PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skal du registrere dit varemærke?

Du kan beskytte din virksomheds navn, slogan, logo eller lignende ved at registrere det som varemærke. Når du registrerer dit varemærke, forhindrer du konkurrenter i at kopiere og underminere det brand, du har bygget op.

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er et særligt kendetegn, som du kan bruge til at markedsføre dig selv, din virksomhed, dine produkter, dit slogan, dine services osv. Et varemærke kan skabe identitet og genkendelighed for din virksomhed blandt forbrugere, og det kan derfor være en rigtig god idé at få det registreret, så konkurrenter ikke kan udnytte det. Et varemærke kan fx være:

 • Ordmærker (fx navnet på dit brand)
 • Figurmærker (fx din virksomheds logo)
 • Formmærker (fx formen på det produkt, din virksomhed producerer)
 • Lydmærker (fx din podcasts kendingsmelodi)

 

Hvorfor skal du registrere dit varemærke? 

Du opnår allerede retten til dit varemærke, når du tager det i brug og derefter anvender det kontinuerligt. Der er imidlertid en række fordele ved at opnå retten til dit varemærke gennem registrering frem for gennem ibrugtagning:

 • Du skiller dig ud fra andre brands ved at have et særligt kendetegn, som du kan forbyde konkurrenter at bruge
 • Du stiller dig langt bedre i forhold til bevisførelse i en retssag, hvis der opstår konflikt med en anden part, som bruger et lignende varemærke
 • Du sikrer dig mod selv at begå varemærkekrænkelse, og derved blive tvunget til at betale erstatning, omdøbe et produkt eller helt at trække et produkt tilbage
 • Du kan beholde retten til varemærket i fem år, selvom du ikke bruger det
 • Du opnår beskyttelse for varer, som du ikke tidligere har anvendt varemærket på
 • Du opbygger et værn mod andres efterligninger og sikrer mod at andre konkurrenter lukrerer på dine forretningskendetegn.

Sådan registrerer du dit varemærke 

Hvis du vil registrere dit varemærke, kan du i Danmark ansøge om registrering hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Dit varemærke vil gælde, så længe du ønsker, hvis du husker at forny det hvert 10. år. Hvis du ikke har registreret dit varemærke, mister du retten til det, så snart du stopper med at bruge det.

 

3 krav til dit varemærke

Dit varemærke skal leve op til tre krav, hvis du vil registrere det:

 • Mærket må ikke kun være beskrivende (fx ”skridsikre måtter”)
 • Mærket må ikke vildlede forbrugeren eller være i strid med dansk lovgivning
 • Mærket må ikke indeholde officielle statskendetegn, medmindre du får tilladelse til det

Få hjælp af en advokat, når du skal registrere dit varemærke 

Hos Advodan kan vi hjælpe med at udarbejde og indsende din ansøgning, hvis du ønsker at registrere et varemærke. Vi kan sikre, at du opnår varemærkebeskyttelse i alle relevante lande, og at du undgår at registrere et varemærke, som allerede findes. Vi rådgiver dig også om relevante alternativer såsom patent eller brugsmodel, så du er sikker på at opnå den optimale beskyttelse.

Indsender formularen...

Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe, hvis du ønsker at registrere dit varemærke.