PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ejendomsadministration

Ejendomsadministration er en stor opgave, uanset om du har en udlejningsejendom, ejer et ejendomsselskab, er andelshaver eller bestyrelsesmedlem i en ejerforening. Hos Advodan hjælper vi med ejendomsadministration af alle typer ejendomme og tager hånd om økonomi, paragraffer og den daglige drift.

Hvad er ejendomsadministration?

En ejendomsadministrator står for den overordnede drift af en ejendom, herunder vedligeholdelse, kontrol og tilsyn af ejendommen. Det kan fx være en udlejningsejendom, en ejerforening eller en andelsboligforening.

Uanset om du ejer en erhvervsejendom eller en boligudlejningsejendom, eller om du er medlem af en ejerforening eller andelsforening, er det nødvendigt at have en ejendomsadministrator tilknyttet til at varetage administrationen af ejendommen og til at sikre, at lovgivningen overholdes.

Hvad er ejendomsadministratorens opgaver?

En ejendomsadministrator står for administrationen af en ejendom. Ejendomsadministratoren er fortrolig med den seneste lovgivning, og sikrer, at forhold som økonomi, kontrol, tilsyn, vedligehold og drift er i orden.

En ejendomsadministrator vil typisk tage sig af følgende opgaver:

  • Kontakt til beboere, fx i forbindelse med generalforsamlinger, nye vedtægter, klager mv.
  • Udarbejdelse af regnskab
  • Udarbejdelse af budgetter
  • Rådgivning af bestyrelse
  • Opkrævning af fordringer
  • Udarbejdelse og opdatering af lejekontrakter m.v. 

Ejendomsadministration i andelsboligforening 

I en andelsboligforening hæfter andelshaverne solidarisk for foreningens gæld. Det betyder, at foreningens juridiske og økonomiske forhold har direkte indflydelse på andelsboligforeningens medlemmer.

I andelsboligforeninger er der en bestyrelse, som står for den daglige drift af ejendommen. Bestyrelsen kan ansætte en administrator, der kan hjælpe med fx økonomien i foreningen, køb og salg af lejligheder i foreningen og lignende.


Advodan kan stå for ejendomsadministrationen af jeres andelsboligforening 

Varetages jeres ejendomsadministration af en specialiseret Advodan-ejendomsadvokat, får I økonomisk styring og sikkerhed for medlemmer og bestyrelse. Vi sørger for, at der er styr på foreningens administrative opgaver, og vi rådgiver og hjælper til med driften af ejendommen.

Læs mere om ejendomsadministration i andelsboligforeninger her.

Ejendomsadministration i ejerforening 

I en ejerforening er der et administrativt fællesskab blandt ejerne af ejendommene. Det vil sige, at lejlighedsejerne ejer hver deres ejerlejlighed, men de i fællesskab ejer resten af ejendommen. I en ejerforening er der en bestyrelse, hvis opgave er at lede foreningen og træffe beslutninger. Det er en krævende og omfattende opgave, og derfor anbefales det, at der ansættes en ejendomsadministrator i ejerforeninger.


Advodan yder professionel hjælp til ejendomsadministrationen af jeres ejerforening 

Med en specialiseret advokat fra Advodan som ejendomsadministrator af jeres ejerforening, vil der blive taget ansvar for foreningens økonomi, daglige drift, generalforsamlinger og salg af lejligheder/ejendomme. I sikrer også, at ejerforeningen overholder loven.

Læs mere om ejendomsadministration af ejerforeninger her.

Ejendomsadministration af udlejningsselskab 

Et udlejningsselskab er en virksomhed, der udlejer boliger. For at komme succesfuldt i mål med udlejningsejendomme, er det vigtigt at have styr på ejendomsadministrationen af dit udlejningsselskab. Det kan Advodan hjælpe dig med.

Succesfuld udlejning af ejendomme kræver indgående kendskab til regler og praksis. Det gælder både i forhold til lejefastsættelser, udarbejdelse af korrekte lejekontrakter, indflytning og fraflytning og administration af lejemålene.

 

Advodan kan stå for ejendomsadministrationen af dit udlejningsselskab

Dit lokale Advodan-kontor kender lejeniveauet i dit lokalområde og kan styre den daglige drift af din udlejningsejendom. På den måde kan du undgå uenigheder med lejerne, og du kan fokusere på vigtigere ting end husleje, lejelov og undgåelige tvister.

Læs mere om ejendomsadministration af udlejningsselskaber her.

Ejendomsadministration af et ejendomsselskab 

I et ejendomsselskab er det en virksomhed, der investerer eller udlejer ejendomme til enten private eller erhverv. Som ejer af et ejendomsselskab er der, udover den daglige drift, mange juridiske og administrative opgaver, der skal varetages. Det gælder, uanset om ejerskabet er organiseret som et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS) eller et interessentskab (I/S).

Det er en omfattende opgave, og Advodan anbefaler derfor, at du tager en erfaren ejendomsadvokat med på råd, når det kommer til ejendomsadministrationen af dit ejendomsselskab.


Lad Advodan varetage ejendomsadministrationen af dit ejendomsselskab 

Hos Advodan varetager vi hele ejendomsadministrationen af dit ejendomsselskab. Vi styrer den daglige drift af ejendommen og sikrer samtidig, at dit selskab administreres i tråd med lovgivningen. Vi sørger for, at du følger selskabsloven, årsregnskabsloven, bogføringsloven og lejelovgivningen – og at de beslutninger, der foretages i ejendomsselskabet, dermed er gyldige.

Læs mere om ejendomsadministration af ejendomsselskaber her.

Indsender formularen...

Hos Advodan er vi specialister inden for ejendomsadministration. Tag kontakt i dag og hør mere om, hvad vi kan tilbyde indenfor ejendomsadministration.