PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skat og virksomhed

Lovgivningen på skatteområdet ændrer sig konstant, og ændringerne har direkte indflydelse på din virksomheds daglige drift. Det gælder for eksempel ved ansættelse af medarbejdere, generationsskifte eller ændring af virksomhedsform.

Du skal hele tiden være opmærksom på din virksomheds skatteforhold. Det gælder, når din virksomheds situation ændrer sig, lovgivningen strammes eller lempes, og nye regler opstår i takt med udviklingen i samfundet.

Det kræver stor ekspertise og dagligt arbejde med skattespørgsmål at bevare det store overblik. Derfor anbefaler Advodan, at du sammen med vores skattespecialister med jævne mellemrum gennemgår din virksomheds situation med fokus på skatteforholdene.

Vi rådgiver dig om de gældende skatteregler og hjælper dig med at opnå optimale vilkår for både virksomheden og dine medarbejdere. Advodans skattespecialister følger udviklingen og kan rådgive dig, når nye skatteinitiativer er på vej. Den bedste løsning afhænger af den konkrete situation omkring skat og virksomhed.

 

Generationsskifte og skat

Står din virksomhed over for et generationsskifte, giver successionsreglerne mulighed for en skattefri overdragelse til næste generation eller betroede medarbejdere. Men du skal gøre dig klart, at du på den måde i nogle tilfælde blot sender skattebyrden videre.

Når virksomheden skal gennem et generationsskifte, åbner successionsreglerne for en række skattemæssige fordele.

For eksempel er der mulighed for at sende skatten videre til næste generation. På den måde kan virksomheden sælges billigere til et nærtstående familiemedlem. De samme regler gør sig gældende, hvis en betroet medarbejder overtager virksomheden.

For at en virksomhed kan benytte skattefordelen, skal virksomheden fra 1. januar 2012 holde sig under en pengetanksgrænse på 50%. Mere konkret betyder det, at virksomheden maks. må have 50% af sine værdier anbragt i ejendomme eller værdipapirer. Tidligere lå pengetanksgrænsen på 75 %.

Med den nye pengetanksgrænse bliver det sværere for familieejede virksomheder at overdrage virksomheden til næste generation. Det er derfor endnu vigtigere at kende redskaberne i selskabsloven.

Selskabsloven giver også mulighed for at sælge stemmeløse aktier til næste generation. På den måde overtages ansvaret løbende.

Det er ikke altid en fordel for dig og dine efterfølgere at bruge mulighederne for skattefrihed. I stedet kan du eksempelvis overveje, om generationsskiftet skal ske helt eller delvist som en gave eller ved et normalt salg, der delvist finansieres i en periode af sælger.

Den bedste løsning afhænger af den konkrete situation.

Hos Advodan klarlægger vi de forskellige muligheder og de skattemæssige konsekvenser. Vi rådgiver også dig og dine efterfølgere, så I er i stand til at træffe de valg, der stiller alle parter bedst muligt.

Læs mere om generationsskifte her

 

Skattefri fusion og virksomhedsdannelse

Ændringer af din virksomheds form fra eksempelvis personligt drevet til et aktieselskab eller en struktur med et holdingselskab kan give dig skattemæssige fordele.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på skattereglerne for blandt andet fusioner, spaltninger og aktieombytninger, så du har mulighed for at gennemføre dine omstruktureringer skattefrit.

Selskabsloven gør det enkelt at gennemføre fusioner og spaltninger og strukturere virksomheden mest optimalt. Men for at opnå skattefrihed kræver det, at ændringerne sker på en bestemt måde.

Hos Advodan rådgiver vi dig om, hvordan du omstrukturerer bedst muligt. Vi hjælper blandt andet med at afgøre, om du skal indhente tilladelse hos Skat eller ej, og vi sørger for, at du får et bindende svar fra Skat, hvis det er nødvendigt. Vi vil næsten altid kunne finde en løsning, hvor du får det, du ønsker, uden ubehagelige skattemæssige følger.

Læs mere om skattefri virksomhedsomdannelse her

 

Virksomhedsformen påvirker skatten

Dine skatteforhold varierer, alt efter om din virksomhed er personligt drevet eller drives i selskabsform. Hos Advodan hjælper vi dig med at skabe overblik over, hvilken virksomhedsform der er mest gunstig i forhold til den gældende skattelovgivning.

Du kan med fordel søge skatterådgivning, allerede når du overvejer at etablere virksomhed. På den måde sikrer du, at din virksomhed skattemæssigt får den bedst mulige start. Det kan for eksempel frigive midler til at udvikle din virksomhed fremadrettet.

Forventer du eksempelvis, at din virksomhed får underskud i de første år, kan det i nogle situationer være en skattemæssig fordel at vælge en personligt drevet virksomhed frem for selskabsform. Det kan give et personligt fradrag, som du kan udnytte i forbindelse med anden personlig indkomst.

Du har også mulighed for at benytte dig af virksomhedsordningen for personligt drevne virksomheder. På den måde kan du spare penge op i din virksomhed og holde firmaøkonomien adskilt fra din privatøkonomi.

Både aktie- og anpartsselskaber betaler selskabsskat af virksomhedens overskud. Skattesatsen for udbytte til aktionærer og andelshavere er afhængig af udbyttets størrelse.

Kontakt Advodans skattespecialister for at få rådgivning og mere information om de forskellige skatteregler, du bør overveje i forbindelse med dit valg af virksomhedsform.