PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Selskabsskat i Danmark

Alle selskaber i Danmark skal to gange årligt betale en selskabsskat på 22 procent af deres skattepligtige overskud.

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er den skat, som kapitalselskaber, foreninger mv. skal betale til den danske stat. Skatten skal betales af alle selskaber, som har økonomisk overskud, og som enten er registreret i Danmark eller har et fast driftssted i landet.

De fleste selskaber er automatisk skattepligtige og modtager en forskudsopgørelse. Det er derfor vigtigt, at alle selskaber sætter sig grundigt ind i deres forskudsopgørelse og reglerne for selskabsskat. En andelsboligforening, der sælger en lejlighed, der tidligere har været udlejet, kan være selskabsskattepligtig af salget. Det ved andelsboligforeningen måske ikke, og kravet kan derfor dukke op længe efter salget.

Har et selskab underskud et år, skal det ikke betale selskabsskat.

Skatteprocenten for selskabsskat

Selskabsskatten i Danmark er på 22% – med undtagelse af andelsboligforeninger, som har en selskabsskat på 14,3% (tal fra 2022). Det er ikke et selskabs samlede omsætning, der beskattes, men derimod kun dets skattepligtige overskud. Har et selskab underskud et år, skal det ikke betale selskabsskat.

Hvordan beregnes det skattepligtige overskud?

Ved beregningen af et selskabs skattepligtige overskud må udgifter af erhvervsmæssig karakter fratrækkes den samlede omsætning. Det drejer sig om udgifter, som er med til at skabe virksomhedens omsætning, fx firmatelefon, løn, husleje, advokatydelser og medarbejderkurser.

Hvis virksomheden har udgifter, som ikke er erhvervsmæssige – og disse udgifter er kommet andre til gavn – kan der være tale om beskatning af modtagerne som udlodning eller løn.

Har dit selskab underskud et år, kan dette underskud modregnes i overskuddet for det følgende regnskabsår.

Eksempel: Et selskab har et underskud på 100.000 kr. i 2021 og betaler derfor ikke selskabsskat. I 2022 har selskabet et overskud på 120.000 kr. Selskabet skal kun betale selskabsskat af 20.000 kr. i 2022.

Hvornår betales der selskabsskat?

Dit selskab skal betale selskabsskat den 20. marts og den 20. november hvert år (er dette en søn- eller helligdag, skal skatten betales den næstkommende hverdag).

Denne skat betales forud som en forskudsskat på samme måde, som det gælder for personer. Den 20. marts og 20. november betaler I altså ikke 22% i skat af det overskud, selskabet reelt har haft det foregående halve år. I stedet betaler I skat af det overskud, I selv angiver. Angiver I ikke noget inden fristen, bliver overskuddet anslået.

Den 20. november betales eventuel restskat fra det foregående regnskabsår sammen med den ordinære selskabsskat.