PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Alt du skal vide om enkeltmandsvirksomheder – Opret en enkeltmandsvirksomhed

Er en enkeltmandsvirksomhed den rette selskabsform for dig? Det kan du blive klogere på her på siden, hvor vi besvarer spørgsmål om, hvad det er for en type virksomhed, og hvordan du opretter den.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed? 

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, der kun har én ejer og går derfor også under betegnelsen ”personligt ejet virksomhed”. Virksomhedens aktiver tilhører ejeren, og ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld.

 

Hvad kan eller skal en enkeltmandsvirksomhed? 

Med en enkeltmandsvirksomhed kan eller skal du:

 • ansætte medarbejdere
 • indberette moms
 • importere og/eller eksportere i og udenfor EU
 • bogføre aktiviteter (dvs. holde regnskab)
 • registreres gratis i selskabsregistrer m.m. (lovpligtigt)

Herudover kræver en enkeltmandsvirksomhed at du har et dansk CPR-nummer, for at det kan oprettes.

 

Hvilke skatteregler gælder i en enkeltmandsvirksomhed? 

Som ejer af et enkeltmandsvirksomhed kan man vælge at blive beskattet efter en af tre ordninger:

 1. Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst.
 2. Virksomhedsordningen, hvor der sker en foreløbig beskatning af virksomhedens overskud med en skattesats svarende til skattesatsen for selskaber. Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen er der også fuldt fradrag for renteudgifter.
 3. Kapitalafkastordningen, der kun giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.

Hvorfor oprette en enkeltmandsvirksomhed? 

Som virksomhedstype kan en enkeltmandsvirksomhed være et nemt og godt valg. Det er dog vigtigt, at du sætter dig godt ind i vilkårene for at have en enkeltmandsvirksomhed. Det kan blive en dyr omgang, hvis du fx ikke har styr på dine aftaler eller økonomi.

 

Fordelene ved at have en enkeltmandsvirksomhed

Det er nemt at oprette en enkeltmandsvirksomhed, men herudover er der også en række andre fordele ved enkeltmandsvirksomheder:

 • Det koster ikke noget at oprette virksomheden hos selskabsregisteret. Du behøver altså ikke at have en startkapital for at starte din egen virksomhed.
 • Du skal ikke registrere legale ejere eller reelle ejere.
 • Du skal ikke indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
 • Du behøver ikke at indsætte en ledelse, altså en formel direktion eller en bestyrelse. Du træffer alle beslutninger selv, medmindre du giver fuldmagt til andre (fx til dine ansatte).

 

Ulemperne ved at have en enkeltmandsvirksomhed 

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, hæfter du personligt med din privatøkonomi. Du har altså ansvaret for, at virksomheden betaler sin gæld til kreditorerne – fx løn til ansatte, lokaleleje eller banklån. Hvis din virksomhed ikke kan betale sine forpligtelser, skal du betale med din personlige formue. Har du ikke pengene, kan betalingen foregå ved salg af din private bolig eller andre ejendele.

Vækster din enkeltmandsvirksomhed og får flere eller mere komplekse forpligtelser, kan du få behov for at oprette en mere selvstændig juridisk enhed.

Kan jeg ændre virksomhedsformen? 

Ja – du kan godt ændre til en anden selskabsform, efter du har stiftet enkeltmandsvirksomhed. Du kan fx omregistrere til et kapitalselskab, fx et ApS. Vækster din enkeltmandsvirksomhed og får flere eller mere komplekse forpligtelser, kan du få behov for at oprette en mere selvstændig juridisk enhed fx for at beskytte dine private midler mod din virksomheds forpligtelser.

En ændring til et kapitalselskab kræver god juridisk vejledning og en vurderingsberetning fra en godkendt revisor. Hvis du allerede nu ved, at du får behov for at omdanne, så bør du overveje at oprette et kapitalselskab fra begyndelsen.

Hvordan opretter jeg en enkeltmandsvirksomhed? 

Du opretter din virksomhed ved at logge på virk.dk med dit NemID og udfylde en formular. Det er umiddelbart simpelt, og du kan starte på aktiviteterne i din virksomhed, så snart du modtager dit CVR-nummer. Men når du udfylder formularen, forpligter du dig efter de gældende regler.

Vi anbefaler, at du taler med en advokat. På den måde sikrer du dig, at du får besvaret spørgsmålene i formularen korrekt i forhold til din situation. Samtidig kan du få råd om, hvorvidt en enkeltmandsvirksomhed er den rette selskabsform for dig.

Vores hjælp? 

Afhængigt af, hvad formålet er med din virksomhed eller hvad din virksomhed skal bruges til, kan andre virksomhedstyper være bedre egnede end enkeltmandsvirksomheder. Hos Advodan har vi specialiserede erhvervsadvokater, der kan tilbyde dig den rådgivning, som kan få afgørende betydning for, om du kommer godt fra start med din nye virksomhed. 

Læs mere om personligt ejede virksomheder på erhvervsstyrelsens hjemmeside.  

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til at oprette en enkeltmandsvirksomhed?

Få hjælp til