PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Guide til fremleje og fremlejekontrakt

Overvejer du at fremleje din bolig? Læs vores guide og få et overblik over de vigtigste regler for fremleje og fremlejekontrakten.

Fremleje er en mulighed, du har som lejer. Du kan fremleje din lejebolig i forbindelse med midlertidigt fravær, der skyldes sygdom, forretningsrejser, studieophold eller lignende. Du kan også fremleje en del af din bolig, mens du selv bor i den.

Her kan du læse om, hvornår du må fremleje dit lejemål, og hvordan du gør det – herunder hvordan du laver en fremlejekontrakt. Det anbefales at benytte sig af en lejeretsadvokat, når man skal lave en fremlejekontrakt. Kontakt en advokat for personlig rådgivning her.

 

Hvad er fremleje?

Der er tale om fremleje, hvis du lejer en bolig ud, som du ikke selv ejer. Man taler derimod om udlejning, hvis man selv ejer boligen, der lejes ud.

Fremleje kan foregå på to måder:

 • Du fremlejer en del af den bolig, du lejer, mens du selv bor i den
 • Du fremlejer hele den bolig, du lejer, mens du midlertidigt bor et andet sted

Ved fremleje er der altså to (eller flere) lejere. Man kan derfor tale om:

 • Udlejer, som ejer boligen
 • Fremlejegiver, som lejer boligen af udlejer
 • Fremlejetager, som lejer boligen af fremlejegiver

Hvornår må man fremleje?

Om du må fremleje din bolig, afhænger af, om du ønsker at fremleje hele eller dele af boligen.

 

Jeg vil fremleje dele af min bolig

Du kan fremleje op til halvdelen af dit lejemål uden at bede om udlejers tilladelse.

Fremlejer du en del af dit lejemål, skal du sørge for, at der ikke bor flere personer i boligen, end der er beboelsesrum.

Lejer du en toværelseslejlighed, må du altså ikke fremleje det ene værelse til et par, mens du bor i det andet.

 

Jeg vil fremleje hele min bolig

Du kan som udgangspunkt fremleje din bolig i op til to år, mens du bor et andet sted, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Lejemålet udlejes kun til privat beboelse og ikke fx som erhvervslejemål
 2. Ejendommen har mindst 13 beboelseslejligheder
 3. Dit fravær er midlertidigt, og du har en rimelig grund til at fremleje – fx studieophold eller sygdom

Selvom betingelserne ovenfor er opfyldt, kan udlejer stadigvæk modsætte sig dit ønske om fremleje, hvis der er en rimelig grund fx hvis udlejer har kendskab til fremlejetager. Det vil dog sjældent være tilfældet.

Læs også: Spørg din udlejer om lov, før du fremlejer gennem Airbnb.

 

Husk fremlejekontrakten

Når du skal fremleje din bolig, skal du udarbejde en fremlejekontrakt. Det er et krav, at du udleverer en kopi af kontrakten til din udlejer, inden fremlejeperioden begynder.

En fremlejekontrakt kaldes også en fremlejeaftale – det er nemlig den skriftlige aftale mellem fremlejegiver og fremlejetager om vilkårene for fremlejen. Fremlejekontrakten bør indeholde samme aftaler som en almindelig lejekontrakt, og det kan derfor være en god idé at tage udgangspunkt i din egen lejekontrakt, når du skal lave en fremlejekontrakt. Desuden bør du overveje, om du skal lave dine egne tilføjelser under ”Særlige vilkår”, og om du skal gengive de særlige vilkår angivet i din egen lejekontrakt.

Det er vigtigt at være grundig, når du udformer en fremlejekontrakt. Kontrakten skal leve op til reglerne i lejeloven, og den bør sikre dig som fremlejegiver bedst muligt.

 

Få hjælp til din fremlejekontrakt

Advodan tilbyder at udarbejde fremlejekontrakten samt at gennemgå den med dig. Vi sikrer, at kontrakten lever op til reglerne i lejeloven og dig som fremlejegiver er beskyttet bedst muligt.

6 trin når du skal fremleje

Når du ønsker at fremleje din bolig, bør du som minimum følge disse seks trin:

 1. Find ud af, om du har ret til at fremleje, som du ønsker. Hvis du vil udleje hele dit lejemål, bør du starte med at spørge udlejer om muligheden for fremleje. Bor du i en andelsbolig, skal du læse andelsboligforeningens vedtægter. Hvis der ikke står noget om fremleje, kan du spørge bestyrelsen, om fremleje er udelukket. Bor du på kollegie, bør du tjekke kollegiets hjemmeside.
 2. Fastsæt huslejen efter reglen om det lejedes værdi. Planlæg desuden, hvordan du vil opkræve betaling for forbrug. Har boligen særskilt måler for vand, el og varme, kan det være en god idé at opkræve acontobetaling, da du som fremlejegiver selv hæfter for udlejer.
 3. Undersøg, hvad du skal opkræve i depositum og forudbetalt leje. Det stiller sikkerhed for, at fremlejetager ikke løber fra huslejen eller istandsættelse af lejemålet.
 4. Udarbejd en fremlejekontrakt til fremlejetager. Din udlejer skal også have en kopi.
 5. Anmeld din flytning til folkeregistret, hvis du fremlejer hele din bolig. Anmeld dit fremlejeforhold til Udbetaling Danmark, hvis du fremlejer dele af din bolig (så det kan fratrækkes din boligstøtte).
 6. Husk at du skal betale skat af din indtægt fra fremlejen.

Vær opmærksom på, at det er dig som lejer, der er ansvarlig for fremleje af boligen. Det betyder, at din udlejer er berettiget til at ophæve jeres lejeaftale, hvis din fremlejetager fx ikke overholder god skik og orden.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?