PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Huslejenævnet hjælper ved konflikt med lejer eller udlejer

Opstår der uenighed mellem lejer og udlejer, er der ofte hjælp at hente hos huslejenævnet.

Kan du og din lejer eller udlejer ikke selv komme til enighed i en konflikt, kan du henvende dig til huslejenævnet. Du kan også kontakte os for at drøfte, hvordan du bedst muligt håndterer situationen, og om det overhovedet giver mening at bringe sagen for huslejenævnet.

Er der konflikt mellem dig og lejer eller udlejer, kan du bringe sagen for huslejenævnet.

Hvad er huslejenævnet?

Måske har du en lejer, der gang på gang overtræder husordenen, eller måske mistænker du din udlejer for at opkræve en urimeligt høj husleje. Er der konflikt mellem dig og lejer eller udlejer, kan du bringe sagen for huslejenævnet. Lejer eller udlejer du en almen bolig, er det det lokale beboerklagenævn, du skal henvende dig til.

Alle kommuner i landet har et huslejenævn, evt. sammen med andre kommuner.

 

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler sager om:

 • Manglende overholdelse af husordenen
 • Huslejens størrelse og huslejeregulering
 • Størrelsen på depositum og forudbetalt leje
 • Udlejers varsling af huslejestigning efter forbedring af lejemålet
 • Vand- og varmeregnskab
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af lejemålet
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum efter fraflytning
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejer og beboerrepræsentation om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Lejerens råderet efter levelovens § 29, stk. 8
 • Udlejers ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål
 • Forhåndsgodkendelse af husleje

 

Hvilke sager behandler huslejenævnet ikke?

Huslejenævnet behandler ikke alle typer sager. Det gælder:

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens ret til at fremleje, bytte og fortsætte lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen ved mangler i lejemålet
 • Sager om lejemål som lejeren er fraflyttet

I de tilfælde hvor huslejenævnet ikke kan behandle en sag, skal den indbringes for boligretten i form af en stævning. Er du utilfreds med en afgørelse i huslejenævnet, kan du også bringe sagen for boligretten.

Når du bringer en sag for huslejenævnet

Her får du et overblik over forløbet, når du søger at få løst en konflikt med din lejer eller udlejer:

 1. Før du foretager dig andet, bør du altid kontakte lejer eller udlejer og forsøge at løse konflikten. Denne kontakt kan med fordel foregå over e-mail eller sms, så du senere kan fremvise korrespondancen for huslejenævnet eller boligretten.
 2. Hvis din klage er kvalificeret til det, kan du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, hvor lejemålet ligger. Denne henvendelse skal ske skriftligt og med nødvendig dokumentation vedlagt (fx en kopi af lejekontrakt eller husorden).
 3. Hvis huslejenævnet behandler din sag, vil modparten efter din klage få mulighed for at fremstille sin side af sagen. Efter sagsbehandlingen vil lejer og udlejer modtage en skriftlig afgørelse fra huslejenævnet.
 4. Er du utilfreds med udfaldet af en sag behandlet i huslejenævnet, kan du anlægge en sag til boligretten indenfor 4 uger. I begge instanser bør du alliere dig med en advokat. Hos Advodan står vi klar til at hjælpe dig med din sag. 
 5. Er din sag udenfor huslejenævnets kompetencer, skal den behandles af boligretten. I det tilfælde skal du indbringe den for byretten i det område, hvor lejemålet ligger. Det anbefales, at få en advokat til at gøre det.
 6. Normalt vil din modpart også kontakte en advokat, og der vil blive ført en retssag i boligretten, som vil ende med en dom.
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?