PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Fraflytning – hvad siger lejeloven?

Hvornår skal nøglerne afleveres? Hvem skal sætte lejemålet i stand? Og hvilke frister skal overholdes? Læs her, hvad der står om fraflytning i lejeloven.

Her på siden kan du læse om lejelovens regler for fraflytning. Har du brug for personlig rådgivning om netop din situation, kan du kontakte os i dag.

Lejelovens regler om fraflytning

Når en lejer flytter ud af en lejebolig, skal nøglerne afleveres samme dag. Hvis nøglerne først afleveres senere, kan udlejer kræve, at lejer betaler en husleje og bidrag til varmeregningen, indtil nøglerne er afleveret.

Skal du eller din lejer fraflytte et lejemål, er det vigtigt, at du er bekendt med lejelovens regler for istandsættelse ved fraflytning. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Skader, der skyldes misligholdelse eller forringelser fra din side, kan udlejer kræve, at du dækker. Opretholder du som lejer ikke denne pligt, vil udlejer kunne kræve istandsættelse, da du dermed har misligholdt lejeaftalen.

Istandsættelse af lejemål

Mens du bor i lejemålet, har du almindelig vedligeholdelsespligt.

Er din lejekontrakt indgået efter den 1. juli 2015, kan udlejer kræve at lejer foretager en ”normalvedligeholdelse” under lejeforholdet. Skader, der skyldes misligholdelse eller forringelser fra din side, kan udlejer kræve, at du dækker. Opretholder du som lejer ikke denne pligt, vil udlejer kunne kræve istandsættelse, da du dermed har misligholdt lejeaftalen.

Omfattet af en normalvedligeholdelse er nødvendig hvidtning, maling og tapetsering samt maling af træ og jern. Hvis der er behov for det, kan udlejer kræve en mellemslibning og lakering af gulvene.

 

Hvem står for istandsættelsen?

Medmindre der står andet i lejekontrakten, så må lejer gerne vælge hvilke håndværkere, der skal stå for istandsættelsen af lejemålet.

Hvis lejer selv har sørget for istandsættelse inden fraflytningsdagen, og der derfor ikke er behov for yderligere istandsættelse, bliver den regel ikke relevant. Hvis lejerens istandsættelse ikke er håndværksmæssigt korrekt, kan udlejer dog alligevel kræve, at lejer betaler for, at udlejers håndværkere gør arbejdet om.

 

Hvornår undersøges lejemålets stand ved fraflytning?

Hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal han eller hun ifølge lejeloven indkalde lejer til et flyttesyn, som skal afholdes senest to uger efter lejers fraflytning. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst en uges varsel.

På flyttesynet gennemgår lejer og udlejer lejemålets stand. Dette giver udlejer mulighed for at reklamere over lejemålets stand og dermed hvilke udbedringer lejer skal betale for efter fraflytning. Udlejer skal på forhånd have udarbejdet en fraflytningsrapport med oplysninger om, hvad han eller hun mener, at lejer skal betale for istandsættelse af. Den skal udleveres ved flyttesynet.

Lejer udlejer kun et enkelt lejemål ud, er der ikke krav om et flyttesyn. Fra det tidspunkt, hvor lejer afleverer nøglerne til udlejer, har udlejer to uger til at sende lejer en fraflytningsrapport med krav til istandsættelse af lejemålet.

Normalt vil udlejer efter en til to måneder have flytteopgørelsen klar, hvori udgifterne til istandsættelsen er angivet.

 

5 råd til lejer om fraflytning

Som lejer er du generelt godt beskyttet af lejeloven – men hvis du ikke forbereder dig på fraflytningsprocessen, kan du risikere at miste mere af dit depositum end nødvendigt. Derfor anbefaler vi, at du følger disse råd:

Som lejer kan manglende viden om lejelovens regler betyde, at du accepterer urimelige krav og derved lider unødigt økonomisk tab ved din fraflytning. Allierer du dig med en Advodan-lejeretsadvokat, sikrer du at aflytningen forløber retfærdigt for begge parter.

 

  1. Har du boet i lejemålet i mere end 5 år uden at have behandlet gulvet eller malet, bør du sætte lejemålet i stand, inden du afleverer nøglerne til udlejer
  2. Bed om en kvittering med dato på, hvornår du har afleveret nøglerne til lejemålet
  3. Tag billeder af lejemålet inden flyttesynet/inden du afleverer nøglerne
  4. Læs din indflytningsrapport inden flyttesynet, så du har et sammenligningsgrundlag, når du skal gennemgå fraflytningsrapporten
  5. Står der i fraflytningsrapporten, at man ved en underskrift accepterer rapportens indhold, skal du kun skrive under, hvis du er enig i dens indhold. Ellers vedrører underskriften kun at man som lejer har modtaget den.

Vi hjælper med lejeloven og fraflytning

Som udlejer er det vigtigt, at du overholder lejelovens regler om fraflytning, hvis du skal kunne gøre krav på lejers depositum til betaling af istandsættelsesarbejder.

Som lejer kan manglende viden om lejelovens regler betyde, at du accepterer urimelige krav og derved lider unødigt økonomisk tab ved din fraflytning.

Hos Advodan kan vi rådgive dig om lejeloven og fraflytning, så du sikrer, at alle regler overholdes, og at fraflytningen forløber retfærdigt for både lejer og udlejer.

Kontakt en lejeretsadvokat for en uforpligtende samtale om din sag, her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?