PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Drift og administration af udlejningsselskab

Et udlejningsselskab er en virksomhed, som udlejer boliger. Her på siden får du overblik over 4 af de vigtigste spørgsmål, du bør stille, når du driver et udlejningsselskab.

Overholder dit udlejningsselskab lejeloven?

Dit udlejningsselskab skal overholde lovgivningen. Der er en lang række forhold, som er reguleret i lejeloven, herunder opkrævning af depositum og forudbetalt leje samt udarbejdelse af indflytnings- og fraflytningsrapport.

Tager du Advodan med på råd, sikrer du, at dit udlejningsselskab lever op til lejelovens bestemmelser.


Lejekontrakten er din sikkerhed 

Lejeloven kræver, at du som udlejer udarbejder en lejekontrakt. I den forbindelse er der mange forhold, du skal tage stilling til. Skal lejemålet for eksempel være tidsbegrænset, og hvor meget skal der betales i leje? Hvor meget må du opkræve i depositum, og hvem skal stå for vedligeholdelsen?


Lejelovens bestemmelser er komplicerede, og det kan være vanskeligt at udarbejde en korrekt lejekontrakt. Med Advodan som administrator på din udlejningsejendom får du sikkerhed for, at alle formaliteter bliver overholdt. På den måde er lejekontrakten både din og dine lejeres sikkerhed for, at alting er, som det skal være.

Advodans ejendomsadministratorer behandler boligsager hver eneste dag og kender derfor markedet. Vi ved, hvilket lejeniveau, der gælder i dit lokalområde og sørger for, at forholdene er rimelige for både dig og dine lejere

Får du de rigtige lejeindtægter?

Det kan være svært at fastsætte det helt rigtige huslejeniveau for de enkelte boliger i en udlejningsejendom. Lejen skal være på et rimeligt niveau og må hverken sættes for billigt eller for dyrt.


Sætter du huslejen for lavt, når du fx udlejer til et familiemedlem, kan du risikere at blive beskattet af differencen mellem den fastsatte husleje og markedsværdien. På den anden side kan du heller ikke kræve en højere husleje, end hvad loven foreskriver. Hvis du gør det, risikerer du en sag i huslejenævnet.

Administration af udlejningsselskab

Hos Advodan tilbyder vi professionel hjælp til at drive dine ejendomme og administrere dit udlejningsselskab. Du kan læse mere om, hvad vi kan gøre for dig og dit udlejningsselskab, her.

Ejendomsadministration

Har du styr på regnskaberne?

I en stor udlejningsejendom er der mange terminer og frister at holde styr på. Samtidig kræver loven, at bogføringen af dine lejemål følger særlige regler. Det er for eksempel et krav, at alle transaktioner bliver registreret. Samtidig skal offentlige myndigheder have adgang til regnskabsmaterialet.

Med Advodan som ejendomsadministrator sikrer du, at din ejendoms regnskaber og bogføring overholder lovgivningen.

 

Har du problemer med lejer? 

Med korrekt administration af din udlejningsejendom kan du undgå mange tvister med dine lejere. Opstår der alligevel uenigheder, kan sagen ende i retten eller huslejenævnet.
Hos Advodan står vi klar til at føre din sag, hvis der opstår uoverensstemmelser. Vi belyser alle aspekter af konflikten, så du står bedst muligt, når afgørelsen skal falde.

 

Når lejer ikke betaler 

Ifølge lejeloven har du ret til at ophæve lejemålet med øjeblikkelig virkning, hvis din lejer ikke betaler sin husleje. Der er imidlertid en række formkrav, du skal overholde, hvis du ønsker at ophæve lejemålet.

Lader du os varetage din ejendomsadministration, opkræver og inkasserer vi restancer for dig og sørger for, at alle formkrav er i orden, hvis det bliver nødvendigt at ophæve lejeaftalen.

Advodan kan hjælpe dit udlejningsselskab

Succesfuld udlejning af ejendomme kræver indgående kendskab til regler og praksis. Det gælder både i forhold til lejefastsættelser, udarbejdelse af korrekte lejekontrakter og omhyggelig administration af lejemålene. Hos Advodan kender vi lejeniveauet i dit lokalområde og kan styre den daglige drift af din udlejningsejendom. På den måde kan du undgå ubehagelige tvister med lejerne.

Indsender formularen...

Kontakt os og hør mere om hvordan vi kan hjælpe med drift af din ejendom og administration af dit udlejningsselskab, her.