PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Apportindskud: Sådan stifter du et anparts- eller aktieselskab uden kontanter

Når du skal stifte et ApS eller et A/S kræver det, at du indskyder en startkapital på henholdsvis 40.000 kr. og 400.000 kr. i virksomheden. Hvis du har svært ved at skaffe kapitalindskuddet i kontanter eller ikke ønsker at benytte kontante midler, kan du i stedet oprette selskabet via et apportindskud. Vi uddyber definitionen af et apportindskud og hvilke betingelser, du skal være særligt opmærksom på.

Mikkel Hansen
Advokatfuldmægtig

Hvad er et apportindskud?

Et apportindskud defineres som værdier, der ikke er kontanter, og som skydes ind i et aktieselskab eller et anpartsselskab ved selskabets stiftelse. På den måde opfylder du kravet til selskabskapitalen, selvom du ikke har eller ønsker at benytte kontanter som indskudskapital. Denne metode kaldes også for værdistiftelse.

 

Hvilke værdier kan jeg stifte et selskab med?

Det er kun muligt at stifte et selskab med andre værdier end kontanter, hvis de har en reel økonomisk værdi. Det kan fx være maskiner, værktøj, udstyr eller inventar.

Du kan ikke stifte et selskab ved at indskyde en forpligtelse til at udføre et stykke arbejde eller levere en tjenesteydelse. Sagt med andre ord, kan en frisør altså ikke indskyde sin arbejdsindsats som indskud af kapital i selskabet.

Det er dog også muligt at indskyde fordringer (tilgodehavender) i selskabet – blot ikke fordringer på stiftere eller kapitalejere.

 

Hvordan stifter jeg et selskab med apportindskud?

Hvis du ønsker at stifte et selskab med apportindskud, skal du have en sagkyndig vurderingsmand (en uvildig revisor) til at gennemgå værdien af de aktiver, du vil indskyde i selskabet. Dette kaldes for en vurderingsberetning.


Hvad er en vurderingsberetning?

En vurderingsberetning er en rapport, der beskriver værdien af de aktiver, som bliver indskudt i selskabet i forbindelse med stiftelsen. Vurderingsberetningen skal som hovedregel udarbejdes af en godkendt revisor og skal indeholde følgende:

  • En udførlig beskrivelse af det indskudte aktiv
  • Information om den fremgangsmåde, der er brugt til vurderingen
  • Angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen
  • En erklæring om, at aktivernes økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag

Vurderingsberetningen skal vedhæftes stiftelsesdokumentet, som indsendes til Erhvervsstyrelsen, og vurderingsberetningen må ikke være mere end 4 uger gammel på tidspunktet for stiftelsesdokumentets underskrivelse.

Eksempel på apportindskud

Kasper er tømrer og har igennem en længere periode købt en masse værktøj, maskiner og redskaber. Han ønsker nu at stifte et anpartsselskab, men ligger ikke inde med de 40.000 kr. i kontanter, som er kapitalkravet for at oprette et ApS. Derfor vælger han at få vurderet sit værktøj m.m. hos sin revisor. Revisoren udarbejder en vurderingsberetning, hvori han vurderer værktøj, maskiner og redskaber til en samlet værdi på 40.000 kr. Kasper har nu nok værdier til at oprette selskabet. Når Kasper har oprettet sit ApS, overgår hans værktøj til selskabet, men han kan stadig anvende det i sit arbejde.

Indsender formularen...

Hjælp til opstart af virksomhed?

Hos Advodan har vi stor erfaring med at rådgive om opstart af virksomhed og stiftelse af selskab. Kontakt os i dag - vi hjælper dig sikkert i gang med din virksomhedsdrøm.