PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skat

Skattelovgivningen ændrer sig konstant, og det kan påvirke din virksomhed. Hos Advodan kan vi optimere din skattemæssige situation, så du kan skabe de mest gunstige vilkår for din virksomhed og dine ansatte.

Typiske spørgsmål

 

Er Skats afgørelse endelig?

Nej. Hvis du mener, at Skats afgørelse er forkert, har du mulighed for at klage til Landsskatteretten og eventuelt anke sagen til domstolene. Advodan anbefaler, at du kontakter en advokat, der kan vurdere din sag og hjælpe dig videre.

 

Hvor klager jeg over en skatteafgørelse?

Som virksomhed skal du klage til Landsskatteretten. Klagen skal være skriftlig og være modtaget senest tre måneder efter den oprindelige afgørelse.

 

Kan jeg få dækket mine udgifter til en skattesag?

Ja. Hvis din virksomhed er personligt drevet, og du vinder din sag, får du dækket alle dine udgifter til advokatbistand. Taber du, dækker det offentlige stadig 50 procent af regningen. Driver du virksomhed i selskabsform, kan du få fradrag for dine udgifter.

 

Betyder virksomhedsformen noget for skatteforholdene?

Ja. Dine skatteforhold varierer, alt efter om din virksomhed er personligt drevet eller er etableret som et selskab. Kontakt Advodan for at høre, hvilken form der passer bedst i din situation.

Faldgruber

 

Giv Skat tilstrækkelige og præcise oplysninger

Du skal altid levere de oplysninger, som Skat beder dig om. Din advokat kan hjælpe med at sikre, at du leverer de rette informationer og ikke svarer uforberedt på spørgsmål, som du ikke føler dig sikker på.

 

Sørg for at få skatteforbehold eller bindende svar

Både skatteforbehold og et bindende svar fra Skat kan give din virksomhed sikkerhed for den skattemæssige position, hvis du er i tvivl om konsekvenserne af en bestemt handling eller aftale.

 

Sørg for, at ansættelseskontrakter stemmer overens med realiteterne

Medarbejdernes ansættelseskontrakter skal afspejle virkeligheden. Ellers risikerer dine ansatte eksempelvis at blive beskattet af personalegoder, som de ikke længere får.

 

Husk at overholde frister

Skats frister er som udgangspunkt endelige. Hvis ikke du overholder fristerne for eksempelvis klager over Skats afgørelser eller indberetninger til Skat, risikerer du betydelige økonomiske tab eller retsforfølgelse.