsen (og som fremgår på cvr.dk), er Advodan ifølge hvidvaskloven forpligtet til at underrette Erhvervsstyrelsen om denne uoverensstemmelse.

I henhold til hvidvaskloven skal vi ligeledes informere om, at såfremt vi får mistanke om at, der pågår hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, er vi endvidere forpligtede til at underrette Statsadvokaten Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til hvidvaskloven og Advodans håndtering?

0 kommentar

0 / 700 tegn