PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Apportindskud: Sådan stifter du et anparts- eller aktieselskab uden kontanter

Når du skal stifte et ApS eller et A/S kræver det, at du indskyder en startkapital på henholdsvis 40.000 kr. og 400.000 kr. i virksomheden. Hvis du har svært ved at skaffe kapitalindskuddet i kontanter eller ikke ønsker at benytte kontante midler, kan du i stedet oprette selskabet via et apportindskud. Vi uddyber definitionen af et apportindskud og hvilke betingelser, du skal være særligt opmærksom på.

Hvad er et apportindskud?

Et apportindskud defineres som værdier, der ikke er kontanter, og som skydes ind i et aktieselskab eller et anpartsselskab ved selskabets stiftelse. På den måde opfylder du kravet til selskabskapitalen, selvom du ikke har eller ønsker at benytte kontanter som indskudskapital. Denne metode kaldes også for værdistiftelse.

Hvilke værdier kan jeg stifte et selskab med?

Det er kun muligt at stifte et selskab med andre værdier end kontanter, hvis de har en reel økonomisk værdi. Det kan fx være maskiner, værktøj, udstyr eller inventar.

Du kan ikke stifte et selskab ved at indskyde en forpligtelse til at udføre et stykke arbejde eller levere en tjenesteydelse. Sagt med andre ord, kan en frisør altså ikke indskyde sin arbejdsindsats som indskud af kapital i selskabet.

Det er dog også muligt at indskyde fordringer (tilgodehavender) i selskabet – blot ikke fordringer på stiftere eller kapitalejere.

Hvordan stifter jeg et selskab med apportindskud?

Hvis du ønsker at stifte et selskab med apportindskud, skal du have en sagkyndig vurderingsmand (en uvildig revisor) til at gennemgå værdien af de aktiver, du vil indskyde i selskabet. Dette kaldes for en vurderingsberetning.


Hvad er en vurderingsberetning?

En vurderingsberetning er en rapport, der beskriver værdien af de aktiver, som bliver indskudt i selskabet i forbindelse med stiftelsen. Vurderingsberetningen skal som hovedregel udarbejdes af en godkendt revisor og skal indeholde følgende:

  • En udførlig beskrivelse af det indskudte aktiv
  • Information om den fremgangsmåde, der er brugt til vurderingen
  • Angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen
  • En erklæring om, at aktivernes økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag

Vurderingsberetningen skal vedhæftes stiftelsesdokumentet, som indsendes til Erhvervsstyrelsen, og vurderingsberetningen må ikke være mere end 4 uger gammel på tidspunktet for stiftelsesdokumentets underskrivelse.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til