PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skattefri virksomhedsomdannelse

Ændringer af din virksomheds form fra eksempelvis personligt drevet til et aktieselskab eller en struktur med et holdingselskab kan give dig skattemæssige fordele.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på skattereglerne for blandt andet fusioner, spaltninger og aktieombytninger, så du har mulighed for at gennemføre dine omstruktureringer skattefrit.

Selskabsloven gør det enkelt at gennemføre fusioner og spaltninger og strukturere virksomheden mest optimalt. Men for at opnå skattefrihed kræver det, at ændringerne sker på en bestemt måde.

Hos Advodan rådgiver vi dig om, hvordan du omstrukturerer bedst muligt. Vi hjælper blandt andet med at afgøre, om du skal indhente tilladelse hos Skat eller ej, og vi sørger for, at du får et bindende svar fra Skat, hvis det er nødvendigt. Vi vil næsten altid kunne finde en løsning, hvor du får det, du ønsker, uden ubehagelige skattemæssige følger.

 

Skattefri virksomhedsomdannelse

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal alle aktiver (også goodwill) værdiansættes til en markedsværdi, men du skal først betale skat af fortjenesterne, når du sælger aktierne/anparterne i selskabet. Skatten kan dermed udskydes i mange år.

Skattefri virksomhedsomdannelse skal ske efter særlige regler. Det betyder blandt andet:

At virksomhedsomdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller til et skuffeselskab (et ”tomt” selskab, som allerede er stiftet).

At hele nettoværdien af virksomheden skal betales med aktier i selskabet – det vil sige, at du som ejer ikke må modtage kontanter.

At alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet. Du kan dog holde eventuelle ejendomme udenfor.

At omdannelsen finder sted senest seks måneder efter udløbet af det seneste årsregnskab, hvilket typisk er pr. 1. januar. Det vil sige, at omdannelsen skal være foretaget senest den 30. juni.

Mange vælger samtidig med omdannelsen at stifte et holdingselskab ”oven på” det nye driftsselskab. Det kan ske ved en skattefri aktieombytning. Fordelen ved et holdingselskab er, at du kan beskytte den opsparede egenkapital, og at et holdingselskab efter tre år kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit.

 

Inden du omdanner

I forbindelse med omdannelsen bliver din personlige virksomhed opløst, og du får et helt nyt CVR nummer på det selskab, som virksomheden omdannes til. Du ejer nu ikke længere din virksomhed, men derimod anparter eller aktier i et selskab, som ejer din virksomhed.

Inden en omdannelse gennemføres skal du sikre dig, at alle dem, din personlige virksomhed har aftaler med (banken, forsikringsselskabet, leverandører, samarbejdspartnere m.fl.) vil godkende, at aftalerne overføres til det nye selskab.