PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Alt du skal vide om A/S – Opret et A/S (aktieselskab)

Her kan du læse om aktieselskaber og fordelene ved denne virksomhedstype. Advodan kan hjælpe dig med at starte dit A/S – så laver vi det nødvendige arbejde og gennemfører den formelle stiftelse for dig, så du kan koncentrere dig om din virksomhed.

Opret et A/S

Ved du allerede, at du skal oprette et aktieselskab, så kan Advodan hjælpe dig med at komme godt fra start. Ved at bruge os bliver din virksomhed etableret i advokatkvalitet. Vi sikrer, at reglerne overholdes, og tilpasser oprettelsen til dine behov.

Hvad er et A/S? 

Et aktieselskab (A/S) er en virksomhed, der er et kapitalselskab og selskabet har begrænset hæftelse. Kravet til kapital, der skal indskydes i virksomheden, er 400.000 kr. Aktieselskaber er en tungere virksomhedsform, og der gælder flere krav for aktieselskaber end for andre selskabsformer – alligevel kan det have fordele at starte med at oprette et A/S.

Hvorfor oprette et aktieselskab?

Der er forskellige grunde til at starte et A/S frem for andre selskabsformer som fx enkeltmandsvirksomhed og anpartsselskab. Nogle af grundene er, at et A/S er fleksibelt og troværdigt overfor en virksomheds naturlige samarbejdspartnere såsom bank, leverandører og lign.

Der er begrænset hæftelse

Et aktieselskab er et kapitalselskab; dvs. at selskabets økonomi er adskilt fra ejerne. Får virksomheden økonomiske problemer, så hæfter du som ejer alene for det beløb, som du har indskudt i selskabskapitalen – og dermed ikke med din personlige formue.

Fordelen ved dette er, at det kun er dine indskud, du taber, hvis virksomheden mod forventning går konkurs. Det gælder dog kun, hvis du fx ikke har stillet med personlige garantier eller hæftelser.

 

Selskabet kan stiftes som holdingselskab

A/S’er kan indgå i koncern- og holdingstrukturer. Du kan læse mere om holding, og fordelene ved det, her

Et A/S kan ejes af enten én eller flere personer. Andre selskaber kan også eje hele eller dele af aktieselskabet.

Fleksibilitet i ejerkredsen 

Personer (fx investorer eller ansatte) har lettere ved at indgå i et aktieselskabs ejerkreds end hos andre virksomhedsformer. Det kan fx ske gennem lån til selskabet eller investering i det.

Et A/S kan ejes af enten én eller flere personer. Andre selskaber kan også eje hele eller dele af aktieselskabet. Ejerforholdene kan med andre ord indrettes fleksibelt.

Gode muligheder for salg og køb 

Et A/S er fordelagtigt indrettet til at kunne give andre personer eller selskaber en ejerandel og fx derigennem rejse ny kapital til virksomheden, det kan være en ny partner eller et investeringsselskab.

Med et aktieselskab sikrer du dig altså, at din virksomhed fra starten er sat godt op til, at du kan sælge hele eller andele af den, hvis du får mulighed eller behov.


Læs mere om salg af virksomhed her.

Læs mere om køb af virksomhed her.

 

Et A/S er en ”selvstændig juridisk person” 

At aktieselskabet betegnes som en selvstændig juridisk person, betyder, at det kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på samme måde som fysiske personer kan gøre det.

Da ejerne af virksomheden hæfter begrænset, er risikoen for den personlige økonomi lavere. Hertil er selskabsskatten lavere end personskatten. Det skal dog bemærkes, at midler til privat forbrug altid beskattes efter reglerne for personskat.

Du kan læse mere om selskaber på erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Kan jeg ændre selskabsform?

Ja, det kan du. Du har fx mulighed for at ændre det til et ApS. Derudover er det også muligt at ændre dit A/S til et partnerselskab (P/S). Det kræver dog, at du ændrer vedtægterne, så de følger reglerne for partnerselskaber. Læs mere om partnerselskabet her. En ændring – eller omregistrering som det kaldes – fra A/S til ApS er fx nødvendig, hvis din virksomhed vil nedskrive selskabskapitalen.

