PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Fraflytningsrapport – når lejer fraflytter lejemålet

Flyttesynet og fraflytningsrapporten har afgørende betydning for både lejer og udlejer. Fraflytningsrapporten er udlejers mulighed for at reklamere over lejemålets stand ved fraflytning.

Som udlejer er det vigtigt, at du kender lejelovens regler for flyttesyn og fraflytningsrapport. Ellers kan du risikere, at du mister retten til at opkræve penge for istandsættelse af lejemålet, når lejer fraflytter det.

Som lejer er det også godt at være bekendt med reglerne i tilfælde af, at udlejer ikke overholder dem.

Hvad er et flyttesyn?

I forbindelse med en fraflytning har du som udlejer med mere end ét lejemål pligt til at indkalde din lejer til et flyttesyn, hvor I sammen gennemgår lejemålet. På flyttesynet skal I se på lejemålets stand, så I kan finde ud af, hvad lejeren skal istandsætte eller betale istandsættelse af.

Indkaldelsen skal være skriftlig enten ved brev eller digital ved e-mail og skal ske med mindst en uges varsel, og flyttesynet skal afholdes senest to uger, efter at lejer er fraflyttet lejemålet. Udlejer du kun et enkelt lejemål, har du ikke pligt til at indkalde til et flyttesyn, men det tilrådes af bevismæssige årsager.

Hvis du kun udlejer et enkelt lejemål, skal du sende en fraflytningsrapport senest 14 dage efter fraflytningsdatoen. I fraflytningsrapporten skal det fremgå, hvilke arbejder i lejemålet lejer hæfter for.

Hvornår skal der laves en fraflytningsrapport?

Uanset om du har pligt til at afholde flyttesyn eller ej, bør du som udlejer altid udarbejde en fraflytningsrapport og sikre, at lejer modtager en fysisk kopi.

Har du pligt til at indkalde til flyttesyn, har du også pligt til at aflevere en fysisk kopi af flytterapporten til lejer i forbindelse med selve flyttesynet. Dette kan også gøres digitalt under selve fraflytningssynet, medmindre parterne har aftalt ikke at benytte digital kommunikation. Er lejer ikke til stede under flyttesynet, eller vil lejer ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, kan du eftersende rapporten til lejer senest 14 dage efter flyttesynet.

Hvis du kun udlejer et enkelt lejemål, skal du sende en fraflytningsrapport senest 14 dage efter fraflytningsdatoen. I fraflytningsrapporten skal det fremgå, hvilke arbejder i lejemålet lejer hæfter for.

På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du hente et skema, som du kan bruge til at udarbejde fraflytningsrapporten.

 

Hvilke regler gælder for fraflytningsrapporten?

Ligesom flyttesynet skal afholdes to uger efter, at lejer er fraflyttet lejemålet, skal fraflytningsrapporten også være udarbejdet samt udleveret senest efter to uger. Udlejer kan ikke kræve, at lejer betaler for istandsættelse af lejemålet, hvis udlejer ikke afholder denne frist – medmindre der er tale om fejl og mangler, som man først har kunnet opdage efter mere end to uger.

Der er ikke nogen bestemte krav til, hvordan fraflytningsrapporten skal se ud. Oftest vil forholdene i lejemålet dog blive vurderet på flg. måde:

Karakter

Betydning

N

Nyistandsat ved indflytning

G

God stand

S

Slidt, men brugbar

D

Dårlig stand

F

Forefindes ikke

 

Har du spørgsmål til fraflytningsrapporten eller brug for hjælp til at udarbejde den, kan du kontakte os i dag.

Læs også: Indflytningsrapport.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?