PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lejeloven – formål og indhold

Lejeloven indeholder regler, der regulerer forholdet mellem lejer og udlejer. Lejeloven har overordnet til formål at beskytte lejeren i et lejeforhold.

Som lejer eller udlejer skal du overholde de regler, der er angivet i lejeloven. Som udlejer kan det være svært at have overblik over de forpligtelser, man har, mens mange lejere ikke er bekendt med deres rettigheder.

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at navigere i lejeloven, så du hverken bliver snydt eller misligholder dine forpligtelser. Tag kontakt til os i dag. 

Lejeloven og lejelovens formål

Lovgivningen på lejeområdet er meget kompleks. Det skyldes, at dele af den bestemmes af boligreguleringsloven.

Den nuværende lejelov trådte i kraft 1. juli 2015. Denne lov adskiller sig markant fra den gamle, og man sondrer derfor i dag mellem ”den nye lejelov” og ”den gamle lejelov”.

De fleste af de ændringer, der blev lavet i 2015, er til lejers fordel. Dog er det blevet nemmere for udlejer at opsige et lejemål, hvor det i den gamle lejelov nærmest var umuligt at opsige en lejer.

 

Hvad er forskellen på lejeloven og lejekontrakten?

Lejeloven er regler, man skal forholde sig til, men som ikke står i lejekontrakten. Man falder tilbage på lejelovens regler, hvis der er noget, som ikke er skrevet i kontrakten. Det vil sige, at jo færre ting, der er skrevet ind i lejekontrakten, des mere gælder lejeloven.

Nogle af lejelovens bestemmelser er ufravigelige, hvis de er til skade for lejer. Andre kan fraviges ved udtrykkelig aftale. Hvis der står noget i lejekontrakten, som er i strid med lejeloven, er det dog lejeloven, som gælder.

Hvad indeholder lejeloven?

Lejeloven indeholder bl.a. regler om:

De lejemål, som er omfattet af lejeloven, ejes og udlejes af private personer eller firmaer vælger selv, hvem de vil leje ud til.

Hvornår gælder lejeloven?

Lejeloven omfatter lejemål, som anvendes til beboelse. Det kan være en lejlighed eller et værelse med selvstændigt køkken eller med adgang til køkkenfaciliteter, som fx skal deles med andre beboere. Det er ikke en forudsætning, at der er egen indgang eller eget toilet.

Lejeloven gælder ikke for såkaldte almene lejemål, som ejes og udlejes af boligorganisationer. Her gælder almenlejeloven.

Er der tale om erhvervslejemål, er det erhvervslejeloven, der gælder – medmindre der er tale om et lejemål med både beboelse og erhverv. Lejelovens regler vil i disse tilfælde kun gælde for beboelsesdelen og ikke den del af lejemålet, der bruges til erhverv.

 

Boligreguleringsloven

Nogle kommuner har valgt at regulere udlejning med Boligreguleringsloven. Dette giver lejerne en større beskyttelse, særligt i forhold til fastsættelse af husleje.

Det er op til den enkelte kommune, om den vil benytte sig af Boligreguleringsloven. På lejeloven.dk kan du finde ud af, om din kommune benytter sig af boligreguleringsloven.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?