PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Regler for depositum og forudbetalt leje

Når der indgås aftale om leje af en bolig, kan udlejer kræve op til seks måneders husleje i depositum og forudbetalt leje. Få overblik over reglerne her.

Når lejer flytter ind i et lejemål, kan udlejer kræve et depositum, som svarer til tre måneders husleje. Herudover kan udlejer opkræve et beløb svarende til tre måneders husleje i forudbetalt leje. Til sidst kan udlejer opkræve den første måneds husleje.

Her på siden kan du læse mere om reglerne for depositum og forudbetalt leje. Du kan også kontakte en advokat med speciale i lejeret her, hvis du har brug for personlig rådgivning om din situation.

 

Forudbetalt leje

Lejeloven bestemmer, at der maksimalt må opkræves tre måneders husleje som forudbetalt leje.

Opsigelse og forudbetalt leje

Den forudbetalte leje skal fratrækkes de sidste måneders husleje. Er du som lejer blevet opkrævet to måneders forudbetalt husleje, skal du derfor ikke betale husleje de sidste to måneder, du bor i lejemålet.

Idéen med forudbetalt leje er at sikre udlejeren, at lejer ikke fraflytter uden at betale husleje indtil opsigelsesperiodens afslutning. Oftest vil det antal måneder, der opkræves forudbetalt leje for, altså være det samme som opsigelsesperioden.

 

Genudlejningspligt

Hvis du som lejer ønsker at fraflytte dit lejemål inden afslutningen af opsigelsesperioden, skal udlejer bestræbe sig på at finde en ny lejer i mellemtiden (genudlejningspligten). Lykkes det udlejer at finde en ny lejer fx en måned før opsigelsesperiodens afslutning, kan du kræve tilbagebetaling af en måneds forudbetalt leje.

 

Almindelig husleje som forudbetalt leje

Når man taler om forudbetalt leje, er det næsten altid i den forstand, vi har beskrevet herover. Dog kan forudbetalt leje også dække over den almindelige husleje, der opkræves løbende. Udlejer kan nemlig undlade at opkræve husleje hver måned, men i stedet gøre det fx hver anden måned og så opkræve leje for to måneder ad gangen. I sådan en situation kan der dog stadigvæk højst opkræves leje for tre måneder ad gangen.

Regler for depositum

Ifølge lejeloven må et depositum højst udgøre et beløb svarende til tre måneders husleje eksklusive aconto. Depositummet står som sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Det kan fx være istandsættelse af lejemålet eller betaling af varmeforbrug, lejer må derfor ikke ”bo depositummet op”.

Betaler lejer ikke depositum til udlejer, kan udlejer annullere udlejningen og finde en anden lejer.

Depositummet står som sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Det kan fx være istandsættelse af lejemålet eller betaling af varmeforbrug, lejer må derfor ikke ”bo depositummet op”.

Opgørelse af depositum

Når istandsættelsen er afsluttet og varmeregnskabet er gjort op, skal det overskydende beløb betales tilbage til lejeren. Da lejeloven blev ændret i 2015, blev det vedtaget, at lejerens depositum ikke længere kan dække en "nyistandsættelse" af lejemålet, men blot en såkaldt "normalistandsættelse". Lejeren er derfor ikke forpligtet til at betale for almindelig forringelse på grund af slid og ælde.

Hos Advodan anbefaler vi, at du som lejer eller udlejer grundigt dokumenterer standen ved overdragelse af et lejemål – gerne med billeder.

På den måde kan eventuelle uenigheder omkring, hvor meget af depositummet der skal tilbagebetales, lettere afklares.  

 

Tilbagebetaling af depositum

Udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum med eventuelle aftalte fradrag. Udlejeren skal tilbagebetale depositummet umiddelbart efter, at kravet er gjort op. Udlejer skal også aflevere en opgørelse til lejer over de arbejder, depositummet er blevet brugt på.

Som lejer kan du ikke være sikker på, at du får dit depositum tilbage ved fraflytning. Det afhænger af, hvilken stand lejemålet var i ved overtagelsen, og hvad der står af gyldige aftaler i jeres lejekontrakt.

Tilbagebetaler din udlejer ikke dit depositum, eller er der stor uenighed omkring fradraget, bør du kontakte en advokat.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?