Hvis I ønsker at omregistrere jeres virksomhed, skal I afholde en ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen skal ejerne ved afstemning beslutte, at A/S-virksomheden omregistreres til et ApS.

Det er ikke kun vedtægterne, der skal ændres, derfor anbefaler vi, at du tager en erfaren erhvervsadvokat med på råd, hvis I har planer om eller har vedtaget en omregistrering. På den måde sikrer I, at I lever op til myndighedernes krav til dokumentation og at I overholder de regler, der følger med de forskellige virksomhedsformer.

Det et krav for omregistrering, at du får lavet en vurderingsberetning og en omdannelsesbalance.

Hvordan opretter jeg et aktieselskab?

Dit A/S skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Ved denne registrering gennemføres selskabets stiftelse.

 

Kontakt en advokat før du opretter et aktieselskab

Ved første øjekast virker det ikke svært at stifte et aktieselskab. Du bruger dit NemID til at logge ind på virk.dk. Når du har modtaget dit CVR-nummer, kan du gå i gang med aktiviteterne i din virksomhed. Men den formular, som du skal udfylde for at oprette din virksomhed, indeholder spørgsmål, du nøje skal overveje, inden du sender formularen afsted. Når du først har sendt afsted, så er du forpligtet efter de regler, som gælder.

Du bør derfor tale med en advokat. Både for at blive sikker på, om dit valg af virksomhedsform er det rigtige for dig, og for at få besvaret spørgsmålene i formularen ud fra din situation.

Hos Advodan har vi erfarne og specialiserede erhvervsadvokater, der kan hjælpe dig med din virksomhedsoprettelse. På den måde sikrer du dig, at din virksomhed er oprettet korrekt og er fremtidssikret i forhold til dine planer. Kontakt dit nærmeste Advodan-kontor her og hør nærmere.

Der skal også udarbejdes dokumenter til brug for stiftelsen af dit aktieselskab og til gennemførelse af registreringen, der etablerer virksomheden.

Få styr på dokumentationen 

Der er krav til dokumentation og til selve registreringen af A/S’et og du eller din advokat skal udfylde en formular på selskabsstyrelsens hjemmeside.

Der skal også udarbejdes dokumenter til brug for stiftelsen af dit aktieselskab og til gennemførelse af registreringen, der etablerer virksomheden.

Et stiftelsesdokument: Dette dokument fungerer som bevis for oprettelsen. I det står der fx, hvem der ejer selskabet, ejernes valg af selskabsform og hvor mange penge, der er indskudt i selskabet fra begyndelsen. Der må maksimalt gå to uger, fra du underskriver stiftelsesdokumentet til dit A/S registreres.

 

Vedtægter for dit A/S

Vedtægterne oplyser fx om selskabets navn, formål, anparter (ejerandele), regnskabsår, og hvem der kan beslutte hvad. Vedtægterne skal også indeholde regler for afholdelse af generalforsamlinger, og for hvordan ejerandele må sælges og købes.

 

Sørg for den nødvendige startkapital

For at starte dit A/S skal du have startkapital på 400.000 kr. – altså 400.000 kr. du kan indskyde i virksomheden ved oprettelsen.

Startkapitalen kan enten være kontant eller med et såkaldt ”apportindskud”. Et apportindskud kan være et andet formuegode end penge kontant sat ind på selskabets konto – fx udstyr der er relevant for produktionen eller immaterielle rettigheder, såsom patenter eller ophavsrettigheder. Et apportindskud kræver en påtegning fra en revisor, der fastlægger det underliggende formuegodes værdi. Du kan altså ikke selv beslutte, hvad noget er værd i kroner.

Læs mere om apportindskud her

Har du brug for vores hjælp?

Vi hjælper dig med at vælge den rette virksomhedstype og at gennemføre oprettelsen korrekt. Vi har stor erfaring med og ekspertviden om oprettelse af selskaber – og tilpasning af oprettelsen til dine forhold.

At benytte en advokat giver høj grad af sikkerhed for at etableringen håndteres korrekt. Som advokater ved vi ikke alene, hvornår man har ret, men også hvordan man får ret. Advokater er underlagt særlig kontrol og arbejder kun for at varetage dine interesser. Det gælder kun for advokater.

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til at oprette et aktieselskab?

Få hjælp til