PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skatteforbehold og bindende svar

Det kan være svært at forudsige alle skattemæssige konsekvenser af aftaler og handlinger. Men med skatteforbehold eller bindende svar fra Skat kan du sikre virksomheden mod ubehagelige skattekrav i fremtiden.

Du kan bruge et skatteforbehold som en del af en aftale. Det sikrer dig og din aftalepartner ret til at ophæve aftalen, hvis de skattemæssige konsekvenser viser sig at være væsentligt anderledes end forventet, da aftalen blev indgået. På den måde kan Skat heller ikke opkræve den skat, som var en følge af aftalen.

Skattemyndighederne stiller dog strenge krav til udformningen af et skatteforbehold, der kun er gyldigt, hvis særlige lovfæstede betingelser er opfyldt. 

 

Bindende svar fra Skat

Er du i tvivl om beskatningen af en aktuel eller fremtidig handling, transaktion eller aftale, kan et bindende svar fra Skat give en afklaring. I kraft af at svaret er bindende, fjerner det enhver tvivl, og du opnår sikkerhed for de skattemæssige konsekvenser.

Et bindende svar kan indhentes i løbet af 1-2 måneder og koster et gebyr til Skat på kr. 300.

Vi kan rådgiver dig om, hvordan du ved hjælp af skatteforbehold og bindende svar fra Skat sikrer din skatteretlige position og undgår uforudsigelige skattekrav.