PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tidsbegrænset lejekontrakt – få svar på de hyppigste spørgsmål

En tidsbegrænset lejekontrakt ligner en almindelig lejekontrakt, men der gælder nogle særlige regler ved tidsbegrænset leje. Dem kan du læse mere om her på siden.

Udlejer kan i nogle situationer vælge at tidsbegrænse lejemålet. Det betyder, at lejemålet udlejes i en tidsbestemt periode.

Her på siden besvarer vi de mest almindelige spørgsmål om tidsbegrænsede lejekontrakter. Har du andre spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde eller gennemgå en kontrakt, kan du kontakte en lejeretsadvokat fra Advodan.

 

Hvornår må der laves en tidsbegrænset lejekontrakt?

Udlejer må ikke uden videre udforme en tidsbegrænset lejekontrakt. Der skal altid ligge en saglig begrundelse bag og begrundelsen skal altid findes i udlejers forhold, hvis lejemålet tidsbegrænses. Det kan fx være:

  • Udlejer skal udstationeres (arbejde, studie eller militær)
  • Udlejer er syg eller pårørende til en syg person
  • Udlejer har et ønske om selv at flytte ind i lejemålet
  • Lejemålet skal sælges efter lejeperiodens ophør
  • Lejemålet skal ombygges eller renoveres efter lejeperiodens ophør
  • Ejerforening eller andelsboligforening kræver, at udleje skal være tidsbegrænset

Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Det er en konkret vurdering, hvorvidt begrundelsen er tilstrækkelig. En erfaren lejeretsadvokat kan hjælpe dig med denne vurdering.

Opsigelse ved tidsbegrænset lejemål

Ved tidsbegrænset leje udløber lejeforholdet på den dato, der er angivet i lejekontrakten. Hverken lejer eller udlejer skal altså opsige lejeforholdet. Indtil denne dato kan lejeaftalen som udgangspunkt ikke opsiges af hverken lejer eller udlejer. Hvis I ønsker, at opsigelse skal være en mulighed, skal I aftale det i lejekontrakten.

Hvis lejer bliver boende i over en måned efter udløbet på den tidsbegrænsede lejekontrakt, og udlejer kender til det, vil lejeforholdet fortsætte uden tidsbegrænsning herefter. Som udlejer skal du altså kontakte lejer og eventuelt fogedretten om udsættelse af lejer, hvis lejer nægter at flytte.

Hyppige spørgsmål om tidsbegrænset leje 

Læs vores svar på de mest almindelige spørgsmål til tidsbegrænset leje nedenfor.

 

Hvor længe må tidsbegrænsningen vare?

Der er ingen regler, som regulerer længden af tidsbegrænset leje. Perioden kan altså være tre måneder såvel som tre år – så længe der foreligger en saglig begrundelse for længden på tidsbegrænsningen.

Kan man forlænge en tidsbegrænset lejekontrakt?

Når lejeforholdet ophører, kan I vælge at forlænge det med en ny tidsbegrænset lejekontrakt. Det kræver dog, at der stadigvæk forelægger en saglig begrundelse for tidsbegrænsningen.Det kunne fx være tilfældet, hvis udlejers sygdomsforløb trækker længere ud end forventet, eller hvis udlejer får et stort økonomisk tab på salg af lejemålet, hvis det gennemføres ved kontraktens udløb.

 

 

Hvordan laver man en tidsbegrænset lejekontrakt?

En tidsbegrænset lejekontrakt kan laves som en almindelig lejekontrakt. Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens standardiserede kontrakt bruges, skal det fremgå af kontraktens §11, at der er tale om en tidsbegrænset kontrakt. Det bør desuden angives:

  • Hvornår lejeforholdet ophører
  • Hvorfor udlejer ønsker tidsbegrænsning
  • At lejeforholdet er uopsigeligt

Du kan læse mere om lejekontrakter og §11 her.

Har du brug for hjælp til at udarbejde eller gennemgå en tidsbegrænset lejekontrakt? Se, hvordan vi kan hjælpe dig, her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?