PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Elinstallationsrapport

Her på siden bliver du klogere på, hvad en elinstallationsrapport indeholder, og hvorfor den har betydning for dig, der skal købe eller sælge bolig.

Elinstallationsrapport

Ligesom tilstandsrapporten er elinstallationsrapporten en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Det er også sælger, som bestiller og betaler for elinstallationsrapporten, når boligen sættes til salg.

Det er ikke obligatorisk for dig, som skal sælge din bolig, at få udarbejdet en elinstallationsrapport – men det giver dig økonomisk tryghed at gøre det. Og netop økonomisk tryghed kan være et nøgleord i forbindelse med en bolighandel – hvad end du skal købe eller sælge bolig. Vil du sikre dig helt mod ubehagelige overraskelser i forbindelse med din bolighandel, kan du med fordel tage en af boligadvokat fra Advodan med på råd. 

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år, efter den er udarbejdet.

Hvad er en elinstallationsrapport?

Elinstallationsrapporten udarbejdes af en autoriseret elinstallatør efter en gennemgang af boligens synlige elinstallationer. Formålet er at dokumentere, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Elinstallationsrapporten er gyldig i et år, efter den er udarbejdet.

 

Hvad indgår i gennemgangen?

Når elinstallatøren gennemgår en boligs elinstallationer, kontrollerer han eller hun blandt andet eltavle, fejlstrømsafbryder, materiel bag stikkontakter og lavvoltsinstallationer. Nogle dele af elinstallationer er utilgængelige og vil derfor ikke blive kontrolleret. Det samme gælder hårde hvidevarer og elinstallationer udenfor bygningen.

Hvis elinstallatøren finder ”småproblemer” med elinstallationerne, som er forventelige ved boligens alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed ret meget, vil det ikke blive medtaget i elinstallationsrapporten.

Hvordan skal rapporten forstås?

Elinstallationsrapporten ligner en tilstandsrapport, og der anvendes også overordnet samme karaktersystem:

IB = Ingen bemærkninger. 

K0 = Praktisk eller kosmetisk mangel. 

K1 = Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden.

Eksempel

Dåsen bag en stikkontakt passer ikke med fronten på stikkontakten.

K2 = Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen. 

Eksempel 

Det kan fx være en manglende dåse bag et lampeudtag

K3 = Ulovligt forhold, som nu eller på kort sigt indebærer risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.

Eksempel 

Fejlstrømafbryderen på eltavlen kobler ikke fra inden for tidsgrænsen.

UN = Bør undersøges nærmere

Hvad skal køber og sælger med elinstallationsrapporten?

Som boligkøber er det rart at læse en elinstallationsrapport, som viser, at du ikke køber en bolig med ulovlige eller farlige installationer – som elinstallatøren har kunnet finde frem til. Som boligsælger er det en god idé at få udarbejdet rapporten, fordi du ellers kan stilles til ansvar for synlige fejl og mangler ved installationerne.

En elinstallationsrapport er også en forudsætning for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Læs mere om ejerskifteforsikringer, og hvorfor de er vigtige, her.

Fejl i rapporterne

Hvis du køber en bolig og finder skader, som ikke er omtalt i elinstallationsrapporten, kan du fremsætte krav om erstatning. Det skal rettes mod den autoriserede elinstallatør, og du kan få erstatning hvis:

  • Der er tale om skader, som elinstallatøren burde have omtalt i rapporten
  • Du indgiver din reklamation hurtigst muligt, efter skaden er opdaget – og senest fem år efter overtagelsesdagen (og senest seks år fra rapportens udstedelse)

Pris og gyldighed

Der er ikke ligesom ved udarbejdelse af energimærke en øvre grænse for, hvad udarbejdelsen af en elinstallationsrapport må koste. Prisen kan altså variere fra elinstallatør til elinstallatør og afhænger desuden at størrelsen på boligen.

Når elinstallationsrapporten er udarbejdet, er den gyldig i et år. Skal du have fornyet rapporten, kan det som regel gøres til en reduceret pris inden årets udløb.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?