PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Palle Eskildsen Jensen

Advokatfuldmægtig

Palle Eskildsen Jensen

Advokatfuldmægtig

Palle Eskildsen Jensen

Advokatfuldmægtig
Send mail

Udvalgte ekspertiseområder

Om Palle

Erhvervsmæssigt fokus

I mit arbejde som advokatfuldmægtig har jeg primært fokus på erhvervsret og i den forbindelse erhvervsmæssig rådgivning af enhver slags. Herunder hører både selskabsretten og entrepriseretten men også rådgivning om personligt ejede virksomheder mv.

Ved erhvervsmæssig rådgivning er det vigtigt at få fastlagt fra starten, hvad klientens aktuelle behov er eller hvilken juridisk problemstilling, der ønskes løst. Dette gøres ofte gennem en uforpligtende samtale med mig, hvor vi sammen søger at finde frem til, hvad der er den korrekte løsning for netop dig og din virksomhed.

Det kan være alt fra valg af korrekt selskabsform, stiftelse af selskaber, udfærdigelse af ejeraftaler eller andre juridiske dokumenter, omstruktureringer, overdragelse af selskabet i forbindelse med optagelse af en ny medejer eller forestående generationsskifte og meget mere.

 

Retssager

Jeg bistår gerne med at anlægge og føre alle former for sager ved domstolene eller Voldgiftsnævnet.
Sagerne kan eksempelvis omhandle inddrivelse af pengekrav ved retlig inkasso eller entrepriseretlige sager vedrørende eksempelvis forsinkelse eller mangler ved et byggeri eller anlæg.

Ved retssager er det vigtigt at lave en indledningsvis omkostningsvurdering for, om det kan betale sig rent økonomisk og ressourcemæssigt at køre sagen igennem den ofte langvarige proces ved domstolene. Jeg gør en dyd ud af at bistå dig lige fra denne indledende omkostningsvurdering til sagens afslutning ved forlig, dom eller andet.

 

Fast ejendom privat

Jeg rådgiver også om fast ejendom. At købe en bolig er en stor investering og en stor beslutning. Der er mange ting, du som køber skal være opmærksom på, og der kan være faldgruber, som kan have betydning for både din økonomi og din glæde ved den nye bolig.

Som jeres juridiske rådgiver gennemgår jeg købsaftalen og alle handlens dokumenter. Jeg rådgiver jer om de forhold, som I skal være ekstra opmærksomme på. Jeg udarbejder godkendelsesskrivelse til ejendomsmægleren, korrespondance med sagens parter og endelig godkendelse af handlen. Ved handles afslutning gennemgår jeg også prøvetinglysning og refusionsopgørelse.

Det er vigtigt for mig, at jeg hjælper jer trygt igennem handlen fra A-Z.

Jeg rådgiver om køb af parcelhus, sommerhus, andelsbolig og ejerlejlighed.

 

Ansættelsesret

Jeg beskæftiger mig tillige med ansættelsesretten. Jeg rådgiver primært virksomheder, men jeg hjælper også direktører, ledere og funktionærer med ansættelsesretlige problemstillinger.

Ansættelsesretten er reguleret af kompleks lovgivning, og det kan derfor være problematisk for arbejdsgiver at finde rundt i lovgivningen og være opdateret på de ansættelsesretlige regler. Jeg rådgiver om de forskellige ansættelsesretlige problemstillinger og sikrer, at I som virksomhed har styr på de gældende regler.

Jeg rådgiver bl.a. om ansættelses- og direktørkontrakter, opsigelse, bortvisning og kunde- og konkurrenceklausuler.

 

Vise mere

Mere om Palle

Medlem af

Medlem af

Bestyrelsen i GrowbizzSyd