PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Databeskyttelsespolitik for rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Advodan Tønder/Toftlund, er det vigtigt at gøre dig bekendt med Advodan Tønder/Toftlunds politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

(Opdateret d. 20. marts 2021)

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Advodan I/S (herefter ”Advodan Tønder/Toftlund”), er det vigtigt at gøre dig bekendt med Advodan Tønder/Toftlunds politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

Advodan Tønder/Toftlunds behandling af personoplysninger

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Personoplysningerne indsamles og opbevares på vegne af det konkrete advokatkontor, hvor der søges job. Det bemærkes, at Advodan Tønder/Toftlunds sekretariat i København (herefter "Advodan A/S") ikke deltager i rekrutteringsprocessen, hvorfor ansøgninger ikke kan sendes dertil, med mindre du søger et job på sekretariatet.

Advodan Tønder/Toftlund behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Advodan Tønder/Toftlunds håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til stej@advodan.dk 

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Advodan Tønder/Toftlund kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Indhentning af referencer

Da Advodan Tønder/Toftlund har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i Advodan Tønder/Toftlund, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes dog ikke referencer, før du har givet dit samtykke.

 

Følsomme oplysninger

Advodan Tønder/Toftlund indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

På grund af de regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som advokatfirmaer er underlagt, er vi forpligtet til at indhente straffeattester på alle medarbejdere, der får adgang til klient- og sagsoplysninger – dvs. både jurister, sekretærer og visse administrative medarbejdere. Du kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i processen – og senest i forbindelse med underskrift af ansættelsesaftale – blive bedt om at sende din straffeattest til os. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:

www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/ 

I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger – f.eks. som regnskabschef - kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

 

Opbevaring af personoplysninger

Advodan Tønder/Toftlund opbevarer oplysninger om jobansøgere hos cloud-leverandører indenfor EU/EØS.
Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Advodan Tønder/Toftlund kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Advodan Tønder/Toftlund opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Advodan Tønder/Toftlund har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Advodan Tønder/Toftlund har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Advodan Tønder/Toftlund, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

 

Rettigheder

I forbindelse med Advodan Tønder/Toftlunds behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Advodan Tønder/Toftlund behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby), www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

 

Brug for at vide mere?

Stefan Østerby-Jørgensen

Advokat - Partner 73 92 17 21