PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Alt du skal vide om ApS – Opret et ApS (anpartsselskab)

Her på siden kan du læse alt det vigtigste, du skal vide om anpartsselskaber, hvis du leger med tanken om at starte virksomhed. Læs om fordelene ved et ApS, og få hjælp til at oprette et, her.

Opret et ApS 

Ved du allerede, at du skal oprette et ApS, kan vi hjælpe dig med at komme godt fra start. Vi laver alt det nødvendige arbejde for dig og gennemfører den formelle stiftelse.

Hvad er et ApS?

Når du opretter et anpartsselskab (ApS), stifter du en virksomhed, der er et kapitalselskab, det vil sige at dit selskab har begrænset hæftelse.

Kapitalkravet til denne virksomhedstype er 40.000 kr. Det er en betingelse for stiftelse og registrering af din virksomhed, at det er verificeret, og at selskabets minimumsstartkapital er til stede.

Startkapitalen behøver ikke være i form af kontanter. Det kan være et ”apportindskud”, som er en anden form for værdi – fx ophavsrettigheder eller produktionsudstyr. For at bruge apportindskud som startkapital skal en revisor fastlægge værdien af det.

Læs mere om apportindskud her

Som ejer af et ApS kan du:

  • importere og/eller eksportere i og udenfor EU
  • ansætte medarbejdere

Som ejer af et ApS skal du:

  • indberette moms
  • bogføre aktiviteter og holde regnskab

Efter der er lukket for oprettelse af iværksætterselskaber, er anpartsselskaber blevet den mest oprettede form for selskab.

Med et ApS har du i højere grad mulighed for at indrette din virksomhed efter dine behov.

Hvorfor skal jeg oprette et anpartsselskab? 

Der er flere grunde til, at du bør overveje at starte et ApS i stedet for en anden selskabsform. De samme grunde gælder for flere former for kapitalselskaber, men med et ApS har du i højere grad mulighed for at indrette din virksomhed efter dine behov.

 

Der er begrænset hæftelse 

Fordi et ApS er et kapitalselskab, hænger dets økonomi ikke sammen med ejernes. Hvis din virksomhed går konkurs, hæfter du kun for de beløb, du har indskudt i selskabskapitalen. Der er altså ikke nogen, der kan gå efter din personlige formue, hvis virksomheden får økonomiske problemer.

Har du på et tidspunkt stillet personlige garantier, hæftelser eller kautioner fx overfor din bank, skal du være opmærksom på, at din privatøkonomi ikke nødvendigvis er adskilt fra virksomhedens længere.

 

Selskabet kan stiftes som holdingselskab 

Et anpartsselskab kan indgå i koncern- og holdingstrukturer. Bliv klogere på holdingselskaber, og fordelene ved det, her

 

Fleksibilitet i ejerkredsen

I et ApS kan personer (fx ansatte eller investorer) indgå i ejerkredsen. En ansat kan fx træde ind i ejerkredsen ved at låne selskabet penge eller ved at investere i det.

En anden fordel ved ApS’er er at ejerforholdene kan indrettes fleksibelt. Man kan vælge, om det skal ejes af en eller flere personer eller om et andet selskab, skal eje hele eller dele af anpartsselskabet.

Gode muligheder for salg og køb 

Et anpartsselskab er sat godt op til salg, hvad end det drejer sig om hele eller dele af selskabet. Det er forholdsvis enkelt at give fx en ny partner eller et investeringsselskab en ejerandel.

Når du opretter et selskab, er det svært at sige, om det på et senere tidspunkt kan blive relevant for dig at sælge – enten fordi du ønsker at trække dig tilbage fra virksomheden, eller fordi du vil rejse ny kapital til den, men med et ApS sikrer du dig, at muligheden er åben, hvis du får brug for den.

 

Et ApS er en ”selvstændig juridisk person” 

Man kalder et anpartsselskab for en ”selvstændig juridisk person”. Det vil sige, at selskabet kan påtage sig forpligtelser og rettigheder ligesom fysiske personer kan. På den måde kan der være penge at spare ved fx at foretage køb gennem virksomheden, fordi selskabsskatten er lavere end personskatten.

Læs Erhvervsstyrelsens information om selskaber.

Kan jeg ændre selskabsform? 

Du kan godt oprette et ApS og senere ændre selskabsform. Hvis dit ApS skal børsnoteres, er det nødvendigt at ændre det til et A/S. En sådan ændring kaldes en omregistrering, og den kræver, at selskabets ejere afholder en ekstraordinær generalforsamling. Her afgøres det ved afstemning, hvorvidt anpartsselskabet skal omregisteres eller ej.

Skal din virksomhed omregistreres, er det et krav, at du får lavet en vurderingsberetning og en omdannelsesbalance.

Hvordan opretter jeg et anpartsselskab?

For at stifte dit ApS skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen.

 

Stiftelse af ApS kræver dokumentation 

For at oprette dit selskab skal du eller din advokat udfylde en formular på erhvervsstyrelsens hjemmeside her. Desuden er der krav om dokumenter for stiftelsen.

Først og fremmest skal du have et stiftelsesdokument. Heri skal der indgå information om selskabets ejer, selskabsformen og den værdi, der fra starten er indskudt i selskabet. Fra du underskriver stiftelsesdokumentet til ApS’et registreres, må der maksimalt gå to uger.

Du skal også udarbejde vedtægter for virksomheden. De skal bl.a. oplyse om:

  • Selskabets navn og formål
  • Anparter (ejerandele)
  • Regnskabsår
  • Hvem der kan beslutte hvad
  • Regler for afholdelse af generalforsamlinger
  • Regler for hvordan ejerandele må sælges og købes

 

Advodan hjælper dig på vej

Selvom det kan virke simpelt at stifte et ApS, bør du få hjælp fra en advokat. I praksis foregår processen helt enkelt ved, at du logger på virk.dk og udfylder en formular. Men når formularen er sendt, forpligter du dig til at overholde de gældende regler og det er være problematisk, hvis du er i tvivl om, hvad de indebærer.

Ved at bruge en Advodan-advokat som din rådgivnings- og sparringspartner bliver din virksomhed etableret i advokatkvalitet. På den måde sikrer du, at reglerne overholdes, og at oprettelsen bliver tilpasset dine behov.

Vores mål er at klæde dig bedst muligt på og give dig den nødvendige selvuddannelse, så du kommer sikkert fra start med din nye virksomhed. Vi er din garanti for, at dine interesser bliver varetaget, og vi sørger ikke kun for, at din virksomhed overholder alle regler, men også for at du forstår dem.

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til at oprette et anpartsselskab?

Få hjælp til